biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

Reacties

 

 

Charel,

 

Ik zal ook nog eens herhalen wat eerder is gezegd:

 

Ge zegt: "Als pellets dat niet zijn (op volledig ecologisch verantwoorde wijze werken), waarom dan hierin investeren terwijl je dan net zo goed een bestaande, ook niet ecologische oplossing kunt aanhouden". Ik denk dat hier gasverbranding bedoelt. Maar hetgeen ge beweert gaat niet op. Bij gasverbranding wordt alle ingesloten CO2 in de lucht gedumpt, en blijft daarin zonder terugname. Bij houtverbranding brengt ge ook de nodige warmte op, juist gelijk bij gas, maar achteraf wordt eenzelfde hoeveelheid uitgestoten CO2 terug uit de lucht weggehaald. Niet onmiddellijk, maar wel over een termijn van bijvoorbeeld 38 jaren. Beiden kunnen dus niet vergeleken worden.

 

Dit is natuurlijk slechts een heel voorlopige oplossing, want deze schuld reikt nu reeds tot voorbij het fatidieke jaar 2050.

 

In feite zijn we ver weg van de stelling dat kernenergie door windmolens kan vervangen worden. Ja voor 25%, maar dus niet voor 75%. Slimme netten kunnen geen oplossingen bieden voor onze basisbehoeftes aan elektriciteit (industrie en transport). Sommige  industrietakken zijn wel bekwaam en bereid om tegen vergoeding hun productie af te zwakken wanneer zich een tekort aan elektriciteit voordoet. Maar dit zijn noodoplossingen. In mijn ogen staan we niet veel verder dan tien jaren geleden.

@ jef-14

 

De onrechtvaardige prijsstijging omvat zeker de doorgerekende kosten voor de groenestroomcertificaten voor PV, maar in het kader van deze draad bedoelde ik vooral de enorme prijsstijgingen voor de particulier doordat energieleveranciers op grote schaal biomassa opkopen. Ook dat wordt veroorzaakt door de subsidies via groenestroomcertificaten. De doorsnee particulier betaalt hiervoor twee keer de rekening: hij betaalt uiteindelijk én de groenestroomcertificaten én een veelvoud van de normale prijs voor biomassa door de kunstmatige schaarste die is ontstaan doordat de energieleveranciers met plezier alle biomassa willen opkopen. 

 

Sorry hé Pierre maar ik denk dat wij mekaar volledig mis verstaan.

Ik weet ook drommels goed dat bij fossiele verbranding de ingesloten CO2 in de lucht wordt gedumpt terwijl diezelfde hoeveelheid niet terug kan worden opgenomen.

En ik weet ook drommels goed dat het bij pellets een heel ander verhaal is, daar wordt de CO2 (bij heraanplant tenminste) wel terug opgenomen. De twee zijn dus niet te vergelijken op lange termijn.

Op lange termijn is fossiel CO2 verhogend en zijn pellets CO2 neutraal. Vandaar het idee dat pellets een groene energie wordt genoemd.

Maar het probleem is dat we dit niet op lange termijn mogen bekijken maar op een relatief korte termijn (15 jaar), we hebben ons immers terecht akkoord verklaard om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % te verminderen.

De volgende 15 jaar zullen we dus ook met pellets een CO2 verhoging in plaats van verlaging bewerkstelligen, net zoals we dat met aardgas zouden doen. 

Dus: takken, bomen, bossen vandaag omhakken, maar er onmiddelijk nieuwe laten groeien zal de balans weinig of slechts voor even verstoren. Er  komt geen CO2 extra in de lucht en wordt na korte tijd (groeitijd nieuw hout) bijna even veel CO2 uit de lucht gehaald door het nieuwe hout.

Maar als je vervolgens dat omgehakte hout opbrandt dan breng je wel extra CO2 in de lucht.

Ik weet hiet hoe ik het nog beter kan duidelijk maken.

Daarbij komt nog dat die biomassa vaak gestookt wordt in oude steenkoolcentrales op een manier die noch economisch noch ecologisch verantwoord is maar wel lucratief door de "groene" stroomcertificaten .....Ik heb deze vraagstaart maar diagonaal gelezen, maar we moeten het vooral niet complexer maken dan het is.

 

1) Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat iemand die 2000 liter stookolie verbruikt, dat verbruik niet moet vervangen door pellets. Die moet zijn huis isoleren. Liefst met nagroeibare isolatie zodat er maximaal CO² opgeslagen wordt in zijn woning.

Dat is ook de visie van ecopower ! Eerst isoleren en pas omschakelen naar pellets. 1 ton per huishouden/jaar lijkt mij een ideaal streefdoel.

 

2) De pellets van ecopower zijn iets duurder. So what ?? Het is net omdat iedereen altijd maar gefixeerd is op de laagste prijs dat de planeet naar de verdoemmenis gaat.

Je krijgt dan ook heel veel kwaliteit in de plaats : Duurzaam geproduceerde pellets (met afvalwarmte van de naburige centrale) Hout uit FSC gelabelde bossen, lokale werkgelegenheid, eventuele winst vloeit terug naar de hernieuwbare energiesector, enz.

 

3) Het klimaatverhaal is eenvoudig uit te leggen:

Een bos kan per jaar en per hectare tot 10m³ aangroeien. (op goede bodem)

Lees : één hectare bos neemt elk jaar een bepaalde hoeveelheid CO² uit de lucht, en maakt daarmee 10 m³ hout.

Als we dus 10 m³ oogsten en dit verbranden, dan komt de CO² weer vrij, maar ze wordt het volgende jaar onmiddelijk weer opgenomen door hetzelfde bos.

Er is natuurlijk ook energie nodig om de pellets te produceren/transpoteren, maar dat is maar enkele procenten.

 

Besluit : In plaats van hier tot in het oneindige te zitten discussiëren zouden we beter een spade ter hand nemen en wat bomen gaan planten, want dat is dringend nodig.

Bovendien neemt jong bos veel meer CO² op dan een bestaand oud bos.

 

 

Dirk

 

 Dirk,

Uw puntje 3 zou je anders moeten formuleren, nu zit er een denkfout in. Ik probeer het met uw woorden:

Een bos kan per jaar en per hectare tot 10m³ aangroeien. (op goede bodem)

Lees: één hectare bos neemt elk jaar een bepaalde hoeveelheid CO2 uit de lucht en maakt daarmee 10 m³ hout.

Als we dus 10 m³ oogsten en dit niet verbranden, dan stopt die opname van CO2 uit de lucht, maar ze wordt het volgende jaar weer voor een deel (kleinere boompjes) weer hernomen door hetzelfde bos.

Tot hier toe zou je nu kunnen zeggen dat je een quasi CO2- neutrale actie hebt ondernomen: kappen en terugplanten, niets gebeurd, houden zo.

Maar nu ga je dat omgehakte hout transporteren, er pellets van produceren, weer transporteren en tot overmaat van ramp nog eens opstoken. En opstoken is extra CO2 in de lucht blazen, Co2 die niet wordt opgenomen door dat jonge bos want dat heeft al genoeg aan het CO2 dat vroeger door het inmiddels omgehakte bos werd opgenomen. 

Het is niet nodig om daar eindeloos over te diskuteren. Ik zou denken dat het stilaan duidelijk moet zijn.

Ik volg jou wel als je zegt dat je een groot verbruik niet moet vervangen door pellets, maar dat de prioriteit moet liggen bij beter isoleren, minder energie verbruiken dus.

Charel, inderdaad die tak, de boom of het bos neemt geen CO2 niet meer op na kappen. Maar bij die pellets wordt er niet gerooid om te laten braak liggen. Het bos wordt gekapt en dan heraangeplant, dat om dan over X aantal jaar weer bomen te hebben om te kappen. Zo gaat een slimme industrie te werk, want anders zal de brandstof misschien zelfs nog sneller op zijn dan de gasvoorraden... U zegt dat bij het kappen van een bos van 30 jaar om het als biomassa te gebruiken die CO2 die gedurende 30 jaar lang uit de lucht is gehaald, plots in 1 jaar wordt vrij gegeven. Ik zeg dat die redenering niet klopt. Het is te zeggen, het klopt wel als u denkt dat die pelletcentrale dan maar eens om de 30 jaar een bos kapt en heraanplant om dan dat alles op 1 jaar op te stoken, en dan weer 30 jaar te wachten tot het bos is volgroeid.

