earthship in belgie | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

earthship in belgie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

31/12/2007 - 11:34

Hallo,

Wij zijn van plan om een earthship in Belgie te gaan bouwen. Weet iemand hoe het zit met vergunningen?. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Ik heb al contact geprobeerd te krijgen met Earthship Belgium maar nog geen reactie terug gekregen.

52 Reacties

Reacties

13/06/2013 - 21:30

Laat ik even opmerken:

- een slecht geïsoleerde woning die geheel wordt verwarmd met 'onuitputtelijk' natuurlijke energiebronnen als de zon lijkt me minder pijnlijk dan een goed geïsoleerde woning die niet verwarmd wordt maar bij constructie diepe wonden sloeg.
- 'earthships' (hun doel, wezen en reden) bestaan, in veel meer mogelijke vormen dan bestaande versies op onze aardkloot reeds overeind, voor een zo groot mogelijk deel uit recyclagemateriaal.
- bij afbraak van een oude woning en opbouw van een 'earthship' op die bestaande grond, kan een groot deel van deze oude woning worden gerecupereerd
- onder andere Ovam ziet dit gebruik van recyclagemateriaal onder zijn financiële duiven schieten, en in plaats van één of andere economlogische oplossing te zoeken voor hun probleem via bijvoorbeeld aanvoer van materiaal, vechten potentiëel gedupeerden bouwvergunningsaanvragen voor earthships aan.
- een earthship kan gaandeweg gebouwd worden terwijl je redelijk aangenaam in een yurt woont op je domein, mocht het toegelaten zijn - ook als je heel erg arm bent, alleen duurt het dan veel langer
- een mens moet jarenlang sparen en vaak z'n economische welzijn boven ecologie prefereren, of wachten op z'n ouders dood, alvorens te kunnen investeren in (al of niet) ecologisch verantwoord (ver)bouwen, en zelfs hondenpoepzakjes zijn vaak goedkoper in niet-afbreekbare versie, kan je nagaan.
- we zijn met zeer velen, het gemiddelde iq bedraagt altijd 100 - en denkt er niet eens aan.

Succes met de bouwwerken.

Bernie
 

08/01/2008 - 08:16

Ik ben geen expert ter zake, maar ik krijg de indruk dat een Earthship een concept is dat al wat gedateerd is. Een goede start, maar niet meer van deze tijd (of niet aangepast aan de huidige visies en technologische mogelijkheden). Vermoedelijk is het ook een systeem dat meer geschikt is voor andere klimatologische omstandigheden dan de onze.
Ik krijg ook de indruk dat dit concept niet zozeer gericht is op de energetische aspecten maar veel ruimer kijkt.

Ik vind het een beetje een raar idee om autobanden onder de grond te gaan stoppen. Echt duurzaam lijkt me dat toch niet.

Een passiefhuis is dan weer een recenter concept dat zeer sterk gericht is op het energetische aspect. Als je enkel het energetische aspect uitspeelt (omwille van financiële overwegingen) kun je je milieubelasting toch erg hoog krijgen.
Natuurlijk zullen de meeste passiefhuizen ook in zekere mate de principes van ecologisch bouwen hanteren. In de praktijk zullen de meeste passiefhuizen dus erg goed scoren op het vlak van beperken van de ecologische voetafdruk.

Mijn persoonlijke ideaal zou dan ergens bij een ecologische gebouwde woning liggen die zeker als lage-energiewoning kan scoren. En eventueel volgens de passiefhuis-norm.

08/01/2008 - 17:39
ARQ

Ik heb me hierboven vergist in de dikte van de muren in die zin dat er meestal minstens een meter bij de dikte van de banden bij komt. Dan zit je aan diktes van anderhalve tot twee meter (en meer). Het earthship wordt doorgaans helemaal ingegraven, dan heb je diktes van enkele meters. Dan kan je nog moeilijk van muren spreken. In sommige gevallen is er geen berm en dan wordt het inderdaad goed geïsoleerd. Ik heb trouwens duidelijk gezegd dat earthships 'in principe' vooral in het dak geïsoleerd worden. Wellicht kunnen ze in ons klimaat nog wat extra isolatie gebruiken. Veel hangt af van het precieze project.

