proconsumententarief ecopower

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Op het dak van mijn woning ligt een installatie van zonnepanelen. Deze is eigendom van "ecopower". Ik ben indertijd een contract aangegaan met ecopower waarbij ik de installatie huur, en als dusdanig jaarlijks een bedrag betaal aan ecopower. Volgens het contract is de opbrengst van de groene stroom certificaten voor ecopower. Na 20 jaar zou de installatie eigendom worden van mij. Tot daar de situatie, waarmee ik geen enkel probleem heb.

Nu kreeg ik een tijdje geleden een brief van ecopower waarin zij schreven dat ik (als huurder dus) het proconsumententarief moet betalen. Dit komt neer dat zij de opbrengsten van de certificaten opstrijken en ik als huurder de extra kosten mag betalen. Dus als "duurzame, mensvriendelijke" onderneming houden zij, terecht, de opbrengst van de certificaten, en mag ik de extra kosten betalen. Lijkt mij niet echt eerlijk. Bij deze zoek ik mensen die in dezelfde situatie zitten om eventueel samen hiertegen te reageren. Mvg

Reacties

als je met een degelijke ketel stookt, is er niet echt een probleem, probleem zijn de vele houtkachels van bedenkelijke kwaliteit en het feit dat er dikwijls verkeerd gestookt wordt, en met slecht hout (niet droog, vervuild etc.).  bij verbranding van hout komt er evenveel CO² vrij als wanneer het hout gewoon composteert, enkel het fijn stof kan een probleem zijn bij slechte verbranding.

pellets zijn echter voldoende droog, het is zuiver hout, en wordt op voldoende hoge t° verbrandt. idem overigens voor zuiver brandhout, en ontdaan van schors voor houtsoorten met een dikke schors zoals spar en den, bij houtsoorte,n met een dunne schors zoals b.v. beuk is dat niet nodig.

 

Hans heeft overschot van gelijk wanneer hij zegt dat er niets mis is met het verbranden van hout of pellets. Het volstaat de statistieken te bekijken om te zien dat groene energie zonder bio-verbranding nergens staat. Het stuit natuurlijk tegen de borst dat men eeuwenoude bomen zou opofferen om te verbranden, maar in eerste instantie zijn het hier enkel de afvalproducten. Het is natuurlijk zo dat de CO2 van hetgeen ge nu verbrandt en in de lucht brengt,  pas later gedurende vele jaren langzaam terug zal opgestapeld worden. Daarom wordt er ook gezocht om snelgroeiend hout te gebruiken. Het zijn ook de snelgroeiende bomen en struikgewas die het meeste CO2 opslaan.

Ok, het was niet de bedoeling een discussie over de verbranding van pellets op gang te brengen. 

Mag het bij het topic blijven ?  Ecopower en pv privé.Het tweifelachtige van stoken met pellets is dat niet alle pellets op een duurzame manier worden gemaakt en/of geleverd.

Je zou eigenlijk al moeten zeggen: Een pelletkachel is pas oké als je die bepaalde pellets gebruikt van die bepaalde herkomst en van die bepaalde leverancier.

Maar hoe zal dit in vele gevallen gebeuren denk je? Wat zullen velen doen als blijkt dat bijvoorbeeld pellets gemaakt uit volledige bomen ergens in Kanada en naar hier verscheept iets goedkoper gaan zijn?

Pierre,

 

"

De tijdspanne tussen de uitstoot van de CO2 door verbranding van de biomassa, en de toekomstige heropname ervan door de aangroei van nieuwe biomassa, wordt de "koolstofschuld" genoemd. Volgens een studie uit 2011 bedraagt die koolstofschuld in het geval van houtpellets uit Canadese bossen maar liefst 38 jaar. 

38 jaar wachten

Dat betekent dat de Belgische en Nederlandse met pellets gestookte elektriciteitscentrales de eerste 38 jaar van hun bestaan geen CO2-besparing zullen opleveren. Integendeel, ze zullen tijdens die periode de CO2-uitstoot opdrijven omdat de verbranding van biomassa meer CO2 produceert dan de verbranding van steenkool. Pas na 38 jaar is zo'n centrale CO2-neutraal, en pas daarna levert ze een CO2-besparing op in vergelijking met elektriciteit op steenkool. Tenminste: als de omgehakte bossen allemaal 38 jaar de tijd krijgen om opnieuw aan te groeien. Gebeurt dat niet, dan blijft de klimaatbalans negatief."

