Klimaatcritici | Page 5 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

27/08/2014 - 12:07

Ingir,

Daar haal je goed de cijfers aan en zie je dat er op andere vlakken nog veel kan verbeteren.

Goed voorbeeld is de landbouw: 10 caloriën olie (fossiele brandstof laten we zeggen) om 1 calorie voedsel te produceren.

Bekijk zeker volgende documentaire:

https://www.youtube.com/watch?v=nhVWNwCRpKg&index=6&list=PLC_kZFqU8g7SsvJ0XoEZMieHdlIogMMiJ

 

Laten wij ons best doen om onze woningen en vervoer te optimaliseren en de landbouwers idem voor hun landbouw. Industrie kan zeker ook nog besparen.

Moesten we zelf ook allemaal meer lokaal en seizoensgebonden aankopen, zou dat ook veel schelen in de landbouw/transport.

Hmm, vandaag 18/8/2014 toch weer raar bericht en Electrabel lijkt toch sensatie te slaan uit Doel 4, link http://www.vandaag.be/binnenland/153613_ook-stroominvoer-ligt-plat-na-stilleggen-kernreactor-doel.html?hkey=6bb2788eb1919c391d1daa8c894f82d9

Ik haal het belangrijkste uit het artikel even (18/8/2014, vandaag.be): 

Komende winter zal ons land op piekmomenten wellicht nood hebben aan een constante maximale stroominvoer van 3.500 MW vanuit het buitenland. Het is echter maar de vraag of dat effectief mogelijk is. Een dwarsregeltransformator in Monceau-sur-Sambre, die de invoercapaciteit tussen Frankrijk en België optimaliseert, werd in maart namelijk vernield door twee krachtige explosies.

Op de website van de netbeheerder staat te lezen dat het netelement Monceau (B)-Chooz (Fr) nog tot en met 31 december “onbeschikbaar” is. Een woordvoerster van netbeheerder Elia zegt evenwel dat de herstellingen aan de transformator “bijna gedaan” zijn, maar een concrete timing kan niet worden gegeven.

Ook Nederlands probleem

Daar komt nog bij dat ook de dwarsregeltransformator in Zandvliet onderhoud nodig heeft, waardoor ook de invoercapaciteit vanuit Nederland kleiner is.

19/08/2014 - 12:09

 

 

Terug naar het broeikaseffect. Er bestaat een zeer interessante site: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4.png, van een Engelse universiteit, waar de wereldwijde temperaturen sinds 1850 verzameld zijn, eenmaal voor de ganse aarde, eenmaal voor het noordelijk halfrond en eveneens voor het zuidelijk halfrond.

 

Wanneer men de wereldtemperaturen sinds 1980 op een rij zet, dan bekomt men een lineaire regressielijn:

t° = 0.0154.x + 0.02494, waar x het jaartal is vanaf 1980. De correlatie bedraagt hier 0.8646, dus en stuk hoger dan over de 23 laatse jaren, waar de correlatie slechts 0.696 was.

 

Op de grafieken per halfrond ziet men dat gedurende de laatste jaren de temperatuursverhoging groter was in het noordelijk halfrond (+0.6 à 0.7°C) tegen slechts +0.3 à 0.4°C in het zuidelijk halfrond. Enige uitzondering: het effect van de El Nino is beter zichtbaar in het zuiden.

 

De tendens over de laatste 34 jaren is dus duidelijk een lineaire verhoging van 1.5°C per eeuw, met een voldoende hoge correlatie om significatief te zijn. De schijn dat de verhoging stilgevallen zou zijn is dan te wijten aan het feit dat de verhoging sneller is gegaan in de jaren '90. Het oplopen van de temperatuur loopt dus gelijk met de stijging van het CO2-gehalte gedurende de jaren.

 

Andere factoren zouden aan de snelle stijging in de jaren '90 hebben kunnen meehelpen, evenals aan het verschil tussen noord en zuid.

 

N.B.  Kwestie van het effect van de zonneactiviteit: in de interessante uitgave van het KMI van 2009 "Oog voor klimaat" legt het KMI uit dat zij een invloed van hoogstens 0.15 °C op de temperatuur vinden. Twee andere instituten vinden ofwel geen invloed ofwel een hogere invloed van 0.8°C, maar met een grotere onzekerheid.

