biomassa hernieuwbaar ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

1. De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief." Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pellets opstartte ????

2. Het twijfelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd. Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier. Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Canada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

ReactiesJef,

Er zullen allicht altijd nog bladeren en kleine takjes aan die boom groeien, maar wellicht niet meer dan er af vallen.

Het massieve gedeelte van de boom, waar het CO2 in zit opgesloten zal wellicht na een aantal jaren niet meer of nog nauwelijks aangroeien. Er kan dus geen CO2 meer bij, hij zit vol. Maar, en dat is de fout die soms gemaakt wordt, de boom blijft wel nog altijd CO2 opnemen uit de lucht om het om te zetten naar vooral zuurstof.

 

Brecht,

Je hebt er een talent voor om eenvoudige dingen ingewikkeld te maken of uit te leggen.

Uiteraard heeft een boom veel meer nodig dan enkel CO2, net zoals wij veel meer nodig hebben dan zuurstof.

Het gaat er maar om dat die boom blijft CO2 uit de lucht halen en zuurstof uitstoten.

Hans heeft België al ooit meer hernieuwbare energie geproduceerd dan het verbruikt ????? Wanneer dan ?

Zover ik weet draaien windmolens ook ( zelfs meer ) in de winter dan in de zomer dus waarom zouden elektrische auto's dan moeten stoppen

Beste Charel,

 

Hou het zelf eens  eenvoudig:

Bij de CO2 berekening zijn de "O" duidelijk niet het probleem, maar wel de chemische elementjes: "C".

Tot daar akkoord neem ik aan.

 

Welnu het is verder toch wel heel eenvoudig in te zien dat elk  C-tje dat door houtverbranding vrijkomt eerst door boom moet zijn opgenomen. Het bos zal zelfs meer opnemen, want niet alle biomassa van het bos wordt ook verbrand. (twijgen, bladeren, ...)

In ieder geval gaat  het erom dat het een gesloten syteem is en dat er geen extra C-tjes in omloop komen. De omloooptijd van de C-tjes van hakhout is 7 jaar. Sommige bomen misschien 38 jaar.

Tweede punt is dat dit een continu proces is. Vandaag groeien planten die binnen enkele jaren geoogst worden. Binnen dit continuum worden er geen C-tjes bijgeproduceerd zoals uit jouw berekeningen zou moeten blijken.

En neen, ook bomen kunnen van "O"tjes geen "C"-tjes maken. Zolang ze CO2 opnemen en 02 uitstoten zullen ze de C vastgelegd hebben.

 

Daarnaast zou je kunnen zeggen dat de C-tjes van fossiele brandstof ook miljoenen jaren geleden werden opgenomen door biomassa. Klopt, maar het probleem is de cyclus. Als je de C-tjes die opgeslagen liggen van een paar miljoen jaar er in een paar jaar terug vrijgeeft, dan heb je geen gesloten cyclus meer. (Tenzij je het bekijkt op enkele miljoenen jaren ...)

Bij de 7 jaar van hakhout lijkt me dat geen probleem.

Wat niet opgenomen werd kan niet verbrand worden.

Wat niet heraangeplant wordt zal in de toekomst ook niet meer verbrand kunnen worden.

 

G

 

 

charel

eender hoe je het draait, het blijft CO² neutraal als je het op een wat langere termijn bekijkt.  er bestaat genoeg literatuur daarover.

het enige verschil is het aantal jaren naargelang het systeem dat je toepast.  volwassen bomen omkappen en tot brandstof maken, dat is de minst voordelige keuze, daar zit je met een aantal extra jaren (laat ik zeggen 30 a 50 jaar).  bomen als constructiehout zit je snel met 100 jaar positieve buffer, want ondertussen groeit er nieuw hout dat weer CO² opneemt.  van die positieve buffer gaat wat af als je de rest tot pellets maakt, maar je blijft een positieve balans houden.  laat je het hout gewoon zijn gang gaan, zit je eigenlijk minder goed.

dus, hoe meer we met hout bouwen, hoe positiever de balans !  en dan mag je al een beetje pellets opstoken  ;-)

Charel,

 

Ondertussen zijn er meer dan 30 reacties bijgekomen, en ik heb echt niet de tijd om die allemaal te lezen.

Ik heb wel verstand van bosbouw, omdat ik mezelf 30 jaar geleden heb voorgenomen om elk jaar minstens 100 bomen aan te planten (jawel voor het klimaat!) Gemiddeld plant ik er meer dan 100.

 

Ik heb reeds gezegd dat een bos op goede grond 10m³ aangroeit per jaar. Het neemt daarbij ook ongeveer 10 ton CO2 op.

Als je die 10 m³ hout elk jaar oogst (dit is de hoeveelheid van 1 dm³/m²) dan groeit het bos het volgende jaar gewoon evenveel aan, en zal het bijgevolg weer 10 ton CO2 opnemen. (1dm³/m² oogsten per jaar betekend theoretisch niet meer dan hier en daar een tak afzagen)

Als je een bos uitdunt,(hier en daar een boom weghalen dus) dan krijgen de bomen die blijven staan plots veel meer licht, waardoor ze sneller groeien, en net zoveel CO2 opnemen als een groter aantal bomen het jaar ervoor.

 

Als je een bos kaalkapt, en heraanplant dan heb je natuurlijk een ander verhaal, maar dat doet eigenlijk niets terzake. Het gaat over gemiddelden op lange termijn.

Als je overigens een bos kaalkapt, en er houten huizen van bouwt (geïsoleerd met houtvezelisolatie) dan neem je de CO2 uit het systeem, en ben je pas echt goed bezig.

 

Dirk

Brecht,

Ik voel al een 'voortschrijdend inzicht'

Ik weet ook wel dat het een gesloten cirkel kan zijn bij de verbranding van biomassa en dat het verbranden van biomassa veel en veel beter is dan het verbranden van fossiel. Daar moet je mij echt niet meer van overtuigen hoor!

Ik geloof zelfs dat het verantwoord opstoken van hout CO2- neutraal kan worden genoemd, ik heb ook nooit iets anders gezegd. Ik heb enkel altijd maar gezegd dat het neutrale er pas kan zijn als al die bomen en takken terug gelijk zijn aan de oorspronkelijke massa. Over die tijd (de koolstofschuld kan gediskuteerd worden, maar gemiddeld mag je daar rustig 30 jaar voor rekenen met dan misschien uitschieters van 7 jaar en van 50 jaar.