Dus als elke boom die geveld wordt vervangen wordt en 38 jaar tijd krijgt om gezond te groeien heeft Hans gelijk . Hoeveel bos plantte Ecopower sinds de fabricatie van pettes opstartte ????

Pol,

Is dit echt off topic ? Wat mij betreft ( als aandeelhouder van Ecopower) valt Ecopower met de pellets en de manier waarop ze huurders van hun PV installaties behandelen van haar voetstuk ....

teneinde het te ver afwijklen van het onderwerp, ben ik een nieuwe vraagstaart gemaakt "biomassa hernieuwbaar ?"

 

Jef,

 

Dit is nu wel niet mijn specialiteit, maar ik denk dat ge dit ook op een andere manier kunt bekijken:

 

Als men nu pellets opbrandt, dan is dit normaal in plaats van kolen of fuel of duur aardgas. Akkoord, de verbranding levert misschien iets meer CO2 op. Maar nieuwe bossen beginnen onmiddellijkl met hun opname van CO2, en dit gedurende 38 jaren.

 

Het spreekt vanzelf dat hout verbranden zonder nieuwe bossen aan te leggen volledig zinloos is als besparing op C02-uitstoot.

 

Bij alle groenprojecten is de bioverbranding de basis van elektriciteitslevering. Zowel in Duitsland als in de CO2-onafhankelijke vaak geciteerde dorpsgemeenschappen. De Duitse statistieken tonen wel dat, als de zon schijnt, deze energie goed past om de pieken in volle dag op te vangen. Zo is de windenergie, als er wind staat, beter geschikt als basiselektriciteit. De bioverbranding is altijd beschikbaar en kan als vliegwiel dienen.

Ja inderdaad Jef.  Ik snap niet wat groene stroom met pellets te maken heeft.

 

En ik heb nog steeds geen enkel antwoord ontvangen van ecopower, niet op de eerste en niet op de recente mail ...

 

blijkbaar krijgt Ecopower Electrabrol airkens.....

Waarschijnlijk zijn ze druk bezig met alle mails te beantwoorden van klanten die hun ontvangen prosumententarieffactuur willen
betwisten :-).

 

Beste mensen, dank voor de input. Ik stel vast dater twee meningen zijn. Ik heb voor mij een besluit getrokken. Ik heb de installatie overgenomen (voor teveel geld) omdat ik de werkwijze van electrapower, sorry ecopower beu ben. Net zoals bij de mensen hierboven blijven zij oorverdovend stil. Een antwoord op vragen krijg je niet. Een mail beantwoorden lukt hen niet.

Och ja toch wel. Toen ik mailde dat ik de installatie zal overnemen kreeg ik binnen de korste keren een mail met de factuur om te betalen. Ik vind dit echt erg voor een firma waar de klant toch centraal zou moeten staan.

Weeral een illusie armer, en ga nu een deeltje van het gespaarde geld investeren in newb in de hoop dat zij ons later ook niet zullen behandelen als....

Groetjes, Guy De Backer

Jij hebt een voorstel gekregen dan voor de overname.

Ik heb na de laatste mail van 18 november waarin ze schreven dat ze mijn bezwaar gingen bekijken en iets gaan laten weten...nog niets ontvangen.  Volgens die man wilde hij dat bespreken met iemand die lang in ziekteverlof was.

Verder wat uitleg over de kosten die zij maken wat ik wat betwijfel door de hoge gsc die ze krijgen, en dan nog huur die ik betaal. En dat na 20 jaar de panelen voor ons zijn, waar ik niet echt warm voor loop want dan kan je waarschijnlijk meteen een omvormer gaan kopen en panelen brengen tegenwoordig bijna het dubbele op.

Ondertussen heb ik een aandeel verkocht, en heb ik het factuur met het prosumententarief betwist.  Maar ik krijg geen antwoord.

Als ik dan nog moet vaststellen dat mails gewoon niet beantwoord worden, ze zomaar een pelletfabriek gaan bouwen wat niet veel met de oorspronkelijke bedoeling van deze coöperatie te maken heeft, begin ik me vragen te stellen.

pol

1. de communicatie van ecopower blijkt inderdaad niet erg goed, en dat is erg spijtig.

