Bevorderen groene stroom/innovatie energiemarkt | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Bevorderen groene stroom/innovatie energiemarkt

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Brecht Schatteman
30/10/2014 - 19:09

Dag mede ecobouwers

Ik zou hier een visie willen posten in verband met stimuleren van groene stroom en de innovatie van de energiemarkt.

Het probleem met groene energie is zoals iedereen weet dat het onvoorspelbaar is. De zon is niet constant, de wind is niet constant, en andere zaken zoals waterkracht, biomassa... hebben geen grote toekomst in België. Daarom is er volgens mij nood aan innovatie in de energiemarkt.
Iedereen kent het beeld wel van het botsen tussen particulieren met zonnepanelen en de energiebedrijven. De energiebedrijven zouden verlies lijden door de installaties van zonnepanelen. Dit is niet enkel doordat ze minder stroom kunnen verkopen, maar omdat zij moeten inspelen op de fluctuaties van de stroomvraag (dus energie-opwekking verminderen bij veel zonnestroom of windstroom en energie-opwekking stijgen bij gebrek aan zonnestroom of windstroom). En daardoor worden al eens verwijten gelost naar eigenaars van zulke zonnepanelensets, er worden verwijten gemaakt naar de regering voor het ondoordacht subsidiëren van groene stroom... Maar ik zie nog een andere schuldige: onze energiemarkt die niet meeging in het verhaal. Energiebedrijven begonnen op de subsidies te springen door windmolens en velden van zonnepanelen te plaatsen. Maar geen enkel bedrijf dacht aan opslag.

Ik heb een idee om dat te veranderen: onze energiemarkt moet innoveren. Het moet zich voorzien op groene stroom, en dus de buffer- en opslagmogelijkheden voorzien hiervoor. Traditioneel kijkt men hiervoor naar de energieproducenten: zij moeten maar inspelen op de markt door hun centrales te laten fluctueren rond de vraag, dus zij moesten zich voorzien op de buffer van groene stroom. Maar zo werken de energiebedrijven niet. Energiebedrijven zijn ontworpen rond het concept om stroom op te wekken en te verkopen. Niet op stroom ontvangen (overschot groene energie) of extra te produceren (gebrek groene energie).

De energieproducenten kan men dus heel moeilijk aanpassen om te voorzien op buffer en opslag, omdat dat zeg maar tegen hun definitie is. Maar er is nog een belangrijke tussenschakel tussen consument en producent, de leverancier. Wat doet een leverancier volgens zijn definitie? Hij koopt iets aan van de producent om het door te verkopen aan de consument. Door hun definitie hebben zij meer mogelijkheden om te voorzien in buffer en opslag, hoewel dat volgens de wet speculeren is. Maar hiervoor moeten de leveranciers open staan, want tot nu moesten ze gewoon stroom aankopen en doorverkopen en de energieproducenten moesten het maar zien te bufferen, maar als ze moeten opslaan/bufferen nemen ze zelf hier de risico's van, en de kostprijs.

Hieraan kan men nog een extra maatregel plakken: erken PV-installaties als producent, ook die van particulieren. Zo kunnen de energieleveranciers de overschotten van de PV-installaties aankopen en doorverkopen, en dus heeft een particulier nog nut van zijn overproductie. Maar het kan zijn dat een leverancier een negatief bedrag plakt op de overproductie zodat de mensen met overproductie worden 'gestraft'.

Het marktmodel dat ik hier wil duidelijk maken zou pas echt slagen als de energieleveranciers innoveren, en de wet het toelaat. Dus kortom wat mijn idee dan is: energieleveranciers kopen stroom aan van zowel energieproducenten als van mensen met zonnepanelen, ze verkopen die door aan mensen die stroom nodig hebben. De energieleveranciers draaien dan op voor de opslagcapaciteiten. Die kosten kunnen ze dan doorrekenen als jaarlijkse vaste kostprijs van het contract aan mensen met zonnepaneelsets, afhankelijk van hoeveel vermogen ze hebben (of nog eerlijker: hoeveel ze op het net injecteerden). Die verrekening is eerlijk, want de opslagcapaciteit is er door de mensen met zonnepanelen. Dan kunnen ze de overproductie van mensen met zonnepanelen overkopen, en doorverkopen aan mensen zonder zonnepanelen of met te weinig opbrengst van de zonnepanelen.

Dit zou dus tot een economische stabiliteit leiden, de investeringen worden doorgerekend naar de juiste personen en voor de mensen zonder zonnepanelen zou er geen echte verandering zijn.

Het kan zijn dat ik fouten heb gemaakt die niet echt aansluiten bij de realiteit, maar ik baseer me op wat ik ken van de energiemarkt...

