Belastingsvoordeel energiebesp. 2600 ipv 1280 Eur | Ecobouwers.be

U bent hier

Belastingsvoordeel energiebesp. 2600 ipv 1280 Eur

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van nico-25
07/01/2007 - 19:31

Yes, belastingsbesparing op energiebesparende maatregelen verdubbeld in 2007 van 1280 Euro naar vermoedelijk 2580 of 2600 EURO.

Dit is een budget per woning per jaar. Wel te installeren door geregistreerd aannemer! Mooie opsteker voor de pv-panelen, bij installatie van 6500 Euro krijg je 10% subsidie van Vlaamse overheid (tot augustus 2007) en 40% van Federale overheid, maakt dus 50% subsidie, hierbij nog eventueel gemeentelijke premie.

Zie : http://www.energiesparen.be/subsidies/fiscale_maatregelen.php

Heb het gecheckt in het staatsblad en staat er effectief in : http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/12/28_3.pdf#Page2

Is onopgemerkt in het Staatsblad van 28/12/2006 verschenen (programmawet van 27/12/2007) en niet vermeld op tv of dergelijke ivm "nieuw in 2007".

groeten,
Nico

89 Reacties

Reacties

afbeelding van dubya-1
08/01/2007 - 08:55

Waar zie je dat dan precies staan ??

afbeelding van piet-9
08/01/2007 - 11:07

Dit heb ik gevonden in HLN.BE

Goed nieuws voor milieu- en budgetbewuste gezinnen. Zij kunnen tot ruim dubbel zoveel besteden aan energiebesparende werken en toch nog 40 procent van de factuur doorspelen aan de fiscus. Het basisbedrag voor de maximumaftrek gaat van 1.000 naar 2.000 euro, wat na indexering oploopt tot 2.600 euro. Een wagen die minder dan 105 gram CO2 per kilometer uitbraakt, geeft recht op een fiscale aftrek van 15 procent van de aankoopprijs met een maximum van 4.270 euro, of 80 euro meer dan vorig jaar. (belga)

afbeelding van lucvt
08/01/2007 - 12:40

Geachte leden

Hierbij is de verdubbeling van 1280 euro naar 2560 euro (na indexatie) een feit. In het Belgisch Staatsblad verscheen op 28/12/2006 de wetswijziging inzake "Vermindering voor energiebesparende uitgaven", met betrekking tot Artikel 145/24 van het wetboek der inkomstenbelastingen. Dit is een ongelooflijke tegemoetkoming en bewijst mijn inziens dat de dreiging van de klimaatwijziging ernstig genomen wordt door onze politici:

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Afdeling 1. - Personenbelasting
Art. 11. In artikel 145/24, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004 en bij de programmawet van 27 december 2005, worden de woorden « 1.000 euro » vervangen door de woorden « 2.000 EUR ».

artikel 145/24 =
Er wordt een belastingvermindering verleend voor de volgende uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is :
1° uitgaven voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel;
2° uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie;
3° uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie;
3°bis uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking;
4° enz.... - 7° uitgaven voor een energie-audit

De belastingvermindering is gelijk aan 40 pct. van de werkelijk gedane uitgaven bedoeld in het eerste lid.
Het totaal van de verschillende belastingverminderingen mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan 1.280 EUR (basisbedrag 1.000 EUR).
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de uitgaven met betrekking tot een in het eerste lid bedoelde woning evenredig omgedeeld in functie van :
- het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van die woning, voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn;
- het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten, voor echtgenoten die huurder zijn.

Met vriendelijke groeten

afbeelding van lucvt
08/01/2007 - 12:57

De 2560 euro netto-teruggave wordt na indexatie anno 2007 wellicht 2600 euro. Reken hierbij nog de gemeentetaks (stel 8%)op de belastingen en dan kom je op 2808 euro.

Bovenop die som krijg je van je distributiebeheerder nog eens een premie. Stel 250 euro op vervanging stookketel. Op een investering van 6400 euro krijg je aldus minstens 3058 euro terug en betaal je elk jaar minder voor gas of stookolie.

Bovenop dit voordeel krijgt het huis een betere energielabel waardoor je bij de verkoop deze meerwaarde zou kunnen omzetten in een betere verkoopprijs.

afbeelding van hans-26
08/01/2007 - 22:06

Luc,

Niet te hard van stapel lopen he, want eind augustus 2007 zou er weer iets verandert worden, dus deze aktie is enkel goed voor snelle beslissers. Aldus mijn inziens.

afbeelding van nico-25
09/01/2007 - 22:18

Hans,

Voor PV valt inderdaad de 10% subsidie weg voor dossiers die niet ingediend zijn voor 1/09.
Maar als je dan even wacht kan je werken spreiden over 2 jaar, dan kan je 2 * 2600 Euro genieten.
Wordt dan investering van 13500 om max. voordeel te halen.

