Bevorderen groene stroom/innovatie energiemarkt | Ecobouwers.be

U bent hier

Bevorderen groene stroom/innovatie energiemarkt

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Brecht Schatteman
30/10/2014 - 19:09

Dag mede ecobouwers

Ik zou hier een visie willen posten in verband met stimuleren van groene stroom en de innovatie van de energiemarkt.

Het probleem met groene energie is zoals iedereen weet dat het onvoorspelbaar is. De zon is niet constant, de wind is niet constant, en andere zaken zoals waterkracht, biomassa... hebben geen grote toekomst in België. Daarom is er volgens mij nood aan innovatie in de energiemarkt.
Iedereen kent het beeld wel van het botsen tussen particulieren met zonnepanelen en de energiebedrijven. De energiebedrijven zouden verlies lijden door de installaties van zonnepanelen. Dit is niet enkel doordat ze minder stroom kunnen verkopen, maar omdat zij moeten inspelen op de fluctuaties van de stroomvraag (dus energie-opwekking verminderen bij veel zonnestroom of windstroom en energie-opwekking stijgen bij gebrek aan zonnestroom of windstroom). En daardoor worden al eens verwijten gelost naar eigenaars van zulke zonnepanelensets, er worden verwijten gemaakt naar de regering voor het ondoordacht subsidiëren van groene stroom... Maar ik zie nog een andere schuldige: onze energiemarkt die niet meeging in het verhaal. Energiebedrijven begonnen op de subsidies te springen door windmolens en velden van zonnepanelen te plaatsen. Maar geen enkel bedrijf dacht aan opslag.

Ik heb een idee om dat te veranderen: onze energiemarkt moet innoveren. Het moet zich voorzien op groene stroom, en dus de buffer- en opslagmogelijkheden voorzien hiervoor. Traditioneel kijkt men hiervoor naar de energieproducenten: zij moeten maar inspelen op de markt door hun centrales te laten fluctueren rond de vraag, dus zij moesten zich voorzien op de buffer van groene stroom. Maar zo werken de energiebedrijven niet. Energiebedrijven zijn ontworpen rond het concept om stroom op te wekken en te verkopen. Niet op stroom ontvangen (overschot groene energie) of extra te produceren (gebrek groene energie).

De energieproducenten kan men dus heel moeilijk aanpassen om te voorzien op buffer en opslag, omdat dat zeg maar tegen hun definitie is. Maar er is nog een belangrijke tussenschakel tussen consument en producent, de leverancier. Wat doet een leverancier volgens zijn definitie? Hij koopt iets aan van de producent om het door te verkopen aan de consument. Door hun definitie hebben zij meer mogelijkheden om te voorzien in buffer en opslag, hoewel dat volgens de wet speculeren is. Maar hiervoor moeten de leveranciers open staan, want tot nu moesten ze gewoon stroom aankopen en doorverkopen en de energieproducenten moesten het maar zien te bufferen, maar als ze moeten opslaan/bufferen nemen ze zelf hier de risico's van, en de kostprijs.

Hieraan kan men nog een extra maatregel plakken: erken PV-installaties als producent, ook die van particulieren. Zo kunnen de energieleveranciers de overschotten van de PV-installaties aankopen en doorverkopen, en dus heeft een particulier nog nut van zijn overproductie. Maar het kan zijn dat een leverancier een negatief bedrag plakt op de overproductie zodat de mensen met overproductie worden 'gestraft'.

Het marktmodel dat ik hier wil duidelijk maken zou pas echt slagen als de energieleveranciers innoveren, en de wet het toelaat. Dus kortom wat mijn idee dan is: energieleveranciers kopen stroom aan van zowel energieproducenten als van mensen met zonnepanelen, ze verkopen die door aan mensen die stroom nodig hebben. De energieleveranciers draaien dan op voor de opslagcapaciteiten. Die kosten kunnen ze dan doorrekenen als jaarlijkse vaste kostprijs van het contract aan mensen met zonnepaneelsets, afhankelijk van hoeveel vermogen ze hebben (of nog eerlijker: hoeveel ze op het net injecteerden). Die verrekening is eerlijk, want de opslagcapaciteit is er door de mensen met zonnepanelen. Dan kunnen ze de overproductie van mensen met zonnepanelen overkopen, en doorverkopen aan mensen zonder zonnepanelen of met te weinig opbrengst van de zonnepanelen.

