Berekening van energiebesparende kost door dakisolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

Berekening van energiebesparende kost door dakisolatie

afbeelding van BeEnergy
15/04/2021 - 01:13

Ik investeer in mijn dak door het te isoleren. Mijn niet-geïsoleerde dak heeft een R-waarde van 4.5 m2K/W, mijn geïsoleerde dak heeft een R-waarde van 7.0 m2K/W. Deze waarden heb ik zelf berekend, een voorbeeldofferte* bevestigt mijn aannames met gelijkaardige R-waarden. Het dak is hellend, heeft een oppervlakte van 80 m2 en is intussen nageïsoleerd met een 12cm dikke minerale wol. Het normale tarief voor gas bedraagt €0.05/kWh. Ik bereken de jaarlijkse energiebesparende kost:

U(zonder iso) = 0.22 W/m2K
U(met iso) = 0.14 W/m2K
Verschil in warmteverlies = 0.22 - 0.14 = 0.08 W/m2K
0.08 * 80m2 = 6.4 W/K voor het volledige dak
Ik ga uit van 2500 graaddagen/jaar, dus 2500/365=6.8K temperatuurverschil.
6.4W/K * 6.8K = 44W
44W * 365 * 24 h/jaar = 380 kWh/jaar
380 kWh * 0.05€/kWh = €20/jaar bespaard.

Slechts €20/jaar bespaard door te isoleren, terwijl ik hier duizenden euro’s heb ingestoken. Lijkt me vreemd. Ik controleer door middel van de energiewinstcalculator van Fluvius** :

€550/jaar bespaard.

Duidelijk een ander resultaat. Waar kan ik mogelijks een foute aanname gedaan hebben?

*offerte: https://docplayer.nl/33968921-Rc-waarden-overzicht.html
**Fluvius calculator: https://benoveren.fluvius.be/dakisolatie-berekenen#/

24 Reacties

afbeelding van Bram in Brussel
15/04/2021 - 08:56

Niet nagerekend, maar ik zie geen oppervlakte in je berekening. Zou het kunnen dat je 20€ per vierkante meter bespaart?

afbeelding van BeEnergy
15/04/2021 - 08:58

Oppervlakte is in rekening gebracht:
0.08 * 80m2 = 6.4 W/K voor het volledige dak

afbeelding van luc6580
15/04/2021 - 10:15

niet geisoleerd dak R=4,5

Dit komt overeen met reeds 18cm rotswol.

Hoe kom je aan die 4,5?

afbeelding van luc6580
15/04/2021 - 10:21

3 a 4cm isolatie geeft R=  0,75 (de minimum norm voor Vlaanderen)

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/energie-besparen/dakis...

Als er bij U geen isolatie was, mag je uitgaan van R=0

afbeelding van luc6580
15/04/2021 - 10:23

12 cm minerale wol heeft een isolatiewaarde van ongeveer R=3  (zie verpakking)

afbeelding van luc6580
15/04/2021 - 10:36

Bij initiele waarde R=0,30:

U verschil: 3-0,30=2,70  (33 keer groter dan in uw berekening).

Besparing is dan ook 33 keer groter:

660 euro

Met ander woorden:

Hoe slechter je beginsituatie, hoe meer je zal besparen.

Bij die 2500 graaddagen gaat men er vanuit dat je de bovenste verdieping tot 21°C verwarmt.

Doe je dit niet, dan is je besparing kleiner.

afbeelding van BeEnergy
15/04/2021 - 10:47

Hoe kom ik aan waarde van 4.5?
--> offerte vermeldt op p3 voor sectie a (zonder isover) 4.6, voor sectie b (met isover) 7.1 . Deze waarden heb ik dan afgerond

12cm heeft isolatiewaarde van R=3 ?
--> verschil tussen 7.1 na isolatie en 4.6 voor isolatie is 2.5 (bijna 3 dus) Zulk klein verschil zal het resultaat dus weinig doen veranderen

afbeelding van BeEnergy
15/04/2021 - 11:31

Besparing 33x groter?

--> Ik heb een R-verschil van 2.5 à 2.7 m2K/W, of dus U-verschil van 0.4 W/m2K. 5 maal groter dus, niet 33 maal. Is nog steeds slechts €100 bespaard.

afbeelding van luc6580
15/04/2021 - 11:18

Een R waarde van 4,5 niet geisoleerd is totaal onrealistich; zeker dat die 4,5 niet de U waarde is?

