DE TOESTAND VAN ONS KLIMAAT | Ecobouwers.be

U bent hier

DE TOESTAND VAN ONS KLIMAAT

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
28/12/2011 - 19:31

2011 zal in de geschiedenisboeken van onze kleinkinderen komen te staan als een rampzalig jaar voor ons milieu en wellicht als een kantelmoment in de opwarming van ons klimaat. Niet omdat er eindelijk iets gedaan werd daartegen - integendeel, de strijd werd zo ongeveer opgegeven - maar omdat voor het eerst wereldwijd de gevolgen ervan bijzonder hard gevoeld zijn. Het was, ondanks een La Niña die koeling had moeten brengen, een nieuw jaar van trieste records ook.

De hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer bleef stijgen in 2011. We zitten nu boven de 394 ppm aan CO². Er werden in 2011 ook nog altijd meer in plaats van minder broeikasgassen wereldwijd uitgestoten. En geen klein beetje: wellicht zes procent meer dan in het recessiejaar 2009. Het kantelmoment waarop we een opwarming van 2 graden (we zitten nu aan 0,8) nog konden tegenhouden is ondertussen gepasseerd. Of: wat de pensioenvooruitzichten zijn voor iemand die jonger dan 35 is in deze tijden, is maar de vraag, maar één ding staat vast, namelijk dat u andere oorden zal moeten opzoeken om ervan te genieten.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) stelde vast dat in 2011 de temperaturen bleven stijgen (ze zijn de laatste 300 maanden volgens NOAA steevast aan het stijgen) De dertien warmste jaren vonden plaats in de vijftien sinds 1997. En dit jaar zorgde de La Niña (het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust wordt weggedreven en een koude stroom komt hiervoor in de plaats. Het warme oppervlaktewater verschuift naar Australië, verder dan in een 'normaal' jaar, waardoor er meer regen valt in Azië en Amerika) niet voor een trendbreuk in de opwarming.

Ondanks een nieuwe globale economische stagnatie (en recessie zelfs in een aantal landen) werd op Mauna Loa in Hawaï een paar maanden geleden 394 ppm CO² gemeten. Dat is 39 procent meer dan aan het begin van de industriële revolutie.

IJs weg
De gevolgen daarvan worden elk jaar uitgesprokener. Op 11 september meldden wetenschappers van de Universiteit van Bremen dat het noordpoolijs aan z'n snelste tempo ooit aan het smelten was. Dat op zich was niet zo'n verrassing. Alarmerender was iets anders wat Georg Heygster, hoofd van het gereputeerde Institute of Environmental Physics in Bremen, bekend maakte: dat het afsmelten ondertussen twee keer sneller gaat dan dertig jaar geleden.

Niet omdat het twee keer warmer is geworden, maar door iets waar we al helemaal geen vat op hebben, namelijk het albedo-effect. Het feit dat het (witte) ijs zonlicht weerkaatst en (donker) zeewater warmte absorbeert en dat er elk jaar minder ijs is (en meer zeewateroppervlak) accelereert het afsmelten. Het is een vicieuze cirkel, en eentje waar we helemaal machteloos tegenover staan.

Er is meer. We zitten nu aan een verlies van poolijs van 10 procent in het jongste decennium. Dat gaat over oppervlakte, dus wat we vanuit de ruimte kunnen meten met satellieten. Maar aan de noordpool stijgt de gemiddelde temperatuur twee tot drie keer sneller dan bij ons. En dat zorgt ervoor dat het volume (de dikte dus) van dat poolijs sinds 1979 met 62 procent is afgenomen. Een proces datuiteraard ook steeds versnelt.

Het gaat ertoe leiden dat in 2045 er in de zomer geen noordpool meer bestaat tout court. Aan het einde van deze eeuw zal dat ook in de winter het geval zijn. En dat zijn de meest positieve inschattingen. Het is de laatste keer gebeurd zo'n 125.000 jaar geleden, tijdens het Eemien. Toen lag het zeeniveau zes meter hoger dan vandaag.

Gletsjers weg
Smeltend poolijs gaat niet zorgen voor die zes meter, maar het ijs dat verdwijnt op Groenland en aan de Zuidpool wel. In augustus 2010 verloor de Petermanngletsjer op Groenland - 300 kilometer lang, een kilometer dik en goed voor zes procent van de oppervlakte van het immense eiland een stuk van 260 km². Amper één jaar later was daar geen spoor meer van te vinden. En Petermann is bij lange niet het enige geval. In de hele wereld zijn gletsjers steeds sneller aan het wegsmelten.

We kunnen sinds dit jaar ook met zekerheid zeggen dat het zeewater in de poolgebieden opwarmt, wat bijkomend slecht nieuws is, want nog maar eens een accelerator. Het betekent dat pakijs zowel langs de bovenkant als de onderkant smelt, waardoor het sneller verdwijnt en ook op die manier via het albedo-effect de temperaturen nog sneller zal doen stijgen. Waardoor het landijs in die gebieden weer sneller gaat smelten.

Er is nog een bijkomend en niet meteen klein probleem. Warmer weer in de poolgebieden is slecht nieuws omdat bij het smelten van de permafrost methaan vrijkomt, het schadelijkste van de broeikasgassen.