Dit zou dus tot een economische stabiliteit leiden, de investeringen worden doorgerekend naar de juiste personen en voor de mensen zonder zonnepanelen zou er geen echte verandering zijn.

Het kan zijn dat ik fouten heb gemaakt die niet echt aansluiten bij de realiteit, maar ik baseer me op wat ik ken van de energiemarkt...

En opslagmogelijkheden bestaan er al: er zijn projecten waarbij men overschot aan groene stroom omzet in waterstof of methaan om dat dan te verkopen of om dat dan kater te verbranden voor elektriciteitsproductie... Dit kan men gebruiken voor opslag op langer termijn (maanden). Batterijen en condensatoren en dergelijke zijn een inefficiënte manier, maar kunnen bevoordeeld helpen de pieken aan groene energie uit te vlakken.

Tot zover mijn idee.

PS: dat het verschuiven van de buffers/opslagcapaciteiten naar de leveranciers kan zorgen voor faillissementen van energiebedrijven weet ik ook, maar het is een snellere evolutie voor groene energie dan wachten tot de energiebedrijven.
PPS: ik noemde hier heel vaak zonnepanelen bij particulieren, maar dat kan evengoed windmolens zijn (als de wet ze toe laat en als ze ooit echt opbrengen) of WKK of dergelijke zijn. En anderzijds, het kan evengoed draaien om zonnepanelen bij kantoorgebouwen/ bedrijfsgebouwen met groene stroom opwekking...

96 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
30/10/2014 - 22:10

Twee opmerkingen:

- grootschalige opslagcapaciteit is (nog) niet bestaand, voor hernieuwbare energie is dit dan ook de Heilige Graal

- verkoop van PV-stroom suggereert verhandeling op basis van marktwaarde, van april t/m oktober is die waarde overdag nihil, alleen in de winter mag je rekenen op een waarde van 3-4 eurocent per kWh.

 

 

afbeelding van Brecht Schatteman
30/10/2014 - 22:33

Dag Ingir

 

Mijn voorstel doelde erop de energiemarkt aan te zetten tot energieopslag, wat in mijn ogen het best aanleunt bij de energieleveranciers. Er wordt inderdaad nog geen grootschalige opslag gedaan, en evenmin wordt er aan groene energie gedaan (aan hoeveel procent zaten we in België? Rond de 5 dacht ik). Als er meer groene energie komt, zal er meer druk komen om grootschalige opslag te voorzien. Als de wetgever zou toelaten dat energieleveranciers overschotten van particulieren overkopen in plaats van gratis krijgen, zullen ze volgens mij een prijs in het contract moeten opnemen. Net zoals het dag en nachttarief vast ligt in het contract, zal de particulier het liefst een vast bedrag zien voor hetgeen hij extra levert. Dat vast bedrag moet dus niet de marktwaarde zijn, net zo min als dat we elektriciteit kopen aan een marktwaarde. En zo zullen de energieleveranciers wel moeten ingrijpen met opslagcapaciteit omdat meer mensen hun dak vol zouden leggen. In het begin kunnen ze wel afrekenen op de energieproducenten doordat ze minder stroom van hen moeten aankopen, maar na verloop van tijd zullen ze weten dat ze niet nog meer energieproductie kunnen schrappen. Op dat moment vormt de stijging van de groene stroom als trigger om toch opslag te voorzien.

 

Grootschalige opslag is er nog niet omdat er geen vraag naar is en nog geen nood aan, net zoals er 20 jaar geleden gaan nood was aan elektrische wagens maar de markt plots halsoverkop probeert elektrische wagens uit te vinden...