En waarom is dat laatste van belang? Omdat we de CO2 nu moeten verminderen, op dit eigenste moment, en niet binnen 7 of 10 of 20 of 30 jaar.

Nu hout stoken geeft nu geen vermindering !

Misschien maakt mijn persoonlijk verhaal het nog wat duidelijker.

 

Toen ik een perceel grond gekocht heb om er te bouwen, heb ik achteraan eerst bomen aangeplant.

 

Het snoeihout van deze bomen levert mij elk jaar voldoende brandstof om mijn huis te verwarmen.

Meer nog .... ik zie de bomen elk jaar in omvang toenemen en groter worden.

Er wordt dus CO2 opgeslagen, en ik verwarm mijn huis met biomassa.

Ik voer niks aan van buitenaf. Het is bij wijze van spreken de CO2 die uit mijn schoorsteen komt die de bomen laat groeien.

 

Als de grootste bomen binnenkort dik genoeg zijn, dan zal ik er planken uitzagen om er meubeltjes van te maken.

Dat betekend dus opslag van CO2 die ik uit het systeem neem.

 

Besluit .. we moeten mijn inziens overal waar we kunnen bomen aanplanten.

 

Dirk

Hans,

Ik geloof je direct als je zegt dat het verbranden van hout CO2 neutraal kan zijn. Ik heb ook nooit anders beweerd. Ik heb enkel willen aantonen dat het dat nu niet is maar wel op lange termijn zoals je zelf ook zegt.

Ik ben het ook ongeveer eens met uw verdere betoog.

België is natuurlijk een klein overbevolkt land dat slecht bebost is.

 

Als we even naar Duitsland kijken, dan zie je dat daar meer dan 3 miljard m³ hout in de bossen staat.

Dat is omgerekend ongeveer 100m³ per Duits gezin.

 

Als alle Duitse gezinnen in de toekomst passief wonen, en 2m³ hout per jaar gebruiken voor verwarming en SWW, dan komen ze 50 jaar toe.

Binnen 50 jaar is alles natuurlijk weer aangegroeid.

Als ze wanneer mogelijk bijverwarmen met lucht/water warmtepompen op windenergie, en SWW aanmaken met zonneenergie, dan komen ze makkelijk 100 jaar toe met het hout dat ze hebben.

Het hout waarmee ze huizen maken kan later ook nog vermalen worden tot brandstof, dus er is geen conflict met de houtnijverheid. Voorwaarde is wel dat ze het hout niet behandelen met chemische troep, maar dat kan volgens DIN 68800-2

 

Dirk

 

 

 

Beste Charel,

 

Behalve dat ik geen Brecht heet, merk ik toch niet veel voortschrijdend inzicht.

Hout stoken geeft geen vermindering en geen vermeerdering (van het element C). Vandaar is het precies neutraal.

 

Nu passieve huizen bouwen geeft bij de directe onmiddellijke afrekening ook slechts een vermeerdering (bouwmaterialen, bouwenergie, transport)

Denk daar maar eens over na.

 

G

Nog even dit over biodiversiteit :

 

Ik woon toevallig in de regio waar ecopower zijn grondstof voor pellets betrekt.

Er staan hier in de Limburgse kempen vooral monotone naaldbossen. Deze werden vroeger aangeplant voor mijnhout.

(voor de fossiele industrie dus)

 

Sinds een aantal jaren zijn vele bossen hier in de regio FSC gecertificeerd.

In de praktijk wil dat zeggen :

 

-Er zijn open plekken gemaakt in het bos.

-Er worden struiken aangeplant in de bosranden.

-Naaldhout wordt vervangen door loofhout.

-Naaldbossen worden deels gekapt, en ze krijgen onderbegroeiing van loofhout.

-Takken worden niet opgeruimd, maar blijven liggen in het bos.

-Er zijn poelen aangelegd

-Exoten worden verwijdert

-Er worden streekeigen soorten aangeplant

-... enz.

 

Kortom er is veel meer biodiversiteit dan vroeger.

 

Dirk

En u denkt CO2 te besparen door fossiele brandstof (gas) te blijven stimuleren ipv dat te doen overschakelen op biomassa... U denkt het allemaal op te vangen met zonne-energie en windenergie... Maar ik vind dat plaatje toch betreurenswaardig. Die windmolens en zonnepanelen zijn allemaal goed voor mij, hier hebben we het maximaal piekvermogen toegelaten voor particulieren liggen (of hoe het maxima is uitgedrukt, ik ken er niet te veel van van die wetgevingen) en er is plek voor nog meer zonnepanelen... Allemaal goed voor mij, maar de buffers? Er zijn 2 uitwegen:

 

1) we voorzien dat de maximale opbrengst van wind-en zonne-energie de dal-vraag niet overschrijdt want zo voorkomen we stroom overschotten die we niet kunnen benutten (naar het buitenland versjassen is een mogelijkheid, maar tegen wanneer operationeel? En met DC-lijnen met hun gekende problematiek voor lange afstanden?... En dan de rest wordt aangevuld met modulerende verbrandingscentrales (gas en biomassa)

2) we plaatsen voldoende buffer zodat de piekopbrengst van zonne- en windenergie kan worden opgeslagen en later benut, waardoor de nood aan gascentrales en biomassa-centrales vervallen. Dit is de route die een toekomst heeft zonder biomassa op grote schaal (voor particulieren kan het nog altijd interessant zijn). Maar kunnen we die nu al bevaren? Met batterijen? Sorry, dan liever optie 1 met biomassa. Met syngas/biogas? I'm in, maar dat is nog niet op grote schaal van toepassing. Waterkracht? Volgens mij komen we hier in België niet toe. Misschien als alle Europese landen samenleggen op dat vlak dat we toekomen. MaaR als er dan 1 probleem is in het buitenland kan dat daniet Belgische net ontregelen. Denk aan de situatie met Oekraïne. Met energie-eilanden? Groen was tegen vanwege het ecosystemenverstorende karakter...

