Opslaan van energie met de Solenco Powerbox | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Opslaan van energie met de Solenco Powerbox

afbeelding van Jan004
04/03/2018 - 10:56

Ik heb dit topic aangemaakt voor mensen met interesse in opslag van hernieuwbare energie en meerbepaald voor de Solenco Powerbox. Als ik via de website ga naar 'new en views' -> recent posts, dan kom ik uit op een artikel van Belfius, daterend van 23/03/2017. In dit artikel sluiten ze af met het volgende:

De solence Powerbox zit in de laatste testfase. "We hebben nog een aantal finale proefprojecten lopen, onder andere in Borkum, een Duits Waddeneiland, waar verschillende toestellen uitstekend functioneren. Eind dit jaar beginnen we wellicht met de voorbestellingen, zodat we de Powerbox vanaf 2018 op de markt kunnen brengen."

http://www.solencopower.com/front-page/capital-firm/

http://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2017/02/Solenco-Power_SPB-Brochure.pdf

Als alles zal werken zoals ze omschrijven in hun brochure, dan lijkt me dit wel een mogelijkheid om ons definitief van het net af te koppelen en af te zijn van het prosumententarief, toekomstige slimme meter en zelfs de gasaansluiting. Als ik de brochure zo bekijk dan lijkt me dit met de SPB-1 en SPB-3 niet mogelijk. In de wintermaanden (zoals bijvoorbeeld dit jaar in december en januari) is er te weinig zon om te zorgen voor een volle 'batterij'. Met de SPB-5 die 100 tot 1500 kWh kan opslaan zou dit wel moeten kunnen lukken. In vergelijking met een gewone batterij is het vooral interssant dat dit product ook kan zorgen voor de verwarming en sww. 

Alles is natuurlijk ook afhankelijk van de prijs. Als het toestel duurder uitkomt dan de kost voor aansluiting op het net, netvergoedingen, prosumententarief, ... is het vanuit financieel oogpunt niet interessant om hierin mee te gaan. Richtprijzen kan ik niet terugvinden. Misschien is hun product nog niet 'verfijnd' genoeg of véél te duur, maar hier zit zeker toekomst in. Momenteel is het dus vooral afwachten naar de lancering. Ondertussen heb ik over de Solenco Powerbox al wat vragen. Wat als ik na een werkdag enkel warm water nodig heb om mij te wassen? Opwarmen met een elektrische boiler afkomstig van de Powerbox? En wat me de warmte die vrijkomt bij het teruggeven van deze elektriciteit om de boiler op te warmen? En wat met het vrijgeven van de warmte indien ik enkel elektriciteit nodig heb in de zomermaanden? Opvangen met een boiler of buffervat? 

Iets om op te volgen! Wat denken jullie hiervan?

115 Reacties

afbeelding van Luc Vandamme
26/09/2019 - 14:40

Ter info, een paar algemene informatie
1 kg waterstof (H2) bevat 33.3 KWh.
Brandstofcellen hebben een rendement 75% voor omzetting van elektriciteit naar H2 en omgekeerd. Het 25% energieverlies is warmte.
Deze warmte wordt voor 90% gerecupereerd door de Solenco Power Box in een warmtebuffer voor SWW en voor verwarming.
Dit maakt dat dit systeem een totaalrendement heeft van 95%

En hoeveel de zonnepanelen opbrengen hangt af van de installatie, bvb LG heeft al bifaciale zonnepanelen van 514 Wpiek voor panelen van 1005 x 1996 mm

Maar standaard zijn nu 320 Wpiek panelen van 996 x 1664 mm (NSP) vrij goedkoop en worden veel gebruikt

Ook bij de Solenco Powebox wordt eerst de elektrische energie gebruikt in zelfconsumptie, dan opgeslagen in een kleine batterij en pas daarna omgezet en opgeslagen in H2

afbeelding van Luc Vandamme
26/09/2019 - 14:38

Dubbel, 2 x opgeslagen

afbeelding van lietaert
27/09/2019 - 09:26

Misschien moet er eens omgekeerd gerekend worden : wat mag zo'n systeem kosten om de moeite te zijn.? 

Wel zo dat de overheid onderzoek instellingen ( Energyville met prof Belmans) dit niet zien zitten, waardoor het waarschijnlijk niet echt gaat gesteund worden in Vlaanderen.

jan

afbeelding van ODM
27/09/2019 - 09:32
ODM

@lietaert : wanneer je gaat berekenen wat zo'n systeem mag kosten, aan de huidige gasprijzen, is het nog niet de moeite om te beginnen met rekenen...  

Het is idd wel vreemd dat Vlaanderen/België dit project niet mee ondersteunt... bv het Vito zou hier ook geschikt voor zijn.  Allicht is er iets dat wij niet weten.   

Zoals in deze thread ook al is gezegd denk ik ook dat er nog geen wettelijk kader is in België om waterstofgas op te slaan in de tuin van een particuliere woning...de veiligheid is natuurlijk ook wel een aspect... 

afbeelding van Luc Vandamme
27/09/2019 - 11:10

Jan,

Het is nogthans vrij eenvoudig: Je jaarverbruik is het maximum wat je kan uitsparen met de opbrengsten voor een Solenco Powerbox, zonnepanelen inbegrepen. En dan hangt de prijs die jij wil geven, enkel af van op hoeveel  jaar je het wenst af te schrijven...

