Gezinnen moeten geen netvergoeding op zonnepanelen betalen | Ecobouwers.be

U bent hier

Gezinnen moeten geen netvergoeding op zonnepanelen betalen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van vdbriel
27/11/2013 - 20:03

Zucht !

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131127_00859257

Het komt er dus op neer dat zij die veel geld hebben het net gratis kunnen gebruiken. En zij die zich geen zonnepannelen kunnen permiteren de kost van het volledige net op hun dak krijgen.

Sociaal kan je dat niet noemen.

Als het aan mij ligt word de electriciteits rekening maandelijks gemaakt. Dan ontsnappen de zonnepannelers niet aan de netvergoeding.

Roeland

 

 

 

101 Reacties

Reacties

afbeelding van charel
27/11/2013 - 20:27

Zucht !

En nu kunnen de gewone burgers (pv-bezitters en niet pv-bezitters) het nog maar eens opnieuw met elkaar gaan uitvechten.

Freya heeft zich al gehaast en gezegd dat dan de sublidies voor nieuwe pv installaties hierdoor zullen verkleind of afgeschaft worden.

Allemaal de schuld van die inhalige pv-bezitters.

Laat ons toch maar niet vergeten dat al die heisa en dat gekrakeel veroorzaakt is door de kortzichtigheid en de foute beslissingen van de politiek.

 

 

afbeelding van banned user
27/11/2013 - 20:35

 

"""Allemaal de schuld van die inhalige grote + 10KWp pv-bezitters.
Laat ons toch maar niet vergeten dat al die heisa en dat gekrakeel veroorzaakt is door de kortzichtigheid en de foute beslissingen van de politiek."""

Zo klopt het 100%

 

Juist betaald , ben benieuwd of OCTA + ook zo snel gaan terug betalen .
 

afbeelding van benn
27/11/2013 - 22:50

Hoe incorrect ik het ook vind dat zonnepaneel-eigenaars het net als buffer mogen gebruiken, het is zo afgesproken en dan achteraf afkomen met een belasting vind ik regelrechte contractbreuk.

slimme meters waarbij energie in de zomer minder waard is dan in de winter en overdag meer dan 's avonds daarentegen vind ik wel correct en dan heeft het systeem ook in de praktijk een ecologische meerwaarde.

afbeelding van banned user
27/11/2013 - 23:16

Slimme meters , zal er geen enkel PV installatie nog gelegd worden

De kleinste PV installatie zal 95% van zijn jaarproduktie nog eerst op net zetten .

Het oefeningentje van verbruikers opzetten bij piekproduktie is een fabel.

Een wasmachine opzetten en je hebt de zwaarste verbruiker gehad, vlug naar huis rijden om te strijken en te stofzuigen......

Bedrijven verbruiken veel stroom in  dag, die zullen onze ecologisch groene PV  stroom goed verbruiken.

Zo moet regering  dat bezien .

Dat wij stroom terug nemen in winter heeft daar niets mee te maken.

Zonder PV installatie zouden wij ook stroom nemen in winter.

 

afbeelding van jef-14
28/11/2013 - 09:31

Grappig hoe steeds opnieuw dezelfde argumenten naar boven komen.

Er zit wat logica in natuurlijk dat wie het net gebruikt er ook voor moet betalen maar waar is de relativiteit ?

Betaald Electrabel voor het gebruik van het net ????

Willen we dat Electrabel dit doet want finaal betaalt de klant het dan ?

De vergoeding die PV bezitters moesten betalen  kan je een beetje vergelijken met de fietsers die heel de wegeninfrastructuur moeten betalen. Dat zal een beetje de verhouding zijn.

Toch wordt er altijd opnieuw gekapt op de PV bezitters ….

 

De slimme meters kunnen nooit rendabel zijn. Finaal welke veelverbruikende apparaten kan je door die slimme meter laten sturen ?

Ga jij de was doen omdat de zon schijnt of omdat er wind is ? Ik vermoed dat er overal gewassen wordt op het ogenblik dat er iemand de was kan ophangen of in de droger kan steken.

Dus wat schiet er over de afwasmachine ?

Dan maar  een elektrische boiler plaatsen die je alleen gebruikt wanneer er teveel stroom is ?

Zover ik weet is een elektrische boiler noch elektrische verwarming milieuvriendelijk .

