Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

Dat de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen is geen nieuws. Zolang er geen serieus werk van gemaakt wordt om het energieverbruik te verminderen is dat het logische gevolg. Duurzame opwekking is te marginaal en te duur om het verschil te maken. Verder valt het bericht samen te vatten met de twee basisbegrippen in het IPCC-vocabulair: alarm en urgentie.

 

Die World Meteorological Organization is een agentschap van de VN en is de oprichter van het IPCC. Blijkbaar heeft men gemerkt dat een alarm-met-urgentie van het IPCC niet langer kan rekenen op wereldbrede belangstelling, men weet het nu wel. De WMO klinkt weer heel erg nieuw (in 1953) dus wordt de boodschap via dat kanaal verspreid...

Er zijn ook investeerders die miljarden besteden aan duurzame energie zoals de steenrijke familie Brenninkmeijer... of was het nu een investering in schaliegas?

http://www.groenerekenkamer.nl/3208/brenninkmeijers-verliezen-36-miljard-groene-idealen-en-investeren-nu-schaliegas/

wat zegt zo'n grafiekje over peakoil over het 'probleem van de CO2 emissie ?

dat de emissie zal dalen... CO2 emissie is gekoppeld aan die emissie van foqqizlz brandstoffen, en die emissie zal dus noodzakelijkerwijs dalen. (opgelet er zit wel nog wonderbaarlijk veel kolen beschikbaar)

wat zegt dat over de prijzen van enerige ?

dat die zal stijgen

wat zegt dat over het pad die je moet bewandelen ?

reductie van verbruik van fossiele grondstoffen moet vanboven op de agenda staan

als je de grafiek goed bekijkt dan moet het verbruik van ons wagenpark halveren, bij voorkeur moet het vervoer weg van de aardolie. Of het verbruik moet beneden de 3liter

Dan zou niemand nog zijn ongeisoleerd huis moeten verwarmen met fossiele grondstoffen 

en zou de elektrische productie volledig weg van de fossiel grondstoffen, tenzij de backup.

 

 

Mijn vrouw gaat elke dag met de auto naar het werk (2x15km). Ze kan nu via het werk een fiets kopen waarbij 3K vergoed wordt... dat wordt dus een speed pedelec (elektrische ondersteuning tot 45 km/uur) met een omgerekend brandstofverbruik van zo'n 1:450. Met een gemiddelde snelheid van 30 km/uur is ze in een half uur op het werk, een reistijd die vergelijkbaar is met die van de auto vanwege omrijden en files.

 

We zijn nu verschillende merken aan het uitproberen... je vliegt over de weg, zelfs met flinke wind tegen en heuvel op. Van de gewone E-bikes zijn in NL inmiddels meer dan een miljoen verkocht, in eerste instantie vooral voor recreatief gebruik (veelal senioren). Nu beginnen de dertigers en veertigers de E-bike te ontdekken als alternatief voor de auto in het woonwerkverkeer.

 

Eén van de redenen om de auto te vervangen door de E-bike zijn de hoge kosten van brandstoffen, om precies te zijn de vele accijnsverhogingen. Afgelopen januari is de accijns weer flink verhoogd en in voor 2015 is de volgende verhoging aangekondigd. Dit heeft niets met peak-oil te maken, maar alles met een overheid die weigert om zichzelf minder belangrijk te maken... Maar ze snijden zich aardig in het eigen vlees, de inkomsten uit accijnzen zijn afgelopen half jaar opmerkleijk gedaald, de belasting is te hoog geworden en dan gaan mensen de belasting ontwijken, bijvoorbeeld door net over de grens te tanken maar dus ook door de (2e) auto aan de kant te doen en met een prima alternatief als de E-bike naar het werk te gaan.

 

Dit effect wordt geschetst in de Laffercurve: http://nl.wikipedia.org/wiki/Laffercurve

en belgie worden fietsen begrensd tot 25kmu, en als je sneller wilt fietsen doe je dat op eigen kracht

Dat geldt hier ook voor E-bikes (ondersteuning 250W tot 25 km/uur). De speed pedelecs bieden ondersteuning van 350W tot 45 km/u en worden hier gerekend als snorfiets, voorzien van kentekenplaat en verplichte WA-verzekering.

 

 

Volledig buiten topic:

 

Sinds aanvang dit jaar heb ik, na veel te lang aarzelen, ook een E-fiets. Ik ben uitermate tevreden: mijn reikbereik wordt uitgebreid, (reikbereik fiets:185 km bij laagste vermogen, mijn rijbereik 90 km), ik hoef niet meer rekening te houden met de wind en ik kan terug naar een heuvelachtige streek trekken. Ik zou ook aanraden niet tot 82 jaar te wachten vooraleer deze pas te zetten. Zulke fiets is zwaarder en lomper dan een gewone fiets en draait niet zo kort zonder uit evenwicht te komen. Voor de smalle fietspaden in België zou ik zeker afraden sneller dan 20 à 25 km/uur te rijden.

Ik zie wel een logisch verband tussen het IPCC en E-bikes. Misschien niet helemaal via de redenering die je zou verwachten maar uiteindelijk wel CO2-uitstoot verminderend. Een klimaatcriticus is dan ook niet hetzelfde als iemand die anti-ecologisch is, hoewel klimaatpessimisten graag benadrukken dat klimaatoptimisten betaald worden door de olie-industrie. Waarom zou je geen kritiek op het IPCC mogen hebben en tegelijk alles doen wat in je macht ligt om het milieu te sparen?

 

 

Er is wel iets dat ik aan de klimaatsceptici verwijt. Ze overdrijven allen de periode gedurende dewelke de wereldtemperaturen stagneren. Ze spreken van 15 of zelfs 18 jaren. Als men de curve fatsoenlijk zou bekijken, dan zou men zien men dat het maximum in opgaande lijn  zich situeert rond het jaar 2005, of zelfs in  2011 absoluut gezien. De opgaande trend is slechts in 2006 afgebroken, om in 2011 naar een nieuw maximum te gaan. Gelijk hier reeds eerder gezegd was 1997-1998 een winter met een stevige El Nino, waarvan iedereen aanneemt dat hierdoor de wereldtemperatuur stijgt. Ik vind dit nog steeds magertjes om hierop een gans klimaatmodel af te breken. Er bestaan toch andere zwaardere argumenten. Bijvoorbeeld: hoe de stijging tussen1911 en 1944 verklaren, terwijl er zeer weinig toename in CO2 was. En hoe de stagnatie en zelfs daling van 1944 tot 1976 verklaren, terwijl er wel toename van de CO2 was. Het IPCC spreekt in het algemeen van veranderlijke natuurlijke factoren, juist alsof deze tussen 1976 en 2005 bij de GROTE STIJGING (!) niet zouden hebben kunnen werken.

 

Bij de uitwerking van mijn doctoraat heb ik aangetoond welk verband er was tussen bepaalde exploitatiemethoden en -volgorden (van onder naar boven ontginnen), en verzakkingen langs breukvlakken die het water van de dekterreinen tot in de nabijheid van de werkplaatsen (exploitatiepijlers) brachten, waar ze drukverschijnsels en waterdoorbraken veroorzaakten. Maar ik heb moeten aantonen dat daar waar de juiste volgorde (van boven naar beneden) ook niet gerespecteerd was maar de configuratie wel verschilde (geen breukvlakken), dat er geen gevaar geweest was voor waterdoorbraken. N.B. Dit fenomeen is in zekere mate te vergelijken met de seïsmen in Groningen, maar op een andere schaal.

 

Hier mag men gerust van het IPCC verwachten dat deze twee bewuste perioden eveneens in hun model kunnen worden opgenomen en uitgelegd.

 

Gisteren een eigenaardige zin gelezen in het volgend rapport van het IPCC:

www.climatechange.2013.org/The Physical Science Basis/Summary for Policymakers, op bladzijde 17, punt D3:

 

"It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentration and other anthropogenic forcings together. The best estimate of the human induced contribution to warming is similar to the observed warming over this periode."

 

In 1951 bedroeg de wereldtemperatuur, volgens cru.uea.uk, een afwijking van -0,05°C, en in 2010 een afwijking van +0,545°C. Dit geeft een verhoging van 0,595°C op 60 jaren, of 1°C per eeuw. Nemen we daar de helft van, dan komen we aan een verhoging over een eeuw van minstens 0,5°C.

 

Over wat maken we ons druk? Dat de wereldtemperatuur sinds meer dan een eeuw verhoogt, onder allerlei impulsen waaronder de CO2, weten we allemaal. De totale temperatuursverhoging zou neerkomen op iets meer dan 1°C per eeuw.

