Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

 

 

Ik beschouw een trendstudie langs lineaire regressie als zeer wetenschappelijk. Laten we de trend van de wereldtemperatuur over de laatste 40 jaren nemen gelijk in de studie van cru.uea. We vertrekken van het einde van de koudere periode van de jaren 1940 tot 1974, jaar waar de afwijking van de gemiddelde temperatuur - 0.18°C bedroeg, en waar de werkelijke opwarming gestart is. Laten we in eerste instantie aannemen dat het CO2-gehalte in de atmosfeer praktisch lineair gestegen is met het jaartal. Op de x-as, waar het jaartal staat, wordt dus ook de relatieve verhoging van het CO2-gehalte aangegeven. N.B. Waarschijnlijk stijgt de emissie jaarlijks, maar die cijfers heb ik nu niet onder handen. De temperatuursverhoging zou dan sneller moeten stijgen met de tijd, hetgeen manifest niet gebeurt.

 

We passen twee verbeteringen aan: de invloed van de Pinatubo in 1991 en van de El Nino van 1997 worden afgevlakt, want zeker niet in verband met het CO2-gehalte.

 

We vinden volgende regressielijn: temperatuur = 0.0165 x + 0.104

Correlatiecoëfficiënt r = 0.92

 

Als we deze lijn over 100 jaren doortrekken, dan zouden we een temperatuursverhoging van 1,65°C bekomen. Dit is een wezenlijke verhoging, en geen afkoeling. En de correlatiecoëfficiënt van 0.92 is werkelijk hoog.

 

Na verschillende weken van studie van allerlei bronnen is dit mijn persoonlijk oordeel. Er is zeker een verband tussen de verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer en de verhoging van de wereldtemperatuur, maar er zijn nog andere invloeden die gelden, en die wetenschappelijk onduidelijker zijn. Dat er op korte termijn fluctuaties zijn is inherent aan het wispelturig klimaat. Hier zou de voornaamste factor wel de atlantische fluctuatie van de hogedrukgebieden kunnen zijn. Het is ook een feit dat het noordelijk halfrond sneller opwarmt dan het zuidelijk. Laat de specialisten hun werk doen, maar het alarmisme is misschien overdreven. Hier komt dan het voorzorgsprinciep te voorschijn.

 

De invloed op het zeewaterniveau is ook nog onduidelijk. De cijfers van het IPCC en van de NASA worden betwist door de Nederlandse specialist Mörner. Hier mag het IPCC wel een antwoord op geven.

 

 

De fout dat woningen slecht geïsoleerd zijn ligt niet aan de politieke normen. Het is de burger zelf die verantwoordelijk is om de woning te isoleren. Vroeger was dat allemaal geen probleem, verwarmen kostte niets. Nu er een oliecrisis zou dreigen over 40tal jaar ofzo (hoewel dit wordt betwist, omdat er nog altijd bronnen ontdekt worden en dergelijke) zijn de prijzen de lucht in geschoten, en is er een economische druk om woningen te isoleren. Daarnaast is er een politieke druk (denk maar aan Rusland die de gaskraan naar Europa kan toedraaien, en al de problemen tussen Amerika en het midden oosten...) op fossiele brandstoffen te minderen.

 

In Europa zijn de isolatienormen ONDER ANDERE genomen vanwege CO2 reductie, en voordelen voor het klimaat. Dit is echter niet ENKEL vanwege de mogelijke milieucrisis. Het dient op de woonwijken LEEFBAAR te houden qua uitstoot. Het is niet voor niets dat de industrie niet in woonwijken mag kopen, en dat industrie nog eens moet investeren in filters. Het is dus ook een beslissing waar MEDISCHE zaken meespelen (onze gezondheid). Verbranding van olie en van gas is nooit 100% zuiver, en geeft altijd risico op CO en andere giftige verbindingen. Beslissingen zijn dus MEER dan milieuoverwegingen.

 

Ontbossing is ook een goed voorbeeld: enerzijds zijn bossen van milieustandpunt uit belangrijk. Maar het is weer meer dan dat, bossen en struiken houden de waterstromen onder controle (en zoals u ook weet zijn er veel problemen qua overstromingen hier), ook houdt het modderstromen tegen, en kan het in heel beperkte mate grondverzakkingen verhelpen.

 

Denk dus in het vervolg eens na als de regering iets beslist. Het gaat niet enkel om de milieucrisis, integendeel, de milieucrisis is in de meeste partijen niet zo heel belangrijk, maar draait het rond economie. In België hebben we natuurlijk de traditie om beslissingen zoals bijvoorbeeld de isolatienorm, of de maximum uitstoot van voertuigen zo laat mogelijk te verhogen (met waarschuwingen van Europa). Dit is vaak omdat de Belgische economie heel gevoelig is: vele bedrijven lonken naar het buitenland omdat ze daar goedkoper kunnen functioneren, en dus meer winst hebben. De regering hier moet dus schipperen tussen het belang van de bevolking en de bedrijven. Als u dit niet belangrijk vindt: stel dat de regering de bevolking voor trekt op de bedrijven, dan zullen vele bedrijven verhuizen naar het buitenland, omdat het daar goedkoper is en ze daar minder rekening moeten houden met de burgers. En eenmaal ze weg gaan, is het moeilijk om hier nog iets deftig te kunnen doen in ons land, er zou teveel werkloosheid zijn (we zitten al dicht op die rand van onbetaalbare sociale zekerheid, en ook van onbetaalbare gezondheidszorg). En dan is er nog een staatsschuld af te betalen. Voor een beslissing die de regering maakt, tellen al die factoren mee.

 

Ik zou u aanraden om uw mening niet voor te stellen als een feit, en u zou beter moeten leren hoe dingen werken alvorens er stempels op te plakken. Denkt u dat onze politici er gewoon bijzitten met 'ja' of 'nee' te stemmen? Er gaan periodes van onderzoek vooraf, de politici proberen zich dan zo goed mogelijk in te wijden in de problematiek rond de beslissing, en pas dan gaan ze over tot een conclusie trekken door te stemmen, of een voorstel te doen. Niet alles is zomaar uit de lucht gegrepen.

Voor de Nederlandse situatie is het wel zo dat de overheid in hoge mate verantwoordelijk is voor de energieverspilling van vrijwel alle woningen. Zo'n 80% van alle woningen in Nederland zijn gebouwd in opdracht van sociale huisvesters en grootschalige projectontwikkelaars, consumenten hebben geen invloed gehad op de energiezuinigheid van hun huur- of koopwoning. Pas de laatste jaren worden de isolatienormen mondjesmaat aangescherpt maar gezien de lage bouwproductie die met onze bevolkingsopbouw nodig is heeft die aanscherping nauwelijks enige betekenis.

 

Om je een idee te geven: de 7 miljoen woningen in NL (gemiddeld 2,2 bewoners, vloeroppervlakte 90m²) verbruiken gemiddeld 1.650 m³ aardgas voor verwarming, SWW en koken. Dat betekent dat ongeveer 1.400m³ gas voor ruimteverwarming wordt gebruikt ofwel 140 kWh/m² per jaar. Dat is zo'n 10x meer dan wat een beetje passiefhuis verbruikt.

 

Elk nadeel heb z'n voordeel zoals wij van Cruijf geleerd hebben, in dit geval betekent dat hoge verbruik flink verlaagd kan worden. Het besparingspotentieel, zowel qua vermindering fossiele brandstoffen als uitstoot CO2, is dan ook gigantisch. In 15 jaar tijd zou een halvering van het gasverbruik voor ruimteverwarming, dus naar 70 kWh/m², een jaarlijkse besparing van bijna 5 miljard m³ aardgas en 8,7 miljoen ton CO2 betekenen.

 

Desondanks wordt in het Energieakkoord vooral geïnvesteerd in grootschalige windenergieprojecten op land en zee. Ik weet nu ook waarom: die windmolens hebben nauwelijks invloed op het verbruik van fossiele brandstoffen terwijl wel mooi weer gespeeld kan worden met het opgestelde vermogen aan duurzame opwekking. Zo worden het eigen belang van de overheid (belastinginkomsten en aardgasbaten) veilig gesteld en ook de omzet van de olie-industrie (lees: Koninklijke Shell) wordt zo niet aangetast. Investering in energiebesparing zou niet alleen effectiever zijn (grotere besparing op fossiele brandstoffen en CO-uitstoot) maar ook veel efficiënter. En dat maakt de keuze voor windmolens wel heel erg kwalijk. Huishoudens worden immers opgezadeld met flinke belastingverhogingen voor maatregelen die nauwelijks effect hebben en tegelijk worden de huishoudens niet gestimuleerd om hun energieverbruik structureel te verlagen.

 

De slechte prestatie van windmolens is uitgerekend, in NL wordt slecht 0,2% van de energieimport en eigen winning beperkt met de voorgestelde 3.000 windmolens. De overheid kan dan ook zeer tevreden zijn.

 

http://www.clepair.net/windbesparing.html

De burger kan er inderdaad weinig doen dat projectontwikkelaars en sociale huisvesting de woningen een slechte isolatiewaarde zou geven. Helaas kan vadertjestaat hier ook weinig aan doen. Hetgeen ze kunnen doen is de minimale isolatiegraad van woningen verhogen. Denkt u nu echt dat dit niet wordt gedaan omdat er dan minder gas zou worden gebruikt? Is het niet dat men liever af wil van het importeren van gas en olie, om zo de politieke spelletjes die met gas en olie worden gespeeld? Zie dat Rusland ons plots afsluit, zitten we met problemen voor de verwarming.

 

Helaas ziet u de politiekers als corrupte poenscheppers, maar daar kan ik weinig aan doen. U kijkt ook niet naar het geheel concept: windmolens dienen vaak om fossiele verbranding en kernenergie te verminderen. Inderdaad, op hetgeen geïmporteerd wordt van fossiele brandstof en elektriciteit heeft dit niet veel verschil, aangezien een groot aandeel fossiele brandstof dan nog eens gaat in de auto, of naar de verwarming thuis, en naar de industrie en dergelijke. Maar windmolens gaan enkel over elektriciteit, dus moet dit enkel op gebied van elektriciteit worden vergeleken (ik heb het hele artikel niet gelezen, maar ga verder op wat u schreef). De eerste windmolen waarmee men warmte geeft moet nog uitgevonden worden denk ik.

 

Er is in Nederland genoeg innovatie te vinden naar groene alternatieven (wat ik in België nauwelijks zie). Rijden op gas gezuiverd uit de rioleringsnetwerken, rijden op waterstof (zelfs voor vrachtwagens), een soort plantenmoeras dat elektriciteit opwekt,... Er gebeurt daar veel innovatie, maar dat heeft allemaal nog proefprojecten en kinderziektes. De regering zou er veel logischer te werk gaan door de afhankelijk van de fossiele brandstofprijzen te verminderen. En het dan ook logischer dat ze gewoon extra belastingen heffen op hetgeen dat meer vervuilt (zo gebeurt het hier toch in België), zo hebben ze in het begin wat meer belastingsinkomen, en verschuift het evenwicht ook (vandaar dat België een dieselland wordt genoemd, maar waar de overheid nu vanaf stapt). Helaas zal er altijd belangenvermenging zijn waar de regering aandelen heeft. Maar normaal gezien worden die aandelen stap per stap verminderd volgens het idee van een vrije markt.

