biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

Reacties

Er blijft mij toch nog altijd iets wringen Robin.

Pellets zijn ontegenzeggelijk beter dan onder andere aargas zeg je.

Maar als je het op dit moment bekijkt en niet voor langer dan 30 jaar, dan ben ik daar helemaal niet zo zeker van.

Het is op dit moment dat de CO2 met spoed moet worden verminderd (niet pas binnen 30 jaar). En CO2 is CO2, die uit pellets is even nadelig als die uit aargas. En dan hebben we het nog niet over fijn stof.

Men steekt nu veel geld in een relatief nieuwe energiewinning die voorlopig geen verbetering oplevert wat betreft de CO2 uitstoot en fijn stof. Dan denk ik toch ook dat men dat geld beter in echt ecologische energiewinning had gestoken en als voorlopige buffer misschien beter het aardgas had behouden, dat was er al, daar moesten geen nieuwe investeringen voor worden gedaan, geen nieuwe industrieen en toestellen voor worden ontwikkeld.

Dus, neen ik ben niet overtuigd door dat pelletsverhaal," business as usual" vrees ik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie blijven maar hameren op die 38 jaar.

 

NOGMAALS:

- Dit is voor de pellets die Electrabel bv. gebruikt: bossen rooien om pellets van te maken!!

 

Pellets waar ik (en Hans oa ook) voorstander van ben als voorlopige tussenoplossing bestaan ENKEL uit hout dat anders toch zou rotten en CO2 zou vormen, zonder dat wij daar ook maar 1 kWh energie uit zouden halen.

DUS NOGMAALS:

 • Pellets uit snoei- en resthout besparen WEL CO2 uit.
 • Pellets zoals die van Electrabel KOSTEN EXTRA CO2.

Om het nog duidelijker te proberen schetsen:

 • SITUATIE 1:
  Ik verwarm mijn woning voor 1500 kWh (passiefwoning) met aardgas: er komt X ton CO2 vrij.
  Daarnaast komt er voor evenveel ton CO2 vrij aan snoei- en resthout die niet wordt gebruikt voor pellets, gezien ik met gas stook.
  => TOTAAL CO2 uitstoot = 2X
 • SITUATIE 2:
  Ik verwarm diezelfde woning met pellets: er komt X ton CO2 vrij.
  => TOTAAL CO2 uitstoot = X

RESULTAAT: Er komt NU maar half zoveel CO2 vrij, gezien het snoei- en resthout sowieso in CO2 verandert.

 

Disclaimer: hier wordt gemakshalve geen rekening gehouden met de CO2/milieukost voor het ontginnen en transporteren van gas en pellets. Al lijkt die voor pellets wel kleiner te zijn, als deze uit rest- en snoeihout wordt gewonnen.

 

PS: uiteraard ben ik voorstander van alternatieven. Maar vertel mij eens hoe Ecopower kan gaan investeren in getijdenenergie: dat is nog steeds in een onderzoeksfase. Gezien Ecopower een bedrijf is en geen onderzoeksinstelling, zie ik niet in wat ze daaraan kunnen bijdragen.
Meer windmolens zeg je: ook daarmee bouw je geen buffer op voor als er geen wind en zon is. Dat is dus een totaal ander onderdeel van het transitieverhaal. Ecopower investeert al in windmolens, zonne-energie... en dankzij de pellets zou je kunnen zeggen dat ze investeren in een "ecologischer" buffer dan een aardgascentrale (buffercentrale).

Je mag dus geen appels met peren vergelijken. Je hebt groene variabele/onzekere energie, zoals wind en zon. Daarnaast heb je buffers nodig voor als deze niet voldoen. Daarin is biomassa voorlopig een van de enige direct bruikbare technieken.

Ook getijdenenergie is geen echte buffer, gezien het niet permanent ingezet kan worden, maar slechts 2x per dag.

Ik vrees dat het niet zo simpel is Robin.

Pellets worden dan misschien in het beste geval van afvalhout of resthout gemaakt. Dat resthout bleef dan vroeger ideaal gewoon liggen in de bossen om daar jaren lang van veel groter nut te zijn voor het milieu dan door het binnen het uur te verbranden.

Maar ook dat was spijtig genoeg niet helemaal waar. Al dat resthout werd vroeger ook al gerecupereerd om allerhande producten van te maken zoals, papierpulp, houtvezelplaten, osb- platen, isolatiegrondstof enzovoort. Hoe meer dat pelletsverhaal verkocht wordt, hoe meer men dus voor pellets, papierpulp, osb-platen, houtvezelplaten enzovoort de volledige bomen gaat gebruiken. Dat gebeurt nu al volop.

Dus het argument dat de grondstof voor die massa's pellets, sowieso al CO2 lag uit te stoten waar niemand iets aan had klopt niet.

 

Robin , waarom blijf je zo halstarring de energie van pellets vergelijken met die van aardgas ?

 Waarom kan de energie voor je PH niet komen van een nieuwe windmolen ? Bestaande , gekende techniek geen CO2 ?

Omdat we hier spreken over biomassa als buffer. En nu wordt daarvoor aardgas gebruikt.

Hoe meer windmolens men nu zet, zonder groene buffer, hoe meer aardgascentrales als buffer moeten dienen.

Ik hoop echt om binnen x aantal jaar volledig elektrisch (WP) te kunnen verwarmen. Maar zolang onze energiemix nauwelijks uit groene elektriciteit bestaat, lijkt me dit niet de meest rendabele manier.

 

Mijn energie (elektrisch) komt van Ecopower en zelf heb ik voldoende PV op mijn dak. Dus ik probeer al zoveel mogelijk voor hernieuwbare energie te zorgen. Maar ik weiger momenteel om elektrisch te verwarmen. Daarvoor moet het percentage 100% groene energie omhoog. En dat kan enkel als er voldoende buffer is om de geen wind&zon momenten op te vangen.

De meeste tekorten aan groene elektriciteit ontstaan wanneer er meest vraag is (warmtepompen, elektrische kachels = winter) en weinig/geen zon (winter/nacht), terwijl de wind beperkt is.

Dus er is vooral voor verwarming geen groene energie beschikbaar.

Dus vooral voor verwarming lijkt me pellets een beter alternatief. En vooral in een eigen kachel/ketel. Op die manier stook ik de pellets met een rendement van +/- 90%, hoeft de backupcentrale voor mij niet te draaien en heb je er ook geen netverliezen op. Uiteraard neem ik hiervoor pellets uit de regio.

 

Wat betreft OSB-platen, lijkt me niet dat daarvoor snoeihout wordt gebruikt. Houtvezelplaten/MDF zijn sowieso geen milieuvriendelijk product (veel lijm) en papier wordt meer en meer een cradle to cradle product.

Uiteraard besef ik dat hiervoor steeds meer bossen worden gekapt. Daarvoor kun je kiezen voor FSC-labels, waar ook voor duurzame plantages wordt gekozen.

 

Ik besef ook wel dat pellets geen toekomst hebben op lange termijn, maar mijns inziens zijn ze nog steeds beter dan gas. Ik heb nog geen enkel degelijk argument gehoord die het tegendeel bewijst. Want CO2 uit gas kan je nooit of te nimmer terugwinnen.

