Regenwater ook gebruiken voor douche? | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Regenwater ook gebruiken voor douche?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

28/10/2007 - 10:01

Beste,

Ik ben binnen kort bouwheer van een nieuwbouwproject. Na mijn overtuiging energiezuinig te moeten bouwen ben ik ook steeds meer geinteresseerd geraakt in het verhaal van het drinkwater.

Tegenwoordig heeft (bijna) iedere nieuwbouw, regenwater voor het doorspoelen van het toilet, water in de tuin, wasmachine.

Ik zou graag willen weten of iemand reeds ook ervaring heeft met het gebruik van regenwater in de douche, bad, vaatwas die toch ook de grotere waterverbruikers zijn. Ik zou het drinkwater willen beperken tot de kraantjes in de keuken en de badkamer (dit zijn tenslotte volgens mijn mening de enigste plaatsen waar echt drinkwater nodig is).

Dit resulteert natuurlijk in 2 aparte verwarmingsinstallaties voor warm water:
- Sanitair warm regenwater voor douche, bad (boiler met eventueel zonnepanelen bijverwarmd met cv-ketel)
- warm drinkwater aan de waterkrane in keuken en badkamer (met gasgeiser)

Ik zou ook een bijvulmogelijkheid willen voorzien van de regenwaterput bij periode van lange droogte zodat die gedeeltelijk kan bijgevuld worden met drinkwater.

Heeft hier iemand reeds ervaring mee?
Hoe heb je dit dan aangepakt en wat vind je van mijn voorstel?
Is dit wettelijk toegelaten (regenwater gebruiken voor douche)

Groeten,
F.

105 Reacties

Reacties

01/03/2009 - 09:46

Alain, het decreet waarnaar je verwijst slaat op de "aanbieders" . Regenwater komt in de tekst 1 X voor (ivm infiltratie. Concreet : in welke wettekst is er sprake van controleprogramma voor het PRIVE gebruik van regenwater?
Ik begrijp eigenlijk niet goed wat je wilt aantonen?
Stad Leuven geeft net als andere gemeenten subsisies om het gebruik van regenwater aan te moedigen. 2 voorwaarden: gescheiden circuit ( regen en drink - water) en de installatie moet voldoen aan de Europese normen.
NERGENS legt Leuven, noch Brussel noch eender welke gemeente een controleprogramma op.
Ik vermoed dat jij geen regenwater gebruikt ?
Ik doe het al heel lang en ik ga nog een stap verder en zuiver mijn eigen afvalwater.
Niet rendabel schrijf je ?
Wij betalen jaarlijks het basisrecht aan de watermaatschappij , we zitten ver onder het minimum verbuik.
Ik betaalde voor 4 mensen 16,54 Euro voor mijn water + zuivering in 2008. Mijn pomp draait ondertussen 20 jaar is dus allang afgeschreven (trouwens betaald door Leuven)

01/03/2009 - 11:00
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Piet

Zolang je hemelwater NIET gebruikt voor menselijke consumptie, zoals 99,99% van de mensen, wordt dit als tweede circuitwater beschouwd. Dan is het inderdaad heel soepel.

Vanaf je het water gebruikt voor menselijke consumptie en lees de definitie van "water voor menselijke consumptie", gelden er terecht veel striktere regels. De bron (hemelwater, putwater,...) speelt hier geen rol.

M.a.w. zolang je enkel wc, wasmachine, tuinkraantje (met pictogram niet drinkbaar),..., gebruikt geen bijkomende voorwaarden.

Ik bedoel ook uitdrukkelijk dat het niet rendabel is zover te gaan om tot "water voor menselijke consumptie" te komen. Voor het overige hangt het inderdaad mee af van subsidies en of het al dan niet aangegeven is als een private winning.

PS. Het electriciteitsverbruik van je pomp al eens gemeten?