Die zin uit het IPCC-rapport (let wel: uit de Summary for Policymakers) is sowieso weinigzeggend. De beleidsmakers zullen de zin opvatten dat de opwarming van de aarde vooral door de mens wordt veroorzaakt terwijl dat er niet staat. Het IPCC weet namelijk dat de opwarming van de aarde diverse oorzaken heeft waaronder het hogere CO2-gehalte waarbij de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel lager blijkt te zijn dan in de computermodellen steeds is ingevoerd. Daarom is in het laatste rapport de bandbreedte van de klimaatgevoeligheid flink opgerekt naar beneden om de meest waarschijnlijke waarde nog net binnen die bandbreedte te laten vallen. Het is de steeds grotere spagaat tussen de eerder ingenomen stelling (mens is 100% verantwoordelijk) en de werkelijk gemeten temperatuurstijging die het IPCC tot die kromme formulering dwingt.

 

Ik ben dan ook zeer benieuwd naar het AR6-rapport, in welke bochten moeten ze zich dan gaan draaien om de politiek gewenste fantasie in verband te brengen met de werkelijkheid. Eerlijk gezegd denk ik niet dat die AR6 er ooit zal komen.

Als AR6 er komt, zal het eentje zijn die op een politieke dictatuur wijst. En ik geef de definitie van dat woord mee:

 

"Een dictatuur is een regeringsvorm waarin absolute macht doorgaans bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen (bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie) berust."

Hoeveel woningen zijn groot genoeg om 16kwp te leggen?
Mensen moeten leren besparen. Ons verbruik daalt elk jaar. Inclusief sww en elektrisch koken (nog geen inductie) verbruiken wij minder dan 3000kWh per jaar. Dat zal alleen maar zakken als we met 2 personen blijven.

Het één sluit het ander niet uit... het is juist aan te bevelen om eerst het werkelijke verbruik zoveel mogelijk te minimaliseren zodat de benodigde hoeveelheid PV minder wordt. Het is ook een kwestie om in de winter het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken en de zomerstroom juist zoveel mogelijk te benutten. Dat is een heel andere kijk op energieverbruik. Komende winter kunnen jullie al eens proeven aan die nieuwe manier van energieverbruik als de stroom beurtelings wordt afgeschakeld.

 

Wij verbruiken met 3 personen ook zo'n 3.000 kWh. We zijn dit jaar begonnen alle stroomverbruikers in beeld te krijgen met een energiemeter. Daardoor hebben we al enkele echte stroommisbruikers gevonden zoals de combi-magnetron die al 4,5 Watt nodig heeft om een klokje bij de tijd te houden (40 kWh/jr). De grootste klapper hebben we gemaakt door de wasmachine aan te sluiten op de zonneboiler waardoor het stroomverbruik per wasbeurt is gedaald van 0,9 naar 0,3 kWh. Bij 180 wasbeurten per jaar is dat 108 kWh/jr. De inductiekookplaat is ook een stroomslurper, door het gebruik te combineren met een hooikist voor het langzaam garen wordt. Daarvan moet ik de besparing nog bepalen. De 12 jaar oude koel/vriescombinatie gebruikt nu 450 kWh/jr, zodra die vervangen wordt gaan we naar de helft. Met alle maatregelen denken we op zo'n 2.000 kWh uit te kunnen komen terwijl we 8 jaar geleden 6.200 kWh verbruikten...

 

Ook het gasverbuik is flink gedaald door isolatiewerken, 1.1-glas, vloerverwarming en zonneboiler: van 3.000 naar 1.000 m³ per jaar. Komende winter gaan we dat gasverbruik verder verlagen door het SWW-verbruik te verlagen (korter douchen) en een houtkachel in te zetten tijdens de koudste dagen, we beschikken over grote hoeveelheden hout waardoor dat geen belemmering is. Uiteindelijk willen we overstappen op een L/W-warmtepomp voor SWW en basisverwarming, de houtkachel voor topverwarming. Uiteindelijk hebben we nog zo'n 3.600 kWh aan stroom nodig voor huishoudelijke stroom, ruimteverwarming en SWW. Aangezien we nog tot en met 2020 kunnen salderen zal ik eerst 3.500 Wp opstellen. Na 2020 zal ik zo'n 10 kWh aan accu-opslag aanschaffen om enkele donkere dagen door te komen. Naarmate netstroom duurder (30-40 eurocent/kWh) wordt ga ik die 3,5 kWp uitbreiden, overcapaciteit plaatsen om langer in het stookseizoen op zon te kunnen draaien.

Ingir, ik blijf me verbazen hoe jij spreekt over elektriciteit besparen in de winter en maximaal gebruiken in de zomer. Leg mij eens uit welke besparing in de winter niet in de zomer kan toegepast worden. Daarnaast spreek je altijd over woning koelen, wat in een goede woning niet nodig is, of verwarmen, wat dan enkel in de winter nodig is (en ik de komende jaren nog liever met biomassa zie gebeuren).
Hoe je ook draait of keert, in de winter heb je altijd meer stroom nodig.
Je moet niet bang zijn, de stroom valt heus niet uit deze (of komende) winter(s). Is gewoon een politiek spelletje van Electrabel om prijzen op te slaan en extra subsidies binnen te rijven (wat hen trouwens goed gelukt is).
Jij moet blijkbaar het geluk hebben om een zeer groot dak te hebben, zodat je zoveel overcapaciteit kan leggen. De meesten kunnen dat niet. Ik heb bv de duurste panelen op de markt nodig gehad om toch volledige dekking te kunnen hebben (wel kleine woning met klein dak).

@Robin De huidige gedachtengang gaat uit van stroom die altijd in gelijke mate beschikbaar is en die opgewekt wordt met fossiele /nucleaire opwekkers. Binnen enkele jaren zullen we echter over zomerstroom in overvloed beschikken door de dalende prijs voor zonnepanelen en daardoor ook over minder stroom in de winter. Dat is iets waar we mee moeten leren leven. Zuinig in de winter en gewoon verbruik/verspillend in de zomer. Ik ga dan ook er vanuit dat salderen binnenkort afgeschaft gaat worden (in NL in 2020) én dat overheden een flinke overcapaciteit aan windmolens gaan bijplaatsen om te voldoen aan de Europese afspraak om in 2020 14% hernieuwbare stroom op te wekken. Dat betekent dat de kosten voor netstroom gaan toenemen van ca. 20 eurocent nu naar 30 eurocent met windmolens waardoor zonnepanelen zeer rendabel gaan worden en het plaatsen van overcapaciteit eerder regel dan uitzondering wordt.

Stel dat zonnepanelen 20 eurocent per Wp kosten en tegelijk is netstroom 40 eurocent per kWh... zonnepanelen zullen dan veruit de voorkeur hebben. Door 5-6x de benodigde capaciteit aan PV te plaatsen heb je voldoende stroom om de winter door te komen en een gigantische overcapaciteit in de zomer. Zonder saldering zal die overcapaciteit gebruikt worden voor minder noodzakelijke zaken zoals koeling, opladen van accu's van fietsen, doorverkopen van stroom aan buren (verlengsnoertje+wasmachien), oplaadpaal voor buurtbewoners met elektrische auto, elektrisch verwarmen van SWW-boiler... het is even wennen dat energie geen last is maar een deugd!

Je redenatie begrijp ik wel. Alleen vraag ik me af wat je in de zomer zal doen met je overcapaciteit.
Met huidige jaardekking heb je al overschot genoeg in de zomer om meerdere fietsen te laden. Elektrische boiler wil zeggen dat je nog meer PV nodig hebt in de winter; dus ook niet interessant. Idem voor elektrische auto. Als elektriciteit zo duur wordt als je zegt, lijkt me elektrisch autorijden ook niet interessant in de winter.
Zouden we dan niet beter massaal alle overschot gebruiken voor aanmaken waterstof, ipv verspilling in de zomer?
Kunnen we dan misschien een kleine WKK of auto op laten draaien in de winter, waardoor we weer met minder PV toekomen.
Trouwens zal 5-6x jaardekking voor de meeste woningen niet haalbaar zijn.

 

Na vier maanden wil ik hier weer de draad opnemen. Na lezing van vele blogs kan ik enkel besluiten dat de klimaatcritici geen samenhangend verhaal kunnen brengen. Een argument langs hier, een argument langs daar, verkeerde vergelijkingen maken. Er is slechts één enkele goede manier om hierin klaarheid te brengen: de berekeningen terugbrengen tot de radiatieve forceringen.

 

Het IPCC-rapport AR5 brengt ook niet overal duidelijkheid. Zo zeggen ze zelf dat de temperatuursverhoging tussen 1911 en 1945, die bijna gelijkwaardig was aan deze van 1976 tot 2005, maar bij een veel kleinere toename van de C02-concentratie, niet voldoende kan worden uitgelegd.

 

Periode 1911-1955

Temperatuurverhoging:  0.44 °C. We nemen de gedempte lijn van de temperaturen HadCRUT.