En opslagmogelijkheden bestaan er al: er zijn projecten waarbij men overschot aan groene stroom omzet in waterstof of methaan om dat dan te verkopen of om dat dan kater te verbranden voor elektriciteitsproductie... Dit kan men gebruiken voor opslag op langer termijn (maanden). Batterijen en condensatoren en dergelijke zijn een inefficiënte manier, maar kunnen bevoordeeld helpen de pieken aan groene energie uit te vlakken.

Tot zover mijn idee.

PS: dat het verschuiven van de buffers/opslagcapaciteiten naar de leveranciers kan zorgen voor faillissementen van energiebedrijven weet ik ook, maar het is een snellere evolutie voor groene energie dan wachten tot de energiebedrijven.
PPS: ik noemde hier heel vaak zonnepanelen bij particulieren, maar dat kan evengoed windmolens zijn (als de wet ze toe laat en als ze ooit echt opbrengen) of WKK of dergelijke zijn. En anderzijds, het kan evengoed draaien om zonnepanelen bij kantoorgebouwen/ bedrijfsgebouwen met groene stroom opwekking...

96 Reacties

Reacties

afbeelding van Bert Verbeeck.
03/11/2014 - 11:33

Een methode van elektrische energieopslag die momenteel door VITO inderzocht wordt, bestaat erin om bedrijven met grote vriesinstallaties te motiveren om op momenten van overproductie de temperatuur van hun vriezers extra diep te doen zakken, zodat ze later op momenten van grotere vraag en lagere productie het elektrisch verbruik kunnen uitstellen totdat de minimum vriestemperatuur terug bereikt is.

Geen methode waarmee je een onevenwicht zomer-winter kan overbruggen, maar - afhankelijk van de isolatiegraad van de installaties - wel enkele dagen of weken.

afbeelding van brother paul
03/11/2014 - 16:51

die gastenzitten al jaren hun zakken te vullen dankzij die boterbergen en europese vleesoverschotten, en nu gaan ze nog eens aan de kassa staan als backup. great

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 14:38

Eerst en vooral, ik startte dit topic vanuit de filosofie van decentrale energie-opwekking door particulieren. Als we dan eens bekijken hoe een particulier dit kan doen, dan is de conclusie dat we dit vooral kunnen doen door zonnepanelen en mogelijks biomassa en WKK's. Waarom geen windmolens voor particulieren? Omdat ze niet rendabel zijn voor particulieren. Ik heb meerdere berichtgevingen gezien van testen van windmolens, en altijd kwam het erop neer dat ze weinig rendabel zijn, vele konden zelfs hun prijskaartje niet terug renderen. En dan komt er nog alle andere problemen erbij kijken los van het rendabel zijn: ze zijn moeilijk toe te passen in woonwijken. Eerst en vooral zijn ze een zichtsbevuiling in de meeste mensen hun ogen, daarbovenop produceren ze ook lawaai. Na die subjectieve problemen ook objectieve problemen: windmolens moeten een zekere afstand van elkaar respecteren om zo niet in elkaars turbulentie te staan, dus welke buur mag wel een windmolen plaatsen en welke niet? Daarnaast zijn er ook psychologische gevolgen van de slagschaduw van de windmolens, zelf heb ik er een onderzoek van gezien die dat aantoonde bij koeien. Dus kort samengevat: windmolens hebben eerst innovatie nodig vooraleer particulieren het willen plaatsen. En dan is er de wetgever die het moet toelaten.

 

Als we dan kijken naar andere groene stroomopwekking:

-waterkrachtcentrales hebben geen potentieel in België

-biomassa is een discussie op zich, want het gebruikt landbouwgrond, heeft geen goed rendement en vervuilt de lucht meer dan bijvoorbeeld aardgas en kern energie...

-WKK's hebben het grote probleem dat door onze isolatie er minder warmtevraag is, en dus daardoor ook minder elektriciteit word opgewekt. Of het kan anders: dat de elektriciteit wel wordt opgewekt en dus gedekt wordt, maar de restwarmte niet functioneel benut kan worden (tenzij terrasverwarming met de restwarmte functioneel is)

 

Dus men moet zeker ook denken aan een groot deel zonne energie volgens mijn voorstel, en dus zeker de nood aan beffering dag-nacht en opslag zomer-winter.

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 15:20

Als we dan kijken naar opslag en buffering voor groene stroom, dan moet men eerst weten over want men spreekt. Bufferen is de overproductie vermijden door ergens stroomproductie te stoppen (gascentrales) of door de stroom op te slaan tot de volgende onderproductie. Als voordeeld een autonome zonnepanelen set, de batterijen bufferen de stroom van dag-overproductie voor nacht-onderproductie en voor algemene onderproductie van bijvoorbeeld bewolkte dagen. Opslag is opslaan voor een langere periode, bijvoorbeeld in de zomer overproductie van zonnepanelen opslaan om in de winter te gebruiken.

