Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp? | Page 5 | Ecobouwers.be

U bent hier

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

afbeelding van robin2cv
29/04/2016 - 21:02

We bouwen dit jaar een zeer laag energie/passief huis. 

Nu de zoektocht naar verwarming en sww.

Warmtepomp is duurder maar ik kan op bepaalde momenten mij. Elektriciteit zelf opwekken door PV. Op lange termijn misschien extra batterijen om overschot op te slagen.

Gasketel is goedkoper.

Maar wat heeft de minste impact op het milieu ?

Andere voor of nadelen ?

Ervaringen met beide in passief huis?

443 Reacties

afbeelding van charel
16/01/2017 - 11:39

"Van waar haalt ge die propere lucht ? HoeveeI keer per jaar wordt dat ventilatiesysteem gereinigd en hoe ?"

Dat is verse lucht van buiten die via een filter met fijnheid naar keuze (tot pollenfilter) door het ventilatietoestel via ventilatiekanalen naar binnen wordt geblazen. Tegelijkertijd wordt de gebruikte lucht van binnen naar buiten getrokken waarbij die zijn opgenomen warmte via een warmtewisselaar overdraagt aan de binnenkomende propere lucht.

​Dus de buitenlucht is al gezuiverd vooraleer die de ventilatorunit, de warmtewisselaar en de kanalen doorstroomt. Er kan dus nog nauwelijks vervuiling optreden in die onderdelen. Om de drie maanden worden hier de filters eens gestofzuigd en elk jaar worden die filters vervangen. In de kanalen is na 6 jaar nauwelijks tot geen vervuiling te merken.

afbeelding van bunnybugs
16/01/2017 - 11:49

Waar merk je de grootste vervuiling : in de kanalen die de buitenlucht aanvoeren , of in de kanalen die de binnenlucht naar buiten voeren ?

afbeelding van limer
16/01/2017 - 12:20

bunnybugs wrote:

Waar merk je de grootste vervuiling : in de kanalen die de buitenlucht aanvoeren , of in de kanalen die de binnenlucht naar buiten voeren ?

Kanalen die buitenucht aanvoeren is gefilterde lucht, dus daar heb je geen stof.
Buizen die lucht afzuigen hebben sneller te maken met stof dat ze opzuigen uit de kamers. Maar aangezien een systeemd altijd draait, is dat ook geen probleem aangezien er altijd lucht door de buizen stroomt, weg van de kamers.
Dit kan je nog verminderen door filters achter de afzuigventielen te plaatsen. Dan blijven afzuigbuizen zuiverder, maar moet je filters natuurlijk ook regelmatig reinigen en vervangen.

Een ventilatiesysteem moet zoxiezo voorzien zijn dat het om de x jaar gereinigd kan worden via inspectieluiken of andere onderhoudsopeningen.

afbeelding van bunnybugs
16/01/2017 - 12:51

Ok !

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 19:53

_Carlos_ wrote:

Mijn gedacht: daar ben je dik mee in't zak gezet. Voor datzelfde geld heb je topmateriaal. Kijk hier bv eens: http://tuclimatizaciononline.es/286-mitsubishi-electric-ecodan?p=2

Die 5700 is voor heel het systeem. Zonneboiler met 3 vlakkeplaat collectoren,leidingen,sturing en wp. Van de ecodan heb ik een offerte hier in belgie wel geplaatst en dit kwam op een 10 000 euro dacht ik.

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 19:59

walter-8 wrote:

robin2cv wrote:
....Volgens EPB hebben we een 16kw/m² nodig om het warm te krijgen. ...

Ik hoop dat je 16W/m2 bedoelt, geen Kws.

Wat stelt je architect eigenlijk voor?

Het is nog iets anders dan wat cijfers van een website te halen dan tot een goed verwarmingssysteem te komen.

Walter

Klopt 16watt/m². Archi stelt gas doorstromer voor met radiator in praktijk en 1 in de prive. Zij heeft dit zelf ook maar kookt ook op gas. En soms moet ze bijverwarmen met kleine blazer om warmte goed te kunnen verspreiden. Van VVW is van mening dat dit te traag is voor PH. bijvoorbeeld: Smorgens bewolkt. VVW slaagt op en 20min later wolken weg. Dan zal je huis opwarmen door de zon maar de vloer blijft ook nog even warmte afgeven.