Op 5 jaar zal dat op dit ogenblik zeker niet lukken!

Wil je bovenstaande optimaliseren, dan moet je meer verbruiken (= om meer besparing te realiseren met de Powerbox) door bvb een elektrische auto te kopen en deze op te laden aan jouw elektriciteit. Het enige wat je dan moet doen is bijkomend investeren in meer zonnepanelen en meer H2 opslag.

Trouwens het is voorzien op de Solenco Powerbox dat je ook waterstof kan aftakken om een waterstofwagen bij te tanken. Dit verlaagt dan het elektrisch en het warmte rendement van het systeem, maar er komt een waterstof rendement bij. Het totaal rendement van de Solenco Powerbox is dan 98%. Maar je kan dan ook kiezen voor een waterstofwagen in plaats van een elektrische batterijwagen.

Ik zou kunnen bovenstaande realiseren (100 % netonafhankelijk en 20000 km elektrisch rijden met bvb een Nissan Leaf aan 14 kWh/100 km) met een Powerbox, 130 kg H2 opslag en een totaalinvestering in zonnepanelen voor 9000 Wpiek.

Verdeling van de opbrengst van 9000 Wpiek:
Dus in mijn geval, gebruik ik 4500 kWh/jaar elektriciteit (normaal verbruik + verwarming met L/W WP en Zonnethermie inbegrepen) en zou ik nog netto in een 70/30 mix zomer-lente-herfst/winter auto elektrisch laden vanaf zonnepanelen (70%) of via omvorming van H2 (30%) en zo bereik ik 20000 km mobiliteit via eigen productie. Dus realiseer ik dan 100% zelfconsumptie met mijn zonnepanelen, met een net onafhankelijkheidsgraad van 100 % voor mijn woning en mijn mobiliteit.

afbeelding van IvoB
27/09/2019 - 12:09

Het is nogthans vrij eenvoudig: Je jaarverbruik is het maximum wat je kan uitsparen met de opbrengsten voor een Solenco Powerbox, zonnepanelen inbegrepen.

Laat dat nu net een van de problemen zijn als je als particulier wat vooruit wil denken. De situatie van heden is niet noodzakelijk de situatie over een paar jaar (denken we maar aan de soap van PV, prosumententarief, Turteltax, al of niet terugdraaiende teller, consultatieronde piekgebonden capaciteitstarief,.....).

Het jaarverbruik is nu NUL. Is dat simpel? Nu wel. Over 4 jaar misschien niet meer. 

ps. Energyville en de VREG zijn twee handen op één buik, dus dat zegt misschien ook al iets. 

@LucVD:

Voor we beginnen "te rekenen" is het nu wel of niet toegelaten om H2 onder druk op te slaan in een woonomgeving? Ik dacht van niet maar ben er niet geheel zeker van. Zo niet heeft geen enkel rekenmodel zin. Zo ja onder welke voorwaarden (voor huishoudelijke gasopslag heb je ook al vrije omgevingsruimte nodig) en is er een begrensd volume (het volume moet werkbaar zijn om totaal off grid* te kunnen gaan). 

*Wat jij beoogt kan ik nu ook al met een gewone PV installatie van 5.6 kWp maar uiteraard niet off grid. 
Dus voor mij is dan de ultieme vraag weer eigenlijk: loont de investering om op deze wijze off grid te kunnen gaan (als het al toegelaten is). 

Bij een stijgend gebruik van EV's lijkt het me op middellange termijn ook eenvoudiger,  zinvoller en goedkoper te investeren
in V2G/V2H (experimenten die nu o.a. al in het V.K. lopen) dan in de productie en opslag van H2 in een thuissituatie.  

afbeelding van Luc Vandamme
27/09/2019 - 12:33

Voor we beginnen de staat en andere te beschuldigen van alles wat verkeerd gaat, is het best eerst de cijfers te bekijken. 

Ik spreek van 135 kg H2 op te slaan (=135 * 33.3 = 4500 kWh) of dit komt overeen met nog  geen 500 l stookolie of gas (4500 kWh / 10.641 kWh/l = 423 l stookolie). Het potentieel gevaar is dus minder dan een gewone stookolietank, een gastank of ook een gewone aardgasgasaansluiting in huis. Het enige is nog, de reglementering ... en ik hoop dat deze reglementering gemaakt wordt door politici met een open geest en met juiste informatie over risico inschatting.

Het verschil tussen jouw berekening in energie onafhankelijkheid en mijn berekening is dat jij niet meerekent dat je ook stookt met andere energie (hout en pellets) dan degene die opgewekt wordt door de zon en dat je de 20000 km mobiliteit niet inrekent. En, zoals je zegt, ben je ook niet grid-onafhankelijk. en ... daarom hoef je nog niet off-grid te gaan, je kan zelfs on-grid blijven met een digitale niet terugdraaiende meter, zonder te verbruiken of te injecteren met dit systeem. Trouwens V2H is bereikt met dit systeem en als V2G beschouwt als het huisgrid (V2H) is dit ook gerealiseerd, trouwens G2V en H2V is ook gerealiseerd met de Solenco Powerbox.