Beste groeten,
Nico

afbeelding van tom-53
10/01/2007 - 23:31
tom

Als je investeerd in een warmtepomp én in PV-panelen heeft dit dan nadelen?

afbeelding van nico-25
13/01/2007 - 10:52

Tom,

Je kan de investering beter spreiden over 2 jaar. Want budget per woning per jaar is 2600 Euro wat neerkomt op een investering van 6500 Euro (40% van 6500 = 2600).

Mvg,
Nico

afbeelding van lucvt
14/01/2007 - 23:54

Als we een investering van 13000 euro in 2 delen betalen (in 2007 en in januari 2008), kunnen we inderdaad 2 keer 40% op 6500 euro inbrengen op de aanslagbiljet van 2008 en 2009 wat me aan belastingen 2 keer 2808 euro zal opleveren. (2600 plus 8% gemeentetaks= 2808euro)

De 10% Vlaamse subsidie krijgen we enkel op de betaling voor dit jaar, dus dat wordt slechts 650 euro.

Mijn gemeente heeft geen aparte subsidies.

Dus kan ik op 13000 euro investering 6266 euro terugkrijgen. Wat krijgen we als netto-opbrengst aan Kwh per jaar voor geplaatste PV-panelen ter waarde van 13000 euro? Dit # Kwh vermenigvuldigen met 0,45 + 0,17 eurocent om de jaarlijkse opbrengst te berekenen en het break-evenpoint te kennen. Er is sprake dat we na zo'n 12 jaar uit de kosten zouden zijn. Naast deze economische voordelen zijn er nog andere pluspunten aan PV, maar daar wens ik nu niet over uit te weiden.

afbeelding van marc-18
06/03/2007 - 22:46

Klopt het dat de fiskale aftrek van 2580 slechts 3 keer kan aangevraag worden op 10 jaar tijd? Of ben ik verkeerd geinformeerd.

Nico schrijft:
> Yes, belastingsbesparing op energiebesparende maatregelen verdubbeld in 2007 van 1280 Euro naar vermoedelijk 2580 of 2600 EURO.
>
> Dit is een budget per woning per jaar. Wel te installeren door geregistreerd aannemer! Mooie opsteker voor de pv-panelen, bij installatie van 6500 Euro krijg je 10% subsidie van Vlaamse overheid (tot augustus 2007) en 40% van Federale overheid, maakt dus 50% subsidie, hierbij nog eventueel gemeentelijke premie.
>
> Zie : http://www.energiesparen.be/subsidies/fiscale_maatregelen.php
>
> Heb het gecheckt in het staatsblad en staat er effectief in : http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/12/28_3.pdf#Page2
>
> Is onopgemerkt in het Staatsblad van 28/12/2006 verschenen (programmawet van 27/12/2007) en niet vermeld op tv of dergelijke ivm "nieuw in 2007".
>
> groeten,
> Nico

afbeelding van jef v
07/03/2007 - 00:01

U bent verkeerd geïnformeerd. Die beperking heeft slechts betrekking op de verbeteringspremies van het gewest, niet op de fiscale aftrek.

afbeelding van lucvt
08/03/2007 - 23:48

Naast de rigoureuze Vlaamse (10%), federale (40% met maximum 2600 euro per jaar)en gemeentelijke (minstens 6 à 8% op die directe belastingen en soms nog een premie)tegemoetkomingen, mag je naar het schijnt ook een hypotheeklening aangaan (of een bestaande uitbreiden) voor het betalen van energiebesparende investeringen.

Het zou minstens om 12500 euro moeten gaan.
Met andere woorden je kan al meer dan 50% terug krijgen(bvb een PV-installatie 2100 Kwp van 13000 euro) en je zou dan ook nog kapitaal en intresten van die lening kunnen opnemen in je aangifte! Je moet enkel oppassen dat je al niet aan de plafondbedragen zat (1930 euro kapitaal per jaar,....)door andere leningen of een levensverzekering.

afbeelding van chrisken619
19/03/2007 - 07:54

Is er nu gisteren iets gewijzigd aan de fiskale aftrek?

