Klimaatcritici | Page 9 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

23/08/2014 - 20:18

De subsidies zij geen probleem. Integendeel, nu hebben zovele woningen groene maatregelen genomen (ook isoleren, omdat er ook subsidies daarop staan, en glas vernieuwen geniet ook subsidies onder voorwaarden) wat dus goed is. Het nadeel: de kosten de energiebedrijven hebben doordat er plots zoveel instroom is aan zonne energie op sommige dagen, en andere dagen moeten die huizen met zonnepanelen voorzien worden met stroom omdat er te weinig zon is, die kosten mochten ze niet doorrekenen in de energieprijs. Dit heeft al voor wat problemen gezorgd, en nu mogen de kosten wel worden doorgerekend, dus zullen ze de kosten van de vorige jaren proberen meerekenen. Ook zit nu plots de prijs geplafonneerd om de burger te beschermen, maar dit zal ons volgend jaar waarschijnlijk dubbel en dik worden terug gevraagd. De regering speelt met vuur. Denk maar aan dat wij hier in België zonder stroom zullen vallen door problemen met de kerncentrales. De kernuitstap loopt niet zoals gehoopt, en we hebben eigenlijk nog niet de mogelijkheden om hem te verwezenlijken.

 

Subsidies zijn niet het probleem in mijn ogen, maar ze moeten eerlijk zijn (dus voor bedrijven als burger worden gelijkgetrokken) en van tijdelijk karakter zijn. Het beste voorbeeld is zoals nu de zonnepanelen: de subsidies kwamen er om het een aanlokkelijk rendement te geven, maar nu zijn ze afgebouwd/gestopt (ik ben niet meer zo goed op de hoogte hiervan) omdat ze nu net zo snel renderen (goedkoper zijn geworden ook) dat subsidies niet meer nodig zijn. Zo zouden alle subsidies moeten worden opgesteld. Helaas kunnen we subsidies voor bv. Landbouw niet meer terugschroeven, omdat onze hele economie is gebouwd rond dergelijke subsidies. De subsidies voor landbouw kwamen er doordat er door de crash van Wallstreet. Deze maakte vele mensen werkloos (arm) waardoor die geen producten meer konden kopen. Door de overproductie werden producten zo waardeloos dat ze de productiekosten niet konden dekken. Het is sinds dien dat er een sociale zekerheid is opgebouwd geweest, en dat er subsidies zijn gekomen om de boeren en bedrijven te helpen om toch hun producten te kunnen aanbieden zonder falliet te gaan.  Helaas is er door de globalisering teveel export opgebouwd op de subsidies, omdat ze de producten goedkoper konden aanbieden omdat de subsidies nu net het mogelijke verlies dekte... Hierdoor zijn vele subsidies onmisbaar geworden. En hier zit dan nog het wapen van de 21ste eeuw van Amerika: voedsel. Vele akkoorden die Amerika afsluit met Afrika gaan gepaard met het beschermen van de export van Amerika naar Afrika te verzekeren/versterken. Die goedkope producten die daar worden gedumpt concurreren zelfs niet met de lokale producten, ze verdringen de lokale producten. Gevolg: de economie in Afrika (landbouw) is stilgevallen, dus hebben ze meer steun nodig om de mensen in leven en gezondheid te houden... U snapt waarschijnlijk wat ik bedoel nu, en mijn excuses voor deze lange politieke kwestie buiten het topic, maar het is om aan te duiden dat blijvende subsidies oneerlijke concurrentie veroorzaakt. De uitdovende (zoals bij de zonnepanelen) helpen de innovatie vooruit, dus zijn eigenlijk voordelig.

 

Alleen is het nadeel dat er nooit genoeg op ingespeeld is geweest in het verleden, en zitten we opgescheept met de gevolgen... Zoals mijn leerkracht aardrijkskunde altijd zei: jullie zijn de generatie die het gaan moeten oplossen.

 

Mijn mening is niet dat de regering zich niet mag moeien. In tegendeel, het vrije markt principe is het sterkst aanwezig in Amerika (nu ook omdat de meeste postjes bekleed worden door grote industriëlen en dus meer richting industrie wordt gehandeld dan naar de burger) en we kennen allemaal de gevolgen daarvan. Nee, de regering moet duidelijke regels opstellen (op zijn minst de consument beschermen). De regering moet ingrijpen waar nodig (zoals de zonnepanelen hier in België was zeker nodig). Ze moet zeker innovatie steunen. Dit kan door subsidie op de producten (om het zo aantrekkelijker te maken en in te burgeren) als subsidies voor onderzoek. De regering moet ingrijpen wanneer nodig (dus een vrije geleide markt). Maar ze mag niet teveel ingrijpen, en ze mag mensen niet zomaar rechten ontnemen. Zo is het lang verboden geweest als particulier om een windmolen te zetten, ik weet niet of dit intussen al is veranderd. Zo is er ook een minimum woonoppervlak voor ruimtes, en zo ook voor woningen, hoewel er mensen zijn die wel willen leven op 8 vierkante meter (hiermee verwijs ik naar de Amerikaanse trend van Tiny Houses). Maar ja, het is allemaal 'ter bescherming van het wooncomfort'. Ze zouden zich dan beter bezig houden let wetten op te stellen wanneer het wel zou mogen. Zoals bij de 'te kleine' huisjes een leefbaarheidsonderzoek doen. Of bij die windmolens zoeken naar iets dat geen kwaad kan naar de buren toe (want de gekende 3 wieken windmolen is alles behalve de enige in zijn soort, maar is wel de reden waarom andere modellen ook niet door particulieren mogen worden gebouwd)... Dusja, de regering mag zich bemoeien als er problemen zouden zijn, maar dan om de problemen op te lossen...

