biomassa hernieuwbaar ? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jef-14
14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

127 Reacties

Reacties

afbeelding van Ilex
19/02/2016 - 19:32

...en worden in China elk jaar 20 miljoen nieuwe wagens verkocht...

afbeelding van jef-14
22/02/2016 - 06:26

Geen alternatief voor pellets ?

Zowel in Mol als elders slaagt men er blijkbaar wel in . Toch bouwt Ecopower in deze CO2 tijden een pelletfabriek ???????

Kenia eerste om geothermische energie aan bron zelf op te wekken

In de zoektocht naar meer duurzame energie maakt Kenia als eerste land ter wereld gebruik van de stoom die geothermische boorputten afstaan, nog voor de energiecentrales die errond worden gebouwd, helemaal klaar zijn. Dit levert het elektriciteitsnet momenteel al 56 megawatt op.
Mol, 19 februari 2016: Tijdens de druk bijgewoonde opvolgmeeting van het diepe-geothermieproject van VITO op de Balmatt-site bleek dat het Vlaamse energielandschap voor een grote doorbraak staat: diepe geothermie zou Vlaanderen kunnen helpen de klimaatdoelstellingen te halen zonder grote meerkost. Zowel bedrijven als particulieren kunnen dan gebruik maken van warmte en elektriciteit, die continu leverbaar is (onafhankelijk van dag/nacht of weersomstandigheden) en aan een vaste prijs, onafhankelijk van de globale en lokale energiemarkt. En dit zonder groenestroomcertificaten en gedurende tenminste 20 jaar aan de huidige lage prijzen.Om deze ambities verder te onderbouwen wil VITO samenwerken met onderzoeksorganisaties zoals EnergyVille, met industrie zoals Atlas Copco en met netbeheerders zoals Eandis en Infrax, alsook met nieuw op te richten bedrijven zoals het Kempisch Warmtebedrijf.
afbeelding van m2ts
23/02/2016 - 00:18

Ik denk wel dat zo'n geothermieprojecten potentieel hebben, maar ik kan (heel) moeilijk geloven dat ze voldoende zullen zijn om onze energiebehoefte te dekken. Dit gaf Ingir al aan in een andere post. Vergelijk het met het grondwater: er is ook een tijd geweest dat men dacht dat dit een "oneindige" bron van water was. Blijkt nu dat op sommige plaatsen het grondwaterpeil daalt en de grond 'inklinkt' (bv. in Californië of Austrailië) .

 

Naast het feit dat geothermie m.i. niet de volledige energiebehoefte kan dekken, is het ook geen alternatief voor de 'vlam' van pellets. Tenzij de overheid verbranding verbiedt, zullen veel mensen graag nog een vlam in de woning hebben. En dan heb ik dat liever van hernieuwbare pellets met kwaliteitslabel, dan fossiele brandstoffen. Of dan een 'allesbrander' waar ze god-weet-wat in verbranden. Maar goed, ik val in herhaling.

afbeelding van Ingir
22/02/2016 - 09:16

Hernieuwbare bronnen hebben als grootste bezwaar dat de energiedichtheid beperkt is en dat enorme oppervlaktes land/zee opgeofferd moeten worden om een klein aandeel fossiele brandstoffen te besparen. Je moet dan concluderen dat we er zo niet mee komen, te veel ruimtebeslag, maar ook te veel beslag op financiële middelen (aantasting besteedbare inkomen gezinnen) en wel het allerbelangrijkste: geen merkbare/meetbare verlaging van het CO2-gehalte.

 

In geval van biomassa is de CO2-reductie eerder een CO2-toename plus bijkomende uitstoot van fijnstof en ander ongewenst spul. Het zal echter nog wel enkele decennia vergen dat men beseft dat het CO2-gehalte van lucht niet substantieel beïnvloed kan worden en dat men veel tijd, ruimte, materialen en middelen heeft verspild aan een kansloze zaak en met name door inzet van grote heveelheden biomassa het probleem zelfs heeft verergerd.