 

De regering is ook met dringendere zaken bezig dan milieu, ze hebben schulden die ze moeten afbetaald krijgen op straffe van sancties opgelegd door de EU. Bij de woningbouw geld ook de vrije markt: indien de ontwikkelaars en sociale huisvesting de vraag van de consument ziet verschuiven naar passiefhuizen, zullen ze ook meer energiezuinigere woningen plaatsen.  Maar voor het moment ligt de vraag bij de meeste consumenten bij betaalbare woning, en dan is besparen op isolatie een vrij logische zet. Men wilt nu graag een woning met 3 of 4 slaapkamers, met 2 badkamers, met nog een extra WC voor de gasten, en dan nog genoeg opbergruimtes en al, en als dat teveel kost moet er ergens bespaard worden... Er zijn sensibiliseringscampagnes om beter te isoleren, op gezonder te wonen, er zijn subsidies voor het isoleren. Er wordt vanalles gedaan maar er geld nog steeds een idee van vrije markt. Wat ook logisch is, een mens mag toch zelf kiezen in zulke zaken? Helaas zijn de meeste consumenten blind voor de campagnes en de subsidies. De regering heeft als taak het land draaiende te houden, dat is een grote verantwoordelijkheid waarmee ze zowel met de economie, als met de burgers rekening moeten houden, dus scheer ze maar niet te rap af als corrupte poenscheppers. Indien ze dat zijn, had u maar moeten stemmen op iemand die verandering zou brengen...

Nederland is geen importeur maar exporteur van aardgas. Per saldo gaat jaarlijks gaat ruim 1.000 PJ aan aardgas, dat is zelfs meer dan de 845 PJ aardgas die wij hier verbruiken om alle woningen en gebouwen te verwarmen. Bedenk ook dat de inkomsten van onze overheid voor 15% bestaat uit inkomsten van belastingen op energie, aardgasbaten en BTW over deze zaken. Een forse energiebesparing zoals die bereikt kan worden door onze woningen energiezuiniger te maken zaagt dan ook direct aan de stoelpoot van de rijksbegroting. Voor ons speelt Poetin dan ook geen rol van betekenis. Overigens zal Poetin zich ook niet druk maken over de werkelijke opbrengst van alle Europese windmolens bij elkaar. Zodra het kouder wordt verkoopt hij zijn gas toch wel, met name aan landen al dan niet vrijwillig hun kernenergie hebben afgeschakeld.

 

Ik beweer ook niet dat onze overheid corrupt is. De keuzes die zij maakt zijn vanuit haar standpunt volledig rationeel, mijn bezwaar is ook niet dat ze dit beleid voeren maar dat ze dat nniet met open vizier doet. Vraag een willekeurige Nederlander of hij meer duurzame energie wil, je zult zeker een positief antwoord krijgen. Vraag een vergelijkbare groep of  ze 13 eurocent per Kwh willen bijbetalen voor duurzame opwekking, bovenop de huidige 18 eurocent voor stroom en je zult al veel minder applaus horen. Als dan ook duidelijk wordt dat de windmolens nauwelijks bijdragen aan de milieudoelstellingen zal de laatste aanhanger ook afhaken. 

 

De businesscase van windmolens is gewoon heel slecht en kan alleen verkocht worden door de voordelen te overdrijven en de nadelen niet te noemen. Men WEET in NL niet eens dat men jaarlijks minstens € 500@3.500kWh extra moet ophoesten.

 

Wij hebben dan nog het geluk dat Duitsland al een stuk verder is met duurzame energie zodat wij kunnen leren van de werkelijke voor- en nadelen. De Duitse rekenkamer heeft al aangegeven dat duurzame stroom zo inefficiënt is dat de belastingverhoging hiervoor belastingverspilling is. Ook de Nederlandse Algemene Rekenkamer heeft zich al in negatieve termen uitgelaten over de voorgenomen plaatsing van 3.000 windmolens. In Duitsland zijn over twee weken verkiezingen, de verwachting is dat de politieke partijen daar afgerekend zullen worden op hun bijdrage aan de Energiewende.

"had u maar moeten stemmen op iemand die verandering zou brengen..."

 

Zoals de Amerikanen voor Obama stemden ? Change !

 

 

Ingir,

 

Ik heb getracht het artikel www.clepair.net/windbespaing.html te doorgronden.Spijtig genoeg is het zeer duister opgesteld, en versta ik niet wat de figuur 2.12 juist vertegenwoordigt, want ik zie daar geen relatie tussen het gevraagd vermogen en het ogenblik van beschikbaarheid van het geïnstalleerd windvermogen.

 

Men mag de situatie van Colrado (VS) en van Nederland ook niet vergelijken met de situatie in België. De berekeningen zijn gemaakt op het moduleren van kolencentrales, die in feite hiervoor niet geschikt zijn. In België zijn er slechts nog enkele kolencentrales, en worden de beschikbare gascentrales, evenals in Nederland Maasbracht, stilgelegd wegens te duur in exploitatiekosten. Het modeleren van gascentrales zal minder belastend zijn in milieuvervuiling, maar zal wel doorwegen op de elektriciteitsprijs. Dit zijn twee totaal verschillende aspecten. Al weet ik niet of deze meerprijs in België ooit is meegerekend! Aan de huidige reactie van de politiekers te zien zou men eerder denken van niet. Dit was nochtans 6 jaar geleden reeds te voorzien en op dit forum meermaals aangehaald.

En hoe slaag jij erin het politiek systeem van België of Nederland te vergelijken met de VS? Obama is inderdaad de president, maar zijn voorstellen moeten ook gestemd worden he, het,is niet voor niets dat er zoveel problemen zijn geweestnmet de boycot door de republikeinen. Obama is niet de baas van Amerika, slechts de president. Hijzelf moet opletten bij alles wat hij doet, hij krijgt overal kritiek op. En Obama heeft al voor enkele veranderingen gezorgd, alleen zijn zaken zoals Obamacare niet zo een succesverhaal nu net omdat de VS een land is waar de economie meer rechten heeft dan een burger... Zeggen dat u hier in onze soort democratie niets zou kunnen bereiken door te stemmen, omdat Obama niets heeft kunnen bereiken is te kort door te bocht. Laat ons afwachten tot we weten wat NVA gaat bereiken na hun overwinning... Dan kan u misschien zeggen dat uw stem op verandering al dan niet te weinig heeft opgeleverd. Hou er rekening mee dat het een democratie is, dus dat een partij nooit alleen kan beslissen.

Dat ze het niet doen met open vizier, is net zoals hier in België een groot probleem tegenwoordig. Hier zijn er ook veel fouten gemaakt door de regering (Bv. De prijs van elektriciteit plafonneren, waardoor we die dus later dubbel en dik gaan moeten terug betalen, of het feit dat energiebedrijven de kosten voor de verwerking van groene stroom niet moschten doorrekenen aan de consument, zullen we ook dubbel en dik moeten betalen als consument). Helaas zijn het vaak oppositiepartijen die klaarheid proberen te scheppen, maar die geven er altijd een wending aan in hun voordeel. Vaak werkt de regering niet met open vizier omdat het vaak moeilijke materie is, waarbij rekening moet worden gehouden met wetten, en zoveel meer dan het eigenlijk topic, omdat alles samenhangt.

 

Dat Nederland een exporteur van gas is wist ik niet, wat ik wel wist is dat er veel schaliegas ontdekt is. Dat is het nadeel van België, alle problemen van de staat worden ofwel breed uitgesmeerd met politieke tinten, of verdringen door groot nieuws zoals een woningbrand... Prioriteiten liggen sols echt verkeerd in onze media.

 

En niets verbiedt mensen om te isoleren, alleen is het vaak een niet al te goedkope investering, waardoor er eerst wordt gegrepen naar 'goedkopere' energiebesparing. Spaardouhekoppen bijvoorbeeld, zo krijgt een woning een groen tintje, ookal zal dat niet zo heel veel effect hebben op zo een hoog gasverbuik... Dat is het nadeel van vrije markt, alles wordt te pas en te onpas geclaimd als eens groene keuze (ik heb intussen al veel mensen horen spreken over hun 'groene' investering in zulke zaken, maar dan zwijgen ze wel over hun beperkte 8 cm isolatie). Hier in België maken vele mensen zich vaak minder zorgen om ecologie, de meeste zitten te snuisteren in hun belastingen of ze niet ergens toch die euro kunnen uithalen die ze nodig hebben. Als er groot nieuws is, dan heeft te te maken met iets wat we voelen in onze portemonnee, of het is iets uit het midden oosten...

Die regressie zegt niets... punt. Het is niet omdat je een latje kunt leggen naast een paar puntjes (dat is uiteindelijk een regressie) dat je een verband aangetoond hebt. Je hebt gewoon aangetoond met regressie dat de aarde lichtjes verwarmt ifv de tijdsspanne van die meting. Maar wat is de oorzaak ?

Is dat de schuld van de CO2 ? Maak eens de grafiek CO2 emissie versus temperatuur. Of CO2 concentratie versus temperatuur... Die twee grafieken lijken mij niet goed samen te vallen...

De tweede grafiek

toont inderdaad dat volgens de CO2 concentratie er een trend zit in de temperatuurstijging

Nu die trend is er inderdaad, maar anderzijds is het heel bizar dat de CO2 ondanks de constante toevoeging van CO2 emissie in de lucht (want ons fossiel verbruik is redelijk constant te noemen klokt af op 6000000ton CO2, dus ondanks die constante zie je dat de CO2 ppm wisselend terugvalt telkens opnieuw;..

Dus het verband is toch niet zo sterk als de trends doet vermoeden. Het is zoiets die eringeraden zit eerder da nerin bewezen.. Typisch een verband maar er ontbreekt nog een grote schakel in de regressie, er zit daar iets cyclisch in die om de 4 jaar een terugval bezorgt en dan een stijging. Dus ergens capteert de aarde die CO2 en een beetje later stijgt die concentratie terug. Dus het is voor mij nog niet uitgemaakt welke andere factor daar die CO2 concentratie stuurt

 

 

Pierre,    Je begint te rekenen vanaf midden jaren '70 - het einde van de cooling period. Dat geeft uiteraard een vertekend beeld. Maar ik ben al blij dat je het bestaan van die cooling period bevestigt. Was er dan geen CO2-toename tussen WOII en midden jaren '70 ?   Don Easterbrook - professor geologie - voorspelde in 1999, 20 à 30 jaar van global cooling. Niemand geloofde hem. 1998 was immers een heel warm jaar. In deze video (1u30) zie je hem in de US Senate Committee of Environment, een mustsee wat mij betreft: https://www.youtube.com/watch?v=4LkMweOVOOI

U houdt er toch rekening mee dat er zoveel meer factoren tellen dan CO2... Want ja, er is wel een zekere correlatie duidelijk, maar als iets anders het effect veranderd (andere broeikasgassen) dan zal men minder rap de relatie kunnen vaststellen. En omdat we hier op een aardbol leven is dit een net iets andere voorstelling dan de typische voorstelling van grond, atmosfeer, ruimte. Men moet denken aan een bol, dus zo kunnen de gassen van China plots naar hier komen, en zijn er zoveel andere factoren die een rol spelen...