23/08/2014 - 20:32

Subsidies zijn een correctie op de overbelasting van arbeid 

Maar je kunt veel beter de lasten op elke vorm van energie gelijkschakelen zodat de verkeerde keuzes wegvallen 

23/08/2014 - 22:32

U hebt wel gelijk dat de lasten gelijk moeten worden geschakeld, de lasten op consumeren, de lasten op arbeid, de lasten op vervuiling... Lasten gelijk stellen is het eerlijkste dat men kan doen. Maar helaas kunnen die lasten gelijk stellen niet ten koste van de subsidies gaan, want dan zou de landbouw failliet gaan, dan zouden de scholen niet meer kunnen uitbreiden... Maar subsidies op zonnepanelen zou u misschien kunnen zien als een correctie dat er teveel belastingen zijn geweest, maar eigenlijkzit het anders. Die subsidies zijn er om de terugverdientijd van zonnepanelen te verkorten, en ze zo aantrekkelijker te maken. Arbeidskosten hebben een invloed op zonnepanelen, en daarom dat die uit China zoveel goedkoper zijn... Maar dus niet om te compenseren voor de overbelasting op arbeid. Want overbelasting op arbeid zou betekenen dat u ervan uit gaat dat de mensen te weinig geld zouden hebben. De prijs van producten zou vrij stabiel blijven bij verlaging van de loonkosten, nu net omdat er zoveel van het buitenland komt, en er eigenlijk redelijk weinig zelf hier in België wordt gemaakt. Dus eigenlijk zouden mensen moest er geen overbelasting zijn meer geld hebben, maar de terugverdientijd van zonnepanelen wordt daarmee niet ingekort, en dus zal er geen aanzet zijn om die te installeren... De grootste drempel was namelijk de terugverdientijd, en die is niet aangepakt geweest dan...

23/08/2014 - 23:31

De zonnepanelen uit een 1gigawatt productiefaciliteit met volledig geautomatiseerde productie zullen niet zakken in prijs, maar het is wel geen chinees die de panelen op uw dak legt. Het is een belgisch bedrijf met belgisch belaste arbeiders, met belgische transportkosten, met belgische regelmenten en certificaten en controles, met europese wisselstroom generatoren, en europese kableringen, en europese racks,...

Uiteindelijk zorgen deze faktoren ervoor dat panelen die 0.8euroWp kosten op uw dak komen voor 1.6euroWp. Dus laten we nog eens herhalen: subsidies compenseren voor het overbelasten van arbeid. compenseren voor het gebrek aan belasting op fossiele energie. Een taks van 1euro per liter op ALLE fossiele brandstoffen zou al seen onzichtbare hand nog veel sneller zonnepanelen doen installeren dan nu het geval is. 

Het is zelfs zo, dat in principe arbeid bvb max 20% belast is en als energie 20% belast wordt, je een wereld schept die even efficient werkt als een 'onbelaste wereld'.. En dat moet het doel zijn; We moeten de efficientie nastreven alsof de wereld niet belast is, we moeten voorkomen dat burgers verkeerde beslisisngen nemen./ Ofwel subsidieer je , en het betere systeem is belast alles zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk... dus jawel die chinese import ook 20% belasten op de arbeidskostprij... en uw export 20% ontlasten.op die kostprijs

 

23/08/2014 - 23:54

In Nederland wordt er ongeveer 12 eurocent belasting op de stroomprijs gezet, dat wil zeggen op fossiele stroom.

 

De prijs is dan ongeveer als volgt opgebouwd:

- levering stroom 5 eurocent

- netwerkkosten 2 eurocent

- belastingen/BTW 12 eurocent.

 

Fossiele stroom wordt dus al flink belast met een tarief van 240%... 

24/08/2014 - 10:25

verwar je netwerkkostprijs niet met taksen ? Uiteraard toegegeven, de netwerkkostprijs is verrassend hoog te noemen...

 

24/08/2014 - 10:17

In het beste geval is het een Belgisch bedrijf met Belgisch personeel  en Europees materiaal, maar vergeet niet dat er nog altijd bedrijven zijn die graag een Pool het dak opsturen om zo goedkoper te zijn.

 

Nogmaals, een eerlijke belasting is ook hetgeen dat ik zou willen.

 

Maar nu zonnepanelen rendabel zijn op 7 jaar ofzoiets, zijn er geen subsidies meer, maar vroeger waren die slechts rendabel op een deftige termijn (in de oog van de kopers) door de overheidssubsidies... Dus die terugverdientijd, waaraan kunnen we die toeschrijving? Want ja, onze loonlasten zijn nog altijd ongeveer evenhoog als vroeger. Dus een loonlastenverlaging was niet de oorzaak van het rendabeler worden. Het is de innovatie bij zonnepanelen, die ervoor zorgde dat ze goedkoper konden worden aangeboden en meer rendement hebben. De loonlasten is altijd een constante gebleven kunnen we dan stellen. Dus die subsidies zijn geen compensatie geweest voor de overbelasting van arbeid.

 

Ik ben zelf een voorstander van het verschuiven van lasten op inkomen naar lasten op consumptie, maar helaas zit er weinig marge op. Het enige dat men zou kunnen doen is alle vormen van energie aan het luxetarief rekenen, dus 21%. Maar helaas zal dit aanzetten tot kopen in het buitenland dus of dit wel gaat kunnen sompenseren voor een loonlastenverlaging....