Als de projecties die nu gemaakt zijn voor temperatuurstijging in het poolgebied (en die steevast te conservatief zijn gebleken) kloppen, dan zal de hoeveelheid broeikasgassen die daardoor vrijkomt neerkomen op ongeveer de helft van alle broeikasgassen die sinds het begin van de industriële revolutie zijn vrijgekomen. We spreken hier over een temperatuurstijgin van om en bij de tien graden aan de polen en drie graden globaal.

Of, nog een element dat de trend van opwarming gaat versnellen. Het is om moedeloos van te worden. Gelukkig ligt dat allemaal nog ver in de toekomst. Niet dus. Global warming is aan het gebeuren en we moesten in 2011 niet ver kijken om het te (willen) zien.

The Year of the Tornado
Terwijl in 2010 het vooral Europa, Rusland, Pakistan en het Midden-Oosten waren die de grootste weerextremen over zich heen kregen, was het vooral Amerika dat in 2011 dat slaag kreeg. De Mississippi en de Missouri traden beiden herhaaldelijk uit hun oevers, overstroomden immense gebieden. Er was een recordaantal bosbranden en een recorddroogte in het zuiden en zuidwesten.

In alle staten werden de warmte en koude-records op één of andere manier gebroken berekende de Natural Resources Defense Council. Veertien verschillende weerrampen gingen door de grens van de één miljard dollar-kost. In totaal heeft extreem weer in de VS alleen al dit jaar voor 80 miljard euro schade bezorgd.

"Van de zwaarste sneeuwstormen tot het dodelijkste tornadoseizoen tot de zwaarste overstromingen, de ergste droogte sinds de jaren dertig en de hoogst gemeten temperaturen en het derde zwaarste oorkaanseizoen ooit: we hebben het allemaal gehad dit jaar", zegt NOAA-woordvoerder Christopher Vaccaro.

Leven met te veel/te weinig water
Om er daar eentje uit te pikken; 2011 is omgeschreven als "the year of the tornado". Tussen januari en juni waren er 1.600 tornado's in de VS die serieuze schade aanrichtten. De helft daarvan in april en op 27 april alleen al waren er 226.

In 2011 werd ook duidelijk dat we gaan moeten leren leven met veel te veel of veel te weinig water en weinig daartussen. Het begon met Australië, waar een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen gewoon helemaal onderliep. Het eindigde (hopelijk) met Washi, een tropische storm die meer dan duizend Filipino's ombracht en 300.000 huizen verwoestte.

Tussendoor liep half Thailand en Bangkok onder ('t was zelfs meer: 65 van de 77 provincies), met "maar" 730 doden maar wel tientallen miljarden aan schade. In het noorden van China was er de ergste droogte in 60 jaar. We hebben hier over een gebied van acht Chinese provincies, waar drievierde van China's tarwe wordt verbouwd. De prijs van bloem ging er met 40 procent omhoog, en snel volgde ook de prijs van vlees (varkenvlees werd 25 procent duurder in China). De wereldvoorraad aan graan was in juni al 15 procent gezakt, die van tarwe met 6,7 procent.

Afrika
De Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Eritrea, een stuk van Kenia en Djibouti) werd ook getroffen door de ergste droogte daar in 60 jaar en wat volgde was de ergste hongersnood in Afrika in 25 jaar. 925.000 Somali's sloegen op de vlucht en belandden in kampen in Kenia en Ethiopië. De droogte bedreigt er nog steeds 14 miljoen mensen. Ze heeft nu al tussen 600.000 en een miljoen dodelijke slachtoffers geëist.

En de verandering van ons klimaat heeft er wel degelijk mee te maken. In Kenia kwamen "drought-related shocks" (hongersnoden door aanhoudende droogte) vroeger om de tien jaar voor. Nu is dat om de vijf jaar of minder. In Ethiopië was het om de 6 à 8 jaar. Nu is het om de twee jaar.

Texas
Maar ook rijke werelddelen kregen af te rekenen met hitte en droogte in 2011. In Austin in Texas steeg het kwik 27 dagen achter elkaar boven de 38 graden. Normaal is het maar 12 dagen in een heel jaar warmer dan 38 graden daar. Volgens de Texas Forest Service zijn er door de aanhoudende droogte al tussen de 100 en 500 miljoen bomen gestorven in de staat. Dat is gerekend zonder de bomen die opgingen in bosbranden, die in 2011 alleen in Texas al een gebied van 16.000 km² in de as legden. Vlaanderen is 13.500 km² groot.

In Europa was het abnormaal warm in het begin en aan het einde van het jaar. In Noorwegen was het 5,3 graden warmer dan normaal in november, de Donau zakte tot een historisch laag peil en onze contreien kenden het droogste najaar sinds er begonnen werd met metingen in 1881.

