weigering bouwvergunning | Ecobouwers.be

U bent hier

weigering bouwvergunning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van pierre-6
19/11/2007 - 16:51

Ik ben geïnteresseerd in het plaatsen van fotovoltaïsche collectoren
(2,5KwPiek vermogen).

Ik heb me goed geïnformeerd en ben dan naar de gemeente gegaan voor een bouwvergunning.

De gemeentelijke ambtenaar heeft me de aangevraagde bouwvergunning geweigerd doordat er in onze deelgemeente Kanne een BPA is gestemd op 30 mei 2006. Dit BPA, MB dd 2006-05-30, nr RP 9.90/73066/020.1 laat het wijzigen van een dakconstructie niet toe, hieronder valt ook enkele plaatsen van fotovoltaïsche collectoren (volgens de ambtenaar) indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Mijn vraag:

Kan men hiertegen procederen?
Volgens mijn berekeningen verlies over een periode van 20 jaar € 10.000
Ik kan met 2,5KwkPiek ongeveer 50% van mijn elektrisch verbruik zelf produceren.
Ik ben in beroep gegaan bij de Bestendige Deputatie, zij volgen gewoon het advies van de gemeente.
Graag jullie mening.

51 Reacties

Reacties

afbeelding van walter-12
19/11/2007 - 17:57

Je zal toch het volledige BPA moeten weergeven opdat er hier op gereageerd kan worden.
Wat is de oa reden van het PBA?

Walter

afbeelding van walter-12
19/11/2007 - 17:59

Als je in beroep gaat moet je een goede argumentatie naar voor brengen. Wat heb je als argumenten gebruikt?

Walter

afbeelding van lucvt
19/11/2007 - 20:29

Misschien kan het inbouwen van de PV-panelen in het dakoppervlak aanvaard worden?
Dit is esthetischer dan opbouw. Helaas moet je rekenen op een supplement van zo'n 50 euro per paneel en de opbrengst zal bij warm weer minder zijn.

Sommige merken verkopen hun paneelomlijstingen in meerdere kleuren. Mijn Sanyo's 215-HIT zijn vandaag geleverd en ze hebben zwarte lijsten en hebben eerder zwarte cellen in plaats van de gebruikelijke blauwe. Ze vallen dus op een zwart dak minder op dan die met grijze omlijstingen. Ze zijn ook maar 3,5cm dik en dit lijkt minder bruusk. (Nu hoop ik dat het vlug droog en kalm weer wordt, zodat ze die kunnen plaatsen.)

Ik heb die uiterlijke kenmerken aan de gemeente in een begeleidende brief medegedeeld en hen bij voorbaat bedankt voor het steunen van hernieuwbare energie.
Ook een mooi uitgelijnd plan kan wonderen doen.
Een installateur uit de zelfde gemeente nemen zou ook kunnen helpen. Burgemeesters zijn immers ook bekommerd om de werkgelegenheid.

(Indertijd waren er gemeenten die satelietschotels om dezelfde reden verboden. De EG heeft echter deze regel tegengesproken, zodat iedereen nu een schotel mag plaatsen.)

Blijven proberen. Communicatie helpt of de burgemeester aanspreken.

afbeelding van hans-23
19/11/2007 - 20:30

Ik zou dit probleem rechtstreeks voorleggen aan de verantwoordelijke minister Van Mechelen via zijn website van ruitelijke ordening. In 2006 werd reeds een parlementaire vraag aan dezelfe minister gesteld inzake bouwvergunning en gevelisolatie waarin uitdrukkelijk gesteld werd dat de desbetreffende stedebouwkundige diensten zich soepel dienen op te stellen en dat de burger in geen geval ontmoedigd mag worden om energiebesparende werken uit te voeren.

afbeelding van siegfried
20/11/2007 - 08:58

Hans,
Heb je daar dan ook bericht van terug gehad? Ik zit zo'n beetje met hetzelffde probleem met de gevelisolatie. Alles aangevraagd wat mag en wat niet, maar ik krijg er geen gehoor. Zou dus wel helpen als de minister hier een uitspraak over heeft gedaan.

Bedankt alvast voor de info,

Siegfried

afbeelding van stefan-14
20/11/2007 - 09:48

is het niet zo dat PV-panelen vrijgesteld zijn van bouwvergunning indien minder dan 20% van totale dakoppervlakte?