Optie van zonneboiler en WP vindt ze duur voor PH. DIt zal zo wel zijn vandaar het chinese alternatief. Zonneboiler vind ik op zich een fantatisch systeem omwille van gratis warmte. Als ik zou werken met een buffervat (zonneboiler) kan ik nu nog kiezen om hier gas op aan te sluiten en in de toekomst kan ik doen wat ik wil. Ik heb dan als het ware een "accu" voor warmte opslag. Wie weet wat zijn ze nog van zin met de gasprijze en dergelijke.

Het perfecte systeem ecologisch/economisch voor PH lijkt me nog niet te bestaan. (Naar mijn mening gooit SWW roet in het eten)

afbeelding van limer
17/01/2017 - 20:08

Als je geld buiten beschouwing laat zou ik zeggen: gelaagde zonneboiler/buffervat van minimum 1000liter gekoppeld aan zonnecollector van 10m2 of meer.
Hieraan kan je dan je vloerverwarming, wandverwarming, SWW, gasketel , pellet/houtketel, warmtepomp, .... koppelen.
Zorg wel dat je dan een zonneboiler/buffer neemt met bijvoorbeeld 20cm isolatie, dan zit je wel goed..

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 20:20

Hey Limer,
Dat klinkt inderdaad zeer mooi maar het budget he ;--). Vandaar dat ik via thermotrade voor de iets miniversie wou gaan met buffer van 800l. Oschner wp had ik ook al eens bekeken maar die zijn duur he. De pompen van Clitech zijn goedkoop maar duurkoop?
Dit buffervat komt dan ook in de garage buiten passieve schil maar wel redelijk geissoleer. (20cm vloer/18cm muur en 23cm plat dak)

gasdoorstromer en buffervat vind ik wat dubbel omdat ik gas graag zou buiten houden.

afbeelding van limer
17/01/2017 - 20:33

gas buiten houden sta ik persoonlijk ook achter, alleen zijn de alternatieven meestal duurder qua installatiekost, en daarom wordt hier nog heel vaak voor gekozen.

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 20:56

Door buffervat te nemen kan ik nog steeds op een gegeven moment de gasmeter toedraaien en er een wp opzetten als ze wat betaalbaarder zijn.
De wp van clitech van 8kw is echter goedkoper als een doorstromer op gas. Jammer genoeg maar 1 verdeler en hoe lang gaat het spul meegaan. Het risico waard misschien wel.
Hoe verwarm jij Limer? ook Passiefhuis?

afbeelding van limer
17/01/2017 - 21:08

passiefhuis in opbouw.
Vvw + buffer met zonnecollector + pelletketel 7kW.

Installatie staat er nog niet.

In eerste instantie gekeken naar stukhoutkachel gekoppeld aan buffer, maar voor gebruiksgemak dan toch voor pellets gegaan.

Geen gas, omdat ik geen voorstander ben van gas.
Geen warmtepomp, omdat de enige warmtepomp waar ik in geloof die met een gesloten systeem met diepteboring is en die ook een grote installatiekost heeft.
Electriciteit wordt ook jaar na jaar duurder, en terugdraaiende teller wordt binnenkort ook afgeschaft, dus dan is een lucht water warmtepomp niet meer betaalbaar.

Op termijn zou ik nog pv panelen willen plaatsen, gekoppeld aan batterijpakket, binnen een paar jaar is dat betaalbaar.

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 21:20

Aan pellets ook al gedacht maar wat is de kostprijs daarvan? Ik zit ook een beetje met gebruiksgemak.
Er is een Kinepraktijk aan met verschillende therapeuten. Als ik 2 weken op reis ben moeten zij gewoon de thermostaat hoger kunnen draaien om het warm te houden en geen pellets gaan bijvullen. Ik vermoed dat een deftige pelletketel ook wel wat geld kost?
Hoe groen zijn pellets en de verbranding ervan?

afbeelding van limer
17/01/2017 - 21:34

er komt een voorraad van 300kg aan te hangen, dus 2 weken overbruggen is geen probleem.
Kost ook wel wat, maar heeft ook nog enigzins een netonafhankelijkheid.