Ondertussen, terwijl West-Europese overheden meer geld gaven om een paar banken te redden (nu ja, voorlopig althans) in twee maanden dan ze in 20 jaar spendeerden aan het proberen tegen te gaan van global warming, leverde de klimaattop in Durban ook weinig op. Het komt erop neer dat er voor 2020 niks zal gebeuren en dat politici zich twee ambtstermijnen hebben gekocht om de problemen voor zich uit te schuiven. (mvl)
(uit DM 28.12.2011)

72 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
28/12/2011 - 23:31

En... wat vindt je er zelf van? Ook overtuigd dat onze overheden de schuld zijn van al deze ellende of misschien toch onze eigen schuld door gewoon door te gaan met ons verspillende en verwoestende gedrag?  Of dat ecobouwers wel heel 'goed' bezig zijn, door veel te grote Ytong-Recticel-passiefhuizen te bouwen en ter compensatie het dak vol leggen met PV-cellen die vooral het energieverbruik omhoog jagen... 

 

Geen standpunt innemen is ook passief.

 

 

afbeelding van Kortrijkzaan
29/12/2011 - 11:33

 @Ingir  volledig juist nog een andere reden  is de overbevolking. En ons economisch systeem van meer en nog een meer. gevolg de wegwerpmaatschappij.

 

 

afbeelding van toon-7
30/12/2011 - 09:11

"de overbevolking" situeert zich voor het grootste stuk in de armere landen : bijna 55 % van de wereldbevolking woont in Moesson-Aziê ( op maar 1/7 van het totale landopp van deze planeet trouwens). De bevolking van Europa is aan het dalen, en we hebben enkel maar een kleine groei dankzij immigratie.

De mensen in de derde wereld kan je moeilijk de schuld geven van de klimaatswijziging. Zij (over)leven op praktisch niets.

Om je een idee te geven : 1 gemiddelde Belg verbruikt evenveel als 4 Afrikanen, en 1 Amerikaan ongeveer evenveel als 7 Afrikanen.

Het echte probleem zit hem niet in het AANTAL mensen, maar wél in de grootte van de ecologische voetafdruk van een minderheid ( de eerste wereld, ofte wijzelf oa) van de wereldbevolking.

Ik volg prof Vermeersch bv ook niet in zijn "ethisch-ecologisch" dillema :

Zijn stelling is duidelijk : 9 miljard mensen, met het huidige consumptiepeil en verdeling van grondstoffen,is misschien nog net (of nét niet) haalbaar. Maar stel dat bv alle Chinezen en Indiërs onze levensstijl en ons consumptiepatroon willen: dan stort ons ecosysteem, en dus alle leven op Aarde, ineen.
En daar zit hij met een dilemma : want

  • ofwel houden we Derde Wereld onderontwikkeld (en gaat de Aarde er niet aan). Dan ontzeggen we de Derde Wereld ons consumptiepatroon. Maar dat is ethisch niet verantwoord, want alle mensen zijn gelijk. Zij hebben evenveel rechten op consumeren als wij.
  • ofwel gunnen we de Derde Wereld groei en vooruitgang, en dus ook ons consumptiepatroon, maar dat is dan weer ecologisch niet te verantwoorden.

Hij zegt dus eigenlijk : " In de 3-de wereld moeten ze dus dringend minder kinderen krijgen",en schuift de verantwoordelijkheid af.

Een derde optie werd niet besproken. Alsof die er niet is. Een optie die ethisch en ecologisch verantwoord is:

het Rijke Westen gaat minder consumeren. We gaan leven op een ecologische voetafdruk van het "eerlijke aarde-aandeel". Wij doen het met minder, de Derde Wereld doet het met iets meer. Want prof Vermeersch lijkt er gewoon van uit te gaan dat ons consumptiepatroon en verbruik "normaal" en " dé norm"is, alsof "minder" niet even goed kan zijn. Maar "minder"* lijkt een vies woord te zijn.

De kreet " het is de overbevolking" is dus iets te simplistisch. Wij moeten vooral zelf iets doen, hier in de rijke landen. Wij hebben boter op ons hoofd.

 

afbeelding van jef-14
29/12/2011 - 11:49

;"Of dat ecobouwers wel heel 'goed' bezig zijn, door veel te grote Ytong-Recticel-passiefhuizen te bouwen en ter compensatie het dak vol leggen met PV-cellen die vooral het energieverbruik omhoog jagen... "
 

Is dat niet heel kort door de bocht ? Na 4 jaar PV panelen steeg ons verbruik alvast niet.  Integendeel zelfs.

Ik zie echt niet wat er mis is om de stroom die je verbruikt ( hier een stuk onder het gemiddelde) ook te produceren. Wij verbruiken een 800 kwh per jaar per persoon. Als ik jouw logica volg verbruik jij minder zonder PV ?

afbeelding van Ingir
29/12/2011 - 12:33

Is je verbruik werkelijk gedaald na plaatsing van de PV-installatie of bedoel je dat de jaarafrekening gedaald is omdat je stroom hebt terug geleverd aan het net? De beschikbaarheid over 'gratis' stroom is meestal geen stimulans om extra zuinig met elektrische apparaten om te springen, de zon schijnt immers dus de koeling kan gratis draaien. Het is dan wel degelijk mogelijk dat het jaarverbruik stijgt terwijl de energiefactuur daalt. De lagere factuur kan uitgelegd worden als milieuwinst maar ik weet vrij zeker dat het milieu er niet bij gebaat is.

afbeelding van jef-14
29/12/2011 - 18:24

Ingir,

Het spijt me maar ons totale verbruik is wel degelijk gedaald.

