nieuwe fiscale drempels voor 2009 | Page 2 | Ecobouwers.be

U bent hier

nieuwe fiscale drempels voor 2009

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van daniel-3
02/01/2009 - 11:03

artikel uit de standaard

Inflatie stuwt fiscale drempels op
Aansluitend bij dit artikelGezin betaalt fiscus 1.000 euro te veel

Bekijk de pagina uit de krant
BRUSSEL - 'Dankzij' de explosie van de inflatie tijdens het afgelopen jaar, betalen we in 2009 minder belastingen. Maar door de economische crisis zal er eind dit jaar allicht niet veel moeten worden geïndexeerd.

Van onze redacteur

Door de inflatie wordt een hele reeks fiscale bedragen aangepast. Zo zullen we per belastingplichtige tot 870 euro kunnen storten in het kader van het pensioensparen. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar. En ons spaarboekje mag 1.730 euro per (huwelijks)partner opbrengen voor er roerende voorheffing wordt afgehouden. Dat is 70 euro meer dan nu.

Voor de aanpassingen wordt gerekend met de gemiddelde inflatie van het afgelopen jaar. Dat is 4,5 procent, bijna tweeënhalve keer het percentage voor 2008.

De aanpassing van de fiscale aftrekken en andere bedragen is daardoor heel wat ingrijpender dan die van een jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer, die het effect van de indexering op de fiscale grensbedragen naging.

Het huwelijksquotiënt gaat met 400 euro omhoog, het plafond voor de forfaitaire beroepskosten met 160 euro. Premies voor levensverzekeringen kunnen tot 2.080 euro worden afgetrokken, 90 euro meer dan dit jaar. De belastingvrije som - het deel van het inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald - gaat 280 euro omhoog tot 6.430 euro. Voor wie werkt, maar een laag inkomen heeft, stijgt de belastingvrije som met 290 euro.

Bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (lees blz. 2) hanteert de fiscus wel een veel lagere belastingvrije som en het teveel betaalde bedrag krijgen we gemiddeld pas na zowat anderhalf jaar terug. 'Op zich niet nieuw, want die strategie wordt al toegepast sinds 2004', zegt Wellens.

'Ondanks de goede voornemens', voegt hij eraan toe, 'is er blijkbaar geen budget om komaf te maken met de verschillen. Begrijpelijk, gezien de huidige economische situatie. Maar ergens ook wel een gemiste kans. Want een federale koopkrachtverhoging van meer dan 80 euro per maand is voelbaar en bedraagt zelfs het dubbele van de Vlaamse jobkorting - die wel wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing, in februari 2009'.

Om de toon positief te houden zetten we enkele interessante of opvallende verhogingen op een rijtje. Zo blijven kinderen ten laste zolang ze niet meer dan 2.830 euro netto verdienen - liefst 130 euro meer dan nu - waarbij bovendien de eerste 2.360 euro die ze verdienen in het kader van een studentenovereenkomst niet wordt meegerekend.

Goed nieuws ook voor de nog steeds talrijke (ver)bouwlustigen in dit land. Hun energiebesparende investeringen kunnen tot een belastingvermindering leiden van 3.600 euro, 160 euro meer dan dit jaar. Die maximale vermindering bereik je bij een investering van 9.000 euro, waarvan minstens 2.075 euro in zonne-energie. Wie grotere investeringen plant, kan de betaling best spreiden over twee jaar om zo meer dan 3.600 euro terug te krijgen. De jaarlijkse belastingvermindering voor een passiefhuis wordt met 40 euro verhoogd tot 830 euro, tien jaar lang.

En wie een hypothecaire lening torst, ziet de woonbonus - het maximaal aftrekbare bedrag voor de eigen en enige woning - toenemen met 120 euro.

Goed nieuws ook voor wie dit jaar toch nog een extraatje heeft opgestreken. Bonussen die een werkgever uitkeert op basis van objectief behaalde resultaten, zullen normaal gesproken vrijgesteld zijn van belastingen tot 2.314 euro per jaar. Ze zijn ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 33 procent.