 

Maar nogmaals, ik stel voor dat we dit overlaten aan wetenschappers die ervoor zijn opgeleid en de inhoud van de topics kennen, want we kunnen de temperatuursstijging moeilijk afwentelen op enkel CO2. In labo-onderzoek wordt wel gekeken naar het effect van enkel CO2 om zo te kunnen inschatten of het effect heeft, maar dit is moeilijk over te plaatsen naar de realiteit waar methaan een zwaarder broeikasgas is en dergelijke... Alles hangt samen, net zoals bij uw gezondheid. Het is niet puur een hoge cholesterol die u een hartaanval geeft, maar zovele factoren spelen er een rol op, dat er nog steeds factoren niet zijn ontdekt. Omdat qua gezondheid cholesterol vrij gemakkelijk onder controle kan gehouden worden (minder vetrijk eten) wordt er daar veel op ingezet. Idem zoals nu bij CO2 waar we een hele grote reductie kunnen teweeg brengen...

 

Pardon ? Is de US dan geen zgn. 'democratie', waardoor ze niet met Europa kan vergeleken worden ? Je wou misschien een voorbeeld dichter bij huis ?
 • Zoals de Fransen voor Hollande stemden ? "Le changement, c'est maintenant" ? Vraag 's aan een Fransman of zijn land sinds WOII ooit méér op een dictatuur leek; 
Of:
 • Zoals de Italianen niet stemden voor ex Goldmann Sachs Mario Monti, maar 'm toch kregen als premier ?
 • Zoals de Grieken niet stemden voor Papademos, maar 'm toch kregen als premier ? En de legitiem verkozen premier Papandreou daar niet eens een referendum over mocht organiseren ?
Nee hoor, het democratisch gehalte van Europa kan niet vergeleken worden met dat van de US. Europa is ook geen vazalstaat van de US. Je kan natuurlijk ook geloven dat building 7 vertikaal implodeerde omdat er enkele brokstukken door de ruiten waren gevlogen. Of dat men in de boekhouding van het Pentagon al 13 jaar géén 2,3 Triljard $ kan terugvinden (met een T).   Maar in één ding moet ik je wel gelijk geven: Obama is inderdaad niet de baas van Amerika. Dat weten we nu onderhand wel.   PS: Heb jij dan écht voor "Verandering voor Vooruitgang" gestemd ? Je weet toch dat men in de Zoo van A'pen, pro kernenergie is ? In de Zoo van A'pen verpakt men dat zo: "Wij zijn ook voor de uitstap uit kernenergie ... tegen 2065 !" https://www.youtube.com/watch?v=ebhtW1tIXRYLees: we gaan eerst een paar kerncentrales bijbouwen. Dat zal wel vooruitgang zijn !  

Ingir

 

Ik heb het nu ook proberen lezen. Hetgeen me stoort is het gebrek aan uitleg. Ze zetten hun conclusies er in het vet bij, maar soms is hun redenering moeilijk te volgen. Hetgeen ze doen is mensen bang maken voor de windmolens op dezelfde manier als dat de personen in het begin de angst voor de milieucrisis aanwakkerde... Dus als u de energiecrisis maar zever vond, wel deze manier is EXACT dezelfde manier van tewerk gaan.

 

Wat me ook opviel: ze verwijzen altijd naar die 0,5% die de windmolens van invloed zouden hebben op de totale energie import en winning zeg maar, maar windmolens helpen maar op 1 gebied: de elektriciteitsopwekking. Om dus correct te zijn hadden ze moeten kijken naar in hoeverre de windenergie invloed zou hebben op het 'proberder' worden van elektriciteit. Veel import en winning van energie is voor verwarming, zeker in wat u de slecht geïsoleerde woningen van Nederland noemt. Dan lijkt elektriciteit inderdaad minder invloed te hebben. Ook is er import en winning van energie voor het autopark. Voor zover ik weer kan windenergie nooit leiden tot opwekking van warmte (althans niet zonder eerst naar elektriciteit te worden omgezet). Wat wel duidelijk is in het artikel is dat men dus niet de gehele windenergiecapaciteit in rekening mag brengen, nu net doordat er verliezen zijn met overproductie. Maar dat laat niet weg dat ze fout zijn door enkel de wind energie te vergelijken met alle import en winning van energie.

 

Er moet inderdaad ook worden ingezet op verwarming en op het wagenpark en dergelijke, maar groene stroom afschrijven omdat ze op de totale CO2 productie weinig effect hebben is fout, er zullen altijd dingen zijn die sneller/beter effect zullen hebben, maar daar bij dienen de kostprijzen te worden vergeleken. Ook omdat er innovatie zou kunnen bestaan in de windindustrie is het nu net zo belangrijk dat er subsidies zijn om de aankoop te vergemakkelijken. Zo zijn de zonnepanelen ook ooit van start gegaan, en voor isolatie bestaan er ook subsidies... Het is zo makkelijk om zomaar iets te vergelijken door het helemaal weg te isoleren van zijn context. En zeker met zulke propagandatechnieken waarbij ze zichzelf niet verantwoorden. Dat er ook moet worden geïnvesteerd in de opslag van energie weten de regeringen ook, enkel is het probleem dat dit moeilijk te verwezenlijken is in onze vlakke landen, en in onze budgettaire crisissen... Ze zijn op zoek naar de juiste manier, en ze zoeken naar innovatie, maar voor het moment heeft die zoektocht weinig opgeleverd, dus laat ze rustig verder zoeken, intussen kunt u uw woning isoleren met 50 cm glaswol om uw CO2 reductie te krijgen, niemand houdt u tegen, maar de inspanning van de regering is er met een rede.

 

Zulke bangmakerij is echt wel te vergelijken met de bangmakerij van de milieucrisis, dus indien u die bangmakerij zever vond, dezelfde redenen hebt u om deze zever te vinden... Enkel in labo-onderzoek is het mogelijk om de effecten van 1 element te weten, maar het hangt samen met zoveel andere elementen in de werkelijkheid dat het moeilijk aan te tonen is in de werkelijkheid.

Beste

 

Ik wou hier geen politieke voorkeur op plakken, maar zo hebt u het spijtig genoeg geïnterpreteerd. Enerzijds zou men ook voor groen kunnen stemmen als men aan het milieu wilt denken, allen is het zo jammer dat die zo radicaal socialistisch zijn, wat bij niet iedereen in de smaak valt... Hetgeen ik wou zeggen is dat NVA verandering beloofde en nu hun kans krijgt, en we dus kunnen zien wat ze opbrengen, mijn politieke voorkeur staat hier totaal buiten, zeker nu na de verkiezingen. Indien ze het niet waarmaken zal het algemene gedrag van de Vlaming zijn om terug te stemmen op de standaard tripartit, maar dat is dan weer politieke babbel en hoort niet thuis op dit forum...

 

Ik zei niet dag Amerika niet te vergelijken is met ons. Ze hebben een andere vorm van democratie dan wij hebben. Inderdaad is geen van beide vormen van democratie het beste, elk heeft zijn voor en nadelen. In onze politieke impasse is het gewoon bijna zeker dat de persoon die verandering belooft vrij veel stemmen krijgen. Italië en Griekenland zijn nog eens andere aparte gevallen, en Frankrijk ook. Als ik ons vergelijk met de VS dan bedoel ik dus België, en niet heel Europa. Dat er overal problemen zijn in de politiek weten we ook wel. U hebt me daarnet dus verkeerd begrepen.

 

en de discussie over kernenergie is dan wel weer iets wat thuis hoort op ons forum. De innovatie in de kernenergie is niet gestopt. Intussen kunnen er al reactoren worden gebouwd die werken op afval van de oude reactoren. Ook kan men nu in plaats van verrijkt uranium (omdat enkel een redelijk zeldzaam isotoop van uranium bruikbaar is) thorium gebruiken, dat bijna overal zou gevonden kunnen worden. Maar natuurlijk denkt men bij kernenergie direct aan Chernobyl of Fukushima, en and e problemen met Doel en Tihange. Allemaal andere problemen: Chernobyl was oververhitting, waar veel 'conspiracy' rond is van hoe dat gebeurde (het laatste dat ik hoorde was een wetenschappelijke test), Fukushima Wase en natuurramp waarop de centrale niet voorzien was. Doel en Tihange zijn anders, omdat er ouderdomsslijtage is. De moderne reactoren zijn echter veel efficiënter (vandaar dat ze kunnen werken op afval van oude centrales), en bij nieuwbouw kunnen ze wel worden voorzien op de mogelijke natuurrampen. Maar ja, zolang men bij kernenergie zijn vooroordelen heeft, heeft het weinig zin dat ik dit uitleg. Ik ben zelf eigenlijk ook geen voorstander van kern energie, maar heb me intussen neergelegd bij het feit dat we niet meer zonder kunnen. Zoals het er nu uitziet is een kerncentrale bij bouwen de enige energiezekerheid die we kunnen hebben. Groene stroom moet zich nog bewijzen (zeker door het gebrek aanopslagcapaciteit) en door het ondoordacht gokken van de regering dreigt er een mogelijk stroomtoevoer deze winter... Het is zo makkelijk om iets af te schrijven, maar zolang er geen bewezen alternatieven zijn kunnen we niet zonder. Ik ben een voorstander van echte groene stroom, maar ja, de realiteit...

Intussen is ook al lang geweten dat kernenergie de duurste energie is, nu al met zo lang mogelijk in dienst houden met de oude reactoren en nog eens veel duurder in geval van de bouw van nieuwe reactoren.

Die berekening is gemakkelijker te maken dan een berekining over de globale opwarming.

Kernenergie in stand houden is ook op de rem gaan staan voor duurzame ontwikkelingen. Zonde van het geld en de tijd.

Ik zie ook wel de "maniertjes" in deze berekeningen zoals die in IPCC-AR5 gebruikt zijn om zaken te overdrijven om het eigen standpunt te versterken. Blijkbaar hoort dat bij de wens om politiek en journaille te beïnvloeden. Toch heeft dhr. le Pair een punt met de berekening van de werkelijke opbrengst van windmolens, zelfs als hij maar voor de helft gelijk heeft blijft de conclusie nog altijd dat windmolens niet rendabel zijn zoals door verantwoordelijke politici beweerd wordt. Dit is van groot belang omdat de kosten voor deze windmolens volledig op het bordje van consumenten gelegd wordt terwijl het huishoudelijke stroomverbruik slechts 15% is van het totale stroomverbruik.

 

Ook wordt terecht gewezen op de effectiviteit van energiebesparing dat met veel kleinere investering dezelfde milieudoelstellingen kan halen. Nut en noodzaak van duurzame opwekking is vrij marginaal terwijl dat van energiebesparing evident is. Ik vind dat de NL-politiek een antwoord moet geven op deze zaak. Tot nu toe is er vooral sprake van radiostilte en dat maakt de zaak voor windmolens niet beter.

In Nederland worden gascentrales stil gelegd omdat ze veel goedkoper windenergie kunnen aankopen vanuit Duitsland.

En verder moet je eens opzoeken wat de werkelijke kost is van kernenergie.