Maar jij hebt wel het voordeel dat je al de elementen in huis hebt om het doel te realiseren: je hebt een warmtepomp, een zuinige woning, zonnepanelen en reeds elektrische mobiliteit. Dus de ontbrekende schakel is niet veel meer ...

afbeelding van lietaert
27/09/2019 - 12:33

Misschien is het verkeerd om in kwh te rekenen?

 Een kwh bij veel wind op zee, of veel zon zal in de toekomst waarschijnlijk iets anders zijn dan een kwh op een mistige wind stille dag, of een kwh na 2 weken wind stille mistig weer ( alle batterijen leeg en centrale Coo leeg) ?

Als dit systeem dan nog kwh kan leveren zouden dit wel eens heel dure kwh kunnen zijn?

Vraag blijft wel of iedereen dit iin zijn tuin moet zetten, als dit centraal gebeurt en de warmte in een warmte net gepompt wordt kan dit waarschijnlijk wel efficienter?

jan

afbeelding van Luc Vandamme
27/09/2019 - 12:43

Jan,

Een kWh is een kWh, of ze nu komt van gas, wind, water, zon of ....

Als thuis uw stookolietank leeg is, uw houtvoorraad op is, is er ook geen kWh meer verkrijgbaar en als je dan je grondstof gaat bestellen, is deze ook heel duur met een dure kWh tot gevolg. Alles hangt af hoe je uw voorraad beheert. Op dit ogenblik is er geen voorraadbeheer van elektriciteit, niet op individueel niveau en niet op gemeenschappelijk niveau. Het enige wat we op dit ogenblik doen is bijkomend elektriciteit produceren als we tekort hebben. Dit is heel duur omdaat we met installaties moeten werken die minder dan 30% van het jaar gebruikt worden en dat die installatie enkel werken wanneer de grondstofleveringen (gas) in de duurste periode van het jaar bevinden.

Deze mentale switch moeten we nog maken, we moeten de energie opslaan in korte termijn opslag (batterijen) of in lange termijn opslag (watervallen van Coo, Waterstof, warmwater buffers van warmtenetten, ....)

afbeelding van IvoB
27/09/2019 - 16:35

Luc Vandamme wrote:

Voor we beginnen de staat en andere te beschuldigen van alles wat verkeerd gaat, is het best eerst de cijfers te bekijken. 

Excuseer, het was niet mijn bedoeling wie dan ook te beschuldigen. 

Wel het langs de praktische kant te bekijken. Mag je H2 nu in een woonoimgeving in een praktisch bruikbare hoeveelheid opslaan of niet? Lijkt me, in deze context, toch een volkomen legitieme vraag? 

V2G en V2H kan ik spijtig genoeg - gezien ik een EV met CCS aansluiting heb - nog niet realiseren. 

Ik reken wel degelijk alles in. 
Als ik bijstook met hout (je kan daar voor of tegen zijn maar dat was het punt niet in dit topic - mijn voorraad is trouwens lokaal en onuitputtelijk) is het verbruik van mijn EV wel degelijk ingecalculeerd voor 20.000 km/jaar (3000 kWh/jaar) en inbegrepen in eigen productie. Overschakelen op H2 (en uitbreiding van de PV) zou dan neerkomen op zotte kosten. 

Als ik niet bijstook met lokaal gewonnen en verwerkt hout kan ik maar een 6500 km van de EV verplaatsingen dekkend krijgen bij eigen productie. De vraag is dan of de houtstook vervangen door H2 lonend is, zou werken, en ten eerste al vergund zou worden. 
Ook rekening houdende met het feit dat we nog voor hoogstens 5 jaar die 20.000 Km nodig hebben. Daarna zijn die 6000 Km ruim voldoende. 

Het heeft - vanuit praktisch oogpunt en volgens mijn uitgangspunt - toch weinig zin om een reeds praktische werkende uitvoering te vervangen (of te gaan berekenen) door een theoretisch model dat niet betaalbaar is, niet vergund kan worden of erger, beiden. 

Ik neem aan dat je naar aanleiding van het Solenco experiment ook "waterstofgate.nl" doorgenomen hebt? 

Voor alle duidelijkheid: ik ben tegen geen enkele vernieuwing. Ik sta in het begin wel zeer kitisch tegen alles waar ik mogelijk in wil investeren. Beter kritisch voor ik ergens geld insteek dan eerst investeren en dan voor onaangename verrassingen komen te staan. 

afbeelding van Luc Vandamme
30/09/2019 - 12:43

IvoB wrote:

Luc Vandamme wrote:

Voor we beginnen de staat en andere te beschuldigen van alles wat verkeerd gaat, is het best eerst de cijfers te bekijken. 

(1) Excuseer, het was niet mijn bedoeling wie dan ook te beschuldigen. 

(2) Wel het langs de praktische kant te bekijken. Mag je H2 nu in een woonoimgeving in een praktisch bruikbare hoeveelheid opslaan of niet? Lijkt me, in deze context, toch een volkomen legitieme vraag? 

....

(3) Voor alle duidelijkheid: ik ben tegen geen enkele vernieuwing. Ik sta in het begin wel zeer kitisch tegen alles waar ik mogelijk in wil investeren. Beter kritisch voor ik ergens geld insteek dan eerst investeren en dan voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Beste ivo,

Je eerste uitspraak (1) kan ik niet bevestigen, integendeel jouw tussenkomst van 4 uur eerder voor jouw huidige quote, wijst op het tegendeel.