Niet iedereen morst met "gratis"

Ons waterverbruik ligt al 20 jaar ver onder de "gratis" m 3.( ongeveer 1/4 van wat we gratis krijgen)

Mensen met PV installaties zijn niet noodzakelijk grote vervuilers.

Het milieu is er weldegelijk bij gebaat . Bij ons toch maar laten we het over jouw bijdrage tot een betere wereld hebben.

afbeelding van Hans Delannoye
29/12/2011 - 18:23

jef

nee, niet zo kort door de bocht als je zou denken.

want dat is de praktijk, al zijn er gelukkig uitzonderingen.  maar het blijkt telkens weer dat energiezuiniger bouwen leidt tot meer energieverbruik, hoe contradictorisch dat ook lijkt.

het probleem met PV is dat het de energiemarkt zwaar verstoord wordt, in de zomer is er een groot aanbod en een kleine vraag, en in de winter net andersom, zeker als je weet dat er mensen zijn die elektrisch verwarmen omdat ze toch teveel stroom hebben. gevolg is dat we centrales nodig hebben die enkel in de winter draaien, en met een heel grote capaciteit, wat het ook extra duur maakt.  en daar ligt de schuld voor een belangrijk deel bij de overheid, omdat terugleveren hier niks op brengt.  en dus wordt er stroom versplilt in plaats van zinvol gebruikt.

hans d

afbeelding van jef-14
29/12/2011 - 18:27

Hans ,dat geldt jammer genoeg voor alle maatregelen.

Rijden alle PH bewoners met de fiets om maar iets te zeggen ?

Hoeveel PH worden niet elekrisch verwarmd ?

voor de rest is het inderdaad jammer dat vooral de elektriciteitsleveranciers profiteren van het terugdraaien van de meter. Daar moet inderdaad iets aan gedaan worden

afbeelding van Hans Delannoye
29/12/2011 - 18:45

natuurlijk, en dat blijkt telkens weer.  behalve voor de echt overtuigden.  ik rij ook nog met de auto, maar eerder minder dan vroeger.  helaas is het ook voor mij nu eenmaal niet mogelijk om alles te voet of met de fiets te doen.  tenzij ik  natuurlijk iets ga doen waarmee ik lokaal m'n boterham kan verdienen, helaas heb ik nog niks gevonden.

alvast in belgie worden gelukkig niet zoveel huizen direkt elektrisch verwarmd. maar zelfs dat hoeft nog geen groot probleem te zijn, als er voldoende zuinig met de energie wordt omgesprongen, want het kan echt wel met heel weinig.  maar het is zeker niet de ideale piste.

afbeelding van MaiaVanmanwe
30/12/2011 - 02:01

Het "eco" gedachtengoed/bouwen richt zich volledig op de energiemeters die je thuis kan zien draaien.

Verwarming en elektriciteit. En dit is op zich zeker een goede zaak.

Maar wat is het volledige plaatje ?

Wat is ons jaarlijkse energieverbruik per persoon en waar wordt het aan besteed ?

- Huishoudelijk vervoer 7%

-Huishoudelijke verwarming 11%

-Huishoudelijk elektriciteitsverbruik 6%

-Goederen en diensten economie 76 %

 

Neem je als voorbeeld het PH, dan kan je die 11%verwarmingskost  doen krimpen tot enkele percenten(2% ?). Maar waarschijnlijk gaat dit  voor sommigen (via PV, warmtepomp,balansventilatie ...) wel een percentje meer kosten aan het elektriciteitsverbruik. Maar zelfs daar zit het kalf niet gebonden.

Hoe zit het met die 76% energie die de economie per persoon kost ? Dat is de economie die moet blijven draaien. Liefst elk jaar nog groeien.Dat is wat we consumeren, maar evengoed wat we produceren. Maw onze jobs.

 

Zou je kunnen stellen dat de gemiddelde PH-eigenaar een meer dan gemiddelde leenlast heeft ? Leent hij niet alvast wat meer ter compensatie van zijn toekomstige energiebesparingen ? Ik heb alvast die indruk als ik in een ander topic lees hoe zwaar de afgeschafte belastingaftrek en afgeschafte subsidieregelingen van invloed zijn op het budget van deze bouwers. Maw ze zijn echt bereid tot het financiele gaatje te gaan.

 

Maar vergeet niet dat ze daarmee ook hun economische activiteit voor de komende 25 a 30 jaar betonneren.

Voor degene die in deze formule stapt mag de job niet wegvallen/krimpen. Voor hun moet de 76% op pijl blijven ...

Nochtans zit daar het grootste potentieel tot energiebesparing. Dat bewijst elke economische crisis.

 

Zou het gewaagd zijn te stellen dat de gemiddelde PH-bezitter méér dan gemiddelde leenlast heeft en bij gevolg méér dan gemiddeld zijn economische aktiviteit (over meerdere jaren) zal opdrijven? (Langer voltijds werken, langer met twee personen werken, enz) En gemiddeld dus in deze  aktiviteiten méér dan gemiddeld zijn steentje bijdraagt in het energieverbruik van deze logge energievretende machine die 'economie' heet ? Zou het kunnen dat deze meer-aktiviteit een energieprijs heeft die de besparingen thuis vele malen overtreft ?

Kan dat een (begin van)verklaring zijn van de paradox van steeds zuinigere huizen en apparaten en toch jaarlijks steeds meer totaalverbruik?