Twee nieuwigheden ten slotte. De vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer - zowel met de auto als met de motorfiets - wordt ruim verdubbeld, van 170 tot 350 euro. Dit is een maatregel uit de eindejaarswet die dinsdag in het staatsblad verscheen en nu dus effectief is.

Opvallender is de forse verhoging van de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. Ze gaat van 170 euro naar 690 euro. Die maatregel

65 Reacties

Reacties

afbeelding van van de putte kris
10/03/2009 - 17:00

wij stellen onze plannen ook met minstens 2 jaar uit ....
anders hadden we onze zonnepanelen ook laten installeren met 21% BTW, die we dan toch in het derde jaar hadden kunnen recuperen ...
Dus we gaan nu wachten tot we maar 6% moeten betalen en dan kunnen we ineens onze investering van +- 20.000 + 6% BTW dubbel en dik recuperen ...
dus de belgische economie zal nog even geduld moeten hebben op onze centen en dat in de tussentijd de GSC dalen is spijtig maar financieel doen we er voordeel bij met te wachten.
Spijtig voor het milieu, want daar was het me in eerste instantie om te doen , het fiscale luikkwam maar op de 2de plaats maar is evenzeer belangrijk aangezien we nu , bij wijze van spreken, zonder centen zitten, nieuwbouwen is niet gratis he ... en alle werken aan 21% ...

afbeelding van Anonieme gebruiker
10/03/2009 - 17:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hebben jullie het al eens uitgerekend of het zin heeft te wachten? Ik heb verschillende scenario's uitgerekend en wachten was de slechtste optie. De meest interessante in ons geval was de installatie in tweemaal uitvoeren zodat je vier maal de investering kan aftrekken van je belastingen.
Want die aftrek die je kan spreiden over meerdere jaren geldt (voorlopig) enkel voor 2009 en 2010.

afbeelding van karel-18
10/03/2009 - 19:44

Iedereen spreekt hier van een intrestbonificatie voor hypothecaire leningen vanaf 10 jaar. Er bestaat ool hypothecaire leningen van 5 jaar. Ik lees nergens in geen enkele tekst dat die laatste leningen niet in aanmerking zouden komen voor intrestbonificatie.
Volgens mij moet dat nog worden bepaald, klopt dat?

afbeelding van lucvt
10/03/2009 - 20:35

Karel

je verwart twee verschillende zaken door elkaar.

1. Het kapitaal en de intresten van een hypotheeklening voor renovatie van de enige en eigen woning (bvb voor plaatsing zonnepanelen)is inbrengbaar in de belastingbrief als de lening minstens 10 jaar duurt. Dit is al enkele jaren van kracht.

2. Het nieuwe wetsvoorstel spreekt echter over 'elke leningsovereenkomst' en stelt geen duurtijd voorop. Er is nog geen sprake dat dit een hypotheeklening moet zijn! Pas na het koninklijk besluit zullen we de voorwaarden ten volle kennen. Ik geef je alvast het artikel 2 uit http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1788/52K1788015.pdf

"Er wordt door de Staat een intrestbonificatie van
1,5 pct. toegekend voor elke leningovereenkomst die
door een natuurlijke persoon wordt gesloten met een
kredietgever als bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet van
10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten
aan particulieren, en die bestemd is om uitgaven als
bedoeld in artikel 145/24, § 1, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 te financieren.

De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad, de toepassingsvoorwaarden en
-modaliteiten van het eerste lid, inzonderheid de modaliteiten van de leningovereenkomst en de toekenning
van de intrestbonificatie.
Het eerste lid is van toepassing op de leningovereenkomsten
die worden gesloten vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011."

afbeelding van hendrik de corte
10/03/2009 - 21:10

Hans

De mogelijkheid tot overdracht naar het volgende jaar van het gedeelte dat het jaarlijkse maximum overschrijdt is niet beperkt tot 2009 en 2010.

Je verwart waarschijnlijk met de invoering van het belastingkrediet voor vloer- en muurisolatie. Dat is wel beperkt tot uitgaven in 2009 en 2010.

groeten
rik

afbeelding van m-peeters
12/03/2009 - 10:08

@hans:
Gisterenavond heb ik nog eens nieuwe berekeningen gemaak t. Misschien kunnen we een kleinere installatie nemen en deze in 2 x inbrengen in de personenbelasting (het "oude systeem" met voorschotfactuur en definitieve factuur). De grootte van de installatie zal dus in functie van het mogelijke belastingsvoordeel worden aangepast (niet-gesubsidieerde euro's hebben een te lange terugverdientijd).

