GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!! | Page 9 | Ecobouwers.be

U bent hier

GA KIJKEN NAAR "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
02/12/2006 - 11:40

wil je weten waar we vóór staan ?
wil je zéker niet je kop in het zand steken ?
wil je de ECHTE prioriteiten voor maatschappij en politiek juist inschatten ?
behoefte aan wetenschappelijke informatie over wat er nu juist precies aan het gebeuren is ?
wil je weten waarom ook onze politiekers die film massaal zijn gaan zien ?
wil je weten waarom er zoveel "tegenstrijdige" berichten de ronde doen ?

GA KIJKEN NAAR DE (WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE) DOCUMENTAIRE VAN AL GORE : "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!!!!!
GA VOORDAT ZE HEM UIT DE ZALEN HALEN !!!
NEEM IEDEREEN DIE JE KUNT MEE, BETAAL DESNOODS ZELF HET TICKET VAN TWIJFELAARS (geanimeerde debatten nadien gegarandeerd) !!!!!!

JE ZULT HIER OP HET FORUM GEEN BETERE TIP VINDEN !

(zelfs frank deboosere heeft in de pers toegegeven dat hij het al die jaren "verkeerd voor had", en dat er wel degelijk "iets" aan de hand is )

GA KIJKEN !!!

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

517 Reacties

Reacties

afbeelding van maarten-16
05/04/2007 - 12:18

pluto,

niet akkoord,
Als onze fuel schaarser gaat worden zullen de prijzen pas gaan stijgen, en dit zal dan veel sneller gaan. Mogelijk wordt de wereldlevensstandaard dan die van het huidige afrika.

Energieprijzn zouden moeten stijgen in Europa en de VS, meer taxen op energie en andere producten (ook de rommel van verre landen). Wij verbruiken ook veel meer dan afrika. In Afrika zijn energieprijzen laag en dit mag zo nog een tijdje blijven tot ze een betere levensstandaard hebben.

Het 2de deel van global swindle maakt deze documentaire - na een 1ste goed deel - nogal ongeloofwaardig.
Men verwijt hier de groenen dat ze afrika arm willen houden, zeg kom toch. En dat verhaal van dat hospitaal (goed gekozen speelt op de gevoelens van de mensen) met die frigo en lamp: veel panelen lagen er niet op dat dak, en in sommige situaties (ver afgelegen gebieden) zijn panelen nu juist de enige oplossing. De reclame voor hitachi was duidelijk.
Dat afrika zo arm gebleven is, heeft te maken met al die oorlogen en het westen dat hun eronder gehouden heeft.
Men stelt ook terecht dat de huidige manier van leven in afrika ongezond is. Maar is de VS-manier goed. Heel wat mensen zijn zo vet dat ze niet meer kunnen lopen. terwijl 50% van het voedsel daar gewoon weg gesmeten worden (ja en ondertussen heeft men honger in Afrika), blijft de regering maar hameren op nog meer consumeren.

maarten

afbeelding van baj
06/04/2007 - 17:31
Baj

Even iets anders?
Misschien ook eens naar een soort Anti-Gore film kijken?

Als hij niet op onderstaande link zit

http://video.google.com/videoplay?docid=4499562022478442170&q=the+great+climate+swindle+google+video

