Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

Uw theorie van de onbetaalbaarheid steunt dus op de verzekering.
Goed groene jongens blijken telkens met iets anders af te komen

 - eerst zijn het doden bij ontginning, exploitatie en andere , en vooral de milieuvervuiling van de mijnen

- dan is het de kostprijs van het decommisioneren

- dan gaat het over de kostprijs van de centrale

- dan is het de afval die volgens sommige 1000den jaren radioactief blijft genoeg om gans de wereld om zeep te helpen

- en nu gaat het over de risico's van de exploitatie van een centrale.

Goed , laten we daar een getal op plakken.
Er staan 500centrales in de wereld, en om de 10 jaar lijkt er één in de miserie te geraken. Dus 5000jaar operationeel komt er één centrale in de miserie. Dus heel eenvoudig 10 centrales i Belgie kunnen om de 500 jaar miserie geven.

Wat is miserie, het ergste dat we gezien hebben is Tchernobyl, maar zo'n centrales hebben we niet, zo'n ongeval kan het niet zijn. Het tweede ergste in dezelfde contimanatiegraad is Fukushima.

Welke zone hebben ze nu laten we zeggen 'opgegeven'... ongeveer 800km2.

Hoeveel mensen zijn rechstreeks al getroffen door radioactieve straling ? Bij mijn weten een ergens een infarct. Maar goed op lange termijn zullen daar een 100tal kankers meer zijn. Dus laten we voor het gemak 100x1miljoen euro daar een getal van 100Miljoen euro op plakken.

Wat is het economisch verlies van 800km2 niet te gebruiken... Ja dat zal ongeveer overeenkomen met de waarde van landbouwgrond, of 800km2 x 20.000euro/hektare x 100 = 160miljoen euro grond die je moet promoveren naar windmolenparken, zonnepakren (hoe contradictorisch maar groene energie kan floreren op gecontamneerde grond) en jawel koolzaadolie, biomassa voor pellets etc. Zelfs in die extreme situatie is die grond nog altijd niet verloren, maar kom wij gaan conservatief zijn

Hoeveel huizen staan daar op, neem 100.000 woningen arato van 200.000euro per woning, is 20miljard... Het grootste verlies is dus de mensen die allemaal een nieuw huis moeten getracteerd worden. en dat vind ik op zichzelf inderdaad het grootste verlies die je moet rekenen.

Wel 20miljard verlies heb je op 5000jaar operatie... of 4miljoen euro per kerncentrale per jaar... dat is de kostprijs van de verzekering.

 

Hoe moet je dit regelen ? Je moet een globaal fonds maken waarin alle kerncentrales van e wereld die kostprijs betalen. En dan is dat risico verzekerd.

Bij mijn weten betaalt electrabel 400miljoen, dus denk ik wel dat wie is er die de verzekering niet betaalt ? Electrabel of de overheid die het geld in zijn zakken stopt ?

 

 

 

 

De zonnepanelen uit een 1gigawatt productiefaciliteit met volledig geautomatiseerde productie zullen niet zakken in prijs, maar het is wel geen chinees die de panelen op uw dak legt. Het is een belgisch bedrijf met belgisch belaste arbeiders, met belgische transportkosten, met belgische regelmenten en certificaten en controles, met europese wisselstroom generatoren, en europese kableringen, en europese racks,...

Uiteindelijk zorgen deze faktoren ervoor dat panelen die 0.8euroWp kosten op uw dak komen voor 1.6euroWp. Dus laten we nog eens herhalen: subsidies compenseren voor het overbelasten van arbeid. compenseren voor het gebrek aan belasting op fossiele energie. Een taks van 1euro per liter op ALLE fossiele brandstoffen zou al seen onzichtbare hand nog veel sneller zonnepanelen doen installeren dan nu het geval is. 

Het is zelfs zo, dat in principe arbeid bvb max 20% belast is en als energie 20% belast wordt, je een wereld schept die even efficient werkt als een 'onbelaste wereld'.. En dat moet het doel zijn; We moeten de efficientie nastreven alsof de wereld niet belast is, we moeten voorkomen dat burgers verkeerde beslisisngen nemen./ Ofwel subsidieer je , en het betere systeem is belast alles zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk... dus jawel die chinese import ook 20% belasten op de arbeidskostprij... en uw export 20% ontlasten.op die kostprijs

 

In Nederland wordt er ongeveer 12 eurocent belasting op de stroomprijs gezet, dat wil zeggen op fossiele stroom.

 

De prijs is dan ongeveer als volgt opgebouwd:

- levering stroom 5 eurocent

- netwerkkosten 2 eurocent

- belastingen/BTW 12 eurocent.

 

Fossiele stroom wordt dus al flink belast met een tarief van 240%... 

Charel, 

 

Ik geef je in deze helemaal gelijk. Gelet op de zich vormende regering is de 'crusade for no more nuclear power' gestart ! Let's give them hell ! Wat je PS betreft: ik werk al 15 jaar op Mac en ondervind geen anomalieën. Verder kan ik je in deze niet ter dienste zijn.

 

Je mag de 'u' laten vallen. 'Jijjouwen' is wat mij betreft voldoende. Als dat voor jou ook kan ?   Voor alle duidelijkheid: ik gaf géén THEORIE van de onbetaalbaarheid, zoals jij dat zo fijntjes weet te stellen. Ik gaf de REALITEIT hoe dat geboekt wordt, PUNT !  De verzekeringspremie wordt NIET geboekt ! Omdat de verzekeringspremie niet betaald wordt. Omdat er geen verzekeringscontract bestaat (dat de nucleaire risico's dekt), waarvoor enige premies kunnen betaald worden. DAT IS DE REALITEIT !!! De ONBETAALBARE verzekeringspremie van de nucleaire exploitanten zijn wij allen = de 99% ! Draai en keer dat zoveel je wil ! Dàt is de realiteit die geboekt wordt in ELKE jaarrekening van ELKE vennootschap waarvan het maatschappelijk doel = nucleaire exploitatie. Kom dat HIC ET NUNC (Latijn blijkt in de markt te liggen sinds die pseudo katholiekte panda in de zoo van A'pen de media mag domineren) EENS WEERLEGGEN ! Waarvan de dividenden vooral opgestreken worden door investment bankers, zoals Goldmann Sachs of dichter bij huis: de Koninklijke holding: GBL. Hoe kan dat ? Omdat de OESO dat als dusdanig definieert (= de facto OESO boekhoudregels, om het nucleair risico te kwantificeren ! - voor de OESO werkt ook die andere weggepromoveerde boekhouder/oplichter/geitenhoeder uit Ieper, dat is jouw regio ?). Indien het risico de middelen overtreft, gaat de exploitatievennootschap simpelweg failliet, welke burger gaat er dan nog één cent zien ? Van wie ? Van de holding op de Cayman Islands die eigenaar was van de Belgische exploitatievennootschap ? Of van een tussenholdingkje in Singapore ? Ik wens iedereen veel juridisch geluk.  VOORALEER je ook maar enige vorm van kritiek op mijn redenering geeft, is het bijgevolg aan JOU om die boekhoudwetgeving te weerleggen ! IK WACHT OP JOUW  E E R S T E  WEERLEGGING DAARVAN, WANT DAAR HEB IK NOG NIET DE MINSTE AANZET (!) IN JOUW REPLIEK TOE GELEZEN, HOEWEL JE JE WEL KRITIEK PERMITTEERT.  Het is niet omdat je enige katholieke wolligheid over ietwat calculatie weet uit te drukken, dat je mijn aantijging van de nucleaire industrie weerlegt. En die nucleaire boekhoudwetgeving maakt juist deel uit van het systeem ! Boekhoudwetgeving laat zich niet resumeren tot jouw simpele optelsom in een katholieke kappersvod. Pas wanneer je die wetgeving weerlegt, zijn jouw argumenten - in deze - van enigerlei relevantie in deze discussie. PUNT. Zoals gezegd: IK WACHT !!!  PS: 'en dan is dat risico verzekerd'  Get it into your fuckin' damn drugstore's head dat dat schaamlapje van 'globaal fonds' - zoals gedefinieerd door de OESO - een verhoging betekent van de schadeloosstelling van je BA-auto-verzekering van 10 tot 13€ omdat je iemand doodrijdt ! Het staat je uiteraard vrij om je boekje te promoten, net zoals het je vrijstaat om verder te lullen over nucleaire verzekeringsrisico's. But you will meet me again and again and again and again on that issue. Now, did I make myself clear ?  

wel beste vriend

 aangezien u de kostprijs van 4 miljoen per centrale per jaar risico niet weerlegt vraag ik mij af waar je u druk om maakt ?

 Die 4 miljoen wordt betaald aan onze overheid dat is dus allang bewezen

 Dat onze overheid niet doet met het geld wat ze moet doen is ook allang bewezen

 Dat uiteindelijk de burger voor 10 kerncentrales een risico van 4 euro per jaar loopt is ook eenvoudig samen te vatten

  Dus de vraag die je moet stellen, als de overheid die verzekering van 4 euro niet betaalt, en als jij uw stroom zo spotgoedkoop binnenkrijgt...dan heb jij de middelen om die verzekering te betalen.Tis te zeggen als gemeenschap zijn wij gewoon verantwoordelijk voor onze eigen schade, en kunnen we gewoon onze schade zelf incasseren.

 Besef ook dat je aan het lullen bent over 4 euro... Ik weet niet hoeveel tijd jij daar kunt aan spenderen, maar aan de gemiddelde belgische brutoloonkost is dat ongeveer 4minuten

 Idemdito over de doden en schade door kerncentrales; Het is per slot van rekening geen atoombom die gedropt wordt, je hebt gezien hoe erg fukushima is. Drie centrales die ontploffen en je hebt 800km2 grond die een 5 jaar niet gebruikt wordt en die nu gereduceerd wordt naar 100km2 etc... De risico's zijn door de groene veel te veel gedemoniseerd; Blijf bij de feiten...

Alles is uit te rekenen, en je moet niet vette letters en hoofdletters gebruiken om uw gebrek aan standpunt te camoufleren.

Zet uw rekenmachine in en bewijs op die manier uw punt

 

Dus misschien afspreken: als je wilt discuteren onderbouw je uw discussie met een wetenschappelijke bron.

 

 

Paul,

Volgens jouw reacties lijk je te denken dat kernenergie enkel duur is doordat de verzekeringspremies onbetaalbaar zijn en dus niet betaald worden maar wel meegerekend in de kostprijs. Dus denk je blijkbaar ' aha, geen premie te betalen, dus goedkoop'.