2. producenten krijgen de marktprijs voor hun GSC, d.w.z. heel wat minder dan de royale vergoeding die particulieren krijgen.  << Elektriciteitsleveranciers kunnen GSC verkrijgen door zelf elektriciteit op te wekken op basis van hernieuwbare energiebronnen of door GSC te kopen van derden. Elektriciteitsleveranciers die een tekort hebben moeten een boete betalen van € 100 per ontbrekend GSC vanaf leveringsjaar 2013. >>

3. het is zeker zo dat de beste panelen vandaag eens tuk meer opbrengen, maar het is - helaas - ver van het dubbele. 5 jaar geleden zat je ergens rond de 12 a 14%, vandaag 15 tot 18% voor de allerbeste.  dus echt niet zo'n groot verschil, dus zeker de moeite waard om ze te behouden als ze 20 jaar oud zijn.

4. de investering in de pelletsfabriek is gebeurt op vraag en met goedkeuring van de coöperanten op de A.V., en quasi unaniem.  de coöperanten vonden dat dus wel passen in de oorspronkelijke bedoeling, nl. hernieuwbare energie maken.  en dan kan ecopower zelfs niet anders dan dit uit te voeren, dat is de consequentie van een CVBA.  in hetzelfde kader moet je ook projecten als PPO e.d. zien.  al kan je daar natuurlijk vragen bij stellen.

Beste Guy De Backer,

 

Het invoeren van de extra taxen legt inderdaad een hypotheek op iedereen die zonnepanelen heeft of uitbaat. Dat de uitbater of de eigenaar (in uw geval was dit Ecopower) deze taxen dient te betalen maakt in wezen toch weinig uit.  Als U ze betaalt dan zal Ecopower een hoger divident kunnen uitkeren aan zijn coöperanten (waar U deel van uitmaakt).  Als U ze niet betaalt zal Ecopower een lager divident uitkeren aan U.  Gemiddeld dus een nuloperatie voor alle coöperanten.

Ik heb het gevoel dat U deze panelen niet hebt laten plaatsen uit 'groene' overtuiging doch louter uit financiële belang.

 

Groeten,

 

 

 

Ik herinner me dat de panelen rond 200 wp opbrachten toen, nu zie ik er van 340 wp die je ook nog vrij goedkpp kan kopen, niet in België.

En dat van die goedkeuringen heb ik ook mijn flinke twijfels.

Ik vind het nogal straf dat zo'n goedkeuringen gedaan worden op basis van de personen die daar aanwezig zijn.  En zelfs als je met volmachten werkt doet bijna niemand dat, meestal omdat ze ook niet weten dat er daarover gaat gestemd worden.  Ik zou denk dat zo'n beslissingen wel eens mochten rondgecommuniceerd worden per mail om het handig te maken.  En zo de stem te vragen.

 

Uw gevoel is niet correct.  Indertijd werden de panelen gelegd uit groene overtuiging, en in tegenstelling tot wat je zal denken heb ik daar geen voordeel bij omdat een huis is waarvan de kamers verhuurd worden en diegenen die voordeel hadden met de winst...dat waren de mensen die daar wonen.

Nu hebben die geen winst meer.

pol

klopt, panelen worden alsmaar groter, en brengen dan uiteraard meer op.  maar het rendement per oppervlakte is maar met een paar procenten gestegen.

wat de goedkeuring door de algemene vergadering moet je geen twijfel hebben, die staat genoteerd, en elke coöperant heeft daar inzagerecht.  enkele weken voor elke AV wordt de agenda bezorgd aan alle aandeelhouders/coöperanten met alle te bespreken en goed te keuren punten, iedereen weet dus op voorhand warovert er te stemmen valt.  daarbij verschenen er in het krantje van ecopower ook regelmatig artikels i.v.m. de plannen voor de bouw van een pelletsfabriek en stond dat ook op de website.  er is dus op verschillende manieren over gecommuniceerd.

en zoals steeds hebben de afwezigen ongelijk.  de wet bepaald nu eenmaal hoe zo'n systeem werkt.  daarbij komt dat in de statuten van ecopower staat dat eenieder maar 1 stem heeft (en eventueel 1 vommacht), ook al heeft ie 20 aandelen.  dit om te vermijden dat er machtsgroepen zouden kunnen ontstaan die beslissingen kunnen beïnvloeden.   per mail stemmen is nu eenmaal bij wet verboden, op de AV wordt er gestemd en worden de stemmen geteld zoals de wet voorziet.

jou argumenten houden dus geen steek vrees ik.

