weigering bouwvergunning | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

weigering bouwvergunning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van pierre-6
19/11/2007 - 16:51

Ik ben geïnteresseerd in het plaatsen van fotovoltaïsche collectoren
(2,5KwPiek vermogen).

Ik heb me goed geïnformeerd en ben dan naar de gemeente gegaan voor een bouwvergunning.

De gemeentelijke ambtenaar heeft me de aangevraagde bouwvergunning geweigerd doordat er in onze deelgemeente Kanne een BPA is gestemd op 30 mei 2006. Dit BPA, MB dd 2006-05-30, nr RP 9.90/73066/020.1 laat het wijzigen van een dakconstructie niet toe, hieronder valt ook enkele plaatsen van fotovoltaïsche collectoren (volgens de ambtenaar) indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Mijn vraag:

Kan men hiertegen procederen?
Volgens mijn berekeningen verlies over een periode van 20 jaar € 10.000
Ik kan met 2,5KwkPiek ongeveer 50% van mijn elektrisch verbruik zelf produceren.
Ik ben in beroep gegaan bij de Bestendige Deputatie, zij volgen gewoon het advies van de gemeente.
Graag jullie mening.

51 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
23/11/2007 - 17:37

Wim

Mijn uitspraak dat men niet op het forum moet vertellen dat men een bouwovertreding begaan heeft, is alleen bedoeld als algemene waarschuwing.
Hoewel veel overtredingen nooit worden geverbaliseerd bij gebrek aan actief opsporingsbeleid zijn de gevolgen voor wie toch tegen de lamp loopt niet van de poes.
Ik ben ongetwijfeld al veel meer dan jij in contact gekomen met mensen die in dat geval zijn en ik ken je zeggen: er zijn grote persoonlijke drama's bij. Misschien nog meer op psychologisch dan op financieel vlak.
Meer hoef je niet achter deze uitspraak te zoeken.

Ik vraag me nu natuurlijk af waarom je die vraag stelt over compostmeesters? Ja, natuurlijk ben ik op de hoogte.

Aan allen
In verband met "ambtenaren" moeten jullie wel beseffen wat de rol is van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Als er in een BPA staat dat iets niet toegelaten is dan moet hij dat in zijn advies toepassen. Anders doet hij zijn werk niet goed. Meer nog, hij kan zelf serieuze problemen krijgen.
Of hij dat voorschrift nu al dan niet goed vindt, speelt geen rol.
Ik kan aannemen dat er klachten kunnen zijn over een niet correcte werkwijze van een ambtenaar, maar je kunt het hem/haar niet kwalijk nemen als hij zijn werk wel correct doet, ook al staat het resultaat je niet aan.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 19:57
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hendrik je bent ambtenaar tot in de kist, steeds gelijk krijgen en het laatste woord hebben.

En hier ga ik het ermee laten, jij jou mening en ik de mijne.

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 20:10
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Wat een hulpvaardige mens hier al moet slikken....

afbeelding van guy-15
23/11/2007 - 20:20
Guy

100% akkoord met ship

kleintjes van je, Wimmeke... 'ikke en de rest kan stikke'

iemand die je probeert te helpen, beledigen en de grond in boren

zielig...

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 20:40
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Shiplover en Guy ook amtenaren misschien ?

afbeelding van edwardV
23/11/2007 - 20:47

WEL WEL WEL,

laat ons niet veralgemenen.

Je hebt goeie ambtenaren, en je hebt boosaardige ambtenaren. En Rik lijkt me best ok....

Je hebt goeie Wimmekes, en je hebt boosaardige Wimmekes...

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 21:12
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hallo iedereen,

Ik heb met volle aandacht dit forum gevolgd, en ik zou graag ook even een woordje plaatsen hierover.

Maar zoals ik het kon begrijpen, gaat het hierover weigering van een bouwaanvraag, en dhr Wim heeft hier zijn mening over gegeven hoe hij dit heeft opgelost.

Dhr De Corte, heeft daar blijkbaar problemen bij hoe dhr Wim dit heeft opgelost, en begint dan over het verbruik in de woning van dhr Wim.

