De nieuwe digitale meter | Ecobouwers.be

U bent hier

De nieuwe digitale meter: wat moet je weten?

Vanaf 2019 zal de overheid in samenwerking met de netbeheerders onze oude mechanische tellers stilletjesaan vervangen door nieuwe digitale meters. Zowel je elektriciteit als je gasverbruik worden door de nieuwe meter digitaal verwerkt en automatisch doorgestuurd naar je netbeheerder.

Waarom een digitale meter?

“We leven steeds meer in een digitale wereld. Waarom dan niet onze energiemeter? Het wordt tijd dat we mee digitaliseren met de rest van Europa en onze meters upgraden”, argumenteert de Vlaamse Overheid. Dat de mechanische tellers binnenkort überhaupt niet meer gemaakt worden speelt daarnaast toch ook ergens mee. In elk geval zal de tijd waarin je vakantie moest nemen omdat ze de meterstand komen opnemen, binnen afzienbare tijd voorgoed voorbij zijn.

Wie krijgt een digitale meter?

De nieuwe digitale meters worden niet overal tegelijkertijd geplaatst. Om de kosten en de inspanningen te spreiden worden de elektriciteits- en gasmeters geleidelijk aan geïntroduceerd vanaf 2019, te beginnen bij nieuwbouwwoningen, grondige renovaties, bij mensen met zonnepanelen en in woningen met budgetmeters. Behoor je niet tot één van deze doelgroepen maar wil je er liefst toch zo snel mogelijk vanaf zijn, dan kan je vanaf 2019 ook zelf een digitale meter aanvragen. Er werd geen datum geplakt op het einde van de uitrol.

Wat zijn de voordelen van de digitale meter?

En die aanvraag indienen loont zeker de moeite. De digitale meter maakt het je namelijk een pak gemakkelijker. Er hoeven bijvoorbeeld nooit meer meterstanden opgenomen te worden: deze worden rechtstreeks doorgestuurd naar je netbeheerder. Bovendien wordt het veel eenvoudiger om op termijn je verbruik gedetailleerd bij te houden in computer- of smartphoneapplicaties. Zo kun je zien wanneer je veel of weinig verbruikt. Heb je een energiemonitor? Dan kun je makkelijker veelverbruikers opsporen, eventuele lekken of verliezen detecteren en zelfs toestellen op afstand aan- en uitschakelen.

Waarom moet iedereen per se een digitale meter krijgen?

We kunnen niet anders. Voor onze energievoorziening zullen we in de toekomst steeds meer gebruik maken van zonne- en windenergie. We hebben dus meters nodig die niet alleen de afname maar ook de door ons zelf geproduceerde energie meten. Dankzij digitale meters kunnen de netbeheerders de veiligheid en stabiliteit van het net beter monitoren en beheersen. Digitale meters helpen bovendien de netbeheerders om de juiste keuze op het vlak van investeringen in het net te maken. Dat voorkomt onnodige kosten, wat ook weer goed is voor iedereen. 

Toegegeven, de voordelen voor de consument zijn een stuk beperkter. Zeker als je een laag verbruik hebt. Dan zal de aanschaf van een digitale meter niet lonen. Ecobouwers is dan ook van mening dat iedereen zelf moet kunnen kiezen om al dan niet een digitale meter te laten plaatsen. 

Zijn digitale meters slimme meters?

Neen, een digitale meter doet niet veel meer dan je oude mechanische teller: hij meet je verbruik op. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger, deelt hij zelf elk kwartier het verbruik mee aan de netbeheerder. Een digitale meter kun je daarentegen wel eenvoudig uitbreiden tot een slimme meter, waardoor je energie kan besparen. Zo zal in de toekomst de energieprijs bijna zeker afhankelijk worden van het aanbod. Op zonnige of winderige dagen zal je elektriciteit goedkoper zijn, op andere dagen juist duurder. Dankzij een slimme meter kun je je energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is of meer energie verbruiken wanneer je zelf energie aanmaakt. Heb je een thuisbatterij, dan kan je zelfs de overschotten aan zelf geproduceerde energie verkopen op het moment dat je er de beste prijs voor krijgt. De digitale meter is dus klaar voor de slimme woning van de toekomst.

