Klimaatcritici | Page 8 | Ecobouwers.be

U bent hier

Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

05/08/2014 - 16:08

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

434 Reacties

Reacties

25/08/2014 - 05:23

 

Je hebt gelijk. Mijne excuses dat ik de bron niet meteen terugvond.
 
"In 2004, contracting parties to the OECD Paris (and Brussels) Conventions signed Amending Protocols which brought the Paris Convention more into line with the IAEA Conventions amended or adopted in 1997. The principal objective of the amendments was to provide more compensation to more people for a wider scope of nuclear damage. They also shifted more of the onus for insurance on to industry. Consequently new limits of liability were set as follows: Operators (insured) €700 million, Installation State (public funds) €500 million, Collective state contribution (Brussels) €300 million => total €1500 M. The definition of "nuclear damage" is broadened to include environmental damage and economic costs, and the scope of application is widened. Moreover the 2004 amendment removed the requirement for a state to restrict the maximum liability of a nuclear operator, allowing for the first time states with a policy preference for unlimited liability to join the convention."
 
M.a.w. tot 2004 was milieuschade en economische schade niet eens verzekerd. Zelfs niet voor 1€ ! http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Liability-for-Nuclear-Damage/
 
In een straal van 25 km rond Doel, wonen 1,200,000 mensen. Een gezin in Vlaanderen telt gemiddeld 2,46 mensen. Dat zijn dus 1200000/2,46 = 487805 gezinnen die in een gemiddelde woning van 230000€ wonen = 112,2 MILJARD €. Gemiddeld zijn nucleaire exploitanten verzekerd voor minder dan 1% daarvan. En dan heb ik alleen maar het particulier vastgoed als schade begroot. Wat slechts een fractie is van de totaalschade. Hoeveel bedrijfsinvesteringen zijn er in die regio ? Hoeveel medische kosten zullen er zijn ? ... Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat bij een nucleaire ramp onze staatsschuld tot boven die van Griekenland zal groeien. Of dacht er iemand dat onze staat daar een apart verzekeringspotje voor had ? 
  • Bij het Europees fonds voor kernrampen misschien (ELINI) ? Daar zat in 2012 de volle 49,725,311€ in. Genoeg om 216 Antwerpse gezinnen van een nieuwe woning te voorzien. http://www.elini.net/ELINI%202012-13-LQ.pdf
  • Misschien 's kijken hoe het in Japan gesteld is ? Tepco staat onder staatswaarborg (was dus virtueel failliet, net als Dexia) en Japan heeft 9 Trillion (met een T = 9000 miljard) JPY obligaties uitgeschreven voor Fukushima. http://www.scmp.com/news/asia/article/1386818/japan-forks-out-extra-trillions-fukushima-clean Dat is zo'n 66 miljard € dat Japan op de internationale markten moest lenen. Er zij op gewezen dat het in Fukushima ging over 200 000 mensen, niet over 1,2 miljoen. Transponeren we dat cijfer, dan zou de schade in België zo'n 400 MILJARD € bedragen. Gelet op de bovenstaande 112,2 miljard € voor particulier vastgoed, lijkt me dat verre van onaannemelijk.
 
Maar niet getreurd: Meester-Teller Paul verzekert 400 miljard tegen een premie van 4 miljoen ! 't Zullen solden zijn in verzekeringsland. Misschien kunnen we bij verzekeraar Paul ook terecht om ons tegen de volgende bankencrisis te verzekeren ? Dat zou niet méér dan een miljoen mogen kosten. Wat denk je Paul ? Voor alle duidelijkheid: in gevolge de wet van 22 juli 1985 bedraagt de dekking van de Belgische nucleaire verzekering 1,2 Miljard € of de volle 0,3% van die 400 miljard € ! http://www.syban.be/nl/page/insurance
 
IK HERHAAL: Nucleaire exploitanten betalen hun verzekeringspremie niet ! Ze doen dat overigens nergens ter wereld. Ook in Japan niet. Ze verzekeren zich slechts voor een peulschil. De OESO vraagt niet meer. De rest subsidieert de gewone burger levenslang ! Mocht kernenergie haar verzekeringspremie netjes betalen zoals de rest, dan is kernenergie simpelweg niet rendabel ! Zoals gezegd: de woekerwinsten zijn privé, de monsterverliezen ... Waar kennen we dat nog van ?
 
Onze huidige staatsschuld bedraagt 337 miljard €, of 97,8% van het BNP. http://www.demorgen.be/dm/nl/989/schuldklok/integration/prm/frameset/schuldklok/schuldklok.dhtml
Met 400 miljard € erbij, brengt ons dat op 216% van het BNP. Ter info: in Griekenland is dat 175%. http://www.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp
 
En mijn beste Meester-Teller: met welke 'wetenschappelijke' bronnen, ga jij onderbouwen dat die 1,2 miljard € wél voldoende is ? Dat in geval van een nucleaire ramp, onze staatsschuld niet boven die van Griekenland zal groeien ? Zal ik daar op wachten, of moet ik jou rustig verder laten zeveren ?
 
Mijne excuses dat ik me over dat laatste druk maakte.
 
PS: Hier zie je - in 50€ biljetten - wat 400 miljard € is (80% van het onderste beeld): http://www.pagetutor.com/trillion/index.html En voor 80 miljard € zou België ons 1000 El Hierro's kunnen betalen ? http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1874418/2014/05/03/Wereldprimeur-eiland-draait-volledig-op-wind-en-water.dhtml
'Betalen', dat betekent 20 jaar GRATIS energie, akkoord ?
PPS: Ik stel voor dat het volk in een referendum kan kiezen. We leven toch in een democratische staat ?
 
25/08/2014 - 13:21

Nogmaals, het lijkt klassiek dat bij een ongeval een bedrijf bekeken wordt als een melkkoe die moet dokken tot het failliet gaat.  Bon dat is de moderne manier van doen blijkbaar. Iedereen wordt ineens depressief, stopt met werken, en zit te klagen tot hij betaald worden..

Tuurlijk gelijk dat antwerpen een peperdure zone is om een accident te hebben, totaal onbegrijpelijk dat die centrales daar staan trouwens.

Voor mij moeten die roestbakken daar weg, en ze mogen gerust nieuwe bouwen op de thorntonbank, zullen daar niemand kwaad doen 50km uit d ekust

Nogmaals: de overheid moet die kerncentrales verzekeren en liefst een internationale gediversifieerde maatschappij, per definitie van winstgevendheid van de privésector of verzekeringsmaatschapij, komt het egoistisch demonisch gedachte naar boven als zo'n centrale ontploft dat de meeste maatschappijen die bvb gefocused zijn op alleen de belgische markt, teveel systemish risico hebben bij zo'n ongeval Het lukt dus met andere woorden als je die verzekering met een europese speler kunt aflsuiten maa rniet met een belgische speler.