PH is in deze slechts een voorbeeld. Het geldt voor elke (eco of niet eco) bouw- of economische aktiviteit.

 

Neem het wat minder beladen voorbeeld van een 'groene' auto. Regelmatig een supermilieuvriendelijke wagen kopen: hij zal zeker minder verbruiken dan de oude (ook steeds meer dan de bus of de fiets), maar hoe zit het met het geld van de aankoop ? Hoe werd dat verdiend? Of erger hoe gaat dat de komende 4-5 jaar verdiend worden ? Ook superenergiezuinig ? Of is met de oude doorrijden toch interessanter op vlak van energie als we de energie van kapitaalvergaren van de koper en de energie van de autoproduktie van de verkoper erbij tellen ?

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen voorstander van om het eender welke wagen.

 

Of kan iemand de logica eens beschrijven van het energie-sparen. Minder verspillen, minder consumeren... MAAR wel evenveel blijven werken/produceren/geld verdienen (om de hoge leenlast te betalen) ?

Als we van plan zijn om onze vraag te minderen, dan moeten we logischerwijze toch ook uitgaan van een aanbod afname ? Maw minder produceren, minder werken, minder verdienen, minder kunnen terugbetalen, minder voorafnames (leningen) aangaan ?

 

Ook misschien nog de opmerking dat subsidies en belastingvoordelen , voor zover ze elders of op anderen worden verhaald, ook geen economische krimp genereren. Die lasten worden elders gelegd en de aktiviteit zal op die andere plaats ter compensatie stijgen.

 

G

afbeelding van jef-14
30/12/2011 - 08:01

Maia,

Economisch klopt je logica niet. Er wordt geproduceerd wat er gevraagd wordt ( in grote lijnen toch)Als de vraag daalt ( zal je de volgende maanden, jaren merken door de crisis) daalt ook de productie.Heel goed voor het milieu , onze uitstoot zal zonder maatregelen dalen. Maar het betekent meer werkloosheid.Op een ogenblik dat we steeds meer de pensioenlast voelen komt daar de stijgende werkloosheid bij. Dus steeds minder actieven zullen een steeds zwaardere last dragen. Komt daar jammer genoeg bij dat de zwaksten de werklozen, chronisch zieken, gepensioneerden etc in de slechtst geisoleerde huizen wonen en de erg dure energiekost het meest zullen voelen.

Zonder steun zullen veel sectoren die iets betekenen op milieu vlak nooit echt van de grond geraken. Hoeveel elektrische auto's werden dit jaar verkocht 200 ?.Zonder steun zal hernieuwbare energie nooit onze energiebehoefte dekken. Een steenkoolcentrale is nu eenmaal veel goedkoper dan een windmolenpark. Zelfs als iedereen plots beduidend minder verbruikt zal het energieverbruik wereldwijd blijven stijgen al was het maar omdat de wereldbevolking steeds sneller toeneemt

 

afbeelding van Hans Delannoye
30/12/2011 - 08:24

jef

helemaal akkoord met de eerste paragrafe, echter niet met de tweede.

elektrische auto's zijn geen oplossing, zij verhogen alleen het elektriciteitsverbruik en dat wordt tot nader order nog altijd voor 90% fossiel gemaakt.

dat een steenkoolcentrale minder zou kosten dan een windmolenpark twijfel ik aan, als je alles meeneemt in de kosten.  want buiten de bouw van de centrale zelf heb je heel veel transport van steenkool en afvoer van afval, dat is ook een enorme kost, bij windmolens blijft dat beperkt tot een kabel. 

het energieverbruik stijgt niet zozeer vanwege de toenemende bevolking, daar waar de bevolking vooral toeneemt is er nauwelijks toegang tot energie.  maar ik geef toe, dat staat er wel aan te komen, want althans sommige ontwikkelingslanden kruipen langzaam uit hun ellende omhoog, en gelukkig maar.  en dat zal op termijn natuurlijk ook z'n invloed hebben.  ik meen dat er daarom ook net daar veel aandacht moet zijn voor milieu, zij staan aan het begin, en met wat hulp kunnen zij allicht een deel van de fouten die wij gemaakt hebben vermijden.

hans d

afbeelding van jef-14
30/12/2011 - 13:43

Hans, de waarde van elektrische auto's is heel relatief maar wat is volgens jouuw dan wel de toekomst ?

Dat windmolens goedkoop zijn ondervonden we de afgelopen jaren. De elektriciteitsprijs steeg daardoor wel heel fors ( het aandeel van zonnepanelen is niet wat ze de bevolking probeerden wijs te maken) .Wat niet wil zeggen dat ik liever steenkoolcentrales heb; Die kabel waarover jij het hebt moet wel van zuiver goud zijn ....

afbeelding van Hans Delannoye
30/12/2011 - 14:20

jef

we zullen moeten leren terug te voet te gaan en met de fiets.  in voralberg hebben ze een studie gemaakt, en daaruit bleek dat 3/4 van de verplaatsingen kleiner zijn dan 10 km.  en die kan je makkelijk allemaal met de fiets doen.  en ik neem aan dat de cijfers hier niet zoveel zullen verschillen.  en verder is het openbaar vervoer, als het goed benut wordt ook heel wat zuiniger.