Even een korte samenvatting na de veelvoud van antwoorden:

1. Brecht is erbij gekomen en Charel en Brecht lijken iets extremer te worden, wellicht door de antwoorden van de klimaatsceptici hier.  Brecht kwam er bij na dit bericht van Ingir:

"Belangrijkste is dat de slechte geest weer in de fles zit en er voorlopig niet meer uitkomt. Het publiek is de jarenlange leugens over veronderstelde klimaatinvloed van de mens spuugzat. Nu de voorgespiegelde klimaatellende uitblijft kan dat juk van valse schuldgevoelens afgeschud worden, de mens veroorzaakt geen onomkeerbare klimaateffecten. Lekker, wat een opluchting, weg met die onzin en nu eindelijk doen wat werkelijk belangrijk is voor onze aarde:- overbevolking terugdringen- energieverspilling elimineren- kleinschalige duurzame energie beschikbaar maken voor iedereen- vervuiling van bodem, lucht en zeeën voorkomen- uitputting van natuurlijke bronnen tegengaan"  2. De antwoorden bevatten dat Nederland beter bezig was en eindigen hierboven in dat Nederland zijn gascentrales afbouwt ten voordele van windenergie (uit Duitsland dan nog).   Ook wordt gehekeld dat Ingir de klimaatcrisis na 17 jaar nu klimaatonzin noemt. Zelf heb ik al lang geleden voorspeld dat de "antroposofe klimaatopwarming" wellicht in de geschiedenisboekjes zou komen van de 21ste eeuw als "de opwarmingspsychose van de 20ste eeuw" (maar het ging wat trager dan verwacht).   Ik vroeg een aantal collega's deze artikels te bekijken en die vonden heel wat aangebrachte topics heel wetenschappelijk, ze waren enorm blij dat ook de term 'correlatie' versus 'oorzakelijk verband' hier terecht op de korrel wordt genomen, want juist: na het laatste congres was duidelijk dat we verder dan ooit stonden van causaal verband en dat zelfs de correlatie zoek was (niet relevant volgens objectieve statistische criteria).     3. Maar mijn collega psychologie merkte iets wonderbaarlijks op dat ik niet had gezien, ondanks mijn huidige opleidingsaanloop naar kliinisch psycholoog:   Hij zag bij de klimaatcritici duidelijk ook een evolutie in standpunt en in denkwijze. Een antwoorden op vragen. Hij vond bijv. dat Brecht wellicht enkel het laatste topic had gelezen en vooral op de emotionele gedragenheid van het woord "klimaatonzin" reageerde, en dat Charel heel weinig verschil in standpunt had versus zijn eerste replieken, waar de anderen veel ruimer en dus ook buiten hun 'specialiteit' zijn gaan denken.   Op basis van die veronderstelling, denk ik dat het hoog tijd is dat we eens afspreken om iets te gaan drinken met een lichte maaltijd ergens in Gent, Antwerpen of Brussel om positief verder samen te werken en niet in de ISIS-stijl te verzanden.   Of nog beter: wat zou u denken van dat maritiem eetcafeetje in Doel bij dat mini-haventje daar waar je ook met de veerboot kunt overzetten. Ik weet dat ze daar goedkope spaghetti's hebben.  Tenzij u angst hebt dat er een kernramp zou kunnen gebeuren vlakbij natuurlijk, maar het is ook meegenomen hoe een dorp als Doel er kan uitzien alsof het een kernramp meegemaakt heeft (ik probeer een bezoek aan het kerkje daar dan ook te regelen):  (...) 9. Meteen een datum als voorstel, ik vermoed dat we met een vijf à tiental personen kunnen zijn die de daad bij het woord voegen en zo kunnen we zien wie ook tot de daad overgaat om samen ons milieu wat te verbeteren voor ons nageslacht (kinderen, honden en kennissen ook welkom overigens, maar als we met meer dan 10 zijn moeten we het op voorhand iets beter regelen):  Zaterdag 27 september en/of zondag 28 september rond 12 h, locatie Doel, eindpunt http://nl-be.mappy.com/itinerary_homepage#d=Liefkenshoekstraat,+9130+Doel&p=mapTegenvoorstellen?   Ter info een prentje: 

Je kunt er toch niet vanuit dat de vulkanen CO2 spuwen als ze uitbreken, dus het is nogal eenzijdig om gewoon 2 uitbarstingen eruit te filteren. Als je het doet doe je de volledige lijst over de volledige lengte van de regressie en niet twee selectief om dan te zeggen dat er 90% correlatie is

Sowieso als die vulkanen uitbarsten stijgt de CO2 , en als ze stoppen met braken zakt hij in die tussenperiode. Daarmee bewijs je gewoon dat die CO2 die wij uitbraken niet voldoende is om de CO2 te doen stijgen...

of daarmee bewijs je, omdat na het CO2 braken van de vulkanen precies daarna een daling volgt, dat die vulkanen bijkomende stoffen uitbraken, die die oceanen en planten stimuleren om CO2 te kapteren.. En moeten we misschien de emissie van vulkanen volledig mimeren.

 

het is wel een feit als je gascentrales standby moet houden dat ze ipv 60% rendement zakken in rendement

Voor steenkoolcentrales die werken met stoomcyclus kun je moeilijk het stoomvat 'on/off' switchen, ook daar zakt het rendement maar laten we zeggen iets minder dramatisch als je de stoomvoorraad goed isoleert

het is ook een feit als die centrales als backup dienen van die windmolens dat je alles dubbel hebt, aangezien er windvrije en zonvrije periodes zijn verplicht je iedereen om permanent alles dubbel te doen.. Vroeger volstond het om bvb 20Gigawatt centrales te voorzien, en nu moet je 20Gigawatt centrales voorzien PLUS 20Gigawatt groene energie

Het ene moment heb je 20 gigawatt, en mag je alles centrales uitschakelen, zakt de prijs van de energie (dat systeem is ook verkeerd trouwens) naar 0euro en negatief zelfs. Sowieso zou de prijs bvb een bodemprijs moeten hebben die opgekocht wordt door een backupsysteem.  Dus je kunt geen 20Gigawatt groene energie plannen zonder tegelijkertijd een backup te voorzien.

Het andere moment heb je 0 gigawatt opbrengst (windstil snachts) en moet uw volledige backupcapaciteit standby taan...

Aangezien windmolens 30% van de tijd energie leveren, en zonnepanelen ook rond de 30% (winter/zomer/dag/nach cyclussen) kun je toch moeilijk gaan hardmaken dat groene energie onder die vorm fossielvrij kan ?

Dus in het beste geval haal je met 100% capaciteit 40% van onze energiebehoefte. En moet je nog altijd kerncentrales in standby laten staan

Trouwens remember ook dat onze doelstelling is om 20% minder CO2 uit te stoten. Je moet dus begrijpen op he tmoment dat je de kerncentrales uitfaseert je de volledige vermindering van CO2 overtreft... Dus met nieuwe veilige kerncentrales te bouwen zorg je toch substantieel dat we minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen (met nieuwe bedoel ik wel veilige breeder reactoren)

 

Paul,

Je hebt een punt: als je bijvoorbeeld in Belgie (of Vlaanderen) zou proberen om enkel energie op te wekken met wind- en/of zonneenergie dan gaat dat een mislukking zijn en moet je inderdaad fossiele centrales of kerncentrales parallel houden.

Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn van de omschakeling van fossiel naar hernieuwbaar.

Je mag dan ook de omschakeling naar hernieuwbaar niet enkel regionaal zien en ook niet toegespitst op 1 of 2 technieken.

Hoe meer verschillende soorten van hernieuwbare energie je combineert, en hoe ruimer je het netwerk ziet (Europa, de westerse wereld, de ganse wereld), hoe stabieler de opwekking.

Ergens schijnt altijd wel de zon, ergens waait het altijd wel, ergens is er altijd wel voldoende biomassa beschikbaar, getijdenkracht is er altijd, inlandse waterkracht is ook redelijk constant, enzovoort.

die 15% is dat het stroomverbruik van de particulier is 15% van het totale energieverbruik. De particulier verbruikt 50% gemakkelijk van de electriciteit. In feite is industrie per definitie ten dienste van de particulier, en produceert zij goederen voor diezelfde particulier, dus die opsplitsing is eerder arbitrair. Bovendien in een exportgerichte economie, is d elaatste die je moet uitschakelen de industrie (in het afschakelingsplan) Je kunt beter de 'import' stilleggen dan de export.

Overigens is energie bij de industrie enorm goed gediversifieerd, net zoals de electriciteitsproductie enorm gediversifieerd is.

Onze eenzijdige (lees achillespees) afhankelijkheid is precies verwarming van huizen die zogoed als 50% van het particuliere verbruik uitmaken en enorm fossiel afhankelijk is. Het zou al geniaal zijn moest 30% zich verwarmen met pellets/hout/biogas en 30% met Warmtepomp, en tegelijkertijd een halvering van het verbruik van ons hopeloos verouderd woningpark zijn...

De mobiliteit met de wagen is ook met twee handen en voeten gebonden aan petroleum .Moest 30% van ons wagenpark elektrisch zijn, en 30% biogas/biodiesel... zou je spreken van amper 30%fossiele afhankelijkheid..

Maar de lezer die goet oplet ziet hoeveel meer elektriciteit we moeten voorzien te produceren.. Die markt groeit nog altijd..

 

Charel

sowieso charel pleit je toch altijd voor lokale productie ?

als het zo zit is onze zone gedoemd tot 'uitdunning'... En hebben steden en industriele productie precies hier geen toekomst. Uiteindelijk is een productie door zijn 'centralisatie' altijd wel efficienter dan dat je alle fabrieken zou verspreiden over gans de wereld, en moeten grondstoffen altijd wel ergens gecentraliseerd en getransporteeerd worden naar opgeschaalde faciliteiten.

Als je belgie 80% fossielvrij wilt krijgen gaat het over 40GigaWatt alternatieve energie

en trouwens charel hoeveel alternatieve energieproductiemogelijkheden ken jij tenzij zon,wind,water, en bezuinigen ?

 •   pak nu nog 10Gigawatt windenergie  = 2000 windmolens van 5megawatt
 •   pak 10Gigawatt  PV, of 2miljoen gezinnen met een PVdak
 •   pak 10Gigawatt biomassa (dat is hier in de verkeerde eenheid uitgedrukt, dat moet dus gaan over x terawatth) die nota bene veel minder efficient werkt dan wind/zon, maar wel een ideale backup is)
 •   pak 10Gigawatt straalstroomgeneratoren (windmolens die als kitesurfers in de straalstroom hangen boven de atlantische oceaan)) en gebruikt worden om methaangas of syngas te maken...Dus ja, dan heb je uw aardgasbackup die je stuurt met uw syngas. 

Maar nogmaals , je blijft met 20Gigawatt backup zitten, je moet energie in een backup-mediuml duwen

Ik zie verschillende oplossingen in volgorde van snelheid...

 - waterkrachtcentrales (donuts en Coo) en condensatoren  goed voor snelle backups

 - batterijen als korte termij backup, goed voor de transport  en als backup voor excess productie. Stel dat er 6miljoen wagen een batterij van 10kWh opladen, kun je 600Gigawatth energie opslaan... Dat is veel meer dan gelijk welke donut 

 - warmtepomp boilers samen met zonnepanelen die als backup gebruikt worden (dus efficiente energieopslag die dagen later als warmte kan gebruikt worde nvoor verwarming etc)  Stel dat er 6miljoen 1kW warmtepompboilers aan het net hangen die switchen op een signaal en warmte uit de lucht zuigen als er goedkope electriciteit is, en opslaan in onze buffervaten voor douche en verwarming... Dan heb je jawel.... een backup van 6Gigawatt... dat is allemaal wel vrij impressionant goed te noemen, en werkbaar.  Ik vraag mij zelfs af of het niet goedkoper is zo'n WP backup te bouwen dan een Donut. Ga dat toch nog eens uitrekenen wanneer er meer data beschikbaar zijn. Bvb kost die warmtepomp opslag 6miljard, (1000euro per warmtepompboiler) en is die volgens mij 10 keer groter qua capaciteit dan die energiedonut. Maar die donut zou bvb die centrale veel langer moeten meegaan (tenzij het opspuiten en permanent uitbaggeren) dan die warmtepompboilers.