Bij uitspraak [B] heb ik de volgende (on)logische redenering om uw logica te verwerpen.

Als ik deze winter bij u kom om uw warme trui te lenen en ik breng hem volgende zomer terug en zeg dan "bedankt, dat ik hem mocht gebruiken, ik geef hem u terug, er is niets gebeurd! Au revoir en Merci!" Ik ben benieuwd hoe u en uw levenspartner zullen geageren? Uw levenspartner zal waarschijnlijk zeggen: Héwel Ivo ge hebt deze winter een nieuwe trui moeten kopen omdat ge uwen goeie trui had uitgeleend. Dat heeft geld gekost! Hebt gij hem dat niet uitgelegd en dat hij dieen geleende trui dan maar kan kopen? Of, laat gij u zomaar doen door dieën arrogante Luc?

Jouw uitspraaak [B] is van hetzelfde kaliber als dit verhaaltje, je moet alleen maar trui door elektriciteit veranderen en Ivo door  Fluvius en uw/mijn elektriciteitsleverancier. Luc mag je voor mijn part laten staan. Jouw uitspraak is even (on)logisch als voorgaande. Het is dergelijk (on)logisch denken die aan de oorsprong liggen van niet gefundeerde kritieken op prosumentetarief, op dure elektriciteit in België en op slecht beheer van ons netwerk. Er zijn andere kritieken op ons netwerk en de kosten, die wel gefundeerd zijn en die mogen dan ook zonder problemen hier en elders aan bod komen. Andere kritieken zijn bvb. het verschuiven van budgetten voor de energietransitie van de gemeenschappen naar de netwerkbeheerders. Het verschuiven van een deel van de kosten voor 's lands energie bevoorradingszekerheid van de federale staat naar de elektriciteitskost, het verschuiven van netwerkkosten van grote economische spelers naar kleine economische spelers en naar particulieren, enz...

Dus de correctie voor mij is: Het jaarlijks onmiddellijk verbruik is nu niet NUL. Is dat simpel? Nu wel. Over 4 jaar OOK

Jouw uitspraak (2) met de praktische kant: Hier stel je een vraag, waar al verschillende keren in deze thread werd beantwoord, met NEE, het mag nog altijd niet  en we hebben in onze regio (Vlaanderen) hierover nog geen reglement die dit toelaat. Als antwoord op  een to  the point reactie, heb ik zelf in één van mijn reacties (een paar uur voor dat jij reageerde) gezegd:

Deze uitspraak [2] ontkracht daan ook uw uitspraak [3], even later in uw reactie.

Jouw uitspraak [3] "voor alle duidelijkheid ..., is niet tegen vernieuwing zijn" ook impliceert "open staan voor vernieuwing". Dit open staan hoeft niet noodzakelijk een investering van uw zijde te zijn, maar is een mentale toestand zonder dat je je hoeft te engageren of zonder dat je hoeft iets te verwerpen.
En anders is uw uitspraak "niet tegen zijn" een verkeerd woordgebruik in deze context en kan tot verwarring en wrange reacties leiden, zeker in combintie met uw uitspraken [1] en [2].

Voor mij is deze Solenco Power Box een ingenieuze en praktische oplossing om mijn en anderen hun energie opwekking en energieverbuik in de toekomst te kunnen matchen op een langere termijn. Dat dit vandaaag nog niet betaalbaar is, is geen enkel probleem, maar één van de mogelijke LT opslag oplossingen, is nu al in zicht. En, dat is het fantastische aan dit product. Het positieve aan deze discussie (in gang gezet door Jan004 ) op dit forum is dat we hierover geïnformeerd worden.

afbeelding van walter-8
30/09/2019 - 13:20

De discussie over betaalbaar of niet op maatschappelijk niveau is toch iets anders.

Is het beter dat we ieder particulier zijn eigen energie laten afdekken met opslag en opwekking, of kan dat efficiënter door dat gemeenschappelijk uit te voeren (zoals het nu goedkoper / zuiniger is electriciteit af te nemen van een gascentrale danwel zelf gas te stoken voor electriciteit).

Ik zou me perfect kunnen voorstellen om eventueel op gemeentelijk niveau buffers te bouwen voor groene energie uit de zomer die in de winter wordt vrijgegeven.

En is het duurder die energie over het net te sturen danwel in huis te houden.
Momenteel lijkt het standpunt te zijn dat netuitbreiding zeer duur is en moet voorkomen worden. Maar ik zie dit niet gestaafd.

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
30/09/2019 - 14:03

Je hebt gelijk Walter. 

Deze discussie over hoe ons netwerk er zal uitzien, moet gevoerd worden. 

En dat een individuele investering goedkoper is of zal zijn dan een gezamenlijke investering voor LT energie opslag, zie ik ook nog niet gestaafd.

De energie -opwekking en KT -opslag daarentegen wordt steeds goedkoper zodat ze meer en meer in de nabijheid van en door de gebruiker gebeurt. Hier ziet het er wel naar uit dat zich dit gaat doorzetten, te meer dat er minder transport- en omzettingsverliezen zijn.

