biomassa hernieuwbaar ? | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jef-14
14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

127 Reacties

Reacties

afbeelding van jef-14
25/02/2016 - 10:40

Wat steeds maar blijft terugkomen is TINA . We blijven altijd opnieuw terugkomen op gekende oplossingen . Biomassa is zeer belangrijk in onze energievoorziening maar biomassa is de ( hernieuwbare ?) energie uit het verleden want er zijn veel te veel broeikasgassen. Dus moeten we het elders zoeken. De gemakkelijke oplossingen (zonnepanelen, windmolens etc) volstaan niet meer om terug gezonde lucht te krijgen. Dus moet er geld gestoken worden in alternatieven. Geothermische energie is daar een van. Die diepe boringen werden ook op dit forum afgedaan als onrendabel , onrealistisch . Dat bleek niet het geval. Het potentieel is zeer groot. Tijd dus om ook te investeren in andere alternatieven zoals algen en getijden. Investeren in pellets was ooit goed maar dat stadium is voorbij. CO2 , CO2 , CO2 , CO2..... Het is 5 voor 12 hoog tijd voor echt groene energie en dat zal geld vragen .Geld dat Ecopower versmoste aan het verleden .....

afbeelding van Ingir
25/02/2016 - 13:19

Het is geen 5 voor 12... het huidige CO2-gehalte van lucht is niet gevaarlijk, zelfs als het gehalte 2x zo hoog wordt zal het klimaat nog geen krimp geven. Er is dan ook geen urgentie of noodzaak om drastische maatregelen te nemen. Het hogere CO2-gehalte heeft zelfs als voordeel dat de aarde in snel tempo vergroent. Je zou dus ook kunnen stellen dat het CO2-gehalte steeds te laag geweest is waardoor planten niet optimaal kunnen groeien.

 

Wel is het tijd om onderzoek te doen naar toekomstbestendige energiebronnen en ondertussen werk te maken van energiebesparing, dat is de eerste stap van de Trias Energetica die door groengelovigen te vaak vergeten wordt.

afbeelding van charel
25/02/2016 - 15:13

" Je zou kunnen stellen dat het co2 gehalte steeds te laag geweest is waardoor planten niet optimaal kunnen groeien'

Dat is toch even schrikken Ingir. Ik veronderstel dat je dat niet zelf verzonnen hebt. Waar heb je het dan gelezen of waar heeft men jou dat verteld?

afbeelding van Ingir
25/02/2016 - 22:41

Je had niet hoeven schrikken, dat planten CO2 gebruiken als voedingsstof om suikers (biomassa) te produceren heb je als het goed is uitgelegd gekregen op de middelbare school. In tuinbouwkassen wordt extra CO2 ingebracht om de fotosynthese te  stimuleren en daarmee de plantgroei.

 

Tegelijk is de klimaatgevoeligheid voor CO2 (temperatuurstijging door verdubbeling van het CO2-gehalte in lucht) veel lager gebleken dan men steeds heeft aangenomen.

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/06/het-wordt-groener

http://climategate.nl/2015/07/27/klimaatgevoeligheid-wordt-steeds-lager-...

http://principia-scientific.org/going-green-and-frankenfood/

http://principia-scientific.org/category/current-news/

http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Spencer_Misdiagnos_11.pdf

afbeelding van charel
25/02/2016 - 22:54

Uiteraard hebben planten C02 nodig, maar dat wil niet zeggen dat er geen teveel aan kan zijn.

Wij hebben water nodig om te kunnen leven maar dat wil niet zeggen dat we er niet in kunnen verdrinken.

Het was natuurlijk dom van mij om naar uw bronnen te vragen want op het internet kan je uiteraard massa's publicaties vinden die het co2 verhaal tegendraads vertellen.

afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 11:25

Oa de in Climategate aangehaalde Pat Michaels die de klimaatwetenschappers een beetje belachelijk tracht te maken... Hij is verbonden aan Cato Institute dat op haar beurt gesticht is door Koch van de Koch Industries die, jawel, als multinational 60.000 mensen tewerkstelt in de olie en petrochemie...