 

We kunnen de antropogene CO2-uitstoot wel drastisch verlagen door minder energie te verbruiken, maar feitelijk betekent dit een eveneens drastisch verlies aan welvaart en welzijn. In plaats van autorijden zullen we massaal moeten lopen of fietsen, in plaats van onze huizen te verwarmen en te koelen zullen we onze kleding moeten aanpassen aan de omstandigheden, in plaats van dagelijks een warme douche/bad te nemen zullen we dagelijks met koud water bij de wastafel moeten wassen, in plaats van onze kleding in de wasmachine/wasdroger te stoppen zullen we met de hand moeten wassen en alles drogen aan de lijn, in plaats van voedsel van de super te betrekken zullen we ons voedsel zelf moeten verbouwen. Het bouwen van grote woningen is uit den boze, bestaande grote woningen zullen gedeeld moeten worden met andere gezinnen (woningsplitsing), er zal minder werkgelegenheid zijn zodat men in alle opzichten genoegen met minder zal moeten nemen.

 

Het is dan ook een sprookje om te denken dat we onze huidige welvaart kunnen behouden zonder inzet van energiebronnen die gelijk(waardig) zijn aan fossiele bronnen.

afbeelding van charel
22/02/2016 - 10:01

Ik ben het in grote lijnen eens met Ingir maar ik zou het wat poitiever bekijken, de geschetste toestand hoeft volgens mij niet te betekenen dat we het zouden aanvoelen als een drastisch verlies aan welvaart en welzijn.

Met de juiste (veranderde) ingesteldheid kan het tegendeel waar zijn.

afbeelding van Ingir
22/02/2016 - 11:40

Dat is een andere discussie, wij zouden inderdaad gemakkelijk met minder toe moeten kunnen ongeacht of we dat ook willen. Het gaat hier om het besef dat onze huidige welvaart en bevolkingsomvang gebaseerd zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen, dat er geen hernieuwbare alternatieven zijn die fossiele brandstoffen kunnen vervangen en dat we fossiele brandstoffen in grote hoeveelheden zullen blijven gebruiken zolang er geen concessies gedaan worden qua welvaartniveau en bevolkingsomvang.

 

Het valt dan ook te verwachten dat fossiele brandstoffen tot de laatste koolstofmolecuul zullen worden verbrand.

 

Ondertussen verkondigen Greenpeace en Urgenda dat we wel zonder fossiele brandstoffen kunnen, door drastisch op energieverbruik te besparen en het resterende energieverbruik met hernieuwbare bronnen valt af te dekken. Hierbij wordt gesuggereerd dat dit mogelijk is met behoud van welvaart maar dat is niet terecht. Men weet echter ook wel dat helderheid over de vereiste inlevering van welvaart niet kan rekenen op veel bijval uit de maatschappij en dus wordt op dat punt wijselijk gezwegen.

afbeelding van jef-14
22/02/2016 - 16:20

Ingir, ik begrijp niet goed waarom het boren naar (diepe) geothermische energie veel ruimte of financiele middelen zou opslorpen ?

In Mol is net het omgekeerde bewezen . Natuurlijk moetern we zuinig omspringen met energie maar als we de toename van de bevolking kunnen stoppen ( lijkt mij geen onmogelijke opdracht) zie ik het toch wel rooskleuriger hoor. Wat noem jij welvaart ?

Voldoende voedsel , goede huisvesting , onderwijs medische zorgen etc Of moet er elk jaar een nieuwe auto bij horen ?

afbeelding van Ingir
22/02/2016 - 22:10

@jef-14, voor geothermische energie geldt hetzelfde als voor windmolens en zonnepanelen, de hoeveelheid energie die onttrokken kan worden is beperkt. Je zult veel bronnen moeten slaan (duur) verspreid over een grote oppervlakte om evenveel energie als een kolencentrale op te wekken.