En mijn uitleg was een sterke vereenvoudiging. Zo simpel is het uiteraard niet.

 

Trouwens, prioriteit 1 blijft nog steeds energiebesparing. En ik denk dat ik daar toch wel een voorbeeld in ben: 300-400 kg pellets per jaar. Wie hier doet beter?

Robin,

 

De vraagstaart hier luidt : is Biomassa hernieuwbaar . Ik begrijp niet goed hoe biomassa of aardgas als buffer zou kunnen optreden.

Ik deel je mening over elektrisch verwarmen.  Ook al produceer ik meer elektriciteit dan ik verbruik toch weiger ik elektrisch te verwarmen.

Waar ik je niet in volg is je redenering over een investering in pellets voor zo’n immens bedrag voor iets wat geen toekomst heeft volgens jouw ?

Ik begrijp nog steeds niet waarom hout in een straal van 150 km moet vervoerd worden naar een fabriek daar vermalen , geperst gedroogd om dan terug te vervoeren naar de gebruiker… Als ik de redenering van jouw en Hans volg geeft afgestorven hout evenveel CO2 vrij als het opbranden ervan ( klopt natuurlijk niet want dat hout kan ook als bouwmateriaal de CO2 vast houden maar soit) waarom stook je het hout uit je omgeving dan niet gewoon op in je kachel zonder al die zinloze transporten en behandelingen ? Ik plant constant bomen kap ze als ze kaprijp zijn laat ze enkele jaren drogen en stook ze op.

Als je het over verwarmen hebt kan een centraal warmwaternet helpen. De energie die vrijkomt van biogas, verbranding of vergisting van afval kan heel wat huizen verwarmen of van warm water voorzien

Ik had ook liever een massakachel gehad. Alleen is de keuze voor een pelletkachel gekomen, voordat ik het principe van een massakachel voldoende kende (doe-het-zelf, afmetingen, gewicht...). Dus ja ik ben voorstander van hout direct te verbranden OP VOORWAARDE dat de kachel een zeer hoog rendement heeft. Alleen is dat bij de meeste kachels helemaal niet het geval.

 

Hoe jij snoeihout als bouwmateriaal wil gaan gebruiken is me een raadsel. Idem met resthout (schavelingen, stof... ), tenzij je dat als vezelplaat wil verwerken.

 

Ik ben het dus wel grotendeels met je manier van werken eens. Alleen vind ik het zinvol om bomen te planten en te kappen, als je gewoon knotbomen kunt gebruiken die veel beter presteren in dat opzicht.

 

Wat je met het centraal warmwaternet wil bereiken in landelijke dorpen is me een raadsel. Ja die opties moet je gaan gebruiken, maar zijn ook een onderdeel van het volledige transitieverhaal. En pellets is mijns inziens er ook 1 van.

 

Wanneer begrijpen mensen eens dat er niet 1 BESTE oplossing bestaat. Alleen een variatie aan zeer goede, goede en iets minder goede oplossingen om de slechte en zeer slechte te gaan vervangen.

 

 

Dus nogmaals: mijn antwoord op de vraag "Is biomassa (pellets) hernieuwbaar?" luidt: Ja, onder voorwaarden (zoals de meeste dingen).

De voorwaarden zijn:

 • Gebruik van "afval"hout (snoei-/knot- en resthout) die anders meestal verloren gaat.
 • Uit lokale bron.
 • Verbrandt met een hoog rendement (85-90%+).

Onder alle andere voorwaarden is het inderdaad bedenkelijk.

 

Is het dan het meest ideale? Nee, uiteraard niet:

 • Kan snoeihout beter gebruikt worden?
  Ja, in een rocket-/massakachel.
 • Kan resthout beter gebruikt worden?
  Ja, in een zaagsel rocket

Met andere woorden: de vraag is niet: Zijn pellets het beste?

Maar: zijn pellets beter dan fossiel/duurzaam. Ik vind van wel.

 

Sommigen vinden een massief PH met pur ook duurzaam. Ik vind dat absoluut niet.

 

We zitten in een transitie. Dat betekent dat we op weg zijn naar het zo ideaal mogelijke. Helaas hebben we daarvoor tussenstappen nodig.

Idem met wagens: zolang er geen 100% groene energie is, zijn elektrische- of waterstofwagens eigenlijk niet duurzaam. In tussentijd rij je dan misschien beter met aardgas/biogas.

 

 

Bij deze is dit ook mijn laatste reactie op dit topic, gezien ik steeds maar mezelf moet herhalen en mijn woorden toch steeds worden verdraaid.

Robin, Ik zie niet goed hoe je op een rendabele manier pellets kunt maken van alleen / hoofdzakelijk snoeihout als je weet wat een uurloon kost. Toch wel veel werk voor een beetje hout vrees ik

Ik heb alle zinnige en onzinnige meningen van deze vraagstaart gelezen. Er vallen mij 2 dingen op.

1. productie van elektriciteit met biomassa of lokaal verwarmen met biomassa wordt nogal makkelijk naast elkaar gezet. Ik vind dit niet correct. Ik had een geluk om enkele kleinschalige centrales op biomassa in het buitenland te bezoeken.  Ongeveer 75% van de energie werd daar omgezet in warmte, slechts 25% in elektriciteit. De warmte werd maar in 1 project nuttig gebruikt. In de andere projecten werd hier weinig of niets mee gedaan. Dit kan niet de weg zijn die we moeten bewandelen. Ik ben daarom veeleer voorstander om biomassa enkel te gebruiken voor verwarming. Plaatselijk. Of in projecten met wijkverwarming. 

2. Biomassa wordt nogal herleidt tot pellets. Voor 1 huishouden is dit inderdaad de meest voor de hand liggende vorm (4000€ voor een degelijke kachel+schouw, 12000€ voor een installatie met pelletketel). Voor de dieharders zijn houtblokken een mogelijkheid met massakachels en houtvergassers. Voor grotere gebouwen, wijken,...zijn er echter alternatieven. Houtsnipperketels, ketels op miscanthus. Er zijn o.a testen op het verbranden van maïskolven  (en dan bedoel ik effectief de kolven, niet de mais). Ik denk dat hier een grote toekomst in zit, en deze toestellen zijn reeds de markt. ( op miscanthus dan, niet op kolven).

Om deze redenen ben ik van mening dat de elektrificatie vd verwarming niet zomaar mag gezien worden als de meest duurzame oplossing, al hoor je me niet zeggen dat een warmtepomp altijd minder duurzaam is. Om te kunnen oordelen zou je eigenlijk een aantal situaties vergelijken.

1 ding weet ik wel zeker. Als iedereen zo zijn best zou doen als de mensen op dit forum zou de wereld er een beel stuk beter uitzien. Beetje jammer dat er soms onfatsoenlijk wordt gediscussieerd.

 

 

Dit schijnt me toch een dovemansgesprek.