Als je pellets gebruikt, die lokaal geproduceerd zijn, met lokale afvalstromen, verbrand in een ketel met maximum rendement >90% en lage emissies, zie ik er geen probleem in. Dan blijft het kapitaal ook in eigen land, wat je bij de grote energiemaatschappijen niet kan zeggen.
Vandaar ook groene stroom via ecopower.

afbeelding van robin2cv
17/01/2017 - 22:05

En op welke prijs kom je dan ongeveer uit?
Mag gerust via PB. Waar ga je ergens bouwen of ben je aan het bouwen?

afbeelding van walter-8
18/01/2017 - 08:53

Met de 16W/m2 zit je toch nog eind van passiefhuis (eerder 8a10w/m2).

Die goedkope warmtepomp: je moet vooral de specs vragen van de volledige temperatuur bereiken ; wat is vermogen bij welke buitentemperatuur en welke watertemperatuur ? Die 8kw zal hij niet leveren bij -8buiten en 40 graden om je buffer op te warmen.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 10:21

en terugdraaiende teller wordt binnenkort ook afgeschaft,

Heb je daar concrete info over met referte naar bron? Wat is binnenkort dan?
Is dat dan ook van toepassing op bestaande installaties?

afbeelding van limer
18/01/2017 - 10:35

Is al langer sprake van in de wandelgangen, en die terugdraaiende tellers zijn iets wat de netbeheerders zwaar op de maag ligt.

In eerste instantie: invoering bij Prosumenten, budgetklanten, nieuwbouw en grondige renovaties

Meest recente nieuws hierover:

http://www.tijd.be/netto/energie/Uw_stroomteller_wordt_slim.9848361-4102.art?ckc=1

Uw stroom­tel­ler wordt slim

Over en­ke­le jaren ver­dwij­nen de te­rug­draai­en­de tel­lers uit de elek­tri­ci­teits­kast. Ze wor­den ver­van­gen door slim­me me­ters. Wat te ver­wach­ten?

Wat is een slim­me meter?

Hoogst­waar­schijn­lijk hebt u nu een klas­siek elek­tro­me­cha­nisch meet­sys­teem, met een wiel­tje. Dat ziet u voort­draai­en als u elek­tri­ci­teit ver­bruikt, en even­tu­eel te­rug­draai­en op mo­men­ten dat u zelf meer elek­tri­ci­teit pro­du­ceert (bij­voor­beeld met zon­ne­pa­ne­len) dan u ver­bruikt en u dus uw over­schot in het elek­tri­ci­teits­net in­jec­teert.

'Een di­gi­ta­le meter geeft het ver­bruik niet weer met een draai­schijf en een tel­werk, maar op een dis­play', zegt Kris Van Din­ge­nen van Fede­lec, de fe­de­ra­tie van elek­tro­tech­ni­sche on­der­ne­min­gen. Af­han­ke­lijk van het type ver­schij­nen twee cij­fers: wat je via het net aan stroom bin­nen­haalt om te ver­brui­ken, en - als dat het geval is - wat je in het net in­jec­teert.

Ver­bruik en in­jec­tie kun­nen per tijds­een­heid hel­der wor­den op­ge­volgd, en vaak ook op af­stand wor­den uit­ge­le­zen, bij­voor­beeld door de ener­gie­le­ve­ran­cier of de net­be­heer­der.

Wat heb ik eraan?

AD­VER­TEN­TIE

In een eer­ste fase voor­al een beter in­zicht en be­wust­zijn. 'Voeg je nog een groe­ne­stroom­tel­ler bij, in de kring van de zon­ne­pa­ne­len­in­stal­la­tie, dan kan je pre­cies op­vol­gen wat je pro­du­ceert en ver­bruikt', zegt Van Din­ge­nen. Zet je de was­ma­chi­ne aan ter­wijl de zon schijnt, dan ge­bruik je recht­streeks de stroom van je zon­ne­pa­ne­len. De groe­ne­stroom­tel­ler re­gi­streert àlle pro­duc­tie.

'Het grote voor­deel voor de eind­ver­brui­ker komt pas in een twee­de fase', legt Ruben Bae­tens van het ener­gie­con­sul­tan­ty­kan­toor 3E uit. 'Er zijn nieu­we toe­pas­sin­gen uit te wer­ken. De elek­tri­ci­teits­le­ve­ran­cier zou je per uur van de dag an­de­re ta­rie­ven kun­nen voor­stel­len: lager wan­neer er wei­nig vraag is. Zo kan een deel van je ver­bruik goed­ko­per wor­den, maar wel­licht wordt het op piek­mo­men­ten net duur­der. Dat kan maar met een slim­me meter, want je moet exact weten wan­neer de ge­brui­ker stroom af­neemt. Zodra elek­tri­ci­teits­le­ve­ran­ciers con­trac­ten aan­bie­den met ta­rie­ven die variëren door­heen de dag, ligt de keuze bij de eind­ge­brui­ker om daar­in mee te stap­pen, of het bij een klas­sie­ke­re for­mu­le te hou­den.'