 

Daarnaast zijn we verplicht om de CO2 fors naar beneden te halen. We kunnen ( zoals we nu doen ) fortuinen uitgeven aan het kopen van “schone lucht” of we kunnen blij zijn dat er mensen investeren in de productie van hernieuwbare energie.  Tenslotte zegt de PV sector zelf dat investeren in PV installaties ook zonder subsidies rendabel is als er maar geen netvergoeding betaald moet worden…..

afbeelding van benn
28/11/2013 - 13:10

# zover ik weet is elektrische verwarming niet milieuvriendelijk#

Dat is nu net hetgeen veel mensen doen doordat ze in december nog rap hun overschot aan elektriciteit willen opsouperen.

elektriciteit in de winterperiode een hogere waarde geven zou kunnen helpen om dit gebruik (misbruik vind ik) te verminderen.

afbeelding van brother paul
28/11/2013 - 09:53

Het ideale model is gewoon dat elke burger recht/vrijheid heeft om zon, water, wind en biomassa op te vangen en te gebruiken voor zichzelf. Dat principe is denk ik toch eenvoudig. Gecombineerd met zijn recht tot toegang voor elektriciteit, levert dat dus dat hij zijn overschotten kan parkeren op het net. Betaalt hij daar niet voor ? In feite betaal diegene die zijn stroom afneemt voor de transport, dus waarom zou het dubbel moeten getarifieerd worden ?  Dat is dan een tweede principe denk ik. Ten gronde is het volledige netwerk al betaald via zijn belastingen en voorafgaandelijke betalingen ook daar schort iets aan het model die men wil opdringen. Het netwerk ligt er, en verdere onderhoudskosten die zich opdringen gaan over verbindingen tussen windmolenparken op zee, en Duitsland, eerder dan alle straten van vlaanderen die moeten opengegooid worden. Uiteindelijk gaat de onderhoudskost verder over een gedebudgetteerde kostprijs van het verlichtingsnetwerk die op kosten van de infraxfactuur gans Belgie heerlijk verlicht bij nachte. Dat de burger daar verder geresponsabiliseerd wordt is juist, maar dat doe je volgens mij best niet meer via de elektriciteitsfaktuur.

Verder is men wel bezig met het kind met het badwater weg te gooien, omwille van een gebrek aan politieke moed, om de infraxfactuur die verlichtingskost eens te stoppen met te debudgetteren op de elektriciteitsfaktuur. In feite moeten de auto's en het het wegennetwerk die faktuur ophoesten, en niet infrax.

Voorts is er niets verkeerd met het feit dat de burger betaalt voor wat hij krijgt. Maar hij moet ook betaald worden voor wat hij levert. Belgie koopt nu al gemakkelijkshalve CO2 rechten in het buitenland, dus kun je stellen dat de overheid liever het geld geeft aan het buitenland, dan aan zijn eigen burgers ? Wat dan toch ook heel vreemd is... Wat als ze het budget dat ze weggeven aan het buitenland in opleg geven aan de nieuwe installaties of systemen om CO2 emissie te reduceren? Denk ik toch dat er al een positievere beweging zou zijn dan 'amechtig' te zoeken naar jaloeziebelastinge

 

 

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
28/11/2013 - 10:17

 

 

Paul,

 

Ge gaat enkele malen toch kort door de bocht:

 

-  Elektricteit van zonnepanelen parkeren op het net, om ze achteraf zelf op te vragen. Zo werkt dat nu eenmaal niet. Elektrictiteit wordt niet geparkeerd maar onmiddellijk opgebruikt. Is er te weinig verbruik, dan moet de productie naar beneden gehaald worden.

 

-  Zo ook met de verlichting 's nachts. Hebt ge reeds gehoord van marginale kostprijs?  De nucleaire centrales zijn hier in België niet zo soepel opgevat als in Frankrijk. 's Nachts doorwerken op vertraagd ritme zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan deze nucleaire centrale op een nog lager ritme te doen overschakelen.

 

-  CO2-rechten in het buitenland opkopen is nu eenmaal niet zo duur. Een ton CO2 kost nog ongeveer 5 euro, tegen 20 euro een tijd geleden. Een vijfal jarren geleden kostte een ton besparing van CO2 langs zonnepanelen ongeveer 200 euro de ton aan subsidies. België was hier volledig in het spoor van Duitsland getreden. Duitsland wordt altijd als voorbeeld aangeprezen. Ik zou eerder denken dat men beter niet Duitsland volgt. Door de ondoordachte plotse stopzetting van de nucleaire centrales werken de kolen- en bruinkoolcentrales daar nu volop. Het transport van de elektriciteit van het windmolenpark van de Oostzee naar het binnenland staat daar nergens, want iedereen is daar, (gelijk overal), tegen de bouw van nieuwe hoogspanningsleidingen. En de soepele opvangcentrales op gas zijn ook daar te duur.

afbeelding van brother paul
28/11/2013 - 11:24

noem het virtueel parkeren hé. Inderdaad het moet verbruikt worden. maar in feite is de basisproductie van de kerncentrales eerder een probleem dan de groene productie op zichzelf. Anderzijds is het precies die marktwerking die de groene energie parten speelt, in die zin dat groene energie typisch in pieken komt, die pieken blijken waardeloos te zijn ( omwille van de marktwerking) terwijl ze wel aan de volle prijs verkocht worden remember ? Wie steek dan die winst op zakken ?