Verbruik en privacy

Wie vreest dat zijn verbruiksgegevens zomaar leesbaar zullen zijn voor iedereen mag opgelucht ademhalen: alleen je netbeheerder heeft toegang tot je gegevens, om de facturatie te kunnen berekenen. Jij bepaalt zelf wie er voor de rest toegang heeft tot jouw verbruiksgegevens.

Toch blijft privacy een belangrijk aandachtspunt. Digitale meters meten het energiegebruik in korte intervallen. Om de 15 minuten wordt er informatie verzameld en doorgestuurd naar je netbeheerder. Niet alleen hoeveel energie er is verbruikt, maar ook wanneer. Via een digitale meter kan men op die manier een gedetailleerd overzicht van je privéleven krijgen: wanneer je naar bed gaat, opstaat, naar het werk gaat, enzoverder. Digitale metergegevens kunnen zo onthullen welke apparaten er op een gegeven moment staan ingeschakeld, en welke niet. Ook werkdag- en weekendpatronen kunnen zichtbaar gemaakt worden. Daarom menen wij dat de netbeheerders enkel die informatie zouden mogen krijgen en bewaren die absoluut noodzakelijk zijn voor de facturatie. De Vlaamse overheid zal werk moeten maken van strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van al die gegevens. 

Hoeveel kost een digitale meter?

De vervanging van alle Belgische energiemeters brengt natuurlijk een serieus kostenplaatje met zich mee. Per gezin werd de jaarlijkse meerkost door de VREG berekend op gemiddeld € 16,36 voor elektriciteit en € 11,59 voor gas. Dit verlies zou op termijn echter terugverdiend moeten worden door een lagere energiefactuur. Al zal dat zeker niet voor iedereen het geval zijn. Zeker voor mensen met een laag energieverbruik zal de digitale meter zich niet terugbetalen.

In de toekomst kan dit (en zal dit vermoedelijk ook) veranderen. Bijvoorbeeld bij de invoering van een variërende energieprijs. Dankzij een slimme meter kan er dan net elektriciteit gekocht worden wanneer er overvloed is en de marktprijs laag staat, of kan je de elektriciteit die je zelf opwekt met bv. zonnepanelen en opgeslagen hebt in een batterij pas verkopen wanneer je er de beste prijs voor krijgt. Wie zonnepanelen heeft leest meer in dit artikel.

Alle details over de digitale meter vind je trouwens op de website van Eandis en Infrax en op www.digitalemeter.be.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

 

digitale meter slimme meter
digitale meter slimme meter
digitale meter slimme meter
Dit filmpje vertelt je meer over de werking en principe van de digitale meter
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Reacties

afbeelding van Costaccountant

I. "Een digitale meter kun je daarentegen wel eenvoudig uitbreiden tot een slimme meter. Hierdoor kun je nog meer besparen."
Is dat zo ? Een digitale meter bespaart géén Wh op je stroomverbruik. In tegendeel: het digitale scherm en de ruim 35000 dataverzendingen per jaar verbruiken méér stroom dan een analoge meter. Met een slimme meter is dat niet anders. Dat extra stroomverbruik is ten laste van de consument. Punt.