 

En als ik mij niet vergis is er in Nederland een project gaande waarbij de overproductie van windmolens worden omgezet in gas dat dan op het gasnet wordt gezet... De bron die ik las zei waterstofgas, maar volgens mij zal het wel methaan zijn... Als men dat gas dan opslaat om dan bij elektriciteitsnood te gebruiken in een gascentrales, is het wel degelijk opslag en kan het ook grootschalig worden toegepast...

afbeelding van Ingir
30/10/2014 - 23:16

Misschien eens vragen in Duitsland, daar hebben ze in de zomer zoveel overtollige weersafhankelijke stroom dat die met geld toe aan ons verkocht wordt. Dat lijkt mij een riante markt voor massa-buffering.

afbeelding van Brecht Schatteman
31/10/2014 - 09:54

Hangt af van de energiemarkt he. En als het zit zoals ik denk dat het is: leveranciers kopen over van producten en verkopen dan aan consumenten, dan weet ik niet of ze daar snel vooruitgang gaan boeken qua opslag. Het zijn dan de energieproducenten die hun overschotten moeten kwijt raken. In mijn plan was het dat energiebuffering zou plaatsvinden bij de leverancier. Maar de meeste leveranciers zullen hier nu nog geen graten in zien in zulke investeringen... Daarom: hoe meer groene stroom, hoe meer druk om te investeren in opslag/buffercapaciteit. En zolang de Duitse producenten hun overschotten kwijt kunnen zullen ze niet teveel investeren in opslag/buffer...

afbeelding van limer
31/10/2014 - 10:17

In Duitsland werken ze met dubbele tellers en een feed-in tarief voor PV-panelen.

Dus iedere kWh die ze gebruiken van het net betalen ze, en voor iedere kWh die ze in het net stoppen krijgen ze geld.

In het begin was het bedrag dat ze kregen per kWh hoger dan momenteel, om de markt op gang te krijgen.

Momenteel krijgen ze niet veel per kWh.

 

Wat nu momenteel hot topic is in Duitsland (en ook VK), is het opslaan thuis, zelf bufferen, van je overschot aan PV-stroom.

In Duitland krijg je hier tot 3000€ subsidie voor.

 

Deze systemen zijn nog niet goedkoop momenteel, maar op de afgelopen Intersolar beurs toch wel een item dat veel aandacht kreeg.

Ook Bosch, ABB, ... werken momenteel/of hebben al, installaties in die zin.

 

Hiermee kan je, afhankelijk van de installatie, tot 80% netonafhankelijkheid gaan, worden de pieken en dalen op het net afgevlakt, en moet er dus door de netbeheerders minder fluctuatie worden opgevangen, dus minder investeringen.

In het eerste jaar zijn er al 6000 installaties verkocht.

Tegen 2018 spreken ze al van 100.000 installaties, wat ook wel voor een serieuze prijsdaling zal zorgen.

 

Dus in plaats van weer extra belastingen op te leggen aan diegene die zonnepanelen hebben, zouden ze beter zo'n zaken promoten!

 

Op vlak van buffering door producenten zelf, staat er in Duitsland momenteel 1 waterstof centrale te draaien, die op momenten van windoverschot waterstof produceert, en op momenten van schaarste hiervan terug electriciteit maakt.

 

Momenteel zijn ze ook bezig met de bouw van een gigantische batterij om tijdelijk groene stroom op te slaan (bestaande uit duizenden kleine batterijen gekoppeld.)

 

Dus als je het mij vraagt, zijn ze in Duitsland al weer veel verder vooruit aan het denken dan de korte termijn politiek die hier in België wordt gevoerd.

afbeelding van Brecht Schatteman
31/10/2014 - 11:02

Dus eigenlijk werkt Duitsland dan al volgens hetgeen ik voorstelde, ongeveer toch... Dus laten we dan maar zeggen dat we Duitsland als gidsland moeten nemen dan.