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 12:51

De eerste cm's aan isolatie zijn de belangrijkste... een R-waarde van 2 à 2,5 m².K/W is economisch zowat het maximaal zinvolle. Vanaf dan is het vet echt wel van de soep...

Bijïsoleren vertrekkende vanaf R = 1/0.22 = 4,5 m².K/W heeft dus helemaal geen zin meer (hetgeen uw berekeningen bevestigen).

Bijïsoleren is verdedigbaar als je daarmee ook andere problemen zoals een gebrekkige luchtdichting mee aanpakt. Een goede luchtdichting van uw dak (en bij uitbreiding van de gehele woning) is belangrijker dan extra isolatie (dak of gevel).

afbeelding van charel
15/04/2021 - 14:13

Keon wrote:

De eerste cm's aan isolatie zijn de belangrijkste... een R-waarde van 2 à 2,5 m².K/W is economisch zowat het maximaal zinvolle. Vanaf dan is het vet echt wel van de soep...

De eerste cm 's geven inderdaad het grootste veschil, het verschil tussen niets en iets.

Maar stellen dat je met een R-waarde van 2 tot 2,5 al zou moeten stoppen lijkt me geen goed idee !

Je hebt het dubbele nodig om te voldoen aan de isolatienormen en/of om een premie te kunnen krijgen.

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 14:36

charel wrote:

Je hebt het dubbele nodig om te voldoen aan de isolatienormen en/of om een premie te kunnen krijgen.

Premies en normen zijn geen bewijs van wat economisch zinvol is...

Als het om extra isoleren van een woning gaat, moet je eerst kijken naar uw comforteisen, heb je last van gebrekkig thermisch comfort, isoleer pas dan extra.
Maar een gebrekkig thermisch comfort heeft vaak meer te maken met een gebrekkige luchtdichting (tocht) dan met een gebrekkige isolatie. Het verbeteren van de luchtdichting is vaak ook de drijfveer om wat extra te isoleren maar dat wil nog niet zeggen dat het steeds economisch zinvol is.

afbeelding van charel
15/04/2021 - 16:43

Keon wrote:

charel wrote:

Je hebt het dubbele nodig om te voldoen aan de isolatienormen en/of om een premie te kunnen krijgen.

Premies en normen zijn geen bewijs van wat economisch zinvol is...

Als het om extra isoleren van een woning gaat, moet je eerst kijken naar uw comforteisen, heb je last van gebrekkig thermisch comfort, isoleer pas dan extra.
Maar een gebrekkig thermisch comfort heeft vaak meer te maken met een gebrekkige luchtdichting (tocht) dan met een gebrekkige isolatie. Het verbeteren van de luchtdichting is vaak ook de drijfveer om wat extra te isoleren maar dat wil nog niet zeggen dat het steeds economisch zinvol is.

Gij zijt ne goeie gij ! Ge komt hier vertellen dat je maar de helft moet isoleren van wat wettelijk vereist is ?

Het gaat nochtans maar over minimum vereisten hoor !

Bovendien gaat het niet zozeer om comforteisen, maar ook vooral om energiebesparing ! Comfort kan je immers ook hebben met dure energie verslindende installatie's in nauwelijks geisoleerde woningen. 

Je mag ook luchtdichting niet in de plaats stellen van betere isolatie; luchtdichting moet je sowieso goed verzorgen !

Het moet een samenspel zijn van zo goed mogelijk luchtdichten, zo goed mogelijk ventileren en zo goed mogelijk isoleren.

En wat dat laatste betreft zou het bijzonder onverstandig zijn om nu, zoals jij voorstelt, slechts de helft van het voorgescheven minimum te voorzien !

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 19:55

Bij renovaties zijn er enkel wettelijke vereisten als het gaat om IER's. Daarnaast gelden nog voor iedere woonst de minimale eisen van de Vlaamse Wooncode maar die eisen stellen weinig voor.

De lambda- en u-waarde van uw gebouwschil zijn maar één van de vele parameters die het werkelijk gedrag op vlak van warmteverlies bepalen. De thermische capaciteit en dito inertie, vochtgedrag, bezonning, binnenisolatie vs buitenisolatie, etc. spelen evenzeer een rol en dan zwijgen we nog over de algehele luchtdichtheid.