'Als je een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem toe­voegt, kan je in­spe­len op de prijs­schom­me­lin­gen', zegt Van Din­ge­nen. 'Stel: je stelt 's och­tends in dat de afwas ge­daan moet zijn als je om 18 uur thuis­komt. In de na­mid­dag sig­na­leert een licht­sen­sor dat de zon schijnt, je ma­na­ge­ment­sys­teem checkt via de weers­voor­spel­ling of dat nog even zo blijft, en be­slist de vaat­was­ser aan te zet­ten. Of nog: de elek­tri­ci­teits­le­ve­ran­cier stuurt een be­richt naar het sys­teem wan­neer de stroom het goed­koopst is, en het laden van je elek­tri­sche wagen start.'

Le­ve­ren mijn zon­ne­pa­ne­len nog op zon­der te­rug­draai­en­de tel­ler?

Een slim­me meter ver­vangt de wiel­tjes­tel­lers. Hij draait niet let­ter­lijk terug maar je leest er recht­streeks op af hoe­veel stroom de klant in het net in­jec­teert. De ver­van­ging van de te­rug­draai­en­de tel­lers houdt dus niet nood­za­ke­lijk in dat zon­ne­pa­ne­lenei­ge­naars geen voor­deel meer halen uit wat ze in­jec­te­ren. Je kan dat vo­lu­me af­le­zen, en er een ver­goe­ding aan kop­pe­len.

Dat is ook de bood­schap van Bart Tom­me­lein, Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie: 'Het is niet de be­doe­ling dat men­sen met zon­ne­pa­ne­len geen ren­de­ment meer re­a­li­se­ren.' Hoe ze ge­com­pen­seerd of ver­goed wor­den, is nog voer voor dis­cus­sie.

Het is niet de be­doe­ling dat men­sen met zon­ne­pa­ne­len geen ren­de­ment meer re­a­li­se­ren.

Bart Tom­me­lein,

Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie

Je zou het geïnjec­teer­de vo­lu­me kun­nen af­trek­ken van het ver­bruik­te, en enkel de rest aan­re­ke­nen - dat komt dan over­een met het ef­fect van de hui­di­ge te­rug­draai­en­de tel­ler. De kans is ech­ter groot dat je in­jec­teert op een mo­ment van de dag dat stroom goed­koop is (mid­den in de dag, volle zon) en af­neemt op een mo­ment van dure stroom (bij­voor­beeld de avond­piek). Het valt te ver­wach­ten dat de in­jec­tie­ver­goe­ding daar re­ke­ning mee houdt, meer dan nu mo­ge­lijk is.

Bo­ven­dien is er nog de kwes­tie van de net­ver­goe­ding. Zon­ne­pa­ne­lenei­ge­naars be­ta­len sinds au­gus­tus 2015 het zo­ge­he­ten pro­su­men­ten­ta­rief. Dat is een ver­goe­ding voor het ge­bruik van het net, waar ze da­ge­lijks op in­jec­te­ren en af­ne­men. De her­vor­ming van de stroom­fac­tuur is in voor­be­rei­ding, en in het voor­stel dat nu voor­ligt, wordt dat idee door­ge­trok­ken naar alle stroom­klan­ten: ie­der­een gaat dan een net­ver­goe­ding be­ta­len, het 'ca­pa­ci­teits­ta­rief', op basis van de ca­pa­ci­teit van de aan­slui­ting op het elek­tri­ci­teits­net en los van het ef­fec­tie­ve ver­bruik. Nu wor­den zo goed als alle com­po­nen­ten van een elek­tri­ci­teits­fac­tuur be­re­kend op basis van het ver­bruik.

Met een ca­pa­ci­teits­ta­rief voor ie­der­een, met én zon­der zon­ne­pa­ne­len, zou het pro­su­men­ten­ta­rief ver­val­len.

Wat heeft de maat­schap­pij eraan?

