biomassa hernieuwbaar ? | Ecobouwers.be

U bent hier

biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van jef-14
14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

127 Reacties

Reacties

afbeelding van Ilex
14/02/2016 - 16:09

Ik denk dat je wat hard van stapel loopt.

Biomassa is hernieuwbaar. Het correct gebruik van pellets is geen probleem. Al zou het 100 jaar duren eer de biomassa vernieuwd is, ze blijft wel degelijk hernieuwbaar in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.

 

De vraag naar pellets overstijgt het plaatselijk aanbod niet. Het misbruik/incorrect gebruik van plaatselijk gemaakte pellets wel. Als je pellets in oude centrales gaat stoken met een rendement van 30%, tja, dan moet je ze invoeren vanuit Canada etc.

 

Er moet voor gezorgd worden dat pellets alleen geleverd worden aan hoogrendementstoestellen. En aan huishoudens.

 

Lees dit artikel eens (moest je het al niet gedaan hebben): http://www.lowtechmagazine.be/2013/01/hoe-duurzaam-zijn-houtpellets.html

 

Voor mij staat het gebruik van pellets niet ter discussie. Wel de schijnheiligheid waarmee ze misbruikt worden door maffia Electrabel etc...

 

afbeelding van charel
14/02/2016 - 17:10

Ilex, het gebruik van pellets staat wel degelijk zwaar ter discussie.

Het grote probleem is niet alleen het misbruik, maar ook vooral dat die 100 jaar hernieuwtijd die men nu al noemt (ik dacht altijd aan 35 jaar) veel te lang is. Binnen 100 jaar (ook binnen 20 jaar) zijn we er niets meer mee als dan pas de uitstoot kan gecompenseerd worden want ondertussen hebben ze wel al die tijd de uitsoot niet verminderd, ondertussen is de uitstoot even goed blijven vermeerderen alsof we steenkool zouden hebben blijven opstoken.

En vanaf wanneer moeten we de uitstoot verminderen? Vanaf 2050, vanaf 3015 of vanaf nu ?

Ik ben vooral geschrokken van het grote aandeel dat die gepande biomassacentrale zou hebben opgeslokt van de totale Freyasubsidies. En pas op, het zou best kunnen dat die alsnog zullen moeten betaald worden.

afbeelding van Ilex
14/02/2016 - 18:44

Dat vind ik korte-termijn-denken.

Als de uitstoot van de pellets binnen 100 jaar teniet gedaan is, dan is dat toch goed? Dat is niet veel te lang, dat is realistisch.

 

Ok, het is geen oplossing voor het huidige probleem, maar daar kan je heel drastisch verandering in brengen (denk aan auto-vliegtuig-bootgebruik). De uitstoot van die voer/vaartuigen wordt nooit rechtgetrokken.

 

Het probleem is dat men nu alweer focust op één groene energievorm, maar ondertussen gewoon verder blijft prutsen met fossiele energie onder het mom "er is geen alternatief, want kijk maar, zelfs pellets duurt te lang".

 

We zullen een zo gevarieerd mogelijk energieverbruik moeten nastreven.

afbeelding van charel
14/02/2016 - 22:39

Inderdaad, dat is korte termijn denken. En in dit geval moet je denken op korte termijn. We zijn er namelijk niets mee geholpen als het pas binnen 100 of 50 of zelfs binnen 20 jaar pas co2 neutraal zou zijn want dat is VEEL TE LAAT. 

afbeelding van Ilex
15/02/2016 - 19:40

We zijn er wel mee geholpen dat de nu geproduceerde CO2 van pellets binnen 100 jaar teniet gedaan is. Het probleem is dat ze er 100 jaar geleden al mee hadden moeten beginnen...

 

Het korte termijndenken zal toch echt elders gehaald moeten worden... Lees mijn eerdere post.

afbeelding van dirk andelhofs
14/02/2016 - 21:30

Daar gaan we weer ..

Je kan het vernietigen van pellets in oude steenkoolcentrales toch niet vergelijken met het verbranden van pellets in een hoogrendement kachel van een passiefhuis.

 

Zolang we onvoldoende opslagmogelijkheden hebben voor zon en wind, zijn pellets een goed alternatief.

 

In plaats van zitten af te geven op de pelletfabriek van ecopower zouden we beter met z'n allen wat bomen gaan planten.

