werking warmtepomp en werking in deellast. | Ecobouwers.be

U bent hier

werking warmtepomp en werking in deellast.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van walter-8
30/12/2013 - 08:36

Uitleg van Chris

ten éérste modulerend is gewoon de gevraagde energie voor verwarming woning , in plaats van op en af te springen gaat compressor in toeren zakken tot de gevraagde energie.
WP gaat niet pingelen , maar op +-zelfde toerental werken.
Is deellast
Hierdoor zal koelgas minder gecomprimeerd worden .
Zal T° in condensator zakken omdat het koelgas minder druk krijgt.
Nu Belgische natuurkunde :
Bij buiten T° -10 C°
Koelmiddel kan in verdamper een T° halen van -25 C° en meer, afhankelijk van compressie in condensator.
Koelmiddel met minder compressie in condensator heeft bij expasie(decompressie) in verdamper ALTIJD een hogere T° dan bij hoge compressie uit condensator.
Hierdoor ligt koelgas T° in verdamper korter bij O C°
Ik hoop dat je nog kan volgen.
Bij volle werking WP zal T° van koelmiddel in verdamper verder van 0C° liggen .
k hoop dat je daar mee akkoord bent.
besluit:
De beste COP bij vriesweer is dat koelmiddel T° in verdamper zo kort mogelijk bij de OC° ligt.
Door in deellast te werken zal het aanzuiggas uit verdamper gemakkelijker kunnen volgen in debiet.
En daarom is een modulerende WP in deellast bij vriesweer zuiniger.

60 Reacties

Reacties

afbeelding van PatrickM
30/12/2013 - 09:13

Voor mij mag Chris eens uitleggen hoe het koelmiddel van 0° Celsius nog energie uit de buitenomgeving kan opnemen als het buiten -10° Celsius is...

afbeelding van banned user
01/01/2014 - 20:51

Vorige post is  een vb. bij vriesweer.
De 0C° is een punt  om afgekoeld koelmiddel  in verdamper in verschil te meten van T° volle werking  vezus deellast.
Hoe hoger de T° in condensator hoe lager de T° in verdamper bij koelgascompressie.
En zal T° overdracht (verdamper/buitenlucht) bij vollewerking slechter werken dan in deellast
 +T°  in (condensor )beinvloed altijd de  - T° (verdamper ) bij samendrukken van koelgas.

ps. perslucht comprimeren  tot 10 bar geeft hogere T° dan perslucht  tot 3 bar.

perslucht decomprimeren van 10bar is in T° veel lager dan decomprimeren perslucht  3Bar.

 

 

afbeelding van Lacroix
01/01/2014 - 20:56

Chris, ga toch eerst eens de Carnotcyclus bestuderen voordat je nog verder gaat met deze onzin. Nogmaals, dit slaat werkelijk nergens op. Maar blijkbaar wil of kan dit niet tot je doordringen.

afbeelding van banned user
01/01/2014 - 21:07

"""Carnotcyclus bestuderen"""

Dat is een goede , ik had niets anders verwacht van u .

Ik ben al blij voor u dat je het kan spellen.

afbeelding van Lacroix
01/01/2014 - 21:16

Ja Chris, nu ga je op de man spelen. Kom toch gewoon met cijfers. Snoer me de mond met keiharde, onweerlegbare bewijzen. Ik daag je uit maar je blijft om de pot draaien. Zoals je al zo vaak gedaan hebt.

afbeelding van Yannick Willox
30/12/2013 - 11:05

In de andere vraagstaart werd geschermd met gegevens van heliotherm.

Wel, als je die correct leest, zal je zien dat de niet modulerende versies de ONDERgrens van de COP van de modulerende versies halen.

Maw, de cop van bijv 4,2 is voor het max vermogen van de modulerende versie = het nominaal vermogen van de standaard versie.

De cop van 4,4 is dan toch duidelijk voor een lagere modulatie.

Daarbij komt dan nog veel minder startstop cyclussen, doordat de wp haar vermogen aanpast aan de warmtevraag.