Maar zeggen dat het onverzekerbaar is, alles is verzekerbaar. Uw huis wordt verzekerd voor 1%. Nochthans brandt uw huis niet om de 100 jaar af... Er branden welgeteld 1:10.000 huizen af.  Sommige polissen zakken naar 0.5%  per definitie van winstgevendheid van die polisverstrekker is er dus een serieuze marge voorzien bij die verzekering. Waarom rijden alle 'postwagens' onverzekerd rond ? Omdat de post zijn eigen verzekering betaalt... Idemdito kun je redeneren over de kerncentrales

Dus kerncentrales verplichten zich te verzekeren zou leiden to teen 'excessieve' polis. Waarom verzekeren ze zich niet, omdat die excessieve marg evan winst die verzekeringen innen, die polis inderdaad peperduur zou maken. Je kunt beter uzelf tegenverzekeren en klaar is kees.

 

 

26/08/2014 - 02:08

 

Ik stel vast dat je geen enkele poging onderneemt, om mijn stelling te weerleggen dat nucleaire exploitanten hun verzekeringspremie niet betalen. Dat was nochtans het vertrekpunt van onze discussie. Enkele reacties geleden vond je het tegendeel 'allang bewezen' en Costaccountant een 'groene jongen met een theorie van onbetaalbaarheid'. Ik mag dus aannemen dat we het er voortaan over eens zijn dat nucleaire exploitanten hun verzekeringspremie niet betalen ? Maar desondanks ben je nog steeds voorstander van een nieuwe centrale ???
 
Klaar is Kees ? Ik geloof mijn eigen ogen niet. Als ik het goed begrijp: 
  • Moeten alle 11 miljoen Belgen zich zelf verzekeren tegen een nucleaire ramp ? En - als dat verzekeringstechnisch al zou kunnen - dan zou dat niet neerkomen op een levenslange subsidiëring van kernenergie door de gewone burger ???
  • Ik mag er je aan herinneren dat het verzekeringsrecht quasi integraal gebaseerd is op het begrip 'burgerlijke aansprakelijkheid'. In 't Vloms: Potje breken is potje betalen ! Maar voor kernenergie dat onze staatsschuld in één klap kan verdubbelen ... zouden we daarop een uitzondering moeten maken ???
  • Het klopt dat grote maatschappijen zichzelf kunnen verzekeren. En aldus besparen op de winstmarge, verkoopkosten, ... die in verzekeringspremies vervat zitten. MAAR: het maximale risico dient dan wel in een apart potje daartoe, op hun balans te staan ! M.a.w. nucleaire exploitanten dienen zich dan te kapitaliseren met 400 miljard €, bovenop de investering in de centrale. Zoniet gaan ze gewoon failliet, en mag het volk die 400 miljard € ophoesten. En jij dacht dat onder die voorwaarde, nucleaire energie ... rendabel is ???
Zo klaar was Kees !
 
Maar in die redenering van jou dat 'alles verzekerbaar is', wil ik 's een eindje met je meefietsen. Want als je gelijk hebt, waarom verzekeren ze zich dan niet naar behoren ? Als het wel kàn - wil dat dan niet zeggen dat de nucleaire sector het volk ... oplicht ? Door slechts 0,3% van de premie te betalen, die ze zouden moeten en kunnen (!) betalen ? En dat al zo'n 50 jaar ? Met medeweten van hoeveel ministers ?
 
Als jij dus kan aantonen dat nucleaire exploitanten zich wel kunnen verzekeren voor 400 miljard €: ga je gang !
 
PS: De verzekeringspremie voor een woning bedraagt rond de 1‰, of 0,1% van de venale waarde, en niet 1% zoals je stelt. Eén enkel huis dat afbrandt, is een perfect beheersbaar - en dus verzekerbaar - risico. Verzeker 500 000 huizen en je zal - elk jaar - moeiteloos de schade kunnen uitbetalen ... met de premies die je ontvangt ! De 'schadelast' draait gemiddeld rond de 70%. Denk repartitiestelsel. Daar draait de hele niet-leven tak onder: autoverzekering, familiale, arbeidsongevallen... Maar, mochten 500 000 huizen in 1 keer afbranden ... dacht je dat bv. AG dat kan betalen ??? Precies daarom worden dergelijke risico's in je polis uitgesloten: oorlog, nucleair, ... 
 

Heel goed gezegd: "oorlog, nucleair"

Er is ongeveer evenveel risico dat hier in Antwerpen een oorlog uitbreekt en zo 500.000 huizen in één keer afbranden als dat de kerncentrale opgeblazen wordt (waarom niet in diezelfde oorlog) en zo 500.000 mensen ziek zou maken zonder dat ze de kans zouden gehad hebben om op veilige afstand (paar honderd kilometer, liefst tegen de windrichting) weg te trekken.

Trouwens: hoe ga jij de centrale van Borsele net over de grens in Nederland verplichten zich te laten verzekeren voor de wind als die naar België zou waaien, of de centrale van Chooz als de wind (zoals bijna altijd) richting België zou waaien, of omgekeerd Doel als de wind (zoals bijna altijd) naar Nederland waait?

Kijk, wat jij eist, is dat jij wel de keuze zou hebben om 100% groene energie in je huis te hebben, maar NIET wil bijdragen in de prijs van elektriciteit die tegelijk de veiligheid van de kerncentrales betaalt.

Want hierboven wordt duidelijk gesteld dat je:

1. Ofwel je eigen risico dekt en dus zo voorzichtig mogelijk bent
2. Ofwel vindt dat de hele gemeenschap het risico moet betalen en dekken en dat die prijs dan afgewend wordt op de burger (hetzij via de energieprijs, hetzij via belastingen)

En dan vergeet je je kernnuance: 

Welk risico moeten we dekken, om te vergelijken met je auto:

1. Rij jij met een nieuwe wagen, dan heb je wellicht de duurste omnium van zo'n ruime 1000 EUR per jaar (zoals ik nog even tot mijn camionette 3 of 4 jaar oud is)
2. Rij jij met een oude wagen en vind je jezelf een goede chauffeur, dan spaar je liever dat geld voor een verzekering van 350 EUR gewoon voor de wettelijke verplichte BA = burgerlijke aansprakelijkheid voor derden (als je iemand overhoop rijdt)
2. Woon je in Nederland dan betaal je soms maar 250 EUR voor eenzelfde dekking want in Nederland worden dode en invalide mensen niet zo exuberant vergoed als hier in België met als gevolg een goedkopere premie (maar let op dat je jezelf daar niet laat overhoop rijden, hier krijg je snel een paar miljoen BEF voor je kind dat overreden wordt of bijv. het Russische vliegtuig dat in Bellegem in 1989 op een huis neerstortte voor de jongen die thuis gebleven was)
3. Ben je een jongere dan betaal je snel meer dan 1000 EUR enkel voor de BA en kun je zelfs geen omnium krijgen.
4. Rij je met een oldtimer of een moto bijkomend dan kom je al met 150 EUR ruim toe voor een BA.