Daar wringt namelijk het schoentje ..

 

Dirk

 

 

 

 

 

afbeelding van charel
14/02/2016 - 22:48

Dirk,

Je kan dat inderdaad niet vergelijken. Verbranden van pellets in een oude kolencentrale is de zaak helemaal belazeren.

Maar ook het verbranden van pellets op de properste manier zal nog veel Co2  in de lucht brengen.

Op korte termijn (en zo moeten we wel denken) is het verbranden van pellets geen alternatief voor het verbranden van fossiel.

Waarmee ik hoegenaamd niet wil zeggen dat we beter fossiel blijven verbranden. We moeten maximaal inzetten om zowel fossiel als biobrandstof opzij te schuiven.

Bomen planten moet je zeker doen maar het helpt de eerste 35 jaar geen ene moer als je er evenveel opstookt.

afbeelding van jef-14
15/02/2016 - 06:29

Ik citeer Dirk : "Zolang we onvoldoende opslagmogelijkheden hebben voor zon en wind, zijn pellets een goed alternatief." Daar wringt nu net het schoentje ! Ecopower investeert in CO  productie  . Het geld van de pelletfabriek gaat alvast niet naar een echt hernieuwbare energie

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
15/02/2016 - 11:04

 

 

De oorsprong van dit misverstand moet worden gezocht bij het IPCC. In 1996 schreven ze, vrij vertaald  van het AR5-rapport, het volgende: "Het verbranden van biomassa wordt verondersteld een netto gunstige invloed te hebben op de opwarming, aangezien de verbranding van biomassa gecompenseerd wordt door nieuwe aangroei". Nu beginnen ze in te zien (Cherubini 2011 en 2012, laatste AR5-rapport bladzijde 714, "dat er een tijdsverloop is tussen de verbranding en de wederaangroei. De tijdsvertraging kan enigszins worden opgevangen door de snellere opname van meer CO2 in de oceanen, CO2 die op latere datum terug wordt afgegeven. Er kan ook een invloed optreden op het albedo. Het is een complex probleem en verder onderzoek zal nodig zijn."

 

Het is dus op aanwijzing van het IPCC dat Europa biomassa opgenomen heeft als hernieuwbare energie. Bijna in alle landen staat de bio-energie op praktisch gelijke voet met de zonne- en windenergie samen. Het kan ook bijna niet anders om aan de vooropgestelde quota te komen. De tijd dat zon en wind energie opleveren is te kort in het geheel. Wind heeft het voordeel een basiselektriciteit te kunnen leveren wanneer het waait. De zon heeft het voordeel dat ze tijdens de dagelijkse pieken schijnt, maar dan vooral in de zomer en tussenperiodes en wel zeer beperkt in de totale tijd.

 

We hoeven ook niet 35 of zelfs 100 jaren te wachten om reeds compensatie te bekomen. Deze begint zeer snel, en jong groeiend hout vangt het meeste CO2. Vele studies wijzen uit dat een jong bos veel meer CO2 opvangt dan een volgroeid bos.

afbeelding van Ingir
15/02/2016 - 17:57

Het grootste probleem op dit moment is dat niet de aanplant van biomassa wordt gesubsidieerd maar het verstoken/bijstoken van biomassa. Door die subsidie worden kosten nog moeite gespaard (lees: ten koste van alles) om biomassa in de verbrandingsovens te krijgen, ook bijstook in kolencentrales is geen probleem.

 

Het te verwachten resultaat is dat biomassa in hoog tempo wordt opgestookt (binnenharken subsidie) en dat de evenredige hoeveelheid aanplant achterwege blijft...

afbeelding van Ilex
15/02/2016 - 19:36

Dat kan je Ecopower niet verwijten....

afbeelding van m2ts
15/02/2016 - 19:43

Hier lijken me wel enkele topics door elkaar te lopen:

I) In hoeverre is de algemene vergadering van Ecopower een praatbarak?