 

De subsidies in de landbouw zijn er gekomen door de crash van Wallstreet, maar zijn er gebleven omdat ze niet intijds werden terug geschroefd en zo de hele economie daar rond balanceerde. Die hebben niets te maken met compensatie voor de hoge loonkosten, maar met het feit dat de landbouwers hun producten moeten verkopen onder de productiekosten, anders raken ze het niet kwijt. Denk maar aan de staking van de melkboeren, melk kost hun 30 cent per liter in productie, maar winkels betalen slechts 18 cent liter... Die subsidies zijn dus een compensatie voor het gebrek aan concurrentiekracht. De subsidies voor de scholenbouw kan men wel afwentelen op de hoge loonkosten, maar ik ken een school waar ze uiteindelijk crowdfunding hebben moeten doen om hun deel te kunnen betalen bovenop de subsidies. Scholen hebben dus eigenlijk een gebrek aan winst, een gebrek aan inkomsten om te kunnen uitbreiden en vandaar de subsidies, als compensatie dat ze het niet kunnen betalen...

24/08/2014 - 12:01

Wel kijk

verschuiven van lasten...

 Aardgas, LPG, Steenkool, Mazout, Kerosen om drie kleppers te noemen, worden zonder enige vorm van CO2 taks bevoordeeld versus Diesel, benzine en elektriciteit.

 Ik zou het normaal vinden dat ALLE VORMEN VAN FOSSIELE ENERGIE evenveel belast worden.  Dus aardgas 1euro, LPG 1euro, Steenkool 1euro, Mazout 1euro en Kerosene 1euro lasten... En dit COMPENSEREN  (jawel dat staat in dezelfde zin bij mij) met LASTENVERLAGING op ARBEID.  Dus iedereen betaalt elk jaar 1000euro meer op zijn energiefaktuur maar betaalt 1000euro minder belastingen.

 Wat is het gevolg ? Je krijgt op slag een potentieel om 10.000euro te investeren in isolatie, PV's en andere energietechnieken... Iedereen zal zijn faktuur willen verlagen, en zal daarvoor ook de nodige stappen ondernemen. Er zal veel tewerkstelling ontstaan, en zonder subsidies zal de economie op zijn Duits verschuiven naar een meer energievriendelijke economie. Onze huizen zullen minder energie slurpen. Wij wonen momenteel in het slechts geisoleerde woningpark van Europa, en dan zal dat verschuiven naar het best geisoleerde... zo simpel is dat.

 

24/08/2014 - 12:29

Ik weet niet hoe je aan dat potentieel komt van 10'000 euro... Men betaald 1000€ minderbelastingen om dan die 1000€ Extra te betalen op de energiefactuur. Netto heeft dit voor geen enkele burger effect. Het enige is dat men meer kan besparen door beter te isoleren,wat leidt tot meer geld over voor de burger, minder kosten op de energiefactuur, minder belastingen uit de energie factuur, dus die belastingen moeten dan ergens gehaald worden, zoals weer terug uit loonlasten waarschijnlijk. Het evenwicht zal verschuiven naar beter geïsoleerde woningen indien de burger deze investering aankan, maar er zal dan dus weer een stabilisatie moeten optreden. Daarom dat het voor het moment beter is vanuit het oogpunt van de regering om te werken met subsidies voor isolatie. Zo kunnen ze verplichtingen opleggen vooraleer men subsidies krijgt (minimum isolatiegraad, minimum duurzame ontwikkeling...) wat ze niet kunnen door de belastingen te verschuiven. In tegendeel, door de belastingen te verschuiven ligt het initiatief weer bij de burger zonder enige controle. En zo zal de burger dus weer zoeken naar wat hel het best uitkomt, financieel... Zo zullen mensen met houtkachels die hun hout zelf uit de tuin halen zich niet veel moeten aantrekken van die CO2 taks en zullen wel meer loon krijgen. Zo zullen mensen die uit geldgebrek een aemschalige slecht geïsoleerde woning moeten kopen nog eens extra gestraft worden want die hebben het budget niet om de woning te isoleren. In het begin blijft natuurlijk de 1000€ loonlastenverlaging in evenwicht met de 1000€ extra energiekosten? maar wat gebeurd er na een tijd? Meer en meer woningen raken geïsoleerd, dus steeds minder CO2 uitstoot, minder opbrengst uit CO2 taks, dus die opbrengst moet de regering ergens anders van halen. Zo zullen de burgers die de mogelijkheid niet hadden om te isoleren hun steentje moeten bijdrage en zullen deze netto verlies hebben. Enkel degene die sel het geld hebben om te isoleren zullen er netto niet veel van merken...

28/08/2014 - 16:02

Brecht, wees blij dat kleine windmolens niet mogen. Het is een bescherming van de consument, gezien geen enkele kleine windmolen rendabel kan zijn.

Ik heb er 10 jaar geleden mijn eindwerk rond gemaakt. Conclusie: in België is de windsnelheid te laag en niet constant genoeg om dergelijk kleine windmolens rendabel te maken. Ze kunnen hooguit dienen om een paar batterijtjes mee te laden.

Duizenden € uitgeven aan iets die enkele kwh opbrengt is zinloos.

De databladen van producenten spreken meestal over windsnelheden die wij hier uitzonderlijk halen.