 - Syngas productie eenheden die excess energie verwerken, en dus maar beginnen produceren bij excess capaciteit. Het syngas wordt dus opgeslagen in LNG terminals bvb.

 

 

 

Lijkt me inderdaad interessant om het eens te bespreken in real life. Ik weet wel nog niet of ik dat weekend kan.Logocom,

Ik denk toch niet dat je hier over het algemeen van extreme standpunten mag spreken.

Ik heb begrepen dat alle deelnemers, op één na, nog altijd met een open geest aan de discussie deelnemen zonder overtuigd te zijn van hun eigen gelijk.

Het is verder zeer symphatiek dat je ons uitnodigd om eens samen te komen bij wat ik dan veronderstel een aangenaam en vooral leerzaam onderonsje zou kunnen worden.

Ik vrees echter dat even goed de kans bestaat dat het uitmondt in een welles nietes spelletje, en ik denk daarbij alvast aan wat ik hier te lezen heb gekregen.

Een kleine bloemlezing:

- Vette leugens

- Valse profetie,

- Onheilsprofeten

- Hoon en minachting voor degenen die nog maar durven zinspelen op CO2 en klimaatverandering.

Dit soort uitspraken doen me denken aan de gruwelijke feiten die zich nu afspelen in het Midden Oosten.

Kortom; geen goed begin voor een goede babbel.

Toch bedankt.

Paul,

Uieraard ben ik voor meer locale productie, maar dan bedoel ik hiermee de productie van goederen, dus geen hemd hier uittekenen, in China laten maken, in brazilie de knopen er op laten zetten en dan naar Bachten De Kuppe voeren.

Voor elektriciteits productie zou ik de spreiding zien om meer stabiliteit te krijgen. Eigenlijk is dit ook nog locale productie, enkel zit alles op één netwerk, dus één uitgestrekt cluster waar vanuit alle richtingen energie in vloeit en afgenomen wordt. Hierbij valt dan ook transport van grondstoffen weg en daar was het me om te doen als ik pleitte voor meer locale productie van goederen.

Hoewel Backup ook een voorname rol kan spelen was dat niet wat ik al in gedachten had. Bij een stabiele toevoer vanuit verschillende hoeken en technieken zou dat idiealiter niet (minder) nodig zijn.

Alternatieve energieproductiemogelijkheden; een greep: zon om warmte op te wekken, zon om elektriciteit op te wekken, windenergie, getijdenenergie, waterkracht, aardwarmtebenutting, biovergassing. Wellicht vergeet ik er nog een paar en zullen er zich nog nieuwe aandienen.

Ik denk echt wel dat dat de toekomst wordt hoor. En ik denk ook wel dat fossiel en kernenergie uit zichzelf en ondanks dat men een tijdje op de rem gaat staan zullen verdwijnen. En dat alles met de nadruk op 'denk ' voor men mij beschuldigd van extemisme.

Het systeem van wagens aan het net koppelen om hen te gebruiken als buffer is alles behalve een goede manier om de elektriciteit te bufferen. Het is niet voor niets dat de auto-industrie er zo argwanend tegen staat. Niet voor koning olie, maar nu net omdat de batterijen gebruikt in wagens niet geschikt zijn. Die batterijen worden voorzien om zoveel mogelijk energidensiteit te hebben voor zowel het gewicht als de ingenome ruimte. Ze moeten zoveel mogelijk opslaan om zo ver mogelijk met een auto te rijden. Waarbij de batterijen voor buffering van stroom totaal andere eigenschappen nodig hebben: ze moeten ertegen kunnen constant te schommelen tussen opladen en ontladen (wat dus bij de beperkte laadcycli van de batterij van elektrische wagens problemen geeft) en dan moet het ook nog aankunnen om volledig leeg te lopen. Er zijn genoeg instructievideo's op youtube die tonen welke batterijen er moet worden gebruikt voor off the grid solar systems...

 

Dan elektriciteit bufferen door er bij onverschillig warmtepompen op te laten werken, is net zoiets als de slimme wasmachines en dergelijke die aanschieten als er een overschot zou zijn... Dit kan wel wat bufferen, maar zal niets opslaan. De warmtepompen zullen wel warmte opslaan, maar met de steeds groter wordende isolatie zal er steeds minder buffercapaciteit zijn met als gevolg steeds minder buffermogelijkheid. Maar we zullen dan gewoon minder stroomoverschotten moeten dumpen in het buitenland...

 

Over het gebruik van condensatoren heb ik mijn twijfels. Ze zijn wel op zoek naar een combinatie van condensator en batterij om zo en eigenschappen van de 2 te combineren. Een condensator is heel snel opgeladen, maar is ook heel snel leeg. Er zou dus een gigantische hoeveelheid condensatoren moeten zijn om de energieoverschotten op te vangen, maar lang zullen die niet kunnen bufferen, te snel leeg zeg maar. Natuurlijk zitten ze nog te experimenteren met grafeen hier. Maar zoals het nu zit is het zeer twijfelachtig dat dit iets zou opleveren. Dan zal er een afweging moeten worden gemaakt tussen het voordeel van batterijen en het voordeel van condensatoren, en beide hun nadelen.

 

Het enige dat echt kan bufferen over een lange periode, is zo waterkrachtcentrales, waarbij met stroomoverschotten water naar boven wordt gepompt. Een van de weinige mogelijkheden hier voor een waterkrachtcentrale zijn die energiedonuts ook wel energie-eilanden genoemd.

 

Het is niet voor niets dat ik mijn twijfels heb geuit over de opslagcapaciteit van groene stroom, maar natuurlijk Zijne R veel beloftevolle innovaties aan de gang, maar die zullen zich nog moeten bewijzen.

 

En anderzijds: in Nederland is er een proefproject met vrachtwagens die rijden op elektriciteit door... Het op te slaan in waterstof. Ze laten die waterstof dan verbanden aan een optimale ratio en dan wordt de stroom gebufferd door batterijen, en zo rijdt die vrachtwagen op waterstof. Ik weet ook wel dat waterstof veel gevaren inhoudt... Maar misschien dat dit ook kan dienen als een buffer.

In Nederland is er een proefproject met wagens die rijden op gas... Niet ons gewone gas zoals iedereen het kent, maar opgezuiverd gas uit de riolering...

 

Ik heb ook zo een vermoeden dat fossiele brandstoffen gaan verdwijnen, er zijn geen oneindig dieren en planten gestorven dus geen oneindig olie en steenkool... De zon is trouwens ook eindig, over 4,5 miljard jaar ofzo, ik denk dat fossiele brandstoffen wel vlugger op zullen zijn dan dat... Maar ja, zolang er nieuwe bronnen gevonden worden is het moeilijk op er nu al een ticket op te plakken dat het nog voor de volgende generatie op zal zijn... Denk eraan we leven op een bol met een vast volume, dus is er zeker een maximum qua fossiele brandstoffen...

er wordt altijd gesuggereerd dat kernenergie gesubsideerd wordt.

Er is blijkbaar weinig mensen die rekenen, maar 10Terawatth energie (dat is bvb een fraktie van de output van een kerncentrale gemakkelijk produceert) vraagt 1miljard m3 aardgas of 0.5Miljard euro. Vraagt 1miljard liter mazout of 0.5miljard. en Jawel vraagt zo'n  0.01Miljard euro uranium ....  

Ik weet niet hoeveel fantasie jij nodig hebt, maar uiteindelijk beweren dat kernenergie gesubsidieerd wordt is gratuit , de grondstof wordt zelfs amper voor 5% uitgereageerd. En wat nu als afval wordt beschouwd kan doorreageren naar 50% conversie in een breeder reactor. Of je kunt de kostprijs van kernenergie en die fossiele afhankelijkheid verder reduceren door gewoon de voorraad kernstaven die we nu verbranden verder door te laten reageren. Dus het hilarische is dat er ooit politiek beslist is om die ganse voorraad te verpatsen aan de amerikaan, terwijl we die in principe als strategische reserve konden bijgehouden hebben.

1° de exploitatie gebeurt door privé firma's, die uiteindelijk per definitie van de wet winstgevend zijn

2° EDF heeft die centrales keihard met euro's betaalt en betaalt elk jaar keihard een nucleaire rente 0.4Miljar dis niet verwaarloosbaar, en is een fraktie van de groene subsidies zelfs..

3° Bovenop de elektriciteitsprijs is een serieus bedrag voorzien voor een fonds die nucleaire uitfazering van kerncentrales moet financieren.Dat fonds zal vermoedelijk zo goed beheerd zijn als het zilverfonds, maar in elk geval het wordt betaald.

4° De productie van uranium in de mijnen in australie is ook ee nwinstgevende bezigheid.

5° De opwerking van uranium is ook winstgevend

Dus waar die subsidies zitten is voor mij toch wel een duister kantje ? Ik zie nergens ernstige indicaties dat kernenergie serieus gesubsidieerd wordt. We hebben wel een peperduur centrum in Mol staan, maar dit catalogeren als subsidies voor de kerncentrales de westinghouses die we gekocht hebben is nogal gratuit. 

Het enige dat gebeurt is het volgende: er worden altijd maar bijkomende eisen gefantaseerd voor de beveiliging van die centrales, dat uiteindelijk wat oorspronkelijk gebouwt kan worden in de plannig voor 2miljard, ontspoort naar 6miljard. Maar reken eens de waarde uit van 10Terwatth elekctriciteit... 2miljard consumentenprijs (vergeet niet elektriciteit wordt 70% belast via distributiemarge en btw, en nucleaire taks etc) . Consumenten prijs zonder distributie 1miljard, en Groothandelsprijs een half miljard... Hoe moeilijk is de wiskunde nu om te begrijpen dat een aardgascentrale tegen de kostprijs van aardgas werkt en dus onrendabel is, zeker als ze dan nog permanent uitgeschakeld wordt. De tweede keuze zijn steenkoolcentrales, die jawel wel rendabel kunnen werken. En jawel die kerncentrale wordt door die excessieve ontsporingen in budgetten op den duur 5miljard en brengt nog 5% rendement op investering op... Maar dat is nog altijd 5% en meer dan 0%

Om terug te keren naar uw gas/steenkool centrales:

Het enige dat je kunt zeggen is dat een gascentrale goedkoper te bouwen is, en dat elektriciteit vooral tegen de kostprijs van aardgas conversie naar elektriciteit wordt geproduceerd, en dus een faktor duurder is op lange termijn dan die kerncentrales. Met de prijsdrukop aardgas, is op korte termijn dit een dure oplossing. Op lange termijn verwacht ik echter syngas en dus een oplossing die kan blijven draaien.

Dat steenkolen nog veel goedkoper zijn niet in bouw maar wel in marginale kostprijs. Er isg een reden om die steenkolen niet te gebruiken en terwijl ze goedkoop zijn kunnen we er maar van profiteren. Maar toch, er hangen duistere kantjes aan die strategie. We ontbreken evengoed de grondstoffen in de grond, de productie levert toch een pak doden op, het vraagt een pak energie om ze te transporteren en bij ons te brengen, en stofvrij wegfilteren van de 'rookgassen' is ook geen gemakkelijke opgave, alhoewel met microgolven kun je nu heel goed die rookpluim vergassen naar plasma en die bijkomende hitte gebruiken om extra stoom te maken, dus onwerkbaar is het niet. Maar je mag ervan uitgaan dat die 0.5miljard halveert naar 0.25miljard grondstoffen.

