biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

Reacties

ivo, zoals ik al zei, de hele EPB is een krammikkelige tool.

de termen geven je een goede aanduiding, toch in het geval van de PHPP (die naar mijn ervaring heel betrouwbaar is) .  als je met deze tool op 16 kWh/m².a uitkomt, zal deze woning minder verbruiken dan eentje die op 20 kWh/m².a uitkomt, en meer als eentje dat op 10kWh/m².a.  voorwaarde, dezelfde manier van leven.  je kan deze woningen dus met elkaar vergelijken, maar enekel voor jezelf.  het kan dus best dat A meer verbuikt in de 10kWh/m².a dan B in de 20 kWh/m².a. in de praktijk dus wel goed bruikbaar, toch om woningen te vergelijken.  geen enkele software kan inschatten hoe jij je gaat gedragen.

maar we wijken nu wel weer erg af van het onderwerp......

 

 

Verwarming EN sww.  Ik vind het trouwens niet slecht.  Voor vele nieuwbouw is het x2.

Hans,

De vraag blijft waarom een groene stroom leverancier 10 miljoen investeert in een fabriek van houtpellets ?

Om het een beetje te kaderen Ecopower investeerde ( cijfers 2013) 46 milljoen in de productie van hernieuwbare energie. In verhouding slopt die fabriek van houtpellets dus wel een heel grote hap op van het geïnvesteerd vermogen. Een bedrag dat misschien ecologisch een veel hoger rendement zou kennen bij investering in echt hernieuwbare energie ...

Toch nog iets om over na te denken het biogas voor de pellets komt van 4Energy Invest je mag raden waarvoor de laatste 6 letters staan

jef

omdat ecopower dit voorgesteld heeft aan zijn aandeelhouders, en de algemene vergadering dit heeft goedgekeurd.  en dus niet meer dan logisch.  overigens wordt er ook geinvesteerd in WKK op plantenolie, ook dat kan je in vraag stellen.  iets waar ik het wat moeilijker mee heb.

wat 4Energy Invest betreft: << 4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde projecten te creëren en te beheren voor de directe of indirecte valorisatie van biomassa in energie.  De core business van 4Energy Invest bestaat uit het omzetten van niet-verontreinigde houtbiomassa, die aan het eind van haar levensloop in de bosbouwsector is, in energie, direct via het proces van warmtekrachtkoppeling voor de productie van warmte en elektriciteit, of indirect via het proces van torrefactie voor de productie van hernieuwbare vaste brandstoffen zoals BioCoal. >>

ik zie niet direct wat daar fout mee is, tenzij jij iets tegen investeren hebt ?

Hans , kan je me ook zeggen wanneer de aandeelhouders dat goedkeurden ?

4Energy Invest is een beursgenoteerd bedrijf en dat maakt het wel degelijk wat moeilijker ( de bedoeling is dan vooral ( uitsluitend ?) winst maken ... Maar er is toch wel iets eigenaardig aan de hand . Geef toe 4Energy Invest verbrandt afval hout om energie te leveren aan Ecopower die de energie gebruikt om afvalhout te drogen zodat het elders kan verbrand worden ....

Hoe kan dit allemaal nog " bio" zijn ?

 

 

jef

dan zal ,je de verslagen er moeten op uitpluizen.  ik weet nog wel dat ik zelf op de AV was (ik meen me te herinneren dat het in mechelen was) en het mee heb goedgekeurd. 

ik begrijp ook niet wat je probleem is met de leverancier van warmte en stroom.  ecopower heeft allicht tientallen leveranciers die een beursgenoteerd zijn, ik zie het verband niet.  is beursgenoteerd het tegengestelde van hernieuwbaar ?  want dan blijft er quasi  niks hernieuwbaar meer over.  overigens, als je de tekst goed leest verbranden zij geen afvalhout (zoals essent z'n groene stroom) maar enkel resthout.

ik vinde dat je echt spijkers op laag water zoekt.

voor mij is er slecht één van jou argumenten dat valabel is, je onttrekt biomassa aan de grond.  maar in bossen is dat een minder groot probleem, omdat daar al veel biomassa aanwezig is en blijft liggen, ik denk dan vooral aan bladeren, takken en twijgen.

Natuurlijk zoek ik spijker op laag water als een leverancier van goene stroom 1/5 van zijn vermogen steekt in pellets ipv in windmolens of andere hernieuwbare energie. natuurlijk is het normaal dat de enerdie nodig om pellets te drogen geleverd wordt door het verbranden va hout ( wat is het verschil tussen afval - en resthout eigenlijk ?)

