Belastingvermindering op LEW/passiefhuis volledig afgeschaft | Ecobouwers.be

U bent hier

Belastingvermindering op LEW/passiefhuis volledig afgeschaft

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van m2ts
01/12/2011 - 20:21

Via deze link die iemand op dit forum had gepost, kwam ik uit bij onderstaande tekst:

Bedrag van voordeel
Tot nog toe bedroeg de belastingvermindering 40%, met een maximum van 2.830 €. Dat grensbedrag werd bereikt met een investering van 7.075 €. Specifiek voor zonnepanelen lag dat fiscale grensbedrag hoger op 3.680 €.


Het voordeel met betrekking tot een lage energie- (420 €) , een nul energie- (1.700 €), of een passiefwoning (850 €) werd toegekend gedurende tien opeenvolgende jaren.

Vanaf 2012

Het voordeel zou afgeschaft worden vanaf aanslagjaar 2013 wat betekent inkomstenjaar 2012. Het is de "betalingsdatum" die in aanmerking genomen wordt. Betalingen die uitgevoerd worden in 2011 zullen nog een voordeel opleveren. Betalingen vanaf 1 januari 2012 zouden in principe uitgesloten worden. Alleen voor contracten die vóór 28 november ondertekend werden en in de loop van 2012 betaald worden zou nog een verminde-
ring van toepassing zijn.

Stel dat je nu een contract hebt met een architect dat je een passiefhuis wenst te bouwen (waar we al mee bezig zijn). Geldt in dat geval nog het belastingsvoordeel? Ik denk van niet, daar het niet hetzelfde is, als een contract voor het leggen van zonnepannelen, maar men kan maar hopen zeker?

Mvg

66 Reacties

Reacties

afbeelding van bertd
02/12/2011 - 08:15

Zou dit willen zeggen dat indien je voor 1/1/2012 nog uw certificaat (PH of nulenergie) gekregen hebt, je toch nog 10 jaar kan genieten van de belastingsvermindering? Of enkel maar voor 2011?

Denk dat ze bij PHP een probleem zullen krijgen.

afbeelding van bertvdg
02/12/2011 - 08:34

 De voorwaarde voor die beslastingsvermindering is het PH certificaat, dus als deze niet van 2011 is zal het niet meer van tel zijn.

 

De vermindering 40% op het KI gedurende 10 jaar zal wel nog van tel blijven. Dat is een Vlaamse maatregel als ik het goed voor heb.

afbeelding van Boyke2201
02/12/2011 - 15:08

Het EPB is doorslaggevend niet uw passiefhuis certificaat. Voor de passiefhuis subsidies te krijgen heb je enkel een EPB verslag nodig, ook daarin word je verbruik voor verwarming & koeling bepaald.

Greetz, Bjorn.

afbeelding van TF
02/12/2011 - 10:21
TF

 Joepie, 20 000 euro aan subsidies mislopen, danku Elio...

afbeelding van bertvdg
02/12/2011 - 12:19

 Idem,... ik had er gelukkig geen rekening mee gehouden bij het opstellen van ons budget. Ik kan wel verstaan dat er heel wat bouwers dat wel gedaan hebben en nu financieel een probleem zullen krijgen.

 

Dat ze het afschaffen om te besparen kan ik nog volgen maar zo plots van dag op dag zonder waarschuwing kan er bij mij niet in. Afbouwen op 2 of 3 jaren had een betere optie geweest. Zo ben je in België dus van niets meer zeker, ze draaien gelijk de wind...

afbeelding van Jan1980
02/12/2011 - 12:47

Ik ga hier voor 100% mee akkoord.

Gelukkig ben je zo slim geweest om niet op de belastingskorting te rekenen.  Ik ben ook van dat principe.  Maar ik denk dat het toch verleidelijk is - vooral als het budget begint te spannen tijdens de afwerking en de bedragen binnen handbereik komen.

Het is een schande dat ze dit opeens afschaffen.  En inderdaad, wat met de ecobouwers die. bv. pas op 05/01/2012 hun certificaat ontvangen.  Man, ik zou woedend zijn!

 

afbeelding van Jan1980
02/12/2011 - 12:50

Ik ken het probleem.....  Ik had er nu wel op gerekend dat naarmate 2020 nadert, de koringen/premies zouden dalen.  Maar zo opeens! 

