biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

Reacties

Hoe veel we ook discussieren, feit is dat de olie en gasproductie nog steeds toenemen en bijgevolg de CO2 uitstoot ook. Het probleem zal zich uiteindelijk zelf oplossen. Ik zou eenswillen zien dat deklimaatconferentie gaat zeggen tegen SaouidiArabie en consoorten datze mindermoeten gaan produceren. Ooit komt dit wel, vandaar dat we weg moeten van fossiele brandstoffen

Limer,

Ik probeer in volgorde van uw tekst te antwoorden:

- Geen belangen bij de aardgasdistributie, gelukkig maar want het is een vorm van energieopwekking die onvermijdelijk en terecht zal moeten verdwijnen.

- het is helemaal niet moeilijk om te snappen dat stoken van hout een gesloten circuit is en fossiel niet. Men moet mij dat heus niet meer vertellen. De kring sluit zich echter pas na 30 jaar.

- er valt veel te zeggen over die oplossing om voor elke m³ fossiele brandstof een evenredig aantal m² bijkomend bos aan te planten. Dan zou je dus vrijwel onmiddelijk energieneutraal kunnen zijn. Ook voor hout of pellets zou je dat kunnen doen bovenop het vervangen van de omgehakte bomen. Zoals ik eerder al fantaseerde: 1 boom om de opname van de oude te compenseren en bijkomend 1 boom om het verbranden van de oude te  compenseren. Ik zou echt wel willen dat het kon.

- ik heb inderdaad voor nu onmiddelijk ook nog geen oplossing, ik zeg enkel dat pellets dat op korte termijn niet zijn net zoals aardgas dat niet is. Moest ik de oplossing weten dan zou ik hier mijn tijd niet meer verkloten.

- uw laatste opmerking vind ik veruit de meest waardevolle in heel deze discussie.

charel, ik doe niet onnozel:

129: We hebben die tientallen jaren, vooraleer het CO-neutraal wordt, niet en ondertussen brengt het verbranden van die biomassa net zo veel vervuiling te weeg als aardgas. Dus als we die vervuiling willen (moeten) terugdringen nu het nodig is (binnen de 15 jaar) dan zijn die pelliets nu geen betere oplossing dan aardgas.

148: Pierre, ik had dacht ik toch geantwoord, zij het dan misschien niet duidelijk genoeg, het komt hier op neer.
Ik heb namelijk geen oplossing op korte termijn (nu dus) om die nog nodige voorlopige aanvulling van energie op een volledig ecologisch verantwoorde wijze te voorzien.
Ik stel enkel maar dat pellets dat ook niet zijn, en ik stel me daarom de vraag: Als pellets dat niet zijn, waarom hierin dan investeren terwijl je dan net zo goed een bestaande, ook niet ecologische, oplossing kunt aanhouden.

215: Verbranden van biomassa is op korte termijn geen goed alternatief voor aardgas.

221: dat ik daarom van mening ben dat we voor zolang dan ook het weliswaar net zo goed vervuilende aardgas nog even kunnen aanhouden.

230: Mijn punt was dat bioverbranding op dit moment niets beter is dan aargasverbranding, er komt nog altijd evenveel CO2 en fijnstof in de lucht.

286: Ik blijf voor de volgende 10-tallen jaren, en als voorlopige aanvulling, het verbranden van biomassa niet beter vinden dan aardgas, het spijt me.

289:  Hans, je zegt in je laatste post net hetzelfde als wat ik beweer, namelijk dat het voor de eerste tientallen jaren in feite niet uitmaakt of we aardgas of hout opstoken.

dit is een kleine bloemlezing (maar verre van volledig) van wat jij geschreven heb, inderdaad zorgvuldig gekozen.  daarin kom je telkens weer tot dezelfde vaststelling, de eerste X aantal jaren maakt het naar CO² uitstoot niks uit. en tenzij je inderdaad enkel maar focust op de eerste 10 of 20 jaar maakt dat niet veel uit, als je al de andere vervuiling van aardgas niet meetelt, iets waar jij steeds mooi omheen fietst.  maar je vergeet dat je de daaropvolgende jaren je dank zij de biomassa merkelijk beter zult scoren dan met aardgas, eens die "koolstofschuld van de biomassa gedelgd is, tyerwijl die van b.v. aardgas lekker doorloopt.  ik kijk verder dan mijn neus lang is.

ik heb dus even de grote hoop van jou interventie's teruggelezen, en ik heb eigenlijk geen alternatieven gevonden die direct toepasbaar zijn.  en dus blijft voor mij de biomassa een tussenstap tot we hopelijk een betere oplossing hebben.
 

Hans,

Je hebt me prima geciteerd nu. Ik sta hier nog altijd volledig acher.

Nuancering op uw commentaar:

Niet de focus op 10 of 20 jaar maar eerder 20 of 30 jaar. Soit, ik ga niet verder discuteren over het juiste aantal jaren.

De andere vervuilingen van aardgas niet meegerekend? Inderdaad,want procentueel ken ik de eventuele nevenvervuilingen van aardgas niet, ook niet die van pellets. Wellicht zijn er bij beiden nog een aantal voor- en nadelen die we niet helemaal juist kunnen inschatten. Dus ja, daar fietsen we dan gemakkelijkheidshalve maar omheen.

Ik vergeet zeker niet dat je de daaropvolgende jaren met biomassa beter kunt scoren dan met aardgas. Ik ga er wel van uit en ik meen zelfs dat het een noodzaak is dat we in die jaren geen biomassa noch fossiel zullen nodig hebben.

Je hebt van mij inderdaad geen alternatieven gehoord die direct toepasbaar zijn, ik heb ook nooit beweerd dat ik die zou hebben, ik heb enkel willen aantonen dat pellets op korte termijn geen alternatief zijn, dat het op de ons opgelegde termijn geen verbetering zal brengen, net zoals aardgas geen verbetering zal brengen.

En daarom dat ik me afvraag, moet er dan wel worden geinvesteerd in iets dat geen verbetering is, kan men dan dat geld niet beter gebruiken om de overgang naar ecologisch sneller te kunnen maken.

En plant dan verder bomen zo veel je wilt  en zoveel je kunt zonder ze te verbranden.

Voilà

Dirk,

Het is misschien mogelijk met die grassen en bij uitbreiding met snoeiafval, ik heb er wel een paar vragen en opmerkingen bij.

In feite gebruik je dan landbouwgrond om er een gewas op te telen dat niet als voeding zal dienen maar als brandstof

In de natuur en ook in de landbouw heb je naast de CO2 kringloop ook nog een andere kringloop die moet gesloten blijven. Planten groeien en sterven en geven hun opgenomen voedingsstoffen weer af aan de bodem om nieuw leven te kunnen geven. Of ze worden opgegeten door mens en/of dier die het verteren en op hun beurt de voeingstoffen weer terug geven aan de grond door bemesting, of ze worden gecomposteerd waarbij de voedingsstoffen ook weer kunnen teruggegeven worden aan de bodem. Ook die gesloten kring mag je volgens mij niet onderbreken. Je kan bijvoorbeeld niet alle planten voortdurend oogsten zonder iets gelijkwaardig terug te geven aan de bodem. Bij verbranding lijkt mij dit moeilijk.

Ik vraag me ook af of welke manier die grassen dan kunnen omgezet worden naar een hanteerbaar en kachelgeschikt materiaal en hoeveel productieverliezen dat eventueel met zich zou meebrengen.

Ik wil me er niet over uitspreken maar dit zou ook wel eens minder simpel kunnen zijn dan het lijkt.

 

 

charel. 

ik citeerde jou in 301 << namelijk dat het voor de eerste tientallen jaren in feite niet uitmaakt of we aardgas of hout opstoken. >>

jou reactie 302 << Het is niet eerlijk dat je ergens een stuk van een zin uithaalt zonder de rest er bij te zetten, ik noem dat manipulatie >> 

ik citeer je dan weer in 215: << Verbranden van biomassa is op korte termijn geen goed alternatief voor aardgas. >> 

en in 211 <<  dat ik daarom van mening ben dat we voor zolang dan ook het weliswaar net zo goed vervuilende aardgas nog even kunnen aanhouden. >>

en dan schrijf je weeru << Je hebt me prima geciteerd nu. Ik sta hier nog altijd volledig achter. >>

je schreef daarstraks ook nog : << En dan verdraai je heel mijn betoog tot het tegenovergestelde van wat ik hier al veel te lang moet herhalen: IK ZOU NU VOLGENS JOU ZEGGEN DAT HET NIETS UITMAAKT WAT WE STOKEN EN DAT IK BLIJF ZEGGEN DAT HET GEEN BAL UITMAAKT??I >>

dus eerst manipuleer ik dus jou tekst, en als ik er nog een paar quasi identieke (niet woordelijk, maar inhoudelijk) citeer sta je er weer helemaal achter, het wordt tijd dat je eens beslist wat je wil.  zie je niet dat je jezelf tegenspreekt ?

kijk, er is op dit ogenblik geen alternatief, en nu hebben we 2 (of meer) keuzes, eentje heet aardgas en eentje heet biomassa.  we nemen makkelijkheidshalve aan dat beide op CO²-uitstoot gelijkliggen (wat ik meerdere keren weerlegd het met uitspraken, links en een grafiek, maar goed ).  neem dat die CO² van biomassa op 50 jaar (ik neem het nu bewust wat langer) weggewerkt is, dan heb je dus 2% winst per jaar, maar dat negeren we ook nog even.  na 50 jaar is de uitstoot dus gereduceerd tot nul, die van aardgas nog altijd 100%.  dus kan je toch niet zeggen dat het geen bal uitmaakt en we voorlopig net zo goed of beter aardgas kunnen stoken ? waar ik uit versta, als biomassa geen goed alternatief is blijven we bij het oude en verkiezen we dus aardgas.

en ik ben absoluut voorstander, en dat heb ik al eerder gezegd, om direct met biomassa te stoppen als we een alternatief hebben dat geen CO², maar ook geen andere vervuiling of problemen met zich teweeg brengt.