II. "… alleen je netbeheerder heeft toegang tot je gegevens …" Ik geloof mijn eigen ogen niet: "Allez circulez, il n'y a rien à voir !" De netbeheerder is een overheidsbedrijf met een monopolie. Maar het is de overheid die dat overheidsbedrijf met een monopolie gaat controleren op eventueel misbruik van de privacy van burgers onder diezelfde overheid ? Dat lijkt me een hele geruststelling ! Je kan net zo goed geloven dat in dit land alleen maar camera's hangen die wazige beelden produceren :-)

III. Misschien 's een niet oninteressant vraagje beantwoorden: waarom wordt de gasmeter ook digitaal ? Toch niet om de vraag en aanvoer van gas beter in balans te brengen (= gasdruk) ?? Toch niet zodat een overheidsbedrijf met monopolie kan registreren wanneer je onder de douche staat, of wanneer je kookt ??? Echt niet ? OM WELKE REDEN DAN WEL ?? En waarom werd rond die digitale gasmeter zo bitter weinig gecommuniceerd ???

IV. Kom alsjeblief niet vertellen dat de analoge meters niet meer geproduceerd worden. Het volstaat ze in Rusland te bestellen. Maar van 6 regeringen die uitsluitend bevolkt zijn met ministers - die voor de camera van de publieke omroep nog liever hun broek volschijten tot de stront in hun schoenen druipt - dan tegen de NAVO te vertellen dat ze hun elektriciteitsmeters voortaan in Rusland zullen bestellen … zal dat wat teveel gevraagd zijn, akkoord.

V. Voor minder dan 27,95€ (16,36€ + 11,59€ voorlopig geraamd) per jaar, ben ik heus niet de enige die wel een bedrijfje zou willen oprichten dat de meterstanden gaat opnemen van deur tot deur. Is daar een openbare aanbesteding van geweest ?

VI. In andere landen kan de consument een digitale en/of slimme meter weigeren. Ook wanneer de consument over PV beschikt, ook wanneer de consument een nieuwbouw neerpoot. Heeft de Vlaamse overheid in haar wetteksten EXPLICIET voorzien in die mogelijkheid tot weigering ?!?

Dank bij voorbaat voor enig antwoord op enige vraag.

PS: Hier staat nog een vraag open voor het Vlaamse overheidsapparaat: https://www.ecobouwers.be/comment/442339#comment-442339

afbeelding van De Moor

Akkoord met je zinnige opmerkingen costaccountant!

Ik ben geschokt te lezen dat Ecobouwers, partner van Bond Beter Leefmilieu, klakkeloos meegaat in het verhaal van de overheid dat we niet zonder digitale meters kunnen. 
Ecobouwers en Bond Beter Leefmilieu promoten een ecologische en gezonde levenstijl, maar negeren de gevaren van elektromagnetische straling die schadelijk is voor mens en dier.
Waarom? Daarom: onderaan de website van BBL lees je dat Eandis en Infrax de BBL steunt.

Dat bv. de bijen uitsterven is niet alleen te wijten aan verlies aan habitat en de varroamijt, maar ook aan de elektromagnetische smog die ons milieu vervuilt.
Er is geen verschil tussen digitale en slimme meters, want de digitale meter communiceert op afstand onze persoonlijke data naar de netbeheerders/overheid en is dus wel degelijk’ slim’ en privacyschendend.
Netbeheerders en overheid mogen niet binnendringen in de meest intieme sfeer van de burger, namelijk thuis. Bovendien is geen enkele databank immuun tegen hackers en zijn onze gegevens niet veilig.

Volgens een artikel over slimme meters in Test-Aankoop van maart 2016 is er geen enkel voordeel voor de consument, enkel de netwerkbeheerder wordt er rijker van.

En waarom zou er ook nog een slimme gasmeter moeten komen? 

Als Ecobouwers en BBL bekommerd zijn om ons milieu, moeten zij dringend de website  ‘Getting smarter about the smart grid’ (http://gettingsmarteraboutthesmartgrid.org).en http://www.beperkdestraling.org bestuderen.  
En de Vlaamse Overheid moet de mogelijkheid voorzien dat de burger de digitale meter kan weigeren.

afbeelding van Jurgen - BBL

Beste Costaccountant en De Moor,

Met Ecobouwers streven we naar een wereld die draait op schone en hernieuwbare energie. De digitale meter zien wij als een instrument dat hier kan bij helpen. Toch menen we dat enkele opmerkingen van jullie zeer terecht zijn... 