In welke mate moeten kernmaatschappijen hun centrales dan verzekeren?

Ben je misschien vergeten dat de volgende klasse kerncentrales "uit natuur veilig zullen zijn", wat wil zeggen dat bij een probleem vanzelf de reactie stil zal vallen (daarom wou men kernfusie en dan kon men daar ook meteen het kernafval bij kappen, maar het proces lijkt men niet op gang te kunnen houden en men moet temperaturen van miljoenen graden bereiken die men enkel bij de LHC lijkt te kunnen bereiken op dit moment naast het bijna absolute nulpunt met gigantisch stroomverbruik dat ENKEL door kerncentrales kan geleverd worden).

Verzekeringen moeten trouwens grote risico's opnieuw herverzekeren. Vandaar Lloyd voor scheepvaart enzovoort, of bijv. de BA verzekeringen van vrije beroepers in België (hoeveel hebben die ooit uitbetaald, maar er moeten onmogelijke sommen gedekt worden zodat ALLEEN die Zwitserse maatschappijen onze vrije beroepers kunnen dekken en ze de concurrentie met eerlijke en kleinere verzekeringsmaatschappijen uitschakelen).  

Dus als jij die 'totale verzekering' wil, wordt dat primo voor ELKE energievorm onbetaalbaar en secundo zullen daar speciaal verzekeringsmaatschappijen voor opgericht worden met als aandeelhouder dezelfde firma's als dezen die de elektriciteit maken zodat de winst bij hen blijft.  Economie is big business.  Maar dat laatste zul je wel bijtreden als collega accountant/boekhouder.  Denk aan het hele verhaal als je een ongeval had met twee auto's en ze allebei bij bijv. Axa zaten of Mercator. Dus werd er een wet gestemd dat de rechtsbijstand niet van dezelfde maatschappij mocht zijn. Maar wie bezit de aandelen van de intussen opgerichte aparte maatschappijen die de rechtsbijstand dekken? Natuurlijk, de grote verzekeringsmaatschappijen die verplicht waren die rechtsbijstand... af te stoten.  Business as usual.

26/08/2014 - 23:26

Ik heb u gezegd dat het een verzekering van 4 euro is per Belg per jaar en dat EDF 40euro per belg per jaar nucleaire rente betaalt en daarbovenop nog tientallen euros per Belg per jaar voor decommisionering van de centrale, en voor Fanc, en research, etc Maar goed blijkbaar moet daar nog eens een ander bedrag opgehoest worden volgens u.

En ik heb gezegd dat een nucleair risico alleen maar kan verzekerd worden over een 'internationale' gediversifieerde maatschappij ala Loyds die de tegenverzekering en als een aandelenswap bepaalde delen van die risico's gaat indekken met een grote franchise en een limiet.

 

Ik heb u ook verteld dat grote bedrijven zoals de POST geen verzekering hebben voor hun auto's, zij zijn gewoon zelf verantwoordelijk voor hun auto, omdat zo'n premies inherent goedkoper zijn

Wat je zou kunnen eisen aan EDF is een FONDS aan te leggen arato van 40euro per Belg per jaar voor het exploitatierisico. Ja. Daar dat zou bvb realistisch zijn

Hoe een kerncentrale ontploft kun je bekijken op Youtube, meer concreet, 1 week na de Tsunami heb je een live webcam beeld gezien van een ontploffing van een kerncentrale. Er is daar geeneen huis kapot, er is daar juist een kreupele centrale en fallout.

Er is dus geen enkele reden waarom nucleaire exploitanten zich zouden moeten verzekeren tegen een risico van 400miljard bij en privémaatschappij; Het risico is mathematisch doodeenvoudig 400miljard schade 1:500 exploitatiejaren. Dus laten we nog conservatief zijn, en dat we een risico hebben 1 keer per 20 jaar om in europa een kerncentrale te zien ontploffen. We moeten niet manisch doen over onze roestbakken die we staan hebben, er staan ook nog tientallen van die roestbakken aan onze grens te flirten met hun vervaldatum. Dus zo rooskleurig is dat allemaal niet.

 

28/08/2014 - 14:26

Paul, dat met de post is wel een beetje een scheve vergelijking.

Hun wagenpark is slechts een deeltje van hun totale waarde. De risico's die ze moeten verzekeren zijn veel kleiner dan hun totale waarde. Risico van postwagentjes is trouwens veel lager dan van een personenwagen: slechts 1 inzittende (bestuurder) aan meestal lage snelheid.

Als een postwagen crasht in een gevel, dan hebben ze misschien een kost van €50.000. Zelfs al gebeurt dat 5x op een jaar, dan nog is de totale kost relatief laag in verhouding met de waarde/omzet van het bedrijf.

Het risico van een kerncentrale is veel groter dan de totale waarde van het bedrijf. Vandaar lijkt me dit toch niet te vergelijken.

28/08/2014 - 15:41

je moet mijn getallen nu niet anders citeren

4euro per belg = 40miljoenpremie verzekert een bedrag van 4miljard schade

Tuurlijk als je het bedrag wilt oppeppen naar 400miljard zul je 400miljoen premie hebben, of de nucleaire rente

 

29/08/2014 - 02:07

edit

 

 

 

Verzekeringsrecht: kort door de bocht!

Ik denk dat dit wat kort door de bocht is: Elke particulier kan zich tegen kernrampen verzekeren. De premies die bijv. voor Ghislenghien betaald werden, zijn verrekend in de gasprijzen.  

Juridisch is een verzekering een wederzijds contract waarbij een onzeker gebeuren verzekerd wordt via spreiding van de risico's.  Wie neerstort met een vliegtuig, wordt ook vergoed (of allé, de nabestaanden) op voorwaarde dat ze je identificieren (kleine lettertjes). Hier lijkt het een beetje op een kanscontract, en dan kun je ook zeggen dat onze grondwet kansspelen expliciet verbiedt (maar de lotto winsten zwaar belast en een deeltje schenkt aan ontwikkelingshulp, hoe nobel; ook casino's worden zwaar belast ondanks dat verbod; kwestie van consequent gedrag als mens).