Hoe  dichter men energie produceert bij de gebruiker en hoe dichter de KT en LT energie opslag bij deze gebruiker kan gelokaliseerd  worden, hoe beter de gezamelijke kosten zullen uitvallen.

Deze ontwikkeling (de Solenco PowerBox) is zeker ook iets wat op kleine schaal een gemeenschappelijke oplossing kan ingezet worden. Ik denk bvb. aan daken van kerken en scholen met zonnepanelen, en het lokaal met grote zekerheid aanleveren van energie (elektriciteit en warmte) aan een kleine lokale gemeenschap met o.a. appartementen en huizen (= wijkniveau) die minder of meer zelfvoorzienend kunnen zijn met een gemeenschappelijke LT energieopslag, zoals dit systeem toelaat.

afbeelding van Dominique-
21/10/2019 - 10:50

Eén en ander is intussen doorgerekend door externen, er blijft weinig heel van de gestelde beweringen: 
https://www.linkedin.com/pulse/waterstof-huis-stad-aan-haringvliet-met-solenco-hans-noordsij/

Zie ook de website http://waterstofgate.nl die vele onterechte hoera-verhalen ivm waterstof ontkracht.

Ik zou zo ver mogelijk wegblijven van waterstof thuis, het is veel te duur, energetisch zeer inefficiënt en waarschijnlijk nodeloos extra risico.

Zie ook:
https://www.wattisduurzaam.nl/17870/energie-opslaan/waterstof/waterstof-uit-vlaamse-lucht-is-prachtig-maar-meer-ook-niet/

Uiteraard blijft waterstof wel interessant voor andere toepassingen!

https://www.energyville.be/pers/opinie-geen-moleculen-geen-energietransitie

afbeelding van Luc Vandamme
21/10/2019 - 12:04

Beste Dominique,

Hier heb je een artikel van de hand van Wim Schermer. Deze is één van de initiatiefnemers van waterstofgate.nl (http://www.waterstofgate.nl/Contact/Wie-inspireren-ons/) en kan ook gelinkt met kernenergie en aan petroleum en gas economie, ook bepaalde politieke anti-klimaatbewegingen in Nederland maken handig gebruik van deze opinies. Zijn opdracht is schijnbaar bij iedere communicatie over waterstof, deze communicatie ongeloofwaardig te maken. Je gaat dan ook veel artikels, opinies en reacties (op andere artikels) van zijn naam terugvinden in de Nederlandse pers. 

Het artikel van professor Ronnie Belmans  is een opiniestuk (geen wetenschappelijk of technisch stuk) en sluit waterstof niet uit als deel van onze energietransitie. Integendeel de prof. gebruikt energieopslag van waterstof als onderdeel van andere chemische verbindingen  in zijn opinie. Er worden trouwens nog andere chemische verbindingen onderzocht om waterstof beter te kunnen gebruiken, zoals mierenzuur waarin je in feite waterstof vloeibaar kan opslagen op atmosferische druk en kamertemperatuur. Maar er is nog veel meer gaande in de sector. Het voordeel is dat er met de samenwerkingsverbanden van universiteiten in de Euregio België, Nederland en Duitsland (Rühr-gebied) er open wordt gecommuniceerd over hun ontwikkelingen en dat ze open staan voor alle mogelijke toepassingen, ook in samenwerking met bedrijven uit deze Euregio.

Daarom zal er nog heel wat water naar de zee stromen eer we overtuigd geraken van deze ontwikkeling. Ik vergelijk het met zonnepanelen en windmolens 20 jaar geleden. Wij hadden toen ook allerhande artikels van hetzelfde kaliber over deze vernieuwingen in energieproductie. Het is pas nu dat we beginnen te begrijpen wat er allemaal mogelijk is en hoe we dit moeten inpassen in ons dagelijks gebruik (verbruik van energie). Dus ik verwacht nog veel vernieuwing en nog meer tegenstand van lobbygroepen, zoals deze waar Wim Schermer deel van uit maakt. 

afbeelding van IvoB
21/10/2019 - 12:34

Volledig met de bemerkingen van Dominique eens. 

Met de huidige technologie - inclusief deze van de Solenco Powerbox - heb je net dezelfde voordelen en nadelen dan met PV + een batterijpack (in de zomer een overschot aan elektriciteit en in de winter onvoldoende (betaalbare) opslagmogelijkheden om meer dan een paar dagen te overbruggen. 

Zelfs de info op de link van Linkedin is nog te optimistisch. Het systeem zal in december "gemiddeld" 5 kWh/dag genereren via de PV installatie. Maar in de praktijk kan het wel zijn dat je gedurende een week per dag niet eens aan één kWh geraakt. De praktisch haalbare dagproductie en gemiddelde dagproductie is iets heel uiteenlopend (ik bekom die uitkomst immers niet door theoretische berekeningen maar door al 8 jaar lang productie en verbruik op te slaan in een xls datasheet). 

ps. het is niet omdat je je baseert op langdurig eigen aantekeningen en de mogelijkheden van de technologie van vandaag dat je tegen toekomstige ontwikkelingen bent. Je begint nl. best vandaag al met het toepassen van oplossingen. En Solenco (noch enige andere waterstoftoepassing) kan me nu al praktisch van het tegendeel overtuigen (anders chakel ik maar al te graag over). Tot nader order leef ik nog altijd in een zelf gefinancierde woning en niet in een gesubsidieerde modelwoning waar het niet zo erg is als een energetische toepassing het in de praktijk niet blijkt te halen van de theoretisch voorgestelde modellen.  

