Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp? | Page 11 | Ecobouwers.be

U bent hier

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

afbeelding van robin2cv
29/04/2016 - 21:02

We bouwen dit jaar een zeer laag energie/passief huis. 

Nu de zoektocht naar verwarming en sww.

Warmtepomp is duurder maar ik kan op bepaalde momenten mij. Elektriciteit zelf opwekken door PV. Op lange termijn misschien extra batterijen om overschot op te slagen.

Gasketel is goedkoper.

Maar wat heeft de minste impact op het milieu ?

Andere voor of nadelen ?

Ervaringen met beide in passief huis?

443 Reacties

afbeelding van Luc Vandamme
12/10/2019 - 17:56

bunnybugs wrote:

Beste Luc , 

Waterstof heeft zowat de laagste energiedichtheid per volume eenheid

...

Een fundamenteel gegeven zou Einstein zeggen ( haha),   

...

Beste Bunnybugs,

massa (m) is een niet veranderlijke eigenschap, zelfs niet onder invloed van druk, tijd of iets anders. En zoals iemand ons geleerd heeft begin vorige eeuw (haha) is massa (m) ook energie (E) => E=mc². Dus als je over energiedichtheid spreekt, kan je het alleen hebben over energie per massa eenheid wat steeds onveranderlijk is.

Als je het zou hebben over energie inhoud per volume eenheid, moet je bijkomende eigenschappen kennen en weten hoe dat de massa (energie) zich verdeelt over de ruimte en dan begint het heel moeilijk te worden voor gassen (meestal onzichtbaar voor het menselijk oog), voor vaste stoffen en vloeistoffen is dit niet zo problematisch in onze normale gekende leefomstandigheden, alhoewel …. Bij vaste en vloeibare stoffen kunnen we de veranderingen wel zien met onze ogen en er dus rekening mee houden (*): volume veranderingen onder invloed van bvb temperatuur (uitzetten) en druk (verdichten), zonder dat de massa verandert. => energie inhoud per volume eenheid is steeds voorwaardelijk in alle aggregatietoestanden.

(*) bvb benzine/diesel tank van uw wagen niet volledig voltanken in de zomer en dan uw auto voor lange tijd in de zon zetten: uw energievloeistof zet uit en zal via de overloop in uw tank verdwijnen en verdampen. 

Ook is er een ander misverstand over waterstof en andere gassen. Het is niet omdat je op een mobiel platform (auto/bus/vrachtwagen/….) je plaats voor gasvormige energieopslag zo klein mogelijk dimensioneert (**) en dus de druk moet verhogen, dat dit in alle andere omstandigheden voor alle gasopslag altijd nodig is. Bij het tanken van waterstof in een auto wordt bvb. de druk verhoogt door de compressor in de pomp van het tankstation (analoog met CNG) naar de gewenste druk (weeral een standaardnorm) voor het mobiel opslagplatform.

(**) een aardgaswagen met een tank onder de normale lage druk, zou normaal bij een verbruik van 60 kWh/100 km (komt overeen 6 l diesel /100 km) en een rijbereik van 300 km een tank moeten hebben met een inhoud van 60 kWh / 9.77 kWh/m³ * 300 km/100 km =  18,5 m³ of 18500 liter. Dit is onmogelijk, dus verhogen we de druk van de aardgas aan de pomp tijdens het tanken, zodat deze in een kleiner volume kan worden opgeslagen. Deze hogere drukstandaard is over heel Europa bepaald in de norm van CNG.

De opslag van waterstof of aardgas (voor CNG) daarentegen, in het tankstation, is altijd aan veel lagere drukken. Het transport van waterstof via leidingen is ook aan deze lagere drukken analoog aan normaal aardgas, het enige wat verandert is de snelheid waarmee het gas zich verplaatst in de leidingen (bij waterstof zal dezelfde energiemassa 3 keer meer plaats innemen bij dezelfde druk). En dit (de pompen, in de tussenstations van een gasnetwerk, die de snelheid bepalen) is de enige eventuele aanpassing (indien nodig als de bestaande pompen de nieuwe snelheid niet aankunnen) die er moet gebeuren aan bestaande (aard)gasleidingen om waterstof in dezelfde hoeveelheden te verplaatsen => geen nieuwe energie transportinfrastructuur nodig. Een ander voordeel van waterstof t.o.v. aardgas is dat men waterstof  ook ter plaatse kan aanmaken (met bvb een windmolen en brandstofcellen  en/of  elektrolyse of via een waterstof- molen/zonnepanelen die rechtstreeks leveren) en aan lage druk kan opslaan om op korte termijn aan de klant te leveren (aan hoge of aan lage druk). Men heeft dan  ook niet altijd een lange transportweg (buizensysteem) nodig om van productie naar verbruiker te geraken.

Voor de privégebruiker aan huis, die een gewone lagedruk aansluiting heeft, verandert er uiteindelijk ook weinig, tenzij dat hij moet overschakelen van een aardgasketel naar een “waterstofketel” (katalysator verbranding) zonder CO2 uitstoot, wil hij verder individueel  zijn warmte aanmaken. (development gebeurt op dit ogenblik weeral in België bij Giacomini in Bièrges, samen met het onderzoek van Van den Borre Energy uit Turnhout voor onder andere de Solenco PowerBox maar heeft meer toekomstperspectieven) En verder is het mogelijk om zich aan te sluiten op een warmtenet, dat waarschijnlijk altijd goedkoper zal zijn in een goed geïsoleerd huis (investeringskost  waterstofketel niet financieel rendabel t.o.v. warmteleveringen in de nieuwe energiesetting bij goed geïsoleerde individuele woningen).

En daarmee zie je dat waterstof als energiedrager voor meerdere toepassingen kan gebruikt worden. H2 kan zelfs als enige energiedrager de dubbele omzetting van en naar elektriciteit doorstaan en dit zonder CO2 te produceren als nevenproduct. Daarmee is waterstof waarschijnlijk ook de enige veelzijdige energiedrager die ook op lange termijn kan opgeslagen worden.

afbeelding van Luc Vandamme
12/10/2019 - 22:13

bunnybugs wrote:

...

Waterstof via electrolyse aanmaken blijft voor mij een brug te ver. Het goedje "electriciteit" is voor mij te kostbaar om het met een laag rendement ( zelfs al zou dit 70 % worden ) te verkwisten ... 

Beste Bunnybugs,

Jouw uitspraak die jij verbindt aan rendementen, begrijp ik ook niet omdat je steeds rendementsverlies hebt bij jouw type van rendementsberekeningen:

 • Het huidig transportsysteem van elektriciteit heeft ook serieuze verliezen die oplopen tot meer dan 30% en soms zelfs tot 50% (bij invoer van buitenlandse elektriciteit). Heeft dit je tegengehouden om een netaansluiting aan te vragen? Ik denk het niet.
 • De huidige energieproductie van elektriciteit via de beste thermische gascentrales is ook minder dan 50% (48%  in ideale omstandigheden). Heb jij om deze reden zonnepanelen of een windmolen geplaatst en/of geen elektriciteit afgenomen van een elektriciteitsleverancier  die met thermische centrales werkt (aardgas/kern/biogas/…)?
   … ja, een kerncentrale werkt ook met stoom om elektriciteit te  produceren en ook hier zijn er enorme energieverliezen onder de vorm van warmte [koeltorens, rivieren, ..] Stoom is hier evengoed de oorzaak van rendementsverlies op de basisomzetting van de ene energievorm naar een andere gewenste energievorm (straling naar elektriciteit).
 • de beste zonnepanelen op de markt hebben nu een rendement van 21.4%. Mijn zonneppanelen uit 2009 hebben nog een toenmalig toprendement van 15.6% of een verlies  van 84.4% voor de pessimisten onder ons. Toch heeft het slechte rendement me niet tegen gehouden om in zonnepanelen te investeren .
 •  het beste rendement uit een compressor van een warmtepomp (een WP is in feite een compressor met 2 warmtewisselaars) is iets meer dan 80% (20% verlies) en meestal overstijgt het compressorrendement de 50% niet. Toch is het gecommuniceerd systeemrendement van een warmtepomp tussen 200% en 500%, dit komt omdat we dan opeens rekening houden met de energie die we onttrekken uit de lucht, de grond of het water als opbrengst en niet gelijkwaardig als aanbrengst in rekening brengen. 
  Ook hier heeft het slechte technisch rendement van een warmtepomp me niet tegen gehouden om in een lucht/water warmtepomp te investeren. Zelfs met dit slechte technische rendement is de warmtepomp nog steeds minder vervuilend en minder CO2 emissief dan eender welk ander verwarmings- aanmaaksysteem.
 • Het beste rendement uit de zon kan je nog steeds bekomen door de zonnewarmte te verzamelen. Daarmee zijn zonthermische systemen (zonneboiler/buffer) bij uitstek de systemen met het beste rendement. Het nadeel is dat de behoefte aan warmte niet constant is en dat de behoefte vergroot wanneer de zon het minste schijnt (’s nachts en in de winter). Hierdoor staan deze systemen stil de grootste  tijd van de dag, zelfs bij zonneschijn  => in feite door hun grote rendement wanneer de zon schijnt, leveren ze te snel veel energie waarmee je er niet mee weg kan op het ogenblik van productie (opslag te klein en enkel piekverbruik in de vroege ochtend of de late avond). Ook dit heeft mij niet tegen gehouden om te investeren in een multifunctionele zonnebuffer met 500 l warm water opslag, die me jaarlijks bijna 1000 kWh warmte energie levert.
 • Een andere rendementsdooddoener die veel gebruikt wordt door tegenstanders van groene energie is het financieel rendement. Een financieel rendement is voor groene of andere energie een slechte maatstaf, want je vergelijkt verschillende groottes met elkaar waarvan niet vaststaat dat ze juist gewaardeerd worden via de prijs. Hiermee bedoel ik dat de prijs en niet de ecologische kost of opbrengst (opportuniteitskost) van energie bepaalt of iets rendabel is. => als de energieprijs daalt zal het financieel rendement van alle bovenstaande (groene) investeringen dalen of zelfs negatief zijn. Zo is de lage prijs van aardgas de doodsteek voor investeringen in warmtepompen, waterstofopslag, warmtenetten, zonneboilers/buffers, … doordat het financieel  rendement van ecologische oplossingen op dat ogenblik zeer laag ligt of zelfs negatief kan zijn. Dit is een dooddoener voor de hele energietransitie op dit ogenblik. Een ander voorbeeld: als er morgen een kostenshift op energie komt van elektriciteit naar aardgas, ben ik (als early adopter) benadeeld (och gotte toch), want dan brengen mijn zonnepanelen (financieel) minder op, heeft mijn warmtepomp minder (financiële) voordelen en wordt mijn zonnebuffer (financieel) minder interessant want ik moet die over een langere termijn afschrijven vanwege de goedkopere elektriciteitsprijs en de relatief lage prijsverhoging van gas. Voor degenen die nu met gas en net-elektriciteit werken, zal waarschijnlijk niet veel veranderen want het totale financiële plaatje zal voor hun gelijk blijven (principe van een shift: wat we bij de ene weghalen geven we aan de andere) tenzij je abnormaal veel van het “lijdende” product (gas in dit geval) uit de shift gebruikt. Dus een kosten shift is geen oplossing, maar een kostenberekening (en  –toekenning) inclusief maatschappelijke (milieu, veiligheid en gezondheid) en ecologische kosten voor alle soorten energielevering zou een eerlijke beslissing in investeringen mogelijk maken. Een CO2 taks (indien juist gewaardeerd) is hiervan een voorbeeld voor deze nieuwe visie.

Dus … hebben alle bovenstaande investeringen in ecologische energieproducties en energieverbruiken alvast een positief  klimaatrendement, een positief milieurendement en een positief gezondheidsrendement op de bevolking en de fauna van onze directe omgeving en van de rest van onze planeet. Aan u en aan onze maatschappij, om dit juist te waarderen!

afbeelding van bunnybugs
14/10/2019 - 11:36

Beste Luc , 

Luc Vandamme wrote:

....
massa (m) is een niet veranderlijke eigenschap, zelfs niet onder invloed van druk, tijd of iets anders. En zoals iemand ons geleerd heeft begin vorige eeuw (haha) is massa (m) ook energie (E) => E=mc². Dus als je over energiedichtheid spreekt, kan je het alleen hebben over energie per massa eenheid wat steeds onveranderlijk is. Als je het zou hebben over energie inhoud per volume eenheid, moet je bijkomende eigenschappen kennen en weten hoe dat de massa (energie) zich verdeelt over de ruimte en dan begint het heel moeilijk te worden voor gassen (meestal onzichtbaar voor het menselijk oog), voor vaste stoffen en vloeistoffen is dit niet zo problematisch in onze normale gekende leefomstandigheden, alhoewel …. Bij vaste en vloeibare stoffen kunnen we de veranderingen wel zien met onze ogen en er dus rekening mee houden (*): volume veranderingen onder invloed van bvb temperatuur (uitzetten) en druk (verdichten), zonder dat de massa verandert. => energie inhoud per volume eenheid is steeds voorwaardelijk in alle aggregatietoestanden.
......
(**) een aardgaswagen met een tank onder de normale lage druk, zou normaal bij een verbruik van 60 kWh/100 km (komt overeen 6 l diesel /100 km) en een rijbereik van 300 km een tank moeten hebben met een inhoud van 60 kWh / 9.77 kWh/m³ * 300 km/100 km =  18,5 m³ of 18500 liter. Dit is onmogelijk, dus verhogen we de druk ....