Het risico is zodanig klein op een kernramp, dat de verzekeringen dit WEL dekken als je het vraagt.  Maar voor de lage premie die wij allen eisen, daarin nemen ze gewoon natuurrampen NIET op, maar ook zware rellen niet.

Kijk, hier vlakbij, in Rijsel, maakte ik het mee dat ik rechtsomkeert moest maken dat ze mijn auto niet mee in brand gingen steken.  Ik vroeg aan mijn verzekeraar of dit gedekt was, en hij moest een kleine regel bijvoegen aan het omnium contract hiervoor ZONDER bijbetaling.  Ik heb een internationale transportvergunning en steevast moet ik bij mijn klanten camionneurs aan hun verzekeraar zeggen dat ze moeten opnemen dat het omkantelen van hun camion (gebeurd bij één klant van mij, gelukkig na de aanpassing) moet opgenomen worden (is ook gratis, maar ik ken iemand die het niet in zijn contract had in Heule wat voor hem zijn faillissement betekende).

Ook petroleumtankers zijn verzekerd...

Dus, ja hoor: kerncentrales zijn verzekerd en de toezichthoudende instanties laten onder geen beding toe dat de bevolking in gevaar komt.

23/08/2014 - 09:18

het is wel een feit als je gascentrales standby moet houden dat ze ipv 60% rendement zakken in rendement

Voor steenkoolcentrales die werken met stoomcyclus kun je moeilijk het stoomvat 'on/off' switchen, ook daar zakt het rendement maar laten we zeggen iets minder dramatisch als je de stoomvoorraad goed isoleert

het is ook een feit als die centrales als backup dienen van die windmolens dat je alles dubbel hebt, aangezien er windvrije en zonvrije periodes zijn verplicht je iedereen om permanent alles dubbel te doen.. Vroeger volstond het om bvb 20Gigawatt centrales te voorzien, en nu moet je 20Gigawatt centrales voorzien PLUS 20Gigawatt groene energie

Het ene moment heb je 20 gigawatt, en mag je alles centrales uitschakelen, zakt de prijs van de energie (dat systeem is ook verkeerd trouwens) naar 0euro en negatief zelfs. Sowieso zou de prijs bvb een bodemprijs moeten hebben die opgekocht wordt door een backupsysteem.  Dus je kunt geen 20Gigawatt groene energie plannen zonder tegelijkertijd een backup te voorzien.

Het andere moment heb je 0 gigawatt opbrengst (windstil snachts) en moet uw volledige backupcapaciteit standby taan...

Aangezien windmolens 30% van de tijd energie leveren, en zonnepanelen ook rond de 30% (winter/zomer/dag/nach cyclussen) kun je toch moeilijk gaan hardmaken dat groene energie onder die vorm fossielvrij kan ?

Dus in het beste geval haal je met 100% capaciteit 40% van onze energiebehoefte. En moet je nog altijd kerncentrales in standby laten staan

Trouwens remember ook dat onze doelstelling is om 20% minder CO2 uit te stoten. Je moet dus begrijpen op he tmoment dat je de kerncentrales uitfaseert je de volledige vermindering van CO2 overtreft... Dus met nieuwe veilige kerncentrales te bouwen zorg je toch substantieel dat we minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen (met nieuwe bedoel ik wel veilige breeder reactoren)

 

23/08/2014 - 09:55

Paul,

Je hebt een punt: als je bijvoorbeeld in Belgie (of Vlaanderen) zou proberen om enkel energie op te wekken met wind- en/of zonneenergie dan gaat dat een mislukking zijn en moet je inderdaad fossiele centrales of kerncentrales parallel houden.

Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn van de omschakeling van fossiel naar hernieuwbaar.

Je mag dan ook de omschakeling naar hernieuwbaar niet enkel regionaal zien en ook niet toegespitst op 1 of 2 technieken.

Hoe meer verschillende soorten van hernieuwbare energie je combineert, en hoe ruimer je het netwerk ziet (Europa, de westerse wereld, de ganse wereld), hoe stabieler de opwekking.

Ergens schijnt altijd wel de zon, ergens waait het altijd wel, ergens is er altijd wel voldoende biomassa beschikbaar, getijdenkracht is er altijd, inlandse waterkracht is ook redelijk constant, enzovoort.

23/08/2014 - 10:24

Charel

sowieso charel pleit je toch altijd voor lokale productie ?

als het zo zit is onze zone gedoemd tot 'uitdunning'... En hebben steden en industriele productie precies hier geen toekomst. Uiteindelijk is een productie door zijn 'centralisatie' altijd wel efficienter dan dat je alle fabrieken zou verspreiden over gans de wereld, en moeten grondstoffen altijd wel ergens gecentraliseerd en getransporteeerd worden naar opgeschaalde faciliteiten.

Als je belgie 80% fossielvrij wilt krijgen gaat het over 40GigaWatt alternatieve energie

en trouwens charel hoeveel alternatieve energieproductiemogelijkheden ken jij tenzij zon,wind,water, en bezuinigen ?

  •   pak nu nog 10Gigawatt windenergie  = 2000 windmolens van 5megawatt
  •   pak 10Gigawatt  PV, of 2miljoen gezinnen met een PVdak
  •   pak 10Gigawatt biomassa (dat is hier in de verkeerde eenheid uitgedrukt, dat moet dus gaan over x terawatth) die nota bene veel minder efficient werkt dan wind/zon, maar wel een ideale backup is)
  •   pak 10Gigawatt straalstroomgeneratoren (windmolens die als kitesurfers in de straalstroom hangen boven de atlantische oceaan)) en gebruikt worden om methaangas of syngas te maken...Dus ja, dan heb je uw aardgasbackup die je stuurt met uw syngas. 

Maar nogmaals , je blijft met 20Gigawatt backup zitten, je moet energie in een backup-mediuml duwen

Ik zie verschillende oplossingen in volgorde van snelheid...

