houtpellets Ecopower | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

houtpellets Ecopower

31/03/2020 - 04:46

Op 14/02/2016 stelde ik onderstaande vraag en ik merk dat er absoluut niets veranderde bij Ecopower.In een poging om de pelletfabriek op de agenda van de algemene aandeelhouders te krijgen vroeg ik Jim Williaume me de resultaten van de pelletfabriek op te sturen zodat deze fabriek op basis van objectieve criteria kan geevalueerd worden. Die resultaten krijg ik dus overduidelijk niet. Het blijft bij hetzelfde theoretisch gewauwel. Ja ook in 2019 vielen de resutaten opnieuw tegen en ja de fabriek staat ter discussie maar hoe slecht is het gesteld want ik denk niet dat de vraag naar houtverbranding zal stijgen. Volstaat het dat zo'n zware investering "door een meerderheid gedragen wordt" of moet de algemene aandeelhoudersvergadering beslissen of we blijven investeren in een betwitstbaar project op basis van cijfers ?

Wat denken jullie ?

 

 

 

14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

66 Reacties

11/04/2020 - 10:00

Beste Waltr-8,

Mijn uitleg wil vooral benadrukken dat:

  1. Ecopower met de stad Eeklo een goed historisch en actueel contact heeft. Beiden zijn samen groot geworden. Zonder Eeklo had Ecopower niet zo snel kunnen groeien in de aanvangsfase en het is ook met deze stad dat we nieuwe projecten opstarten voor warmteverdeling, ... Dus men kan niet zeggen dat er geen draagvlak van de gemeenteraad en van de inwoners is voor Ecopower. En toch is de vergunning voor de windmolen van Ecopower, de laatste die werd toegekend .... ligt dit aan het gemeente/provincie/gemeenschaps-bestuur of ligt dit intern bij ecopower? Die vraag moet men zich stellen.
  2. Als je de jaarrekeningen bekijkt, zie je dat Ecopower zonder vreemd vermogen werkt. Geen enkel project is gefinancierd door een bank, maar alles is met het kapitaal van Ecopower gefinancierd. Alle schulden (10 milj. Euro) zijn op korte termijn en komen ook nog eens overeen met de 10 milj. Euro vorderingen  die Ecopower heeft t.o.v. anderen. Daarbuiten heeft Ecopower nog eens 7 milj. Euro aan Cash. Dit is natuurlijk een goed beheer als huisvader van de eigen fondsen, maar is een slecht beheer als ondernemer waar je probeert geld te verdienen met vreemd kapitaal. Dus als je het op deze manier bekijkt, dan is er zeker openheid van 40 milj. Euro (eigen en vreemd kapitaal samen) om projecten te realiseren. En ... dit is meer dan 15 windmolenprojecten die men vandaag kan realiseren met eigen en goedkoop te lenen geld. Maar de projecten zijn er niet ... en Ecopower is er wel, maar ingeslapen ....

Dit zijn mijn bedenkingen.

11/04/2020 - 10:23

Ben ik best mee eens; ze investeren conservatief. Ik zou ze dan ook geen risico investering noemen ;-).
Je ziet ook duidelijk dat investeringen de laatste jaren laag lagen.
Maar idd hun projecten zijn 'klein'. Maar je mag ook niet verwachten dat een grootte als industriële groepen aan kunnen.

Net AV: een heel geprutst met de vergunningen krijgen voor het plaatsingen;
Grofweg zitten ze met projecten voor een extra 150% op hun eigen productie in de pijplijn. Dus er is wel een wil ;-). Ik denk als dossieropsteller er best veel werk is momenteel....

Walter

11/04/2020 - 10:35

"Het gepruts met vergunningen" is voor mij een uitvlucht, want anderen hebben ook hiermee te maken en hebben intussen in meer steden en gemeenten een vergunning gekregen. Het is de job van de projectcoördinatoren om aanvragen te introduceren op zo'n manier dat je vergunning kan toegekend worden .... zie ondermeer het debacle in Eeklo, waar anderen al lang een vergunning kregen en konden realiseren, terwijl Ecopower veel later zijn definitieve vergunning heeft bekomen ...