Stefan

afbeelding van walter-12
20/11/2007 - 10:39

is het niet zo dat PV-panelen vrijgesteld zijn van bouwvergunning indien minder dan 20% van totale dakoppervlakte?
=> behalve bij 'speciale' BPA's.....

afbeelding van hendrik de corte
20/11/2007 - 12:15

Voor alle duidelijkheid vooraf: ik ben zelf ook (onder meer) gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Pierre

Je uiteenzetting is me niet duidelijk:
- Heb je een officiële stedenbouwkundige aanvraag ingediend? (je spreekt van een weigering door de ambtenaar, dat klinkt alsof je het alleen mondeling gevraagd hebt, uiteindelijk weigert niet de ambtenaar maar het college van burgemeester en schepenen).
- Heb je een officieel beroep ingediend bij de Depuatie?
- Wat staat er letterlijk in het BPA?
- Wat staat er letterlijk in de weigering van het college en in de weigering van de deputatie?
- Zijn er nog andere ruimtelijke gegevens relevant (gelegen in verkaveling, datum? gelegen in beschermd dorpsgezicht? ...)

In het algemeen toch enkele zaken op een rijtje:
- Plaatsen van zonnepanelen in het dakvlak is vrijgesteld van vergunning tot een maximum van 20 % van het dakvlak van een vergund gebouw voor zover niet strijdig met de voorschriften van (onder meer) een BPA. Als het plaatsen van panelen inderdaad strijdig is met het BPA dan ben je geen stap vooruit.
- Een BPA is een gemeentelijk planningsinstrument. Het heeft dus geen zin een "oplossing" te verwachten van de minister.

Ik zou hier nog enkele dingen kunnen zeggen maar eerst graag antwoord op de vragen. Zoniet kunnen alle beschouwingen irrelevant blijken te zijn.

groeten
rik

afbeelding van gunter
20/11/2007 - 12:42

Wij zijn ooit naar een stuk grond gaan kijken en in de stedenbouwkundige voorschriften stond dat het verboden was om dakvensters te plaatsen (omwille van privacy). In een moeite werden de PV-panelen en dergelijke ook verboden om het zicht in de wijk gelijkvormig te houden.

Ik heb mij niet verder bevraagd, maar als je weet dat er dergelijke voorschriften zijn, moet je je daar aan houden. De situatie is natuurlijk anders bij een BPA, omdat dit een wijziging achteraf is.

afbeelding van hendrik de corte
20/11/2007 - 17:00

Pierre

Dit is al iets duidelijker.
Het BPA moet je niet zoeken in het Staatsblad (daar staat alleen in één zinnetje de goedkeuring vermeld) maar in het gemeentehuis. De BPA's zijn daar ter inzage. Men kan dat niet weigeren. Wellicht kan je zelfs op eenvoudig verzoek een kopietje van de voorschriften krijgen.

Je antwoord niet rechtstreeks op mijn vraag of jouw woning in een beschermd dorpsgezicht is gelegen. Je spreekt over een veertigtal beschermde gebouwen. Een beschermd dorpsgezicht is echter iets anders, het kan letterlijk een heel dorp omvatten, eventuele recente gebouwen inbegrepen.
Het antwoord kun je terugvinden op het bovenste deel van de weigering van de vergunning (het zogenaamde "overwegend gedeelte" nog voor het besluit).
Kijk ook eens of er een advies van de afdeling Onroerend Erfgoed is vermeld.

Ik vermoed dat de reden van de weigering toch heel wat uitgebreider is vermeld dan je hier summier weergeeft?

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
22/11/2007 - 06:44

Pierre

Als artikel 3, 3° van de voorschriften van het BPA werkelijk stelt (dat kun je nagaan op het gemeentehuis) dat technische installaties enkel mogen geplaatst worden in een dakvlak niet zichtbaar van op de openbare weg dan is de weigering normaal en is daar niet onmiddellijk iets aan te doen.

In het nieuwere deel van Kanne zal er geen BPA zijn of een ander BPA waar dit voorschrift niet geldt.

Een BPA blijft geldig tot het gewijzigd wordt. Het initiatief daarvoor ligt bij de gemeente. De kans dat dit op korte termijn gebeurt voor zo een recent BPA is wellicht niet groot.
Ik ken natuurlijk de achtergrond niet van de beslissing om dit voorschrift in het BPA te zetten maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met het "karakter" van het dorp, ongeacht of dat nu een beschermd dorpszicht is of niet.

Het zijn vijgen na Pasen maar je had moeten reageren tijdens het openbaar onderzoek dat voorafging aan de goedkeuring van het BPA.