Dit ligt volgens mij wel heel ver van elkaar, de weigering van een bouwaanvraag en het energie verbruik.

Mijnheer Wim, ik begrijp je frustratie indien je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar weet wel dat je niet alleen bent, wij zelf hebben dit ook meegemaakt en zoals zovelen belgen trekken wij onze plan, daarom leven wij ook in het apenland Belgie.

En wat de ambtenaren ook mogen zeggen 'DE BOOM IN DENK IK DAN'

MVG Drik Langens

afbeelding van stefan-14
23/11/2007 - 21:39

Hendrik,

heel kortzichtig, BPA zijn in verleden ook opgemaakt door dezelfde ambtenaren

en als overheid kan je ook BPA laten wijzigen !!!

Stefan

PS en zelf ben ik ook ambtenaar (niet in stedenbouw)

afbeelding van stefan-14
23/11/2007 - 21:46

Hendrik,

heel kortzichtig, BPA zijn in verleden ook opgemaakt door dezelfde ambtenaren

en als overheid kan je ook BPA laten wijzigen !!!

Stefan

PS en zelf ben ik ook ambtenaar (niet in stedenbouw)

afbeelding van willy-16
23/11/2007 - 22:38

Hendrik de corte je zegt dat je ambtenaar bent en met bouwaanvragen bezig bent?

Ik ken je als compostmeester in Damme, waar je de mensen iets probeert bij te brengen i.v.m. compostverwerking.

Dit is toch heel wat anders dan bouwaanvragen.

afbeelding van guy-15
23/11/2007 - 22:39
Guy

100% akkoord met ship

kleintjes van je, Wimmeke... 'ikke en de rest kan stikke'

iemand die je probeert te helpen, beledigen en de grond in boren

zielig...

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/11/2007 - 23:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

beste Guy

Ik heb aan hendrick de corte helemaal geen hulp of informatie gevraagd.
Ik vertel alleen wat ik gedaan heb en dat is het.

Dus lees eerst het forum eens goed door voor je wat neerschrijft

groeten wim

Ps meelopers zijn van alle tijden

afbeelding van Anonieme gebruiker
24/11/2007 - 14:35
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Lol, ik ben geen ambtenaar, meer zelfs ik procedeer al enkele jaren zelfs tegen een beslissing van een overheid.

afbeelding van guy-15
24/11/2007 - 19:32
Guy

Wim,

- BPA’s worden (in theorie) opgesteld in het algemeen belang (bescherming dorpsgezicht, bescherming natuur, etc…)

- Iedereen moet zich houden aan de regels, of je ze terecht vindt of niet (principe van de rechtsstaat)

- Ambtenaren beslissen niks, ambtenaren voeren uit, ze moeten binnen de wet blijven

- Beslissingen worden genomen door politici, bij uitbreiding door u en ik dus doordat we ze verkiezen. Als je dat niet wil begrijpen ben je van slechte wil

- Het is gewoon dom om op een publiek forum te komen vertellen dat je de wet overtreden hebt. Da’s geen kritiek op jou, da’s een simpele vaststelling

- Hendrik wil Pierre, en bij uitbreiding iedereen met een gelijkaardig probleem, helpen, ook jou dus

- Wanneer zijn raad je niet zint wordt je persoonlijk en onbeleefd

Dat zijn geen manieren

Guy

PS ik verwarm ook electrisch, zo’n 3000 kWh per jaar en ik heb wél zonnepanelen mogen plaatsen van de gemeente...

afbeelding van walter-13
24/11/2007 - 20:54

In het algemeen, wat zijn je opties in het geval je plaatselijke BPA geen 'zichtbare' technische installatie toelaat, of gelijkaardige bewoordingen waardoor PV panelen moeilijk zijn?
=> Het BPA laten aanpassen, of bv uitzondering op BPA aanvragen?
- Iemand een idee hoe je daar best aan begint? Wie zijn over het algemeen diegene die beslissen over een BPA?

Iemand die betere tips heeft dan een bouwovertreding begaan?