Verhoging in radiatieve forcering van de antrogogene broeikasgassen minus aërosolen: 0.30 W/m²

Natuurlijlke forceringen van vulkanen en zonne-activiteit: - 0.15 °C

 

Periode 1976-2005

Temperatuurverhoging:  0.55 °C

Verhoging in radiatieve forcering: 1.07 W/m²

Natuurlijke forceringen van vulkanen: + 0.015 °C

 

Periode 1944-1978

Temperatuurverhoging: 0 °C

Verhoging in radiatieve forcering: 0.47 W/m²

Natuurlijke forceringen: heffen zich praktisch op

 

Men ziet onmiddellijk dat een gelijkaardig verschil in radiatieve forcering een gans ander effect heeft naargelang de periode. Men kan enkel besluiten dat er een ander fenomeen moet werken dat, naargelang de periode, de werking van de radiatieve forcering versterkt of onderdrukt. Dit zou, volgens Trenberth, een inwerking kunnen zijn van de natuurlijke interne variabilteit, opgewekt door een langdurige overheersing van ofwel El Nino (opwarming), ofwel La Nina (afkoeling). Dit uit zich in het begrip PDO (Pacific Decennial Oscillation), waarvan de periodes van opwarming en afkoeling bijna exact overeenkomen met de drie boven geciteerde periodes.

 

Verdergaand op deze hypothese kan men berekenen dat de klimaatgevoeligheid van de broeikasgassen aan de lage kant liggen van de berekeningen van het IPCC. Zo zou men tot het besluit komen dat het klimaat wel opwarmt tengevolge van de broeikasgassen, maar dat de temperatuurverhoging, bij een verdubbeling van de CO2-concentratie op 70 jaren tijd, op die tijd een opwarming van 1.35 °C zou veroorzaken.  Lewis en Crok hadden reeds een gelijklopend resultaat bereikt, maar met andere periodes met een eeuw tussentijd. In de daarop volgende eeuwen zou, bij gelijkblijvende concentratie, de temperatuur verder stijgen tot een evenwicht dat misschien dubbel zo hoog zou liggen.

 

Als besluit zou men kunnen zeggen: de uitstoot van CO2 moet verminderd worden, maar we zouden misschien nog de tijd kunnen hebben om de mentaliteit en de techniek hierop aan te passen. Het blijft wel een dringende noodzaak.

 

Klimaatopwarming , vervuiling , bevolkingsexplosie.

Stuk voor stuk problemen die de leefbaarheid van de aarde in gevaar brengen maar die we niet op grote schaal oplossen.

Geen enkel land wil de economische groei in gevaar brengen . We zoeken naar lapmiddelen , schijnoplossingen.

Toch zijn er haalbare oplossingen die wel kunnen helpen.

Dit WE hoorde ik op radio 1 spreken over het energievraagstuk. We zoeken zelfs binnen een Europese unie land per land naar oplossingen terwijl de oplossing veeleer in Europa ligt.

Sterk vereenvoudigd : het zuiden heeft zon , het noorden heeft wind , anderen hebben waterkracht. Verbind al die bronnen , gebruik het Europese net als buffer.

Mij leek het alvast heel logisch ….'Het zuiden heeft zon, het noorden heeft wind, anderen hebben waterkracht. Verbind al die bronnen, gebruik het Europese net als buffer.'

Oef, ik ben al blij dat er nog zijn die dit logisch vinden.

Je zou ook kunnen zeggen dat de opwarming van de aarde veel minder ernstig uitpakt dan door het IPCC is voorspeld en dat hun rekenmodellen weinig voorspellende waarde hebben. Verder staat nog altijd niet vast dat de temperatuur op aarde daadwerkelijk worden beïnvloed door antropogene CO2-emissies die een fractie uitmaken van de totale CO2-uitstoot, laat staan dat de natuurlijke CO2-uitstoot daar invloed op heeft. Er zijn wel aanwijzingen dat het zo is maar geen bewijs.

 

Mijn conclusie zou zijn om het klimaatonderzoek ruim baan te geven (lange termijn) en ondertussen werk maken van energiebesparing zodat het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt kan worden. Dat beperkt niet alleen de uitstoot van CO2 maar verlaagt ook het verbruik van beperkte fossiele brandstoffen.

Het grootste probleem is dat de landen niet kunnen samenwerken. Elk land heeft zijn eigen financieel systeem. Elk land beslist dus zelf over de uitgaven voor onderwijs, de belastingen en de subsidies. Dat is nu eenmaal hoe een land werkt. Er zijn wel maatregelen die door de Europese Unie worden opgelegd aan de Europese landen. Maar die zitten complex. Een vergelijking: in België zitten pensioenen rond de 1000€, terwijl in Polen een pensioen van 300€ al een luxepensioen is. Dus dan kan je je al afvragen of elk land wel dezelfde draagkracht heeft voor een maatregel. En dat is dus niet. Zeg tegen Polen dat ze 50% van de energie op een groene manier moeten opwekken, en zeg het tegen België. Hoe zal dat in Polen en België verlopen? De Europese unie dient de economieën van de landen beter op elkaar te doen afstemmen alvorens ze oplossingen voor heel Europa kunnen zoeken.

 

Over het Europees bufferen: volgens mij lijkt dat zeker een goede manier. Maar we zitten dan wel met het probleem dat het stroomnet erop voorzien is, en dat de productie dan zal gebeuren waar het het goedkoopst is, en zo dus landen zullen zijn met weinig productie en landen met extreem veel. En dat heeft dan invloed op hoe men de economie van landen vergelijkt: met import, export en BNP. De 1ste 2 zullen dus een negatief beeld schetsen over de landen waar stroomopwekking duur is, en een positief beeld over hoe de landen die goedkoop massaal veel stroom aanmaken. Een samenwerking op het energienet over de Europese landen heen zal dus grote impact hebben op de economieën van de Europese landen. En het bedrijven zullen een speciaal statuut moeten krijgen. Want nu werken energiebedrijven zogenaamd niet over de grenzen heen (enkel om stroom aan te kopen of verkopen gebeurt dat). Eenmaal ze over de grenzen gaan werken, is de vraag hoe men dan de belastingen zal regelen. Heel veel denkwerk en rekenwerk en risico's zijn dus verbonden aan het Europese algemene stroomnet.

 

Vergeet niet dat in onze kapitalistische samenleving alles draait om goedkoper, en moeten landen in competitie treden om zo hun economie te versterken. En het is die competitie die zogenaamd het beleid verbeteren. Maar dan kom je in een land als België en wordt de economie platgelegd omdat men de maatregelen die er zijn om de economie te redden en zo ons land te redden, niet wilt aanvaarden. Pas op, ik wil geen discussie starten over die taxshift en dergelijke. Maar ik wil je maar duidelijk maken hoe gevoelig financiële kwesties in een land kunnen liggen. Als België meer groene stroom wilt, zal het bedrijven moeten aansporen met subsidies, en die komen uit de zak van belastingbetalers (zowel inwoners als bedrijven). Maar dan zullen ze dat geld van ergens moeten halen, en daar is België een goed voorbeeld van hoe het kan fout gaan. De impact van subsidies op zonnepanelen onderschatten, en nu een gigantische financiële kater als gevolg (te samen met de bankencrisis) en nu de regering dat geld gaat zoeken, legt men de economie plat omdat men niet akkoord is met de manier waarop de regering geld zoekt. Alles ligt moeilijk, ook in andere landen. De economie is gesatureerd (ik kan me geen nieuws herinneren dat er te weinig product X op de markt is omdat er te weinig bedrijven zijn, maar wel nieuws over hoe chocolade en fossiele brandstof duurder gaan worden omdat respectievelijk de landbouwopbrengst niet meer kan volgen en de bronnen opraken). Alles hangt aaneen, dus zie een beslissing niet als iets makkelijk.

 

Ik kan het ook zo zeggen: soms moet de regering al eens denken van 'gaan we nu een indexsprong doen om zo de overgang naar groene stroom te financieren, of doen we geen indexsprong en zullen zo geen geld hebben voor de overgang naar groene stroom?'.

Het lijkt ook mij gevaarlijk om teveel de nadruk te leggen op "klimaatopwarming", want als uit onderzoek blijkt dat het toch zo simpel niet is, bestaat het gevaar dat "het publiek" zo goed als alles over boord gooit, ook bv. energiebesparing.

Dus zou ik ook eerder mijn pijlen richten op energiebesparing: daarbij kan iedereen zich wat voorstellen en je merkt onmiddellijk het effect. Als je bv. als auto"verslaafde" zou beslissen om een pak meer met de fiets ergens heen te gaan, dan merk je onmiddellijk bij de volgende tankbeurt met de auto, dat het al een tijdje geleden is dat je het tankstation hebt gezien.