 

Windmolens zijn interessant bij:

- relatief constante windsnelheden

- voldoende hoge windsnelheden

- voldoende groot oppervlak (dat is nu net exponentiëel met de diameter; dus 2x zo groot = 4x zoveel energie)

28/08/2014 - 23:39

Begin met te vertellen dat de oppervlakte van die windmolen ongeveer 1.5x de oppervlakte van de zonnepanelen moeten zijn

Als je dus 30m2 zonnepalen plaatst, wil je dit met uw windmolen opvangen, dan spreek je over een cirkel van 5 meter diameter. Dan zijn best wel grote dingen

Waar kun je die nu best zetten. Dat is ook iets waar je toch een paar goeie plaatsen bestaan: concreet boven op appertementsgebouwen... jawel die mogen gerust allemaal een dikke vawt hebben 10meter hoog  en 10meter breed

De randen van alle hoekappartementen kunnen zonder probleme een VAWT hebben van 2meter x 1meter diameter. Die randen zijn super rendabele windvangers

En de volledige zone tussen twee verdiepen tussen twee straten typisch zoals aan de kust onstaan daar trekgaten/trechters waar je schier eindeloos gigantisch veel energie kunt uit puren. Daar vawt's van 30hoog en 10meter breed moeten extreem rendabel zijn

29/08/2014 - 14:01

30m2 met gewone windmolen is idd een diameter van zelfs 6m. Die moeten dan nog voldoende hoog staan en binnen bebouwde omgeving dus niet interessant (vooral veel lawaai, tenzij zeer hoge mast en slagschaduw).

 

VAWT heb ik zelf gebouwd als eindwerk (darrieus). Conclusie na veel studiewerk (Australische, Zwitserse, Canadese en andere studies bekeken) en eigen rekenwerk: enkel rendabel bij voldoende groot en voldoende wind.

voldoende groot spreken we toch over inderdaad 30 hoog en 10 breed.

 

Heb je enig idee welke krachten dit gedrocht moet opvangen? Je kan dit onmogelijk op een appartement kwijt: gewicht, torsiekrachten, lawaai, schaduw (in mindere mate met VAWT):

https://www.diigo.com/item/image/tq1m/bd5r

 

Onze eigen darrieus was 2,5m hoog en diameter van ruim een meter. Testresultaten (en berekeningen) waren dat we een setje batterijtjes (1,5V) konden laden bij windsnelheden die hier enkel voorkomen bij stormweer.

Dergelijke molen maken op een duurzame (10-20 jaar bruikbaar) zou veel kosten om zo'n batterijtjes te laden.

23/08/2014 - 20:27

Stel dat e een fossiele tax invoert,  dan zou het bedrijf met zonnepanelen tax vrij tapijten produceren en het bedrijf die fossiele energie verbruikt duurdere tapijten.  Het is reeds zo dat bedrijven met pv op hun dak een competitief voordeel hebben  het is gewoon niet zichtbaar momenteel maar op termijn zal het wel zichtbaar zijn  die zonder pv gaan failliet gaan 

Dus wait and sre

24/08/2014 - 10:19

Wat men kan doen is een label in het leven roepen: geproduceerd met groene energie. Dit zal een deel van de mensen wel aanspreken om het een te verkiezen boven de ander vanwege de milieuvriendelijkere productie (alhoewel groene energie niet veel zegt over de productie) maar zo zullen de bedrijven met zonnepanelen of windmolens allessinds een extra voordeel zien.

24/08/2014 - 12:03

Je moet gewoon die CO2 taks invoeren, en zichtbaar maken op het etiket. ALs ik een chinees tapijt koopt moet daar per 100euro voor 20euro energie een 20euro energietaks geheven worden die zichtbaar staat op het etiket. Als ik een Belgisch groen tapijt koop voor 120euro, moet daar een 0euro energietaks geheven worden zichtbaar op het etiket.

 

24/08/2014 - 12:56

Dat gaat in tegen het vrije markt principe om zomaar CO2 taks te heffen op invoer. Men kan een CO2 taks enkel invoeren op de CO2 die uitgestoten wordt gelinkt aan het product. Ik weet wel dat uw voorbeeld simplistisch is, maar om die CO2 tekst juist te gebruiken, moeten bedrijven al verplicht worden om de CO2 kost te vermelden bij de invoer van een product, dat moet dan ook geregeld gecontroleerd worden, dus zullen onze controleurs ook alle importeurs moeten controleren om zo een CO2 taks op te leggen in de vorm van 'X€ per zoveel uitstoot' maar dan moet het internationaal aanvaard worden dat er een mogelijkheid komt tot CI2 taks, want anders zullen er wel genoeg processen komen over het al dan niet wettig zijn van een CO2 taks... Het is niet zo simpel als gewoon plots beslissen 'wij doen het zo, jullie moeten maar naar ons pijpen dansen'

27/08/2014 - 18:49

in feite is dat gemakkelijk te controleren allemaal, als de eigen productie 10kWh nodig heeft per kg kunststof, is dat bvb 1euro per kg... en zo ga je verder... analyseer je de vollledige opbouw van het product en kom je tot een raming van de CO2 verborgen in het product .Inderdaad kan de firma dan bewijzen dat ze minder CO2 nodig heeft, dan doe je die CO2 taks zakken ifv de bewijsvoering.

En nogmaals een CO2taks hef je voor de Belgische consument, net zoals je de BTW heft voor de belgische consument. uiteindelijk heeft dat geen belang voor de export en voor de import. De enige die het verschil zit is de consument in Belgie

23/08/2014 - 20:17

Ingir

 

Egens volgens mij moeten we eindigen met 20 procent belasting op elke vorm van inkomsten en 20 procent op elke vorm van consumptie en 1 euro op elke vorm van fossiele brandstoffen.  En nee er bestaat geen productie  voor de industrie. Of voor de landbouw  er bestaat geen belasting op energie voor industrie of particulieren  je moet wel zorgen dat de Internationale import niet defiskaliseert.   Uiteindelijk moet die import energievoordeel geschat worden en belast worden bij de import  viseversa bij de export . 

 ik ken  geen enkele vennootschap die brood eet  ergo komt elke belasting en elke tax automatisch bij de consument terecht.  