Walter

afbeelding van hendrik de corte
24/11/2007 - 22:39

Hmm, als er dan toch iemand is die wil luisteren zonder meteen te schelden ben ik wel bereid nog wat uitleg te geven.
Ik ga morgen verder in op je vraag Walter. Hier eerst enkele algemene zaken uit de oudere brochure die ik ooit geschreven heb. Je huis ligt immers lang niet altijd in een BPA. We kunnen (de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen die in sommige gemeenten al gelden buiten beschouwing gelaten 3 gevallen onderscheiden: je huis ligt in een verkaveling, je huis ligt in een BPA of je huis ligt noch in een verkaveling noch in een BPA. Wat betekent dat nu?
rik

Gewestplan
De regering heeft in de loop van de jaren zeventig 48 gewestplannen opgemaakt voor gebieden die ongeveer overeenkwamen met de arrondissementen. Op het gewestplan zijn zones ingekleurd. Elke kleur verwijst naar een bestemming zoals woongebied, industriegebied, agrarisch (= landbouw) gebied, natuurgebied, recreatiegebied, enzovoort. Een Koninklijk Besluit bepaalde algemene voorschriften voor de verschillende bestemmingen.

BPA
Een Bijzonder Plan van Aanleg of BPA wordt opgemaakt op initiatief van de gemeente. Een BPA wordt aangenomen door de gemeenteraad. Het wordt echter pas van kracht na goedkeuring door de bevoegde Vlaamse minister. Een BPA geldt voor een beperkt deel van het grondgebied van de gemeente. Elk BPA bevat gedetailleerde bestemmings- en bouwvoorschriften.

Verkaveling
Een verkaveling is een grond waarvoor er een verkavelingsvergunning is. Een eigenaar heeft een verkavelingsvergunning nodig om een stuk grond in kleinere percelen te verdelen, meestal voor woningbouw. Het college van burgemeester en schepenen levert de verkavelingsvergunningen af.De verkavelingsvergunning bevat bestemmings- en bouwvoorschriften. In oudere verkavelingen zijn de voorschriften soms zeer beperkt.

De aanvraag ligt in een verkaveling
Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning als uw aanvraag voldoet aan de voorschriften van de verkavelingsvergunning en als de eventuele adviezen van andere instanties gunstig zijn.
Voldoet de aanvraag niet aan alle voorschriften van de verkaveling dan is er een openbaar onderzoek. Daarna kan het college aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een afwijking van de verkavelingsvoorschriften vragen. Het college moet de reden geven waarom een afwijking verantwoord is. Een afwijking kan alleen voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken, en ook voor de voorschriften in verband met hun uiterlijk.
Een afwijking zal steeds beperkt zijn.
Het college is niet verplicht een afwijking aan te vragen maar kan ook beslissen om de aanvraag te weigeren. Staat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de afwijking niet toe dan is het college verplicht de aanvraag te weigeren.
U kunt eventueel een procedure voeren om de voorschriften van de verkaveling te wijzigen.

De aanvraag ligt niet in een verkaveling maar wel in een BPA
De procedure is gelijkaardig als wanneer de aanvraag gelegen is in een verkaveling.
In tegenstelling tot wat het geval is bij een verkaveling kunt u zelf geen procedure starten om de voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg te wijzigen. Het is immers de gemeenteraad die een BPA opmaakt en wijzigt.

De aanvraag ligt niet in een verkaveling noch in een BPA
Een ambtenaar van de gemeentelijke dienst gaat na in welke zone van het gewestplan uw aanvraag gelegen is. Na het eventuele openbaar onderzoek legt de dienst uw aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist zo nodig om het advies in te winnen van andere instanties en van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Het college en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaan na of uw aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften van het gewestplan. Deze voorschriften zijn niet gedetailleerd, in tegenstelling tot de voorschriften in verkavelingen en Bijzondere Plannen van Aanleg. Daarom zullen het college en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet alleen onderzoeken of de aanvraag in overeenstemming is met de algemene bestemmingsvoorschriften van het gewestplan maar zullen zij ook nauwkeurig nagaan of de aanvraag verenigbaar is met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. Stedenbouwkundige motieven om een aanvraag te weigeren zijn bijvoorbeeld een overdreven bouwdiepte of bouwhoogte, een overdreven terreinbezetting, strijdigheid met het burgerlijk wetboek, overdreven burenhinder, schending van de privacy. Overigens kunnen dezelfde motieven ook worden gebruikt om een aanvraag te weigeren die volledig voldoet aan de voorschriften van de verkaveling of het BPA. In de praktijk echter zal een aanvraag die voldoet aan de gedetailleerde voorschriften van de verkaveling of het BPA bijna altijd stedenbouwkuaanvaardbaar zijn.
Het college kan de vergunning alleen verlenen na een gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar als dit advies nodig is.