Ik zou toch eerder praten over klimaatverandering in plaats van klimaatopwarming. Want met opwarming denkt iedereen aan het stijgen van temperatuur. Maar dit is moeilijk te meten, en er zou sprake zijn dat stormen en vulkaan-uitbarstingen en dergelijke ook een afkoelend effect kunnen hebben, en zo dus de 'opwarming. Die deels door de mens veroorzaakt is, compenseren. Bij klimaatverandering kan iedereen akkoord zijn: zelfs de Amerikanen met hun 'we stevenen af op een ijstijd'.

 

En ik zou er ook op aandringen om alles in zijn context te zien: vele 'milieuvriendelijke' investeringen hebben ook een positief effect op luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van de mens. En daarnaast is energiebesparing ook een economische zet.

Ondertussen benieuwd naar het resultaat van de bespreking met etentje, georganiseerd door onze vriend Logocom.

Ik zou toch eerder praten over klimaatverandering in plaats van klimaatopwarming.

 

Gewoon niet praten over het klimaat, het is immers onmogelijk daar iets zinnigs over te zeggen, voor je het weet ga je gokken of een schijnwerkelijkheid creëren met rekenmodellen die meer zeggen over de samensteller dan over het klimaat. Waar het hier om draait is de URGENTIE om nu drastische maatregelen te nemen. Voor mij is die urgentie niet vanzelfsprekend en daarmee ook niet de drastische maatregelen die overigens niet veel verder komen dan het extra belasten van burgers.

 

Voor mij is het klimaat dan ook niet meer dan een hobby van politici en pseudowetenschappers die een manier gevonden hebben om daar geld mee te verdienen. En daarmee is mijn enige zorg om te bewerkstelligen dat mijn onvrijwillige bijdrage aan die hobby zo klein mogelijk is, door zo weinig mogelijk staatsgecontroleerde belastinggenererende energie af te nemen, dus zo weinig mogelijk aardgas, autobrandstoffen en netstroom. Na jarenlang geïnvesteerd te hebben in energiezuinigheid kom ik nu op het punt dat ik vrijwel geen aardgas meer nodig heb en vrij eenvoudig (door het lage energieverbruik) kan overstappen op verwarming met hout. Het stroomverbruik kan gedeeltelijk afgedekt worden met zonnepanelen en met een elektrische fiets kan zo'n 80% van alle autoritten vermeden worden.

 

Uiteindelijk vemijd ik zo de belastingverhoging en tegelijk lever ik een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

 

Een gemiddeld gezin in NL verbruikt 3.500 kWh stroom (€700), 1.600 m³ aardgas (€ 1.040) en 1.000 liter benzine (€ 1.600), totale kosten € 3.340 per jaar, het belastingdeel daarvan:

  • stroom 75% energiebelasting en BTW = € 525
  • aardgas 50% energiebelasting en BTW = € 520
  • benzine 63% accijns en BTW = € 1.005

Totaal betaalt een gemiddeld gezin in NL op dit moment € 2.050 per jaar aan belasting voor energie. En dit gaat komende jaren nog flink hoger worden als de drastische maatregelen (energieakkoord) worden doorberekend aan de burger via de zogenaamde Opslag Duurzame Energie op stroom die met 12 eurocent per kWh verhoogd zal worden. Dat is een extra belasting van € 470 per jaar zodat de totale belasting op energie zal uitkomen op € 2.520 per jaar...

Brecht,

Ik stel me niet de vraag of de draagkracht van de Pool even groot is dan de onze . Ik stel me de vraag waarom de Europese Unie bestaat  als ze er niet in slaagt een Europese sociale  politiek te voeren.

Waarom mag een Belgische aannemer hier Polen te werk stellen zonder dat ze onze sociale rechten hebben ?

Idem voor het energievraagstuk. Waarom mag bvb Frankrijk de gezondheid van België in gevaar brengen door kerncentrales aan de grens te plaatsen ?

  • Als Europa stelt dat we tegen 2020 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990  en 20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen

Dan moet het die doelstellingen dan ook opleggen.

Als oa Polen tot de Europese Unie wilt behoren zal het daar inspanningen voor moeten doen. 

En ja we leven in een kapitalistisch systeem maar dat betekent natuurlijk niet de macht van de sterkste. Europa moet wetten maken die het algemeen Europees belang boven het nationaal en zeker boven het individueel belang te plaatsen. En finaal is dit in ieders belang. Windenergie moet geproduceerd worden waar dit het best en dus het goedkoopst kan idem voor de andere hernieuwbare energiebronnen . Op die manier kan de groene energie goedkoper zijn voor oa de Polen dan hun energie uit steenkool .

 

Wat is het alternatief ? Een stokoude krakkemikkige kerncentrale openhouden omdat we anders kou lijden in de winter ?

Dat politiekers fouten maken is natuurlijk een feit maar kiezen wij die onbenullen niet zelf ?

Gemakkelijk de bevolking aan te raden om eenpansgerechten te maken en ondertussen een lege TGV naar Oostende sturen neen ?

 

 

Ingir, ge schijnt het nog niet door te hebben hoe het ineensteekt. Algemene slagzinnen hebben niet altijd enige betekenis. Zo bijvoorbeeld het argument dat de antropogene C02 slechts een fractie voorstelt van de natuurlijke C02. Voor het industrieel tijdperk was de concentratie 280 ppm, nu reeds meer dan 400, en dit is uitsluitend aan de mens te wijten. Deze fractie is toch wel zeer groot. Deze 280 ppm had men nodig om de aarde warm te houden.

 

Statistisch gezien staat het vast dat:

 

-  de atmosfeer warmt wel op, en dit met 0.75 °C per eeuw, onafgezien van de reden.

-  tussen 1911 en 1945 was deze opwarming 2 °C per eeuw, ondanks de kleine stijging van de CO2-concentratie

-  tussen 1976 en 2005 bedroeg deze stijging 2.7 °C per eeuw, met wel een sterke stijging van de CO2-concentratie

-  het noordelijk halfrond warmt sneller op dan het zuidelijk, waar er meer oceaan aanwezig is. De oceaan slorpt veel warmte op

-  men kan deze stijging niet zomaar extrapoleren, want er zijn ook periodes met stagnatie of temperatuurdaling geweest.

-  men kan mathematisch niet meer ontkennen dat de rol van de C02 bij de opwarming groot is, zij het hoogst waarschijnlijk minder groot dan door het IPCC voorspeld.

 

Als de berekeningen nu uitwijzen dat we, bij een jaarlijlkse verhoging van de C02-concentratie van 1%, binnen 70 jaren, dus nog voor het einde van deze eeuw, reeds de verhoging van 2 °C ten opzichte van het pre-industrieel tijdperk zullen bereiken, dan is het wel alle hens aan dek. De berekeningen van het IPCC die maximaal meer dan  4 °C opwarming voorspellen, laat ik hier terzijde.

 

Men ziet goed dat de huidige voorgestelde oplossingen er geen zijn. Polen produceert nog jaarlijks 70 millioen ton steenkool, zonder de bruinkool te tellen. Een ganse tak van de industrie is hierop gebaseerd. Zie wat er in de Kempen gebeurd is bij de afbouw van 5 millioen ton per jaar. En in China zit men reeds aan meer dan 2 miljard ton per jaar. Daar schijnt de steenkool zo maar op te rapen zijn. Nu volgt India op dezelfde weg.

 

De makers van vele optimistische rapporten zitten met hun hoofd in de wolken. Er is niemand die zou willen dat de industrie in België of in Europa zou verdwijnen, of dat er geen elektrische treinen meer zouden rijden. Men moet nu reeds ervanuit gaan dat het onrealistisch en zelfs onmogelijk is de uitstoot van C02 met 80% te verminderen voor 2050. Laten we beginnen met wereldwijd de uitstoot te stabiliseren. Dit zou reeds een fantastisch resultaat zijn, en de onmiddellijke opwarming blokkeren, in afwachting van het uiteindelijk evenwicht.

 

De alarmistische boodschap van het IPCC heeft enkel tot resultaat dat de te volgen weg zo irrealistisch is dat tenslotte iedereen zijn schouders ophaalt, ofwel klimaatsceptici creëert.

 

Als de temperatuur begin vorige eeuw met 2°C oploopt zonder noemenswaardige CO2-stijging (grootschalige antropogene CO2-uitstoot moest nog op gang komen) kun je niet concluderen dat CO2-stijging de oorzaak is van temperatuurverhoging. Het klimaat heeft ons niet nodig om een temperatuurstijging te produceren.