Maar onafgezien van die onbetaalde premies is de optelsom van de bouw van een kerncentrale, het onderhoud ervan, de nodige grondstoffen, de productiekosten, de kosten aan controles en beveiligingen en weet ik veel wat nog allemaal, al een pak duurder dan de kostprijs van alle andere opwekkingen.

En dan heb ik het nog niet over de afvalverwerking die nog niet is opgelost. Vroeg of laat gaat dat ook nog eens een zware last (kostprijs) zijn, hoewel nu niet betaald mag je dat niet gewoon negeren, zoals gemakkelijkshalve nog al eens gebeurd.

Ik zou daar een boel links over kunnen meegeven maar je kan zelf ook wel eens intikken ' werkelijke kostprijs kernenergie'.

Neen Paul, hoe je het ook draait en keert, kernenergie is met voorsprong de duurste manier om electriciteit op te wekken, en dat is geweten.

In het beste geval is het een Belgisch bedrijf met Belgisch personeel  en Europees materiaal, maar vergeet niet dat er nog altijd bedrijven zijn die graag een Pool het dak opsturen om zo goedkoper te zijn.

 

Nogmaals, een eerlijke belasting is ook hetgeen dat ik zou willen.

 

Maar nu zonnepanelen rendabel zijn op 7 jaar ofzoiets, zijn er geen subsidies meer, maar vroeger waren die slechts rendabel op een deftige termijn (in de oog van de kopers) door de overheidssubsidies... Dus die terugverdientijd, waaraan kunnen we die toeschrijving? Want ja, onze loonlasten zijn nog altijd ongeveer evenhoog als vroeger. Dus een loonlastenverlaging was niet de oorzaak van het rendabeler worden. Het is de innovatie bij zonnepanelen, die ervoor zorgde dat ze goedkoper konden worden aangeboden en meer rendement hebben. De loonlasten is altijd een constante gebleven kunnen we dan stellen. Dus die subsidies zijn geen compensatie geweest voor de overbelasting van arbeid.

 

Ik ben zelf een voorstander van het verschuiven van lasten op inkomen naar lasten op consumptie, maar helaas zit er weinig marge op. Het enige dat men zou kunnen doen is alle vormen van energie aan het luxetarief rekenen, dus 21%. Maar helaas zal dit aanzetten tot kopen in het buitenland dus of dit wel gaat kunnen sompenseren voor een loonlastenverlaging....

 

De subsidies in de landbouw zijn er gekomen door de crash van Wallstreet, maar zijn er gebleven omdat ze niet intijds werden terug geschroefd en zo de hele economie daar rond balanceerde. Die hebben niets te maken met compensatie voor de hoge loonkosten, maar met het feit dat de landbouwers hun producten moeten verkopen onder de productiekosten, anders raken ze het niet kwijt. Denk maar aan de staking van de melkboeren, melk kost hun 30 cent per liter in productie, maar winkels betalen slechts 18 cent liter... Die subsidies zijn dus een compensatie voor het gebrek aan concurrentiekracht. De subsidies voor de scholenbouw kan men wel afwentelen op de hoge loonkosten, maar ik ken een school waar ze uiteindelijk crowdfunding hebben moeten doen om hun deel te kunnen betalen bovenop de subsidies. Scholen hebben dus eigenlijk een gebrek aan winst, een gebrek aan inkomsten om te kunnen uitbreiden en vandaar de subsidies, als compensatie dat ze het niet kunnen betalen...

Wat men kan doen is een label in het leven roepen: geproduceerd met groene energie. Dit zal een deel van de mensen wel aanspreken om het een te verkiezen boven de ander vanwege de milieuvriendelijkere productie (alhoewel groene energie niet veel zegt over de productie) maar zo zullen de bedrijven met zonnepanelen of windmolens allessinds een extra voordeel zien.

verwar je netwerkkostprijs niet met taksen ? Uiteraard toegegeven, de netwerkkostprijs is verrassend hoog te noemen...

 

Ik zou blij zijn dat de regering inderdaad de koers van de afschrijving van kerncentrales volgt, maar ik vind niet dat dit te kosten mag gaan van onze stroomzekerheid. Er is nooit genoeg ingezet geweest in alternatieven, men ging er teveel vanuit dat de energiebedrijven zelf wel met voorstellen zullen komen, maar dat deden die niet omdat er nu net geen nood was om deze te vinden want we hadden nog genoeg productie over na de sluiting van de eerste kernreactoren. Maar nu er een gestopt is moeten worden vanwege vermoedelijke sabotage hebben ze door dat er toch een gebrek is aan alternatieven.

 

Ik zou liever de groene revolutie zo snel mogelijk hebben, maar ik wil de stroomzekerheid behouden. Als ik de keuze had, dan had ik gekozen voor een off the grid zonnepanelen set, omdat ik dan nu net mijn eigen stroomzekerheid creëer en kan controleren. Uiteraard als er een paar panelen kapot gaan door vandalisme ofzo, dan zal ik misschien niet in staat zijn om mijn stroomvoorziening nog intact te houden, maar ik hang dan tenminste niet af van sabotage gevoelige centrales (zowel kerncentrales als de centrales op fossiele brandstof). Dat zou in mijn ogen een zekere groene revolutie zijn.

 

Maar weet u waar de regering nogmaals in de fout is gegaan? De particulieren beperken tot een maximale productie van groene stroom. Mijn ouders hebben het maximum van productie toegestaan voor particulieren bereikt, maar helaas dekt deze nog niet onze gehele stroomvraag (onder andere door de kinesistenpraktijk van mijn vader, die apparaten vragen veel elektriciteit). Ze hebben nog plaats genoeg op ons dak om zonnepanelen bij te leggen, alleen zitten ze aan het wettelijk maximaal vermogen aan zonnepanelen. Dit is een grove fout van de regering, en anderzijds is een grote fout dat er geen netvergoeding is. Dit is zelfs oneerlijk, want dit betekent dat men de opbrengst van de zonnepanelen buffert op het net, en het dus de energiebedrijven zijn die de kosten van dit bufferen moeten dragen, en die het dan moeten doorrekenen in de elektriciteitsprijs. Natuurlijk is hetgeen de particulieren van stroom bufferen op het net nog niets in vergelijking met wat de industrie erop buffert, en de industrie heeft geen beperking van het vermogen dat ze mogen installeren. Het eerlijke zou dus zijn dat iedereen mag kiezen hoeveel zonnepanelen hij installeert, maar een netvergoeding met betalen voor het bufferen op het net. Bij off the grid systemen wordt er niet gebufferd op het net, en dient er dus geen netvergoeding betaald worden. Dit zal de terugverdientijd van zonnepanelen verlengen, maar het is het eerlijkste dat men kan doen, en het zou een grote stap zijn voor de groene revolutie. De overproductie kan men dan desnoods verkopen aan energiebedrijven zeg maar, maar daar zullen de energiebedrijven niet zo happig voor zijn, omdat bij veel zonneoobrengst de prijs van elektriciteit keldert...

Okee, als de wagens enkel de overproductie zouden opvangen, maar geen stroom tekorten hebben weer enkel buffering van overproductie, maar geen buffering wanneer er te weinig wordt geproduceerd. En een ander detail: niet iedereen kan het zich veroorloven om zo zijn elektrische wagen op te laden, omdat dit lang duurt om op te laden (wachten op stroomoverschotten) en die voor hun werk constant de baan opmeten, en dus zo snel mogelijk moeten opladen. En zo zullen veel mensen redeneren ook, omdat ze hun wagen nu net willen gebruiken voor die volle beloofde 100 km bereik, en niet voor een bereik afhankelijk van hoeveel stroomoverschotten er zijn geweest...

"800 km2"

Deze waarde is niet representatief. Er was het merendeel van de tijd een aflandige wind waardoor de meerderheid van de in de lucht vrijgekomen radioactieve stoffen in de oceaan terecht kwamen. Er bestond ook een terechte vrees rond het bad met opgebruikte brandstof in reactor 4. Als dit bad droog zou hebben komen te staan, vb ten gevolge van een lek, dan zouden de gevolgen waarschijnlijk nog vele malen groter geweest zijn dan die van het Chernobyl accident. 

Charel:

  - de afval is de grondstof voor een breeder reactor ? Dus er is geen afval, dat is Cradle to Cradle, de afval is het voedsel voor een andere reactor, het is TIJDELIJK afval omdat er weinig breeder reactoren gebouwd zijn. En er worden geen breeder reactoren gebouwd omdat er voorlopig uranium genoeg is, en omdat het eenvoudigweg geen economisch rendement heeft om eenproces waar de grondstof niets kost, maar de kost volledig opgaat in de constructie van die betonnen centrale. De dag dat uranium zogenaamd schaars wordt, kun je gemakkelijk breeders bouwen die al die afval netjes gaan verbranden en nog 700 jaar energie gaan leveren.

 - ja geef maar de links van werkelijke kostprijs van kernenergie, maar geen pamfletten, mensen die ernstig rekenen. Naar mijn inzicht hebben de meeste wetenschappers daar een ander beeld van dan de meeste niet wetenschappelijke marketing geesten.

 

 - nee Charel, kernenergie kost per opgewekte kwh NIETS, en kost alleen peperduur in de bouw van die centrales. Kernenergie is evenduur als windenergie. Dat is de waarheid. Zo simpel. Het is dezelfde kostprijs, duur in investering, en spotgoedkoop in exploitatie.

en als kado een wetenschappelijke link met goeie informatie daarover, geschreven door een kernfysicus

http://kernenergie.van-esch.org/

Nu kun je juist nog zeggen jamaar dat is die vent zijn inkomen, dus die vent spreekt naar zijn broodheer. Ik ken die mens nu al een tijdje, ik kan u zeggen, hij spreekt relatief neutraal

Wel kijk

verschuiven van lasten...

 Aardgas, LPG, Steenkool, Mazout, Kerosen om drie kleppers te noemen, worden zonder enige vorm van CO2 taks bevoordeeld versus Diesel, benzine en elektriciteit.

 Ik zou het normaal vinden dat ALLE VORMEN VAN FOSSIELE ENERGIE evenveel belast worden.  Dus aardgas 1euro, LPG 1euro, Steenkool 1euro, Mazout 1euro en Kerosene 1euro lasten... En dit COMPENSEREN  (jawel dat staat in dezelfde zin bij mij) met LASTENVERLAGING op ARBEID.  Dus iedereen betaalt elk jaar 1000euro meer op zijn energiefaktuur maar betaalt 1000euro minder belastingen.