Als iemand mij kan uitleggern waarom Heliotherm modulerende warmtepompen maakt die bij vol vermogen een cop halen die 5% beter is dan hun standaard modellen, altijd welkom. Dat zou impliceren dat hun  "gewone" modellen  moedwillig kreupel zijn.

afbeelding van walter-8
30/12/2013 - 11:52

Hallo Yannick,

Waaruit besluit je dat de cop hoger is in de lage modulatie?
In het beetje documentatie op hun website geven ze vermogen bv 4-12kw en cop 4,9-5,0. Mijn interpretatie is dat de hoogte cop hoort bij het hoogste vermogen (het eerste cijfer hoort bij het eerst vermelde.vermogen). Beide waarde zijn nog net iets hoger dan de niet modulerende versie.
Nu verschillen zijn sowieso niet groot.

Walter

afbeelding van brother paul
30/12/2013 - 13:16

walter, volgens mij verbruikt het moduleren bvb 1-5% meer, door conversieverliezen als gevolg van die modulatie. Spreek mij tegen als dit onjuist is.

Maar, volgens mij zit het 'modulerende' effect aanwezig gedurende ongeveer 80% van de tijd tussen -5° - 15°  Die modulatie betekent volgens mij dat je trager pompt, en bv b 35% van uw capaciteit, waarmee je bereikt dat het gas trager comprimeert, dus trager opstapelt als gecomprimeerd gas buiten. En dus dat uw verdamper buiten minder last heeft van bevriezen en minder ontdooicyclussen nodig heeft; dat is volgens mij het hoofdeffect ? Minder ontdooien is minder energieverliezen... dus een hogere COP.

spreek mij maar tegen .

 

afbeelding van walter-8
30/12/2013 - 14:53

Chris,

als je in deze vraagstaart terecht komt,  eerste is idd dat je moet uitleggen hoe je uit een verdamper een temperatuur krijg hoger dan de omgevingslucht. 

Dat kan volgens de bestaande fysica niet.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_wet_van_de_thermodynamica

De tweede hoofdwet zet dat je geen energie kan overdragen van een lage temperatuur naar een hoge temperatuur zonder arbeid toe te voegen.  En in de verdamper wordt er geen arbeid geleverd (de compressor bv levert wel arbeid die kan wel iets naar een hogere temperatuur brengen).

Walter

afbeelding van walter-8
30/12/2013 - 15:14

Als een modulerende warmtepomp (merkelijk) zuiniger is in lage modulatie, dan zou het bv best om sanitair warm water te maken in lage modulatie modus.  Dat duurt dan wat langer, maar als het zuiniger kan is dat vermoedelijk niet erg.

Dus maken modulerende warmtepompen SWW in lage modulatie modus of in nominaal vermogen?  Of kan je dat instellen?

Walter

afbeelding van Molenman
30/12/2013 - 18:58

Beste koeltechniekers,

 

Als gewezen ontwerper van industriële koelinstallaties bevestig ik U allen dat de COP wel degelijk zal stijgen als een compressor op deellast draait.

Hier de redenen :

- minder wrijvingsverliezen (zijn kwadratisch met de massastroom van het koelmiddel) ter hoogte van de compressor

- een kleiner verschil tussen de buitentemperatuur en de verdampingtemperatuur voor een gegeven warmtewisselaar

- een kleiner verschil tussen de binnentemperatuur en de condensatietemperatuur

 

Een voorbeeld : buitentemperatuur 0°C - binnetemperatuur 21°C

Bij vollast zal de verdampingstemperatuur van het koelmiddel bv. -10°C zijn en de condensatietemperatuur bv. 31°C

Delta T (of delta P zoals je wil) zal dan 41°C zijn voor de compressor

Bij 50% deellast zal de verdampingstemperatuur van het koelmiddel -5°C zijn en de condensatietemperatuur bv. 26°C

Delta T (of delta P zoals je wil) zal dan 31°C zijn voor de compressor

 

Hoe kleiner deze delta T (of delta P zoals je wil) hoe hoger de COP waarde van de installatie zal zijn.