afbeelding van hendrik de corte
25/11/2007 - 14:03

We gaan verder
Een probleem met uitleg over dit forum is dat er twee vergunningensystemen bestaan: het oude en het nieuwe. Wat hierboven staat gaat over het "oude" (dat in de meeste gemeenten nog altijd van kracht is).
Ik ga hier niet dieper op in. Alle informatie staat op www.ruimtelijkeordening.be (maar die informatie is zo uitgebreid dat een leek er wellicht moeilijk zijn weg in vindt).

Laat ons beginnen bij het begin. Wat ik bedoelde met wat hierboven staat: je moet beginnen met na te gaan welke voorschriften gelden. De volgorden is:
1) Is je huis gelegen in een verkaveling? Dan moet je kijken naar de voorschriften van de verkaveling. Welke voorschriften er staan in het (eventuele) BPA of welke zone volgens het gewestplan speelt geen enkele rol voor de beoordeling en vergunbaarheid van je stedenbouwkundige aanvraag.
Om geen misverstanden te laten ontstaan: als je een aanvraag zou doen om de voorschriften van de verkaveling te wijzigen wordt het BPA wel van tel. Deze aanvraag moet dan immers voldoen aan het BPA.
Een verkaveling moet je hier begrijpen in de juridische betekenis van het woord: een grond die verdeeld is met het oog op bouwen, er zijn verkavelingen van 1 lot en er zijn er van honderden loten.
2) Is je huis niet gelegen in een verkaveling dan moet je nagaan of het gelegen is in een BPA. Dat is lang niet altijd het geval.
3) Is je huis niet gelegen in een verkaveling of BPA dan gelden de voorschriften van het gewestplan of - wat betreft zonevreemde woningen - de decretale voorschriften die de oorspronkelijke gewestplanvoorschriften vervangen hebben.

In de meeste verkavelingen en BPA's ga je niet terugvinden dat zonnepanelen mogen of niet mogen. Het is dan aan het college van burgemeester en schepenen om - eventueel na adviezen van derde instanties al naar gelang de specifieke ligging - te oordelen of zonnepanelen vergund kunnen worden.
Ik vermoed dat de meeste colleges daar soepel in zijn. In elk geval kun de panelen plaatsen voor een oppervlakte die vrijgesteld is van vergunning (zie hoger)én als er geen andere vergunning nodig is (dat is bijvoorbeeld het geval in een beschermd dorps- of stadsgezicht).

De concrete vraag hierboven was echter wat je kunt doen als er in de BPA-voorschriften staat dat zonnepanelen niet mogen?
Of daar iets aan te doen is, hangt af van twee factoren: de politieke bereidheid en de inschatting door de gemeente van de kans op slagen.

Ik ga daar straks verder op in.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
25/11/2007 - 14:42

Vervolg.

Een BPA wordt opgemaakt (en gewijzigd) op initiatief van de gemeente. Grotere steden hebben soms wel een planoloog in dienst die zelf BPA's ontwerp. De meeste gemeenten doen daarvoor ofwel een beroep op de private sector of op een intergemeentelijk samenwerkingsverband (vroegere naam: intercommunale).
Daar stoten we al op een eerste obstakel: een BPA wijzigen kost geld. De privé-sector werkt aan tarieven van + 100 euro/uur. Dit betekent dat een wijziging van een BPA van enige omvang makkelijk 10.000 euro kost. Alleen al daarom wordt een BPA niet vlot gewijzigd.
Een gemeentebestuur zal slechts besluiten tot wijziging van een BPA als het "de moeite" loont én als ze de kans op goedkeuring hoog inschat.
Dit betekent wellicht dat jouw individueel verzoek om een BPA te wijzigen weinig kans maakt. Maar het is het vragen waard en misschien zijn er wel andere redenen om het BPA binnenkort te wijzigen en neemt men jouw vraag mee.