 

Echter, in de praktijk zijn er 2 mogelijkheden die veel realistischer zijn:

 1. Mogelijkheid 1 is dat het bos in 30 stukjes wordt verdeeld. Elk verkeert in een ander groeistadium (dus perceel 1 in zijn eerste jaar, perceel 2 in zijn tweede jaar... Perceel 30 in zijn 30ste jaar). Dan kappen en heraanplanten ze elk jaar 1/30ste van het terrein dat dan dus 30 jaar oud is. Dat wordt dan op 1 jaar opgestookt in de pelletcentrale. Ja, dat 1/30ste heraangeplant zal op dat ene jaar geen groot stuk van die 30 jaar CO2 opnemen. Dat laatste is uw visie, maar daarbij vergeet u dan de overige 29/30ste van het terrein. Elk zit in een verschillende fase, dus netto nemen alle 30 percelenevenveel CO2 op in dat ene jaar als dat er CO2 vrij komt uit het verbranden van dat 1/30ste stukje bos dat 30 jaar oud is. En zo is er dus een doorschuifsysteem waardoor een jaarlijkse constante houtproductie is.
 2. Andere mogelijkheid is dat ze dan ipv het terrein opdelen in 30 percelen, het toch als 1 geheel houden dat dan om de 30 jaar wordt gekapt en heraangeplant, maar dat dat dan moet volstaan voor de houtvraag voor 30 jaar. Dus dan wordt jaarlijks 1/30ste van het hout opgestookt, terwijl de heraanplant gemiddeld per jaar 1/30 CO2 opneemt van hetgeen het bos heeft opgenomen op 30 jaar. Dus gemiddeld gezien wordt er dan ook jaarlijks evenveel CO2 geproduceerd als dat er gevraagd wordt.

En anders wil ik wel gerust eens een afbeeldingske en een grafiekske maken om die 2 mogelijkheden te verduidelijken.

Ik denk dat de meeste van jullie vergeten dat alle vormen van boskap bodemuitputting veroorzaken. 

 

 

Resthout dat anders toch maar ligt "weg te rotten" verbranden heeft nefaste gevolgen voor de biodiversiteit in de omgeving , minder zwammen , schimmels etc ik zal eens quoten van het veel vernoemde low tech magazine:

 

 

"Het opruimen of verbranden van dood hout zou de rijkdom aan soorten met de helft doen dalen. Er zijn bij het opruimen van dood hout zo'n 600 soorten paddenstoelen en 1350 soorten kevers betrokken, om maar een schakel te noemen in het levensweb (zo je wilt voedselketen) dat daaromheen bestaat. Bovendien komen met de omzetting van dood hout minerale voedingsstoffen vrij die nodig zijn voor de nieuwe aanwas van levende planten. Dit is een onmisbare schakel in de kringloop van een bos."

 

 

Zelfde met bosrooi je haalt dertig jaar grondstoffen uit de bodem , je haalt ze weg en verbrand ze dan.

 

Extra bijmesten dan maar , hoe ecologisch zal dit verlopen ? 

Brecht, je zit nog altijd vast in dezelfde denkfout! Ik ga even mee in jouw denkpiste:

1/30 van het bos wordt gekapt en opgestookt, 1/30 van het bos wordt terug aangeplant, die 1/30 nieuwe aanplant neemt de CO2 opname over zodat dat 1/30 quasi CO2-neutraal is. Neutraal dus tot het gekapte hout dat jaar wordt opgestookt en voor een vermeerdering van CO2 zorgt. Immers die 29/30 nemen dat niet extra op bij hun oorspronkelijke opname en dat nieuwe 1/30 moet al de opname van het gekapte 1/30 voor zich nemen. Het bos blijft nu dus evenveel opnemen als voor er gekapt werd maar is wel 1/30 opgestookt en meer CO2 in de lucht gebracht.

Het volgende jaar wordt weer 1/30 gekapt en krijgen we weer hetzelfde verhaal. Terwijl de vermeerdering van CO2 van het jaar tevoren nog niet is opgenomen komt er nu weer de CO2 van 1/30 van het bos bij. Ook dat kan niet worden opgenomen want het nieuw aangeplante moet ook nu weer de opname van het omgehakte voor zich nemen, en de rest van het bos had al zijn deel opgenomen, daar kan ook niets extra meer worden opgenomen. Het bos blijft nu dus weer even veel opnemen als voor er gekapt werd maar inmiddels is er al 2/30 opgestookt waarvan de CO2 niet meer kan worden opgenomen.

Het volgende jaar.....Moet ik nog doorgaan eigenlijk?

Ik raad u aan om het simpelweg per boom te bekijken, en dan voor de volgende boom, en dan voor de volgende boom.... en je zal merken dat het altijd op hetzelde uitkomt. Geen afbeeldingske of grafiekske voor nodig.

 Michael,

Je hebt absoluut gelijk. Ik heb het maar heel even zijdelings aangehaald.

Maar de fixatie op pelletsproductie als groene oplossing is dermate groot, dat dit gegeven geheel onterecht aan de aandacht is ontsnapt.

Goed punt !

jef

zij krijgen - gelukkig maar - geen certificaten meer voor die oude centrales die biomassa verbranden, ik meen vanaf 2015.  vroeger wel, en helemaal ten onrechte, elk weldenkend mens zal het daar wel over eens zijn.

nee charel, ik dnek dat die denkfout bij jou zit.   er komt altijd een moment dat die CO² terug vrijkomt, of dat nu door verbranding of verrotting is. en geen enkele boom leeft eeuwig !  bos verjongen heeft ook vele voordelen, het komt vooral ten goede van de biodiversiteit.  maar meer licht in het bos, doet alles ook sneller groeien, en dus meer CO² opnemen.

ik zie maar 1 groot verschil zoals ik al erdeer zei, en dat is dat we de hele zaak wat versnellen, en we dus enkel jaren in de min moeten gaan.

maar ik zie op korte termijn geen alternatief.   als je voor aardgas wil pleiten zit je met heel wat meer CO² en andere problemen, dat mogen we toch niet uit het oog verliezen.  en op langere termijn is aardgas sowieso in het nadeel.

michael

dat is zeker een belangrijk argument, en vooral van belang bij plantages.  maar als er verstandig wordt gerooid is dat geen probleem.  de mensheid haalt al duizenden jaren hout uit de bossen, en er zijn - ook in europa, of misschien vooral in europa - nog heel wat gezonde bossen te vinden.  in belgie scoren we natuurlijk abominabel slecht, maar in b.v. oostenrijk, zuid duitsland e.a., zit het best nog goed.  het is ook zo dat daar toch vooral pellets worden gemaakt van resthout van bomen, bladeren, twijgen en ook de takken die van de stammen worden gekapt, blijven achter in het bos als voedingsbodem voor nieuwe planten.

Hans,

 

Er komt inderdaad altijd een moment dat die CO2 terug vrijkomt, liefst op de natuurlijke trage manier terwijl er en passant nog voedingsstoffen kunnen worden afgegeven aan het zich zelf vernieuwende bos. Voor dat verniewen van het bos is de mens echt niet nodig, die werkt op dat gebied meestal contra-productief. Laat dat maar aan de natuur zelf over.

Maar belangrijk is wat je zegt over dat versnellen, we gaan inderdaad enkele jaren in min (minstens 30 jaar) en we hebben maar 15 jaar de tijd. Je zegt in feite hetzelfde als ik, waar zit dan de denkfout?

Met aardgas zit je met meer CO2 ? Het is mogelijk, maar ik ben er niet van overtuigd. Wat ik wel weet is dat je  met pellets en houtstook meer fijnstof de lucht in blaast dan met aardgas. En over dat fijn stof wordt nogal dikwijls gezwegen, het is nochtans verre van onbelangrijk.

Op langere termijn is aardgas sowieso in het nadeel? Helemaal akkoord, hopelijk verdenkt men mij niet bij de aargaslobby te horen.

 

@ Hans en anderen,  "... aardgas en biomassa kan probleemloos vraaggestuurd werken ..."  Dat is niet het geval voor biomassacentrales. Biomassacentrales zijn zgn. 'must run' centrales. http://economie.fgov.be/nl/binaries/Rapport_middelen_elektriciteitsproductie_2012-2017_20120702_NL_tcm325-186312.pdfHet argument dat biomassacentrales kunnen worden ingeschakeld als er minder zon of wind is, gaat bijgevolg niet op. Van géén kanten ! Een biomassacentrale draait 24/7 en braakt bijgevolg 24/7 zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof uit. Véél méér dan een gasgestookte centrale, die we bovendien WEL kunnen uitschakelen ... zodat we 100% van zon en wind kunnen verbruiken. Al die troep zorgt voor méér luchtvervuiling, smog en hogere kosten in de gezondheidszorg. En dat gedurende 30 jaar !  Eén uitzondering wil ik wel maken: kolencentrales kunnen voor een relatief kleine investering omgebouwd worden tot biomassacentrales. Biomassa doet het naar uitstoot op alle vlakken beter dan kolen. Dat is zgn. 'low hanging fruit'. In die zin heb ik er - in tegenstelling tot anderen - niet zozeer een probleem mee dat ook de allerlaatste kolencentrale (Langerlo) in 2016 wordt omgebouwd tot een biomassacentrale (met Duitse pellets).  Maar er KAN EN MAG GEEN SPRAKE ZIJN van nieuwe biomassacentrales te bouwen. Laat dat duidelijk zijn ! Het is op onze transitieroute nu al duidelijk dat we Doel 1, 2 en Tihange 1 moeten sluiten om het niveau van 'onreduceerbaarheid' van 2012 terug te vinden (tabel 16 op pgnr. 38 van hogere link). Om een idee te geven: indien we enkel Doel 1 en 2 sluiten, maar Tihange 1 openhouden hebben we in 2017 naar alle waarschijnlijkheid maar liefst 1872 'verzadigingsuren'. Of ruim 21% van het jaar dat we (een deel tot veel) van onze 100% groene energie (zon, wind, water) niet kunnen gebruiken omdat de kerncentrales moeten blijven draaien. Sluiten we ook Tihange 1, dan daalt dat tot 703 uren - of 8% van het jaar (afbeelding 21, pgnr 46).    Conclusie: er moet een stuk 'baseload' karakter af ! We gaan dat 'baseload' karakter van kerncentrales toch niet vervangen door het 'must run' karakter van biomassa ???  