En ja met de taxen zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk te leggen zalje met minim ale verstoring van de inkomsten en consumptie van goederen en diensten zonder dat de consument op het verkeerde been gezet wordt nieuwe laagenergetische even wichten zien ontstaan Nu maken wij permanent verkeerde keuze.  We vinden warmtepomp te duur versus aardgas.  We vinden auto te duur versus vliegen  we vinden diesel een evident keuze we vinden steenkool de beste keuze voor elektriciteit te produceren we vinden goedkope en gedefiskaliseerde import evident 

23/08/2014 - 18:43

Ingir die 15% klopt niet, heb het u al gezegd.

Kijk eens naar die grafiek verwarmen 37+autorijden 40+licht/gadgets 9 staat op onze teller

Voedsel 15 + stuff 49 +transport 12 +defentie 4 op andere tellers maar zijn in feite ook onze teller.

24/08/2014 - 22:16

Vandaag in het NL-journaal: windmolenbouwers, de gelukkige jongens die 60 miljard euro aan subsidie opstrijken, gaan omwonenden van windmolens compenseren met maximaal 3.000 euro per windmolen. Zo proberen ze het verzet tegen windmolens te breken... die compensatie wordt NIET uitgekeerd aan die omwonenden maar in 'projecten' gestoken zoals een speeltuin of parkje. Dat verzet zal waarschijnlijk alleen maar sterker worden want zo'n speeltuintje compenseerd niet voor het waardeverlies van de woningen met megawindmolens in de buurt en de overlast.

 

Die extra uitgaven voor de windmolenbouwers komt bovenop de € 50.000 per jaar per windmolen die betaald wordt aan de grondeigenaren voor het gebruik van de grond. Dus eigenlijk is die eenmalige € 3.000 drie keer niks in vergelijking met die 15x50.000= € 750.000 die de grondeigenaar opstrijkt. Deze enorme kosten maken de windmolens nog onrendabeler en dus gaat ook de SDE+ subsidie omhoog die door consumenten opgehoest moet worden. Het mag duidelijk zijn dat de grondeigenaren gerekend mogen worden tot de grootste pleitbezorgers van groene stroom.

 

Maar er zijn veel meer omwonenden met overlast/planschade dan grondeigenaren die hun akkertje beschikbaar stellen...

 

 

Inderdaad, ik woon vlakbij Lille/Rijsel en heb meegemaakt hoe ze een van de eerste windmolens uit de streek bij de Auchan te Roncq terug hebben moeten... afbreken.  De mensen werden gek door de slagschaduw van de zon in hun huizen.  Nu worden de locaties daartoe aangepast, maar zelfs boeren verloren HUN perceeltje met heel dure pachtprijzen per maand per windmolen aan politici die gronden vlakbij de autostrade hadden. 

Weet je de dat de politieke familie De Bethune, bij wijze van uitdrukking, ooit bijna van Brugge tot aan Kortrijk op hun eigen gronden kon lopen? Ten slotte wordt elke windmolen weeral politiek goedgekeurd. En rijken worden rijken waardoor veel armen armer worden (echte rijke mensen met principes en met eerlijke belastingsvoorstellen trekken daarentegen ook de armen mee).

25/08/2014 - 17:56

Dit is hier weer het NIMBY principe... Not in my backyard...

 

Iedereen is voor groene stroom, en meer zonnepanelen, en meer windmolens, en dit en dat... Maar zeg ze eens 'ja, dat veld daar niet zo ver van jullie, het is een toplocatie voor onze windmolens' en ze ontploffen. Plots worden de huizen minder waard, daarvoor zouden ze wel een eerlijke vergoeding moeten krijgen. Maar vele zouden ze liever weg willen, want ze vervuilen het zicht. Waar gaan we toch naar toe met deze houding? Normaal gezien wordt er onderzocht wat de impact is van ze windmolens op de omgeving, en wordt dan pas de goedkeuring gegeven.

 

Inderdaad er zijn gevallen bekend waarbij mensen zot werden van de draaiende schaduw van de wieken, en dieren zouden daar blijkbaar ook last van hebben (koeien bijvoorbeeld, maar nooit wetenschappelijk onderzocht). Hier zullen ze dus ook rekening mee hebben gehouden omdat het gekend is. Maar natuurlijk blijven ze klagen dat hun woning minder waard zou zijn. En er zullen een paar geneigd zijn naar de advocaat te gaan omdat ze de windmolens daar WEG willen, omdat ze het uitzicht bederven...

 

Ze hebben recht op een vergoeding voor het verlies van waarde van hun bouwgrond. Maar als blijkt dat het bouwen van een speeltuin/park het verlies compenseert, dan hebben ze dus hun 'verloren' waarde terug. Natuurlijk zullen er zien die de verloren waarde liever cash uitbetaald zien, want ja, dan kunnen ze het huis nog steeds proberen verkopen aan de waarde van voor de windmolens, en als dat lukt hebben ze extra winst... Maar ja, waarde van vastgoed word het best vergoed door waarde van het vastgoed...

 

Die 50'000€ is een huurprijs zeg maar die wordt betaald aan de grondeigenaar, omdat windmolens de waarde van de landbouwgrond zelf naar beneden werkt. Die 3'000€ stelt misschien niets voor dan, maar is er al berekend hoeveel de waarde van de woningen zou dalen door de windmolens? En stel dat hun vastgoed nu plots meer waard wordt door die projecten dan voorheen de windmolens? Zouden ze dan plots moeten betalen aan de windmolenbouwers?

 

Op deze manier gaat er nooit een groene revolutie komen, want overal zullen er altijd wel mensen klagen vanwege een beslissing...

25/08/2014 - 20:23

Je mist volgens mij het punt dat de compensatie geen compensatie is om overlast/waardevermindering weg te nemen (verre van dat) maar om het publiek het valse idee te geven dat de omwonenden gecompenseerd worden. De gemiddelde simpele ziel zal het bericht (omwonenden worden gecompenseerd met € 3.000 per windmolen) gemakkelijk opvatten als dat elke omwonende in de directe omgeving van één of meerdere windmolens op z'n minst € 3.000 krijgt, tenslotte krijgt de boer ook € 750.000 voor die ene windmolen op z'n land...