Toepassingen op wijkniveau zijn in se ook een mooi initiatief. Maar waar vind ik ze in de praktijk? Juist, nergens. Ik zal het voorlopig dus maar moeten doen met individueel toepasbare oplossingen. (Enige tijd gelden nog in een lokaal groepsinitiatief gestapt om op gemeentelijk vlak een PV productie-eenheid te kunnen installeren op overheidsgebouwen. Vanaf 300 instappers zou het initiatief gerealiseerd kunnen worden. Men zit nu aan 100 instappers. Ontnuchterend verschil tussen de praktijk en de theorie.)

Of de cijfers nu van een lobbygroep komen die voor of tegen is maakt in se niet uit. De cijfers zijn nu eenmaal wat ze zijn. 
Benieuwd of met de Solenco Powerbox de modelwoning dus comfortabel het jaar rond zal geraken zonder tussenkomst van het net (Zonder comfort en/of gebruik makend van het net lukt het nu ook wel zonder waterstof/Powerbox). 

afbeelding van Luc Vandamme
21/10/2019 - 12:45

Neen, 

De Solenco Powerbox heeft een batteijpack en slaat enkel het overtollige op(wat niet met de batterij kan opgeslagen worden). In de zomeromstandigheden wordt dus enkel het batterijpack gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening en wordt de Solenco Powerbox H2 opslag (vergelijkbaar met een spaarpot) opgevuld met overtollige energie uit de energieproductie. Het is pas einde herfst, wanneer de combinatie batterijen en zonnepanelen niet voldoende energie kan leveren, dat de omgekeerde werking van start gaat door de brandstofcellen de batterij te laten bijvullen, dan krijg je in feite de combinatie van zonnepanelen, batterij en brandstofcel die samen de elektriciteitsvoorziening verzorgen. 

Dit wordt dan ook in het artikel subtiel verkeerdelijk voorgesteld en er wordt aangepraat dat alles wordt omgezet naar H2 en van H2 naar elektriciteit. Dit zie je heel duidelijk in de tabel (hieronder gecopiëerd) waar bvb in december en januari ook alles wordt omgezet en waar in werkelijkheid niets wordt getraansformeerd naar H2, maar waar de energie uit de H2 reserve wordt gehaald.

In de andere maanden wordt subtiel in het artikel, ook geen rechtstreeks gebruik gemaakt van de elektriciteit zonnepanelen, terwijl in oktober, november, februari en maart bvb het rechtstreekse verbruik met batterijpack (van ABB) toch al gemakkelijk de 50% overtreft en dat er zelf in die maanden terug beperkt terug wordt omgevormd  naar H2 als de het batterijpack het 24 uren verbruik zonder problemen kan overbruggen. In de zomer wordt op de manier van voorstellen (dubbele omvorming) natuurlijk zeer weinig H2 over gehouden.

Ook wordt er geen rekening gehouden met het thermisch rendement (energierecuperatie) van de brandstofcellen in de dekking van het verbruik. 

afbeelding van IvoB
21/10/2019 - 12:36

En wat is dan de echte kostprijs (aankoop + installatie) van de combinatie Solenco Powerbox, batterijpack en PV installatie (zonder enige subsidie)? 

afbeelding van Luc Vandamme
21/10/2019 - 12:42

Ik denk niet dat er al een prijs is. De opstelling in Nederland in 268 woningen is nog steeds een proefopstelling in een regelluwe zone, waar men metingen en optimalisaties doet om het product volledig marktrijp te maken en om de reglementering te kunnen opmaken. 

afbeelding van Dominique-
21/10/2019 - 12:52

De mensen achter Waterstofgate.nl hebben totaal niets te maken met de olielobby (wel integendeel!), het zijn duurzaamheidsdenkers en -doeners die hun vrije tijd gebruiken om dure sprookjes te ontkrachten. De media laat hier steken vallen, gelukkig dat zij er nog zijn.

Om de energietransitie te doen slagen, moeten we zo snel mogelijk onze huizen isoleren, warmtenetten aanleggen en warmtepompen installeren. Die waterstof-hoera verhalen zaaien onterecht verwarring en vertragen dit proces enkel. Ik heb dit ook aan de VRT laten weten.

Als u inhoudelijke bedenkingen hebt, dan mag u deze altijd posten onderaan 
https://www.linkedin.com/pulse/waterstof-huis-stad-aan-haringvliet-met-solenco-hans-noordsij/

wat zij ook vragen! Op die manier kunnen zij reageren, niet hier op dit forum.

afbeelding van lietaert
21/10/2019 - 13:06

ik heb geen tijd om het allemaal te lezen, maar ofwel heeft de vrt reportage niet veel om het lijf, ofwel is Hans Noordsij een "slechte mens".

Eigenlijk zou zo'n discussie kunnen vermeden worden door een duidelijker reportage, met alle feiten erbij, vooral omdat technische feiten eigenlijk niet veel ruimte voor discussie laten..

jan

afbeelding van Luc Vandamme
21/10/2019 - 13:13

Dominique,

Waarom denk je dat de website watterstofgate.nl noemt en niet bvb. energietraansitie.nl?