Charel, wat Hans zegt lijkt ook mij toch wel kort door de bocht. Of we het bos nu opstoken of we laten het rotten er komt CO2 vrij.

Hier bij wordt inderdaad vergeten dat de CO2 veel sneller vrij komt dan bij rotting en inderdaar de rotting geeft de voedingsbodem voor oa nieuwe bomen. Daarnaast kan gehakseld hout ook gebruikt worden als bodembedekking waardoor er minder onkruidbestrijders nodig zijn en de bodem vruchtbaarder wordt

charel, inderdaade, maar dat verhaal van 30 jaar klopt niet.  zoals ik al zei, in de ons omringende landen worden pellets in de erste plaats van resthout gemaakt, als je dat zou laten rotten is dat op enjkele jaren weg, dus helemaal geen groot verschil.  anders is het wanneer je bomen kapt om pellets van te maken, dan zitten we wel met wat extra jaren.

maar als we maar 15 jaar hebben zoals jij zegt, waar zit dan het voordeel van aardgas ?  met aardgas zit je met meer broeikasgassen,zie wat ik daarover eerder gepost heb.  bij aardgas zit je met een hele hoop problemen die zich lang voor het verbranden situeren.  methaangas dat ontsnapt tijdens de boringen en het transport, grondverzakkingen (groningen bv), fracking en zijn grote milieuvervuiling, aardgas scoort sowieso veel slechter dan biomassa.  en fijnstof?  een goed houtketel gaat niet meer fijnstof uitstoten als aardgasketels, ik heb je eerder al wat cijfers meegegeven.

overigens, wat dat fijn stof betreft, lees http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=1#commen… nog eens.  fijnstof is een tweesnijdend zwaard, voor de opwarming is fijn stof een plus, helaas niet voor onze gezondheid.

 

 

costaccount, jij spreekt hier ten eerste over een studie van een land (belgië) dat geen enkele ervaring heeft op dat vlak, en volgens mij gaat het hier ook over grote centrales.  maar ga eens kijken in het zuiden van duitsland, in oostenrijk of zwitserland, zij kunnene dat wel.  er zijn meerderer stadjes die nu al 100 % hernieuwbare energie draaien, veelal een combinatie van zon, wind en biomassa, al dan niet met WKK op biomassa of plantenolie.  kjleine centrales starten ook veel sneller op, en je hebt het voordeel dat je je transport kort houdt.  de toekomst zit m.i. in kleine lokale projecten, en dus in een gedecentraliseerde productie, ik geloof veel minder in die grote projecten met DC-hoogspanningslijnen door heel europa, waar we dan stroom transporteren met grote verliezen.  en om actueel te blijven, zulke netten zijn veel gevoeliger voor sabotage allerhande.  nee, het wordt hoog tijd dat we de electrabrollen van deze wereld de laan uitsturen.Hans,

Dertig jaar is al een zeer voorzichtige aanname, men spreekt eerder van meer dan 35 jaar. Maar goed, neem voor miin part 20 jaar, het maakt niet uit, hiermee zijn we ook nog altijd rijkelijk te laat om de CO2 te verminderen.

Heb je een idee Hans, hoe lang dood hout, op de bodem van het bos ligt vooraleer het verdwenen is? Ik ook niet, ik weet enkel dat het tientallen jaren kan duren waarbij je je dan ook nog de vraag kan stellen of die CO2 hierin dan gewoon allemaal ontsnapt is naar de lucht of misschien wel opgenomen door de opeters van de verterende hout.

En hoe komt het dan dat er nog zoveel CO2 zit in fossiele brandstoffen? Dat was oorspronkelijk ook gewoon dood hout, het CO2 daarin is dus niet vrijgekomen maar is daar miljoenen jaren in blijven zitten.

Ik bedoel ook niet dat aardgas een voordeel heeft, het heeft heel zeker ook een boel nadelen zoals je al aanhaalde. Mijn punt is dat de nadelen van aargas misschien wel niet opwegen tegen de nadelen van houtverbranding.

Fijn stof: daar valt ook zeer veel over te diskuteren, maar ik denkt wel dat ondertussen algemeen door de wetenschap is aangetoond dat het probleem hiermee groter is dan we ooit hadden gedacht. Ik heb het zelf niet gemeten maar vele studies wijzen toch uit dat aardgas op dat gebied bij de minst vervuilende verbrandingen kan gerekend worden hout niet.

Maar ook hier , of pellets nu iets slechter of iets beter scoren, het maakt allemaal niet zo veel uit, het is discuteren in de marge.

Hoofdzaak is dat we in de tijdspanne van minstens 20 jaar en wellicht tot 35 jaar met houtstook geen bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Ik weet dat het zeer vervelend is om te horen omdat veel van de  hout en pelletstokers nu net om oprechte bekommernis voor het milieu hieraan zijn begonnen en er soms veel geld in hebben geinvesteerd. Pelletketels en kachels met hun oplag zijn niet goedkoop!

Naar mijn gevoel zijn zij, en worden zij nog steeds, hierin misleid.

Eerlijk is eerlijk: vooraleer we hierover in dit topic zijn beginnen discuteren had ik ook nog de indruk dat pellets een goed alternatief waren, ik was ook helemaal mee. Fout dus. 

 

30 jaar is niet voorzichtig, wel als het enkel gaat om volwassen bomen, wat niet de herkomst zou moeten zijn van pellets.

twijgjes en bladeren verteren op relatief korte termijn, enkele jaren, als het klimaat daar voor geschikt is, zoals een bosbodem of composthoop.  grotere takken blijven langer liggen, maar dat duurt ook geen 30 jaar hoor.  als volwassen bomen omvallen,  da's een andere verhaal, die liggen tientallen jaren.  de CO² die vrijkomt wordt zeker niet opgegeten door wormen, kevers of schuimmels, maar zal quasi direct omgezet worden in biomassa, de bomen nemen dat direct terug op.  gelukkig maar, anders zou een bos helemaal niet zo'n gezonde omgeving zijn.

wat fossiel betreft, daar zit net het probleem, als je dat opstookt komt die CO² versneld vrij en wordt niet meer direct opgenomen, de aarde staat helaas niet meer vol met bomen als in die ti!jd.

wat die studies betreft, ik weet niet welke jij bedoeld, diegene die ik enkele dagen geleden meegestuurd heb, zegt alvast dat stookolie en aardgas gekijk staan qua milieuproblematiek.

en ik ben het absoluut met je  eens dat we geen tijd meer hebben, maar ik vraag telkens weer, geef mij een direct toepasbaar alternatief ?  maar ik blijf helaas op mijn honger zitten, want er is bij mijn weten niks.  

en wat fijnstof betreft, ik ben al jaren een grote tegenstander van houtkachels, wat mij betreft hadden ze die al lang moeten verbieden.  maar de beste houtvergassersketels hebben wel een plaats, zij scoren qua fijnstof echt niet slechter dan aardgas.

hoofdzaak is dat we met biomassa t.o.v. aardgas wel winnen (wel enkel met de best beschibare technologie), tenzij je de CH4 en andere problematieken bij aardgas onder de tafel schuift.  maar dat is dan ook heel eenzijdig.

maar, en daar ben ik het absoluut mee eens, er is een dringend nood aan goede alternatieven, waar blijven die ???

Hans , Ik twijfel er niet aan dat oude houtkachels slecht scoren maar ik las net dit :

"

Houtkachels en fijnstof

In tegenstelling tot de berichtgeving vorig jaar levert houtverbranding zelfs op het Vlaamse platteland een veel kleinere bijdrage tot de fijnstofemissies dan het verkeer. Daarenboven tonen vele internationale studies aan dat fijnstof uit goede houtverbranding veel minder schadelijk is dan fijnstof uit het verkeer. De vervanging van oude houtkachels door moderne toestellen kan de uitstoot van fijnstof gemiddeld met 99% doen dalen.

Houtkachels leveren vandaag bijna 1/3 van de groene warmte in Vlaanderen en bijna 10 % van de totale groene energieproductie. Om de europese richtlijn van 13% hernieuwbare energie te halen tegen 2020 en tegelijk de europese fijnstofnormen te kunnen respecteren is een positieve aanpak nodig, die de vervanging van oude houtkachels door moderne hout- en pelletkachels stimuleert, in plaats van een sfeer van onzekerheid te scheppen die alleen maar het status-quo in stand houdt.

