Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

Vandaag heb ik geleerd dat ik ecomodernist ben, vrij van ideologische lasten en belang hechtend aan de efficiëntie van milieumaatregelen: hoeveel kan ik voor het milieu bereiken met die ene euro... Met dank aan Rypke Zeilmaker in Vrij Nederland!

Brecht,

In de meeste landen ( alle ?) waar er gestemd werd over de Europese grondwet is ze verworpen. met allerlei gefoefel is ze dan toch maar goedgekeurd.  ding is Eur^pa zeker niet : democratisch ! Durft Europa een stemming aan over een uitbreiding bvb met Oekraine denk je ?????

Wel, dan is onze regering zeker corrupt, want 15-20% van de bevolking staakt tegen de besparing, en 40% steunt de stakingen. Dat was wat bleek uit een peiling bij 1000 Vlamingen (te lezen in het nieuwsblad). En wat doen ze? Ze gaan in op de voorstellen van de vakbonden, de veroorzakers van de stakingen. En wat is hun eis? Het verschuiven van de lasten voor arbeid naar lasten op vermogens. En zoals De Wever het verwoordde: 'ze zorgen voor onherstelbare economische schade die enkel zal zorgen dat er nog meer bespaart zal worden, en waarvoor? Omdat ze de kosten willen afwentelen op die 1% rijkste mensen die hun geld toch hun geld weten te parkeren in het buitenland'. Maar 40% die de stakingen steunt, is nog altijd niet meer dan de helft van de bevolking. En toch nog begint de ene partij achter de andere toe te geven om eventueel toch de vermogens-winst-belasting, na eerst maanden alle samenwerking daarrond te stoppen. Dus dat toegeven gaat toch in tegen de democratie?

 

Nog eens val ik in herhaling: Europa is een politieke samenwerking, geen bestuur van een land. Het zit complexer ineen dan een nationale regering. En daarbij komt eigenlijk dat wij wel de volksvertegenwoordigers zelf kunnen kiezen van Europa. Er is een zekere democratie op die manier. Daarbij komt het nog dat men nog altijd met petities en dergelijke druk kan proberen uitoefenen.

 Na 9 maanden kom ik terug op dit onderwerp. Ik probeer twee bijlagen te maken van een studie over het IPCC-rapport AR5, maar ik ben niet zeker dat het lukt.

 Volgens mij is dit een aannemelijk scenario.

Voor mij is dit geen aannemelijk scenario, maar een pessimistisch scenario dat uitgaat van temperatuurstijging door stijging van het CO2-gehalte terwijl die afhankelijkheid in het verleden zeer beperkt is geweest. Mijn scenario is dat het klimaat vrij ongevoelig is voor CO2 en dat er geen reden is tot drastische maatregelen. Wel is het slim om minder afhankelijk te worden van energie door het energieverbruik te minimaliseren.

 

 

Beste Ingir,

 

We weten gewoonweg niet genoeg om uit te maken waar de waarheid ligt. Volgens mij zeker niet in de ongrijpbare klimaatmodellen op computer, die dan nog zo uiteenlopend zijn.

 

Mijn hypothese is een compromis tussen de berekening volgens de gekende klimaatformules en de formulering van het IPCC dat met zekerheid meer dan de helft van de opwarming tussen 1950 en 2010 te wijten is aan de broeikasgassen. Mijn compromis bestaat hierin dat ik zelfs aanneem dat de totaliteit van deze opwarming aan de broeikasgassen te wijten is, (hetgeen dus niet bewezen is). Zelfs in dat geval is de besparing op de CO2-uitstoot nog doenbaar, op voorwaarde dat de nodige technologie van opslag effectief zou worden. Elke vooruitgang op dit gebied is tot heden nog zeer minimaal, zelfs voor de waterstoftechnologie want onbetaalbaar.

 

Het rapport van Greenpeace dat voor 2050 de koolstof volledig kan gebannen worden is natuurlijk puur utopie. Zulk rapport verdient zelfs niet in de media vermeld te worden.

 

Het doel van mijn bijdrage is dat mijn rapport op internet zou geraken. Ik kan het wel aan enkele personen opsturen, maar daar blijft het ook bij.

 

 

Mijn bedenkingen:

Als er al of niet een temperatuurverhoging is. Waarom is dan de gemiddelde temperatuur  in Belgie sinds de waarnemingen in de grootteorde van een tiende van een graad Celcius gebleven? (bron: zie statistieken KMI en grafiek elders op dit forum).

Op planeten in ons zonnestelsel die ijskappen op de polen hadden  zijn die poolkappen gesmolten of verdwenen.

En je kan daar niet zeggen dat er een vervuilende beschaving aanwezig is.

 

Wat wel ontegensprekelijk is, is dat we op aarde een zware klimaatverstoring hebben.

Vliegtuigen gebruiken metaalkatalysatoren om goedkoop te vliegen (organometaalverbindingen met cobalt, aluminium, barium, strontium, mangaan enz.). Beroepsmensen die er op reageren (piloten, technici...) verliezen prompt hun baan!

Die metaalverbindingen verstoren ons hele eco-systeem op aarde. Israel is daar een pionieer van en spuit zo sinds de jaren 60-70 van vorige eeuw Cobaltzouten en andere in het luchtruim zodat het regent bij hen, en... in de Palestijnse gebieden valt er weinig of geen neerslag. ( bron: Tijdschrift Natuur en Techniek van die tijd)

Niemand, ook geen enkele klimaatorganisatie reageert op metaalkatalysatoren in de vliegtuignijverheid!

 (Zoek en lees ook via Google diverse internet links ivm chemtrails).

 

Tweede niet erkend fenomeen is onze nieuwe heilige koe. Mobiel telefoon verkeer in het microgolf gebied, Wifi enz. (men spreekt in de grootte orde van terra KWh energie en tot circa 15% van het totaal elektrisch energieverbruik)

Dat wijzigd de staat van onze ionosfeer. Geloof je het niet? Doe maar eens een test in de buurt van een grote stad of gemeente. Meet de buitentemperatuur iets voor 12 uur middernacht komend nieuwjaar. Dan stuurt men miljoenen sms je de lucht in. Meet de temperatuur opnieuw enkel minuten na middernacht... 2 tot 3 graden Celcius meer!  (cfr. meting gedaan gedurende meer dan drie jaren in Brasschaat).

Volgens bepaalde bronnen was het gsm verkeer één van de mede oorzaken van de ramp bij een pop-festival destijds in de buurt van Hasselt. De mobiele providers waren snel om alles te ontkennen en in de doofpot te steken.

 

Ik wil besluiten dat ik er van overtuigd ben dat de mens een klimaat verstoorder is maar dat bepaalde organisaties/landen er slim gebruik van maken om hun zakken te vullen. (Voorbeeld: "Zuivere lucht elders kopen en dan maar zelf lekker blijven vervuilen.)

 

Ook wel straf dat die Franse weerman "verdier" op staande voet wordt ontslagen omdat ie kritiek had op het rapport van de IPCC.

Ik zou zijn boek Climate investigation wel een keer willen lezen.