 

Gascentrales hebben wel één groot probleem: gas is te duur ten opzichte van de andere brandstoffen. Zelfs bij het stilliggen van de meeste kerncentrales in België bleven vele gascentrales gewoon stilliggen. De regering heeft druk moeten uitoefenen om enkele gascentrales stand-by te houden om eventuele tekorten op te vangen. Men kan ook niet altijd op invoer van andere landen blijven rekenen. Het kan eigenaardig klinken, maar de zogenoemde overschotten aan groene stroom in Duitsland werden niet noodzakelijk uitgevoerd. Zij krijgen immers voorrang op het Duits net. De uitvoer  bestond vooral uit, op dat moment duurdere grijze stroom van kolen- of bruinkoolmcentrales die moeilijk kunnen geminderd worden. Nu weet ik ook niet hoe diit onderscheid in de praktijk kan gemaakt worden, maar volgens Duitse rapporten is het werkelijk zo.

 

Het heeft geen zin deze problematiek te licht op te nemen. Een totaaloplossing bestaat op dit ogenblik nog niet. Men kan wel zeggen dat voor het jaar 2050 er praktisch geen CO2 mag worden uitgestoten, maar niemand heeft daar een pasklare oplossing voor. Nieuwe technologieën, zelfs als ze reeds op papier zouden  bestaan, moeten nog steeds op industriële schaal worden toegepast. Bij zulke grote vernieuwingen en investeringen gaat het niet snel. Kernenergie op (tamelijk) grote schaal toepassen heeft ook meerdere decennia geduurd, met bij de aanvang grote twijfels (de opstart van eerste kerncentrale te Chooz is niet van een leien dakje verlopen).

 

Elektrische auto's kunnen ecologisch toch nog interessant zijn omdat het rendement van een klassieke elektriciteitscentrale plus verdeling  hoger ligt dan het rendement van een verbrandingsmotor.

 

Gelijk iedereen hier wel begrijpt heeft biobrandstof in elektrische centrales geen enkele invloed op de huidige CO2-uitstoot. De compensatie door de groeiende bomen gebeurt slechts geleidelijk en is pas na 38 jaren voltooid.. En dan nog moeten de gekapte bomen op het einde van hun levensduur aanbeland zijn. Het is duidelijk dat deze techniek geen stand kan houden tot in het jaar 2050. Het is dus opletten geblazen bij  nieuwe investeringen.

Wat raden jullie dan de mensen aan.

Vb in ons geval 7440kwh per jaar aan vloerverwarming en SWW op gas.  Ketel is nu 5j oud.

Over pakweg 10j een Warmtepomp (elek via ecopower) of een pellet ketel?  Met pellets zouden we dan 1500ton nodig hebben.

 

benn, ik wet niet welke installaties jij bezocht heb en waar, diegenen die ik in duiitsland en oostenrijk gezien heb gebruiken de warmte effectief, deze gaat nl. rechtstreeks het stadsverwarmingsnet in.  en in de grotere installaties slaagt men er in een groter deel elektriciteit op te wekken, tot 40% meen ik.

alternatieven als miscanthus, gras- of stropellets e.a. zijn (nog) niet geschikt voor particulier gebruik, daar is hout en pellets beter geschikt.  volgens mij pellets nog meer dan houtblokken, vanwege de goede verbranding en het feit dat het automatisch kan.  hout is wel geschikt als het voldoenden gedroogd is en gestookt wordt in een degelijke houtvergasser, finoven of gelijkwaardig.

 

 

Gelukkig heb je nog 10 jaar de tijd. Op dat moment zal je wellicht niet meer voor pellets kunnen kiezen wegens te veel CO2- en fijnstofuitstoot.

Het pleidooi dat ik voor houtstook en dus ook voor pellets steeds hoor is dat het CO2-neutraal zou zijn. En dat klopt, maar dan pas na minimum 30 jaar, bomen, takken of resthout, het maakt niet uit.

Tot zo lang blijven we met die biobrandstof het milieu bezwaren met CO2 en fijn stof, dat laatste meer dan bij aardgas. Ik kan dat met de beste wil geen ecologische brandstof meer noemen.

We kunnen het ons echt niet permitteren om nu ipv CO2 te minderen er nog 30 jaar lang bij te blijven pompen met het idee dat het dan daarna wel zal beteren.

 

 

 

Tja, hoe verder deze vraagstaart evolueert hoe meer ik me afvraag waarom Ecopower zo'n grote hap van haar kapitaal investeert in de productie van pellets .....

Ik denk dat de reden vrij eenvoudig is: er is tegenwoordig waarschijnlijk meer geld te verdienen met het verkopen van pellets dan met het verbranden ervan.

jef, je wil het gewoon niet weten.  het is een voorstel dat voorgelegd werd aand e leden en met een bijna eenstemmigheid werd verkozen.  en als aandeelhouders beslissen, kan ecopower niet anders, het dagelijks bestuur mag niet tegen de AV ingaan.

de enige die je dus iets kan verwijten zijn de grote meerderheid der aandeelhouders of coöperanten.  dit is trouwens al eens gezegd, je blijft blijkbaar steken in je relaas.

De aandeelhouders zijn samen Ecopower. Wat de aandeelhouders beslissen is een beslissing van Ecopower.

Wat ze kunnen beslissen mag uiteraard niet in strijd zijn met de statuten, de doelstellingen dus.

griet en stefan

met pellets zal het eerrder 1.5 ton zijn  !!

met de huidige evolutie  is het totaal zinloos te discuteren over wat je binnen 10 jaar gaat moeten doen, niemand kan inschatten wat de nieuwe evoluties zullen zijn.  misschien kost elektriciteit tegen dan de helft van nu, of is ie 3 keer zo duur.  misschien ligt er daartegen een warmte net voor je deur, of vinden ze buffers uit in 1 m³ meer energie kunnen opslaan als nu in 100 m³.

dus m. i. veel te vroeg om daar nu je hoofd over te breken.

uit de statuten:

De vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze vorm van energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

en dus is de beslissing van de coöperanten niet in tegenspraak met de statuten aangezien het niet alleen om hernieuwbare energie gaat (wat hier ter discussie staat) maar ook duurzame en alternatieve energie. dus 3begrippen die niet duidelijk te omschrijven zijn.

 

Hans,

Ik had ook niet de minste twijfel dat men iets zou gedaan hebben wat niet kon volgens de statuten. Ik wou enkel aangeven dat wat de cooperanten beslissen dat dit dan een beslissing is van Ecopower. Men kan dus niet zeggen dat iets buiten de wil of tegen de goesting van Ecopower is gebeurd. Want Ecopower dat zijn de cooperanten.

De politiek of de doelstelling van Ecopower is datgene te doen wat volgens de statuten kan en mag, en wellicht hoort het investeren in de productie en verkoop van pellets daar dan bij. Soit.

Statuten kunnen bovendien altijd nog veranderd worden mits voldoende meerderheid (veel meer dan 50%). Het is zelfs niet onmogelijk (wel ondenkbaar) dat men op die manier ooit zou gaan investeren in bruinkoolontginning of kernenergie.

Maar goed, we moeten hier niet het proces van Ecopower maken, dit heeft met de discussie maar zijdelings te maken.