Snel allemaal bio-groentjes beginnen kweken in de eigen tuin:  ecologisch én hopelijk kostenbesparend!

afbeelding van William Thys
02/12/2011 - 12:31

 bij de aankopen van isolatie/zonnepanelen/zonneboiler geldt de betaaldatum maar hoe zou het zitten bij een LEW/PH/NEW? datum certificaat? datum facturen materialen?

Mijn woning is bijna klaar maar heb nog geen certificaat (EPB). Ik heb alle kosten al gedaan met de veronderstelling dat ik belastingvermindering zou krijgen. Enkel de EPB moet nog afgewerkt worden.

Iemand een idee wat in mijn geval telt?

afbeelding van William Thys
02/12/2011 - 12:31

 bij de aankopen van isolatie/zonnepanelen/zonneboiler geldt de betaaldatum maar hoe zou het zitten bij een LEW/PH/NEW? datum certificaat? datum facturen materialen?

Mijn woning is bijna klaar maar heb nog geen certificaat (EPB). Ik heb alle kosten al gedaan met de veronderstelling dat ik belastingvermindering zou krijgen. Enkel de EPB moet nog afgewerkt worden.

Iemand een idee wat in mijn geval telt?

afbeelding van Kris Vandermeulen
02/12/2011 - 13:30

zitten in dezelfde schuit

bouw is nog vollop bezig, gingen voor een NEW

volgens EPB komen we daar wel aan maar als die afschaf van belastingsvermindering doorgaat ga ik dat ook wel in ons budget voelen.

gedurende 10 jaar 1700 euro mislopen betekend effectief alle maanden de hypotheek betalen ipv. maar 10 maanden (waarbij de andere 2 maanden 'betaalt' worden door die belastingsvermindering)

afbeelding van Jan1980
02/12/2011 - 12:52

Ik weet niet wat me het meeste ergert: dat dit opeens volledig wordt afgeschaft of de chaotische communicatie?

 

afbeelding van Bart De Lepeleire
02/12/2011 - 13:03

Het kan nog erger. Eerst te horen krijgen dat je oude woning omwille van het rooilijndecreet niet meer mag verbouwd worden. Vervolgens denken dat met de 6%BTW-maatregel voor sloop en wederopbouw het afbreken van de oude woning en een nieuwe bouwen financieel haalbaar is, en met de premies voor passiefwoningen erbij ga je zelfs voor een passiefwoning. Maar als puntje bij paaltje komt is de 6%BTW-maatregel afgeschaft tegen dat je aan de bouw kan beginnen, en de premies voor de passief- of nulenergiewoning zullen we ook op onze buik kunnen schrijven. 

afbeelding van robin demey
03/12/2011 - 03:27

Van die 6% was nochtans van in het begin duidelijk dat het enkel voor facturen in 2010 was. Goed informeren is de boodschap.

afbeelding van Bart De Lepeleire
03/12/2011 - 22:05

Zo duidelijk was dat niet. Andere 6% maatregelen zijn wel verlengd, en wat ik ook niet op voorhand wist is dat hoewel ik mijn bouwvergunning in maart 2010 heb aangevraagd pas eind september 2011 mocht beginnen met de (afbraak)werken. Blijkbaar ging men er bij de overheid van uit dat het mogelijk is om op drie maanden een woning af te breken en een nieuwe te bouwen. Erg correct vind ik dat niet.

afbeelding van Bart De Lepeleire
03/12/2011 - 22:06

erratum: 'k bedoeld uiteraad eind september 2010 ..

 

afbeelding van stefan-14
02/12/2011 - 19:04

chaotisch is niet direct probleem voor ons

maar iedereen weet dat een bouwproject ong. 2 jaar duurt (ontwerp, uitvoering)

wij zijn nu halfweg en plots worden de spelregels veranderd !!!

 

houtskelet van onze NEW staat net recht.

 

 

afbeelding van bertvdg
02/12/2011 - 14:11

 Nu, ik dacht dat men keek naar de datum van het PH certificaat maar de architect zegt dat men mss gaat gaan kijken naar de datum van bouwaanvraag zoals bij de EPB aanvraag. Vermits je 2 manieren hebt op tot een PH certificaat te komen blijkbaar ofwel via PHP of via EPB...

 

Er heerst echter grote onduidelijkheid...ze schaffen niet alléén alles af, ze laten de mensen ook in het ongewisse zitten.

 

Ochja, hun begroting klopt dus ze liggen er niet wakken van...de burger zijn persoonlijke begroting zou wel eens zwaar negatief kunnen uitvallen. Ik zal er aan denken als ik naar de stembus trek.

afbeelding van Boyke2201
02/12/2011 - 15:09

Het EPB is doorslaggevend niet uw passiefhuis certificaat. Voor de passiefhuis subsidies te krijgen heb je enkel een EPB verslag nodig, ook daarin word je verbruik voor verwarming & koeling bepaald.