Ik baseer me op de boeken van Reynolds die hij vijftien jaar geleden schreef. Ondertussen is de techniek nog behoorlijk verbeterd. De boeken geven de uitleg voor earthships in New Mexico. Een earthship in een ander klimaat vraagt een andere aanpak. Dat zegt Reynolds er herhaaldelijk bij. Maar ik ben geen architect, geen ingenieur en ook geen energiedeskundige. Dus wat er precies nodig is, weet ik ook niet. Ik weet dat er in Schotland, Engeland, Frankrijk en Zweden al earthships gebouwd zijn, maar ik ken de bijzonderheden over de techniek niet. Wij van Earthship Belgium verwijzen mensen met serieuze plannen door naar de mensen van Earthship Biotecture Europe, want zij hebben de ervaring.

Ik heb ondertussen begrepen dat niemand goed lijkt te weten hoe thermische massa precies werkt. De praktijk bewijst wel dat het werkt.

ARQ

08/01/2008 - 18:35
ARQ

Jan (wonko): 'Ik vind het een beetje een raar idee om autobanden onder de grond te gaan stoppen. Echt duurzaam lijkt me dat toch niet.'

Ik vind het nog vreemder (en al helemaal niet duurzaam) om autobanden dan maar te verbranden om er vanaf te geraken...

ARQ

09/01/2008 - 19:49

@ Hendrik,

Misschien een beetje off-topic, maar toch.
Bouwvoorschrift gerelateerde (onnodige) hindernissen :

1)isolatie voorgevel van een rijwoning (geen enkele cm buiten de rooilijn)
2)isolatie van een hellend dak langs buiten met bvb houtvezelplaten (niet toegestaan, wegens niveauverschil met de buren)
3)in een appartement moeten alle eigenaars eenzelfde schrijnwerk kiezen bij renovatie
4)zonnepanelen mogen slechts voor 20% van een dakvlak, in Wallonië is deze dwaze regel al weg
5) voor kleinschalige windenergie is er ook al geen duidelijke regelgeving

Hoe het precies zit met condenserende aardgasketels met muurdoorvoer langs de voorgevel weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen als het volgens de letter van de wet niet zou mogen.

Dus ik treed Jan bij, ik denk dat er nog veel werk is voor de wetgever. (Zoals er voor iedereen trouwens werk aan de winkel is om de klimaatverandering te beperken.)

Albrecht

09/01/2008 - 20:21

Albrecht

Ik verklaarde me al bereid om bij te leren met het doel er plaatselijk eventueel iets aan te kunnen doen.
Geloof echter dat je een paar dingen door elkaar haalt:
- punt 1: rooilijn (is geen bouwvoorschrift; is afhankelijk van de wegbeheerder)
- punten 2 en 3: dat kunnen verkavelings- of bpa-voorschriften zijn (dat zijn echt bouwvoorschriften, hangt af van verkavelaar en gemeente)maar dat kan ik van hier uit niet weten
- punt 4: is geen bouwvoorschrift; waarschijnlijk verwijs je hier naar het besluit van de Vlaamse regering dat zonnepanelen tot 20% van het dakvlak vrijstelt van vergunning? Dit betekent niet dat meer niet mag. Het betekent alleen dat je voor meer een vergunning moet hebben.
- punt 5: Mij is totaal geen regelgeving bekend. Aan welk soort regelgeving had je gedacht? Vrijstelling van vergunningsplicht?
- Punt 6 (muurdoorvoer): daarover kan iets staan in de plaatselijke algemene politieverordening (is geen bouwvoorschrift).

Het is dus niet zomaar een zaak van "de wetgever". Of er iets aan kan gedaan en hoe, verschilt ongeveer van punt tot punt.
Ik besef ook wel dat dit antwoord je niet veel verder brengt. Is nogal een moeilijk onderwerp om in kort bestek via het forum te bespreken, maar ik wilde toch iets laten weten.

