biomassa hernieuwbaar ? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jef-14
14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

127 Reacties

Reacties

afbeelding van MarcMarc
26/02/2016 - 21:45

Verdiep je er maar eens in. Ik heb Greenpeace nog niet op visie kunnen betrappen. Eén ding moet ik ze nageven, na jarenlang biofuels gepromoot te hebben, zijn ze daar vanaf gestapt en zien ze in dat dit tot enorme schade leidt in de zin van het kappen van oerbossen. Die oerbossen worden gekapt om bijvoorbeeld palmolie te maken dat weer verplicht bijgemengd wordt in diesel. Greenpeace acht ik wel verantwoordelijk voor de verplichting die de EU heeft opgelegd voor het bijmengen van biofuels. Als ze dieper hadden nagedacht zaten we nu niet in deze ellende waarbij er meer schade is dan millieuvoordeel.

In NL hebben we het kortzichtige GroenLinks met oud directeur Greenpeace, Liesbeth van Tongere. Die wil stoppen met aardgas maar ziet niet in dat een elektriciteitsnet voorlopig niet zonder gascentrales, kolencentrales en kerncentrales kan. In België moeten jullie weten hoe precair dat kan zijn vanwege de dreiging van stroomtekorten toen een aantal kernreacters in onderhoud waren. Dat soort baseload kan je nou eenmaal niet opvangen met volatiele stroomopwekkers. En zonder Europese HVDC grid om invulling te geven aan de gedachte, het waait altijd ergens dus er is altijd windstroom vervangt geen enkel windmolenpark een conventionele energiecentrale want er zijn altijd lange perioden van windstilte. En duizenden miljarden aan accuopslag kan de burger niet betalen.

afbeelding van charel
26/02/2016 - 22:46

Wel, dat bedoel ik dus met ' er zijn altijd wel excuses of andere belangen om niet voluit te gaan'. Om het gebrek aan daadkracht en creatiivieit te maskeren.

Wat Greenpeace betreft, ik wll hun verdediger niet zijn, ook zij zullen ongetwijfeld als eens iets verkeerd hebben ingeschat zodat ze het later moesten bijsturen, maar om dan te zeggen dat het dommerikken en leugenaars zijn vind ik nogal kort door de bocht.

Erger zou het zijn moest men nooit een fout bijsturen en hardnekkig bij het foute idee blijven.

afbeelding van Ilex
26/02/2016 - 19:54

@Marcmarc: OMG

afbeelding van MarcMarc
17/03/2016 - 00:58

Speciaal voor Ilex, Duitse CO2 uitstoot gestegen door o.a. toename bruinkool gebruik voor energieopwekking.

http://www.foes.de/pdf/2016-03-FOES-Kurzanalyse-Emissionen-2015.pdf

http://www.climatechangenews.com/2016/03/14/german-co2-emissions-rise-10...

Ter herinnering: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/9-foute...

Mythe 1: “De Duitse CO2-uitstoot stijgt door de sluiting van de kerncentrales”

Mythe 2: “De Duitse kernuitstap leidt tot een hoger gebruik van steenkool en bruinkool”

afbeelding van Ilex
21/03/2016 - 19:13

Wat is uw punt ook alweer?

 

Ik lees dat er een stijging van 1% CO2 is.

Sinds 1990 is er echter een daling van 26%...

In 2010 tot 2013 zaten ze veel hoger dan nu. In 2014 was er een opvallende daling.

 

Tussen 1990 en 2013 daalde het bruinkoolverbruik met 50% terwijl de Duitse economie niet op zijn gat ging.

Er was een daling van 18% bruinkool die louter diende voor elektriciteitsproductie.

Ook het steenkoolverbruik is fors gedaald.

Kan je terugvinden in de Duitse energiestatistieken. Niet in "De Volkskrant"...