ga dan op Google Video eens zoeken naar
The Great Global Warming Swindle

Het is geen totale heilige waarheid, en de film heeft zeker ook zijn zwakheden (en onjuistheden) maar mogelijk zien de CO2-junks dan in dat het misschien, héééééél misschien toch ingewikkelder ZOU kunnen zijn dan enkel die broeikasgassen...
Vooral eerst kijken
bart humbeeck schrijft:
> wil je weten waar we vóór staan ?
> wil je zéker niet je kop in het zand steken ?
> wil je de ECHTE prioriteiten voor maatschappij en politiek juist inschatten ?
> behoefte aan wetenschappelijke informatie over wat er nu juist precies aan het gebeuren is ?
> wil je weten waarom ook onze politiekers die film massaal zijn gaan zien ?
> wil je weten waarom er zoveel "tegenstrijdige" berichten de ronde doen ?
>
> GA KIJKEN NAAR DE (WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE) DOCUMENTAIRE VAN AL GORE : "AN INCONVENIENT TRUTH" !!!!!!!
> GA VOORDAT ZE HEM UIT DE ZALEN HALEN !!!
> NEEM IEDEREEN DIE JE KUNT MEE, BETAAL DESNOODS ZELF HET TICKET VAN TWIJFELAARS (geanimeerde debatten nadien gegarandeerd) !!!!!!
>
> JE ZULT HIER OP HET FORUM GEEN BETERE TIP VINDEN !
>
> (zelfs frank deboosere heeft in de pers toegegeven dat hij het al die jaren "verkeerd voor had", en dat er wel degelijk "iets" aan de hand is )
>
> GA KIJKEN !!!
>
> vriendelijke groeten,
> bart humbeeck

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/04/2007 - 22:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

China zal dit jaar méér CO² produceren dan de VS. De stijgende emissie van China doet de inspanningen van de andere landen teniet. De Chinezen hebben het Kyoto-akkoord ondertekend maar als "ontwikkelingsland" hoeven zij er zich niets van aan te trekken.
China beweert dat de rijke landen verantwoordelijk zijn voor de accumulatie van CO² en dat die het probleem dan ook maar moeten oplossen. Het huidige regime geeft voorrang aan ontwikkeling, wat tot gevolg heeft dat men er nergens milieunormen kan opleggen.
Als het zo blijft voortgaan zal China in de volgende 25 jaar méér CO² produceren dan de rest van de wereld tesamen.

(artikel uit de Wall Street Journal)

vr gr
Pluto

afbeelding van wim daems
17/05/2007 - 17:33

"heb je al gekeken of ie soms niet op de loonlijst van één of andere lobbygroep staat ?"

AANSLAGBILJET PERSONENBELASTING EN AANVULLENDE BELASTINGEN

INKOMSTENJAAR 2005 AANSLAGJAAR 2006

DETAIL VAN DE BEREKENING

1.VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN

BATEN VAN VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF ANDERE BEZIGHEDEN

ONTVANGSTEN 6.071,21
BEROEPSKOSTEN 4.237,77
nettoresultaat 1.833,44

afbeelding van rene-11
17/05/2007 - 18:18

Beste Pluto,

Fossiele brandstoffen raken op, met het huidige groeitempo van China zullen zij straks dit als eerste gaan merken !

De extra olie welke zij dan op de wereldmarkt nodig hebben is er dan niet meer.

Uiteraard hebben wij dan allen een probleem want de olieprijzen zullen snel de pan uit reizen(bij structurele schaarste zal er waarschijnlijk ook geen prijsmechanisme meer mogelijk zijn).

Door nu hier in Europa ons minder afhankelijk te maken van olie sparen we het milieu en fossiele brandtsoffen en hebben we een concurrentievoordeel op China wanneer dit evt gaat gebeuren.

afbeelding van Anonieme gebruiker
17/05/2007 - 20:03
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

René,

Het is wel zo dat de CO² emissie van China vooral het gevolg is van het verbranden van hun eigen steenkool (75 % van de totale energieproduktie). Zij zijn veel minder afhankelijk van olie en gas dan wij.

vr gr
Pluto

afbeelding van rene-11
18/05/2007 - 09:10

Natuurlijk is het een slechte zaak voor het milieu als steenkool gebruikt wordt. Waarschijnlijk wordt dit dan alleen gebruikt bij de elektriciteitsproduktie.

Op steenkool rijden en stoken zal minder waarschijnlijk zijn. Dus de afhankelijkheid van aardolie blijft en zal groter worden.

Steenkool gebruiken om fossiele brandstoffen langer te kunnen gebruiken is niet een duurzame oplossing ! en dient niet gebruikt te worden om onze afhankelijkheid van aardolie/aardgas om te buigen naar andere energievormen.