In het algemeen wil ik wel stellen dat de ruimtelijke ordening zeker een rol te spelen heeft bij klimaatbeheersing (bv. mogelijk maken zongericht bouwen) maar dat klimaatbeheersing geen argument kan zijn om alls van ruimtelijke ordening aan de kant te schuiven onder het mom dat het "voor het goede doel" is.
Dat argument van "het is voor het goede doel" kan uiteraard door iedereen voor zijn eigen zaak gebruikt (misbruikt) worden.

groeten
rik

09/01/2008 - 20:57

ARQ,
u bedoelt, niemand lijkt te weten hoe een eartship werkt.

Aan het begrip thermische massa is niets mysterieus.

Het verwijst naar de capaciteit van een materiaal om warmte op te nemen en dit met betrekking tot de stijging van de temperatuur. Het gaat hier om de grootheid soortelijke warmte of specifieke warmtecapaciteit en wordt uitgedrukt in Joule per Kg per Kelvin. Het is een fysische eigenschap van materialen.

Een voorbeeld:
Men neme een object A met een lage soortelijke warmte en een object B met een hoge soortelijke warmte. Beide objecten wegen 1kg. Men voegt aan beide objecten een zelfde hoeveelheid energie (Joules) toe. A zal na het leveren van de energie een hogere temperatuur hebben dan B.
B is dus beter dan A in staat energie te absorberen zonder zijn temperatuur al te veel te verhogen.

Hoewel volgens mij het begrip thermische massa nergens exact gedefinieerd is, zou je kunnen stellen dat object B een grotere thermische massa heeft dan object A, ook al zijn de massas gelijk.

Het is ook niet onzinnig om te spreken over de thermische massa van de aarde. Maar het betekent evenveel als de thermische massa van een strobaal. Het zijn massas die een bepaalde hoeveelheid energie bezitten. In verband met de thermische massa van de aarde kan men ook nog wel eens doelen op het feit dat op ongeveer 80cm onder de grond de temperatuur stabiel 10°C is gedurende gans het jaar in onze regio.

Hoe men nu een huis moet verwarmen met deze thermische massa is aan Dehr Reynolds om uit te leggen. Ik denk niet dat dit kan.

De muur tegenover het glas gaat inderdaad de energie van de zon absorberen. De temperatuur van die wand zal verhogen. De achterliggende grondlagen of de dieperliggende grondlagen zijn kouder en dus zal de energie opgeslagen in de wand beginnen weglekken in de grond.

In een woestijn is het natuurlijk een ander verhaal, daar kan ik nog inkomen dat men met de warmte van overdag de nacht probeert door te komen.

Het is blijkbaar wel mogelijk energie op te slaan in de bodem. Zo kunnen serres gekoeld worden in de zomer door overtollige energie af te voeren naar bepaalde grondwaterlagen en in de winter dit water weer op te pompen om de serres te verwarmen. Maar dit is toch een veel complexer verhaal dan uw earthship. Het gaat ook over veel grotere dieptes.

Staat er in die man zijn boeken geen energiebalans om de zaak aan te tonen ? Indien zo, dan zou ik die graag eens zien. Indien niet, kunnen we ons afvragen waarom die niet in zijn boeken staan.

Jan

09/01/2008 - 21:01
ARQ

Het grote probleem met bouwvoorschriften en ruimtelijke ordening is dat er geen duidelijke wetgeving is. Er zijn veel voorschriften en regels die van streek tot streek, van dorp tot dorp en zelfs van kavel tot kavel compleet verschillen. Die regels zijn gemaakt op maat van een verouderde visie op ruimtelijke ordening en op maat van doorsnee architectuur. Die regels zijn niet gestoeld op ecologische waarden maar op esthetische normen. Waarom stipuleren die bouwvoorschriften anders het gebruikte materiaal (vaak bepaald niet ecologisch), de dakvorm (idem), ja zelfs de kleur (idem)?