Dat is dan ook de enige tip die ik aan alle lezers hier kan meegeven. Als er een openbaar onderzoek is over een BPA waar je woont en/of eigendom hebt, is het altijd de moeite om het ontwerp een goed te gaan bekijken.

groeten
rik

PS Je opmerking over schotelantennes: die zijn volgens het BPA niet algemeen verboden, net als zonnepanelen trouwens. Ze mogen echter niet zichtbaar zijn vanaf de straat.
Pech natuurlijk dat de zon net aan de verkeerde kant zit.

Wat betreft je allereerste vraag over mogelijke schadevergoeding: niet aan beginnen. Je haalt het nooit.

afbeelding van lucvt
22/11/2007 - 16:15

Kleine bedenking: Bepaalt de gemeente ook waaruit het dakvlak zelf moet bestaan?

Als je nu eens een volledig dakvlak uit zonnepanelen plaatst?
Er zijn wel huizen met zinken dakplaten, met keramische of betonnen pannen, met golfplaten,...waarom dan niet met zonnepanelen?

afbeelding van wim-40
22/11/2007 - 16:53
Wim

Wij hebben in 1985 onze woning gebouwd en verwarmen deze met electrische accumulatiekachels op nachttarief.

In 2004 hebben wij een aanvraag gedaan voor het plaasten van fotovoltaïsche panelen, het ging hier met een oppervlakte van 32 m2, met de nodige formulieren ben ik ook naar onze gemeente gegaan en enkele weken later kreeg ik eveneens een bericht dat ik dit niet mocht plaatsen op mijn dak.

Ik ben daarna naar de bevoegde minister gestapt waar ik naar mijn mening dacht dat hij mij zou kunnen helpen hierbij.

Ik haalde hier echter niets mee uit, hij gaf mij de raad toch nog eens te praten met de bevoegde personen van de gemeent waarin ik woon.

Dus na heel wat heen en weer geloopt, en van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, heb ik nog steeds geen vergunning vr het plaatsen van deze panelen.

Ik heb dan deze panelen laten plaatsen zonder vergunning en tot op heden liggen deze er nog steeds op, maar mijn electrische energie rekening is serieus verminderd.

afbeelding van walter-12
22/11/2007 - 17:01

mmm Wim,

zelf zou ik dat geld geinvesteerd hebben in een betere verwarmingsinstallatie ipv die accumulatoren. Dat zou veel milieuvriendelijker geweest zijn.
En hoeveel is je verbruik nu verminderd?

Walter

afbeelding van hendrik de corte
22/11/2007 - 17:14

Luc en anderen

Elk BPA bepaalt welke dakmaterialen zijn toegelaten.
Behalve bij nieuwe BPA's waar wij (ik bedoel in onze gemeente) thans expliciet bepalen dat zonnepanalen wel mogen, zal het voorgeschreven dakmateriaal altijd uit iets anders bestaan.

Wij argumenteren dan in de vergunning waarom wij toch vergunnen.
Maar als expliciet in een verkavelingsvergunning of een BPA staat dat het niet kan, dan kan het niet, dat is duidelijk.

Je kunt de ene aanvraag en dus ook de ene vergunning/weigering niet met de andere vergelijken.
Er is zoveel verschil: ligt het in een BPA,in een verkaveling, in woongebied (welk type?), op een zonevreemde gebouw?
Dan zijn er nog de omgevingsfactoren, in het bijzonder de ligging op of tussen waardevolle historische gebouwen.

Ik vind het niet abnormaal dat in bepaalde delen van steden en dorpen zonnepanelen niet toegelaten worden.

We weten allemaal dat heel wat overtredingen niet vervolgd worden (daarom hoef je nog niet op het forum te verkondigen dat je het gedaan hebt). Dat is een risico dat je zelf moet inschatten.
Maar er zullen omstandigheden waarin je eerlijk zult moeten toegeven dat zonnepanelen niet op hun plaats zijn.
Gelukkig zijn er nog andere manieren om te investeren in energiebesparing, niet?

groeten
rik

afbeelding van wim-40
22/11/2007 - 17:32
wim

je moet ongeveer tellen dat 1m2 aan panelen ongeveer iets meer dan 100 KW opbrengt per jaar. Zodus 32m2 is ongeveer een 3200 KW op jaarbasis dat ik minder verbruik.

Indien je weet dat ik ongeveer een 4000 KW op dagtarief gebruikt per jaar en ongeveer een 19000 KW op nachttarief, dus ik verbruik ongeveer een 14% a 15% minder.