11/04/2020 - 10:55

ik zou het geen uitvlucht noemen; het is gewoon de reden ;-).  Of bedoel je dat naast vergunningen er nog andere redenen zijn?

11/04/2020 - 11:17

Ik stel enkel vast dat anderen sneller en directer een vergunning krijgen opdezelfde plaats en zonder de goede kontakten met inwoners en gemeentebestuur. Dus er zouden toch andere redenen kunnen zijn. Dit is wat ik wil blootleggen en moet onderzocht worden, in feite, wat beter kan!

11/04/2020 - 11:46

de AV van ecopower is ongeveer afgelopen.  Er zijn nauwelijks deelnemers met interesse om de pelletfabriek in vraag te stellen.  Ik kan alleen maar vasstellen dat een overgrote meerderheid Ecopower steunt in zijn pelletfabriek.

De vraag is nu: komt Jef binnen een paar jaar terug met zijn bezorgdheid (en zijn beschuldigingen) of aanvaard hij nu dat hij in een minderheid is?

11/04/2020 - 11:51

 Ik kan alleen maar vasstellen dat een overgrote meerderheid Ecopower steunt in zijn pelletfabriek. Noemde de voorzitter het niet het zorgenkind ? Waaruit leid je af dat er nauwelijks interesse was en welke beschuldigingen heb ik geuit ?

11/04/2020 - 11:57

Inderdaad,  maar dan maar gewoon wegblijven van de AV zal je ook geen stap vooruit helpen. 
Dat is al helemaal niet constructief te noemen. Anoniem kritiek verwoorden op een derden forum leidt ook tot niet veel. 

Niets anoniem ik contacteerde hierover Ecopower meermaals en inderdaad het is niet omdat ik achter Ecopower sta dat ik het eens moet zijn met de Pelletfabriek waar zelfs BBl niet van overtuigd is. Er zijn weldegelijk betere alternatieven

11/04/2020 - 12:12

Walter-8,

Ik denk dat je hier verkeerd besluit. Het is niet omdat mensen zich niet uitdrukken, dat ze akkoord zijn.

De aandacht dat (1) Hilde (financieel directeur) en (2) Jim Williame eraan besteed hebben, zegt genoeg over het feit dat ze voorsprong willen nemen op de mogelijke reacties en dat ze zich niet goed in hun vel voelen met deze afdeling (zowel financieel als visie).

Daarom vind ik (persoonlijk) de uitleg van beiden nogal zwak, omdat ze nog steeds niet uitleggen hoe ze deze operatie verder willen inpassen/integreren in de visie van Ecopower. De zwakte van het argument van de CO2 uitstoot is dat pellet verbranding evengoed CO2 uitstoot als iedere andere verbranding, maar dat de "vermijding" in feite gebeurt op een ander niveau "het opnieuw aanplanten" en bij dat laatste is Ecopower helemaal niet actief ... Ook is de "omleiding" (filters en normering brandstof en branderapparatuur, kachels/ketels) die gebruikt werd de aandacht van het onderwerp in verband met "fijn stof" te vermijden, niet de juiste manier om het onderwerp "pelletfabriek" in de harten te sluiten van de aandeelhouders.

Er zal veel meer moeten gebeuren (en daar kan ook afstoten bij zijn, maar hoeft niet) om dit onderwerp minder gevoelig te maken.

Voor mij kan de pelletfabriek verder in Ecopower, maar moet men dan ook realistisch met de ecologische en de financiële uitdagingen omgaan bij het bestuur (visie) en bij  het directiecomité (de operationelen die het waar maken) van Ecopower .

11/04/2020 - 16:38

Het argument dat pellets de CO2 beperken omdat er minder fosiel gestookt zal worden  pleit natuurlijk voor kerncentrales ...

Financieel break-even door de verkoopprijs te verhogen en de prijs van het aangekochte hout te verlagen zal niet helpen als het aantal verkochte pelletkachtels sinds 2018 stagneert door de warmtepompen

11/04/2020 - 16:56

@jef: waarom gaf je die opmerking niet tijdens de AV?

11/04/2020 - 20:36

jef-14 wrote:

...Noemde de voorzitter het niet het zorgenkind ? Waaruit leid je af dat er nauwelijks interesse was en welke beschuldigingen heb ik geuit ?

