Workshop: Hoe maken we bouwen tegen 2050 klimaatneutraal? | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

Workshop: Hoe maken we bouwen tegen 2050 klimaatneutraal?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Jelle De Keyser
13/08/2015 - 15:17

Beste forumgebruikers,

geloven jullie dat klimaatneutraal bouwen en wonen op een dag de norm zal worden?  Wij alvast wel. Meer zelfs: in 2050 moet het zover zijn.

Maar omdat de weg nog lang is en we niet willen wachten op de overheid of op dat ene businessmodel, nemen we het heft zelf in handen. Schuif aan bij onze denktafels en discussieer mee over wat wij, (toekomstige) bouwheren, voor elkaar kunnen betekenen om klimaatneutraal bouwen waar te maken. Hier inschrijven voor de workshop op de PassiveHouse beurs op 12 en 13 september in Tour & Taxis.

42 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
19/08/2015 - 10:51

Het wordt hier een beetje smal, ik ga onderaan verder.

afbeelding van Chicken power
17/08/2015 - 14:48

Ingir beschrijft gewoon de logische volgorde van de Trias Energetica, energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken!

afbeelding van charel
17/08/2015 - 18:52

Dat begriip ik Cp.

Maar die logische volgorde is een volgorde van belangrijkheid. Dat wil helemaal niet zeggen dat je de twee andere maatregelen moet achterwege laten zolang de eerste naar uw goesting nog niet voldoende is verwezenlijkt.

 

afbeelding van Ingir
17/08/2015 - 20:08

Stel je hebt 100 euro voor maatregelen. Energiebesparing levert per euro 3 kg CO2-reductie en duurzame opwekking levert per euro 0,6 kg CO2-reductie. Door 100 euro te investeren in duurzame opwekking kan 60 kg bespaard worden, met alleen energiebesparing 300 kg. Ik zie niet hoe een combinatie van energiebesparing en duurzame opwekking meer opbrengst kan geven.

afbeelding van charel
17/08/2015 - 21:49

Natuurlijk, als je het zo stelt heb je uiteraard gelijk. 

Op grote schaal echter heb je het probleem dat  hetgeen je liefst voor 100 procent wil doen, hetgene wat eigenlijk het meest zou opbrengen, dat je dat niet altijd voor de volle 100 procent kan doen, omdat je dat niet helemaal in de hand hebt.

Het is niet omdat ik tegen iedereen zeg dat hij beter moet isoleren, dat iedereen dat dan ook onmiddelijk gaat doen of kan doen

En dat mag je er dan niet van weerhouden om dan alvast ook al iets te doen dat misschien minder opbrengt maar dat je wel in de hand hebt, iets dat je wel al kan doen, zij het ook weer niet voor de volle 100 procent.

Doen wat het beste is , maar vooral doen wat je kan doen.

 

 

 

t.

afbeelding van Ingir
17/08/2015 - 22:29

Doen wat je kan doen... elke woningeigenaar kan zonder noemenswaardige investering zijn woning energiezuinig maken door   stap voor stap energiebesparende maatregelen te nemen en de besparing te herinvesteren in de volgende stap. Het enige dat nodig is is goede voorlichting (stappenplan, voorbeeldprojecten/ervaringen, uitvoeringsplannen voor diverse maatregelen, strategieën om kosten te besparen, do's en don'ts) zodat men zelf aan de slag kan met energiebesparing.

afbeelding van charel
17/08/2015 - 23:04

Ik weet het wel Ingir, en er zijn er gelukkig nog velen die dat ondertussen ook al door hebben, maar het is niet de meerderheid vrees ik. Hopelijk ooit wel.

We kennen hier een paar spreekwoorden die ondertussen misschien van toepassing zijn:

- nooit op slechts één paard wedden.