 

jef, als je wil discuteren, is enige voorkennis natuurlijk meegenomen. resthout zijn resten van de houtproductie, dus zuiver hout zoals schaaldelen, schors, zaagresten etc.  dus niet vervuild hout.  afvalhout is exact wat het woord zegt, afval, rommel, zoals afbraakhout, ramen en deuren, trappen, noem maar op. 

ecopower noem jij een leverancier van groene stroom, maar eigenlijk zijn zij een producent van hernieuwbare energie, met op dit ogenblik groene stroom uit wind als hoofdaandeel. en de aandeelhouders van ecopower (d.w.z. de overgrote meerderheiod) zien biomassa als een vorm van hernieuwbaar, net zoals europa, het IPCC, de wetenschap enz.  het is natuurlijk jou goed recht om dat niet te vinden, in een democratie is iedereen vrij te denken wat hij wil.  maar de meerderheid beslist uiteindelijk.

overigens, de leveranciers van windmolens zijn veelal ook beursgenoteerde bedrijven die het vooran voor de winst doen, en niet uit ideologie..

overigejns, als de aandeelhouders van ecopower beslissen om de aktiviteiten te diversifiëren, wie ben jij dan om daar zo over te oordelen ?  ikzelf ben net grote voorstander van diversifiëren, omdat als bedrijf al je centen op 1 sector inzetten, altijd risico's inhoudt.

maar goed, al je argumenten ten spijt, ik heb nog altijd geen antwoord hoe jij het probleem van hernieuwbare energie zou oplossen, zonder biomassa.  en nu niet binnen 20 jaar, want dan zijn er hopelijk betere alternatieven.  want afbreken is makkelijk, maar je moet dan wel iets in de plaats kunnen stellen.

 

Hans , ik merk dat Europa graag zuivere lucht koopt dus ....

Er zijn wel degelijk oplossingen oa waterkracht ook in België ( watermolen van Roselaar is van Ecopower trouwens) er is energie van getijden er is een massa geothermische energie allemaal goedgekeurd door Europa , de wetenschap , IPCC etc maar het geld dat in de pelletsfabriek zit kan daar alvast niet in geinvesteerd worden.Ik wil me niet mengen in de diskussie over de keuzes die Ecopower, al dan niet met toestemmng van de aandeelhouders, heeft gemaakt.

Maar we moeten ons ook niet laten wijsmaken dat echte ecologische energie, en daar hoort voor mijn part de pelletsproductie niet bij, niet mogelijk zou zijn. Het is gewoon een kwestie van prioriteiten stellen. Er gaan nu nog altijd enorme geldstromen naar de instandhouding van duidelijk niet ecologische energieopwekkingen zoals olie, gas en kernenergie. En zo gaan er nu ook nog eens geldstromen naar de pseudo- ecologische opwekkingen.

En zoals Jef zegt: dat is allemaal geld dat dus niet naar de ontwikkeling van echt ecologische energie kan gaan.

Ik weet ook wel dat een ommezwaai niet van vandaag op morgen kan, maar dat zou ons er niet van mogen weerhouden om het dan van morgen op overmorgen te proberen. We zouden het wel willen maar we laten ons te gemakkelijk afremmen door een boel andere belangen.

 

jef, ik ga het stilaan opgeven.  ik heb hier al eerder op gereageerd, 't zou leuk zijn als je mijn antwoorden ook eens zou lezen.

waterkracht in vlaanderen is onzin, we kunnen daar niooit een ernstig deel van onze stroom mee opwekken, we hebben hier veel te weinig verval.  in belgie zitten we met ongeveer 1% stroom uit waterkracht, in vlaanderen is dat bijna 1 MW, aandeel in hernieuwbaar is ongeveer 0.1 %.  dus minder dan een kleine windmolen.  dus zelfs als je dat zou kunnen vertienvoudigen, blijft dat peanuts.

geothermische energie, is dat dan wel hernieuwbaar ?  daar zijn ook nog veel meer bedenkingen bij, behoorlijk duur, zeer complexe techniek, risico op vervuiling van het grondwater.  en er blijft een fiks stroomverbruik, vooral in de winter als PV nauwelijks iets opbrengt, en toegejuigd door electrabrol, want die kunnen hun kerncentrales, ook de scheurtjescentrales rustig voort uitbaten (of is het uitbuiten?). 

en zoals ik zei, een oplossing nu, getijdencentrales e.d. is misschien iets in de toekomst, maar niet voor nu en de eerste 10 a 20 jaar.  ik probeer pragmatisch en realistisch te zijn.

charel

ik beweer alvast niet dat pellets DE oplossing is, maar op korte termijn is daar behoorlijk wat warmte en stroom uit te halen, en wat mij betreft toch een stuk beter dan kernenergie of fossiele brandstoffen.  voortrekkerlanden als duitsland, oostenrijk en zwitserland geloven alvast wel in biomassa als een deel van de oplossingh.  want niet fossiel, en relatief snel inzetbaar en moduleerbaar. een goede oplossing voor het aanvullen van wispelturige energie als zon en wind.