'Di­gi­ta­le me­ters zijn een es­sen­tiële stap om ge­brui­kers ac­tief te laten deel­ne­men aan de elek­tri­ci­teits­markt', legt Bae­tens uit. 'Als je con­su­men­ten ertoe kan aan­zet­ten hun ver­bruik meer te stu­ren naar luwe mo­men­ten, vlak je de vraag­pie­ken af. Zo ver­min­dert de nood aan back-up­ca­pa­ci­teit en extra ka­bels om het net te ver­ster­ken. Maak je door een be­te­re stu­ring meer ge­bruik van her­nieuw­ba­re ener­gie, dan leidt dat ook tot een la­ge­re al­ge­me­ne uit­stoot. En door meer ver­bruik op mo­men­ten van lage prij­zen, krijg je ge­mid­deld een la­ge­re ener­gie­prijs.'

'Het hui­di­ge po­ten­ti­eel is nog re­de­lijk klein, omdat er vrij wei­nig toe­stel­len zijn die men kan stu­ren, zoals warm­te­pom­pen. Maar op ter­mijn zul­len er veel meer mo­ge­lijk­he­den zijn.'

Be­denk ook: als je be­taald wordt voor heel het gein­jec­teer­de vo­lu­me, loont het om een goed ge­richt dak vol te leg­gen, wat kan hel­pen om de doe­len qua her­nieuw­ba­re ener­gie te halen. Nu is het zin­loos meer dan het eigen ver­bruik te pro­du­ce­ren.

Moet ik bij mijn zon­ne­pa­ne­len een thuis­bat­te­rij in­stal­le­ren?

Een thuis­bat­te­rij is geen must. Wel is het een van de toe­stel­len die de mo­ge­lijk­he­den ver­gro­ten om ons elek­tri­ci­teits­ver­bruik meer af te stem­men op de prijs­schom­me­lin­gen en het net in even­wicht te hou­den. Naast bij­voor­beeld elek­tri­sche wa­gens en warm­te­pom­pen die soms een paar uur kun­nen wach­ten op la­ge­re prij­zen om aan te slaan.

Moet ik ver­plicht een slim­me meter nemen?

Er waren in de voor­bije jaren al proef­pro­jec­ten met dui­zen­den huis­hou­dens om slim­me me­ters tech­nisch te tes­ten en de lo­gis­tiek van de uit­rol in te schat­ten. Daar­bij kon­den men­sen kie­zen of ze mee­de­den.

Blijft in de toe­komst de mo­ge­lijk­heid be­staan een slim­me meter te wei­ge­ren? 'Er is nog niets be­slist rond de mo­da­li­tei­ten', luidt het des­ge­vraagd op het ka­bi­net van Tom­me­lein. Er wordt be­na­drukt dat de mi­nis­ter in nauw over­leg is met de Pri­va­cy­com­mis­sie.

In de sec­tor wordt ver­wacht dat de di­gi­ta­le me­ters eerst wor­den in­ge­voerd in be­paal­de si­tu­a­ties: bij nieuw­bouw of een gron­di­ge re­no­va­tie, bij pro­su­men­ten, en bij men­sen met een bud­get­me­ter. Plus bij wie er vrij­wil­lig voor kiest.

afbeelding van limer
18/01/2017 - 10:35

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161206_02612115

oorstel: schaf terugdraaiende teller van zonnepanelen af

‘Niemand mag erbij verliezen’, luidt het. Toch ligt de afschaffing van de terugdraaiende teller als voorstel op tafel. Alweer een opdoffer voor eigenaars van zonnepanelen

afbeelding van limer
18/01/2017 - 10:36

In Brussel stopt tegen 2018 het principe van de terugdraaiende teller.

De rest zal wel volgen.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 11:03

Ik ken al deze info. Het enige wat ik tot nu toe lees is:

"Er is nog niets be­slist"

Iets heel anders dan "binnenkort" dus.
Het beleid is al stuurloos genoeg en wijzigt om de haverklap.
Laten wij het hoofd dus koel houden en niet meedoen aan het verspreiden van "geruchten" tot deze concreet zijn.
Dan kunnen we ook concrete tegenmaatregelen overwegen. Tegen geruchten en paniekzaaierij daarentegen is geen kruid gewassen.