Buffering kan opslag niet helemaal vervangen.

De hybridewagens gebruiken als buffer: inderdaad, de batterij wordt bij een hybride gebruikt als buffer voor de generator in de wagen, zodat die optimaal kan draaien en zo optimaal stroom voorziet. Op zich kopen de echte groene mensen een hybride voor het volgende: de verbrandingsgenerator wordt enkel als back-up gebruikt voor wanneer de batterij leeg is. Men gebruikt het dan dus om de actieradius te vergroten van een op zich elektrische wagen. Daarbij gaat dus de batterij gebruiken als buffer in tegen de gebruiksfilosofie. Maar op zich kan men een hybridewagens dus wel gebruiken voor stroombuffering. Maar mag men hier wel vanuit gaan voor het globale plaatje van stroombuffering bij groene stroomvoorziening? In mijn ogen niet, aangezien de hybridewagens enkel de overgang vormen tussen de traditionele verbrandingsmotor en de elektrische wagens.

Als men dan denkt aan elektrische wagens voor stroombuffering, gaat men compleet de mist in. Een elektrische wagen raakt namelijk enkel vooruit door de stroom uit de batterijen, dus als men de batterijen gebruikt als buffer, zal men niet altijd een gewenst of aanvaardbare actieradius halen. Het systeem moet dus voorzien zijn dat men kan instellen hoeveel van de batterij als buffer kan worden gebruikt.

Als een particulier naast zijn zonnepaneelset ook zelf wat batterijen voorziet, kan hij zelf gedeeltelijk instaan voor de opslag. En dan volgens mijn voorstel moet dus gemeten worden hoeveel hij zelf op heeft geslaan in het jaar omdat dan de leverancier daar niets voor mag aanrekenen, want de leverancier heeft dan totaal geen kosten gedaan voor de buffering van die stroom. Maar ook deze buffering zal geen opslag toelaten tussen zomer-winter.

Daarbovenop zijn batterijen een heel inefficiënte vorm van buffering, terwijl ze wel goed zijn voor opslag. Wat wel goed is voor buffering zijn condensatoren, die laden snel op en ontladen snel, en dat zonder de stroom inefficiënt toch chemische energie om te zetten om het daarna inefficiënt tot elektriciteit om te zetten.

Zaken als 'warmtepompen aanzetten bij de stroompieken, of de vriesinstallaties dieper invriezen dan nodig bij stroomoverproductie, zodat die dan minder verbruiken buiten de pieken, zijn geen buffering-systemen, maar peak shaving, want de stroom die er in gestoken wordt haalt men er nier meer uit onder de vorm van stroom. Maar helaas gaat dit in tegen hun gebruiksfilosofie: warmtepomp onttrekt constant warmte uit omgeving om die op te slaan in een watertank. Als men dus die warmtepompen afhankelijk wilt maken van stroompieken, dan zal men grotere watertanken moeten voorzien voor de warmtebuffers, en moet de warmtepomp ook een veel groter vermogen hebben. En vriesinstallaties draaien rond een constante temperatuur aanhouden. Iets dat bij -18 bewaard moet worden, ook bij -20 bewaard, maar in hoeverre compenseert het opvangen van piekstroom voor de inefficiëntie die men creëert door het steeds laten wisselen van de temperatuur?

In de opslag/buffering van elektriciteit in H2 of CH4 zie ik het meest toekomst op dat gebied. Omdat H2 en CH4 zowel kunnen worden opgeslaan om later te verbranden in een generator, als dat het kan worden gebruikt voor andere zaken. Auto's op waterstofgas, of auto's op methaan, met een hybrideopstelling (dus met batterij als buffer). In Nederland is er een producent van vrachtwagens op waterstofgas, volgens het principe van een hybridewagen. Het kan zelfs worden gebruikt voor noodgeneratoren en dergelijk...

afbeelding van brother paul
03/11/2014 - 16:55

inderdaad syngas is volgens mij ook de way to go

https://www.google.be/search?client=opera&q=syngas&sourceid=opera&ie=UTF...

om de eenvoudige reden, dat de bestaande aardgasinfrastructuur kan blijvend gebruikt worden

dat de motoren, wkk's, biogasinstallaties, allemaal technologie is die kan blijvend gebruikt worden

dat waterstof een enorm onhandige stof is om op te slaan tenzij de fuelcell in staat is met veel hoger rendement de energie terug vrij te zetten, kan het in die optiek dienen als langtermijn energieopslag