 

Ik vind de bezwaren van burgers tegen windmolens zeer terecht, de geluidsoverlast blijkt het woongenot aan te tasten (niet meer lekker buiten kunnen zitten, altijd met de ramen potdicht en oordopjes moeten slapen) en de waardevermindering van de woning kan oplopen tot vele duizenden euro's. Het is dan ook niet terecht om windmolens in dichtbevolkte landen als Nederland en België op te stellen, vooral ook omdat goede alternatieven voorhanden zijn die zelfs goedkoper zijn en meer CO2-reductie opleveren. De groene revolutie kan best plaatsvinden zonder windmolens in de lage landen. Ik durf te stellen dat de groene revolutie zelfs beter af is zonder megawindmolens. Al was het maar omdat het draagvlak voor windmolens zeer klein is waardoor de overlast eerder gevoeld gaat worden. Maar ook omdat te veel windmolens de inpasbaarheid bemoeilijken en uiteindelijk meer CO2 geproduceerd wordt door de fossiele centrales die niet optimaal kunnen draaien om wegvallende windstooom op te vangen.

 

In dunbevolkte landen met grote hoogteverschillen in het landschap zijn windmolens al veel beter inzetbaar omdat de overtoliige windstroom gebruikt kan worden om water naar hoger gelegen spaarbekkens te pompen en naar behoefte daar energie mee op te wekken. Voor onze platte rivierdelta-landjes zijn zonnepanelen veel geschikter en wij kunnen veel fossiele energieverbruik vermijden door verspilling te voorkomen. Wat niet gebruikt wordt hoeft niet opgewekt te worden!

28/08/2014 - 16:20

Windmolens die zorgen voor geluidsoverlast? Dan moeten ze bijna letterlijk in je tuin staan hoor.

Op de industriezone in Ieper staan er meerdere windmolens. Ik ga er vaak gaan tanken en over het algemeen maakt de wind meer lawaai dan de molens zelf.

Gezien windmolens altijd minstens 500m van een woongebied staan is deze argumentatie dus nonsens.

25/08/2014 - 17:59

 

 

Na twee dagen afwezigheid heb ik moeilijk om alle achterstand in te halen. Enkele algemene reacties:

 

1.  Verband tussen lineaire regressie en oorzaak. In de mededeling n° 169 ban Brother Paul worden twee grafieken getoons om te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen CO2 in de lucht en temperatuursverhoging. Rechtuit gezegd, ik versta geen enkele van de twee grafieken. De eerste slaat op niets, en ik vermoed dat in de tweede grafiek de x-as en de y-as omgewisseld zijn.

Het antwoord is te vinden op de site http://www.scientias.nl/meteorologen-meten-voor-het-eerst-meer-dan-4.../86205 In het eerste artikel "Historisch dieptepunt: meer dan 400 ppm koolstofdioxide in de lucht" staat een grafiek van de CO2-metingen boven de berg Mauna Loa in Hawaiï, metingen die gewoonlijk als maatstaf worden genomen. De CO2-concentratie vermeerdert gestadig met 0,9 ppm/jaar van 1960 tot 1972. Daarna met 1,5 ppm/jaar tot 1992. Hierop volgt een korte knik, maar vanaf 1995 versnelt de verhoging tot 1,9 à 2,1 ppm/jaar.

 

In het tweede artikel "Waarom lijkt de opwarming van de aarde wel gepauzeerd?" staat het antwoord: er is niet noodzakelijk een verband tussen twee parameters omdat er tussen beiden wel een correlatie bestaat. Maar in dit geval bewijzen de klimaatmodellen theoretisch dat er een verband bestaat tussen de temperatuurstijging en de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer. De gevonden (hoge) correlatie tussen beiden is dan hoogstwaarschijnlijk wel een bewijs van dit verband. Er is hier wel een hic: na 1995 is eerst nog een verhoging van de wereldtemperatuur, maar na enkele jaren is er een stabilisatie. Er moeten dus nog andere factoren zijn die een rol spelen. Zo wordt er gesproken van de invloed van El Nino en El Nina, van de opneming van CO2 in de oceanen, (en recentelijk van de rechtstreekse opname van warmte in de oceanen). Maar deze stabilisatie past nog in de algemene trend.

 

De daarop volgende discussie gelijkt meer op een discussie over godsdienst. Elkeen heeft en behoudt zijn standpunt en zijn groot gelijk, en luistert niet naar de argumenten van de andere. Ik doe daar niet meer aan mee, al heb ik ook mijn twijfels.

 

2.  Nucleaire elektriciteit.

 

Ik heb hier mijn uitgesproken mening over. Om te beginnen moeten we dit probleem in zijn historische contekst plaatsen. Na de oorlog werd elektriciteit uitsluitend in kolencentrales in eigen land opgewekt. In de jaren 1960 moet de Belgische staat hiertoe zijn kolenmijnen subsidiëren. Maar België had veel kennis in de civiele toepassing van atoomenergie. Ze verkregen deze van de VS omdat ze gedurende de oorlog uraneum van Congo aan de VS geleverd hadden. Ze kregen ook de mogelijkheid het atoomcentrum van Mol uit te bouwen. Om de energieonafhankelijkheid te kunnen bewaren startten ze een gezamenlijk project met Frankrijk in Chooz. Bij aanvang waren de resultaten teleurstellend, zozeer dat de elektriciens eraan twijfelden of hiervoor wel een toekomst weggelegd was. Later hebben ze in navolging van Frankrijk de nucleaire centrales verder uitgebouwd. En konden ze de zwaar verlieslatende kolenmijnen verder sluiten. Voor het overige moesten de kolen wel vervangen worden door ingevoerde petroleum.