Die verlichting snachts, maak u geen illusies die verlichting blijft niet branden omdat de kerncentrales zouden kunnen doorwerken, zoveel verbruiken die straatlichten niet. Soweiso heb je bij een goeie wind al meer productie dan verbruik, dus er bestaat een manier volgens mij om die dingen tijdelijk stil te leggen, maar het mag inderdaad niet te snel gebeuren. Laten we zeggen dat die productie dan gedumpt wordt op buitenlandse netwerken zonder daarom een bijdrage te leveren aan onze economie. Moest er een model bestaan dat iemand die overschotten voor een prikje mag kopen om bvb H2-gas of Syngas te produceren, dan denk ik dat je al vlug zou constateren dati die 'iemand' bereid is om bvb permanent een minimale prijs te betalen voor de elektriciteit, en dat er een bodem gelegd wordt op die prijs... Je zou dan zien dat kerncentrales gewoon vollenbak kunnen blijven draaien, en dat die windpieken volledig kunnen geadsorbeerd worden. Idemdito is dat energieeiland een goed idee, maar terug de overheid die zijn nek uitsteekt en een privéfirma die de winst in zijn zakken zal doen verdwijnen bij wijze van spreken. Als het is om de marktverstorende werking van windmolens te neutraliseren vind ik het wel een goe didee.

Maar terug recht in de bocht, als al wie een PV installatie heeft, een plugin aan het net hangt met wat intelligente sturing, dan zou noteer goed er geen sprake zijn van 'windpieken' of 'PV pieken', maar gewoon een netwerk die de pieken voor een prikje parkeert in auto's en die voor een prikje pendelt naar zijn werk. Dus er dringt zich in de huidige context gewoon een backup oplossing op, die rendabel wordt niet omdat het moet, maar omdat die stroom anders gratis weggegeven wordt, en iedereen wil gratis rijden.

 

Dan ivm die CO2 rechten, wel kijk, terug de vrije markt in volle werking, een gulle regering die bang is om industrie kwijt te geraken smijt met CO2 rechten, en bedrijven verkopen die verborgen subsidies met tijdens een economische crisis een crash als gevolg. Iedereen kan blijkbaar gemakkelijker zijn CO2 doen zakken dan men dacht en die certificaten blijken dan waardeloos te worden in de virjke markt werking ? Laten we zeggen dat de overheid weer de schuld is voor het verstoren van een marktwerking.

 

afbeelding van Jan De Gols
28/11/2013 - 12:06

..;omdat men het nodig vindt hier dan toch een andere thread over op te starten, herhaal bericht eens van oudere andere:

 

1. Ik heb veel geld en investeerde in een installatie van 10 kWp die ik er in de winter terug afhaal (ongeveer): ik krijg, voor zover ik al netvergoeding betaalde, alles terug
 2. Ik heb met beperkte middellen en uit milieuoogpunt een installatie van 2 kWp gelegd die mijn jaarverbruik net niet compenseert.... betalen man!

Ik snap niet wat men wil bereiken. 

Wie minister Daikin is weten we, maar wie is minister "elektrische boiler van eender welk merk"?

Waarom: ik installeerde vb veel te veel want kreeg toch belanstingaftrek en veel voor GSC's voor 20 jaar: als ik netto verbruikk betaal ik dus... ik installeer een warmtepomp en sopaar op gas en belast het elektriciteitsnet nog wat meer, volledig gratis! Idem voor warmtepompboiler en elektrische boiler tvv. gasboiler. Net nu de zonneboiler eindelijk een beetje in de lift zit. De nieuw aangekondigde ZB-subsidies van de DNB's geven nog niet genoeg doodsteek misschien?

Waarom praat men zelfs niet meer over de eerlijke injectiemeter, voor alle duidelijkheid heeft deze niks te maken met een slimme meter. Over dat laatste nog: ik wil thuis zijn als mijn zwaarverbruikers opspringen. 't is niet het eerst kot dat afbrand  door gecombineerde afwezigheid en startuirtstelprogrammatie.

 

 

afbeelding van Lacroix
28/11/2013 - 12:42

Wat zijn eigenlijk de rechten van diegene die geen PV hebben? Die hun factuur (waaronder de mijne) mag zonder boe af ba verhoogd worden. Daar hoor je niets van en dat is dan wel wettelijk? De distributiekost is de laatste jaren alleen maar gestegen, voor een stuk om de GSC's te kunnen betalen. Waar zijn MIJN rechten op een eerlijke en betaalbare energiefactuur?

afbeelding van brother paul
28/11/2013 - 13:11

We zijn hier op een ecoforum, dus we gaan eens veronderstellen dat mensen hier toch aan dezelfde kar trekken.