Wil je van die voorschriften afwijken, dan kan dat in principe wel. 'Dus,' redeneren de opstellers van die bouwvoorschriften, 'dan maken we daar maar doorsnee voorschriften van met een persoonlijk tintje zodat onze burgemeester het wel ziet zitten. Wie wat anders wil bouwen moet dan maar een aanvraag tot afwijking indienen.' Groot probleem is dat je als bouwer nooit weet waar je gaat uitkomen. En je weet ook nooit hoeveel tijd, geld en inspanning het je zal kosten.

Niemand wil de kandidaatbouwer zelfs enige beloften doen, laat staan informeren over de haalbaarheid van afwijkingen, bij de aankoop van een grond. Het is, zoals Hendrik aangeeft, afhankelijk van zo veel factoren dat er geen lijn in te trekken valt. Je moet het geval per geval bekijken. En dat gebeurt pas als je een bouwaanvraag indient. Dat maakt dat mensen op voorhand al vrezen dat hun wensen niet mogelijk zijn. In elk geval hebben ze op voorhand nooit zekerheid. Slotsom, je moet de proef op de som nemen. Maar als je geen idee hebt waar je gaat uitkomen, is dat toch onmogelijk! Je kunt toch niet zomaar even een lapje grond kopen om eens uit te vissen of de ecologische woning die je wil bouwen daar effectief kan gebouwd worden? Dus als je een ecologisch huis wil bouwen, moet je zoeken naar grond waar de voorschriften zo ruim mogelijk zijn, en het er verolgens op wagen. En dat is niet gemakkelijk vanwege die dwaze, achterhaalde visie op ruimtelijke ordening.

En Hendrik, ik begrijp dat je niet om het even wat kan toelaten onder het mom van ecologie. Maar ik zie heel wat lelijke, onverantwoorde gebouwen waarbij ik wel weet onder welk mom het zover is kunnen komen: geld. Als je geld genoeg hebt, kan je wel een en ander verwezenlijken. Verder zie ik in de ruimtelijke ordening erg, erg weinig medewerking wat ecologie betreft.

ARQ

09/01/2008 - 21:43
ARQ

Jan,

Zoals met veel zaken is het geheel soms meer waard dan de som der delen. Volgens mij zit het met thermische massa en isolatie net zo. Daar is nog niet veel onderzoek naar gedaan en daarom 'begrijpen' we het niet goed. We kunnen het wel al ervaren, in een earthship bijvoorbeeld.
Ik heb net nog gelezen in 'The Solar House' van David Chiras dat een 'loghouse' beter presteert dan men kan verklaren met de eerder zwakke isolatiecapaciteit van hout. Hout heeft wel een behoorlijke thermische massa die er voor zorgt dat een (goed uigedacht) loghouse toch kan voldoen aan de vereisten van een LEW.
Isolatie en thermische massa zijn geen tegenpolen van elkaar, integendeel, ze ondersteunen elkaar. Beter dan de meeste energiespecialisten en architecten denken. Reynolds heeft dat proefondervindelijk vastgesteld. Eravring vind ik persoonlijk interessanter dan een wetenschappelijke uitleg (die wetenschappelijk uitleg volgt altijd na de ervaring).
Daarom ook dat thermische massa zowel in de winter als in de zomer belangrijk is in een passiefhuis.

ARQ

09/01/2008 - 22:01

Ik kan grotendeels inkomen in wat je zegt.
Bouwvoorschriften hebben inderdaad hoofdzakelijk te maken met te respecteren afstanden van grenzen, bouwdiepten, bouwhoogten, enz. en met "esthetiek". Dat daarbij de traditionele woning voor ogen staat is ook waar.

Als je iets "heel speciaals" wil bouwen, kijk je best uit naar een perceel in woongebied volgens het gewestplan, niet in een bpa of rup en niet in een verkaveling.
Je hoeft echter niet per sé eigenaar te zijn om een bouwaanvraag in te dienen. Als de huidige eigenaar maar akkoord gaat.
We raden vaak aan om een verkoop af te sluiten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning of stedenbouwkundig attest voor een bepaald project binnen een bepaalde termijn.