.

Betaalbare en hernieuwbare energie dankzij diepe geothermiecentrales

Ik begrijp niet goed waarom je Electrabrol koppelt aan geothermische energie en daar dan nog eens kerncentrales bijsleurt.

Ik lees alvast beter nieuws van Vito over geothermische energie uit grote diepte dan  jij.

daarnaast ;"  Het VITO raamt het totale potentieel aan elektriciteitsproductie uit kleine waterkracht in Vlaanderen op 4 MW." ( momenteel 995 KW) dus nog wel wat potentieel Jij geloofde toch in " wetenschap" ?

 

 

 

Ccharel,

 

Als Ecopower beweert enkel groene stroom te leveren, dan moet ge mij eens zeggen van waar die stroom moet komen als er in de dag geen zon schijnt (om de peiken in stroomverbruik op te vangen) en er voor de rest geen wind staat. Wind en zon zijn niet aan elkaar gekoppeld, of eerder omgekeerd gekoppeld. In het kort: als er geen zon is, staat er niet noodzakelijk wind.

Inderdaad Pierre, met wind en zon alleen en hier in Vlaanderen gaan we er absoluut niet komen.

Maar men moet verder kijken dan Vlaanderen of Belgie en dan zal men merken dat altijd wel ergens de zon schijnt, dat het altijd wel ergens waait, dat er altijd wel ergens veel waterkracht te gebruiken is enzovoort.

jef

jij sprak van geothermische energie, en dat begreep ik als warmtepompen.  diepe geothermische centrales, en alles wat in de diepte gaat heeft behoorlijke milieurisico's, zoals ik daarnet al schreef.  en dat is ook geen oplossing voor de eerste jaren.  er wordt dar al meer dan 30 jaar geexperimenteerd maar er kwam tot nog toe niet teveel van terecht, sommige installaties liggen al lang stil wegens allerlei problemenzoals te hoog zoutgehalte op grote diepte (ik meen dat dat het eerste project was in vlaanden in hoogstraten waar ze dat probleem mee hadden) en teveel ijzer in het water.  maar de techn ologie zal daar mogelijk mettertijd wel goed oplossingen voor vinden, maar da's ook weer niets op korte termijn.  en ook bijzonder duur.

en wat waterkracht betreft, gaan we dus 4 keer zoveel binnen halen, dus komen we op 0.4% van de hernieuwbare energie in vlaanderen.  ja, dat gaat ons zeker redden !

en dus nog altijd niks op korte termijn.

 

charel

er is inderdaad energie genoeg, maar energie over grote afstanden vervoeren is heel duur en kost ook heel veel energie.  en de DC-hoogspanningslijn waar al zolang sprake over is, staat nog lang niet op papier, laat staan dat ze al in uitvoering is.

Ja Hans, maar al die energie moet niet allemaal en altijd over grote afstanden gestuurd worden. Het is enkel het nivelleren van vraag en aanbod dat soms voor stromingen over langere afstanden zal zorgen. In principe zou je ter plaatse genoeg moeten kunnen opwekken.

Trouwens, het vervoeren over lange afstanden is altijd al nodig geweest voor alle andere vormen van energie, waarbij men heel wat grotere capaciteiten nodig had dan die betrekkelijk dunne draden en allicht ook met minstens even grote verliezen.

Maar je zegt het hé:' De DC- hoogspanningslijn waar al zolang sprake over is, staat nog lang niet op papier, laat staan dat ze al in uitvoering is.'

Dat bedoel ik dus met 'we zouden wel willen maar we laten ons te gemakkelijk afremmen'

Door wie of door wat?

charel

niet altijd, maar in heel europa is het toch op min of meer dezelfde moment nacht.  er is wel wat verschil tussen noorwegen en spanje, maar azelfs dat zijn al vele duizenden kilometers.  en ons net is daar niet op voorzien.  zien we het op beneluxformaat, als dan is er qua nacht geen verschil, en als het in holland waait, waait het meestal ook hier en bij onze andere buren.

voor mij zijn technieken als pellets uitermate geschikt om de tijd tussen nu en het moment dat we eindelijk komen tot een internationale samenwerking komen en echte hernieuwbare energie voor 100 % kunnen opwekken, zeker de minst bedenkelijke energievorm. 

ik denk dat de meeste deelnemers op dit forum overtuigd zijn van de noodzaak van een verdere ontwikkeling, alleen moet je de politici en "het kapitaal" nog zover krijgen.  en dat is nog niet voor morgen vrees ik.