Veronderstel dat iedereen, maar dan ook iedereen zijn stroom zelf maakt. Waarom niet ? Dus iedereen produceert zijn4000kWh met 30m2 PV's.  Wat is het gevolg van dit ?

Wel we verminderen ons verbruik , importbalans, van fossiele grondstoffen met 20% Dus economisch is dat nog zo gek niet. We rukken ons los van de fossiele afhankelijk, en nemen druk van de ketel van de olieproductie en gasproductie. Laten we zeggen gascentrales, kerncentrales etc kunnen in de zomerperiode 50% van de tijd uitliggen,

Iedereen betaalt niet meer voor zijn stroom en heeft een rekening 0euro. De CREG heeft geen geld meer om te werken. De lichten moeten op een andere manier gefinancierd worden. De infrastructuur onderhoudskost moet op een andere manier gefinancierd worden. Er zijn serieuze overschotten in de zomer en serieuze tekorten in de winter.

Er is een systeem van vrijmarktwerking voor die overschotten. Je ziet van hier je krijgt 0 euro voor die overschotten. Dus het is beter dat we die overschotten  gebruiken. Want weggeven is dom, en elektriciteit heeft toch een waarde ? Dus we moeten gewoon overcapaciteit creeeren die de overschatten opgebruikt. Noteer goed dat sowieso die overschotten nu door de 'distributeurs' van elektricteit meegepikt worden en hun winstcijfers aanspijzen... Dus sowieso als ze die certificaten aanrekenen aan de ene burger en ondertussen die PV installaties zitten te belasten, en ondertussen gratis stroom weggeven, is er iemand die de gratis stroom als cash op zijn rekening zet...

Stel dat we een systeem maken dat iedereen die een pluginhybride heeft die stroom mag hebben voor 5cent... Wat denk je ? Ben je geinteresseerd om te rijden aan 1euro/100km als het ware ? Vermoedelijk wel... Dus er ontstaat een afname voor die pieken. Het is genoeg dat er 1 miljoen hybrides aan het net plugin hangen om die pieken op te vangen, of je vangt al aardig de overschotten op.

Er ontstaan grote verschuivingen.  We rijden dan allemaal elektrisch, wat de gezondheid ten goede komt, en wat de fossiele afhankelijkheid nog verder reduceert. We kunnen naar 40% minder fossiele afhankelijkheid evolueren, we zien onze mobiliteit toenemen. We rijden goedkoper dan met petroleum, cleaner, stiller, milieuvriendelijker, duurzamer (motor vraagt minder onderhoud)  Maar en dat is de keerzijde, we hebben weer meer elektriciteit nodig, we verbruiken nu niet meer 4000kWh, maar 8000kWh... Dus onze mobiliteit vergroenen vraagt bijkomende capaciteit. Dus moeten we allemaal opnieuw 30m2 zonnepanelen bij installeren om te zorgen dat we nu groen rijden.

We hebben nu al onze stroom groen gemaakt, en al onze auto's rijden nu op groene energie, blijft er nog de verwarming over. Sowieso  kunnen we ons huis verwarmen met een warmtepomp, maar met het gigantisch dilemma dat dit ding volledig anticyclisch werkt met de zonnecyclus. Als de zon schijnt hebben we geen WP nodig. Dus het eerste dat je moet doen is zonneneergie in een buffervat stoppen. Zonwarmte een dagje tot 5 dagen bijhouden is best te doen. Dus we tanken telkens als de zon schijnt, en houden ons lekker warm aan dat buffervat. Dus nog eens 50% van onze warmtebehoefte afpellen is ook daar geen probleem. En ook daar kunnen we fossiele reductie doen van 80-90% zelf, in de veronderstelling dat je alle huizen LEW maakt, en die gehalveerde verbruik nog eens halveert met thermische zonnepanelen, dan eindig je met 25% van de oorspronkelijke input.

Moet het nog wat minder zijn ? We hebbenonze fossiele afhankelijkheid voor de privéburger gereduceerd door alle stroom groen te maken, door alle mobiliteit groen te maken, en door alle huizen nog 25% van het oorspronkelijk verbruik te maken. Als stroom 25% van het verbruik is, de mobiliteit nog eens 25%, dan is huis verwarmen ongeveer 50% Dus van die 50% blijft nog 12% van het oorspronkelijk verbruik over. Is dat een probleem ?

Nee in feite niet, je kan nog bomen kappen, pelletjes kopen, wartempompje installeren en nog verder reduceren naar 5% van uw oorspronkelijk verbruik,  biogas maken en die voorraad verbranden in de winter... 