 

Misschien is het tegenovergestelde wel waar: de temperatuurstijging (als gevolg van zonneactiviteit/minder bewolking/oceaanstromingen) kan CO2-emissie tot gevolg hebben, een warme oceaan kan minder CO2 opgelost houden waardoor de CO2-emissie stijgt. Uit metingen is in ieder geval gebleken dat temperatuur en CO2-emissie wel met elkaar correleren en waarbij de CO2-emissie naijlt op de temperatuur: een temperatuurstijging wordt gevolgd door een stijgend CO2-gehalte...

 

Dan is het nog maar de vraag of onze CO2-emissie schadelijk is... in de natuur wordt CO2 op grote schaal gebruikt voor fotosynthese, dus voor de productie van biomassa waaruit wij weer grondstoffen halen voor onze voeding, energie en bouwmaterialen. De wereldvoedselproductie blijkt elk jaar weer hoger uit te pakken, misschien moeten we juist blij zijn dat de CO2-emissies zo hoog zijn. Wie weet is afkoeling van de aarde (en de daarop volgende lagere CO2-emssie) wel funest voor de productie van biomassa/voedsel waardoor de groeiende wereldbevolking zich niet meer kan verwarmen en voeden!

 

Door alle (onterechte) focus op CO2-emissies wordt de publieke aandacht afgeleid van ECHTE problemen zoals het schaars worden van grondstoffen en de vervuiling van lucht, bodem en oceanen... in één woord: overbevolking. Als we daar nu eens werk van maken door het gebruik van schaarse grondstoffen te verminderen, door het energieverbruik te verminderen, door vervuilende activiteiten duurder te maken en door geboortebeperking te stimuleren. Dan zal ongetwijfeld ook de CO2-emissie wel dalen en is dan mooi meegenomen.

 

Gaan we echter verder met de dwaze CO2-heksenjacht dan zal de wereldbevolking gewoon blijven doorstijgen en daarmee zullen alle bestaande problemen (tekort grondstoffen/voedsel en vervuiling) alleen maar groter worden.

Ik heb geen problemen met groene stroom, ik ben er zelfs een voorstander van. Maar onze regeringen zijn opgemaakt rond het kapitalisme. De EU is er gekomen door het kapitalisme, die de noodzaak oplegde om de EU te starten en zo de landen economisch te versterken tegenover de Aziatische spotgoedkope producten en het Amerikaans spotgoedkoop eten. Maar de EU moet dan ook meedraaien in het kapitalisme alvorens iets te bereiken. Het probleem is dat de EU niet kan werken met de Europese landen als dat de Belgische regering inspeelt op de gewestelijke regeringen. De EU is een verbond van soevereine staten. Daarbij is het zo dat de zetels in het parlement worden verdeelt dat het aantal vertegenwoordigers van een land representatief is voor het aantal inwoners van dat land. En dan begint de werking als een soort parlement: stemmen voor een beleid. Maar se zitten nog altijd met onze landsgrenzen. Die kan je niet vergelijken met de grens tussen onze Belgische gewesten.

 

We zijn een vereniging van landen, gemaakt om ons als groep sterker te maken. Vooral vanwege economische overwegingen. Het openstellen van de grenzen hebben grote positieve gevolgen gehad op de economie. Maar ook negatieve zoals de Polen die hier goedkoop komen werken. Waarom is hier geen beleid rond? Omdat we zo een zwaar log systeem hebben om de EU te doen beslissen. Het is zoals nu: de EU dreigt België te sanctioneren indien we onze begroting niet in evenwicht houden. Wat de EU dus eigenlijk doet is het makkelijker maken voor landen om met elkaar te onderhandelen en om mensen te sanctioneren die zich niet aan de afspraken houden. Dat is alles. Het is niet zoals een echte regering van een land: die draait rond beslissen hoe de ordehandhaving is, beslissen hoe de begroting is... De EU maakt dus enkel akkoorden tussen landen.

 

Mee kunnen dus geen 'algemeen sociaal beleid' toepassen, want dat gaat altijd ten koste van bepaalde landen en ten voordele van anderen, en dat zonder economische belangen. Daarom dat ze gewoon werkt met akkoorden en sanctioneert als die niet uitkomen (denk aan onze begroting, denk aan onze vermindering van uitstoot van broeikasgassen...).

 

De EU kan moeilijk een wet opleggen die zegt dat Polen niet illegaal mogen werken in België, want de EU gaat enkel rond de Europese burgers, en maakt dus geen onderscheid tussen een Pool of een Belg. Het enige dat het doet is onderscheid maken tussen de regeringen van een land. En dat is moeilijk, want een land kan door de open grenzen niet tegen houden dat de inwoners in het buitenland gaan werken, maar een land kan door de open grenzen ook niet zorgen dat de buitenlanders hier komen werken. De EU zit elke Europeaan als een Europeaan, en zal dus geen grensoverschrijdend werk verbieden. Het probleem waar jij het over hebt is zwartwerk, en daar kan de EU ook niets aan doen, want het zijn de lidstaten zelf die beslissen over zwartwerk. Pas als de lidstaten toelaten dat de EU beslist over zwart werk, dan pas zal de EU dat doen. En vergeet niet dat een Belg evengoed in het zwart zonder sociale bijdrage in Polen kan gaan werken! Alleen doen we dat niet omdat Polen een zwakker economie heeft en dus de lonen enkele factoren lager zijn dan hier in belgie (denk aan mijn voorbeeld van die pensioenen).

 

Politiek zit moeilijk in elkaar! Je kan niet zomaar zeggen van 'en nu doe dit' want een regering moet zich aan alle akkoorden houden. En daarbij moet het dan nog eens rekening houden met de economie. Als je denkt dat een regering regeert voor de burgers, dan ben je fout. Een regering regeert voor de industrie. Een regering die echt regeert voor de burgers, is enkel nog te vinden bij communistische landen, waarbij de industrie vast zit aan de regering en de burgers zo dus allemaal werk en inkomen hebben... Laat de corruptie hierbuiten, want ook hier in de EU is er corruptie (denk aan hoe Luxemburg zijn gat in de begroting heeft gedicht door bedrijven en rijke gezinnen van onder andere België hun inkomen/vermogen/winst aan te geven in Luxemburg). De EU verbiedt zulke schandalen niet, ze veroordeelt ze enkel. Het is zoals hoe de Volkerenbond vroeger werkte, machteloos omdat hun woord geen daadkracht had, alleen dat de EU wel daadkracht heeft met zijn sancties. De EU grijpt er niet op in omdat ze werken naar een beleid van open grenzen, het verenigen van de inwoners van de EU. Maar het plots de grenzen open zetten en alle soorten verkeer toelaten, zal enkel chaos opleveren. Vergeet niet dat de EU enkel een vertegenwoordiging voorstelt van de landen om zo te onderhandelen. En sommige landen zullen zeker hun nadeel zien van beslissingen zoals het veralgemenen van het elektriciteitsnet, omdat hun installaties plots waardeloos worden (dus te duur om te concurreren). En die zullen zulke besluiten tegenwerken.

 

Bij ons in België is het niet zo dat de Vlamingen hun Vlaamse regering kiezen, en de Vlaamse vertegenwoordigers van het Belgisch parlement kiezen. En de Walen de Waalse regering kiezen, en de Waalse vertegenwoordigers kiezen voor het Belgisch parlement. Dat is confederalisme, de gesplitste kieskringen. Maar hier is het zo dat de Vlamingen stemmen voor het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap, en dat de Walen stemmen voor het Waalse gewest en de Waalse gemeenschap, en dat een Belg kiest voor de Belgische regering (dus 1 kieskring), hoewel in de praktijk de Vlamingen enkel op Vlaamse partijen mogen stemmen en de Walen enkel op de Waalse. De werking van de Europese unie moet je dus zien als een confederalisme.

 

Het is in het belang van elke inwoner dat de groene stroom wordt geproduceerd daar waar hij het goedkoopst gemaakt wordt, maar niet in die van de regeringen van elk land. In tegendeel, die kunnen zich benadeelt voelen en een afsplitsing eisen. Dat maakt de EU zo moeilijk om te werken, elke staat is nog een soeverein land. Elke regering beslist zelf over zijn eigen land, en in het voordeel van de economie van zijn eigen land.