Enkele mogelijke vragen/opmerkingen:

 • Een veto van een aandeelhouder lijkt me heel ongewenst.
 • Is het gewenst dat de raad van bestuur de operationele zaken beslist of is dit toch beter volgens stem van aanwezige aandeelhouders (die bv. niet altijd kennis of tijd hebben om alles uit te pluizen)? Moet dat zijn met een 2/3 meerderheid? Of bv. dat een beslissing van de RvB kan ongedaan gemaakt worden als 2/3 van de aanwezige aandeelhouders hun afkeur laten biljken?
 • Stel dat een ruime meerderheid van de aanwezigen hun afkeur had laten blijken, had de pelletsfabriek er al of niet gekomen? Dit kunnen we eigenlijk onmogelijk weten.
 • De pelletfabriek komt op de agenda van de volgende vergadering, maar wat is de concrete vraag? Stel dat de vraag is "Had de pelletfabriek wel moeten gebouwd worden?" en opnieuw zegt een (ruime of nipte) meerderheid 'ja'? Hoe staat je daar tegenover jef-14?

II) Is biomassa al of niet hernieuwbaar? (=topic vraagstaart)

 • In theorie wel, maar uit de praktijk biljkt dat de heraanplant soms gewoon wordt vergeten.
 • Is het realistisch te stellen dat nooit meer iets zal verbrand worden?
 • Is het niet beter dat mensen pellets verbranden in hun kachel, dan afvalhout (leemplaten, beschilderd hout, treinbilzen,...)?
 • Gaat het wel om pellets als probleem? Is hét basisfeit gewoon niet dat onze energiehonger te groot is en we met duurzame energietechnieken er nooit gaan geraken om onze huidige energiehonger te stillen? Moeten we oa. voor verbranding niet inzetten op én pellets (naast wind, zon,...) én een serieus energiedieet?

III) Afhankelijk van voorgaande: is Ecopower dan wel zo 'groen': zijn er betere alternatieven?

 • Stel dat jef-14 en anderen echt vinden dat Ecopower niet hadden mogen investeren in een pelletsfabriek: zijn er betere/andere/groenere alternatieven?
 • Wat moeten dan de "specificaties" van zo'n bedrijf zijn?

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
16/02/2016 - 10:35

 

 

Had Ecopower daar niet zelf reeds op geantwoord? Was het niet zo dat ze te weinig vergunningen bekomen om voldoende windmolens te plaatsen?

afbeelding van jef-14
17/02/2016 - 14:58

1 - Als aandeelhouders wel mogen praten over zo'n enorme investering maar niet mogen beslissen is de A.V van Ecopower een praatbarak ! De pelletfabriek komt inderdaad op de volgende A.V van de praatbarak maar heeft dat nog zin ? Wat mij betreft is de vraag of Ecopower wel de aangewezen bouwheer is van een pelletfabriek . Indien niet is de meerderheid gewonnen voor verkoop?

2-biomassa is in de praktijk niet hernieuwbaar een bedrijf dat beweert dat dit wel het geval is kan de uitgestoten CO2 compenseren door aanplant. Of je beter afvalhout verbrandt in je kachel doet niet terzake. De geproduceerde kachels zullen dit niet verhinderen. Wat kies jij pest of cholera ? Als beiden kunnen voorkomen worden hoeft pest cholera niet uit te roeien of wel ?Zetten pellets ons op een energiedieet ????

3-Ecopower investeert in pellets op een ogenblik dat broeikasgassen een enorme bedreiging van de volksgezondheid vormen. 

Onze energie moet dus meer klimaatneutraal worden. Indien Ecopower teveel middelen heeft voor het potentieel aan windturbines of zonnepanelen moet er eens nagedacht worden over onderzoek naar bvb algen die olie produceren, getijden , geothermische energie zoals de diepe boringen in de kempen die nu bezig zijn.

pellets zijn nu een bron van extra broeikasgassen en houtkap dus een energiebron van het verleden niet van de toekomst!

We stikken mensen !!!!!

afbeelding van Ilex
17/02/2016 - 16:02

Ik blijf erbij dat je nu toch echt wel de verkeerde op de korrel neemt. En de verkeerde energiebron.

Het is niet de schuld van de pelletgebruikers dat de uitstoot van CO2 ongekende hoogtes heeft weten bereiken.

En hoe jij kan staven dat biomassa niet hernieuwbaar is, is mij een raadsel. Er zit enkel vertraging op.

afbeelding van jef-14
17/02/2016 - 16:43

Zorgen pelletgebruikers dat de hoveelheid fijn stof niet afneemt of dragen ze een steentje bij ?