 

En u mag nog roepen wat u wilt van dat u nu af wilt van CO2, ik wil er ook zo snel mogelijk van af. En dan is het misschien het best om gewoon nu al te stoppen met CO2 op te pompen met fossiele brandstof. De transitie zal er pas komen als de fossiele brandstof er niet meer is, tot dan blijft het maar een kleine beweging omdat het economisch rendement. Ik hoop dat ze er komt voor het te laat is. Maar ik ben al blij moest de overheid subsidies voor kerncentrales steken in biomassa (als moduleerbare basis). Als ze er windmolens met zetten, voor mij goed. Maar dat kan niet zonder na te denken over wat te doen met overschotten en wat te doen bij stroomtekorten. Want bv dat Europees net is evengoed werk van lange adem (wat u biomassa verwijt). Ecologische elektriciteitsbuffering is er ook niet met een vingerknip. Ik probeer een lange termijn visie op te bouwen, maar u hamert erop dat die niet goed genoeg is omdat die op korte termijn u niet aanstaat. Ik betwijfel gewoon hoe realistisch die is.

Dirk,

Met jouw verhaal ben ik grotendeels mee. In fetie komt dat ongeveer overeen met het voorbeeld dat ik ergens aan Brecht had gegeven.

Namelijk: als je echt CO2-neutraal wilt hout stoken dan zou je voor elke boom die je omhakt er twee moeten terugplanten, de eerste om de opname van de weggevallen boom te compenseren en een tweede om het opstoken van die weggevallen boom te compenseren.

Maar ook dan zou je weer kunnen redeneren: Wat als we die tweede boom inderdaad planten (het bosarsenaal verdubbelen) maar dan de eerste ook nog laten staan in plaats van te verbranden? Mooi, maar onmogelijk om hier voldoende gronden voor te vinden vrees ik.

En/of inderdaad het hout eerst nog tientallen jaren voor iets anders gebruiken.

 

Dirk,

Ook hier ben ik redelijk mee, vooral voor het natuurherstel. Maar het zou nog mooier zijn moest al dat verwijderde hout dan niet worden opgestookt maar voor iets anders zou kunnen dienen.

Hopelijk laat de ecologische omschakeling van onze energievoorziening niet te lang meer op zich wachten (Costaccount is hier blijkbaar redelijk optimistisch in) zodat we van dat vuurkestook afraken.

Mijn excuses G! Het vuur van de stijd hé !

Ik weet niet wat je eigenlijk bedoeld, ik hoop dat je het er toch wel mee eens bent dat houtstoken nu geen hulp is bij het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de 15 jaar. Dat is de essentie van mijn redenering.

En inderdaad, het bouwen van passiefhuizen, net als het bouwen van andere huizen, van bruggen en wegen,  net als de meeste economische activiteiten zullen voor een grote, kleine, langdurige of kortstondige vermeerdering van CO2 in de lucht zorgen.

Brecht,

Je moet me geen woorden in de mond leggen die ik niet gezegd heb. Woorden die zelfs regelrecht tegen mijn principes zouden indruisen. Door die eerste foute zin heb ik al geen zin meer om de verdere tekst te lezen. Zo gaat dat, want,

Ik denk helemaal niet dat er CO2 wordt bespaard door fossiel brandstof te stimuleren in plaats van over te schakelen naar bioverbranding. Waar haal je dat ?

Ik wil ook helemaal niet fossiele brandstof stimuleren ! Ik zou mezelf verloochenen dan.

Nogmaals voor de zoveelste keer: Verbranden van biomassa is op korte termijn geen goed alternatief voor aardgas.

Pleit ik nu voor aardgas omdat ik zeg dat biobrandstof even erg is? Ik pleit vooral voor het investeren in echt ecologische energieopwekking.

Dus Brecht, zoals hier eerder al eens door iemand gezegd is: GOED LEZEN.

 

Mijn excuses. Ik raakte even mijn geduld en rationaliteit kwijt. Dus kort samengevat: u hamert erop dat biomassa op korte termijn minder goed is dan fossiele brandstof. U zou liever fossiele brandstof vervangen door 'echte groene' opwekking van zonnepanelen en windmolens.

 

Ik probeer echter de dingen op lange termijn te zien. In het slechtste geval is er bij biomassa 38 jaar nodig voor er netto 'winst' is (dus CO2 reductie). Ik een beter geval, waarbij biomassa snoeiafval/oogstafval betreft is het al op16 jaar winst. Wat zou het dan wel niet zijn als men het puur van zaagsel/houtafval maakt? Misschien minder dan 10 jaar. En volgens mij is 10 jaar toch nog een korte termijn.

Dus als de biomassa van goede oorsprong is kan het zelfs op korte termijn de aardgascentrales vervangen. Want voor de moment zijn die de enige die de onderproductie van groene stroom opvangen voor de moment (kern energie is baseload, dan fossiele brandstof is moduleerbaar, wind- en zonne-energie zijn fluctuerend). Overproductie wordt niet benut, het wordt met moeite opgeslagen en voor de rest aan dumpingsprijzen verkocht aan het buitenland bv.

 

Als ik dan op korte termijn kijk: zonnepanelen en windmolens hebben ook een LCA nodig, liefst met dezelfde vergelijkingsmaatstaf als gebruikt in dat artikel dat biomassa een terugverdientijd van 16-38 jaar toeschrijft op vlak van CO2. Maar wat dan altijd over het hoofd wordt gezien is de buffers. Als ik uw korte-termijnsvisie zou doorvoeren met dus puur zonnepanelen en windmolens ipv ook te investeren in biomassa die de fossiele brandstof centrales kunnen vervangen om in te springen bij gebrek aan opwekking.

 

Nu zijn de buffers voor zonnepanelen en windmolens binnen een korte termijnsvisie moeilijk. De korte termijnsmogrlijkheden beperken zich tot de bestaande en bewezen technieken. De experimentele vallen af want die kunnen vaak niet binnen de korte termijnsvisie tot CO2 reductie leiden (veel planning dus verlies van veel jaren waardoor na 10 jaar het misschien maar enkele jaren operationeel is en dus nog niet zijn CO2 kost heeft terug gewonnen).

En wat zijn die mogelijkheden dan? De gekende technieken zijn batterijen en waterkracht bekkens. Die batterijen die nodig zullen zijn om het net met puur zonnepanelen en windmolens van stroom te voorzien zullen een gigantische vervuilingskost met zich meebrengen vrees is. En of die zelfs op korte termijn CO2 reduceren weet ik niet. Vele batterijen zullen met moeite de 20 jaar halen. Dus dat is al zeker geen lange germijnsoplossing. Batterijen lijkt me dan toch al afgeschreven vanwege de hoge milieukost en bedenkelijkheid over de impact ervan op de CO2 neutraliteit van zonnepanelen en windmolens. Er zullen dan gigantische loodsen moeten worden voorzien vol batterijen. En dat dan om de 20 jaar opnieuw produceren. Kan toch nooit passen binnen een duurzaam langeterlijnsvisie. Misschien heeft u een LCA-analyse over wat de koolstofschuld/ROI is van een autonoom zonnepanelen/windmolensysteem?