Dus bekijk gewoon de 'long term' en dan zie je dat die discussie over wie wat moet betalen gewoon een semantische discussie is. We moeten volgens mij allemaal investeren in energieprojecten en zorgen dat we allemaal minder afhankelijk worden van die olieverslaving. En inderdaad het is frustrerend voor diegene die niet willen investeren, om te constateren dat een hele groep mense nin zijn vuistje zit te lachen als aardgas weer eens duurder wordt. 

 

afbeelding van chris s
28/11/2013 - 13:27

ALs ik deze thread lees dan moeten de mensen die producent zijn (lees kerncentrales) toch denken aan onderdstaand spreekwoord.

Als twee honden vechten om een been dan loopt de derde ermee heen.

Geef toe da hebben ze toch goed voor elkaar de kleine pv bezitter of niet bezitter tegen elkraa opzetten zodazt zij rustig kunnen verder doen.

Komaan mensen hier mogen we ons toch niet aan laten vangen.

Denk dat we allen hetzelfde belang hebben.

afbeelding van robin demey
28/11/2013 - 13:40

Paul, wat doe je dan de afgelopen 2 weken? Nauwelijks 2 dagen met een beetje zon gezien. Dan heb je 2 weken geen elektriciteit. Wat doe je uberhaupt in de winter? Een aantal kerncentrales bijplaatsen? Gezien je nu toch elektrisch rijdt en elektrisch verwarmt.

En in jouw redenatie ga je ervan uit dat iedereen zomaar 60m2 dak vrij heeft voor zonnepanelen en dan nog een aantal m2 voor collectoren ook zeker? Een doorsnee nieuwbouwwoning heeft al niet zoveel nuttig dakoppervlak (zuidgericht), laat staan de bestaande rijwoningen en dergelijke.

En hoe zal jij voor 5 dagen zonnewarmte bufferen? Ja dat kan, maar de kostprijs is gigantisch en zeker in LEW niet haalbaar. Je moet dan al minstens een PH hebben. Daarnaast zit je nog met SWW.

 

Dus Paul: zonnepanelen kunnen slechts een kleine schakel zijn in de hele grote ketting.

Zolang er geen (bijna) continue overschotten zijn aan elektriciteit, dan is elektrisch verwarmen (al dan niet met warmtepomp), elektrisch autorijden en elektrisch SWW absoluut niet verstandig/milieuvriendelijker.

Gezien er slechts hoogst uitzonderlijk eens een paar uur wat overschot is, zijn we nog lang niet toe aan uw verhaal. En veel overschotten in de winter zal je ook niet hebben hoor als iedereen 4000Wp heeft liggen op zijn dak.

 

Daarnaast zeg je volgende: gevolg = we verminderen ons verbruik....

een paar zinnen later zeg je: de keerzijde, we hebben weer meer elektriciteit nodig, we verbruiken nu niet meer 4000kWh, maar 8000kWh

Dus met andere woorden: door over te schakelen op elektriciteit, ga je nog meer centrales moeten bijplaatsen in de winter.

afbeelding van brother paul
28/11/2013 - 14:55

Het antwoord is inderdaad het verbruik van elektriciteit zal stijgen. De decarbonisering gaat over meer elektriciteit verbruiken.  Waarom denk ik dat ? Wel eenvoudigweg omdat je elektriciteit kunt opwekken op verschillende manieren en dat elektriciteit in principe zowat  volledig CO2 arm kan gemaakt worden... In tegenstelling tot benzine, mazout, LPG, of het huidige pallet aan grondstoffen waarmee we rijden.

1° zonnenergie in zonneparken en op de daken, is CO2 vrij (enkel in de zomer)

2° windenergie in windmolen parken, is CO2 vrij (enkel als het waait)

3° modernere vorm van nucleaire reactoren (denk aan thorium reactoren) is CO2 vrij (jawel inderdaad die zijn op CO2 gebied geredeneerd goeie machines)

4° biomassa (boomstammekes verbranden in steenkoolcentrales) (zijn in principe geen schitterend idee als we sneller boomstammen verbranden dan we boomstammen doen groeien)

5° biogas of waarom niet het verguisde schalie gas en voorlopig nog het russische gas, maar ook syngas die met overschotten gemaakt wordt of zelfs houtgas... door vergassing van hout jawel. Dat is meestal dan organische afval die vergist kan worden, en waarvan de resten voor landbouw kan dienen, dus C2C etc die zit goed. In feite verwondert het mij dat biogas installaties in Belgie niet verkocht worden. Dus het is niet fout om gascentrales te bouwen ,om aardgasnetwerk te beheren, om gas verder te blijven  ondersteunen, volgens mij is gas een blijver omdat je andere manieren hebt van gas produceren, al is het maar dat kerncentrales bvb aardgas kunnen maken als het moet.