 

Hier heb ik een van de artikels terug gevonden over de koolstofschuld van pellets: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es1024004#/doi/full/10.1021/es10240…

 

De koolstofschuld staat niet letterlijk vermeld. Wat er wel vermeld staat is dat een pelletcentrale initieel wel een hogere uitstoot veroorzaakt (volgens mij door constructie ervan) maar na 38 jaar rendeert hij beter dan kolen. Let wel op: in het artikel spreken ze van 16-38 jaar afhankelijk van de bron voor pellets! Die 16 jaar is voor het geval het gaat over 'harvest residues' wat dus zoveel wilt zeggen als gewoon oogstafval. 38 jaar is als het gaat over 'standing trees' dus volledige bomen... Dit artikel werd naar verwezen om te spreken over koolstofschuld dus volgens mij komt de '38 jaar koolstofschuld' van die 38 jaar die nodig is om de initiële CO2 meerkost te compenseren door de lagere CO2 productie doe het gebruik van pellets. Ik zie de link niet naar de 'een bos moet 38 jaar groeien om pellets duurzaam te maken' dat hier wordt gezegd. Dus naar alle eerlijkheid kan het zijn dat ik het verkeerde artikel heb. Maar dit artikel maakt al duidelijk dat er effectief een CO2 reductie is van een pelletcentrale tegenover kolen.

inderdaad, zou kunnen, tenminste als je "alternatief" en "duurzaam" daar mee zou kunnen rijmen.  maar ik denk niet dat de coöperanten dat zouden slikken.

reactie was vooral naar jef toe die daar maar over bleef doorgaan.

 

 

En ik herhaal de vraag: welk is volgens u allen op dit ogenblik het alternatief voor Ecopower om op elk moment groene energie te kunnen verzekeren? Wanneer men stroom uit Duitsland invoert weet men zelfs niet of dit groene of grijze energie is. Voor de eerstkomende jaren zie ik nog geen oplossing aan dit probleem, tenzij het compromis van uitgestelde C02-vermindering door bioverbranding.

De volgende link is het lezen waard: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es1024004#/doi/full/10.1021/es10240…

 

Op de site van lowtechmagazine wordt ernaar verwezen. Volgens mij is dat het artikel van de 'koolstofschuld van 38 jaar'. Echter, ik weet het toch zo niet. Er staat nergens iets over koolstofschuld. Wat er wel staat: als men de initiële CO2 nodig voor de pelletcentrale in rekening brengt, zal de pelletcentrale na 38 jaar netto minder CO2 uitstoten dan kolen. Dus er komt geen bos aan te pas dat dan 'minstens 38 jaar zou moeten groeien. Althans, niet in de abstract. Ik heb de full text niet gelezen dus ik kan foute conclusies trekken.

Er staat nog iets interessant in het abstract. Hiervoor ga ik even een term uitleggen die ik in de verdere uitleg ga gebruiken. De ROI, dat is de rendement on investment. Dus dat zegt vanaf wanneer een investering begint te renderen. Op zijn Vlaams de terugverdientijd (vooral gekend voor zonnepanelen). Die 38 jaar is dus ook een ROI, maar dan op vlak van CO2 ipv financieel vlak. Nu wat staat er letterlijk in het artikel over de ROI van pellets ten opzichte van kolen? Dat het 16-38 jaar betreft. Het hangt namelijk af van de bron. De 2 bronnen waar ze het over hebben zijn 'harvest residues' en 'standing trees'. Volgens mij is het een dus oogstrestanten en het ander volwaardige bomen. De ene bron zal dan den ROI rond de 16 geven, de andere 38. Dus dat is al een grote nuance over de bron van de pellets.

 

Wat trouwens nog belangrijk is om te onthouden uit de tekst: ethanol is veel minder duurzaam! Met een ROI van 100 jaar als men er bossen voor zou rooien, en in de 70 als het van restjes is gemaakt. Dus dat valt ook al af. Wat ik wel jammer vind is dat er niet instaat of de vergelijking is getroffen met een reeds bestaande kolencentrale of een nieuw te bouwen kolencentrale. Waarom maakt dat een verschil: als ze vergelijken met een reeds bestaande kolencentrale dan wordt de CO2 kost van de bouw van de centrale niet in rekening gebracht. En dus voor de volledigheid moeten die dus zeker ook vergelijken met een 'nieuwe installatie'. Want als we van kern-energie afwillen en dus groene stroom willen, dan zullen we brandstofcentrales nodig hebben voor te bufferen. Tenzij blijkt dat het gebruik van batterijen ecologischer is. En dan zullen er dus nieuwe installaties moeten komen, en dus dan moet men de nieuwe installaties met elkaar vergelijken.

 

Voor de mensen die biomassa als onecologische beschouwen: voordeel van biomassa is dat men de productie onder controle heeft. Dus ook geen nood aan opslag in batterijen of iets dergelijks. Als we dan kijken naar zonnepanelen en windmolens, kan het zijn dat die een betere ROI hebben puur naar de productie kijkend. Maar zij hebben wel opslag in batterijen nodig, en dat moet dus ook in rekening worden gebracht voor de ROI en dan weet ik niet welke de beste ROI zou hebben.

 

Ik ga nog verder zoeken in de andere artikels die gaan over iets gerelateerd aan koolstofschuld (hiermee bedoel ik de artikels waarnaar lowtechmagazine verwijst) om te zien of er daar nianceverschillen zijn. En als er iemand weet waar de full text van de artikels te vinden zijn, gelieve dat te zeggen zodat ik de resultaten in hun context kan zetten en zien dat er geen fouten zijn gemaakt.

Pierre,

Het gaat er maar om of het nu wel de beste keuze is om een groot deel van de investeringen die men normaal voor de ontwikkeling en de promotie van echt groene energie zou kunnen gebruiken, om die tussentijds op te gebruiken om een industrie op touw te zetten die als voorlopige oplossing nauweljks beter scoort dan aardgas wat de CO2- uitstoot betreft en zelfs slechter wat de fijnstof-uitstoot betreft.

Stel (en hoop) dat die voorlopige oplossing maar voor 20 jaar nodig is (moesten we niet binnen 15 jaar 40 % vermindering CO2 hebben?), dan zie ik niet in waarom we niet de even slechte buffering door aardgas hiervoor nog even kunnen blijven gebruiken. Die industrie is er al.

Door nu niet alles in te zetten op de overgang naar volwaardige groene energie, ben ik bang dat men binnen 10 jaar nog altijd zal zeggen "'ja maar we zijn er nog niet klaar voor, we moeten nu nog wel een minderwaardige buffer hebben, er is immers nog geen alternatief".

De discussie moet hierbij ook niet verengd worden tot wat Ecopower wel of niet doet of zou moeten doen of laten, het gaat over het algemene inzicht van de consument, van de industrie, van de beleidsmakers, en vooral ook van de groene voortrekkers.

 

 

Charel,

 

Welke vooropige groene oplossing hebt ge dan wel in zicht? Ik spreek niet over energiebesoaringen, want in de industrie zijn deze besparingen reeds tamelijk ver doorgevoerd.