En dan de waterkrachtbekkens. Hier in België weinig plaats. En voor zulke waterkrachtcentrales zullen er lange studies gepaard gaan met de impact ervan op het milieu van het getroffen gebied. De constructie ervan is ook niet zo snel en door de grote betonvraag ook niet zo ecologisch. Dus op 10 jaar vrees ik dagdienst ook nigeen netto CO2 reductie opleveren.

 

Over het gigantisch Europees net: het zal een deel van de bufferproblemen beperken. Maar langs de andere kant, wat is de milieukost om zulke lange hoogspanningslijnen te plaatsen? Dat gaat niet over enkele meters. En als het DC-hoogspanningslijnen zijn, hoe groot zullen de verliezen wel niet zijn? En voor zover ik weet zal dat er morgen nog niet staan. Dus misschien ook moeilijk in de korte termijnsvisie te steken.

 

Wat schiet er dan nog over om met zonnepanelen en windmolens op korte termijn ecologisch een CO2 reductie te halen? Misschien dat u dan best eens een onderzoek aantoont wat de ROU is van zonne-en windenergie met hun buffers. Dus op welke korte of lange termijn dat tot winst zou leiden. Bij een echt korte termijnsvisie lag men niet uitgaan van nieuwe technologieën die plots zouden uitbreken en de wereld op zijn kop zetten en een wonder van energie opslag zijn. Syngas/biogas is bijvoorbeeld een vrij nieuw techniek. Ik las onlangs nog eens een artikel van 2014 opnieuw dat in Nederland zo een systeem tegen 2016 zou plaatsen. Dat is al 2 jaar 'verloren' aan de bouw ervan. Maar daarvoor zal er ook planning zijn geweest en uitwerking en dergelijke. Dus hoe garandeert men dan dat het wel binnen 10 jaar kan renderen?

 

Op lange termijn zie ik toch eerder de combinatie zonne-energie en windenergie en biomassa slagen dan puur zonne-energie en windmolens. Zelfs sneller renderen zou ik zeggen.

Om CO2 neutraal te zijn moet men gewoon duurzaam bos behoren/duurzaam stoken. En dat is niet per omgehakte boom er 2 planten. U moet de 'mogelijke verdere CO2 opname' van de boom niet extra te compenseren. Bij een duurzaam beleid waarbij men dus rotatoir te werk gaat (elk jaar 1 deeltje vellen) zal er altijd evenveel jaarlijkse opname van CO2 zijn in het bos als dat er jaarlijks CO2 vrijkomt door verbranding van dat deeltje. Heb ik in een andere post al uitgelegd. 2 bomen in de plaats planten is voor extra duurzaamheid, maar geen basisvereiste van CO2 neutraal te zijn. Energieneutrale woning is toch ook puur 'evenveel energie zelf opwekken als men nodig heeft' en niet 'voor elke energie-eenheid die u aftapt, moet u er 2 voor in de plaats maken'?.

charel

zoals ik eerder al schreef:

als je hout als constructiehout in de bouw gebruikt zit je snel met 100 jaar positieve buffer, want ondertussen groeit er nieuw hout dat weer CO² opneemt.  van die positieve buffer gaat wat af als je de rest tot pellets maakt, maar je blijft een positieve balans houden.  laat je het hout gewoon zijn gang gaan, zit je eigenlijk minder goed.
dus, hoe meer we met hout bouwen, hoe positiever de balans !  en dan mag je al een beetje pellets opstoken  ;-)

op die manier stoten we alsmaar minder CO²  uit, hout buffert CO², er is veel minder energie nodig om bouwmaterialen te maken, enz.   en op die wijze moeten we geen cent extra investeren in hernieuwbaar en kunnen we toch de CO²- uitstoot te verminderen.  als we dan ook allemaal eindelijk eens beginnen met allemaal passief (of beter) te bouwen (met hout uiteraard) gaan we vanzelf de goede richting uit.  voorwaarde is dat het bosareaal niet verkleint.

en uiteraard is het te hopen dat er toch meer wordt geinvesteerd in hernieuwbare energie in de toekomst, al ben ik niet zo optimistisch, we roepen al zovele jaren.....

Brecht,

Jij probeert de dingen op lange termijn te zien zeg je. Dat is nu net fout, we zijn verplicht om dit op korte termijn te zien, op 15 jaar.

Bij snoeiafval kan het op 16 jaar beweer je. Het gebruikelijke snoeiafval is niet geschikt om pellets van te maken, te veel schorsaandeel. Zo het toch zou gaan dan nog zit je al boven die 15 jaar.

Puur zaagsel/ houtafval misschien minder dan 10 jaar zeg je? Wat denk je dat men nu met zaagsel, schaafsel, houtafval doet?Dacht je dat zo maar wordt weggegooid? Neen, dat is een waardevolle  grondstof waaruit men andere producten maakt die dus de opgeslagen CO2 uit de lucht houden. Gebruik je dat om op te stoken dan moeten er meer bomen omgehakt worden om ook nog die andere producten te kunnen blijven maken.

En nogmaals, stop er mee om mij woorden in de mond te leggen.Ik heb het nooit gehad over energieopwekking puur van zonnepanelen en windmolens in de plaats van investeren in biomassa. Zo simpel is het helaas niet.

Ik zeg enkel dat het geen zin heeft om grote sommen publiek geld te gebruiken om de ene vervuilende industrie te vervangen door een andere vervuilende industrie, dat helpt ons niets vooruit voor de komende 30 jaar, en al zeker niet tegen de vooropgestelde tijd van 15 jaar. Bovendien kan je dat geld dan in mindering brengen voor de promotie en ontwikkeling voor echt ecologische oplossingen. (hoe vaak nog?)

Maar goed, ik merk toch al een lichte verbetering in uw inzichten, je zit nu al op 10 jaar (enkel houtafvall) tot 16 jaar (snoeiafval) om tot CO2- neutraal te komen. Denk nog wat na over mijn opmerkingen hierover en we komen er.

 

 

 

Brecht,

Ik heb wel werk met jou zeg!