Greetz, Bjorn.

afbeelding van zwolf
02/12/2011 - 15:46

Vind het vooral wraakroepend dat mensen die moeite willen doen om op een correcte manier bij te dragen aan het ecologische gedachtegoed tweemaal gestraft worden.

Eerst krijgt men een hogere elektriciteitsfactuur gepresenteerd omdat een of andere minister, daarbij wellicht niet gehinderd door enige kennis terzake, een compleet fout stimuleringsbeleid voor PV-panelen op poten zet. Alweer een voorbeeld van slecht besteed belastingsgeld. Nu de vleespotten leeg zijn schaft men de stimuli die wel ecologisch verantwoord zijn ook af. Maar diegenen die (bij wijze van spreken) hun koeiestal waar het losdoor waait volgelegd hebben met PV-cellen en groene-stroomcertificaten gevangen hebben, die vangen wel jaarlijks nog een lekkere bonus.

Gelukkig hebben we in de bepaling van ons budget geen rekening gehouden met belastingsaftrek en hebben we flink gesnoeid in het aantal m². Maar als je de hele toestand nuchter beschouwt en bedenkt dat vele eco-bouwers op 10j tijd 15 à 20k€ armer zullen zijn, dan komt je bloed gelijk aan de kook.

 

Oh ja, heeft niets te maken met ecologie, maar de staat heeft blijkbaar op nog een ander bouwvlak een overval voorbereid: [[http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/111202_inhoud_regeerakkoo....

afbeelding van lieven-2
02/12/2011 - 17:31

De Tijd heeft het weer goed samengevat:

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Groenste_bouwer_verliest_tot_25_000_euro.9133626-3136.art?ckc=1

En eigenlijk is het nóg erger, want ook de woonbonus voor eerste en eigen woning valt weg: voor tweeverdieners betekent dit rond de 700 euro per jaar minder belastingsvoordeel, met inflatie op 10 jaar nog eens 8000 euro. Om in de zelfde terminologie als de Tijd te blijven: daar koopt u een Mercedes mee. Of een Nissan Leaf natuurlijk...

afbeelding van Bart Vackier
02/12/2011 - 21:09

Ik heb het regeerakkoord ook eens doorgenomen en ik lees wel op pagina 53 dat de belastingvermindering of -kredieten voor de eigen woning overgeheveld worden naar de Gewesten en op pagina 56 het budget dat mee overgeheveld wordt nl. 333,2 miljoen euro voor uitgaven voor energiebesparende investeringen en passieve huizen.  Als ik het goed begrijp kan Vlaanderen dus alsnog beslissen om iets te doen voor passiefhuizen of lees ik dit verkeerd?  Er is uiteindelijk toch ook een staatshervorming goedgekeurd.

afbeelding van rikdevreese
03/12/2011 - 00:15

Je moet ook lezen wat er onder staat:

"Om inmenging van de federale overheid in de materies die onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen te vermijden, zal de federale overheid, onverminderd wat in punt 4.4. wordt verduidelijkt, echter vanaf het budget 2012 aan de huidige op zijn niveau bestaande stimuli ter zake een einde kunnen maken".

En dat hebben ze dus nu gedaan. 't Kwam goed uit voor de begroting. De budgetten die worden overgeheveld zijn beperkt tot 70% van de budgetten in de begroting 2012 (punt 4.4), niets dus.

Echter, de gewesten zullen ook een dotatie krijgen ifv hun klimaatinspanningen voor de sector gebouwen. Doen ze het beter dan afgesproken, dan krijgen ze meer, doen ze het slechter, dan moeten ze een malus (boete) betalen.

Aangezien de Vlaamse premies op dit moment lager zijn dan de Waalse en de Brusselse, zal Vlaanderen zowiezo een inspanning moeten doen om meer eigenaars te overhalen energiebesparende investeringen te doen. De Vlaamse regering zal waarschijnlijk liever geld aan de Vlamingen geven dan aan de federale staat. Deze verhoogde premies zullen een deel van de besparing nu compenseren, maar waarschijnlijk niet volledig. Maw, 2012 zal een echt overgangsjaar worden, mensen die in 2012 investeringen doen zijn de pineut.

afbeelding van geert devos
02/12/2011 - 21:26

Ben natuurlijk in dezelfde situatie als velen; LEW bijna af , en daar komen ze....