 

rudy

ben even snel gaan zoeken, maar ik kom tot andere bevindingen, althans voor belgië.

als ik de jaargemiddelden bekijk sinds 1833 (http://www.meteo.be/meteo/view/nl/18606670-2014.html) zie ik dat de gemiddelden duidelijk een stijgende lijn vertonen, van 8.8 naar 10.8, oftewel 2° stijging, de laatste en grootste sprong werd gemaakt in de jaren 80 van vorige eeuw.   op de volgende grafiek (maandgemiddelden) zie je dat alle hoogterecords op 1 na 1990 liggen, de laagterecords liggen allemaal voor 1957.

voor 2014 ligt de gemiddelde t° op 11.9°,  het gemiddelde is 10.5°. de laatste dagen kan ik ook in mijn hemd buitenlopen, dat gebeurt toch ook niet zo dikwijls in november.

als ik de gemiddelde graaddagen bekijk per 10 jaar van 1961 tot vandaag, zie je een gelijkaardige evolutie, een daling met 13 %,

1961-1970 2599 GD

1971-1980 2544 GD

1981-1990 2464 GD

1991-2000 2365 GD

2001-2010 2259 GD

en ook de jaren 2011 tot 2015 geven een dalende trend aan, als ik voor november en december de gemiddelden neem sinds 1981 (en met de huidige t° zal dat dus eerder nog wat lager liggen)  zitten we op 2202 GD of zo'n 15% lager dan in de jaren 60..

verder helemaal akkoord, er zijn nog een hoop andere problemen die het klimaat verstoren.

 

De maand oktober was opvallend koud door de wekenlange oostenwind, daar hoorden we vrij weinig over in de media. November gaat juist weer wat warmer worden dan normaal door de nu heersende warme zuidenwind. Opeens is er wel uitgebreid aandacht in de media en wordt het warme (aangename) weer gelinkt aan klimaatverandering... in mijn optiek is dan ook niet de natuur/klimaat uit balans (cyclische chaos past overigens beter dan balans), het zijn vooral de media die onevenwichtig aandacht besteden aan weersverschijnselen en die ten onrechte in verband brengen met complexe systemen als het klimaat.

 

Ondanks alle wetenchap en rekenkracht van computers lukt het nog steeds niet om het weer meer dan 10 dagen vooruit te voorspellen, laat staan dat we iets zinnigs kunnen zeggen over het klimaat op aarde. De keuze om het klimaat terug te veranderen getuigt dan ook van grootheidswaanzin, ook al zou het ons lukken om alle menselijke CO2-productie te vermijden dan nog kan het klimaat verder opwarmen, zoals het ook kan gaan afkoelen en dan zijn de rapen pas echt gaar.

 

 

 

 

 

 

Het is een feit dat de luchttemperatuur in het Noordelijk Halfrond dubbel zo snel stijgt als in het Zuidelijk. Iedereen is wel akkoord dat dit samengaat met de oceaanstromingen, vooral in de Atlantische oceaan. De Stille Oceaan heeft praktisch geen toegang tot de Noordelijke Ijszeeeên. Dit heeft rechtstreeks niets te maken met het goed verdeeld CO2-gehalte in de lucht, maar de wereldwijde opwarming wel. Dus onrechtstreeks heeft de stijging van de CO2 wel invloed op de snelle stijging in het Noordelijk Halfrond. Bij stijgende temperaturen is het absoluut normaal dat de laatste tien jaren warmer waren dan de vorige decennia. Diegenen die zeggen dat de temperatuurstijging stilgevallen is sinds 1998 lezen de statistieken op een zeer selectieve manier, want 1998 was een uitzonderlijk warm jaar omwille van de El Nino. Men moet de trendlijn volgen, en deze stijgt zeker tot in 2005-2007. De latere stilstand gaat samen met een lange zestigjarige trend die van andere factoren afhankelijk is (grote langdurige oceaanstromingen, die door het IPCC bij de interne variabiliteit gerekend worden).

 

Waar de ganse kwestie om draait is de vraag hoe groot de klimaatgevoeligheid van de wereldtemperatuur aan de CO2-concentratie wel is. De algemeen erkende berekeningen stroken niet met de bevindingen van de gesofisikeerde klimaatmodellen. In deze modellen worden alle onderlinge relaties en beïnvloedingen in rekening gebracht. De grote onzekerheid ligt daar bij de vraag of de invloed (feedback) van de wolken en de luchtvochtigheid op de zonnestraling (en de klimaatgevoeligheid) zeer positief of eerder negatief zou zijn. N.B. Op dit ogenblik ben ik het boek "Climate System Dunamics and Modelling" van professor Hugues Goosse van de UCL aan het bestuderen. Ik weet nog niet of ik er een overeenkomst zal vinden tussen de uitkomsten van de modellen en de opgemeten wereldtemperaturen van de afgelopen eeuw.

Men moet wel opletten met het afkondigen van records. Op 1 november was het meer dan 20°C in  Ukkel. Intussen was het op twintig kilometers van Ukkel slechts 16°C in de schaduw.

Op de zon kennen we een magnetische ompoling om de 11 jaren met de gekende verhoogde zonneuitbarstingen in die periode tot gevolg. Daar lopen heel wat onderzoeken over.

Kent iemand onderzoeken naar 'mogelijke' gevolgen van de ompoling van het aardmagnetisch veld op ons klimaat?

Wikipedia:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Omkering_van_het_aardmagnetisch_veld

Bepaalde (meer alternatiever bronnen) berichten:

Eens in de zoveel duizend jaar, in een verder geheel natuurlijke cyclus, veranderen de Noord- en Zuidpool van plaats. De Inuit-eskimo’s beweren dat dit proces al aan de gang is. Het magnetische veld van de aarde verzwakt sinds de vorige eeuw steeds iets meer, totdat in een periode van minder dan 100 jaar de boel gedraaid is.

Dat geeft flink wat onrust in het magma (vulkaanuitbarstingen) maar ook in de richting en stroming van oceaanwater en het smelten van ijsvelden.

Daardoor veranderen de temperaturen overal en dat leidt weer tot reactie van de grote winden: tornado’s en woeste winden.
 

Dit proces wordt versneld door een vergroot en inmiddels permanent bombardement van kosmische straling en zeer kleine ‘geladen’ deeltjes, afkomstig van ver weg uit de Melkweg.

Nieuwe studies benoemen 21 ultra hoogenergetische deeltjes, astrofysische neutrino's, die duidelijk de inwerking via veranderingen in de zonne-energie (zonnewinden e.a.) op aardse elektromagnetische processen laten zien.
De aarde verandert door al die actie in de kosmos in een veel sneller tempo dan we ons kunnen voorstellen. Denk aan energie uit bronnen buiten de Melkweg, uit zwarte gaten, uit exploderende sterren en de energieke kernen van sterrenstelsels.

En nu maar afwachten wat dat allemaal nog in onze geest gaat doen…

Tot zover het alternatief bericht.

 

 

Het IPCC heeft in de opvolgende assessment reports de bandbreedte van de berekende klimaatgevoeligheid voor CO2 steeds naar beneden bij MOETEN bijstellen om te voorkomen dat de rekenmodellen te veel uit de pas lopen met de werkelijk gemeten temperatuur op aarde. De bandbreedte is in het laatste rapport (AR5) zodanig opgerekt aan de onderkant dat de huidige temperatuur nog net geraakt kan worden.

 

Deze impliciete erkenning dat het klimaat veel minder gevoelig is voor CO2 wordt echter niet gecommuniceerd in de Summary for Policy Makers, daar heeft men een zeer cryptische omschrijving gekozen die op zich de waarheid geen geweld aandoet maar door de media en politici ten onrechte opgevat wordt als een bevestiging dat de opwarming van de aarde vooral door de mens veroorzaakt wordt terwijl dat dus niet de conclusie is van het onderliggende onderzoek.

 

De opwarming van de aarde wordt door vele factoren bepaald, CO2 is daar slechts een onderdeeltje van en de menselijke CO2-productie is daar ook weer een onderdeeltje van. De fout die men maakt is het veronderstellen dat andere factoren (zon, bewolking, oceanen) ondergeschikt zijn en dat menselijke CO2-productie de meest bepalende factor is.