En die lelijke gebouwen hebben wij ook niet gevraagd hoor. Ik sta er elke dag versteld van welke (dure) kitch de modale Vlaming als ideaal heeft. En dat wil hij bouwen, ook als de voorschriften heel wat beters toelaten.

groeten
rik

10/01/2008 - 07:53

Ik heb me ook al dikwijls gestoord aan die dwaze voorschriften die bij verkavelingen meegegeven worden. Ik heb een tiental jaar geleden 2 jaar stedebouw gestudeerd en vind dus dat ik met een beetje kennis van zaken kan spreken.

De meeste dergelijke voorschriften zijn gewoon een doorslagje van een vroegere verkaveling (afgeschreven van een ander voorbeeld). Dan krijg je een soort van eenheidsworst die niet noodzakelijk te maken heeft met goede ruimtelijke ordening. Bepaalde voorschriften (zoals aantal toegestane bouwlagen en zo) zijn best te verdedigen. Andere voorschriften (bijvoorbeeld keuze bouwmaterialen, verplichting tot tuinmuur langs de baan, ....), zijn erg arbitrair en zullen in de praktijk ook niet uitgevoerd worden (via afwijking aangevraagd).

Vooral de (soms) erg kleine schaal van zo'n verkaveling maakt het absurd om dergelijke regels op te leggen. Wij wonen in een verkaveling van 3 percelen, bij ons mogen we bijvoorbeeld geen carport zetten. De rest van onze wijk mag dat wel, maar op 3 percelen is het niet toegestaan.

Bij BPA's en RUP's zal er over het algemeen iets beter nagedacht worden over de regels die er opgelegd worden. Ook gaat het hier meestal over een groter gebied waardoor een ruimtelijke visie kan uitgewerkt worden die via die regels wordt afgedwongen.
Maar er zullen ook wel voorbeelden te vinden zijn van BPA's waar de ruimtelijke visie ver te zoeken is en de regeltjes gewoon een samenraapsel zijn van wat ze nog liggen hadden.

Of men het eens is met die ruimtelijke visie is een andere zaak natuurlijk. Je hebt natuurlijk altijd de keuze om daar dan geen stuk grond in te kopen.
Ik zou iedereen aanraden om bij de gemeente ten rade te gaan voor de aankoop van een bouwgrond. En niet alleen in verband met de voorschriften ook de bodemgesteldheid, de overstromingsgevoeligheid.... zijn belangrijke zaken om te weten.
Koop best geen grond in een straat met de naam "waterstraat" "beemdstraat" of zo. Die namen verwijzen dikwijls naar oude toponiemen die hun oorsprong vinden in de bodemgesteldheid.

Nog een tip:
Er bestaat ook zoiets als een stedebouwkundig attest, dat is een soort van "proefvergunning". Je vraagt dan infeite of de bevoegde instanties zich kunnen akkoord verklaren met jouw bouw-intenties. Als je definitieve bouwplannen dan niet te fel afwijken van het eerst ingediende ontwerp ben je redelijk zeker dat het wel zal worden goedgekeurd. De procedure is heel wat simpeler dan voor een bouwvergunning

10/01/2008 - 20:30

Let op: het is altijd de verkavelaar zelf die bij zijn verkavelingsaanvraag een voorstel van verkavelingsvoorschriften indient. De overheid kan de onaanvaardbare dingen daarin wel wijzigen bij het afleveren van de vergunning maar zal in princiepe het grootste deel van de voorstellen gewoon overnemen.
Nog vervelender is dat de overheid een verkaveling niet kan wijzigen. Dat kan alleen op initiatief van een eigenaar in een verkaveling. Echt waar, ik heb tientallen verkavelingen van 30 - 40 jaar geleden in de kast liggen (met achterhaalde of zelf onbegrijpbare voorschriften) die ik liefst van al meteen zou afvoeren.
De enige methode om als overheid van een verkaveling af te raken is hem opheffen met een bpa of rup. We doen dan ook, maar bpa worden om financiële en praktische redenen niet om de haverklap opgemaakt/gewijzigd.