Enfin, mijn verontwaardiging heeft vooral te maken met het feit dat de overheid beweert iets te willen promoten maar een ganse groep van potentiële investeerders eerder afschrikt dan aanmoedigt!

afbeelding van frans-13
16/03/2009 - 11:19

@Guillaume.
Ivm definitieve goedkeuring spreiding factuur over 3 (4) jaar: "Kans is groot dat dit een van dees gaat gebeuren".
Weet er iemand wanneer, en of dit uiteindelijk goedgekeurd gaat worden?

afbeelding van guillaume
16/03/2009 - 15:29

Nee Frans, dat weet ik niet.
Ik ben er zelf op aan het wachten alvorens een aantal
werken uit te voeren.

afbeelding van lucvt
20/03/2009 - 22:20

Het wetsvoorstel werd gisteren goedgekeurd door de Senaat, zonder bijkomende bezwaren of aanpassingen, althans wat de energiebesparende uitgaven en groene leningen betreft.

Nu nog eventjes wachten op de bekrachtiging door de Koning en dan gaat het richting 'drukpers', alhoewel het Belgisch Staatsblad nu te raadplegen is via het internet.

Dan is het in principe nog 10 dagen wachten op het in werking treden van die wet. Maar het voorstel voorzag terugwerkende kracht vanaf 1 jan 2009, zodat we enkel nog de handtekening van onze vorst nodig hebben.

De regels over de groene lening zijn mij wel nog niet duidelijk. De staat betaalt 1,5% van de intresten en je krijgt voor het resterend saldo aan intresten een belastingvermindering van 40%.
Dit lijkt me een nieuwe soort belastingvermindering te worden, die we niet hoeven op te tellen bij de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven van art 345 /24 zoniet zouden we rekening moeten houden met het maximum van 3600 euro.

afbeelding van van dooren erhard
20/03/2009 - 22:38

Allen, stel dat wij nu een factuur hebben van zonnepanelen van 11083 euro, hoe zal dit dan opgesplitst worden in de toekomst
Via overdraagbaarheid? alles wat boven de 9000 euro komt kan je dan overdragen naar een volgend fiscaal jaar.
terwijl deze factuur in 1 keer word betaalt
Of zie ik dit verkeerd?
Graag jullie reactie

afbeelding van kris-27
25/03/2009 - 13:05

Rik,

Uit een ander topic haal ik jouw quote "Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de uitgaven evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten."

Belastbaar inkomen... vóór of na toepassing van het huwelijksquotiënt?

In het eerste geval stijg ik van 75% naar 100% van de maximale belastingkorting van 2770 EUR (omdat mijn vrouw geen inkomen heeft), in het tweede geval van 75% naar 85%...(omdat 9280 euro van mijn inkomen aan mijn vrouw wordt toegerekend)

Wie weet het?

afbeelding van patrick-28
25/03/2009 - 18:27

Is het wetsvoorstel over het spreiden van de belastingsaftrek voor pv-panelen nu bekrachtigd? Mijn panelen twv 24000 € worden normaal gezien eind april geplaatst.
Echter zit ik nu met een nieuw probleem: de gemeente Geraardsbergen gaat vanaf 15 april de premie van 250 € afschaffen. Dus als het wetsvoorstel over spreiding factuur rond is zou ik misschien beter proberen om de plaatsing voor 15 april te laten uitvoeren. Of zou ik voor die premie te bekomen genoeg hebben aan een voorschotfactuur als bewijs? Die zal 1 dezer dagen toch in de bus vallen.
Bedankt voor de reacties.

afbeelding van guillaume
25/03/2009 - 19:11

@ Patrick,

Die belastingsspreiding is goedgekeurd maar moet nog
bekrachtigd en gepubliceerd worden, zoals hierboven reeds
werd aangehaald.