Natuurlijk is het zorgenkind: ze maakt geen winst.  Dat gebeurt als je onderneemt dat het niet altijd rozegeur en maneschijn is.  

Toegegeven 'beschuldigen' was misschien zwaar.  Maar je was zeker ongelukkig dat je bepaalde data niet kreeg ivm de pellet fabriek.   Ik ben nog altijd benieuwd welke data je niet niet kreeg om welke vraag te stellen.  Bv je vraag of beter ongerustheid dat er een mogelijke meer productie niet verkocht kan worden: je hebt die niet eens gesteld.  Ik snap totaal niet waarom.  

Nauwelijks interesse: omdat bij de vragen tijdens de AV aantal mensen dat aangaf interesse te hebben ivm vragen ivm de pelletfabriek zeer beperkt was. Toegegeven de vraag met de meeste interesse ging over de prosumententarrief wat nu ook niet direct een beste AV onderwerp is.

11/04/2020 - 21:53

Walter-8 en Jef-14,

Als aandeelhouder hebben we ons niet uit te spreken over hoe wij het zouden doen in hun plaats, wij hebben ons vertrouwen en dus onze beslissingsmacht gedelegeerd aan de bestuurders van Ecopower.

Als aandeelhouder, mogen we enkel...

Wettelijk moeten we ons akkoord verklaren met de agenda. Dit is om te verhinderen dat er punten worden afgevoerd of toegevoegd tussen de uitnodiging van de algemene vergadering en de vergadering zelf.

Wij mogen als aandeelhouder wel agendapunten voorstellen om toe te voegen en zo te behandelen in de Algemene vergadering. Dit moet dan tijdig schriftelijk en aangetekend gebeuren, zodat er een nieuwe agenda met een nieuwe uitnodiging kan  verstuurd worden naar alle aandeelhouders.

Daarom heeft de wetgever voorzien dat je je eerst akkoord verklaren met de agenda voor dat de vergadering een verder verloop mag hebben (daarom deze praatbarrak stemming, maar wel belangrijk).

Wij hebben ons ook (als aandeelhouder) enkel uit te speken of de rekeningen juist zijn - en daarvoor krijgen we dan nog  de hulp van een revisor - en of de rekeningen duidelijk verstaanbaar zijn. De rekeningen moeten niet gedetailleerd zijn naar productgroepen, maar moeten wel een algemene uitdrukking geven van de financiële toestand van het volledige bedrijf.

Als 1 van de voornoemde voorwaarden niet juist is, heb je reden om tegen te stemmen. Voor de rest mag en kan je wettelijk geen reden hebben ...

Als aandeelhouder moet je je uitspreken over de bestemming van het resultaat, dit betekent dat je moet zeggen naar waar de winst naartoe gaat, bvb. naar de reserves van het bedrijf , het personeel, de aandeelhouders, naar de kat van ....

Verder moet je het bestuur ontlasten voor de verantwoordelijkheden die ze genomen hebben in het voorbije jaar. 

De bestuurders zijn dus al jaren geleden ontlast geweest van de verantwoordelijkheid om in een pelletfabriek te investeren, om die op te starten, om die ...  Dus er vandaag kritiek over uitbrengen is te laat. Het is kritiek uitbrengen over je eigen beslissing van zoveel jaar geleden. En als je er zoveel jaar geleden niet bij was, alhoewel je een uitnodiging had, dan is het jouw fout om toen je stem niet te laten horen.

Wat kan je wel doen? Om de aantal jaar (3?) moeten de bestuurders worden hekozen of gekozen. Jij kan dan voor- of tegenstemmen zodat bepaalde mensen wel of niet meer in het bestuur zitten of je kan iemand voordragen die een andere stem in het bestuur vertegenwoordigt.