 

Door de vrijmaking van de elektriciteitsproductie is alles op de helling komen te staan. Vooral na de amateurachtige verkoop van de Belgische centrales aan Frankrijk was België niet meer meester in eigen huis. De Greg, die de controle hoerover moest verzekeren, werd door de Belgische staat vakkundig de nek omgedraaid.

 

Het besluit om de nucleaire centrales voortijdig te sluiten was op dat ogenblik louter politiek getint. Want economisch gezien was dat een blunder. De kapitaalvernieting was hiermee immers massaal. Als enig argument het nucleair afval aanbrengen heeft een zeer beperkte draagwijdte: dit afval bestaat reeds in grote hoeveelheid (vorige exploitatie en afbraak van de centrales). De centrales langer openhouden produceert slechts een marginale hoeveelheid afval, marginaal in de oorspronkelijke betekenis van "evenredig aan de geleverde bijproductie". Door een langer openhouden van de centrales verandert het probleem van de berging slechts met ongeveer 20%. Ik beken eerlijk dat het probleem na Fukushima zeer moeilijk ligt, en dat de kostprijs snel omhoog is gegaan.

Reeds toen wist men dat groene energie evenveel vermogen als back-up nodig had. En gezien de zware kostprijs kon dit in feite niet aan de vrije markt worden overgelaten. Zeker niet nu de gasprijs de hoogte in vliegt. Nederland koos voor de goedkope kolen, ondanks hun hogere uitstoot. Het is precies of Nederland reeds sinds lang bij de klimaatcritici hoort. Frankrijk weet niet hoe het verder moet. De Franse staat als hoofdaandeelhouder heeft steeds een lage elektriciteitsprijs opgelegd. Hierdoor werd het onderhoud enigszins onbetaalbaar, en zijn er geen voorzieningen getroffen voor de vernieuwing van het park, welke richting dit ook zou uitgaan. Ten andere, ik vraag mij af of de testen naar de luchtbellen in het staal van de reactorvaten ook in Frankrijk geschieden. En indien wel, of ze positief uitvallen. Steekt hier in België geen ander plan achter?

 

Er bestaan genoeg officiële rapporten die moeten bewijzen dat in 2050 België uitsluitend op groene energie kan werken. Maar op gebied van elektriciteitsopslag zijn ze wel zeer optimistisch, en rekenen ze op technieken die in de verste verte nog niet bestaan. Biomassa, de enige energiebron die constant stroom ken leveren, wordt eerder beschouwd als niet groen genoeg. En zonne-energie zal in België altijd marginaal blijven, met marginaal in de bijbetekenis van gering.

 

N.B. Ik ben ook vrij einde september voor een constructief gesprek.

25/08/2014 - 20:33

Ik ben niet zo thuis in lineaire regressie, dat is meer iets voor alfa's. Maar volgens mij is de bewijsvoering met statistische bewerkingen gebaseerd op diverse metingen waarbij sprake is van een populatie die groot genoeg is om het verband tussen enkele factoren aan te tonen. Hoe doe je dat met één aarde?

26/08/2014 - 11:34

 

 

Ingir heeft gelijk wanneer hij stelt dat geld dat gestoken wordt in energiebesparing meer zou opbrengen dan dure en te weinig actieve zonnepanelen of windturbines. Vandaag een artikel in de Standaard: "Japan verving deel nucleaire capaciteit door energiebesparing". Geplaagd door black-outs deed iedereen hieraan mee: minder verlichting, minder airco, minder lichtreclames, LED-verlichting in plaats van halogeenlampen, enz. Het geheel heeft een besparing van 15 à 20 % opgeleverd. In een lezersbrief wordt ook gesuggereerd van in de zomer de winkeldeuren toe te houden daar waar de airco op volle kracht werkt. Vele winkels hebben reeds spaarlampen geïnstalleerd, maar dit zou algemene regel moeten zijn, zodat airco zo weinig mogelijk nodig zou zijn.

 

Ingir, lineaire regressie wordt toegepast als er voornamelijk slechts twee factoren interactief zijn. Wanneer er meerdere actieve parameters zijn moet men aan multiregressie doen, maar dit is reeds werk voor specialisten. Hoe slechter de correlatiecoëfficiënt, des te kleiner is het verband tussen twee reeksen gegevens en zijn er andere parameters die invloed uitoefenen. Deze techniek kan in ieder vakgebied worden toegepast. De Gausscurve (in klokvorm) is iets gans anders: hier wordt naar het gemiddelde en de afwijking van dit gemiddelde gezocht van een groot aantal onafhankelijke gegevens, bijvoorbeeld de lengte of gewicht van een groot aantal mensen.

26/08/2014 - 16:23

Maar hoe bepaal je de richting van de afhankelijkheid tussen twee factoren? In de gebruikelijke klimaattheorie wordt verondersteld dat de temperatuur op aarde zal toenemen als het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt. Dat is gebaseerd op het feit dat in laboratoriumopstelling de temperatuur stijgt bij hoger CO2-gehalte. De aarde heeft echter een zeer complex klimaatsysteem waarbij het wel eens kan zijn dat een temperatuurstijging tot gevolg heeft dat meer CO2 vrijkomt uit bijvoorbeeld oceanen.

 

Dat twee factoren gecorreleerd zijn zegt volgens mij niets over welke factor oorzaak en welke gevolg... Laat duidelijk zijn dat ik niet geloof in het IPCC-verhaal, dat er te veel onzekerheden zijn en dat we daarom alleen die maatregelen moeten nemen die onze maatschappijen niet onnodig opzadelen met lasten en overlast.