Wim Stemgée

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/03/2007 - 10:58
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Daar kan geen kat nog aan uit...

vr gr
Pluto

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/03/2007 - 11:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Zou opgetrokken worden naar bijna 3400 Euro lees ik op website www.vrtnieuws.net ->
"Milieuvriendelijk wonen krijgt ook een stimulans: de belastingvermindering voor zonnepanelen wordt opgetrokken tot bijna 3.400 euro. Energie-arme woningen - de zogeheten passiefhuizen -, kunnen rekenen op een vermindering van 600 euro per jaar."

Mvg,
Nico

afbeelding van lucvt
19/03/2007 - 16:40
luc

Leuk nieuws!

De verhoging zal betekenen dat je op een investering van 8500 euro aan PV-panelen het maximum van 3400 euro federale subsidie zal terugkrijgen (via de belastingsaangifte). Zodra die nieuwe programmawet in een Koninklijk besluit is gegoten, zal ik het op dit forum mededelen.

Nico kan jij op de vraag over offertes PV antwoorden? De vraagsteller Myriam kreeg ondanks haar verzoeken bijna geen offertes. Mijn persoonlijk bedoelde mail voor Myriam kwam echter op dit forum terecht. Gevolg: er zijn er die om uw coördinaten vragen.

Luc

afbeelding van bruno-3
19/03/2007 - 17:34

En als je je factuur splitst (voor een voldoende grote installatie) over 2 jaar, kan je 2x 3400€ krijgen.

afbeelding van roover
19/03/2007 - 20:11

En als je geen belastingen betaalt in Belgïe ;-))
...dan win je niks bij al deze maatregelen.

Om maar te zeggen dat het de regering op dit moment vooral om een
verkiezingsstunt te doen is die niks mag kosten aan de begroting van dit jaar.

Anders hadden ze wel met premies gewerkt, zodat er hier bij ons in de streek
(Arlon, waar zo ongeveer iedereen die het zich kan permitteren van te
bouwen, in Luxemburg werkt en daar ook belastingen betaalt) misschien ook
wat stimulans kwam om eens aan het milieu te denken.

Nu krijg je dus het perverse effect dat mensen met meer dan gemiddelde
inkomens in een streek met voor Belgïe meer dan gemiddelde zonneschijn
toch geen zonnepanelen nemen, want niemand doet dat, want niemand wordt
er toe aangespoord.

Een gemiste kans, maar alla, 't is beter dan niks...

(NB : wij zijn hier in de streek "contraire" mensen en gaan dus wel zoveel als
mogelijk zonnepanelen op ons dak laten zetten, maar met een beetje extra
budget uit de staatskas zou er nog meer in gezeten hebben)

afbeelding van lucvt
19/03/2007 - 22:28

Roover

Zelfs al krijg je al elk jaar een belastingsteruggave dan nog kan de Belgische belastingplichtige de subsidie voor PV-panlen ontvangen, mits hij voldoende bedrijfsvoorheffing is afgehouden . De teruggave wordt gewoon veel groter (plus ongeveer 3650 euro). Wellicht bedoel je dat diegenen die bij gebrek aan voldoende inkomen geen belasting noch bedrijfsvoorheffing betalen, niet kunnen genieten van deze subsidies. Grote gezinnen met zes kinderen of werklozen vallen inderdaad uit de boot.

Ik dacht dat als je in Luxemburg werkt maar in België woont je toch Belgische belastingen dient te betalen? Of zijn de grensarbeiders van G.H.Lux alhier niet onderhevig an de DB?

afbeelding van roover
20/03/2007 - 03:03

Luc V,

Het laatste klopt : wie in Luxemburg werkt en in Belgïe woont, betaalt
personenbelasting in het Groothertogdom (thank God).
Wel is er sinds een paar jaar een regeling waardoor de Luxemburgse staat een
deel doorstort aan de betreffende gemeenten in Belgïe (want die waren
serieus in de problemen aan het komen voor alle infrastructuur, scholen, etc.
die ze toch moesten voorzien voor hun inwoners waarvan in sommige
gemeenten 80% in Luxemburg werkt...)

De ruime aftrekmogelijkheden voor energiezuinige huizen, zonne-energie
etc. in Luxemburg (één van de pioniers in West-Europa) gelden natuurlijk
enkel voor huizen op hun grondgebied, dus wij vallen er 2 keer buiten...