 Wat is het gevolg ? Je krijgt op slag een potentieel om 10.000euro te investeren in isolatie, PV's en andere energietechnieken... Iedereen zal zijn faktuur willen verlagen, en zal daarvoor ook de nodige stappen ondernemen. Er zal veel tewerkstelling ontstaan, en zonder subsidies zal de economie op zijn Duits verschuiven naar een meer energievriendelijke economie. Onze huizen zullen minder energie slurpen. Wij wonen momenteel in het slechts geisoleerde woningpark van Europa, en dan zal dat verschuiven naar het best geisoleerde... zo simpel is dat.

 

Je moet gewoon die CO2 taks invoeren, en zichtbaar maken op het etiket. ALs ik een chinees tapijt koopt moet daar per 100euro voor 20euro energie een 20euro energietaks geheven worden die zichtbaar staat op het etiket. Als ik een Belgisch groen tapijt koop voor 120euro, moet daar een 0euro energietaks geheven worden zichtbaar op het etiket.

 

jaja...

weet je, moest ik u zijn zou ik antwerpen al ontruimen?

Nee,ernstig nu: waarom zouden we onze kerncentrales niet gewoon op een Tanker installeren ?, met een kabel verbinden zoals de windmolens, en als er eentje ontploft dan is het gewoon de zee die gecontamineerd wordt. Dan is er geen land die gecontamineerd is, dan is er niemand die moet verhuizen, dan heb je een zone waar je tijdelijk niet wilt vissen.

Denk ook eens na over het koelingsprobleem, op zee heb je gewoon geen koelingsprobleem... er is altijd water genoeg, dus die ontploffing ging nooit plaatsgevonden hebben. Om maar te zeggen, je moet durven doorredeneren in die dingen. Soms zitten de oplossingen onder ons neus, maar door op alles flagrant nee te zeggen en te veralgemen los je meestal geen problemen op

 

Beste Paul,

Het zijn gewoon feiten, die overigens ook door uw kennis bevestigd worden op zijn site. De reactoren op zee zijn ook effectief in ontwikkeling, oa in Rusland.

Ik weet niet hoe je aan dat potentieel komt van 10'000 euro... Men betaald 1000€ minderbelastingen om dan die 1000€ Extra te betalen op de energiefactuur. Netto heeft dit voor geen enkele burger effect. Het enige is dat men meer kan besparen door beter te isoleren,wat leidt tot meer geld over voor de burger, minder kosten op de energiefactuur, minder belastingen uit de energie factuur, dus die belastingen moeten dan ergens gehaald worden, zoals weer terug uit loonlasten waarschijnlijk. Het evenwicht zal verschuiven naar beter geïsoleerde woningen indien de burger deze investering aankan, maar er zal dan dus weer een stabilisatie moeten optreden. Daarom dat het voor het moment beter is vanuit het oogpunt van de regering om te werken met subsidies voor isolatie. Zo kunnen ze verplichtingen opleggen vooraleer men subsidies krijgt (minimum isolatiegraad, minimum duurzame ontwikkeling...) wat ze niet kunnen door de belastingen te verschuiven. In tegendeel, door de belastingen te verschuiven ligt het initiatief weer bij de burger zonder enige controle. En zo zal de burger dus weer zoeken naar wat hel het best uitkomt, financieel... Zo zullen mensen met houtkachels die hun hout zelf uit de tuin halen zich niet veel moeten aantrekken van die CO2 taks en zullen wel meer loon krijgen. Zo zullen mensen die uit geldgebrek een aemschalige slecht geïsoleerde woning moeten kopen nog eens extra gestraft worden want die hebben het budget niet om de woning te isoleren. In het begin blijft natuurlijk de 1000€ loonlastenverlaging in evenwicht met de 1000€ extra energiekosten? maar wat gebeurd er na een tijd? Meer en meer woningen raken geïsoleerd, dus steeds minder CO2 uitstoot, minder opbrengst uit CO2 taks, dus die opbrengst moet de regering ergens anders van halen. Zo zullen de burgers die de mogelijkheid niet hadden om te isoleren hun steentje moeten bijdrage en zullen deze netto verlies hebben. Enkel degene die sel het geld hebben om te isoleren zullen er netto niet veel van merken...

Dat gaat in tegen het vrije markt principe om zomaar CO2 taks te heffen op invoer. Men kan een CO2 taks enkel invoeren op de CO2 die uitgestoten wordt gelinkt aan het product. Ik weet wel dat uw voorbeeld simplistisch is, maar om die CO2 tekst juist te gebruiken, moeten bedrijven al verplicht worden om de CO2 kost te vermelden bij de invoer van een product, dat moet dan ook geregeld gecontroleerd worden, dus zullen onze controleurs ook alle importeurs moeten controleren om zo een CO2 taks op te leggen in de vorm van 'X€ per zoveel uitstoot' maar dan moet het internationaal aanvaard worden dat er een mogelijkheid komt tot CI2 taks, want anders zullen er wel genoeg processen komen over het al dan niet wettig zijn van een CO2 taks... Het is niet zo simpel als gewoon plots beslissen 'wij doen het zo, jullie moeten maar naar ons pijpen dansen'

Paul,

Breeder reactor, vierde generatie reactor. Het is wel wat genuanceerder dan zoals jij het je voorstelt.

Ten eerste is het nog maar een theoretisch ding en zoals jij het voorstelt zou je dan eerst met de gewone reactoren electriciteit opwekken om daarna met een volgende reactor nog eens elektriciteit op te wekken met het afval van de eerste om dan niets meer van afval over te houden. En bovendien zeg je 'als het uranium daarna schaars wordt kan je nog 700 jaar(?) verder met het opwekken van elektriciteit uit het intussen ontstane afval.

Sorry Paul, ik geloof niet meer in sprookjes of in Sinterklaas.

Wat ik wel weet is dat er nu al enorme kapitalen zijn gespendeerd aan onderzoek naar die zogenaamd vierde generatie reactoren (wie zou dat betalen) en dat er een sterke lobby actief is om hiervoor nog meer en voor langere tijd gelden te verkrijgen. Ik meen dat de studies en experimenten op zich, voor een bepaalde groep, al een voldoende winstgevende zaak zijn, ook al zal er in de praktijk nooit iets van in huis komen. De uiteindelijke efficientie van zulke systemen staat immers nog lang niet vast.

Trouwens, de simpele voorstelling dat het niets meer zou kosten dan de construktie van betonnen centrales? Er zal heus wel heel wat meer bij komen kijken, bovendien is al geweten dat de geschiktheid van beton hiervoor hoogst twijfelachtig is.

Moesten alle gelden die nu al gespendeerd zijn aan onderzoek en promotie gebruikt geweest zijn ten bate van de verdere ontwikkeling en uitbouw van een net gevoed door hernieuwbare energie dan hoefden deze discussies al lang niet meer te bestaan.

Ps: Links kan je zelf genoeg vinden, zoek er dan niet zulke uit van het niveau en de herkomst als die je zelf hebt doorgestuurd. Die man gelooft misschien niet in Sinterklaas maar wel in Zwarte Piet.

En u denkt dat er geen geld wordt gebruikt voor onderzoek naar hernieuwbare bronnen? En dan is er nog een probleem, onze hernieuwbare bronnen geven geen energiezekerheid zonder deftige opslag. Met buffering kan overproductie worden opgevangen, maar bij gebrek aan productie zitten we vast. Daarom is er opslag nodig, en dat hebben we simpel weg niet. De beste opslag is zoals in Zwitserland: bij energieoverschot water omhoog pompen en bij gebrek terug naar beneden laten lopen door een generator. Dit kunnen we enkel door kunstmatige hoogteverschillen te maken. Onze rivieren worden vrij druk bevaren, en ons land is te plat, dus een gewone dam met stuwmeer gaat niet lukken. Het is niet voor niet dat er wordt gekeken naar energie eilanden. Maar helaas is GROEN! tegen stander geweest van vele voorstellen omdat ze de zeestroming teveel beïnvloeden. Ik geef ze geen ongelijk daarin, maar het was een van de beste oplossingen die we hadden om hernieuwbare energie op te slaan, en dus moet er een alternatief kopen. Batterijen en dergelijke zijn duur, en zijn nog niet ideaal voor opslag van zo wisselvallige bronnen als hernieuwbare bronnen. We kunnen hiervoor het moment nog bufferen door de gascentrales aan te passen, en de steenkoolcentrales en dergelijke. Maar het plan is dat die ook verdwijnen na een tijd, omdat ze teveel luchtvervuiling veroorzaken. 

 

Nog een bron die kernenergie verdedigd en waar ik le kan bij aansluiten:

http://kernenergie.van-esch.org/index.php?option=com_content&view=artic…

 

Men dan een denkvraag: in de zomer komt er geregeld in de krant een probleem naar voor. Dat er problemen ontstaan bij de elektriciteitsnetten doordat er teveel opbrengst zou zijn uit zonne energie en wind energie. In de winter komen er andere problemen in de krant: de sluiting van de kerncentrales om diverse redenen brengt onze energiezekerheid in gevaar, en zou zelfs kunnen leiden tot het uitschakelen van 'landelijk regio's'... Is het niet vreemd? Kernenergie wordt afgeschreven en vervangen door hernieuwbare energie, maar de hernieuwbare energie leidt bijna tot problemen met de stroomvoorziening. En dan leidt het sluiten van kerncentrales tot een stroomtekort in de winter? Waar zijn we mee bezig, we zijn ondoordacht bezig, en we blijven maar hopen dat volgend jaar de problemen zijn opgelost zonder er actief iets aan te doen... Zoals ik al zei: we kunnen niet zonder kernenergie voor het moment. Als we zonder konden, was er geen risico op stroomleveringsproblemen in de winter, en waren er geen problemen in de zomer... Voor het moment heeft de kernuitstap ons zwak gemaakt in de zomer en ons zwak gemaakt in de winter... Is dat wat we moeten doen?

Brecht,

Of ik denk dat er geen geld voor onderzoek naar hernieuwbare bronnen gaat?

Natuurlijk wel, het moest er nog aan mankeren. Maar in orde van grootte is er toch een onverantwoord onevenwicht.

Over de laatste jaren is de (wan)verhouding ongeveer 70 procent voor onderzoek naar ontwikkeling van kernenergie en ongeveer 5 procent naar onderzoek ten behoeve van hernieuwbare energie.

Zegt genoeg dacht ik.

En over dat probleem met opslag. Zoals ik al een paar keer heb uitgelegd (ik heb het niet alleen verzonnen hé), indien je een goed doordacht netwerk hebt met een zo groot mogelijke combinatie van hernieuwbare technieken en gespreid over een zo groot mogelijk oppervlak van de aarde, dan wordt dat opslagprobleem minder nodig wegens voldoende constante en stabiele energieinput.