Hans,

Hoe langer en complexer je telkens jouw verweer maakt, hoe meer ik vrees dat je de essentie van mijn stelling niet begrijpt, Die is nochtans heel kort :

Om binnen 15 jaar de CO2 uitstoot te verminderen helpt het totaal niets om aardgas te vervangen door pellets.

Je zegt:" Ik wil direct stoppen met biomassa als we een alternatief hebben dat geen CO2, maar ook geen andere vervuiling of problemen met zich teweeg brengt " Daar kan ik inkomen.

Maar dan kan je even terecht zeggen:" Ik wil direct stoppen met aardgas als we een alternatief hebben dat geen CO2, maar ook geen andere vervuiling of problemen met zich teweeg brengt "

En wees eerlijk: is biomassa nu dat alternatief dat geen CO2 of andere vervuiling met zich mee brengt? Neen toch?

En denk er aan: het gaat minstens over de komende 15 jaar hé !

Brecht en alle anderen (@ Charel: 't zal wel zijn dat ik optimistisch ben ! Jij niet ?),

  Je vindt het dus  J A M M E R  dat mijn 'alternatief'  G E W O O N  bestaat uit "interconnectiviteit gecombineerd met enkel zonne- en windenergie ?"  Mag ik dat een  K R A S S E  uitspraak vinden ? Voel je alsjeblief niet aangevallen - aan jouw weerwerk heb ik meer dan aan al de rest. Je vindt het dus jammer dat ik géén bijkomende vervuilende stroomcentrales wil neerpoten ?  Maar uitsluitend in windstroom wil investeren ? WANT, ik citeer je: "Maar zelfs dan nog mankeert er een buffer." Dat beweer jij nu al de hele tijd. En vele anderen ook. Maar ik heb noch jou noch iemand anders één bewijs daarvoor weten leveren ! Ondanks dat ik daartoe meerdere malen gevraagd heb. Sommigen op dit forum zijn bijzonder beslagen in het ontwijken van netelige vragen die hen tot een ander inzicht zouden dwingen dan ze jaren geleden hadden. Men ouwehoert liever verder over: "ik zie geen andere oplossing dan biomassa."  Dus ga ik het NOG 1 KEER proberen (en dit is echt de laatste keer, als 't eurootje nog steeds niet valt na deze reactie, hou ik het echt voor bekeken): Vooreerst: als ik aangeef dat ik zonnestroom als een private investering beschouw, dan is dat omdat deze discussie in essentie handelt over de aanwending van publieke middelen. We subsidiëren zowel windstroom, biomassacentrales als gascentrales (die laatsten betalen we een vergoeding om niet te draaien). Nieuwe zonnestroom subsidiëren we niet meer (= private investering). Dat klinkt misschien gek, maar is correct in het huidige stadium van onze transitieroute. Ik ga daar heden niet verder over uitweiden.  I. Het is onwaarschijnlijk hoeveel mensen beweren dat je met 'extra' biomassacentrales zon en wind zou kunnen 'bufferen'. Idiote napraterij is dat. Immers: een  b i j k o m e n d e  biomassacentrale levert  g e e n  bijkomende buffer ! Het is niet omdat je een  b i j k o m e n d e  biomassacentrale gaat bouwen, dat je ook maar iets verhelpt aan het eerste van de 2 door jou geschetste problemen: het 'Pinksteren' probleem. Het is niet: 
 • door  e x t r a  productiecapaciteit te voorzien; 
 • en die vervolgens stil te leggen;
 • dat er ineens  e x t r a  ruimte komt voor zon- en windstroom (waardoor het 'Pinksteren' probleem zich niet meer zou voordoen) ! 
Ik moet daar toch géén wiskundig bewijs van leveren ? n + 1 - 1 = n ? Op net dezelfde manier zou een  b i j k o m e n d e  gascentrale ook geen extra buffer opleveren. Vergelijk: een bijkomende spaarbekkencentrale zou dat WEL doen ! Een flexibele biomassacentrale kan dus slechts extra buffer leveren IN ZOVERRE ze productiecapaciteit met 'baseload' of 'must run' karakter VERVANGT ! De baseload van kerncentrales zullen we evenwel vervangen door interconnectie. Die investeringsbeslissingen liggen reeds vast. Blijft over: de 'must run' biomassacentrales ... Ik mag hopen dat de meerderheid inziet, dat de volgende 10 jaar: 
 • de huidige biomassacentrales (= kolencentrales die we nog maar net hebben omgebouwd tot biomassacentrales);
 • vervangen door nieuwe biomassacentrales, zij het flexibele,
een TOTALE VERSPILLING VAN PUBLIEKE MIDDELEN zou zijn. Akkoord ?  II. Waarmee we komen tot het tweede door jou geschetste probleem: de "bevoorradingszekerheid". De problematiek van de "bevoorradingzekerheid" bestaat de volgende 10 jaar uit bijna niks anders dan de sluiting van de kerncentrales (het enige andere is groei van onze stroomvraag = 1% per jaar ?). Zoals ik in mijn allereerste bijdrage op deze thread reeds heb geschreven: om de kernuitstap tegen 2026 te bewerkstelligen, investeren we de volgende jaren in 4900MW extra interconnectiecapaciteit (tenminste: Elia doet dat en zal ons dat doorrekenen, maar de meerkost daarvan in onze kWh-prijs is zéér laag !!!). Ik herhaal mijn PS uit een vorige bijdrage: "Import is in een klein land géén vies woord. A fortiori wanneer dat klein land is geïnterconnecteerd met 3 van de 4 grootste Europese landen. Een land als Duitsland 'rekent' bij de opstelling van zijn gewaarborgde capaciteit (zonder zon of wind) heus niet op import uit het kleine België." Kortom: ik zie géén enkel bevoorradingsprobleem ontstaan omdat we méér gaan importeren. Precies omdat we een klein landje zijn ! In een groot land kan je dat niet ! Onze piekvraag is een ware peulschil vergeleken bij die van de UK, Duitsland, Frankrijk en Nederland ... samen. Maar vergeet vooral nooit: interconnectie werkt in beide richtingen: 
 • ze levert ons 'bevoorradingszekerheid' op door import; 
 • en ze lost het 'pinksteren' probleem op door export ! 
Zoals ik al eerder schreef: die 4900MW extra interconnectie levert ruimte ZAT voor bijkomende zon- en windstroom :-))) Immers: doordat we de baseload van kerncentrales door 200% (!) flexibele interconnectie vervangen, creëren we maar liefst:   9 8 0 0 M W   B U F F E R  ...    Huh ? Toch wel: dat is het verschil tussen 4900MW import en 4900MW export. De 'buffer' die we dienen te beschouwen inzake zon- en windstroom, is niks anders dan 'flexibiliteit' tussen maximaal vermogen en nulopbrengst. Ik herhaal: niks anders ! Maar volgens jou en anderen is dat dus ...    N I E T   G E N O E G   ? ! ? I ?     Dat is méér dan de helft van onze huidige productiecapaciteit (= vermogen) ! M.a.w. het is een VRIJGELEIDE om méér dan de helft van onze productiecapaciteit te vervangen door te bufferen ... ZON EN WIND ! Maar volgens jou en anderen moeten we bovenop die 4900MW extra interconnectie die de baseload van kerncentrales vervangt,  investeren in  b i j k o m e n d e  biomassacentrales ... want die zouden zorgen voor "extra" buffer ? Pardon ? Herlees alsjeblief punt I !!! Overigens: je denkt toch niet dat ons huidig investeringsritme hoog genoeg ligt om over 10 jaar die 9800MW buffer al 'opgebruikt' te hebben door bijkomende zon- en windstroomcapaciteit ?  Conclusie: vind je het nu nog steeds  j a m m e r  dat mijn 'alternatief'  g e w o o n  bestaat uit "interconnectiviteit gecombineerd met zon- en windstroom" ? Of is de kracht van 'interconnectie' in ons kleine landje misschien niet zo  g e w o o n  ?   Costaccountant   PS: Het  e n i g e  pleidooi dat  i n  B e l g i ë  voor bijkomende biomassacentrales kan gehouden worden is dat van minder importafhankelijkheid. Maar dat is een nationalistisch betoog, géén milieubetoog, laat dat duidelijk zijn ! Laat ook duidelijk zijn dat een tweede reusachtig spaarbekken (= energie eiland à la Coo): 
 • diezelfde doelstelling (minder importafhankelijkheid) eveneens realiseert; 
 • MET reële verhoging van de buffer (zie punt I.) 
 • ZONDER uitstoot van CO2, zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof door vervuilende biomassacentrales;
 • en ZONDER peperdure (gesubsidieerde) brandstofkosten ...
Zo'n energie eiland levert overigens géén milieuverstoting, maar hoogstens een milieuverstoring op. Net zoals windmolens ! In het leven moet je prioriteiten kunnen stellen. Ook GROEN moet dat doen. Let wel: ik heb niet beweerd dat zo'n energie eiland NODIG is, ik beweer enkel dat zo'n energie eiland ABSOLUUT onze voorkeur (en bijgevolg onze aandacht) moet verdienen boven bijkomende biomassacentrales ! Nog beter kan ik het echt niet meer uitleggen ...  PPS: De fout van velen is dat ze in het ijle blijven redeneren op een abstract, werelds niveau. Dat is leuk voor aan de toog, maar niet in deze thread. Hier dienen we  p r a g m a t i s c h  te redeneren op Belgisch niveau. We moeten daarbij niet kijken naar wat een ander doet (zoals Hans met Oostenrijk), maar wel naar wat ons kleine landje zo specifiek maakt: haar kruispuntligging. Of nog: we moeten in België de klimaatproblematiek niet op wereldniveau willen oplossen, maar wel willen INVULLEN wat het kleine België KAN en MOET doen BINNEN de Europese oplossing van onze mondiale transitieroute.