19/08/2014 - 13:14

moesten ze die grafieken correleren met de emissie, dan zou er nog een en ander een verband aantonen, maar correleren met het jaar, is gewoon de lijn die je zoekt.

 

ik kan bvb niet begrijpen dat de periode 1940-1965 de emissie flat was ? Volgens mij waren we precies in de baby boomjaren en heeft de emissie een geweldige groei gekend. Er was een golf van optimisme, men kocht toen allemaal amerikaanse bakken, en de economie ging met sprongen elk jaar vooruit.

ik kan ook niet begrijpen 1970-1985 waren petroleumcrisis jaren, dan deden de mensen niet anders dan bezuinigen, minder verbruiken, autoloze zondage, beperkingen in productie van petroleum etc. Dus sowieso had je daar jaren van dipjes

19/08/2014 - 14:35

Naast deze bekende grafieken die vrijwel allemaal rond 1850 beginnen zijn er ook grafieken die veel verder terugkijken in de tijd.  Want er zou zo maar eens een periode geweest kunnen zijn die warmer was dan ons huidige maximum... over inconveneant gesproken. En dus liever niet verder terugkijken aub.

 

http://klimaatgek.nl/wordpress/opwarming/

19/08/2014 - 17:06

 

 

Het is welgekend dat er doorheen de historische en prehistorische tijden steeds grote variaties in klimaat geweest zijn. Er moeten ook een of meerdere mechanismen actief zijn geweest om het einde van de ijstijd in te luiden.

 

Ik lees op verschillende plaatsen dat op dit ogenblik geen speciaal mechanisme op voldoende schaal werkzaam zou zijn om grotere variaties te verrechtvaardigen. (De invloed van de zonneactiviteit zou waarschijnlijk eerder beperkt zijn). In de brochure "Oog voor klimaat" van het KMI staat op bladzijde 30 wel een onteressante opmerkingen betreffende de aërosolen. In het rapport 2013 van het IPCC (http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1ARS)  hoofdstuk 7 wordt dit probleem uitvoerig besproken, maar zonder cijfers op wereldniveau te kunnen voorleggen. Het probleem zou niet eenduidig genoeg zijn. Het KMI vindt tussen 1958 en 1982 een daling van de zonnestraling (in België) van 6.3%, verbonden aan een stijging van de concentratie van aërosolen. Van 1984 tot 2006 vinden ze een toename van de zonnestraling van 9.8% dank zij een afname van de concentratie aan aërosolen. Ze zeggen dat hierdoor een gedeeltelijke verklaring te vinden kan zijn  van de temperatuursverhoging. "We kunnen dus niet zonder meer enkel de toenemende broeikassen en in het bijzonder CO2 verantwoordelijk stellen voor de recente temperatuurstijging. Ook de toenemende zonnestraling moet in rekening gebracht worden."

 

Indien dit overal zou geldig zijn, en in het bijzonder in het noordelijk halfrond (waar China zich pas begon te ontwikkelen) zou hier de verklaring kunnen te vinden zijn waarom de temperatuur in de jaren '90 sneller dan gemiddeld steeg.Door de snelle wilde ontwikkeling van China zou de temperatuur de laatste jaren minder snel dan gemiddeld kunnen gestegen zijn.

 

 

 

 

19/08/2014 - 20:29

het kan zelfs gekker

 

Als we 50kWh energie per dag willen produceren met zonnepanelen, voorzie je 200m2 zonnepanelen per persoon. Noteer dat de meeste daken van de huizen al te klein zijn, maar kom dit is maar een detail

Dus om Belgie wat deftig van zonnepanelen te voorzien moeten we 200Miljoen m2  of 200km2 zonnenpanelen, dat is dus een strook van 200km lang en 1km breed; Dat zou bvb een overkapping van de ring van antwerpen kunnen zijn (ik ben maar een win win aan het bedenken) en alle autostrades van Belgie overkapping kunnen zijn. Waarom niet ? 500miljoen kWh, 500duizend MWh, 500GigaWh 0.5 TWh x 356dagen = 180TWh

Nu als je weet dat zonnepanelen 15% van de energie omzetten in elektriciteit, dan gebeurt er wel iets bizars met de rest. De rest wordt door de zwarte plaat geabsorbeerd en terug uitgestraald. Dus laten we nu gezellig veronderstellen dat 50% afgegeven wordt als warmte in de omgeving, dan warmt Belgie op met 1.5TWhx365 Dus 500TWh warmte die vrijkomt.