 

En u haalt onze energieproblematiek aan. Mag ik u erop wijzen dat er meerdere factoren zijn die een rol spelen? Een kernuitstap die men heeft gepland, zonder een alternatief (de industrie moet maar met oplossingen komen, of de volgende regering). Die is er gekomen om van de risicovolle en oude kerncentrales af te raken. Die uitstap is in gang gezet zonder dat er energiereserve was. Dan komt er nog bij dat er plots centrales moeten worden stil gelegd voor onderhoud, en dat er een kerncentrale gesaboteerd is. En dit alles omdat men inderdaad onze oude kerncentrales wou stoppen. Dus op zich, goed voor uw standpunten allemaal. Maar de politiek heeft niet stilgestaan bij de gevolgen. Ze hebben wel de subsidies voorzien om bijvoorbeeld energiewinning uit biomassa, zonnepanelen en windmolens te stimuleren. Maar die subsidies hebben nu een financiële kater nagelaten zonder dat ze effectief de productie van de stilgelegde kerncentrales konden vervangen. En wij goede burgers blijven betalen hiervoor. Maar onze vakbonden vinden het zo nodig om op de barricade te springen, miljoenen en miljarden economische schade aan te richten, en dat omdat de regering eens toevallig zonder SPA of PS werkt? Er kan niet nog meer geld in omloop worden gebracht als dat er bestaat en gecreëerd wordt. En dan nog de lage inflatie erbij... En nog zoveel meer problematiek erbij... En dan kom jij hier klagen over het Europes beleid, dat eigenlijk er niet kan komen zonder dat de EU meer bevoegdheden krijgt.

Als Europa kan zeggen dat er geen gloeilampen meer mogen verkocht worden in heel Europa  en hoe sterk een stofzuiger mag zijn dan kan Europa ook opleggen hoeveel stroom er hernieuwbaar moet geproduceerd worden.

Als Europa Galileo (satelietnavigatie) kan lanceren moet Europa ook een minimum loon en pensioen kunnen invoeren.

Volgens jouw kan dit niet dus afschaffen die dure oplichterij !

 

Ingir,

Eigenlijk doodeenvoudig : als heel de wereld zich ( zelfs met een elektrische) auto verplaatst , heel de wereld vlees eet, vliegt etc kunnen we niet meer ademen. Maar hoe ga je de bevolkingsexplosie stoppen ?

Tussen elk koppel een pater leggen ? Zeg aub niet door informatie !  Als al het geld dat in die campagnes gestoken wordt naar condomen zou gaan was het effect veel groter maar het mag niet van " hun " geloof ( ook de paus is nog steeds tegen .

misschien is de klimaatopwarming door onze eigenste scheten bedoel je ?

Nu ik zeg het ook al jaren, wij gaan de generatie zijn die ze aktief gaan euthanaseren, om plaats te maken voor verjonging van de populatie. Het heeft geen zin dat we miljarden aan resources verspillen aan bejaarde mensen, en vlees moeten kweken om bejaarde mensen zonder tanden daar op te laten chieken. Om dan te constateren dat de jeugd geen resources meer heeft om te groeien... Dus ja er zal op tijd en stond en sneller dan we doorhebben of goesting hebben een periode komen waar we in hongersnood gaan leven, en terug gaan vechten voor voeding, water, net zoals we al 100 jaar vechten voor energie...

En in feite is kernenergie nog geen zo een domme vorm van energie, want kernenergie staat niemand te vechten om het te hebben.. Dus soms moet je eens contrarian zijn. Maar ja in de politiek wil men populair zijn.

 

 

Als er niet meer geademd kan worden dan lost het overbevolkingsprobleem toch vanzelf op?  Uiteraard op een onaangename wijze met honger, ziekte, uitdroging, bevriezing, verstikking, verdrinking, geweld en/of moord...

 

De keuze tussen geboortebeperking nu of uitsterven straks is zo beschouwd al een stuk gemakkelijker.

Ingir,

 

De uitdrukking van 2 °C per eeuw was wel ongelukkig. Het ging over 0.2 °C per decennium, en dit gedurende 34 jaren en niet extrapoleerbaar. En dit cijfer ging ook uit van de maximale en minimale opgemeten temperatuur, en niet van gemiddelden. Ge hebt wel gelijk te vermelden dat het IPCC hier geen uitleg voor heeft, want de stijging in CO2 was hier eerder gering.

 

Ook wanneer men aanneemt dat er een periodieke warmteuitwisseling in de twee richtingen bestaat tussen oceanen en atmosfeer, blijft er nog een gedeelte warmte over dat enkel aan het onevenwicht in radiatieve forcering kan te wijten zijn.Dit onevenwicht, ontstaan uit de verhoging van de broeikasgassen, kan enkel gecompenseerd worden door een hogere temperatuur van de aarde, oceanen en van de atmosfeer, waardoor er een hogere uitstraling naar het heelal ontstaat.

 

Om de cijfers te doen kloppen heeft men een klimaatgevoeligheid op korte termijn van 1.35 °C bij een verdubbeling van de broeikasgassen nodig. Dit is ongeveer de onderste grens door het IPCC gehanteerd. Voor de klimaatgevoeligheid na evenwicht stellen ze een vork van 1,5 à 4.,5 °C voor. Maar in hun besluiten vergeten ze wel deze onderste grens. Al is een verhoging van 1,35 °C na 70 jaren bij een jaarlijkse verhoging van 1 % helemaal niet mis. De gevolgen zouden so wie so katastrofaal zijn.

 

Ik heb alle blogs van de klimaatsceptici gelezen, maar volgens mij zit daar onvoldoende lijn in. Hier en daar een snedig argument, maar zoiets volstaat echt niet om geloofwaardig over te komen. Volgens mij zijn Lewis en Crok de enigen die volledig geloofwaardig zijn, maar die komen ook aan een verhoging van 1,35 °C bij verdubbeling van de CO2.

Europa is niet bevoegd voor zulke sociale zaken! En waarom niet: elk land heeft zijn economie. Elk land heeft zijn index ook, waarbij we vaststellen dat in Duitsland de lonen nooit geïndexeerd zijn geweest en op zulke manier als mijn de prijzen van producten vergelijkt: iets wat vroeger 100€ koste bij het begin van de € kost in Frankrijk 127€ ongeveer, en in Griekenland in de 130€. In Duitsland nog steeds 100€. Op die manier is Duitsland de bakermat van de Europese economie. Door lonen niet te indexeren heeft Duitsland zo een belangrijk deel van de Europese markt verovert. En wij klagen dan over een indexsprong van 2% ofzo? In Duitsland wordt bijna niet geïndexeerd...

 

Dat Europa gloeilampen afschaft, wetgeving op kwaliteit van producten (in het voordeel van de consument) en prestige-projecten als Galoleo kan bereiken, heeft enkel te maken dat de Europese landen en de volksvertegenwoordigers dit hebben goedgekeurd. Een minimumloon is zeer moeilijk te bereiken in Europa, want elk land heeft zijn economie, waarbij elk land een eigen armoedegrens heeft, en dus elk land een eigen minimumloon heeft om evenwaardig te zijn op vlak van concurrentiestrijd. Zoals ik al heb gezegd, denk aan het verschil tussen de pensioenen in België (rond de 1000-1200€ dacht ik) en die van Polen (200-300€). Op dit moment zijn de economieën in Europa totaal niet op elkaar afgestemd, en zou het onmogelijk zijn om financiële zaken als sociale zekerheid over te hevelen van de nationale regering naar de Europese Unie.

 

U hebt duidelijk nog geen verstand van hoe Europa werkt klaarblijkelijk. Een onderhandelingsorgaan die op Europees niveau initiatieven nemen.

 

Ik zei niet dat het niet kan, maar het kan nog niet. De economieën moeten op elkaar afgesteld worden en landen zoals het Verenigd Konikrijk doen nu al moeilijk over wat Europa kan en mag doen. Want elk land beseft dat dat grote veranderingen in de financiële structuur kunnen brengen en de chaos zal zeker een nieuwe economische crisis kunnen doen ontstaan (verlies in geloof in de euro, of op zijn minst sceptische reacties dus het verlies van de waarde van de €, daarnaast nog eens een totale verandering van het belastingsysteem want aangezien bedrijven over de grenzen zouden kunnen werken, zouden ze een ander statuut krijgen dan de multinationals en ook dan de binnenlandse bedrijven (of dus ook de zelfstandigen)...). Als u eens nadenkt over hoe Europa in elkaar zit, en over hoe de economie in elkaar zit, zou u weten dat de komende 20 jaar toch zeker geen sociaal beleid komen. Gewoon omdat het onmogelijk is. Afschaffen die handel? Zeker niet, want dat zou de kwaliteitsnormen voor producten, prijsafspraken en een Europees vangnet (denk aan de eurocrisis waarbij Spanje, Italië en Griekenland steun nodig hadden en nog steeds hebben).

 

Je gaat dus meer verliezen maken door de Europese Unie af te schaffen (want dan valt ook de euro weg en zijn we zeker weer vertrokken naar een recessie). Maar als u wilt dat er dingen worden bereikt in de EU zoals een sociaal beleid, dan zal u moeten stemmen en actievoeren voor het verenigen van de EU-lidstaten.

 

Oplichterij is het niet, gebrek aan kennis bij u blijkbaar wel.

Hoogedel geleerde professor Schatteman,

 

Gelukkig kent u  de zinloze instelling Europa wel.