 

Het enige dat ik ervan kan zeggen is dat Duitsland weeral de veruitgang legt bij de consument door die te subsidiëren voor eigen opslag. Er zouden beter zaken zoals die waterstofcentrales subsidiëren zodat de markt er op springt... In mijn voorstel komt de vernieuwing door stroomopslag te liggen bij de leveranciers van stroom, of het kan liggen bij stroomproducenten die de investering willen doen (wat ze tot nu toe alles behalve willen doen). Als de grote markt erop springt zijn er meer mensen mee gebaat dan als er enkel de particulieren op springen...

afbeelding van limer
31/10/2014 - 16:39

Volgens mij is de toekomst in de energiemarkt, zowiezo een toekomst met veel meer kleinere, decentrale productie.

Hierdoor heb je ook kleinere energieverliezen door transport en omzettingen.

 

Waarom nog afhankelijk blijven van grote spelers, en alles laten afhangen van hun?

Laat zoveel mogelijk mensen voorzien in hun eigen energievoorziening, en het verschil kan dan nog door het net opgevangen worden.

 

Maar ik denk, dat er nog altijd de meeste winst kan gerealiseerd worden in besparing.

Als eerst eens iedereen maximaal gaat besparen om stroomverbruik, dan moet er ook minder productiecapaciteit tegenover staan.

Maar investeren in energiebesparing gebeurt enkel, als het verschil groot genoeg is.

De stijgende energieprijzen zullen daar wel een handje gaan helpen

 

Vandaar, dat ik mij afvraag, of de politiek die afgelopen jaren gevoerd is, met de bevriezing van de electriciteitsprijzen, wel de juiste was.

Laat de markt spelen. Prijsstijgingen gaan automatisch gepaard met besparingen door de mensen.

Als de energie te goedkoop is, zullen de mensen geen alternatieven zoeken in hun huidig verbruik.

 

Alleen zou men de huurmarkt misschien meer moeten verplichten investeringen in energiebesparende maatregelen te nemen, maar zij hebben daar meestal geen profijt van, aangezien ze de energiekosten toch doorrekenen aan de huurders.

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 13:06

Besparing van energie is ook belangrijk, dat geef ik toe.

En vergelijk het met de geschiedenis van de fossiele brandstof: vroeger verslonde men het eindeloos, want het was goedkoop en schijnbaar zonder grenzen. Toen men merkte dat de bronnen niet eeuwig bronnen blijven begon de prijs te stijgen waardoor men begon te denken aan isoleren en aan zuinige wagens. En nog is fossiele brandstof te goedkoop. Nog steeds is er te weinig druk om voor de energiezuinigste auto te gaan, nog steeds is er te weinig druk om de woningen te isoleren...

 

Besparen van elektriciteit gaat later heel belangrijk worden: het is de enige manier om van de gehate kerncentrales af te raken, de enige manier om van steenkoolcentrales te raken. Want in België is het potentieel voor groene energie beperkt. En vergeet niet dat er nog een elektriciteitsverslinder zit aan te komen: de elektrische wagen... Want een elektrische wagen is het groene alternatief voor de verbrandingsmotor, maar door de eisen van de hedendaagse wagens (ofwel grote koffer en plaats voor het hele gezin om op reis te kunnen, ofwel een sportwagen die 3 keer de snelheidslimiet kan halen) is er nog een hele innovatie en mentaliteitswijziging nodig. Het stalen karkas van de wagen weegt veel, maar is wel nodig voor de veiligheid. En dat stalen karkas wordt enkel zwaarder: meer mensen gaan voor SUV's omdat die voor de persoon zelf veiliger is in het verkeer, maar voor de anderen een ramp: vergelijk een botsing van 2 personenwagens eens met een botsing van een SUV mer een personenwagen... En een stapje verder: vergelijk een aanrijding van een fiets door een personenwagen eens met eentje door een SUV... Een SUV is steviger opgebouwd, dus meer staal, dus meer gewicht dus meer energieverslinding... Als men die dan elektrisch wilt maken betekend dat veel nood aan elektriciteit om daarmee vooruit te raken...

afbeelding van Ingir
03/11/2014 - 13:42

Besparing van energie is NU al een primair belang omdat hiermee verbruik van fossiele en nucleaire energie direct vermeden kan worden. Wat niet gebruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. Bovendien kan zo veel sneller voldaan worden aan de EU-afspraken voor opwekking van hernieuwbare energie.