Nu kerncentrales gebruiken om 180TWh energie vrij te zetten, zet ook 500TWh warmte vrij

Dus de vraag die ik mij stel is eerder de volgende: doen we daar nu voordeel bij om ons daken met zwarte panelen te bedekken en zo de aarde verder vol te stouwen met energie. Of kunnen we niet beter windmolens gebruiken die werkelijk de energie uit de lucht trekken en de lucht gaan afkoelen... Kunnen we ons niet beter gewoon concentreren op het maximaal afkoelen van de lucht.

 

Anderzijds, en dan komt de kritische vraag: we zijn toch relatief massaal windmolens aan het neerpoten. Hoe komt het dat we daar nu geen significante daling in temperatuur door constateren. Uiteindelijk als je 180TWh windmolens neerpoot ben je werkelijk die massa energie uit de lucht aan het halen... Dus gegarandeerd dat er een serieuze afkoeling moet te constateren zijn.

 

20/08/2014 - 00:48

Als ik klimaatcritici moet geloven is de temperatuur al 17 jaar stabiel. Met de kennis dat in die periode in Europa belachelijk veel windmolens geplaatst zijn kan niet anders geconcludeerd worden dat windmolens weinig effectief zijn, het CO2-gehalte is ook gewoon blijven stijgen.

 

Mijn conclusie: windmolens zorgen voor hogere CO2-emissies en hebben geen invloed op de temperatuur...

20/08/2014 - 08:12

Gelukkig trekken ernstige wetenschappers niet op dezelfde manier hun conclusies.

20/08/2014 - 09:45

 

De discussie is nu toch wel aan het afwijken naar het ironische toe.

 

Windturbines zetten de kinetische energie van de wind om in elektriciteit. Zonder deze molens zou de wind zijn energie gaanderweg verliezen door wrijvingen, onderling en tegen het aardoppervlak. Deze wrijving wordt omggezet in niet bruikbare warmte.

 

Ge hoeft de klimaatcritici niet te geloven om te zien dat de wereldtemperatuur zich gedurende de laatste 17 jaren min of meer stabisileert. Men neemt dan wel als vertrekpunt de uitzonderlijke hoge temperatuur van 1997-1998 (El Nino). Zelfs dan zou de temperatuur toch met ongeveer 0.45 °C op een eeuw kunnen stijgen, maar er is praktisch geen corelatie: r = 0.30. Deze reeks is eerder erratisch. Men ziet goed dat het klimaat niet op korte termijn kan worden beoordeeld, en als argument in de hand van de klimaatcritici is dit eerder zwak.

20/08/2014 - 10:40

 

 

Ik realiseer me plots dat ik niet zeer logisch ben met mijzelf. Nu zeg ik dat een slechte reeks geen groot argument is voor de klimaatcritici. Enkele dagen geleden heb ik geschreven dat zulke stabilisatie zou mogen vragen naar een uitleg vanwege het IPCC. Zo ziet ge maar: naargelang de overtuiging van de dag helt men met zijn oordeel te fel over naar de ene of de andere zijde.

20/08/2014 - 12:23

Ik ben het eens dat klimaat niet op enkele jaren beoordeeld kan worden. Eerder heb ik al aangegeven dat zelfs reeksen van honderden jaren geen goed beeld geven (vertrekpunt 1860 is lekker laag) met een bijzonder warme periode rond het jaar 800, de Warme Middeleeuwse Periode. Ook interesseant is de Kleine IJstijd zo rond 1600, de temperatuur is daarna in korte tijd sterk opgelopen, een stijging die niet valt te verklaren met AGW-CO2. Als je langere reeksen bekijkt is duidelijk dat de temperatuur op aarde zich al vele duizenden jaren beweegt tussen een globaal maximum en minimum. De huidige temperatuur op aarde ligt daar keurig tussen.