Jammer voor u verkoopt  de boodschap Europa met zijn zwaar overbetaald apparaat  niet meer.

De inwoners van Europa worden steeds meer eurosceptisch. Vroeger heette dat onding EEG het “ Economische “ viel weg in de naam maar het sociale kwam niet in de plaats waardoor de instelling zinloos wordt. Economie zonder sociale correctie heeft geen zin. Dus afschaffen !

Simpele geest ( 1 van de vele miljoenen) die er niet meer in gelooft.

Oké Jef, laten we dan terug gaan naar onze vroegere Belgische Frank. Laten we dan nog eens ons kop breken over de wisselkoers met de Nederlandse gulden LF dee Franse Frank voor de mensen die over de grens werken of wonen. Laten we dan ook maar alles wat de Europese Unie heeft bereikt ongedaan maken. De grenzen weer afsluiten met grensposten, al de verplichte ecologische initiatieven (zoals het verminderen van CO2 uitstoot, de opgelegde euro-normen voor wagens) dan ook maar direct stoppen. En daarboven al de handelsakkoorden verkregen door de Europese Unie afvoeren, en de Europese kwaliteitsnormen voor producten ook direct eens afschaffen. Wat voor een economisch verlies zou dat betekenen? Hoeveel besparingen gaan hierdoor volgen? Grensposten zijn niet gratis, het personeel ervoor ook niet dus dat zal ons als belastingbetaler heel veel kosten. Daarnaast alle economische verliezen erbij: bedrijven hebben geen enkel voordeel meer want de open grenzen worden weer gesloten, en de wisselkoersen zal hen nog meer dwingen om producten duurder te verkopen dan ze zijn om hun winstmarge te behouden.

 

Inwoners worden Eurosceptisch voor wat Europa niet bereikt, maar Europa heeft nooit belooft een sociaal beleid te voeren, men is daar enkel vanuit gegaan als kiezer. De regeringen van de landen worden Eurosceptisch voor hetgeen Europa wel bereikt. Het is inderdaad een duur log systeem. Maar het kan veel goedkoper: maak van de Europese Unie 1 land. Dan zal de regering wel de daadkracht hebben voor een sociaal beleid! Maar niemand die dat wilt, elke nationale regering verliest hierdoor zijn macht z'n wordt een soort tussenregering, zoals bij ons het systeem met onze gewesten. Maar niemand wilt dat hebben, want dan zouden plots alle Polen hier komen werken... Maar natuurlijk maakt dat niet uit, want 1 land is 1 economisch systeem. Dus zal de economie van de Europese Unie herverdeelt en dus gelijkgeschakeld worden. Voor België, Duitsland, Frankrijk en Engeland een groot verlies, maar voor Spanje, Italië, Griekenland en de meeste Balkan-landen een winst.

 

Met verschillende economieën samenwerken is moeilijk, denk aan de samenwerking Amerika-China of Amerika-Mexico of dergelijke. Daarom dat het Europees besturingsorgaan zo moeilijk werkt. En al zeker omdat elk land ermee akkoord moet gaan, want anders dreigen de landen ermee uit de Europese Unie te stappen (denk maar aan hoe het VK dreigde uit de Europese Unie te stappen omdat ze een grotere bijdrage moest betalen). Dior de soevereiniteit van de staten is het besturen van Europa moeilijk. Dat men bij de EEG de 'economische' heeft geschrapt, is omdat men meer wou doen dan economische samenwerking. Ze wouden politieke samenwerking, en dat is er nu, een politieke samenwerking. Maar dezer dagen draait politiek rond economische samenwerking, want de politiek heeft zijn belastingsgeld nodig alvorens ze iets kunnen bereiken. En Europa heeft een milieubeleid, is dat economisch? Nee, dat is het omgekeerde, want hoe meer milieuwetten, hoe duurder het uitkomt voor bedrijven (de drain naar China bijvoorbeeld). En daarbij komen er ook de wetten die de Europese Unie instelt, maar de Europese Unie werkt zo dat elk land kan kiezen of ze die Europese wetten wel gaan toepassen. Want elk land is soeverein en mag over zichzelf beslissen.

Lewis en Crok hebben in 2010 het AR4-rapport van het IPCC onderuit gehaald door aan te tonen dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel lager is dan door het IPCC werd (!) beweerd, nota bene met de cijfers van het IPCC zelf. In het AR5-rapport is die gevoeligheid opeens verdwenen... In het NL-parlement zijn vervolgens kritische vragen gesteld over de betrouwbaarheid van klimaatwetenschap die geresulteerd hebben in de oprichting van Climate Dialogue, een platform voor klimaatwetenschappers, met als doel ruimte te geven aan ALLE meningen over klimaatverandering. De discussie was namelijk doodgeslagen met "the science is settled" waardoor er geen ruimte meer was voor kritiek en/of scepsis. 

 

Je hoeft het niet eens te zijn met sceptici maar dat er weer wetenschappelijke dialoog mogelijk is is wel een verdienste van die sceptici.

 

 

Professor,

Een heel kort antwoord op zoveel inteligentie : doet oa Zwitserland ( buiten de EU ) het zoveel slechter niettegenstaande de " gesloten grenzen" en wisselkoersel ? Mocht oa Griekenland buiten de EU zijn kon het haar munt devalueren zonder heel de unie de afgrond in te trekken. Wat deed Europa tegen de vervuiling ( buiten de propaganda dan) Is de lucht nu beterr dan voor de EU ?????

 

In hun laatste rapport van 2014 hebben beiden, verder werkend op een eerdere studie van Lewis en Judith Curry, een berekening gemaakt waarbij ze een klimaatgevoeligheid op korte termijn van 1,35 °C voor een verdubbeling van de CO2-concentratie vonden. Ze beweren dus niet dat de CO2 geen rol speelt bij de voortschrijdende klimaatopwarming, wel dat de invloed van de CO2 kleiner is dan de alarmistische prognoses van het IPCC.

 

Ik heb ongeveer dezelfde berekening gemaakt, maar vanuit een andere hoek: tijdens de hiatus tussen 1944 en 1978 is er warmte  in de oecanen opgeslagen die overeenkomt met een verandering in radiatieve forcering van 0.47 W/m². Wanneer we veronderstellen dat gedurende de volgende opwarmingsperiode van 1976 tot 2005 deze forcering terug vanuit de oceanen in de atmosfeer is terecht gekomen, dan voegt de 0.47W/m² zich bij de vermeerdering van1.07 W/m² van de broeikasgassen gedurende dezelfde periode. Daarna hoeft men slechts de geeikte formules toe te passen: 0,47 + 1,07 = 1,54 W/m². Als we dit getal delen door het temperatuurvrerschil van 0,565 °C (rekening houdend met vulkaanuitbbarstingen en zonne-activiteit), dan bekomen we de climate feedback parameter lambda. = 0,565/1,54 = 0,367. Om de klimaatgevoeligheid op korte termijn te vinden moet men  lambda vermenigvuldigen met een vaste coëfficiënt 3,71. Dit geeft een klimaatgevoeligheid van 1,36 °C. Dit is niet niks.

 

Bij mijn weten heeft niemand deze berekening op deze manier gemaakt. Zulke berekeningen vanuit een werkhypothese zijn nog altijd beter dan losse opmerkingen.

Maar het blijven berekeningen. Veel waardevoller zijn metingen van de globale temperatuur maar daar moet je dan wel geduld voor hebben, in klimaatwetenschap is een decennium al een erg korte interval.

 

Akkoord. Daarom is het ook niet zeer zinvol aan de hand van de stagnatie sinds 1998 te beweren dat de globale opwarming een illusie zou zijn. Dit schrijft zich zeer goed in de periodieke uitwisselingen tussen atmosfeer en oceanen. Trenberth die zulks voorstelt is ook niet de eerste de beste. Hij is dé specialist inzake watertemperaturen op geringe en grote diepte in de oceanen. Hij heeft ook meegeholpen aan het rapport AR5, maar waarschijnlijk ook niet altijd zijn zin gekregen. Ik denk dat het IPCC een zeer gesloten milieu is. Maar als het nodig is zullen ze wel zeer zeer langzaam hun geweer van schouder veranderen. De eerste nog losse zinnen verschijnen reeds in het rapport AR5, maar in de samenvatting voor de beleidsvoerders komen deze nog niet ter sprake.