 

Die redenering is inmiddels gefalsificeerd door de zeer matige opwarming van de aarde bij een onverminderd snel stijgend CO2-gehalte. Het IPCC heeft nu echt behoefte aan een flinke stijging van de temperatuur op aarde om nog een beetje geloofwaardig te kunnen blijven.

 

Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de AR6... weet iemand wanneer die verwacht wordt?

 

Die versterkte uitstoot van neutrino's zou invloed uitoefenen op het gedrag van de waterdamp en de fijne partikels in de atmosfeer. Dit zou kunnen leiden tot een lagere feedback dan aangenomen in de IPCC-rapporten. Het laatste woord hieromtrent is nog niet gezegd. Een lagere feedback van de waterdamp leidt tot een lagere klimaatgevoeligheid, hetgeen beter zou overeenkomen met de werkelijke opgemeten luchttemperaturen van de laatste eeuw.

 

In tegenstelling met hetgeen Ingir beweert heeft de stijgende CO2-concentratie wel invloed op de stijgende temperatuur. Het weerkaatsend deken in de atmosfeer wordt immers intenser. Er zijn natuurlijk nog andere invloeden die op de temperatuur inwerken, maar men kan zeggen de ze meestal juist in kaart zijn gebracht in de IPCC-rapporten. Behalve dan de interne variabiliteit, daar tast men nog voor een deel in het duister. Het IPCC beweert wel dat de stijgende temperatuur tussen 1910 en 1950 volledig door de natuurlijke factoren kan uitgelegd worden, maar andere beweringen in de samenvatting laten uitschijnen dat deze uitleg toch niet volledig is. De getoonde curves in het rapport wijzen in dezelfde richting.

 

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat, gezien de modellen een zeer grote temperatuurverhoging tegen 2100 voorzien, alle gegevens en opmetingen in die richting MOETEN uitgelegd worden. Maar deze modellen geven wel een grote spreiding in resultaten, waarvan enkel de ergste aangenomen worden, zogezegd uit het voorzorgsprinciep.

ingir

daarom gaf ik al de 10-jaar gemiddelden aan, dan speelt één warme of koude maand geen rol in de cijfers.  dat zijn eenvoudige metingen met een thermometer, en die zeggen mij toch wel iets.  het is ook geen voorspelling, maar m.i. een duidelijke tendens.

En weer is de discussie uitgedraaid op 'klimaatsopwarming is zever' en 'CO2 invloed is zever'. Daarom herhaal ik toch nog eens wat bij mijn eerste reactes was in deze discussie. Maar dan wat aangepast aan nieuwere kennis van mij.

De invloed van CO2 is moeilijk in te schatten. Zo worden er theorien uitgedokterd om te zeggen dat CO2 geen invloed heeft, waarop dan weer theorien worden uitgedokterd om te zeggen waarom de ontkennende theorien fout zijn. En zo blijft dat spelletje duren. Ik ga hier niet zeggen dat CO2 effectief zo schadelijk is of niet. Wat ik wel wil zeggen is dat het een complexe zaak is. CO2 productie fluctueert. We hebben geen idee op welke manieren CO2 allemaal invloed kan hebben, maar het broeikas-effect is bij de bekendste theorien. We hebben ook geen idee welke aspecten invloed hebben op CO2 en/of invloed hebben op het effect van CO2. Daardoor wordt er al eens vaak gezegd dat er geen lineair verband bestaat tussen CO2 en de vermoedelijke klimaatsverandering. Maar dan wordt al eens aangehaald dat daarbij de invloeden van vulkaan-uitbarstingen en andere mogelijke parameters dan niet in rekening worden gebracht. En zelf al zouden we die in rekening brengen, we weten nog niet wat de onderlinge reacties kunnen zijn waardoor er een vertroebeld beeld kan ontstaan. Het is gewoon een complex gegeven met vele onbekenden. Hoe meer we ontdekken, hoe meer discussie er ontstaat. Laat die discussie dan over aan de mensen die echt kennis van zaken hebben. Degene die de kennis en vakbekwaamheid hebben om te oordelen over het topic. Of gaat u bij u buurman te raden over u maagklachten ipv naar een dokter? Maar wat is dan het probleem: degene die kennis van zaken hebben kunnen geen consensus vinden. Daardoor kan in de discussie nog geen conclussie worden getrokken. Maar mensen doen dat al te graag en scharrelen zich dan achter boeken en uitspraken van mensen dei wel kennis van zaken zouden hebben. Dat begrijp ik dat men zich zo indekt, het is zo makkelijk. Anderen geven dan weer hun interpretatie van de cijfers van instanties/personen die ze betrouwbaar achten. En zo neemt men een stelling in en ier zien we de gevolgen: men kan geen consensus vinden omdat men zijn eigen mening al heeft gebasseerd op zijn bronnen. Dat zorgt dat deze discussie vrij zinloos is. De ene kijkt anders naar de cijfers dan anderen, de ene betrouwt andere personen dan de anderen. Laat het over aan de profesionele kenners om een consensus te vinden die aanvaardbaar is en voldoende gestoeld is op bewijs.

Disclaimer: ik ken niemand van het forum persoonlijk dus ik kan niet weten hoeveel kenners er hier zijn, hoeveel professionelen. Echter is de kans wel groot dat er in deze discussie mensen zitten die geen kenners zijn en niet alle kennis van zaken hebben of de opleiding. Dus voor de mensen die wel professionelen zijn mijn excuses als dit persoonlijk over kwam.

 

Volgend puntje: de benaming 'opwarming van de aarde'. Het is een nogal ongelukkig gekozen benaming. Het was bij de eerste benamingen omdat dat het grootste merkbare gevolg zou zijn. De wetenschap is wel overgeschakeld op en correctere benaming: de klimaatsverandering. Nu net omdat de gevolgen groter zijn dan de opwarming. En het complexer is dan gewoon opwarming, omdat het klimaat fluctueert en daarmee ook de temperatuur. De media spreekt nogal vaak over de opwarming van de aarde ipv de klimaatsverandering. Dat is omdat het nu net een eenduidigere term is dan de 'klimaatsverandering' waarmee men al lang vertrouwd is. Maar ik merk dat ze intussen overschakelen op de benaming 'klimaatsverandering'. Maar nog steeds ligt de nadruk op temperatuur. Denk aan de sneeuwproblemen in de VS de afgelopen jaren, de verdroging van Afrika, de gemiddeld warmere maanden die we hebben. Dat vertekent het beeld waardoor het meer aanslaat bij het gewone volk (sensatie verkoopt tegenwoordig) en geeft anderen nu net een afkeer omdat ze het te simplistisch/gekleurd vinden en ze andere bronnen voor informatie hebben dan de op sensatie beruste media. Dus de discussie over hoe groot de zever is van de klimaatsopwarming is ook zinloos. Als de wetenschappers gebruik maken van een betere term, waarom dan op de oude term doorvitten? Het is met een rede dat ze van term zijn veranderd. De ene zegt dat het is om professioneler te zijn of alle parameters te omvatten, anderen zeggen dat het is omdat 'het in het algemeen bullshit is' en 'dat ze het doen om hun geloofwaardigheid te proberen behouden'. Dus als men discussieert over het topic, hou het dan best bij de volledige term, want het is niet omdat 1 onderdeeltje waarmee het probleem oorspronkelijk bekend werd betwistbaar is, dat men daarvoor alles van het grote topic mag gelijkstellen en laten afhangen van dat kleinere onderdeel.