De rest zal wel volgen.
Waarom? De woonbonus en registratierechten zijn (als vb.) ook niet meer gelijk dan deze in het Vlaamse Gewest.
Prosumententarief in Vlaanderen en Wallonië zijn ook 2 verschillende zaken. Zelfs het verkeersbeleid van deze zakdoek is al verschillend aan het worden. Wij zijn terechtgekomen in een land waar er eerder "tegengewerkt" wordt dan gevolgd.
Zelfs de ring rond Antwerpen, een internationale doorgangsweg, is een farce van besluitloosheid en uitstel aan het worden.

De "bevoegde" minister gelooft zelf niet meer in de voertuigen waarmee hij zijn bevolking wil opzadelen (cfr. e-car => hybride).
Bovendien zijn er in 2018 verkiezingen. Ze zullen wel oppassen om tegen die tijd maatregelen te nemen om 100duizenden kiezers tegen zich in het harnas te jagen. Ze kunnen geen schaakstukken blijven opofferen want dan wordt hun bord wel heel kaal.

Om nog iets ontopic toe te voegen:

Andere voor of nadelen ?
Een gasketel is technologisch simpeler en minder stoorgevoelig dan een WP.
Enerzijds is gas een voorbijgestreefde technologie en je blijft netafhankelijk (met grote infrastructuurwerken), anderzijds weet je bij een WP (elektriciteit) wel waar je aan begint maar niet waar je eindigt (geen beleid met toekomstgerichte visie op energietransitie. Blijft gokken dus. En zolang de technoligie van batterijopslag geen doorbraak kent (in opslagvermogen en prijs) blijf je ook met een WP netafhankelijk (met of zonder PV).

afbeelding van limer
18/01/2017 - 10:59

https://www.febeg.be/sites/default/files/pro_febeg_standpunt_18.07.2016-nl_-_zonneplan_.pdf

Febeg = Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw

...."Op 24/6 keurde de Vlaamse regering de conceptnota voor stimulering van zonnestroom goed. De conceptnota speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen, de noodzakelijke transitie en bevat heel wat goede voorstellen. Het plan en de communicatie door de minister hebben een positieve invloed op de publieke perceptie rond PV en actieve deelname van consumenten in de energiemarket waaraan FEBEG en haar leden actief meewerken. Door een meer transparante en positieve aanpak, en een aantal huidige tekortkomingen weg te werken, kan het nu wat beschadigde imago van zonnepanelen hersteld worden. In het huidige systeem is er geen expliciete steun voor installaties <10kW. Klanten moeten wel het prosumententarief betalen. Omdat klanten hun installatie niet altijd melden is het bijgevolg fraudegevoelig. FEBEG stelt een transparant systeem voor dat het maatschappelijk gewenst gedrag stimuleert. Dit kan door het afschaffen van de terugdraaiende teller waardoor het prosumententarief vervalt. Voor netbeheerders is dit een nuloperatie en de Vlaamse overheid heeft meer controle op het behalen van de HEB doelstellingen. Indien dit onvoldoende zou zijn kan onderzocht worden of een beperkte investeringssteun bij indienstname kan toegekend worden. "....

afbeelding van limer
18/01/2017 - 11:03

@IvoB

Inderdaad, er is nog niks beslist, maar je voelt toch dat dit geen 5 jaar meer gaat duren?!

Voor mensen die nu een investering plannen, is het wel belangrijk om dit mee te geven, zodat zij dit kunnen meenemen in de pro's en contra's van hun afwegingen, zodat ze binnen x-jaar niet kunnen zeggen: "We wisten van niks".

Investering in een nieuwbouw doe je voor toch minstens voor de komende 15 jaar.

Met het feit, dat onze beleidvoerders om de haverklap de regels veranderen, en het daardoor bijna volledig onmogelijk wordt om nog een juiste keuze te kunnen maken naar de toekomst toe, ben ik het volledig mee eens.

Er is gewoon GEEN langetermijn visie in Vlaanderen betreffende alles wat groene energie aangaat.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 11:06

Febeg = Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw......

Een voorbeeld van een tekst die zichzelf tegenspreekt en maatregelen aanbeveelt onder valse voorwendsels.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 13:35

maar je voelt toch dat dit geen 5 jaar meer gaat duren?!