 

Voor mij is ook zeer geruststellend dat de klimaatmodellen van het IPCC niet in staat waren om de huidige temperatuurstabilisatie te voorspellen. Dat geeft mij vertrouwen dat de IPCC ver naast de werkelijk zit, dat vermoeden had ik al maar het voelt wel fijn dat dit nu ook is aangetoond.

 

Het klimaat trekt zich gelukkig weinig aan van politieke correctheid. De temperatuur kan alle kanten opgaan en dat is misschien maar goed ook. Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt, ik moet er niet aan denken dat we een koude periode tegemoet gaan.

20/08/2014 - 13:00

of die cijfers juist zijn of niet is wat mij betreft van ondergeschikt belang, erger is dat de klimaatcritici deze argumenten gebruiken om maar verder te blijven knoeien met ons milieu! 

maar als je schrijft << Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt >> is dat een puur egoïstische benadering, waar sommigen zich goed bij zullen voelen, en anderen verzuipen. 

20/08/2014 - 15:35

Mijn inschatting is dat afkoeling van de aarde tot veel grotere rampen zal leiden. Zo zal de voedselproductie gevoelig gaan afnemen waardoor de honger in de wereld nog groter zal worden, mensen zullen meer energie gaan gebruiken om hun huizen te verwarmen en de aarde zal over grote delen onbewoonbaar worden omdat het gewoon te koud wordt. Mijn inschatting is dan ook niet gemaakt vanuit egoïsme maar uit bezorgdheid voor voedselschaarste, grootschalige kap van oerbossen en vervuiling van zee, bodem en lucht.

 

De stijging van CO2 (terwijl de temperatuur gestabiliseerd is) is dan ook geruststellend want het hoge CO2-gehalte zorgt voor flinke aanwas van biomassa (lees: voedsel, bouwmateriaal en brandstof).

20/08/2014 - 17:45

 

 

Ingir,

 

Nu schrijft ge: "voor mij is het geruststellend dat de klimaatmodellen van het IPCC niet in staat waren om de huidige stabilisatie te voorspellen. Dat geeft me vertrouwen dat de IPCC ver naast de werkelijkheid zit." Dat neemt niet weg dat de trend over de laatste 34 jaren geteld wel stijgend is, en ook nog met een fatsoenlijk grote betrouwbaarheid.

 

Kunt ge "uw inschatting van afkoeling" wel verrechtvaardigen? Ik denk dat ge dit langs geen kant kunt doen.

20/08/2014 - 18:19

Ik zeg niet dat de aarde nu aan het afkoelen is, maar dat ik daarvoor meer vrees dan voor de veronderstelde gevolgen van  opwarming.

21/08/2014 - 09:11

 

 

Ingir,

 

Mijn vraag wordt licht aangepast: Hoe kunt ge verrechtvaardigen dat ge meer vrees hebt voor een afkoeling van de aarde dan voor de veronderstelde gevolgen van opwarming? Is het misschien omdat een "lichtere" opwarming niet zo katastrofale gevolgen zou kunnen hebben? Maar een sterke afkoeling moet op korte termijn toch niet worden gevreesd, zulke afkoelingen horen bij de superlange cyclussen.

21/08/2014 - 09:59

ik vind afkoeling ook slechter dan opwarming.

want gans de problematiek van opwarming draait rond smeltende poolkappen en stijging van het zeeniveau

Je mag de volledige noordpool afsmelten, de zee stijgt daardoor 1cm, en de zee stijgt 10cm door de expansie van het watervolume... dat is the real story...