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 14:47

Besparing van energie is NU primair inderdaad, daarom de steeds strenger wordende isolatienorm, daarom het verbod op de traditionele gloeilampen... Maar er moet nog meer worden gedaan inderdaad, en er zijn daarom altijd mensen die beter isoleren dan verplicht, die gloeilampen vervangen door ledjes in plaats van spaarlampen, en dan heb je nog de labels die het energieverbruik aanduiden... Er wordt vanalles gedaan, maar we hebben nog steeds een vrije markt. Maar helaas vereisen zulke dingen investeringen, en niet iedereen kan daar geld voor vrijmaken, subsidies kunnen nu ook niet want er moet bespaard worden. Alles hangt nu af van de consument, die geleidt wordt door de bedrijven...

afbeelding van walter-8
31/10/2014 - 10:21

Ingir,
De gratis stroom is een beperkte hoeveelheid en een probleem van fossiele installaties.
Het is niet zodat een volledige dagproductie gratis wordt weggeven. Dus rekenen met gratis stroom voor meerdere maanden klopt niet. Dergelijke systemen bestonden trouwens vroeger ook, maar dan eerder in de zin dat grote afnemers bevoordeeld werden om productie af te stemmen op de centrales. Gratis stroom is dus niet nieuw.

Walter

afbeelding van Brecht Schatteman
31/10/2014 - 10:58

Ik sluit me hierbij aan dat de marktwaarde van groene energie niet 0 is overdag... Overdag zit je namelijk met de grootste stroomvraag. Het is niet voor niets dat er een goedkoop nachttarief is he, omdat ze de stroomvraag beter wouden uitspreidden om zo beter rendement te hebben op hun installaties... Dat Duitsland grote overschotten aan stroom gratis moet weggeven is nog iets anders dan wat wij hier hebben in België van systeem. Bij Duitsland zijn er al massale investeringen in groene stroom, en dus massale opbrengsten van groene stroom. Het enige probleem dat ze hebben is een gebrek aan opslag, maar daar zal de markt wel rond veranderen.

 

Ook in de zomermaanden overdag is de elektriciteit nog van enige waarde voor het moment. Later kan het zijn van niet, als de groene energie een groot deel van de vraag dekt... En in mijn voorstel is het niet meer de mensen met zonnepanelen die de problemen veroorzaken voor de stroomzekerheid, maar ligt dat weer bij de leveranciers...

afbeelding van DeJurgen
07/11/2014 - 13:30

"verkoop van PV-stroom suggereert verhandeling op basis van marktwaarde, van april t/m oktober is die waarde overdag nihil, alleen in de winter mag je rekenen op een waarde van 3-4 eurocent per kWh."

 

Beste Ingir, stop aub met die onzin.

De productie van PV stroom correleert behoorlijk sterk met de vraag. De productie correleert een stuk beter met de vraag dan bvb de productie van nucleaire stroom. Daar is de nachtproductie quasi volledig dalproductie.

* De productie gebeurt overdag. Tijdens ELKE werkdag, wat nog steeds het merendeel van de dagen is van april t/m oktober, valt dit samen met 1 of 2 vraagpieken. Tijdens ELKE werkdag in die periode valt de productie ook niet samen met dalperiodes.

* Tijdens een warme werkdag in de zomervakantie valt de productie samen met enkele supergrote pieken. Het verbruik in de verwerkende industrie is dan gedaald, maar de airco in kantoren en in residenties draait dan op volle toeren. Op zo een momenten daalt ook de productiecapaciteit van de fossiele en kerncentrales wegens verminderde koelcapaciteit. Het is op die momenten dat de marktprijs voor elektriciteit soms tot 50 cent per kWh gaat. Dit zijn absolute piekprijzen. PV helpt die pieken afvlakken.