 

Ongetwijfeld heel neutraal allemaal tov klimaat.

afbeelding van Ilex
25/02/2016 - 16:51

@Ingir: Sorry, maar LOL!

Jij leest geen vakliteratuur, neem ik aan?

afbeelding van Ilex
25/02/2016 - 17:22

Je blijft "hernieuwbaar" in vraag stellen.... Merkwaardig!

 

"Gezonde lucht" heeft niets met CO2 te maken.

 

Geothermische bronnen worden hier niet afgedaan als onrealistisch. Er hangt een prijskaartje aan (wat mij persoonlijk niet interesseert als het maar 'groen' is) en er zijn in België enkele beperkingen.

 

Algen en getijden is niets nieuws. In de jaren '60 waren ze hier al mee aan het experimenteren. Er wordt daarin veel te weinig geld gestoken omdat er met aardolie nog veel te veel winst geboekt wordt. Amper 80 miljoen euro Europees geld gaat hier naartoe...

 

CO2 is niet de enige grote boosdoener. Methaan is misschien veel erger. Minder herkauwers eten is dan ook een grote stap in de goede richting!

 

En nu zit je weer te kakken op Ecopower. Vanwaar die frustratie? Schrijf eens iets over Nuon, Electrabel, Luminus, Suez,... Daar geen veel miljarden naar niet-groene energie! Beter nog: daar moet de belastingsbetaler opdraaien voor de bouw- en afbraakkosten.

afbeelding van Ingir
25/02/2016 - 22:17

CO2 is niet de enige grote boosdoener. Methaan is misschien veel erger.

 

Wat dacht je van dihydrogen monoxide...

afbeelding van Costaccountant
26/02/2016 - 00:26

 

Let daar maar mee op, uiterst gevaarlijk goedje is dat ! Niet alleen kan je je daaraan verbranden, maar bovendien kan je er doodziek van worden ;-)
 
Kende je deze al:
"In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill." uit 'The First Global Revolution' - a report by the council of the club of rome - door Alexander King en Bertrand Schneider ?
 
No comment.
 
afbeelding van jef-14
26/02/2016 - 06:22

"Het is geen 5 voor 12... het huidige CO2-gehalte van lucht is niet gevaarlijk, zelfs als het gehalte 2x zo hoog wordt zal het klimaat nog geen krimp geven. Er is dan ook geen urgentie of noodzaak om drastische maatregelen te nemen."

We hebben de oplossing ! terug steenkoolcentrales !

afbeelding van Ingir
26/02/2016 - 10:23

Zo ééncellig zie ik het niet, dat CO2 nauwelijks van belang is voor de opwarming van de aarde neemt niet weg dat kolencentrales sterk milieuvervuilend zijn. CO2 is echter niet vervuilend en kan zelfs als een gunstig bijproduct gezien worden, onderdeel van de grote koolstofcyclus. In plaats van de huidige investeringen in onbetrouwbare energiebronnen met een te lage energiedichtheid en te lage EROEI / ROI zouden we nu beter investeren in onderzoek naar toekomstbestendige energiebronnen en ondertussen de vervuilende uitstoot van kolencentrales te verminderen door het afvangen van vervuilende uitstoot.

 

Er is dan ook geen noodzaak om kolencentrales te sluiten, we zullen die centrales komende jaren zelfs nog keihard nodig hebben om de groeiende vraag naar stroom en warmte op te vangen.

 

 

afbeelding van G.
26/02/2016 - 12:07
G.

Met andere CO2 waarden in een nieuw globaal evenwicht, horen -zoals in het verleden- een andere fauna en flora.

Dat is problemantisch voor de huidige flora en fauna , waar de mens toevallig deel van is.

 

Vandaar dat het van belang is onderscheid te maken tussen de lange koolstofcyclus en de korte koolstofcyclus.