Pierre,

In feite zou dat al lang niet meer nodig moeten zijn. Het had al lang zonder een voorlopige buffer moeten kunnen.

Maar het is nu zo, daarom dat er inderdaad nog een voorlopige aanvulling nodig is.

Je kan pellets een groene oplossing noemen door het feit dat het van planten (groen) afkomstig is. Maar groen (plantaardig) wil daarom niet zeggen dat het oké is wat CO2 en fijnstof betreft. Dus misschien wel groen te noemen maar zeker niet ecologisch en daar gaat het om.

Dus, en dat is dan mijn antwoord op jouw vraag; als je zoals blijkt echt zoiets nodig hebt als voorlopige aanvulling, dan kan je net zo goed het niet erger vervuilende aargas voor die tijd nog behouden.

Het heeft (had) dan geen zin om gesteund door publieke (onze) gelden zware investeringen te doen voor een energiewinning die niet beter is dan de reeds aanwezige.

Als die investering destijds was gebruikt voor de promotie van echt ecologische energie was de discussie misschien niet meer nodig geweest. En hoe langer we geld blijven steken in een pseudo ecologische energieopwekking hoe langer het duurt eer we volledig op de echte kunnen overschakelen.

 

 

 

charel

biomassa blijft een ecologischere oplossing dan aardgas, dat staat buiten kijf.  de CO2 van biomassa komtr toch in de lucht terecht, of je ze nu verbrand of laat verteren.  en natuurlijk gaat dat bij verbranding sneller dan bij verrotten, maar we spreken dan van een verschil van enkele tientallen jaren, terwijl we bij fossiel over miljoenen jaren spreken.  bomen groeien ook terug en nemen dan terug de CO² op.  en in die zin véél ecologischer dan aardgas e.a.

fijnstof is een probleem bij elke verbranding, maar zeler de gewone houtkachels scoren daar desastreus slecht, en die moetsen ze dan ook verbieden. ondetussen zijn er voldoende biomassaketels op de markt die qua fijnstofuitstoot onder de 20 mg/m³ blijven, als je vergelijkt met de taberl op blz 21 van de bijlage, zal je zien dat dat nog niet zo slecht is, 

nog een interessant artikeltje gevonden op http://www.changemagazine.nl/klimaatkennis

Door Daniëlle van Gils

Verbranding van kolen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen (zie 'milieu-impact brandstoffen'), en heeft ook een hogere uitstoot van andere vervuilende stoffen, waaronder stikstof-oxide (NOx) en fijnstof. Fijnstof levert een bijdrage aan verkoeling, doordat het zonlicht weerkaatst. Aardgas levert minder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof op, waardoor het wordt gezien als een brandstof in de transitie naar duurzame brandstoffen.

"Gebruik van meer aardgas zal de CO2-uitstoot verminderen, maar het draagt nauwelijks bij aan klimaatmitigatie", zegt Tom Wigley, auteur van de studie en werkzaam bij het National Center for Atmospheric Research, op de website van UCAR. Daarbij spelen fijnstof en de kans op methaanlekkage een rol. "Je zult in eerste instantie niet aan opwarming ontkomen. Doordat je geen kolen verbrand, heb je niet het verkoelende effect van de uitgestoten fijnstof. Vermindering van fijnstof-uitstoot kent twee kanten van de medaille: het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder zure regen, maar speelt opwarming in de hand." Ook de kans op methaanlekkage bij winning van aardgas zorgt voor een kleiner positief effect bij het gebruik van aardgas. Het broeikasgas methaan (CH4) is 21 keer sterker dan CO2.

Opwarmend effect tot 2050:

Wigley: "Het zal vele decennia duren voordat het klimaatverandering afremt, en zelfs dan zal het maar een marginaal verschil uitmaken." Volgens zijn computersimulaties zal 50% vervanging van kolen door aardgas in eerste instantie leiden tot opwarming, tot ongeveer 2050 als er geen kans is op methaanlekkage, en tot ongeveer 2140 als er veel lekkage is. Daarna zal het in de transitie wel helpen om de opwarming te verminderen, maar met slechts een paar tiende graad per decennia minder.

Hans,

Uiteraard geeft biomassa een veel ecologischer oplossing dan aardgas of fossiel in het algemeen, Ik twijfel daar geen ogenblik aan, alleen, dat is langetermijndenken en dat moet je in dit geval juist niet doen.

We hebben die tientallen jaren, vooraleer het CO-neutraal wordt,niet en ondertussen brengt het verbranden van die biomassa net zo veel vervuiling te weeg als aardgas. Dus als we die vervuiling willen (moeten) terugdringen nu het nodig is (binnen de 15 jaar) dan zijn die pelliets nu geen betere oplossing dan aardgas.

Wat heb je er aan dat het verbranden van biomassa binnen 30 jaar CO2 neutraal wordt als het dan tegen die tijd allemaal al lang naar de kloten is? En wat heb je er aan dat je intussen ook nog eens het gevaarlijke fijn stof in de lucht hebt blijven blazen.

Neen, als men nog verder investeert in energieopwekking dan zal het duidelijk zijn dat dat enkel nog naar 100 % oplossingen mag gaan.

charel

er is wel wat winst van biomassa t.o.v. aardgas, maar die is inderdaad niet indrukwekkend groot.   maar ze wordt toch snel groter t.o.v. aardgas met de jaren.  als we 30 jaar nemen voor pellets, gaat er elk jaar 1/30 ste van af, bij aardgas 1 miljoenste of nog minder.  binnen 15 jaar is bij pellets de helft al "teruggewonnen", bij ardgas 15 miljoenste, of anders gezegd niks.  als we nu met immense investeringen beginnen (en dat zie ook voorlopig - helaas - nog niet gebeuren) in research, hebben we in het beste geval binnen 20 a 30 jaar werkbare oplssingen.  want hoe hard jef ook roept, ik wacht nog steeds op iets waar we direct mee kunnen beginnen.  wees zeker, als ik een realistische oplossing had, zou ik met minder vaart voor biomassa pleiten.

daarom heb ik jaren geleden besloten mee mijn schouders te zetten onder het PHP-project, want aangezien we toen (en ook nu) nog geen echte oplossingen hebben het jaar rond lijkt mij besparen op energie de eerste en beste keuze.  en daarpom heb ik besloten te investeren in een grote zonneboiler voor seizoensopslag om te proberen het jaar rond te geraken met zonnewarmte.

want to nu toe zie ik geen alternatieven.

.

 

 

Die zogenaamde koolstofschuld (waar het hier blijkbaar over gaat) zal misschien wel gelden voor de biomassa producten van Electra- en Ecobrol. Maar men mag dat niet veralgemenen en zomaar iedere gebruiker van biomassa met een dergelijke 'koolstofschuld' opzadelen. Hoe kan er bijvoorbeeld een 'koolstofschuld' bestaan voor een particulier die jaarlijks zijn eigen biomassa oogst ??

 

Is het niet al erg genoeg dat juist de ‘groene’ activiteiten van deze energieproducenten hebben geleid tot absurde en onrechtvaardige prijsstijgingen van energie voor de doorsnee burger ?