Jammer genoeg heb je dus betere COP bij kleinere afgegeven vermogens (tussenseizoenen).  Een warmtepomp lucht/lucht zal dus in de meeste gevallen op deellast draaien en enkel op vollast als het buiten bv. -5°C is.  Overdag altijd een betere COP dan 's nachts dus als je een hoge gemiddelde COP wenst na te streven => beter overdag verwarmen dan 's nachts.  Overdag is er ook meer zonne- en windenergie beschikbaar op het electriciteitsnet.

 

Dit gezegd zijnde,

 

een gediplomeerd koeltechnieker

 

 

 

afbeelding van Lacroix
01/01/2014 - 17:36

Molenman,

Ik volg je in je redenering, maar ik vind toch dat je nogal licht over de verschillende factoren die invloed op de COP (en zeker SPF) hebben. Om zo uit je mouw die verschillende getallen te schudden, vind ik nogal kort door de bocht. Zo stel je dat bij vollast je zou verdampen op -10 en bij deellast -5 (bij 0° buiten). Waar baseer jij je op? Dit zijn louter veronderstelde waardes. Je houdt bijvoorbeeld geen rekening met de dimensionering van de verdamper, ventilatorsnelheid, verliezen in omvormer en motor. Hetzelfde voor de condensor. Op wat baseer jij je om te zeggen dat de condensatietemperatuur hoger gaat liggen? Condensatietemperatuur hangt ook weer af van dimensionering verdamper, debiet en luchttemperatuurt. Ik twijfel niet aan je kennis, maar ik durf toch niet zeggen: SPF is hoger, gelijk of lager bij deellast. Daar wil ik graag cijfers van zien. Van COP (opgegeven door fabrikant) en van SPF (door metingen op bestaande installatie's).

Dus, voornamelijk aan Chris, waar blijven die cijfers. Maak die stelling hard.

Een ervaren technicus warmtepompen

afbeelding van Molenman
02/01/2014 - 17:54

Lacroix,

 

Meten is weten zeker.  De constructeurs zullen je geen technische details overmaken van hun apparatuur zoals jij deze vraagt.  Zelf meten (of laten meten door iemand die zijn eindwerk moet maken)(of laten meten door testaankoop) is de boodschap.  Eenvoudig is dit niet daar je veel variabelen hebt.  Ik kan je alvast zeggen dat ik tot op heden tevreden ben van mijn investering.  Ik laat nog in het midden wat de COP's zullen zijn na x jaren dienst of na y opgenomen kWh elektrisch (maat voor de slijtage van de compressor).

 

afbeelding van Lacroix
02/01/2014 - 20:16

Je zou het inderdaad moeten meten. Maar dit is niet eenvoudig, juist vanwege die variabelen. De enige meting die juist zou zijn, is volgens de norm, maar dan met de compressor (en eventueel de binnenunit) in deellast, maar met vaste waardes voor buiten en binnenlucht. Wat slijtage betreft, kan je je misschien ook nog vragen stellen bij deellast. Krijgt de compressor genoeg olie op lage toeren? Fabrikanten geven deze informatie inderdaad niet vrij. Cijfers over deellast zijn onvindbaar. Maar of de cop/spf in deellast niet significant gaat afwijken van de normwaarde is eigenlijk niet belangrijk. Het systeem voldoet zoals je zelf aangeeft.

afbeelding van Molenman
30/12/2013 - 18:58

Beste koeltechniekers,

 

Als gewezen ontwerper van industriële koelinstallaties bevestig ik U allen dat de COP wel degelijk zal stijgen als een compressor op deellast draait.

Hier de redenen :

- minder wrijvingsverliezen (zijn kwadratisch met de massastroom van het koelmiddel) ter hoogte van de compressor

- een kleiner verschil tussen de buitentemperatuur en de verdampingtemperatuur voor een gegeven warmtewisselaar

- een kleiner verschil tussen de binnentemperatuur en de condensatietemperatuur

 

Een voorbeeld : buitentemperatuur 0°C - binnetemperatuur 21°C

Bij vollast zal de verdampingstemperatuur van het koelmiddel bv. -10°C zijn en de condensatietemperatuur bv. 31°C

Delta T (of delta P zoals je wil) zal dan 41°C zijn voor de compressor

Bij 50% deellast zal de verdampingstemperatuur van het koelmiddel -5°C zijn en de condensatietemperatuur bv. 26°C

Delta T (of delta P zoals je wil) zal dan 31°C zijn voor de compressor

 

Hoe kleiner deze delta T (of delta P zoals je wil) hoe hoger de COP waarde van de installatie zal zijn.