Methaangas veel gemakkelijker is in opslag, het is proven technology...

dat je een mix biogas en syngas kunt maken om op het netwerk te stoppen

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 21:55

En ik vraag me dan af wat het meest rendement heeft, het groenst is en het gebruiksvriendelijkst:

 

1) elektrische wagen op batterijen. Dus ergens anders stroomopwekking -> stroom opslaan in batterij (nogal inefficiënt) -> chemische energie uit batterij halen tijdens het rijden voor de elektromotor. Met de nodige problemen: batterijen slijten door het op/ontladen en zijn qua duurzaamheid niet zo goed. Batterijen verliezen ook veel van hun capaciteit in de loop der jaren. En dan de laadtijd van 8 uur ofzo. Alternatief waar men aan denkt: hybride van batterij en condensator. Omdat een condensator een potentiaal kan vasthouden in zijn middenstof. Condensatoren laden snel op zonder problemen (in tegenstelling tot batterijen waarbij geldt dat hoe sneller men ze laadt, hoe sneller ze verslijten) maar ontladen snel. En dan komt er nog eens bij dat batterijen ook milieuproblematiek hebben.

 

2) wagen op methaangas/waterstofgas volgens het systeem van hybride wagens. Dus elektriciteit (al dan niet van stroomoverschotten) omzetten in gas, die dan wordt verbrand in een generator, de stroom ervan wordt gebufferd door een batterij/condensator, om daarmee een elektromotor te voeden. De batterij die de stroom buffert slijt ook wel, maar dat is niet echt zo belangrijk. Het bepaald namelijk alleen hoeveel stroom er gebufferd wordt om later te gebruiken, terwijl het bij een elektrische wagen de actieradius bepaald. Doordat de batterij ook enkel tijdelijk moet bufferen, is er slechts een bepaarkte batterijset nodig in vergelijking met elektrische wagens. Voor condensatoren ligt het moeilijker: volgens mij kunnen die ook goed bufferen, maar dan heeft men wel redelijk wat condensatoren nodig maar niet zoveel als een elektrische wagen. En dan het herladen: of men werkt met verwisselbare gastanks die men dan verwisseld aan de 'tankstations' of men kiest een systeem waarbij men de tank hervuld met gas, zowel aan 'tankstations' als het gasnetwerk thuis...

 

Antwoord op mijn vraag: qua rendement is het bijna gelijk, maar is de elektrische wagen net iets beter. Het groenst is volgens mij de methaangas hybridewagen, doordat er veel minder batterijen nodig zijn (geen opslagcapaciteit maar buffercapaciteit gevraagd) en daardoor die mileuproblematiek van batterijen minder doorwegen. En gebruiksgemak: volgens mij ook de methaangas hybridewagen doordat hij makkelijk en snel te herladen is, in tegenstelling tot elektrische wagens.

afbeelding van brother paul
13/11/2014 - 18:42

Inderdaad optie 2 lijkt mij de meest logische: het verwondert mij dan ook waarom de overheid niet zoals in italie mensen motiveert om op aardgas te rijden... onze volledige logistieke functie lijkt vastgeroest aan de mazout te hangen, terwijl we precies met de transitie te maken naar methaangas voor verwarming - productie - mobiliteit - electriciteit ons kunnen voorbereiden op die syngas faze...

 

afbeelding van Yannick Willox
13/11/2014 - 20:04

Ik wou in 1998 een fiat multipla op CNG kopen.

In België waren toen enkele tankstations bij de LIjn of de mivb...

dus maar een diesel gekocht.

Het was een wagen die zijn tijd vér vooruit was, helaas is er geen enkel exemplaar van verkocht in België.

Fiat zelf is onderussen ook een paar decennia achteruit qua innovatie.

Groen en economisch interessant blijken helaas niet samen te gaan ?

afbeelding van brother paul
14/11/2014 - 08:23

In italië  rijdt 15%op cng 

Ze hebben 25miljoen cng wagens gebouwd 

In termen van diversificatie is dit pad samen met hybride pv - Carport een manier om de mobiliteit echt los te maken van de petroleum 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 15:41

Van de discussie over elektrische fietsen en elektrische wagens: ikzelf zeg dat elektrische fietsen de voorkeur moeten hebben. Elektrische fietsen verbruiken weinig elektriciteit, de motor mag max. 250 watt aan ondersteuning bieden. Probeer eens 250 watt op een elektrische wagen te steken... Okee, bij een elektrische fiets fiets jij en is de motor slechts ondersteuning...

