HR(+) stooktoestellen voor appartementen die nog voldoen aan de Ecodesignrichtlijn in voege vanaf 26-09-2015. | Ecobouwers.be

U bent hier

HR(+) stooktoestellen voor appartementen die nog voldoen aan de Ecodesignrichtlijn in voege vanaf 26-09-2015.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van clint
23/07/2015 - 09:26

In mijn zoektocht naar een appartement te Hasselt voor mijn bejaarde moeder ben ik op eentje gevallen dat voldoet aan alle eisen & wensen : kleinschalig (gebouw met 6 appartementen met beperkte lasten), goed gelegen (groen met vlotte verbindingen), vrij recent (bouwjaar 1993), gepaste woonoppervlakte (circa 115 m2), alu raamwerk met dubbele beglazing, volledig omgeven door andere appartementen met uitstekende EPC (121 kWh/m2), individuele cv-ketel op aardgas en comfortabel. Echter, ook hier blijkt een probleem te bestaan : de bestaande cv-installatie van het type Vaillant HR is 23 jaar oud, werd onlangs nog hersteld en is eigenlijk aan vervanging toe. Doch de huidige schouwenstructuur laat momenteel de plaatsing van de door de nieuwe normen van de Ecodesignrichtlijn - in voege vanaf 26-09-2015 – vereiste condensatieketels HR TOP niet toe. Pas in augustus 2015 zal ter plaatse een schouwonderzoek plaatsvinden, dat zou moeten uitwijzen of en hoe dit schouwenprobleem technisch kan worden opgelost. Al deze info heb ik verkregen door spontane opvraging van de verslagen van de Algemene Vergadering van dit gebouw.
Ik sta op het punt een bod te maken op dit appartement doch had graag extra info ontvangen over de oorzaak van het probleem alsook over de stand van zaken. De syndicus, die tevens bovenbuur is en mogelijkerwijze zelfs mede het probleem heeft veroorzaakt door (onoordeelkundige) plaatsing nieuwe cv in 2006-2007 in haar appartement, wenst echter geen direct contact met de potentiële koper en beantwoordt de gestelde vragen enkel via de notaris en dan nog op een zeer ontwijkende wijze. De eigenaar-verkoper houdt de lippen stijf op elkaar en de notaris weet enkel maar wat hem door de syndicus en de eigenaar welwillend wordt meegedeeld. Ik heb echter ook gelezen dat de Ecodesignrichtlijn ietwat minder drastische eisen stelt aan cv-installaties met (citaat) “verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %” (einde citaat), terwijl de eigenlijke norm 86% bedraagt. Het bestaand stooktoestel Vaillant HR is opgesteld in het met een eigen toegangsdeur afgesloten bergingslokaal en voldoet dus aan deze uitzonderingsregel. Lees aub : http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign
Samengevat : de technische oplossing voor het plaatsen van een nieuwe condensatieketel in dit appartement zal eerder van lange duur zijn, wellicht naar onze inschatting niet voor de lente van 2016, voor zover dit niet bijkomend zal leiden tot een intern juridisch getouwtrek! Stel dat mijn moeder inmiddels haar intrek in dat appartement heeft genomen en dat de bestaande cv-installatie het definitief begeeft op een ogenblik dat een concrete oplossing voor dit schouwenprobleem nog niet aan de orde is , dan dien ik wel spoedig te kunnen overgaan tot de plaatsing van een nieuwe cv-installatie zonder condensatietechnologie die toch nog voldoet aan de uitzonderingsnorm van de Ecodesignrichtlijn voor appartementen.

Vragen :
1.) Welke in België geplaatste merken beschikken nog over dergelijke, niet-condensatie stooktoestellen die dus ook na 26/09/2015 in dit appartement wettelijk mogen worden geplaatst en welke modellen betreft het?
2.) Bieden micro-WKK stooktoestellen mogelijks een mooi alternatief?

Hierna de link die de Ecodesignrichtlijn aankondigt : http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardga...
PS. Deze Ecodesignrichtlijn komt op de bevolking af als een sneltrein, terwijl de grote massa die niet kent en zal in appartementsgebouwensector (met vaak aan condensatietechnologie onaangepaste schouwenstructuren) wellicht tot nog veel ellende, kosten en tandengeknars leiden...

3 Reacties

Reacties

afbeelding van AntonLaenen
23/07/2015 - 17:09

Of een micro-WKK een oplossing kan zijn weet ik niet, hier kan mogelijk iemand anders op antwoorden.

 

Is de stookruimte ondergronds ? Indien deze bovengronds is kan waarschijnlijk een rookgasafvoer voor condenserende ketels door de muur voorzien worden.

Ook een warmtepomp kan een oplossing bieden, maar dit zal net zoals een micro-WKK een verhoogde investeringskost met zich meebrengen.

afbeelding van clint
24/07/2015 - 11:59

Beste Anton,

Vooreerst bedankt voor uw reactie. Het betreft een appartementsgebouw zonder centrale stookruimte en zonder kelders. Zoals vermeld in mijn beschrijving heeft dit (en elk ander) appartement een individuele muurketel in de bergruimte naats de keuken, met uitlaat in een "gemeenschappelijke" schouw waarvan de structuur door een expert dient onderzocht want klaarblijkelijk niet overeenstemmend met de oorspronkelijke bouwplannen. Het schouwenonderzoek zal plaatsvinden in augustus 2015. Het plaatsen van een gesloten condensketel in elk appartement afzonderlijk is ook niet aangewezen, want dan blaas je de waterdampafvoer via een afdekplaatje door de voorgevel naast de terras, wat wellicht niet zal worden toegelaten door Stedenbouw. Tenzij eventueel langs de achterzijde, doch dan dient de afvoerbuis door hall en slaapkamer te worden geleid om alweer op een (achter)gevel uit te komen...

Nu is het wel zo dat de bestaande HR-ketel nog steeds normaal functioneert. Mocht die nieuwe strenge wetgeving er nu niet zijn aangekomen, dan was de vervanging ervan door een moderne HR+ de aangewezen oplossing geweest meteen na aankoop van het appartement. Voor zover ik de nieuwe regels heb begrepen, zouden welbepaalde HR+ ketels toch nog net de (ietwat verlaagde) norm halen voor appartementsgebouwen met gemeenschappelijke rookafvoer. Mocht ik nu weten over welke modellen HR+ het gaat, dan zou ik een reël alternatief achter de hand houden mocht het ooit fout aflopen.
Electrische verwarming met accumulatie is eventueel ook een alternatief in een appartement dat voledig omringd wordt door andere bewoners en dus de facto ook reeds door de buren wordt meeverwarmd. Doch dat vereist een serieuse versterking van de electriche installatie en vervanging van de metertellers, dus ook al heel wat kosten en poespas...

Wellicht zal ik alle in België actieve constructeurs van muurketels op aardgas dienen aan te schrijven om concreet advies ter zake, voor zover ze willen meewerken.

Groeten

Clint 

afbeelding van AntonLaenen
27/07/2015 - 22:23

Ik ben jammer genoeg nog niet zo erg thuis in de wereld van de verwarmingsketels dat ik u een ketel kan aanraden die voldoet. Echter denk ik niet dat men het gebruik van een condenserende ketel snel zal kunnen verplichten, het probleem met schoorstenen zoals u beschrijft lijkt ondertussen ook al op meerdere plaatsen een probleem.

 

Het aanschrijven van de fabrikanten lijkt mij om deze reden geen slecht idee. Mogelijks kan u hierover ook raad vragen bij het VEA. 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.