 

In tegenstelling tot Nederland, waar het steenkoolgebruik fors aan het stijgen is, is Duitsland wél op de goede weg. Al zijn ze er nog niet, uiteraard. Zo is alweer hun wagenpark met 3 miljoen nieuwe wagens versterkt...

 

Het is niet omdat er een jaartje eens wat meer CO2 is dat dan maar ineens alles als onwaar moet worden bestempeld. Natuurlijk grijpen sommige individuen dit aan om amok te maken in de hoop hun gelijk te halen. Of om het broodje-aap-verhaal gaande te houden.

 

Dus MarcMarc: En?

Nog steeds mythes aan het verspreiden, hoor!

afbeelding van MarcMarc
05/03/2016 - 09:00

De Groenerekenkamer heeft gisteren de mythes vakkundig ontkrachtigd. Greenpeace als groene demagoog energiewende ontmaskerd Zie http://www.groenerekenkamer.nl/5359/greenpeace-als-groene-demagoog-energ...

Ik ben dus niet de enige die Greenpeace van leugens beticht.

afbeelding van charel
05/03/2016 - 11:53

MarcMarc,

Ik twijfel er niet aan dat er nog velen zijn die Greenpeace van leugens betichten. Dat is het lot van alle verenigingen of personen die met hun uitspraken, studies en acties de belangen van andere personen, verenigingen en vooral industrieen grote schaden kunnen aanbrengen.

Maar wie zit er achter die Groenerekenkamer ? Ik lees een vereniging of een clubje van particuliere ingenieurs, wetenschappers en journalisten. Wie zijn zij en hoe komen ze aan hun werkingskosten? Mij is het niet duidelijk.

Het is goed dat men kritisch en sceptisch is, maar dat moet ook gelden ten opzichte van de zogenaamde Groenerekenkamer. De echte Rekenkamer is een openbare instelling, de Groenerekenkamer is dat niet.

In ieder geval, als ik hier en daar hun artikels lees dan merk ik toch wel voortdurend een demagogisch taalgebruik dat mij niet erg bewijskrachtig overkomt.

Maar ik wil hier niet de verdediging van Greenpeace op mij nemen, dat kunnen ze zelf veel beter. En eigenlijk gaat het hier ook niet over Greenpeace.

afbeelding van Ingir
05/03/2016 - 13:32

Waar het wel om gaat is de vraag of biomassa van enige betekenis is voor CO2-reductie. Op korte termijn (urgentie-argument) is daar geen enkele betekenis, is er eerder sprake van toenemende CO2-uitstoot en op langere termijn zou die reductie mogelijk zijn als we nu investeren in een zodanige boomaanplant dat we over 50 jaar die gebonden CO2 weer kunnen uitstoten. Ik zie die omvangrijke boomaanplant echter niet, wel de fanatieke kaalslag van zogenaamde bosbeheerders om duurzaamheidssubsidies op te strijken...

 

Bij windmolens en zonnepanelen zie eenzelfde beweging, alle activiteiten zijn gericht op het maximaal benutten van duurzaamheidssubsidies en niet op CO2-reductie, met als resultaat dat wel de onkosten gemaakt worden maar zonder meetbaar resultaat.

http://www.volkskrant.nl/economie/nog-goede-windmolens-vervangen-vanwege-subsidiestop~a3791781/

 

Al die duurzaamheidssubsidies moeten door burgers worden opgebracht, meestal via een flinke belastingheffing op energie. Dit is uiteraard alleen houdbaar als er zichtbare en positieve resultaten tegenover staan zodat burgers bereid zullen zijn om diep in de buidel te tasten voor dat resultaat. Op beide punten ontbreekt het aan draagkracht, er zijn geen zichtbare effecten zoals bijvoorbeeld meer bomen en lager CO2-gehalte, en niet iedereen is overtuigd van nut en noodzaak om CO2-reductie na te streven ondanks alle pogingen van verhaaltjesvertellers als Greenpeace en WNF om burgers angst aan te praten over het klimaat.