* Tijdens een aantal weekenddagen produceert PV, net als kerncentrales, overschotten die relatief weinig waard zijn. PV doet dit echter enkel overdag. Kernenergie doet dit overdag en 's nachts. Waar kernenergie elke nacht van het jaar overschotten produceert en dit 's nachts in het weekend nog meer doet, produceert PV slehts enkele keren per jaar overschotten.

 

-> uw stelling van waardeloze PV stroom is, naar mijn mening, op geen enkele objectieve alnalyse gebaseerd.

-> er bestaan inderdaad feiten die uw analyse ondersteunen, maar u kiest enkel de ongunstige uitzonderingen en negeert compleet de gunstige regelmatige voordelen.

-> PV stroom correleert gemiddeld beter met piekvraag dan nucleaire en fossiele energie.

-> PV stroom is inderdaad niet regelbaar (tenzij door afschakeling op productiepieken). In die zin is het zelfs net iets meer regelbaar dan kernenergie. Kortstondige afschakeling is echter inderdaad nog geen praktijk. Dit is op dit moment ook nog niet aan de orde. Enkel gasgestookte centrales steken er qua regelbaarheid uit.

-> PV heeft, naast het voordeel van GROTERE economische waarde van de geproduceerde stroom tov kernenergie inderdaad het nadeel dat er geen productiezekerheid is. Dit vermindert de economische waarde een stukje, maar deze blijft hoog.

 

Mvg,

Jurgen

 

 

afbeelding van brother paul
07/11/2014 - 13:49

jurgen

inderdaad Ingir braakt onzin. Een marktprijs is altijd een 'marginale' prijs, dat wil zeggen de prijs van de overschotten is niet de prijs van de totale markt. En inderdaad als 10% van de ¨PV stroom een uur waardeloos is, moet je niet veralgemenen en het kind met het badwater weggooien. En ook daar heb je gelijk, is het de kernenergie die waardeloos is, of de PV. Blijkbaar zitten de contracten voor electrabel goed in elkaar dat ze de waardeloosheid op de nek van de creg kunnen draaien. Het gebrek aan stuurbaarheid is voor hen in de marketing een alibi om de waardeloosheid daar te leggen. Het gebrek aan dynamische sturing van kenrcentrales is dan blijkbaar een fait divers

 

En gelijk jurgen, dat PV grotendeels tijdens de dagpiek valt. Er is dus niets of niemand die moet beweren dat PV waardeloos is. Het enige dat je kunt beweren dat de reststroomproductie noodgedwongen duurder wordt door de PV... Dat zijn trouwens allemaal groeipijnen van het systeem die in een transitiefaze zit. Het pad kan rustig nog doorgaan tot aan 50% PV energie, vooraler er zich echte problemen gaan manisefesteren

Ingir handelt volgens mij in een of andere socialistische agenda, en zeker geen groene agenda

afbeelding van stefan-14
31/10/2014 - 16:01

opslag van stroom is zeker technisch niet moeilijk, meest eenvoudige systeem is een nieuwe "Coo" bouwen, 2 meter niveauverschil is voldoende.

voor Vl natuurlijk de vraag waar we zoveel m² bouwgrond willen "opofferen" ?

 

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 13:09

Een andere manier van opslag: overproductie benutten om gas (H2 of CH4) te maken die later in een generator verbrandt wordt bij stroomvraag...

 

Of: elke burger een aantal batterijen waarmee hij gedeeltelijk in opslag van stroom voorziet...

afbeelding van dirk vansintjan
23/11/2014 - 11:33

ik denk dat er eerder 200 meter niveauverschil nodig is om te komen tot enige haalbaarheid.

 

afbeelding van Minos
02/11/2014 - 01:56

Een van de mogelijke oplossingen is volgens mij de promotie van microwarmtekrachtcentrales (op gas) bij u thuis ipv gascondensatieketels.