Hans, van wie kwam het voorstel vanuit de aandeelhouders of vanuit Ecopower ?

Hoeveel mensen waren aanwezig hoeveel voor ?

Hans, waarom blijf je pellets met aardgas vergelijken waarom niet met windmolens want nogmaals met die redeningkan je beter meer kerncentrales bouwen 

Dirk , veroorzaakt Ecopower ( of ik met mijn PV installatie) de onrechtvaardige prijsstijging of is die prijsstijging een gevolg van de blunder van Freya VDB ?

Hans, ik ben niet zo zeker of die theorie van 1/30 per jaar klopt.

Stel dat een boom elk jaar 1 eenheid CO2 uit de lucht haalt. Na 30 jaar bevat die 30 eenheden, men hakt hem om, stookt hem op en men plant een nieuwe boom(pje). Die 30 eenheden komen plots in de lucht. Die ene eenheid CO2 die de omgehakte boom vroeger uit de lucht haalde valt weg, in de plaats moet nu het nieuwe boompjje CO2 uit de lucht halen. Laat ons zeggen dat dit het eerste jaar slechts een halve eenheid uit de lucht zal halen, of neen, laat ons gemakkelijkheidshalve er van uit gaan dat die onmiddelijk even veel uit de lucht zal halen als de volgroeide boom.

Dus 30 eenheden komen er plots vrij. Daar tegenover staat 1 eenheid per jaar die er terug af gaat doordat er een nieuwe boom is geplant. Daar tegenover staat dan weer 1 eenheid per jaar die er niet meer afgaat doordat de oude boom weg is.

Resultaat: De CO2 van een volledige boom (of bos) komt plots vrij terwijl er niets aan CO2 terug wordt opgenomen. De opname door de nieuwe boom komt in de plaats van de opname door de verdwenen boom.

Maar ik sta volledig achter jouw stelling dat besparen op energie de eerste en beste keuze is. Wat je niet verbruikt moet je niet opwekken.

 

Dirk,

Volgens mij geldt hier even goed de redenering die ik als antwoord aan Hans formuleerde.

Een particulier die een boom omhakt en opstookt brengt ook plots 30 eenheden CO2 in de lucht terwijl die boom die weg is er geen meer kan uithalen. Als die particulier dan een nieuwe boom plant dan is dat al goedgemaakt, maar niet die plotse inbreng van 30 eenheden. Dat blijft een schuld.

Trouwens die schuld van 30 jaar is volgens mij veel te kort. Een boom leeft door de band veel langer en zou dus ook na die 30 jaar nog blijven CO2 uit de lucht halen, die hoefde nog lang niet vervangen te worden. Maar soit, het is met die 30 jaar al erg genoeg, laten we het in de redenering niet nog erger maken.

 

jef, je wil gewoon niet lezen.  aardgas en biomassa kan probleemloos vraaggestuurd werken, wind en zon tot nader order niet !

 

charel

dit is maar een aanname, 't is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat.  want er spelen vele factoren.  in den beginnen gaat de jonge boom minder CO² opnemen, maar gaat ook minder bladeren en takken laten afvallen, wat CO² met zich meebrengt.  daarbij gaan we van een gemiddelde van 30 jaar uit, dat is merkelijk korter als je, zoals het in eerste instantie de bedoeling was en voor een aantal producnetnen ook nu nog is, dat resthout wordt gebruikt, daar heb je eigenlijk geen verschil, opstoken doe je onmiddellijk, verteren vraagt hooguit een jaar of 5.

als je toch bomen kapt, zijn ze weg en plant je nieuwe, daar zit je inderdaad met enekel jaren verschil, want de nieuwe boom moet eerst groeien, maar staat wel op de plaats van de oudse boom.  en als die boom oud genoeg was (volledig volgroeid) dan vertraagd zijn CO² opname, een boom in volle groei neemt veel meer op dan een oude boom.

kortom, daar zijn  zoveel factoren, dat een echt vergelijk wel heel moeilijk wordt, maar zeker is, of het nu 3 of 30 jaar is, je op termijn weinig of geen aangroei hebt, afhankelijk van de bron van de biomassa.  en tot nader inzien zie ik geen andere oplossing op korte termijn, of we moeten allemaal de nu beschikbare technologie gebruiken, en dat is thermische zonne-energie, al de rest helpt ons van de regen in de drop.

Hans,

Het zijn inderdaad allemaal maar aannames. Exact zullen wij het hier onder ons niet kunnen uitmaken. Ik alvast heb hiervoor te weinig wetenschappelijke kennis. 

Oude bomen: Sommigen groeien nog nauwelijks als ze amper 20 jaar oud zijn, anderen blijven dan weer honderden jaren doorgroeien. Ik heb ook geen idee hoeveel minder een uitgegroeide boom nog opneemt aan CO2. Ik had altijd gedacht dat die zolang hij leeft blijft ademen net zoals wij en de (andere) dieren. Dat dus de stofwisseling onverminderd blijft doorgaan.

Afgevallen bladeren, takken, omgevallen bomen, resthout: vanaf wanneer afgifte CO2 naar de lucht? Wat als dat hout dient tot voeding van schimmels, zwammen, planten, dieren? Gaat het volledige CO2 hiervan nog naar de lucht of voor minstens ook een deel naar de opeters? En wanneer komt het dan via de opeters weer vrij?

En dan de vastgehouden CO2 in fossiele brandstoffen: Dat komt ook van oeroude biomassa, ook van planten en bomen. Dat is dan indertijd blijkbaar ook niet in de lucht vrijgekomen maar in de dode restanten achtergebleven.

Veel vragen, waarbij ik enkel wat vermoedens heb.

In ieder geval denk ik dat we minstens wel mogen zeggen dat het verbranden van biomassa op korte termijn niet zo ecologisch is als men wel eens beweert.

Van de regen naar de drop is dan wellicht een geschikte beeldspraak.

Ik kon het niet laten, dus toch nog 1 reactie.

Ter aller info: voor co2 opslag heb je biomassa nodig (takken en wortels). Bladeren en twijgen rotten nog zowat hetzelfde jaar en hebben dus netto geen invloed.
Dus zonder GROEI (toename in omvang) van de boom, geen co2 opname.

Disclaimer: de getallen en verhoudingen hieronder zijn fictief, enkel om het principe uit te leggen.
Deze redenatie is enkel vanuit co2 standpunt geschreven. Voor andere omgevingsfactoren gelden misschien andere redenaties (vooral wat kappen betreft).

Charel,
Waarom ga jij er steeds van uit dat een boom omgehakt dient te worden voor brandhout.

Veel gebruikte brandhoutbomen zijn knotbomen.
En bij deze geldt nog meer dan anders de spreuk: snoeien doet groeien.
Maw: die knotboom zal zonder snoeien mss 30 eenheden opnemen. Maar met snoeien misschien wel 100 eenheden.
Sommige knotbomen leven meer dan 100 jaar als ze regelmatig worden geknot. De hoeveelheid co2 opname/biomassa die hierbij ontstaat is een veelvoud van op die plaats 3x 1 boom te planten en te kappen.