Disclaimer: ik weet niet wie de termen klimaatsopwarming en klimaatsverandering heeft gelanceert. Het kan dus allemaal anders zijn dan ik denk. Maar allessinds blijft de boodschap hetzelfde: klimaatsopwarming is een betwiste benaming daarover is er geen discussie nodig. Dus behoud deze discussie tot de correctie volledige benaming 'klimaatsverandering'.

 

En wat men zeker niet uit het oog mag verliezen is hoe de politiek ermee omgaat. Moest de klimaatsverandering zever zijn dan zou de politiek er niet zo over bezig zitten. Geld kunnen ze geen 2 keer uitgeven en in deze tijden van crisis (waarvan ik vermoed dat we er nooit echt zullen uit raken) zou het dan ook een teken zijn van onbekwaamheid. Maar ze vinden dat er genoeg aanwijzing is om ondanks het gebrek aan consensus op wetenschappelijk vak, toch een beleid te rechtvaardigen is die ingaat tegen het moderne 'liberale winstbejag' waardoor de politiek gedreven lijkt (disclaimer: die verwoording is geen politiek correcte verwoording maar de meer media/vakbond benaming). Volgens mij is dat toch een teken dat er iets van profijt uitgehaald zou kunnen worden. Financiële winst lijkt me onwaarschijnlijk door de strengere normering die bedrijven 'wurgen' en zo door verminderde winst minder belastingsgeld opleveren en dergelijke... Hebben ze een verborgen agenda? Zou er financiële winst uit kunnen gehaald worden? Wie zal het zeggen, zeker nu ook de TTIP-vrijhandelsakkoord stof doet opwaaien in de media en bij de burgers. Er zullen dus wel zeker voordelen uit te halen zijn ten opzichte van de financiële kosten die daarmee gepaard zouden gaan.

 

Misschien moet men gewoon verder kijken dan de 'klimaatsverandering'. Dat lijkt een uitgehold omstreden begrip, maar waarom zou er dan nog steeds zoveel rond te doen zijn in media en politiek? Misschien is het gewoon beter om te kijken naar wat er allemaal gelinkt is aan de oorzaken van de klimaatsverandering. Als we dan denken aan de bekendste factoren: CO2 en methaan. Bekend dankzij de bekende theorie van de broeikasgassen.

  • CO2 is naast klimaatsverandering ook gelinkt aan verbranding, ontbossing en verwoestijning. Verbranding levert naast CO2 nog andere afvalstoffen. Denk aan fijn stof, gelinkt aan gezondheidsproblemen. Verbranding is ook gelinkt aan fossiele brandstof die we voor een groot deel halen uit het buitenland en ons dus afhankelijk maakt van buitenlandse politiek. CO2 is gelinkt aan ontbossing. Dat zorgt voor een verstoring/verlies aan ecosystemen en winst aan landbouwgrond. Het zorgt daarbij ook voor minder verwerking van CO2 en dus verdere verstoring van de CO2 balans, en bijkomend dalt zo het zuiverend vermogen voor andere afvalstoffen (denk aan fijn stof). CO2 is gelinkt aan verwoestijning. Op natuurlijke wijze komt dat voor als er gedurende lange tijd te weinig regen valt. Echter zijn er veel meer mogelijkheden waarop de mens daar invloed op heeft. De verwoestijning zorgt dat enerzijds een oppervlakte geen groen meer heeft en zo geen CO2 en andere afvalstoffen in de lucht meer kan zuiveren, en anderzijds zorgt het ervoor dat de CO2 en afvalstoffen die bij vegetatie in de grond wordt vastgehouden (CO2 balans) ook vrij komen. Aangezien bij ontbossing en verwoestijning de ongezonde afvalstoffen zoals fijnstof minder worden verwerkt en meer worden afgegeven zijn die beiden ook weer gelinkt aan gezondheid.
  • Methaan is naast klimaatsverandering gelinkt aan onze veeteelt en fossiele brandstof. De veeteelt staat gekend als sterk vervuilend, het neemt grote oppervlakte in beslag, vraagt veel water en voeding voor hetgeen het zelf aan voeding oplevert. En het is gelinkt aan gezondheidsproblemen zoals ongezonde eetgewoontes. Fossiele brandstof is eigenlijk koolstof die opgeslagen zit in de grond en zo ontnomen is aan de CO2 cyclus aan het aardoppervlak. We pompen het naar boven omdat het een goedkope en efficiënte energiebron is. En daarnaast zich makkelijk ontleent voor verwerking naar producten als isolatie, plastiek... Maar ook het verwerken naar producten verstoort de CO2 balans omdat er toch ook wat energie moet ingestoken worden die grotendeels uit fossiele brandstof komt (en kernenergie) en omdat niet al die producten volwaardig gerecycleerd worden. En de pruducten zijn niet altijd zo gezond naar de men toe, soms zelfs schadelijk. En fossiele brandstof is gelinkt aan onze afhankelijkheid van andere landen.

Disclaimer: ik heb niet alles opgesomd, ik wou gewoon enkele duidelijke voorbeelden geven. Verder zijn ze onderling gelinkt wat de zaken nog eens ingewikkelder maakt.

 

Mijn conclussie is dus: vergeet niet om naast de CO2, broeikasgassen en de klimaatsopwarming ook te kijken naar de andere gebieden van de klimaatsverandering. De ontbossing en verwoestijning veroorzaakt door de mens verstoord ook het klimaat, maakt het ook ingewikkelder om te bepalen welke CO2 er door de mens extra wordt uitgestoten. Vergeet ook niet dat de problemen gelinkt zijn aan andere problematiek zoals gezondheid, zoals het wereld-voedselvraagstuk, zoals het verlies aan ecosystemen... Dus bekritiseer bepaalde beslissingen niet alleen omdat u uw eigen visie, ideeën en/of theorien hebt over de klimaatsverandering, zet ze in de context van alles. Dat auto's met hoge uitstoot worden bestraft is niet alleen voordelig voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid en de afhankelijkheid/onafhankelijk van andere landen.

En men mag zich niet teveel laten beïnvloeden door de media. Het is niet omdat de media zegt dat iets wordt ondernomen vanwege de klimaatsverandering, dat het onmogelijk is dat die dingen ook worden gedaan voor volksgezondheid of onafhankelijkheid naar andere landen toe. Helaas wordt het nogal vaak met extra belastingen gedaan omdat men nog steeds gelooft in de 'vrije geleide markt'. Maar anderzijds in deze tijd is dat misschien wel slim: we hebben nu eenmaal een gigantische put, waarom dat niet vullen met geld op een manier dat het de volksgezondheid en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie ten goede komt? Alleen jammer dat het ten koste is van de gewone burger, want daardoor beginnen de burgers het beleid in twijfel te trekken en dat weerspiegelt zich ook wel in deze discussie. Moest men de bedrijven aanpakken en hen boetes opleggen als ze de niet-ecologische versie produceren dan zouden die dat gewoon doorrekenen aan de klanten zolang ze er hun winst uit weten te kloppen. En dat laatste zou dan nog ingaan tegen de vrije markt waar men ons probeert in te houden.

 

Het is een wirwar aan problemen, onderling verbonden, onderling versterkend en verzwakkend. Daardoor bekijkt men best het volledige plaatje, en daardoor dat de politiek lang doet over bepaalde beslissingen, want de kosten-baten analyse is niet makkelijk. Laat deze discussie niet voortdrijven op frustratie op het beleid, laat het niet voortdrijven over persoonlijke meningen over een klein onderdeel dat u los schakelt van het geheel. Dat CO2 niet eenduidig gelinkt is aan de klimaatsverandering, maakt nog niet dat hetgeen men onderneemt tegen CO2 niet voordelig kan zijn.