charel

ofwel ben jij hopeloos, ofwel wil je het niet begrijpen, of ik ben to dom om jou redenatie te volgen.  in het laatste geval moet je dan je azrgumenten maar eens duidelijk op een rijtje zetten..

in het slechtste scenario dat ik voorstel (dan rekenen we op 50 jaar voor biomassaverbranding COP² neutraal wordt) winnen we op 15 jaar ongeveer 30% CO2 t.o.v. aardgas.  en dat is mijn essentie, die van jou begrijp ik inderdaad niet, en ik sta daar niet alleen.

neem je echter de totale uitstoot van aardgas mee, dus inclusief productie, transport, CH4 (ook een broeikasgas), milieuschade bij boringen etc., kom je met biomassa onvermijdelijk nog een stuk beter uit. 

gaan we bij biomassa een realistischer cijfer nemen van 30 jaar (wat algemeen wordt gebruikt in vergelijkende studies) hebben we op 15 jaar 50% gewonnen tegenover aardgas.

dat kan je toch niet ontkennen?

 

Hans,

Het is dat je het zelf zegt, maar ik vrees dat het dan het derde is. Ik probeer nog maar eens:

Als je die boom of dat bos of die tak niet had opgestookt maar het had laten staan dan had die opname ook gewoon doorgegaan en zou er geen extra CO2 via de verbranding zijn bijgekomen in de lucht.

Die heraangeplante bomen compenseren namelijk niet de verbranding, die compenseren amper de opname van de omgehakte bomen.

Die compenseren dat de eerste jaren zefls ruim onvoldoende, er wordt dan van in het begin al minder CO2 opgenomen dan de volwassen bomen deden, daar heb ik ook al gemakkelijkheidshalve rond gefietst.

Dus zeggen dat die boom na 15 jaar al 30 % heeft opgenomen van het CO2 uit de verbrande boom is een denkfout, dat klopt helemaal niet.

Die studie die je nu aanhaalt ga ik niet ontkennen, het kan best kloppen, maar net zoals met je grafiekje van de laatste keer is die studie hier niet van toepassing. Ook hier wordt gerekend met het CO2 neutrale effect na 30 jaar.

In dit geval (CO2 reductie tegen 2030) moet je dat rekenen op 15 tot 30 jaar. En dan is er zeker niets gewonnen.

Het topic wordt ontzettend lang, voor iets dat wellicht een meer bekwame leraar al met enkele tussenkomsten had kunnen doen begrijpen door iedereen.

Ps: Lees hier nu aub niet te snel of diagonaal over heen, neem uw tijd, zo niet kunnen we eindeloos doorgaan.

 

 

Charel, google eens pelletkachels. Die kunnen vraaggestuurd worden (voor de perticulieren dus naar warmtevraag). Waarom zou dat dan plots niet kunnen als het gaat over een grote biomassacentrale? gewoon de aanvoer van biomassa aanpassen aan de elektriciteitsvraag?

G, dat klopt inderdaad, en dat komt omdat iedereen altijd maar vraagt om het nog maar eens te herhalen, net zoals jij dat weer eens deed. Daarom dat ik je de raad gaf om het topic na te lezen, dan hoef ik het tenminste die ene keer al niet meer te herhalen.

 

Charel,

 

Met het laatste dat ge schrijft kan ik helemal akkoord gaan: dat, als men nu een gezond bos volledig omkapt om er pellets van te maken en men een nieuw bos aanplant, dat men daar de eerste jaren verlies mee boekt: de gezonde bomen zouden nog verder CO2 uit de lucht gehaald hebben, maar de verse bomen moeten daar nog langzaam mee beginnen. Nu weet ik niet of zulke praktijk door Europa als groene energie voor het lopend jaar beschouwd wordt. Als ze dat wel doen, is dit wel een hypocrisie. Ik veronderstel dat voor elk geval apart een stevig dossiet moet worden opgesteld.

 

Door de band verstaan we onder biomassa toch wel iets anders. Al is er ook geen algemene overeenstemming voor landbouwgewassen wanneer hiervoor goede landbouwgrond wordt gebruikt of wouden moeten worden omgekapt. Voor biogewassen is de cyclus wel zeer kort maar er is meer kunstmeststof voor nodig. Deze rekening is reeds dikwijls opgesteld, maar ik weet niet of er een eenduidig antwoord op bestaat. Ik weet op dit ogenblik ook niet of er in de statistieken een onderscheid wordt gemaakt.

Brecht,

Ik wil het best geloven van die vraaggestuurdheid hoor, al zou ik me kunnen voorstellen dat het bij een centrale een heel ander verhaal zou kunnen zijn, maar soit. Daar ken ik te weinig van. En eigenlijk was dat voor mij niet het punt om niet te investeren in biomassacentrales.

 

Costaccount, ik ben van nature ook wel optimistisch , maar ik ben ook van nature ongeduldig. De echte omschakeling duurt mij allemaal veel te lang.

Er wordt veel tijd verloren.

Interconnectiviteit kan zeker de nood aan buffer beperken. Maar nog steeds zal er een buffer nodig zijn. Interconnectiviteit bezorgt geen buffer. Kijk naar ons elektriciteitsnet. Zonnepanelen en windmoles worden erop aangesloten zonder een buffer tussen. Gevolg? Gascentrales worden constant aan en uit gedaan om het wisselen in stroomvraag en groene-stroomproductie op te vangen. Dus er zal wel degelijk buffer nodig zijn. Veel minder dan natuurlijk ieder voor zich. Maar mag men er zomaar op rekenen dat we overproductie kwijt raken (natuurlijk als klein land hebben we misschien relatief weinig in vergelijking met de grote ons omringende landen), want wie zegt dat wij nu net piekmomenten zouden hebben wanneer duitsland een dalmoment heeft? En langs de andere kant, mogen wij er wel op vertrouwen om stroom te krijgen van andere landen? Enerzijds, de kans bestaat dat zij dan geen overproductie hebben. Wat dan? kinneklop? Langs de andere kant, hoeveel gaat ons dat kosten?

 

Maar de grote interconnectiviteit is zeker een goed gegeven. Maar enkel daarop vertrouwen om onze piek- en dalmomenten op te vangen? Dat is toch ook geen langetermijnsvisie. Want stel dat we dan de benoodzaakte buffercapaciteiten voor het Europees net centraliseren in bepaalde landen, is dat dan geen makkelijk doelwit voor terrorisme? En is dat geen gemakkelijk politiek drukkingsmiddel? En is dat dan geen gemakkelijk doelwit voor stakingen? Met het gevolg dat als er dan in 1 land problemen opduiken, we misschien een kruis moeten trekken door de 'stroomzekerheid' omdat we zelf geen buffer hebben voorzien.

 

U vraagt mij om bewijs te leveren dat er buffercapaciteit nodig is. Dat bewijs is simpel: de pinksterpiek en het winter-afschakelplan combineren en dan zal het u wel duidelijk zijn dat er buffercapaciteit mankeert. U geeft echter langs uw kant ook geen bewijs dat het europese DC-grid wel degelijk alle bijkomende buffercapaciteit kan vervangen (want u bent het niet eens met mijn stelling dat we extra buffers nodig zullen hebben). Echter heb ik wel deze gevonden:

http://www.ode.be/ode/publicaties/nieuwsbrief/10-ode/1220-leuvense-onderzoeker-legt-basis-voor-europees-transportnet-voor-hernieuwbare-elektriciteit Wat leren we hieruit? Er is sprake van dat het Europese DC netwerk over enkele decenia zal worden uitgebouwd. ENkele decenia? En nu mankeren we al de buffer om ons te beschermen tegen pinkster-pieken en winter-afschakelplannen! Mooi liedje van je, nu we de cijfers erbij halen.

- Nog interessant: http://www.argusactueel.be/internationaal-nieuws/slimme-stroomnetten-het-elektriciteitsnetwerk-van-de-toekomst-0 De enrgievraag op Europees niveau stijgt met 3,5% in de niet-OESO-landen, en met 1,2% in de OESO-landen. Maar volgens voorspelling zal er in 2030 77% meer elektriciteitsproductie zijn. Ik ga niet zoals de site zelf direct zeggen dat dat 77% meer stroomverbruik is, alhoewel het verband wel rechtlijnig is en dus elektriciteitsvrag zal tegen 2030 hoogstwaarschijnlijk ook toegenomen zijn met in de 70%. Dus we zullen serieus ons best moeten doen om ook dat in te lossen naast de sluiting van kernenergie en de afbouw van fossiele brandstof.