 

G

afbeelding van Costaccountant
28/02/2016 - 15:42

Samengevat: des te MINDER CO2-concentratie in de lucht:

 • des te minder planten groeien;
 • des te meer landbouwgrond we nodig hebben om eenzelfde hoeveelheid voedsel te produceren;
 • des te minder water-efficiënt planten worden;
 • des te méér water we zullen nodig hebben om eenzelfde hoeveelheid voedsel te produceren;
 • des te minder water er voor de mens zal overblijven;
 • des te meer plantensoorten zullen verdwijnen;
 • des te minder algen in de zee;
 • des te minder plankton in de zee;
 • des te minder zeeleven, plankton is immers essentieel voor de voedselketen in zee;
 • ...
 
Voor alle duidelijkheid: dat zijn WETENSCHAPPELIJKE FEITEN ! Géén politiek discours ! De wetenschap was het daarover eens  v o o r a l e e r  de eerste alarmerende berichten over 'global warming' werden verspreid. Het IPCC heeft daar alleen maar  23 jaar (van 1990 tot 2013) over gedaan om dat - schoorvoetend - toe te geven: "Field experiments provide a direct evidence of increased photosynthesis rates AND water use efficiency ... in plants growing under elevated CO2." Dat is slechts bij wijze van voorbeeld, er zijn er vele andere. Uit Box 6.3 op pgnr. 502 van de 'full report' van het IPCC, hier download je enkel Chapter 6: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf
Ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan, maar wat was precies dat kapitalistisch - excuseer: politiek - discours dat het IPCC tegenover die WETENSCHAP stelt ? Toch niet dat minder CO2 leidt tot:
 • méér behoefte aan kunstmatige meststoffen ?
 • méér behoefte aan herbiciden en pesticiden ?
 • méér behoefte aan GGO ?
 
... om eenzelfde hoeveelheid voedsel te produceren ? Nee, me dunkt dat dat niet in het IPCC-rapport te lezen staat. Het zal dan ook een hele geruststelling zijn dat MONSANTO, de wereldspecialist in:
 • kunstmatige meststoffen;
 • herbiciden, pesticiden (= gifbrouwsels) waaronder Agent Orange waardoor nog steeds misvormde Vietnamese kinderen geboren worden, google 's op 'four decades after agent orange';
 • GMO-food dat het de hele wereld wil opsolferen (en waarvoor de boer elk jaar opnieuw zou moeten betalen - in India leidde dat al tot vele zelfmoorden van boeren);
... sinds datzelfde jaar 2013 deel uit maakt van de WBCSD (World Business Council for SUSTAINABLE DEVELOPMENT) ?
http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=15340 'Sustainable Monsanto', zou dat een oxymoron kunnen zijn ? Misschien stelt het je gerust dat onze EU sinds datzelfde jaar 2013 - achter gesloten deuren - negocieert over een TTIP ? Misschien heeft MONSANTO géén belangen bij dat TTIP ? Of zou de WBCSD niks te maken hebben met het IPCC ?
 
In blijde verwachting van G.'s geruststellende weerlegging,
 
Costaccountant
afbeelding van G.
26/02/2016 - 12:13
G.

 

"In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself."

 

 

afbeelding van Costaccountant
28/02/2016 - 15:47

Ik neem aan dat je veronderstelt de lezer enige duiding te verschaffen door een paar zinnetjes - NA - mijn citaat, in het vetjes te zetten ?

 
In ieder geval bedankt om te reageren, dat bewijst de lezer alvast het belang van dat document - dat ik verder als de WC-vod zal bestempelen ... waar helaas menig 'beleid' is uit voortgesproten. Nu weet ik al langer dat jouw leeskwaliteiten niet meteen van de bovenste plank zijn, getuige jouw naar eigen zeggen "wetenschappelijke bewijzen": http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=3#comment-180518 De lezer zal er dan ook vermoedelijk géén graten in zien dat ik hoofdstuk 5 van dat WC-vodje - i.e.  'The First Global Revolution' van de 'Club of Rome' - 's samenvat:
 
Na een exposé over 'the  o l d  enemies' kunnen we lezen dat, ik citeer:
 
"The  n e w  enemies are different in their nature and location, but they are no less real. They threaten the whole human race, and their names are 
 • pollution, 
 • water shortage, 
 • famine, 
 • malnutrition, 
 • illiteracy, 
 • and unemployment. 
However, it appears that AWARENESS of the new enemies is, as yet, INSUFFICIENT FOR bringing about WORLD COHESION ..."
 