 

De auto-industrie heeft ons aangeleerd om allemaal een auto te kopen waarmee men met het gehele gezin op reis kan, en het liefst zelfs 2 of 3 wagens per gezin... En voor wat? Om er dan alleen in te zitten en naar het werk te rijden, 1 keer in de week boodschappen te doen, enkele keren per jaar groot gerief verhuizen/naar het containerpark doen en enkele keren per jaar op reis te gaan. Wat kan de elektrische fiets overnemen: het woon-werk verkeer, vooral in het stad, en zelfs het winkelen. Hoe vaak kom je tegen dat je een hele wagen vol steekt met inkopen? Niet vaak, vaak raakt alles in 2 fietszakken, en toch zeker in een fiets aanhangwagen... Op die bakken bier en flessen drank na toch. Dus zo kan men toch zeker 3/4 van het autoverkeer vervangen door fietsen, en met een beetje logistiek inzicht is er dan maar 1 wagen per gezin nodig...

 

Een andere trend is de twike. De twike is een elektrische wagen waarbij men zelf moet trappen om vooruit te gaan. Het heeft een grote actieradius (als ik mij niet vergis afhankelijk van het batterijpakker zelfs 500 km), kan tot 85 km/h gaan. En dat volgens da site vanaf 4-7 kWh/100 km, vergelijkbaar met een halve liter traditionele brandstof. Dat allemaal doordat ze vertrokken van een nieuw concept. In plaats van onze zware, lompe stalen wagens te pakken als basis, daarin een elektromotor en batterijen voorzien, deden ze het omgekeerd: de wagen ontwerpen rond de elektromotor en batterijen. Om efficiënt te zijn dus ook ontworpen rond aërodynamica en licht gewicht zijn. Het heeft een MTA van 505kg... Het enige nadeel aan de twike: het heeft niet het comfort van de wagen en men moet nog altijd op de pedalen duwen (de motor versterkt gewoon de kracht die men op de pedalen zet).

 

Daarnaast moet men eens denken aan de mobiliteit in de stad: hoe meer mensen met de fiets, hoe minder wagens, hoe minder file, en ook hoe vlotter openbaar vervoer. De meeste wagens zijn op de baan voor woon-werk verkeer, en dus zit men daar alleen in de wagen zoveel plaats in te nemen. Als die persoon de fiets neemt, neemt die veel minder plaats in op de baan. Het enige nadeel van als zoveel mensen met de fiets gaan: het risico op fietsersfiles, wat in Nederland durft voor te vallen tijdens de spitsuren...

afbeelding van robin demey
03/11/2014 - 15:48

Misschien is het beter dat we hiervoor een apart topic maken.

Brecht nog even dit: jij stelt alsof 250 W marginaal weinig is en dat jij zelf meest trapt.

Wel een geoefende fietser haalt maximaal zo'n 150W een uur aan een stuk. Dus voor een fiets is 250W inderdaad zeer interessant en dus niet "slechts ondersteuning". Ik zou eerder stellen dat de fietser ondersteuning is voor de motor.

Bij velomobielen is het omgekeerd: de motor kan je op gang helpen, zodat jij op kruissnelheid (40-50km/u) het veel langer volhoudt (100-150 km met gemak).

 

Voor de rest 100% akkoord met uw post.

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 21:07

Ik weet wel dat comfortabel fietsen (dus zonder veel te zweten) rond de 100 watt ligt... Die 250 watt is dan vrij veel onderstupeuning, maar onze wetgeving spreekt van ondersteuning. Als die 250 watt geen ondersteuning is en men die dus kan gebruiken zonder te trappen, dan heeft men een rijbewijs nodig voor bromfiets/motor... Dit geldt ook voor velomobielen. Een opstartmechanisme wordt wel getolereerd denk ik. Onze wetgever heeft gewoon geen oog voor zaken als velomobielen, omdat ze zelf niet bezig zijn met zulke zaken. Ze zijn bezig met economie en begroting... En ik heb al redelijk wat 'onzichtbare' velomobielen gezien. Overdag vallen ze wel op, maar vaak zijn ze slecht voorzien van verlichting en fluostroken. Van voor en van achter zie je de lichten wel, maar langs de zijkant niet, en doordat er ook geen fluostrook is, is de kans groot dat je ze dan te laat zou opmerken...