De mensen worden tegenwoordig zot gemaakt door het hele EPC-gebeuren terwijl dat louter een administratief getal is dat losstaat van de werkelijkheid omdat men louter en alleen kijkt naar de graad van isolatie (lambda, u-waarde).

Het EPB-gebeuren is al iets beter omdat men daar ook al kijkt naar de luchtdichtheid (berekening S-peil).

Ik blijf erbij, als de vertrekbasis van uw bestaande woning een R-waarde is van 1,5 à 2,5 m².K/W of een u-waarde van 0,66 à 0,4 W/m².K voor een bepaalde gevel of bepaald dak en je hebt geen noemenswaardige comfortproblemen, dan laat je alles beter zoals het is. Het sop is de kool niet waard...

Heb je nog niets van isolatie en zit je beperkt qua ruimte om te isoleren, probeer dan minimaal een R-waarde van 0,75 m².K/W te behalen.

In de keuze van isolatiematerialen is het vaak beter om een goede massadichtheid van uw isolatiemateriaal te verkiezen boven een goede lambda-waarde omdat dit de thermische inertie verhoogt. Kalkhennep is (o.a.) op dat vlak een zeer goed product.

Zit je met dikke massieve muren (van 30 cm en meer) dan heeft thermisch isoleren door de band nog minder zin omdat die muren in het geheel functioneren op basis van hun thermische inertie.

afbeelding van charel
15/04/2021 - 21:02

Keon, 

Een R-waarde van 0,75 komt ongeveer overeen met 3 à 4 cm isolatie. Dat is goed voor een konijnenkot, niet voor een woning daar heb je 5 keer zo veel nodig om aan de minimum vereisten voor EPB te voldoen.

Nu kan jij die vereisten belachelijk of verkeerd vinden, maar die zijn er niet zo maar hoor ! Of dacht je dat het een complot was met de isolatiefabrikanten ?

Ik begrijp niet dat je op een ecologieforum het verbeteren van de isolatiewaarde probeert af te raden. 

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 21:14

Die 0,75 geldt voor renovaties die niet EPB-plichtig zijn, dus niet voor IER, tenzij het om binnenisolatie zou gaan. Plaats je binnenisolatie, dan is er EPB-gewijs geen wettelijk minimum!

Ik raad isoleren niet af, ik zeg alleen dat je breder moet kijken dan de lambda-waarde... kijk ook naar de thermische inertie, bezonning, luchtdichtheid, etc.

afbeelding van charel
15/04/2021 - 21:35

Keon, er zijn uiteraard nog veel meer dingen waar je naar moet kijken ! Daar gaat het niet over, het gaat hier over de isolatiewaarde die je zou moeten nastreven en dat die 3 à 4 cm van jouw belachelijk onvoldoende zijn !

Ik zou iedereen aanraden om al zeker de minimaal vereiste waarde's voor nieuwbouw en renovatie te volgen, die zijn zeker nog niet overdreven !

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 21:50

charel wrote:

...  en dat die 3 à 4 cm van jouw belachelijk onvoldoende zijn !

Je leest (weer) niet goed wat ik heb geschreven... die 3 à 4 cm (R = 0,75) is een streefdoel dat je toch zou moeten zien te halen indien je krap zit qua ruimte om te isoleren.

Meer mag altijd natuurlijk maar meer dan R = 2,5 zou ik niet nastreven, in de plaats daarvan zou ik de beschikbare inbouwruimte eerder "opofferen" aan een zwaar isolatiemateriaal zoals kalkhennep of inblaasstro, gezien hun (iets) minder goede lambda-waarde, vereisen die immers meer inbouwruimte.

afbeelding van charel
15/04/2021 - 21:58

Krap of niet krap, 3 à 4 cm blijft belachelijk weinig en wordt sowieso afgestraft volgens epb. Afkomen met "ik zat wat krap qua ruimte" zal niet helpen vrees ik.

Maar ook de raad om niet meer dan R=2,5 na te streven is verkeerd en niet volgens de vereisten, het zou als minimum al bijna het dubbele moeten zijn !

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 22:05

Nogmaals charel, we hebben het hier niet over de EPB-plichtige werken...