Dan is er nog de vraag hoe je DÉ gemiddelde temperatuur op aarde bepaalt. De meest voor de handliggende methode is om de meetresultaten van alle bestaande weerstations te verzamelen en daar een gemiddeldeberekening op los te laten. Nadeel daarvan is dat er meer meetstations in stedelijke gebieden zijn dan op het platteland terwijl de steden qua oppervlakte slechts een fractie is (orde grootte van 1-2%). Ook zijn de meetstations niet gelijkmatig over de aarde verdeeld: veel op het noordelijk halfrond en dan in het bijzonder in de VS en Europa. Krijg je dan een betrouwbare meting? Meting via satellieten? Meting op zeeniveau zijn er genoeg, maar metingen in de oceanen, of juist op groter hoogte in de atmosfeer? De meting van de temperatuur in oceanen is extra belangrijk nu verondersteld wordt dat de pauze in de opwarming veroorzaakt wordt door warmteabsorptie in de oceanen. Het is allemaal wel te beredeneren maar zonder bevestiging uit temperatuurmeting feitelijk betekenisloos.

 

Daar bestaan geweldig veel studies die dit probleem in detail behandelen. Maar het grootste argument voor hun betrouwbaarheid is het feit dat niet zozeer de werkelijke temperatuur terzake doet, maar wel de evolutie in de tijd. Veel van de onzekerheden worden zo geëlimineerd, want alle metingen gebeuren zo in praktisch dezelfde omstandigheden.

Dag Captain Obvious. Zwitserland doet het niet slecht, maar dat is omdat het nu net nooit tot Europa heeft gehoord dus heeft het nooit de problemen gehad van het stappen uit de Europese Unie. En ja, natuurlijk had Griekenland zijn munt kunnen devalueren als het nooit de euro had gebruikt. Maar denk aan Duitsland, daar hebben ze ook de munteenheid gedevalueerd na WO1 om zo hun schulden af te betalen. Een goede broedplaats voor fascisme dus, en daarnaast enkel armoede en een economie die stilvalt en dus een land die bestaat uit werklozen... Maar dan hadden wij nu niet de economische crisis. Maar mag ik u dan eens vragen wat Europa van ons vindt? Denk je dat het ons sanctioneren voor het niet afbouwen van onze staatsschuld, dat daf is omdat we de primus zijn? Nee, ook wij hebben een negatieve invloed op de Europese economie, op de Euro. Maar we gebruiken dus Europa en de Euro dus als een vangnet. Of als hangmat, vul het zelf maar aan. Een hangmat gespannen tussen de euro en de Europese unie. Pak 1 van die twee steunen weg en de hangmat valt.

 

Maar u hebt alle recht stil te staan bij de negatieve kanten, want tot slot moet je toch een rede hebben om antidepressiva te slikken he?

 

Europa heeft veel meer tegen de luchtvervuiling gedaan dan China. Europa heeft de euro-normen opgelegd voor de wagens, om zo de uitstoot van wagens te minderen. Europa heeft ook de lidstaten aangezet om bedrijven te verplichten tot een minder vervuilende proces, of dus de verplichte luchtfilters. Maar natuurlijk zie je die dingen niet. En je merkt er natuurlijk weinig van, want nog steeds groeit het aantal wagens in omloop, wat dus het effect van de euronormen op wagens vermindert. Daarbij zijn de files ook alles behalve ideaal voor de luchtkwaliteit, en die blijven maar groeien. Dus draai die vraag eens om: wat zou er van zijn gekomen had Europa niet ingegrepen?

Dat betwijfel ik, de wereld verandert continue en daarmee ook de omstandigheden waaronder gemeten wordt. De omgeving van een meetstation kan door stadsuitbreiding van het ene jaar op het andere van landelijk naar stedelijk. Het zal duidelijk zijn dat dit station hogere waarden zal registreren, de temperatuur in een stad ligt meestal enkele graden hoger dan op het platteland door omringende gebouwen, bestrating die zonnewarmte beter vasthouden en beschutting biedt tegen koude wind. Die verhoging is structureel en kan ten onrechte opgevat worden als opwarming van de aarde.

 

 

Kijk eens op de website van het KMI. Daar staat uitgelegd op welke manier ze rekening houden met de verstedelijking.

De metingen van het zeeniveau zijn moeilijker wanneer men niet juist weet of de meetstaven niet mee verzakken bij een daling van de landbodem. Ze zijn de laatste tijd meer en meer overgeschakeld op satellietmetingen. De ijking heeft daar aanvankelijk ook problemen gekend. Daarbij komt nog dat de hoogte van de westelijke en de oostelijke Stille Oceaan verschillen naargelang er een El Nino of een La Nina heerst. Maar die problemen zijn wel bekend en berekend.

 

Ten andere, er bestaan wel een vijftal verschillende instituten die zich bezig houden met de metingen van de luchttemperaturen wereldwijd en hun aanpassingen. Er treden wel verschillen op, maar de trend blijft overal gelijklopend.

Beste Brecht,

Toch wel enkele opmerkelijke conclusies :

“Maar denk aan Duitsland, daar hebben ze ook de munteenheid gedevalueerd na WO1 om zo hun schulden af te betalen. Een goede broedplaats voor fascisme dus”

Belgiê devalueerde ook haar munt in 1935 en in 1982 zijn we fascisten ? De economie viel niet stil maar herpakte .

“tot slot moet je toch een rede hebben om antidepressiva te slikken he?” Ik kan je gerust stellen ik nam die dingen nog nooit .

Maar misschien speel jij op de speler ipv op de bal ?

Over fascisme gesproken :  de Europese grondwet werd eerst in Frankrijk en Nederland na een referendum verworpen en daarna in de meeste landen uitgesteld. Het Tjechische resultaat werd geannuleerd …….

Tja, een referendum wordt geleid door de media he. Denk aan onlangs het referendum in Zwitserland waarbij ze de 12% van het geld gedekt door goud, wouden verhogen naar 20% gedekt door goud. Er zijn veel opiniepeilingen die hebben aangewezen dat de Zwitsers voorstander waren van deze verhoging. Maar het resultaat? Bijna iedereen stemde tegen (ik dacht 70% of meer tegen). Verklaar dat maar eens? Is dat daar dan gefoefeld? Niet echt, war het was, is dat men onder andere de nadelen is gaan inzien hiervan. Want die 8% die meer gedekt moest worden met goud, daarvoor zou de overheid het goud zelf moeten aankopen aan de marktprijs. Dat ging dus een grote financiële klap zijn (en dus belastingverhoging en besparingen). En dus daarom zullen er volgens mij zoveel mensen tegen hebben gestemd. Het voordeel van die 8% meer die gedekt is, is dat de Zwitserse Frank sterker zou staan, want het geeft meer vertrouwen in de geldeenheid. Maar ja, denk er maar het uwe van. Het was trouwens een heel belangrijk referendum: hadden de Zwitsers gekozen om 20% van het geld te dekken mer goud ipv de 12% nu, dan zouden ze een sterk signaal uitsturen naar de buitenwereld en naar de economie dat 'geld zonder waarde' ook niets waard is. En wat is er in onze media over geweestN opvallend weinig, maar wat als de Zwitsers er wel voor hadden gestemd? Dan zou het veel aandacht krijgen, en veel debatten doen oplaaien hier. Maar nu het er niet komt, is het goed dat de media er niet over spreekt, want zo laait er geen discussie op over de waardeloosheid van de euro (daarmee bedoel ik het niet gedekt zijn door goud).

 

Dat België dit tot een goed eind heeft gebracht dat devalueren is een voorbeeld dat het inderdaad wel kan. Maar ik wou er Duitsland van het interbellum er bij vermelden om aan te duiden dat het ook nefast kan zijn voor de economie. De nadruk had ik willen leggen over de invloeden op economie, niet op het fascisme. Maar ik zal eens mijn opzoekwerk doen over het devalueren van de Belgische munteenheid, want dat kwam nooit aan bod in de lessen geschiedenis. Maar volgens mij was het toen niet zo erg als in Duitsland, waarbij de prijzen vertienvoudigde op enkele dagen tijd... Waarbij het uiteindelijk zelfs goedkoper uitkwam het geld te verbranden dan met het geld brandhout te kopen. En denk eens aan het hedendaags voorbeeld: als ik mij niet vergis is dat Zimbabwe, waar zelfs briefjes van 1000000 niets waard zijn...

 

Over het stemmen van de Europese grondwet, daar heb ik nooit iets over gehoord. Maar als 2 landen al via een volksreferendum het afweren, is het een duidelijk signaal dat er geen vraag is naar een Europese grondwet. En wederom zullen die referendums overkoepelt zijn door de media. Er zal vooral benadrukt worden dat, door de hoge positie van Frankrijk en Nederland in de Europese economie, een Europese grondwet, en dus het van Europa een land maken, veel nadelen zou hebben voor de landen. Eenmaal een grondwet, zullen de landen veel beter moeten luisteren naar Europa (denk maar aan hoe het VK de euro weigert te gebruiken, en hoe ze ook de betaling voor het Europese parlement en dergelijke weigerde verhoogd te betalen). En voor de leidende landen zal dit economisch nadelig zijn, want eenmaal een grondwet is het volgende ook het meer gelijkschakelen van de economieën...