01/03/2009 - 11:45

Alain,
Ik vermoed, dat wij een andere taal spreken. Volgens Van Daele is een consumptie "verbruik van levensmiddelen".
Bij dranken zoals water dus het drinken.
Tijdens het douchen of baden consumeer je dus dat water NIET. Ik herhaal het decreet naar waar je verwijst slaat op de aanbieders van drinkwater.
Waar haal jij vandaan dat "menselijke consumptie" ook op badwater slaat? Hoeveel betaal jij voor je water + het zuiveren ervan ? Het verbruik van mijn pomp verdwijnt daarbij echt in het niets ( trouwens hier liggen zonnepanelen...)
Enig idee wat de overstromingen kosten aan de maatschappy, het nodeloos zuiveren van regenwater ?
Juist omdat er nog veel te veel mensen weigeren hun regenwater intensief te gebruiken moet oa ik een onbestaand risico " overstromingen" verzekeren !
Regenwater niet gebruiken kost een veelvoud van het regenwater wel gebruiken .

01/03/2009 - 12:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Piet

Ik lees gewoon de wetgeving, met specifieke termen. Het decreet gaat weldegelijk ook over private winningen, staat ook in de definities.

Het watergebruik van een douche is beperkt tov bv. een toilet, waarom gezondheidsrisico's nemen?

Voor een vulgariserend stukje, wat bij goede lezing zelfs strikter is :

http://www.waterloketvlaanderen.be/gezinnen/vragen-en-antwoorden/mag-hemelwater-gebruikt-worden-voor-warmwatertoepassingen-zoals-boiler-bad-of-douche/

Het "nodeloos" afvoeren en zuiveren van hemelwater is trouwens een complexe materie en onder andere zeer sterk gebonden aan piekdebieten. Een put die een overloop naar de riool heeft, zal hier waarschijnlijk minder effect hebben, één met een infiltratie-eenheid is dan weer iets anders. Het dak is trouwens maar een gedeelte van de verharde oppervlakken.

01/03/2009 - 16:45

Neen Alain, jij leest geen wetgeving , jij extrapoleert een wetgeving die slaat op drinkwatermaatschappijen naar het gebruik van regenwater bij privé personen !

Ik citeer :
Hemelwater gebruiken voor warmwatertoepassingen en persoonlijke hygiëne wordt vanuit het oogpunt van de volksgezondheid afgeraden.
"Afgeraden" dus vanauit het standpunt van de VMM.
Nergens staat er verboden.
Dus de zee en alle zwemvijvers zijn vrij van bacteriën want daar mag je zwemmen ???
Je antwoord wel niet op de vragen
Gebruik jij regenwater ?
Hoeveel bedraagt jou rendabele factuur voor je drinkwater?
Natuurlijk lost het gebruik van regenwater niet het risico op overstroming op maar het draagt er wel degelijk toe bij.
Het nodeloos zuiveren van regenwater is decenia lang schering en inslag geweest bij VMM. Een organisatie die hemel en aarde bewogen heeft om de goedkeuring van kleinschalige waterzuiveringsstations tegen te werken.
Via Aquafin verdienen ze veel meer aan .... oa regenwater.

01/03/2009 - 17:53
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Piet

Decreet:
"18° waterleverancier : hetzij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, hetzij de titularis van een private waterwinning die verbruikers of anderen die water bestemd voor menselijke aanwending gebruiken, bevoorraadt zonder een openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken"

Besluit:
"Art. 2. § 1. Behoudens afwijkingen toegestaan krachtens hoofdstuk II mag geen water, bestemd voor menselijke consumptie, geleverd worden dat niet gezond en schoon is.
Onder leveren wordt verstaan elke vorm van terbeschikkingstelling al dan niet tegen betaling, ook als onderdeel van de verhuur, het verpachten of op enige ander wijze ter beschikking stellen van onroerende goederen, zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn. "

Laatste is toch wel duidelijk dunkt me.

"zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn."

VMM stelt heel duidelijk :

"Hemelwater gebruiken voor warmwatertoepassingen en persoonlijke hygiëne wordt vanuit het oogpunt van de volksgezondheid afgeraden. Dit vereist namelijk een verregaande zuivering en de permanente kwaliteit valt moeilijk te garanderen in een kleinschalig systeem."

Het woordje "vereist" is hier belangrijk. Het mag als je aan de normen voldoet, zie decreet en besluit.

Ik geef trouwens met plezier iets meer uit als dat de gezondheid van mijn familie kan verhogen. Zeker als ik anders nog wetgeving zou moeten overtreden.

01/03/2009 - 23:28

Ik gebruik ook intensief het regenwater van mijn dak.

Ik ben er van overtuigd dat het oversteken van zebrapaden veel meer gevaren inhoudt dan het gebruiken van regenwater.

