Ik heb zonnepanelen. Hoe zit het met die nieuwe digitale meter?

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Vanaf 2019 wordt het typische draaiwieltje van je energiemeter definitief uitgefaseerd. Alle Belgische meters worden vanaf dan langzaam maar zeker vervangen door een hippe, digitale variant. Nieuwbouwwoningen, grondige renovaties, budgetmeters en woningen met zonnepanelen komen het eerst aan de beurt. Heb je zonnepanelen? Lees hier wat er voor jou verandert!

De teller van je digitale meter draait niet meer terug

Maar hij houdt wel precies bij hoeveel elektriciteit je afneemt en hoeveel stroom je terug op het net zet. Door beide tellers te verrekenen komt je factuur uit op het juiste bedrag, ook al is je verbruiksteller zelf op zich niet teruggedraaid. Bij je digitale meter blijft dit voordeel dus gewoon behouden. Plaats je bovendien nog zonnepanelen vóór het einde van 2020, dan garandeert de regering dat je het systeem van de “terugdraaiende teller” nog minstens 15 jaar kan behouden. Dit betekent dat de prijs die jij betaalt voor het afnemen van stroom van het net gelijk is aan de prijs die je krijgt voor het voeden van het net via je pv-installatie. 

Wie zonnepanelen plaatst ná 31/12/2020 zal vallen onder een nieuwe compensatieregeling, die nog niet bekend is gemaakt. Het spreekt voor zich dat de Vlaamse regering een regeling zal moeten uitwerken die mensen blijft aanmoedigen om te investeren in PV. Anders haalt Vlaanderen zijn Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie niet. Ook met een digitale meter zal het in de toekomst moeten lonen om PV-panelen te installeren.

Hoe houdt je digitale meter je geproduceerde zonne-energie bij?

Bij je nieuwe meter staat het verbruik op een elektronisch schermpje. Daarop zijn afwisselend verschillende meterstanden zichtbaar: de meterstanden voor je verbruik (afname) en de meterstanden voor wat je zelf aan het net levert (injectie). Aparte pijltjes op het scherm geven aan wanneer je precies stroom afneemt of injecteert.

  • Afname: je neemt elektriciteit af van het distributienetwerk als je zonnepanelen te weinig of geen stroom produceren (bijvoorbeeld ‘s avonds of ‘s nachts).
  • Injectie: je injecteert elektriciteit in het distributienetwerk die je zelf niet verbruikt (bijvoorbeeld bij zonnige dagen, wanneer je nauwelijks energie verbruikt).

De totale elektriciteitsproductie van je zonnepanelen kunt je dus aflezen via je groenestroommeter op je digitale meter.

Waarom is een digitale meter belangrijk voor zonnepaneelbezitters ?

Het energielandschap staat voor grote uitdagingen. Ons energieverbruik moet lager en anders, want het milieu en ons welzijn staan op het spel. Daarom moeten we hernieuwbare energie alle kans geven. Zeker als het lokaal geproduceerd wordt. Dat betekent dat ons elektriciteitsnet anders beheerd zal moeten worden, en dat vergt ‘slimme’ oplossingen, zoals digitale meters. Het valt te verwachten dat in de toekomst elektriciteitsleveranciers per uur andere tarieven zullen voorstellen: lager wanneer er weinig vraag is, maar wellicht wordt het op piekmomenten net duurder. Dankzij digitale meters kunnen gebruikers actief deelnemen aan de elektriciteitsmarkt. Je kan je verbruik sturen naar meer luwe momenten of naar momenten dat je zelf energie produceert met je panelen. Hierdoor zal je elektriciteitsfactuur minder snel oplopen. 

Het valt te verwachten dat in de toekomst elektriciteitsleveranciers per uur andere tarieven zullen voorstellen: lager wanneer er weinig vraag is, maar wellicht wordt het op piekmomenten net duurder.

Maar ook de maatschappij vaart er wel bij. Dankzij digitale meters kunnen de netbeheerders beter alle energiestromen op het net opvolgen, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen, de juiste investeringen kunnen doen en er zo minder kans is op overbelasting. 

 Zal ik nog mijn groenestroomcertificaten krijgen?

Ja, de invoering van de digitale meter heeft geen impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten. 

Wil je geen digitale meter?

Dan ben je misschien nog niet op de hoogte van de voordelen die een digitale meter allemaal biedt: niet alleen hoeven er geen meterstanden meer opgenomen te worden, je kan hem ook nog eens koppelen aan allerlei slimme computer- en smartphoneapplicaties om je verbruik te monitoren. Lees hier meer over de digitale meter. Toch blijft privacy een belangrijk aandachtspunt. Verschillende middenveldorganisaties zoals Test Aankoop en Bond Beter Leefmilieu ijveren voor het recht om een digitale meter te weigeren. De Vlaamse overheid zal bovendien werk moeten maken van strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van al die gegevens. De privacy van iedereen moet geborgen blijven. 

Alle details over de digitale meter vind je trouwens op de website van Eandis en Infrax en op www.digitalemeter.be.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.