 

Begrijp je nu waarom ik uw alternatief 'jammer vind'? Omdat volgens uw plan buffer niet nodig zal zijn vanwege de 'grote interconnectiviteit' waarvan misschien over een tiental jaar pas echt mogelijkheid toe is. Omdat het ons gaat afhankelijk maken van het buitenland (zolang de Europese Unie niet 1 grote regering heeft met 1 grondwet, telt duitsland nog steeds als buitenland). Dat is dus jammer, niet dat het groen zou worden (ik wil het groen hebben). Over bewijsvoering dat er buffer nodig zal zijn, ik heb geen exacte cijfers. Maar de pinkster-piekstoom is toch wel een algemeen feit? Net zoals de winter-afschakelplan een algemeen feit was? en die feiten aan elkaar linken kan men toch correleren aan dat groene stroom meet opwekt in lente-zomer dan in herfst-winter. Met gevolg dus dat ik de link kan leggen naar het gebrek aan buffer. Al dan niet langtijdige opslag-buffer of moduleerbare centrales. Ik zal wel eens zoeken naar cijfers over het gebrek aan buffercapaciteit. Maar ik vrees dat die niet te vinden zullen zijn omdat men nog niet eens denkt aan bufferen, naast de energie-eilanden heb ik nog niet veel gezien over stroom bufferen.

 

Zonnestroom niet meer subsidieren is een mes dat langs 2 kanten snijdt. Wat als voordeel is (van geen subsidie wtv): zonnepanelen zouden enkel nog grotere problemen van pinkster-piek en winter-dal veroorzaken (windmolens minder). Maar langs de andere kant, doordat er geen subsidies zijn, zullen minder mensen geneigd zijn om zonnepanelen op hun dak te leggen. Met een stijging van elektriciteitsvraag van in de 70% tegen 2030, is het dan niet onzinnig om al die mogelijke PV-daken onbenut te laten? Enkel de EPB regelgeving zal nog een duwtje in de rug geven.

 

Het subsidieren van windmolens, daar heb ik het volgende over gevonden:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/bewijs_windmolenindustrie_door.html is wel vanuit Nederland, maar is dat niet ook het roven van subsidies ten nadelen van echte nieuwe windmolens?

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2355744 ze zijn ook steeds minder nodig, wat dus wel een positieve noot is.

 

Over subsidies van gascentrales en biomassacentrales. Inderdaad, die betalen we om niet te draaien. Neen, fout gezien, die betalen we om als buffer op te treden. Zonder subsidies zouden de gascentrales snel sluiten en de eigenaren hun geld ergens anders zoeken. Met als gevolg dat elektriciteitsproductie minder kan worden afgesteld op de elektriciteitsvraag. We kunnen wel windmolens plat leg op momenten als pinkster-pieken. Maar daar is enkel de mogelijkheid aan/uit waarbij de aan-functie nog eens niet eens een vaste/voorspelbare opbrengst geeft. En dan is de vraag: als we evenveel windmolens moeten plaatsen om aan minimuum rendement toch de maximae stroomvraag te dekken, is er dan nog sprake van iets ecologisch? Is dat zelfs nog maar mogelijk in in België om daarvoor genoeg windmolens te plaatsen? Met buffer hebben we speling, over tiental jaar hebben we met het samrt-gird interconnectiviteit met andere EU-landen. Maar dus die buffer zullen we nodig hebben om op korte termijn groen te worden en op lange termijn ook geen te grote fluctuaties te hebben.

 

Uw positieve stand tegenover de interconnectie is even 'fout' als mijn positieve stand tegenover biomassa. U zegt 9800 MW buffer te hebben met een interconnectiviteit van 4900 MW. Maar het is niet omdat wij een peulschil zijn ivm de grote omringende landen, dat we plots 4900 MW kunnen injecteren bij hun als het ons uitkomt, of plots 4900 MW kunnen afnemen wanneer we willen.

 

Over dat we aan het huidig ritme niet over 10 jaar de volledige buffercapaciteit van de interconnectiviteit hebben geplaatst. Sorry, maar als we nu al op de grens zitten van de groenestroom fluctuaties, daarbij dan nog eens kerncentrales gaan sluiten terwijl we in de winter al afschakelplannen hadden klaarliggen, en die interconnectiviteit optimistisch gezien over een tiental jaar zou in werking treden, hoe ga jij de komende 10 jaar aan extra groenestroom bufferen?

 

En dan in u PS hebt u het weer over een energie-eiland. Mag ik u vragen hoe lang het duur tussen nu aanvraag doen om het te bouwen, en het daadwerkelijk in werking treden ervan? Zal denk ik ook niet minder dan 5 jaar zijn. Zal dus ook op lange termijn pas realiseerbaar zijn. HEt geeft inderdaad geen uitstoot aan poluenten tijdens zijn gebruik. Maar wat bij de bouw? Van ergens zand gaan halen om dat eiland te maken? Transport van baggerzand via zee zal ook zo zijn milieukost hebben, en aangezien de meeste schepen niet de meest efficiente verbrandingsmorot hebben, waarschijnlijk ook fijnstof? En sorry, ik had geantwoord met de tablet, de autocorrect zal 'milieuverstoring' hebben veranderd naar 'milieuverstoting'. Alessinds, 

 

En als laatste toch nog over de subsidie van biomassacentrales: http://trends.knack.be/economie/bedrijven/de-ene-biomassacentrale-is-de-andere-niet/article-normal-258409.html de E.On centrale is inderdaad niet de oplossing. Draaien op subsidies, na subsidies zeker stoppen, is niet ecologisch. Ook werken ze met pllets van volledige bomen. Terugverdientijd volgens volgende publicatie: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es1024004#/doi/full/10.1021/es1024004 is in het geval van E.On 38 jaar. Dus die 10 jaar dat die zouden openblijven vanwege subsidies, levert geen winst op. Moesten ze echter 40 jaar openblijven zoals BEE beraamt voor zijn nieuwbouw-biomassacentrale, dan zouden ze 2 jaar netto winst hebben gehad op CO2 vlak. Dat is dus een centrale die ze mogen sluiten nog voor de opstart en voor de subsidies.  De biomassacentrale van BEE daarentegen gaat ervan uit 4à jaar open te blijven (dus tot na de subsidietijd). Het is een nieuwe dus een schonere centrale (meer efficientie en ik denk ook zuiverdere uitstoor). En ipv van pellets draaien ze op houtchips en landbouwafval zonder verwerking tot pellets. Als pellets zijn gemaakt van 'harvest residues' wat ik interpreteer als landbouwoverschotten/afval, hebben ze een terugverdientijd van 16 jaar volgens het artikel dat ik heb gestuurd. Maar aangezien het bij BEE niet om tot pellet verwerkt landbouwafval zou gaan, zal de terugverdientijd nog beter zijn. Dus centrales als die van BEE zouden rond 2020 operationeel zijn (http://trends.knack.be/economie/bedrijven/biomassacentrale-bee-heeft-bijna-alle-puzzelstukken-klaar/article-normal-615089.html spreekt van 2019) wat volgens mij sneller is dan moest men nu dat idee afschieten en een energie-eiland bouwen.

Dit is ook een interessante aanvulling erop: http://www.gentsmilieufront.be/actueel/lcht/item/111-gmf-dient-bezwaar-in-tegen-biomassacentrale-bee-power-in-gentse-haven en komt de strenge reglementering er door. En als we een voorgand raport uit 2014 erbij halen (http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merntech3483.pdf) lijkt het me toch logisch dat er duidelijke regelgeving nodig is over wat mag verbrand worden en wat niet (en dus dat het gaat over een duurzaam proces). Dusja, ecologische biomassacentrales kunnen volgens mij wel. Het is ook geen goedkope (lees: subsidies nodig) groene stroom. Maar wel een waarmee we de fluctuerende groene stroom problematiek kunnen opvangen. Misschien moet men de subsidies voor de biomassacentrales halen uit de subsidies voor kernenergie, ten slotte zijn zij wel een goede vervanging voor kern-energie (want enerzijds vervangt het het baseload-model van kerncentrales, anderzijds kunnen windmolens kerncentrales niet vervangen omdat de kerncentrales de stroomzekerheid hebben bewerkstelligt wanneer in de winter de groenestroom te weinig opbracht).

charel,  m te vermijden dat je mle weer beschuldigt dat ik dingen uit hun context haal, mijn reactie op jou stellingname :

<< Als je die boom of dat bos of die tak niet had opgestookt maar het had laten staan dan had die opname ook gewoon doorgegaan en zou er geen extra CO2 via de verbranding zijn bijgekomen in de lucht. >> 

jawel, want je wil liever aardgas verbranden, en dat maakt meen ik te weten ook CO² ? dus zeker geen winst.

<< Die heraangeplante bomen compenseren namelijk niet de verbranding, die compenseren amper de opname van de omgehakte bomen.  Die compenseren dat de eerste jaren zefls ruim onvoldoende, er wordt dan van in het begin al minder CO2 opgenomen dan de volwassen bomen deden, daar heb ik ook al gemakkelijkheidshalve rond gefietst.>>

zoals je dus zelf zegt, minder, maar dat is dus toch een plus tegenover aardgas

<< Dus zeggen dat die boom na 15 jaar al 30 % heeft opgenomen van het CO2 uit de verbrande boom is een denkfout, dat klopt helemaal niet. >>

van mij mag je nog wat goochelen met duie cijfers, maakt niks uit.  laten we dan steeln dat het 0.5 % is, winnen we nog 7.5% op 15 jaar tegenover aardgas.

<< Die studie die je nu aanhaalt ga ik niet ontkennen, het kan best kloppen, maar net zoals met je grafiekje van de laatste keer is die studie hier niet van toepassing. Ook hier wordt gerekend met het CO2 neutrale effect na 30 jaar. >>

wel, na 30 jaar (ik had al met 50 jaar gerekend om jou tegemoet te komen)  klimaatneutraal, bij aardgas 30 extra jaar CO², dus duidelijk meer CO² met aardgas.