Al de vragen die gesteld worden in de diversen (vraag en antwoord) behoren niet tot de agenda van de vergadering en kunnen dan ook niet behandeld worden met dezelfde voorbereide kennis als deze van de agendapunten. Zij moeten dan ook niet noodzakelijk behandeld worden. Daarom zijn ook de antwoorden (is enkel goodwill van de bestuurders) in dit gedeelte van de vergadering, niet bindend. Daarom het belang om uw vragen als agendapunt te kunnen laten opnemen (zie boven en zie de wetgeving)

In ieder geval zijn vragen die niets met de NV te maken hebben, geen onderwerp in de vergadering. Dat bepaalde mensen vragen stellen over de opportuniteit van het prosumententarief is dan ook niet te behandelen, maar als dezelfde mensen vragen stellen over hoe het prosumententarief wordt verwerkt in de facturatie, dan is dit wel een onderwerp dat kan behandeld worden in deze sectie (mits men als bestuurder de nodige kennis hierover kan overbrengen) of men kan ook de vergadering inlichten (bij gebrek van voldoende kennis op de AV) dat het antwoord later zal verschijnen in een latere communicatie voor alle aanwezigen of voor alle aandeelhouders...

Besluit: als aandeelhouder kan je misschien niet je visie doordrukken, maar je kan er misschien (bij voldoende steun van andere aandeelhouders) wel voor zorgen dat het bedrijf geleid wordt door mensen die jouw visie delen.

Dus beweren dat de AV een praatbarak is, ligt enkel aan jezelf omdat je over dingen wil praten die er niet thuishoren maar die misschien wel thuishoren/gekanaliseerd kunnen worden door de controlerende vennoten (waarvoor je vandaag gestemd hebt) en dat heb je zelfs niet in ieder ander groot bedrijf. Hier wel, dus maak ervan gebruik (binnen het wettelijk kader) als dit nodig zou blijken.

11/04/2020 - 22:18

Luc Vandamme wrote:

...

Voor mij kan de pelletfabriek verder in Ecopower, maar moet men dan ook realistisch met de ecologische en de financiële uitdagingen omgaan bij het bestuur (visie) en bij  het directiecomité (de operationelen die het waar maken) van Ecopower .

Ik weet niet hoe de financiele vooruitzichten rond de pelletfabriek de vorige jaren verwoord zijn.  Nu maakte bestuur zich sterk dat de pelletfabriek volgend jaar minstens zonder verlies kan draaien.  We zullen zien hoever ze hier geraken. Maar als ik zie hoe de houtprijzen hier weinig stabiel zijn zal dat een blijvende uitdaging zijn een commercieel rendabel product op de markt te brengen.  

En als ik zie dat je in Duitsland fabrieken hebt die 10 keer groter kunnen zijn in jaarlijkse productie volume kan ik me voorstellen dat er uitdagingen zijn.  En ik weet niet wie de referentie maakte; maar je ziet ook dat dikwijls pellets een soort van 'afvalprodukt' zijn van andere bedrijven in de hout- en papierindustrie. Voor een goede aanvoer moet je op die bedrijven kunnen rekenen.  Wat ik me voorstel niet eenvoudig is (je gaat in concurrentie met andere afnemers).  Maar ook hier maakten ze zich sterk dat het zou lukken.  

En ook het originele idee rechtstreeks aan klanten te leven wordt blijkbaar bijgestuurd door met handelaren te werken.  Dat zorgt er natuurlijk ook voor de het extra kanaal aan je winst knaagt (maar dan extra omzet mogelijk maakt).  Ik denk genoeg uitdagingen voor bestuur/directie en de medewerkers.

Voor mezelf zijn de pellets vooral een verhaal een lokaal beschikbare energiebron te gebruiken als alternatief voor van ver ingevoerde pellets/hout of fosiele brandstoffen. Tot nader order kunnen we niet zonder.

Walter

12/04/2020 - 06:09

Walter,

Vertel mij eens hoe een aandeelhouder kan oordelen of de pelletfabriek kans heeft ? Daarvoor moet je kosten baten kunnen analyseren. Weet jij wat de fabriek jaarlijks kost ? Wat de stemmen op de verschillende vragen betreft : veruit de meeste stemmi gingen over het stemmen dat niet goed liep ( in het begin zeker) microfoons die te vergehouden werden etc dus weet ik niet goed welke concusies jij aan dat aantal stemmen hangt .En wat het procumententarief betreft als er zoveel ( een 40 tal ?) mensen daar vragen over hebben is er misschien ook hierover een communicatieprobleem ???