 

In dat opzicht zijn de komende verkiezingen in diverse Westerse landen bijzonder interessant, burgers kunnen zich dan eindelijk uitspreken over de gewenste richting.

afbeelding van Ilex
05/03/2016 - 19:39

@Marcmarc

Ik wou niet meer reageren, maar kan nu niet anders...

LOL!

De Groene Rekenkamer!

Nu gaan we het hebben! Zij zijn het toch die zeggen dat radioactieve straling positieve effecten heeft op de menselijke gezondheid? Dat er te te weinig straling  is en dat dit ongezond is voor de burgers? Ik denk ook dat zij als enige nog blijven beweren dat de aarde opwarmt door toenemende zonne-activiteit... en dat er voor de rest niets aan de hand is. En, oh ja, het zijn ook zij die beweren dat er niet zoiets bestaat als een ozongat.

 

Kijk, dit bedoel ik nu met pseudowetenschappelijke onzin die hier als waar wordt geëtaleerd!

Dat iemand zo'n organisatie nog au sérieux neemt........ En jij neemt dit als voorbeeld om Greenpeace aan te vallen?

 

Hm, ok.... Succes verder met je stemmingsmakerij!

 

@Ingir:

Ook aan jou veel succes met het blijven ontkennen dat er een probleem is met de hoeveelheid CO2. En met het aanvallen van "verhaaltjesvertellers" als Greenpreace.

Angst aanpraten?

Neen, dat heet inlichten. Met correcte info.

afbeelding van MarcMarc
05/03/2016 - 23:08

a) De berichtgever aanvallen in plaats van de inhoud is een veel gebruikte tactiek wanneer de argumenten op zijn.

b) Het artikel is van http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1533 en geplaatst door de groene rekenkamer.

c) De mening van Greenpeace inzake kerneneregie staats haaks op mening van vooraanstaand klimaatwetenschappers die van mening zijn dat de enige manier om CO2 uitstoot te minderen is inzetten op kernenergie. Zie http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/nuclear-power-paves-t....

d) Aanvallen op mijn persoon van dogmatisch ingestelde mensen zoals jou, zonder materiekennis en niet verder komen dan de mening napraten van belangenorganisaties, laten mij volstrekt koud. Ik reageer hier voor de mensen die wel in staat zijn om de technische kant van de energievoorziening te begrijpen.

e) Ik daag je uit om met inhoudelijke argumenten te komen waarom de leugens van Greenpeace in het door jou gelinkte artikel geen leugens zouden zijn. Deze argumenten mogen best technisch van aard zijn. Ik heb elektrotechniek gestudeerd dus ik zou het moeten kunnen volgen.

 

afbeelding van charel
06/03/2016 - 10:07

MarcMarc,

Ik snap de fixatie op Greenpeace hier niet zo goed, ik zie het hier toch wat 'off topic' maar goed. 

Dat Greenpeace over kernenergie anders denkt dan de klimaatwetenschappers heeft niks met leugens te maken en is perfect te begrijpen. Immers bij klimaatwetenschappers gaat het over klimaatverandering waar kernenergie een niet zo duidelijk aantoonbaar probleem is dan bijvoorbeeld de co2-uiitstoot.

Maar Greenpeace houdt zich buiten de klimaatopwarming nog veel breder bezig met het milieu. Hun strijd bijvoorbeeld tegen de walvisvangst is hier een goed voorbeeld.Klimaatwetenschappers houden zich daar bij mijn weten niet mee bezig omdat walvissen ook niet meteen als oorzaak of oplossing voor de klimaatverandering te zien zijn.

Heeft Greenpeace dan hierin ook ongelijk omdat hun bezorgdheid niet gedeeld wordt door klimaatwetenschappers? Neen, dat is gewoon een ander issue net zoals kernenergie dat is.

Verder heb ik er absoluut geen probleem mee dat men kritisch is ten opzichte van elke vereninging, ook ten opzichte van Greenpeace.