Ja Hans, wat de zon betreft moet je 's nachts wel een grote afstand overbruggen, wind en water storen zich echter niet erg aan de nacht.

Maar je hebt gelijk dat we ons misschien voorlopig noodgedwongen moeten behelpen met de minst bedenkelijke energievormen.

Ik deel ondertussen uw vrees dat het ideaal niet voor morgen zal zijn. Maar misschien, als we er allemaal over blijven zeuren dat het dan iets sneller kan.

Hans,  4 MWh zijn natuurlijk heel wat installaties met zonnepanelen die geen zon of wind nodig hebben ...

Ik dacht dat je je moest informeren in een discussie ? Momenteel wordt er in de Kempen een diepteboring gedaan met 2 miljoen steun van Vlaanderen en eveneens steun van Europa ( dan was het toch OK  als we over pellets spraken maar niet voor geothermische energie als ik je goed versta )

Bedoeling is een Europoees grid uit te bouwen . Sterk vereenvoudigd voorgesteld :  wind uit het noorden , zon uit het zuiden en voor de rest waterkracht.  Finaal wordt energie al jarenlang vervoerd over het net. België verbruikt al een poosje meer energie dan het produceert. Wat houtpellets betreft roepen vandaag nog 300 Belgische weetenschappers op de uitstoot van  Co2 en andere broeikasgassen te beperken om onder de 2 °c opwarming te blijven

 

Jef, die 4MWh is peanuts. Heel wat installaties zou ik dat nu toch echt niet noemen hoor. En als we verder willen met groene energie, zonnepanelen en windmolens, dan is die 4 MWh waterkracht ook niet genoeg als buffer. Er moet dan een andere manier van buffer zijn of een andere manier van productie die men wel in de hand heeft. En als we die 4 MWh allemaal benutten, wat zou daarvan de invloed zijn op Vlaanderen? Hele vlaktes die onder water komen te staan voor een waterkrachtcentrale? Ik dacht dat er nu al gebrek aan grond is hier... Rievieren die plots niet meer bevaarbaar zijn? Ik dacht dat transport via water op sommige vlakken al een ecologischer was dan via de wegen? Allessinds, dat is ons aangeleerd in aardrijkskunde, ik heb nu geen tijd om daar een bewijsvoering over te zoeken.

 

Ik vrees dat u gewoon nog niet inziet dat we nog belange na niet de technologie hebben om nu plots volledig groen te worden volgens uw visie (zonder biomassa dus). Die biomassa maakt mogelijk om nu al een overschakeling te maken naar een groener netwerk. Beter dan die af te schrijven en te vervangen door fossiele brandstofcentrales. Die pellets kan men niet vervangen met windmolens en PV panelen nu net omdat er geen buffercappaciteit is. En de buffercapaciteit die er is zijn dan nog eens fossiele brandstofcentrales die bijgereled worden. Dus ook al niet ecologisch. Ik vrees dat we nog niet zonder biomassa kunnen voor een groen elektriciteitsnet.

 

En wat u aanhaalde over diepe geothermische energie: zegt u dan eens wat de koolstofschuld daarvan is van zulke installaties en vergelijk het dan met het cijfer hier van biomassa. En elke invloed gaat dat wel niet hebben op ons milieu? 1 lek in zo een installatie en wat dan he? Dat zal niet enkele kubiek aarde zijn dat dan verontreinigd is. Wij hebben bij onze uitbouw een grond/water warmtepomp. We hebben een lek gehad waardoor er een hele hoop glycol in de grond is geraakt. Doordat we lang niet doorhadden dat er een lek was en de firma was zelf bijna maandelijks klant om na te kijken wat er mankeerde alvorens te denken aan een lek. En dat is nog maar een kleine installatie die enkel de energievraag van de uitbouw dekt. En dat heeft redelijk wat glycol kunnen lekken. Wat moet dat wel niet zijn voor zulke gigantische installaties?

1. of je het hout opstookt of in de bossen laat liggen is de  CO² uitstoot.

2. het europese grid is er nog bijlange niet.

3. geen pellets, liever scheurtjesreactoren, de kans dat het misloopt is toch niet zo heel groot .......