 

Om je een idee te geven, in een nabij gelegen nieuwbouwwijk in Nijmegen is geen aardgasinfra aangelegd met de bedoeling om zoveel mogelijk klanten te krijgen voor het warmtenetwerk (stadsverwarming). Veel woningeigenaren hebben gekozen voor een warmtepomp met verticale boring om onafhankelijk te zijn van het dure warmtenet. Met huizen op kavels van slechts 6 meter breed is het vrijwel onmogelijk gebleken om de verticale bronnen ver genoeg uit elkaar te houden waardoor het nogal eens voorkomt dat de bronnen uitgeput raken. In enkele gevallen heeft men een tweede bron moeten boren op grotere diepte.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
23/02/2016 - 11:13

 

 

De geothermie in Mol is wel van een andere aard. Dit is zoutwater op eerder lage temperatuur. Buiten rechtstreekse verwarming over een roestvrije warmtewisselaar is daar niet veel mee aan te vangen. In de zomer is men daar niet veel mee.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
23/02/2016 - 13:25

 

 

Ik lees juist in het dagblad dat de boring in Mol heet water van 138°C op een diepte van 3.610 meter aangetroffen heeft. Diepte en te^peratuur gaan natuurlijk samen. Ik ken de geologische lagen op deze diepte (rode zandsteen) niet voldoende om een oordeel te vellen over het debiet dat men daar langs twee boorgaten zou kunnen bereiken. Van de andere kant: hoe groter het mogelijk debiet, des te moeilijker wordt het dan om deze temperatuur te behouden. Er is in elk geval een afkoelend effect rondom de weg die het water moet afleggen tussen de twee boorgaten. Zal het water voldoende boven 100°C blijven om stoom te kunen geven voor de stoomturbines? Hoeveel moet er worden bijverwarmd? Het is een interessant probleem, maar de kostprijs van zulke boringen is wel niet mis.

afbeelding van Ilex
23/02/2016 - 17:17

De kostprijs van een kerncentrale of steenkoolcentrale ook niet, dus dat is geen punt.

afbeelding van jef-14
24/02/2016 - 07:02

Voor een gezin wordt de prijs voor verwarming via deze boring geraamd op 120 €/maand een prijs die 20 jaar stabiel zou blijven.

85 % van de energie gaat naar warmte , de rest naar elektriciteit wat neerkomt op de productie van een middelgrote kerncentrale.De prijs wordt geraamd op 50€ per megawattuur. De prijs voor elektriciteit lag in het verleden vaak hoger.Energieproductie zonder CO2 , zonder groene stroom certificaten zonder kernenergie. Blijkbaar zijn buitenlandse investeerders wel geintresseerd maar Ecopower bouwt een pelletfabriek ......

afbeelding van dirk andelhofs
24/02/2016 - 13:00

Jef,

 

Nu moet je wel ff serieus blijven.

Het zal altijd een EN/EN verhaal blijven.

Je kan nooit iedereen aansluiten op een warmtenet.

We hebben in België een wegennet van meer dan 100000 klilometer. (met de onverharde wegen meegerekend zelfs 150000 km of bijna 4 keer de omtrek van de aarde !)

De meeste huizen staan verspreid langs deze wegen.

Ik denk niet dat een warmtenet van 100000 kilometer ecologisch of economisch rendabel is. (laat staan uitvoerbaar)

 

Groene warmte via warmtepomp dan maar ?

Dan moet de elektriciteitsproductie verveelvoudigen (en bovendien helemaal groen worden.)

 

Pellets hebben hun plaats in het EN/EN verhaal.

En vooral .. blijf isoleren, en blijf bomen planten !

 

Dirk

 

 

afbeelding van jef-14
24/02/2016 - 13:54

Dirk, natuurlijk is het een EN verhaal maar of er echt biomassa ( pellets) dus CO2 moeten bijkomenen   is natuurlijk een ander verhaal. Vraag is dan waar steek je je beperkte middelen dan in ?

Tussen haakjes dat isoleren is ook niet eindeloos. Investeren in diepe geothermische warmte is blijkbaar niet alleen relatief goedkoop het vereist ook een vaste afname. Te veel isoleren ( PH oa) komt hiermee economisch onder druk want te duur ..... We zullen dus dichter bij mekaar ( appartementen) moeten gaan wonen in goed geisoleerde woningen niet in alleenstaande passief huizen ....... Nog een PS er dreigt op zonnige dagen met veel wind een black-out nu de kerncentrales terug werken. Het net zal op die dagen namelijk overbelast worden

 

afbeelding van Ilex
24/02/2016 - 17:28

Even een randvraagje: heb jij nog een auto? Of twee? Een droogkast? Een ...?

afbeelding van jef-14
24/02/2016 - 17:34

We delen inderdaad een auto die voor 4 mensen die jaarlijks gemiddeld 6000 km rijdt. Met de fiets doe ik er in mijn eentje 10.000 dus neen wij zijn fietsers geen dieselrijders 

afbeelding van Ilex
24/02/2016 - 19:12

Ik vroeg dit omdat je zo gefixeerd bent op pellets en Ecopower, terwijl het probleem (voorlopig?) daar niet ligt.