- nooit al je eieren in dezelfde mand leggen.

afbeelding van Ingir
19/08/2015 - 11:31

...Toch vreemd Ingir, dat je steeds maar blijft pleiten om voorlopig  niet te investeren in duurzame energie, eerst nog heel veel besparen op energieverbruik zeg je.
Een verbruiksreductie van 60 % is een nobel streven, het zou mooi zijn moest het kunnen, maar laten we ons geen illusies maken, dit is onrealistisch, het zou al uitmuntend zijn moest het verbruik voor 30 % worden teruggedrongen.
Om dan vervolgens te constateren dat de bevolking ondertussen met 35 % is gestegen??? ...

 

Ik weet niet welke verbruiksreductie haalbaar is, voor woningen gaat die 60% wel lukken want de woningvoorraad is gemiddeld slecht geïsoleerd. Voor het totale energieverbruik zal het lastiger worden om zo'n hoge reductie te halen.

 

Maar daar gaat mijn betoog niet over, het rekenvoorbeeld is bedoeld om te laten zien dat het huidige beleid, veel investeringen in duurzame opwekking en weinig in energiebesparing, precies omgekeerd zou moeten zijn omdat het aandeel duurzame opwekking sowieso stijgt door alleen te investeren in energiebesparing. En aangezien energiebesparing efficiënter is dan duurzame opwekking is het de moeite waard om uitbreiding van duurzame opwekking te laten rusten tot die energiebesparing benut is.

 

Daar komt bij dat door NL-woningeigenaren nu in enkele jaren tijd massaal zonnepanelen geplaatst zijn en worden. In 5 jaar tijd is de het opgestelde vermogen PV bij particulieren gestegen van 37 MW in 2010 naar 1.086 MW in 2015, en de stijging zet onverminderd door. Die enorme toename is vooral te danken aan de halvering van de prijs van zonnepanelen en de lage rentestand waardoor spaarsaldo weinig oplevert. Het gaat hierbij om totaal 260.000 huishoudens met zonnepanelen, ongeveer 3,5% van het totaal zodat dit aantal nog minstens kan vertwintigvoudigen. We praten dan over een toename van duurzame opwekking door particulieren met 64 PJ.

 

Woningeigenaren zorgen zo voor een ware revolutie die de bemoeienis door de overheid overbodig maakt... geen ongewenste windmolens nodig, geen energieverspillende warmtenetten, geen bijstook van biomassa in kolencentrales. De  overheid hoeft alleen te zorgen dat alle gebouwen geïsoleerd worden en dat bedrijven/industrie hun processen energiezuinig maken. Meer is niet nodig en zoals gezegd: meer is niet gewenst.

afbeelding van Brecht Schatteman
22/08/2015 - 09:22

Ik ben wel geïnteresseerd om deel te nemen aan de workshop hierover, maar zou graag wat verdere informatie willen. Bijvoorbeeld hoe goed moeten we voorbereid zijn hiervoor? En is het zoals in de uitleg staat aanschuiven aan de denkkaders, of is er eerst een presentatie met daarna gewoon een debat over de presentatie? Ik twijfel gewoon nog of het voor mij de moeite is om te gaan. Mij voorbereiden is zeker geen probleem, daar kan ik nog veel tijd insteken. En is er daar mogelijkheid tot WiFi om ter plekke dingen op te zoeken? Denkend aan voorbeelden van alternatieve bouwwijzen of dergelijke.

 

En voor de mede forumleden: wie heeft er zich eigenlijk al ingeschreven? Want er zijn bepaalde mensen die zeer vaak op het forum actief zijn waarvan ik hoop dat die er zouden zijn.

 

EDIT: het is de eerste keer dat ik naar zo een workshop op een beurs zou gaan, vandaar mijn onwetendheid

afbeelding van Hans Delannoye
22/08/2015 - 10:30

voor ingir:

Onderzoekers van de Amerikaanse overheidsdienst voor weervoorspellingen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hebben berekend dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd in juli 2015 nooit hoger was sinds het begin van de metingen in 1880. Deze overheidsdienst beschikt over de grootste hoeveelheid klimaatgegevens ter wereld.

Daarmee wordt juli 2015 de warmste maand ooit. Juli is immers altijd al de warmste maand van het jaar. Het vorige record dateert van 1998. In dat jaar lag de juli-temperatuur 0,14 graad lager dan die van juli 2015.