Die 0,75 m².K/W is trouwens het minimum voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) volgens de Vlaamse Wooncode. Dus zo "belachelijk" is dat getal niet... de eerste cm's zijn immers de belangrijkste.

afbeelding van charel
15/04/2021 - 22:58

Keon, hierboven heb je terecht gesteld: " De minimale eisen van de Vlaamse wooncode stellen weinig voor" ! En nu zou je je daar op beroepen ?

Die Vlaamse wooncode geldt trouwens voor elke woning, ook degenen die niet worden gerenoveerd ! 

Moest je om één of andere reden niet epb plichtig zijn, dan is dat ook geen excuus om ondermaats te isoleren of om dat anderen aan te raden.

afbeelding van Keon
15/04/2021 - 23:32

Bij een dak of zoldervloer heb je meestal plaats genoeg en zit je snel aan de 0,75 m².K/W die de Wooncode u oplegt (in dat opzicht stelt die code weinig voor).

Qua muurisolatie is de beschikbare ruimte soms een probleem en dan is die 0,75 toch al iets "wat de moeite is". Bemerk dat de Wooncode hier geen minimumnorm oplegt. Enkel qua glas is er nog de vereiste van dubbelglas.

"Ondermaats" isoleren is zeer relatief gezien de andere parameters die ook een rol spelen, dat wou ik even duidelijk maken.

afbeelding van charel
16/04/2021 - 07:48

Nogmaals Keon ! We hebben het niet  over die andere parameters maar over het isolatiepeil. Je kan het ene niet compenseren door het andere, Alles moet goed zijn ! Goed isoleren, goed luchtdichten, goed ventileren ! En dan is een voorgeschreven R-waarde van 4,5 meer dan terecht en moet je niet de indruk wekken dat de helft ook al voldoende zou zijn. 

afbeelding van walter-8
16/04/2021 - 21:09

BeEnergy wrote:

Hoe kom ik aan waarde van 4.5?
--> offerte vermeldt op p3 voor sectie a (zonder isover) 4.6, voor sectie b (met isover) 7.1 . Deze waarden heb ik dan afgerond

12cm heeft isolatiewaarde van R=3 ?
--> verschil tussen 7.1 na isolatie en 4.6 voor isolatie is 2.5 (bijna 3 dus) Zulk klein verschil zal het resultaat dus weinig doen veranderen


In de 'minder geïsoleerde versie' staat er in de opbouw op pagina 3 een 'A.1.4geisoleerde houten dakplaat' die voor 90% van de isolatie zorgt in de 'zonder isover' en de helft in de met isover isolatie versie.

Weet je wat die dakplaat is? Bestaat die al of moet die toegevoegd worden?

Een Rd waarde van 7 is een mooie waarde in een nieuwbouw.
Ook de andere opbouwen in het document van de constructie-onderdelen zouden mooi passen bij een dak met R waarde 7.

Merk wel op dat de architect een volgens mij duren keuze maakt.
Hij voorziet en een 'A.1.4geisoleerde houten dakplaat-vermoedelijk duur voor de isolatiewaarde' en de glaswol- goedkoop materiaal, duurdere werken; maar of je nu veel of weinig plaatst, de werken zijn zowat even duur. Dat is 2 soorten isolatie combineren en 2 keer betalen voor een zelfde werk. Ik zou het bij 1 type isolatie houden. En wil je de isolatie echt goedkoper in het dak, ga naar bv papiervlokken.
Met de voorgestelde isolatiewaardes uit het document kan je bv met een kleine warmtepomp verwarmen. Doordat die klein kan, verdien je al een deel van de isolatie kost terug (naast dat je een hoog comfortniveau haalt en de woning de komende 40 jaar zijn waarde zal houden).

Begrijp ik dat je uiteindelijk maar 12cm geïsoleerd hebt? Dan zal je bij verkoop hier nauwelijks geld voor terugkrijgen. Dat is te weinig voor een moderne woning en moet alleen maar opnieuw gedaan worden door een nieuwe eigenaar. Voor mij was dat weggegooid geld.

Maar probeer de communicatie met je architect vooral beter te doen. Dan moet je hier geen domme dingen komen vertellen als een niet-geisoleerd dak met R waarde 4.5... Dat komt wel heel dom over; of misschien gewoon een vergissing... (je mag kiezen ;-)).

Dus wat is de geisoleerde houten dakplaat en bestaat die of bestond die al en hoe verandert die je verhaal?

Walter