 

Jef, als jij de fossiele brandstof en kenenergie wilt vervangen door puur zonnepanelen en windenergie, mij niet gelaten. Echter zonder buffer gaat het allemaal omzeep gaan vrees ik, te hoge pieken en te lage dalen. Zelfs met een Europees netwerk. Vergeet niet dat nog geen enkel Europees land met waterkracht al genoeg buffer vermogen heeft om alles te vervangen door Zonnepanelen en windmolens. Laat staan dat er dan plots capaciteit is om alle lage landen te helpen met het bufferen van de groene stroom. En die 300 wetenschappers roepen inderdaad om minder CO2 uit te stoten. Maar als we niet snel afraken van fossiele brandstof zal het eerder zijn dat we zonder elektriciteit vallen dan groene stroom vinden. Met biomassa kunnen we de overstap naar groene stroom overbruggen om al van de fossiele brandstof af te raken. Maar tot nu toe zie ik nog niet veel opties in België buiten biomassa.

 

Dat Europees netwerk zal wel ook nog niet voor direct zijn. Daarvoor zullen er nieuwe hoogspanningsleidingen moeten komen waar er overal protest tegen zal zijn. Tenzij u natuurlijk toelating geeft zo een hoofspanningsleiding in uw tuin te hebben lopen. Maar dus kans is groot dat men dat niet zomaar ga kunnen plaatsen. Met wat procedureslagen kan dat toch snel oplopen tegen wanneer dat volwaardig functioneel is. En dan zou er nog werk moeten worden gemaakt van buffersystemen die er nog steeds niet voldoende zijn. En pas dan kan men spreken van een netwerk maken op basis van zonne-en windenergie. Als er tegen dan nog geen wonder van een nieuwe duurzame energiebron wordt ontdekt waardoor plots alle problemen van de kaart zijn?

ik heb nergens gezegd dat we het niet over geothermie mogen hebben, da's altijd het probleem in een discussie met jou, je haalt er weer zaken aan die ik niet gezegd heb.  ik heb enkel gezegd dat ik nogal wat milieutechnische bedenkingen heb bij geothermie.

van de website van Vito: 

Een boring tot op bijna 4 km is nooit eerder gerealiseerd in Vlaanderen. De onderzoekswaarde ervan is dan ook bijzonder groot, maar dat zijn de risico’s eveneens.

De investeringskosten voor het Balmatt-project, met als eindresultaat een werkende diepe-geothermiecentrale, kunnen oplopen tot 22 miljoen euro. De eerste boring financiert VITO grotendeels met eigen middelen, aangevuld met onder meer 2 miljoen euro extra van de Vlaamse regering. Omdat een diepe-geothermiecentrale op zijn minst 2 boorputten nodig heeft, wordt een passende, bijkomende bankfinanciering voor de tweede boring gezocht. De resultaten van de eerste boring zullen de omvang van de verdere investering duidelijk maken. VITO is reeds met een aantal geïnteresseerde partijen gesprekken gestart, maar er liggen nog mogelijkheden open.

anders gezegd, het is zelfs nog niet eens zeker dat er een tweede boring komt.  en de kost is nu al op 22 miljoen euro geschat en we weten uit ervaring dat bij zulke proefprojecten de budgetten veelal ruimschoots overschreden worden.  en ik denk niet dat we de eerste 10 jaar we een werkend systeem zullen hebben.

Brecht , ik lees dat een gemiddelde PV installatie 3Kwp kan produceren we spreken dus over 1333 installaties maar dan de klok rond dus ook 's nachts of bij regen . peanuts zou ik dat toch niet noemen. Ik beweer zeker niet dat we voldoende groene energie kunnen produceren maar door dat potentieel niet te gebruiken zal de situatie alvast niet verbeteren. Waarom zou waterkracht overstromingen veroorzaken ? Heb je daar een voorbeeld van ?

dat we nog niet zonder biomassa kunnen is hetzelfde zeggen als we kunnen niet zonder kernenergie. En daar geldt natuurlijk hetzelfde als voor pellets. Elke euro die naar kernenergie of pellets gaat gaat alvast niet naar hernieuwbare energie. Ik denk niet dat je de warmtepomp die jij gebruikt kunt vergelijken met Geothermische energie op grote diepte. wat de koolstofschuld voor die grote diepte is laat ik over aan de specialisten. Ik lees alvast dat Vito er wel achter staat

 

de gemiddelde pv installatie, volgens mij is dat dan enkel die van particulieren ofzo? Want dat is een vrij laag cijfer toch. Dan kan de waterkracht misschien wel veel van de particuliere zonnepanelen vervangen. Maar vergeet dan niet dat het leeuwendeel van zonnestroom komt van bedrijven met zonnepanelen, die halen toch wel wat meer dan 3Kwp.