Als we er echter niet op tijd in slagen andere vormen te vinden en praktisch in te zetten, zal het er waarschijnlijk toch van komen. Liefts dan met zo weinig mogelijk CO2 uitstoot en andere schadelijke bestandelen.

IK zie zo snel geen mogelijkheden om China er toe te bewegen geen steenkool te gebruiken, maar ik blijf ervan overtuigd dat als wij in Europa wel duurzame energie inzetten en China niet dat we hieruit voordeel creeeren.

Desnoods in het uiterste geval door een kopersstaking van chinese produkten !

afbeelding van rene-11
18/05/2007 - 19:04

Staat er net vanavond een stukje over China in het NRC Handelsblad.

Het bevestigd inderdaad dat china 70% van zijn energiebehoefte door kolen voorzien wordt. Dit is voor China al een probleem want deze moeten ze al invoeren.(voor China is invoer een probleem want dat is relatief duur)

Afgelopen maand april is de oliebehoefte in China gestegen naar een nieuw record(23% stijging)(er staat niet bij hoe hoog).

Als doelstelling heeft china gesteld dat in 2020 16% van de totale energieconsumptie zal moeten komen uit duurzame energiebronnen. Hiervoor zou 138 miljard euro wortden uitgetrokken.

In 2005 had china 1260 megawatt aan windenergie en ze willen dit verhogen naar 30 gigawatt in 2020. De windmolen worden nu al in china zelf geproduceerd.

Uiteraard is hier een krant de bron.

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/06/2007 - 22:06
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ja, onze politiekers hebben de film allemaal gezien, maar in de politieke verkiezingsdebatten werd er niet over gepraat...
Veel mensen hebben ondertussen de film ook gezien. Het autoverkeer, is het sindsdien geminderd ??? Is het vliegtuigverkeer sindsdien geminderd ???
Bekaert bouwt een nieuwe staalkoordfabriek in China, immens groot ! Business as usual.
Het enige wat er veranderd is, is een nieuwe vorm van toerisme, het opwarming-van-de-aarde ramptoerisme in Groenland en Antartica (met het vliegtuig natuurlijk, milieuverpester en energieverkwister nr 1)
Hedonisme is een eigenschap die in de menselijke genen verankerd is.

vr gr
Pluto

afbeelding van guido-13
21/06/2007 - 08:48

Mooie en reale film die de problemen voorsteld, discuties opwekt en zoveel meer, maar volgens mij heel weinig concrete oplossingen naar voor brengt, vertellen wat er aan de hand is en zeggen dat we er iets moeten aan doen ok, maar voorstellen heb ik niet echt gezien of gehoord, of ben ik in slaap gevallen ?
Goed ook voor een volgende film, want hij zal dit zeker niet gedaan hebben voor niets, zijn winkel draaid ook nog maar eens, reisje naar hier en daar, nodig hem maar eens uit, kijk dan maar eens naar de rekening die je zult krijgen.!!

afbeelding van lucvt
21/06/2007 - 21:32

Guido

Gore stelt wel oplossingen voor! Maar hij houdt ze algemeen. Logisch want op elke oplossing zou er een tsunami van kritiek komen.
Het is trouwens niet zijn taak om met oplossingen voor de dag te komen. De film wilt ons enkel overtuigen van het gevaar van de opwarming. Elkeen moet zelf aan de slag gaan!

Heeft dan niemand zondagavond (of maandagavond?) naar Canvas gekeken over de verminderde sterkte van het zonlicht op aarde? Dit programma leek me al even belangrijk als 'the inconvenient truth' en is in feite complementair ermee!

