De nieuwe digitale meter | Ecobouwers.be

U bent hier

De nieuwe digitale meter: wat moet je weten?

Vanaf 2019 zal de overheid in samenwerking met de netbeheerders onze oude mechanische tellers stilletjesaan vervangen door nieuwe digitale meters. Zowel je elektriciteit als je gasverbruik worden door de nieuwe meter digitaal verwerkt en automatisch doorgestuurd naar je netbeheerder.

Waarom een digitale meter?

“We leven steeds meer in een digitale wereld. Waarom dan niet onze energiemeter? Het wordt tijd dat we mee digitaliseren met de rest van Europa en onze meters upgraden”, argumenteert de Vlaamse Overheid. Dat de mechanische tellers binnenkort überhaupt niet meer gemaakt worden speelt daarnaast toch ook ergens mee. In elk geval zal de tijd waarin je vakantie moest nemen omdat ze de meterstand komen opnemen, binnen afzienbare tijd voorgoed voorbij zijn.

Wie krijgt een digitale meter?

De nieuwe digitale meters worden niet overal tegelijkertijd geplaatst. Om de kosten en de inspanningen te spreiden worden de elektriciteits- en gasmeters geleidelijk aan geïntroduceerd vanaf 2019, te beginnen bij nieuwbouwwoningen, grondige renovaties, bij mensen met zonnepanelen en in woningen met budgetmeters. Behoor je niet tot één van deze doelgroepen maar wil je er liefst toch zo snel mogelijk vanaf zijn, dan kan je vanaf 2019 ook zelf een digitale meter aanvragen. Er werd geen datum geplakt op het einde van de uitrol.

Wat zijn de voordelen van de digitale meter?

En die aanvraag indienen loont zeker de moeite. De digitale meter maakt het je namelijk een pak gemakkelijker. Er hoeven bijvoorbeeld nooit meer meterstanden opgenomen te worden: deze worden rechtstreeks doorgestuurd naar je netbeheerder. Bovendien wordt het veel eenvoudiger om op termijn je verbruik gedetailleerd bij te houden in computer- of smartphoneapplicaties. Zo kun je zien wanneer je veel of weinig verbruikt. Heb je een energiemonitor? Dan kun je makkelijker veelverbruikers opsporen, eventuele lekken of verliezen detecteren en zelfs toestellen op afstand aan- en uitschakelen.

Waarom moet iedereen per se een digitale meter krijgen?

We kunnen niet anders. Voor onze energievoorziening zullen we in de toekomst steeds meer gebruik maken van zonne- en windenergie. We hebben dus meters nodig die niet alleen de afname maar ook de door ons zelf geproduceerde energie meten. Dankzij digitale meters kunnen de netbeheerders de veiligheid en stabiliteit van het net beter monitoren en beheersen. Digitale meters helpen bovendien de netbeheerders om de juiste keuze op het vlak van investeringen in het net te maken. Dat voorkomt onnodige kosten, wat ook weer goed is voor iedereen. 

Toegegeven, de voordelen voor de consument zijn een stuk beperkter. Zeker als je een laag verbruik hebt. Dan zal de aanschaf van een digitale meter niet lonen. Ecobouwers is dan ook van mening dat iedereen zelf moet kunnen kiezen om al dan niet een digitale meter te laten plaatsen. 

Zijn digitale meters slimme meters?

Neen, een digitale meter doet niet veel meer dan je oude mechanische teller: hij meet je verbruik op. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger, deelt hij zelf elk kwartier het verbruik mee aan de netbeheerder. Een digitale meter kun je daarentegen wel eenvoudig uitbreiden tot een slimme meter, waardoor je energie kan besparen. Zo zal in de toekomst de energieprijs bijna zeker afhankelijk worden van het aanbod. Op zonnige of winderige dagen zal je elektriciteit goedkoper zijn, op andere dagen juist duurder. Dankzij een slimme meter kun je je energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is of meer energie verbruiken wanneer je zelf energie aanmaakt. Heb je een thuisbatterij, dan kan je zelfs de overschotten aan zelf geproduceerde energie verkopen op het moment dat je er de beste prijs voor krijgt. De digitale meter is dus klaar voor de slimme woning van de toekomst.

Verbruik en privacy

Wie vreest dat zijn verbruiksgegevens zomaar leesbaar zullen zijn voor iedereen mag opgelucht ademhalen: alleen je netbeheerder heeft toegang tot je gegevens, om de facturatie te kunnen berekenen. Jij bepaalt zelf wie er voor de rest toegang heeft tot jouw verbruiksgegevens.