Welja, daar zit het hem juist. Je kan de energieinhoud van gassen slechts vergelijken als beiden eenzelfde volume innemen, eenzelfde druk hebben bij dat eenzelfde volume en dan nog eens dezelfde temperatuur hebben.  Bij atmosferische druk en "normale" temperatuur heeft waterstof een energiewaarde van ongeveer 3 kWh/m3 en aardgas ongeveer 10 kWh/m3 ( of zoals je zelf schrijft 9.77 kWh/m³ ). Dit is immers ongeveer de druk en temperatuur waarop het gecompresseerd gas moet gebracht worden vooraleer het kan gebruikt worden, hetzij voor verbranding of in en brandstofcel. Energie per massa eenheid is puur boerenbedrog. Waterstof heeft een energiedichtheid van 34 kWh/kg ( 125 MJ/kg ) en aardgas "slechts" ongeveer 15 kWh/kg ( 53,6 MJ/kg ). Waterstof is hier duidelijk de winnaar, maar men vergeet er telkens bij te vertellen dat deze waarden slechts betekenis hebben als men er ook de toestand van het gas erbij betrekt. Aardgas wordt vloeibaar bij -162 °C en waterstof pas bij -252,87 °C . Je vindt amper terug hoeveel energie het kost om gas op die lage temperaturen ( isentroop ) samen te persen en ook nog hoeveel energie er continu nodig is om het vloeibaar gas op die temperatuur te houden.  

Luc Vandamme wrote:

....
Voor de privégebruiker aan huis, die een gewone lagedruk aansluiting heeft, verandert er uiteindelijk ook weinig, tenzij dat hij moet overschakelen van een aardgasketel naar een “waterstofketel” (katalysator verbranding) zonder CO2 uitstoot, wil hij verder individueel  zijn warmte aanmaken. (development gebeurt op dit ogenblik weeral in België bij Giacomini in Bièrges, samen met het onderzoek van Van den Borre Energy uit Turnhout voor onder andere de Solenco PowerBox maar heeft meer toekomstperspectieven) .....
En daarmee zie je dat waterstof als energiedrager voor meerdere toepassingen kan gebruikt worden. H2 kan zelfs als enige energiedrager de dubbele omzetting van en naar elektriciteit doorstaan en dit zonder CO2 te produceren als nevenproduct. Daarmee is waterstof waarschijnlijk ook de enige veelzijdige energiedrager die ook op lange termijn kan opgeslagen worden.

Geloof jij nu echt in dat Solenko "speeltje" ?  De volledige keten : zonnepaneel electrische energie-->electrolyse-->waterstofcompressie-->brandstofcel-->electriciteit heeft slechts een rendement van 60 % terwijl met thuisbatterijen voor dezelfde doorloop een rendement van minstens 80 % kan bereikt worden.  Het kan toch nooit de bedoeling zijn om met de overproductie van waterstof in de zomer een woning in de winter te verwarmen.  Een klassieke woning verbruikt gemiddeld 20.000 kWh/jaar. Aan 3 kWh/m3 bij atmosferische druk betekent dit dat er een opslagcapaciteit moet komen van 6666 m3 of samen te persen in een bruikbaar volume van 2000 liter ( 2 m3 ) tot 3333 bar !  Te gek nietwaar ! Stel dat men de gestockeerde waterstof in de winter met behulp van de brandstofcel een warmtepomp zou kunnen aandrijven, dan is er nog steeds ongeveer 5000 à 6000 kWh/jaar ( COP=3 tot 4 ) te stockeren, of in het beste geval een gastank van 1666 m3 ( 5000/3 m3 ) op atmosferische druk nodig, of een 2000 liter tank met een druk van 833 bar. Nog steeds te gek nietwaar, en neen, geen bom in mijn tuin. 

Off-gas-grid gaan zit er dus helemaal niet in en electrisch off-grid gaan ook al niet bij een zonnepaneel productie van gemiddeld 3 kWh/dag bij bewolking in de winter. Met zonnepanelen en batterijen erbij lukt het trouwens in Vlaanderen ook niet om jaar in jaar uit volledig in je eigen energiebehoefte te voorzien.

Luc Vandamme wrote:

.....
Het huidig transportsysteem van elektriciteit heeft ook serieuze verliezen die oplopen tot meer dan 30% en soms zelfs tot 50% (bij invoer van buitenlandse elektriciteit). Heeft dit je tegengehouden om een netaansluiting aan te vragen? Ik denk het niet.
....

Dat klopt niet ( meer ). Tegenwoordig gebeurt het transport met gelijkspanning onder extreem hoge spanning.  In China werd onlangs een 3.293 kilometer lange hoogspannings leiding op gelijkstroom met actueel de hoogste spanning van 1.100.000 volt aangelegd. Het energieverlies op dergelijke HVDC-lijn bedraagt 9 tot 15 procent over een afstand van drieduizend kilometer, inclusief het verlies van 1,5 tot 2 procent tijdens de omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en omgekeerd. De hoogspanning netbeheerders passen ook truken toe om het verlies te beperken. Noorwegen kan stroom sturen naar bvb. Denemarken dat daar lokaal wordt verbruikt. De centrales in Denemarken sturen op hun beurt stroom naar bvb. Noord Duitsland wat daar ook lokaal verbruikt wordt, enz ....  Men creëert hierdoor een ketting van stroomleidingen die elk op zich en dus ook gezamelijk een verlies 10-20 % hebben. Op die manier is het dus best mogelijk dat Spanje stroom koopt van Noorwegen ondanks dat er geen enkele electron uit de Noorse centrale ooit Spanje bereikt.

Quote:

de beste zonnepanelen op de markt hebben nu een rendement van 21.4%. Mijn zonneppanelen uit 2009 hebben nog een toenmalig toprendement van 15.6% of een verlies  van 84.4% voor de pessimisten onder ons. Toch heeft het slechte rendement me niet tegen gehouden om in zonnepanelen te investeren .

Uiteraard niet, dat zou mij ook niet deren simpelweg omdat ik de zon niet hoef te betalen voor haar energie.  Dit wordt wel anders als ik aangekochte energie aan een laag rendement moet opgebruiken.

Quote:

 het beste rendement uit een compressor van een warmtepomp (een WP is in feite een compressor met 2 warmtewisselaars) is iets meer dan 80% (20% verlies) en meestal overstijgt het compressorrendement de 50% niet. Toch is het gecommuniceerd systeemrendement van een warmtepomp tussen 200% en 500%, dit komt omdat we dan opeens rekening houden met de energie die we onttrekken uit de lucht, de grond of het water als opbrengst en niet gelijkwaardig als aanbrengst in rekening brengen. 
Ook hier heeft het slechte technisch rendement van een warmtepomp me niet tegen gehouden om in een lucht/water warmtepomp te investeren. Zelfs met dit slechte technische rendement is de warmtepomp nog steeds minder vervuilend en minder CO2 emissief dan eender welk ander verwarmings- aanmaaksysteem.

Inderdaad, en dat is wat ik ook in mijn vorige post heb geschreven.  De warmtepomp is het ideale middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Quote:

Het beste rendement uit de zon kan je nog steeds bekomen door de zonnewarmte te verzamelen. Daarmee zijn zonthermische systemen (zonneboiler/buffer) bij uitstek de systemen met het beste rendement. Het nadeel is dat de behoefte aan warmte niet constant is en dat de behoefte vergroot wanneer de zon het minste schijnt (’s nachts en in de winter). Hierdoor staan deze systemen stil de grootste  tijd van de dag, zelfs bij zonneschijn  => in feite door hun grote rendement wanneer de zon schijnt, leveren ze te snel veel energie waarmee je er niet mee weg kan op het ogenblik van productie (opslag te klein en enkel piekverbruik in de vroege ochtend of de late avond). Ook dit heeft mij niet tegen gehouden om te investeren in een multifunctionele zonnebuffer met 500 l warm water opslag, die me jaarlijks bijna 1000 kWh warmte energie levert.
Een andere rendementsdooddoener die veel gebruikt wordt door tegenstanders van groene energie is het financieel rendement. Een financieel rendement is voor groene of andere energie een slechte maatstaf, want je vergelijkt verschillende groottes met elkaar waarvan niet vaststaat dat ze juist gewaardeerd worden via de prijs. Hiermee bedoel ik dat de prijs en niet de ecologische kost of opbrengst (opportuniteitskost) van energie bepaalt of iets rendabel is. => als de energieprijs daalt zal het financieel rendement van alle bovenstaande (groene) investeringen dalen of zelfs negatief zijn. Zo is de lage prijs van aardgas de doodsteek voor investeringen in warmtepompen, waterstofopslag, warmtenetten, zonneboilers/buffers, … doordat het financieel  rendement van ecologische oplossingen op dat ogenblik zeer laag ligt of zelfs negatief kan zijn. Dit is een dooddoener voor de hele energietransitie op dit ogenblik.

Een ander voorbeeld: als er morgen een kostenshift op energie komt van elektriciteit naar aardgas, ben ik (als early adopter) benadeeld (och gotte toch), want dan brengen mijn zonnepanelen (financieel) minder op, heeft mijn warmtepomp minder (financiële) voordelen en wordt mijn zonnebuffer (financieel) minder interessant want ik moet die over een langere termijn afschrijven vanwege de goedkopere elektriciteitsprijs en de relatief lage prijsverhoging van gas. Voor degenen die nu met gas en net-elektriciteit werken, zal waarschijnlijk niet veel veranderen want het totale financiële plaatje zal voor hun gelijk blijven (principe van een shift: wat we bij de ene weghalen geven we aan de andere) tenzij je abnormaal veel van het “lijdende” product (gas in dit geval) uit de shift gebruikt. Dus een kosten shift is geen oplossing, maar een kostenberekening (en  –toekenning) inclusief maatschappelijke (milieu, veiligheid en gezondheid) en ecologische kosten voor alle soorten energielevering zou een eerlijke beslissing in investeringen mogelijk maken. Een CO2 taks (indien juist gewaardeerd) is hiervan een voorbeeld voor deze nieuwe visie.

Het kan ook een en-en verhaal worden waarbij je bvb. een warmtepomp met een microWKK op gas kan combineren die afwisselend voor de warmteproductie kunnen instaan ( mits een buffer voor de electrische stroom - een batterij dus - haha ). Met voldoende zonnepanelen erbij zou je hiermee wel degelijk elektrisch off-grid kunnen gaan. 

Quote:

Dus … hebben alle bovenstaande investeringen in ecologische energieproducties en energieverbruiken alvast een positief  klimaatrendement, een positief milieurendement en een positief gezondheidsrendement op de bevolking en de fauna van onze directe omgeving en van de rest van onze planeet. Aan u en aan onze maatschappij, om dit juist te waarderen!

Ik blijf er wel bij dat waterstof niet het ernstige alternatief is om wereldwijd efficient energie en dus met een minimum aan CO2 uitstoot en grondstofgebruik het klimaat te redden. Ik heb een grondige hekel aan zakens die defect kunnen gaan en onderhoud vergen omwille van wat het kost en omwille van de stress die er telkens bij komt kijken. Voor mij is het ideaal dat ik iets nieuws moet kopen, niet omdat het oude defect of versleten is, maar omdat ikzelf iets heb gevonden dat meer mogelijkheden biedt. Het oude toestel kan bij iemand anders nog een tweede leven gaan lijden, terwijl een defect exemplaar gerecycleerd moet worden.  Dat recycleren kost energie, grondstoffen en niet recycleerbare delen vervuilen de planeet.  Een wasmachine die twee maal zolang meegaat mist al de recyclage party die een ander toestel heeft moeten ondergaan. Laat ons dit nu eventjes projecteren op de alteratieven van energiebuffering : energiebuffering door middel van waterstof en de buffering door middel van batterijen.

Batterijen:

Electronica verslijt per definitie niet. Goed ontwikkelde electronica met een doordachte keuze van de componenten gaat minstens een mensenleven mee. De huidige generatie Li-ion batterijen van het LFP type gaan als compleet "pack" al minstens 15 jaar mee. Dit betekent niet meteen het einde ervan. Men kan immers de versleten en defecte cellen vervangen ( en recycleren ) en de overige cellen nog verder gebruiken tot wanneer die ook hun levenseinde hebben bereikt. Het rendement van de keten stroominput-->batterijopsleg-->stroomoutput is meer dan 80 %. De installatie is 100 % onderhoudsvrij en bijzonder veilig !

Waterstof:

Het geheel vergt onderhoud. Sommigen beweren dat een brandstofcel slechts 5 jaar meegaat en de levensduur is ook sterk afhankelijk van de zuiverheid van de toegevoerde waterstof. De electrolyse eenheid verslijt beslist ook en zal onderhoud vergen om de residus te verwijderen die onvermijdelijk gaan ontstaan, als was het maar door de langzame slijtage/oxidatie/reactie van al wat met het water in contact komt, zelfs in een gesloten circuit en bij het opstarten met "perfect" water. De elektrodes verslijten. Rest dan nog de mechanica van de compressor die sowieso zal verslijten. Onderhoud vergt meestal ook vervanging van één of ander onderdeel dat gerecycleerd moet worden en waarvan het nieuwe onderdeel energie en grondstoffen heeft gekost om het te vervaardigen.  Ten laatste is het rendement van de complete keten 60-70 % en moet dus het onderspit delven ten opzichte van de batterijketen. De opslag van waterstof is ook niet meteen totaal ongevaarlijk te noemen.

afbeelding van Luc Vandamme
14/10/2019 - 18:55

Beste Bunnybugs,

1. er zijn geen winnaars of verliezers bij gasvormige chemische verbindingen, er zijn enkel gassen met eigenschappen die meer geschikt zijn voor een bepaald doel, dan andere gassen. Zo is waterstof geen koolstofverbinding en kan ze omgezet worden in energie zonder dat er koolstofverbindingen (CO2) of andere milieu belastende verbindingen (stikstof, zwavel, ....) aan te pas komen. Het enige neveneffect van waterstof is dat het terug water produceert, wat zijn oorspronkelijke stabiele verbinding is. 