<< In dit geval (CO2 reductie tegen 2030) moet je dat rekenen op 15 tot 30 jaar. En dan is er zeker niets gewonnen. >>

onzin, heb ik net hierboven weerlegd.

<< Het topic wordt ontzettend lang, voor iets dat wellicht een meer bekwame leraar al met enkele tussenkomsten had kunnen doen begrijpen door iedereen. >>

ja, klopt, ik heb het soms moeilijk om aan mensen als jij iets uitgelegd te krijgen.

<< Ps: Lees hier nu aub niet te snel of diagonaal over heen, neem uw tijd, zo niet kunnen we eindeloos doorgaan. >>

idem, en denk er ook even over na, misschien moet je de gegevens eens in een rekenblad zetten, dan zie je het direct.

Ik volg dit forum al vele jaren en ik merk dat het steeds verder afglijdt naar een gratis reclamebureau. Architecten mogen probleemloos hun projecten voorstellen , verkopers van warmterecuperaties systemen in douches doen beloftes over de winst van het systeem en verkopers van pelletkachels zijn grote voorstaander van biomassa energie . En mensen vooraleer er vragen komen  : ik verkoop niets ik werk in een ziekenhuis. Als objectieve argumente niet overtuigen worden de verkopers altijd persoonlijk ..... Zijn er op dit forum verkopers van het weer ? Anders kunnen we het over de regen hebben vooraleer dit escaleert in een scheldtirade ?

 

Hans, Hans, uw reactie in  311,

Uw verweer op het eerste punt is totaal naast de kwestie: Op mijn stelling dat een heraangeplante boom enkel en amper de CO2-opname compenseert van de verdwenen boom en niet daar bovenop nog eens de CO2 uitstoot van het verbranden van die boom zoals jij denkt, repliceer jij dan totaal naast de kwestie met : "  je wil liever aardgas verbranden, en dat maakt meen ik te weten ook extra CO2 ? dus zeker geen winst "

Heb ik ooit iets anders beweerd? Daar gaat het helemaal niet over Hans ! Want natuurlijk brengt aardgas op dat gebied geen winst, net zoals het verbranden van pellets geen winst brengt op dat gebied. En blijkbaar is dat bij pellets nog triestiger gesteld dan bij het verbranden van gewone houtblokken, dat heeft dat grafiekje van jou me geleerd.

Maar op de stelling zelf, waarbij ik jou verbeterde, heb je niet geantwoord, ik veronderstel dus dat je het daar wel mee eens bent.

Uw tweede verweer: Waar ik zeg dat jonge aanplant minder CO2 opneemt dan de verdwenen volwassen bomen, repliceer jij " dus minder, dat is dan een plus tegenover aardgas" ??? Hans, als een volwassen boom wordt vervangen door een jonge boom waardoor er vervolgens minder CO2 uit de lucht wordt opgenomen, waar zie jij daar dan een plus tegenover aardgas? Trouwens, wat heeft aardgas met dat simpele feit te maken?Vanaf dan wordt er gewoon minder CO2 uit de lucht gehaald, gelijk van waar die komt, van aardgas of van verbrand hout. Dat lijkt mij toch niet zo moeilijk te begrijpen, zelfs niet voor de slechtste leerling uit de klas.

Het volgende puntje van verweer is eigenlijk gewoon voortborduren op nog altijd dezelfde denkfout: gelijk welke procenten, van wat dan ook, je aanhaalt, van winst kan nooit sprake zijn, zoals hierboven en eerder al zowat 100 keer is uitgelegd: de jonge bomen komen in de plaats van de oude. De volwassen bomen nemen nu geen CO2 meer op (want dood) en de jonge bomen compenseren dit voorlopig slechts gedeeltelijk. En dus is er zeker geen winst maar wel een verlies. En nu gaan we die dode bomen verbranden en komt er CO2 in de lucht, of we verbranden aardgas en dan komt er ook CO2 in de lucht. Er blijft een verlies of in het beste geval een gelijkstand tussen aargas en pellets. In ieder geval geeft het verbranden van hout, en zeker van pellets geen voordeel tov aardgas.

Volgende puntje: Over die studie; hier schijn je me nu gelijk te geven, dat pas na 30 jaar, houtstook CO2-neutraal zou zijn. En dan is er inderdaad duidelijk meer CO2 in de lucht dan met aardgas. Dat laatste heb ik ook nooit ontkend, maar we hebben het hier wel over de tijd daarvoor, na 30 jaar zou het de bedoeling moeten zijn dat we al lang van fossiel en houtstook af zijn. Dit is dus niet relevant nu.

Waar ik verder zeg dat we moeten rekenen voor de volgende 15 tot 30 jaar noem je dat gewoon "onzin, zoals ik hierboven heb weerlegd". Maar Hans, ik heb dat niet verzonnen hé van die volgende 15 jaar, dat is iets dat we internationaal en volkomen terecht zijn overeengekomen, tegen die tijd moet de CO2 uitstoot drastisch verminderd zijn , niet vermeerderd of zelfs ook niet gelijk gebleven.

Ik hoop alsnog Hans, dat ik het deze keer beter begrijpbaar heb uitgelegd. Moest er nog iets niet duidelijk zijn of indien je nog met twijfels zit, laat het gerust weten.

charel, dan zal ik het op mijn beurt nog eens proberen duidelijk uit te leggen.

na 30 jaar is de CO² van de verbranding VOLLEDIG gecompenseerd, d.w.z. door het nieuw aangegroeide hout, niet door de bomen die er al waren !  en daar zit het verschil in de redenering denk ik.

nu kunnen we dus inderdaad ook zeggen dat we 30 jaar niks met houtstook winnen, maar het 31ste jaar is er nog de volle CO²  of de volle 100%. l

trouwens, je negeert nog altijd de rest van de vervuiling van aardgas (zie grafiek), die maakt het verschil merkelijk groter.

 

 Hans,

Voilà, nu zijn we het eens. Dat is wat ik heel de tijd al bedoelde. Dertig jaar lang wiinnen we niks, en vanaf dan kunnen we spreken van CO2 neutraal (dat hoop ik alleszins).

Ik wil niet persé de rest van vervuiling buiten die CO2 negeren, maar ik denk dat we hier geen van beiden een goed inzicht in kunnen hebben. Beide brandsoffen hebben hun specifieke vervuilingen en verliezen bij exploitatie, transport, productie en gebruik.

Men kan het nu verder kortzichtig vinden om nu enkel te focussen op de korte termijn, maar daar gaat nu ook de hele klimaattop over, over de maatregelen die moeten genomen worden op korte termijn.

En Belgiê is zich daar blijkbaar weer goed in de picture aan het zetten :(

Charel,

 

Wanneer de energieprijzen voortdurend stijgen zoals tegenwoordig is het niet vreemd dat mensen die grond ter beschikking hebben, die ook gaan gebruiken om er energiegewassen op te verbouwen, zeker voor eigen gebruik. Mensen moeten eten, maar mensen moeten het ook warm genoeg hebben wanneer het buiten koud is. Omdat deze gewassen vanaf het begin CO2-neutraal verbrand kunnen worden en dit energiegebruik bovendien niet gesubsidieerd is zou je dergelijke initiatieven alleen maar hard moeten toejuichen. 

 

Jij en anderen merkten op dat er dan toch 'bijgemest' moet worden. Dat doen wij hier gewoon met de as die overblijft na verbranding. Daarmee keren de weggenomen sporenelementen terug naar de plaats waar ze vandaan kwamen en is de cirkel rond. 

 

Dan was er nog de vraag hoe hanteerbaar en geschikt het materiaal zou zijn. Er bestaan veel manieren om biomassa te verwerken, van erg eenvoudig tot complex.  Bij particulieren verloopt dat meestal veel eenvoudiger dan bij de energieleveranciers. Dat ervaar ik niet noodzakelijk als een nadeel. 

 

 

 

Hans en Charel,

 

Over het CO2-neutraal zijn na dertig jaren kan men op voorhand geen enkel zinnig woord zeggen. Laten we het geval nemen van een gezond bos, dat nog gedurende de volgende dertig jaren CO2 uit de lucht zou kunnen halen. Wanneer men dit omhakt en opstookt, en een nieuw bos aanplant, dan zal dit nieuw bos slechts stillekesaan CO2 gaan opnemen, om na bijvoorbeeld 30 jaren op volle rijpheid te komen. Intussen heeft het nieuw bos slechts ongeveer de helft CO2 uit de lucht kunnen halen van de hoeveelheid die het gezond bos zou kunnen uithalen tussen zijn dertigste en zestigste jaar. Deze operatie gaat dus in elk geval met verlies gepaard.

 

Indien echter de omgekapte bomen op het einde van hun levensloop beland zijn, en ze verder praktisch geen CO2 meer zouden opnemen, dan zal het nieuw bos daarentegen vanaf slechts enkele jaren stilaan wel CO2 uit de lucht nemen, om na dertig jaren dezelfde hoeveelheid CO2 geaccumuleerd te hebben als het vorig bos gedurende zijn eerste dertig jaren van groei. De compensatie begint dus redelijk snel, en is na dertig jaren voltooid. Bij gasverbranding is er geen enkele compensatie.