Als je bij plaatsing voor 15 april die 250€ van de gemeente
krijgt, zou ik proberen ze voor die datum te laten
plaatsen.
De nieuwe regeling zal zowiezo al gelden voor facturen en
betalingen vanaf 1 januari 2009!

Als er iemand meer duidelijkheid kan scheppen rond die
korting op leningen, en hoe dat dan concreet in zijn werk
gaat, altijd welkom!

afbeelding van lucvt
25/03/2009 - 21:01

Patrick

kijk naar de chronologie (dossierfiche) van het wetsvoorstel:

http://www.senate.be/www/?Ival=dossier&LEG=4&NR=1199&LANG=nl

mVG

Luc

afbeelding van ludwig-2
25/03/2009 - 21:45

Heb ik het goed begrepen dat die aftrek over meerdere jaren niet alleen zou tellen voor vloer- en wandisolatie, maar eveneens voor andere energiebesparende uitgaven zoals het vervangen van enkel glas en dubbel glas door ramen met superisolerend glas.

Alvast bedankt

Ludwig

afbeelding van ludo-16
26/03/2009 - 15:43

@ Ludwig
Dat klopt.

afbeelding van hendrik de corte
08/04/2009 - 08:02

Er staat toch duidelijk dat de 5 jaar slaat op de ingebruikname van de woning.
Er staat niet dat de aanvrager van de belastingvermindering 5 jaar de woning moet gebruiken.
Lijkt me duidelijk.

groeten
rik

afbeelding van ludo-16
07/04/2009 - 16:20

Iemand zekerheid over 'ingebruikneming'?

Ik kocht vorig jaar een woning (ouder dan 5 jaar).
Slaat de ingebruikneming op de eerste, oorspronkelijke ingebruikneming of op de ingebruikneming door mij?
Bij dat laatste zou ik dus niet kunnen overdragen maar moeten terugvallen op de oude 'truc' en werken over meerdere jaren spreiden?

Tekst uit BS:

« Wanneer het totaal van de verschillende belastingverminderingen het in het vierde lid beoogde grensbedrag overschrijdt, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan, zonder per belastbaar tijdperk, de uitgaven van het belastbaar tijdperk inbegrepen, het voormelde grensbedrag te overschrijden. Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de in het eerste lid bedoelde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken. »

afbeelding van sven d.
07/04/2009 - 09:44

Is er al geweten hoe die 1,5% interestbonificatie zal betaald worden? Rechtstreeks af te trekken als men afbetaalt, of wordt dit ook verrekend in de belastingen?

groeten,

Sven

afbeelding van guillaume
16/04/2009 - 21:13

Das nu weer typisch België!! Allerlei regels uitvinden,
waar niemand aan uit kan, en de banken weten ook al weer
van niets. Man man, zo zullen ze de economie zeker geen
boost kunnen geven...

afbeelding van hendrik de corte
17/04/2009 - 12:55

Jos

De wet stelt uitdrukkelijk dat de belastingvermindering voor leninginteresten alleen telt voor leningen met interestbonificatie.

Wat de rest betreft: de wet sluit de combinatie woonbonus/belastingvermindering uit maar niet de combinatie woonbonus/interestbonificatie.

Het is echter voor de rest wachten op de noodzakelijk Koninklijke Besluiten.

Natuurlijk wil iedereen dit snel weten, maar om een goede regeling op papier te zetten en op de wettelijk voorgeschreven manier goed te laten keuren is nu eenmaal wat tijd nodig.
Alleen in een dictatuur is het mogelijk in 1 dag zo'n dingen te regelen. Ik hoop dat het toch niet dat is dat jullie zouden willen?

groeten
rik

afbeelding van sven d.
16/04/2009 - 19:02

Kleine update over de groene lening:

ik heb juist mijn bankdirecteur aan de lijn gehad (Fortis) en wist mij het volgende te melden (op 16/4):
- de praktische modaliteiten zijn nog niet besproken tussen de banken en de regering. Hij wist dus ook niet of de 1.5% onmiddellijk zal afgetrokken worden (bij de leningsafbetaling) of later terugbetaald.
- Volgens hem zou een speciale groene lening uitgewerkt worden, en zou het heropnemen van een deel van de hypothecaire lening hiervoor niet in aanmerking komen. Dit betekent dus ook dat de gunstige rentevoeten van een hypothecaire lening niet van toepassing zijn.
- Verder wist hij ook te vertellen dat de overblijvende rentevoet (dus werkelijke rentevoet-1.5%) die de klant nog moet betalen nooit lager zal kunnen zijn dan 3%.