Hierbij werd gesteld dat niet de temperatuur maar de sterkte van het zonlicht bepalend is voor de verdamping van water. Door de vervuilende partikels in de lucht, wordt meer zonlicht (10%) weerkaatst.
Bijgevolg werden er minder wolken gevormd en heeft Europa bijgedragen tot de jarenlange droogtes van de Sahel. Een miljoen mensen stierf. Sedert we zuiverder rookgassen uitscheiden, valt er terug moesonregen in die Afrikaanse landen.
De vervuilende industrie in China, India doet ze daar dezelfde fout maken: de regenval verminderd in bepaalde streken, met waterschaarste als gevolg.

Niemand TV gekeken?

afbeelding van dirk vh-1
21/06/2007 - 21:38

Guido: ik heb ook gekeken. "Global dimming" noemt het fenomeen.
Googlen maar voor meer info!
De reportage was beangstigend.

Dirk

afbeelding van dirk andelhofs
12/10/2007 - 11:54

....."12/10 Al Gore krijgt Nobelprijs voor de vrede
De voormalige Amerikaanse vicepresident en milieugoeroe Al Gore heeft samen met het VN-klimaatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change) de Nobelprijs voor de Vrede van 2007 gewonnen. Dat is vrijdag in de Noorse hoofdstad Oslo bekendgemaakt.

Gore en het IPCC volgen de Bengalees Muhammad Yunus op die in 2006 samen met zijn Grameen Bank de prijs won. Yunus is de bedenker van het concept "microkrediet".

Gore en het panel van de Verenigde Naties werden door het Nobelcomité in Noorwegen beloond voor hun inspanningen tegen de opwarming van de aarde.

De organisatie en de milieugoeroe kregen de prijs omwille van hun "inspanningen om de kennis over de klimaatswijziging die veroorzaakt wordt door de mens te versterken en te verspreiden, alsook de maatregelen die getroffen moeten worden om dit tegen te gaan", aldus het Noorse comité.

De Nobelprijs voor de Vrede, die 1,1 miljoen euro waard is), wordt op 10 december overhandigd aan de winnaars tijdens een officiële ceremonie. De prijs wordt in twee verdeeld.

De voorzitter van het Nobelcomité, Ole Danbolt Mj°s, zei tijdens de bekendmaking dat "Gore en het IPCC reeds zeer vroeg de gevaren van de globale klimaatverandering hebben erkend. We willen met onze onderscheiding de aandacht voor dit thema opnieuw vergroten".

De voormalige vicepresident onder Bill Clinton voert al enkele jaren strijd tegen de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Gore plaatste het thema en de gevaren van de opwarming van de aarde uitgebreid op de agenda met zijn docufilm "An Inconvenient Truth". Ook het panel van de VN over het klimaat heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd over het tempo en de omvang van de klimaatverandering in de wereld.

"Ik ben volledig overweldigd", zei de Indiase voorzitter van het IPCC Rajendra Pauchari tijdens een uitzending op de Noorse televisie. Het panel, dat in het Zwitserse Genève zetelt, is volledig verrast, aldus woordvoerster Carola Traverso Saibante met de toekenning van de prijs. ".....

afbeelding van jimmy-7
12/10/2007 - 15:57

compleet belachelijk die nobelprijs,...complete achterlijke commerciele mediacircus,..

de echte strijders voor de vrede keken betreurend toe,...

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
12/10/2007 - 16:09

dat weet ik nog zo niet, jimmy .
Al Gore is uiteindelijk ook maar komen zeggen dat we zo niet verder kunnen met het huidig energieverbruik, en dat we dringend alternatieve energiebronnen moeten ontwikkelen, en nog dringender moeten besparen op het verbruik .
er is wel degelijk een band met "vrede" : de oorlogen in Irak, binnenkort Koerdistan en Iran hebben alle met veiligstellen van de energievoorziening te maken .
(onder het mom van terrorismebestrijding natuurlijk) .
vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van Anonieme gebruiker
13/10/2007 - 08:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Die Nobelprijs voor de vrede hadden ze eigenlijk aan Bush moeten geven, wegens zijn strijd tegen het terrorisme en wegens zijn inspanningen om de diktaturen Irak, Afghanistan, Iran en Noord-Korea om te vormen tot een demokratie.