Dirk, Dit doet me denken aan PPO ( Pure Plant Oil) DE oplossing want hernieuwbare brandstof voor wagens. De CO2 uitstoot zou  door het koolzaad terug opgenomen worden . Ook Europa geloofde erin en verplichtte toevoeging van koolzaadolie in diesel .Heb je daar nog iets van gehoord ? Daarnaast Hans ik begrijp dat jij probeert zo milieuvriendelijk te leven wat iedereen alleen maar zou moeten toejuichen maar denk je dat we het milieu redden door allemaal bomen in onze tuin te planten ? Is het niet beter voor ons milieu dat we allemaal op een veel kleinere opppervlakte gaan wonen ( hoogbouw  in steden) waardoor onze tuinen bossen en akkers worden ? In grootsteden zoals New York hebben de mensen nauwelijks een eigen auto hoeft ook niet want alles is in de buurt . Denk je dat bewoners van het perfecte PH op de buiten milieuvriendelijker leven dan de bewoners van een goed geisoleerd appartement in een grote stad ? Ik niet  !

charel, tja, als jet het perse zo wil bekijken.

maar dat veranderd niets aan de problematiek, het CO² probleem zal binnen 30 jaar zeker niet opgelost zijn, en dan maken we in elk geval winst met hout en zelfs mlet pellets, dus dat is dan toch maar mooi meegenomen.

overigens, er is een behoorlijk zicht op de vervuiling van aardgas en olie (en steenkool), en die is niet min.  zie maar op de betrerffende grafiek.  want hoewel er bij de pure verbranding geen grote verschiilen zijn tussen hout, gas en olie, is de totale CO² uitstoot heel erg verschillend. 

HET probleem is echter dat er geen echte groene energie bestaat als je het zo neemt.  voor windmolens worden tonnen beton en staal ingezet, dus worden ook pas energieneutraal na X jaren, erger nog PV, want daat zit je ook nog met problematische vervuiling tijdens de prodcuctie en aan het eind van hun levensloop.  en daarom is deze hele discussie eigenlijk een beetje raar, niks is CO²-neutraal.

belgië slaat geen goed figuur, anderzijds, een "toonaangevend (vinden ze toch zelf) - land als de VS hebben nog nooit een plan gehad, het kan duis altijd nog erger.

jef, ik ben zeker geen grote fan van PPO, als is dat ook biomaasa.  maar het scoort allicht beter dan de "gewone" dieselolie.  ik weet niet waar ze daar mee staan, ik volg dat niet op.

ik woon in het centrum van ons dorp, en ga te voet naar de lokale winkels.  voor groenten bevoorraden we ons op een CSA-boerderij, da's net iets verder, en dat gaat veelal met de fiets (als het niet regent).  de vlakbij gelegen boerderij voorziet ons van boter, eieren en melk, yoghourt en brood maken we zelf.  en nu en dan naar de supermarkt voor de grote inkopen, en dan gaan we met de auto.  dat zijn dingen die heel moeilijk haalbaar zijn midden in een grote stad.  en dat is ook voor niets nodig, alleen, die lintbebouwing, daar moeten we zeker vanaf, dat is een van de grote boosdoeners, we moeten terug naar dorpen met een kern. een grote stad heeft ook z'n problemen, ongezond klimaat, weinig sociaal contact (hoogbouw moesten ze verbieden). hugo vanderstadt heeft daar een aantal interessante dingen over geschreven, zie o.a. http://www.hetautonomehuis.be/ecohousing/

ik weet dat jij tegen PH bent, al begrijp ik nog steeds niet waarom.  ik heb zeker NOOIT gezegd dat het perfecte PH op de buiten milieuvriendelijker is dan een goed geisoleerd appartement in een grote stad ? integendeel  !  maar dat is geen eerlijke vergelijking, PH is niet synoniem van groot en op den buiten, er worden net zo goed kleine PH gebouwd in steden en dorpskernen, ik denk niet dat daar een essentieel verschil is met "gewone" huizen.

 

 

 

 

Naar aanleiding van een reactie hierboven.  Wij hebben heel veel stro van ons siergrassen in het voorjaar.  Wil dit dan zeggen dat je dat tot pellets kunt verwerken?  

Jazeker.

 

 

Jef-14,

 

Gelieve mijn eenvoudige maar onderbouwde argumenten ten voordele van het door mij voorgestelde gebruik van biomassa op een deftige manier te weerleggen in plaats van ze goedkoop in vraag te stellen.

 

Verder, als jij werkelijk vind dat mensen beter af zijn in grote steden als New-York: wat houdt jou dan nog tegen ? Begin bij jezelf, start je eigen experiment in een dergelijke grote stad en hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ik zou je echter alleen maar willen waarschuwen tegen zo’n beslissing, maar in-geval-van, toch het beste willen toewensen met, bijvoorbeeld, de opvoeding van je kinderen op zo’n geïsoleerd appartement in de hoogbouw van die grote stad. 

 

Ik ondervind vooral dat ikzelf, mijn gezin en veel andere mensen niets liever willen dan het omgekeerde van wat jij blijkbaar wil. Zoveel mensen willen weg uit die grote stad, willen een eigen huisje op de buiten, bij voorkeur losstaand, een eigen tuin, kippen enz.

 

PPO ? Koolzaadolie ?   Gepropageerd als de heilige graal ... tot een paar boekhouders konden voorrekenen dat als je de hele planeet op die manier van energie ging voorzien ... er geen akker meer over was om bv. graan te telen. Ik overdrijf, maar je snapt mijn punt.    Dood en begraven dus, dacht dat jullie daarvan op de hoogte waren.

Blij dat iemand dat eindelijk 's schrijft op dit forum. Grassroots versus Agenda21. 

Beste Pierre,

 "Bij gasverbranding is er geen enkele compensatie."Dat is de valkuil van dit soort kringloopredeneringen. Hier vind je mijn antwoord op zo'n expert in kringloopredenering: http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=2#comment-180185  In jouw voorbeeld was met gasverbranding dat 30 jaar oude bos toch blijven staan ? En had het de volgende 30 jaar DUBBEL zoveel CO2 uit de lucht gehaald ? CO2 is toch CO2 ? Of zijn bomen een soort van racisten die enkel de CO2 van de verbranding van hun eigen soort opnemen ?   Op wereldschaal worden er steeds meer bossen 'aangeslagen' om er een brandhout- of pellethandel mee te beginnen. Dat is economisch onweerlegbaar: de handel in biomassa groeit, en er is geen enkel dergelijk bedrijf dat een wei koopt ... en vervolgens tientallen jaren wacht.   Kortom: er is bij gasverbranding wel degelijk compensatie. Zoals je in je voorbeeld zelf aangeeft: méér compensatie dan bij biomassaverbranding ! Je moet die compensatie alleen WILLEN zien.   PS: ik heb ecologisch niks tegen pelletkachels of massakachels - a fortiori wanneer iemand met een massakachel uitsluitend zijn eigen houtafval opstookt (het kan niet ecologischer). Mijn strijd is tegen de perceptie van velen dat biomassacentrales "groene" stroom leveren. Dat is echt niet het geval. Of dat ze "noodzakelijk" zouden zijn op onze transitieroute. Dat is evenmin het geval. We moeten stoppen met die dingen te subsidiëren. Hoe sneller hoe beter.  

 

Beste G., Beste Gandalf, Beste Maia,  " ... maar nogmaals: elk koolstofje dat uit hout verstookt wordt is eerst opgenomen en elk koolstofje zal binnen duurzaam beheer ook gecompenseerd worden, anders valt het systeem namelijk stil."Zo fijn dat je dat nog 's wou neerpennen: de RELIGIE van de hakhoutverbranding !  Houtverbranding als een cyclus die op zichzelf zou bestaan ... in een alles met alles verbonden wereld, maar zonder enige interactie met al de rest. Zodanig abstract beschouwd, dat het zelfs nooit stil zou mogen vallen ... sterker; dat de gelovigen overtuigd zijn dat het nooit stil ZAL vallen, is het niet ?   Om na te gaan of een abstracte cyclus redenering effectief klopt volstaat het doorgaans om ze simpelweg te doorprikken, dus zeg ik: wel, laten we het eens stil doen vallen ! Wat zou er gebeuren ? 
 • Als we morgen op één dag alle houtkachels door een elektrische verwarming zouden weten te vervangen die uitsluitend op zon- of windstroom kan werken;
 • dan staan al die hakhoutplantages natuurlijk CO2 op te nemen;
 • zonder dat er nog 1 gram CO2 wordt uitgestoten door de verbranding van dat hakhout. 
M.a.w. als je het 'voorschot' http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=2#comment-180087niet wil waarderen, omdat dat tegen je boekhoudkundige principes is of niet past in je religiekraam, dan dien je de GEMISTE CO2 OPNAME door al je hakhoutplantages te waarderen ... wanneer je stopt met dat hakhout te verstoken.   The choice is yours. But there ain't no free ride ... on our transition. Ook niet voor hakhoutreligieuzen.   PS: Wat jouw kruistocht tegen PH betreft: had ik jou dat bijna 5 jaar geleden al niet uitgelegd ? 

Dirk,

Voor alle duidelijkheid ik doe een beetje zoals jij. Ik woon net als jij afgelegen plant meer bomen dan ik omzaag , gebruik zeer intensief regenwaterheb een eigen waterzuivering ( percolatie rietveld) dus we hebben heel wat raakvelden. Als ik je dus gekwetst heb wil ik me graag verontschuldigen dat was niet de bedoeling. Maar we kunnen niet ontkennen dat we ( op grote schaal dan ) het milieu , de broeikasgassen etc oplossen als iedereen doet wat wij doen. In een grootstad wonen ( al dan niet met kinderen) betekent niet per definitie met een hoop tussen 4 muren zitten. Door hoogbouw komt er plaats vrij voor speeltereinen , parken etc.