Ja inderdaad, een groot netwerk verspreid over de wereld zou ook kunnen bufferen, maar dat wordt helaas niet gedaan. Waarom niet? Het heeft ook grote kosten, en zelfs het netwerk dat er nu is tussen de Europese landen komt niet toe, dus enkel in Europa zou al moeten worden uitgebreid met hoge kosten, en dan zou er nog eens moeten worden gekeken hoe de elektriciteit praktisch gaat worden verdeeld. We zitten nu eenmaal in elk land met andere energieleveranciers, en dan wordt elektriciteit bij overproductie verkocht aan een buurland, die dan afhankelijk van de algemene productie het spotgoedkoop krijgt (in de zomer, bij veel opbrengst van hernieuwbare bronnen) of heel duur (in de winter, bij gebrek aan algemene productie). Dit systeem zou niet echt lukken, want het transport zou dan ook over andere landen moeten gebeuren. In de Europese Unie zelf zou het praktisch haalbaar zijn zo een groot net, maar vanaf wanneer we met landen buiten de EU werken is het veel moeilijker. Denk maar aan het gasnetwerk... De electriciteitsuitwisseling zou betrokken raken in politieke beslissingen en spelletjes... Aangezien de EU al veel onderlinge handelsverdragen heeft en controle zal het binnen de EU niet direct problemen opleveren, enkel veel kosten. En nog zou er opslag nodig zijn. En dan zou er beter 1 groot netwerk komen over Europa, en mogen energiebedrijven dus over de grens werken (en dus niet land per land werken zoals sommige energiebedrijven doen) en zo zou er een mogelijk evenwicht kolen voor de elektriciteit. Maar dan zou er alsnog opslagcapaciteiten moeten worden voorzien, alleen zou het dus bijvoorbeeld in het buitenland kunnen worden opgestaan waar er wel mogelijkheid is tot de opslag met waterkrachtcentrales... Maar dit zou ook veel gevolgen hebben op de energiemarkt naast de kosten voor het uitbouwen van het netwerk...

Brecht,

We zijn mee.

Energieopwekking, hoe het ook gebeurt, mag niet meer land per land worden bekeken, dat wordt in feite ook al lang zo niet meer gedaan.

Ook nu hebben we al lang uitwisseling (over de gehele wereld), is het niet via een gemeenschappelijk net met geproduceerde elektriciteit dan is het via een ander gemeenschappelijk net (wegennet) om de nodige grondstoffen van hot naar her te voeren. En dat is ook onderhevig aan politieke beinvloeding.

Het verschil tussen de verschillende netten, verkeersnet of electriciteitsnet, is dat het verkeersnet veel duurder is aan milieukost, tijdskost en transportkost.

Ik meen dan ook dat het beter uitbouwen van het internationale elektriciteitsnet (want het bestaat in feite al) als kostprijs te verwaarlozen is ten opzichte van het transport van allerhande grondstoffen en het onderhoud en de uitbouw van het wegennet.

Eén probleem: Iemand of iets moet een ander iemand of iets van die rem durven wegduwen, een goede toekomstvisie uitwerken en eraan beginnen.

 

Ik denk dat ik de laatste twee zinnen dus omgekeerd moet lezen:

Dit soort uitspraken doen me denken aan de gruwelijke feiten die zich nu afspelen in het Midden Oosten.

Kortom; geen goed begin voor een goede babbel.

"Geen goed begin voor een goede babbel" is oorzaak van de oorlog in het Midden Oosten.

Ik noteer dus dat je bij de mensen hoort die geen leuke babbel willen waarin we onszelf niet in het midden van het Universum plaatsen (zoals de aarde dat moest zijn).

Je mag WEL veronderstellen dat het een aangenaam en vooral leerzaam onderonsje zou worden.  Daar zullen we immers elk van ons wel op toezien.

Het is veel gemakkelijker zo op html-papier te dialogeren zonder van achter onze bureau in de wereld te komen.

Ik blijf bij mijn voorstel dus.

 

Verzekeringsrecht: kort door de bocht!

Ik denk dat dit wat kort door de bocht is: Elke particulier kan zich tegen kernrampen verzekeren. De premies die bijv. voor Ghislenghien betaald werden, zijn verrekend in de gasprijzen.  

Juridisch is een verzekering een wederzijds contract waarbij een onzeker gebeuren verzekerd wordt via spreiding van de risico's.  Wie neerstort met een vliegtuig, wordt ook vergoed (of allé, de nabestaanden) op voorwaarde dat ze je identificieren (kleine lettertjes). Hier lijkt het een beetje op een kanscontract, en dan kun je ook zeggen dat onze grondwet kansspelen expliciet verbiedt (maar de lotto winsten zwaar belast en een deeltje schenkt aan ontwikkelingshulp, hoe nobel; ook casino's worden zwaar belast ondanks dat verbod; kwestie van consequent gedrag als mens).

Het risico is zodanig klein op een kernramp, dat de verzekeringen dit WEL dekken als je het vraagt.  Maar voor de lage premie die wij allen eisen, daarin nemen ze gewoon natuurrampen NIET op, maar ook zware rellen niet.

Kijk, hier vlakbij, in Rijsel, maakte ik het mee dat ik rechtsomkeert moest maken dat ze mijn auto niet mee in brand gingen steken.  Ik vroeg aan mijn verzekeraar of dit gedekt was, en hij moest een kleine regel bijvoegen aan het omnium contract hiervoor ZONDER bijbetaling.  Ik heb een internationale transportvergunning en steevast moet ik bij mijn klanten camionneurs aan hun verzekeraar zeggen dat ze moeten opnemen dat het omkantelen van hun camion (gebeurd bij één klant van mij, gelukkig na de aanpassing) moet opgenomen worden (is ook gratis, maar ik ken iemand die het niet in zijn contract had in Heule wat voor hem zijn faillissement betekende).

Ook petroleumtankers zijn verzekerd...

Dus, ja hoor: kerncentrales zijn verzekerd en de toezichthoudende instanties laten onder geen beding toe dat de bevolking in gevaar komt.

Logocom,

Je weet heel goed wat ik bedoel. Je weet ook heel goed wie hier matig en wie extreem uit de hoek komt.

Uw manier van interpreteren, zinnen omdraaien en mensen katalogeren kan ik maar matig apprecieren.

Bovendien ga je op een vervelende manier off-topic.

Of ben je nu gewoon op uw teen getrapt omdat ik liever niet ergens mee aan tafel schuif met jou?

Vandaag in het NL-journaal: windmolenbouwers, de gelukkige jongens die 60 miljard euro aan subsidie opstrijken, gaan omwonenden van windmolens compenseren met maximaal 3.000 euro per windmolen. Zo proberen ze het verzet tegen windmolens te breken... die compensatie wordt NIET uitgekeerd aan die omwonenden maar in 'projecten' gestoken zoals een speeltuin of parkje. Dat verzet zal waarschijnlijk alleen maar sterker worden want zo'n speeltuintje compenseerd niet voor het waardeverlies van de woningen met megawindmolens in de buurt en de overlast.

 

Die extra uitgaven voor de windmolenbouwers komt bovenop de € 50.000 per jaar per windmolen die betaald wordt aan de grondeigenaren voor het gebruik van de grond. Dus eigenlijk is die eenmalige € 3.000 drie keer niks in vergelijking met die 15x50.000= € 750.000 die de grondeigenaar opstrijkt. Deze enorme kosten maken de windmolens nog onrendabeler en dus gaat ook de SDE+ subsidie omhoog die door consumenten opgehoest moet worden. Het mag duidelijk zijn dat de grondeigenaren gerekend mogen worden tot de grootste pleitbezorgers van groene stroom.

 

Maar er zijn veel meer omwonenden met overlast/planschade dan grondeigenaren die hun akkertje beschikbaar stellen...

 

 

 

Je hebt gelijk. Mijne excuses dat ik de bron niet meteen terugvond.   "In 2004, contracting parties to the OECD Paris (and Brussels) Conventions signed Amending Protocols which brought the Paris Convention more into line with the IAEA Conventions amended or adopted in 1997. The principal objective of the amendments was to provide more compensation to more people for a wider scope of nuclear damage. They also shifted more of the onus for insurance on to industry. Consequently new limits of liability were set as follows: Operators (insured) €700 million, Installation State (public funds) €500 million, Collective state contribution (Brussels) €300 million => total €1500 M. The definition of "nuclear damage" is broadened to include environmental damage and economic costs, and the scope of application is widened. Moreover the 2004 amendment removed the requirement for a state to restrict the maximum liability of a nuclear operator, allowing for the first time states with a policy preference for unlimited liability to join the convention."  M.a.w. tot 2004 was milieuschade en economische schade niet eens verzekerd. Zelfs niet voor 1€ ! http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Liability-for-Nuclear-Damage/  In een straal van 25 km rond Doel, wonen 1,200,000 mensen. Een gezin in Vlaanderen telt gemiddeld 2,46 mensen. Dat zijn dus 1200000/2,46 = 487805 gezinnen die in een gemiddelde woning van 230000€ wonen = 112,2 MILJARD €. Gemiddeld zijn nucleaire exploitanten verzekerd voor minder dan 1% daarvan. En dan heb ik alleen maar het particulier vastgoed als schade begroot. Wat slechts een fractie is van de totaalschade. Hoeveel bedrijfsinvesteringen zijn er in die regio ? Hoeveel medische kosten zullen er zijn ? ... Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat bij een nucleaire ramp onze staatsschuld tot boven die van Griekenland zal groeien. Of dacht er iemand dat onze staat daar een apart verzekeringspotje voor had ? 
  • Bij het Europees fonds voor kernrampen misschien (ELINI) ? Daar zat in 2012 de volle 49,725,311€ in. Genoeg om 216 Antwerpse gezinnen van een nieuwe woning te voorzien. http://www.elini.net/ELINI%202012-13-LQ.pdf
  • Misschien 's kijken hoe het in Japan gesteld is ? Tepco staat onder staatswaarborg (was dus virtueel failliet, net als Dexia) en Japan heeft 9 Trillion (met een T = 9000 miljard) JPY obligaties uitgeschreven voor Fukushima. http://www.scmp.com/news/asia/article/1386818/japan-forks-out-extra-trillions-fukushima-clean Dat is zo'n 66 miljard € dat Japan op de internationale markten moest lenen. Er zij op gewezen dat het in Fukushima ging over 200 000 mensen, niet over 1,2 miljoen. Transponeren we dat cijfer, dan zou de schade in België zo'n 400 MILJARD € bedragen. Gelet op de bovenstaande 112,2 miljard € voor particulier vastgoed, lijkt me dat verre van onaannemelijk.
 Maar niet getreurd: Meester-Teller Paul verzekert 400 miljard tegen een premie van 4 miljoen ! 't Zullen solden zijn in verzekeringsland. Misschien kunnen we bij verzekeraar Paul ook terecht om ons tegen de volgende bankencrisis te verzekeren ? Dat zou niet méér dan een miljoen mogen kosten. Wat denk je Paul ? Voor alle duidelijkheid: in gevolge de wet van 22 juli 1985 bedraagt de dekking van de Belgische nucleaire verzekering 1,2 Miljard € of de volle 0,3% van die 400 miljard € ! http://www.syban.be/nl/page/insurance IK HERHAAL: Nucleaire exploitanten betalen hun verzekeringspremie niet ! Ze doen dat overigens nergens ter wereld. Ook in Japan niet. Ze verzekeren zich slechts voor een peulschil. De OESO vraagt niet meer. De rest subsidieert de gewone burger levenslang ! Mocht kernenergie haar verzekeringspremie netjes betalen zoals de rest, dan is kernenergie simpelweg niet rendabel ! Zoals gezegd: de woekerwinsten zijn privé, de monsterverliezen ... Waar kennen we dat nog van ?   Onze huidige staatsschuld bedraagt 337 miljard €, of 97,8% van het BNP. http://www.demorgen.be/dm/nl/989/schuldklok/integration/prm/frameset/schuldklok/schuldklok.dhtmlMet 400 miljard € erbij, brengt ons dat op 216% van het BNP. Ter info: in Griekenland is dat 175%. http://www.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp  En mijn beste Meester-Teller: met welke 'wetenschappelijke' bronnen, ga jij onderbouwen dat die 1,2 miljard € wél voldoende is ? Dat in geval van een nucleaire ramp, onze staatsschuld niet boven die van Griekenland zal groeien ? Zal ik daar op wachten, of moet ik jou rustig verder laten zeveren ?   Mijne excuses dat ik me over dat laatste druk maakte.   PS: Hier zie je - in 50€ biljetten - wat 400 miljard € is (80% van het onderste beeld): http://www.pagetutor.com/trillion/index.html En voor 80 miljard € zou België ons 1000 El Hierro's kunnen betalen ? http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1874418/2014/05/03/Wereldprimeur-eiland-draait-volledig-op-wind-en-water.dhtml'Betalen', dat betekent 20 jaar GRATIS energie, akkoord ? PPS: Ik stel voor dat het volk in een referendum kan kiezen. We leven toch in een democratische staat ?  