 

En volgens mij zegt de wetgever dat de elektrische ondersteuning maar tot 25km/h mag gaan...

afbeelding van jef-14
13/11/2014 - 16:15


 Wel een geoefende fietser haalt maximaal zo'n 150W een uur aan een stuk"

Ik vrees dat de fietser die slechts 150 W haalt niet erg getraind is hoor !  Het wereld uurrecord van Merckx zat al rond de 500 watt . Maar ook ikzelf zit toch flink boven die 150 ( een veelvoud )

Daarenboven zijn ( de meeste) elektrische fietsen begrensd. Ze halen 25 km/ uur dan stopt de ondersteuning. Als je de 250 watt vergelijkt met een auto dan zou jouw auto constant aan zijn maximale vermogen rijden dat doet hij ( hopelijk) niet net zo min als de fietser dat doet.

Het energieverbruik van een elektrische fiets is zo laag dat de opslagcapaciteit  ( als buffer voor de overproductie van je zonnepanelen toch) bitter weinig bijdraagt. Ik fiets zowel elektrisch naar het werk waarbij ik 95% zonder ondersteuning fiets als met de racefiets; De batterij van mijn elektrische fiets moet ik om de 3 weken opladen terwijl ik toch 100 km per week fiets ( woon / werk) Peanuts als buffer dus ....

 

 

afbeelding van robin demey
14/11/2014 - 01:05

Jef, lees dan eens volgend artikel: http://www.velofilie.nl/vermogen.htm

Quote:

"Als we op een windstille dag op de vlakke weg onderin de beugel van de racefiets zitten, zien we het volgende verband tussen vermogen en snelheid: 50W: ± 20 km/u,   150W: ± 30 km/u,   350W: ± 40 km/u,   600W: ± 50 km/u,   1000W: ± 60 km/u"

En jij beweert dat jij een veelvoud van die 150W haalt, gedurende een uur aan een stuk? Een veelvoud dan nog? Dus jij bent zowat even sterk als Merckx? Vreemd dat we je dan niet kennen uit het wielerpeleton.

Ik denk dat mijn stelling wel degelijk juist was: 150W = 30 km/u op een racefiets (windstil). Je moet al geoefend zijn (geen topsporter) om dit een uur vol te houden.

afbeelding van jef-14
14/11/2014 - 12:24

Een getrainde wielertourist haalt vlot een gemiddelde snelheid van 27 / 28 km /h en dan spreek ik niet over een vlakke weg en windstil. Om op je vraag te antwoorden ja ik kan probleemloos 30 km/u volhouden op een vlakke weg  ! Op  een hellend parcours fiets ik vlot 4 u aan een stuk aan een gemiddelde van 25 km/ h en ik ben meer dan dubbel zo oud als Merckx tijdens het verbeteren van zijn werleduurrecord....  Gewoon trainen beste Robin .....

afbeelding van robin demey
14/11/2014 - 12:29

Een groot verschil dus tussen een veelvoud van 150W en 4u aan een stuk à 25/u. Dat haalde ik vroeger, toen ik nog een geoefend fietser was, ook gemakkelijk; zelfs met een mountainbike.

Dus ja, een getrainde wielertourist zal misschien wel 250W halen gedurende een lange periode.

Ik had het over een geoefend fietser. Dat is nog iets anders: eerder iemand die dagelijks woon-werkverkeer (10-15 km) doet.

 

PS: over welke futuliteit zitten we hier eigenlijk te vitten?

afbeelding van jef-14
14/11/2014 - 14:09

Eigenlijk gaat het hier over het bufferen van teveel geproduceerde stroom waarvoor de batterij van de fiets dus niet kan toe bijdragen . PS wat is het verschil tussen een geoefend fietser en een getrainde wielertourist ?

Hoe kom je aan 150 W gedurende 4 uur ken je dan mijn gewicht, de windsnelheid , hoogtemeters , temperatuur etc. ?

 

 

 

afbeelding van robin demey
14/11/2014 - 23:53

Jef, ik heb echt geen zin om hier te vitten op zinloze details, woordkeuze... Dit gaat hier niet over de essentie hé. En die paar watt verschil zal niet de wereld maken.

Met geoefend fietser bedoel ik iemand die regelmatig fietst (bv. dagelijks woon-werk). Een getrainde wielertoerist zal regelmatig langere afstanden doen en zal dan ook wel grotere vermogens aankunnen.

 

Mijn punt was eigenlijk gewoon dat voor het gros van de fietsers, eigenlijk de fiester de motor van 250W ondersteund, ipv omgekeerd (hoe zou het anders komen dat de meeste elektrische fietsers onbezweet op hun bestemming aankomen). Uiteraard vanaf 25 km/u moet je volledig zelf trappen.