wat de windmolens betreft weet ik niet waar jij cijfers hebt gevonden, maar als ik de cijfers van ecopower en co zie, zijn die windmolens heel rendabel, en zoveel groenstroomcertificaten krijg je niet voor wind enn WKK.

maar die opmerking van de kabel begrijp ik niet, zo duur is kabel niet (meestal koper of aluminium) en dat is de enige kost qua infrastructuur.  overigens, ook de kolencentrale heeft die kabel nodig.

prettig eindejaar

hans d

afbeelding van jef-14
30/12/2011 - 18:11

Hans, hier doen 4 mensen die verplaatsingen inderdaad met de fiets maar dat betekent niet dat we geen auto meer nodig hebben. Welke auto dan als de elektrische niet de oplossing is?

Ik ben ook bij Ecopower maar zonder steun zal ook Ecopower geen 6 % meer kunnen betalen.

De spectaculaire stijging van de electriciteitsprijzen is te wijten aan de fors gestegen netexploitatie.

Misschien zie jij andere redenen dan de kosten voor kabels voor oa de windmolens ?

Blijft Ecopower zo rendabel als de prijs voor GSC halveert ????

afbeelding van jef-14
30/12/2011 - 18:19

Het "wintgevende " van oa Ecopower :

“offshore” windenergie. Als de overheid niet ingrijpt, stijgt het jaarlijks subsidiebudget lineair tot meer dan 1,1 miljard euro in 2030" Is dat niet veel meer dan de kostprijs voor bvb een steenkoolcentrale ( niet dat ik daar voorstandervan ben maar goedkoop is windenergie niet)

afbeelding van Hans Delannoye
30/12/2011 - 19:28

jef

de mens heeft het duizenden jaren zonder auto gekund.  en misschien is het tijdperk van asociaal privévervoer bijna voorbij.  je bent toch niet zo naief neem ik aan dat je echt meent dat we de benzineauto gewoon kunnen vervangen door de elektrische auto?  enig idee hoeveel energie je eerst nodig hebt om die auto te maken?

offshore-energie is net als het hele desertec verhaal een verhaal van de grote producenten die kost wat kost hun winstgevende zaakjes willen redden, maar hun tijd is voorbij, al schijnen ze dat nog niet te beseffen. 

zoals je zegt, de spectaculaire stijging van de electriciteitsprijzen is te wijten aan de fors gestegen netexploitatie, omdat men 40 jaar het net heeft gelaten voor wat het is, net zoals men hier de wegen 10 jaar heeft laten verkommeren en we nu met een enorme inhaaloperatie zitten.  de windmolens hebben daar niets mee te maken.  overigens is een kabel voor een windmolenpark leggen allicht veel minder duur en complex dan het hele net hertekenen, wat voor al die decentraal geproduceerde PV wel nodig is, je zit daar met veel grotere pieken.  windmolens kunnen ook afgeschakeld worden, wat met PV niet kan.

Blijft Ecopower zo rendabel als de prijs voor GSC halveert ????  foute vraag, de vraag is, moet energieopwekking voor de gemeenschap iets opbrengen?  maar zelfs dan, als de GSC voor wind, nu 50 €/MWh, halveren verliest men 2.5 ct/kWh, dat is niet het einde van ecopower hoor.  zelfs zonder GSC kan ecopower volgens mij overleven, zij hebben ook alleen maar onshore windmolens!

hans d

afbeelding van MaiaVanmanwe
31/12/2011 - 02:53

Jef,

 

Betreft de eerste paragraaf ben ik het eens met je analyse, maar ik zie niet waar dit conficteert met wat ik erboven schreef? Waar klopt de economische logica niet ?

 

Betreft de tweede alinea ben ik helemaal niet akkoord.

Oa wat Hans hier al zegt.

En daarbovenop: steunmaatregelen verschuiven de problematiek. Bovendien worden momenteel veel maatregelen genomen onder het mom van "energiesparen" terwijl ze enkel tot doel hebben de economie te doen draaien. Vooral in het geval van energiesparen is dat bitter, want niets is zo energieverslindend als een draaiende economie ...

 

G

afbeelding van jef-14
31/12/2011 - 08:03

Hans , Maia,

We zijn inderdaad nog niet klaar voor de elektrische auto maar ik zie geen alternatief voor de toekomst.

Niet om alle vervoer te doen.  Daarvoor is de fiets veel handiger ( ik weet waar ik over spreek) maar voor grotere afstanden. Tussen 2 steden doet de trein prima werk maar van zodra je daarbuiten zit wordt de trein veel minder handig.

Jullie zien windenergie blijkbaar als liefdadigheid. GSC hoeven niet... Wel ,als jullie een investeerder vinden die deze enorme bedragen wilt ophoesten zonder goede winstprognose laat het ons weten.

Zelfs met de huidige GSC hebben ze heel lang moeten zoeken naar financiers

afbeelding van MaiaVanmanwe
31/12/2011 - 17:12

 Jef,

 

Ik heb me in deze draad zelfs nog niet uitgesproken over elektrische wagens of windenergie ...

Maar omdat ik er toch op aangesproken wordt heb ik ook wel een vraag ivm die investeerders:

Ken jij een energieproducent die zelf massaal in PV-panelen heeft geïnvesteerd ?