Op het moment dat de productie van zonne-energie het laagst is, nl winter is het ook koudst. Bovendien wanneer de vraag naar elektriciteit tijdens de dag het hoogst is (tussen 17 en 20 uur) is ook het moment dat de warmtevraag het hoogst is en het meest elektriciteit wordt verbruikt.

Zo kan men de piekvraag tijdens de winter (s'morgen 8 uur) en s'avonds 17-20 uur het best uitvlakken....

afbeelding van m2ts
02/11/2014 - 09:00

Maar bij een goed geïsoleerd huis en een DWTW lijkt me de warmtevraag te klein (en dus in verhouding de kost te groot) voor een microwarmtekrachtcentrale.

afbeelding van charel
02/11/2014 - 09:38

Inderdaad, en dat goed geisoleerd huis moet hetgene zijn om in de eerste plaats naar te streven.

afbeelding van walter-8
02/11/2014 - 13:11

Maar niets dat ons moet tegenhouden om met 1 mikrowkk, meerdere huizen te verwarmen. 1 per 10 huizen?

Walter

afbeelding van benn
02/11/2014 - 13:13

Anderzijds zou het voor een 10-tal gezinnen in een wijk samen wel de moeite kunnen zijn om te investeren in wkk. 

Maar daarvoor moet de techniek nog verbeterd en betaalbaar worden.

afbeelding van Ingir
02/11/2014 - 14:35

Volgens mij is elektrische stroom slechts een bijproduct van HRE-ketels. Om aan je stroombehoefte te voldoen moet je een gigantisch warmteverlies hebben waarbij dan de vraag opkomt of woningisolatie niet een meer rendabele oplossing is.

afbeelding van Brecht Schatteman
03/11/2014 - 13:22

Bij passiefhuizen zou men al 1000 vierkante meter moeten verwarmen vooraleer een WKK rendabel is daar. Men kan altijd zoeken naar 5 a 10 passiefhuizen van 200-100 vierkante meter verwarmt oppervlak, maar dan zal de stroomproductie nog altijd in staat zijn 1 huis ervan te dekken... Dus eigenlijk maakt onze 'go to zero'-trend de WKK onrendabel... En volgens mij is er een groot verschil tussen HRE-ketels en WKK's. Een HRE-ketel produceert warmte en enkel een minimaal deel wordt omgezet tot elektriciteit. Een WKK produceert warmte, om die dan om te zetten in elektriciteit en de restwarmte wordt gebruikt als verwarming.

 

Een WKK kan je vergelijken met stadsverwarming: er wordt primair warmte gemaakt die voor een proces wordt benut (bij een WKK stroom, maar bij industrie bv. ovens of dergelijk) en daarvan wordt de restwarmte na het proces gebruikt voor verwarming. Dus kort: primair: warmte; secundair: elektriciteit; tertiair: verwarming. Zo wordt een hoog rendement voor de brandstof behaalt, en wordt voorzien in elektriciteit en warmte. Een HRE-ketel draait enkel rond verwarming maar kan een klein gedeelte elektriciteit produceren om het rendement te verhogen...

afbeelding van brother paul
02/11/2014 - 11:58

Er is geen pslagrobleem.  

1miljoen warmtepomp boilers die bij pieken allemaal 1000watt verbruiken is een megawatt 

1miljoen hybride voertuigen die 3000watt in hun batterij duwen is 3megawatt,  of 1miljoen gezinnen hun pv die je opvangt 

 

1miljoen huizen met pv en een buffer op hun pv is nog eens 3megawatt 

1megawatt waterstof methaangas productie 

1megawatt aluminium productie die extra reduceert elke middag in de zomer de stroom aan halve prijs 

 

We hebben al 9kerncentrales backups staan  door een slimme backups te organiseren 

Wat als elke airco en feigo verplicht een pv ondersteuning heeft,  het werkt typisch als de zon schijnt dan schaaf je een geweldig grote verbruikspiek af