28/05/2009 - 20:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Waar ik woon is regenwater ALLEEN te gebruiken voor water aan de bloemen. Waarom ?
-De laatste maanden is mijn regenwaterton "geel" van stuifmeel.
-Nu beginnen grote zwarte vogels, de jongen van andere vogels op mijn dak op te eten...stank..beenderen.
Dus de was doen, douchen...hmmmm
WC doorspoelen ?....Stank...
IK steek toch liever een zebrapad over..........

02/03/2009 - 09:09

Alain,

Ik stel voor dat ik een klachtenbrief stuur naar mijn leverancier van regenwater. Ik begrijp dat het geleverde water onvoldoende zuiver is.
Wat jij doet is je weren als een duivel in wijwater.
Of je het nu wil of niet ooit ben je verplicht een regenwaterput aan te leggen.
Voor de rest redeneer je behoorlijk krom. Zoals Piet schrijft slaat het decreeet waarnaar je verwijst naar de leverancier van drinkwater.
Als je je redenering doortrekt mag iedereen een schadeloosstelling indienen voor de slechte kwaliteit van het regenwater. Kan je me misschien het adres geven dan stuur ik een aangetekend schrijven

02/03/2009 - 11:46
Jan

Het waterprobleem is dubbel.
Enerzijds is er te weinig drinkwater .
Er wordt veel te intensief grondwater opgepompt waardoor de grondwater spiegel verder blijft dalen.
Anderzijds regent het natuurlijk behoorlijk in ons dicht bebouwde landje.
Het regenwater krijgt onvoldoende kans om in te sijpelen dus gevaar op overstroming, regenwater dat de zuiveringsinstallaties te zeer verdund en dus tegenwerkt.
Bij elke forse regenbui opnieuw wordt het overaanbod aan water gewoon geloosd in de waterlopen. Met dat water komen heel wat zware metalen mee die bezinken en dus de bodem bezoedelen. Jaren ( en miljarden Euro’s) van waterzuivering worden zo telkens opnieuw teniet gedaan.
Mensen als Alain pogen hun egoïsme achter ( verkeerde) wetteksten te verbergen.
Als iedereen het gratis regenwater zo optimaal mogelijk gebruikt zal het tekort aan drinkwater en het teveel aan regenwater ( voor een stuk) opgelost zijn

02/03/2009 - 14:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

wij hebben alles op RW staan, uitgezonderd een kraantje in
de keuken en in de badkamer. Is de regenwaterput leeg, dan
gebruikt ie automatisch leidingswater (grundfos RMQ).
De zonneboiler warmt 1 keer per week op tot 60°C ivm
legionella, de rest van de week een lagere temperatuur.
De filter voor de RW-put is een wervelfijnfilter. Tot nu
toe geen problemen.

17/09/2010 - 23:54

beste, 

wil ook mijn regenwater meer gebruiken, en heb onlangs een rmq aangeschaft, maar nu blijkt dat de aanzuigleiding te lang zou zijn (35m) zodat er een te groot drukverlies zal ontstaan, wat aanleiding kan geven tot overschakelen op stadswater en/of het niet aanslaat van de geiser...

hoe ver van de put staat uw rmq ?

heb je filters geplaatst, en zoja, welke en waar op de installatie ?

mvg, mario

02/03/2009 - 20:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Even herinneren het gaat over : "Regenwater ook gebruiken voor douche?"

Als je hemelwater gebruikt voor douchen, wat "water voor menselijke consumptie" is, val je onder de relevante artikelen van de bovenstaande wetgeving. Deze wetgeving is niet alleen voor de openbare drinkwatermaatschappijen, zelfs voor louter persoonlijk gebruik zijn de kwaliteitseisen van kracht. (Lees gerust grondig na)

Je moet dan zelf waarborgen dat je het desbetreffende water aan de kwaliteitseisen doet voldoen. Dit kan technisch, maar kost wel wat en je bent er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat de minimumkwaliteit blijvend gehaald wordt. Als er bv. een gast (denk aan kinderen die komen spelen) ziek wordt, heb je daar een verantwoordelijkheid. (Peter, jij zou dan wel eens een dagvaarding van iemand anders kunnen krijgen.)