 - waterkrachtcentrales (donuts en Coo) en condensatoren  goed voor snelle backups

 - batterijen als korte termij backup, goed voor de transport  en als backup voor excess productie. Stel dat er 6miljoen wagen een batterij van 10kWh opladen, kun je 600Gigawatth energie opslaan... Dat is veel meer dan gelijk welke donut 

 - warmtepomp boilers samen met zonnepanelen die als backup gebruikt worden (dus efficiente energieopslag die dagen later als warmte kan gebruikt worde nvoor verwarming etc)  Stel dat er 6miljoen 1kW warmtepompboilers aan het net hangen die switchen op een signaal en warmte uit de lucht zuigen als er goedkope electriciteit is, en opslaan in onze buffervaten voor douche en verwarming... Dan heb je jawel.... een backup van 6Gigawatt... dat is allemaal wel vrij impressionant goed te noemen, en werkbaar.  Ik vraag mij zelfs af of het niet goedkoper is zo'n WP backup te bouwen dan een Donut. Ga dat toch nog eens uitrekenen wanneer er meer data beschikbaar zijn. Bvb kost die warmtepomp opslag 6miljard, (1000euro per warmtepompboiler) en is die volgens mij 10 keer groter qua capaciteit dan die energiedonut. Maar die donut zou bvb die centrale veel langer moeten meegaan (tenzij het opspuiten en permanent uitbaggeren) dan die warmtepompboilers.

 - Syngas productie eenheden die excess energie verwerken, en dus maar beginnen produceren bij excess capaciteit. Het syngas wordt dus opgeslagen in LNG terminals bvb.

 

 

 

23/08/2014 - 10:58

Paul,

Uieraard ben ik voor meer locale productie, maar dan bedoel ik hiermee de productie van goederen, dus geen hemd hier uittekenen, in China laten maken, in brazilie de knopen er op laten zetten en dan naar Bachten De Kuppe voeren.

Voor elektriciteits productie zou ik de spreiding zien om meer stabiliteit te krijgen. Eigenlijk is dit ook nog locale productie, enkel zit alles op één netwerk, dus één uitgestrekt cluster waar vanuit alle richtingen energie in vloeit en afgenomen wordt. Hierbij valt dan ook transport van grondstoffen weg en daar was het me om te doen als ik pleitte voor meer locale productie van goederen.

Hoewel Backup ook een voorname rol kan spelen was dat niet wat ik al in gedachten had. Bij een stabiele toevoer vanuit verschillende hoeken en technieken zou dat idiealiter niet (minder) nodig zijn.

Alternatieve energieproductiemogelijkheden; een greep: zon om warmte op te wekken, zon om elektriciteit op te wekken, windenergie, getijdenenergie, waterkracht, aardwarmtebenutting, biovergassing. Wellicht vergeet ik er nog een paar en zullen er zich nog nieuwe aandienen.

Ik denk echt wel dat dat de toekomst wordt hoor. En ik denk ook wel dat fossiel en kernenergie uit zichzelf en ondanks dat men een tijdje op de rem gaat staan zullen verdwijnen. En dat alles met de nadruk op 'denk ' voor men mij beschuldigd van extemisme.

23/08/2014 - 11:20

In Nederland is er een proefproject met wagens die rijden op gas... Niet ons gewone gas zoals iedereen het kent, maar opgezuiverd gas uit de riolering...

 

Ik heb ook zo een vermoeden dat fossiele brandstoffen gaan verdwijnen, er zijn geen oneindig dieren en planten gestorven dus geen oneindig olie en steenkool... De zon is trouwens ook eindig, over 4,5 miljard jaar ofzo, ik denk dat fossiele brandstoffen wel vlugger op zullen zijn dan dat... Maar ja, zolang er nieuwe bronnen gevonden worden is het moeilijk op er nu al een ticket op te plakken dat het nog voor de volgende generatie op zal zijn... Denk eraan we leven op een bol met een vast volume, dus is er zeker een maximum qua fossiele brandstoffen...

23/08/2014 - 18:31

UIteraard is er een toekomst voor, maar terug iets verder doordenken: uitrekenen hoeveel windmolens, PV, zonnepanelen, biovergisters, je nodig hebt en rekenen of je er komt...  Daarom dat die Mc Keyn zo goed is, hij rekent gewoon uit dat wij energi-intensief dat we zijn samen met Nederland, er niet kunnen komen met windenergie... wel met PV maar we zitten dicht tegen de limiet. Hij gaat voor het model dat onze volledige behoefte gedekt wordt, en dat je los door alle cyclussen van zomer/winter/windvrij/dag/nacht probeert uw behoeften te dekken.

En denk nu eens na over die netwerk productie. Waar kun je zonnepanelen zetten in de wereld zodat je savonds na 6u voldoende energie capteert om verder te doen zoals wij nu doen... Je zou als het ware op de evenaar een volledige cirkel rond de wereld moeten leggen. Of ter hoogte van de sahara, zou je nog een vijf uur verder in wereldrotatie een zonnepark moeten doortrekken midden op zee.. Het zou dan nog notabene nooit bewolkt mogen zijn boven die strook.

Ik heb daar ook lang over nagedacht en ben tot een paar verrassende conclusies gekomen.

1° Ik denk dat er NOOIT een maatschappij gaat komen die zonder aardolie valt, het zal gewoon moeilijker en moeilijker te vinden zijn, en duurder en duurder worden. op de duur zal het zo duur zijn dat het terzijde zal gegooid worden en niemand er nog zal willen mee rijden. Maar we zullen er wel nog kunstof mee maken.

2° Van steenkolen denk ik evenzo dat we nooit zonder steenkolen gaan vallen. Het gekke is dat wij juist 40 jaar terug de steenkolen exploitatie opgeheven hebben. En ik denk dus dat wij inderdaad nu profiteren van de globalisering dat er toch nog steenkolen te vinden.

3° Aangezien de PV's zakken in prijzen, denk ik ook dat ze nooit meer weg gaan gaan zelfs zonder subsidies dat ze altijd gaan blijven gebruikt worden, en nog beter, dat de prijs van onze energie gaat gestuurd worden door de prijs van de PV energie. Het gekke is dat elektriciteit het meest gediversifieerd van al geproduceerd wordt, dus meer van dat..Uiteindelijk zal er elke middag een overaanbod aan energie zijn, en  kun je zo voorspellen dat dagenergie goedkoper wordt dan nachtenergie, precies omgekeerd van het model dat we nu hebben. 

4° Je moet het model van de lasten op arbeid aanpassen naar lasten op CO2 en fossiele energie om gans die conversie goed te houden. Men heeft altijd aardgas te goedkoop verkocht, en men ziet het aan de prijzen van aardgas die te duur zijn om electriciteit te maken. Het aardgas is te goedkoop belast voor de consument, en wordt daardoor een eerste keuze voor zijn huis te verwarmen, terwijl in principe aardgas evenveel CO2 lasten zou moeten torsen dan mazout, dan benzine dan diesel etc. Alles moet je even hard belasten, tenzij in de autarktische visie hetgeen je zelf produceert.

 

 

 

 

 

23/08/2014 - 21:41

Paul,

Je zegt 'denk nu eens na over die netwerkproductie' en dan heb je het over pv die na zes uur nergens ter wereld nog zal opbrengen. Je hebt het ook over dat volgens Mc keyn we er in Nederland en Belgie niet zullen komen met windenergie , wel met pv.