Met een premiesysteem, dat m.i. net evenveel kost, maar misschien met een
andere boekhoudkundige timing, zou er ook hier in de streek eindelijk wat
schot in de zaak komen.

afbeelding van frankdh
20/03/2007 - 10:13

Beste Roover,

Met:
"wie in Luxemburg werkt en in Belgïe woont, betaalt
personenbelasting in het Groothertogdom (thank God)."
veronderstel ik dat u op die manier (flink wat) minder belastingen betaalt in Luxemburg dan in België?
Dan zou u even het sommetje moeten maken tussen de belastingen die u op die manier spaart en de premie of het belastingvoordeel dat u 'misloopt'.
Het siert u natuurlijk dat u ondanks het mislopen van het belastingvoordeel toch kiest voor het milieu ("wij zijn hier in de streek "contraire" mensen en gaan dus wel zoveel als mogelijk zonnepanelen op ons dak laten zetten, maar met een beetje extra budget uit de staatskas zou er nog meer in gezeten hebben"). En ja, ik begrijp best dat iedereen wel financiele steun ziet zitten (persoonlijk vind ik een systeem met een renteloze lening voor zulke installaties beter, daar kan volgens mij vrijwel iedereen van genieten). Maar zoals het spreekwoord gaat: "je kan niet hebben en goedvinden". Het is natuurlijk fijn als je op een of andere manier de (hoge) belastingdruk in België kan ontvluchten (werken in een 'belastingparadijs' of een belastingvrij inkomen) en toch van de (beperkte) voordelen kan blijven genieten door in België te wonen. Maar dan moet je er wel kunnen bijnemen dat je een aantal voordelen misloopt. Wat telt is uiteindelijk de spreekwoordelijke "bottom line".
Ik teken onmiddellijk voor een wedde waar géén belastingen worden op ingehouden, en waar ik dus niet elk jaar opnieuw tijd en moeite moet insteken om daar zoveel mogelijk van terug te krijgen. Je moet al flink wat moeite doen om alle afgehouden belastingen terug te krijgen. Het feit dat ik dan een aantal fiscale maatregelen misloop neem ik er dan graag bij.

Groetjes,
Frank

PS recent is nochtans gebleken dat je zelfs met een belastingsvrije 'vergoeding' voldoende van de belastingen kan terugkrijgen om drie Ferrari's te kopen ;-) Maar da's dan weer een heel ander verhaal.

afbeelding van Patrick E
30/03/2007 - 21:32

aan Lucvt (+ nico), zie eerdere bijdragen jan.2007 over gespreide investering in PV installatie 2007/2008 om maximale tegemoetkoming te krijgen.

Dit schijnt inderdaad tweemaal fiscale aftrek te geven. Maar dan moet de aannemer ook bereid zijn 2 facturen te schrijven neem ik aan, bv. december 2007, januari 2008 ?
Zal dit zomaar geaccepteerd worden door de belastingsdienst of zal dat op factuur moeten gecamoufleerd worden als 2 aparte werken ?

Ivm. de subsidie echter lees ik op http://www.energiesparen.be/duurzame_energie/zon/pv/extra_investeringssteun.php:
Het Vlaams Energieagentschap wijst er uitdrukkelijk op dat een aanvaarde subsidieaanvraag in 2007 dient te resulteren in een geplaatst en in gebruik genomen PV-systeem vóór 1 januari 2008.
Voor PV-systemen die niet voldoen aan deze voorwaarde zal de subsidie niet worden uitbetaald. Deze voorwaarde is en blijft nadrukkelijk opgenomen in het subsidiecontract

De subsidie kan dus toch niet gedurende 2 jaar verkregen worden ??

afbeelding van lucvt
30/03/2007 - 22:01

Patrick
Je geeft min of meer de indruk dat het illegaal is om te betalen in twee keer.
Eén factuur volstaat trouwens. Maar er zijn zeer weinig installateurs die zullen toestaan dat je dit jaar 8500 euro (40% hiervan = 3400 euro of de nieuwe toegelaten maximumaftrek) betaald en volgend jaar het saldo.

Luc

afbeelding van sabbe
31/03/2007 - 21:17

Je kan ook dit jaar een voorschotfactuur vragen en betalen, en volgend jaar de installatie en eindfactuur.
Hier zal geen enkele installateur nee tegen zeggen.

afbeelding van Patrick E
01/04/2007 - 00:35

Na een dag bezinken van de info van Luc blijf ik het vreemd vinden dat men de subsidie niet, en de belastingsaftrek wél tweemaal kan genieten door de constructie met de dubbele factuur/betaling.

Op de keeper beschouwd zou ik als doodeerlijke ziel denken dat zowel subsidie als fiscaal genot aan het project gekoppeld zijn, dus niet deelbaar en wel maar eenmalig te verkrijgen.