En zeker ook ten opzichte van de Groenerekenkamer. Want waarom zouden we meer vertrouwen hebben in de mening van dat Hollands clubje? Waarom zouden we meer geloof hechten aan de publicaties die zij voor ons geselecteerd hebben? Wie zijn zij, dat ze betrouwbaarder zouden zijn?

Daarom heeft het ook geen zin om de solvabiliteit van de ene vereniging in twijfel te trekken met publicaties van een andere vereniging waarvan men de solvabiliteit minstens even goed in twijfel kan trekken.

 

 

 

afbeelding van MarcMarc
06/03/2016 - 12:26

Je kan er allemaal randzaken bijhalen en net als Ilex de berichtgever aanvallen maar feit is dat de betreffende Greenpeace link vol met leugens staat en daar strijd ik tegen. Ook van jou zie ik geen inhoudelijke argumenten waarom het geen leugens zouden zijn. Leugens leiden tot een verkeerde voorstelling van zaken en daarmee tot suboptimale oplossingen. Dat Greenpeace ook wel eens goede dingen doet, doet daar niets aan af (behalve dan dat het resultaat is dat er met meer wantrouwen naar de goede oplossingen gekeken wordt want waarom zou je het Greenpeace verhaal nog vertrouwen als je weet dat ze op andere vlakken liegen ... ).

Liegen om zieltjes te winnen voor het hogere doel zou te allen tijde aangepakt moeten worden want zuivere discussies leiden tot betere oplossingen. Hier ben ik principieel in en vandaar in dit geval mijn fixatie op Greenpeace.

afbeelding van charel
06/03/2016 - 13:20

MarcMarc, ik val jou toch niet aan? Ik val zelfs uw Groenerekenkamer niet eens aan, ik stel me er enkel vragen bij

Waarom verwacht je van mij argumenten ook om te bewijzen dat Greenpeace niet liegt? Dat wil ik niet, dat kan ik niet en dat hoef ik ook niet. Ik vraag ook van jou geen argumenten om te bewijzen dat de Groenerekenkamer altijd de waarheid verkondigd.

Alsof zulke dingen  (liegt iemand of niet) zo maar te bewijzen zijn op dit eenvoudige forum met zijn eenvoudige berichtjesschrijvertjes.

 

afbeelding van MarcMarc
06/03/2016 - 15:21

Charel, vooropgesteld, ik respecteer jou en jouw reacties hier en elders. Het is niet mijn bedoeling om jou aan te vallen. Ik verwacht helemaal niks maar ik reageer omdat je je wel mengt in een discussie (wat jouw goed recht is!). Aangezien het mij in deze discussie maar om één ding gaat, het foute bericht op  http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/9-foute... blijf ik daar de focus ophouden en meld ik vrij direct (zoals Nederlanders doen ;) ) dat de rest in mijn ogen ruis is. Sorry dat ik daardoor wat kortaf ben of aanvallend overkom. De reden is dat dit doort onderwerpen altijd ontsporen in randzaken en daar wens ik geen aandacht aan te besteden gezien eerdere ervaringen van mij in het verleden.

afbeelding van Ilex
06/03/2016 - 15:58

Ik vind het hoe langer hoe amusanter! Wat er allemaal niet bijgehaald wordt...

Blijven posten!

 

En oh ja, ik ben bioloog. Je kan gerust aannemen dat ik het veel breder zie dan CO2 of financieel interessant dan wel haalbaar.

Verder ga ik mij niet bezig houden om hier bewijzen aan te voeren die jouw "bewijzen" (van welke dubieuze bron ze ook gehaald mogen zijn...)  ontkrachten of bijtreden.

afbeelding van Costaccountant
10/03/2016 - 22:33

 

Ook niet voor 100 000 $ ? Je doet toch mee aan de 100 000 $ prijsvraag van Douglas J. Keenan ?
 