Toch blijft privacy een belangrijk aandachtspunt. Digitale meters meten het energiegebruik in korte intervallen. Om de 15 minuten wordt er informatie verzameld en doorgestuurd naar je netbeheerder. Niet alleen hoeveel energie er is verbruikt, maar ook wanneer. Via een digitale meter kan men op die manier een gedetailleerd overzicht van je privéleven krijgen: wanneer je naar bed gaat, opstaat, naar het werk gaat, enzoverder. Digitale metergegevens kunnen zo onthullen welke apparaten er op een gegeven moment staan ingeschakeld, en welke niet. Ook werkdag- en weekendpatronen kunnen zichtbaar gemaakt worden. Daarom menen wij dat de netbeheerders enkel die informatie zouden mogen krijgen en bewaren die absoluut noodzakelijk zijn voor de facturatie. De Vlaamse overheid zal werk moeten maken van strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van al die gegevens. 

Hoeveel kost een digitale meter?

De vervanging van alle Belgische energiemeters brengt natuurlijk een serieus kostenplaatje met zich mee. Per gezin werd de jaarlijkse meerkost door de VREG berekend op gemiddeld € 16,36 voor elektriciteit en € 11,59 voor gas. Dit verlies zou op termijn echter terugverdiend moeten worden door een lagere energiefactuur. Al zal dat zeker niet voor iedereen het geval zijn. Zeker voor mensen met een laag energieverbruik zal de digitale meter zich niet terugbetalen.

In de toekomst kan dit (en zal dit vermoedelijk ook) veranderen. Bijvoorbeeld bij de invoering van een variërende energieprijs. Dankzij een slimme meter kan er dan net elektriciteit gekocht worden wanneer er overvloed is en de marktprijs laag staat, of kan je de elektriciteit die je zelf opwekt met bv. zonnepanelen en opgeslagen hebt in een batterij pas verkopen wanneer je er de beste prijs voor krijgt. Wie zonnepanelen heeft leest meer in dit artikel.

Alle details over de digitale meter vind je trouwens op de website van Eandis en Infrax en op www.digitalemeter.be.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

 

digitale meter slimme meter
digitale meter slimme meter
digitale meter slimme meter
Dit filmpje vertelt je meer over de werking en principe van de digitale meter
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Reacties

afbeelding van Costaccountant

I. "Een digitale meter kun je daarentegen wel eenvoudig uitbreiden tot een slimme meter. Hierdoor kun je nog meer besparen."
Is dat zo ? Een digitale meter bespaart géén Wh op je stroomverbruik. In tegendeel: het digitale scherm en de ruim 35000 dataverzendingen per jaar verbruiken méér stroom dan een analoge meter. Met een slimme meter is dat niet anders. Dat extra stroomverbruik is ten laste van de consument. Punt.

II. "… alleen je netbeheerder heeft toegang tot je gegevens …" Ik geloof mijn eigen ogen niet: "Allez circulez, il n'y a rien à voir !" De netbeheerder is een overheidsbedrijf met een monopolie. Maar het is de overheid die dat overheidsbedrijf met een monopolie gaat controleren op eventueel misbruik van de privacy van burgers onder diezelfde overheid ? Dat lijkt me een hele geruststelling ! Je kan net zo goed geloven dat in dit land alleen maar camera's hangen die wazige beelden produceren :-)

III. Misschien 's een niet oninteressant vraagje beantwoorden: waarom wordt de gasmeter ook digitaal ? Toch niet om de vraag en aanvoer van gas beter in balans te brengen (= gasdruk) ?? Toch niet zodat een overheidsbedrijf met monopolie kan registreren wanneer je onder de douche staat, of wanneer je kookt ??? Echt niet ? OM WELKE REDEN DAN WEL ?? En waarom werd rond die digitale gasmeter zo bitter weinig gecommuniceerd ???

IV. Kom alsjeblief niet vertellen dat de analoge meters niet meer geproduceerd worden. Het volstaat ze in Rusland te bestellen. Maar van 6 regeringen die uitsluitend bevolkt zijn met ministers - die voor de camera van de publieke omroep nog liever hun broek volschijten tot de stront in hun schoenen druipt - dan tegen de NAVO te vertellen dat ze hun elektriciteitsmeters voortaan in Rusland zullen bestellen … zal dat wat teveel gevraagd zijn, akkoord.

V. Voor minder dan 27,95€ (16,36€ + 11,59€ voorlopig geraamd) per jaar, ben ik heus niet de enige die wel een bedrijfje zou willen oprichten dat de meterstanden gaat opnemen van deur tot deur. Is daar een openbare aanbesteding van geweest ?

VI. In andere landen kan de consument een digitale en/of slimme meter weigeren. Ook wanneer de consument over PV beschikt, ook wanneer de consument een nieuwbouw neerpoot. Heeft de Vlaamse overheid in haar wetteksten EXPLICIET voorzien in die mogelijkheid tot weigering ?!?