Hout is inderdaad een hernieuwbare energiebron met vertraging maar dat is steenkool of gas of aardolie ook. Alleen is die vertraging te groot met de huidige luchtverontreining vrees ik.

afbeelding van m2ts
17/02/2016 - 18:48

Ook ik blijf erbij dat je nu toch echt wel de verkeerde op de korrel neemt. En de verkeerde energiebron.

 1. Heb je voorbeelden van A.V.'s bij Ecopower waar de meerderheid van de aanwezigen over een belangrijk thema optie A hadden naarvoor gebracht, maar waarbij de RvB totaal iets anders heeft beslist. Zo ja, dan is dat een praatbarak. Heb je zo'n voorbeeld in het verleden? Als je dit niet vindt, dan kan je m.i. niet echt zeggen dat het een praatbarak is. De vraag of Ecopower wel de aangewezen bouwheer is, lijkt me interessant om te stellen op een A.V.
 2. Biomassa van pellets lijkt me wel hernieuwbaar te kunnen zijn. De lijst die Ecopower opsomt lijkt me wel te voldoen aan hernieuwbaar, maar m.i. wel iets te algemeen geformuleerd. Merk wel op dat geproduceerde pelletkachels verdere verbranding ook niet zullen verhinderen. Ik heb nergens beweerd dat pellets ons op een energiedieet zetten. Maar als mensen graag nog een 'vlam' in de woning hebben (daar ben ik behoorlijk overtuigd van dat nog steeds veel mensen dat willen), dan lijkt me extra isolatie aangewezen (=energiedieet) en dan kunnen ze m.i. pelletes verbranden, liefst van een bedrijf zoals Ecopower.
 3. Volgens deze bron hadden we 10,5 % groene stroom, maar uit die lijst blijkt dat ongeveer 50% te maken heeft met "verbranding", dus extra CO2, luchtverontreining,...  Dus hebben we volgens jouw redenering eigenlijk maar 5,38% "echt" groene energie. Met alle respect, maar hoe ga je de resterende 94,62% (!) opvangen zonder dat er extra broeikasgassen en houtkap aan te pas zullen komen? En is Ecopower in de positie om hieromtrent onderzoek naar te doen? Zo lijken algen me in een experimenteel statium te zitten.
  I.v.m. 'zijn er alternatieven' bedoelde ik eigenlijk niet 'zijn er alternatieven voor pellets', maar wel 'zijn er betere alternatieven voor Ecopower'? Kan ik maw met 250 EUR een bedrijf vinden die "écht" groene energie aanbiedt (waaronder elektriciteit) en waarvan de aandeelhouders beslissingsrecht hebben.

Maar goed, ik vrees dat we het best houden bij "let's agree to disagree"....

afbeelding van m2ts
17/02/2016 - 18:55

Trouwens: die 5,38 % is enkel van Vlaams Gewest. Als we er de "ingebedde" energie bijnemen die nodig was om onze producten afkomstig uit China, Taiwan,... te maken, dan denk ik dat we de komma nog hééééééééél veel naar rechts mogen opschuiven.

afbeelding van dirk andelhofs
17/02/2016 - 21:25

Het allerbelangrijkste is volgens mij dat we fossiele voorraden zoveel mogelijk onder de grond houden.

Pellets kunnen daar zeker bij helpen.

 

Beter de pijlen richten op onze minister van (tegen) leefmilieu die weigert om de dringend noodzakelijke 10000 ha extra bos aan te planten.

Erger zelfs .. bedrijven als H essers mogen zomaar een kaalkap organiseren, terwijl de Ford terreinen een beetje verderop er ongebruikt bij liggen.

 

Dirk

afbeelding van charel
17/02/2016 - 21:45

Dirk,

Het is inderdaad belangrijk om de fossiele voorraden onder de grond te houden en pellets kunnen daar inderdaad bij helpen.

Maar pellets helpen niet om binnen de 35 jaar de co2 in de lucht terug te dringen, net zoals fossiel dat niet doet. En dat is in feite het streefdoel.

afbeelding van jef-14
18/02/2016 - 06:34

Hoe kan hout in de huidige context hernieuwbaar zijn als je weet dat oppervlakte bos wereldwijd blijft afnemen ?

In theorie is biomasdsa inderdaad hernieuwbaar maar het blijkt niet uit de praktijk. Dat ecopower zegt dat ze lokaal resthout gebruiken betekent finaal alleen maar dat dit lokaal hout door anderen ingevoerd moet worden om aan de vraag te voldoen.