"Je moet de mogelijk verdere CO2 opname van de boom niet extra te compenseren" zeg je.

Een nieuwe boom compenseert na enkele jaren de opname van de verdwenen boom. Vanaf dan zijn we CO2- neutraal dus. Oké?

Als we nu die boom verbranden dan zou de extra in de lucht geblazen CO2 van de opgestookte boom ook moeten gecompenseerd worden om van CO2-neutraal te mogen spreken. Oké? 

Dus één boom om het louter verdwijnen van de oude te compenseren en één boom om het verbranden van die boom te compenseren.

Enkel op die manier zou je bijna van CO2- neutraal kunnen spreken op een redelijk korte termijn. Echter zie ik niet hoe men het bosarsenaal hier zou kunnen verdubbelen. Dat lijkt mij dus geen haalbare kaart.

Hou dat rotatoir vellen van bomen uit de discussie, dat maakt geen zak verschil en brengt u enkel in verwarring.

De vergelijking die je maakt met energie-neutraal kan je hier niet gebruiken, dat werkt totaal anders.

"voorwaarde is dat het bosareaal niet verkleint." Wel Hans tussen 2005 en 2010 verdubbelde het verbruik van pellets ( zelfs meer dan verdubbelde) verdubbelde ook het bosoppervlakte in Europa ook ? "Houtpellets zijn in trek. Het verbruik in Europa steeg van 3,8 miljoen ton in 2005 naar 9,8 miljoen ton in 2010" Dus klimaatneutraal ?????

Ik ben helemaal mee Hans, Tot en met dat beetje pellets (hola!) die we in die optimale woningen nog nodig hebben.

En inderdaad, er moet dringend een versnelling hoger geschakeld worden.

jef

ja en nee !  o.a. met pinksteren in 2014 (of wat het 2013), belgie heeft toen zijn overschot moeten dumpen in frankrijk, en daar flink voor moeten betalen.  niet dat we meer hernieuwbaar produceren dan we verbruiken, maar de kerncentrales kunnen ze niet zomaar stilleggen, en dusmoeten ze het tevee dumpen om het net stabiel te houdenl. 

in de winter is de opbrengst inderdaad veelal een stuk groter, maar dat compenseert het meerverbruik niet.  want meer licht, meer verwarming (warmtepompen zijn daar de grootste slokop), en er wordt meer met de (elektrische) auto gereden, want te donker en te koud voor de fiets.

jef, geen idee, maar dat zal wel niet, maar da's ook niet nodig, lees maar de reactie van direct andelhofs na, er groeit nog altijd veel meer hout aan dan we verbruiken.

Hans , Dirk , misschien lees ik niet goed maar Dirk heeft het over alleen over Duitsland en alleen in de voorwaardelijke wijs ( als iedereen in een PH woont) wel  ..... wat denken jullie wanneer zal dat ooit het geval zijn ? Ik vrees dat ik het niet meer zal meemaken

jef

da's net als met stroom, het ene land heeft teveel, het andere te weinig. en dus moet er wat heen en weer gertfansporteerd worden.  en hoe dan ook, PH is een techniek die op punt staat en onze beste mogelijkheid naar hernieuwbaar.  in een PH kan je bv aanbodgestuurd werken voor vewarming, i.p.v. vraaggestuurd, je kan probleemloos 10 of meer uur zonder verwarming.  één ding weet ik wel zeker, allemaal PH bouwen zal eenvoudiger zijn dan alles wat we nog moeten uitvinden om tot 100% hernieuwbaar te geraken.  en eens uitgevonden moet het dan ook nog allemaal gebouwd worden !

ik weet niet hoe oud jij bent, voor mij is de kans wel heel klein dat is dat nog ga meemaken.  maar ik denk ook niet dat ik nog ga meemaken dat we alles hernieuwbaar gaan kunnen doen zonder biomassa, zelfs al word ik er 100, helaas. 

Met wat opzoekwerk heb ik dan maar zelf de koolstofschuld van zonnepanelen gevonden. https://www.ecn.nl/nl/nieuws/newsletter-nl/archief-2006/mei-2006/fotovo…

Zeer korte termijn dus maar toch stoort me iets 'het gaat over installaties op daken die op het net aangesloten'. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn dus de particuliere installaties. Meest ideale opstelling nog geen 2 jaar. Maar als we realistisch willen zijn is het 4 jaar misschien. Maar dan is er nog buffercapaciteit nodig en dat hebben ze niet in rekening gebracht. Dus dan miet de koolstofschuld voor bufferende gascentrales (dus dalproductie opvangen) erbij worden gerekend. Of men moet de batterijen die men ervoor zou gebruiken in rekening moeten brengen. Dat zal ook helaas een negatief effect hebben.

 

En nog een grote opmerking: wat is de levensduur van die zonnepanelen in vergelijking met biomassacentrales? Dat is nodig om het op lange termijn te vergelijken. Als een biomassacentrale 5 keer langer mee gaat, dan moet men om het objectief te vergelijken de koolstofschuld van de zonnepanelen maal 5 doen. Dan hebben die zonnepanelen zonder buffermogelijkheden dus een koolstofschuld van 20 jaar of zoiets. En dat is meer dan de 16 jaar terugverdientijd van pelletcentrales waarvan de pellets gemaakt zijn van oogst/snoei-afval. Oke, op uw kortetermijnvisie van 10 jaar winnen zonnepanelen, maar mijn langetermijnvisie vind dat echter een foute manier van denken.

 

Over de benaming oogst/snoeiafval: ik hoop dat u de link hebt geopend en het artikel geopend. Want dat is hoe ik dat zou vertalen. Geen idee of dat de juiste vertaling is maar allessinds is het toch wel operationeel, anders zouden ze niet kunnen vegelijken.

Charel, ik heb ook veel werk aan u hoor. Zoals ik al zei: voor biomassa zullen ze voor een duurzame manier rogatoir te werk gaan. Ik heb al in een ander bericht het helemaal uitgelegd waar het dus op neer komt dat het fragmentje bos dat wordt opgebrand, gecompenseerd wordt door het resterend bos. Daardoor is het in zijn geheel al CO2 neutraal. Geen nood aan dubbele herplanting om te compenseren. Maar u gelooft blijkbaar niet in simpele wiskunde. Wanneer mijn excel terug werkt zal ik het voor u wel aan de hand van een voorbeeld uitwerken. U weigert gewoon te zien dag er buiten het omgehakt bos nog een ander deel bos is datCO2 opneemt...