Een brandstofcel (omkeerbaar of niet) werkt steeds bij omgevingsdruk (atmosferische druk) met verhoogde temperatuur (500°C), dus hiervoor is geen hogere druk nodig om waterstof om te zetten in elektriciteit (of omgekeerd) er is alleen een hogere temperatuursomgeving nodig. Vandaar dat het thermisch verlies moet omgezet worden in thermisch rendement (lees het recupereren van deze warmte) en daar werd in het verleden zeer weinig aandacht aan besteed.

Het "speeltje" Solenco PowerBox, is de eerste die hier wel aandacht aan heeft besteed en de warmteverliezen tijdens het proces gaat recupereren voor SWW- en voor verwarmingstoepassingen. Daardoor komt het dat dit "speeltje" een totaal rendement heeft van 95% (uitgaande bruikbare energie / ingaande bruto energie). Deze manier van werken (omkeerbare brandstofcel + recuperatie van warmte) werd door Hugo Van Den Borre (VDB Energy uit Turnhout) op punt gezet. Daarbij kwam hij en zijn team tot de vaststelling dat in de winter er te weinig warmte zou kunnen geproduceert  worden met het warmteverlies van de brandstofcellen om een volledig goed geïsoleerd huis te verwarmen en te voorzien van SWW. Daarom heeft VDB Energy samen met Giacomini (specialist in aardgasbranders/ketels) een apparaat  ontwikkelt die met H2 warmte ontwikkelt die kan gebruikt worden door een verwarmingssysteem (analoog aan de functie aardgasketels maar met waterstof als energiedrager) En het is dit laatste, dat "los van de Solenco EnergyBox", ook een grote toekomst heeft als men zou beslissen om volledig van het aardgas los te komen (zoals nu al in Nederland gebeurt en zoals al in Denemarken al jaren het geval is). Om deze reden werd de Solenco  PowerBox in 2018 overal ter wereld beschouwd als een grote stap vooruit naar energieonafhankelijkheid van CO2. Het heeft de grootste prijzen gekregen voor energievernieuwende ontwikkeling op alle energiebeurzen die met dit product bezocht werden in Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Canada. Giacomini heeft met zijn (in België ontwikkeld) product in Italië, Oostenrijk en Frankrijk ook op energiebeurzen de aandacht getrokken als vernieuwend product en heeft hiervoor ook prijzen en media aandacht ontvangen. Dus het "speeltje" is misschien geen Sant in eigen Land, maar heeft misschien wel daarbuiten enige toekomst...

Uw uitspraak dat een klassieke woning 20000 kWh energie verbruikt is een al te spijtige waaarheid uit het verleden en staat niet voor  de toekomst. Ik gebruik voor mijn verwarming en mijn SWW van een huis van 237 m² nog geen 5000 kWh energie. En omdat ik een warmtepomp gebruik, wordt deze energie geleverd door nog geen 1500 kWh aan elektriciteit = verbruik. Als je denkt dat ik een uitzondering ben, dan moet ik je teleurstellen. Een hele boel  mensen op dit forum hebben nu reeds geïnvesteerd in een passief woning waar het maximum verbruik voor verwarming architecturaal beperkt is tot 15 kWh/m². Dit betekent dat de "slechtst" uitgevoerde passiefwoningen met dezelfde oppervlakte als mijn woning, nog steeds 25% tot 50% minder verbruiken dan mijn woning die maar voldoet aan de norm Laag Energie Woning van maximum 30 kWh/m². Mijn EPB (verbouwing van een huis uit 1923 in 2013) vermeldt een EPB verbruik van 20.96 kWh/m² voor verwarming. In werkelijkheid zit ik rond 15 kWh/m². Hoe dat zich dat uit in vergelijking met anderen die ook met 2 personen in LEW- of passiefwoning in mijn omgeving wonen en die ook verwarmen, bijverwarmen en SWW produceren met enkel elektriciteit als enige energiebron , zie je hieronder en dan zie je ook dat ik (groene markering) lang niet degene ben met het minste jaarverbruik.

Dus, jouw veronderstelling dat het onmogelijk is om dit systeem toe te passen in een bestaande of toekomstige woning, met al jouw berekeningen die bewijzen dat het voor jou onmogelijk is, zijn voor sommigen onder ons moeilijk te begrijpen. Ik heb bvb. in de winter maar 1000 kWh te overbruggen voor mijn verwarming (met een verhoging van het vermogen van mijn zonnepanelen en eventueel met een PowerBox als ik daarin zou investeren), wat al 20 keer minder is dan jouw meest optimistische veronderstelling. 

2. Transportverliezen zijn niet enkel leidingverliezen, die nu al geoptimaliseerd  worden. Trouwens de beste optimalisatie is de afstand verkorten en dat is niet wat men doet als men centraal energie blijft opwekken voor alle decentrale verbruikers. De grootste verliezen die  we in ons netverdeelsysteem kennen zijn de transformaties van spanningsniveau. Wij hebben in België 3 spanningsniveaus voor transport: hoogspanning, middenspanning en laagspanning, waardoor we al minstens 4 transformaties hebben. Als we elektriciteit kopen uit het buitenland, dan heeft deze hoogspanning niet dezelfde waarde als onze hoogspanning, waardoor we alles moeten transformeren aan de grens en dit zorgt ook nog eens voor capaciteitsbeperkingen bij invoer. Ook werken onze spoorwegen (grote,misschien wel grootste verbruiker) niet met dezelfde spanningsniveaus als de net transportspanningen. Onze spoorwegen hebben ook  niet hetzelfde spanningsniveau als de spoorwegen in elk van onze buurlanden, enz... Dit zorgt voor de grote verliezen. Hier heeft Europa nog heel veel werk om dit te harmoniseren, en zo onze "Europese" verliezen te minimaliseren en dit is heelwat anders dan chinese oplossingen. Er is weinig kans dat het ene land zal  toegeven aan de normen van een ander land vanwege de grote investeringen die hier mee gepaard gaan. Hier zal misschien watersof wel een Europese oplossing bieden omdat deze wel genormeerd en reglementeerd is en dat iedereen dit kan omzetten naar zijjn spanningsniveau. Daarom is ook lokale productie en lokale opslag van belang. Voorbeeld is weeral Nederland, waar elektriciteit van oudsher verdeeld werd volgens de postcode en daar nu het voordeel van heeft: In Nederland wordt er nu per postcode de mogelijkheid geboden aan de inwoners om mee te investeren in hun eigen (gemeenschappelijke) windmolen, in hun gemeenschappelijke energieopslag (warmtenet, batterijen, ... waterstof ...) van hun postcoderoos. Hierdoor zal Nederland heel snel de transportverliezen kunnen wegwerken. Nu heeft dit een nadeel omdat men bvb privé niet altijd kan investeren in zonnepnelen omdat het net (van een specifieke postcoderoos) dit nog niet aankan, omdat er nog niet geïnvesteerd werd in energieopslag. Er zijn postcodes waar je nu al meer dan 2 jaar moet wachten vooraleer je privé of gemeenschappelijk in zonnepanelen of  in een windmolen mag investeren. Deze postcoderozen verdeelnetten zijn vrij onafhankelijk van elkaar, maar bieden wel heel wat toekomstperspektieven.

3. Batterijen: is een fantastische oplossing om korte periodes te overbruggen omdat je met een kleine opslaghoeveelheid heel veel kan bereiken: het is genoeg om te investeren in de opslag van iets meer  dan 1 nacht elektriciteitsverbruik om de mogelijkheid om de energie uit uw eigen zonnepanelen te gebruiken, te verdubbelen = zelfconsumptie verdubbelen. Dit komt omdat je uit je eigen productie uiteindelijk maar 28% onmiddellijk kan gebruiken (zonder batterij), de rest vliegt op het net. Als je een batterij zet (een baterij kan verschillende keren per dag laden en ontladen, ook gedeeltelijk) die ervoor zorgt dat je 's avonds en 's nachts, dat je tijdens de dag energie kan gebruiken uit de battterij samen met de energie van je zonnepanelen als je verbruikers  hebt die op een ogenblikvan de dag meer verbruiken dan de opbrengst van je zonnepanelen op dat ogenblik, dan is een zelfconsumptie van meer dan 60% realiseerbaar met een investering in 4 à 5 kWh batterijvermogen voor een normale woning. De opbrengst (voordeel) van je batterij is dan buiten proportioneel met de investering. Wil je 1000 kWh voor een winter overbruggen, dan moet je ook evenveel in batterijcapaciteit investeren. Dit betekent aan huidige prijzen van 600 Eur/kWh een investering van 600000 Euro om 1000 kWh te overbruggen en als de prijzen zakken naar 50 Euro/kWh is dit nog steeds 50000 Euro investering. En dan spreken we  nog niet van het volume en het gewicht dat dit vertegenwoordigt, want de energiedichtheid  is ongeveer 0.10 kWh/kg batterij op dit ogenblik.....  Dus investeren in extra capaciteit  om bvb steeds een EV (60 kWh) te kunnen laden (ook 's nachts) is mogelijk mits te investeren in de (60 kWh) extra laadcapacitiet in batterijen. Maar dit zal een dure investering zijn in functie van het comfort ('s nachts laden of laden wanneer het ook bewolkt is) dat deze investering je biedt.

Dus ik ga eindigen met dezelfde zin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 08:48

Beste Luc,

Luc Vandamme wrote:

Beste Bunnybugs,

1. er zijn geen winnaars of verliezers bij gasvormige chemische verbindingen, er zijn enkel gassen met eigenschappen die meer geschikt zijn voor een bepaald doel, dan andere gassen. Zo is waterstof geen koolstofverbinding en kan ze omgezet worden in energie zonder dat er koolstofverbindingen (CO2) of andere milieu belastende verbindingen (stikstof, zwavel, ....) aan te pas komen. Het enige neveneffect van waterstof is dat het terug water produceert, wat zijn oorspronkelijke stabiele verbinding is. 

Een brandstofcel (omkeerbaar of niet) werkt steeds bij omgevingsdruk (atmosferische druk) met verhoogde temperatuur (500°C), dus hiervoor is geen hogere druk nodig om waterstof om te zetten in elektriciteit (of omgekeerd) er is alleen een hogere temperatuursomgeving nodig.

Ben je wel zeker van die temperatuursverhoging ? Ik dacht niet dat die bvb. in de Toyota Mirai waterstof auto optreedt. Dat er warmte wordt geproduceerd is mij bekend. Een verdeler van de Chi toestellen heeft me ooit meegedeeld dat die met een vast debiet van 6ltr/hr of pakweg 200 liter op 24 uur kunnen opwarmen tot "slechts" 65 °C. Dit is dus net genoeg voor SWW.
Dat Chi toestel is een WKK van ELUGIE dat "on the fly" aardgas omzet in waterstof en door een brandstofcel jaagt ( dus zonder opslagvat ). Het electrische vermogen van dat is toestel is 1,5 kW en het thermisch vermogen is 0,6 kW. Dit is geen systeem waarmee men in de winter een woning kan verwarmen, en de Solenco Powerbox zal dit ook niet kunnen. Wat is trouwens het max. electrisch vermogen dat de Powerbox kan leveren ? 

Er is volgens mij wel iets aan te vangen met de productie van waterstof als men hiervoor de overproductie van de zonnepanelen gebruikt die nu in het net wordt geinjecteerd. In Ijsland ( George Olah plant ) draait een electriciteits centrale zo goed al puur voor de aanmaak van waterstof. Die waterstof laat men reageren met opgevangen CO2 naar methanol. De reactie is vrij eenvoudig en vergt slechts een temperatuur van ongeveer 200 °C. Dit gebeurt zonder tussenbuffering van de geproduceerde waterstof. Kan men dit miniaturiseren tot een "fabriekje" in de tuin, dan zou het wel eens kunnen dat je hiermee voldoende kWh aan methanol kunt produceren voor de verwarming tijdens de daaropvolgende winter. Het resultaat is een "korte CO2 cyclus" van 1 jaar.

In een verdere stap zou men de CO2 die bij de methanol verbranding ontstaat meteen kunnen opvangen en met een chemische reactie naar een tussentoestand ( vast of vloeibaar ) stockeren om die tijdens de daaropvolgende zomer tijdens de overproductie van zonnepaneelstroom terug met de waterstof te laten reageren voor de productie van methanol voor de daaropvolgende winter. Iets dergelijks bestaat reeds, maar helaas nog in proefstadium.

Wat ik met dit alles wil bedoelen is dat het Solenco apparaat niet "af" is. Ik beoordeel dit als "onbruikbaar" en het is bijzonder spijtig dat men dit commercialiseert, en ook nog eens omdat er hierbij wellicht subsidies aan gespendeerd werden. 

Quote:

Het "speeltje" Solenco PowerBox, is de eerste die hier wel aandacht aan heeft besteed en de warmteverliezen tijdens het proces gaat recupereren voor SWW- en voor verwarmingstoepassingen. Daardoor komt het dat dit "speeltje" een totaal rendement heeft van 95% (uitgaande bruikbare energie / ingaande bruto energie). Deze manier van werken (omkeerbare brandstofcel + recuperatie van warmte) werd door Hugo Van Den Borre (VDB Energy uit Turnhout) op punt gezet. Daarbij kwam hij en zijn team tot de vaststelling dat in de winter er te weinig warmte zou kunnen geproduceert  worden met het warmteverlies van de brandstofcellen om een volledig goed geïsoleerd huis te verwarmen en te voorzien van SWW. Daarom heeft VDB Energy samen met Giacomini (specialist in aardgasbranders/ketels) een apparaat  ontwikkelt die met H2 warmte ontwikkelt die kan gebruikt worden door een verwarmingssysteem (analoog aan de functie aardgasketels maar met waterstof als energiedrager) 
En het is dit laatste, dat "los van de Solenco EnergyBox", ook een grote toekomst heeft als men zou beslissen om volledig van het aardgas los te komen (zoals nu al in Nederland gebeurt en zoals al in Denemarken al jaren het geval is).