Ik zou de zonnepanelen zelfs niet vervangen met waterkrachtcentrales, want we moeten eerst van dei fossiele brandstof af want die verstoren de koolstofcyclus. Dus vergelijk de potentiele waterkracht dan niet met de gemiddelde pv installatie, maar met het vermogen dat men uit fossiele brandstof haalt.

 

Bijkomend: ik zou de waterkracht voornamelijk als buffer toepassen, en niet als optimaal benutte primaire energiebron. We moeten namelijk buffer hebben voor de zonnepanelen en windmolens. En u hebt precies een deel van mijn uitleg genegeert. Over wat de gevolgen zouden kunnen zijn van die waterkrachtcentrales. We hebben al te weinig grond in Vlaanderen, dus delen onder water zetten voor waterkracht is dan nog minder grond. Of men zet de door de mensen gebruikte grond onder water (denk aan landbouw of dorepn) of men zet natuurgebieden onder water. Beide is niet makkelijk te doen en dat laatste is zelfs ecologisch niet goed. En de invloed op het verkeer via waterwegen. Want als we een deel van het waterverkeer nog eens over ons wegennetwerk moeten sturen betekend dat nog meer file en dus nog meer uitstoot van broeikasgassen! 

Hans vandaag in het nieuws : "De inspanningen die de industrielanden vandaag doen om de uitstoot van broeikasgassen in te tomen, leiden pas tot een wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot in 2030. Volgens het Internationaal Energie Agentschap, de belangrijkste energiedenktank van die industrielanden, kan dat 10 jaar vroeger gebeuren" Denk je echt dat we de CO2 gaan minderen door houtpellets op te stoken ? Misschien is die diepe geothermische energie niet de oplossing maar er zijn nog bronnen zoals getijden , algen en weet ik wat nog allemaal. We zullen wel degelijk een oplossing moeten vinden zonder CO2 voor onze energievraag want die vraag zal niet minderen . de bevolking blijft stijgen en Europe ( jouw vrienden dus) wil dat we electrisch gaan rijden ... Wat zei je ook weer : "kritiek geven is gemakkelijk maar een oplossing voorstellen daarentegen "... Wel Hans wat stel je voor ?

Meer biomassa dus meer CO2 ?????

"1. of je het hout opstookt of in de bossen laat liggen is de  CO² uitstoot." kotom we stoken de bossen op en het probleem is van de baan ?

Brecht de opslag, de buffer , is net het Europese grid .... daarnaast kan een waterkrachtcentrale ook als buffer dienen door bij teveel enerhie het water naar boven te pompen . Ik heb al een hoogspanningsleiding  vlak voor mijn huis ook zonder toestemming te geven . Ik weet ook niet of de leiding absoluut bovengronds moet hoor .... Ik zie dat men er  in Ijsland in slaagt 100 % van de energiebehoefte hernieuwbaar te maken . Natuurlijk zijn we eer nog niet maar willen of niet we zullen fors moeten investeren in hernieuwbare energie en een Europees netwerk. Ik geloof niet dat geld steken in meer CO2 met biomassa energie de oplossing is.

Jij wel ?

 

Jef heeft hier wel een punt vind ik.

Zelfs al zouden die pellets co2-neutraal zijn , dan is dat pas op langere termijn.

Maar het is wel nu, op dit eigenste moment, dat dringend de co2 emissie moet worden verminderd. Op dit moment zijn die pellets daarbij geen hulp. Zelfs geen verbetering ten opzichte van bijvoorbeeld aargas.

In die zin is dan misschien aardgas een betere voorlopige aanvulling dan pellets.??

charel

hangt af van de oorsprong.  als het resthout is, dat werd vroeger gedumpt en verteerd, en brengt daarbij evenveel CO² met zich mee, en dat op korte termijn.  als er bomen voor gekapt worden is er inderdaad een verschuiving van enkele tientallen jaren.

aardgas is zeker niet beter, je hebt net zo goed CO² bij de verbranding (en die is niet op een paar tientallen jaren weg te cijferen), maar je hebt vooral ook de problemen bij transport en ontginning, methaangas is ook niet echt onproblematisch.  en terwijl de CO² van pellets binnen 30 jaar zo goed als weg is, is dat die van aardgas niet.

heb wat weinig tijd nu, ik zou eens willen vergelijken hoeveel CO²/kWh warmte vrijkomt bij stookolie, aardgas en pellets, dat geeft een idee.