In de energietransitie spelen er nog andere economische prioriteiten een rol, waaronder dat de bestaande (koolsofhoudende  en kern) energie industrie misschien wel kan leven met een vermindering van volumes (te compenseren met prijs), maar niet in een "uitrangering" van volumes. Dit is 1 van de redenen waarom dat de bestaande energie industrie wel kan meegaan met de energietraansitie tot op een bepaald punt. Zij hebben bvb geen probleem met energiebesparing en duurzaamheid, want ze kunnen de besparing in volumes compenseren met prijsverhogingen. Zij kopen daarbij ook tijd om zelf een rol te spelen in de energietransitie die ze tot hiertoe niet zelf hebben kunnen sturen.

afbeelding van Dominique-
21/10/2019 - 13:22

Ik vrees dat de VRT reportage niet veel om het lijf heeft, ik wacht dan ook met ongeduld het antwoord van hun ombudsman af.

afbeelding van Dominique-
21/10/2019 - 13:27

Omdat de website watstofgate.nl is opgericht naar aanleiding van de Tegenlicht reportage.

http://waterstofgate.nl/Home/Tegenlicht/

Energietransitie.nl zou ook welkom zijn, maar dit gaat veel breder en hier is zeer veel budget voor nodig.

Denkt u dat Wim Schermer, iemand met een passie voor velomobielen, voor de fossiele industrie werkt? Ik heb een vermoeden van niet.

http://wimschermer.blogspot.com/

afbeelding van lietaert
21/10/2019 - 13:31

Beste Dominique

in tijden van fake news, en van een grote drang naar duidelijkheid : ik ben jan lietaer, ingenieur EM van 51 , die een energie + huis ontworpen heeft en er zelf in woon. Ik werk in de IT, en heb niets met energie sector/ lobby te maken, op klant zijn bij ecopower na.

Wie ben jij? Werk jij voor de energie sector?

jan

afbeelding van Dominique-
21/10/2019 - 13:43

Om op de vraag van Jan te antwoorden:
Ik deed een master informatica en aanvullende opleinding milieuwetenschappen aan de KUL, werk bij VITO, afdeling Remote Sensing, volg goed op wat collega's die full time hier mee bezig zijn doen.
Daarnaast volg ik het energie-en klimaatdossier al een jaar of 10 redelijk intensief. Zie mjin twitter of mijn blog
https://twitter.com/Dominiq85633775  & http://transitienu.blogspot.com

Ook hebben wij een 0-op-de-meter woning met warmtepomp en PV en e-wagen.
Ik ben ook voorzitter van de Fietsersbond Begijnendijk, werk mee aan de ronde tafel van het klimaat enz.

Ronnie Belmans komt trouwens op 5 november in Antwerpen spreken, er zal ruimte zijn voor vragen:

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/wetenschap-voor-iedereen/lezingen/kekule/programma/de-weg-naar-duurzame-energie/

afbeelding van JanR
21/10/2019 - 13:52

Er wordt veel onzin verkocht over zowel waterstof als heel veel andere technologieën. En dat in beide richtingen (pro/contra). Dat is jammer, zeker als je te goeder trouw bent en het goed bedoelt.

De waterstofwoning in Nederland kan geen seizoensopslag doen: 1200 liter op 30 bar, dat is ongeveer 3,2 kg waterstof (ongeveer 107 kWh). Dat is te weinig voor seizoensopslag, dus het is jammer dat dit wel zo wordt voorgesteld. Maar dat wil niet zeggen dat de Solenco powerbox geen nuttige technologie is, of dat waterstof in het algemeen afgeschreven moet worden.

In Nederland is de situatie complex omdat Shell heel hard aan het waterstofverhaal trekt, maar zij hebben het dan natuurlijk over fossiele waterstof. Laat ons er dus ten eerste van uit gaan dat we het allemaal hebben over GROENE waterstof (hernieuwbaar). Vervolgens moeten we eerlijk zijn over waar we die het beste inzetten. Zeker kunnen we daar vandaag niet over zijn, maar het lijkt erop dat zwaar transport, industriële processen, energie-import, ... baat hebben bij hernieuwbaar waterstof. Wat woningen en gebouwen betreft, is het vandaag niet duidelijk wat we best doen. Het wordt waarschijnlijk een mix van warmtepompen, warmtenetten, (een beetje) pellets en waterstof. Persoonlijk denk ik dat waterstof in woningen pas echt zinvol wordt wanneer er ook een waterstofnetwerk in de straat ligt. Het gasnetwerk is hiervoor in principe geschikt.

Hierboven werd ook verwezen naar een kritisch artikel over de waterstofpanelen, die wij ontwikkelen. Daarom verwijs ik graag naar de reactie die we onderaan het artikel gegeven hebben: http://disq.us/p/2016gi7

afbeelding van IvoB
21/10/2019 - 14:36

Luc Vandamme wrote:

Ik denk niet dat er al een prijs is. De opstelling in Nederland in 268 woningen is nog steeds een proefopstelling in een regelluwe zone, waar men metingen en optimalisaties doet om het product volledig marktrijp te maken en om de reglementering te kunnen opmaken. 