Het volstaat om het statistisch model gebruikt door het IPCC ... te valideren. Zodat we met "redelijke zekerheid" kunnen concluderen dat de gemeten temperatuurstijging buiten de natuurlijke variabiliteit valt - zoals het IPCC voorspiegelt.
 
Zo'n kans ga je toch niet laten liggen: 100 000 $ ! Om te bewijzen wat je in je diepste binnenste al weet: dat het statistisch model van het IPCC valide is ? Je hoeft niet eens veel van statistiek te kennen en je hebt tijd tot 30 november 2016:  http://www.informath.org/Contest1000.htm
 
Hou ons op de hoogte.
afbeelding van Ilex
11/03/2016 - 19:03

Zucht...

Is dit het niveau?

afbeelding van Ingir
06/03/2016 - 00:41

...Ook aan jou veel succes met het blijven ontkennen dat er een probleem is met de hoeveelheid CO2...`

@Ilex, waar het mij om gaat is dat er veel belangrijker problemen zijn dan CO2, zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging en uitputting van de aarde door overbevolking, gebrek aan veilig drinkwater, enorme verspilling van kostbare grondstoffen en energie, vernietiging van oerwouden, vervuiling van oceanen...

 

De dwaze aandacht voor CO2 zie ik als een verkeerd genomen afslag, een fout die ons kostbare tijd en middelen ontneemt om echte problemen aan te pakken en ons daardoor terugzet in verdere ontwikkeling. Zo worden nu Canadese bossen gesloopt voor de productie van houtpellets die in Europa met subsidie worden verbrand, oerwouden in Indonesië worden platgebrand om ruimte te maken voor palmolieplantages zodat wij hier 10% van onze autobrandstoffen kunnen bijmengen met biofuel...

 

Je probeert mij hier weg te zetten als ontkenner maar voor mij verschuilen aanhangers van de CAGW-hypothese zich achter politiekgemotiveerde rekenmodellen waarmee men de werkelijkheid probeert te veranderen voor eigen gewin (financieel, macht, status).

 

Noem mij dwaas dat ik CO2 niet als probleem zie, het boeit me weinig, ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om mezelf en mensen om mij heen te beschermen tegen de kwalijke gevolgen van op CO2-reductie gebaseerd klimaat- / energiebeleid.

afbeelding van MarcMarc
26/02/2016 - 21:32

Ik zal de onzin dan even ontrafelen:

Myhte 1:“De Duitse CO2-uitstoot stijgt door de sluiting van de kerncentrales”

De daling van CO2 uitstoot sinds 1990 is voornamelijk ingegeven door de sluiting van bruinkoolcentrales in het voormalige Oost Duitsland. Zie verder mythe 2.

Mythe 2: “De Duitse kernuitstap leidt tot een hoger gebruik van steenkool en bruinkool”

Kerncentrales zorgden voor de baseload en zijn niet 1 op 1 te vervangen door wind- en zonne-energie. Toen in 2002 het besluit werd genomen om kerncentrales uit te faseren zou er voor 11GW aan nieuwe kolencentrales gebouwd worden. Meer recentelijk was dit nog in het nieuws http://www.volkskrant.nl/archief/duitsland-wil-verbod-op-sluiten-kolence...

Dus leg mij maar eens hoe de flinterdunne onderbouwde mythe geen leugen is.

Mythe 3: “De Energiewende maakt energie in Duitsland onbetaalbaar”

 

De consument draait op voor het bekostigen van de energiewende en daarom heeft DUitsland na Denemarken de hoogste stroomtarieven van rond de 30 cent per kWh. Dat de groothandelprijzen laag zijn heeft niks met kostprijs te maken. Doordat windenergie tegenwoordig voor een overschot aan stroom zorgt wanneer het even te hard waait wordt de stroom tegen dumpprijzen en zelfs negatieve prijzen aangeboden. Vraag en aanbod moet immers in balans zijn. Bij onbalans dreigt een blackout. Met een voorang voor windenergie en kolencentrales die slecht regelbaar zijn en niet even afgeschakeld kunnen worden (opstarttijd meer dan een dag) krijg je lage prijzen. Het is goedkoper om een kolencentrale door te laten draaien en de stroom weg te geven dan een kolencentrale uit zetten en weer op te starten.