 1. Dat een digitale meter op zichzelf geen energie doet besparen klopt. Maar hij is wel makkelijk te linken aan een energiemonitor. Die helpen consumenten wel energie te besparen. 
 2. In principe heeft enkel de netbeheerder toegang tot deze data. Dat jullie hier geen vertrouwen in hebben, is een persoonlijke overweging. Wij zijn het met jullie eens dat de privacy van iedereen maximaal geborgen moet zijn. De netbeheerders zouden enkel informatie mogen krijgen die absoluut noodzakelijk is voor de facturatie. Bovendien is er nood aan strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van die gegevens.
 3. Het nut van een digitale gasmeter is erg beperkt  voor de consument. Dat klopt. Er is wel een duidelijk voordeel voor de distrubutienetbeheerder (meteropname op afstand).    
 4. Als Vlaanderen de analoge meters absoluut zou willen behouden, dan zouden ze zeker nog een leverancier kunnen vinden. Hier zullen ze alleszins niet meer worden gemaakt.  
 5. Het opnemen van de meterstanden is een taak van de distributienetbeheerder en is zo wettelijk geregeld. Hier komen geen openbare aanbestedingen aan te pas. Het is de wetgever die beslist wat kan en niet. We zijn het met jullie eens dat de kosten van de nieuwe meters eerlijk moeten worden verdeeld en niet enkel op conto mag komen van de consument. 
 6. Er is nu een politiek debat bezig of je de digitale meter wel of niet kunt weigeren. Bond Beter Leefmilieu en Ecobouwers vinden dat de consument zelf moet kunnen kiezen om al dan niet een digitale meter te laten plaatsen. Zo heeft een digitale meter geen meerwaarde voor mensen met een zeer laag verbruik. Ook mensen die gevoelig zijn voor straling en elektrosmog zouden gebruik kunnen maken van dit recht. Op de verschillende adviesraden verdedigt Bond Beter Leefmilieu ook dit standpunt. Wij pleiten voor een maximale afscherming van de privcay en de mogelijkheid om een digitale meter te weigeren. Toch willen wij niet zo ver gaan om de digitale meter niet in te voeren. Deze technologie heeft duidelijk ook voordelen en kan een belangrijke rol spelen bij de invoering van een smart grid dat gevoed wordt door schone, hernieuwbare energie. 

Wij zullen het artikel aanpassen op enkele punten conform jullie bezorgdheden. 

met vriendelijke groet,

Het Ecobouwers team. 

afbeelding van Costaccountant

Beste Jurgen,

Nu het duidelijk is dat we die 'slimme' - pardon - 'digitale' meter niet eens zullen kunnen weigeren, moet me deze lange bijdrage van de lever:

1. "… Maar hij is wel makkelijk te linken aan een energiemonitor. Die helpen consumenten wel energie te besparen." 
Dat beweert Tommelein ook, net zoals alle slimme meter propaganda, en is - met alle respect - volkomen flauwekul ! Energiemonitors of 'verbruiksmanagers' bestaan al véél langer dan digitale meters. Dergelijke toestellen werken met een klemsensor op de stroomkabel tussen je  a n a l o g e  elektriciteitsmeter en het verdeelbord van je woning. Daar is niets moeilijk aan. Hier heb je een overzicht van energiemonitors of 'verbruiksmanagers' die je kan combineren met een analoge meter: https://www.energieverbruiksmanagers.nl/productoverzicht?fmeter=analoge%20meter&sorting=1 Ook de Smappee hoort daarbij. Bijgevolg: ook wie zijn verbruik wil 'monitoren' heeft GEEN baat bij een digitale meter. Je hebt die digitale meter daartoe technisch niet nodig. Ook voor wie zijn verbruik wil 'monitoren' geldt bijgevolg: "het digitale scherm en de ruim 35000 dataverzendingen per jaar verbruiken méér stroom dan een analoge meter. Dat extra stroomverbruik is ten laste van de consument. P U N T."  Dat schreef ik toch al ?