6° en last but not least: WKK... dus biogas/shalegas/syngas die via WKK met maximale efficientie omgezet wordt naar twee componenten: warmte en energie. De warmte dient om huizen te verwarmen, en de energie gaat op het net. Terug een gestuurde installatie die prioriteiten legt in functie van behoeften van het net (de prijs gaat dan omhoog en uw rendement stijgt dan) en in functie van uw buffercapaciteit

De gemakkelijkste en meest CO2 arme energiebron die we hebben is inderdaad elektriciteit. Ik zie dus geen enkel probleem om de economie volledig te doen overschakelen naar elektriciteit, en jawel daarvoor gaan we allemaal flink moeten investeren

 

afbeelding van stefan-14
28/11/2013 - 19:19

Mr Lacroix,

 

- je moet niet afgeven tegen PV-eigenaars, zij respecteren alle regels, maar tegen de overheid! zij kunnen niet volgen met aanpassen regels in functie van wijzigende situatie op de "vrije markt". en die zelfde overheid belooft gouden eieren maar heeft geen kippen die deze leggen, toch niet onze fout? Overheid heeft ook een groot "gat in de hand" naar aanleiding van "gratis" politiek van o.a. SP.a

- het probleem zijn grote bedrijven die subsidie-regeling verkracht hebben met MEGA-grote installaties (waar wetgeving niet voor bedoeld was) en zij kregen dan nog een bijkomende voordelen.

- het staat u toch ook vrij om PV op je dak te leggen

 

PS : de doorsnee PV-bezitter is OOK bereidt om een netvergoeding te betalen, maar een eerlijke vergoeding, zelfde grote van orde zoals de centrales, ...

en dan moet je ook nog weten dat overschot aan stroom van een PV niet het einde van de straat, wijk haalt, deze wordt integraal opgebruikt door buren. dus weeral een winst voor de "grote jongens" want ze verkopen deze stroom aan buren en krijgen hem zelf gratis van PV-eigenaars (die soms al eens iets teveel PV hebben gelegd, maar dat was hun eigen keuze en ik hoor daar niet over klagen)

ik vraag mij af hoe de overheid hun doelstelling van "20 - 20" wil halen met het huidige beleid van een paar nieuwe PV-installaties per maand, bijna geen nieuwe windmolens, ...

 

afbeelding van brother paul
28/11/2013 - 22:41

Is electriciteit nu duurder geworden of goedkoper ? zeg het mij eens... volgens mij goedkoper.

Dus je besluiten

1° de PV investeerders en het overaanbod groene energie meet energie goedkoper DANK U WEL ALLEMAAL  , en sorry dat ik zit te zagen van die koolstofkredieten waar sommige salonsocialisten handig gebruik hebben gemaakt om intellectueel een beetje te scooren. En typisch dat met de halve story vertelt

2° de PV investeerders zijn notabene nog allemaal eens bedrogen in hun model... Want hun verdienste verkleint, en hun aanslag op hun inkomen dreigt toe te nemen. Ook dat is een andere kant van het verhaal die je niet vertelt. Dus je moet niet één probleempje uitvergroten en als calimero daar een verhaal rond vertellen, kijk eens naar heel het verhaal

Er zijn twee klassieke spelers die in de miserie geraken

1° de CREG waar de politieke incest floreert, dus gans de politieke meute zuipt daar de schoonste eieren in die oneindig aantal raden van beheer. Die gasten zien 10% van hun inkomsten verdampen.. Dus al wie zelf produceert neemt geen stroom meer af, dat is gewoon een feit. Dus al de stroom die je zelf produceert betaal je geen netvergoeding... En terecht je hebt het net niet nodig. Die stroom komt op het net, en zit de straat te bevoorraden, maar je kunt moeilijk gaan beweren dat je gebruik maakt van het NET... Die hoogspanningsleidingen als het ware. Ze moeten daar niet in overdrijven. Die stroom geraakt zoals gezegd niet eens de straat uit.

2° de Electrabel bende die uiteraard en terecht zijn rendement van zijn centrales ziet zakken, maar onderschat vooral hun manifeste onwil niet om handig gebruik te maken van hun kerncentrales die zo'n gigagrote productie aan de dag leggen dat zezowat alle vormen van energie investeringen onrendabel kunnen maken. Ze werken een veelvoud goedkoper dan 5cent/kwh. En elke groene die beweert dat die centrales miljarden kosten, zou moeten weten dat die kernstaven nog geen 5% van de kostprijs van de energie uitmaken en ons handelsbalans al jaren ondersteunen. Ik wil maar zeggen, of ze nu goed of slecht zijn, economisch zijn het megapoen machines, capacitatief kunnen zij altijd blijven draaien al kost energie 1cent in marginale kostprijs verslaan zij alles. Ook dat is het probleem van groene energie, je moet concurreren met iets die altijd goedkoper kan produceren.