 

Tot zover mijn bijdrage. Als student geneeskunde til ik sterk aan de gezondheidseffecten van de klimaatsverandering en de daarmee al dan niet indirect gelinkte problematiek. En aangezien het middelbaar me nog vrij vers in het geheugen zit, mag u me gerust zien als bevooroordeeld omdat we daar hebben geleerd over het broeikaseffect, de effecten van ontbossing, verwoestijning en landbouw op de klimaatsverandering. Maar anderzijds is het misschien het voordeel dat ik makkelijker te overtuigen ben.

Disclaimer: als er schrijffouten zijn in mijn tekst, neem het me niet kwalijk, het lager en middelbaar hebben me mijn dyslexie niet afgeleerd. Het is niet mijn bedoeling hier een politieke mening te verkondigen, alleen zie ik dat er al eens een politieke inslag komt in de discussie waarbij niet alle aspecten worden bekeken. Net zoals de discussie al eens uitdraait op enkel CO2 als broeikasgas, terwijl die op indirecte wijze aan andere zaken is gelinkt waardoor het ook als de broeikasgas-theorie niet de enige manier is waarop CO2 gelinkt is aan de klimaatsverandering en ook de volksgezondheid.

 

Dit is een ganse uiteenzetting. Ge ziet goed in dat het probleem zeer complex is, en dat de effecten zeer groot kunnen zijn, onafgezien van de gemeten temperatuursverhoging. Ge schrijft:" Daardoor wordt er al eens vaak gezegd is er geen lineair verband bestaat tussen CO2 en de vermoedelijke klimaatverandering". Dit is juist het punt waar vele klimaatcritici over struikelen. Dit verband is inderdaad niet op elk moment zeer duidelijk: er zijn periodes van 15 tot 30 jaren gedurende dewelke de temperatuur ongeveer stabiel blijft, en dan weer periodes met versnelde opwarming. Er zijn, buiten de CO2, verschillende andere factoren: fijnstof in de lucht vanwege grote vulkaanuitbarstingen en verbranding in kolencentrales, waardoor de opwarming afgeremd wordt. Er zijn grote oceaanstromingen die een interne variabiliteit veroorzaken die een grote invloed op de temperatuur uitoefenen, en dit in beide richtingen (opwarming tijdens El Nino, afkoeling tijdens La Nina). Er zijn de oceaanstromingen over lange periodes van 60 jaren die minder goed gekend zijn.

 

De klimaatverandering wordt teweeg gebracht door het onevenwicht van invallende warmte vanwege de zon (340 W/m²), en de uitgestraalde warmte naar het heelal. Het verschil tussen beiden bedraagt slechts iets meer dan 1 W/m². Maar al deze factoren zijn tamelijk goed in formules te vatten. De moeilijkheid zit hierin dat de uitgestraalde warmte, in de vorm van langegolfstraling, evenredig is aan de vierde macht van de temperatuur T. Maar deze T is dus niet lineair verbonden aan de CO2-concentratie. De temperatuur is dus een onvolkomen graadmeter van de klimaatverandering, en de actie van de CO2-concentratie is enkel juist te bepalen over langere periodes waarover de actie van de interne variabiliteit uitgevlakt kan worden.

 

Er zijn dus voldoende mogelijkheden tot spraakverwarring. De klimaatspecialisten lossen dit probleem op door ingewikkelde modellen waarin al deze factoren vervat zitten, en die ze over lange periodes kunnen afdraaien. Maar een niet-specialist heeft daar absoluut geen kijk op.

 

De klimaatformules die ik heb gebruikt geven een oplossing op grote schaal. Maar ze zouden niet voldoende rekening met complexe parameters die afwijkingen vertonen. De belangrijkste parameter is hier de invloed van de waterdamp in de atmosfeer (zeer sterk broeikasgas), waarvan het gehalte moet verhogen bij stijgende temperatuur, maar die ook een dempende invloed  zou kunnen hebben op de binnenkomende straling. Deze actie zit wel vervat in de klimaatmodellen, maar alle aspecten hiervan zijn nog niet volledig gekend. Vandaar een grote spreiding van de resultaten. Het heeft in feite weinig zin om enkel rekening te houden met de meest pessimistische resultaten.

 

 

En u bevestigd net mijn frustratie: 'Ge schrijft:" Daardoor wordt er al eens vaak gezegd is er geen lineair verband bestaat tussen CO2 en de vermoedelijke klimaatverandering". Dit is juist het punt waar vele klimaatcritici over struikelen. '. Mijn frustratie is nu net dat heel die discussie gereduceerd wordt tot de klimaatsopwarming en CO2 die wordt gezien als de grootste parameter ervan. De klimaatsverandering is nu net zoveel meer dan dat alleen. De klimaatsverandering is hoe er steeds meet gebieden verwoestijnen en anderzijds ook andere gebieden steeds meer en meer regen krijgen. De klimaatsverandering is het verlies van evenwicht tussen mens en natuur. Wij zijn daar de grootste factor in. In een van de voorgemelde berichten staat geschreven hoe de omkering van de Polen van het magnetisch veld van de aarde ook bepaalde effecten kan bewerkstelligen die we nu zien als de klimaatsverandering veroorzaakt door de mens. Dat is zeer makkelijk om het daarop te proberen afschuiven, maar zou men dat dan ook niet hebben gemerkt op de curven die we hebben van vroeger? Als men al kan bepalen welk klimaat er zoveel miljoenen jaren geleden was, en men weet wanneer bepaalde omwisselingen van het aardverschuiving zijn geweest, dan is het toch makkelijk om te controleren hoe 'natuurlijk' de klimaatsverandering is met de parameter 'omwisseling magnetisch veld' in rekening te brengen? Het is maar kwestie van enkele grafieken naast elkaar te leggen en een mogelijke correlatie te vinden. Maar blijkbaar is dat toch niet zo makkelijk te doen.

 

Dat er een klimaatsverwarming is, lijkt me nog het minste probleem: de klimaatsverandering, of beter gezegd klilaatsverstoring is vele malen serieuzer. Omdat het buiten dat ook rechtstreekse invloed heeft op andere factoren, zoals het mij geliefde onderwerp gezondheid. Onze auto's rijden op fossiele brandstof, wat betekend dat de koolstofbalans die gedurende het hele bestaan van de aarde heeft gefluctueerd, om uit te komen oo wat voor het hedendaagse klimaat ideaal was, zomaar op korte tijd wordt verstoord. Niet alleen de CO2 die vrijkomt is een probleem, het fijnstof ook. Enerzijds is er fijnstof dat afkoelend werkt (sulfaataerosolen) terwijl andere (bv roet) het broeikaseffect versterken doordat ze warmte absorberen (aantrekken dus). En naast die milieu-effecten, hebben ze nog effecten op de gezondheid. In Nederland zou 55% van het fijnstof een natuurlijke oorsprong hebben. 45% is dus door de mens veroorzaakt en dat is dus bijna een verdubbeling. Is het niet logisch dat dat invloed heeft op het klimaat/ecosysteem? Wij mensen hebben er last van, maar is het dan niet ook voor de dieren schadelijk? Een verstoord ecosysteem dus. Zelfs al zou men kunnen bewijzen dat het aandeel van CO2 en fijnstof in de klimaatsopwarming slechts minimaal is, of zelfs dat het weinig correleert, dan nog heeft het een grote impact op het ecosysteem en kan zo dus ook het klimaat beïnvloeden. Denk aan hoe het verdwijnen van de bijen een ramp zou kunnen zijn voor het ecosysteem.