Er bestaan breeder reactoren die zijn ontworpen en die werken al jaren.

De breeder verbrand nucleaire afval van 95% naar 70%  Als je 50 jaar nucleaire energie exploiteert, dan is die afvalberg goed voor 300jaar nucleaire energie. Dat is geen sprookje, dat is realiteit.

bvb deze heeft jaren goed gewerkt

http://en.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix

behoudens onvoorziene omstandigheden moet dat weekend voor mij lukken

hans d

Inderdaad, ik woon vlakbij Lille/Rijsel en heb meegemaakt hoe ze een van de eerste windmolens uit de streek bij de Auchan te Roncq terug hebben moeten... afbreken.  De mensen werden gek door de slagschaduw van de zon in hun huizen.  Nu worden de locaties daartoe aangepast, maar zelfs boeren verloren HUN perceeltje met heel dure pachtprijzen per maand per windmolen aan politici die gronden vlakbij de autostrade hadden. 

Weet je de dat de politieke familie De Bethune, bij wijze van uitdrukking, ooit bijna van Brugge tot aan Kortrijk op hun eigen gronden kon lopen? Ten slotte wordt elke windmolen weeral politiek goedgekeurd. En rijken worden rijken waardoor veel armen armer worden (echte rijke mensen met principes en met eerlijke belastingsvoorstellen trekken daarentegen ook de armen mee).

Nogmaals, het lijkt klassiek dat bij een ongeval een bedrijf bekeken wordt als een melkkoe die moet dokken tot het failliet gaat.  Bon dat is de moderne manier van doen blijkbaar. Iedereen wordt ineens depressief, stopt met werken, en zit te klagen tot hij betaald worden..

Tuurlijk gelijk dat antwerpen een peperdure zone is om een accident te hebben, totaal onbegrijpelijk dat die centrales daar staan trouwens.

Voor mij moeten die roestbakken daar weg, en ze mogen gerust nieuwe bouwen op de thorntonbank, zullen daar niemand kwaad doen 50km uit d ekust

Nogmaals: de overheid moet die kerncentrales verzekeren en liefst een internationale gediversifieerde maatschappij, per definitie van winstgevendheid van de privésector of verzekeringsmaatschapij, komt het egoistisch demonisch gedachte naar boven als zo'n centrale ontploft dat de meeste maatschappijen die bvb gefocused zijn op alleen de belgische markt, teveel systemish risico hebben bij zo'n ongeval Het lukt dus met andere woorden als je die verzekering met een europese speler kunt aflsuiten maa rniet met een belgische speler.

Maar zeggen dat het onverzekerbaar is, alles is verzekerbaar. Uw huis wordt verzekerd voor 1%. Nochthans brandt uw huis niet om de 100 jaar af... Er branden welgeteld 1:10.000 huizen af.  Sommige polissen zakken naar 0.5%  per definitie van winstgevendheid van die polisverstrekker is er dus een serieuze marge voorzien bij die verzekering. Waarom rijden alle 'postwagens' onverzekerd rond ? Omdat de post zijn eigen verzekering betaalt... Idemdito kun je redeneren over de kerncentrales

Dus kerncentrales verplichten zich te verzekeren zou leiden to teen 'excessieve' polis. Waarom verzekeren ze zich niet, omdat die excessieve marg evan winst die verzekeringen innen, die polis inderdaad peperduur zou maken. Je kunt beter uzelf tegenverzekeren en klaar is kees.

 

 

Paul,

Die bewuste reactor is een schoolvoorbeeld van hoe rampspoedig zo een centrale kan zijn.

Het heeft meer dan 10 jaar geduurd eer hij eindelijk kon opgestart worden, Tijdens de tien jaar daaropvolgend heeft hij ongeveer 8 jaar stilgelegen wegens accidenten met grote milieugevolgen en uiteraard grote kosten. Wie denk je dat voor die kosten opdraait?Een verzekering? De exploitanten? Of zou het de belastingbetaler zijn?

Ondertussen is hij definitief stilgelegd en is beslist om hem te ontmantelen. Tegen 2027 schat men dat de ontmanteling voleindigd zal zijn.

Je kan wel raden dat ook dat weer een onnoembaar kapitaal gaat kosten. En weer de vraag; wie gaat dat betalen?

Hoe duur kan kernenergie zijn, zelfs met die zogenaamde breeders?

Een sprookje is het alvast niet.

als 6 miljoen Belgen hun huis BEN willen maken, dan leggen die ook allemaal een PV installatie op hun dak. 6miljoen x 10K= 60miljard.

als 6 miljoen Belgen nog elk een windmolen cooperatief aandeel kopen ter waarde van diezelfde hoeveelheid energie om hun auto te laten rijden, dan spreek je van nog een 60miljard

als 6 miljoen Belgen hun vliegvakantie willen vrijwaren met jatropha olie, spreken we van een provintie in Kongo die volgezet wordt met jatropha, lijnzaad, of gelijk welk olierijk zaak. We spreken dus terug van een project van 60miljard.

Het lijkt mij duidelijk dat de fossielvrije droom 180miljard kost.

Als mensen over grote getallen voor dit, en dan spreken over alternatieven moeten ze die getallen ook noemen. Je moet discussies voeren met dezelfde maatvoering.

Dus goed, ik ben pro groene energie, begrijp mij niet verkeerd, maar ik kan mij niet inbeelden dat 10 kerncentrales die nu overal aan een werkbare 6miljard kosten meer gaan kosten dan die 180miljard alternatieve energie plan.

Iemand die beweert dat de verzekering voor de risico's van kernenergie daarbovenop moeten komen boven die 60miljard, heeft dus 120miljard om die verzekering te betalen... En we moeten nu wel eens nuchter zijn. ALs onz economie een omzet haalt van  400miljard, is onze economie op zichzelf een getal waard van 4000miljard (x10) Die 4000miljard vertegenwoordigt de waarde van alle werk van alle Belgen de volgende 10 jaar. Als je nu een kerncentrale doet ontploffen in een zone met 10miljoen belgen en 1miljoen belgen hun werkomgeving treft, zul je dus 400miljard schade hebben. De schade is gewoon uw werk die je niet kunt doen op die plaats. Maar bekijk het eens europees... Europees kun je toch nog altijd uw werk doen.

Doet er mij aan denken, trouwens, zijn we verplicht om onze kerncentrales in Belgie te bouwen ? Kunnen we geen kerncentrale in een superdunbevolkt gebied in Frankrijk bouwen en die stroom naar Belgie sturen ? waarom niet ? Waarom kan dat niet in Europa ? Het lijkt precies dat de europese context dit wel moet mogelijk maken.
 

Paul,

In deze discussie gaat het er nu om dat je kernenergie best kunt vergeten, vergeet de argumenten van de lobbyisten nu.

Je gaf pas nog zelf het voorbeeld van die ongelukkige breeder centrale.

Me dunkt dat stilaan toch wel voor iedereen duidelijk is dat kernenergie de allerduurste manier is om stroom op te wekken,met of zonder verzekering. De onkosten beginnen al een tiental jaren voor de centrales in bedrijf komen (dure onderzoeken), daarna nog een tiental jaren nadat ze uitbedrijf zijn genomen (dure ontmanteling), en vervolgens nog minstens een honderdtal jaren voor de stockage en/of verwerking van het afval.

Om dit te blijven verdedigen moet ge u al serieus en hopeloos in bochten wringen.

Dit is hier weer het NIMBY principe... Not in my backyard...

 

Iedereen is voor groene stroom, en meer zonnepanelen, en meer windmolens, en dit en dat... Maar zeg ze eens 'ja, dat veld daar niet zo ver van jullie, het is een toplocatie voor onze windmolens' en ze ontploffen. Plots worden de huizen minder waard, daarvoor zouden ze wel een eerlijke vergoeding moeten krijgen. Maar vele zouden ze liever weg willen, want ze vervuilen het zicht. Waar gaan we toch naar toe met deze houding? Normaal gezien wordt er onderzocht wat de impact is van ze windmolens op de omgeving, en wordt dan pas de goedkeuring gegeven.