De klant ziet zijn stroom aan 20cent , de productiewaarde is 5cent, en dit verschil in prijs zorgt ervoor dat electrabel gewoon nooit goesting zal hebben om stroom te produceren aan meer dan 5cent, omdat het hen gewoonweg nooit meer kost dan dat. >Waarom zou je dan 20 cent betalen aan een consument voor iets dat je zelf maakt voor 5 cent, en waarom zou je dan windmolens bouwen die 20cent stroom maken ? En waarom zou je aardgascentrales bouwen die 10cent stroom produceren. Nog erger vroeger kon je die aardgascentrales 100% van de tijd elke dag gebruiken, en nu moet je ze om de haverklap aan en uit schakelen. Een piekje in de dag en af en toe windvlagen die piekjes op het net zet. Ga maar mee met die piekjes, uw centrale kan nooit opwarmen, en ipv aan 60% rendement halveert dat thermodynamisch rendement van die Steg centrale. Dus ze produceren geen stroom meer aan 5cent, maar het kost hen 10cent, en nota bene hun rendement op hun investering halveert ook nog eens Dus het is ook een technologisch probleem die erachter schuilt.

 

 

 

 

 

 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
29/11/2013 - 10:38

 

 

Twee opmerkingen:

 

Diegenen die dachten dat de omslag naar groene energie in een vrije markt zo maar zou gebeuren liepen met hun hoofd in de wolken. De prijs per ton CO2 langs groene weg lag (en ligt nog gedeeltelijk) daarvoor veel te hoog. Dit probleem is verre van opgelost. Want de vergoeding voor gascentrales die de afwezigheid van zon en wind moeten opvangen is nog steeds niet geregeld. Dit probleem is niet nieuw, maar werd vijf jaren geleden reeds gesteld.

 

Paul, Zelfs als de door pv-panelen geleverde stroom de straat niet uitgeraakt, dan heeft men in de winter toch wel het net nodig. En voor deze stroom betaalt ge geen netvergoeding, want ge betaalt niet voor deze stroom. Want ge hebt de tegenwaarde reeds bekomen door de stroom op het net te zetten. Het probleem zit wel dieper. Omdat de investeringen in zonne- en windenergie maar blijven verdergaan kan men op sommige ogenblikken het overschot aan stroom niet meer baas en wordt deze stroom minder waard. In Duitsland wordt dit een acuut probleem. En daar zitten ze minder en minder met hun basisstroom uit nucleaire centrales.

afbeelding van robin demey
29/11/2013 - 12:17

Pierre, Paul heeft gedeeltelijk gelijk: in de zomer geraakt de meeste stroom de straat niet uit, maar daar betaald de eindgebruiker (uw buur bv.) wel netvergoeding voor. Dit terwijl het net nauwelijks/niet wordt belast.

In de winter betaal je geen vergoeding, maar uw buur heeft die eigenlijk in de zomer reeds betaald.

Probleem van de overschotten en grotere tekorten door meer gebruik te maken van elektrisch verwarmen en SWW blijft uiteraard.

afbeelding van brother paul
29/11/2013 - 17:14

voila één die het al begrijpt.

afbeelding van brother paul
29/11/2013 - 17:13

Ja maar daarom moet je het kind niet met het badwater weggooien, je moet verder een model zoeken die in evenwicht komt, dus het evenwicht moet je doen ontstaan door de 'overschotten' tegen minimale vaste kostprijs ter beschikking te stellen. De markt zal dan nooit meer op 0euro vallen zoals nu gebeurt

 

Ik kan NOOIT , lees goed NOOIT stroom kopen aan 0.01euro.kwh en toch staat die stroom soms aan die prijs... Dus daar gaat het ook over, wie stopt die winst in zijn zakken, diegene die dat doet moet ofwel een afname hebben die al die overschotten absorbeert, ena nders heeft die geen voorkooprecht.

afbeelding van robin demey
29/11/2013 - 22:23

Moesten ze die stroom gebruiken om waterstofgas te maken bv.

Dan kunnen ze die waterstofgas gebruiken om pieken in verbruik op te vangen.

Dat is dan een soort alternatief voor het oppompen van water, gezien wij daar in België niet veel mogelijkheden toe hebben.

afbeelding van dirk andelhofs
29/11/2013 - 12:08

Ik vind het afschaffen van de netvergoeding een goede zaak voor de toekomst van PV in Vlaanderen.