Op de studiedag over biomassa en fijnstof van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen werd bovenstaande overduidelijk aangetoond."

 

ik zou nu moeten juichen, maar ik heb toch wat bedenkingen.  vergeet niet dat zij preekten voor eigen kerk.

ik geloof niet in houtkachels, enkel in degelijke houtketels, bij voorkeur vergassers, waar de gebruiker eigenlijk geen invloed kan op uitoefenen, dat is het enige wat m.i. akseptabel is.

maar over de grote lijnen ben ik het verder met hen eens, al is het niet omdat het verkeer een veel grotere bijdrage levert, we niks moeten doen aan die "dioxine- en fijnstofkanonnen".  maar een strengere wetgeving wordt tegengehouden door de fabrikanten natuurlijk, als ze de ö-norm of de duitse BimSchV stufe 2 zouden willen gebruiken, krijg je allicht zowat alle belgische fabrikanten op je nek, te beginnen met een niet nader genoemde firma uit het leuvense.

Charel, ik denk dat de denkfout bij u zit. Morgen als ik op mijn pc zit zal ik er eens wat grafieken/afbeeldingen over maken. U slaat de bal verkeerd. Ik zeg nergens dat die 29/30ste extra CO2 opnemen! Ze nemen het normale op, maar als men van die 29/30ste en die 1/30ste nieuwe aanplant de totale CO2 opname op jaarbasis bekijkt, dan is dat de totale CO2 opnamen van 1/30ste gedurende zijn 30-jarig leven. En aangezien dat laatste op 1 jaar wordt opgebrand is het netto CO2 neutraal.

 

Men over dat laatste: dat is nu net het omgekeerde van wat ik bedoel. Ik zeg: bekijk het totale plaatje, u zegt 'nee, breek het in brokskes zodat ik gelijk krijg'. Uw redenering van hoe het zit per enkele boom is wel correct, maar ik zeg u nu net dat als we bekijken op het totaal bos, het nu net CO2 neutraal is! Maar zoals beloofd zal ik morgen een de tijd nemen om het eens met beeldmateriaal en te verduidelijken want u begrijpt niet wat ik wil zeggen.

Heel kort nu:

Als het klopt voor één boom, dan klopt het ook voor 20000 bomen.

En ik zeg niet zo maar iets om gelijk te krijgen. Ik zeg het omdat ik er heel goed over heb nagedacht.

Mijn enige probleem is dat ik het aan jou niet goed genoeg uitgelegd krijg.

Ik sluit me hier volledig bij aan, maar wil nog deze toevoeging doen: sinds wanneer zijn biomassacentrales een mustload? Want de meeste pelletkachels die ik ken staan niet 24/7 volle capaciteit te draaien, nee, daar wordt het toevoegen van pellets afgestemd op de warmtevraag of de elektriciteitsvraag. Dus volgens mij is dat zeker te moduleren.

Nu voor degene die tegen biomassacentrales zijn. Het enige alternatief dat er daarvoor is zijn centrales op fossiele brandstof. Dat is al helemaal geen proper bedoening want fossiele brandstof was nu eenmaal CO2 die de natuur in de grond heeft opgeslagen, en het daar voor miljoenen jaren heft gehouden. Hier maakt men spel van hoe men hout dat misschien gedurende 3-10 jaar zijn CO2 langzaam zou afgeven indien gevallen in bossen, zou worden opgebrand op relatief korte tijd (1 jaar). Wel, maak dan eens spel van hoe fossiele brandstof in de eerste plaats al niet door de natuur bedoelt was om terug in de lucht uit te stoten op gigantisch korte termijn.

 

Voor mij zijn gascentrales goed, echter als ze werken op syngas ipv op aardgas! Allessinds, ik hoor van de biomassa-tegenstanders niets anders dan 'ja maar biomassa dit, biomassa dat'. Maar alternatieven voor biomassa ter vervanging van fossiele brandstof en kerncentrales horen we niet. Aardgas is echt niet zo onschuldig als puur de zuivere verbranding. Het heeft ook zijn installaties nodig om gewonnen te worden, om onder goede druk in het gasnet te worden geïnjecteerd, om op een optimale manier te worden verbrand... De problematiek ligt gewoon wat anders dan biomassa, maar is daarom niet onbestaande. Dus zeg dan maat eens, wat is jullie alternatief. En kom niet af van 'ja we hebben geen tijd' 'we moesten vroeger beginnen'... Kom eens to the point en zeg jullie alternatieven. Buiten 'aardgas' natuurlijk, want we moeten ook van fossiele brandstof af geraken.

 

Hans,   Wat ben je met die ervaring als het niet past in je transitieplan ? Ik zou die decentrale opwekking ook niet te letterlijk nemen. Uiteraard is decentrale opwekking de toekomst: een windmolen hier, een zonnepaneel daar. Maar maak daar alsjeblief géén decentrale capaciteitszekerheid van. Besef dat gedecentraliseerde capaciteitszekerheid sowieso een pak méér productiecapaciteit noodzaakt. Als ieder stadje autonoom op zon/wind + biomassa gaat draaien, hebben we in België 15000MW productiecapaciteit nodig aan biomassacentrales. Dat is vandaag 3857MW. Enig idee wat al die biomassacentrales zouden kosten, mochten ze 75% van de tijd stilliggen ? We moeten ze nu al subsidiëren op een 'must run' basis ... Goedkoop is dat niet hoor, elektriciteit produceren met biomassa. Windenergie is pakken goedkoper ! Bovendien ga je méér biomassa verstoken, met alle gevolgen van dien voor onze luchtkwaliteit. In stadje X zal men beslissen de biomassacentrale op te starten omdat er te weinig wind is. Terwijl 50km verder in stadje Y er méér dan voldoende wind is om ook stadje X van windstroom te voorzien. Boven al die decentrale opwekking komt uiteraard een supergrid ! Maak je daar alsjeblief geen illusies over. We hebben die grootschalige interconnectie nodig om ons ervan te verzekeren dat we de windstroom 100% kunnen 'verbruiken'. Zodat we niet nodeloos brandstofcentrales opstarten, terwijl er elders windstroom 'gedumpt' moet worden. Hoe groen zou dat zijn ? Ik merk dat je voorbeelden zich in bergachtige streken bevinden. Al 's bedacht dat de aanleg van grootschalige interconnectiecapaciteit daar misschien te duur is ?   Maar goed, laten we het 's in grote lijnen over het Belgische transitieplan hebben:    Anno 2016, aangenomen dat de zon onder is en het windstil is: 14693MW recordpiekvraag woensdag 1 december 2010 om 17u45  - 3500MW winterse interconnectiecapaciteit = maximale import - 1307MW spaarbekkencentrales = 5 à 6 uur per dag op absolute piekvraag -      94MW pure waterkrachtcentrales - 3857MW 'must run' centrales = WKK en biomassa - 3500MW 'strategische reserve' = STEG centrales. = 2435MW minimale kerncapaciteit. Met sluiting volgens plan (3 van de 7 centrales in 2015 en 4 van de 7 tegen 2022-2025) beschikken we anno 2016 over 4098MW kernenergie. Dat levert ons een totale overcapaciteit op van 4098MW - 2435MW = 1663MW. Of voldoende om één grote + één middelgrote centrale 'out' te hebben. Bij recordpiekvraag en absolute windstilte, wel te verstaan.   Tussen 2022 en eind 2025, dient die resterende 4098MW kerncapaciteit verdwenen te zijn. Tegen 2019 - 2021 wordt volgens plan opgeleverd: 1000MW extra interconnectie met Duitsland (Allegro)  1000MW extra interconnectie met Duitsland via Luxemburg (gedeeld) 1000MW extra interconnectie met UK (Nemo) 1000MW extra interconnectie met Frankrijk en 900MW extra interconnectie met Nederland (Brabo 1, 2 en 3 finaal tegen 2025) Regeringsantwoord op parlementaire vraag van J-M Nollet (Ecolo): https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b003-871-0009-2014201500625.xmlZelfs met wat vertraging op die interconnectiewerken kunnen we de kernuitstap realiseren volgens plan. Door kernenergie uitsluitend te vervangen door 'importcapaciteit' ! (Lees alsjeblief mijn PS) Uiteraard dient tegen dan de spaarbekkencentrale van Coo 'geherkableerd' te zijn naar overtollige windstroom. Dat is heden uitsluitend kernenergie. Mijn eerste vraag: waar zie jij de volgende 10 jaar in België nood aan nieuwe bijkomende biomassacentrales ? Dat lijkt me de eerstvolgende 10 jaar een absolute verspilling van middelen. Met bijkomende milieuschade (= luchtkwaliteit) ! Naast de investeringen in interconnectie en herkablering van Coo, dienen alle middelen te gaan naar windstroom (ik reken zonnestroom als 100% private investeringen). Het enige wat daarnaast aandacht verdient, is de eventuele aanleg van een tweede reusachtig spaarbekken: een energie-eiland in de Noordzee.   Wat daarna ?  Anno 2026 hebben we dan die eerste  E N O R M E  horde op onze transitieroute genomen. België is dan vrij van nucleaire centrales ! Het is om die horde te nemen dat we vandaag een MIX van 3857MW biomassacentrales en 3500MW gascentrales voorzien hebben. BESEF GOED: vanaf 2026 dient zich vervolgens een lange "race to the bottom" aan voor die centrales !
 • Omdat we continu in zon- en windstroom investeren;
 • Omdat we onze interconnectiecapaciteit nog opvoeren;
 • Omdat we een energie eiland aanleggen;
 • Omdat we er steeds beter in zullen slagen met de wisselvalligheid van zon- en windstroom om te gaan. Vooral Vehicle-to-Grid zal daar voor veel tussen zitten. De Bornholm resultaten zijn ronduit  v e r b l u f f e n d  !  Louter om  een idee te geven: op 1/08/2015 telde België 5623579 personenwagens. Als die over 24h, 31,4kWh kunnen bij- of ontladen, is dat goed voor: 5623579 x 31,4kWh / 24h = 7357MW. Of exact gelijk aan alle biomassa- en gascentrales samen. 24 uur lang. Zonder vrachtwagens, bestelwagens of bussen te rekenen. Herlees anders mijn bijdrages nog 's op http://www.ecobouwers.be/forum/post/tesla-powerwall-wat-jullie-mening
 • Langzaam maar zeker zullen in de 20 jaar die volgen op de sluiting van de laatste kerncentrale, die 3857MW biomassacentrales en 3500MW gascentrales één voor één gesloten worden (= race to the bottom). En gelet op de flexibiliteit, de uitstoot (= luchtkwaliteit) en de ontwikkelingsmogelijkheden van windgas, lijkt het me overduidelijk dat éérst de biomassacentrales zullen sluiten !!! Merk op dat bv. Langerlo slechts 10 jaar gesubsidieerd wordt ...
 Mijn tweede vraag luidt dan ook: waar zie jij vanaf 2026 in België nood aan nieuwe bijkomende biomassacentrales ?  PS: Import is in een klein land géén vies woord. A fortiori wanneer dat klein land is geïnterconnecteerd met 3 van de 4 grootste Europese landen. Een land als Duitsland 'rekent' bij de opstelling van zijn gewaarborgde capaciteit (zonder zon of wind) heus niet op import uit het kleine België. PPS: Windstroom kan echt niet zonder grootschalige interconnectie. Of zoals Charel het bondigst weet samen te vatten: "het waait altijd wel ergens".