In de winter expandeert de zuidelijke hemisfeer van de wereldbol meer dan de noordelijke hemisfeer, omdat de zuidkant van de wereld enorm veel meer water bevat dan de bovenkant (zeg maar 3x meer)

Dus in de winter stijgt het zeeniveau dan 20cm bvb en in de zomer 6cm Wat leidt tot meer noodzaak aan bescherming tegen springtij en andere van die onheilspellende dingen

 

Dus dat is volgens mij het eerste en grootste probleem

Het andere probleem is hoe contraintuitief ook elk voordeel heeft een nadeel. Dus warmer klimaat is naar verwarming van onze huizen geen nadeel maar een voordeel. Warmer klimaat is naar landbouw geen nadeel maar een voordeel in het beste geval heb je geen zware winter meer en doe je twee oogsten in een jaar... Dus ook dat is een mogelijk voordeel. Het verschuiven van de planten en uitsterven van methosequia's is volgens mij niet noodzakelijk een probleem, je kunt genoeg bomen verplanten dus echt doodgaan en species verliezen gaat er niet gebeuren. Dan heb je nog meer woestijvorming volgens sommige ? Ik denk daarentgen als gans rusland belandbouwt kan worden, dat er gigantische zone bijkomt, die notabene ook nog een sals een oerwoud zuurstof en CO2 kan vastleggen. Dus terug geen nadeel op wereldschaal. Neem dan in het slechtste geval een bestendigng van de woestijnzone's.. die jawel kunnen geexploiteerd worden met zonnecentrales dus ook weer geen nadeel.

 

21/08/2014 - 11:27

Ik hoor ook positieve berichten uit de westelijke Sahel-landen (Burkina Faso, Mali, Niger) waar de oorspronkelijke begroeiing weer lijkt terug te keren na enkele jaren met meer neerslag. De boeren weten nu dat ze die planten moeten laten staan om woestijnvorming te voorkomen. De groene opmars drint de woestijn terug en de voedselproductie in die landen neemt snel toe.

21/08/2014 - 13:22

paul

net als ingir ook weer een reactie ingegeven vanuit ons plaatselijk standpunt.  wat je schrijft klopt wel voor ons, maar voor grote delen van de wereld ligt dat anders.   want het grootste probleem wereldwijd is niet warmte of koude, maar water, of het tekort er aan.  en landbouw zonder water functioneert niet!  ook rusland heeft daar mee te kampen.

 

21/08/2014 - 12:03

Mijn vraag wordt licht aangepast: Hoe kunt ge verrechtvaardigen dat ge meer vrees hebt voor een afkoeling van de aarde dan voor de veronderstelde gevolgen van opwarming? Is het misschien omdat een "lichtere" opwarming niet zo katastrofale gevolgen zou kunnen hebben? Maar een sterke afkoeling moet op korte termijn toch niet worden gevreesd, zulke afkoelingen horen bij de superlange cyclussen.

 

Hopelijk heb je gelijk en blijft die afkoeling nog ver weg. Maar het is duidelijk dat de temperatuur op aarde constant beweegt en dat die afkoeling vroeger of later vanzelf een keer aan de beurt komt. Ik hoop daarom ook dat de huidige stabilisatie slechts een pauze in de opwarming is in plaats van de top van een warme periode als startpunt van langdurige afkoeling.

 

Deze hoop is met name gebaseerd op het feit dat de opwarming van de aarde diverse positieve effecten heeft (vergroening van de aarde, meer voedselproductie, lager energieverbruik) terwijl de voorspelde toename van natuurrampen (orkanen), zeespiegelstijging (overstromingen) en het oprukken van tropische ziektes (malaria) niet of nauwelijks blijken plaats te vinden. Anders gezegd, er is ons veel angst aangepraat over verschrikkelijke gevolgen van opwarming van de aarde en nu begint duidelijk te worden dat dit niet terecht is: klimaatalarmismisme blijkt valse profetie.

 

Het AR5-rapport van het IPCC zie ik dan ook als laatste stuiptrekking van de alarmisten en verwacht ook dat we verder weinig meer zullen horen van deze club.

21/08/2014 - 12:38

Wow, als ik de laatste berichten lees (en zou geloven) dan zijn we wel heel goed bezig geweest.

Het wordt lekker warmer, meer vergroening van de aarde, meer landbouw mogelijk, meer voedselproductie mogelijk, lager energieverbruik (door te veel energieverbruik??). Nadelen aan de klimaatveranderingen zoals meer overstromingen, orkanen en zeespiegelstijging, dat is allemaal overdreven, nauwelijks bestaande. Dus we kunnen best verder doen zoals we bezig zijn.