Hoewel de gemeente het initiatief neemt en een voorstel goedkeurd moet ze ervoor zorgen dat het ontwerp uiteindelijk ook goedgekeurd wordt door de bevoegde Vlaamse minister.
Nu is het zo, simpel gezegd, dat de gewestelijke administratie die uiteindelijk adviseert aan de minister om het BPA al dan niet goed te keuren al bij het voorontwerp om advies wordt gevraagd. De gemeente kan de meestal talrijke opmerkingen in dit advies over het voorontwerp naast zich neerleggen maar dan wordt de kans wel heel groot dat die administratie uiteindelijk aan de minister zal voorstellen om het BPA niet goed te keuren.
De vrijheid van de gemeente is met andere woorden beperkt.

Om de kans op succes in te schatten is het daarom belangrijk om te weten hoe het verbod op zonnepanelen terecht is gekomen in het bestaande BPA. Heeft men om een of andere reden expliciet bepaald dat zonnepanelen niet kunnen? Of gaat het over "technische installatie" en heeft men er niet bij stilgestaan dat ook zonnepanelen daaronder vallen?
In het eerste geval is het wellicht duidelijk dat men dat zomaar niet zal willen/kunnen wijzigen. In het tweede geval liggen de kansen beter.
Je kunt over de achtergrond van het BPA en de uitgebrachte adviezen veel te weten komen in de "memorie van toelichting" bij het BPA maar je kunt het best ook eens op de man/vrouw af eens vragen aan de gemeentelijke ambtenaar die de opmaak van het BPA gevolgd heeft.

Ik heb het hier allemaal simpeler en korter voorgesteld dan het is, maar de hoofdzaak zullen jullie wel mee hebben.
Ik zou besluiten met het volgende: als er een probleem blijkt te zijn, stap dan naar de gemeente, vraag er de ambtenaar die best op de hoogte is en vraag hem/haar op de man/vrouw af naar de mogelijke oplossingen. Maar wees realistisch en besef dat je misschien wel een hele tijd zal moeten wachten tot er genoeg "andere" redenen zijn om het BPA te wijzigen. En als blijkt dat het gaat over een wel overwogen, bewuste en verantwoorde keuze van de gemeente (eventueel op advies van een andere administratie in de loop van de procedure) om geen zonnepanelen toe te laten, zoek dan andere manieren om je geld te investeren in energiebesparing.

Ik hoop dat het hiermee allemaal wat duidelijker is. Ik zeg er meteen zelf bij dat ik de zaken korter en simpeler heb voorgesteld dan ze zijn. Kwestie van de hoofdzaak duidelijk te maken.
Misschien nog dit ter vervollediging: het mag wel duidelijk zijn dat een BPA maatwerk is op basis van de lokale situatie. Het is daarom niet meer dan logisch, en het is trouwens de bedoeling, dat de voorschriften voor een historische dorpskern helemaal anders zullen zijn dan de voorschriften voor een nieuwe, nog aan te leggen wijk. De vraag "waarom hier niet en daar wel" is dan ook een slechte vraag.
"Is dat dan geen discriminatie?" is de vraag die dan dikwijls gesteld wordt. Het antwoord is nee: burgers hoeven niet op gelijke manier behandeld, ze moeten wel op gelijke manier behandeld worden in gelijke omstandigheden.
De stadsrand leent zich er misschien toe om 7 verdiepingen hoog te bouwen, de dorpskom niet.
Zo zijn er wellicht ook plaatsen waar zonnepanelen niet aangewezen zijn. Ik denk en hoop dat het aantal van die plaatsen beperkt is.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
25/11/2007 - 15:36