 

Hier valt veel meer CO2 winst te halen: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/verkeer/v...

 

Dat plus dagelijks meer dan 30.000 vluchten (vliegtuigen) in het Europees luchtruim: http://www.flabber.nl/linkdump/animatie/dit-is-hoeveel-vliegtuigen-er-op...

 

En kijk ook hier eens naar: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeecijfers/main.php?id=7&sid=21&ssid=17

 

Begrijp me niet verkeerd: grosso modo begrijp ik jouw opinie. Echter, volgens mij, ben je nu té gefixeerd op één energiespeler en op één energiebron. Zoals hierboven meerdere keren geschreven: in de toekomst zullen we véél energiebronnen moeten gebruiken. Als een energiebron binnen 100 jaar hernieuwd wordt, is dat geen enkel probleem qua CO2 uitstoot.

 

 

 

afbeelding van charel
24/02/2016 - 20:10

Ilex,

Je hebt wellicht gelijk dat er bij wegtransport, lucht- en watertransport ook nog zeer veel te besparen is aan CO2 uitstoot.

Maar omdat je niet in één keer alle oorzaken tegelijk aanklaagt, wil dat ook niet zeggen dat je er geen enkele mag aanklagen. Zolang het maar terecht is moet je dat aanklagen, en in het geval van verbranding van biomassa is dat wel degelijk terecht.

Ik wil niet zozeer Ecopower hierover bekritiseren maar in feite iedereen die het verbranden van biomassa blijft vergoelijken., die blijft doen alsof dat co2-neutraal zou zijn, die blijven vertellen dat het opgelost is door hier en daar wat bomen bij te planten terwijl wereldwijd de bebossing jaar na jaar achteruit gaat.

Want het is net wel een probleem als een energiebron pas binnen 100 jaar hernieuwd en dus co2-neutraal wordt. Het is zelfs al een probleem als de neutraliteit er al zou zijn na 20 jaar. Ook dat is rijkelijk te laat.

afbeelding van jef-14
24/02/2016 - 17:38

Ik vergat de droogkast hebben we principieel niet ( nooit gehad) We produceren meer elektriciteit dan we verbruiken. 

 Maar ik ben zeker niet heilig al zie ik het verband tussen mijn gedrag en de bouw van een pelletfabriek niet ( we gebruiken dus ook geen pellets). Maar ik merk wel dat veel voorstanders van pellets die dingen ook verkopen. Toevallig ?

afbeelding van m2ts
24/02/2016 - 18:48

Het verhaal klinkt inderdaad positief. Zo lees ik "Experts verwachten dat met het volledige plan kan worden voorzien in de opwekking van groene elektriciteit die meer dan 10% van de Vlaamse elektriciteitsproductie dekt.". Het woord "verwachten" is natuurlijk geen "zekerheid", maar desalniettemin positief. We hadden al 5,38% groene stroom (cfr. mijn eerdere post). Maar jef-14, hoe ga je de overige 85% groen maken? Bovendien gaat die 5,38% énkel over stroom. Stel dat je groene dictator bent en zegt dat álle vormen van verbranding (ook die van duurzaam hout of pellets) verboden worden. Dan zakt dat percentage 'groene energie' natuurlijk helemaal ineeen... Zoals anderen ook al hebben gezegd: duurzaam gemaakte pellets kunnen een ro spelenl bij duurzame energieproductie. Net als andere vormen van hernieuwbare energie. En energiebesparing.