 

Een 'must run'. Sinds dat onze biomassacentrales vooral omgebouwde kolencentrales zijn ?    Zoals ik al heb uitgelegd: dat is zgn. 'low hanging fruit' naar verbetering van onze luchtkwaliteit en CO2. Biomassa scoort op alle vlakken beter dan kolen. En kolencentrales konden (relatief goedkoop) omgebouwd worden tot biomassacentrales. Met gascentrales kan je dat niet. Dus heeft België die kolencentrales omgebouwd. De laatste in 2016 = Langerlo. Zoals ik aan Hans antwoordde: enig idee wat (flexibele) biomassacentrales zouden kosten, mochten ze 75% van de tijd stilliggen ? (vgl. 3857MW met 15000MW). We moeten ze nu al subsidiëren op een 'must run' basis ... Variabele en vaste kosten, weet je wel ? Technische moduleringscapaciteit zoals pelletkachels heeft hier niks mee te maken. Ik mag er je op wijzen dat men in het door velen alom geprezen Duitsland .. gewoon kolen verstookt ! Maar dat men daar geen smogproblematiek heeft zoals in het kleine volgebouwde België.   

 

Brecht,   GOED lezen is opdracht nr. 1 van elke universiteitsstudent. Zo had ik een prof die RIEP: "wat staat er NIET te lezen ?"  (in dat wetsartikel) Een sublieme les vond ik dat. Ik heb nergens geschreven dat ik tegen biomassacentrales ben. Enkel tegen nieuwe (lees: bijkomende) biomassacentrales. Voor alle duidelijkheid: ik wens ook géén nieuwe (bijkomende) gascentrales. Velen lijken het niet te beseffen, maar we staan aan de vooravond van een fantastisch kantelmoment op onze transitieroute. Tot 2015 lijken we vooral veel gebaggerd en geruzied te hebben over de in te slagen richting voor de volgende 30 jaar. De ene vond zus, de andere zo, enzovoort. Maar kijk, in 2016: 
 • hoeft zonnestroom geen subsidies meer;
 • worden de eerste 3 van 7 kerncentrales gesloten (waarschijnlijk zal de regering dat over deze winter willen tillen);
 • waarbij we uitvoerig hebben nagegaan of we wel de juiste kerncentrales zullen sluiten (scheurtjes);
 • wordt de laatste zeer vervuilende kolencentrale omgebouwd tot een pak minder vervuilende biomassacentrale (Langerlo);
 • staat de 'strategische reserve' (= STEG centrales) vast - herinner je dat de regering Electrabel heeft teruggefloten omdat ze een paar gascentrales te veel wou sluiten;
 • staan de investeringen in interconnectiecapaciteit vast om ook de 4 andere kerncentrales volgens plan te sluiten;
 • zal deze regering sowieso beslissen tot de 'herkablering' van Coo, en tot de eventuele aanleg van een energie eiland;
 • ... en kunnen politiek en media eindelijk beginnen met de eerste factuurprognoses over de opruim van al die kernergietroep - dat worden spannende tijden :-) In het Elysée zal Hollande dat in alle stilte lezen ... In de kantoren van GBL (= koninklijke holding) ook ...
  Kortom: de weg is natuurlijk nog heel lang, maar anno 2016 lijkt me de richting  e i n d e l i j k  vast te liggen ! Of zoals fils à papa  De Croo het zou stellen: we hebben de tanker gekeerd, nu moet hij vooruit ! De volgende 30 jaar investeren we uitsluitend in zon, wind, water, interconnectie, eventueel energie eiland en ... elektrische voertuigen ! Ik zie daarbij GEEN ENKELE behoefte aan nieuwe 'flexibele' biomassacentrales. Om wat te doen ?
 • Toch niet ter vervanging van investeringen in 100% groene wind- en zonnestroom, mag ik hopen ?
 • Toch niet om investeringen in interconnectiecapaciteit te vervangen ? Interconnectie die dient om 100% van onze Europese 100% groene windstroom te kunnen 'verbruiken' zonder één of andere 'flexibele' centrale op brandstof op te starten ?
 • Toch niet om met 4 nieuwe flexibele biomassacentrales één oude 'must run' biomassacentrale te vervangen ? En de kostprijs omhoog te jagen zonder de uitstoot te verlagen ? Terwijl we die 'must run' centrales vanaf 2026 zullen beginnen sluiten ? Zie mijn antwoord aan Hans.
 • Toch niet om een gascentrale te vervangen ? Die nog flexibeler is dan de meest flexibele biomassacentrale en bovendien minder uitstoot naar zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof ? Een gascentrale die m.a.w. op ALLE vlakken beter scoort dan een biomassacentrale, behalve op vlak van CO2 ? En dat laatste nadeel ook weet om te draaien in een voordeel, gelet op de ontwikkeling van windgas ? Ik hoef op deze thread toch niemand uit te leggen dat windgas CO2-neutraler is dan biomassa ???
  Waarom zouden we dan wel investeren in nieuwe bijkomende  biomassacentrales ? Vertel het mij 's ! Onvoorstelbaar hoe de meesten het er al jaren over eens waren, dat enkel een mix van oplossingen ons op de juiste transitieroute kan zetten. Tot de daad bij het woord dient gevoegd. Als we eindelijk zo een (akkoord: BIJNA ideale, want gebaseerd op een bestaande situatie van kolen- en gascentrales, met de wil zoveel mogelijk investeringen te kanaliseren naar de meest prioritaire) MIX hebben: 3857MW biomassa en 3500MW STEG, ... dan begint men verder te leuteren (met enige persoonlijke reactie): '... is biomassa hernieuwbaar ? ... Ja ... nee .... maar ja ... CO2 ... het IPCC weet je wel ... Agenda21 ... de eerste boom ... de tweede boom ... toch niet: de dertigste boom ... nee hoor, het achtendertigste bos ... zie je wel ... biomassa is toch méér hernieuwbaar dan aardgas ... SO2, NOx, en fijn stof is minder belangrijk ... en bovendien: die grijsgele smog in de steden zorgt voor minder opwarming van de aarde ... dixit het IPCC en zijn hoogwaardigheidsbekleder Tom Wigley ... vertaald op het immens invloedrijke ChangeMagazine waar we allemaal onze oren naar moeten laten hangen ... Hola, pas op:  HALLELUJAH voor de ruim 100 miljoen mensen die met een stofmaskertje naar hun werk trekken ... stel je voor dat die hun tweetaktbrommertjes zouden inruilen voor electrische scootertjes op zon- en windstroom ... zonder twijfel: APOCALYPS NOW ! ... zie je wel: we zouden méér in biomassacentrales dan in gascentrales moeten investeren ... CO2 primeert ... die geelgrijze smog is goed tegen de opwarming van de aarde ... BLA BLA BLA ... '   You get my drift ? Eco-no-logie gaat over balanceren. De mix opbouwen en afbouwen. Niet over de eerste of 38ste boom. En al zeker niet over CO2 boven smog - zoals het IPCC dat stelt. Op een ander forum zou deze thread in het praatcafé thuishoren. Maar op ecobouwers bestaat dat praatcafé niet. IN HET KORT: we gaan in géén extra biomassacentrales investeren (hoogstens in echt hele kleine mét WKK), noch in extra gascentrales. Of om op de meest controversiële wijze - of meest provocatieve, of meest à la Mitterrand, zo je wil - de wel heel suggestieve vraag van deze thread te beantwoorden: JA, BIOMASSA IS HERNIEUWBAAR ! ET ALORS ??? Met alle respect, maar voor mij eindigt het geleuter in deze thread dat niks minder dan een  "ouwe wijven café" is, hier.   PS: Ik heb het in deze uitsluitend (!!!) over stroomvoorziening. Uiteraard investeren we ook in renovatie, isolatie ... En ik heb in héél mijn betoog op deze thread niks gezegd over pelletkachels of massakachels (allebei hoog rendement) als verwarming. Ik ben VOOR dergelijke vormen van verwarming omdat ik macro-economisch besef dat onze verwarming produceren met 100% groene energie (= géén biomassa, maar uitsluitend zon/wind/water) de spreekwoordelijke kers op de taart van onze transitieroute zal vormen. Pas wanneer we pakweg 80% van onze transitieroute hebben afgelegd, kunnen we denken aan doorzetten op dat laatste stuk: verwarming van onze gebouwen = de grootste onbalansfactor. Dat wil niet zeggen dat ik tegen warmtepompen ben. Die nemen we gewoon mee in onze transitieroute. Ik ben wel TEGEN subsidies voor warmtepompen en thermische zonneboilers. Maar dat gaat ons veel te ver leiden.