Is er dan totaal immobilisme? Gelukkig niet. De voorschriften van hedendaagse rup's en bpa's zien er toch een stuk anders uit dan die van vroeger hoor.

groeten
rik

10/01/2008 - 22:10
Jan

"Koop best geen grond in een straat met de naam "waterstraat" "beemdstraat" of zo. (...)"

Die "raad" las ik ook toen ik pas m'n bouwgrond had gekocht - in de Vijverstraat. Soms kan zo'n wijsheid wel wat waarde hebben, maar je ziet dat jaar na jaar terugkomen in al die bouwboekskes en woonrubrieken in de kranten en zo. Ik denk dat die redacteurs dat gewoon van elkaar overschrijven.
Ik ben uiteindelijk zeer tevreden met m'n stukje moerasgrond. Moest wel wat dieper graven, maar de kelder (weliswaar in beton - niet echt ecologisch) komt nu goed van pas om de temperatuurschommelingen uit te vlakken. En het ligt vlak bij het centrum, scholen en winkels (dus geen auto nodig), minder dan een km van het station etc.

Als gemeente-overheid zou het inderdaad beter zijn om in zo'n gebieden de verkavelingen niet toe te staan, maar als de straat al bijna is volgebouwd, heeft het weinig zin om als particulier daar de groene idealist uit te hangen.

14/01/2008 - 08:14

Ik denk dat "vijverstraat" nog moet meevallen, een vijver kan een beetje overal voorkomen. Mijn schoonzuster woont ook in de waterstraat, maar dat is een lange straat, en een stukje ervan staat inderdaad af en toe onder water in de winter. Zij wonen nog in een goed stuk, vlakbij het oude dorpscentrum. Het valt ook op dat de oude dorpen en gehuchten op de hoogste gronden gelegen zijn.

Mijn opmerking had vooral betrekking op nieuwe verkavelingen die soms gewoonweg in de winterbedding van een grote rivier gelegen zijn. De verkavelaar vind het dan soms leuk om de straten namen te geven van lokale toponiemen. En die toponiemen verwijzen dan vaak naar de werkelijke toestand (nat tot verzopen).

Infeite ligt de verantwoordelijkheid bij de toenmalige politiekers die bij het opmaken van de gewestplannen bepaalde gronden (vriendjespolitiek?) als bouwgrond bestempelden die totaal niet geschikt zijn voor bebouwing.

Om een ruw idee te krijgen van de hoogteligging kun je dit geoloket bekijken http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/#
Je kunt slechts inzoomen tot 1/100.000, wat weinig detail biedt. Ook de legende is afgestemd op de weergave van gans Vlaanderen waardoor kleine hoogteverschillen niet duidelijk naar voor komen. Maar de hoge en lage gebieden komen er wel uit.

14/01/2008 - 08:24

Als je zeker wil zijn van de hoogteligging van een stuk grond kan je altijd een stafkaart kopen van de streek of gemeente (iets van 6 Euro). Alles van waterwegen, plassen, hoogte ...staat erop aangegeven.

Ook kleine namen van een plaats of gebied staan er op vermeld. Zoals "krekendal", "kouter", "schorre"...Oude namen die wel iets kunnen vertellen hoe het gebied vroeger was...

14/01/2008 - 09:04

Goeie tip Bert

Als je op dit geoloket http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rup/ kijkt, en voldoende inzoomt, dan krijg je als achtergrond ook de topografische kaart (= stafkaart) te zien. En als bonus nog een deel van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

22/09/2008 - 15:08

Hoe zo’n earthship er ook uit zal zien , de aarde is ook zo'n ship.
Welke materialen er voor te gebruiken die zo voor een nulprijs te krijgen zijn en op de juiste manier verwerkt worden enveilig zijn?
Kijk dan eens naar de prijsvraag “de Eenvoud” uit 2006 en dan naar alle 200 inzendingen. De winnaar gebruikte stro , biercontainers, plexiglas, zeecontainers op een wel ludieke wijze.
De prijsvraag werd uitgeschreven in overgeregeld Nederland in Almere.
Eindelijk wordt er momenteel met de realisatie van de 12 winnende plannen aan de Noord-west kant van Almere gewerkt. Stand september 2008.