Ken jij een autoproducent die meebetaalt aan de wegeninfrastructuur ?

Ken jij een elektriciteitsproducent die investeert in het netwerk ?

 

Volgens mij zijn de lasten ,zoals steeds, voor de gemeenschap, op één of andere manier slagen de idioten in Brussel er steeds in om enkel de winstgevende onderdelen te privatiseren ...

 

G

 

afbeelding van jef-14
01/01/2012 - 08:26

dag Maia,

Het laatste wat je van mij kan verwachten is dat ik de elektriciteitsproducenten ga verdedigen.

Maar er zijn er wel degelijk die fors investeren in hernieuwbare energie .... omdat het goed opbrengt.

Wat de elektrische auto betreft volg ik de redenering niet. Betaalt de NMBS zelf de spoorwegen of doet de belastingbetaler het ? Wie betaald de wegen om je computer bij je thuis te krijgen. Wie betaalt de wegen voor alle ander transport of valt de suiker, de kaas, het brood uit de lucht in de winkelrekken.?

Ik woonde lang in Congo en geloof me als de staat de wegen niet onderhoudt draait niets. Waarom zou de boer produceren als zijn waren niet op de makt geraken en hij dus niets kan verkopen?

Maar er is veel erger dan de wegen. Kan jij uitleggen waarom kerosine voor vliegtuigen niet beast wordt ?

afbeelding van Hans Delannoye
01/01/2012 - 10:35

jef

het manklopende onderhoud van wegen in congo heeft één ding bewezen, en dat is dat lokale economie ook werkt.  of we daarmee ons huidge levenspatroon mee kunnen volhouden is wat anders.  maar ik hoef geen appelen uit nieuw zeeland, peren uit zuid afrika of boontjes uit gambia, ik kan best wachten tot ze hier kunnen geoogst worden. 

dat is waar de transitienetwerken mee bezig zijn.  lokaal produceren en verbruiken, dat zou al een pak aan transport schelen.  maar ja, verse aardbeien met de kerst kan je dan wel vergeten.

hans d

afbeelding van jef-14
01/01/2012 - 15:14

tussen rozen uit kenia en net voldoende eten hebben om niet te sterven is nog wel een verschil.

Van de lokale economie kunnen ze gewoon niet overleven; Komt heel wat van je PH techniek niet uit Duistland.

Lokaal is nog wat anders

afbeelding van Hans Delannoye
01/01/2012 - 17:57

jef

met lokaal kan je wel overleven, anders was de mensheid al lang uitgestorven, het heeft eeuwenlang zo gekund.

duistland is niet echt loklaal, maar heel wat lokaler dan kenia, er is toch wel een heel groot verschil.  daarbij gaat het om relatief nieuwe techieken en de verspreiding komt er wel.  overigens enkel de techiek, het gebouw op zich komt nu al voor het grootste deel uit belgie. 

afbeelding van MaiaVanmanwe
01/01/2012 - 15:16

Jef,

 

Dan denk ik dat we hetzelfde zeggen met die investeerders ...

Je moet me dan ook niet vragen om er één te vinden, want voor de huidige systemen vind je er ook geen enkele als je het volledige kostenplaatje inrekent. Geen enkel systeem is dan winstgevend.

De illusie werd tijdelijk in stand gehouden door 2 zaken:

a) roofbouw op historische (fossiele) energievoorraden en grondstoffen 

b)  de werkelijke kost werd via leensystemen naar de toekomst doorgeschoven.

Twee zaken die je maar één keer kan doen.

 

Het systeem zelf moet gewoon veranderen.

Energie en basisvoorzieningen zijn geen prive-belangen en winst is bijgevolg geen punt. 

En  geld moet terug een middel worden ipv een doel. Schaf de rente af. Dan moet de economie ook niet meer groeien en neemt het kapitaal van mensen die niets bijdragen vanzelf terug af.

 

G

afbeelding van Hans Delannoye
30/12/2011 - 08:37

maia

wat het privé verbruik betreft heb ik altijd andere cijfers gehoord, 30 tot 40% van het energieverbruik zou in onze woningen zitten, of om makkelijk te rekeken 1/3 voor de woningen, 1/3 voor het transport en 1/3 voor de industrie.  en op alle drie de posten kan met wat goede wil flink gespaard worden.

wat passiefhuis betreft ben ik het nietv met je eens , je kan ook een PH bouwen dat niet zoveel meer kost, zodat je de meerkost kan afschrijven met de minderkost van de verwarming.  maar wij belgen zien het altijd groot en bouwen kasten van huizen, zonder na te denken over de toekomst.  maar ook daar zie ik niet echt verschil tussen PH, LEW of E80.  en dan denk ik dat PH er op termijn toch altijd beter uitkomt.

de paradox van het meerverbruik heeft zeker niet met de bouw van PH te maken, want dat aantal PH is gezien over het totaal aantal gebouwen zo klein, dat het geen invloed kan hebben, zelfs al zouden die bewoners 2 keer zoveel verbruiken.

ook de groene zuinigre (?) auto's is larie, mensen rijden altijd maar meer, en aangezien het een 'groene' wagen is kopen ze daarmee hun geweten vrij. 

wat de belastingsvoordelen betreft ben ik het niet met je eens. die worden niet op anderen verhaald, integendeel, die brengen zelfs op.  door deze maatregelen is het zwartwerk enorm gedaald (dus meer belastingen, btw en rsz ontvangsten) en gaan we minder energie verbruiken (pluspunt op de betalingsbalans). 

hans d

afbeelding van toon-7
30/12/2011 - 09:19

ik mis in dit verhaal het voordeel van ecologisch VER bouwen.