Mythe 4: “De groei van hernieuwbare energie in Duitsland is afhankelijk van subsidies”

Als we de EEG-umlage geen subsidie noemen en negeren dat de energiewende al 200 miljard gekost heeft, vraag je dan af, zou er hernieuwbare energie zijn zonder EEG-umlage?

http://notrickszone.com/2015/04/03/germanys-leading-daily-calls-for-an-e...

Mythe 5: “De Energiewende is slecht voor de Duitse economie”

Als je negeert dat de energie-intensieve industrie goedkopere landen opzoekt en alleen de mensen in de groene sector telt dan kan je je volhouden dat het geen schade toebrengt. Of dat helemaal eerlijk is, is vers 2.

Mythe 6: “De Energiewende brengt de bevoorradingszekerheid in het gedrang”

Het gaat niet om het tekort maar om overschotten. Als je de bijna blackout situatie negeert en ontkent dat er door netbeheerders als Tennet steeds vaker ingegrepen moet worden om te voorkomen dat het net plat gaat door overschotten aan windenergie dan kan je zeggen dat er geen stroomtekort is. De onderbouwing getuigt van een enorm gebrek aan kennis van netbeheer.

Mythe 7: “De Energiewende zadelt het energienetwerk op met ernstige problemen”

Zie mythe 6. Zie verder perikelen van Tennet https://decorrespondent.nl/1264/Hoe-het-Nederlandse-staatsbedrijf-TenneT...

Mythe 8: “De Energiewende is niet populair”

De meningen veranderen door berichten als deze: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/ausgaben-fuer-oekos...

In 2015 is er 24,1 miljard aan de energiewende uitgegeven.

Mythe 9: “De Energiewende is louter een Duits verhaal”

Vooruit, dit zal wel kloppen, echter, er wordt alleen naar elektriciteit gekeken. Op het totale energieverbruik blijft het aandeel duurzaam een fractie.

afbeelding van jef-14
27/02/2016 - 04:58

Llex, kan je me uitleggen waarom je in deze vraagstaart een pleidooi van Greenpaece post tegen kernenergie ?

afbeelding van Ingir
27/02/2016 - 14:27

In NL worden momenteel de bossen leeggeroofd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vanwege de riante SDE+ subsidie op biomassa. Er zal ongetwijfeld wel worden aangeplant (mag je  hopen in ieder geval) maar dan duurt het toch minstens 50 jaar voor de geproduceerde CO2-uitstoot weer hebt vastgelegd in bomen.

 

Het doet me denken aan carnaval met de daaropvolgende vastenperiode... Iedereen stort zich vol in het feestgedruis als beloning voor de voorgenomen beperkingen in leefgedrag. Zoals te verwachten lukt het bijzonder goed om de premature beloning te incasseren maar verwateren de beloofde zelfbeperkingen. Vergelijkbaar met de beloofde aanplant van nieuwe bomen.

 

Het grote verschil is uiteraard dat carnaval elk jaar opnieuw gevierd kan worden, ook als men zich niet aan de vastenperiode houdt terwijl de houtkap op een dag niet meer mogelijk is bij gebrek aan verse aanplant. Dit probleem valt te voorkomen door niet de verbranding van biomassa te subsidiëren maar de aanplant... (en carnaval ná de vastenperiode te houden).

 

Onderstaande prijswinnnende documantaire "Groen goud" van VPRO's Tegenlicht laat zien HOE vercarnavalde natuur weer hersteld kan worden (het is een hele zit maar de moeite waard):

 

GROEN GOUD

afbeelding van jef-14
29/02/2016 - 12:54

Ingir, inderdaad boeiend. Een enrme woestijn wordt dus bosbouw terug vruchtbaar .