Jammer genoeg heb je dus betere COP bij kleinere afgegeven vermogens (tussenseizoenen).  Een warmtepomp lucht/lucht zal dus in de meeste gevallen op deellast draaien en enkel op vollast als het buiten bv. -5°C is.  Overdag altijd een betere COP dan 's nachts dus als je een hoge gemiddelde COP wenst na te streven => beter overdag verwarmen dan 's nachts.  Overdag is er ook meer zonne- en windenergie beschikbaar op het electriciteitsnet.

 

Dit gezegd zijnde,

 

een gediplomeerd koeltechnieker

 

 

 

afbeelding van banned user
01/01/2014 - 20:42

Dank u , Molenman .

Komt overéén met wat ik al dagen probeer te verkondigen.

Enkel u legt het beter uit.

U schrijft :

  ""Jammer genoeg heb je dus betere COP bij kleinere afgegeven vermogens""

De echte reden was dat binnenunit altijd in stille modus (50% van stand 1) kon draaien  met overgedimensoneerde WP

Daarom werkt onze  overgedimensioneerde WP L/L altijd  modulerende in deellast.

Door het 30% à 50%  minder vermogens afgifte krijgt WP een beter COP dan bij 100% vermogens afgifte.

Wat zich duidelijk vetaald in verbruik.

Enkel ik krijg het bij sommige er niet in of willen het niet aannemen.

 

 

 

afbeelding van Lacroix
01/01/2014 - 20:52

Cijfers, ik wil cijfers zien. En die komen er maar niet. Laat gewoon bewijzen zien. Waar zijn ze? Op deze manier kan je alles bewijzen. Jou beweringen komen op deze manier niet verder dan een promopraatje van een fabrikant.

afbeelding van banned user
01/01/2014 - 21:02

Zelfs als iemand met kennis dit komt staven .

Sorry, u vragen zijn passé

Enkel nog de beste wensen.

 

 

afbeelding van walter-8
01/01/2014 - 20:54

Chris
Welke.warmtepomp heb jij staan?
Walter

afbeelding van banned user
01/01/2014 - 21:21

Samsung Jungfrau

6KW (1,2kw-7,5kw)

afbeelding van walter-8
02/01/2014 - 23:13

Chris,
Ik heb eens vlug die handleiding eens bekeken. Waar en hoe zie je dat het gestel in deellast draait. Geeft het daar gegevens over? En kan je dat instellen?
Walter

afbeelding van banned user
03/01/2014 - 08:42

Bekeken?? moet je lezen en begrijpen

afbeelding van walter-8
03/01/2014 - 08:51

En waar stel jij dan deellast in? Ik zie.nergens info daarover in de handleiding. En veel valt er.niet te begrijpen in de handleiding. Ik vind ook geen info over de weergave van deellast werking.

Walter

afbeelding van brother paul
03/01/2014 - 11:56

een WP die deellast functioneert, doet dat toch vanzelf ?

afbeelding van walter-8
03/01/2014 - 15:15

ik zou verwachten dat deellast sturing idd automatisch is, maar uit de uitleg van chris versta ik dat hij dat kan forceren.

Walter

afbeelding van brother paul
02/01/2014 - 08:18

Chris

 

het enige dat niet kan volgens mij, is dat uw WP bij -10° blijft draaien op deellast. Volgens mij zit jij dan pellets te verbranden

afbeelding van banned user
02/01/2014 - 16:46

Ja, Paul maar ik ben dan ook een buitenbeentje.

Niemand hoeft mijn werkwijze te volgen .

Ik heb in het verleden al aangegeven dat ik primair en secundair verwarm beide in deellast .

Ik vul met WP L/L enkel 6 à 7 C° aan wat in deellast bij -8C° perfect werkt. (vorige winter)

Cv gas installatie werkt onafhankelijk (24 u) en kan nergens beinvloed worden van binnen uit , geeft continu 15C° in woning.