natuurlijk preken ze voor eigen kerk maar het is wel dezelfde kerk die beweert dat biomassa klimaatneutraal is ....( ze verkopen ook pelletskachels). Ik twijfel er niet aan dat elke verbranding slecht is houtkachels en pelletkachel incluis . Maar de houtkachel beladen met alle zonden van Israel zou dat niet komen van de autolobby ? Europa blijft de autofabrikanten respijt geven wat de uitstoot betreft .

Brecht, Eigenlijk altijd hetzelfde verhaal biomassa deugt niet en kernenergie evenmin . Waar is het alternatief zeg je dan .

Wel het geld dat naar kernenergie of naar biomassa gaat kan alvast niet naar een alternatief gaan en zo blijven we natuurlijk rondjes draaien ....

jef, er is een groot verschil tussen houtkachels en pelletkachels.  bij een goede pelletkachel wordt de verbranding gestuurd, en is deze dus min of meer gecontroleerd, bij houtkachels is dat helemaal niet.  en dus hangt het resultaat van de verbranding enkel en alleen af van de gebruiker, en dat is linke troep.  vandaar mijn afkeer voor kachels.  ketels worden meestal wel op een of andere manier gestuurd, of hebben een systeem dat een goede verbranding garandeerd.  en nee, de zware vervuiling door fout stoken, ongepast hout en rommelkachels is - helaas - geen uitvinding van de autolobby.

en 't is niet omdat europa geen ballen heeft en VW en consoorten niet aandurft, we ook met de rest maar moeten vervuilen à volonté.

past in de duitssprekende klanden blijkbaar wel, daar zijn meerdere steden die er al jaren in slagen op 100% hernieuwbaar te draaien, zonder grootschalige interconnectie.

Dat is een duidelijker antwoord dan de meeste hier hebben gegeven. En ik zal maar hopen dat wat u  zegt klopt. Echter heb ik er toch mijn twijfels bij naar haalbaarheid. Aangezien ik nog niet ben vergeten hoe we vorig jaar een afsluit-plan nodig hadden omdat er een gebrek aan stroomvoorziening dreigde. Ik zat in de zone die eerst zou worden afgesloten. Ik zie dat niet zomaar opgelost worden door enkel meer windmolens en zonnepanelen te maken zonder een lange-termijn-buffer. Ik denk dat syngas daarvoor een oplossing is. Maar zo lang dat hier niet aanslaat, zal het met biomassa en aardgas moeten worden opgevangen op momenten dat zon- en windenergie niet toekomt. Meer zonnepanelen en windmolens plaatsen zal gas en biomassa nood verminderen, maar levert meer piekvermogen. Was er in de zomer (geen idee of het deze was of de vorige) geen sprake van dat er bijna een te grote stroompjes was? Dan lijkt me dus de nood aan buffer ook direct nodig samen met de nieuwe zonne- en windenergie. Maar hoe zou men dat dan oplossen? Batterijen? Energie-eilanden? Als ik me niet vergis wassen partij  groen tegen die energie-eilanden omdat die het ecosysteem van de zee zouden verstoren. Daar al over na gedacht? Misschien zijn die dan toch niet zo een ecologisch verantwoord alternatief voor batterijen.

Van mijn part mag al het geld gaan naar zon- en windenergie. Maar die stroom moet dan gebufferd worden, hoe zou u dat oplossen? DC hoogspanningslijnen vertrouw ik toch niet op, het is niet voor niets dat men werkt met wisselstroom ipv gelijkstroom (minder verlies op lange afstanden). Wisselstroom hoogspanningslijnen mag van mij, maar steek die in de grond want elektromagnetisme is ook niet goed voor het milieu. Over energie-eilanden: de partij groen was tegen, want het zou zeestromingen en zee-ecosysteem verstoren. Toch ook niet zo een groen alternatief. Batterijen? Ik denk dat de meesten hier al weten hoe vervuilend die zijn. Hoe gaat u dat oplossen dan met bestaande systemen?

Charel, ik zei dat uw visie klopt als men enkel naar 1 boom kijkt, maar dat is men de andere bomen in rekening brengt het nu net CO2 neutraal is. Vanmiddag zal ik me eens bezig houden met dat uit te bouwen. Uw idee zegt kortom het volgende: de biomassacentrale werkt op 1 boom die gedurende bv 30 jaar groeit, om dan op 1 jaar opgestookt te worden. Dan komt dat dus uit op een biomassacentrale die maar 1 jaar op de 30 werkt. En ik zeg nu net dat als men eens kijkt naar de realiteit, nu net elk jaar wordt gestookt en dus elk jaar een deel gekapt en heraangeplant, de andere delen groeien al dus die nemen al CO2 op. En kort gezegd compenseren die groeiende bomen voor degene die wordt opgebrand. Maar dus speciaal voor u zal ik daar eens een overzichtje van maken wat ik bedoel. U echter wilt blijven redeneren op een foutieve manier die enkel geld voor niet-duurzame houtwinning en particulieren. Met een duurzaam houtwinningbeleid zal het echter CO2 neutraal zijn omdat elke eenheid hout die daar wordt uitgehaald en opgebrand en dus een hoeveelheid CO2 uitstoot, wordt gecompenseerd door het hout die op het terrein blijft staan O te groeien. Helaas wilt het maar niet tot u doordringen war ik op doel.

Oké, het is moeilijk blijkbaar, maar moeilijk gaat ook.

Dus speciaal voor jou nog eens een poging:

Je zegt hier:" kort gezegd compenseren die groeiende bomen (nieuw aangeplante) voor degenen die worden opgebrand "

Hier ligt de basis van uw denkfout, want die nieuw aangeplante bomen compenseren inderdaad met hun CO2 opname wel de CO2-opname die voordien de omgehakte bomen voor hun rekening namen, maar zij kunnen daar bovenop niet ook nog de CO2 opnemen die plots vrijkomt door de verbranding van die boom.

Het bos is terug even groot, neemt terug evenveel  CO2 op als voor er gekapt en heraangeplant werd, niets meer of niets minder (in feite wel iets minder wegens kleinere boompjes maar soit). Zijn we akkoord?

Er is dus geen extra opvangmogelijheid gemaakt voor die vrijkomende CO2 van de verbranding. Die komt dus als extra in de lucht.

Wil je het theoretisch op dit moment (deze 30 jaar) neutraal krijgen dan zou je bij het omhakken en verbranden van elke boom er twee gelijkwaardige in de plaats moeten stellen. De eerste om de CO2 opname van de weggenomen boom te compenseren, de tweede om de plots vrijgekomen CO2 door de verbranding te compenseren.  

Ik hoop dat het nu duidelijk wordt.