Dus waterstof "verbranden" ! Ik heb toch al in mijn vorige post geschreven dat je een tank onder reusachtige druk nodig hebt om 20.000 kWh te stockeren, en om ca. 5000-6000 kWh te stockeren als je hierbij ook nog eens een warmtepomp zou kunnen inzetten. Je kan uiteraard "loskomen" van het aardgas door waterstof via de bestaande leidingen aan te voeren, maar ik geef u op een blaadje dat men niet in staat zal zijn om aan de bestaande vraag aan waterstof door middel van elektrolyse te voldoen.  En dus .... gaat men zoals van oudsher waterstof aanmaken uit .... aardgas. Opzet geslaagd van de chemische en petroleum sector. 

Quote:

 Om deze reden werd de Solenco  PowerBox in 2018 overal ter wereld beschouwd als een grote stap vooruit naar energieonafhankelijkheid van CO2. Het heeft de grootste prijzen gekregen voor energievernieuwende ontwikkeling op alle energiebeurzen die met dit product bezocht werden in Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Canada. Giacomini heeft met zijn (in België ontwikkeld) product in Italië, Oostenrijk en Frankrijk ook op energiebeurzen de aandacht getrokken als vernieuwend product en heeft hiervoor ook prijzen en media aandacht ontvangen. Dus het "speeltje" is misschien geen Sant in eigen Land, maar heeft misschien wel daarbuiten enige toekomst...

Het heeft ook mijn aandacht gekregen toen het in het TV nieuws kwam, maar daarom geloof ik nog niet in mooipraterij. Ik zou het althans niet in mijn woning willen.

Quote:

Uw uitspraak dat een klassieke woning 20000 kWh energie verbruikt is een al te spijtige waaarheid uit het verleden en staat niet voor  de toekomst. Ik gebruik voor mijn verwarming en mijn SWW van een huis van 237 m² nog geen 5000 kWh energie. En omdat ik een warmtepomp gebruik, wordt deze energie geleverd door nog geen 1500 kWh aan elektriciteit = verbruik.

Dat kan, maar ik lees dat bezitters van een warmtepomp toch gemiddeld 2500 kWh per jaar extra aan stroom en dus uitsluitend voor die warmtepomp verbruiken, en dat na renovatie. Veel hangt toch ook van de levensstijl af. Als ik een dikke wollen trui aan heb mag de temperatuur in de leefruimte ook dalen naar 18 °C zonder kou te lijden, maar gezellig en comfortabel is het niet.

Quote:

 ..... Hier heeft Europa nog heel veel werk om dit te harmoniseren, en zo onze "Europese" verliezen te minimaliseren en dit is heelwat anders dan chinese oplossingen. Er is weinig kans dat het ene land zal  toegeven aan de normen van een ander land vanwege de grote investeringen die hier mee gepaard gaan. Hier zal misschien watersof wel een Europese oplossing bieden omdat deze wel genormeerd en reglementeerd is en dat iedereen dit kan omzetten naar zijn spanningsniveau. 

Ik zie die harmonisering de komende 20, zelfs 30 jaar niet gebeuren. Hoe waterstof hierbij een rol zou kunnen spelen, dat zie ik niet zo meteen. Ik vrees dat waterstof zoals veel andere voorstellen uit het verleden alleen maar bij een aantal dromers zal blijven hangen.

Quote:

Daarom is ook lokale productie en lokale opslag van belang.

Inderdaad, en daarom dat ik al jaren voorstander ben van off-grid bij particulieren, al was het maar om van alle grillen van onze wetgevers, producenten en distributie bedrijven af te geraken. Met voldoende zonnepanelen en courant verkrijgbare apparatuur ( batterijen + electronica ) kan dit voor ongeveer 8 maanden op een jaar.  Voor de resterende 4 maanden moet er iets deftigs komen dat de overproductie aan stroom in de zomer kan omzetten in een stockeerbare energiebron, maar voor mij zou dat nooit een gas mogen worden ( en al zeker geen waterstof ).

Quote:

....
3. Batterijen: is een fantastische oplossing om korte periodes te overbruggen omdat je met een kleine opslaghoeveelheid heel veel kan bereiken: het is genoeg om te investeren in de opslag van iets meer  dan 1 nacht elektriciteitsverbruik om de mogelijkheid om de energie uit uw eigen zonnepanelen te gebruiken, te verdubbelen = zelfconsumptie verdubbelen. Dit komt omdat je uit je eigen productie uiteindelijk maar 28% onmiddellijk kan gebruiken (zonder batterij), de rest vliegt op het net. Als je een batterij zet (een baterij kan verschillende keren per dag laden en ontladen, ook gedeeltelijk) .....

Klopt. Ik ben echter geen voorstander van netinjectie. De batterij hoeft zich trouwens per dag nooit volledig te ontladen of op te laden. Dit vind je alleen bij slechte concepten terug. Als er voldoende licht is gaat de batterij overdag zich alleen maar opladen tot die volgeladen klaar staat voor het nachtelijk verbruik. Zo hoort dat te werken.

Quote:

 Als je een batterij zet (een baterij kan verschillende keren per dag laden en ontladen, ook gedeeltelijk) die ervoor zorgt dat je 's avonds en 's nachts, dat je tijdens de dag energie kan gebruiken uit de battterij samen met de energie van je zonnepanelen als je verbruikers  hebt die op een ogenblikvan de dag meer verbruiken dan de opbrengst van je zonnepanelen op dat ogenblik, dan is een zelfconsumptie van meer dan 60% realiseerbaar met een investering in 4 à 5 kWh batterijvermogen voor een normale woning. De opbrengst (voordeel) van je batterij is dan buiten proportioneel met de investering. Wil je 1000 kWh voor een winter overbruggen, dan moet je ook evenveel in batterijcapaciteit investeren. Dit betekent aan huidige prijzen van 600 Eur/kWh een investering van 600000 Euro om 1000 kWh te overbruggen en als de prijzen zakken naar 50 Euro/kWh is dit nog steeds 50000 Euro investering. En dan spreken we  nog niet van het volume en het gewicht dat dit vertegenwoordigt, want de energiedichtheid  is ongeveer 0.10 kWh/kg batterij op dit ogenblik.....  Dus investeren in extra capaciteit  om bvb steeds een EV (60 kWh) te kunnen laden (ook 's nachts) is mogelijk mits te investeren in de (60 kWh) extra laadcapacitiet in batterijen. Maar dit zal een dure investering zijn in functie van het comfort ('s nachts laden of laden wanneer het ook bewolkt is) dat deze investering je biedt.

Onder voorwaarde dat je over voldoende zonnepanelen beschikt, is het voldoende om een batterijpack van ongeveer 35 kWh in huis te halen om ook 's nachts over 9,2 kW aan vermogen te beschikken, en hiermee kan je toch 8 maanden per jaar off-grid werken, zelfs met een EV erbij.  De actuele prijs voor Li-ion LFP batterijen met dergelijk gezamelijke capaciteit bedraagt ongeveer 20.000 Euro en is dalend. Het zal sowieso een gedragsaanpassing van ( toekomstige ) EV rijders vragen om alleen het aantal kWh te laden dat ze 's anderdaags gaan verbruiken. Gemiddeld is het EV verbruik toch maar 15 kWh/100km.

Het is inderdaad niet haalbaar om als particulier zowat 1000 kWh in batterijen te stockeren en het is eigelijk ook niet nodig. Als je naast de warmtepomp er nog eens een microWKK op basis van een verbrandingsmotor bijhaalt kan je met de bestaande en koopbare techniek wel volledig electrisch off-grid gaan.  En ongeacht je verbruik van eender welke fossiele of bio-brandstof, ga je de CO2 uitstoot minstens halveren ( en dus ook het verbruik ). Uiteraard spaar je hierbij ook nog eens de CO2 uitstoot van de electriciteitsproducent uit.

afbeelding van Luc Vandamme
15/10/2019 - 10:38

Beste bunnybugs,

Viessman heeft ook zo'n toestel die elektriciteit en warmte geeft vanuit aardgas, met als tussenstap een omvorming naar waterstof. Zo zijn er al een paar in België geïnstalleerd. Er zijn er een hele boel meer in Duitsland geinstalleerd omdat je daar betaald (15 ct) wordt voor de elktriciteit die je injecteert en dat dit dus een positieve financiële operatie  kan zijn. Maar daarom is ze nog niet klimaatvriendeijk zoals reeds vermeld in het begin van de discussie is enkel waterstof uit CO2-vrije elektrische energie en water volledig CO2 vrij. Deze ontwikkeling van deze Vitovalor en de commercalisatie ervan, is al meer dan 5 jaar oud. Het nadeel is nog steeds dat je enorm veel CO2 produceert omdat je juist vertrekt van aardgas... En heeft waarschijnlijk weinig of geen toekomst vanwege de CO2 uitstoot. Hetzelfde geldt voor een micro WKK om dezelfde redenenen.

Als je bouwt of  verbouwt kan je altijd kiezen voor welke normen je hanteert. Als je enkel wil voldoen aan wettelijke maximumnormen (die in feite geen toekomstvisie hebben en die u voortdurend zullen laten herinvesteren) dan kom je natuurlijk uit op een verbruik van 80 kWh/m² (BEN 50 kWh/m²) en is een verbruik van 2500 kWh voor een warmtepomp in een woning van 120 m² de normaalste zaak van de wereld. Als je verder kijkt dan je neus lang is, dan investeer je in je verbouwing naar LEW- (30 kWh/m²) of passiefnorm (15 kWh/m²), dat is iets duurder (bij mij 5% duurder dan wettelijke EPB norm) maar dan heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om te investeren in een goedkopere warmtepomp omdat je al minder vermogen nodig hebt... En ik kan je verzekeren dat bij mij alle ruimtes (inclusief slaapkamers en liftkoker met lift in mijn huis) continu een t° van 21°C hebben. En door te kiezen voor LEW, ben ik  er dus ook in geslaagd om mijn woning gebruik volledig CO2-vrij te maken. Deze keuze was toen niet een bewuste keuze voor het klimaat, maar was toen een keuze die door een nood aan comfort en een drang naar lage gebruikskost geïnspireerd was.

En ik begrijp jouw noodzaak niet van 35 kWh, om 's nachts 9 kWh te verbruiken. Mijn metingen zijn, dat als de zon schijnt (lente, zomer, herfst), ik 3.4 kWh maximum verbruik 's nachts en dat een batterij van 4 à 5 kWh hier voldoende is om de dag en de nacht te overbruggen (gemiddeld 8 kWh/dag als er geen WP werking is => lente, zomer en herfst) indien ik een vermogen van 1 * mijn jaarverbruik in Wpiek zonnepanelen investeer. Dit brengt me (rekenkundige simulatie) op 181 dagen waar ik geen netafname elektriciteit nodig heb. Investeer ik in 35 kWh batterijen dan stijgt (rekenkundige simulatie) dit tot 208 dagen met mijn verbruiksprofiel en dezelfde productie van zonnepanelen. 

NOTA: jouw idee van batterijwerking (volledig opladen tijdens de dag en daarna volledig ontladen tijdens de nacht) strookt helemaal niet met de realiteit. De batterij wordt verschillende keren per dag gedeeltelijk geladen en gedeeltelijk ontladen, bvb als er een wolk voor de zon schuift of als een wolk van voor de zon verdwijnt, als je op  een bepaald ogenblik meer verbruikt dan je zonnepanelen opbrengen, .... Een batterij is trouwens als een actief element in het elektriciteitscircuit ingeschakeld via een batterijmanager (software) die dit alles beheert. Het is daarmee dat een batterij van 4 à 5 kWh uw zelfconsumptie met 1000 tot 1500 kWh/jaar kan verbeteren, afhankelijk van uw verbruik en uw investering in zonnepanelen en afhankelijk van de software van uw batterijmanager +omvormer en uw meetapparatuur (SMA, Kostal, Fronius, ...) . Dit laatste is normaal allemaal inbegrepen in de installatie van een huisbatterij.

Bio-brandstoffen verplaatsen enkel het probleem van CO2-uitstoot omdat deze brandstoffen nog steeds CO2 produceren en mogelijk nog andere stoffen zoals fijnstof. Om  CO2 neutraal te zijn moeten men dan een 2de handeling doen om  deze CO2 te compenseren, bvb bomen planten, CO2 afvangen uit de schouw, de uitlaat, ... en dit is nog duurder en fraudegevoeliger dan rechtstreekse productie van CO2-vrije energie (wordt ook CO2-arme energie genoemd) . Dus de neutrale piste van de petroleum/gas lobby is niet degene die naar de uiteindelijke oplossing leidt. Ze kan wel helpen in de transitieperiode tussen vandaag en 2050 waar de volledig emissievrije (=zonder CO2, stikstof en zwavel) energie moet helpen het klimaat te herstellen.

Dus ik ga eindigen met dezelfde zin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 14:15

Dag Luc , 

Luc Vandamme wrote:

Viessman heeft ook zo'n toestel die elektriciteit en warmte geeft vanuit aardgas, met als tussenstap een omvorming naar waterstof. Zo zijn er al een paar in België geïnstalleerd. Er zijn er een hele boel meer in Duitsland geinstalleerd omdat je daar betaald (15 ct) wordt voor de elktriciteit die je injecteert en dat dit dus een positieve financiële operatie  kan zijn. Maar daarom is ze nog niet klimaatvriendeijk zoals reeds vermeld in het begin van de discussie is enkel waterstof uit CO2-vrije elektrische energie en water volledig CO2 vrij. Deze ontwikkeling van deze Vitovalor en de commercalisatie ervan, is al meer dan 5 jaar oud. Het nadeel is nog steeds dat je enorm veel CO2 produceert omdat je juist vertrekt van aardgas... En heeft waarschijnlijk weinig of geen toekomst vanwege de CO2 uitstoot. Hetzelfde geldt voor een micro WKK om dezelfde redenenen.