Positief en optimistisch in het leven staan is goed, maar je moet ook niet onnozel zijn hé

21/08/2014 - 13:02

Niet bestaande afname van biodiversiteit, een vette leugen van IPCC: http://judithcurry.com/2014/08/20/no-bodies/

Pets...

21/08/2014 - 13:29

da's natuurlijk de ene zijn woord tegen de andere, en je moet zulke artikels zelfs niet eens lezen, kijk vanuit welke hoek het komt en je kent de teneur van het artikel (en dat geldt voor beide kanten, daar twijfel ik niet aan).

toch zijn er vele soorten (planten en dieren) met uitsterven bedreigt, al zijn deze zeker niet allemaal te wijten aan klimaatwijzigingen, eerder aan ons wangedrag.  en dan gaat het niet alleen over CO² uitstoot.

 

Over: << Overigens hoop ik dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt >> is dat een puur egoïstische benadering, waar sommigen zich goed bij zullen voelen, en anderen verzuipen. 

Daar sluit ik me heel zeker bij aan. Elke wijziging in plus of min heeft gevolgen. Zelfs de verkeersagressie stijgt op dagen in een hittegolf (dus drie dagen meer dan 30 graden, lang geleden overigens).

Je kunt alles egoïstisch noemen, maar dan moet je terug naar "de economische realiteit" om los te komen van je eigen mening:

1. Iets warmer betekent minder verbruik en meeste verbruik gaat naar warmteproductie (75% vroeger, ik dacht dat dit nu al 65% was maar airconditioning via elektriciteit vindt men niet exact terug in cijfers). Minder verbruik betekent volgens de meesten: minder CO2 en dus weer kouder. Het raakt vanzelf opgelost dan volgens de klimaatopwarmingsbelievers? Of is het niet van zo'n belang. Iets warmer betekent voor de boeren ook meer voedselproductie (al die maïsvelden komen omdat je 2 X per jaar je grond kunt uitputten door twee oogsten, de tarwe hebben we al ingeknot met de steeltjes omdat dat op het eerste gezicht toch maar verloren 'plantgedeelte' lijkt, later gaan we misschien het medisch nadeel daarvan ontdekken). Als nadeel heb je het wat opschuiven van de dier- en plantensoorten van evenaar naar Polen wat ook wat gevolgen heeft voor de natuur.

2. Iets kouder betekent zeer zeker minder verbruik, minder mensen die klagen van de koude, isolatie die nog zwaarder moet en onvoldoende zal blijken en dan ten koste gaat van ventilatie. Betekent hoe dan ook VERSNELD opbranden van fossiele brandstoffen of meer kernenergie en noodzaak een een Doel 5 krachtcentrale. Idem voor dier- en plantensoorten als opmerking in supra.

Omgekeerd zijn er natuurlijk ook aspecten: in de winter heb je geen last van hooikoorts, griep krijg je niet van de koude maar in serieus warme periodes is er meer kans op malaria en andere ziektes die zich sneller verspreiden bij warmte; we verslijten als zoogdier ook minder snel als we koud hebben dan als we oververhit geraken. Maar dit uit zich minder op economisch vlak. Misschien gaan we wel meer binnen blijven en minder met de auto werken als het vriest buiten, en als het ijzelt zijn er hoedanook minder auto's op de baan maar de vrachtwagens moeten er wel altijd door.

Tot slot even wijzen op onze bestaansreden als mens: Dit komt net door de combinatie dat we in een klimaat zitten tussen 0 graden en 20 graden gemiddeld waartussen we leefbaar zijn met onze lichaamswarmte aan het derde referentiepunt zijnde 100 (96 om exact te zijn) graden Fahrenheit. Als motard weet ik dat het onder 10 graden na een halfuur betekent niet meer warm geraken en afzien maar mogelijk, tussen 10 en 20 graden aangenaam maar houdbaar om naar Amsterdam te rijden, en boven de 20 graden zeer aangenaam maar al gevaarlijk om versuft te raken en onoplettender te zijn.

En meer nog: als huidige mens acclimatiseren we ons zoveel als mogelijk, maar net daardoor verzwakken we blijkbaar net onze kinderen en worden ze ziektevatbaarder. Elke jeugdziekte betekent trouwens volgens recente onderzoeken een 'sprong in de groei', ook op intellectueel vlak, waar we graag denken dat ook groei 'lineair' gaat. 