Het was dan ook een retorische vraag. 
(En blijkbaar dus niet zonder reden :-)  ).

Nu het blijkbaar ineens nodig is je achtergrond te rechtvaardigen, ik ben in se maar een eenvoudige dude zonder enig erkend diploma die zijn kennis alleen maar kan opdoen door verschillende uiteenlopende bronnen te raadplegen in te lezen en met hopelijk wat gezond basisverstand er de logische toepasbare besluiten uit te trekken (was in de tijd nog basisonderwijs). Door deze info zoveel mogelijk in de praktijk uit te testen (PV + WP + BEV + grotendeels zelf energetisch gerenoveerde woning uit de jaren negentig van vorige eeuw) ook gekomen tot een "nul-op-de-meter woning", dat laatste veronderstel ik toch :-) ).
Ik werk niet voor externe derden en heb ook niets te maken met welke sector/lobby van welke strekking dan ook. 

ps. Personen zoals Ronny Belmans zou ik persoonlijk niet als referentie durven aanvoeren. Heb mijn persoonlijke bedenkingen bij de "onafhankelijkheid" van mensen die gelijktijdig via de VREG de regelgeving voor iedere consument kunnen bepalen en gelijktijdig belangen hebben in Energyville. 

afbeelding van lietaert
21/10/2019 - 16:34

Dhr Bellemans is wel expert, hoorde hem onlangs op TV tegen kernenergie, met als hoofd argument dat kernenergie onbetaalbaar was. Projecten in Finland en Frankrijk gaan compleet buiten budget.

Wel pijnlijk dat hij nog pro kern energie was toen de beslissingen om deze centrales te bouwen genomen werd. Hij heeft nu gelijk, en toen geluk,  dat niemand hem in Belgie geloofde, anders waren er ook hier uit de hand gelopen kerncentrales werven, die miljarden meer kosten dan gepland.

Experten moet je met een korrel zout nemen, zijn meestal mensen die teren op een selectief en beperkt geheugen van hun publiek.

Ik heb tijdens mijn bouw bergen meer nuttig advies van stielmannen gekregen dan van experten ( epb architecten..) 

jan

afbeelding van Luc Vandamme
21/10/2019 - 19:00

@ Dominique,

Ik moet toegeven dat Wim Schermer heel veel in zijn mars heeft. Ik herzie mijn mening over deze persoon en over zijn tussenkomsten. 

Bedankt om me hier op te wijzen.

@ JanR

Bedankt om uw tussenkomst en uw zicht op deze ontwikkelingen!

@ allen,

Bij verder uitdiepen: het project met de Solenco PowerBox past in een groter geheel: "De overstap van Stad aan het Haringvliet" op waterstof.

Hiervoor werd een infobrochure in augustus/september  2019 verdeeld: https://d3nxhfluvg7nur.cloudfront.net/app/uploads/2019/09/Van-aardgas-na...

Deze nieuwe wijk maakt dan ook deel uit van de proefomgeving en kadert het waarom deze nieuwe woningen enkel kunnen aangesloten worden op waterstof en waarom de Solenco Powerbox hiervoor perfect in aanmerking komt. En zoals JanR communiceerde is de communicatie over de PowerBox ongelukkig omdat deze maar een beperkte opslag kan garanderen en het groter geheel niet uitlegt. Maar ik kijk in ieder geval uit naar de resultaten van de test en naar de ontwikkelingen die hieruit gaan voortvloeien. 

En zoals je uit deze brochure kan opmaken is de waterstof volledig van groene oorsprong.

Maar in de zienswijze (op dit ogenblik verdedigbaar) is deze groene waterstof een verdringing van groen opgewekte elektrische energie die moet vervangen worden door elektriciteitsproductie met CO2 houdende brandstoffen. Waardoor er een CO2 uitstoot moet in rekening gebracht worden. Eerlijk gezegd, ik heb het moeilijk met dit standpunt in een testomgeving, zelfs bij een langdurige lange termijn en onomkeerbare test zoals deze die op dit eiland gebeurt en die ook de toekomstige visie van energieonafhankelijkheid van woonkernen wil bestuderen. Ook in Duitsland en Frankrijk gebeuren daarom de meeste testen voor "nieuwe energie" aanmaak en opslag op eilanden, juist om de resultatten te kunnen isoleren.

Maar het standpunt van Wim Schermer is volledig verdedigbaar zeker naar een huidige academisch juiste evaluatie en daarbij gaande conclusies die naar implementatie op grotere schaal leiden. Als er totaal geen CO2 houdende energieproductie is, dan is deze berekeningsmethode natuurlijk niet actueel, maar daar zijn we een tijdje van verwijderd.

@ Jan Lietaert,

Ik apprecieer zeker de opinie van prof. Bellemans, hij heeft zeker een goed geïnformeerde kijk op het energiegebeuren. En zijn standpunt over moleculaire energie is zeker verdedigbaar.

@ IvoB,

Als iemand als expert wordt gevaagd door de VREG, betekent dat men zijn opinie appreciëert en betekent lang niet dat deze persoon kan en mag gelinkt worden aan het bedrijf dat zijn expertise zoekt. Ik denk dat prof. Bellemans zijn onafhankelijkheid kan en wil bewaren en dat dit enkel zijn expertise ten goede komt.

Pagina's