Het is uiteraard om die redenen dat je een veelvoud van technieken moet gebruiken want inderdaad met windenergie alleen komen we er niet, ook niet met enkel PV of enkel vergassing. en ook niet met die dingen in één te kleine regio want het zou kunnen dat het daar tegelijk niet waait, en ook de zon niet schijnt.

Dus zo veel mogelijk technieken voor hernieuwbare energie combineren in een zo uitgestrekt mogelijk gebied. 

23/08/2014 - 11:14

Het systeem van wagens aan het net koppelen om hen te gebruiken als buffer is alles behalve een goede manier om de elektriciteit te bufferen. Het is niet voor niets dat de auto-industrie er zo argwanend tegen staat. Niet voor koning olie, maar nu net omdat de batterijen gebruikt in wagens niet geschikt zijn. Die batterijen worden voorzien om zoveel mogelijk energidensiteit te hebben voor zowel het gewicht als de ingenome ruimte. Ze moeten zoveel mogelijk opslaan om zo ver mogelijk met een auto te rijden. Waarbij de batterijen voor buffering van stroom totaal andere eigenschappen nodig hebben: ze moeten ertegen kunnen constant te schommelen tussen opladen en ontladen (wat dus bij de beperkte laadcycli van de batterij van elektrische wagens problemen geeft) en dan moet het ook nog aankunnen om volledig leeg te lopen. Er zijn genoeg instructievideo's op youtube die tonen welke batterijen er moet worden gebruikt voor off the grid solar systems...

 

Dan elektriciteit bufferen door er bij onverschillig warmtepompen op te laten werken, is net zoiets als de slimme wasmachines en dergelijke die aanschieten als er een overschot zou zijn... Dit kan wel wat bufferen, maar zal niets opslaan. De warmtepompen zullen wel warmte opslaan, maar met de steeds groter wordende isolatie zal er steeds minder buffercapaciteit zijn met als gevolg steeds minder buffermogelijkheid. Maar we zullen dan gewoon minder stroomoverschotten moeten dumpen in het buitenland...

 

Over het gebruik van condensatoren heb ik mijn twijfels. Ze zijn wel op zoek naar een combinatie van condensator en batterij om zo en eigenschappen van de 2 te combineren. Een condensator is heel snel opgeladen, maar is ook heel snel leeg. Er zou dus een gigantische hoeveelheid condensatoren moeten zijn om de energieoverschotten op te vangen, maar lang zullen die niet kunnen bufferen, te snel leeg zeg maar. Natuurlijk zitten ze nog te experimenteren met grafeen hier. Maar zoals het nu zit is het zeer twijfelachtig dat dit iets zou opleveren. Dan zal er een afweging moeten worden gemaakt tussen het voordeel van batterijen en het voordeel van condensatoren, en beide hun nadelen.

 

Het enige dat echt kan bufferen over een lange periode, is zo waterkrachtcentrales, waarbij met stroomoverschotten water naar boven wordt gepompt. Een van de weinige mogelijkheden hier voor een waterkrachtcentrale zijn die energiedonuts ook wel energie-eilanden genoemd.

 

Het is niet voor niets dat ik mijn twijfels heb geuit over de opslagcapaciteit van groene stroom, maar natuurlijk Zijne R veel beloftevolle innovaties aan de gang, maar die zullen zich nog moeten bewijzen.

 

En anderzijds: in Nederland is er een proefproject met vrachtwagens die rijden op elektriciteit door... Het op te slaan in waterstof. Ze laten die waterstof dan verbanden aan een optimale ratio en dan wordt de stroom gebufferd door batterijen, en zo rijdt die vrachtwagen op waterstof. Ik weet ook wel dat waterstof veel gevaren inhoudt... Maar misschien dat dit ook kan dienen als een buffer.

23/08/2014 - 20:21

Kijk, hoeveel uren rijdt een wagen en hoeveel uren staat hij stil. De meeste wagens rijden 1 uur per dag, en hangen 23u aan het net. Daarom is die buffer zogoed als altijd aanwezig.

De batterijen moeten niet ladne/ontladen. Ze moeten gewoon wachten van laden totdat er een windstoot passeert of de middagpiek passeert en er een overschot aan energie goedkoop moet opgeslagen worden in de batterij.

Denk aan volgend model: je wacht tot de prijs zakt naar 0.05euro/kwh om te tanken... En je hebt een 'algoritm' die weet wanneer uw tank moet vol zijn... Dus je probeert te tanken tegen 6u smorgens met volle tank klaar om naar uw werk te gaan, en uw Druppellader wacht met laden tot ofwel er savonds een windbui passeert, of tot er een daling in vraag is snachts die moet opgevangen worden

 

Water verdampt,  zo'n tien procent verlies je  Ik wil maar zeggen zelfs zo'n systemen zijn geen Free lunch 

24/08/2014 - 10:43

Okee, als de wagens enkel de overproductie zouden opvangen, maar geen stroom tekorten hebben weer enkel buffering van overproductie, maar geen buffering wanneer er te weinig wordt geproduceerd. En een ander detail: niet iedereen kan het zich veroorloven om zo zijn elektrische wagen op te laden, omdat dit lang duurt om op te laden (wachten op stroomoverschotten) en die voor hun werk constant de baan opmeten, en dus zo snel mogelijk moeten opladen. En zo zullen veel mensen redeneren ook, omdat ze hun wagen nu net willen gebruiken voor die volle beloofde 100 km bereik, en niet voor een bereik afhankelijk van hoeveel stroomoverschotten er zijn geweest...

"De meeste wagens rijden 1 uur per dag, en hangen 23 u aan het net."

Sorry, de meeste wagens zijn camions en iedereen die het (nu erg zware rijexamen) rijbewijs C, CE of D, DE afegt, weet dat zij 8 uren per dag moeten rijden met liefst 44 ton.

De wagens die maar 1 uur per dag rijden, kunnen best allemaal elektrisch worden, maar worden op dit moment alleen opgeladen met tot voor kort goedkope kernenergie of steenkoolenergie of aardgasanergie en nu door windmolens en zonnepanelen duurdere groene energie uit het stopcontact.

En zo maakt 'het groene bedrog' zichzelf ook waar: de elektriciteit wordt duurder door de groene energie, waardoor de groene energie net rendabeler wordt: Wat Te Bewijzen Was of QED = Quod Erat Demonstrandum.