 

Ja, binnen dertig jaar weg. Of tegen die tijd co2 neutraal dus. Dat zou goed zijn moesten we die tijd hebben, intussen komt het er wel even goed bij net als met aargas. Daarom denk is dus dat het nu geen hulp is, nu dat het nodig is.

Transport van aardgas lijkt mij zeker niet problematischer dan bij pellets, daar gaan we niets van merken, het gaat ondergronds door een bestaand netwerk.

Oei, nooit gedacht dat ik ooit nog zou pleiten voor een fossiele brandstof. Dat was niet de bedoeling, ik ben nu gewoon aan het twijfelen over die voorlopige en hopelijk kortstondige bijpassing van energie.

Goed idee trouwens om eens de vergelijking te maken in co2- uitstoot. Ik heb geen idee.

charel

het gastransport is net een van de grootste problemen.  de lekken op de leidingen, zeker in rusland zijn enorm, om de paar 100 km staan daar blijkbaar installaties op de druk op te voeren, en zoals gezegd CH4 is niet direct een onschadelijk gas,   broeikasgaspotentiaal op 100 jaar van CO² = 1, van CH4 = 25 .  maar voor zover ik weet is het effect van CH4 op ons milieu langzamer dan dat van CO², maar ik kan me verdomd niet meer herinneren hoe dat juist zat.

 door gas dat uit moer

 

Hans,

 

CH4 is een zeer reactief gas. Het onmiddellijk effect als broeikasgas is veel hoger, maar het verdwijnt ook veel sneller uit de lucht. Sinds het jaar 2000 was de CH4-concentratie eerder aan het minderen, maar de laatste jaren gaat ze lichtjes terug omhoog, onder andere door gassen die uit moerassen ontsnappen.

aha, nu weet iok weer hoe het in elkaar zat, merci !

En voor zover ik mee ben komt er bij de verbranding van aardgas geen CH4 vrij, dat is namelijk voor een groot deel de brandstof zelf, er komt wel CO2 vrij zoals bij andere brandstoffen. Maar blijkbaar is dat bij aardgas maar de helft van bij aardolie. Vandaar dat aardgas als brandstof een stuk minder milieubelastend is. Nu nog te weten komen hoeveel er bij houtstook of bij pellets vrijkomt.

Wat hier wordt vergeten is dat de CO2 die vrijkomt uit verbranding van fossiele brandstof nog niet in omloop was! dat was mooi opgeslagen in de grond. Die van pellets echter waren al in omloop hier, dat is eerder wat recyclage. U kan het willen zien als een verkeerde term, maar volgens mij klopt die zeker. Als het uit afvalproducten komt, is het ideaal want die worden anders toch bijna nooit benut en dan gewoon omgezet tot CO2 zonder dat wij er winst uit halen. Maar fossiele brandstof, dat is een bron van nieuwe CO2. Vergelijk het met frisdrank flesjes. Flessen worden hergebruikt (in de media verscheen iet van dat coca cola de flesjes tot 30 keer hergebruikt, alvorens het te smelten enn nieuwe flesjes te maken). Dat zijn de pellets. anderzijds worden flesjes ook opnieuw geproduceerd, en dat is dan plots een nieuw flesje in omloop. Dat is fossiele brandstof. Dan is het toch makkelijk te zien dat het beter is om constant hetgeen er is te hergebruiken dan constant nieuwe flesjes in omloop te brengen.

 

Maar goed, we zijn het er dan toch over eens dat groene energie er zo snel mogelijk moet komen maar er voor het moment nog niet de mogelijkheid is om volledig groen te draaien.

klopt, niet tijdens de verbranding, wel tijdens de opstart van ketel of kachel.  maar dat zal wel niet zo heel veel zijn.  het grotez probleem zit bij ontginning en transport, overigens net zo bij stookolie.

er zit inderdaad minder CO² in de rookgassen van aardgas (7 a 9%) dan bij stookolie (11 a 13%), maar ik weet niet hoe dat zit als je dat omrekend naar warmteproductie.  stookolie heeft een groter energetisch vermogen dan aardgas.  en er is een jaar of 4-5 een vergelijkende studie verschenen over het stoken van aardgas en stookolie, en daar kwamen ze uit op quasi geen verschil tussen beide brandstoffen.

 

 

http://www.lowtechmagazine.be/2013/01/hoe-duurzaam-zijn-houtpellets.html

 

 

Met aanmaken had Hans het volgens mij over pellets maken en niet over in brand steken.
En uiteraard zijn pellets van volle bomen niet te verantwoorden (wat Electranel dus doet).

Wij verstoken een goede 20 zakjes per jaar. Maar daarom ga ik nog geen dure pellets kopen.
Er zijn ook lokale pellets aan €3,75/zak thuis geleverd die van zeer goede kwaliteit zijn.