 

Merk op dat ik geen afbreuk wil doen aan diepe geothermie. Merk ook op dat ik nergens beweer dat de verwarming bij iedereen 100% op pellets moet werken. Alleen zoek ik naar een wetenschappelijk onderbouwd artikel dat stelt dat geothermie onze energiebehoefte (elektrictieit, verwarming, transport,...) 100% kan dekken (uiteraard met kosten-baten in evenwicht). Of mocht je "50%" vinden, ben ik ook al tevreden. Qua 'kosten' merk ik bv. dat we voor het transport van pellets al onze wegen hebben, voor het transport van elektricteit van zonnepannelen onze elektrictieitskabels. Maar voor transport van warmte moet er een warmtenet uitgebouwd worden. Dat lijkt me verre van goedkoop, zeker met onze typische lintbebouwing. Dit had dirk al aangehaald...

afbeelding van jef-14
24/02/2016 - 17:30

Boren ze in Nijmegen dan ook 3600 m diep ?

afbeelding van Ingir
24/02/2016 - 18:46

Het gaat om de snelle uitputting van bodembronnen door te hoge dichtheid van de bronnen. Zo'n diepe bron is beperkt qua debiet en daarmee ook in vermogen. Vervolgens zul je meerder bronnen moeten slaan waardoor de kosten weer flink oplopen.

afbeelding van dirk andelhofs
24/02/2016 - 19:08

...."Experts verwachten dat geothermie kan voorzien in 10% van het elektriciteitsverbruik" ...

 

Het verbruik voor verwarming van een gemiddeld gezin ligt 7 keer hoger dan het elektriciteitsverbruik.

 

de pellets zijn net bedoeld om groene warmte te leveren.

geothermie is in staat om 1/70 van de groene warmte te leveren...

 

De vraag blijft : Waar haal je de rest vandaan ?

 

Dirk

 

 

afbeelding van charel
24/02/2016 - 19:50

Dirk,

Als je weet dat er nu al vele woningen, heelder wijken en volledige industrien bestaan die volledig zelfvoorzienend en zonder co2-uitstoot in hun verwarmingsbehoefte kunnen voorzien, dan is dat een antwoord op jouw vraag 'waar haal je de rest vandaan?' Nergens, want je hebt niets bijkomend nodig.

En als dat voor één huis, één wijk, één fabriek kan waarom kan dat dan niet op grotere schaal?

Je kan pelletsverwarming 'groene warmte' noemen. Whats in a name? Groen omdat het komt van het verbranden van planten?

Je kan pelletsverwarming net zo goed 'co2 verhogende warmte' noemen.

afbeelding van dirk andelhofs
24/02/2016 - 21:24

Charel,

 

Ik vraag me al vele jaren af waarom het niet gebeurt op grote schaal.

Zelfs nieuwbouw woningen worden mijn inziens ondermaats geïsoleerd.

 

Maar de grootste uitdaging bestaat er in om de 5 miljoen bestaande woningen passief te maken.

Je wil niet weten hoeveel pas geïsoleerde/gerenoveerde woningen zo lek zijn als een zeef !

 

Wat betreft die groene warmte :

Ik verwarm mijn woning al 17 jaar met groene warmte (houtblokken ... minder dan 1 m³/jaar)

Ik ben gestart met bomen planten toen ik 16 was.

Ik stook alleen hout dat ik zelf aangepant heb.

Dus eerst de co² opgevangen, en daarna weer vrij gegeven. In mijn ogen volledig co2 neutraal ... vooral ook omdat ik veel meer aanplant dan ik opstook. Dit principe kan je ook perfect op pellets toepassen.

Bovendien is er in mijn woning (HSB + cellulose) een grote hoeveelheid co2 opgeslagen voor lange tijd.

co2 negatief dus eigenlijk ..

 

Misschien moet ecopower ook bebossingsprojecten steunen ?

 

 

Dirk

afbeelding van charel
24/02/2016 - 21:51

Ik snap het Dirk, voor jezelf ben je in eer en geweten goed bezig. Maar je kan dat principe niet op wereldschaal goedpraten.

Op wereldschaal kan men niet eerst extra bossen gaan aanplanten (bovenop de bestaande, dus echt extra) om ze dan te verbruiken wanneer ze kaprijp zijn om ze vervolgens onmiddelijk weer te vervangen.