 

Er zijn twee categoriën van PV eigenaars :

 

1) zij die hun installatie jaren geleden gelegd hebben, en vaak vette winsten maken.

Voor deze groep betekende de netvegoeding gewoon een beetje minder winst. (deze groep kon de vergoeding makkelijk betalen)

 

2) Zij die hun PV installatie nog moeten gaan leggen.

Voor deze groep is de afschaffing een goede zaak.

Als je geen netvergoeding moet betalen zijn PV panelen rendabel zonder één euro subsidie.

Bovendien speelt het psychologisch aspect van een nulfactuur te kunnen hebben.

 

De overheid moet eigenlijk alleen nog investeren in opslagsystemen en internationale verbindingen. (zoals norned)

Er liggen pareltjes van opslagsystemen op de tekentafels !

Er is alleen een beetje moed nodig om ze te beginnen bouwen (met de afgeroomde winst van de kerncentrales bvb)

 

Dirk

afbeelding van dirk andelhofs
29/11/2013 - 12:14

Bijdrage in natura ...

 

Een andere piste die de overheid zou kunnen volgen is dat PV eigenaars de netvergoeding in natura betalen.

 

Je zou kunnen denken aan 10% van de opbrengst.

 

Om een nulfactuur te hebben moet je dan 10% meer stroom op het net plaatsen dan je er af haalt.

(dit zet ook aan tot spaarzaam gebruik)

Deze stroom zou dan kunnen "afgelverd" worden bij mensen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

 

Het imago van de PV bezitter zou er in elk geval sterk op vooruit gaan  :-)

 

Dirk

afbeelding van robin demey
29/11/2013 - 12:20

Ik zou het niet erg vinden om de GRATIS stroom niet meer te krijgen als PV-bezitter. Dus idd soort bijdrage in natura. Dus 100 kWh per gezin + 100 per gezinslid.

Want nu heb je een 0-factuur, terwijl je teller toch vooruit draait.

afbeelding van lucien-4
29/11/2013 - 14:26

zoals brother paul al aanhaalde is de beste oplossing totaal onafhankelijk proberen te zijn van al die multinationals en andere mafiosi die maar in een ding geinteresserd zijn en dat is de binnenkant van uw geldbeugel. In feldheim heeft men het gepresteerd om in hun totale hehoefte van stroom te voorzien maar makkelijk is het niet geweest, er diende een eigen distributienet aangelegd te worden daar men van het bestaande geen gebruik mocht maken en om de sombere dagen zoals nu in november te overbruggen moest een nieuwe biogas installatie gebouwd worden .En hier was er de ruimte om de vele windmolens te plaatsen op andere plaatsen zal het niet mogelijk zijn

afbeelding van charel
29/11/2013 - 15:59

En zoals men in Feldheim zei: Voor zoiets moet je niet wachten op de politiek maar zoiets moet aan de basis ontstaan.

En wat voor een dorp kan dat kan in principe ook voor de hele wereld.

afbeelding van brother paul
29/11/2013 - 17:16

dat vind ik ook een uitstekende denkpiste en daar zie je hoe minder amechtig jaloeziegebaseerd dit is en hoe groener dit voorstel is en technisch nog beter ook.

afbeelding van Lacroix
29/11/2013 - 17:42

Er zijn technische oplossingen mogelijk voor de opslag. Maar de vraag is en blijft: wie gaat dit betalen?

Met de afgeroomde winst van de kerncentrales? OK, maar dan is het toch nog de niet PV bezitter die betaalt. Waarom niet met de winst van de kerncentrales de GCS betalen? Dan hoeven de andere consumenten daatr niet voor op te draaien.

En wie wil dit in zijn tuin. Projecten zoals Coo en Les Lacs de L'eau de Heure zijn vandaag onbespreekbaar. Zelfs een hoogspanningsleiding van een windmolenpark naar de kust is een moeilijke opgave.

En waarom wordt groene stroom, opgewekt door bijvoorbeeld Ecopower anders behandeld dan groene stroom door PV op het dak? Ik heb de vraag nog al gesteld, maar nooit antwoord gekregen.

En wat gaat de federatie van PV-installateurs doen met de voorgestelde verlaging van de BTW? Gaat ze daar ook tegen zijn? Dit gaat de terugverdientijd ook verlengen (ter verduidelijking: ik vind die verlaging een slecht idee).

 

afbeelding van banned user
29/11/2013 - 19:16

BTW verlaging een slecht  idee???

Is enkel een uitspraak uit sector gasverwarming , warmtepompen worden een pak zuiniger in de geldbeugel ;-))

Juist gehoord BTW verlaging is goedgekeurd .

Ben wel benieuwd waar zij dat geld terug vandaan gaan halen

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.