Zie je jongens,  zonder donut en zonder overheidinterventie  is het probleem van de baan,  door gewoon een signaal op het net en een viervoudig tarief te maken,  waarvan eentje zonnepiek tarief aan 0.03euro/kwh en transport aan 0.03euro/kwh is netto spotgoedkoop uw auto opladen en supergoedkoop pendelen,  is spotgoedkoop goederen produceren,  is zonnepanelen blijvend interessant houden 

 

Je moet marktwerking organiseren die de pieken opvangt,  voor alle pv eigenaar zo'n viervoudig tarief en tegelijkertijd maak je backups installeren economisch rendabel 

 

En nee je moet niet denken dat er overschotten zijn en eenprobleem is op de markt. De overschotten zijn er precies omdat er geen prijscurve naar beneden is in het aanbod en geen piekbelasting; Voer die twee tarieven uit 

afbeelding van robin demey
02/11/2014 - 14:40

Paul, hybridevoertuigen zorgt gewoon voor meer vraag. Dus lijkt me niet direct de juiste oplossing. Misschien binnen 10-20 jaar. Want die wagens moeten in de winter ook geladen worden.

Verklaar mij eens hoe je met een airco elektriciteit kunt bufferen???

Als je al airco nodig hebt (moet in woningen vermeden kunnen worden), dan heb je die nodig als het te warm is. En dat kan zijn als de zon schijnt, maar ook als het bewolkt is (bv. kantoren)...

Vriezers is wat anders: daar kan je eventueel wat dieper koelen, maar met frigo's gaat dat niet hé.

afbeelding van charel
02/11/2014 - 16:05

Robin,

Elektrische voertuigen doen inderdaad ook weer de vraag naar elektriciteit stijgen. Maar daar staat dan weer tegenover dat ze de vraag naar fossiel doen afnemen, en dat was vooral de bedoeling.

En je kan die auto's inderdaad ook als een nuttige kleine buffer beschouwen, tenminste als je ze tijdens zonnige uren oplaadt in plaats van gebruikelijk 's nachts.

afbeelding van Ingir
02/11/2014 - 20:17

Nog beter dan elektrische auto's zijn elektrische fietsen die steeds belangrijker worden voor woon-werkverkeer met een gemiddelde afstand van 22 kilometer. Op een gewone fiets is dat een stevige rit maar met een E-bike een fluitje van een cent, en met een speed-pedelec (45 km/uur) zelfs een geduchte concurrent voor de auto die nogal eens in de file staat tijdens ochtend- en avondspits.

 

E-bikes worden weliswaar vooral 's nachts opgeladen maar het verbruik (0,2 kWh/44km) is veel lager dan van een elektrische auto (8,8 kWh/44km) en al helemaal in vergelijking met benzine-auto's (29 kWh/44km). Mede als gevolg van hoge brandstofkosten en belastingen worden E-bikes hier dan ook als warme broodjes verkocht, inmiddels zijn meer dan 1 miljoen verkocht.

 

 

afbeelding van m2ts
02/11/2014 - 21:05

Persoonlijk geloof ik ook verre van in de elektrische auto als heilige graal voor het groene idee. Dan lijkt de elektrische fiets een g-a-n-s pak beter. Het idee leeft wellicht bij veel mensen auto = 90 km/h en fiets = 20 km/h, maar door standscentra in spitsuren is het bij mij auto = +-33 km/h (geen aanvoelen, maar gewoon afgelezen op de boordcomputer) en e-fiets +-24 km/h. Waarbij ik in mijn geval met de fiets zelfs een kortere weg (28 versus 33 km heen en terug) met minder verkeerslichten kan nemen, wat buitenlucht heb en ontspannender ben dan met de auto.

In Nederland lijkt me de fietsinfrastructuur wel nog een gans pak beter uitgebouwd, dan in België. Met oa. de fietssnelwegen.

afbeelding van brother paul
02/11/2014 - 22:05

Ik denk dat het eerder een soort ligfiets met 2kw hulpmotor zoals een twike of druppel vormige ligfiets met drie wielen en twee zitplaatsen achter elkaar  iets die ook 100km per uur rijdt en gemiddeld 60km haalt en de wendbaarheid heeft van een brommer 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.