 

nee charel, algemeen gaat men er van uit dat er geen extra uitstoot is, omdat het rottend hout net zo veel CO² maakt.  het enige verschil is transport en verwerking, dat geeft extra uitstoot.

Misschien hoog tijd om te investeren in ( onderzoek naar) alternatieven ipv geld te blijven steken in achterhaalde oplossingen zoals energie uit pellets  ????

Nu kunnen we opnieuw beginnen hé Hans.

" algemeen gaat men er van uit "?? Wie is dat dan? Waar staat dat dan? Het klopt in ieder geval niet dat een levend bos even veel CO2 in de lucht zou brengen als een bos dat men opstookt.

Daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Rottend hout met een dikte die nog genoeg zou zijn om er volwaardige pellets van te maken zal 10 tot 50 jaar de bodem verrrijken vooraleer er eventueel nog een restant CO2 van in de lucht zal komen. De dunne takjes, stukken schors , bladeren enz.. die blijven sowieso liggen, positief gezegd, om zijn voedingstoffen terug aan de bodem te geven of, negatief gezegd, om CO2 uit te stoten. En die kleinere fragmenten zoals bladeren en afgevallen takjes die zullen er bij een nieuw bos ook nog zijn hoor. Die moeten er zelfs zijn en blijven.

In ieder geval is die situatie niet in de verte te vergelijken met het opbranden van dat materiaal waar je dan ook nog eens zoals je terecht aanhaalt de milieukost van transport en verwerking moet bijtellen.

 

Dirk Bouwens heeft in het begin van het topic ergens iets belangrijks gezegd. In de verdere discussie is het echter wat verloren geraakt, maar ik zou hierop toch nog eens willen terugkomen.

Men spreekt altijd over een CO2 opname van de boom zolang hij groeit, eens uitgegroeid zou die boom geen CO2 meer opnemen en zou het beter zijn om die boom dan te vervangen. De CO2 schuld zou dan 30 jaar zijn, wat uiteraard ook al te lang is.

Dirk merkte hierbij op dat een boom zolang hij leeft CO2 opneemt uit de lucht en dat klopt inderdaad. Gewoon om te kunnen blijven leven moet die boom CO2 blijven opnemen zoals wij ook zuurstof blijven nodig hebben zolang we leven.

Maar men vergist zich in de begrippen opnemen en opslaan.

Er is een verschil tussen CO2 opslaan en CO2 opnemen. Het opslaan is bij een volwassen boom gestopt, hij zit als het ware vol, er kan niets meer bij. Het opnemen gaat echter onverminderd door, maar hierbij wordt die CO2 omgezet in andere stoffen waaronder het voor ons levensnoodzakelijke zuurstof.

Er is dus geen ecologische reden om die bomen al na dertig jaar om te hakken, men kan niet als reden gebruiken dat ze toch geen CO2 meer uit de lucht halen en dat nieuwe bomen dat weer wel doen. Die volwassen bomen deden dat wellicht zelfs in grotere mate.

Die bomen na dertig jaar omhakken is dus enkel om economische reden, om zo veel mogelijk hout te kunnen oogsten en dus zoveel mogelijk hout te verbranden om dus nog veel meer CO2 te zullen uitstoten.

Voor Charel: mijn Microsoft office is verlopen (de klootzakken moesten er natuurlijk een jaarlijks abonnement van maken he) dus ik zal het niet met excel kunnen duidelijk maken helaas. Hier een poging om het toch duidelijk te maken hoe duurzame houtwinning CO2 neutraal is:

 

Duurzaal betekend dat het heraangepant wordt. Als we een biomassa-centrale jaarlijks van biomassa willen voorzien, is er jaarlijks een aanvoer nodig. Stel dat ze werken met bomen die ze 30 jaar laten groeien om dan om te hakken en te verbranden en te heraanplanten. Dan zal men het perceel bos in 30 delen opsplitsen om zo jaarlijks de toevoer van biomassa te voorzien. Dat betekend dat elk perceel een andere leeftijd zal hebben van de bomen. Perceel 1 heeft leeftijd 1 (net omgehakt en heraangepant), perceel 2 heeft leeftijd 2, perceel 3 leeftijd 3... En zo door tot perceel 30 met leeftijd 30 jaar. Dat betekend dus dat perceel 30 het volgende jaar wordt omgehakt en heraangepant. Het volgende jaar heeft dus perceel 1 leeftijd 2, perceel 2 leeftijd 3, perceel 3 leeftijd 4... En tot perceel 30 met leeftijd 1. Zo schuif het steeds op, een cyclisch/rotatoir systeem dus.

 

Dan als we kijken naar hoeveel CO2 er op jaar basis wordt opgenomen:

- er is altijd een perceel met leeftijd 1 dat dus CO2 van leeftijd 1naar2 opneemt.

- er is altijd een perceel met leeftijd 2 dat dus CO2 van leeftijd 2naar3 opneemt

- er is altijd een perceel met leeftijd 3 dat dus CO2 van leeftijd 3naar3 opneemt

-....

- en er is dan altijd een perceel met leeftijd 29 dat dus CO2 van leeftijd 29naar30 opneemt

- en er is altijd een perceel met leeftijd 30 dat dan gekapt en heraangepant wordt dat CO2 van leeftijd 0naar1 opneemt.

 

Dus kortom, elk jaar wordt dus over het geheel evenveel CO2 opgenomen als dat 1 perceel van 1/30ste opneemt op zijn 30 jarig bestaan. Als men dan al het hout dat uit het 1/30ste dat geoogst is, op 1 jaar verbrand, dan stoot men dus op jaarbasis evenveel CO2 uit als dat het bos zelf zou opnemen. Want (CO2 van 30 jaar oude 1/30ste bos verbranden op een jaar) - (CO2 opgenomen door de 30 percelen bos, equivalent aan wat 1/30ste bos op 30haar opneemt) = 0

Simpele wiskunde is dit. X - X = 0

 

Netto 0 CO2 maakt dat het CO2 neutraal is. Wat u zegt: per boom moeten er 2 heraangepant worden klopt enkel als u elk jaar netto verlies aan CO2 wilt. Dat is in praktijk niet haalbaar want dan moeten de bossen elk jaar met 1/30ste toenemen en dus op 30 jaar is het bosoppervlak verdubbelt. Dat als we ervan uitgaan dat de dubbel geplaatste bomen niet ook worden geveld. Worden ze dat wel, dan zou het exponentieel toenemen! (Eerste verdubbeling na 30 jaar, tweede verdubbeling na 15 jaar, derde verdubbeling na 7,5 jaar). De definitie van CO2-neutraal is dat als men de CO2 opname en afgave van elkaar aftrekt, het Resultaat 0 is of lager.

 

Waar ik u dan wel gelijk voor moet geven is dat het kappen en verwerken van hout tot pellets energie kost. Maar of daarvoor dan elke keer een extra bos voor moet worden aangelegd ter compensatie daarvan? Ik zou de vergelijking toch trekken met gas ipv te vergelijken met uw ideaal de 'zonne- en windenergie' waarbij u nog niet eens de buffers in rekening brengt (tegenwoordig zijn die systemen nog met batterijen of met waterkracht, dat laatste is met moeite toe te passen in België). Als we kijken naar gas: al hetgeen gas aan CO2 in de lucht uitstoot wordt niet gecompenseerd door het aangroeien van gas per jaar. Gas is op zeer lange termijn zeer langzaam ontstaan in de bodem, en wij zijn de dwaze kloten die dat op een milliseconde verbranden. Als men maximaal evenveel gas gebruikt als dat er wordt aangemaakt, dan pas is gas CO2 neutraal. Echter hebben we er geen benul van hoe snel (of in dit geval traag) gas wordt aangemaakt door moeder natuur. Als we het zelf maken dat gas (syngas/bio-gas) dan is het voordeel dat die CO2 uit de atmosfeer is genomen nu, niet 500 miljoen jaar geleden.

 

En u kan nog zeggen dat 'biomassa/pellets energie vragenvuur verwerking'. Maar vraagt gas dat niet ook? Moet gas niet ook gezuiverd worden? En van ver (voor België is dat buitenland, terwijl biomassa hier lokaal kan worden geproduceerd, maar langs de andere kant kan biogas ook lokaal gemaakt worden maar dat doen we nog niet) getransporteerd met al zijn transportverliezen? En ja, ik weet het, biomassa heeft een lage ROI. Maar wat is de ROI van zonnepanelen/windmolens als men de daarvoor nodige buffer moet meerekenen? Vergeet niet dat windmolens ook hun milieuschandalen hebben, en dat zonnepanelen uit China ook niet milieuvriendelijk zijn...