Afgezien van het feit dat: 
 • de door het WC-vodje van de 'Club of Rome' gekwalificeerde 'new enemies';
 • al SINDS MENSENHEUGENIS de 'old enemies' van de mensheid zijn;
 • waarvan de mensheid alleen maar gedurende tientallen jaren afgeleid werd;
 • door aan de auteurs van datzelfde WC-vodje;
 • NAUW VERWANTE ORGANISATIES - om niet te zeggen: broodheren;
 • welke mede aan de oorsprong liggen van afleidingen als bv. ; de 'koude oorlog';
 • door het WC-vodje gekwalificeerd onder 'old enemies';
 • of het aloude 'divide et impera': DEZELFDE organisaties die al tientallen jaren aan de macht zijn en ons vertellen welke 'enemies' 'old' en 'new' zijn = een nieuwe diabolische plaat opzetten (diabolisch: ethymologisch = 'hetgeen verdeelt'),
 
volgt na het citaat een exposé waarom democratie (!) en mensenrechten (!!) ONVOLDOENDE zullen zijn (!!!) om tot de - door het WC-vodje van de 'Club of Rome' - gewenste 'world cohesion' te komen, waarna datzelfde dictatoriaal WC-papier  b e s l u i t :
 
"In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that ... 
 •  
 • THREAT OF GLOBAL WARMING 
 •  
... would fit the bill. ... The real enemy  T H E N  is humanity itself."
 
Einde hoofdstuk. Een fraai staaltje van social engineering lijkt me dat. De meest efficiënte wijze waarmee menselijk gedrag kan gewijzigd worden, is de hele mensheid een collectief schuldgevoel aan te praten. Waarbij ik bij deze in het midden laat of dat al dan niet een goede zaak is. Machiavellistisch is het in ieder geval. 
Merk op dat jouw vet citaat overeenkomt met de laatste drie puntjes. Je dient dus niet zozeer te lezen wat NA mijn citaat komt, maar vooral wat VOOR mijn citaat in datzelfde hoofdstuk van het WC-vodje te lezen staat. Of nog: als je een besluit leest, dien je vooral te weten  W A A R O M  men dergelijk besluit formuleert.
 
Met verhelderende groeten, 
 
Costaccountant
 
PS: Het valt te verwachten dat voor velen zelfs een tekening onvoldoende zal zijn.
afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 11:32

edit: waarom springt mijn antwoord altijd ergens verkeerd?

@Ingir: Ja, waarom wordt er niet afgegeven op DHMO? Meer resultaat te halen dan bij pellets.

afbeelding van G.
26/02/2016 - 12:03
G.

.

afbeelding van G.
26/02/2016 - 12:03
G.

@Ilex,

DHMO is het medium waar je warmte mee transporteert dat oa via geothermie geoogst wordt.

Maar maak je niet te druk, Ingir en Costa hebben duidelijk zelf te lang aan de DHMO-pijp gerookt.