Molenaar,
Dat is wat kort door de bocht.
Diegene die in dit systeem zijn ingestapt kregen pv panelen op hun dak, betalen ecopower hiervoor een vergoeding en mogen dan de stroom opbrengst zelf opstrijken.
Nu kom je tot een systeem waarbij door en de huur vergoeding en de netvergoeding de kosten hoger zijn dan de opbrengst.
Dat je daar ongelukkig over bent lijkt me niet abnormaal. Zeker als je tegenpartij in het contract wel van zijn oorspronkelijke opbrengsten blijft genieten.
In een systeem met meerdere partijen wordt er meestal gezorgd dat opbrengsten wat gelijkmatig zijn. Als een partij door een verandering in de omgeving plots met veel minder winst geconfronteerd wordt worden overeenkomsten veelal herzien. Anders zullen samenwerkingen niet van lange duur zijn. Dit omdat de benadeelde partij de andere kan boycotten. Bv is de verhuurder in dit geval de installatie aangesloten te houden op zijn tellen en welke straf staat hier op? Of kan de verhuurder de pv teller uitschakelen?

Daarnaast is het argument dat het goed is voor de coöperatieve weinig relevant. Het kan niet dat de winst van de coöperatie stijgt door verlies van een deel van de cooperanten.

Kan iemand mij met concrete cijfers duidelijk maken wat het verschil qua financiele balans is in het geval dat je eigenaar bent en in het geval ecopower eigenaar is. Uiteraard vergeleken met gegevens voor en na de invoering van het prosumententarief.

Je vindt ik in het begin van de vraagstaart wat rekenvoorbeelden van ecopower als eigenaar en iemand die de installatie 'huurt'.
Zelf eigenaar zijn, daar vind je elders wel voorbeelden van.
Walter

Je zit gewoon met het feit dat mensen instapten bij ecopower, normaal omdat ze wat wilden veranderd zien in de energiemarkt.

Daarom vond en vind ik het systeem van decentralisatie door ondermeer pv panelen op het de daken van eigenaars wel interessant.

Je zit alleen met het gegeven dat je normaal een korting krijgt op het elektriciteitsverbruik waardoor in het begin nog 12 cent betaald werd in ons geval, en dat dat nu weggevallen is en dreigt een meerkost te worden.

Je kan natuurlijk zeggen dat je met het groene gedachtengoed moet meegaan en daar ben ik het mee eens.  Dat doen we door aandelen te kopen in de veronderstelling dat er daarmee een opening gemaakt wordt naar een normale groene energiemarkt.

Ik stel nu vast dat:

- met die aandelen er een pelletfabriek gezet wordt wat ik totaal niet groen vindt, en zeker niet zal bijdragen tot een andere elektriciteitsmarkt.  Ok, blijkbaar is dat gestemd, en ik moet dan temeer vaststellen dat de mensen die dat gestemd hebben niet bepaald wakker liggen van de elektriciteitsmarkt, of toch niet met het feit dat aandelen nu gebruikt worden voor wat anders.  Waar er echter een versnelde groei zou kunnen gerealiseerd worden.

- Er wel intresten uitgekeerd worden, dat geldt voor iedereen, dat is niet altijd zo geweest en dat vond ik ook niet zo erg.

- Dat de mensen die pv panelen van ecopower liggen hebben nu geen korting meer krijgen of meer betalen wat de omgekeerde wereld is.  Normaal word je dak gehuurd door ecopower en zouden zij daarvoor een bedrag moeten betalen.  Nu betalen wij een bedrag en zouden dan korting krijgen door de terugdraaiende teller wat dus niet meer is.  Er komt in ecopower blijkbaar niet op dat dit een normale manier van werken zou zijn en dat wordt ook zo gedaan door edf bijvoorbeeld in Frankrijk.

- Dat we echter wel verondersteld worden de installatie in de gaten te houden en regelmatig de meterstanden moeten doorgeven.

-Dat ecopower het blijkbaar niet nodig vindt om te communiceren wat toch wel cruciaal is in een coöperatieve.

- Dat je een aandeel wel kan verkopen, om de zes jaar.  En als je dat dan doet, wordt dat teruggestort binnen de 60 dagen.

- En waar je drukking zou verwachten, komt er soms meer drukking van andere energiebedrijven.  Zoals het doorrekenen van het vorige prosumententarief dat niet doorgerekend werd, maar ecopower deed het wel.  Meer kritiek zou wel mogen.

Sorry hoor, ik heb geen interesse in de panelen, het is een studentenkot, maar maak de studenten maak eens wijs dat ze meer moeten betalen, "want er liggen pv panelen van ecopower"... LOL.  Sorry hoor ecopower, jullie zijn wel snel om de panelen te kunnen verkopen (tegen een te hoge prijs blijkbaar), maar een redelijke overeenkomst kan dan niet.