Mijn glazen bol was er even niet. Inzake politieke besluitvorming voel ik al een tijdje niets meer en 5 jaar is een eeuwigheid in die wereld. Ik heb exact 5 jaar geleden mijn keuzes bepaald met de toen geldende regels en gedane beloften van overheidswege (zelfs uitermate gestimuleerd door die overheden). 5 jaar later beweren ze exact het tegengestelde en weten we wat politieke beloften waard zijn: niks. Hoe kan iemand dus nu inschatten waar hij voor de komende 15 jaar op moet inzetten? De enige zekerheid die je hebt is zo veel mogelijk onafhankelijk te zijn van welke lobby dan ook (zo lang het nog kan).
Gezien ze het daarboven blijkbaar niet weten weten wij hier beneden het ook niet. En als ze het dan eens menen te weten beweert de volgende (of erger dezelfden) een tijdje later dat het tegendeel beter is. En dan verwonderd zijn dat de mensen niet meer willen investeren en dat ondanks alle kunstgrepen (o.a. massaal bijdrukken van geld en 0 intresten) geld niet meer beweegt.
Het probleem is dat geen zinnig mens nog een woord gelooft van al die "maatregelen". En al helemaal niet meer als ze de ene dag het ene aanprijzen en de dag erop zelf het tegendeel doen (met een flauwekul verhaal waar iedereen doorkijkt behalve zijzelf blijkbaar).

Wait and see is blijkbaar de enige oplossing die ons rest.
Betaalbare batterijopslag is ook nog niet voor morgen (mijn visie). Niet omdat het technologisch niet kan maar omdat het niet gewenst is want dan zijn ze de greep volledig kwijt op hun melkkoeien.

De energietransitie zal pas een reeël feit worden als ze met hun rug tegen de muur staan. Hopelijk niet als we al onder die muur liggen.

afbeelding van limer
18/01/2017 - 11:45

In Duitsland gaat de installatie van particulier batterijpakketten onverminderd voort.

Prijzen zakken rond de 20% per jaar, dus ze gaan dat ook hier niet eeuwig kunnen blijven tegenhouden.

Als de stroomprijzen nog wat stijgen, en tegelijk de slimme meters worden ingevoerd, wordt dit allemaal interessanter.

Ook het feit dat ze het standaard aansluitvermogen naar een monofasige 25A aansluiting willen brengen, speelt in het voordeel van batterijpakketten.

afbeelding van limer
18/01/2017 - 11:47

Heel dit verhaal zal in een stroomversnelling komen, na de verkiezingen, wanneer de nieuwe nettarieven en regels ingevoerd worden.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 13:30

Allee, ik zal maar een stevige houtvoorraad beginnen aan te leggen. Over 2 jaar is die wellicht goed droog dan. :-)

Ik dacht, met de huidige beschikbare info, dat de neutrale mediaan wel op monofase 40 A zou liggen.
25A monofase voor een WP lijkt me wel krap.

De vraag wordt dan eigenlijk niet wat het beste is voor het milieu maar gewoon wat technisch en financieel haalbaar zal zijn over 2 jaar.
Ik zou niet graag in TS zijn schoenen staan.
Overigens begrijp ik de keuze (als ik het goed gevolgd heb) van de TS niet goed: elektrische vuurtjes of een WP van 8 kW? In een bijna passiefhuis? Dan is 8 kW toch overkill?

Als hij met zijn (relatief) enorme PV installatie + elektrische vuurtjes of WP geen terugdraaiende teller meer heeft is hij wel goed de klos.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 13:35

Prijzen zakken rond de 20% per jaar,

Hier nog niet veel van gemerkt. Prijs is niet alleen het probleem. Ook de (betaalbare) capaciteit. In de zomer weet je geen blijf met je opgewekte elektriciteit. In de winter krijg je je batterijen niet gevuld (in de veronderstelling dat je er voldoende aan een betaalbare prijs kan installeren) of je zou een mega PV installatie moeten hebben om off grid te gaan. Wat in de zomer de overschotten dan weer nog groter gaat maken, etc.

afbeelding van limer
18/01/2017 - 13:57

Off grid is bijna onmogelijk.
Maar als ze variabele tarieven invoeren in functie van vraag en aanbod, kan je met batrerijen wel pizken afvlakken en verbruik verschuiven met een paar uur of dagen, afhankelijk van de capaciteit van je installatie.
Ook kan je met batterijen een lichtere aansluiting op het net toch nog combineren met elektrisch koken, omdat deze het tekort in vermogen dan kunnen bijpassen.
Fraunhofer instituut voorspelt een daling van 70% in kostprijs batterijen, tov 2015.
Denk dat je momenteel rond de 1000€ per kW moet rekenen.

afbeelding van IvoB
18/01/2017 - 15:33

Off grid is bijna onmogelijk.