 

G

afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 18:03

LOL

afbeelding van jef-14
26/02/2016 - 17:15

"En nu zit je weer te kakken op Ecopower" Ik probeer beleefd te blijven maar de aarde is rond , CO2 en broeikasgassen zijn een immens probleem. Zwavelzuur , kwik etc zijn veel erger maar we hebben het over Ecopower dat in een pelletfabreik investeert. Nuon tussen haakjes investeert in warmtenetwerk ....Electrabel in waterkracht dus Ecopower is niet heilig en de anderen duivels maar ik verwacht gewoon meer van Ecopower dan oplossingen uit het verleden. Biomassa is hernieuwbaar als je lang genoeg wacht . Voor steenkool moet je nog wat langer wachten maar beiden worden verbrand en stoten ( ongevaarlijk ???? ) CO2 en andere broeikasgassen uit . Wat het onrealistische van geothermie betreft gewoon even de vorige versie van " biomassa hernieuwbaar ?" eens doorlopen en ondertussen beleefd blijven

afbeelding van m2ts
26/02/2016 - 17:52

Electrabel investeert in waterkracht, maar voor zover ik weet zal ook Ecopower verder investeren in waterkracht, windenergie,... Dus ik begrijp het punt niet dat je wil maken. Bovendien: als je de herkomst van elektrictieit bekijkt, dan komt Ecopower er toch beter uit dan Electrabel? Daar lees ik alvast dat Electrabel óók investeert in fossiele brandstoffen, wat Ecopower niet doet.

 

Merk op dat bijna iedereen hier zegt dat geothermie waardevol kan zijn. Alleen zeggen de meeste eveneens dat het onmogelijk kan dienen  als volledige vervanging van verbranding (pellets, hout, huisvuil,...). In de PowerPost 44 kan je wat meer lezen over de oorsprong van hun pellets.

 

Maar goed, we bljven in cirkels draaien. Ik stop met posten, want het is duidelijk dat we elk bij ons standpunt zullen blijven. Let's agree to disagree.

afbeelding van charel
26/02/2016 - 18:59

m2ts,

Electrabel is zoals de meeste een gewone elektriciteitsleverancier, ze leveren stroom van allerhande soorten opwekkingen, dat is altijd zo geweest, en dat is altijd zo geweten. Als je voor stroom van hen kiest dan weet je vanwaar het komt en dat hernieuwbare energie bij hen maar een toevoegsel is, ze pretenderen ook niets anders.

Ik, en velen  met mij, hebben bewust voor Ecopower als leverancier gekozen omwille van hun ecologische doelstellingen. Stel dat morgen blijkt dat het allemaal niet zo ecologisch is dan heeft men ons iets verkeerd gesuggereerd. We mogen hier terecht alert en kritisch zijn denk ik.

Geothermie kan inderdaad waardevol zijn en het hoeft daarom niet het ene of het andere te kunnen vervangen, het is al goed dat er weer een stukje echt groene energie bij kan komen, hoe meer verschillende groene opwekkigen hoe beter.

Wat ik in PowerPost 44 nu lees bevestigd mijn vermoeden dat hier altijd is tegengesproken. De pellets worden dus voor 100 % van stamhout gemaakt. Het grote argument van de pelletsverdedigers hier was nochtans altijd dat pellets werden gemaakt van resthout, takken, snoeihout en zaagresten. Niet dus!

afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 18:05

Beste Jef, laat me niet lachen. Nuon in warmtekracht: hoeveel procent van hun totale productie? Electrabel in waterkracht: hoeveel procent van hun totale productie?

Dit zijn ooglappen die ze de klant aanhangen. Electrabel heeft ook groene stroom... gekocht in Scandinavische landen als "groene stroomcertificaten", daarmee wekken ze het zelf nog niet op. Tenzij door Canadese pellets te verbranden in onrendabele steenkoolcentrales.

 

Wie zegt dat CO2 ongevaarlijk is? Het is onschadelijk voor de mens, maar niet voor het milieu.

 

Wat verwacht je dan van Ecopower? Het is een energieleverancier die net als andere winst moet maken om te kunnen blijven bestaan. De veranderingen zullen van de regering moeten komen. Dus wat verwacht je nu eigenlijk van Ecopower?

 

Het verbaast me dat echt groene spelers aangevallen worden, terwijl de hypocriete Nuons en Electrabellen worden verdedigd omdat zij "tenminste investeren in echt hernieuwbare energie".