Mijn verbruik zal misschien aan de hoge kant liggen, maar wij hebben alles op electriciteit, boiler, verwarming enz...

mvg wim

afbeelding van wim-40
22/11/2007 - 17:41
wim

beste rik,

Je uitleg over waar je wel of niet de panelen mag plaatsen is zo zinsloos.

Je doet mij denken aan die ambtenaar die ik voor mij had staan toen ik mijn aanvraag deed voor mijn panelen (heel veel praat en weinig resultaat). Vind dit wel spijtig.

wim

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/11/2007 - 18:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Wij gaan vrees ik een gelijkaardige situatie voorhebben. Heb speciaal het dak van ons huis zo gericht zodat we er later een zonneboiler en fotovoltarische panelen op kunnen plaatsen. Nu voordat we ons huis kunnen bouwen moeten we eerst onze grond volledig kaalkappen (--> boscompensatie).
Maar blijkbaar heeft bos en groen een goedkeuring gegeven mits het laten staan van een aantal bomen.
Maar als deze bomen juist staan in het zuiden waar ik de zonneboiler e.d. wil plaatsen dan hebben ze ons toch voor domme feit gesteld.
Enerzijds omdat we compensatie gaan moeten betalen voor volledige kaalkap, maar toch moeten we een aantal bomen laten staan.
Anderzijds belemmeren die bomen de goede werking van de zonne boiler en panelen, waarbij we veel meer CO2 gaan uitstoten dan de bomen zullen opvangen denk ik.

enfn, nog even wachten volgende week gaan we naar het gemeentehuis om dit op te klaren

afbeelding van wim-40
22/11/2007 - 18:33
Wim

Beste steff,

Ik hoop voor jou dat je een positief antwoord krijgt, zodat je toch een optemaal gebruik kan maken van je fotovoltairische panelen, en anders doe je zoals ik en zovelen andere, wet kan je steeds omzeilen.

Veel succes gewenst.

afbeelding van geert-56
22/11/2007 - 18:33

is er geen optie om panelen op een track systeem te zitten op een paal lijk ik,alles werd hier goedgekeurd omdat mijn huis aan de straatkant ook nie zo zicht was met zonnepanelen. daarmee dat stedebouw het argument weergaf dat dit wel moogt.

Op een paal met zonnepanelen is altijd een bouwvergunning nodig....

trouwens weet niet in welke omstandigheden u woont uiteraard maar ik heb veel grond en oost -west is volledig open en op een paal toch meer rendement dan een vast systeem.

allee hopend dat alles bij u opgelost wordt.Denk dat iedere gemeente toch een beetje toleranties

moet geven voor het milieu.

Veel succes

afbeelding van pierre-6
22/11/2007 - 22:44

Alles mooi en wel, ik heb gebouwd in 1990, het dak zo gericht dat ik volle nut van de zon kon gebruiken.
In 2006 wordt er een BPA opgesteld, waar ik trouwens niets van afwist, hoe kon ik dan daartegen reageren?
Nu 17 jaar later kan ik het me permiteren om PV-installatie te plaatsen, (een zonnepaneel voor warm water ligt er al 5 jaar) en maakt een BPA het niet meer mogelijk en dan maar reclameren dat we te veel vervuilen. (Ik probeer zoveel als kan te bezuinigen, ik rij 6000Km per jaar per fiets naar het werk - tuinier biologisch - geen groenafval - 6 vuilniszakken per jaar!)

afbeelding van hendrik de corte
23/11/2007 - 07:19

Wim

Ik ga aan dat "zinloos" van jou niet veel woorden vuilmaken.
Ik heb alleen geprobeerd een aantal zaken wat te verklaren en te duiden gezien het voor Pierre blijkbaar absoluut onduidelijk was.
Het is niet aan mij om de situatie in andere gemeenten te verdedigen. Nog eens: de situaties zijn zo verschillend dat je ze één per één moet bekijken.
Ondanks alles pleit ik toch voor wat respect voor "de ruimtelijke ordening". Niet alleen energiebesparing heeft te maken met milieu.
Het lijkt me trouwens - ik dwaal misschien af - dat er in jouw situatie wel zinvoller manieren waren (en er nog steeds zijn) om wat te doen aan je elektriciteitsverbruik.
Voor Pierre ligt dit blijkbaar anders. Ik begrijp zijn frustratie. Het is - voor alle duidelijkheid - zelfs verre van zeker dat het BPA zou zijn aangepast had hij bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek (dat - ter verduidelijking Pierre - altijd aangekondigd moet worden in minstens 2 dag- of weekbladen en in iedere zichzelf respecterende gemeenten ook in het gemeentelijke infoblad en website wordt toegelicht).