vr gr
Pluto

afbeelding van jo-23
13/10/2007 - 09:51
jo

Dat Al Gore de nobelprijs krijgt is niet meer dan normaal. Als we deze uitdaging niet nu aangaan en dit probleem oplossen dan zal dit gegarandeerd uitmonden in grote volksverhuizingen, oorlogen om de beste plaatsjes in de wereld waar nog enige energie te vinden is (kijk maar naar de opeising van de noordpool..). Dat Bush de diktaturen wil omverwerpen is een belachelijk (sorry hoor) stelling. Hij wil Olie , heb je dat nu nog niet door. - Dictaturen in de rest van de wereld laat hij ongemoeit - want daar zit geen olie natuurlijk... het bewijs dat die strijd om energie nu reeds aan de gang is.. en dat zal niet verminderen... ik zou er niet van verschieten dat China in de toekomst een zwaar gaat uitpakken om de macht naar energie... of dit uitmond in WO3 kan ik natuurlijk niet voorspellen maar china leeft wel op een enorme tijd en energie BOM.
johan.

afbeelding van hendrik de corte
14/10/2007 - 08:54

Eerlijk is eerlijk: veel nieuws verwachtte ik niet van de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Ik was vooral benieuwd naar hoe hij het voor elkaar kreeg om met een handvol dia's en een gefilmde spreekbeurt een presentatie te geven die, zo werd beweerd, zelfs de premier had overtuigd. Welke magische truc had hij daarvoor bedacht? Aan de feiten zelf kon het eigenlijk niet liggen. Kranten en wetenschappelijke tijdschriften staan vol over dezelfde feiten en wetenswaardigheden als in de film.
Helaas kon ik het geheime recept in de film niet ontdekken. Toen ik de bioscoop verliet om een biertje te gaan drinken, was de conclusie dat Al Gore met veel cijfers en een beetje persoonlijke emotie een uitstekende samenvatting had gegeven over wat de wetenschap weet over klimaatverandering. Die kennis is alarmerend, maar dat wist ik al. De enige vraag is eigenlijk: wat zullen we daar eens aan doen?
Wie het publiek ervan overtuigt dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering en dat de gevolgen daarvan catastrofaal kunnen zijn, laat een kans liggen door pas bij de aftiteling een paar tips te geven over milieuvriendelijk leven. Bovendien waren die tips een beetje afgezaagd. Consumeer minder, weiger plastic zakjes, pomp de banden van de auto goed op en ga vaker fietsen. Dat rijtje hebben we vaker gehoord. Maar wat helpt nou echt en welke maatregelen zijn vooral symbolisch? Is het eigenlijk wel mogelijk om te blijven consumeren en onze uitstoot van broeikasgas drastisch te verminderen? Om nog maar te zwijgen over onverwacht lastige vragen als: hoe zit het met het weigeren van PAPIEREN zakjes? En: hoe meet ik eigenlijk de spanning van mijn banden?
De vraag is hoe zinvol vertrouwde, traditionele milieurituelen nog zijn in de stijd tegen het grootste milieuprobleem van deze tijd. Milieu bestaat voor veel burgers uit vraagstukken over verpakking en een beetje over zuinig zijn met energie. Dat zou dus precies andersom moeten zijn. Daar, in de bioscoopfoyer na een tweede biertje, wist ik dat er weinig anders op zat. Een boek maken over nieuwe, zinvolle pratische milieurituelen was het nuttigste wat ik on doen.
Want dat zal echt helpen. Huishoudens zouden een redelijk normaal luxe leven kunnen leiden en toch meer dan de helft minder broeikasgas produceren dan wat ze nu doen.