2. "In principe heeft enkel de netbeheerder toegang tot deze data." Misschien voor de volledigheid 's aanstippen dat deze regering in 2016 reeds wettelijke toegang tot die verbruiksdata regelde voor het RIZIV, de RVA, …  Met een algemene uitrol van digitale elektriciteits- en gasmeters daarbovenop, zal de dienst werkloosheid zelfs weten hoe laat je je douche nam. Of de ziekte-uitkering wanneer je ging slapen rond carnaval. Of dat "persoonlijke overwegingen" zijn, zal iedere lezer voor zichzelf uitmaken. Hoe deze overheid haar voeten veegt aan haar eigen zgn. privacyregels is inmiddels genoegzaam bewezen: https://www.hln.be/ihln/internet/websites-van-sp-a-n-va-en-vlaamse-overheid-volgen-u-via-omstreden-facebook-pixel-technisch-gesproken-een-misdrijf~afeec6ca/#comments Enkel in een dictatuur levert dat géén ontslag van de bevoegde minister op.

3. Euh … dat voordeel voor de distributienetbeheerder (wegvallen van meteropname) WERD REEDS VERREKEND in de VREG haar 11,59€ per jaar per gezin voor een digitale gasmeter. M.a.w.  b o v e n o p  dat voordeel voor de distributienetbeheerder zal het 11,59€ kosten per gezin. Over welk "voordeel" hebben we het dan nog bij digitale gasmeters ? En wat doet die digitale gasmeter met het mantra van deze regering: jobs, jobs, jobs ? De werkloosheidsvergoeding voor die meteropnemers berekende de VREG immers niet in die 11,59€. Het wegvallen van sociale bijdragen evenmin. En het totale kostenplaatje voor een behoorlijk privacy bewaking ook al niet. Dat hoefde immers niet, want die is GRATIS: "Iedereen zal helder en transparant geïnformeerd worden over hoe en met welke doeleinden die energiedata worden verwerkt. Een onbezoldigde regeringsvertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de databeheerder zal daar mee over waken."  Bron ? Rechtstreeks van de minister: http://www.tommelein.com/privacycommissie-zet-licht-op-groen-voor-digitale-meters/
Dat zou wel 's de meest onderbemande overheidsdienst van de hele Vlaamse geschiedenis kunnen worden. 

4. Werden de analoge meters dan wel hier gemaakt ? De mijne vermeldt alvast trots: 'made in Slovenia'.

5. "We zijn het met jullie eens dat de kosten van de nieuwe meters eerlijk moeten worden verdeeld en niet enkel op conto mag komen van de consument." 
LOL ! Tussen WIE zou je die kosten dan wel verdelen ? Zulke dingen zijn ALTIJD en INTEGRAAL ten laste van de consument. Ofwel rekent de distributienetbeheerder de kosten door aan de consument, ofwel keert de distributienetbeheerder minder dividend uit aan de gemeente - waardoor die laatste haar belastingen zal verhogen. 

6.  Dat schreef je goed: "… de digitale meter KAN een belangrijke rol spelen bij de invoering van een smart grid …" De cruciale vraag die niemand in dit land lijkt te willen stellen, is: 

IN WELKE GEVALLEN ? 

Laat staan ze te beantwoorden. Cruciaal, want aangezien een digitale meter méér stroom kost dan een analoge meter, dien je een 'Smart' dienst aan die 'digitale' meter te hangen, vooraleer die 'digitale' meter begint op te brengen. Zonder 'Smart' dienst is zo'n 'digitale' meter een verliespost ! Dat geldt op gezinsniveau, op bedrijfsniveau en op nationaal energieniveau. Zowel in € als in kWh. P U N T.