De voor douchen gebruikte hoeveel is ook niet zoveel, daar zit het verschil niet. Je kunt trouwens niet meer hemelwater gebruiken dan er op je dak valt. Grote daken kunnen uiteraard meer water opvangen.

03/03/2009 - 09:00
Jan

Voor wetsgeleerde Alain bekeek ik de gemiddelde waterkwaliteit voor 2008 in Raverssyde
Parameter Parameter omschrijving Gem Gem Dtl Eenheid
EColi Escherichia Coli 122.48 121.29 /100mL
FColi Fecale coliformen 139.52 138.57 /100mL
FStrep Fecale Streptokokken 18.33 12.38 /100mL
IEntero Intestinale Enterokokken 19.76 15.48 /100mL
TColi Coliformen totale 224.76 224.76 /100mL

Alain , enig idee wat Coli fecale zijn ?
Als ik mag kiezen tussen een bad in regenwater of in zeewater weet ik wel degelijk wat kiezen !

03/03/2009 - 13:24

Mijn 3 filters zijn de volgende :
1. voor de regenwaterput : een cokesfilter : http://www.hoofdbovenwater.be/vrij.cfm?Id=18
Zijn een soort lavastenen waar het grof gedeelte gefilterd
wordt.
(1bis : op de aanzuigslang zit ook nog een soort filter die ervoor zorgt dat geen grove materialen kunnen meegezogen worden)
2. na de pomp in de garage heb ik een gewone afwasbare filter van zo'n 80 micron (patroonfilter)
3. net daarna heb ik terug een identieke filter (maar met ander patroon , niet afwasbaar van zo'n 20 micron)

03/03/2009 - 14:00

Voor al diegenen die blijkbaar een soort fobie hebben voor regenwater kan ik alleen maar deze australische studie aanraden.

Hieruit blijkt dat zo'n 13% van alle Australiers dagelijks regenwater als DRINKwater gebruiken en dit zonder te koken of gebruik van filters. De tanks staan bovendien bovengronds in volle zon met daarbovenop nog een aanzienlijk warmer klimaat dan in België (inclusief tropische ziekten zoals dengue). De conclusie van de studie : In summary, the study conducted in South Australia found no measurable difference in rates of gastrointestinal illness in children who drank rainwater compared to those who drank mains water.

En dan zitten hier mensen zich druk te maken over gebruik van regenwater voor douches. Niet te geloven.

http://enhealth.nphp.gov.au/council/pubs/pdf/rainwater_tanks.pdf

03/03/2009 - 20:35

We mogen geen regenwater drinken maar heel de stad Antwerpen drinkt water uit het het Albert-kanaal???
Regent het nooit in het Albertkanaal?

We mogen geen regenwater dringen maar Brussel en/of het Brussels gewest betrekt toch een groot deel van zijn drinkwater via de Maas???
Regent het nooit in de Maas?

100% ééns met de repliek van Serge. Wij zijn allen armzalig zwakke doetjes geworden met een minimale weerstand tegen infecties.

Daarmee wil ik geen betoog houden om naar middeleeuwse toestanden terug te keren.
Daarom:
Uit mijn cursus waterzuivering van welleer, herinner ik mij nog wel één item, namelijk, dat een simpel zandfilter al volstaat om drinkwater te bekomen waarvan men geen colera- of typhus besmetting kan van opdoen.

Een simpel zandfilter gevolgd door een voldoende groot plantenfilter is mijn insziens goed om fysiologisch aanvaardbaar zuiver drinkwater te bekomen.
Plaats je daarna nog twee keramische filters zoals hier in vorige links beschreven dan kan je water concureren tegen de grootste merken van mineraal bronwater.

28/04/2009 - 22:58

als het regenwater door de stookketel,(mazoetbrander of hoe je dat ook noemt)opgewarmd word zijn de bacterieën dan ook ni dood?, als je het warm water even laat lopen krijg je toch net opgewarmd water? hoeveel graden word het water verwarmd in een mazoetketel?
en een BAD nemen met regenwater kan dat kwaad?, doei

29/04/2009 - 08:19

Jouw redenering is perfect juist. Voor zoverre het gaat om een doorstroomboiler. Een boiler met een voorraadvat (zelfs al is het een kleintje, buffervat) is hier niet aan te raden. Regenwater bevat immers meer opgeloste stoffen dan leidingswater en is niet steriel (leidingswater ook niet infeite). Als je dus met een voorraadvat zit dat zo goed als constant op een hogere temperatuur gehouden wordt, dan zou je wel eens problemen kunnen krijgen.