Nee, de ik hierboven, dat ben niet ikzelf. Het is de (lichtjes aangepaste) veelbelovende inleiding van het boekje "Stop de broeikas" van Jeroen Trommelen.
Je leest daar veel meer over in een andere vraagstaart die ik een paar maand geleden opgestart heb.
Jeroen Trommelen begint dus waar Al Gore stopt. Maar misschien gebruikte hij wel het verkeerde medium? Of ligt het aan de naam? Al Gore klint natuurlijk bekender in de oren dan Jeroen Trommelen.
Zonder dat boekje te verheerlijken (als je de vraagstaart leest weet je waarom) en met alle respect voor Al Gore, maar ik vraag me natuurlijk af waarom iedereen een film gaat zien maar geen boek kan lezen (ik heb tot nu toe één, ja EEN reactie gehad van iemand die het boek ook gelezen had).

Er zijn meerdere redenen waarom jullie eens de moeite moeten doen om het boekje te lezen. Maar als je mijn één goede reden vraagt dan is het wel omdat het "indirecte energieverbruik" goed aan bod komt. In dit forum gaat het bijna altijd over directe energie (om te verwarmen, voor transport) maar nooit over de andere helft van ons energieverbruik: de energie die verborgen zit in de producten die wij consumeren.

Jeroen Trommelen zal wel nooit de nobelprijs krijgen voor de vrede, en ook niet voor literatuur.
Maar hij schreef wel een vrolijke, nuchtere en praktische gids voor iedereen die zelf iets tegen klimaatverandering wil ondernemen.
Vrolijk? Kan je wel vrolijk schrijven over dit onderwerp? Ja hoor. Af en toe is het boekje zelfs hilarisch.
Lezen dus!

PS Ik had beter als titel voor de vraagstaart gebruikt: Jeroen Trommelen begint waar Al Gore stopt. Wedden dat er dan meer lezers waren?

groeten
rik

afbeelding van mikason
16/10/2007 - 10:16

Al gore is een geietenneuker en een geldwolf !

De meeste van zijn stellingen zijn ondertussen al onderuit gehaald !

afbeelding van frankdh
16/10/2007 - 11:06

Ik kan Rik in zijn betoog volmondig bijtreden.

Groetjes,
Frank

afbeelding van hendrik de corte
16/10/2007 - 12:34

Klimaatsceptici (waarvan er blijkbaar velen ronddolen op dit forum) dienen zich van de lezing van het boek "Stop de broeikas" te onthouden.
Het boek gaat niet over klimaatverandering maar uitsluitend over wat het Nederlandse gezin er zelf aan kan doen. Met enige aanpassing geldt grosso modo hetzelfde voor Vlaamse gezin. Met als grootste verschil, het mag wel eens gezegd, dat de Belgische en Vlaamse overheid het ons een stuk makkelijker maakt door de kosten voor veel energiebesparende maatregelen te financieren.

groeten
rik

afbeelding van ronnyr-2
16/10/2007 - 13:07

Sven,

Geen enkele van zijn stellingen is onderuit gehaald!
Toch niet met wetenschappelijke argumenten.
Ze worden zelfs bevestigd en verscherpt door het laatste rapport van het VN Klimaat panel.

Grz,

RonnyR

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/12/2007 - 17:02
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Yves Leterme in Humo

HUMO: Al Gore krijgt een Oscar voor "An Inconvenient Truth"

Yves Leterme : Het klimaat is een heel belangrijk thema, maar die film vond ik behalve vervelend ook bijna lachwekkend. Het was een commerciële hype, I'm sorry. Ik héb het niet voor predikers die de hele tijd verwijzen naar de Bijbel, vooral niet als ze zelf allesbehalve zuiver op de graat zijn. Als het over het klimaat gaat, is het verschil tussen woorden en daden groot. Toen die film uit was, moesten alle politici opeens dringend naar de bioscoop om 'm te bekijken. Ik heb vooral de entree van André Flahaut onthouden, die zich per helikopter naar de cinema liet vliegen.
Ik erger me ook aan de retoriek van de EU-comissie over energiebesparing. U moet 's avonds eens rondwandelen in de Europese wijk in Brussel: al die kantoortorens zijn dag en nacht verlicht als kerstbomen. Hoevel Kilowattuur wordt daar niet verkwist! Maar dat zal wel een kleinburgerlijke opmerking zijn zeker ?