Het probleem met toestellen ( WKK of Solenco WKK alike ) die waterstof als tussenstap gebruiken is dat ze veel te weinig electrische energie produceren in verhouding tot hun warmteproductie. Een WKK op basis van een verbrandingsmotor produceert zowat 2/3 warmteenergie en 1/3 aan electrische energie ( eigelijk net dezelfde verhouding als een klassieke auto waarvan ook 2/3 van de benzine of diesel als warmte de atmosfeer wordt ingeblazen ). In theorie kan die 1/3 echter met een warmtepomp ( met COP = 4 ) in 4/3 aan warmte energie omgezet worden mits die electrische energie in een batterij tijdelijk wordt gestockeerd en nadien de warmtepomp aandrijft, en dus waarbij de WKK dan ook "tijdelijk" op rust gaat.  De totale energieproductie aan warmte is 2/3 + 4/3 of tweemaal zoveel. Die dubbele warmte heb je uiteraard niet nodig, wat betekent dat je hierdoor de helft aan brandstof gaat gebruiken.  Het wordt nog gunstiger als de verhouding electrisch/thermisch groter kan worden.  Bij een verhouding 1/2 thermisch en 1/2 electrisch loopt de winst al op tot 1/2 WKK + 4 x 1/2 WP warmteproductie of 5/2 of 2,5.  Met een WKK op basis van waterstoftechnologie zou het wel eens kunnen gebeuren dat bij off-grid er een sauna in de woning ontstaat omdat de WKK zo nodig moet werken om de nodige stroom te kunnen produceren.  

Draai of keer het zoals je wil, door gebrek aan zonnepaneelstroom gaat de Solenco Powerbox ook geen voldoende waterstof in de winter kunnen produceren ( opslaan ) om de woning warm te krijgen. Je bent dus nog steeds aangewezen op een externe energiebron, tenzij je die energie met je zonnepaneelstroom in de zomer kunt aanmaken en stockeren. In mijn vorige post heb ik al aangehaald dat dit met waterstof niet haalbaar is wegens tankvolume en tankdruk.  Bedenk ook dat er veel meer zonnepaneel energie verloren gaat dan gedacht, net omwille van het feit dat de omvormer het vermogen beperkt dat in het net geinjecteerd mag worden. Dat overschot wordt van de zonnepanelen niet afgenomen en gaat voor eeuwig verloren. Daar zou iets aan gedaan kunnen worden. 

Quote:

....
En ik begrijp jouw noodzaak niet van 35 kWh, om 's nachts 9 kWh te verbruiken. Mijn metingen zijn, dat als de zon schijnt (lente, zomer, herfst), ik 3.4 kWh maximum verbruik 's nachts en dat een batterij van 4 à 5 kWh hier voldoende is om de dag en de nacht te overbruggen (gemiddeld 8 kWh/dag als er geen WP werking is => lente, zomer en herfst) indien ik een vermogen van 1 * mijn jaarverbruik in Wpiek zonnepanelen investeer. Dit brengt me (rekenkundige simulatie) op 181 dagen waar ik geen netafname elektriciteit nodig heb. Investeer ik in 35 kWh batterijen dan stijgt (rekenkundige simulatie) dit tot 208 dagen met mijn verbruiksprofiel en dezelfde productie van zonnepanelen. 

Hier moet je twee feiten in rekening brengen waarover helaas nooit gesproken wordt :

1. Een li-ion batterij mag je nooit volledig ontladen. De veilige marge is een restlading van 20 %  van zijn kWh waarde. Om een li-ion zijn lang leven te garanderen mag je die ook nooit volledig opladen ( en al zeker niet bij omgevingstempertaturen boven de 30 °C ).  Laden tot 80 % state of charge is een goede waarde.  Er dus slechts 60 % van de gespecifieerde kWh over die je effectief kan gebruiken. Voor batterijtypes op basis van lood gelden gelijkaardige waarden, maar dergelijke types moeten qua volume en levensduur al flink de duimen leggen voor Li-ion en zijn dus niet meer interessant.

2. Er bestaat zoiets als de "C" waarde. Die C waarde bepaalt het maximum vermogen dat je continu ( piekvermogens zijn toegestaan ) uit een batterij mag halen in verhouding met zijn kWh waarde. Voor li-ion neemt men veiligheidshalve 0,3 C aan, zowel voor het ontladen als voor het laden. In de praktijk betekent dit dus het percentage maximum vermogen dat uit een batterij mag ontrokken worden. Voor een 5 kWh is dit dus 30 % van 5 kWh of een maximum vermogen van 1,5 kW of 6,52 Ampere bij 230 Volt ( Ampere x Volt = Watt ). Hiermee kan men 's nachts geen EV opladen. De meeste EV's vragen al een minimum laadstroom van 10 Ampere. Als je meer dan 6,52 Ampere gaat afnemen zal het openbaar net moeten bijspringen.  Voor een off-grid systeem is een 5 kWh dus allesbehalve voldoende, zelfs niet in de zomer. In veel specificaties van Li-ion batterijen vind je gemakkelijk getallen als "1 C" terug, maar men vermeldt er uiteraard niet bij hoe dit de levensduur van de batterij verkort ( of is dit misschien net de bedoeling ). Voor batterijen op basis van lood zijn die "C" waarden nog kleiner, nl.  0,2 C voor het ontladen en 0,1 C bij het laden.  

Quote:

NOTA: jouw idee van batterijwerking (volledig opladen tijdens de dag en daarna volledig ontladen tijdens de nacht) strookt helemaal niet met de realiteit. De batterij wordt verschillende keren per dag gedeeltelijk geladen en gedeeltelijk ontladen, bvb als er een wolk voor de zon schuift of als een wolk van voor de zon verdwijnt, als je op  een bepaald ogenblik meer verbruikt dan je zonnepanelen opbrengen, .... Een batterij is trouwens als een actief element in het elektriciteitscircuit ingeschakeld via een batterijmanager (software) die dit alles beheert. Het is daarmee dat een batterij van 4 à 5 kWh uw zelfconsumptie met 1000 tot 1500 kWh/jaar kan verbeteren, afhankelijk van uw verbruik en uw investering in zonnepanelen en afhankelijk van de software van uw batterijmanager +omvormer en uw meetapparatuur (SMA, Kostal, Fronius, ...). Dit laatste is normaal allemaal inbegrepen in de installatie van een huisbatterij.

Zo werkt dat inderdaad ( of zou moeten werken ). Je kan dit enigszins vergelijken met de EV waarbij er stroom uit de batterij gehaald wordt tijdens het accelereren en een paar seconden nadien de stroom er terug ingaat als op motor wordt afgeremd. Helaas zijn er ook systemen op de markt die zelfs de zonnepanelen afschakelen als de batterij vol geladen is, en daarna uitsluitend stroom voor de verbruikers uit de batterij halen tot wanneer haar lading ( of spanning ) onder een bepaald niveau is gedaald.  Uiteraard moet men de zonnepanelen aangeschakeld houden en alle overschot aan zonnepaneel stroom dat men niet meer in de batterij kwijt kan in het net injecteren. Met een half lege batterij de nacht ingaan is  ten allertijde te vermijden. 

Quote:

Bio-brandstoffen verplaatsen enkel het probleem van CO2-uitstoot omdat deze brandstoffen nog steeds CO2 produceren en mogelijk nog andere stoffen zoals fijnstof. Om  CO2 neutraal te zijn moeten men dan een 2de handeling doen om  deze CO2 te compenseren, bvb bomen planten, CO2 afvangen uit de schouw, de uitlaat, ... en dit is nog duurder en fraudegevoeliger dan rechtstreekse productie van CO2-vrije energie (wordt ook CO2-arme energie genoemd) . Dus de neutrale piste van de petroleum/gas lobby is niet degene die naar de uiteindelijke oplossing leidt. Ze kan wel helpen in de transitieperiode tussen vandaag en 2050 waar de volledig emissievrije (=zonder CO2, stikstof en zwavel) energie moet helpen het klimaat te herstellen.

Volledig akkoord, maar de techniek blijft hierbij wel achter. Waterstof is voor mij niet de correcte weg omwille van de opslagproblemen en de veiligheid. Ik hoop wel dat tegen 2050 ieder huis het jaar door off-grid en CO2 uitstoot vrij in zijn eigen energiebehoeften kan voorzien en dat door middel van zonne-energie en dat zonder extreem volumineuze en complexe installaties. Ik vrees echter dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen, en dat in 2050 Vlaanderen al voor de helft vernietigd is door stormen en overstromingen en dat het hier ook nog eens vol loopt met klimaatvluchtelingen. 

afbeelding van Luc Vandamme
15/10/2019 - 16:04

Beste,

Pijnlijke discussie,

Een WKK met een verbrandingsmotor (gas, benzine, diesel, stookolie, bio,...) haalt een totaal beste rendement van rond de 80% (bij grotere installaties tot 90%), stoot CO2 uit en produceert ook nog andere schadelijke gassen. De verliezen (20% tot 10%) die niet te vermijden zijn, bevinden zich in de uitlaatgassen en o.a. ook in de stralingswarmte van het motorblok. Dit was misschien een goede oplossing 10 en 20 jaar geleden, maar is nu echter achterhaald door de versnelling van de klimaatverandering. zie ook  websites https://www.egeon.be/haalbaarheidsstudie/warmtekrachtkoppeling-of-wkk-di... , https://emis.vito.be/nl/techniekfiche/warmte-kracht-koppeling-wkk , https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/WKK/omzettingsrendementen en https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/RPE

De laatste WKK die ik ken in mijn buurt is in een kliniek  en de investering was enkel rendabel omdat men dan niet moest investeren in een noodgroep voor de risico's te beheren bij elektriciteitsuitval.

Ik hoop dat je daarmee een iets juister beeld krijgt van WKK en van jouw aspiraties.

Batterijen op een mobiel platform kan je niet vergelijken met batterijen in een vaste setting zoals ze voor een woning wordt opgevat. De mobiele setting is sowieso een off-grid situatie en zal een minimaal, maximum vermogen moeten toelaten (c-factor), dit is geen vereiste in een vaste setting van een huis, waar :

 1. dit maximaal gevraagd vermogen al kleiner is
 2. de setting bedoeld  is om on-grid te blijven en dat bij een tekort aan maximaal vermogen, het grid nog kan bijspringen
 3. de noodsetting voor off-grid, beperkingen inhoudt voor maximaal gebruik van vermogen.
 4. de baterijmanager altijd kan bijspringen om een batterij te laden tot bvb. 25% met grid elektriciteit als er gevaar zou zijn voor diepontlading. Dit behoort tot de standaard settingen van deze batterijmanager.

En daarom heb je in een vaste setting van een woning maar een relatief klein batterijvermogen echt nodig! Wil je meer batterijvermogen installeren, dan is dit een comfortbeslissing die iedereen voor zich kan en mag nemen.

Waterstof, warmte, elektriciteit, beweging of eender welke andere energie opslag/productie/verbruiks -methodes hebben enkel toekomst als er geen emissie is van CO2 of andere schadelijke stoffen. En tot hiertoe heb je enkel discussies gestart waar deze emissies nog steeds aanwezig zijn. De meeste argumenten van de kernlobby en van de petroleum- en gaslobby zijn hier al gepasseerd.

In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 16:15

Hallo Luc , 

Luc Vandamme wrote:

Beste,

Pijnlijke discussie,

Een WKK met een verbrandingsmotor (gas, benzine, diesel, stookolie, bio,...) haalt een totaal beste rendement van rond de 80% (bij grotere installaties tot 90%), stoot CO2 uit en produceert ook nog andere schadelijke gassen. De verliezen (20% tot 10%) die niet te vermijden zijn, bevinden zich in de uitlaatgassen en o.a. ook in de stralingswarmte van het motorblok. Dit was misschien een goede oplossing 10 en 20 jaar geleden, maar is nu echter achterhaald door de versnelling van de klimaatverandering. zie ook  websites https://www.egeon.be/haalbaarheidsstudie/warmtekrachtkoppeling-of-wkk-di... , https://emis.vito.be/nl/techniekfiche/warmte-kracht-koppeling-wkk , https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/WKK/omzettingsrendementen  en https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/RPE

De laatste WKK die ik ken in mijn buurt is in een kliniek  en de investering was enkel rendabel omdat men dan niet moest investeren in een noodgroep voor de risico's te beheren bij elektriciteitsuitval.

Ik hoop dat je daarmee een iets juister beeld krijgt van WKK en van jouw aspiraties.

Wel, hier beweren ze dat ze een totaal rendement van 106 % halen : 
https://www.cogengreen.com/nl/condenserende-micro-en-mini-wkk-units-op-a...

https://www.cogengreen.com/sites/default/files/fichiers_gn/technfiche-05agc-cogengreen-20141229_0.pdf

Vraag me niet hoe ze daaraan komen ( haha ). Zoals ik voordien al schreef kan je de CO2 tegenover de klassieke verwarming op gas met de helft verminderen, op voorwaarde dat je dit met batterijen en een warmtepomp zou koppelen. Dat toestel haalt immers de voorwaarde 2/3 warmte en 1/3 electrische energie.