Maar met een doorstroomboiler zie ik geen enkel probleem. Misschien toch opletten dat het water warm genoeg ingesteld staat (boven 60° kan geen probleem geven denk ik).

En of je dan een douche of een bad neemt, dat maakt niets uit.

04/05/2009 - 11:32

Wonko,

Ik begrijp je logica niet. Waarom zou een voorraadvat problemen geven ?
Als je temperatuur voldoende hoog is worden de bacteriën toch gedood.
Daarnaast begrijp ik de nood een steriliteit niet.
Je eigen lichaam is niet steriel , water ook niet.
Heel wat allergieën zouden juist ontstaan zijn door overdreven hygiëne.
Sanitair water dient om je te wassen, niet om te drinken.

04/05/2009 - 12:04

Een voorraadvat moet niet noodzakelijk problemen geven. Maar het vergroot het risico wel. En zeker met regenwater, dat toch wel een pak meer organische stoffen (= voedsel voor beestjes) bevat dan leidingswater.

Sanitair water moet niet steriel zijn volgens mij. Maar wat je volgens mij zeker moet vermijden is de bloei van bacterien die mogelijks een schadelijk effect kunnen hebben. Als je via het sanitair warm water een hoge concentratie bacterien binnenkrijgt heb je een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Als je ietwat verzwakt bent (vermoeidheid bijvoorbeeld) kan het zijn dat een dergelijke bacterie zich in of op jouw lichaam vestigd en daar vervelende of zelfs levensbedreigende effecten heeft.
Daarom moet je geen problemen zoeken volgens mij. Een doorstroomboiler heeft in dat opzicht minder risico op problemen.

En terloops ook even meegeven dat ik me bewust ben van het feit dat steriliteit overroepen is. Zeker in de horeca bijvoorbeeld.
Ik heb tijdens mijn legerdienst bijvoorbeeld nog verrijkte salmonellaculturen zitten pipeteren zonder zuigpeer (gewoon met de mond opzuigen dus). Op zich ook geen gezonde praktijk, maar je moet het natuurlijk niet gaan overdrijven hé.

04/05/2009 - 12:15

Waarom zou een voorraadvat een goter probleem geven ?
Als de temperatuur hoog genoeg staat is er geen kweek

05/05/2009 - 08:25

Dan zou die temperatuur toch al boven de 100° moeten staan, om GEEN groei van bacterien te krijgen. Er zijn bacterien die in vulkanische bronnen leven, da's dus kokend water. Er zijn ook bacterien die in sneeuw leven (tot -5°). Als je een systeem hebt op een constante temperatuur bestaat de kans dat er bacteriele groei optreedt. Een bijkomende voorwaarde voor bacteriele groei is voedingstoffen. Bacterien groeien op de raarste voedingsstoffen, en veel hebben ze niet nodig.

Dus een voorraad regenwater met serieus wat meer opgeloste stoffen dan leidingswater, op een constante temperatuur houden. Volgens mij neem je dan onnodige risico's. Er moet dan maar toevallig 1 bacterie passeren voor wie jouw boiler de ideale leefomstandigheden vormen, en je krijgt een serieuze bloei!

Ik vermoed dat uw veronderstelling gebaseerd is op de aanbevelingen om legionella besmettingen tegen te gaan. En daar zeggen ze dat je op geregelde tijdstippen het water eens flink wat hoger moet verwarmen (neem 10 a 15° hoger dan normaal). Dan zou je een opkomende bacteriele bloei kunnen afstoppen.
Maar die redenering gaat uit van leidingswater en geld enkel voor besmetting met legionella. Je mag die dus niet gaan doortrekken tot alle bacterien, en zeker niet tot regenwater.

Ik heb gisteren mijn eerste douche genomen met regenwater, die is erg goed bevallen. Maar ik heb wel heel bewust gekozen voor een doorstroomboiler.