Als je toch tot kappen overgaat (bij andere bomen), heb je een gelijkaardig scenario.
Eenmaal een boom volgroeid is, zal hij nauwelijks nog co2 opnemen/groeien (biomassa bijmaken).
Want alle opgenomen co2 blijft enkel opgenomen in de biomassa die blijft staan (dus groei).
Een volgroeide boom nog 30 jaar laten staan zal 30 jaar nauwelijks co2 winst leveren. Op diezelfde plek een nieuwe boom zetten, zal wel 30 jaar winst opleveren.
Dus kap je na 60 jaar heb je ofwel 30 eenheden opgenomen(zal wel iets meer zijn) en verstookt, ofwel 60 opgenomen en 60 opgestookt. Netto dus 0 CO2 in beide gevallen, maar wel 2x zoveel brandhout/warmte/energie bij kappen na volgroeiing.
Heb je dus in 60 jaar slechts 30 eenheden (brandhout) nodig, dan doe je in het laatste geval 30 eenheden CO2 winst.

Meerdere studies wijzen uit dat oeroude bossen* nauwelijks nog co2 opslaan, behalve een beetje in de grond. Vanuit co2 standpunt is het interessanter om (plantage)bossen om de 30-50 jaar (afhankelijk van soort bomen) te kappen en heraanplanten.
Nog beter zijn knotboomplantages.

PS: een volgroeide boom kan uiteraard beter eerst zoveel mogelijk als constructiehout dienen.

Mijns inziens moet brandhout vooral komen van snoei-/knot- en resthout van bomen die sowieso aan vervanging toe zijn (te oud, beschadigd...).

*Hiermee pleit ik allerminst voor het kappen van oerwouden, gezien deze een enorme positieve invloed hebben op de biodiversiteit, filtering van fijn stof, langetermijnopslag van co2 in de grond (steenkool ontstaat uit bossen)...

Hans, ik zie dat jij wel leest. kernenergie is ( tot op zekere hoogte , net als pellets) ook vraaggestuurd dus je redering houdt geen steek

Als we pellets als CO2 neutraal willen zien moet de oppervlakte bos natuurlijk toenemen want de boom die vandaag opgestookt wordt is vandaag niet vervangen door een andere die evenveel CO 2 opneemt . Ik lees dat het boscompensatiefonds niet werkt ik lees dat België enorme hoeveelheden hout importeert. Maar als ik hierboven lees dat oeroude bossen beter vervangen worden door knotboomplantages stel ik me toch vragen. Heeft een bos ( bij uitbreiging een bbom) dan alleen maar een economische waarde ? Kan een bos geen beschutting vormen voor dieren een ontspanning voor wandelaars etc ?

Robin,

Het is zoals gezegd allemaal niet zo exact te bepalen, die balans tussen opname en afgifte van CO2 zal best nogal eens kunnen verschillen naargelang de situatie. Ik wil best geloven dat in perfecte omstandigheden en met de perfecte ontginningswijzen de balans veel beter kan zijn. Maar we mogen ook niet naief zijn, daar tegenover zullen altijd nog vele minder perfecte omstandigheden blijven. Ook op dat gebied zal de economisch beste oplossing zich altijd opdringen ten koste van de ecologisch beste oplossing.

Ik ging gemakkelijkheidshalve in de redenering altijd uit van een boom. Ik denk trouwens dat het daar in de meeste gevallen ook wel op neer komt, zeker als men de pelletproductie nog wil opdrijven. Trouwens, men spreekt bij de zogenaamde betere prodiuctiemethodes naast het gebruik van resthout ook altijd van het gebruik van stammen. Het is me niet duidelijk hoe je dat don moet zien. Als je bijvoorbeeld een volledige boom omhakt en die in zijn geheel gebruikt om pellets van te maken dan kan je rustig stellen dat de pellets worden gemaakt van resthout aangevuld met rondhout (stammen, stammetjes).

Bij snoeihout voor het maken van pellets zullen dat zeker ook geen kleine takjes zijn, het schorsaandeel is daar te groot voor, dat zullen ook altijd relatief zware takken zijn.

En misschien kan je die takken in de vergelijking net zo goed beschouwen als bomen die op een stam groeien. Eer er terug vergelijkbare takken te oogsten zijn, zal  het evengoed een hele tijd duren.

Maar goed, ik geloof je best dat knotwilgen misschien de meest geschikte oplossing zijn om die schuld zo kort mogelijk te krijgen.

Voor de particulier met een ruime tuin kan dat de betere methode zijn. Op grote schaal zie ik het niet zo dadelijk gebeuren. Er zouden dan al zeker grote stukken landbouwgrond voor moeten aangesproken worden.

 

 

 

 

Oerwouden hebben nog een andere zeer belangrijke functie: de waterregelming en het vermijden van erosie. Door het opnemen van water vloeit er veel minder water over de bodem weg, met alle gevolgen vandien: verlies van water, erosie, enz. Oerwouden hebben wel degelijk invloed op de waterhuishouding en op het afkoelen van de omgeving.

 

Charel, ge hebt nog niet geantwoord op de vraag van waar de +/- 80% energie die niet van wind of zon komen, dan wel moeten komen om groen te blijven. Het is niet omdat ik mijn wasmachine enkele malen per week op een dood uur laat draaien dat het probleem opgelost is. Autobatterijen op het werk opladen met zonne-energie is waarschijnlijk wel een deel van de oplossing, maar als ge die batterij op een ander ogenblik gaat als hulp gebruiken dan zijt ge deze stroom ook weer kwijt. Dit zal altijd slechts op kleine schaal werken.

 

 

Jef. Lees nog eens mijn post door. Vooral de disclaimer. Dan zie je dat ik schrijf dat die bossen niet vervangen mogen worden.

Jef, wil jij het wel snappen vraag ik me dan af? Als men vergelijkt met windmolens, moet men ook de batterijen erbij rekenen die nodig zij om die groene stroom op te slaan bij overproductie en te gebruiken bij te weinig productie. Of men moet het bufferen door met pellets of fossiele brandstof de tekorten op te vullen zodat er niet een gigantische piekvermogen aan windmolens en zonnepanelen moet worden geplaatst met gigantische loodsen batterijen om 24/24 onze elektriciteitsvraag te dekken.

 

U mag van mijn part gerust uwe tuin vol zetten met windmolens en zonnepanelen, maar bij de LCA (life cycle analysis) van windmolens en zonnepanelen moet u dan maar de batterijen erbij voorzien die ze nodig hebben en dus die ook in rekening brengen. Dan is het volgens mij ecologischer om wat minder zonnepanelen en windmolens te voorzien met dan biomassa-centrale dan de grootste piekeraar te dekken en dan loodsen aan batterijen te plaatsen.