Ik rij nu minder dan vroeger, 'maar' 1300 km meer per week. Soms 800 km in een dag zelfs, dan weer een aantal dagen kom ik maar aan dat uur per dag dat ik even veel stil sta als rij (gemiddelde 50 km/h als het meevalt inclusief veel autostrade volgens mijn boordcomputer).  Ik zou te duur worden voor mijn klanten als ik geen camionette had waar al mijn materiaal in kan en die maar om de 40.000 km per jaar voor een onderhoudbeurt van 250 EUR binnen moet voor olie en geen distributieriem heeft en mijn achterbanden meer dan 130.000 km meegaan en mijn voorbanden bijna 100.000 km (hangt alleen af van veel bochten nemen, mijn rijstijl is goed, zelfs mijn remblokjes moest ik voor de eerste maal maar vernieuwen boven de 120.000 km wat betekent dat ik echt economisch heb leren rijden, wat ik vroeger niet kon).

Dat is allemaal besparing op grondstoffen en asbest en diesel (zuinig rijden).

Laat ons akkoord gaan met het streven naar verbetering, maar niet maniakaal dromen opdringen voor we van elk idee niet in groep de contra's bespreken. Hier krijg ik soms de indruk dat elk voor een model staat dat enkel maar voordelen heeft, terwijl in de dialoog voor alles pro en contra tot uiting komt. Diversiteit betekent zowel volgens de locatie als volgens de toepassing aangepaste energie voorzien. Bij de petrochemie hoort een kerncentrale. Bij woningen eerder zonnepanelen (zeker sinds de PC's niet meer verbruiken), maar voor hun verwarming zijn dan weer brandstoffen dan wel zwaardere energieopwekkers nodig).

Elk zijn set zonnepanelen gaat best op maar nu al moeten we Sunny Boys en andere inverters vervangen. Soms al door iets lichtere omdat multikristallijne met zo'n superzelfrichtende mast naar de zon de panelen toch sneller doet degraderen dan we dachten en dan we hebben met de oudste maar minder renderende monokristallijne en niet richtend.

Windmolens kregen subsidies en nu gaan die wegvallen.

Zonneboilers, verdomme hebben we toch al schade met het staal dat niet zo corrosiebestendig bleek te zijn van een leverancier die intussen maar snel koos om failliet te gaan zodat we met onze garantie daar ook in de lucht zitten.

Water diep onder de grond is heel mooi, maar hoeveel huizen en tuinen gaan we de komende 20 jaren nog openbreken om dat te vullen met water en wie zal dat allemaal kunnen betalen?

Ik denk dat de wet van economie (vraag en aanbod) en de prijs haar werk goed doet.  Diesel zal te duur worden als het te intensief gebruiken en als er geen oorlog was geweest bij de OPEC was het al lang heel duur los van de taksen.

Twee moto's liggen hier continu aan de druppelladers, sinds ik een opspoorbaar gsm-alarm en track en trace systeem liet installeren, moet dat trouwens want die 30 Ampère uur loodbatterij wordt liefst in 7 dagen leeggetrokken door enkel die actieve simmodule met GPS-tracering.  Mijn nieuwe Nokia 630 gaat twee dagen maximaal mee op batterij, waar mijn E72 nog een hele week voortdeed, zeker als ik bluetooth en WLAN durf aanzetten, is het nog erger.

In onze huizen zitten nu gemiddeld 10 tot 50 adapters (tel eens na bij u thuis, neem Telenet en Skynet en telefoon ook mee, hé).

Dat is ook niet goed voor het milieu... Bovendien slaagde ik er inderdaad laatst met een hacker in om Samsung TV's op afstand in gang te krijgen door hun IP-adres 'wakker' te maken... Samsung vraagt van de cliënten nu hun firmware up te daten na ons verzoek... Ook de Tesla S heeft intussen soortgelijke updates gekregen want remmen kunnen activeren op afstand is toch niet wat ze als wenselijk beschouwen...

28/08/2014 - 14:48

Paul,

Door elektrische wagens te gebruiken als buffer heb je net weer meer capaciteit nodig, want elektrische wagens verbruiken elektriciteit. En enkel laden met overschot zal moeilijk lukken hé. Want wie weinig met de wagen rijdt, is niet gebaat met een dure wagen.

29/08/2014 - 02:33

Beste Robin,

 

Een elektrische auto zou wel degelijk als buffer kunnen ingeschakeld worden: http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/leaf_to_home.html

Laden op overschot zou kunnen op de parking van je werkgever. Je neemt dan de buffer mee naar huis. In een land met ontzettend veel firmawagens, levert dat grote politieke opportuniteiten.

29/08/2014 - 13:52

Maar zolang je niet alle elektrische wagens (zo goed als) ALTIJD op overschot kan laden, moet er capaciteit bijkomen om het wagenpark te kunnen laten bollen.

28/08/2014 - 14:37

Paul,

een warmtepompboiler buffert enkel warmte, die dan nog is opgewekt met elektriciteit.

Daarmee buffer je dus GEEN elektriciteit, en is bij deze geen optie in het systeem. Dat is wel goed om fossiele brandstof te besparen voor verwarming, maar gezien elektrisch verwarmen (zelfs met warmtepomp) energetisch minder efficiënt is dan fossiel, is dit enkel zinvol als we teveel groene stroom hebben.

23/08/2014 - 09:55

die 15% is dat het stroomverbruik van de particulier is 15% van het totale energieverbruik. De particulier verbruikt 50% gemakkelijk van de electriciteit. In feite is industrie per definitie ten dienste van de particulier, en produceert zij goederen voor diezelfde particulier, dus die opsplitsing is eerder arbitrair. Bovendien in een exportgerichte economie, is d elaatste die je moet uitschakelen de industrie (in het afschakelingsplan) Je kunt beter de 'import' stilleggen dan de export.

Overigens is energie bij de industrie enorm goed gediversifieerd, net zoals de electriciteitsproductie enorm gediversifieerd is.

Onze eenzijdige (lees achillespees) afhankelijkheid is precies verwarming van huizen die zogoed als 50% van het particuliere verbruik uitmaken en enorm fossiel afhankelijk is. Het zou al geniaal zijn moest 30% zich verwarmen met pellets/hout/biogas en 30% met Warmtepomp, en tegelijkertijd een halvering van het verbruik van ons hopeloos verouderd woningpark zijn...

De mobiliteit met de wagen is ook met twee handen en voeten gebonden aan petroleum .Moest 30% van ons wagenpark elektrisch zijn, en 30% biogas/biodiesel... zou je spreken van amper 30%fossiele afhankelijkheid..

Maar de lezer die goet oplet ziet hoeveel meer elektriciteit we moeten voorzien te produceren.. Die markt groeit nog altijd..