 

Inderdaad er zijn gevallen bekend waarbij mensen zot werden van de draaiende schaduw van de wieken, en dieren zouden daar blijkbaar ook last van hebben (koeien bijvoorbeeld, maar nooit wetenschappelijk onderzocht). Hier zullen ze dus ook rekening mee hebben gehouden omdat het gekend is. Maar natuurlijk blijven ze klagen dat hun woning minder waard zou zijn. En er zullen een paar geneigd zijn naar de advocaat te gaan omdat ze de windmolens daar WEG willen, omdat ze het uitzicht bederven...

 

Ze hebben recht op een vergoeding voor het verlies van waarde van hun bouwgrond. Maar als blijkt dat het bouwen van een speeltuin/park het verlies compenseert, dan hebben ze dus hun 'verloren' waarde terug. Natuurlijk zullen er zien die de verloren waarde liever cash uitbetaald zien, want ja, dan kunnen ze het huis nog steeds proberen verkopen aan de waarde van voor de windmolens, en als dat lukt hebben ze extra winst... Maar ja, waarde van vastgoed word het best vergoed door waarde van het vastgoed...

 

Die 50'000€ is een huurprijs zeg maar die wordt betaald aan de grondeigenaar, omdat windmolens de waarde van de landbouwgrond zelf naar beneden werkt. Die 3'000€ stelt misschien niets voor dan, maar is er al berekend hoeveel de waarde van de woningen zou dalen door de windmolens? En stel dat hun vastgoed nu plots meer waard wordt door die projecten dan voorheen de windmolens? Zouden ze dan plots moeten betalen aan de windmolenbouwers?

 

Op deze manier gaat er nooit een groene revolutie komen, want overal zullen er altijd wel mensen klagen vanwege een beslissing...

 

 

Na twee dagen afwezigheid heb ik moeilijk om alle achterstand in te halen. Enkele algemene reacties:

 

1.  Verband tussen lineaire regressie en oorzaak. In de mededeling n° 169 ban Brother Paul worden twee grafieken getoons om te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen CO2 in de lucht en temperatuursverhoging. Rechtuit gezegd, ik versta geen enkele van de twee grafieken. De eerste slaat op niets, en ik vermoed dat in de tweede grafiek de x-as en de y-as omgewisseld zijn.

Het antwoord is te vinden op de site http://www.scientias.nl/meteorologen-meten-voor-het-eerst-meer-dan-4.../86205 In het eerste artikel "Historisch dieptepunt: meer dan 400 ppm koolstofdioxide in de lucht" staat een grafiek van de CO2-metingen boven de berg Mauna Loa in Hawaiï, metingen die gewoonlijk als maatstaf worden genomen. De CO2-concentratie vermeerdert gestadig met 0,9 ppm/jaar van 1960 tot 1972. Daarna met 1,5 ppm/jaar tot 1992. Hierop volgt een korte knik, maar vanaf 1995 versnelt de verhoging tot 1,9 à 2,1 ppm/jaar.

 

In het tweede artikel "Waarom lijkt de opwarming van de aarde wel gepauzeerd?" staat het antwoord: er is niet noodzakelijk een verband tussen twee parameters omdat er tussen beiden wel een correlatie bestaat. Maar in dit geval bewijzen de klimaatmodellen theoretisch dat er een verband bestaat tussen de temperatuurstijging en de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer. De gevonden (hoge) correlatie tussen beiden is dan hoogstwaarschijnlijk wel een bewijs van dit verband. Er is hier wel een hic: na 1995 is eerst nog een verhoging van de wereldtemperatuur, maar na enkele jaren is er een stabilisatie. Er moeten dus nog andere factoren zijn die een rol spelen. Zo wordt er gesproken van de invloed van El Nino en El Nina, van de opneming van CO2 in de oceanen, (en recentelijk van de rechtstreekse opname van warmte in de oceanen). Maar deze stabilisatie past nog in de algemene trend.

 

De daarop volgende discussie gelijkt meer op een discussie over godsdienst. Elkeen heeft en behoudt zijn standpunt en zijn groot gelijk, en luistert niet naar de argumenten van de andere. Ik doe daar niet meer aan mee, al heb ik ook mijn twijfels.

 

2.  Nucleaire elektriciteit.

 

Ik heb hier mijn uitgesproken mening over. Om te beginnen moeten we dit probleem in zijn historische contekst plaatsen. Na de oorlog werd elektriciteit uitsluitend in kolencentrales in eigen land opgewekt. In de jaren 1960 moet de Belgische staat hiertoe zijn kolenmijnen subsidiëren. Maar België had veel kennis in de civiele toepassing van atoomenergie. Ze verkregen deze van de VS omdat ze gedurende de oorlog uraneum van Congo aan de VS geleverd hadden. Ze kregen ook de mogelijkheid het atoomcentrum van Mol uit te bouwen. Om de energieonafhankelijkheid te kunnen bewaren startten ze een gezamenlijk project met Frankrijk in Chooz. Bij aanvang waren de resultaten teleurstellend, zozeer dat de elektriciens eraan twijfelden of hiervoor wel een toekomst weggelegd was. Later hebben ze in navolging van Frankrijk de nucleaire centrales verder uitgebouwd. En konden ze de zwaar verlieslatende kolenmijnen verder sluiten. Voor het overige moesten de kolen wel vervangen worden door ingevoerde petroleum.

 

Door de vrijmaking van de elektriciteitsproductie is alles op de helling komen te staan. Vooral na de amateurachtige verkoop van de Belgische centrales aan Frankrijk was België niet meer meester in eigen huis. De Greg, die de controle hoerover moest verzekeren, werd door de Belgische staat vakkundig de nek omgedraaid.

 

Het besluit om de nucleaire centrales voortijdig te sluiten was op dat ogenblik louter politiek getint. Want economisch gezien was dat een blunder. De kapitaalvernieting was hiermee immers massaal. Als enig argument het nucleair afval aanbrengen heeft een zeer beperkte draagwijdte: dit afval bestaat reeds in grote hoeveelheid (vorige exploitatie en afbraak van de centrales). De centrales langer openhouden produceert slechts een marginale hoeveelheid afval, marginaal in de oorspronkelijke betekenis van "evenredig aan de geleverde bijproductie". Door een langer openhouden van de centrales verandert het probleem van de berging slechts met ongeveer 20%. Ik beken eerlijk dat het probleem na Fukushima zeer moeilijk ligt, en dat de kostprijs snel omhoog is gegaan.

Reeds toen wist men dat groene energie evenveel vermogen als back-up nodig had. En gezien de zware kostprijs kon dit in feite niet aan de vrije markt worden overgelaten. Zeker niet nu de gasprijs de hoogte in vliegt. Nederland koos voor de goedkope kolen, ondanks hun hogere uitstoot. Het is precies of Nederland reeds sinds lang bij de klimaatcritici hoort. Frankrijk weet niet hoe het verder moet. De Franse staat als hoofdaandeelhouder heeft steeds een lage elektriciteitsprijs opgelegd. Hierdoor werd het onderhoud enigszins onbetaalbaar, en zijn er geen voorzieningen getroffen voor de vernieuwing van het park, welke richting dit ook zou uitgaan. Ten andere, ik vraag mij af of de testen naar de luchtbellen in het staal van de reactorvaten ook in Frankrijk geschieden. En indien wel, of ze positief uitvallen. Steekt hier in België geen ander plan achter?

 

Er bestaan genoeg officiële rapporten die moeten bewijzen dat in 2050 België uitsluitend op groene energie kan werken. Maar op gebied van elektriciteitsopslag zijn ze wel zeer optimistisch, en rekenen ze op technieken die in de verste verte nog niet bestaan. Biomassa, de enige energiebron die constant stroom ken leveren, wordt eerder beschouwd als niet groen genoeg. En zonne-energie zal in België altijd marginaal blijven, met marginaal in de bijbetekenis van gering.

 

N.B. Ik ben ook vrij einde september voor een constructief gesprek.

Je mist volgens mij het punt dat de compensatie geen compensatie is om overlast/waardevermindering weg te nemen (verre van dat) maar om het publiek het valse idee te geven dat de omwonenden gecompenseerd worden. De gemiddelde simpele ziel zal het bericht (omwonenden worden gecompenseerd met € 3.000 per windmolen) gemakkelijk opvatten als dat elke omwonende in de directe omgeving van één of meerdere windmolens op z'n minst € 3.000 krijgt, tenslotte krijgt de boer ook € 750.000 voor die ene windmolen op z'n land...

 

Ik vind de bezwaren van burgers tegen windmolens zeer terecht, de geluidsoverlast blijkt het woongenot aan te tasten (niet meer lekker buiten kunnen zitten, altijd met de ramen potdicht en oordopjes moeten slapen) en de waardevermindering van de woning kan oplopen tot vele duizenden euro's. Het is dan ook niet terecht om windmolens in dichtbevolkte landen als Nederland en België op te stellen, vooral ook omdat goede alternatieven voorhanden zijn die zelfs goedkoper zijn en meer CO2-reductie opleveren. De groene revolutie kan best plaatsvinden zonder windmolens in de lage landen. Ik durf te stellen dat de groene revolutie zelfs beter af is zonder megawindmolens. Al was het maar omdat het draagvlak voor windmolens zeer klein is waardoor de overlast eerder gevoeld gaat worden. Maar ook omdat te veel windmolens de inpasbaarheid bemoeilijken en uiteindelijk meer CO2 geproduceerd wordt door de fossiele centrales die niet optimaal kunnen draaien om wegvallende windstooom op te vangen.

 

In dunbevolkte landen met grote hoogteverschillen in het landschap zijn windmolens al veel beter inzetbaar omdat de overtoliige windstroom gebruikt kan worden om water naar hoger gelegen spaarbekkens te pompen en naar behoefte daar energie mee op te wekken. Voor onze platte rivierdelta-landjes zijn zonnepanelen veel geschikter en wij kunnen veel fossiele energieverbruik vermijden door verspilling te voorkomen. Wat niet gebruikt wordt hoeft niet opgewekt te worden!

Ik ben niet zo thuis in lineaire regressie, dat is meer iets voor alfa's. Maar volgens mij is de bewijsvoering met statistische bewerkingen gebaseerd op diverse metingen waarbij sprake is van een populatie die groot genoeg is om het verband tussen enkele factoren aan te tonen. Hoe doe je dat met één aarde?