 

Laat ons nu aub stoppen met vitten op woordjes en wattjes ;-)  = muggenzifterij.

afbeelding van brother paul
15/11/2014 - 08:48

aangezien het ging over de batterij;

  stel dat je 4miljoen batterijen van fietsen van 0.25 kWh aan het net hangt, spreek je over 1gigawatth, in de veronderstelling dat alle batterijen leeg gereden zijn. Dus dat iedereen gezellig 500Watt bijsteekt op zijn fiets, en daar zo een uurtje mee fiets, iedereen zal wel heel snel thuis zijn en zijn boodschappen gedaan hebben, want 500Watt op de fiets krijg je al vandenbroucke allures

 

  IK vergelijk het met een boot: als een boot dreigt te kapsijzen doen ze iedereen bakboord of stuurboord zitten naargelang het probleem, maar het zegt gewoon als we stoppen met als anarchisten in volledige vrijheid van alles aan het net te hangen, en eens de boel intelligent organiseren kunnen we wel goed peakschaving of peakloading doen

 

afbeelding van Ingir
03/11/2014 - 16:50

Fietsfiles zie je vooral in stedelijke ruimte en dan met name rondom treinstations en universiteitscentra, waarbij opgemerkt dat binnensteden in toenemende mate autoluw gemaakt worden ten gunste van voetgangers en fietsers. Daarbuiten is nauwelijks sprake van files. Verder wordt er fors geïnvesteerd in fietsinfrastructuur: grote fietsenkelder/flats naast treinstations, ongelijkvloerse kruisingen, fietssnelwegen... een mooi voorbeeld is de Hovenring bij Eindhoven:

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 21:20

Voor mij is Nederland een soort van paradijs: de regering neemt daar precies wel groene beslissingen, en het is er een fietsparadijs. Op mijn 11 jaar deed ik een boat&bike vakantie en dat was echt wel iets om niet te vergeten. De fietspaden op een veilig afstand van de baan, met een groenzone ertussen, het fietsvriendelijke autoverkeer (hier in België vergeten auto's nogal snel dat fietsers ook recht hebben op voorrang van rechts, maar omgekeerd vergeten fietsers al eens dat zij ook voorrang van rechts moeten geven)... Dit weekend was ik naar centerparcs Eemhof in Nederland. Een duidelijk verschil met België. Hier in België naast de snelwegen: betonnen geluidsschermen, soms eens een strook bomen, en ook geregeld industrie. In Nederland: zicht over de velden, zicht over de rivieren, mooie landschappen naast de snelweg, en als er dan eens een bewoond gebied aan kwam dat geluidsschermen nodig heeft, dan zijn die geluidsschermen grotendeels bedekt met groen. Je ziet dan de bovenste rij(en) beton met daaronder een heuvel van gras. Soms ook volledige met gras bedekte aardemuren en ook eens afschrijvingen begroeit met klimop. Geeft me toch het gevoel dat Nederland groener is dan België, en een leukere omgeving om te leven.

 

Maar het kan zijn dat ik enkel het groene deel van Nederland zag en de rest meer lijkt op België... En natuurlijk zijn er ook nadelen aan Nederland. Zoals het Nederlands dialect (wat soms onverstaanbaar is), de verschillen in gewoontes, en verschillen in wetgeving en dergelijke...

afbeelding van lowtech
11/11/2014 - 11:03

Ingir,

Zeer mooie foto. Heb je al eens uitgerekend hoeveel energie dit heeft gekost en nog jaarlijks gaat kosten.

Voor zulke prestige projecten moeten mensen 40 u per week werken tot hun 67 jaar. Alles wat geld kost is niet economisch en zeker niet ecologisch. Oude mensen kunnen met de fiets deze hellingen niet meer nemen. Waar niemand over spreekt is het energieverbruik voor 1u werk. België runnen als bedrijf betekent dat we geen 6 mijoen mensen nodig hebben, maar 2 miljoen is ruimschoots voldoende dus allemaal 24 u per week werken tot 50jaar en niet tot 67jaar.Laat het nutteloos werk weg en  dit zorgt voor de grootste energiebesparing en is het best voor het milieu. Hoeveel vuile energie moet er verbruikt worden voor het loon van een voetballer die zo veel verdient als het loon van 2500 arbeiders in een fabriek??? Alleen een andere maatschappij kan ons behoeden van de ondergang moeten we niet zoals de dieren een winterslaap houden en alleen werken als er voldoende hernieuwbare energie is. Ik werk regelmatig in Antwerpen en doe daar met de wagen meestal 2uren over voor 75Km, soms neem ik de trein (die enkel en alleen kan betaald worden door de accijnzen op de benzine van de mensen in elle lange files) en dan doe ik er 3uren over = gemiddelde snelheid van 25 Km/h dus geef mij maar een velomobil zoals Robin aangeeft dit verbruikt weinig en is gezond en via de autobaan kan dit traject ook in minsten 2 uren. Kleine elektrische wagens van minder dan 500kg kan nog net , maar niet de wagens van 2000kg. Een hybride is zwaarder en dubbel zo duur als een eenvoudige kleine diesel en het verbruik blijft gelijk dus weer veel grijze energie om de wagen te betalen. Maar onze regering wil groei en veel groei anders kan onze welvaartstaat (voor wie) niet verder of overleven. Groei kan alleen als er grote consumptie is dwz. mensen met veel geld (vorige regering heeft misschien de loonkost stabiel gehouden maar de bedrijfskost met 25% verhoogt dus minder rijke aandeelhouders die minder consumeren) om goederen te kopen die goedkoop geproduceerd worden en daarvoor heeft men goedkope grondstoffen, goedkope arbeidskrachten (slaven) en veel goedkope energie voor nodig. We hebben geen grondstoffen, een weinig goedkope arbeidskrachten uit het oostblok,hernieuwbare energie die minstens 10x duurder is dan deze van klassieke nieuwe vervuilende centrales dus groei zal eerder negatief zijn.