Quote:

Batterijen op een mobiel platform kan je niet vergelijken met batterijen in een vaste setting zoals ze voor een woning wordt opgevat. De mobiele setting is sowieso een off-grid situatie en zal een minimaal, maximum vermogen moeten toelaten (c-factor), dit is geen vereiste in een vaste setting van een huis, waar :

dit maximaal gevraagd vermogen al kleiner is
de setting bedoeld  is om on-grid te blijven en dat bij een tekort aan maximaal vermogen, het grid nog kan bijspringen
de noodsetting voor off-grid, beperkingen inhoudt voor maximaal gebruik van vermogen.
de baterijmanager altijd kan bijspringen om een batterij te laden tot bvb. 25% met grid elektriciteit als er gevaar zou zijn voor diepontlading. Dit behoort tot de standaard settingen van deze batterijmanager.
En daarom heb je in een vaste setting van een woning maar een relatief klein batterijvermogen echt nodig! Wil je meer batterijvermogen installeren, dan is dit een comfortbeslissing die iedereen voor zich kan en mag nemen.

Ik zie niet bepaald in waarom je een onderscheid tussen mobiel en vaste opstelling moet maken. Bij een vaste opstelling in een woning heb je alleszins al meer vrijheid op het gebied van gewicht en volume. De batterijcapacteit die je wil installeren is uiteraard afhankelijk van je vermogen dat je 's nachts nodig hebt. Als je een EV aan 10 Ampere wilt laden heb je dus minstens een batterij nodig die 2,3 kW kan leveren en met de 0,3 C formule erbij betekent dit ( allemaal in theorie uiteraard ) een batterij pack van 7 kWh. De overige gebruikstoestellen moet je dan wel het zwijgen opleggen. Er zijn nog andere typisch technische factoren die je verplichten om voor een grotere batterijcapaciteit te gaan, maar dat is buiten het bestek van deze topic.

Quote:

Waterstof of eender welke andere energie opslag/productie/verbruiks -methodes hebben enkel toekomst als er geen emissie is van CO2 of andere schadelijke stoffen. En tot hiertoe heb je enkel discussies gestart waar deze emissies nog steeds aanwezig zijn. De meeste argumenten van de kernlobby en van de petroleum- en gaslobby zijn hier al gepasseerd.

In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Inderdaad de warmtepomp, maar je hebt nog steeds die externe stroombron nodig, en die externe stroombron maakt eventueel nog steeds CO2 aan. Je kan die externe stroombron elemineren door off-grid te gaan, weliswaar met gas voor de verwarming ( uitsluitend in de winter ), maar dan nog steeds aan de helft van het verbruik ( en dus aan CO2 uitstoot ) dan met een klassieke gasketel. De enigste beperking voor dergelijke opstelling is de nodige ruimte, ook voor de zonnepanelen,  en ... de centjes.

Quote:

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

Men zou puur waterstof in plaats van aardgas in de leidingen kunnen pompen, maar zoals ik al schreef, de productie van waterstof op basis van hydrolyse is niet haalbaar om aan de huidige vraag aan gas te voldoen. 

afbeelding van Luc Vandamme
15/10/2019 - 16:31

Beste Bunnybugs,

De 106% slaat telkens op het rendement van de onderste gaswaarde. Er is geen enkel systeem dat een rendement heeft van boven de 100%. De perpetuum mobile is nog steeds een droom!

Er zijn hierover al genoeg discussies geweest op  dit forum sinds 2003 en als je wil ga kijken bij VREG, bij Synergrid, bij Wikipedia, enz.. voor meer uitleg over die 106% (zand in uw ogen strooien door de gaslobby). Er zijn zelfscondensatiesystemen die gaan tot 108% en nog hebben ze geen technisch rendement van 100% (er zit nog altijd warmte en energie in de uitlaatgassen) en stoten ze daarbij nog CO2 uit.

Een EV wordt opgeladen aan de zonnepanelen en volgens een prioriteitenprotocol dat je instelt op je batterijmanager, normaal zijn de prioriteiten (volgorde van verbruik van zonnepanelen:

 1. actieve verbruikers
 2. huisbatterij
 3. EV
 4. Grid

Dus je EV zal pas beginnen laden, wanneer er capaciteitsoverschot is bij de vorige prioriteiten! Al wat je geschreven hebt hierover, inclusief onduidelijkheid in verschillen enz.., is boolshit wat dit betreft door een gebrek aan kennis en ervaring.

In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 23:23

Luc Vandamme wrote:

Beste Bunnybugs,

De 106% slaat telkens op het rendement van de onderste gaswaarde. Er is geen enkel systeem dat een rendement heeft van boven de 100%. De perpetuum mobile is nog steeds een droom!

Er zijn hierover al genoeg discussies geweest op  dit forum sinds 2003 en als je wil ga kijken bij VREG, bij Synergrid, bij Wikipedia, enz.. voor meer uitleg over die 106% (zand in uw ogen strooien door de gaslobby). Er zijn zelfscondensatiesystemen die gaan tot 108% en nog hebben ze geen technisch rendement van 100% ....

Ik dacht ook wel dat dit een hoax is.

Quote:

Een EV wordt opgeladen aan de zonnepanelen en volgens een prioriteitenprotocol dat je instelt op je batterijmanager, normaal zijn de prioriteiten (volgorde van verbruik van zonnepanelen:

 1. actieve verbruikers
 2. huisbatterij
 3. EV
 4. Grid

Dus je EV zal pas beginnen laden, wanneer er capaciteitsoverschot is bij de vorige prioriteiten! Al wat je geschreven hebt hierover, inclusief onduidelijkheid in verschillen enz.., is boolshit wat dit betreft door een gebrek aan kennis en ervaring.

Dat lukt alleen bij gepensioneerden, werklozen en thuiswerkers.  Overdag als de zon schijnt staat de auto op de plaats van tewerkstelling.  Praktijk is toch steeds een beetje anders dan theoretische modellen, nietwaar.

Quote:

In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

afbeelding van Luc Vandamme
15/10/2019 - 16:53

bunnybugs wrote:

Dat lukt alleen bij gepensioneerden, werklozen en thuiswerkers.  Overdag als de zon schijnt staat de auto op de plaats van tewerkstelling.  Praktijk is toch steeds een beter anders dan theoretische modellen, nietwaar.

Ik hoop dat u niet te veel heeft tegen deze categoriën van mensen, want ik maak er ook deel  van uit!

En toen ik met een EV naar Amsterdam reed, deed ik  dit omdat er op het werk (in Amsterdam) laadpalen waren, die aangesloten waren op de zonnepanelen van de eigen magazijnen en op de 3 windmolens op het bedrijfsterrein, zodat ik kon snelladen met zonne energie.

Dus niet iedereen is in dezelfde situatie...

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 17:03

Luc Vandamme wrote:

bunnybugs wrote:

Dat lukt alleen bij gepensioneerden, werklozen en thuiswerkers.  Overdag als de zon schijnt staat de auto op de plaats van tewerkstelling.  Praktijk is toch steeds een beter anders dan theoretische modellen, nietwaar.

Ik hoop dat u niet te veel heeft tegen deze categoriën van mensen, want ik maak er ook deel  van uit!

Ik toevallig ook, haha. Maar ik redeneer en spreek meestal voor de massa, dus voor alle categoriën en niet voor geprivilegieerden.

afbeelding van IvoB
15/10/2019 - 18:46

Ik toevallig ook, haha. Maar ik redeneer en spreek meestal voor de massa, dus voor alle categoriën en niet voor geprivilegieerden.

Hoe geprivilegieerd moet je zijn om met de fiets te gaan werken? 

Als het mooi zonnig weer is staat onze EV idd thuis rechtstreeks van de PV te laden. 
Je hebt dan geen enkel excuus om op zo'n dagen niet met de fiets te gaan werken. 
En kom niet af met het excuusargument dat je daarvoor jong moet zijn en/of dichtbij je werk moet wonen. 
We zijn beiden rond de zestig (hoeveel categoriën werkenden heb je daarboven nog?) en de afstand tot het werk bedraagt enkel 25 Km. Een afstand waar een groot deel van de "massa" dus ook onder valt. 

Niets "geprivilegieerd" aan. Alleen een mentaliteitswijziging. En die kost je niets. 
Integendeel, het brengt niet alleen persoonlijk voordeel op (minder KWh voor verbruik vervoer, fietsvergoeding,....) maar ook nog eens meermaals voor de maatschappij in zijn geheel (minder milieubelastend, minder files, minder gezondheidszorg,.....)

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 18:07

IvoB wrote:

Hoe geprivileerd moet je zijn om met de fiets te gaan werken? 

Ge moet al gepriviligieerd over een stel goede benen beschikken en in de winter de koude en/of de koude lucht aankunnen. Er zijn er al heel wat die hiervoor uit de boot vallen.

afbeelding van IvoB
15/10/2019 - 18:47

Ocharme, past perfect in het plaatje van de modale Vlaming: "ik kan (eigenlijk wil) niet veranderen want....en dan hebben ze daar duizend en één redenen voor". 

Hoe geprivilegieerd moet je zijn om op een zonnige zomerdag (want daar ging het over, dat je dan je EV niet kon opladen aan een PV installatie) met een fiets - desnoods één met elektrische ondersteuning - 25 Km af te leggen? 

Over een goed stel benen moet je daarvoor niet beschikken. Je moet gewoon een klik in je hoofd maken en er een gewoonte van maken. Dan komen die goede benen bij het grootste deel van de werkende bevolking (en ik neem aan dat die niet hoofdzakelijk uit minderbedeelden bestaat?) vanzelf. De dagen dat het koud en regenachtig is mag je dan gerust de EV nemen (PV produceert dan toch bijna niets). 's Avonds laad je deze dan gewoon bij van het net (bv. met een leverancierscontract van Ecopower). 

Jullie zitten hier ellenlange  discusies te voeren over alle mogelijke (ingewikkelde) mogelijke oplossingen in de toekomst. Maar één van de meest eenvoudige, reeds bestaande en goedkoopste deeloplossingen (voor het grootste deel van de werkende bevolking) zie je dan als een onmogelijkheid voor een groot deel van de bevolking en voorbehouden aan geprivilegieerde mensen? 

Ik denk dat er, mits wat goede wil, heel wat meer mensen 25 Km kunnen fietsen dan één van de combinaties installeren welke het voorwerp uitmaken van jullie discussie. Van bevoorrecht gesproken. 
 

afbeelding van bunnybugs
15/10/2019 - 22:46

IvoB wrote:

Ocharme, past perfect in het plaatje van de modale Vlaming: "ik kan (eigenlijk wil) niet veranderen want....en dan hebben ze daar duizend en één redenen voor". 

.....

Ik denk dat er, mits wat goede wil, heel wat meer mensen 25 Km kunnen fietsen dan één van de combinaties installeren welke het voorwerp uitmaken van jullie discussie. Van bevoorrecht gesproken. 

Back in time to the future.  Enkele generaties geleden had niemand een auto, sommigen een fiets, en de gepriviligieerden reden per paard naar hun werk,, maar ... er bestond een dicht spoorwegnet en buurtspoorwegnet en het was betrouwbaar en nog spotgoedkoop op de koop toe. 

In Nederland staan reeds fietsers in een fietserfile , ook niet ideaal , haha. 

afbeelding van Luc Vandamme
17/10/2019 - 11:29

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk:

Warmtepomp, want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken, nu en in de toekomst!

afbeelding van bunnybugs
20/10/2019 - 07:55

Men steekt helaas nog veel te weinig tijd en energie om de werking van warmtepompen nog energievriendelijker en efficienter te maken. 

Mijn eis :

- L/W
- 30 kW warmte energievermogen 
- water uitgangstemperatuur minimum 60 °C bij 40 °C terugvoer en -5 °C luchtaanvoertemperatuur
- max. 15 Ampere bij 230 Volt monofaze ( +- 3,5 kW )
- compact

Dit is dus iets dat een COP = 9 benadert bij een toevoertemperatuur rond het vriespunt. Wie gaat er voor ? 

afbeelding van Ingir
19/10/2019 - 19:02

Luc Vandamme wrote:
In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

Mijn HR-gasketel loopt zo tegen de 20 jaar, heeft altijd prima gefunctioneerd maar het lijkt mij verstandig om de ketel binnenkort preventief te gaan vervangen om te voorkomen dat we op een koude winterdag geconfronteerd worden met een grote storing en dan moeten wachten op een vervangend apparaat. 

Onze woning is volledig geschikt voor het plaatsen van een L/W-warmtepomp:

- overal vloer- of wandverwarming

- overal goede isolatie (warmteverlies 30-35 kWh/m²a)

- perfecte opstelplaats voor buitenunit

- voldoende installatieruimte voor SWW-boiler

Alle lichten op groen dus voor de warmtepomp... maar toch gaat er waarschijnlijk weer een gasketel komen. Voor een 6 kW warmtepomp en 150 liter SWW-boiler gaan we zo'n 9K moeten ophoesten waarvan 1K kan worden weggepoetst (op kosten van de belastingbetaler) met ISDE-subsidie. Voor een hoogwaardige HR-gasketel met gelijkstroompomp betaal ik echter 2K en is er geen geld van mijn buren nodig om mijn gasketel te financieren.

Stel nu dat de stroomprijs komende 20 jaar gelijk blijft op 22 ec (RV: 8100 kWh/SPF 3,5 = 2.314 kWh, SWW: 1800 kWh/SPF2,5 = 720 kWh, totaal 3.034 kWh stroom) geeft dan 8000 + 3034x0,22x20 = € 21.350 levensduurkosten. Voor de gasketel mag de gasprijs dan over die 20 jaar bedragen (21350-2000)/(900m³RV+200m³SWW)/20jr = € 0,88/m³ (bij 0,65 nu)...