vr gr
Pluto

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
27/12/2007 - 17:35

wie gelooft die man nog ?

gelukkig hebben flink wat andere bewindslieden het WEL begrepen .
maar ja , het was al duidelijk : van DEZE man zullen we niet veel moeten verwachten ...

zomaar eventjes een nobelprijs weglachen : il faut le faire !

maar dat van die verlichting, dat klopt tenminste , zo zie je maar hoeveel werk er nog aan de winkel is ...

afbeelding van hendrik de corte
27/12/2007 - 17:51

Onze Pluto blijft mij verbazen.

Op 25 november schreef ie op dit forum ter mijner attentie het volgende:
"Iedereen profiteert van het kapitalisme. Het kapitalisme is een generator van welvaart, geïnspireerd door de bijbel : de wonderbaarlijke vermeniguldiging der broden en vissen op het meer van tiberias.
Kijk maar naar China, sinds men daar het communistische juk (ambtenarijdictatuur) van zich afgegooid heeft, bloeit het land op als nooit tevoren (grenzen aan de groei ?)
Ik kan er ook niet aan doen dat het zo is ! Ik weet dat dit voor veel mensen moeilijk te begrijpen is, maar als je je steeds op sleeptouw laat nemen door de linkse sirenenzang van Humo, de Morgen en Eén, dan zal je van dit besef altijd verstoken blijven."

En ik lees gvd nooit de Humo, die keren dat ik het vroeger probeerde kreeg ik er om een of andere reden altijd koppijn van.
Maar, nou breekt mijn klomp, heeft Pluto zich laten verleiden door de linkse sirenenzang?
En als hij straks antwoordt dat hij de Humo speciaal gekocht heeft om het interview met Leterme te lezen??
DAn is dat even geloofwaardig als degenen die beweren de Playboy te kopen voor de interviews...

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/12/2007 - 21:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,

Mijn vrouw (redelijk links van opvatting) heeft een abonnement op de HUMO.
Dat gezegd zijnde wens ik U nog mede te delen dat ikzelf eerder tot de vrijzinnige, de zelf-denkende groep behoor. Elke medaille heeft 2 zijden, daarom lees ik ook wel eens de Humo, maar ook wel eens de Tijd. Ik hoor graag de mening van de ambtenaar, maar ook die van de zelfstandige. Kwestie van objectief te kunnen blijven.

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
27/12/2007 - 23:28

Pluto

Zie je wel dat we meer gemeen hebben dan je denkt. We lezen zelfs dezelfde krant!
Als ik jouw tweedeling van de maatschappij volg ... dan ben ik zeker de meest objectieve ambtenaar van dit land.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/12/2007 - 09:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

@ Bart Humbeek

Ik vind juist dat Leterme een gezonde brok realiteitszin aan de dag legt.

Los van het feit of je je nu laat opzwepen door Gore en Cie, is comfortabel leven met minder energie een win-win situatie. En achter dat principe staat hij wel. En ik zei het vorige week nog tegen mijn buur: isolatie, dat kost geen geld bekeken over de totaalkost van een huis of renovatie. Je moet het er gewoon willen insteken. Ook in de bouwsector moet dringend meer gesensibiliseerd worden, want nu zitten de aannemers vooral te mopperen dat de isolatienormen weer strenger worden en dat er vanalles verandert: koudebruggen, ventilatie,... Begrijpelijk, maar een totaal verkeerde instelling: de metsers moeten weer naar 't school.

Eigenlijk, en misschien ben ik extreem, gezien het feit dat een LEW of PH quasi onmogelijk is in een renovatie, gezien het feit dat de gronden schaars zijn, zou ik durven opteren voor een 'lichte dwang' om enkel nog dergelijke nieuwbouwhuizen te zetten. Hoe dat je dat invult, bv. door te spelen met het KI en de OV (maak ze duurder voor slecht presterende nieuwbouws, maak ze goedkoper voor goede). Waar wij gebouwd hebben, komen op korte tijd 11 nieuwe woningen, waaronder 1 LEW, het onze. Ik vind dat min of meer misdadig.