 

 

 

Even de getallen op een rijtje (steeds per persoon per dag):

 

- totale energieverbruik 193 kWh (particulier + zakelijk + verliezen)

- particuliere energieverbruik 14% van totaal = 27 kWh voor verwarming + auto + elektriciteit

- particuliere energieverbruik voor verwarming 57% van 27 = 13,4 kWh

- particuliere energieverbruik voor auto 30% van 27 = 8,1 kWh

- particuliere energieverbruik voor elektriciteit 13% van 27 = 3,5 kWh

 

Het particuliere energieverbruik voor elektriciteit is daarom 14% x 13% = 1,8% van het totale energieverbruik.

Het totale energieverbruik voor elektriciteit (particulier+zakelijk) is 431PJ per jaar, omgerekend 19,6 kWh pppd.

Het particuliere stroomverbruik (3,5 kWh) is dus 18% van het totale elektriciteitsverbuik.

 

(getallen gebaseerd op de het KIVI-rapport: De rekening voorbij).

Ik denk dat Paul het heeft over zijn benadering volgens zijn ervaring over de energieverhoudingen in België. Uw cijfers zijn die vanuit Nederland, wat dus een andere situatie is.

 

Nu ga ik moeten terug graaien naar wat ik me herinner van mijn lessen aardrijkskunde uit het middelbaar:

 

We hebben het dus onder andere gehad over zaken zoals de klimaatproblemen (dus alles, inclusief dus overbevolking en dergelijke). Hierbij kwal de ecologische voetafdruk en daar kwam energie aan bod, en dus ook elektriciteit.

Bij de benaderingen van energieverbruik heeft de leerkracht er de nadruk op gelegd dat dit moeilijk te bepalen is, want uiteindelijk gaat veel van de energie voor niet particulieren evengoed naar de openbare gebouwen, en dus niet enkel industrie. De grens is moeilijk te trekken. Een ander probleem is dan weer dat veel energie die in de industrie wordt gebruikt ook terecht komt bij consumenten, welliswaar vaak 'opgeslagen' in de producten, waardoor de consulent dus wel degelijk invloed zou kunnen uitoefenen op het al dan niet energiebewuster krijgen van bedrijven. Maar ja, zoals alles is het altijd een arbitraire grens die moet worden getrokken, en speelt de interpretatie ook een grote rol. En nog zo een probleemstelling is hoe het zit bij zelfstandigen? Hoe trekken ze daar de grens tussen het privéverbruik en hun beroepsmatig gebruik?... Het is dus slechts een benadering.

 

Ook zijn er systemen zoals stadsverwarming, waarbij huizen worden verwarmd door de restwarmte van de industrie, en is dat dus ook energie die tot de energieconsumptie van die woningen en dus particulieren zouden moeten worden gerekend...

 

Veel factoren die men dus in rekening moet brengen.

Uiteraard zijn vrijwel alle zakelijke verbruiken maar ook de verliezen toe te rekenen aan de consumenten. Een brood bakken kost ook energie. Waar het om gaat is dat de rekening voor duurzame opwekking volledig bij consumenten gelegd wordt terwijl deze een fractie van het totale energieverbruik op zich nemen.

 

De gevolgen zijn vrij voorspelbaar:

- bedrijven worden aangespoord om energieverspilling in stand te houden (krijgen vrijwel gratis stroom)

- consumenten worden opgezadeld met 70% stroomprijsverhoging en gaan al dan niet vrijwillig netstroom vermijden

- windstroom levert nauwelijks een bijdrage aan vermindering fossiele brandstoffen/CO-uitstoot

- verbruik fossiele brandstoffen blijft op peil

- CO2-emissie neemt zelfs toe door verlies aan rendement fossiele centrales.

 

 

 

Wat de kostprijs van kernenergie betreft, merk ik dat velen nog in het duister tasten. Ik hoop dat iedereen beseft dat dat komt omdat er veel mist gespuid wordt rond het onderwerp. Ik hoop ook dat het hierna voor iedereen duidelijk wordt uit welke hoek die mist komt. Alles op een rijtje:  
 1. Het klopt dat kernenergie de allerduurste energie is, zoals Charel hoger stelt. Vele malen (!) duurder dan om het even welke andere energievorm; 
 2. Het klopt dat kernenergie gesubsidieerd wordt, en wel continu, levenslang, met gigantische bedragen !;
 3. Het klopt dat kernenergie de allergrootste winstmarge levert. Waar dacht je dat die nucleaire taks vandaan komt ? Omdat er woekerwinsten zitten op kernenergie !
  Hoe rijm je die ogenschijnlijke tegenstellingen ? Dat is heel simpel: EEN KERNENERGIEPRODUCENT BETAALT SIMPELWEG ZIJN VERZEKERINGSPREMIE NIET !!! Omdat het risico onverzekerbaar is. De OESO conventie daaromtrent laat toe zich te beperken tot een bedrag van - ik dacht, kan het niet meteen terugvinden - 700 miljoen €. Laten we 's rekenen:
 • Stel dat er geen enkele dode valt;
 • Iedereen in 1 milliseconde geëvacueerd is;
 • Er bijgevolg géén medische kosten met die kernramp gemoeid zijn;
 • Er evenmin jaren later nog steeds kreupele kinderen worden geboren;
 • En er een gebied met een straal van slechts 20,75km wordt getroffen. 
  Dan mogen in die 1353km2 slechts 3000 gezinnen wonen in een gemiddelde woning van 230000€. Wiens woningverzekering dekt immers een nucleair risico ???  Is er iemand die denkt dat de banken hypothecaire schulden kwijtschelden, omdat je woning voortaan in een kernramp gebied ligt ? En hoeveel gezinnen zullen er wonen in die 1353km2 ? En hoeveel is de economische schade van alle bedrijven in die regio ? En hoeveel is de schade van 1/10de van Vlaanderen (= 13500km2) te zien verdwijnen ? Voorgoed ? Aan akkerbouw, veeteelt, bosbouw, industriegrond, bouwgrond ? En in welke mate zullen onze waterlopen besmet zijn ? En hoeveel is de schade in de toeristische sektor ? En ... en ...   De verzekering van kernenergieproducenten lijkt me op een BA-verzekering voor de auto, die maximaal 10€ uitkeert - omdat je iemand doodrijdt. Tel je bij kernenergie een gepaste verzekeringspremie, dan is kernenergie de duurste energie ter wereld. Die verzekeringspremie wordt door ons allen gesubsidieerd. Levenslang. Daarmee vertoont kernenergie opvallende gelijkenissen met (investment) banking: de woekerwinsten zijn privé, de monsterverliezen zijn ...  Wie politiek naïef is, kan denken dat die Latijndebiterende panda in de zoo van A'pen dit niet beseft, maar ik geloof daar géén bal van !   PS: alle andere energieproducenten betalen wél netjes hun verzekering. Omdat hun risico verzekerbaar is. Denken we bv. aan Ghislenghien: verschrikkelijk uiteraard, maar beheersbaar en dus verzekerbaar: 400 burgerlijke partijen, 28,5 miljoen € opgehoest door de verzekeringsmaatschappijen. Geen cent van de belastingbetaler.  

Het is inderdaad dat de consument/de burger bijna de plicht heeft om in te staan voor de groene revolutie, maar vergeet niet dat er heel veel bedrijven ook hebben geprofiteerd van de subsidies op groene stroom. Een voorbeeld in België: organisaties hebben daken gehuurd voor zonnepanelen, ze leggen die zonnepanelen en gaan dan gaan lopen met de groenestroomcertificaten die toen nog veel opbrachten, de huur die ze betalen is de stroom die de zonnepanelen leveren. Dit werd onder andere toegepast op het dak van mijn middelbare school.

 

Helaas gaat men nog vaak uit van het vrije (geleide) markt principe om dergelijke veranderingen te bekomen. Maar zoals u waarschijnlijk weet zijn er vele mensen genoodzaakt om voor het goedkoopste product te gaan, of  hebben weinig financiële keuze, en dit levert dan ook problemen op met het vrije markt principe...

 

Hier in België zijn er intussen wel verplichtingen gekomen voor zuivering van uitstootlucht bij bedrijven en dergelijke, maar voor de regering was het zoveel makkelijker om de mensen nu bij renovatie te verplichten in duurzame ontwikkeling (zonnepanelen, regenwateropvanging...). Volgens mij heeft de regering hier het probleem dat de bedrijven te snel weg gaan (vermoedelijk door de te hoge kosten aka belastingen hier) en dit dus een druk uitoefent om ze niet te hard te behandelen. Maar ja, hier zitten er heel veel problemen die allemaal hun geld opslorpen en de regering kan er niets aan doen (altijd wel partijen die principieel tegen zijn, of er is belangenvermenging en dergelijke)... Voor heenlopend zijn het de burgers die de aanzet moeten geven tot de groene revolutie, de meeste regeringen staan machteloos...

Voor heenlopend zijn het de burgers die de aanzet moeten geven tot de groene revolutie, de meeste regeringen staan machteloos...

 

Daar zie ik een aardige overeenkomst, het is ook mijn visie dat de regering zich verre moet houden van bemoeienis met duurzame ontwikkeling. De vele susbsidies op allerlei zogenaamd groene maatregelen hebben tot enorme marktverstoring gezorgd waarbij consumenten compleet op het verkeerde been gezet worden.

 

Een gemiddelde nieuwe Ecobouwers-bezoeker komt met een vraag hoe hij zijn matig geïsoleerde woning (nee, daar kan nu niets meer aan gedaan worden) kan opleuken met warmtepomp en zonneboiler.

 

Verder ben ik van mening dat overheden (ook die in België) verslaafd zijn aan fossiele opbrengsten en met frisse tegenzin aan werkelijk duurzame maatregelen meewerken. De groene revolutie (lees: grootschalige besparing op energie) is volgens mij ook onvermijdelijk door de belastingverhoging op duurzame stroom.

UIteraard is er een toekomst voor, maar terug iets verder doordenken: uitrekenen hoeveel windmolens, PV, zonnepanelen, biovergisters, je nodig hebt en rekenen of je er komt...  Daarom dat die Mc Keyn zo goed is, hij rekent gewoon uit dat wij energi-intensief dat we zijn samen met Nederland, er niet kunnen komen met windenergie... wel met PV maar we zitten dicht tegen de limiet. Hij gaat voor het model dat onze volledige behoefte gedekt wordt, en dat je los door alle cyclussen van zomer/winter/windvrij/dag/nacht probeert uw behoeften te dekken.

En denk nu eens na over die netwerk productie. Waar kun je zonnepanelen zetten in de wereld zodat je savonds na 6u voldoende energie capteert om verder te doen zoals wij nu doen... Je zou als het ware op de evenaar een volledige cirkel rond de wereld moeten leggen. Of ter hoogte van de sahara, zou je nog een vijf uur verder in wereldrotatie een zonnepark moeten doortrekken midden op zee.. Het zou dan nog notabene nooit bewolkt mogen zijn boven die strook.

Ik heb daar ook lang over nagedacht en ben tot een paar verrassende conclusies gekomen.

1° Ik denk dat er NOOIT een maatschappij gaat komen die zonder aardolie valt, het zal gewoon moeilijker en moeilijker te vinden zijn, en duurder en duurder worden. op de duur zal het zo duur zijn dat het terzijde zal gegooid worden en niemand er nog zal willen mee rijden. Maar we zullen er wel nog kunstof mee maken.