Dank bij voorbaat voor enig antwoord op enige vraag.

PS: Hier staat nog een vraag open voor het Vlaamse overheidsapparaat: https://www.ecobouwers.be/comment/442339#comment-442339

afbeelding van De Moor

Akkoord met je zinnige opmerkingen costaccountant!

Ik ben geschokt te lezen dat Ecobouwers, partner van Bond Beter Leefmilieu, klakkeloos meegaat in het verhaal van de overheid dat we niet zonder digitale meters kunnen. 
Ecobouwers en Bond Beter Leefmilieu promoten een ecologische en gezonde levenstijl, maar negeren de gevaren van elektromagnetische straling die schadelijk is voor mens en dier.
Waarom? Daarom: onderaan de website van BBL lees je dat Eandis en Infrax de BBL steunt.

Dat bv. de bijen uitsterven is niet alleen te wijten aan verlies aan habitat en de varroamijt, maar ook aan de elektromagnetische smog die ons milieu vervuilt.
Er is geen verschil tussen digitale en slimme meters, want de digitale meter communiceert op afstand onze persoonlijke data naar de netbeheerders/overheid en is dus wel degelijk’ slim’ en privacyschendend.
Netbeheerders en overheid mogen niet binnendringen in de meest intieme sfeer van de burger, namelijk thuis. Bovendien is geen enkele databank immuun tegen hackers en zijn onze gegevens niet veilig.

Volgens een artikel over slimme meters in Test-Aankoop van maart 2016 is er geen enkel voordeel voor de consument, enkel de netwerkbeheerder wordt er rijker van.

En waarom zou er ook nog een slimme gasmeter moeten komen? 

Als Ecobouwers en BBL bekommerd zijn om ons milieu, moeten zij dringend de website  ‘Getting smarter about the smart grid’ (http://gettingsmarteraboutthesmartgrid.org).en http://www.beperkdestraling.org bestuderen.  
En de Vlaamse Overheid moet de mogelijkheid voorzien dat de burger de digitale meter kan weigeren.

afbeelding van Jurgen - BBL

Beste Costaccountant en De Moor,

Met Ecobouwers streven we naar een wereld die draait op schone en hernieuwbare energie. De digitale meter zien wij als een instrument dat hier kan bij helpen. Toch menen we dat enkele opmerkingen van jullie zeer terecht zijn... 

  1. Dat een digitale meter op zichzelf geen energie doet besparen klopt. Maar hij is wel makkelijk te linken aan een energiemonitor. Die helpen consumenten wel energie te besparen. 
  2. In principe heeft enkel de netbeheerder toegang tot deze data. Dat jullie hier geen vertrouwen in hebben, is een persoonlijke overweging. Wij zijn het met jullie eens dat de privacy van iedereen maximaal geborgen moet zijn. De netbeheerders zouden enkel informatie mogen krijgen die absoluut noodzakelijk is voor de facturatie. Bovendien is er nood aan strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van die gegevens.
  3. Het nut van een digitale gasmeter is erg beperkt  voor de consument. Dat klopt. Er is wel een duidelijk voordeel voor de distrubutienetbeheerder (meteropname op afstand).    
  4. Als Vlaanderen de analoge meters absoluut zou willen behouden, dan zouden ze zeker nog een leverancier kunnen vinden. Hier zullen ze alleszins niet meer worden gemaakt.  
  5. Het opnemen van de meterstanden is een taak van de distributienetbeheerder en is zo wettelijk geregeld. Hier komen geen openbare aanbestedingen aan te pas. Het is de wetgever die beslist wat kan en niet. We zijn het met jullie eens dat de kosten van de nieuwe meters eerlijk moeten worden verdeeld en niet enkel op conto mag komen van de consument. 
  6. Er is nu een politiek debat bezig of je de digitale meter wel of niet kunt weigeren. Bond Beter Leefmilieu en Ecobouwers vinden dat de consument zelf moet kunnen kiezen om al dan niet een digitale meter te laten plaatsen. Zo heeft een digitale meter geen meerwaarde voor mensen met een zeer laag verbruik. Ook mensen die gevoelig zijn voor straling en elektrosmog zouden gebruik kunnen maken van dit recht. Op de verschillende adviesraden verdedigt Bond Beter Leefmilieu ook dit standpunt. Wij pleiten voor een maximale afscherming van de privcay en de mogelijkheid om een digitale meter te weigeren. Toch willen wij niet zo ver gaan om de digitale meter niet in te voeren. Deze technologie heeft duidelijk ook voordelen en kan een belangrijke rol spelen bij de invoering van een smart grid dat gevoed wordt door schone, hernieuwbare energie. 

Wij zullen het artikel aanpassen op enkele punten conform jullie bezorgdheden. 

met vriendelijke groet,

Het Ecobouwers team.