Het is echter - laat mij dat nog meegeven - niet zo dat energiebesparing een argument is om stedenbouwkundig alles goed te keuren. Zo werkt het niet.
Ik heb trouwens nog mensen over de vloer gehad die in volle ernst en met even veel overtuiging ervoor kwamen pleiten dat we die bouwvergunning voor een villa in natuurgebied toch niet konden weigeren omdat de bouw in crisis was en de bouw van die villa zou zorgen voor de broodnodige werkgelegenheid. Deze anekdote alleen maar om de problematiek scherp te stellen.

Tot slot: hoewel mij in onze gemeente ook nogal wat historisch patrimonium hebben, zal over de hele gemeente bekeken minstens 95% van de daken in aanmerking komen voor de plaatsing van zonnepanelen.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 07:34
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Eventjes terzijde :
Dit voorbeeld illustreert dus perfekt de werking van het communisme : de arrogante almacht van de ambtenarij (die alles voor het zeggen heeft) versus de onmacht van de burger (die zelfs aan zijn eigen dak niets meer te zeggen heeft). Ook leuk om te zien hoe men elke verantwoordelijkheid van zich afschuift, de term "overwegende dat" komt 11 keren in de tekst voor.

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
23/11/2007 - 07:49

Pierre

Het is moeilijk voor me om een aantal zaken "van op afstand" in te schatten.
Ik kan je alleen tips geven hoe ik het zou aanpakken:
1) Ga naar het gemeentehuis en kijk na hoe dat voorschrift precies is geformuleerd. Pas dan kun je een uitweg zoeken. Maar de kans dat die onmiddellijke uitweg bestaat, lijkt klein.

2) Vraag uitleg over het "waarom" van dit voorschrift. Is het echt bedoeld geweest om zonnepanelen te vermijden of is het algemeen bedoeld?

3) Vraag om dezelfde reden de "Memorie van toelichting" bij het BPA te mogen lezen (misschien heeft dat bij jullie een andere naam). Het gaat over een toelichtingsdocument.

4) Spreek de bevoegde schepen/burgemeester aan. Maak hun duidelijk dat je hoopt op een wijziging van het BPA omdat bv. jouw woning wel van recente datum is, enz ...

5) Schrijf een brief naar de gemeente met dezelfde vraag.

Kans is klein dat men speciaal voor jou het BPA wijzigt maar men kan het eventueel wel meenemen bij een wijziging om een andere reden. Het kan helpen als je gelijkgezinden vindt die mee aan de kar trekken.

6) Als je na onderzoek en gesprekken tot de conclusie zou komen dat er niets aan te doen is, eventueel zelfs dat je daarvoor begrip kunt opbrengen, steek dan je geld in andere energiebesparende maatregelen. Wellicht zijn die nog wel te vinden.

groeten
rik

afbeelding van stefan-14
23/11/2007 - 09:29

wat ik zou doen,

milieudienst betrekken, zij moeten zeker achter PV staan dus daar mogelijk een medestander in je "strijd"

maar dat betekend wel dat in jullie gemeente (ook andere) meer dan de helft geen PV kan plaatsen ? enkel op dak niet zichtbaar vanaf straat, maar PV op noord-oost, noord of noord-west haalt ook niets uit.

duidelijk weer 2 administraties die elkaar tegenspreken in hun besluiten.

Stefan

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 13:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

aan Hendrik

Ik probeer alles te doen voor mijn electriciteits verbruik naar beneden te krijgen, maar indien de ambtenaren tegen werken kan je er weinig aan doen en moet je de regels overtreden.

Ik kan je wel vertellen dat onze burgemeester (ex minister in de jaren negentig) een buiten verblijf heeft op ongeveer een 200 meter van bij mij, en hij heeft wel panelen op zijn dak liggen, zou toch graag eens willen weten of daar wel een bouwvergunning is voor afgegeven?

Ik heb hiervoor al verschillende emails gestuurd naar onze gemeente of ik daar een antwoord op kan krijgen, maar tot op heden heb ik nog steeds GEEN antwoord gehad.