Het argument dat er geen alternatief is wordt ook gebruikt voor kerncentrales . Het houdt geen steek want er wordt niet geïnvesteerd in ( onderzoek) naar alternatieven. Vlaanderen moet inderdaad meer bos planten maar wat vinden jullie van boeren die alleen oogsten maar nooit zaaien ???? Kan men van hout pellets blijven maken zonder hout te planten ? Ik schiet op de verkeerde hoor ik. Wel ik aanvaard van een socialistische burgemeester minder dat hij enorm "bijklust" dan van een liberaal.Is dat onlogisch ? 

 

afbeelding van m2ts
18/02/2016 - 14:50

Dat Vlaanderen geen extra bos aanplant en dat anderen hun hout moeten importeren, kan je toch moeilijk Ecopower verwijten? Als ik en mijn buurman elk 10 bomen planten en na een aantal jaar hakken we er al eentje om voor in onze houtkachel, maar mijn buur plant er ondertussen geen bij, maar ik wel. Moet ik dan besluiten dat ik maar beter niets doe?

 

Persoonlijk vind ik het niet de verantwoordelijkheid van een coöperatie zoals Ecopower om onderzoek te doen naar alternatieven (bv. algen, getijdevorming,...). Maar dat is dus een persoonlijke mening. Als blijkt uit onderzoek dat groene optie A haalbaar is, dan kan Ecopower daar mss mee in investeren. Bv. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2552269

 

Merk op dat kerncentrales niet werken op hernieuwbare energie. Bovendien is een kernramp van een andere orde dan een bosramp (bv. brand). De vergelijking tussen pellets en kernenergie vind ik dus niet gepast.

 

Een boer die alleen oogst en nooit zaait vind ik dom. (cfr. niet-duurzame pellets). Maar een boer die oogst en terug zaait vind ik slim (cfr. Ecopower). Dus begrijp ik het punt niet zo goed dat je wil maken.

 

Je laatste zin begrijp ik niet. Kan je aub wat extra uitleg geven?

 

 

afbeelding van jef-14
22/02/2016 - 06:31

Mijn laatste zin ? Wel ik kan me inbeelden dat Electrabel en milieu niet vaak samenlopen maar het " groene" Ecopower dat het zinvol vindt om extra CO2 te produceren omdat ze "teveel middelen" hebben ??????

Plant Ecopower bomen ? Zover ik weet oogsten ze alleen dat heet roofbouw 

 

afbeelding van m2ts
23/02/2016 - 00:02

Dat hoeft toch niet? Als ik bij winkel X bio-producten inkoop, dan verwacht ik dat die winkel écht bio-producten inkoopt bij een bio-boer. Ik verwacht niet dat deze winkel - om écht bio te zijn - zelf zijn bio-groenten begint te zaaien/planten en oogsten. Ik verwacht ook niet van Ecopower dat ze zelf bos beginnen te planten.

 

Dat gezegd zijn zou verwacht ik eigenlijk wel wat meer cijfers dan de beperkte opgesomde lijst bij hun groene energie. Om welke duurzame bossen gaat het hier precies? Wat is het aandeel van 'bos' versus 'houtzagerij',...

afbeelding van m2ts
18/02/2016 - 14:55

Charel, stel dat we 40% kunnen besparen op fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie, gas,... (ik weet het, 40% is nogal drastisch), maar dat blijkt dat we zo energie tekort hebben. Stel nu dat we er zo 10% tekort hebben, wat we opvangen met pellets. Dan heb je - alhoewel je pellets éxtra  gebruikt - toch nog een 30% besparing op de oude situatie. Maar dan moeten we wereldwijd wel naar een serieus energiedieet.

 

Dit idee komt uitgebreider aan bod in "Zo lossen we de energiecrisis (nooit) op" op lowtechmagazine.be.

afbeelding van charel
18/02/2016 - 17:32

@ m2ts

Ik heb dat artikel eens (diagonaal) gelezen en het is inderdaad deprimerend. Het is zoals dweilen met de kraan open.

Volgens dat artikel is er nog niets aan Co2 gemindert, ook niet met de toevoeging van kernenergie, wind-, water- en zonneenergie.