 

Ik stel vast dat je geen enkele poging onderneemt, om mijn stelling te weerleggen dat nucleaire exploitanten hun verzekeringspremie niet betalen. Dat was nochtans het vertrekpunt van onze discussie. Enkele reacties geleden vond je het tegendeel 'allang bewezen' en Costaccountant een 'groene jongen met een theorie van onbetaalbaarheid'. Ik mag dus aannemen dat we het er voortaan over eens zijn dat nucleaire exploitanten hun verzekeringspremie niet betalen ? Maar desondanks ben je nog steeds voorstander van een nieuwe centrale ???   Klaar is Kees ? Ik geloof mijn eigen ogen niet. Als ik het goed begrijp: 
  • Moeten alle 11 miljoen Belgen zich zelf verzekeren tegen een nucleaire ramp ? En - als dat verzekeringstechnisch al zou kunnen - dan zou dat niet neerkomen op een levenslange subsidiëring van kernenergie door de gewone burger ???
  • Ik mag er je aan herinneren dat het verzekeringsrecht quasi integraal gebaseerd is op het begrip 'burgerlijke aansprakelijkheid'. In 't Vloms: Potje breken is potje betalen ! Maar voor kernenergie dat onze staatsschuld in één klap kan verdubbelen ... zouden we daarop een uitzondering moeten maken ???
  • Het klopt dat grote maatschappijen zichzelf kunnen verzekeren. En aldus besparen op de winstmarge, verkoopkosten, ... die in verzekeringspremies vervat zitten. MAAR: het maximale risico dient dan wel in een apart potje daartoe, op hun balans te staan ! M.a.w. nucleaire exploitanten dienen zich dan te kapitaliseren met 400 miljard €, bovenop de investering in de centrale. Zoniet gaan ze gewoon failliet, en mag het volk die 400 miljard € ophoesten. En jij dacht dat onder die voorwaarde, nucleaire energie ... rendabel is ???
Zo klaar was Kees !   Maar in die redenering van jou dat 'alles verzekerbaar is', wil ik 's een eindje met je meefietsen. Want als je gelijk hebt, waarom verzekeren ze zich dan niet naar behoren ? Als het wel kàn - wil dat dan niet zeggen dat de nucleaire sector het volk ... oplicht ? Door slechts 0,3% van de premie te betalen, die ze zouden moeten en kunnen (!) betalen ? En dat al zo'n 50 jaar ? Met medeweten van hoeveel ministers ?   Als jij dus kan aantonen dat nucleaire exploitanten zich wel kunnen verzekeren voor 400 miljard €: ga je gang !   PS: De verzekeringspremie voor een woning bedraagt rond de 1‰, of 0,1% van de venale waarde, en niet 1% zoals je stelt. Eén enkel huis dat afbrandt, is een perfect beheersbaar - en dus verzekerbaar - risico. Verzeker 500 000 huizen en je zal - elk jaar - moeiteloos de schade kunnen uitbetalen ... met de premies die je ontvangt ! De 'schadelast' draait gemiddeld rond de 70%. Denk repartitiestelsel. Daar draait de hele niet-leven tak onder: autoverzekering, familiale, arbeidsongevallen... Maar, mochten 500 000 huizen in 1 keer afbranden ... dacht je dat bv. AG dat kan betalen ??? Precies daarom worden dergelijke risico's in je polis uitgesloten: oorlog, nucleair, ...   

 

 

Ingir heeft gelijk wanneer hij stelt dat geld dat gestoken wordt in energiebesparing meer zou opbrengen dan dure en te weinig actieve zonnepanelen of windturbines. Vandaag een artikel in de Standaard: "Japan verving deel nucleaire capaciteit door energiebesparing". Geplaagd door black-outs deed iedereen hieraan mee: minder verlichting, minder airco, minder lichtreclames, LED-verlichting in plaats van halogeenlampen, enz. Het geheel heeft een besparing van 15 à 20 % opgeleverd. In een lezersbrief wordt ook gesuggereerd van in de zomer de winkeldeuren toe te houden daar waar de airco op volle kracht werkt. Vele winkels hebben reeds spaarlampen geïnstalleerd, maar dit zou algemene regel moeten zijn, zodat airco zo weinig mogelijk nodig zou zijn.

 

Ingir, lineaire regressie wordt toegepast als er voornamelijk slechts twee factoren interactief zijn. Wanneer er meerdere actieve parameters zijn moet men aan multiregressie doen, maar dit is reeds werk voor specialisten. Hoe slechter de correlatiecoëfficiënt, des te kleiner is het verband tussen twee reeksen gegevens en zijn er andere parameters die invloed uitoefenen. Deze techniek kan in ieder vakgebied worden toegepast. De Gausscurve (in klokvorm) is iets gans anders: hier wordt naar het gemiddelde en de afwijking van dit gemiddelde gezocht van een groot aantal onafhankelijke gegevens, bijvoorbeeld de lengte of gewicht van een groot aantal mensen.

Charel ja maar toch uw slogans weer eens fijntunen:

1°  mathematisch kost kernenergie in constructie (opbouw) 5x goedkoper dan alternatieve energie

2°  kernenergie kost de electriciteit van grondstof naar afgewerkt product in marginale kostprijs per kWh  100x goedkoper dan aardgas, en ongeveer even duur als windenergie

3°  het afvalprobleem is een theoretisch probleem, omdat de huidige reactoren niet alles wegreageren, en ja ik heb verwezen naar het verkeerde type, er bestaan generatie IV reactoren die veiliger zijn

http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_IV

Gas-cooled fast reactor (GFR) er zijn er 3 in aanbouw in europa

Sodium-cooled fast reactor (SFR), een operationeel en een 3tal in aanbouw

Lead-cooled fast reactor (LFR), waarvan eentje gebouwd wordt in Belgie...

 

 

 

 

Maar hoe bepaal je de richting van de afhankelijkheid tussen twee factoren? In de gebruikelijke klimaattheorie wordt verondersteld dat de temperatuur op aarde zal toenemen als het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt. Dat is gebaseerd op het feit dat in laboratoriumopstelling de temperatuur stijgt bij hoger CO2-gehalte. De aarde heeft echter een zeer complex klimaatsysteem waarbij het wel eens kan zijn dat een temperatuurstijging tot gevolg heeft dat meer CO2 vrijkomt uit bijvoorbeeld oceanen.

 

Dat twee factoren gecorreleerd zijn zegt volgens mij niets over welke factor oorzaak en welke gevolg... Laat duidelijk zijn dat ik niet geloof in het IPCC-verhaal, dat er te veel onzekerheden zijn en dat we daarom alleen die maatregelen moeten nemen die onze maatschappijen niet onnodig opzadelen met lasten en overlast.

 

In een overheidsrapportage "Hernieuwbare energie 2013" van de Rijksdienst Ondernemend Nederland lees ik dat de subsidie Duurzame Energie als volgt is toegekend:

- windmolens: 642 miljoen euro voor een toegezegd vermogen van 404 MW (dat is 1,59 miljoen euro per MW)

- zonnepanelen: 121 miljoen euro voor een toegezegd vermogen van 133 MW (dat is 0,91 miljoen euro per MW)

Hieruit blijkt dat windstroom veel meer subsidie nodig heeft (lees: minder rendabel) dan zonnepanelen. Maar dat wisten we eigenlijk al, zonnepanelen zijn al bijna rendabel zonder subsidie en saldering. Bij zonnepanelen is er nauwelijks sprake van maatschappelijke weerstand (enkel wat architecten die liever dood gevonden worden dan bestaande woningen te vervuilen met blauwe dakpostzegels) en is de stroom direct ter plaatse inzetbaar waardoor er veel minder verliezen optreden. Daarbij zakken de kosten voor zonnepanelen al vele jaren terwijl de kosten voor windmolens stijgen door de toepassing van zeer schaarse aardmetalen en veel staal.

Op dit moment zou ik windmolens alleen toepassen als er mogelijkheden zijn om de stroom voor langere duur is op te slaan in spaarbekkens, voor onze landen is een combinatie van energiebesparing en duurzame opwekking met zonnepanelen de meest haalbare optie. Verkeerd bezig dus in NL...

ingir

er zullen altijd twee tegenover elkaar staande visies zijn, en dat zal nooit veranderen. net als bij gsm-straling, kernenergie, tabak (daar is ondertussen wel een consensus meen ik) enz. heb je diegenen die zeggen dat je eerst moet bewijzen dat het geen kwaad kan, terwijl de andere partij  stelt dat het geen kwaad kan en de anderen het tegendeel moeten bewijzen.  voor mij is de eerste partij voorzichtiger en neemt minder risico's.  zo ook zie ik IPCC niet als een bende schurken of bedriegers, maar die het zekere voor het onzekere nemen en proberen mogelijke problemen te voorkomen.  want de tegenstanders hebben ook nog altijd niet kunnen bewijzen dat meer CO² uitstoot geen kwaad kan.  er zijn en blijven dus twijfels, en als goede huisvader/moeder neem je dan je voorzorgen.

wat subsidies betreft kreeg bij ons PV een veel grotere vergoeding dan wind, in den beginne was dat bijna een factor 5.  ik herinner me cijfers van 450 €/MWh voor PV en 91€/MWh voor wind.  na wat zoekwerk heb ik volgende cijfers gevonden, in 1998 77 €/MWh (on-shore), volgens het KB van 16 juli 2002 (off-shore) werd dat 107 € voor de eerste 216 MW geïnstalleerd vermogen, daarboven 90 € aan groenestroomcertificaten.

de vraag is natuurlijk wat die subsidies in nederland inhouden, voor off-shore is (of was) er een subsidie voor de kabel en de groenestroomcertificaten, voor de windmolens zelf was er voor zover ik kan terugvinden geen enkele subsidie bij ons (tenzij misschien helemaal in de beginfase), enkel voor de productie.  en die lag dus merkelijk lager dan die voor PV.

wind heeft toch nog een voordeel tegenover zon, wind heb je over een veel langere tijdsspanne dan zon,  en in de winter, wanneer de behoefte het grootst is, is de windproductie veel groter dan die van de zon.  en dat maakt dat je voor wind net minder buffering nodig hebt dan voor PV volgens mij.  en dus helemaal niet zo slecht bezig :-)

hans d

 

ik denk niet dat het een kwestie is van visie, maar gewoon het 'medium scheppen' zodat de markt in de juiste richting evolueert.

Nu doen we volgende zaak verkeerd: uw huis kun je verwarmen voor 1000euro en is kwasie onbelast, en het isoleren van uw huis kost 20.000euro door de lasten op arbeid. Dus die verhouding is gewoon verkeerd. Zet die verhouding zodanig dat er een 'belastingsneutrale' keuze ontstaat: de besparing moet evenveel belast worden dan de arbeid die de besparing kan realiseren. En dan kom je uit dat je uw huis beter verwarmt voor 2000euro, en dat de oplossin gom minder te verbruiken kan komen voor 10.000euor. Dus je krijgt een hoger rendemen top uw investering zonde renige vorm van subsidie. En iedereen zal egoistisch naar zijn bord kijken en zijn probleem oplossen, de economie zal aantrekken, men zal eraan beginnen zoals het hoort.