PS

Naast de wijziging van een BPA bestaat ook de afwijking van het BPA.
In al het voorgaande ben ik er van uitgegaan dat de aanvraag niet in aanmerking komt voor het afwijking. Dat kan natuurlijk maar definitief bevestigd worden als we het concrete BPA-voorschrift kennen.
Een afwijking kan alleen voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken, en ook voor de voorschriften in verband met hun uiterlijk.
Een afwijking zal steeds beperkt zijn.
Het college is niet verplicht een afwijking aan te vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige amtenaar maar kan ook beslissen om de aanvraag meteen te weigeren. Staat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de afwijking niet toe dan is het college verplicht de aanvraag te weigeren.
Als het college rechtstreeks weigert dan heeft het geen zin om in beroep te gaan bij de deputatie want de deputatie kan slechts vergunnen op voorwaarde dat het college de afwijking aanvraagt!

Jullie mogen dus niet denken dat je altijd strikt gebonden bent door alle BPA- en verkavelingsvoorschriften. De soepelheid waarmee afwijkingen toegestaan worden is een soort jojo-beweging zoals altijd met afwijkingen.
In het begin was men streng maar dat verwaterde. Tot de diverse te soepele overheden een aantal keren een zaak verloren bij de Raad van State. Dan werd men weer strenger.
Je hoeft er ook niet aan te twijfelen dat er afwijkingen zijn toegestaan voor zaken die helemaal wettelijk niet voor afwijking in aanmerking kwamen.
Die kwalijke praktijken zijn m.i. een deel van de oorzaak voor de niet zo goede faam van het ruimtelijke ordeningsbeleid in Vlaanderen. Maar ja, het aantal mensen die beslissingen kunnen nemen is groot, de belangen zijn ook groot en dan gebeuren er wel eens dingen.

groeten
rik

afbeelding van ikke-3
29/11/2007 - 14:54

Ik lees hier in het forum dat een openbaar onderzoek dat voorafgaat aan het opstellen van een bpa altijd publiek bekend moet gemaakt worden in dag- of weekbladen.
Maar hoe zit het met eigenaren van gronden die niet binnen de gemeente wonen? Moeten zij daar dan een brief ofzo van krijgen? Of is het voor zo'n mensen achteraf "gewoon jammer" dat ze het niet wisten en dus ook nooit bezwaar tegen iets hebben kunnen indienen?

afbeelding van hendrik de corte
29/11/2007 - 20:26

Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening bepaalt:

"Na voorlopige aanneming van het ontwerp-plan door de gemeenteraad, onderwerpt het schepencollege het aan een openbaar onderzoek zowel door aanplakking als door een bericht in het Belgisch Staatsblad en in drie bladen van het Vlaamse Gewest, waarvan één dat verschijnt in de hoofdplaats van de provincie.

Vervolgens wordt het ontwerp-plan in het gemeentehuis ter inzage gelegd gedurende een termijn van dertig dagen, waarvan het begin en het einde in de aankondiging worden aangegeven."

Hoger heb ik aangegeven dat een gemeente die zichzelf respecteert het openbaar onderzoek aankondigt in het gemeentelijke infoblad en website, maar verplicht is dit niet.
Soms is er ook een informatievergadering.

Nee, men krijgt dus geen brief. Niet als men binnen de gemeente woont, niet wie buiten de gemeente woont. Het is dus inderdaad zo dat je als niet inwoner die geen gemeentelijk infoblad krijgt, toevallig de juiste krant moet lezen en dan nog moet letten op dat kleine berichtje...

Wie krijgt wel een brief:
- eigenaars van eigendom in een onteigeningsplan (dat samen met het bpa de goedkeuringsprocedure doorloopt);
- eigenaars van eigendom gelegen in een verkaveling die opgeheven wordt door het BPA.

Concludeer uit dat laatste echter niet dat het BPA altijd de er in gelegen verkavelingen opheft, dat is niet zo. Wel als het BPA uitdrukkelijke de opheffing bepaalt.

De praktijk leert dat zeer weinig mensen de moeite nemen om inzage te gaan nemen. Waarschijnlijk denkt men dat dit "boven zijn petje gaat". Ik kan alleen maar aanraden wel te gaan én de nodige uitleg te vragen.

groeten
rik

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.