 

Jullie blijven hameren op het feit dat biomassa enkel hernieuwbaar is "als je lang genoeg wacht". Wat is in hemelsnaam 100 jaar? Niets! Het probleem ligt enkel in de aanplant.

afbeelding van charel
26/02/2016 - 19:21

Ilex,

We weten dat Elektrabel en consoorten hun elektriciteit niet voor 100 % ecologisch opwekt. Ze pretenderen dat ook niet.

Een leverancier die dat wel pretendeert, die dat als doelstelling heeft moet dan ook zeer kritisch blijven over de manier van hun opwekking. Dat is wat ik verwacht van een zulk een leverancier. En hun klanten mogen (moeten) ook zeer kritisch zijn.

Dat is geen kwestie van aanvallen.

Ik begrijp totaal niet waarom men een terugverdientijd aan co2 van 100 blijkbaar geen probleem vindt. Hoe zit het dan met die Europese en mondiale doelstellingen, hoe zit het dan met die verplichtingen zelfs om binnen 15 jaar (ik ben de juiste termijn vergeten) de co2 terug te dringen? Dan duurt 100 jaar,  50 jaar of zelfs 20 jaar veel te lang hé.

Die doelstelling en die verplichting wordt gemakkelijkheidshalve steeds vergeten of genegeerd.

Dus ' wat is in hemelsnaam 100 jaar?' Dat is 85 jaar (of zioiets) te laat. DAT IS DRIE GENERATIES TE LAAT !

 

afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 19:58

Charel, ik ben van mening dat je een aantal dingen bij elkaar veegt.

Het "nu terugdringen van de CO2" en het "duurzaam en hernieuwbaar opwekken van energie" zijn twee aparte zaken.

Nu zijn grote en dringende stappen nodig. Die haal je niet zomaar en die haal je ook niet bij de pellets. Dat heb ik eerder geschreven.

Duurzaam en hernieuwbaar op lange termijn kan wel uit biomassa. En dan is die 100 jaar niets.

 

Dus voor de goede orde: nu zijn grote stappen nodig. Daar hebben de pellets totaal niets mee te maken.

afbeelding van charel
26/02/2016 - 20:38

Dat begrijp ik niet Ilex.

Het terugdringen van de co2 is zowat de essentie van duurzaam opwekken van energie. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dat kan je niet apart bekijken.

Er zijn nu inderdaad grote stappen nodig om het co2 terug te dringen. En wat kunnen die grote stappen dan anders zijn dan geen of veel minder co2 uit te stoten ? Geen of veel minder verbranding dus, zowel van fossiel als van biomateriaal.

Maar naast het minder uitstoten van co2 uiteraard ook het meer opvangen van co2 door allerhande aanplantingen van vooral bossen in plaats van het omhakken ervan.

Het mensdom kan blijkbaar geen van die twee grote stappen gezet krijgen. Altijd zijn er wel excuses of andere belangen om niet voluit te gaan.

afbeelding van MarcMarc
26/02/2016 - 18:27

Zelden zoveel leugens / bewust weglaten van informatie gezien in één bericht van Greenpeace. Greenpeace is een lobbyorganisatie voor groene energie en daar ga je niet winkelen voor betrouwbare informatie over de elektriciteitsvoorziening in Duitsland.

Als het aan Greenpeace ligt gebruiken we geen gas, steenkool, biomassa en kernenergie voor de elektriciteitsvoorziening. Dat het licht dan uitgaat omdat je niet kan draaien op louter volatiele stroombronnen snappen ze daar niet. Dankzij clubs als Greenpeace zijn in het verleden al te veel foute keuzes gemaakt omdat ze niet in staat zijn om de hele keten en bijbehorende uitstoot in ogenschouw te nemen. Idealisme is schattig maar voor oplossingen moet je niet bij Greenpeace zijn. Daar hebben ze te weinig kennis van netwerkstabiliteit voor.

afbeelding van charel
26/02/2016 - 19:25

MarcMarc,

Dat Greenpeace een lobby organisatie is van leugenaars en domkoppen laat ik voor jouw rekening. Ik denk er anders over.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.