Dus voor een lichte opwarming en dus hoop ik dat ons klimaat een beetje opwarmt (ik word ouder en ben geen zo'n Brugse IJsbeer meer die in het ijswater springt als vroeger - moet je trouwens wekelijks voor trainen en gebeurt met dokter in de buurt) i.p.v. dat het zou afkoelen. Maar de wetenschapper in mij, komt na de afgelopen 30 jaren daar over na te denken en laatst nog bijne helemaal bovenaan op een 3000 meter berg in Oostenrijk tot de conclusie dat we daar als nietig mensje op ons dagelijks helemaal tegenover de zon ronddraaiende aardbolletje niet veel aan kunnen doen... (ook al blijf ik vinden dat de zon opgaat in het Oosten en ondergaat in het Westen en is dat wetenschappelijk soms een onverantwoorde uitspraak omdat onze verre voorouders dat ook - zelfs terecht - dachten want voor de conclusie over opwarming en winderige klimaat door temperatuurverschillen op aarde door de zon, immers geen verschil).

We zijn hier duidelijk ook met meer, dus stel 'ik' hier al:

<< Overigens hopen WIJ dat de temperatuur ongeveer gelijk blijft of verder doorstijgt en denken niet dat er daardoor meteen zoveel mensen gaan verzuipen, tenzij diegenen die wonen waar het overstromingsklimaat het niet toestaat dat ze daar wonen, net zomin als 'wij' in de Sahara willen gaan wonen of op de Noordpool maar ondanks 'ons gezaag af en toe' meestal wel erg blij zijn met 'ons' Belgische klimaat van soms ietsje meer en soms ietsje min... >>

Bovendien met alle respect voor ZIJ die daar anders over denken...

 

27/08/2014 - 19:48

Paul, die zon die anders op het wegdek schijnt, warmt het wegdek ook op en straalt die warmte ook terug uit hé. Dus beter 15% elektriciteit uit die zonnestralen halen en 85% restenergie om warmte uit te kaatsen, dan 100% laten zijn warmte uit kaatsen hé.

21/08/2014 - 17:14

Belangrijkste is dat de slechte geest weer in de fles zit en er voorlopig niet meer uitkomt. Het publiek is de jarenlange leugens over veronderstelde klimaatinvloed van de mens spuugzat. Nu de voorgespiegelde klimaatellende uitblijft kan dat juk van valse schuldgevoelens afgeschud worden, de mens veroorzaakt geen onomkeerbare klimaateffecten.

 

Lekker, wat een opluchting, weg met die onzin en nu eindelijk doen wat werkelijk belangrijk is voor onze aarde:

- overbevolking terugdringen

- energieverspilling elimineren

- kleinschalige duurzame energie beschikbaar maken voor iedereen

- vervuiling van bodem, lucht en zeeën voorkomen

- uitputting van natuurlijke bronnen tegengaan

 

 

 

21/08/2014 - 18:05

Ingir,

Je mag toch niet te snel viktorie kraaien.

Breng even de klimaatsvoorspelling terug op schaal van de weersvoorspelling:

Als men regenweer voorspelt voor de volgende dag en je  merkt om 8 uur 's morgens dat de lucht helder is en de zon schijnt dan moet je op dat moment nog niet roepen dat men u leugens heeft verteld. Binnen een uur kan het met bakken uit de lucht vallen;

Hang dus de was nog maar niet buiten.

 

21/08/2014 - 18:29

Men heeft ons jarenlang leugens verteld en we hebben die boodschap in bezorgheid geaccepteerd. Maar nu (na 17 jaar temperatuurstabilisatie) is het mooi geweest, we beseffen dat die boodschap van onheilsprofeten kwam die vooral bezig zijn met eigen belang. Iedereen die nu nog zinspeelt op klimaatverandering en CO2 kan rekenen op hoon en minachting.

 

 

21/08/2014 - 18:41

Ingir,

Wie is 'men' en wie is 'we'? En van waar die zekerheid dat het leugens zijn

Die' hoon en minachting', mogen we dat dan ook van jou verwachten? Dat zou me tegenvallen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.