2° Van steenkolen denk ik evenzo dat we nooit zonder steenkolen gaan vallen. Het gekke is dat wij juist 40 jaar terug de steenkolen exploitatie opgeheven hebben. En ik denk dus dat wij inderdaad nu profiteren van de globalisering dat er toch nog steenkolen te vinden.

3° Aangezien de PV's zakken in prijzen, denk ik ook dat ze nooit meer weg gaan gaan zelfs zonder subsidies dat ze altijd gaan blijven gebruikt worden, en nog beter, dat de prijs van onze energie gaat gestuurd worden door de prijs van de PV energie. Het gekke is dat elektriciteit het meest gediversifieerd van al geproduceerd wordt, dus meer van dat..Uiteindelijk zal er elke middag een overaanbod aan energie zijn, en  kun je zo voorspellen dat dagenergie goedkoper wordt dan nachtenergie, precies omgekeerd van het model dat we nu hebben. 

4° Je moet het model van de lasten op arbeid aanpassen naar lasten op CO2 en fossiele energie om gans die conversie goed te houden. Men heeft altijd aardgas te goedkoop verkocht, en men ziet het aan de prijzen van aardgas die te duur zijn om electriciteit te maken. Het aardgas is te goedkoop belast voor de consument, en wordt daardoor een eerste keuze voor zijn huis te verwarmen, terwijl in principe aardgas evenveel CO2 lasten zou moeten torsen dan mazout, dan benzine dan diesel etc. Alles moet je even hard belasten, tenzij in de autarktische visie hetgeen je zelf produceert.

 

 

 

 

 

Ingir die 15% klopt niet, heb het u al gezegd.

Kijk eens naar die grafiek verwarmen 37+autorijden 40+licht/gadgets 9 staat op onze teller

Voedsel 15 + stuff 49 +transport 12 +defentie 4 op andere tellers maar zijn in feite ook onze teller.

Ingir

 

Egens volgens mij moeten we eindigen met 20 procent belasting op elke vorm van inkomsten en 20 procent op elke vorm van consumptie en 1 euro op elke vorm van fossiele brandstoffen.  En nee er bestaat geen productie  voor de industrie. Of voor de landbouw  er bestaat geen belasting op energie voor industrie of particulieren  je moet wel zorgen dat de Internationale import niet defiskaliseert.   Uiteindelijk moet die import energievoordeel geschat worden en belast worden bij de import  viseversa bij de export . 

 ik ken  geen enkele vennootschap die brood eet  ergo komt elke belasting en elke tax automatisch bij de consument terecht.  

En ja met de taxen zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk te leggen zalje met minim ale verstoring van de inkomsten en consumptie van goederen en diensten zonder dat de consument op het verkeerde been gezet wordt nieuwe laagenergetische even wichten zien ontstaan Nu maken wij permanent verkeerde keuze.  We vinden warmtepomp te duur versus aardgas.  We vinden auto te duur versus vliegen  we vinden diesel een evident keuze we vinden steenkool de beste keuze voor elektriciteit te produceren we vinden goedkope en gedefiskaliseerde import evident 

Brecht,

  Jij plakte mij een politieke voorkeur op: "Dan kan u misschien zeggen dat uw stem op verandering al dan niet te weinig heeft opgeleverd." in een antwoord aan mij gericht. Als je dat niet persoonlijk bedoelt, schrijf je beter 'men'. Niet dat ik dat spijtig vind, zoals je stelt. Maar dit terzijde.   "Ik ben zelf eigenlijk ook geen voorstander van kern energie, maar heb me intussen neergelegd bij het feit dat we niet meer zonder kunnen." en "Zoals het er nu uitziet is een kerncentrale bij bouwen de enige energiezekerheid die we kunnen hebben." en "Bij nieuwbouw kunnen reactoren wel worden voorzien op natuurrampen'"   1. In hoeverre kan een mens gebrainwasht zijn ? 2. Zeker dat je niet bij de NVA-jongeren zit ? 3. Valt in Italië de stroom continu uit ? Daar is nog nooit kernenergie geweest. Omdat men in Italië DEMOCRATISCH genoeg is, om daar een bindend referendum over te organiseren. Het antwoord was NJET. Enkele jaren terug - als bij toeval in volle crisis - hebben de investment bankers aan de premier zijn mouw getrokken en hem gevraagd: "Zeg, wil jij nog 's een referendum over kernenergie organiseren ?" De premier zei ja, het volk zei NJET. En gelukkig maar ! Want Italië is het Europese land met de meeste seismische activiteit. Sinds Fukushima weten we wat dat betekent. Ik vraag me af of jij dat ook weet, als je stelt "Fukushima was een natuurramp waarop de centrale niet voorzien was." Geloof jij écht dat je centrales kan voorzien op ELKE natuurramp ? Dat lijkt me ronduit gevaarlijk gedachtengoed !  In ieder geval: zo zie je maar, dat het volk gelijk heeft. Als men het maar de kans geeft zich uit te drukken, zoals in Italië. Zal de NVA ook zo DEMOCRATISCH zijn om daar een bindend referendum over te organiseren ? Of zal ze dat door onze strot rammen zoals men dat ook deed met de vorige centrales in jouw 'democratisch' België ?   Wat die "Groene stroom moet zich nog bewijzen" betreft: ik vermoed dat je nog student bent ? Doe jezelf een lol: pak je rugzak met tent en vlieg in september naar El Hierro. 

De subsidies zij geen probleem. Integendeel, nu hebben zovele woningen groene maatregelen genomen (ook isoleren, omdat er ook subsidies daarop staan, en glas vernieuwen geniet ook subsidies onder voorwaarden) wat dus goed is. Het nadeel: de kosten de energiebedrijven hebben doordat er plots zoveel instroom is aan zonne energie op sommige dagen, en andere dagen moeten die huizen met zonnepanelen voorzien worden met stroom omdat er te weinig zon is, die kosten mochten ze niet doorrekenen in de energieprijs. Dit heeft al voor wat problemen gezorgd, en nu mogen de kosten wel worden doorgerekend, dus zullen ze de kosten van de vorige jaren proberen meerekenen. Ook zit nu plots de prijs geplafonneerd om de burger te beschermen, maar dit zal ons volgend jaar waarschijnlijk dubbel en dik worden terug gevraagd. De regering speelt met vuur. Denk maar aan dat wij hier in België zonder stroom zullen vallen door problemen met de kerncentrales. De kernuitstap loopt niet zoals gehoopt, en we hebben eigenlijk nog niet de mogelijkheden om hem te verwezenlijken.

 

Subsidies zijn niet het probleem in mijn ogen, maar ze moeten eerlijk zijn (dus voor bedrijven als burger worden gelijkgetrokken) en van tijdelijk karakter zijn. Het beste voorbeeld is zoals nu de zonnepanelen: de subsidies kwamen er om het een aanlokkelijk rendement te geven, maar nu zijn ze afgebouwd/gestopt (ik ben niet meer zo goed op de hoogte hiervan) omdat ze nu net zo snel renderen (goedkoper zijn geworden ook) dat subsidies niet meer nodig zijn. Zo zouden alle subsidies moeten worden opgesteld. Helaas kunnen we subsidies voor bv. Landbouw niet meer terugschroeven, omdat onze hele economie is gebouwd rond dergelijke subsidies. De subsidies voor landbouw kwamen er doordat er door de crash van Wallstreet. Deze maakte vele mensen werkloos (arm) waardoor die geen producten meer konden kopen. Door de overproductie werden producten zo waardeloos dat ze de productiekosten niet konden dekken. Het is sinds dien dat er een sociale zekerheid is opgebouwd geweest, en dat er subsidies zijn gekomen om de boeren en bedrijven te helpen om toch hun producten te kunnen aanbieden zonder falliet te gaan.  Helaas is er door de globalisering teveel export opgebouwd op de subsidies, omdat ze de producten goedkoper konden aanbieden omdat de subsidies nu net het mogelijke verlies dekte... Hierdoor zijn vele subsidies onmisbaar geworden. En hier zit dan nog het wapen van de 21ste eeuw van Amerika: voedsel. Vele akkoorden die Amerika afsluit met Afrika gaan gepaard met het beschermen van de export van Amerika naar Afrika te verzekeren/versterken. Die goedkope producten die daar worden gedumpt concurreren zelfs niet met de lokale producten, ze verdringen de lokale producten. Gevolg: de economie in Afrika (landbouw) is stilgevallen, dus hebben ze meer steun nodig om de mensen in leven en gezondheid te houden... U snapt waarschijnlijk wat ik bedoel nu, en mijn excuses voor deze lange politieke kwestie buiten het topic, maar het is om aan te duiden dat blijvende subsidies oneerlijke concurrentie veroorzaakt. De uitdovende (zoals bij de zonnepanelen) helpen de innovatie vooruit, dus zijn eigenlijk voordelig.

 

Alleen is het nadeel dat er nooit genoeg op ingespeeld is geweest in het verleden, en zitten we opgescheept met de gevolgen... Zoals mijn leerkracht aardrijkskunde altijd zei: jullie zijn de generatie die het gaan moeten oplossen.

 

Mijn mening is niet dat de regering zich niet mag moeien. In tegendeel, het vrije markt principe is het sterkst aanwezig in Amerika (nu ook omdat de meeste postjes bekleed worden door grote industriëlen en dus meer richting industrie wordt gehandeld dan naar de burger) en we kennen allemaal de gevolgen daarvan. Nee, de regering moet duidelijke regels opstellen (op zijn minst de consument beschermen). De regering moet ingrijpen waar nodig (zoals de zonnepanelen hier in België was zeker nodig). Ze moet zeker innovatie steunen. Dit kan door subsidie op de producten (om het zo aantrekkelijker te maken en in te burgeren) als subsidies voor onderzoek. De regering moet ingrijpen wanneer nodig (dus een vrije geleide markt). Maar ze mag niet teveel ingrijpen, en ze mag mensen niet zomaar rechten ontnemen. Zo is het lang verboden geweest als particulier om een windmolen te zetten, ik weet niet of dit intussen al is veranderd. Zo is er ook een minimum woonoppervlak voor ruimtes, en zo ook voor woningen, hoewel er mensen zijn die wel willen leven op 8 vierkante meter (hiermee verwijs ik naar de Amerikaanse trend van Tiny Houses). Maar ja, het is allemaal 'ter bescherming van het wooncomfort'. Ze zouden zich dan beter bezig houden let wetten op te stellen wanneer het wel zou mogen. Zoals bij de 'te kleine' huisjes een leefbaarheidsonderzoek doen. Of bij die windmolens zoeken naar iets dat geen kwaad kan naar de buren toe (want de gekende 3 wieken windmolen is alles behalve de enige in zijn soort, maar is wel de reden waarom andere modellen ook niet door particulieren mogen worden gebouwd)... Dusja, de regering mag zich bemoeien als er problemen zouden zijn, maar dan om de problemen op te lossen...

Kijk, hoeveel uren rijdt een wagen en hoeveel uren staat hij stil. De meeste wagens rijden 1 uur per dag, en hangen 23u aan het net. Daarom is die buffer zogoed als altijd aanwezig.

De batterijen moeten niet ladne/ontladen. Ze moeten gewoon wachten van laden totdat er een windstoot passeert of de middagpiek passeert en er een overschot aan energie goedkoop moet opgeslagen worden in de batterij.