Juli 2015 was ook 0,81 graad Celsius warmer dan het gemiddelde van de twintigste eeuw, een belangrijk referentiepunt. Het is vooral de temperatuur boven zee die tot dit record heeft geleid, zeggen de onderzoekers. “De wereldwijde waarde werd aangedreven door recordwarmte over grote delen van de Stille en Indische Oceaan.”

Ook het volledige jaar 2015 is daarmee op weg om het warmste jaar sinds het begin van de metingen te worden. Van januari tot juli 2015 was het al gemiddeld 0,85 graden warmer dan het twintigste-eeuwse gemiddelde. Dat gebeurde nooit eerder.

Het voorgaande jaar 2014 was ook al het warmste jaar sinds het begin van de metingen. De NOAA stelde begin 2015 dat de aarde al 38 jaar op rij warmer is dan gemiddeld. Een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering is de uitstoot van CO2.

De gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer overschreed in maart 2015 de symbolisch belangrijke drempel van 400 ppm (parts per million). De CO2-concentratie ligt nu reeds meer dan 120 deeltjes hoger dan voor het begin van de industriële revolutie en de helft van die stijging is er gekomen in de voorbije 35 jaar.

voor het originele en volledige artikel zie:  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201507

 

afbeelding van Brecht Schatteman
22/08/2015 - 22:01

Nog een belangrijke aanvulling: naast dat CO2 al een redelijke bewijslast heeft als factor in de klimaatverandering, vergeet men echter vaak te denken waarom er een CO2-jacht is. Want CO2 is niet de enige factor in de klimaatverandering, dus mensen die onderzoeken aanhalen ivm hoe de opwarming van de aarde niet recht evenredig is met de CO2 concentratie moeten zich dat ook realiseren. Denk maar aan hoe chemische evenwichten werken, er zijn buffersystemen op aarde maar die zijn geen constante, die fluctueren, dat heeft ook al invloed. En vooral: zie het als een auto, er zijn zovele onderdelen waarbij ik dan zou kunnen zeggen ik pak 1 onderdeel uit de performantie, bijvoorbeeld het ontwerp om luchtweerstand te verminderen, en ik vergelijk ze dus zo van een platte camion tot een F1-wagen design. Maar ipv al de rest constant te houden, zit in de camion de beste gewicht verlichtende technieken en de sterkste motor en in de F1-wagen niets van gewicht verlichtende zaken en zit bovendien een oude tweedehands 2pk moter in. En dan al hetgeen ertussen fluctueert ook naar al die andere parameters toe. En dan zou ik dus ook kunnen concluderen dat performantie niet recht evenredig is met de luchtweerstand van het design van de wagen.

 

En bijkomend en zeer belangrijk: CO2 is ook een grote indicatiewaarde, niet puur een stof die men moet bestrijden. Moest het puur CO2 bestrijden zijn, zou men makkelijk stofjes kunnen bedenken die CO2 neutraliseren. Maar CO2 is vooral ook een indicatiewaarde, en dus daarom dat ze de oorzaken aanpakken omdat de oorzaken nu eenmaal een grote impact hebben op het klimaat, en niet alleen via CO2. Voorbeelden waarbij CO2 betrokken is