Maak er maar eens een excelletje van hé Brecht !

Maar laat er toch maar uw studie's niet onder lijden hé !

Jef, het bosareaal miet niet verdubbelen voor een verdubbeling van pellets. Als men met 10 hectares bos in staat is om op een duurzame manier pellets te maken in het ene jaar, is er na verdubbeling van de vraag 20 hectare bos nodig. Dus dan moet er maar 10 hectare bos bijkomen om 'pellets te maken zonder bosareaal te verkleinen'. Als er dan 100 hectare bos is, betekend dat dus een stijging van 10% ipv ren verdubbeling.

charel,

1. in het geval van ecopower is er alvast geen sprake van publiek geld, en al helemaal geen grote sommen.  en hier is geen sprake van vervuilende industrie, dat is echt wel een onterechte beschuldiging. 

2. en ja, hoe vaak nog moet ik de vraag herhalen, geef me een oplossing die ik nu kan toepassen op grote schaal, want dat is nodig als we naar 100% hernieuwbaar willen gaan en de CO² uitstoot willen verminderen. met promotie zal dat alvast niet lukken.  ondanks alles bouwen de meesten nog altijd net het minimum om aan de norm te geraken.  en daar zullen miljoenen euro's aan promotie zeker niets aan veranderen.  en ontwikkeling, zekler, maar dan moet je eerst iets realistisch hebben dat je kan ontwikkelen.  alle ecologische oplossingen brengen problemen met zich mee.  heb jij een idee hoeveel beton en staal (energie!) in een windmolen zitten, en hoe vervuilend de productie van staal en cement is ?  idem voor PV-panelen,(kristallijn silicium, aluiminium, uitstoot van chemische gassen, << Solar modules contain some of the same potentially dangerous materials as electronics, including silicon tetrachloride, cadmium, selenium and sulfur hexafluoride, a potent greenhouse gas. >>, en wat de omvormers betrerft, da's al niks beter.  en laat het ons dan nog niet hebben over batterijen, ofwel zitten er een zware metalen in (lood, we weten ondertussen wat dat doet met een mens), of we gebruiken lithium dat maar beperkt aanwezig is.  het minst slecht scoren nu waarschijnlijk de thermische zonnepanelen.

Die versnelling hoger schakelen, kan je eenmaal niet van vandaag op morgen, hoe graag jij dat ook zou willen.

 

Als iedereen in België al een beetje zijn best deed, zouden we al ver staan.

 

1) Verbruik minder energie. Energie die je niet nodig hebt, moet ook niet opgewekt worden.

Zuinige toestellen, beter isoleren, minder verkwisting, alle gloeilampen vervangen door LED, ...

2) zorg dat de energie die je nog nodig hebt, zo ecologisch mogelijk opgewekt wordt (pellets/hout voor verwarming verbrandt aan hoog rendement, ipv. gas, stookolie, kernenergie...), PV-panelen, windenergie, waterkracht, .....

Hout verbranding blijft nog altijd een relatief korte omloop (10-tallen jaren) terwijl al de anderen (gas, steenkool, aardolie) net goed opgesloten CO2 reserves die al miljoenen jaren uit de atmosfeer gehaald zijn, er terug bij pompen, en een verhoging geven.

3) consumptie verminderen van wegwerpartikelen. Koop minder brol, dan moet er minder plastiek geproduceerd worden, en dan moet er minder aardolie opgepompt worden.

4) Verminder het eten van vlees, en dan vooral runds en varkens, aangezien dat de grote methaanuitstoters zijn.

5) Koop zoveel mogelijk lokale goederen, eten, kleding, .... zodat nodeloos transport vermeden wordt.

 

Als wij het voorbeeld al niet geven, hoe wil je dan, dat de sterk groeiende, opkomende economien het beter gaan doen.

Die stijging in uitstoot gaat exponentieel worden.

Ik wil gerust aannemen dat PH een aantal voordelen heeft maar we zijn oneindg ver verwijder van alle huizen passief. Het zou al niet slecht zijn als alle huizen zouden geïsoleerd zijn . Maar als we meer hout opstoken zal er wel degelijk meer bos nodig zijn en ik wil niet pessimistisch zijn maar de bevolking blijft fors stijgen en wil elke bouwer van een PH in een appartement wonen want moeten we niet stoppen met eengezinswoningen als we meer bos , meer openruimten etc nodig hebben. de wereldbevolking stijgt wel heel fors hoor 1999 6 miljard mensen tegen 2050 zou het 12 miljard zijn. Zeker dat de aarde dit op gebied van CO2 aankan als we blijven hout opstoken ???? Ik niet !Helemaal eens met uw instelling Limer.

Toch één voorzichtige opmerking: Het klopt dat houtverbranding veruit de voorkeur geniet boven fossiele verbranding, want een relatief korte omloop ( 10-tallen jaren) zeg je. En daar geef je meteen ook het probleem aan voor die 10- tallen jaren.

En ik heb het niet bemeten en bedacht, maar internationaal is erkend en afgesproken dat het CO2 gehalte in de lucht tegen 2030 (of was het al 2020?) met 40 % zou moeten verminderd worden. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat we dat gaan halen. Het is dus vooral de volgende jaren dat alles op alles zal moeten worden gezet.

Dus akkoord met de stelling dat houtstook best ecologisch kan zijn met voorbehoud voor de eerstkomende tientallen jaren.

 

 

 

Charel, akkoord.

Maar als je zegt dat er de komende jaren, of zelfs vanaf nu, gestopt moet worden met hout/pellets stoken, dan moeten we ONMIDDELIJK stoppen met het verbranden van gas, aardolie, steenkool en bruinkool.

Dus aan al die duizende mensen, en hun leveranciers (Electrabel, Luminus, Fluxys, ...) laten weten dat ze met onmiddelijke ingang moeten stoppen met gas rond te pompen. Idem voor steenkool aan aardolie.

Want de CO2 die daarbij vrijkomt krijg je NOOIT meer terug in de ondergrond gestoken, terwijl die daar nu goed opgesloten zat.

Dus de omlooptijd van CO2 bij houtstook mag dan wel 30jaar zijn (hoewel dat een continue proces is, en je daar volgens mij geen tijd kan opplakken), die van de fossiele varianten is er een van miljoenen jaren...