Eerlijk gezegd heb ik het wel gehad met zo'n soort coöperatieves, dat is niet wat je zou moeten verwachten.

 

 

Pol,
Je vergeet wel een ding. Eigenaar zijn van iets is niet geheel vrijblijvend. Dat is iets waar je de optie hebt om mee het beleid te bepalen. En dat doe je op de algemene vergadering. Niet op een forum. Daar ga je in discussie met mede-eigenaren en bepaal je een beleid van een firma. Als je je niet laat zien op die vergadering kies je ermee akkoord te gaan wat de meerderheid kiest.
Als je wel die discussie aangaat met de mede-eigenaars en het lukt niet kan je enkel vaststellen dat je er niet geslaagd bent om een meerderheid achter je ideeën te krijgen. En dan heb je de keuze danwel nog steeds achter de visie te staan danwel de conclusie te trekken dat je niet meer eigenaar wenste te zijn .
Ik stel vast dat jij geen interesse had je ideeën te verkondigen (die pellets interesse is al jaren geleden beslist op de algemene vergadeing zoals je zelf kon lezen in de info de ecopower met je deelt). Nu daar mee afkomen vind ik wat flauw. Daarnaast vind jij dat ecopower alleen iets mag doen als het iets met groene stroom te maken heeft. Dat staat nochtans niet in hun statuten. Dus weerom als je dat vond kon je een aanvraag kunnen indienen om de statuten te wijzigen .

Ik weet best dat de gemiddelde aandeelhouder niet met die zaken bezig is en gelooft niet op een beleid te kunnen wegen . Maar je hebt als aandeelhouder wel die optie. Het alternatief is gewoon klant te worden ergens. Dan heb je niets meer te zeggen.
Zelf besluit ik dat je liever niets te zeggen hebt dan iets (nu ja een keuze maken om geen klant te worden van een firma is natuurlijk ook een keuze). Maar ik denk dat het plezanter moet zijn om die discussie met andere eigenaars aan te gaan dan enkel een keuze te hebben om geen klant te zijn. Dan heb je natuurlijk het risico dat je van anderen geen gelijk krijgt. Maar dat hoort nu eenmaal zo als je met anderen probeert samen te werken.

Walter

pol

<< met die aandelen er een pelletfabriek gezet wordt wat ik totaal niet groen vindt, en zeker niet zal bijdragen tot een andere elektriciteitsmarkt.  Ok, blijkbaar is dat gestemd, en ik moet dan temeer vaststellen dat de mensen die dat gestemd hebben niet bepaald wakker liggen van de elektriciteitsmarkt, of toch niet met het feit dat aandelen nu gebruikt worden voor wat anders.  Waar er echter een versnelde groei zou kunnen gerealiseerd worden. >>

en nog uit de statuten van ecopower : << De vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze vorm van energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. >>

wat mij betreft, ik zie geen enkel bezwaar, en alles is in lijn met de statuten.  als je coöperant bent bij ecopower en aandelen hebt gekocht zonder de statuten te lezen, weet je aan wie je je verwijten moet sturen.

of pellets groen zijn is voor een belangrijk deel een persoonlijke appreciatie.  maar ik begrijp je niet als je zegt dat wie dat mee goedgekeurd heeft niet van de elektriciteitsmarkt wakker ligt.  ik zie daar geen verband.

<< Er wel intresten uitgekeerd worden, dat geldt voor iedereen, dat is niet altijd zo geweest en dat vond ik ook niet zo erg. >>

??? ik heb vanaf het begin coöperant en ik meen dat ik elk jaar een dividend heb gekregen.

wat het vroegere prosumententarief betreft, ik heb dat betaald en heb dat later ook teruggekregen .  is dat bij jou niet het geval, moet je dat zeker terugeisen, al zou me dat verbazen.

wat het PV-programma betreft, daar weet ik niks van, ik heb daar indertijd niet aan meegedaan, want ik had er al.De stemming om al dan niet te investeren in pelletsproductie is genomen toen iedereen er nog van overtuigd was dat dit inderdaad een 100 % groene oplossing was. Het is ook jarenlang als dusdanig aangebracht en het klopte bovendien nog ook, tenminste als je het op (te) lange termijn bekijkt.

Ik was zelf ook niet op die AV, en moest ik er wel geweest zijn dan is de kans heel groot dat ik, met de informatie die ik toen had, ook voor zou gestemd hebben.