Dan zitten we nog met het probleem van 'kansarmen' die meestal zelfs geen jota geïntresseerd zijn in milieu, maar des te meer in een paar LCD-TV's, wel ja, ik vind niet dat de staat hun energiefactuur moet betalen. Als de staat dan iets wil doen, dat ze dan kijken om die mensen te motiveren beter te isoleren, maar geef ze dan toch geen stookolie, elk jaar weer opnieuw.

Maar er is meer: ik begin mij meer en meer te ergeren aan al de (elektronische) prullerij die vandaag op de markt gegooid wordt. Als ik de folder van de Aldi zie, begin ik half en half te kokhalzen: akkoord dat het bedrijf zijn omzet wil vergroten, niet akkoord dat zoiets moet door niet-duurzame consumptiepatronen. De produktie en recyclage van die dingen kost bergen energie. Idem met de leasing-hysterie: na 2 of 4 jaar andere auto. Ik rijd al 10 jaar met mijn wagen en als er iets aan kapot is, laat ik dat herstellen.

Die CO2 en niet te vergeten al dat ander vergif dat in de lucht en in het voedsel zit en verantwoordelijk is voor kanker et al., dat is het gevolg. Maar de domme ikken die niet ver genoeg nadenken zijn de oorzaak. En dat vind ik niet terug in vele broeikas-discours. Natuurlijk niet, want daar gaat het niet om: het gaat erom zoveel mogelijk geld uit uw en mijn zakken te kloppen (consumptie en taksen) en ons dan met een schuldgevoel op te zadelen (gij vuile CO2 vervuiler). De katholieken hebben het eeuwen voorgedaan en het werkt! Oude wijn in nieuwe zakken.

Hoewel ik het systeem bejubel, een misbruik van het kapitalisme, waar geen rekening wordt gehouden met de externaliteiten en er moedwillig wordt gemanipuleerd zodat het algemeen belang van zijn eerste plaats wordt geduwd: het is eigenlijk het verkrachten van de vrije markt. Ja, ook door Gore.

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/12/2007 - 09:28
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

...omdat je de anderen niet kent Hendrik? Ik bedoel maar: er zijn er nog hoor, hoewel ikzelf niet de pretentie heb mij de meest dit of dat te noemen, dat laat ik aan anderen over..

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/12/2007 - 09:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Heel mooi betoog Karl, quasi volledig akkoord. Half open zou inderdaad standaard LEW moeten worden, en open PH. Binnen 20 jaar? Wishful thinking?
't Is inderdaad erg vast te stellen dat metsers terug naar school zouden moeten om te leren isoleren en metselen zonder koudebruggen. Wie is er verantwoordelijk voor dat ze het vroeger nooit dienden te leren/ het nog niet kennen? Terzijde, een dagje uitleg dient toch te volstaan niet? Ik denk voornamelijk dat het probleem ligt bij het "willen" zien van dergelijk nut. Het moet mogelijk zijn (mits ontvankelijk voor rationeel denken) een metser op 5 minuten kunt laten inzien dat het anders kan. Sommigen hebben inderdaad een maandenlange bolwassing nodig om dit in te zien.
Zéér akkoord met je bedenking van stookolie- en andere energietegemoetkomingen bij hen die de kamertemperatuur regelen met het draai-kipraam omdat wat door de brander vliegt toch gefinancierd wordt door diegenen met kansen die ze daadwerkelijk ook benutten en diengevolge hiervoor een deel loon afstaan. Heb ook een probleem met het uitdelen van spaarlampen aan hen die er de volgende zondag mee op de rommelmarkt staan omdat ze gewoonweg niet beter weten omdat de overheid in de(r)gelijke onderrichtingen en stimulatie van duurzaam gebruik tekortschiet.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.