 

Nog een verandering is onze afvalberg. In een wereld waar alles om geld draait, waar grondstoffen nog relatief goedkoop zijn, daar is het goedkoper om afval op een hoop te smijten en laten 'wegrotten' (helaas is het niet zo simpel) dan om het deftig te recycleren. We werken met giftige inkten, afwasproducten... Allemaal zaken waarvan we weten dat als we het binnen krijgen, of soms zelfs nog maar op de huid krijgen, we problemen krijgen (ziek zijn, dood vallen...). En we weten dat we die best ook niet zomaar bij onze kamerplant of in de tuin gaan uitkieperen. En dat we het best niet aan ons huisdieren geven. Maar het kan ons niet schelen wat ermee gebeurd eenmaal u het in de vuilbak zwiert. Daar begint het levensbedreigend spelletje. Die inkten en afwasproducten zouden hier in de Europese regelgeving allemaal speciaal verwerkt moeten worden. Maar in landen zoals China en Bangladesh wordt het gewoon allemaal de rivier in gesmeten. Regenboogkleuren komen er uit sommige fabrieken. Welke invloed zou dat wel niet hebben op ons klimaat? En op onze gezondheid? Ik denk dat die verven kunnen afhankelijk van de tint meer of minder warmte reflecteren dan het water, waardoor zo de warmtehuishouding door water wordt ontregeld. En hoeveel grond zal wel niet op die manier aangetast zijn met zulke verven, en dus hoeveel natuur kan daardoor wel niet beschadigd zijn? En hoeveel dieren kunnen er dan wel niet ziek van worden? Een verstoord ecosysteem dus, een verstoord klimaat. De vaste stoffen die we wegsmijten worden in het beste geval nog verbrand in een verbrandingsoven met filters op de uitlegt. Maar het merendeel wordt op nen hoop gesmeten omdat het goedkoper is. En dan wordt er nog verscheept naar Azië om eventuele zeldzamere stoffen er nog uit te halen (denk aan cobalt) omdat de rest weg te smijten. Steeds vaker vind men plastiek in de oceanen. Welke invloed kan dat wel niet hebben op het klimaat? Het kan ook de warmte-bufferende en reflecterende capaciteit van de oceanen aantasten. Dus heeft invloed op de klimaatsverwarming. Maar plastiek breekt niet af in de natuur, het verbrokkelt gewoon. Met het gevolg dat het in de voedingscyclus raakt. En dat kan ook niet gezond zijn. Het kan het ecosysteem aantasten (bepaalde dieren en planten die uitsterven door het plastiek in het milieu).

kleine sidenote: in de geneeskunde hebben we bij moleculaire biologie gezien dat muizen antistoffen kunnen aanmaken tegen bepaalde plastics die niet in hun natuurlijke milieu voorkomen. Ik moet maar niet zeggen wat daar de gevolgen van kunnen zijn als die chronisch blootgesteld worden. Misschien dat ze gewennen, misschien dat ze heftige allergiesymptomen vertonen.

 

En zo kan ik wel doorgaan met hoe bepaalde zaken invloed hebben op het milieu, zelfs als het aspect CO2 en broeikas-effect buiten beschouwing wordt gelaten. Alleen hamert men zo neig op het broeikaseffect omdat dat net zo makkelijk te meten is (zeer simplistisch: overal ne termometer en CO2 meter). De andere zaken, zoals de invloed van een verstoord ecosysteem op de klimaatsverandering, de invloed van bv het ronddrijvend plastiek op de klimaatsverandering, is allemaal zoveel moeilijker. Ik vind het jammer dat de discussie wordt herleid tot 'klimaatsopwarming' en 'broeikaseffect' alle overige factoren worden over het hoofd gezien. En bijvoorbeeld het effect op gezondheid wordt ook niet bekeken. Als bepaalde ingrepen misschien de klimaatsverandering niet merkbaar veranderen (denk aan maximum uitstoot van wagens) maar wel een groot verschil kunnen maken naar gezondheid, en dus ziektepreventie, waarom moeten die plots worden afgekeurd omdat het het milieu niet genoeg helpt? Of omdat men er nog niet uit is of het broeikaseffect wel klopt en of er wel een opwarming van de aarde is en of er wel een door de mens veroorzaakte klimaatsverandering is? In dat laatste geval, dat dus de klimaatsverandering gedeeltelijk door de natuur komt en niet puur door de mens, is dat een excuus om hetgeen wij als men nog eens versterken in te dijken? Om gewoon verder te doen zoals we bezig zijn omdat het voor ons misschien niet uitmaakt dat we de snelheid van de klimaatsverandering verdubbel of vertienvoudigen? Waarom zou het dan plots niet nuttig zijn dat we ingrijpen zodat we de snelheid van de klimaatsverandering minder beïnvloeden, en dus de klimaatsverandering trager gaat waardoor de natuur meer tijd heeft om te evolueren? Want wie weet worden we gewoon een woestijnplaneet door onze luxezucht en geldzucht...

 

Beste Brecht,

 

Uw laatste paragraaf is wel ver van duidelijk. Ik begrijp niet goed wat ge werkelijk bedoelt. Enkele piunten die het probleem misschien nauwer kunnen omschrijven:

 

Klimaatverandering niet van menselijke oorsprong, en dus louter natuurlijk? Ik denk dat we moeilijk omheen de theorie kunnen. Al is de wederzijdse relatie CO2-temperatuur niet altijd zo eenduidig als de formules het zouden voorstellen, toch is de wederzijdse invloed voor mijn part onomstreden. Zelfs in de voorstelling van mijn artikel blijft het noodzakezlijk om op termijn de uitstoot van CO2 tot praktisch nul te herleiden, maar zou er meer tijd overblijven om nieuwe technieken te ontwikkelen en in werking te stellen. Het jaar 2020, dat is morgen. En 2050, dit is overmorgen. Ik zie helemaal niet in hoe men met de huidige technieken dit zou kunnen verwezenlijken: de windenergie voldoet om slechts 20 à 25 % van onze behoefte aan elektriciteit te voldoen. De zonne-energie levert nog minder op. Dus zou men een veelvoud van onze behoefte moeten kunnen opwekken en stockeren, niet alleen naar de nacht toe (voor de zonne-energie), maar ook naar de winter toe. Hier staan we voorlopig nog niet ver genoeg, en is er nog geen oplossing in zicht.

 

Een ander probleem dat ge aanraakt is niet simpel, en wel of men moet kiezen tussen luchtkwaliteit of minder CO2 uitstoten. We moeten eerlijk bekennen dat we in Europa een twintigtal jaar geleden niet fel geloofd hebben dat dieseluitstoot zo gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Europa is dus verder op deze weg gegaan, vooral om brandstof te sparen. De zaken nu omkeren gaat zomaar niet, en het is eerder hypocriet om nu alle schuld aan de Europese constructeurs te geven. Als Japanner had Toyota reeds sinds lang geen inspanning meer gedaan op gebied van dieselmotoren.

 

Het spreekt vanzelf at alle andere ecologische problemen eveneens moeten worden aangepakt. Maar er blijft wel een rangorde in belangrijkheid. En men kan toch wel zeggen dat Europa voor al deze problemen veel verder staat dan China, en later India.

Met de laatste perberichten van de klimaatconferentie ben ik er helemaal van overtuigd dat de opwarming van aarde gewoon bull-shit is.

Ze zijn allemaal akkoord tot er moet betaald worden. M.a.w.: Het heeft niks anders te maken dan met geld.