 

Dus mijn mening is dat er zolang geen volwaardige buffermogelijkheden bestaan voor groene stroom, we misschien nog niet zo slecht af zijn door biomassa te gebruiken ipv gas. Ik zeg niet dat we nieuwe installaties gas moeten vervangen door nieuwe installaties biomassa, maar dat we misschien best onze voorkeur voor gas toch eens onder de loep nemen zolang die uit de grond komt ipv zelf geproduceerd (biogas). Dat biogas is dan wel weer een volwaardige buffermogelijkheid voor elektriciteit omdat het gemaakt kan zijn van overproductie elektriciteit en in bio-gascentrales kan worden opgebrand op momenten van te weinig productie.

 

Zonder buffermogelijkheden vrees ik dat we nooit meer zonnepanelen en windmolens mogen plaatsen dan de dal-vraag. En de invulling tussen dal-vraag en piek-vraag met een modulerend systeem moeten opvangen, dat dan ook bij gebrek een zonne-en windenergie kan opvangen. Met buffer mag er meer worden geplaatst, maar dan daalt de ROI van zonnepanelen en windmolens waardoor die misschien toch minder goed zijn dan gedacht.

Sopt een levende boom dan ooit met groeien ? Er worden toch nog altijd takken aangemaakt en waar komt het blad vandaan ?

"Zonder buffermogelijkheden vrees ik dat we nooit meer zonnepanelen en windmolens mogen plaatsen dan de dal-vraag."

Brecht Europa wil niet minder auto's maar meer elektrische auto's ( waarschijnlijk om de files op te lossen en fietsen veiliger te maken maar soit) Al die electrische auto's kunnen perfect op piek momenten geladen worden neen ? Daarnaast over welk dal spreken we : lokaal , nationaal , internationaal ?

Ik begrijp wat u wilt zeggen. Echter ik twijfel er toch wat aan. Opslaan is anders dan opnemen, oke, maar wat later maakt u een fout 'bij een volwassen boom stopt het opslaan van CO2, hij zit als het ware vol. Het opnemen gaat echter onverminderd door, maar hierbij wordt die CO2 omgezet in andere stoffen waaronder het voor ons levensnoodzakelijke zuurstof'. Ik vrees dat dat niet juist is. Kent u fotosynthese? Dat is hoe planten vanuit CO2 en water en energie van de zon opzetten in koolhydraten (gekendste voorbeeld is glucose), en zo dus energie opslaan. De CO2 is niet de basis van dit proces, dat is water. Bekijk de reactievergelijking op Wikipedia eens. Aan de hand van de kleurtjes kunt u zien waar het zuurstofmaskers vandaan komt. Die komen van de water, niet de CO2. Wat nog eens benadrukt dat water de basis van het leven vormt.

 

Nu genoeg daarover uitgewijdt, ik zou er nog de glucose-afbraak in dieren kunnen bijsleuren waarbij de zuurstof die wij inademen wordt omgezet in water, niet CO2. Maar wat ik daarmee bedoel: de CO2 die bomen gebruiken worden altijd 'opgenomen in andere stoffen' namelijk ze nemen het op onder de vorm van koolhydraten. Die koolhydraten worden dan verder gebruikt. Cellulose is een afgeleide van glucose bijvoorbeeld. En zo wordt de definitieve opslag en tijdelijke benutting van CO2 allebei via dezelfde manier omgezet tot zuurstof. Wat wel waar is, is dat een boom die groeit en dus nieuw hout aanmaakt, veel meer CO2 definitief opneemt en benut in zijn structuur. Een volgroeide boom zal veel minder echte aanwas hebben, dus zal veel minder CO2 definitief opslaan. Hetgeen tijdelijk opgenomen wordt, is maar tijdelijk. Glucose zal de boom afbreken als die energie nodig heeft. En dus volgroeide bomen zullen dan veeleer CO2 opnemen op tijdelijk in glucose op te slaan om het dan te verbranden voor energie. Dat maakt dat volgroeide bomen netto nog maar weinig zuurstof echt produceren (gezien ze de geproduceerde koolhydraten niet benutten om extra te groeien maar als brandstof) in vergelijking met groeiende bomen. Ze 'nemen' dus nog CO2 op, maar tegelijk geven ze dat ook af zonder er een groot deel van op te slaan.

Een boom stopt noet met groeien, maar tijdens zijn groei zal die echter vele malen leer CO2 nodig duurzaam opslaan dan zonder groeien. Er zit veel meer CO2 in de aangroei van de stam dan die takken die er nog aankomen als hij volgroeid is. Vergelijk het met een mens: we beginnen als leven zeer klein en groeien dan gigantisch veel, dat remt na een rijd af tot we ons maximum halen. Dat moeten we onderhouden en daarna begint vanbinnen alles te slijten en af te sterven. Een oude boom zal nog weinig echte houtige aangroei hebben in vergelijking met zijn jonge kompanen. Hij produceert echter wel bladeren, maar die sterven jaarlijks af, vallen op de grond en woorden grotendeels omgezet tot CO2 en in het beste geval een klein stukje 'compost' voor de de bodem.

jef , en wat in de winter, als het aanbod véél kleiner is, laten we de auto dan maar staan ?  en in de zomer dumpen we het overschot ?  belgie heeft nu soms al problemen dat we moeten dumpen op zeer zonnige en windrijke dagen, en dat kost een hoop geld.  als we nog veel meer wind en zon plaatsen, wordt dat probleem alleen maar groter.

nee, we moeten echt dringend ofwel een goeie manier van opslaan vinden, of een andere technologie er bij halen.  helaas is er nog niks dat direct toepasbaar is bij mijn weten.

Jef, dat is echter geen 'buffer'. Hoeveel elektrische wagens rijden er nu rond? Hoeveel zouden er volgend jaar zijn? Bitter weinig vrees ik. En velen zouden de elektrische wagen gebruiken zoals zijne smartphone: wanneer het u uitkomt in het stopcontact steken (afhankelijk van model en gebruik zelfs dagelijks). De meeste mensen moeten op hetzelfde moment naar het werk, en komen op hetzelfde moment thuis en sluiten dan de wagens rond dezelfde moment op het net aan. Zie het zoals nu de meeste mensen 's nachts de vaatwasser aansteken vanwege het nachttarief. En trouwens, als u wagen de hele nacht op het net is aangesloten, verwacht u 's ochtends toch een volgeladen wagen? En niet eentje die maar 10% is opgeladen vanwege te weinig stroomoverschotten/pieken tijdens die nacht? Dus hoe zou u dat omzeilen dan? Ik geloof niet in 'bufferende elektrische wagens'. En hebt u al eens rekening gehouden met hoe vervuilend die batterijen zijn? Kan men dan niet beter werken met wagens op biogas?

brecht

was net nog wat aan het bladeren in artikelen, en het blijkt toch niet helemaal te kloppen.  oude bomen nemen blijkbaar meer CO² op dan jonge bomen, gewoon omdat ze veel groter zijn.  1 blad van een jonge beuk neemt veel meer CO² op dan 1 blad van een oude beuk, maar die oude beuk heeft 10 keer meer bladeren !  idem voor een bos.  een jonge aanplant heeft veel meer maar kleinere bomen, terwijl in een oud bos bomen 20 of meer meter uit elkaar kunnen staan, maar door hun grote volume compenseren ze het feit dat ze in minderheid zijn qua aantal.

is ook nieuw voor mij.

Brecht,

Ik ben indertijd in uw rotatiepiste meegegaan in de hoop u iets te kunnen doen inzien, maar in feite is dat allemaal bull-shit.

Dat veranderd absoluut niets aan de feiten.

Feit is dat opgedeeld in fases of niet de volledige oppervlakte van het bos, in het beste geval, altijd behouden blijft, enkel komt er nu bij exploitatie in fases een leeftijdsverschil tussen de bomen waardoor niet het gehele bos zal bestaan uit volwassen bomen en dus jaarlijks minder CO2 zal opnemen dan een bos met volwassen bomen. Om hier weer een discussie over te vermijden negeren we dat gegeven even en stellen we dat het bos wel nog altijd evenveel CO2 zal opnemen als een bos met allemaal volwassen bomen. Oké.

Dus: er worden een deel bomen gekapt, er worden een deel bomen aangeplant en zo doen we dat voortaan elk jaar. Het bos blijft quasi even groot, het blijft quasi even veel CO2 opnemen. Goed bezig ! Quasi CO2-neutraal !

Maar nu gaan we elk jaar voortaan van die omgehakte bomen constructiehout zagen, en de zaagresten daar maken we zoals we altijd al deden spaanplaten en isolatieplaten en ... van. Oké, nog altijd goed bezig ! Quasi CO2- neutraal.

Of een ander idee:

Nu gaan we elk jaar voortaan de omgehakte bomen opstoken. Oei,  een probleem, waar moet die CO2 uit de verbranding naar toe?

Naar die in de plaats gekomen jonge boompjes? Die kunnen nu al niet hetzefde opnemen als de omgehakte bomen in wiens plaats ze staan. Gaat niet dus. 

Naar de oudere bomen dan? Die kunnen niets meer opnemen dan ze altijd al deden. Je kan hier ook geen extra kwijt.

Niet oké dus. We gaan zo het CO2 in de lucht vermeerderen en dat was niet de bedoeling.