Véééél beter dan zelfs de meest ecologische nieuwbouw, want het grootste deel van de grondstoffen heb je al.. Ik vermoed dat Maia daar ook een beetje op doelt.

 

afbeelding van Hans Delannoye
30/12/2011 - 12:10

toon

ik heb daar al op gereageerd (29/12 17:46), en ben het daar niet zomaar mee eens.

hans d
 

 

afbeelding van MaiaVanmanwe
31/12/2011 - 03:46

Hans,

 

Cijfers kwamen inderdaad uit Nederland. Zal in Vlaanderen wel niet veel verschillen.

Deze Vlaamse bron spreekt over: (huisel.verwarming+huisel elektr.=15%)

Huishoudens gebruiken energie voor verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen, productie van warm water, gebruik van elektrische toestellen, en verlichting. Het energiegebruik van de huishoudens is aanzienlijk: in 2009 is het aandeel van de huishoudens in het totale energiegebruik in Vlaanderen (bruto binnenlands energiegebruik of BBE) 15 %.
 
Wat dus nog een procentje minder is dan de door mij geciteerde cijfers. Prive-vervoer zal in Vlaanderen ook wel rond de 7% liggen.
conclusie: al de rest namelijk +75%  ligt in de economie. En waar ook iedereen deel van uit maakt. Zowel als consument als werknemer(producent) en die je nodig hebt om je huis en huiselijk energieverbruik te financieren...
Een pak minder dus dan 1/3 ... Op je huiselijk energieverbruik kan inderdaad desondanks bespaard worden. Maar mijn punt was dat het voor een heel aantal mensen deze "eco"-investeringen tot gevolg hebben dat ze langer en méér aktief zullen participeren in die grote slokop van +75% .... (door het leensysteem) En dan is de netto besparing nihil ... of zelfs negatief.
Ik zeg trouwens niet dat PH slechter zou zijn dan een andere nieuwbouw ... integendeel, maar het is de meerkost die leidt tot meer schulden (inderdaad gecompenseerd door minder verbruik), maar die schulden houden je wel rechtevenredig meer gekluisterd aan de dolgedraaide, niet zuinige economie. Terwijl daar juist meer te besparen valt dan thuis. Alleen een economische krimp zal een overheid nooit promoten ...
 
Betreft de paradox : ik zoek de verklaring ook helemaal niet in het thuisverbruik van het PH, maar in de economische aktiviteiten van de gemiddelde eigenaar ervan. Die is volgens mij een stuk boven het gemiddelde. En die economische aktiviteit is niet energiezuinig... Misschien leidt minder investeren (goedkoop huis, wel meer energieverbruik of minder comfort) en dan met een halftijdse job toekomen, of een éénverdiener ipv tweeverdieners in gezinsverband wel tot meer energiebesparing , namelijk door de lagere economische aktiviteit en de uitsparingen die de extra tijd je opleveren waardoor je weer wat meer zaken zelf kan doen ipv ze in een energieverslindende handel te moeten verwerven. Als je dit gaat veralgemenen zou de economie fors krimpen.
 
Groene auto's: Jevons paradox is me bekend. Staat trouwens niet haaks op wat ik zeg. Vermits een groot deel op afbetaling rondrijdt komt de extra economische aktiviteit om de factuur te betalen nog bovenop de extra kilometers zelfs ...
 
Subsidies en belastingvoordelen brengen meer op door het vermeden zwartwerk: Zou best kunnen. Maar dat is het financieel plaatje, voor de energiebalans maakt het geen bal uit of de job in het wit of het zwart wordt uitgevoerd.
Maatregelen die de energiebesparing tot doel hebben en enkele percenten van de 15% die gezinnen in de balans leggen kan doen dalen, maar gelijktijdig de economische aktiviteit (de +75%) nog doen toenemen hebben dus netto geen energie bespaard. Men zou beter de maatregelen nemen om de economische aktiviteit te doen dalen. Daar ligt het grootste potentieel voor energiebesparing. Maar dat kan niet door ons financieel systeem : Alles is gebaseerd op schulden ... en de toekomst moet zo groot zijn als het heden +RENTE ...
Bij ecologisch bouwen zie ik ook dezelfde redeneerfout. Daar wordt de toekomstige energiebesparing zelfs al omgerekend naar extra te nemen schulden... Dit kan dan rekenkundig wel kloppen, het is ook een contract met de toekomst. Namelijk de economische aktiviteit moet dan voor deze duurtijd op pijl blijven. 
 
G
afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
29/12/2011 - 11:51

 

 

We zien het allen voor onze ogen gebeuren. Maar hoeveel invloedrijke mensen zijn er niet die het nog steeds ontkennen. De bomen die tot in de wolken groeiden zullen dan afknakken.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.