Ik denk dus niet dat je aan de oprechtheid van die mee-stemmers moet twijfelen.

Omstandigheden en inzichten veranderen nu eenmaal. Achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen: " we of ze hadden dit niet mogen doen "

ok, het is duidelijk dat ik die statuten nog eens zou moeten lezen maar ik heb het wel gehad met deze ecopower werkwijze en ben het niet eens met wat er blijkbaar instaat zoals hierboven aangegeven.

Ik ga hier ook niet meer discussieren over groen en alternatief.  Pellets is gewoon houtverbranding en dat bestaat al heel lang.  Ik denk niet dat het nuttig is en heb dat altijd gevonden.  Blijkbaar vonden de meesten dat toen wel.

Dus, ik ga gewoon maken dat ik van dat contract afkom rond die PV,  en op z'n tijd de aandelen weer inlever die ik dan kan gebruiken voor echt nuttige dingen.

 

 

??? ik heb vanaf het begin coöperant en ik meen dat ik elk jaar een dividend heb gekregen.

In 2013 is er idd geen dividend uitgekeerd. Eveneens op beslissing van de AV.

Was wel een nuttig jaar. Kon je onmiddellijk de centenjagers (die gingen lopen als hun 6 jaar om was en stiekem hoopten levenslang 6% te kunnen opstrijken) van de echte investeerders onderscheiden. Die daar overigens ook geen spijt van gekregen hebben want de uitgekeerd edividenden zijn inmiddels een veelvoud van wat je op een spaarboekje of termijnrekening krijgt.

Ja, er is een moeilijke tijd geweest en er werd geen dividend uitgekeerd.  Sindsdien is ze ook geen 6% meer geweest.

 

Op zich zie ik een pelletfabriek niet in lijn met de statuten. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alternatief, duurzaam en hernieuwbaar is.  Zeker niet in vergelijking met elektriciteit.

Ik zal verduidelijken waarom mensen die voor een pelletfabriek kozen niet echt wakker liggen van de elektriciteitsmarkt:

Door de middelen die gehaald worden uit de aandelen te gebruiken voor opwekking van elektriciteit zorgt ervoor dat het aandeel van groene energie groter wordt, en dat gaat dus sneller als je het geld daarvoor gebruikt dat nu voor een pelletfabriek is voorzien.

En zoals hieronder is er wel degelijk een jaar geweest waar er geen dividend uitgekeerd werd.

in 2013 inderdaad niet, was ik al vergeten, maar er is wel een dividend uitgekeerd vanaf het eerste jaar.  maar ja, ik ben ook niet met die centjes bezig.

 

Pol , als ik op http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/sectoren/energiesector/mil… naar het aandeel " verbranding " (dus CO2 ) kijk binnen de hernieuwnbare energie kan ik je mening alleen maar delen. Dit is niet waarvoor ik overstapte naar Ecobrol en dit is zeker niet de oplossing tegen de broeikasgassen . Zeker als je ziet hoe klein het aandeel wind is binnen de hernieuwbare energie blijft zag ik liever dat Ecobrol meer windmolens zou zetten ipv pellets dus CO2 te verkopen

Nou dat ze niet meer windmolens zetten kan je moelijk Ecopower verwijten.
Jij zou er graag meer willen (en Ecopower eigenlijk ook) maar je Nimbyburen liever
niet. En zolang de huidige beleidsvoerders zich liever bezig houden met Twitter, Smoelenboek en TV-spelletjes om zich te profileren ipv op de achtergrond een doordachte langetermijn visie er door te drukken, halen tot nader order de Nimby's het op hun dooie gemak.

 

 

 

pol, dat is natuurlijk jou visie, nationaal en internationaal wordt biomassa wel als hernieuwbaar en duurzaam beschouwd en dus absoluut in lijn met de statuten.

meer dan 50 % (ik meen zelfs dat het bijna 3/4 is) van onze elektriciteit komt van kernenergie, lijkt mij ook niet zo duurzaam, en al helemaal niet hernieuwbaar.

pellets zijn er in de eerste plaats om de woningen te verwarmen, de enige min of meer duurzame warmteopwekking met elektriciteit is met warmtepompen, en bij die techniek heb ik toch wel een paar bedenkingen.  wat de centen betreft, ecopower (en bijlange zij niet alleen) heeft al jaren problemen om bouwvergunningen te krijgen voor windmolens, daarom zat ecopower de vorige jaren ook met een hoop dood kapitaal.  dat is nu gelukkig aan het veranderen, in 2015 en volgende staan er weer een hele hoop projecten op stapel. 't is dus niet zo dat de bouw van de pelletsfabriek de investering in windmolens heeft belemmerd, er was alleen meer dood kapitaal geweest.  je kan dat ook zien, er waren de laatste jaren geen schulden van groter dan een jaar (zie de jaarrekeningen).