Besluit
Kom als ambtenaartje mij niet vertellen wat ik mag, moet of kan doen om mijn verbruik naar beneden te krijgen als ambtenaren tegen werken.

afbeelding van hendrik de corte
23/11/2007 - 14:04

Stefan

Een BPA is per definitie voor een klein gedeelte van de gemeente opgemaakt. Waarschijnlijk staat dergelijke bepaling alleen in het BPA voor de oude dorpskern.

Wim
Als je eerst schrijft dat je zowat alles op elektriciteit hebt dan moet je achteraf niet zeggen dat je al doet wat kan om je elektriciteitsverbruik naar omlaag te krijgen.
Voor het geval je het niet wil begrijpen: om elektriciteit te maken is 2,5 tot 3 keer zoveel primaire energie nodig. Het ligt dan nogal voor de hand dat je veel kunt besparen door je elektrische verwarming en boiler te vervangen.
Voor het overige dacht ik dat het een ongeschreven regel is op dit forum dat je je gedacht mag zeggen en het niet met elkaar eens hoeft te zijn. Enige elementaire beleefdheidheid blijft wel gepast.

groeten
rik

afbeelding van walter-12
23/11/2007 - 14:10

Wim,

"Indien je weet dat ik ongeveer een 4000 KW op dagtarief gebruikt per jaar en ongeveer een 19000 KW op nachttarief, dus ik verbruik ongeveer een 14% a 15% minder.

Mijn verbruik zal misschien aan de hoge kant liggen, maar wij hebben alles op electriciteit, boiler, verwarming enz..."

Met je zonnepanelen heb je nu 15% minder vervuiling veroorzaakt. Met 'gewone' gas/mazout kon je 50 minder vervuiling veroorzaken. (1kWh gas/mazout is 3 keer minder schadelijk dan 1kW elektriciteit).

Walter

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 14:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste hendrik, wat betreft je eigen mening neer te schrijven, moet jij mij geen wet voor schrijven, een aantal berichten eerder heb jij mij gezegd dat ik niet op een openbaar forum moet vertellen dat ik de wet overtreed.

Maar zoals steeds mogen ambtenaren de kleine man aanpakken, zij mogen steeds wel andere hun mening opdragen, maar indien de kleine man dit doet....

Wat betreft mijn electriciteitsverbruik, begin jaren tachtig toen ik gebouwd heb, was er in mijn straat helemaal geen aardgas aanwezig en tot heden nog steeds niet, daar toen de mazoet heel duur stond en daar er toen nog geen sprake was van hoge redementsketels of condensatieketels, heb ik besloten om mijn woning te verwarmen met electriciteit, ik heb toen wel moeten voldoen aan heel strikte normen van isoleren, zo heb ik geisoleerd, in de kelder tegen het plafond een isolatie van 5 cm isomo P20, onder mijn vloer een dubbele isolatie van 2 keer 5cm P25 isomo, in de spouwmuur een isolatie van 3 cm stirofom platen, tegen al mijn plafonds een isolatie van 3 cm isomo, en mijn tegen mijn dak zit een isolatie van glaswol van 6 cm, tevens heb ik dubbel geisoleerd glas in al mijn ramen zitten, de dagkanten van mijn ramen zijn ook geisoleerd met losse isolatie zodat ik daar ook geen koude bruggen heb.

Ik denk dat er maar weinig woningen zijn die gebouwd zijn begin jaren tachtig en zo goed geisoleerd.

Ik heb helemaal geen schoorsteen in mijn woning, dus kan ik ook geen verwuiling maken, en ik heb een contract met mijn electriciteitsleverancier dat ik alleen maar groene electriciteit wil.

Ook wat betreft het gebruik van mijn water, ik heb een ondergrondse opvangput voor regenwater van 7500 liter dit wordt gebruikt voor het bad, douche, toilet, wasmachine. tevens wordt mijn vervuild water in een rietvijver gepompt zodat het op een natuurlijk manier kan gezuiverd worden en dan terug in de grond kan trekken achter mijn woning.

Ik denk dat ik al heel goed mijn best gedaan heb om mijn woning aan de normen van heden te voldoen.

Maar dat de ambtenaren het steeds ons zo moeilijk maken of een weigering geven om onze woning energie zuinig te maken, mag ook eens gezegd worden.

Laatste vraagje hendrik, ben je ook op de hoogte wat betreft compostmeesters???

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 16:06
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Wel daar zou de overheid eens werk van moeten maken om zonne-energie overal te laten toepassen.
En dit zolang er geen hinder is voor de omgeving...
Want groene energie is nodig, broodnodig!!

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.