Er zijn wel van die landen hoor. Maar die zijn dan ook uitzonderlijk vanwege hun geologie of dergelijke.
Denk maar aan IJsland (geothermie) en Noorwegen (90% waterkracht + wind + geothermie), El Hierro/Ferro (windenergie met opslag in water).

Je hebt natuurlijk snoeihout en snoeihout.
Bepaalde (de meeste) bomen groeien namelijk beter/sneller als ze gesnoeid of geknot worden. Dat hout zou op natuurlijke wijze niet afvallen of zelfs maar groeien.
Je moet dus een onderscheid maken tussen snoeihout en kreupelhout (dood hout die vanzelf afvalt).
Er zijn studies (geloof zelfs dat de link ergens op het forum staat) waaruit blijkt dat aangeplante bossen met bv. knotbomen die regelmatig worden geknot, vele malen meer biomassa aanmaken dan een bos die ongemoeid wordt gelaten.

Kijk naar knotwilgen. Knot je ze niet, dan groeit die traag en leeft hij kort. Bij knotten om de paar jaar heb je om de paar jaar dezelfde boom terug en kan die boom meer dan 100 jaar worden.

Je bent dan waarschijnlijk beter af met knotbomen om pellets te maken met uw rotatiebos.

Ook brandhout is maar efficiënter als de houtkachels dat zijn. En daar wringt het schoentje.
Zelfs goedkope pelletkachels hebben een rendement van meer dan 80%.
90+% van de bestaande houtkachels haalt hooguit 30-40%.

Op die manier is brandhout minder duurzaam.

Ik heb bewust geen label op mijn woning laten plakken en weet zelfs de officiële e-waarde niet. Omdat het om een verbouwing gaat was het niet verplicht.
Wel heb ik me laten leiden door de PH standaard en dat laten doorrekenen.

Maar waarom zou ik €1000 uitgeven aan een label?

Met €1000 kan ik meer dan 10 jaar stoken. En uiteindelijk is het dat wat telt.

Glycol zou moeten verboden worden in installaties die in de grond zitten. Er zijn milieuvriendelijker alternatieven.

De winst die met die pellets wordt gemaakt gaat dan weer wel naar andere groene energie.
Dus die €1 wordt er misschien zelfs €2 met als extra een betere tussenoplossing.

Jef,
Mag ik je vriendelijk vragen om jouw alternatief nu eens te geven. Een NU bruikbaar alternatief aub.

Kort over de huidige stand van zaken:
- internationaal grid is nog toekomst (daar kan Ecopower niets aan veranderen), dus moeten we (tijdelijk) lokale oplossingen zoeken
- op 100% groene stroom + buffering is het nog wachten / de technologie is er nog niet voor België.
- pellets uit snoeihout en resthout zijn ontegenzeggelijk beter dan fossiel (aardgas, mazout, kolen...), want dat hout zou sowieso in co2 omgezet worden zonder bruikbare warmte. Dus iedere kg co2 uit die pellets is 1 kg uitgespaarde co2 (aangezien die anders met bv. mazout zou uitgestoten worden). Dus het gaat hier niet om de Electrabel pellets (die zijn een ramp + onrendabele verbranding).
- ik investeer dan liever €1 in een betere tussenoplossing die opnieuw geld opbrengt, dan dat geld op te potten
- diversificatie is sowieso nodig voor bedrijven, maar ook voor de energiemarkt en het milieu

Dit hele proces heet transitie. Je kan niet van zeer slecht naar perfect gaan in 1 beweging of zonder minder slechte tussenoplossing.

Als je het eerste punt van dit onderwerp leest dan bestaat er een koolstofschuld van 38 jaar voor houtpellets met inderdaad 2 maren : we spreken inderdaad over hout dat geïmporteerd wordt enerzijds ( wat Ecopower hopelijk niet doet) maar anderzijds is die 38 jaar alleen van toepassing als er steeds onmiddellijk een nieuwe aanpalt gebeurt wat natuurlijk nooit kan .Er bestaan wel degelijk alternatieven die nu voorhanden zijn : bijkomende windmolens ( we zullen er niet snel teveel hebben) er kan gebruik gemaakt worden van de getijden ( bvb eb en vloed van de Ijzermonding og de Scheldemonding  hebben een enorme potentiële energie)  Maar het voordeel in jouw ogen dan toch namelijk " there is no alternative" wordt natuurlijk ook ingeroepen door de voorstanders van kernenergie en .... die produceren natuurlijk geen CO 2