Trouwens ik ondervond thuis dat een grote tuin hebben ook niet betekent dat de kinderen daar spelen. Mijn zoon sport zeer intensief is bij de jeugdbeweging etc . Ik denk niet dat hij kan zeggen welke bomen er allemaal in zijn tuin staan , hoeveel schapen we hebben etc. ... Wat niet betekent dat we stijf staan van de stress omdat de kinderen zich niet kunnen uitleven. Hij zou precies hetzelfde doen op de elfde verdieping van ee appartemt in de stad.

Ik denk trouwens dat de tijd dat mensen de stad ontvluchten stilaan ( gelukkig maar) achter de rug ligt. het aantal inwoners in Leueven stijgt spectaculair ...

 

Wat biobrandstof betreft biodiesel is een brandstof het wordt dus verbrand en geeft dus CO2 dat geldt voor biodiesel ( afgevoerd) maar ook voor pellets .Biobrandstof zal het broeikasgassen probleem dus niet oplossen. Ook al stook ik zelf veel met hout in een hoogrendementskachel.

jef

daar geef ik je zeker gelijk in, biobrandstoffen zullen het CO² probleem niet oplossen. daarvoor moeten we nog technieken uitvinden.  maar er zit zeker nog een grote winstmogelijkheid in ons eigen leefpatroon.  maar daarvoor moeten we niet met z'n allen in de stad gaan wonen, en al zeker niet in hoogbouw, zie ook mijn reactie 328.

Hans, is het belangrijk wat ik van PH denk ? De vraag is zullen we het milieu verbeteren als we allemaal in een eensgezinswoning blijven wonen ook al is het een PH ?  Ik zie echt niet waarom je in een stad niet aan groenten , fruit etc kunt geraken. Het aantal autoverplaatsingen zal er hoe dan ook een pak minder zijn. Ik zie niet waarom het sociaal klimaat er per definitie slecht zou zijn .

Ik ken ondertussen heel wat gezinnen die in de stad wonen , geen auto meer hebben en zich goed in hun vel voelen. Er zijn ongetwijfeld heel wat mensen die heel ongelukkig in hun alleenstaand huis zitten. Ik weet dat mijn zoon komend uit ons huis in het veld , in de stad ging huren en er zich blijkbaar heel goed voelt . Hij kocht er net een appartement. het is echt niet zo zwart wit. Niet elke wijk in een stad heet Molenbeek

Biodiesel is niet dood en begraven zoals ik gisteren op TV zag. Integendeel er wordt nu met gekweekte algen olie gewonnen.

Maar koolzaadolie is inderdaad een stille dood gestorven en ik ben ervan overtuigd dat ook de heilie graal pellets een stille dood zal sterven.

jef, ja het zal verbeteren als iedereen PH bouwt.  't is niet zo dat bouwers de keuze maken van PH op den buiten, of een LEW in de stad, mensen hebben een plaats voor ogen waar ze willen bouwen (of waar ze nog een betaalbare grond vinden) en bouwen daar dan toch.  en dan maar beter zo energiezuinig mogelijk.

vroeger gingen de mensen uit antwerpen met den boerentram naar den buiten om voedsel te kopen, vandaag koopt 99% dit in de supermarkt.  en supermarkt = veel transport !  en dat heeft niks met molenbeek te maken, daar wonen ook heel wat mensen die tevreden zijn en daar is weinig hoogbouw voor zover ik weet.  er is ook niks tegen appartementen, integendeel, maar wel tegen hoogbouw.

vind dat mensen beter af zijn in grote steden als New-York

Dat is ook geen vergelijk. Dat is een stad met meer inwoners dan in België. Ik woon nu ook op het 'platteland' (nou ja feitelijk is Vlaanderen een stad met wat open plekken) maar heb 25 jaar in een begijnhof van een Vlaamse provinciestad gewoond. Het was daar rustiger wonen dan in vele "plattelandsdorpen". En in een gewoon huis met tuintje. En alles, maar dan ook alles, op wandelafstand (scholen, warenhuizen, administratie, cultuur, evenementen, werk,....). Nu woon ik op het platteland. Ook zijn voordelen. Maar je hebt op sommige tijdstippen wel een uur nodig om van dat dorp op je werk  te geraken. Alleen al een half uur om uit dat dorp te geraken. Boodschappen doen best onderweg komende van het werk of je bent weer een uur onderweg. Cultuur, evenementen haal je ook in de nabijgelegen steden. Beiden hebben hun voordelen als ze op schaal zijn. En beide extremen hun nadelen. De oplossing voor wonen is er een op dezelfde schaal als deze voor energie: en/en en niet of/of.

En nog wat materie gelinkt leesplezier:

http://www.minaraad.be/adviezen/2015/programmadecreet-energieheffingen/…

 

Jef-14,

 

Je hebt me zeker niet gekwetst. Toch bedankt voor je vriendelijke instelling. In mijn berichten gebruik ik liefst zo weinig mogelijk woorden en ik wil ook terzake zijn. Dat kan overkomen als redelijk kortaf.

 

Beste Charel,

 

Dat is een contradictio in terminis, want nu heb je jezelf weer herhaald.

Zou het ook kunnen dat het aan jou perceptie ligt dat je denkt dat iedereen wil dat je jezelf gewoon herhaalt ?

 

G

 

Beste Costa,

 

Dat Charel nogal onhandig langs de concrete vraag( zie boven  ) heen spartelt is hem vergeven, maar dat jij ook al geen poging doet is toch wat ontgoochelend.

 

Het punt dat je hier aanhaalt is op zich ook niet oninteressant, maar je redenering is niet geheel correct.

Waar ik het niet mee eens ben: 

 

Quote Costa: "Zo fijn dat je dat nog 's wou neerpennen: de RELIGIE van de hakhoutverbranding !  Houtverbranding als een cyclus die op zichzelf zou bestaan ... in een alles met alles verbonden wereld, maar zonder enige interactie met al de rest. Zodanig abstract beschouwd, dat het zelfs nooit stil zou mogen vallen ... sterker; dat de gelovigen overtuigd zijn dat het nooit stil ZAL vallen, is het niet ?"

Dat het -minimaal- in evenwicht blijft , slaat gewoon op de definitie van 'duurzaam' beheer. Uiteraard kan het ook op niet-duurzame manier beheerd worden en dan kan/zal de cyclus uiteraard stilvallen, maar dat soort (roofbouw)houtbeheer verdedigt hier helemaal niemand. Het evenwicht is dus geen geloof, maar een randvoorwaarde, je moet het dus niet op flessen trekken.

En natuurlijk zal de keuze een impact hebben op de rest van de wereld, maar dat zal elke keuze hebben, is het niet ? En natuurlijk zal het limieten hebben, maar dat zal elke keuze hebben, is het niet ?

 

Quote Costa: " Als we morgen op één dag alle houtkachels door een elektrische verwarming zouden weten te vervangen die uitsluitend op zon- of windstroom kan werken"Ja leuke veronderstelling op papier, alleen gaat dat natuurlijk niet werken in de praktijk want in de praktijk zijn je zonnewinsten en je warmtevraag volledig omgekeerd aan elkaar.  Dat is ook een tijdsfactor die zich niet één-dimensioneel laat tellen.

Quote Costa: “dan staan al die hakhoutplantages natuurlijk CO2 op te nemen”.Aan de “als” wordt al niet voldaan, maar ook aan de CO2-opname van de hakhoutplantages komt een maximum en daarna een evenwichtssituatie als het dan ontstane bos volledig volgroeid is. Eenmaal in die evenwichtssituatie beland, neemt het bos geen extra CO2 meer op. Dus ook dat is slechts een tijdelijke “winst”/”opslag”. Bovendien moeten de bomen dan evengoed eerst aangeplant worden. En laat nu de bomen/bos ook in concurrentie staan met de wind en de zon van jouw massale zonnepanelen en windmolens. Veel kans dat in jouw alternatieve scenario de vele bomen juist niet gewenst zijn.

 

Quote Costa: “zonder dat er nog 1 gram CO2 wordt uitgestoten door de verbranding van dat hakhout.“

Neen, maar aangezien dat de natuurlijke winsten te klein(1) zijn (en in de praktijk fossiel aangevuld zullen worden), dat ze voornamelijk in het seizoen geoogst worden dat er geen vraag is(2), dat ze enkel met enorme verliezen opgeslagen(3) en getransporteerd(4) kunnen worden, en dat ze evengoed een CO2 schuld hebben door de productiefase(5) (en opslag en transport van de produktiefase) én dat ze ook in concurrentie komen met de bossen/bomen(6), ligt de vraag aan jou nog steeds open hoe die CO2 schuld van het alternatief dan wel –minimaal- neutraal gehouden kan worden ? Jouw alternatieve keuze heeft misschien geen ‘interactie met al de rest’ ?

 

Quote Costa: “M.a.w. als je het 'voorschot' http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=2#comment-180087niet wil waarderen, omdat dat tegen je boekhoudkundige principes is of niet past in je religiekraam, dan dien je de GEMISTE CO2 OPNAME door al je hakhoutplantages te waarderen ... wanneer je stopt met dat hakhout te verstoken. “

Theoretisch heb ik de vraag hierboven al beantwoord: het hakhout zal doorgroeien tot een volwassen bos met uiteindelijk ook een evenwichtssituatie waarbij de CO2 batterij “vol” is. (globaal gezien). Daarnaast valt praktisch nog op te merken dat het heel onwaarschijnlijk is dat men massaal enorme (hak)houtplantages gaat aanleggen als daar energetisch/economisch geen incentive voor is. Daarnaast komen de alternatieven (hier wind en zon) ook in concurrentie met de bomen. Het probleem is dus zo’n beetje dat je één scenario opstart en dan ineens denkbeeldig switched naar een ander scenario. In de praktijk zal scenario1 niet eens van de grond komen als men voor scenario2 kiest. De CO2 winst van je niet verbrande hout moet je dus niet tellen, want die bomen werden nooit geplant. In plaats van de bossen staan er dan PV-velden en kale vlaktes met windmolens (en grote transportnetten voor dit alles in asfalt en koper en de nodige produktie en onderhoudsinfra voor dit alles, waarbji de meeste zaken van over de hele wereld (geroofd en) getransporteerd moeten worden wegens hier niet te vinden als delfstof) .