Ik vrees dat alleen een communistisch systeem een dergelijk lange termijndenken mogelijk maakt. Wij blijven maar herhalen dat biomassa hernieuwbaar is ook al is de koolstofschuld demate lang dat dit hernieuwbare toch minstens 1 generatie vergt. Zo lang biomassa als hernieuwbaar aanzien blijft zullen onze nakomelingen steeds meer gezondheidproblemen krijgen. ( natuurlijk niet alleen daardoor maar een boom die er niet staat kan geen CO2 opnemen) Met politici die om de haverklap herkozen moeten worden zullen bedrijfswagens financieel aantrekkelijk blijven en zal biomassa hernieuwbaar blijven heten.....

 

afbeelding van Ingir
29/02/2016 - 17:26

De methode heeft zich al bewezen en wordt veelal vanuit individuen (boeren) en gemeenschappen gedragen, zij hebben immers direct baat bij herstel van de natuur, niet alleen qua eigen voedsel- en watervoorziening maar ook qua handel in landbouwproducten en verbetering van leefklimaat (verkoeling door bomen, bescherming tegen wind). En dat met vrij eenvoudige kennis en middelen... zoiets redt zichzelf, daar heb je geen communistische planeconomie voor nodig.

 

In Westerse landen wordt biomassa ten onrechte als energiebron gezien voor grootschalig energieverbruik zoals plantaardige olie als autobrandstof of houtsnipper voor opwekking van elektriciteit... daar gaat het dan wel fout, de schaalgrootte leidt tot verdringing van natuur/biodiversiteit voor productie van monocultuur-biomassa zoals palmolieplantages, of nog erger dat bospercelen eenvoudig leeggeroofd worden. De subsidie op het verstoken van biomassa is hierbij niet anders dan een directe stimulans om natuur te vernietigen... 

 

uitspraak Reclame Code Commissie

Biomassa, ongeschikte bron van energie en twisten

afbeelding van Griet en Stefan
29/02/2016 - 18:59

Dus maw alle elektriciteit op zonne- en windenergie en huis verwarming dmv warmtepomp?

afbeelding van Ingir
29/02/2016 - 22:18

Of aardgas/mazout... zolang de woning goed geïsoleerd is hoeft het geen bezwaar te zijn om fossiel te stoken.

afbeelding van charel
01/03/2016 - 08:21

Van de cholera naar de pest!

Je kan niet met recht aanklagen en aantonen dat verbranding van bioasssa geen goede zaak is en dan fossiel als alternatief voorstellen.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
01/03/2016 - 09:33

 

Ingir,

 

Daar gaan we weer. Op de topic "klimaatcritici" kunt ge het antwoord vinden op uw tussenkomst nr 64 hier. Uw referenties zeggen helemaal niet dat het CO2-gehalte geen rol zou spelen in de klimaatverandering. Integendeel. Ze zeggen enkel dat deze rol waarschijnlijk kleiner zou zijn dan algemeen aangenomen. En dat de invloed van de luchtvochtigheid niet gans duidelijk is. Maar dat wisten we ook.

afbeelding van Ingir
01/03/2016 - 11:50

Verbranding van biomassa is vervuilender dan de verbranding van aardgas/olie. Vooral de gewone houtkachels in woningen worden doorgaans verkeerd gestookt waardoor de lucht in de wijde omtrek vervuild wordt. Maar ook de biomassacentrale voor stroomopwekking stoot veel meer verontreinigingen uit dan een gasgestookte centrale.

afbeelding van Ilex
01/03/2016 - 19:13

...ik denk dat ik het opgeef...