12/04/2020 - 06:13

Misschien omdat ik pas tegen het einde vernam dat pellets geen CO2 uitstoten en dat fijn stof maar moet opgelost worden door een bijkomende filter op de kachel in de toekomst ?

12/04/2020 - 11:47

jef-14 wrote:

Walter,

....En wat het procumententarief betreft als er zoveel ( een 40 tal ?) mensen daar vragen over hebben is er misschien ook hierover een communicatieprobleem ???


Dat leek me vooral een groep die niet zo goed doorhad hoe een bedrijfs AV werkt. Zaken die niet op de agenda staan worden niet besproken - wat dus niet gebeurd is. Wil je iets op de AV; moet je het op de agenda krijgen.
Maar ik zou niet weten wat die vraagstellers nog verwachten van ecopower rond die vraag. Daarvoor was het een weinig concrete vraag.

Walter

12/04/2020 - 11:49

jef-14 wrote:

Walter,

Vertel mij eens hoe een aandeelhouder kan oordelen of de pelletfabriek kans heeft ? ....


Dat doe je door bestuurders aan te stellen die je vertrouwen hebben. Of zoals gisteren door controlerende vennoten aan te stellen die je vertrouwen hebben.

Walter

12/04/2020 - 11:58

Of omgekeerd; door je wantrouwen naar bestuurders uit te spreken; niemand heeft het punt naar voor gebracht dat hij geen vertrouwen heeft in het bestuur dat het goed komt met de pelletfabriek.
Bestuur/directie hebben duidelijk gecommuniceerd dat ze geloven volgend jaar break-even te draaien. Het is niet het doel van de aandeelhouder het bedrijf te leiden. Wel de bestuurders aan te duiden die hun vertrouwen krijgen.
En of de fabriek break even draait zien we volgend jaar.

Maar naar mijn aanvoelen wil jij vooral af van de fabriek, winst maken is niet relevant voor jou (of vergis ik me?).

Je kon ook de vraag stellen of een verkoop van de pelletfabriek kan onderzocht worden.

Walter

12/04/2020 - 18:44

over de puur ecologische kant van de zaak : als resthout niet verbrand (verpellet) mag worden, wat moet er dan mee gebeuren? 

Composteren geeft methaan , wat ook een broeikas gas is, en finaal ook co2?

jan

12/04/2020 - 19:38

Dat "resthout" is een misverstand. Het gaat om bomen die daarvoor gerooid worden. Die discussie is hier ooit al eens gevoerd.

Sowieso komt hierbij altijd Co2 en fijn stof vrij.

12/04/2020 - 20:14

@charel

maar zelfs dan nog, bomen hebben geen eeuwig leven, ooit stoppen ze met groeien, en gaan ze dood. Er moet toch iets mee gebeuren ?

Voor fijn stof zie ik je punt.

@jef 14  : er is een oplossing voor jou : verkoop je ecopower aandelen en koop Beauvent aandelen. Dan kun je blijven Ecopower stroom kopen via Beauvent. Beauvent heeft geen pellets, wel molens , PV , cogeneratie en stadsverwarming in Oostende waar je kunt in investeren.

Jan

12/04/2020 - 20:43

lietaert wrote:

@charel

maar zelfs dan nog, bomen hebben geen eeuwig leven, ooit stoppen ze met groeien, en gaan ze dood. Er moet toch iets mee gebeuren ?

Voor fijn stof zie ik je punt.

Jan

Tja, hier kunnen we nog een serieuze boom ( :) )over opzetten, dat gaat ons misschien te ver leiden.

Toch al dit: bij verbranding komt al de door de boom opgenomen co2 in één keer volledig in de lucht terecht. Bij de natuurlijke gang van zaken zal een dode boom zeer langzaam ontbinden, de in de boom aanwezige co2 zal niet volledig in de lucht komen, een groot deel wordt opgenomen door de bodem en door allerhande organismes die het rottende hout verteren. Het deel dat wel nog in de lucht zal komen zal dat ook gespreid over 10 tot 30 jaar doen.

Het is op dit moment dat we een overvloed aan co2 uitstoot moeten vermijden, verminderen of uitstellen.