Zelfs indien de pelletsindustrie bebossingsprojecten zou steunen (wat ze misschien wel doen?) dan nog komen ze hiermee te laat, ze zijn er niet met hun 16 jaar mee begonnen zoals jij. En sowieso blijft blijkbaar het bosareaal jaar na jaar achteruit blijft gaan. We halen hoe langer hoe minder co2 uit de lucht en we brengen er hoe langer hoe meer in.

De dweil wordt steeds kleiner en de kraan gaat steeds verder open zolang we energie opwekken door verbranding van wat dan ook.

 

afbeelding van Ilex
24/02/2016 - 22:18

Je blijft maar hameren op het feit dat biomassa niet hernieuwbaar is. En dat dit zorgt voor een toename aan CO2.

Dit is pertinent niet waar! Dan zou het kweken van groenten ook geen hernieuwbare biomassa zijn?

Er zit enkel een tijdsduur op in het opnieuw evenveel opnemen van CO2.

Je blijft dus hameren op de verkeerde nagel...

 

Het enige wat in het betoog wel correct is, is het feit dat er meer bossen worden gekapt dan dat er worden bijgeplant. Dit is wanbeleid. Kan je de houtstokers alleen niet verwijten... Daarvoor kan je wel op straat komen of politiek correct stemmen.

 

Wat het roepen dat het binnen 20 jaar te laat zal zijn betreft: als dat zo zou zijn, dan moeten er geen maatregelen meer genomen worden. Zelfs al zou je nu massaal CO2 minderen en zelfs uit de lucht halen, dan nog zal het effect misschien pas binnen 100 jaar merkbaar zijn. Het milieu is als een enorme grote elastiek die nu aan het uitrekken is. Op een gegeven moment gaat het terug, eerste traag, dan snel.

afbeelding van charel
24/02/2016 - 23:07

Ilex,

Ik wordt hierin blijkbaar dikwijls verkeerd begrepen.

Ik heb nog nooit gezegd dat biomassa niet hernieuwbaar is! Biomassa, zelfs het verbranden ervan kan co2 neutraal zijn.

Echter, en dat vergeet men meestal, dat geldt enkel op de lange termijn. En het moet nu gebeuren, op korte termijn! Bomen die nu gerooid worden om als gebruikshout te dienen zullen hun co2 nog niet afstaan, maar nemen geen co2 meer op uit de lucht maar dat kan worden rechtgezet door een nieuwe boom. Maar bomen die worden verbrand brengen wel onmiddelijk hun co2 in de lucht, op een moment dat we dat kunnen missen als kiespijn. En een nieuwe boom planten is daarbij geen hulp de eerste 35 jaar.

afbeelding van dirk andelhofs
24/02/2016 - 22:40

Ik wil er even op wijzen dat het bosareaal in Europa sinds 1950 fors is toegenomen.

Niet overal word bos even stiefmoederlijk behandelt dan in ons land.

 

Het is ook zo dat oude bossen veel minder co2 opnemen dan jonge bossen.

Het is dus zeker niet nadelig om oude bomen te kappen, en te verwerken in HSB (opslag) en de zaagresten tot pellets te persen.

Het nieuwe jonge bos kan daarna weer meer co2 opnemen.

 

Dirk

 

afbeelding van charel
25/02/2016 - 09:10

Dirk,

Er zullen zeker plaatsen zijn waar het bosareaal is toegenomen, echter dat helpt niet als het in zijn algemeenheid blijft achteruit gaan.

Hoe oud zijn die oude bomen die merkelijk minder c02 zouden opnemen? Volgens mij worden bomen veel eerder omgehakt, namelijk wanneer ze nog in de fleur van hun leven zijn, op een moment dat ze een veelvoud aan c02 opnemen van wat hun opvolgers, die jonge boompjes, kunnen opnemen.

Maar het klopt wel dat het veel minder nadelig is als die bomen niet worden verbrand maar als gebruikshout worden bestemd. Wat dan die zaagresten betreft: die hebben altijd al een toepassing gehad, meestal zonder ze op te stoken. Daar waren die pellets niet voor nodig.

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.