Tip ook het boekje uit 1982 Oekologisch Bauen met isbn 3-7625-1412-7 gaat diep in op het fenomeen.

Jeanne.

22/09/2008 - 15:10

Hoe zo’n earthship er ook uit zal zien , de aarde is ook zo'n ship.
Welke materialen er voor te gebruiken die zo voor een nulprijs te krijgen zijn en op de juiste manier verwerkt worden enveilig zijn?
Kijk dan eens naar de prijsvraag “de Eenvoud” uit 2006 en dan naar alle 200 inzendingen. De winnaar gebruikte stro , biercontainers, plexiglas, zeecontainers op een wel ludieke wijze.
De prijsvraag werd uitgeschreven in overgeregeld Nederland in Almere.
Eindelijk wordt er momenteel met de realisatie van de 12 winnende plannen aan de Noord-west kant van Almere gewerkt. Stand september 2008.

Tip ook het boekje uit 1982 Oekologisch Bauen met isbn 3-7625-1412-7 gaat diep in op het fenomeen.

Jeanne.

30/06/2009 - 19:02
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hallo, we zijn een groep mensen die het plan heeft opgevat om in wallonie een ecodorp te bouwen, bestaande uit lemen huizen naar het concept van een earthship. Ik heb wat banden in groen, ecolo, en weet dat het nu ongeveer de moment is om met de halfgroene waalse regering in zee te gaan. In wallonie kan je niet alleen subsidies krijgen voor ecologisch wonen, je kan er ook krijgen voor autonoom wonen. (niet aangesloten op elektriciteitsnet).

Ik vroeg me af of hier nog leven is?

 

MVG, LD.

13/06/2013 - 21:37

Hoe zit dat onderhand met jullie groep?
 

24/01/2011 - 15:37

www.facebook.com/home.php#!/pages/Earthship-Belgium/124873527528567

 

ik heb daar al wijze foto's van gezien ... lijkt een beetje op huisjes uit sprookjes...

13/06/2013 - 21:42
 

Laat ik even opmerken:

- een slecht geïsoleerde woning die geheel wordt verwarmd met 'onuitputtelijk' natuurlijke energiebronnen als de zon lijkt me minder pijnlijk dan een goed geïsoleerde woning die niet verwarmd wordt maar bij constructie diepe wonden sloeg.
- 'earthships' (hun doel, wezen en reden) bestaan, in veel meer mogelijke vormen dan bestaande versies op onze aardkloot reeds overeind, voor een zo groot mogelijk deel uit recyclagemateriaal.
- bij afbraak van een oude woning en opbouw van een 'earthship' op die bestaande grond, kan een groot deel van deze oude woning worden gerecupereerd
- onder andere Ovam ziet dit gebruik van recyclagemateriaal onder zijn financiële duiven schieten, en in plaats van één of andere economlogische oplossing te zoeken voor hun probleem via bijvoorbeeld aanvoer van materiaal, vechten potentiëel gedupeerden bouwvergunningsaanvragen voor earthships aan.
- een earthship kan gaandeweg gebouwd worden terwijl je redelijk aangenaam in een yurt woont op je domein, mocht het toegelaten zijn - ook als je heel erg arm bent, alleen duurt het dan veel langer
- een mens moet jarenlang sparen en vaak z'n economische welzijn boven ecologie prefereren, of wachten op z'n ouders dood, alvorens te kunnen investeren in (al of niet) ecologisch verantwoord (ver)bouwen, en zelfs hondenpoepzakjes zijn vaak goedkoper in niet-afbreekbare versie, kan je nagaan.
- we zijn met zeer velen, het gemiddelde iq bedraagt altijd 100 - en denkt er niet eens aan.

Succes met de bouwwerken.

Bernie

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.