De reactie van China en van Saoudi Arabie kennen hoorden/lazen julle in de persberichten van de laatste dagen.

Dat opwarming een natuurlijke oorzaak is (net zoals er ook ijstijden in het verleden ontstonden) staat goed uitgelegd in onderstaande alternatieve maar wetenschappelijk niet weerlegbare link:

http://www.earth-matters.nl/7/11871/duurzaam-20/feiten-en-leugens-over-…

 

Men kent vele technieken die 100% op punt staan en onmiddellijk positief gevolg hebben op CO2 uitstoot:

 

CO2 uitstoot van al onze benzine en dieselwagens beperken met 20% binnen een termijn van twee maanden:

Als men wil kan men op termijn van enkele maand de CO2 uitstoot van al onze wagens met 20% verminderen door injectie van een water/alkohol mengsel.

Dit is een beproefd systeem dat in al onze benzinewagen en dieselwagens voor de kost van enkele honderden euro's kan ingebouwd worden.

Dan verbruik je 20% minder benzine en diesel en behoud hetzelfde vermogen.

Waarom is die systeem verboden in de heel EU?

Wees nou eerlijk: Wil jij morgen niet 20% minder diesel of benzine verbruiken en 20% minder CO2 uitstoten?

 

Persluchtwagen van Guy Nègre:

Een gezinswagen ter grote van oude Misubitshi Space Runner (of Wagen) zou maar 3 liter benzine per 100km verbruiken.

Dit systeem is een technisch op punt EN berproefd systeem uit de Formule X renwagens.

Echter: Enkele jaren geleden enkel vernoemd op Radia 2 e  Klara, nadien door de hele Belgische Pers verzwegen en in de vergeethoek gedrumd.

Wees nou eerlijk: Wie wil geen gezinswagen kopen die 50% minder benzine verbruikt.

 

En zo kan je nog eindeloos doorgaan met andere voorbeelden.

Beleefd verzoek mijn twee voorbeelden aan te vullen met vele andere waar jullie kennis van hebben.

 

Dus vraag ik me af: Wat ligt men te zeveren over CO2 uitstoot als men er met beproefde technieken onmiddellijk en drastisch de toestand kan verbeteren?

 

 

 

Rudy, voor de persluchtauto: http://www.ecobouwers.be/forum/post/autos-op-perslucht

Wat houdt je tegen het andere op markt te brengen?

Walter

Rudy,

Denk jij dus dat het allemaal één groot complot is met medeplichtigheid van meer dan 99 % der wetenschappers?

Walter:

Omgekeerde vraag:

Guy Nègre wou dit zelf in alle Europeesche landen doorvoeren/organiseren.

Hij was bovendien héél sociaal en wou de constructie van zijn wagens enkel doorvoeren in het verkoopland om de plaatselijke tewerkstelling te bevorderen!

Maar 50% minder CO2 uitstoot is ook  50% minder acsijnsen op die brandstof hé, en daar krijg je geen enkele politiieker voor warm.

Charel:

Geloof je dat zelf van die 99%?

Rudy, ik bedoelde dat je over de persluchtauto in de andere vraagstaart kan verder praten.  

Over zelf op de markt brengen verwees ik naar je ander voorstel.

Walter

Ik geloof dat ik weer eens wat overdreven heb met die 99%. Het zijn er wellicht slechts een schamele 97 %.

Eerlijk gezegd erger ik mij ook wel aan al die wetenschappers (of mensen die zichzelf toch voorstellen als specialist) die iedere dag op de radio komen zeggen dat we de opwarming van de aarde zullen beperken tot 1,5°C. En op welke manier we dat moeten doen. Ik vraag me af of die mensen het klimaatrapport eigenlijk wel gelezen hebben. En of ze bijvoorbeeld weet hebben van de positieve invloed van fijn stof op het beperken van de opwarming. In ieder geval vind ik het zeer misleidende informatie want het geeft de indruk dat de wetenschap de opwarming van de aarde en de snelheid ervan perfect kan inschatten en verklaren hetgeen allesbehalve het geval is.

 

 

Rudy,

 

Ik weet niet goed welke de bedoeling is van dit artikel van earth-matters. Alle temperatuurschommelingen zouden komen van de positie van de aarde-maan tegenover de zon. Er zit wel één grote tegenstrijdigheid in dit artikel. Op dit ogenblik is de afstand zon-aarde het grootst gedurende de noordelijke winter, en het kleinst  in het Zuidelijk Halfrond. Dit zou de reden zijn waarom Australië op dit moment zo puft. Spijtig genoeg voor deze theorie is het zo dat het Noordelijk Halfrond gedurende de laatste jaren dubbel zo snel opwarmt als het Zuidelijk Halfrond. Sinds de periode 1870 is dit ongeveer 0,85 °C gemiddeld, hetgeen ongeveer + 1,13 °C geeft bij ons, en + 0,56 °C in Australië. Er is steeds sprake van gemiddelden, op elke plaats en op elk tijdstip zijn er variaties.

 

Nu is het een feit dat de alamistische berichten van het IPCC voor een groot gedeelte op klimaatmodellen rusten. Zijn ze overdreven? Moeilijk te zeggen, maar de voornaamste parameters gebruiken pessimistische aannames:

 

-  Door de te verwachten hogere temperaturen zal er een grotere luchtvochtigheid ontstaan. Waterdamp is het krachtigste, zij het kortstondig broeikasgas. De evolutie ervan is niet in computetrprogramma's te vatten, omdat er teveel variatie op korte tijd en op kleine ruimtes optreedt. Men denkt dat de invloed hiervan steeds erger wordt, en zo wordt het ook vertaald in de klimaatmodellen.

 

-  De opnamemogelijkheden van CO2 in de oceanenen en door de natuur (grond, bomen, enz.)  zal bij hogere concentraties afnemen. Hiervoor bestaan er verschillende scenario's, hetgeen zich eveneens in de grote spreiding van de resultaten weerspiegelt. Er wordt dus verondersteld dat deze fenomenen, die reeds bezig zijn, steeds erger worden. (Bij mijn berekeningen heb ik ze gewoonweg geëxtrapoleerd).

 

Op Nederlandse blogs is er meer serieuze lectuur te vinden dan in dit aangegeven artikel, al zijn de berichten pro IPCC veruit in de meerderheid: www.Klimaatverandering/Wordpress.com. De uiteenzetting van Marcel Crok, die daar te vinden is, wordt door de meerderheid uitgelachen. Ik vind echter dat dit zeer serieuze taal is.

En om de post nog wat meer te vullen ;-)

 

http://www.cowspiracy.com/

 

Leuke documentaire.