 

Quote:”The choice is yours. But there ain't no free ride ... on our transition. Ook niet voor hakhoutreligieuzen.”

Dat klopt, de keuze heeft een impact en de oplossing heeft bovengrenzen waarna niet verder opgeschaald kan worden (Helaas een beetje eigen aan onze planeet en helaas niet met ons geld/tel/boekhoudsysteem). Neemt niet weg dat binnen die grenzen hout een ‘neutrale’ cyclus heeft van CO2-opslag/inname/vrijgave en dat de “collector” –in tegenstelling met PV en windmolens- perfect in staat is zichzelf te vernieuwen en dat de ‘brandstof/energie/warmte’ makkelijk enige tijd kan opgeslagen worden. Ook is het in staat om via een goede verdeling overal lokaal geteeld/verwerkt te worden. Hoe zich dat allemaal met “Your Choice” laat rekenen (zelfvernieuwing, opslag, transport, CO2-inname?) hoor ik graag.

 

G

Dat zal het zijn beste Maya ! Goed zo !

 

Van onhandigheid gesproken: een onoverzichtelijke hoop schrijvelarij met nog een handvol dure woorden en mistige redeneringen om uiteindelijk de bal weer eens helemaal mis te slaan. Niet de eerste keer toch?

Vraag me nu niet weer om nog eens op de concrete vraag te antwoorden hé! Lees voor een keer eens alles met aandacht.

Beste Charel,

 

Bedankt voor de relevante toevoeging. 

Excuses ook als het wat moeilijk geformuleerd is, maar de tekst was aan Costa gericht.

Als ik in het vervolg teksten aan jou richt zal ik  met de moeilijkheidsgraad van de gebruikte termen rekening houden.

En voor de duidelijkheid: van u verwacht ik geen antwoord meer op de openstaande vraag, dus lig er maar niet meer wakker van en ik moet ook geen herhaling meer hebben van het feit dat je vind dat je alles al gezegd en uitgelegd hebt.

 

G

NB:  relevant = ter zake 

Beste Maya,

Iedereen is hier vrij om te reageren op wie dan ook, zelfs op niet relevante onzin (héhé, een woordje bijgeleerd).

Desondanks zou ik het normaal niet doen wanneer het bericht niet aan mij is gericht. Ik doe dit nu wel omdat je het niet kon laten om in dat bericht ook maar eens even een goedkope sneer naar mij te plaatsen. Je hebt er mij dus bij betrokken, het lijkt me maar normaal dat ik daarop reageer.

Ik vrees dat het hier met jou weerom hetzelfde gaat aflopen als bij uw vorige passages. Eerst iedereen nog eens goed schofferen en voor dommerik uitmaken om daarna met slaande deuren te vertrekken met de boodschap 'ik kom hier nooit meer terug'.

 

Beste Charel,

 

Uiteraard staat het iedereen vrij om te reageren en ik merk ook dat je veelvuldig gebruik maakt van die vrijheid.

Ik zei het maar omdat je hierboven de indruk gaf dat je dat plichtsbewust deed omdat 'iedereen je dat vraagt te doen'.

Citaat: "G, dat klopt inderdaad, en dat komt omdat iedereen altijd maar vraagt om het nog maar eens te herhalen, net zoals jij dat weer eens deed. Daarom dat ik je de raad gaf om het topic na te lezen, dan hoef ik het tenminste die ene keer al niet meer te herhalen."

Het was maar om je van deze zware drukkende plicht te ontheffen dat ik het zo duidelijk stelde dat het van mij niet moet.

Maar als je daarentegen met veel plezier en uit eigen vrije wil altijd en overal je zieleroerselen bij wil plaatsen, ga je gang ...

 

G

Mooi zo ! blij dat het van jou mag !

Ik geef Hans toch wel gelijk hier. In de stad autoverplaatsingen besparen? Ze vormen alle straten om naar eenrichtingsstraten zodat bewoners een auto kunnen hebben! dat is net het omgekeerde, dat promoot het gebruik van wegens in de stad. Op veel plaatsen in Gent zie ik straten waar bewonersplaatsen zijn voorzien, auto's koning zijn en de fiets moet maar tevreden zijn met een 'fietssuggestiestrook'. Veilig? Neen, de fietsers zijn zwak tegenover een auto. Kijk naar de Normaalschoolstraat en de Zwijnaardse steenweg. Mooi voorbeeld ervan: Dat is een drukke studentenverbinding (van stad naar campus de sterre, naar het UZ; van zowel stad als regio UZ/sterre naar de ledeganck; van UZ/sterre naar de overpoort en de daar in de buurt liggende studentenresto's, de Blandijn, fietsherstelpunt...) Maar is het er voor voorzien? Neen, iedereen weet dat de meeste studenten fietsen. Echter die straat heeft enkel fietssuggestiestroken. Maar parkeerplaatsen voor wagen zijn er dan wel. Moesten die mensen gewoon een garage hebben, was het geen probleem. Echter, de woningen staan er al decenia zonder garage, maar toch plots moeten de nieuwe eigenaars een parkeerplaats aan de deur hebben. Gevolg: Als u met de auto daar rijdt, dan moet u veel geduld hebben, er is bijna nooit gelegenheid om de fietsers voorbij te steken (zij die het wel doen, riskeren het leven van de fietser vaak). De fietsers kunnen er niet tegen dat er file ontstaat in die straten (tja, de straat verbind regio UZ/Sterre naar het stad, dus veel autoverkeer en met die rode lichten daar dus lange aanschuiftijden), dus ze riskeren hun eigen leven door zich er tussen te schieten (moest er wel aan hen gedacht zijn en dus een fietspad voorzien, dan zouden ze zonder probleem de file aan wagens en bussen passeren zonder levensgevaarlijke toeren). Wilt men het daar voor iedereen makkelijker maken, dan zou het beter zijn de parkeerplaatsen te verwijderen en dus een deftig fietspad aan te leggen. Helaas, de bewoners hebben het verworven recht van een parkeerplaats aan de deur dus die zullen weigeren (ze betalen er jaarlijks enkele honderden euro's voor voor een bewonerskaart). Nadeel daarvan: geen parkeerplaatsen dus geen gelegenheid tot laden en lossen, dus zullen de taferelen van camionetten en bewonerswagens op trotoir (en het in dat geval fietspad) nog vaker voorkomen (ze komen nu al voor vanwege het sedentaire karakter van de bewonerswagens). Wat kan men doen naar bewoners toe dan? Misschien ergens een bewoners-parkeertoren plaatsen met openbar vervoer toe, en dan perifeer voorzien dicht bij de buitenring, zo is de stimulans om met de wagen de stad door te gaan veel minder. Naar leveringen en laden/lossen toe kan men per straat een strook voorzien waar men enkel mag laden/lossen, niet parkeren. Hang daar dan camera's ter controle.

 

En dat is dan nog maar een complexe oplossing om 1 straat leefbaar te maken in een stad met relatief weinig hoogbouw aan die straat. Nog meer hoogbouw in Gent lijkt me dus zeker uit te sluiten zolang het huidige mobiliteitsprobleem niet opgelost raakt.

 

En over hoogbouw valt er ook wel wat te zeggen: Het geeft geen plaatswinst indien men zich houdt aan de lichtinval. Bekijk het hier maar: http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2012_nr_4_GROENE_HOOGBOUW.pdf op pagina 8. De kleine winst zal al snel nodig zijn voor vrijetijdsbesteding, of voor volkstuinen (want er zijn nog altijd mensen die graag zelf iets kweken). Dus of er dan zelfs nog maar sprake zal kunnen zijn van 'meer bossen en meer landbouwgrond' betwijfel ik. Bijkomend, als men dan kijkt naar steden met hoogbouw, kijk eens naar de invloed daarvan op gezondheid. Veel schaduw in zulke steden, dus gebrek aan zonlicht. De vrijgekomen ruimtes worden vaak betegelde pleinen voor het onderhoudsgemak. Kijk naar de nieuwe plannen voor Gent-Sint-Pieters-station, het plein dat ze achteraan zouden aanleggen zal enkel een paar boompjes aan natuur krijgen, voor de rest gewoon bestrating! Geen idee of ik wel in zo een stad zou kunnen overleven.

En waarom is dat geen vergelijk he? Als de stelling is om iederen naar de stad in de hoogbouw te steken, betekend dat dus ook al de dorpsbewoners vrees ik. En dan zullen we al snel met grote torens zitten om iedereen op te vangen. En zie deze link: http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2012_nr_4_GROENE_HOOGBOUW.pdf

 

Bij begijnhoven is er een hoge densiteit, maar is er wel nog een eigen tuin en vaak nog gemeenschappelijk park. Dat is dan dus wel goed, maar dat is geen hoogbouw, dat is nog steeds laagbouw. In een begijnhof zou ik zonder probleem kunnen leven, maar in een hoogbouw? Geen contact met de natuur, levend in de schaduw van al die torens (ze werpen schawuw op elkaar, en ze werpen schaduw op de gemeenschappelijke pleinen)... Zoals op die link gezegd: open bebouwing is het ander extreem dat we nu ook weer niet moeten opzoeken;