Hans,

1) Misschien moet ik me dan excuseren ten opzicht van Ecopower ivm met subsidies die zij dan niet zouden vragen/ontvangen voor die pelletsfabriek en centrale. Met vervuilende industrie bedoel ik de uitstoot van CO2 en fijn stof doe er ongetwijfeld mee gepaard gaat. het klinkt wat cru en vervelend maar we moeten dat ook niet verbloemen.

2) Je hebt inderdaad al vaak gevraagd en niet alleen jij, wat dan wel de oplossing is om nu al naar 100 % hernieuwbaar te gaan. Maar ik heb ook al even vaak herhaald dat ik die oplossing op korte termijn ook niet heb, dat ik daarom van mening ben dat we voor zolang dan ook het weliswaar net zo goed vervuilende aardgas nog even kunnen aanhouden. Ook voor een beperkte tijd uiteraard, tot al dat soort toestanden overboord kunnen.

Je doet me met dat beton en staal wel aan iets denken dat ik laatst ergens zag, een windmolen die van uitzicht, hoogte en capaciteit vergelijkbaar is met degenen die we tegenwoordig zien verschijnen maar wel volledig in hout. Er blijken ook (opnieuw)bruggen en zelfs hoge appartementsblokken te worden gebouwd volledig in hout.Limer,

Je hebt een punt, het zou mooi zijn moest dit mogelijk zijn.

En inderdaad, op lange termijn is hout veel beter dan fossiel om de gekende reden. Sowieso zal dit na 30 jaar wel oké zijn. Ik ben echter bang dat het tegen die tijd allemaal geen rol meer speelt, dat ondertussen alles toch al naar de kloten zal zijn.

En of het dan naar de kloten is geholpen door de CO2 en het fijnstof uit aargas of uit hout maakt dan geen zak meer uit.

 

charel

't is eigenlijk heel makkelijk om de CO² reductie te verkleinen, bouw er een paar honderd kerncentrales bij.  als je de constructiefase niet meerekend, heb je geen CO², en dat is tot op heden de enige oplossing die niet afhankleijk is van het weer.  alleen, zelfs dat is niet realistisch, want dat duurt ook minstens 20 jaar voor die aktief zijn.

dus blijft er bij min weten maar 1 oplossing, stop onmiddellijk productie en transport van elektriciteit, olie en gas.  maar dan zitten we wel terug in de middeleeuwen.

nog maar eens , geef ons jou alternatief.  maar nee, het blijft bij kritiek op wat we nu doen (en kritiek is zeker terecht), maar er komen geen werkende oplossingen van al diegegen die hier zeggen dat biomassa niet kan.  ik blijf dus op mijn honger zitten.

Volgens mij is op iedere termijn hout beter dan fossiel.

 

Bouw een passiefhuis met balansventilatie, zonneboiler, douche warmtewisselaars, PV-panelen gekoppeld aan een batterijpakket zodat er tot 70% eigenverbruik gerealiseerd kan worden, alle verlichting LED verlichting, alle toestellen A+++, ...

Als iedereen dat zou doen, kom je makkelijk aan je 40%, dus het is wel mogelijk, zelfs in combinatie met hout/pellets.

Het al dan niet verminderen heeft mijn inziens niets te maken met houtstook, maar eerder met al die andere zaken, die ervoor zorgen dat je a priori al minder energie nodig hebt.

Dus als de vlamingen, en ook de rest van europa, eens dringend allemaal de Trias Energetica zouden toepassen, zou het probleem al grotendeels van de baan zijn.

 

Maar iedereen kijkt in zijn portemonnee, en begint voor iedere investering, eerst te kijken naar terugverdientijden.

Terwijl ze voor de aanschaf van een auto of een nieuwe keuken, zich daar geen vragen bij stellen.

je stelt veel oplossingen voor ivm huisvesting maar enig idee hoeveel mensen dagelijks alleen in de auto naar dezelfde richting rijden. Hoeveel vrachtwagen rijden leeg terug. Hoeveel vliegtuigen onderbezet vliegen ....

Jef, 

 

Het is ook datgene ik hier probeer duidelijk te maken.

Veel mensen zitten precies te wachten tot de overheid met de oplossing gaat komen.

Maar de mensen kunnen zelf, voor hun eigen, al uitmaken welke verbeteringen zij voor zichzelf al kunnen verwezelijken.

Dan dan enerzijds hun woning zijn, anderzijds hun leefgedrag, eetgedrag, reisgedrag, aankoopgedrag.....

 

Als er niemand meer producten van china etc. koopt, worden deze ook niet meer ingevoerd.

Als iedereen lokale producten vraagt en koopt in de winkel, worden deze meer aangeboden.

 

Maar het zal niet allemaal zo simpel op te lossen zijn, maar iedereen zou toch eenvoudig al een groot stuk van zijn verbruik, productie, .. kunnen verminderen, ZONDER dat de overheid dit eerst moet verplichten.

De overheid, heeft er door hun lamentabele groenestroomcertificaten-regeling voor gezorgd dat in Vlaanderen, de meeste mensen die PV gelegd hebben, MEER stroom zijn gaan verbruiken dan ervoor, ipv. minder.

Het systeem dat werd ingevoerd promoot het zuinig zijn dan ook helemaal niet, eerder het tegendeel, dus is de reactie logisch.

Met bijvoorbeeld het systeem in Duitsland, heeft dit wel voor een vermindering van de verbruiken gezorgd bij de mensen die PV geplaatst hebben.