Een Grid wordt heus niet 'Smart' van/door iedereen een 'digitale' meter op te solferen. Elke goede economist zal daarom pleiten voor een  o r g a n i s c h e  uitrol van 'digitale' meters, in functie van de 'Smart' diensten die zich optioneel  kunnen aanbieden: 

 • Wie in een WKK op pellets stapt, wil misschien een digitale elektriciteitsmeter;
 • Wie in een WKK op aardgas stapt, wil misschien ook een digitale gasmeter. Een andere toepassing voor die digitale gasmeters kan ik met de beste wil van de wereld niet bedenken, ik sta open voor elke suggestie;
 • Wie in Vehicle To Grid stapt, zal mogelijk een digitale meter moeten hebben.
 • En dan dient zich nog de ultieme oplossing aan te bieden: waterstof.

Tot zover de markten met loadmanagement/-balancing potentieel (= die op vraag stroom kunnen leveren). Kent iemand er andere voor gezinnen ? Vul gerust aan ! Daarnaast heb je de economisch véél minder interessante markten met loadshifting potentieel:

 • Wie over elektrische accumulatieverwarming beschikt krijgt gratis een digitale elektriciteitsmeter (of de vervanging van het exclusief nachttarief door een loadshifting tarief);
 • Wie over een elektrische boiler beschikt, wil misschien een digitale elektriciteitsmeter;
 • Wie over een warmtepompboiler beschikt, wil misschien een digitale elektriciteitsmeter;
 • Wie over een warmtepomp beschikt, wil misschien een digitale elektriciteitsmeter - hoewel: worden die warmtepompen niet allemaal op zijn kleinst gedimensioneerd ? Hoeveel loadshifting potentieel zit daar dan nog op ?;
 • Vul aan. Maar kom niet met idiote dingen af, zoals het alarm, de ventilatie, de circulatiepomp, de regenwaterpomp, de verlichting, de haardroger, de koffiezet, de waterkoker, de oven, de kookplaat, de hifi, de televisie, de spelconsole … daar zit immers géén loadshifting potentieel op. Er rest slechts de thuisbatterij.

'
IN IEDER GEVAL: de logica van een  a l g e m e n e  digitale-meter-uitrol over heel Vlaanderen - waar de absolute meerderheid (!!!) van de gezinnen over een GASKETEL beschikt voor verwarming en SWW - zonder elektrische auto, SAMENGEVAT: 

 •  Voor 16,36€ per jaar per gezin voor de elektriciteitsmeter;
 •  + 11,59€ per jaar per gezin voor de gasmeter;
 •  Zonder een degelijke privacybewaking in rekening te brengen;
 •  Zonder de werkloosheidsvergoedingen aan meteropnemers in rekening te brengen;
 •  Zonder het wegvallen van sociale bijdragen over het loon van die meteropnemers in rekening te brengen;

Gaan we alle gezinnen uitrusten met digitale meter(s): 

 •  die méér stroom verbruiken dan hun analoge tegenhangers; 
 •  en dat 24/7, 365 dagen per jaar: bijgevolg voor een hogere baseload  zorgen;
 •  wat zowel economisch als ecologisch in absolute tegenspraak is met onze transitie naar zon- en windenergie,

zodat we de WAS en VAAT van alle gezinnen kunnen loadshiften ! 

NIKS ANDERS ! 

'Smarter' wordt het niet in Vlaanderen ! Méér loadshifting potentieel heeft een gezin met een gasketel immers niet ! Vlaanderen is géén mediterraan land waar zowat iedereen een elektrische boiler heeft ! Of airco, zwembadverwarmingen … Dat had het VITO met ons belastinggeld toch al lang onderzocht: http://www.linear-smartgrid.be/ WAT LAS JE OP HET TAARTDIAGRAMMETJE ? Daar moest ik jaren geleden al om lachen ! Daartoe zouden dan alle gezinnen een 'slimme' was- en vaatmachine moeten kopen - lees: ééntje die zich laat inschakelen door de netbeheerder :-) Die zijn nog maar amper op de markt. Steekproef bij Vandenborre: 19 op 111 toestellen. En niet van de goedkoopste :-)