Nu is de NL-overheid, die het braafste jongetje van het klimaatklasje wil spelen, van plan de belasting op gas extra te verhogen maar moet daarbij ook voorkomen dat de minst draagkrachtige huishoudens in energiearmoede gedrukt worden. De verwachting is dan ook dat de pijn verdeeld wordt door zowel de gasprijs én stroomprijs te verhogen. Sterker nog, een sterkere verhoging van de belasting op aardgas zal resulteren in minder verkoop van aardgas (stoken op hout/pellets, warmtepompen, betere isolatie, zuiniger omspringen met energie, noodgedwongen niet verwarmen van de woning) zodat de reeds toegezegde middelen voor duurzame opwekking ook uit de stroomopbrengsten opgebracht zullen moeten worden.

Ik acht het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de gemiddelde gasprijs veel sneller zal stijgen dan de gemiddelde stroomprijs waardoor de gasketel goedkoper zal uitvallen dan een warmtepomp. Daarbij ben ik ook gerust dat de gasketel een minimale CO2-uitstoot geeft dankzij het hoge rendement terwijl de duurzaam opgewekte stroom in NL vooral uit houtgestookte centrales zal komen met de hoogste CO2-uitstoot. Zowel voor klimaat en milieu is de gasketel daarom een zeer verantwoorde keuze.

afbeelding van bunnybugs
19/10/2019 - 19:11

Ingir wrote:

.... terwijl de duurzaam opgewekte stroom in NL vooral uit houtgestookte centrales zal komen met de hoogste CO2-uitstoot......

Zijn dat de plannen ? Ronduit schandalig !

afbeelding van charel
19/10/2019 - 19:43

Dus we blijven bij fossiele brandstof want als we iets anders nemen dan zal een deel daarvan misschien fossiel worden opgewekt en dat willen we niet.?? Liever 100 % fossiele brandstof dan ?

Dat je nu al de keuze hebt om enkel groene elektriciteit aan te kopen vergeten we.

Dat sowieso met de tijd hoe langer hoe meer elektriciteit groen zal worden opgewekt negeren we.

Dat fossiel de brandstof van het verleden is horen we niet graag.

afbeelding van Luc Vandamme
19/10/2019 - 20:34

Ingir wrote:

Mijn HR-gasketel loopt zo tegen de 20 jaar, heeft altijd prima gefunctioneerd maar het lijkt mij verstandig om de ketel binnenkort preventief te gaan vervangen ... Onze woning is volledig geschikt voor het plaatsen van een L/W-warmtepomp:...

Alle lichten op groen dus voor de warmtepomp... maar toch gaat er waarschijnlijk weer een gasketel komen. ...

Nu is de NL-overheid,
...
Sterker nog, een sterkere verhoging van de belasting op aardgas zal resulteren in minder verkoop van aardgas (stoken op hout/pellets, warmtepompen, betere isolatie, zuiniger omspringen met energie, noodgedwongen niet verwarmen van de woning) zodat de reeds toegezegde middelen voor duurzame opwekking ook uit de stroomopbrengsten opgebracht zullen moeten worden.

Ik acht het daarom zeer onwaarschijnlijk dat ...

Beste Ingir,

Gefeliciteerd dat je zo vooruitkijkend bent geweest om nu al in een woning te wonen (geïnvesteerd te hebben) die waarschijnlijk de energietransitie naar 2050 zonder problemen zal doorstaan.

Jouw idee van de ketel (nog niet versleten) nu al te vervangen is niet in jouw financieel voordeel, want waarschijnlijk kan deze nog wel een heel tijdje meegaan.

In de toekomst ga je de mogelijkheid hebben om voor nog een goedkopere oplossing te kunnen kiezen en dat is aansluiting op een warmtenet, wat ook uw woning CO2 arm (vrij) zal maken (goedkoop en toch tegen uw zin?). Een aantal voorbeelden zijn er reeds in Antwerpen op het nieuw-zuid, waar bijna de hele wijk al aangesloten is op het warmtenet. Andere voorbeelden die zich ontwikkelen zijn in België Roeselare en Eeklo, in Denemarken zijn alle huizen in steden en gemeentelijke kernen al jaren verplicht aangesloten op zo'n warmtenet en in Zweden en Finland is het warmtenet nog de enige betaalbare oplossing voor huisverwarming in vele woonconcentraties.  En dan heb je ook geen last van prijsverhogingen van het gas of elektriciteit. Ook vermijdt je hiermee een hele boel risico's die aan verbranding verbonden zijn. Apparatuur voor aansluiting is ook vrij goedkoop en veel goedkoper dan de 2K van een gascondensatieketel.

De warmtepomp is enkel op dit ogenblik een goede CO2 arme (vrije) oplossing, omdat er vanuit onze besturen geen initiatief wordt genomen om de mensen te helpen met de nodige infrastructuur om om te schakelen naar milieuvriendelijke warmte aanmaaksystemen. Daarom zijn subsidies op dit ogenblik een pleister op de wonde die men zelf niet wil verzorgen.

Ik zou van u willen weten waar er in Nederland elektrische centrales zijn die op hout worden gestookt, waar er in Nederland nog subsidies bestaan voor hout- of pelletkachels en waar in Nederland je je nog kan aansluiten op gas met een nieuwe woning vanaf mei 2020. Want voor zover ik weet, is dit allemaal niet meer mogelijk. En effectief worden er in Nederland (maar ook in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, ... Berlijn, Sachsen, Baden Wurtenberg, Beyeren, Wenen, ...) ook nieuwe huizen gebouwd, die geen verwarming meer nodig hebben en die dus niet meer uitgerust zijn met een verwarmingsinstallatie. 

In Duitsland is men erin geslaagd om sinds 2012 tot vandaag om 48% van hun elektriciteitsproductie (die uit 100% bruin/steenkool en kernenergie bestond in 2012) om te schakelen naar CO2-arme (vrije) wind- en zonne energie, inclusief het meerverbruik dat ontstond sinds 2012. Deze energietransitie heeft daar ook geld gekost, maar uiteindelijk betalen de Duitsers hun elektriciteit maar 3 à 5 cent duurder dan de Vlamingen, die nog steeds CO2 uitstoten met afgeschreven gascentrales en daarbovenop afgeschreven kerncentrales met andere risico's. 

Het ziet er ook naar uit dat de bedrijven wereldwijd, die in het verleden al investeerden of die nu investeren in energietransitie, ook de grootste meerwaarde haalden op de beurzen in 2018 en 2019. Zij behaalden de grootste winsten ondanks (of is het dankzij) de zware investeringen in CO2 vrije energie. 

Voor mij is het antwoord op de topicvraag nog steeds heel duidelijk:

Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Wat niet wil zeggen dat er misschien geen andere en misschien zelfs goedkopere CO2-vrije alternatieven zijn voor gas, dan alleen de warmtepomp.

afbeelding van bunnybugs
19/10/2019 - 21:04

Luc Vandamme wrote:

Wat niet wil zeggen dat er misschien geen andere en misschien zelfs goedkopere CO2-vrije alternatieven zijn voor gas, dan alleen de warmtepomp.

De warmtepomp is wetenschappelijk gezien de ultieme oplossing, gewoon omdat er warmte wordt "verplaatst" en geen nieuwe warmte wordt aangemaakt.  Men beschouwt verbranding van hout ( en pellets ) als "groen" omwille van zijn "korte CO2 cyclus" Een cyclus van 30 jaar, dit is de tijd die nodig is opdat een boom zijn volwassenheid bereikt,  is voor mij niet bepaald "groen" te noemen 

afbeelding van robin2cv
19/10/2019 - 22:49

Ingir wrote:

Luc Vandamme wrote: In ieder geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het antwoord op de oorspronkelijke vraag:

Minste impact op milieu: gasketel of warmtepomp?

Voor mij is dit heel duidelijk: Warmtepomp want dan heb je de meeste mogelijkheden om CO2 vrije energie te gebruiken.

Dus ik ga eindigen met dezelfde slagzin als vorige keer en ik  hoop dat je blijft open staan voor alle informatie en blijf kritisch denken:

Aan u en aan onze maatschappij, om dit alles juist te waarderen!

Mijn HR-gasketel loopt zo tegen de 20 jaar, heeft altijd prima gefunctioneerd maar het lijkt mij verstandig om de ketel binnenkort preventief te gaan vervangen om te voorkomen dat we op een koude winterdag geconfronteerd worden met een grote storing en dan moeten wachten op een vervangend apparaat. 

Onze woning is volledig geschikt voor het plaatsen van een L/W-warmtepomp:

- overal vloer- of wandverwarming

- overal goede isolatie (warmteverlies 30-35 kWh/m²a)

- perfecte opstelplaats voor buitenunit

- voldoende installatieruimte voor SWW-boiler

Alle lichten op groen dus voor de warmtepomp... maar toch gaat er waarschijnlijk weer een gasketel komen. Voor een 6 kW warmtepomp en 150 liter SWW-boiler gaan we zo'n 9K moeten ophoesten waarvan 1K kan worden weggepoetst (op kosten van de belastingbetaler) met ISDE-subsidie. Voor een hoogwaardige HR-gasketel met gelijkstroompomp betaal ik echter 2K en is er geen geld van mijn buren nodig om mijn gasketel te financieren.

Stel nu dat de stroomprijs komende 20 jaar gelijk blijft op 22 ec (RV: 8100 kWh/SPF 3,5 = 2.314 kWh, SWW: 1800 kWh/SPF2,5 = 720 kWh, totaal 3.034 kWh stroom) geeft dan 8000 + 3034x0,22x20 = € 21.350 levensduurkosten. Voor de gasketel mag de gasprijs dan over die 20 jaar bedragen (21350-2000)/(900m³RV+200m³SWW)/20jr = € 0,88/m³ (bij 0,65 nu)...

Nu is de NL-overheid, die het braafste jongetje van het klimaatklasje wil spelen, van plan de belasting op gas extra te verhogen maar moet daarbij ook voorkomen dat de minst draagkrachtige huishoudens in energiearmoede gedrukt worden. De verwachting is dan ook dat de pijn verdeeld wordt door zowel de gasprijs én stroomprijs te verhogen. Sterker nog, een sterkere verhoging van de belasting op aardgas zal resulteren in minder verkoop van aardgas (stoken op hout/pellets, warmtepompen, betere isolatie, zuiniger omspringen met energie, noodgedwongen niet verwarmen van de woning) zodat de reeds toegezegde middelen voor duurzame opwekking ook uit de stroomopbrengsten opgebracht zullen moeten worden.

Ik acht het daarom zeer onwaarschijnlijk dat de gemiddelde gasprijs veel sneller zal stijgen dan de gemiddelde stroomprijs waardoor de gasketel goedkoper zal uitvallen dan een warmtepomp. Daarbij ben ik ook gerust dat de gasketel een minimale CO2-uitstoot geeft dankzij het hoge rendement terwijl de duurzaam opgewekte stroom in NL vooral uit houtgestookte centrales zal komen met de hoogste CO2-uitstoot. Zowel voor klimaat en milieu is de gasketel daarom een zeer verantwoorde keuze.

Dat een WP meer kost zal wel. Alleen stelt men deze vraag niet als het over een keuken gaat of een badkamer. Ik zeg niet dat jij dit doet.

Wij hebben zeer goed geïsoleerd en gekozen om te investeren in een 400l vat dat met zonnecollectoren en WP wordt verwarmd. 8 maanden staat die WP niets te doen. Bedoeling was om 1000l vat te plaatsen met 4 in plaats van nu 3 vlakke plaat collectoren te zetten maar geen goede plaats voor 4de collector.

Het had veel goedkoper gekunnen. Ik heb 2500watt nodig om mijn huis warm te krijgen en dan nog iets voor warmwater. Kleine elektrische boiler. Prijs was vele malen lager geweest. Maar het idee dat de zon een voorraad water warm maakt is te simpel om niet te doen vonden wij. Oké de sturing en dergelijke maakt het iets ingewikkelder.
Ieder zijn keuze uiteraard. De elektriciteit wordt door pv gemaakt. Of door contracr ecopower. Uiteraard levert doel ook aan mij.
Voor wat het waard is epb berekende mij een k19 en E-4 peil.
Vandaag 22.5 graden in huis zonder verwarmming en dan heeft de zonnewering In gegrepen.

Verplaatsingen voor 75% met de fiets met het gezin en ja ik rij als 2de wagen een Saab 900 van 92. 3000km per jaar.
Gaan zien voor leaf maar kostprijs en aantal belemmeringen wogen nog niet op.

Wie weet in de toekomst.

Ps voor er veronderstellingen komen over ons isolatiemateriaal, -) 36 cm papiervlokken in houtskelet. Onder de vloer 20cm eps.

afbeelding van bunnybugs
20/10/2019 - 00:00

robin2cv wrote:

Wij hebben zeer goed geïsoleerd en gekozen om te investeren in een 400l vat dat met zonnecollectoren en WP wordt verwarmd. 8 maanden staat die WP niets te doen. Bedoeling was om 1000l vat te plaatsen met 4 in plaats van nu 3 vlakke plaat collectoren te zetten maar geen goede plaats voor 4de collector.

Het had veel goedkoper gekunnen. Ik heb 2500watt nodig om mijn huis warm te krijgen en dan nog iets voor warmwater. Kleine elektrische boiler. Prijs was vele malen lager geweest. Maar het idee dat de zon een voorraad water warm maakt is te simpel om niet te doen vonden wij. Oké de sturing en dergelijke maakt het iets ingewikkelder.
Ieder zijn keuze uiteraard. De elektriciteit wordt door pv gemaakt. Of door contracr ecopower. Uiteraard levert doel ook aan mij.
Voor wat het waard is epb berekende mij een k19 en E-4 peil.
Vandaag 22.5 graden in huis zonder verwarmming en dan heeft de zonnewering In gegrepen.