 

In een overheidsrapportage "Hernieuwbare energie 2013" van de Rijksdienst Ondernemend Nederland lees ik dat de subsidie Duurzame Energie als volgt is toegekend:

- windmolens: 642 miljoen euro voor een toegezegd vermogen van 404 MW (dat is 1,59 miljoen euro per MW)

- zonnepanelen: 121 miljoen euro voor een toegezegd vermogen van 133 MW (dat is 0,91 miljoen euro per MW)

Hieruit blijkt dat windstroom veel meer subsidie nodig heeft (lees: minder rendabel) dan zonnepanelen. Maar dat wisten we eigenlijk al, zonnepanelen zijn al bijna rendabel zonder subsidie en saldering. Bij zonnepanelen is er nauwelijks sprake van maatschappelijke weerstand (enkel wat architecten die liever dood gevonden worden dan bestaande woningen te vervuilen met blauwe dakpostzegels) en is de stroom direct ter plaatse inzetbaar waardoor er veel minder verliezen optreden. Daarbij zakken de kosten voor zonnepanelen al vele jaren terwijl de kosten voor windmolens stijgen door de toepassing van zeer schaarse aardmetalen en veel staal.

Op dit moment zou ik windmolens alleen toepassen als er mogelijkheden zijn om de stroom voor langere duur is op te slaan in spaarbekkens, voor onze landen is een combinatie van energiebesparing en duurzame opwekking met zonnepanelen de meest haalbare optie. Verkeerd bezig dus in NL...

26/08/2014 - 17:44

ingir

er zullen altijd twee tegenover elkaar staande visies zijn, en dat zal nooit veranderen. net als bij gsm-straling, kernenergie, tabak (daar is ondertussen wel een consensus meen ik) enz. heb je diegenen die zeggen dat je eerst moet bewijzen dat het geen kwaad kan, terwijl de andere partij  stelt dat het geen kwaad kan en de anderen het tegendeel moeten bewijzen.  voor mij is de eerste partij voorzichtiger en neemt minder risico's.  zo ook zie ik IPCC niet als een bende schurken of bedriegers, maar die het zekere voor het onzekere nemen en proberen mogelijke problemen te voorkomen.  want de tegenstanders hebben ook nog altijd niet kunnen bewijzen dat meer CO² uitstoot geen kwaad kan.  er zijn en blijven dus twijfels, en als goede huisvader/moeder neem je dan je voorzorgen.

wat subsidies betreft kreeg bij ons PV een veel grotere vergoeding dan wind, in den beginne was dat bijna een factor 5.  ik herinner me cijfers van 450 €/MWh voor PV en 91€/MWh voor wind.  na wat zoekwerk heb ik volgende cijfers gevonden, in 1998 77 €/MWh (on-shore), volgens het KB van 16 juli 2002 (off-shore) werd dat 107 € voor de eerste 216 MW geïnstalleerd vermogen, daarboven 90 € aan groenestroomcertificaten.

de vraag is natuurlijk wat die subsidies in nederland inhouden, voor off-shore is (of was) er een subsidie voor de kabel en de groenestroomcertificaten, voor de windmolens zelf was er voor zover ik kan terugvinden geen enkele subsidie bij ons (tenzij misschien helemaal in de beginfase), enkel voor de productie.  en die lag dus merkelijk lager dan die voor PV.

wind heeft toch nog een voordeel tegenover zon, wind heb je over een veel langere tijdsspanne dan zon,  en in de winter, wanneer de behoefte het grootst is, is de windproductie veel groter dan die van de zon.  en dat maakt dat je voor wind net minder buffering nodig hebt dan voor PV volgens mij.  en dus helemaal niet zo slecht bezig :-)

hans d

 

26/08/2014 - 19:34

ik denk niet dat het een kwestie is van visie, maar gewoon het 'medium scheppen' zodat de markt in de juiste richting evolueert.

Nu doen we volgende zaak verkeerd: uw huis kun je verwarmen voor 1000euro en is kwasie onbelast, en het isoleren van uw huis kost 20.000euro door de lasten op arbeid. Dus die verhouding is gewoon verkeerd. Zet die verhouding zodanig dat er een 'belastingsneutrale' keuze ontstaat: de besparing moet evenveel belast worden dan de arbeid die de besparing kan realiseren. En dan kom je uit dat je uw huis beter verwarmt voor 2000euro, en dat de oplossin gom minder te verbruiken kan komen voor 10.000euor. Dus je krijgt een hoger rendemen top uw investering zonde renige vorm van subsidie. En iedereen zal egoistisch naar zijn bord kijken en zijn probleem oplossen, de economie zal aantrekken, men zal eraan beginnen zoals het hoort.

Nu maak tmen alles onrendabel, zowel de windmolenboeren, EDF en CREG zitten te klagen. En dus mag je stellen dat er geen goed model zit, er zit ergens fouten in ons model die we gemaakt hebben.

Daarom dat ik zeg, je bent beter af met een economisch model te maken die geen concurrentie vervalst, dus zonder subsidies en zonder excessieve taksen. Je bent beter met alle lasten op alle fossiele grondstoffen gelijkschakelen.Dat is een eerste verstandig economisch principe. Je kunt ook beter alle subsidies vanuit de sociale sector afschaffen (voorzie dan gewoon meer inkomsten voor die iedereen terug gelijk, maar niet selectief zijn, zodat mensen de juiste economische keuzes maken) Je schakelt de lasten op arbeid lager dan de lasten op fossiele grondstoffen, en automatisch komt de sector op gang

Waar het zal eindigen ? Je moet u daar geen zorgen in maken op voorhand, de economie zal dit vanzelf oplossen.

 

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.