 

Maar concreet nu ; heb ik er belang bij om mijn EPB-verslaggever achter zijn vodden te zitten en nog vlug onze EPB-aangifte bij einde bouw voor 31/12/2011 in te dienen?

Of heeft zelfs dat geen zin meer ?

afbeelding van jo-5
02/12/2011 - 21:46

als het enigzins realistisch is zou ik dit toch nog proberen in orde te krijgen. You never know... , kwaad kan het niet.

probleem is dat op dit moment niemand weet hoe de vork in de steel zit. Men heeft iets beslist maar daarbij is men vergeten om de technische details en modaliteiten te bepalen. Op dit moment heeft men vooral chaos gecreeerd en zit iedereen met de handen in het haar. Als groen+ecolo het hard spelen en weigeren om de financieringswet goed te keuren komt er misschien nog een overgangsregeling uit de bus...

Punt van discussie : volgens de groenen was er afgesproken dat de +- 300 miljoen die nu voorzien is voor eco premies mee over te hevelen naar de gewesten. Volgens de andere partijen klopt dit niet en was er enkel afgesproken om de bevoegdheden over te hevelen samen met het budget dat op het moment van overheveling van toepassing is.

Dus men zet nu het budget op nul en als binnen een jaar de bevoegdheden worden overgeheveld naar de gewesten is het budget op dat moment 0... ik heb het regeerakkoord zelf nog niet gelezen maar de tekst zou men op verschillende manieren kunnen interpreteren...

Wat een knoeiboel...

afbeelding van Stefan Van Overtvelt
02/12/2011 - 22:49

 Het helpt vast niet, maar we zitten in hetzelfde schuitje (NEW-ruwbouw af en dan...).

  • Is er iemand met kennis van zaken die het even haarfijn uitlegt wie er nu nog in aanmerking komt en wie niet?
  • Kunnen we iets ondernemen om toch nog in aanmerking te komen? (EPB-berekening bvb).
  • Kunnen we iets ondernemen naar de politiek toe (BBL, PHP, GROEN!,...)?

In wat voor een land leven we eigenlijk man! Wij doen een uitgebreide studie over wat we financiëel kunnen dragen, beginnen een groen bouwproject en dan beslissen ze doodleuk dat het gedaan is met het fiscale voordeel.

Hopelijk houden Groen! en/of Ecolo woord of net niet.

 

 

 

 

De baanken emmen het gedaan joeng!

afbeelding van waltervaes
03/12/2011 - 09:54

De vermindering 40% op het KI gedurende 10 jaar, is dat ook voor LEW verbouwing?

afbeelding van stefan-14
03/12/2011 - 15:05

Walter,

 

sorry, volgens mij niet voor verbouwing want je moet een E-peil krijgen, meer info op :

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=170

 

 

afbeelding van waltervaes
03/12/2011 - 18:03

Je kan voor een verbouwing toch ook een k en e peil laten maken

afbeelding van stefan-14
04/12/2011 - 14:11

verbouwing of verkoop verhuur in B = EPC-verslag en de daar vermelde waardes zijn echt niet te vergelijken (met E-peil)

 

MVG
stefan

 

afbeelding van Stefan Van Overtvelt
03/12/2011 - 11:18

 Ben alvast begonnen met de politici aan te schrijven om hen om uitleg te vragen en deze oneerlijkheid recht te zettten.

Misschien moeten jullie dit ook eens doen. Een voorbeeldbrief heb ik er niet bij gehangen, ik heb nl. enkel gesproken voor de mensen die al begonnen zijn met de werkzaamheden en dus gerekend hebben op de toch wel omvangrijke belastingsvoordelen die er waren. Niemand ziet graag 20 000 euro door zijn neus geboord. Hopelijk vindt dit navolging. Ik geef nog enkele emailadressen.

  • kabinet [dot] vandenbossche [at] vlaanderen [dot] be   (de juffrouw die de overheveling van de budgetten moet eisen)
  • wouter [dot] vanbesien [at] groen [dot] be (de man die de pasmunt in handen heeft)
  • bruno [dot] tobback [at] dekamer [dot] be (de man van het 'rechtvaardige' akkoord)
  • martens [dot] bart [at] vlaamsparlement [dot] be (ex-BBL)
  • vande lanotte johan (de 'groene' socialist)
  • john [dot] crombez [at] s-p-a [dot] be  (coming man in de spa, met gezond verstand)
  • ...

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.