05/05/2009 - 08:47

Wonko,

Bacteriën die leven in vulkanische bronnen en in ijswater. Er zijn zelfs bacteriën die leven van aardolie.
Klopt allemaal maar een bacterie is niet per definitie een gevaar. Je mond, je huid , je darmen één grote bacterie cultuur.
Na 20 jaar douchen en baden met regenwater durf ik het gevaar wel degelijk relativeren.
Kan je me zeggen welke voor de mens gevaarlijke bacterie gaan bloeien in een boiler van 60 °C ?

05/05/2009 - 13:45

Je hebt natuurlijk wel gelijk, maar ik blijf er toch de kanttekening bij plaatsen dat een doorstromer (nog) veiliger is.

ik zeg niet dat het gevaar groot is, maar ik kies toch uit voorzorg voor een doorstroomboiler. Voor iemand die een nieuw systeem instaleert met regenwater zou ik dus adviseren om voor een doorstromer te kiezen.

Moest je de boiler op 37° zetten is het risico natuurlijk veel groter. Maar de temperatuur van 60° sluit het risico niet uit.

05/05/2009 - 16:23

wij gebruiken al meer dan 10 jaar regenwater voor alles, behalve voor het koken of drinken (tenzij nu en dan per abuis, tot hiertoe zonder enig gevolg). Zelfs groenten spoelen gebeurt met regenwater. Als je jaarlijks de put eens reinigt (wij zitten met veel bladval) zie ik geen probleem. Zodoende kunnen we het drinkwaterverbruik beperken tot enkele m³ per jaar. Als je een beetje zuinig omspringt met het regenwater hoef je zelfs geen bijvulsysteem te voorzien. Wij zij nog maar een paar keer drooggevallen met onze 2400 liter opslag. Kwestie van lekken te voorkomen, een spaardouchekop te gebruiken en een vloot te steken in de aftapkranen.

dirkst

er zijn wel degelijk risico's, en je put reinigen zal daar niks aan helpen, bakteriën spoel je niet weg met een beetje water.
ik raad het in elk geval iedereen af.
en blijkbaar filter jij niet eens je regenwater, als je zoveel bladeren in je put hebt. ik kuis mijn regenwaterput nog niet een keer om de 5 jaar, en het water blijft hier kraakhelder, en ruikt niet. maar wij filteren het regenwater wel voor het in de put komt.

hans d

11/05/2009 - 16:50

Ik ga er ooit wel een filter opzetten. Momenteel komt alles terecht in een ton, waar het via een overloop met een raster van kippengaas in de 1e put terechtkomt. Die eerste put loopt over naar een 2e put, vanwaar ik het water oppomp. Dus is er eigenlijk wel een dubbel filtersysteem aanwezig, als is het rudimentair.

24/05/2009 - 22:29
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

hallo
wij hebben een zaak waar 42 toiletten staan en ook 42 douches maar wij hebben er nog nooit over nagedacht om de douches op regenwater te zetten omdat ik denk dat we in de voorgaande discussie het volgende vergeten.
ik heb een regenwater put van 150 000 liter en een dak van ongeveer 1000m2 dus als je nu alles zou delen door 42 kom je een normale situatie uit denk ik.
mijn put is leeg als het een maand niet regent of niet veel regent dan moeten wij overschakelen op leidingwater.
ik denk als ze bij mij zouden douchen op regenwater dan zou ik nog sneller ook voor de toiletten leidingwater nodig hebben en daar gaat mijn winst van douchen met regenwater.
ik vraag mij af of jullie het zo al bekeken hebben??
kan jullie put dit wel aan
ik weet dat ik met een uitzonderlijke situatie zit maar dat het wel overeenkomt met een gezin van 4 personen die een put heeft van ongeveer 5000 liter.

is bij jullie de put dan nooit leeg of is dit vergeten.

bart

25/05/2009 - 09:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Uw situatie is inderdaad nogal bijzonder. Ik kan me voorstellen dat het voor u niet aangewezen is om op regenwater te (laten) douchen.

Maar voor mezelf gesproken, we zijn een gezin met 3 kinderen (tussen3 en 10 jaar oud) en we hebben een regenwaterput van 15000 liter. Tot voor kort gebruikten we het regenwater voor de wasmachine, de WC's en de tuin. En sedert een maand of zo hebben we ook een douche op regenwater. Ik neem aan dat met dat extra gebruik onze put nog steeds niet leeg zal maken.

Moesten we maar 5000 litter hebben zou het natuurlijk een andere zaak zijn, dat zou nogal pover zijn.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.