12/04/2020 - 21:12

@ Jan Lietart,

We hebben in de laatste 30 jaar geleerd dat je best afgestorven hout in het bos laat liggen, omdat deze de schimmelvorming bevorderen en dat daardoor ook nieuwe fauna aangetrokken wordt die de grond verrijkt (meststoffen en verluchting) voor de volgende generatie bomen. De uitstoot van de CO2 gebeurt dan ook  verspreid over vele jaren en het aanmaken van methaan (schadelijk) is dan ook maar in de laatste ontbindindingsfase en dit methaan is dan ook nog een voedselbron voor bepaalde specifieke schimmels. Er wordt niet meer CO2 uitgestoten door bomen te laten liggen in het bos dan als ze verbrand worden. Tussen deze 2 oplossingen is de CO2 balans identiek.

Over de energiebalans kan je discussiëren, maar als je zoals Jef-14 en nog anderen op dit forum, vindt dat fossiele verbranding voor energie aanmaak een verdringing is (wat nog niet bewezen is, maar wel al zeer krachtig wordt opgebouwd ten gevolge van de nieuwe technieken) voor rechtstreekse energie aanmaak uit zon, wind en water , dan is de energiebalans ook hier negatief voor fossiele energie.

Dat je bomen gebruikt als grondstof voor duurzame gebruiksgoederen is OK en dat je afval (zelfs onder de vorm recyclage na duurzaam gebruik) van deze industrie gebruikt voor pellets is ook  OK, maar dan zal er waarschijnlijk te weinig grondstof aanbod zijn om rendabel te zijn.

Het is steeds een afwegen en men weet dat men naar 0 gram CO2 uitstoot wenst te gaan tegen 2050. Het is dan ook een gebrek aan visie om vandaag nog als particulier, als industrie of als ecomnomische speler nog met middellange termijn visie te investeren in de verbranding van fossiel voor zuivere verwarmingsdoeleinden. Men moet integendeel vandaag nadenken wat we wel met hernieuwbaar fossiel kunnen doen, waarvoor is fossiele energie onvervangbaar, ... dit is een visie opbouwen.

En ... je hebt gelijk als je je ongenoegen over het "element pelletproductie en -verkoop", bij ecopower wil uitdrukken en ook realiseren voor jezelf, dan kan je investeren in Beauvent en toch het "cleane" gedeelte van Ecopower verder ondersteunen. Of nog beter, je behoudt 1 aandeel bij ecopower en je koopt meerdere aandelen bij Beauvent, dan blijf je je stem behouden in ecopower en kan je daar verandering brengen en tegelijk laat je je proteststem zien. Dit laatste zal in het begin niet veel effect hebben omdat ecopower een overschot aan kapitaal heeft en niet echt vreemd vermogen zal nodig hebben in de onmiddellijke toekomst met de projecten die aan de gang zijn. Maar als meerdere aandeelhouders die protesthouding in de praktijk brengen en ook communiceren, zal men niet anders kunnen dan bijsturen. Want ecopower zal het zeer moeilijk hebben als alle klanten maar gemiddeld 1 aandeel kopen.

13/04/2020 - 08:10

Walter, Ooit had ik aandelen in Groenkracht en ja ik had vertrouwen.Ondertussen bestaat Groenkracht niet meer en bleek een en ander niet koosjer ...

Ik vind wantrouwen geen goede houding ( anders was ik geen aandeelhouder Ecopower) maar vertrouwen is goed als je ook kan controleren en dat kan je hier alleen op basis van de balans . Geloof me na Groenkracht weet ik dat dit echt niet de goede werkwijze is. Waarom mag een aandeelhouder ( dus (deel)eigenaar !) geen cijfers inzien als hij daar naar vraagt ????

13/04/2020 - 08:15

Ik blijf ervan overtuigd en ecologie en economie niet tegenstrijdig zijn. De pelletfabriek is ecologisch noch economisch goed bezig. Ja ik kon vragen stellen maar welke gestelde vraag tijders de vergadering werd beantwoord met uitzondering van de technische problemen over het stemmen ? Ik stelde mijn vraag op voorhand schriftelijk maar kreeg evenmin antwoord

13/04/2020 - 11:03

@ Jef-14,

Het is intellectueel oneerlijk om groenkracht (een zuiver financiële beleggingsmaatschappij) te vergelijken met ecopower (een operationele vennootschap).