7. En wat zou dat dan opbrengen, die 'slimme' was en vaat ? Een moderne Samsung wasmachine van max. 500€ verbruikt gemiddeld nog 515Wh per cyclus. Een hotfill vaatwasser nog minder. Kortom als 2700000 Vlaamse gezinnen zo één machine per dag hebben draaien (gemiddeld 2,5 personen per gezin), dan levert dat 1350MWh loadshifting potentieel op, elke 24h. Als we de gemiddelde cyclusduur van die machines gelijkstellen aan 3 uur (inclusief 15min. datazendtijd), dan zouden we met 12 tot 24h startuitstel al onze was en vaat kunnen doen met 169MW productiecapaciteit. Aan 2 uur ? 113MW. Hoeveel zou er dat zijn zonder die digitale meter ? 450MW ? 675MW ?? Zonder die digitale meter doen alle Vlaamse gezinnen hun was heus niet tegelijktertijd ! Dan levert die digitale meter pakweg 400MW op. Tenminste: voor zover ALLE burgers hun was en vaat WILLEN laten inschakelen door de netbeheerder … Het is immers niet omdat Tommelein een digitale meter bij je thuis komt installeren, dat je die digitale meter wil/zal laten communiceren met je wasmachine ! Mogelijk wil niet méér dan 10% van de gezinnen dat, dan levert die digitale meter 40MW op. Of 4% van één enkele nucleaire reactor. Waar we dan nog het continu verbruik (= baseload !) van die digitale meters van moeten aftrekken …

Als we dat doorrekenen:

 • op micro-economisch niveau (gezinnen), dan zullen ze ons de stroom voor onze was en vaat al  G R A T I S  moeten geven ! Reken dat gerust na: in een gemiddeld gezin van 2,5 personen draait zo'n machine niet elke dag. Misschien 5 dagen op 7 ? Of 2,5kWh per week ? Aan daltarief kost dat minder dan die vooropgestelde 27,95€ per jaar, wat een flinke onderschatting van de werkelijke kostprijs blijkt te zijn.
 • op macro-economisch niveau, dan VERDRINKT die 40 tot hooguit 400MW volledig in de TECHNISCHE DUMPLOAD DOOR EUROPA (!!!) in onze 6500MW import-/export capaciteit die het kleine België met haar kruispuntligging, rijk is (Elia). België is daarmee de facto de europese eindmarkt/hoofdmarkt van zon- en windvolatiliteit.
 • Géén enkel land in de EU beschikt immers over een betere verhouding tussen verbruik en import-/export capaciteit. België is daarmee in de EU het meest uitgelezen land voor enig waterstofproductie investeringsinitiatief.
 • Terwijl het voordeel van 'slimme' meters ronduit  v e r w a a r l o o s b a a r  is.

Kwestie van 's de ecologische vooruitgang door een  a l g e m e n e  uitrol van digitale meters in een gasketelland als Vlaanderen te schetsen. Het breekt mijn klomp dat een organisatie als de BBL voor zo'n algemene uitrol is. Dat je zo'n digitale meter niet kan weigeren, ruikt naar een totalitair regime. Bedacht door een liberaal. Politiek theater heet dat. Immers: als je over een gasketel beschikt en niet van plan bent om die 'digitale' elektriciteitsmeter met je 'slimme' was- en vaatmachine te laten communiceren … voor welke ecologische winst zou je dan 27,95€ per jaar moeten betalen ?

Met democratische groeten,

Costaccountant

PS: Hoogstmerkwaardig hoe men er altijd vanuit gaat dat PV-eigenaars aan de 'slimme' meter moeten. Het is niet omdat je dak ONgevraagd energie levert, dat je plotsklaps over loadshifting potentieel, laat staan loadmanagement potentieel beschikt. Dat zijn nochtans de 2 enige economische markten voor de 'slimme' meter. En beiden hebben niets met PV-bezit te maken.