Denk aan volgend model: je wacht tot de prijs zakt naar 0.05euro/kwh om te tanken... En je hebt een 'algoritm' die weet wanneer uw tank moet vol zijn... Dus je probeert te tanken tegen 6u smorgens met volle tank klaar om naar uw werk te gaan, en uw Druppellader wacht met laden tot ofwel er savonds een windbui passeert, of tot er een daling in vraag is snachts die moet opgevangen worden

 

Water verdampt,  zo'n tien procent verlies je  Ik wil maar zeggen zelfs zo'n systemen zijn geen Free lunch 

Stel dat e een fossiele tax invoert,  dan zou het bedrijf met zonnepanelen tax vrij tapijten produceren en het bedrijf die fossiele energie verbruikt duurdere tapijten.  Het is reeds zo dat bedrijven met pv op hun dak een competitief voordeel hebben  het is gewoon niet zichtbaar momenteel maar op termijn zal het wel zichtbaar zijn  die zonder pv gaan failliet gaan 

Dus wait and sre

Subsidies zijn een correctie op de overbelasting van arbeid 

Maar je kunt veel beter de lasten op elke vorm van energie gelijkschakelen zodat de verkeerde keuzes wegvallen 

Misschien dat groene energie zich op zich zelf al heeft bewezen (zonnepanelen, zonneboilers, windenergie,...) maar de opslag van groene stroom is er niet. Dat het op dat eiland lukt, dat is niet helemaal vergelijkbaar met zo een grootschalig project als België...

 

Als ik gebrainwasht ben dan is het door ons schoolsysteem... Ons mooie schoolsysteem die erin slaagt om ieder kind zijn dromen kapot te maken en mensen aan te zetten tot zelfmoord (ik ken zo iemand, die kon de druk niet meer aan). Desondanks probeer ik mezelf objectief te houden, maar helaas moet ik nog vaak terug vallen op de kennis van ons brainwashende schoolsysteem... Ik zit nu in geneeskunde he, en verzet me tegen de brainwashing, maar helaas is het in geneeskunde ook niets anders dan brainwashing (met als gevolg mijn verlies in het vertrouwen in de geneeskunde) maar dat ter zijde. Italië heeft al van in het begin resoluut nee gezegd tegen kernenergie en is er dus ook op voorzien om zonder te leven, maar wij zijn te lang afhankelijk geweest van kernenergie om zomaar alles uit te zetten. Dat de stroom stroom uitvalt is omdat er naast onze kernuitstap centrales wegvallen wegens barsten (ouderdom) en nu ook vermoedelijke sabotage. Dit is dus een voorbeeld dat we dus afhankelijk zijn van de kernenergie, of het is het teken dat er te weinig is ingezet op alternatieve. Maar beiden komen op hetzelfde neer eigenlijk. Als we met 1 kerncentrale het hele arsenaal aan verouderde kerncentrales kunnen afsluiten, denk ik niet dat dit een verlies is.

 

Een bindend referendum is inderdaad democraties, maar enkel indien de mensen van ALLES op de hoogte zijn, wat moeilijk te bereiken is. Zo zijn er ook genoeg referendums in bijvoorbeeld Oekraïne voor onafhankelijkheid, hoewel er niet naar wordt geluisterd, het is wel democratie... Er zijn beslissingen die men niet kan doen via een referendum. Want stel dat een bindend volksreferendum nu onze kernuitstap oplegt aan de regering, wat dan? Wel de mensen gaan beginnen klagen omdat de belastingen waarschijnlijk zullen verhogen om te investeren in windmolens, in zonnepanelen, in zo energie-eilanden om stroom op te slaan. Mensen gaan klagen omdat windmolens het zicht zouden verpesten, mensen zouden klagen dat het energie-eiland de zeestroming te veel beïnvloedt, mensen gaan klagen dat de zonnepanelen teveel ruimte innemen... Het is niet niets zo een kwestie, daarom dat het makkelijker is een volksreferendum te doen dat gaat over het al dan niet beginnen met kern energie dan het al dan niet stoppen met kernenergie... 

 

Een kerncentrale kan niet op elke ramp worden voorzien, maar kan wel beschermd worden tegen gekende rampen, en zelf extra beschermt worden. Als we weten wat de ergste ramp was in België, laten we de kerncentrale dan zo goed beschermen dat hij tegen een dubbel zo erge ramp kan... Het is niet onmogelijk om een kerncentrale deftig te beschermen, maar wel onmogelijk om hem tegen 'het ergste' te voorzien omdat het ergste dat men kent altijd overtroffen zou kunnen worden... Maar ja, daarvoor worden dan ook rampenplannen opgesteld en dergelijke... Ik denk zelf ook niet dat iets tegen alles kan worden beschermd (ik behoor niet tot de personen die een shockproof hoedje koopt voor de iPhone om hem dan van het 7ende verdiep te smijten om te testen hoe shockproof hij is), maar iets kan beschermd worden tegen het ergste dat zou kunnen gebeuren afhankelijk van het gebruik (daarom dat ik ook geen iPhone hoesjes ken die men van 500 meter kan laten vallen, nee de meeste zullen maar gaan tot 1,8 meter omdat dat gewoon gebruik is) en iets met veel risico kan overbeschermt worden...

 

NVA zou misschien geen referendum doen, maar ze zouden wel moeten werken in het belang van de burger (want ze weten dat hun kiezers rap kunnen weglopen).

 

En ik ben een student, en zou met alle plezier naar El Hierro gaan, maar het probleem is dat ik daar niet direct de mogelijkheid toe heb, en ik mijn geld voor het moment liever wat opspaar voor andere zaken... Ik probeer me los te zetten van de wegwerpmaatschappij zeg maar, maar dat komt met zijn kosten (een fototoestel dat wel tegen mijn lompheid kan kost al snel wat meer, een GSM die langer dan een jaar meegaat komt met zijn prijs,...) en ik steek dan liever mijn geld hierin en ga dan als vrijwilliger mee met reisorganisaties (als moni voornamelijk) om de wereld wat te leren kennen. En het is door die ontdekkingen dat ik zaken ontdek die vele doorsnee Belgen niet zelf zien. Het smelten van gletsjers in Zwitserland is zoveel beter te begrijpen als je erop staat en de plakaatjes met de jaren ziet tot waar de sneeuw toen kwam, en dan zien hoe de afstand steeds verkleint en ze plots om de 5 jaar werken in plaats van tien zonder dat het de afstand verkleint, nee het vergroot alleen door het sneller smelten... Ik doe mijn best om een verschil te maken, maar dat wordt tegen gegaan daar al die andere studeren met hun wegwerpmentaliteit zeg maar...

 

In mijn ogen is België ook geen ideale democratie, het is een bureaucratie in mijn ogen, maar ja, er is een zekere democratie hier, en dat kan men niet ontkennen...

Paul,

Je zegt 'denk nu eens na over die netwerkproductie' en dan heb je het over pv die na zes uur nergens ter wereld nog zal opbrengen. Je hebt het ook over dat volgens Mc keyn we er in Nederland en Belgie niet zullen komen met windenergie , wel met pv.

Het is uiteraard om die redenen dat je een veelvoud van technieken moet gebruiken want inderdaad met windenergie alleen komen we er niet, ook niet met enkel PV of enkel vergassing. en ook niet met die dingen in één te kleine regio want het zou kunnen dat het daar tegelijk niet waait, en ook de zon niet schijnt.

Dus zo veel mogelijk technieken voor hernieuwbare energie combineren in een zo uitgestrekt mogelijk gebied. 

Brecht,

Kerncentrales dubbel zo goed beschermen zeg je. Kernenergie is nu al onverantwoord duur, zo zou het nog extremer worden.

Ps: uit een reactie een stuk tekst copieren en plakken lukt bij mij al een hele tijd niet meer. Zijn er nog die daar een probleem mee hebben of weten hoe dat kan opgelost worden?

U hebt wel gelijk dat de lasten gelijk moeten worden geschakeld, de lasten op consumeren, de lasten op arbeid, de lasten op vervuiling... Lasten gelijk stellen is het eerlijkste dat men kan doen. Maar helaas kunnen die lasten gelijk stellen niet ten koste van de subsidies gaan, want dan zou de landbouw failliet gaan, dan zouden de scholen niet meer kunnen uitbreiden... Maar subsidies op zonnepanelen zou u misschien kunnen zien als een correctie dat er teveel belastingen zijn geweest, maar eigenlijkzit het anders. Die subsidies zijn er om de terugverdientijd van zonnepanelen te verkorten, en ze zo aantrekkelijker te maken. Arbeidskosten hebben een invloed op zonnepanelen, en daarom dat die uit China zoveel goedkoper zijn... Maar dus niet om te compenseren voor de overbelasting op arbeid. Want overbelasting op arbeid zou betekenen dat u ervan uit gaat dat de mensen te weinig geld zouden hebben. De prijs van producten zou vrij stabiel blijven bij verlaging van de loonkosten, nu net omdat er zoveel van het buitenland komt, en er eigenlijk redelijk weinig zelf hier in België wordt gemaakt. Dus eigenlijk zouden mensen moest er geen overbelasting zijn meer geld hebben, maar de terugverdientijd van zonnepanelen wordt daarmee niet ingekort, en dus zal er geen aanzet zijn om die te installeren... De grootste drempel was namelijk de terugverdientijd, en die is niet aangepakt geweest dan...

Beste

 

We kunnen ook altijd dat geld voor kerncentrale steken in groene energie, maar die zal ons niet zo goed door de winter helpen... We moeten onze stroom dus kunnen opslaan, maar daarvoor hebben we ook niet direct een betaalbaar plan... Het meest voor de hand liggende plan van opslaan is onbetaalbaar, het opslaan in batterijen. Het meest realistische plan komt niet tot uitvoering, een energie eiland. Voor de rest vereisen zaken zoals bufferen via warmtepompen zen dergelijke plots een extra investering van de bevolking, aangezien een gewone warmtepomp niet is uitgerust  is met zo een slimme besturingssysteem.

 

Men kan ook nog niet werken met het slim opladen van elektrische wagens, omdat elektrische wagens ook nog niet zijn voorzien van het slimme oplaadsysteem. En ook omdat het dan weer de burgers zijn die zelf zouden moeten investeren in die elektrische wagens... Men kan ook altijd zoeken naar andere zaken zoals syngas, hoewel dit volgens mij een beperkt rendement heeft om elektriciteit om te zetten tof syngas en dan weer om te zetten tot elektriciteit. Men kan zoeken naar opslag in waterstofgas, en dan bij elektriciteitsnood een stroomgenerator op waterstofgas te gebruiken... Maar dit geeft ook een groot explosief risico... Hetgeen men dus het realistisch acht om te doen is dus zo een energie eiland, maar helaas zijn er daar ook veel tegenstanders van omdat dit invloed heeft op zeestroming maar ook omdat dit uitermate duur is, en vermoedelijk redelijk wat onderhoudskosten zou hebben (het zou dichtslibben, dus zou geregeld moeten uitgebaggerd worden)...

 

Niets is gratis, en er is nog geen goedkope oplossing...

Niets is gratis, dat klopt. Maar de ene oplossing  is wel veel goedkoper dan de andere  en veel toekomstgerichter. Ik denk ook niet dat de ene meer tijd vraagt om te verwezenlijken dan de andere.  Dus nu geen geld en tijd meer verspillen aan de dure, niet toekomstgerichte oplossing. Een visie, een keuze en vooruit met die geit!

Ps: Ik denk dat iedereen onderhand wel weet wat ik bedoel met de ene of de andere oplossing.