 

Beste Pierre,   Ik citeer je: "De opnamemogelijkheden van CO2 in de oceanenen en door de natuur (grond, bomen, enz.)  zal bij hogere concentraties afnemen." Met alle respect: helemaal niet, wel integendeel ! Dat is het 'm net !!!   CO2  a k t i v e e r t  fotosynthese ! Des te méér CO2, des te méér planten groeien. Daar waren wetenschappers het al over eens, VOORALEER de eerste berichten over Global Warming de wereld werden ingestuurd. Het wetenschappelijk bewijs daarvan is zo  o v e r d o n d e r e n d, dat het IPCC niet anders kon, dan het  e i n d e l i j k  - zij het schoorvoetend - toe te geven in AR5 (2013): "Field experiments provide a direct evidence of increased photosynthesis rates AND water use efficiency ... in plants growing under elevated CO2." Dat is slechts bij wijze van voorbeeld, er zijn er vele andere. Uit Box 6.3 op pgnr. 502 van de 'full report' van het IPCC (375MB, kan even duren): http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf

En het blijken vooral zgn. C3 planten te zijn die het meest van CO2-verrijking profiteren. En laat nu net de meerderheid van eetbare gewassen onder die categorie vallen (bv. aardappelen, rijst, tomaten ...). Optimale CO2-concentratie zou tussen 700 en 900ppm liggen. http://horttech.ashspublications.org/content/8/4/524.full.pdf Of zowat het dubbele van de huidige 400ppm CO2-concentratie in de lucht. Ik hoef jou niet te vertellen dat tot 800ppm een  u i t s t e k e n d e  luchtkwaliteit blijft voor de mens (IDA 1). BIJGEVOLG: CO2 is niet enkel de ALLERNATUURLIJKSTE, maar misschien ook de allerefficiëntste en allergoedkoopste ... meststof ! Niet straf genoeg ? Goed: met minder CO2 in de lucht, zullen we met méér landbouwgrond  minder mensen kunnen voeden ! 

 

Maar op die NATUURLIJKE 'fertiliser' maken we met z'n allen jacht ??? Want het IPCC - een organisatie van de Verenigde Naties - heeft ons verteld dat die natuurlijke 'fertiliser' de aarde doet opwarmen ?

  Mag een ietwat kritisch denkend mens zich daar vragen bij stellen ? Zouden die vragen des te prangender worden wanneer men merkt dat een bedrijf als MONSANTO, de wereldspecialist in:
  • kunstmatige meststoffen;
  • herbiciden, pesticiden (= gifbrouwsels) waaronder Agent Orange waardoor nog steeds misvormde Vietnamese kinderen geboren worden, google 's op 'four decades after agent orange' - zou in een ietwat betere wereld dat bedrijf al niet lang failliet zijn ?;
  • GMO-food dat het de hele wereld wil opsolferen (en waarvoor de boer elk jaar opnieuw zou moeten betalen - in India leidde dat al tot zelfmoorden);
... deel uit maakt van de WBCSD (World Business Council for SUSTAINABLE DEVELOPMENT) ???http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=15340 Me dunkt dat een mens van minder 'klimaatcriticus' zou worden ...  PS: De Verenigde Naties, dat is die organisatie met zetel te New York ? Waarin volgens de statuten alle landen (leden) gelijkwaardig zijn, maar 5 landen een vetorecht hebben ? Waarvan de belangrijkste doelstelling het bereiken van de wereldvrede is ? Dat sinds zijn oprichting in 1945, er niet in geslaagd is om tenminste 65 (!) oorlogen te voorkomen ? Lijkt iemand dat nog een staat van dienst te zijn, waaraan überhaupt enige credibiliteit kan ontleend worden ?  

 

 

Costaccount,

 

Ik heb gisteren nogmaals het hoofdstuk 6 van het AR5-rapport zitten doorpluizen. Alles is niet zo eenduidig, maar de conclusie schijnt toch te zijn dat, bij stijgende CO2-concentratie, er iets meer CO2 in de oceanen zal worden opgenomen, en ongeveer een gelijke, maar misschien wel een iets stijgende hoeveelheid door de aarde (som van opnames, bomenkap, bosbranden, enz)

 

Ik had een grafiek van uit een Nederlandse blog, waaruit men zou kunnen besluiten dat sinds 1960 de proportionele opname zou achteruitgaan. Maar sinds 1750 is de proportie uitgestoten CO2 en CO2 in de lucht opgenomen, ongeveer  gelijk gebleven op 2,25. Of andersom uitgedrukt: 0,44.

 

Dit wil zeggen dat men de evolutie van de laatste 60 jaren in eerste instantie gewoon mag extrapoleren. Zoiets zou wel tegen de voornaamste conclusie van het IPCC ingaan: dat de hoeveelheoid CO2 in de lucht eerder licht exponentieel zou stijgen. Arrhenius vond reeds dat, bij stijgende CO2 in de lucht, de invloed op de temperatuur licht exponentieel gedempt stijgt. (evenredig aan         ln C2/C1 in plaats van C2/C1). Het AR5-rapport zegt nochtans dat de opwarming (radiatieve forcering) recht evenredig is met de hoeveelheid uitgestoten CO2. Dit resultaat zou 20% te hoog liggen. (pagina 1108). Volgens mij getuigt dit van een te groot blind vertrouwen in de klimaatmodellen.

 

Op donderdag 25 februarie schreef ingir een bericht in de topic "biomassa hernieuwbaar?" nr 64. Hij argumenteerde,aan de hand van 5 referenties, dat CO2 goed is voor de plantengroei, en dat de klimaatgevoeligheid volgens recentere studies lager ligt dan algemeen aangenomen.

 

Dit hoort thuis onder deze topic.

 

1) Referenties 1 en 3 spreken over de betere plantengroei bij een hogere CO2-concentratie. Ik denk wel dat er hier geen betwisting over bestaat, onafgezien van enkele neveneffecten bij een te hoog gehalte.

 

2) De tweede referentie gaat over een lagere klimaatgevoeligheid dan vooropgesteld in het AR5-rapport van  het IPCC. De studies van Lewis, Curry en Crok zijn hier reeds ter sprake gekomen. Dit betekent wel dat een lagere klimaatgevoeliogheid NIET wil zeggen dat het klimaat ongevoelig zou zijn voor een hogere CO2-concentratie. De opwarming zou niet zo snel gaan als vooropgesteld door de klimaatmodellen van de experten die aan het IPCC meewerken. Zelfs dan zou de uitstoot van CO2 drastisch, zij het minder snel, moeten worden afgebouwd.

 

3) Ik weet niet waarom Ingir de laatste referentie aanhaalt. Deze gaat terug naar de basisbegrippen van de stralingsforceringen, waarin sommige basiselementen zelfs van teken veranderen of omgekeerd worden. Ik weet niet wat Ingir kon afleiden uit deze uiterst moeilijke studie.  Ik heb er in elk geval geen conclusie uit kunnen trekken, behalve dat de invloed van de wolken op de feedback nog onzeker is. Maar dat stond reeds uirdrukkelijk in de tekst van het AR5-rapport.

 

Op dit ogenblik vecht ik nog met volgende vraag: Zijn de temperatuurmetingen van de voorbije eeuw een voldoende basis om daaruit de klimaatgevoeligheid te berekenen? Volgens professor Goosse van de UCL zou er een onzekerheid in vervat zitten. Hiervoor moet men wel teruggrijpen naar de basistheorie van de stralingen en feedbacks.

 

De mens moet gered worden van de almachtige natuur of zoals Theo van Duren, van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds, het omschrijft: de natuur is net een warmbloedige Natasja met syfilis... het is allemaal erg mooi maar je moet wel een beetje oppassen.

 

Filmpje YouTube

Goeden dag allemaal,

Mijn naam is Raphael en ik loop nu mijn stage voor de eindwerk van mijn studies door. Hiervoor maak ik een peiling waarvoor ik zo veel als mogelijk antwoorden nodig heb. 
Deze peiling heeft de opgave uit te vinden op welke manier een echt milieuvriendelijk product gepresenteerd moet worden om daardoor de consumenten te kunnen helpen een onderscheid te maken tussen de niet ecologische en ecologische producten.

Het zou vriendelijk zijn als u 4 tot 6 minuten van uw tijd besteedt om deze peiling te beantwoorden. 

[[http://goo.gl/forms/8E0zPPzvkh]]

Dank u vooraf!

Sorry voor spelfouten als er elke zijn, ik ben duitstaalig :)

Met vriendelijke groeten,

Raphael