 

De gascentrales van tegenwoordig sluiten allemaal omdat ze geen rendement meer hebben omdat ze nu net al als buffer worden gebruikt voor onze marginale groene stroom productie. Als we dus alles willen dekken zullen we dus nieuwe installaties moeten voorzien, en dus nieuwe gascentrales of nieuwe biomassacentrales. Waarom zou men dan nog extra gascentrales plaatsen als we nu al zo zwak staan tegenover buitenlandse gas-politiek? Dan lijkt biomassa een politiek correctere manier.

 

En nog eens: het abstract van het onderzoek zegt niet of de vergelijking pellet-gas was tussen nieuwe al dan niet bestaande gascentrales. Dat heeft een groot verschil. En die 38 jaar is enkel bij pellets die komen uit daarvoor gevelde bossen. Als men enkel snoeiafval/landbouwresten gebruikt dan is die terugverdientijd van 38 jaar al veranderd naar 16 jaar. Wat is dat dan voor afvalhout of zaagsel?

 

U kan goed in het rond stampen over u windmolens, maar u bekijkt het volledige plaatje (dus voornamelijk de buffer) niet! Zo is het makkelijk u gelijk te halen. Dus hij deze: wat is dan uw alternatief? En kom niet af van puur 'zonnepanelen' of 'windmolens' zonder de buffermogelijkheden te vermelden...

Dus als ik het goed begrijp gaat men met 1 boom van 30 jaar oud omhakken, er pellets van maken, dat verbranden en op die plaats van die boom een nieuw boompje planten, om dan weer 30 jaar te wachten en dat om te hakken voor pellets en verbranden. Wat die ene boom in 30 jaar aan CO2 opnam en op 1 jaar vrijkomt, moet niet gecompenseerd worden door die ene nieuwe boom. Anders zou de pelletcentrale maar 1 jaar op de dertig draaien... De industrie gaat anders te werk...

 

Als we uit gaan dat men bomen van 30 jaar zou gebruiken, zijn ze wel zo slim om te zorgen dat er elk jaar dan een boom van 30 jaar is. Dus dan staan er 30 bomen, elk van een verschillende leeftijd. Wat dan geeft dat de boom van 30 jaar waarvan zijn 30 jaar CO2 op 1 jaar wordt uitgestoten, wordt opgevangen door de 29 andere bomen die er al stonden en een nieuwe boom geplant in de plaats van de oude. Zo is er elk jaar een boom die pellets levert en dus elk jaar werkt de pelletcentrale. In uw voorbeeld om het boom per boom te voorzien is nie correct tenzij de pelletcentrale maar eens om de 30 jaar voor 1 jaar in gang wordt gestoken om dan die ene boom in te verbranden.

 

Andere mogelijkheid is dat ze een bos aanplanten die 30 jaar oud wordt, dan gekapt en heraangepant. Maar dan moet de opbrengst ook 30 jaar lang de centrale voorzien van pellets en wordt dus de CO2 opgenomen op 30 jaar, uitgestoten op 30 jaar. Wat dan gemiddeld even lang is als de opnamen (oke, nieuw bos zal niet veel opnemen dus tijdelijke stijging, maar op een ander moment zal het bos meer opnemen dan uitgestoten dus dat compenseert dan wel).

Pierre, ik had dacht ik toch geantwoord, zij het dan misschien niet duidelijk genoeg, het komt hier op neer.

Ik heb namelijk geen oplossing op korte termijn (nu dus) om die nog nodige voorlopige aanvulling van energie op een volledig ecologisch verantwoorde wijze te voorzien.

Ik stel enkel maar dat pellets dat ook niet zijn, en ik stel me daarom de vraag: Als pellets dat niet zijn, waarom hierin dan investeren terwijl je dan net zo goed een bestaande, ook niet ecologische, oplossing kunt aanhouden. Op die manier zou het geld dat nu naar de ontwikkeling gaat van een bijkomende niet ecologische oplossing dan gaan naar de promotie en ontwikkeling van een wel ecologische oplossing.

En dan kan ik me hierbij wel voorstellen waarom er toch geld (ook ons geld) gaat naar een bijkomende energieindustrie. Politieke en zakelijke belangen onder het mom van ecologische belangen.

 

  

Charel, als een particulier een boom omhakt en verbrand maar wel vervangt is dat niet zo ecologisch naar CO2 uitstoot. Echter in deze discussie over biomassa gaat het niet over eenmalige vellen van bomen als brandstof. Dan zal men niet 1 boom omhakken om de 30 jaar om 1 jaar brandhout te hebben. Dan zal men wel zorgen dat er elk jaar brandhout is. Waardoor er wel constant bomen staan te groeien, waardoor dus op die manier dat CO2 neutraal wordt. Hierboven heb ik daar ook al op geantwoord. kort gezegd:

 

 • Als men om de zoveel jaar een boom/bos omhakt en herplant voor brandstof, zal men die voor even veel jaren gebruiken volgens het idee. Daardoor wordt de CO2 opgenomen in die zovele jaren ook uitgestoten over zovele jaren. En dan in het begin zal de nieuwe aanplant niet voldoende CO2 opnemen, maar op een ander moment compenseert het dat.
 • Als men jaarlijks een gedeelte omhakt en heraanplant en op 1 kaar verbrand, zal het niet omgehakt gedeelte die CO2 wel op 1 jaar tijd opnemen aangezien daar zowel de jongste, de oudste en alle tussenvormen aanwezig zijn.

Hakhout en knotbomen is zelfs ecologisch nog beter, want zij lokken bepaalde dieren die gewone bomen niet lossen (genoeg informatie over te vinden op het internet). Dus ecologisch een meerwaarde ten opzichte van gewoon een boom te planten en volledig moet hakken.

 

En dat is als we puur kijken naar aanplantingen puur voor biolassa. Dat terwijl de goede pellets nu net van houtafval worden gemaakt... En men mag daarover neuten dat dat 'enkel in het beste geval is' maar kijk eens in u kledij en op u koelkasten en andere, hoeveel van die zaken komen niet vanuit Azië met de minste milieunormen?

Brecht, eerlijk gezegd: ik snap uw redenering niet, er zit een denkfout in.

Of het nu over één tak gaat, één boom of een heel bos, het komt altijd op hetzelfde neer. Die tak, boom of bos neemt geen CO2 meer op na het kappen, en dat kan je dan op redelijk korte termijn compenseren door een nieuwe tak, boom of bos te laten groeien. Prima, na een korte tijd terug CO2-neutraal dus. Tenminste als je dat afgehakte hout nu niet gaat verbranden, want dan komt al dat langzaam opgespaarde CO2 plots vrij, dat vermeerderd het CO2 gehalte in de lucht net zo als bij het verbranden van fossiele brandstof. Dat vermeerderd ook (niet onbelangrijk !) het fijnstof gehalte in de lucht, meer nog dan met aardgas.

En of je dat nu in één keer doet of gespreid boom per boom dat maakt niets uit, de redenering blijft dezelfde.

Over de meerwaarde voor de natuur van hakhout en knotboomplantages ten opzichte van gewone bossen valt ook nog veel te diskuteren maar dat gaat ons te ver van de oorspronkelijke discussie leiden. Laat ons daar niet over beginnen. Laat ons in dit topic ook maar niet beginnen over koelkasten en kledij uit lage loon landen.