Ook niet met de toevoeging van energie van biomassacentrales en de pelletsindustrie, maar dat is logisch want die produceren zelf co2.

Dat komt voor een deel omdat we per persoon meer energie verbruiken, daar zouden we iets aan kunnen doen.

Maar dat komt voor een veel groter deel omdat de wereldbevolking nog steeds ontzagwekkend blijft stijgen. We blijven teveel kinderen op de wereld zetten die allemaal ook veel betere en langere levenskansen hebben. Soit.

Dat wil niet zeggen dat we niet nog veel meer moeten inzetten zo veel mogelijk schone energie te produceren.

KOSTE WAT HET KOST!

En wellicht is het dan minstens even belangrijk dat we minder, veel minder, energie gaan opsmossen.

DAT MOET KUNNEN ! Er worden en zijn al vele woningen gebouwd die zonder energie kunnen (passief), waarom zou het dan niet voor een hele straat, een heel dorp enzovoort kunnen? Het kan , maar het wordt door de overheid niet langer aangemoedigd, om het zwak uit te drukken. Onbegrijjpelijk.

 

 

 

afbeelding van Ingir
18/02/2016 - 17:47

Zo onbegrijpelijk is het niet, overheden verdienen bakken met geld op energie en dat willen ze graag zo houden. Met passiefhuizen kan het energieverbruik drastisch gereduceerd worden en daarmee de inkomsten van (semi-)overheden.

 

Het is niet voor niets dat alle aandacht wordt gericht op onrendabele "duurzame" opwekking, hiermee wordt het energieverbruik niet verminderd en het maakt de overheid niet uit of er belasting wordt geheven over fossiele of hernieuwbare energie.

afbeelding van m2ts
18/02/2016 - 22:21

Klopt. We zouden denken aan Rusland en OPEC-landen die rekenen op inkomsten uit olie/energie om hun staatskas op peil te houden. Maar België is ook aan verslaafd aan inkomsten uit energie. Als ze bv. mobiliteit serieus nemen, zouden ze het STOP-principe moeten toepassen. Dat zou dus oa. minder file, minder luchtvervuiling, minder olieverbruik en betere mobiliteit betekenen. Helaas betekent het voor de staat ook minder belasting-inkomsten (BTW, inschrijvingstaks, accijnzen,...). Om de publieke opinie te paaien investeren ze dan maar 140 miljoen euro in elektrische auto's. Je weet wel, aan dezelfde fabrikant die dieselgate in gang heeft gezet. Het betekent wel minder lokale uitstoot, maar het energieprobleem en het mobiliteitsprobleem wordt er helemaal niet door opgelost. Geef toe: absurder dan dat kan het niet worden. En dat is nog maar 1 voorbeeld dat "overheden bakken met geld verdienen op energie en dat ze dit graag zo willen houden", zoals Ingir al zei.

 

Het is dus inderdaad dweilen met de kraan open, druppels op een hete plaat of water na de zee dragen. Dat gezegd zijnde weerhoudt het ons gezin niet om te wonen in een nulenergiewoning (hoog comfort, weinig energieverbruik, veel natuuriljk licht,...), het STOP-principe toe te passen (uitwaaien in de buitenlucht, in beweging zijn, weinig file, verdienen dankzij de fietsvergoeding,...) en te investeren in bedrijven die groene energie hoog in het vaandel draagen (nl. Ecopower). En als er dat meer doen, dan maken vele kleintjes een groot, geef je een signaal aan buren/vrienden/ouders ad schoolpoort/... Hoop doet leven zeker ;-).

afbeelding van limer
19/02/2016 - 11:42

Vandaar dat de overheid (ministers etc.) ook zo verweven zitten in de raden van bestuur van alle energieleveranciers en nutsmaatschappijen.

Ze gaan hun eigen niet in hun vingers snijden, met nieuwe maatregelen.

Eerder ervoor zorgen, dat ze op lange termijn MEER inkomsten genereren (promotie van warmtepompen, electrische auto's, aardgas, .....)

 

 

afbeelding van dirk andelhofs
19/02/2016 - 13:38

Ondertussen komt er in de verenigde staten elk jaar meer dan 50 miljoen ton methaan vrij. (een zeer krachtig broeikasgas)

Volgens recent onderzoek zou dit een gevolg zijn van de schalie gas/olie productie.

 

 

Dirk

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.