- De ontbossing. Dat zijn hele oppervlakte van ecosystemen die efficiënt werken die worden plat gelegd voor bewoning of monoculturen die ecologisch weinig waarde hebben. En een groot stuk van ontbossing gebeurd door het platbranden van de bossen. Illigale boskap heeft ook zijn invloed, maar vaak enkel coor de goede houtsoorten, die worden eruit gehaald en verkocht en de slechte en onbruikbare worden dan ook al eens gewoon opgebrand. Dat zorgt voor zoveel extra CO2 en de verbranding zal ook nie volledig gebeuren bij zo massale branden dus ook nog veel andere luchtvervuiling in de lucht. En dat terwijl de bossen nu net de CO2 en andere luchtvervuilingen uit de lucht halen. Nog een extra factor: planten gebruiken energie van de zon via fotosynthese. Door het ontbossen wordt die energie niet meer opgenomen, dus extra energie die weer vrijkomt en met CO2 die de straling isoleert blijft die beter binnen het beschermd volume van de atmosfeer. En de monoculturen die daar geplant worden denk ik niet dat die evenveel energie zouden opvangen als zo een heel bos-systeem. Wat men bijvoorbeeld vooral in Afrika ziet: delen groene gebieden (vooral dan de steppes) worden afgebrand en blijven braak liggen. Daarover is er ook al onderzoek dat zegt dat dat nefast is voor de klimaatverandering. Minder energie opgenomen uit de zon, en de aarde geeft die zeer rap weer vrij dus allemaal verloren 'energie-opslag in planten' en nog andere factoren naast enkel de CO2.

En vergeet dan niet dat de zuiverende werking van bodem op luchtverontreiniging goed is voor de gezondheid.

 

- Ons luxeleven. We mogen niet vergeten wat voor impact onze consumptiemaatschappij heeft op het milieu en de klimaatverandering. We ontgingen grondstoffen overal ter wereld, de meeste gaan naar China en buurlanden om dan daar omgezet te worden naar goederen die dan naar Europa en de VS gestuurd worden. Soms is dat al een grote omweg, en dus meer transportmiddelen nodig dus meer schepen en vrachtwagens en dergelijke terwijl ter plekke produceren en gebruiken een stuk minder transport vraagt. En al dat ontginnen en bewerken van grondstoffen geeft al veel vervuiling. Denk bv aan hoe in sommige Aziatische landen afvalstoffen gewoon in de nabij gelegen rivier wordt gedumpt. Welke invloed zou dat allemaal hebben op de klimaatverandering? Want vaak wordt er niet alleen veel CO2 uitgestoten bij de productie, maar ook andere afvalstoffen die ook een invloed kunnen hebben op de bufferende werking van de zeeën en oceanen naar de klimaatverandering toe. En ook op andere factoren inspelen van de klimaatverandering.

 

- Samenhangend met het vorige: de afvalverwerking. Nog steeds wordt een groot deel niet gerecycleerd en gewoon verbrand of op een hoop gesmeten. Dat zorgt voor allemaal extra CO2 en luchtvervuiling. En denk dan aan de plastiek die in onze zeeën ronddrijft, welke invloed heeft dat op de bufferende capaciteit van zeeën en oceanen? En op het milieu in het algemeen?

 

Ik denk dat het wel duidelijk is dat CO2 samenhangt met veel factoren in de klimaatverandering. En bijkomend ook samenhangt met volksgezondheid. De jacht op CO2 zorgt dat de oorzaken worden aangepakt, en die oorzaken zijn niet puur via CO2 verbonden met klimaatverandering. Dus het is dan zoveel makkelijker om CO2 te gebruiken als indicatie naar hoe we het door ons verstoorde klimaat kunnen verbeteren en de klimaatverandering uitstellen/tegenhouden. Zelfs uitstel is een winst want dat geeft ons extra tijd om ons voor te bereiden en geeft bijvoorbeeld de planten en dieren extra rijd zich aan te passen aan het nieuwe klimaat. En de ingrepen op CO2 liggen ook vaak dicht bij de volksgezondheid dus heeft men al bijna zeker winst als men iets onderneemt.

 

We moeten gewoon ons evenwicht met de natuur terug weten te herstellen voor we van de aarde een woestijn maken.

afbeelding van Brecht Schatteman
23/08/2015 - 20:57

Nog een link: http://www.milieurapport.be/Upload/main/themabeschrijvingen/Themabeschri...

Daarin staat veel informatie over fijnstof te vinden en er is ook een passage over de invloed van fijnstof op de klimaatsverandering. En fijnstof en CO2 zijn heel sterk met elkaar verbonden dus voor al onze 'anti-klimaatsopwarming-personen' is dat zeker toch ook iets op te bekijken.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.