Lowtech    

afbeelding van Ingir
13/11/2014 - 12:51

Wat bedoel je te zeggen?

afbeelding van jef-14
13/11/2014 - 16:29

De foto van Ingir toont mij dat de fietser alweer benadeelt wordt. De fietser " mag" de helling oprijden naar de "lucht" rotonde om  volop te kunnen genieten van de uitlaatgassen van de auto's onder hem. Een leuke tekening van architecten ( die niet fietsen) maar waardeloos .

afbeelding van Ingir
13/11/2014 - 20:08

Waarom denk je dat in NL al meer dan 1 miljoen E-bikes verkocht zijn?

afbeelding van jef-14
13/11/2014 - 16:25

"Fietsfiles zie je vooral in stedelijke ruimte en dan met name rondom treinstations en universiteitscentra, waarbij opgemerkt dat binnensteden in toenemende mate autoluw gemaakt worden ten gunste van voetgangers en fietsers"

Igir, ik vermoed dat jij niet ( veel) fietst ? Ik fiets dagelijk door het "autoluwe" Leuven geloof me levensgevaarlijk !

De fietsautostrades die men nu wil aanleggen zijn het ideale speelterrein van de wielertoeristen om hun gemiddelde op te trekken kunnen ze dan roekeloos snel rijden. De files zal men daardoor niet oplossen.

Bitter weinig mensen doen namelijk  woon/werk verplaatsingen met de fiets die verder zijn dan 5 km.

De stad moet veiliger gemaakt worden voor de fietsers met afgescheiden fietspaden zodat ook ouders hun kinderen durven laten fietsen.

Fietsfiles zouden niet mogen bestaan. De auto moet verdrongen worden door 1 richtingstraten waarbij de fietser de vrijgekomen rijbaan krijgt zoals ik zag in Montreal.

 

afbeelding van Ingir
14/11/2014 - 10:30

Ik heb inderdaad nog nooit in Leuven gefietst, wel dagelijks in studentensteden in NL (Utrecht, Nijmegen en Eindhoven).

 

Om je een idee te geven van de fietsinfra: fietsen in Utrecht

 

Hierin kun je zien wat gedaan is om de binnenstad voor fietsers goed en veilig bereikbaar te maken vanuit de buitenwijken.

afbeelding van jef-14
14/11/2014 - 12:15

Ingir,

Positieve beelden kan ik zelfs in Leuven filmen ook daar kan de stad tonen hoe goed ze voor de fietsers zorgen. Ik kan andere beelden tonen .... Op je filmpje zie ik geen beelden in het centrum van Utrecht. hebben fietsers daar ook een afgescheiden fietspad  ?

afbeelding van Ingir
14/11/2014 - 23:16

Die beelden lopen wel degelijk tot de fietsparkeerkelder van het centraal station. In de oude binnenstad zul je zien dat daar vrijwel geen auto's komen, hooguit stadsbussen, taxi's en bestelbusjes.

 

Hier nog wat beelden door de binnenstad: FIETSERDEFIETS

Let eens op de hoeveelheid fietsen die links en recht geparkeerd staan...

afbeelding van brother paul
14/11/2014 - 08:31

Ik denk dat België te gemakkelijk zijn verkeersbeleid stoelt op flitspalen en te weinig op infrastructuur visie en leuven is daar een goed voorbeeld van. 

Ga je nu beweren dat de historische stad ook niet geschikt is voor de fiets? Volgens mij moet je gewoon gescheiden fietspad netwerk enkknooppunten losvan de auto verkeersstromen die alle campussen verbinden in alle richtingen en knopen met de woonwijken 

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.