zolang we ook geen goede buffer hebben, blijft de mogelijkheid voor groene elektriciteit beperkt.  en dat wordt weer een stuk erger, want de oude centrales krijgen een nieuwe uitbatingsvergunning, en twee bedenkelijke centrales met scheurtjes in de reactoren worden weer in dienst genomen, dat is pas een belemmering voor de hernieuwbare energie.

en dat is typisch in deze sector, nauwelijks iemand heeft daar op gereageerd,  er is een internationale petitie geweest tegen de heroptart, georganiseerd door onze oosterburen en noorderburen, en alhoewel het om belgische kerncentrales ging, was er vanuit belgie nauwelijks respons.  kernenergie, zelfs met kaduke centrales is OK, maar pellets is wel des duivels !

ik begrijp het niet meer, maar ja, ik ben dan ook een ouwe vent.

 

 

jef, zoals ik al zei in mijn tussenkomst 76 bouwt ecopower zoveel windmolens als kan, maar de bouwvergunningen laten steeds op zich wachten, waardoor er voortdurend een hoop dood kapitaal was.  dat is sinds dit jaar gelukkig gewijzigd, projecten lopen nu wat vlotter.  in zoverre heeft de bouw van die fabriek de bouw van windmolens zeker niet tegengehouden.

DE oplossing voor broeikasgassen is meer kernenergie, tenminste als je al de andere problemen daarrond niet meerekend......

Ivo , de "Nimbyburen" verkiezen natuurlijk een fabriek met veel vrachtwagen boven een windmolen , logisch toch neen ?

Hans, ik weet niet hoe het bij jouw zit maar ik ( en Ecobrol) kan een Euro maar 1 keer uitgeven. het geld van de CO2 fabriek zit alvast niet in een windmolen.

Ik ben heel benieuwd jef waar je je elektriciteit nu gaat halen.

Walter

jef, zoals ik al zei, dood kapitaal !  ze hebben al die jaren geld liggen gehad maar kregen geen bouwvergunningen. 

en de rest is flauwe kul, je weet toch ook maar al tegoed hoeveel protest er telekns weer is voor windmolens, ook bij ons in het diorp is er ook een project afgeschoten door de buurtbewoners.  terwijl die a propos wonen tussen een drukke expressweg en de E19, en daar maakt niemand zich blijkbaar zorgen over.

 

Warmte in electriciteit omzetten heeft een bedroevend rendement, evenzo met electriciteit transporteren en opslaan. 

Geldt ook voor de omgekeerde omzetting bij je thuis.

Dat ga je mij dus nooit horen verdedigen.

Maar kan me aan de andere kant toch niet van de indruk ontdoen dat sommigen hier nog steeds niet begrepen hebben dat duurzaam houtbeheer CO2 neutraal IS. En kan me nog veel minder van de indruk ontdoen dat die gepropageerde denkfout nu ook verkocht wordt als een 'principieel bezwaar'

Een principieel bezwaar dat blijkbaar net dan opduikt als de financiele rendementen wat tegenvallen...

 

G

Walter, moet ik begrijpen dat Ecopower - omdat jij en ik aandeelhouders zijn - een heilige koe is die je kritiekloos moet aanbidden ?

Hans, Dit is pas flauwe kul !  Gaat jouw gemeente een pelletfabriek met al die vrachtwagens die aan en af rijden wel aanvaarden .

Ga jij al  die vrachtwagens in je straat aanvaarden ? Er worden nog steeds windmolens geplaatst dus slapend kapitaal is geen dood kapitaal ( anders mag Ecopower het kapitaal gerust bij mij komen begraven.

 

of duurzaam houtbeheer klimaatneutraal is kan je op een andere vraagstaart lezen maar blijkbaar is lang niet iedereen het eens met de stelling dat pellets klimaatneutraa zijn laat staan dat ze de boeikasgassen zullen oplossen.....