Zowel bij 10C  als bij -10C (die stook lijn word geregeld door buiten T°)

Wp zou bij -10  harder  werken dan bij +10 B T° om de nodige thermische energie ( 6C°) in woning aan te vullen .

Ik heb mijn dag verbruiken bij gehouden van heel de winter .

bij +7 C°  verbruikt Wp in deellast modulerend op stille modus +- 0.60   à   0, 65 KWh

bij - 8 C°  verbruikt Wp in deellast modulerend op stillemodus  +-0, 95  à    1   KWh

Gas verbruik stijgt bij - 8 C°+-50 %  het verbruik van WP bij - 8 C° zou ook 50% meer thermische energie moeten leveren.

 + 7C°  heeft WP 0,65 kwh x COP 3,5 = 2,27 kwh

 -8 C°  heeft WP 1 kwh  X COP 3,5  = 3,5 KWH hier geeft WP ook 50% meer thermisch energie.

Daaruit kan je besluiten dat WP L/L in deellast /modulerend op stille modus bij vries T° zijn COP behoud

afbeelding van PatrickM
02/01/2014 - 18:22

Het was te denken dat er weer een kromme chris.carisfire-redenering achterzat.

 

Chris, je hebt dan misschien wel gemeten hoeveel uw WP verbruikt, je hebt NIET gemeten hoeveel energie ze levert, die schat je maar, en zelfs met de natte vinger. Eerst neem je aan dat de cop 3.5 is bij -8°c, daaruit reken je wat, en daaruit besluit je dan dat de cop 3.5 moet zijn, dat is gewoon wetenschappelijke en technische onzin.

 

Het is evenzeer wetenschappelijk oncorrect van victory te kraaien omdat 1 persoon je gelijk geeft, we wachten nog steeds op cijfers, correcte cijfers.

 

En stel zelfs dan nog dat je gelijk hebt, wat probeer je daar dan mee te bereiken, dat iedereen maar zo dom moet zijn om 2 overgedimensioneerde verwarmingssystemen te installeren zoals jij? Het enige wat je daarmee realiseert is dat je een deel van je verwarmingskosten betaalt met de pv-subsidies, en ik ben nog niet zeker of je er aan het einde van de rit nog iets aan over houdt.

 

afbeelding van banned user
02/01/2014 - 19:15

 

""dat de cop 3.5 is bij -8°c, daaruit reken je wat, en daaruit besluit je dan dat de cop 3.5 moet zijn, dat is gewoon wetenschappelijke en technische onzin.""

Meer zal het zeker niet zijn , maar minder ? Ik heb die thermische energie wel nodig om mijn woning op T° te houden.

Het warmteverlies is bij -8C° toch wel meer dan bij +7C°

Ik heb natuurlijk een theoretisch COP berekend aan de hand van energie die ik in woning verbruik.

Als CV gas +-50% meer verbruikt om woning op 15C° te houden  bij -8C BT° dan bij +7 C°BT°

Zou WP ook 50% meer rendement  moeten maken  om de  6C° aan te vullen.

En dat klopt , en kan enkel met COP 3,5 of leefruimte zou in T° zakken.

 

""iedereen maar zo dom moet zijn om 2 overgedimensioneerde verwarmingssystemen""

Daarom hebben er veel een te zware hout-of pelletkachel staan waardoor cv uitvalt (weg comfort)

Cv juist afgesteld en kleine hout-of pelletkachel is de boodschap.

Mijn overgedimensioneerde WP leverd ook maar kleine hoeveelheid energie , boven 10C BT°  zetten wij CV af en werkt er op badkamer een IR straler en WP L/L de leefruimte

Over wat ik uitspaar en er aan verdien spreek ik mij niet uit, heeft niets met deellast te maken.

 

 

 

 

 

afbeelding van walter-8
02/01/2014 - 23:19

Meten is weten....
Heb je je een energiemeter aan de warmtepomp en unit hangen?

De specs van het toestel geven grof de debieten van de luchtverplaatsing. Als je de temperatuur voor en na binnenunit meet kan je een slag slaan naar het afgegeven vermogen.
Maar met een zeer grote foutenmarge...

Walter

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.