Uiteraard is het iedereens keuze, maar persoonlijk zou ik niet voor een zonneboiler gaan ( wegens de complexiteit en omvang alleen al ) als ik hierbij nog eens een WP nodig zou hebben.  In de zomer heeft zowat iedereen een PV overproductie die de omvormer zelf niet eens op het net kwijt kan of mag wegens de 5 kVA beperking die men oplegt ( of vergis ik mij ), en dan liggen de zonnepanelen er werkloos bij. Met die overproductie kan je mogelijks je dagelijks SWW halen, eventueel met een electrisch boilervat van ( slechts ) 150 liter. Rest ook nog dat de WP in de winter voor dat SWW kan zorgen op momenten dat er licht is en de WP niet voor de verwarming moet instaan. 

Quote:

Verplaatsingen voor 75% met de fiets met het gezin en ja ik rij als 2de wagen een Saab 900 van 92. 3000km per jaar.
Gaan zien voor leaf maar kostprijs en aantal belemmeringen wogen nog niet op.


Wat voor belemmeringen zie je in een electrische wagen ( behalve de kostprijs ) ?

afbeelding van m2ts
20/10/2019 - 10:54

IvoB wrote:
Jullie zitten hier ellenlange  discusies te voeren over alle mogelijke (ingewikkelde) mogelijke oplossingen in de toekomst. Maar één van de meest eenvoudige, reeds bestaande en goedkoopste deeloplossingen (voor het grootste deel van de werkende bevolking) zie je dan als een onmogelijkheid voor een groot deel van de bevolking en voorbehouden aan geprivilegieerde mensen?

Ik heb me ook moeten inhouden om te reageren. Onderstaande grafiek komt van vorig jaar [1]. Daar zullen zeker al fietsers tussenziten en mensen die écht de auto nodig hebben. Maar ook héél wat mensen die perfect regelmatig met de (elektrische) fiets naar het werk kunnen. Mijn e-fiets verbruikt ongeveer 1,06/100 km, waar een auto 15kWh/100 km nodig heeft (of een ander getal, alvast héél wat meer).

En welke reactie krijg je? Jamaar, in Nederland hebben ze zelfs al fietsfiles!! Dus omdat er fietsfiles kunnen zijn, kunnen we evengoed bezig blijven met een auto onder ons gat, waar we gezellig aanschuiven in de file?? Het voorruitdenken zit er écht wel héél goed ingebakken...

[1] https://www.sdworx.be/nl-be/pers/2018/2018-09-17-een-op-zeven-belgen-bes...

afbeelding van robin2cv
20/10/2019 - 11:00

bunnybugs wrote:

robin2cv wrote:
Wij hebben zeer goed geïsoleerd en gekozen om te investeren in een 400l vat dat met zonnecollectoren en WP wordt verwarmd. 8 maanden staat die WP niets te doen. Bedoeling was om 1000l vat te plaatsen met 4 in plaats van nu 3 vlakke plaat collectoren te zetten maar geen goede plaats voor 4de collector.

Het had veel goedkoper gekunnen. Ik heb 2500watt nodig om mijn huis warm te krijgen en dan nog iets voor warmwater. Kleine elektrische boiler. Prijs was vele malen lager geweest. Maar het idee dat de zon een voorraad water warm maakt is te simpel om niet te doen vonden wij. Oké de sturing en dergelijke maakt het iets ingewikkelder.
Ieder zijn keuze uiteraard. De elektriciteit wordt door pv gemaakt. Of door contracr ecopower. Uiteraard levert doel ook aan mij.
Voor wat het waard is epb berekende mij een k19 en E-4 peil.
Vandaag 22.5 graden in huis zonder verwarmming en dan heeft de zonnewering In gegrepen.

Uiteraard is het iedereens keuze, maar persoonlijk zou ik niet voor een zonneboiler gaan ( wegens de complexiteit en omvang alleen al ) als ik hierbij nog eens een WP nodig zou hebben.  In de zomer heeft zowat iedereen een PV overproductie die de omvormer zelf niet eens op het net kwijt kan of mag wegens de 5 kVA beperking die men oplegt ( of vergis ik mij ), en dan liggen de zonnepanelen er werkloos bij. Met die overproductie kan je mogelijks je dagelijks SWW halen, eventueel met een electrisch boilervat van ( slechts ) 150 liter. Rest ook nog dat de WP in de winter voor dat SWW kan zorgen op momenten dat er licht is en de WP niet voor de verwarming moet instaan. 

Ik ben vertrokken van het principe een groot (400L) vat water. Ik had oorspronkelijk 1000l voorzien maar teweinig plaats voor 4 colectoren.  Dit vat kan ik met verschilende systemen warm maken. Zo hoop ik voorbereid te zijn op men in de toekomst nog bedenkt aan verwarmmingssystemmen. Ik vind het principe van een zonneboiler een zak water die je laat opwarmen doorbuiten te  leggen, te simpel om niet te doen. Het wordt inderdaad ingewikkeld dor heel de sturing en dergelijke.  In zomer zijn 3 collectoren teveel voor de 400L maar het is ergens een compromis sluiten. Ik heb de buffer groter genomen dan 150L om langer grijze dagen te overbruggen.

Quote:

Verplaatsingen voor 75% met de fiets met het gezin en ja ik rij als 2de wagen een Saab 900 van 92. 3000km per jaar.
Gaan zien voor leaf maar kostprijs en aantal belemmeringen wogen nog niet op.

Wat voor belemmeringen zie je in een electrische wagen ( behalve de kostprijs ) ?

- Kostprijs is 1. Het feit dat ik alleen met een tesla X een remork mag trekken. Beperkte aanbod voor gezin met 4.  bereik al begint dit te beteren. Het gaat meer over de laadtijd. Mijn 2cv kon ook maar 300km ver maar was na 5min terug getankt.  En inderdaad in het dagelijkse leven doe ik zelden meer dan 100km in een keer.  

Woon-werk is een 10-15km enkel dus dat fietsen we wel.

Ik heb een weekend met een leaf gereden. Elektrisch rijden is fijn en zag ik zitten maar die wagen koste mij toch wel wat geld en ik moest dan nog zien als ik remork nodig had of op reis ging ik andere oplossing uit dokter.  Ik ben er wel van overtuigd dat er in de toekomst 1 komt op de oprit. Ons huis is voorzien van een 3 fasige aansluiting.    Wie weet dat op termijn er geen wagen meer nodig is. Als ik zie hoeveel trager ik maar ben met de fiets (al dan niet elektrisch) in vergelijking met de wagen.  Als ze de fietsinfrastructuur nu nog blijven verbeteren.

afbeelding van Luc Vandamme
20/10/2019 - 11:29

@ robin2cv,

Gefeliciteerd met je resultaten en om deze resultaten te delen met de gemeenschap. Te meer dat uw verbruik aan warmte ook een professionele praktijkruimte inhoudt, buiten uw gezin met jonge kinderen. Chapeau voor je resultaten!

@ bunnybugs,

Ik kan enkel vaststellen, dat je weinig of geen ervaring hebt met energietehnieken en zeker niet met koolstofvrije energietechnieken.

Uit uw laatste reacties blijkt dit overduidelijk:

U spreekt van de complexe techniek van een zonneboiler. Wij spreken van de eenvoudigste techniek van een zonthermisch systeem met boiler (druksysteem) of met een zelfs drukloze buffer. Zo'n systeem staat trouwens bovenaan in de gebruiksprioriteiten voor warmte. Dit betekent dat je, als je een zonthermisch systeem hebt, eerst de opbrengsten van dit systeem zal gebruiken en daarna pas andere systemen zal inschakelen. Zo komt het dat zonnethermie, bij mij in ieder geval (en ik ben geen uitzondering in extreem gebruik of in perfectie in installatie), meer dan 10% van de warmte voor mijn verwarming aanmaakt en dat op dit ogenblik ik meer dan 84% van mijn SWW heb verkregen via zonnethermie.

U spreekt van zonnepanelen die te veel opbrengen naar uw zin. U bent niet verplicht om terug te leveren aan het elektriciteitsnet, integendeel u mag onder bepaalde omstandigheden terug leveren aan het net. In het Verenigd Koninkrijk (al lang voor de Brexit tijden) is een teruglevering aan het net verboden. En als je het toch doet, dan moet je hiervoor een betalende toelating (vergunning) aanvragen en de injectiekosten betalen, want je bent een leverancier die gebruik maakt van een installatie die gefinancierd wordt door de gemeenschap.
Uw installatie met teruglevering is beperkt tot 10 kWpiek in België. Als je meer aansluit op het net, wordt je hier als leverancier (professioneel) gekenmerkt en dus kan dit ook. Dit betekent dat je een ondernemingsnummer (BTW) en volledig in orde moet zijn met uw inschrijvingen als zelfstandige of bedrijf.
Als jij een verdere beperking hebt tot 5 kWpiek dan is dit omdat jij een 1-fase aansluiting hebt en dat de Vlaamse gemeenschappelijke investeringen (via FLUVIUS) deze 1-fasige terugleveringen niet aankunnen op een systematische wijze.
In België heb je trouwens ook geen enkele beperking op de grootte van je zonnepaneleninstallatie als je niet teruglevert aan het net. Dus aan jou om jouw zonneinstallatie zo te installeren dat jij zo groot mogelijk kan dimensioneren... en zo goed mogelijk kan gebruik maken van je eigen productie.
Als jij dit op een andere wijze probeert voor te stellen of dit uitlegt zodat er twijfel ontstaat, is dit de reactie die u van mij krijgt.

Uw reactie over de warmtepomp à la " verschuiven van warmte" is een volledig verkeerde voorstelling van wat er gebeurt. Een warmtepomp zal steeds warmte extraheren (uithalen) uit een bepaalde omgeving (lucht, water, grond, ...), onafhankelijk van de t° vn deze omgeving. Een WP zal dan deze energie comprimeren (samendrukken) om deze energie te concentreren (samen te ballen) en ze daarna te laten expanderen (ontspannen) om deze energie terug vrij te geven en te kunnen gebruiken op een ander (hoger) t°s niveau. Dit is dus zuivere warmte aanmaak op maat, zoals ook gebeurt met een gas/stookolie ketel die eerst verbrandt om dan de warmte achteraf te recupereren op een lager t°s niveau, een warmtepomp zal energie samendrukken en daarna ontspannen om ze te kunnen gebruiken op een hoger t°s niveau.
De warmtepomp heeft het voordeel dat het minder betalende en minder koolstof houdende energie nodig heeft dan eender welk ander warmte aanmaaksysteem. Hierdoor is de rendabiliteit groot, alhoewel het technisch rendement kleiner is (door het slechte rendement van een compressor) dan andere warmte aanmaaksystemen.
Het beste technische en ecologische rendement heeft nog steeds een zonthermisch systeem omdat ze geen energie (warmte) onttrekt aan een klimaatgebonden omgeving. De meeste energie, opgevangen door een zonthermisch systeem, komt in feite van dat gedeelte van de zonne energie die sowieso door de aarde wordt terug gekaatst en niet wordt geabsorbeerd door de omgeving (het klimaat).

Verfoeilijk is het wanneer je anderen wijst op hun energiegebruik door dit met één detail in het belachelijke trekken, zoals je geprobeerd hebt met robin2cv voor zijn gebruik van ocharme 3000 km (of groot maximum 500 kWh/jaar koolstofhoudende energie) van een oude auto, terwijl je hier in een vorige tussenkomst geen probleem hebt met 20000 kWh (40 x meer) koolstofhoudende energie voor je verwarming. Dit noemen ze zand in de ogen strooien!

Beste bunnybugs, dit en nog veel andere van jouw tussenkomsten, bewijzen je gebrek aan kennis en ervaring (of is het misbruik van je kennis en ervaring?).

afbeelding van robin2cv
20/10/2019 - 11:06

m2ts wrote:

IvoB wrote:Jullie zitten hier ellenlange  discusies te voeren over alle mogelijke (ingewikkelde) mogelijke oplossingen in de toekomst. Maar één van de meest eenvoudige, reeds bestaande en goedkoopste deeloplossingen (voor het grootste deel van de werkende bevolking) zie je dan als een onmogelijkheid voor een groot deel van de bevolking en voorbehouden aan geprivilegieerde mensen?

Ik heb me ook moeten inhouden om te reageren. Onderstaande grafiek komt van vorig jaar [1]. Daar zullen zeker al fietsers tussenziten en mensen die écht de auto nodig hebben. Maar ook héél wat mensen die perfect regelmatig met de (elektrische) fiets naar het werk kunnen. Mijn e-fiets verbruikt ongeveer 1,06/100 km, waar een auto 15kWh/100 km nodig heeft (of een ander getal, alvast héél wat meer).

En welke reactie krijg je? Jamaar, in Nederland hebben ze zelfs al fietsfiles!! Dus omdat er fietsfiles kunnen zijn, kunnen we evengoed bezig blijven met een auto onder ons gat, waar we gezellig aanschuiven in de file?? Het voorruitdenken zit er écht wel héél goed ingebakken...

[1] https://www.sdworx.be/nl-be/pers/2018/2018-09-17-een-op-zeven-belgen-bes...

Klopt volledig. (mijn werk is dichtbij 10km) maar als ik een cirkel van een 20km rond mijn woonplaats trek dan zijn dit de verplaatsingen die ik 80-85% van de tijd maak. Dus hier 2 e bikes en 2 bakfietsen.  Dus winkelen lukt ook met de fiets. En de E bike maakt dat we het ook doen bij slecht weer/tegen wind en iets sneller moeten zijn omwille van de logistieke verplaatsingen met de kids.

Nu bekijken we de aankoop van een longtail omdat de kinderen al iets groter zijn en de bakfiets dus wat klein.

Pagina's