Dat je niet alle cijfers mag zien als kleine aandeelhouder is normaal en de wetgever heeft dit ook zo gewild. Anders zou het ook makkelijk zijn voor concurrenten om gevoelige bedrijfsinformatie te verkrijgen. In België wordt nog relatief veel informatie gedeeld t.o.v. andere landen. In Frankrijk bvb. zal je dit allemaal niet verkrijgen ook  niet van Engie, van EDF, van Airbus, .....

Dus jouw vraag om preciezere cijfers en zoveel meer ... is volledig tegen de wet en tegen de bedoeling van de wetgever. De bestuurders zijn gebonden aan de communicatie van cijfers zoals de wet het voorschrijft. 

Dus dat jouw vragen niet beantwoord worden, is de doodnormaalste zaak en het zou zelfs, in sommige gevallen, voor de bestuurders kwalijke gevolgen kunnen hebben want ze zijn hoofdelijk strafbaar als ze u volledig zouden toegang geven tot alle gegevens. Hiervoor (ernstige fout van de bestuurders) geldt trouwens ook geen ontheffing van de AV. Het toegang geven aan een ander bedrijf of instelling tot alle gegevens kan enkel in een "Due delligence" periode, onder strenge voorwaarden en met een bepaald en welomschreven doel!

Zelfs het personeel van het eigen bedrijf kan contractueel gebonden zijn aan zwijgplicht!

Dus aub, stel uw verwachtingen bij naar de reële wereld en vooral probeer geen "sfeer" te scheppen die u niet kan helpen en die ook de zaak waarvoor u zich wil inzetten, niet kan helpen. Begin geen oorlog die je sowieso verliest. Er zijn zoveel oorlogen die je echt kan winnen, omdat anderen ze gestart zijn zonder ze te kunnen winnen! 

13/04/2020 - 11:05

jef-14 wrote:

Ik vind wantrouwen geen goede houding ( anders was ik geen aandeelhouder Ecopower) maar vertrouwen is goed als je ook kan controleren en dat kan je hier alleen op basis van de balans . ...

Je zit nu eenmaal in een wereld waar je als aandeelhouder idd vertrouwen moet geven aan personen die het bedrijf besturen.
Financieel is er op niveau van de vennootschap controle door de revisor. Je hebt dus een redelijke zekerheid dat de cijfers kloppen. Gezien de eenvoud van het bedrijf denk ik dat je aan die cijfers bij ecopower niet echt kan twijfelen.
Maar idd op gebied van een individueel onderdeel van het bedrijf krijg je relatief weinig inzicht buiten kerncijfers die het bedrijf wil delen.
Zelf denk ik dat dat je voldoende inzicht krijgt als aandeelhouder ivm de pelletfabriek. Meer details als bv de winstmarges van tussenhandelaars, inkoopprijzen van hout, onderhoudscontracten .... is denk idd een niveau van details die niet te delen zijn. Daar voor heb je de controlerende vennoten.

Zelf denk ik wel dat je een wantrouwen uitspreekt; zo heb ik toch verschillende van de opmerkingen begrepen (Bv dat je te weinig feedback kreegt).

Walter

19/04/2020 - 09:20

Vanop de website van Ecopower: "We organiseerden voorafgaand aan de algemene vergadering 18 informatieve, digitale sessies om uitgebreid op uw vragen en bezorgdheden in te gaan. De vragen en antwoorden uit de sessies bundelen we hier. Neem dus zeker een kijkje, de kans is groot dat u hier het antwoord op uw vraag vindt."

Daar staan ook nog zaken in over pellets ed., maar misschien had iedereen dit al gezien en is deze post overbodig...

24/04/2020 - 10:24

"Het is intellectueel oneerlijk om groenkracht (een zuiver financiële beleggingsmaatschappij) te vergelijken met ecopower (een operationele vennootschap)."

Ik zie het verschil niet Groenkracht was net als Ecopower een coöperatieve die investeerde in alternatieve energie waarom denk jij dat het een "zuiver financiële beleggingsmaatschappij" was ????

Pagina's