Wat een zinloze antwoorden gebaseerd op "feiten" en "veronderstellingen" (die van pseudo-wetenschappelijke 'onderzoekers' en dito websites worden gehaald) worden hier gepost. En er blijft in cirkeltjes gedraaid worden...

"Lang leve fossiele brandstoffen!"

 

U zei..?!

 

Er is nog veel werk aan de winkel, dat is duidelijk.

afbeelding van MarcMarc
01/03/2016 - 21:26

Bijzonder zwak verweer. Jij begon met een link naar Greenpeace, die ook nog eens offtopic was, met allemaal onjuiste informatie. Inhoudelijk toon ik aan waar Greenpeace de mist in gaat. In plaats van hierop te reageren doe je mijn inhoudelijk commentaar af als zinloos, pseudowetenschappelijk etc. Geen enkel inhoudelijk argument geef je wat mij doet vermoeden dat jij onvoldoende inhoudelijk onderlegd bent om te begrijpen wat ik schreef.

 

Wanneer je een effectief duurzaamheidsbeleid nastreeft, dan is materiekennis randvoorwaardelijk. Al is het alleen maar om debacles zoals biofuels en daarmee gepaarde kap van oerbossen voor palmolie of de massale kap van bomen voor bijstook in kolencentrales, te voorkomen.

 

Het niet willen of kunnen begrijpen en uit gemak dan maar achter belangenorganisaties zoals Greenpeace aanlopen in de veronderstelling dat ze de waarheid hoger achten dan het belang dat ze dienen en daarmee objectief zouden zijn, is ronduit naief.

 

Tip van de dag, voor het bepalen of een energiebron of oplossing duurzaam is, dan moet je de hele productieketen bekijken. Ongemakkelijke zaken als co2 uitstoot van transport, CO2equivalent van koelmiddelen bij warmtepompen, co2 uitstoot bij productie en recycling van materialen, je moet ze allemaal in beschouwing nemen. Iets wat duurzaam lijkt kan per saldo nadelig zijn voor het milieu. Neem als voorbeeld de elektrisch auto. Pas wanneer gedurende de levensduur een minimaal aantal km's is afgelegd is de auto duurzamer dan een benzineauto. De productie en recyclekosten van de accu's speelt hier een grote rol in. Het is zeer goed mogelijk dat een elektrische auto die maar 150.000 km aflegt, per saldo een hogere CO2 footprint heeft dan een benzineauto die de zelfde afstand aflegt. Al die mensen die elektrisch rijden en wijs zijn gemaakt dat het goed voor het milieu is, moeten weten dat dat alleen maar geldt wanneer voldoende km's gemaakt worden. Greenpeace zou ze dat niet vertellen.

 

Kritisch zijn op milieugerelateerde zaken zoals biomassa betekent niet dat milieu niet belangrijk is. Het getuigd eerder van een grote betrokkenheid en denkvermogen om uiteindelijk te doen wat het meeste effect voor het milieu heeft.

 

Ander voorbeeld, ik weet zeker dat jij niet kan bevatten dat het subsidieren van gascentrales voor elektriciteitsopwekking teneinde kolencentrales uit te faseren een vele grotere impact heeft op de CO2 uitstoot dan dezelfde hoeveelheid subsidie in windmolens steken. Greenpeace kan dat ook niet bevatten maar dat neemt niet weg dat de redenering klopt. Gascentrales stoten namelijk maar de helft CO2 uit per kWh t.o.v. kolencentrales en zijn beter regelbaar. Kolencentrales blijven gewoon produceren ook al wordt er voldoende windenergie opgewekt. Dat zie je niet terug in de hosannaplaatjes over hoeveel windenergie bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening aangezien er niet gestuurd wordt op CO2 uitstoot maar op aandeel duurzame energie. Een integrale aanpak had voorkomen dat er nu zoveel kolencentrales zijn en had voorzien dat windmolens niet zonder gascentrales kunnen. Voor Greenpeace is dat vloeken in de kerk want alle fosiele energie is fout.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.