In de huidige omstandigheden is off grid zelfs niet rendabel. Zelfs incl. prosumententarief is netkoppeling en net als buffer nog goedkoper. 
Als ze natuurlijk een capaciteitstarief gaan invoeren + geen terugdraaienede teller + prijsberekening gekoppeld aan tijdstip (echte doel van de slimme meter) = peperduur in de winter/spotgoedkoop in de zomer, dus contraproductief aan PV en WP wordt off grid plots wel een valabele optie onder voorbehoud van de technische evolutie.
Maar dan valt een WP al helemaal weg want de batterijcapaciteit en PVopbrengst is onvoldoende om de winter (wanneer je ze nodig hebt) te overbruggen.

Het zal dan (in overgang) een en/en verhaal worden. Basic elektriciteit ganse jaar door op PV+batterij, SWW in de zomer/tussenseizoen op PV en/of zonnecollectoren, verwarmen + SWW in de winter op hout (zo lang het nog mag) of ????.

Iedereen PH is een utopie (dan moeten ze ganse steden afbreken) en (voorlopig) alleen weggelegd voor de meer begoeden dus slechts een kleine oplossing (en dan heb je nog een SWW probleem).

En dan willen ze iedereen nog elektrisch doen rijden. Hoe ze dat gaan koppelen aan hun "plannen" is mij ook een raadsel. Iedereen in de zomer in de auto en de winter op de fiets of openbaar vervoer (dat de toevloed nu al niet aankan)? Of gewoon het lokaal probleem verschuiven naar de centrale's (kern/gas/kolen/pellets/bio)? Als het een week licht vriest moeten ze nu al de strategische reserves stand by houden. Ze plannen wel van alles (in de gazet) maar echte uitvoeringen om dat allemaal in de praktijk waar te maken heb ik nog niet gezien.

Denk dat je momenteel rond de 1000€ per kW moet rekenen.
Extra kost boven al gedane investeringen bedoel je dan.
Als je een pack van 10 kWh wil installeren (en dat is toch wel echt een huishoudelijk minimum) ben je 10.000 euro kwijt. Bovendien ben je dan verplicht on grid te blijven want een gemiddelde PV installatie krijgt die in de winter nooit volgeladen. On grid is steeds stijgende netkosten. In de winter zal je bovendien je batterij dan dagelijks vol moeten laden tegen dure stroomtarieven.
Leuk als je dat moet gaan verkopen aan mensen die je eerst in de richting van PV (gratis stroom!) geduwd hebt en nadien nog eens naar een WP (verlaag je stookkosten!). Die moeten dan nog eens (of eerder weeral) duizenden euro's gaan steken in batterijen gewoon om zich nadien niet blauw te betalen aan netkosten (om van hun stroom maar te zwijgen). Ik vrees dat vroeg of laat bijna niemand nog gaat geloven dat dat de oplossing zal zijn (zeker als ze blijven toeteren dat niemand er nadeel van mag ondervinden) en de kat uit de boom blijft kijken.
Je ziet dat al bij de e-cars. Ook daar een vicieuze circel: e-cars blijven zeer duur omdat er in kleine oplagen moet geproduceerd worden, niemand (buiten mensen die niet naar geld moeten kijken en eigenlijk moeten "kiezen" tussen een Tesla of een Porche of een hybride kopen voor het fiscaal voordeel en nadien gewoon fossiel met dat ding rijden) koopt die dingen wegens te duur en men niet weet hoe ze nadien weer gesjost gaan worden, waardoor ze duur blijven, etc.....
Er is maar één boodschap voor de overheid:

- Kies een lange termijn strategie en wees hier duidelijk over.
- Eenmaal de (goed onderbouwde) weg gekozen geef een minimum duur waarop je kan investeren in deze optie(s) onder welbepaalde voorwaarden en kom daar niet op terug tijdens deze overeengekomen periode.
- Aanpassen aan evoluerende technologiën kan altijd (en moet) en pas je strategie daarop aan maar nooit met terugwerkende kracht.

Dan zal iedereen massaal volgen en staat het enorme spaarkapitaal ook niet meer te niksen (weer een bijkomend voordeel).

Pagina's