 

23/08/2014 - 15:14

Even de getallen op een rijtje (steeds per persoon per dag):

 

- totale energieverbruik 193 kWh (particulier + zakelijk + verliezen)

- particuliere energieverbruik 14% van totaal = 27 kWh voor verwarming + auto + elektriciteit

- particuliere energieverbruik voor verwarming 57% van 27 = 13,4 kWh

- particuliere energieverbruik voor auto 30% van 27 = 8,1 kWh

- particuliere energieverbruik voor elektriciteit 13% van 27 = 3,5 kWh

 

Het particuliere energieverbruik voor elektriciteit is daarom 14% x 13% = 1,8% van het totale energieverbruik.

Het totale energieverbruik voor elektriciteit (particulier+zakelijk) is 431PJ per jaar, omgerekend 19,6 kWh pppd.

Het particuliere stroomverbruik (3,5 kWh) is dus 18% van het totale elektriciteitsverbuik.

 

(getallen gebaseerd op de het KIVI-rapport: De rekening voorbij).

23/08/2014 - 16:19

Ik denk dat Paul het heeft over zijn benadering volgens zijn ervaring over de energieverhoudingen in België. Uw cijfers zijn die vanuit Nederland, wat dus een andere situatie is.

 

Nu ga ik moeten terug graaien naar wat ik me herinner van mijn lessen aardrijkskunde uit het middelbaar:

 

We hebben het dus onder andere gehad over zaken zoals de klimaatproblemen (dus alles, inclusief dus overbevolking en dergelijke). Hierbij kwal de ecologische voetafdruk en daar kwam energie aan bod, en dus ook elektriciteit.

Bij de benaderingen van energieverbruik heeft de leerkracht er de nadruk op gelegd dat dit moeilijk te bepalen is, want uiteindelijk gaat veel van de energie voor niet particulieren evengoed naar de openbare gebouwen, en dus niet enkel industrie. De grens is moeilijk te trekken. Een ander probleem is dan weer dat veel energie die in de industrie wordt gebruikt ook terecht komt bij consumenten, welliswaar vaak 'opgeslagen' in de producten, waardoor de consulent dus wel degelijk invloed zou kunnen uitoefenen op het al dan niet energiebewuster krijgen van bedrijven. Maar ja, zoals alles is het altijd een arbitraire grens die moet worden getrokken, en speelt de interpretatie ook een grote rol. En nog zo een probleemstelling is hoe het zit bij zelfstandigen? Hoe trekken ze daar de grens tussen het privéverbruik en hun beroepsmatig gebruik?... Het is dus slechts een benadering.

 

Ook zijn er systemen zoals stadsverwarming, waarbij huizen worden verwarmd door de restwarmte van de industrie, en is dat dus ook energie die tot de energieconsumptie van die woningen en dus particulieren zouden moeten worden gerekend...

 

Veel factoren die men dus in rekening moet brengen.

23/08/2014 - 16:55

Uiteraard zijn vrijwel alle zakelijke verbruiken maar ook de verliezen toe te rekenen aan de consumenten. Een brood bakken kost ook energie. Waar het om gaat is dat de rekening voor duurzame opwekking volledig bij consumenten gelegd wordt terwijl deze een fractie van het totale energieverbruik op zich nemen.

 

De gevolgen zijn vrij voorspelbaar:

- bedrijven worden aangespoord om energieverspilling in stand te houden (krijgen vrijwel gratis stroom)

- consumenten worden opgezadeld met 70% stroomprijsverhoging en gaan al dan niet vrijwillig netstroom vermijden

- windstroom levert nauwelijks een bijdrage aan vermindering fossiele brandstoffen/CO-uitstoot

- verbruik fossiele brandstoffen blijft op peil

- CO2-emissie neemt zelfs toe door verlies aan rendement fossiele centrales.

 

 

23/08/2014 - 18:18

Het is inderdaad dat de consument/de burger bijna de plicht heeft om in te staan voor de groene revolutie, maar vergeet niet dat er heel veel bedrijven ook hebben geprofiteerd van de subsidies op groene stroom. Een voorbeeld in België: organisaties hebben daken gehuurd voor zonnepanelen, ze leggen die zonnepanelen en gaan dan gaan lopen met de groenestroomcertificaten die toen nog veel opbrachten, de huur die ze betalen is de stroom die de zonnepanelen leveren. Dit werd onder andere toegepast op het dak van mijn middelbare school.

 

Helaas gaat men nog vaak uit van het vrije (geleide) markt principe om dergelijke veranderingen te bekomen. Maar zoals u waarschijnlijk weet zijn er vele mensen genoodzaakt om voor het goedkoopste product te gaan, of  hebben weinig financiële keuze, en dit levert dan ook problemen op met het vrije markt principe...

 

Hier in België zijn er intussen wel verplichtingen gekomen voor zuivering van uitstootlucht bij bedrijven en dergelijke, maar voor de regering was het zoveel makkelijker om de mensen nu bij renovatie te verplichten in duurzame ontwikkeling (zonnepanelen, regenwateropvanging...). Volgens mij heeft de regering hier het probleem dat de bedrijven te snel weg gaan (vermoedelijk door de te hoge kosten aka belastingen hier) en dit dus een druk uitoefent om ze niet te hard te behandelen. Maar ja, hier zitten er heel veel problemen die allemaal hun geld opslorpen en de regering kan er niets aan doen (altijd wel partijen die principieel tegen zijn, of er is belangenvermenging en dergelijke)... Voor heenlopend zijn het de burgers die de aanzet moeten geven tot de groene revolutie, de meeste regeringen staan machteloos...

23/08/2014 - 18:29

Voor heenlopend zijn het de burgers die de aanzet moeten geven tot de groene revolutie, de meeste regeringen staan machteloos...

 

Daar zie ik een aardige overeenkomst, het is ook mijn visie dat de regering zich verre moet houden van bemoeienis met duurzame ontwikkeling. De vele susbsidies op allerlei zogenaamd groene maatregelen hebben tot enorme marktverstoring gezorgd waarbij consumenten compleet op het verkeerde been gezet worden.

 

Een gemiddelde nieuwe Ecobouwers-bezoeker komt met een vraag hoe hij zijn matig geïsoleerde woning (nee, daar kan nu niets meer aan gedaan worden) kan opleuken met warmtepomp en zonneboiler.

 

Verder ben ik van mening dat overheden (ook die in België) verslaafd zijn aan fossiele opbrengsten en met frisse tegenzin aan werkelijk duurzame maatregelen meewerken. De groene revolutie (lees: grootschalige besparing op energie) is volgens mij ook onvermijdelijk door de belastingverhoging op duurzame stroom.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.