Of is de redenering van de wetgever dat het om "uitgaven aan energiebesparende maatregelen" gaat, ongeacht of uitgaven zijn in één of meerdere projecten en ongeacht de uitsplitsing van die projecten ?

Indien de wetgever wel op projectbasis denkt gaan velen onder ons toch discussies met de fiscus tegemoet ?

afbeelding van sabbe-1
01/04/2007 - 08:38

patrick,

ik heb vorig jaar eens een mailtje gestuurd naar infolijn van de fiscus, en die stuurde volgend mailtje terug

>From: CC FIN <info [dot] ccpb [at] cc [dot] minfin [dot] fed [dot] be>
>To: vicenflor [at] hotmail [dot] com
>Subject: RE: energiebesparende maatregelen
>Date: Mon, 20 Nov 2006 08:54:39 +0100
>
>Geachte Mijnheer,
>
>Het tijdstip van betaling van de facturen is bepalend voor welk jaar u kan
>genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.
>Indien u een stuk betaalt in 2006 en een stuk in 2007 dan hebt u voor beide
>jaren recht op een belastingvermindering van 40% van de gedane uitgaven met
>een maximum van 1.280 EUR per woning.
>
>Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht op het Call center
>Financiën op
>het nummer 0257 257 57 iedere werkdag van 8u tot 17u.
>
>
>Met vriendelijke groeten,
>
>Olivier D'amour
>
>Medewerker
>
>ContactCenter FOD Financiën
>North Galaxy II
>1030 BRUSSEL
en daar

afbeelding van joost-8
02/04/2007 - 13:19

en dat bewijst het belang van het fiscale voordeel; als je in 2007 al voor 2600 euro kan inbrengen is het wellicht beter met de investeringen voor PV-panelen te wachten tot men 2 keer er ten volle kan van genieten (2008 en 2009), beter dan de Vlaamse subsidie aan te vragen en een ficaal voordeel te missen of zie ik iets over het hoofd?

afbeelding van Patrick E
02/04/2007 - 17:23

Toch opgelet met de subsidie wannneer je fiscale aftrek spreidt over 2 jaar.

Een pv-installateur meldde mij vanmiddag dat hij contact heeft gehad met de persoon die bij de overheid over die subsidie-aanvragen gaat.

Als men bij het evalueren van de subsidie-aanvraag te weten komt dat de fiscale aftrek over 2 jaar wordt genomen zou de subsidie NIET toegekend worden...

afbeelding van Patrick E
04/04/2007 - 01:45

Ik overweeg een dubbele pv-installatie die niet onder de subsidievoorwaarden valt, omdat de oriëntatie van het ene deel W is (valt buiten de vereiste 90% instraling) en het andere deel kleiner dan de vereiste 0,8 kWp.

Staan groene stroom certificaten, subsidie en fiscale aftrek los van elkaar ?

M.a.w. :
- heeft men ook recht op groene stroom certificaten voor een installatie die niet onder de subsidievoorwaarden valt ?
- heeft men recht op fiscale aftrek voor een installatie die niet gesubsidieerd is ?

afbeelding van lucvt
23/05/2007 - 15:26

Fiscaal addertje onder het gras. Een verwittigd man is er twee waard.
De verhoogde belastingsteruggave voor zonnepanelen van 3380 euro per woning betekent voor een gehuwd stel elk 1690 euro vermindering.

In geval de woning aan 2 eigenaars toebehoort, ga je het best na of ze beiden voldoende inkomen en dus basisbelasting hebben, om zowel die 1690 euro als de 1500 euro belastingsvermindering (is standaard per persoon op de belastingvrije sommen) te kunnen recupereren.

Als je aan pensioensparen doet en ook een levensverzekering betaalt, moet je de belastingsverminderingen ervan ook nog eens aftrekken. Je mag niet onder nul gaan.

Besluit zonder pensioensparen en levensverzekering (schuldsaldo) moet je elk minstens een netto-belastbaar inkomen van zo'n 12700 hebben. Bruto belastbaar kom je dus aan een jaarinkomen van zo'n 15000 euro.
Als je al 810 euro pensioensparen betaalde, moet het inkomen zo'n 16000 euro zijn.

Het is dus niet voldoende dat 1 van de partners een zeer hoge wedde heeft om ten volle die belastingsverminderingen te kunnen bekomen.

En dan ga ik er nog van uit dat er geen hypothecaire lening meer afgelost werd, want dan moet het inkomen nog hoger zijn.

Ik denk dat personene die halftijds werken hiermee verwittigd zijn.

MVG

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.