 

Het alternatief staat hier te lezen, maar je moet het natuurlijk wel WILLEN lezen: http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=2#comment-179984En in jouw antwoord op Jef: http://www.ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=2#comment-180049  Kort samengevat:
  1. Ja, het is al eens voorgevallen (hoeveel keer ?) dat we zogezegd groene energie moesten 'exporteren'. Zogezegd, want dat is alleen maar het geval door een baseload van pakweg 6000MW kernenergie.
  2. Precies daarom gaan we NU bijna 2000MW van die baseload kernenergie sluiten. Dat levert ons de mogelijkheid om nog eens 2000MW zon- en windcapaciteit bij te bouwen. Vooraleer we die bewuste pinksterdag opnieuw meemaken ...
  3. En op hoeveel jaar kunnen we die 2000MW bijbouwen ? Op 7 jaar ! Want in 2022 gaat er weer eens 1000MW kernenergie af. In 2023 nog eens 1000MW. Tegen 2026 nog eens 2000MW. 
  4. IK HERHAAL uit bovenste link, mijn eerste vraag die je fijntjes onbeantwoord hebt gelaten: Waar zie jij de volgende 10 jaar in België nood aan nieuwe bijkomende biomassacentrales ? En om wat te doen ?
  5. Denk je dat we met het huidige ritme 3300MW zon- en windcapaciteit zullen bijgebouwd hebben in 7 jaar ? = 2000MW minder baseload kernenergie + 1300MW 'opslag' in onze spaarbekkencentrales ('herkablering' van Coo). 7300MW in 10 jaar ??? Of bijna de helft van onze productiecapaciteit bijgebouwd in 10 jaar tijd ? GET REAL !
  Door het sluiten van de kerncentrales is er ruimte ZAT voor zon- en windstroomcapaciteit. ELKE MW KERNENERGIE DIE NIET VERVANGEN WORDT DOOR WINDSTROOM MAAR DOOR BIOMASSA, KOMT NEER OP:
  • Uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof. Een achteruitgang van onze luchtkwaliteit;
  • Uitstoot van CO2, die pas over vele jaren terugverdiend wordt;
  • Verhoging van de stroomprijs, want biomassastroom is duurder dan windstroom.
  Elk pleidooi voor bijkomende biomassacentrales komt bijgevolg neer op de mensen op kosten te jagen om het milieu te VERVUILEN ! Begint het eurootje te vallen ?  

Hans,

We blijven allemaal op onze honger zitten hé. Ik heb ook nooit gezegd dat ik op dit moment een betere oplossing heb dan bioverbranding, Dat was helemaal mijn punt niet. Mijn punt was dat bioverbranding op dit moment niets beter is dan aargasverbranding, er komt nog altijd evenveel CO2 en fijnstof in de lucht. En dus had de investering in die industrietak beter extra gegaan naar echt ecologische oplossingen.

Ik mag dat toch wel zeggen dacht ik zonder dat ik dan meteen het probleem zou moeten oplossen. Ik zou willen dat ik het kon.

 

charel

ja, natuurlijk mag je zeggen wat je denkt, maar het klopt niet.  biomassa scoort merkelijk beter dan aardgas, dat heb ik al in den treure uitgelegd, kijk maar naar eerdere tussenkomsten.  maar ik geef het op, dit heeft geen zin meer.

1. ik weet het getal niet en ben ook niet zinnens daar mijn hoofd over te breken, maar het is een realiteit die frequenter gaat worden naarmate er meer "groene" energie komt.  temeer daar we proberen ons verbruiik te doen dalen.  en ja, de echtte reden is de baseload, en ze zijn echt niet zinnens deze te verminderen, brengt veel te veel op.

2. bijna, want ze zijn  al flink aan het terugkrabbelen.  van morgen nog in het nieuws, doel 1 heeft helemaal geen scheurtjes, voel jij dan geen nattigheid ?  wat is het belang daarvan als ze deze toch niet verder willen openhouden ?

3. met die redenatie ben ik niet mee, je zegt dat we in 7 jaar 2000 MW kunnen bijbouwen omdat er tegen dan nog eens 2000 MW afgaan ?  in dezelfde denktrant zou je dus kunnen beweren dat we 6000 MW kunnen bijbouwen als er tegen 2018 6000 MW atoomstroom wordt afgebouwd.  en voortgaande daarop, ze willen doel 1 en 2 (en misschien ook tihange1 ??) minstens 10 jaar langer openhouden, dus komt er dan ook geen extra zon- en windcapaciteit ?

4.  ik herhaal: ik heb er geen weet van dat ik ergens beweert heb dat er nieuwe biomassacentrales nodig zijn, op die manier maak je elke zinnige discussie onmogelijk.

5. ik kan niet volgen, nu spreek je je argumentatie in punt 3 weer tegen ???  en nee, ik gellof niet dat dat kan, in dat geval zouden de piekproblemen ook veel gtoter worden, we kunnen van die stroom nooit af.

en dan nog maar eens, ik heb nooit gepleit voor grote biomassacentrales, integendeel !  ik ben wel voorstander van decentrale productie, wat niet a priori betrekent dat er geen interconnectiviteit meer moet zijn, ook dat heb ik nooit beweert.

maar blijkbaar is jou eurootje ook nog steeds niet gevallen.

Hans,

Ook ik heb het al tot in den treure uitgelegd dat verbranding van biomateriaal net zo goed CO2 en fijn stof  in de lucht brengt als aardgas. Ik snap ook niet waarom ik zoiets vanzelfsprekend nog moet uitleggen. Waar vuur is is rook en waar rook is komt er vuiligheid in de lucht.

En dat dit bij er voor onafzienbare tijd in blijft als het van fossiel komt,

En dat dit er slechts tientallen jaar in blijft als het van biomassa komt

En dat we geen tientallen jaren de tijd hebben

En dat we dus geen geld moeten steken in een oplossing die er nu geen is.

En ik geef het niet op, want dit heeft wel degelijk zin.

Ik sta wel verwonderd van de gevoeligheid van dit gegeven, alsof ik iemand zijn kachel wil afpakken.

 

 

"4.  ik herhaal: ik heb er geen weet van dat ik ergens beweert heb dat er nieuwe biomassacentrales nodig zijn, op die manier maak je elke zinnige discussie onmogelijk."  Ach zo, mijn excuus. Ik noteer met veel plezier dat we het er allebei over eens zijn dat er de volgende 30 jaar géén cent meer naar nieuwe biomassacentrales moet gaan ! Zoals je weet heb ik helemaal niks tegen bv. een pelletkachel voor verwarming. Waarschijnlijk de volgende 20 jaar ook niet. Je hebt gelijk: dan is inderdaad een zinnige discussie onmogelijk. Er valt immers niks te bediscussiëren tussen gelijkgezinden.  

Charel, het gaat over de bron van de CO2 die vrijkomt bij de verbranding. Van biomassa komt die CO2 van recent uit de lucht. Bij fossiele brandstof komt het van uit een ander tijdperk met een ander klimaat waarbij de opslag van CO2 onder de vorm van fossiele brandstof net heeft geleid tot het klimaat van nu. Biomassa is dan klimaatneutraal omdat de CO2 ervan al in omloop was in het klimaat, terwijl de CO2 van fossiele brandstof al gigantisch lang onttrokken was van het milieu.