Inderdaad en ik heb het je nog eens extra verduidelijkt:

http://ecobouwers.be/forum/post/biomassa-herneiuwbaar?page=3#comment-18…

 

G

Natuurlijk niet: maar als je het niet eens bent dan ga je naar de aandeelhoudersvergadering. Jezelf gelijk geven op een forum is te makkelijk. Je probeert dan anderen mee te overtuigen. En ik ken niet veel mensen die kunne overtuigen en gelijktijdig beledigende termen gbereiken (genre ecobrol, heilige koe...).
Dus nogmaals; waar ga je nu elektriciteit halen?
Walter

Natuurlijk niet: maar als je het niet eens bent dan ga je naar de aandeelhoudersvergadering. Jezelf gelijk geven op een forum is te makkelijk. Je probeert dan anderen mee te overtuigen. En ik ken niet veel mensen die kunne overtuigen en gelijktijdig beledigende termen gbereiken (genre ecobrol, heilige koe...).
Dus nogmaals; waar ga je nu elektriciteit halen?
Walter

Walter, Als Ecobrol niet de moeite doet om te antwoorden op een mail hoe kan je dan een punt op de agenda brengen ? Dus neen ze zijn geen haar beter dan Electrabrol  daar kan ik even vlot iets op de agenda plaatsen. Waar ik dan wel stroom moet kopen weet ik ook niet maar dat betekent toch niet dat ze heilig zijn of wel ?

Wie kan me trouwens zeggen hoe ik wel een punt op de agenda van Ecobrol krijg ?  Ik wil het proberen ben heel benieuwd .....

 

Pellets zijn op zijn minst discutable als je het over alternatief of groen gaat hebben.  Vroeger werden ook de overschotten gebruikt van bewerkt hout en de takken van bomen die geveld werden en  dergelijke.  Dat is nu ook zo.  Je kan dus moeilijk gaan beweren dat het alternatief is of vernieuwend.  Al is het co2 neutraal.  Het feit dat dit gebeurd is, nu of vroeger is op z'n zachtst gezegd niet de beste beslissing geweest.

Een pelletfabriek gaan bouwen omdat het geld ligt te slapen dat geïnvesteerd moet worden in windmolens is al helemaal te gek, en het is dan interessanter om eens naar andere opwekkingen te gaan kijken.  Ok, ik wil niet gaan beginnen over welke efficiënter dan die of deze, of dat ook zo direct zal gaan of zo, dus laat ons daar niet over beginnen.

Ik betwijfel ook of de wijze van werken rond de communicatie wel kan opgelost worden op een aandeelhoudersvergadering, als je dat als agendapunt al op zo'n vergadering krijgt.  Maar in elk geval is de communicatie duidelijk een heel negatief punt in dit gebeuren.

Daarom is het veel belangrijker op een andere manier de stemmingen te kunnen laten doen en agendapunten te kunnen plaatsen, waar je alle mensen kan betrekken,eventueel via internet, ook die niet naar een vergadering kunnen komen. Maar een klein deeltje van de aandeelhouders laten stemmen over een belangrijke kwestie als een pelletfabriek en de rest kan niet komen, dat gaat eigenlijk niet.

Maar deze staart gaat over de pv panelen pv privé.

 

jef, da's flauwe kul.  iedere aandeelhouder heeft het recht een punt aan de agenda te laten toevoegen.  en dat kan niet geweigerd worden.  ik meen zelfs dat dat duidelijk in de oproepingsbrief van de AV staat.

dus, je stuurt een mail naar ecopower en vraagt jou punt op de agenda van de AV te zetten.  en tenzij ik me heel erg vergis hoeft daar zelfs geen argumentatie bij, een eenvoudige vraag volstaat, iedere aandeelhouder mag zijn zegje doen.

Ik stuurde een mail naar Ecopower . ben zeer benieuwd .....

"Maar een klein deeltje van de aandeelhouders laten stemmen over een belangrijke kwestie als een pelletfabriek en de rest kan niet komen, dat gaat eigenlijk niet."

De werking van een cooperative is nochtans duidelijk en vind je terug in zijn statuten.
Als je niet kan komen naar een AV dan kan je iemand anders volmacht geven.
Heb je eerlijk al eens geprobeerd op de AV aanwezig te zijn?

Walter

Sja, dan komen we weer op hetzelfde uit zoals in één van mijn vorige mails staat: manier van werken is niet ok: op av kunnen niet allemaal geraken, volmacht wordt niet gedaan of bijna niet. Dat van die pellets heb ik ergens gemist, en ik vind het is onzin. Communicatie trekt op niet veel (toch niet als het rond bepaalde onderwerpen moet gaan) wat op zich al heel straf is. 

Wat mij betreft tijd om dag te zeggen wanneer het kan.