Nu maak tmen alles onrendabel, zowel de windmolenboeren, EDF en CREG zitten te klagen. En dus mag je stellen dat er geen goed model zit, er zit ergens fouten in ons model die we gemaakt hebben.

Daarom dat ik zeg, je bent beter af met een economisch model te maken die geen concurrentie vervalst, dus zonder subsidies en zonder excessieve taksen. Je bent beter met alle lasten op alle fossiele grondstoffen gelijkschakelen.Dat is een eerste verstandig economisch principe. Je kunt ook beter alle subsidies vanuit de sociale sector afschaffen (voorzie dan gewoon meer inkomsten voor die iedereen terug gelijk, maar niet selectief zijn, zodat mensen de juiste economische keuzes maken) Je schakelt de lasten op arbeid lager dan de lasten op fossiele grondstoffen, en automatisch komt de sector op gang

Waar het zal eindigen ? Je moet u daar geen zorgen in maken op voorhand, de economie zal dit vanzelf oplossen.

 

 

Heel goed gezegd: "oorlog, nucleair"

Er is ongeveer evenveel risico dat hier in Antwerpen een oorlog uitbreekt en zo 500.000 huizen in één keer afbranden als dat de kerncentrale opgeblazen wordt (waarom niet in diezelfde oorlog) en zo 500.000 mensen ziek zou maken zonder dat ze de kans zouden gehad hebben om op veilige afstand (paar honderd kilometer, liefst tegen de windrichting) weg te trekken.

Trouwens: hoe ga jij de centrale van Borsele net over de grens in Nederland verplichten zich te laten verzekeren voor de wind als die naar België zou waaien, of de centrale van Chooz als de wind (zoals bijna altijd) richting België zou waaien, of omgekeerd Doel als de wind (zoals bijna altijd) naar Nederland waait?

Kijk, wat jij eist, is dat jij wel de keuze zou hebben om 100% groene energie in je huis te hebben, maar NIET wil bijdragen in de prijs van elektriciteit die tegelijk de veiligheid van de kerncentrales betaalt.

Want hierboven wordt duidelijk gesteld dat je:

1. Ofwel je eigen risico dekt en dus zo voorzichtig mogelijk bent
2. Ofwel vindt dat de hele gemeenschap het risico moet betalen en dekken en dat die prijs dan afgewend wordt op de burger (hetzij via de energieprijs, hetzij via belastingen)

En dan vergeet je je kernnuance: 

Welk risico moeten we dekken, om te vergelijken met je auto:

1. Rij jij met een nieuwe wagen, dan heb je wellicht de duurste omnium van zo'n ruime 1000 EUR per jaar (zoals ik nog even tot mijn camionette 3 of 4 jaar oud is)
2. Rij jij met een oude wagen en vind je jezelf een goede chauffeur, dan spaar je liever dat geld voor een verzekering van 350 EUR gewoon voor de wettelijke verplichte BA = burgerlijke aansprakelijkheid voor derden (als je iemand overhoop rijdt)
2. Woon je in Nederland dan betaal je soms maar 250 EUR voor eenzelfde dekking want in Nederland worden dode en invalide mensen niet zo exuberant vergoed als hier in België met als gevolg een goedkopere premie (maar let op dat je jezelf daar niet laat overhoop rijden, hier krijg je snel een paar miljoen BEF voor je kind dat overreden wordt of bijv. het Russische vliegtuig dat in Bellegem in 1989 op een huis neerstortte voor de jongen die thuis gebleven was)
3. Ben je een jongere dan betaal je snel meer dan 1000 EUR enkel voor de BA en kun je zelfs geen omnium krijgen.
4. Rij je met een oldtimer of een moto bijkomend dan kom je al met 150 EUR ruim toe voor een BA.

In welke mate moeten kernmaatschappijen hun centrales dan verzekeren?

Ben je misschien vergeten dat de volgende klasse kerncentrales "uit natuur veilig zullen zijn", wat wil zeggen dat bij een probleem vanzelf de reactie stil zal vallen (daarom wou men kernfusie en dan kon men daar ook meteen het kernafval bij kappen, maar het proces lijkt men niet op gang te kunnen houden en men moet temperaturen van miljoenen graden bereiken die men enkel bij de LHC lijkt te kunnen bereiken op dit moment naast het bijna absolute nulpunt met gigantisch stroomverbruik dat ENKEL door kerncentrales kan geleverd worden).

Verzekeringen moeten trouwens grote risico's opnieuw herverzekeren. Vandaar Lloyd voor scheepvaart enzovoort, of bijv. de BA verzekeringen van vrije beroepers in België (hoeveel hebben die ooit uitbetaald, maar er moeten onmogelijke sommen gedekt worden zodat ALLEEN die Zwitserse maatschappijen onze vrije beroepers kunnen dekken en ze de concurrentie met eerlijke en kleinere verzekeringsmaatschappijen uitschakelen).  

Dus als jij die 'totale verzekering' wil, wordt dat primo voor ELKE energievorm onbetaalbaar en secundo zullen daar speciaal verzekeringsmaatschappijen voor opgericht worden met als aandeelhouder dezelfde firma's als dezen die de elektriciteit maken zodat de winst bij hen blijft.  Economie is big business.  Maar dat laatste zul je wel bijtreden als collega accountant/boekhouder.  Denk aan het hele verhaal als je een ongeval had met twee auto's en ze allebei bij bijv. Axa zaten of Mercator. Dus werd er een wet gestemd dat de rechtsbijstand niet van dezelfde maatschappij mocht zijn. Maar wie bezit de aandelen van de intussen opgerichte aparte maatschappijen die de rechtsbijstand dekken? Natuurlijk, de grote verzekeringsmaatschappijen die verplicht waren die rechtsbijstand... af te stoten.  Business as usual.

"De meeste wagens rijden 1 uur per dag, en hangen 23 u aan het net."

Sorry, de meeste wagens zijn camions en iedereen die het (nu erg zware rijexamen) rijbewijs C, CE of D, DE afegt, weet dat zij 8 uren per dag moeten rijden met liefst 44 ton.

De wagens die maar 1 uur per dag rijden, kunnen best allemaal elektrisch worden, maar worden op dit moment alleen opgeladen met tot voor kort goedkope kernenergie of steenkoolenergie of aardgasanergie en nu door windmolens en zonnepanelen duurdere groene energie uit het stopcontact.

En zo maakt 'het groene bedrog' zichzelf ook waar: de elektriciteit wordt duurder door de groene energie, waardoor de groene energie net rendabeler wordt: Wat Te Bewijzen Was of QED = Quod Erat Demonstrandum.

Ik rij nu minder dan vroeger, 'maar' 1300 km meer per week. Soms 800 km in een dag zelfs, dan weer een aantal dagen kom ik maar aan dat uur per dag dat ik even veel stil sta als rij (gemiddelde 50 km/h als het meevalt inclusief veel autostrade volgens mijn boordcomputer).  Ik zou te duur worden voor mijn klanten als ik geen camionette had waar al mijn materiaal in kan en die maar om de 40.000 km per jaar voor een onderhoudbeurt van 250 EUR binnen moet voor olie en geen distributieriem heeft en mijn achterbanden meer dan 130.000 km meegaan en mijn voorbanden bijna 100.000 km (hangt alleen af van veel bochten nemen, mijn rijstijl is goed, zelfs mijn remblokjes moest ik voor de eerste maal maar vernieuwen boven de 120.000 km wat betekent dat ik echt economisch heb leren rijden, wat ik vroeger niet kon).

Dat is allemaal besparing op grondstoffen en asbest en diesel (zuinig rijden).

Laat ons akkoord gaan met het streven naar verbetering, maar niet maniakaal dromen opdringen voor we van elk idee niet in groep de contra's bespreken. Hier krijg ik soms de indruk dat elk voor een model staat dat enkel maar voordelen heeft, terwijl in de dialoog voor alles pro en contra tot uiting komt. Diversiteit betekent zowel volgens de locatie als volgens de toepassing aangepaste energie voorzien. Bij de petrochemie hoort een kerncentrale. Bij woningen eerder zonnepanelen (zeker sinds de PC's niet meer verbruiken), maar voor hun verwarming zijn dan weer brandstoffen dan wel zwaardere energieopwekkers nodig).

Elk zijn set zonnepanelen gaat best op maar nu al moeten we Sunny Boys en andere inverters vervangen. Soms al door iets lichtere omdat multikristallijne met zo'n superzelfrichtende mast naar de zon de panelen toch sneller doet degraderen dan we dachten en dan we hebben met de oudste maar minder renderende monokristallijne en niet richtend.

Windmolens kregen subsidies en nu gaan die wegvallen.

Zonneboilers, verdomme hebben we toch al schade met het staal dat niet zo corrosiebestendig bleek te zijn van een leverancier die intussen maar snel koos om failliet te gaan zodat we met onze garantie daar ook in de lucht zitten.

Water diep onder de grond is heel mooi, maar hoeveel huizen en tuinen gaan we de komende 20 jaren nog openbreken om dat te vullen met water en wie zal dat allemaal kunnen betalen?

Ik denk dat de wet van economie (vraag en aanbod) en de prijs haar werk goed doet.  Diesel zal te duur worden als het te intensief gebruiken en als er geen oorlog was geweest bij de OPEC was het al lang heel duur los van de taksen.

Twee moto's liggen hier continu aan de druppelladers, sinds ik een opspoorbaar gsm-alarm en track en trace systeem liet installeren, moet dat trouwens want die 30 Ampère uur loodbatterij wordt liefst in 7 dagen leeggetrokken door enkel die actieve simmodule met GPS-tracering.  Mijn nieuwe Nokia 630 gaat twee dagen maximaal mee op batterij, waar mijn E72 nog een hele week voortdeed, zeker als ik bluetooth en WLAN durf aanzetten, is het nog erger.

In onze huizen zitten nu gemiddeld 10 tot 50 adapters (tel eens na bij u thuis, neem Telenet en Skynet en telefoon ook mee, hé).

Dat is ook niet goed voor het milieu... Bovendien slaagde ik er inderdaad laatst met een hacker in om Samsung TV's op afstand in gang te krijgen door hun IP-adres 'wakker' te maken... Samsung vraagt van de cliënten nu hun firmware up te daten na ons verzoek... Ook de Tesla S heeft intussen soortgelijke updates gekregen want remmen kunnen activeren op afstand is toch niet wat ze als wenselijk beschouwen...