De twee laatste antwoorden hebben mij wel enigzins verrast. Het feit dat de 1.5% alleen maar van toepassing zou kunnen zijn op een "speciale" groene lening zet volgens mij de deur weer open voor de banken om een deel van de 1.5% "zelf" te innen. Ook het feit dat een hypotheeklening er niet voor in aanmerking zou komen, zal resulteren in onnodige hogere interestaflossingen.
En van het minimum van 3% had ik helemaal nog niet gehoord.

groeten,

Sven

afbeelding van jos d.
16/04/2009 - 20:49

Ik ben gisteren bij mijn bankdirecteur (dexia) gaan informeren (+telefonisch met de specialist op de hoofdzetel). Niks gezegd (niks geweten) alsdat een heropneming hypotheek niet zou kunnen en niks gezegd over die grens van 3%. Wel dat er nog vele vragen zijn en dat het risico bestaat dat de terugwerkende kracht toch niet gaat tellen, wegens 'onmogelijk verwezenlijkbaar'(?). Dat de regering vanalles belooft en het dan maar deels ten uitvoering brengt, dat zal ons allen niet verrassen, zeker niet in verkiezingsperiode. Verder klopt uw verhaal wel met het mijne.

afbeelding van lucvt
05/04/2009 - 22:02

Minister van Financiën Didier Reynders gaf een ppt-presentatie over de wijzigingen ingevolge het herstelplan.

Hierin staat duidelijk:
"Groene lening: er wordt een bonificatie van 1,5% gegeven ...." en ook

"Leningsintresten
- De vermindering bedraagt 40% van de leningintresten na aftrek van de intrestbonificatie door de Staat
- Komt bovenop de vermindering voor energiebesparingen"

Vooral over het laatste was nog geen zekerheid.

afbeelding van ludo-16
08/04/2009 - 12:03

Navraag bij het call center van de belastingen (02/57 257 57) leert mij dat het inderdaad gaat over de ingebruikname van de woning zelf.

afbeelding van Ulrik
08/04/2009 - 18:36

onder " eerste ingebruikname " verstaat men inderdaad de datum waarop men de elektrische installatie heeft goedgekeurd en aangesloten op het net, en niet de persoon die er op dat moment in woonachtig is

Ulrik

afbeelding van hendrik de corte
06/04/2009 - 07:40

Er is intussen al een nieuwe folder beschikbaar over de energiebesparende uitgaven en groene lening (inkomsten 2009). Deze folder kan afgehaald van www.minfin.fgov.be (publicaties).

Even citeren

En als ik leen?
Als u leent om energiebesparende uitgaven te doen (bedoeld wordt voor een uitgave waarvoor een belastingvoordeel geldt), dan krijgt u een belastingvermindering voor de betaalde leningintresten. Die vermindering bedraagt 40% van de tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde interesten, na aftrek van de overheidstussenkomst (zie groene lening hieronder).
Deze belastingvermindering wordt toegekend bovenop de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en is niet onderworpen aan een maximumbedrag. Het gaat hier dus om een afzonderlijke maatregel.

Wat is een groene lening?
Ieder natuurlijk persoon die tussen 1 jan 2009 en 31 dec 2011 bij een kredietgever een lening afsluit om energiebesparende uitgaven te doen, heeft recht op een interestbonificatie van 1,5% (onder de vorm van een interestvermindering).
Daarnaast krijgt hij, zoals hierboven vermeld, een belastingvermindering van 40% op de resterende betaalde interesten.

GROETEN
RIK

afbeelding van piggy
17/04/2009 - 10:00

Ik moet me jammer genoeg bij Guillaume aansluiten: er lijkt niemand te zijn die een 'zeker' en 'juist' antwoord kan geven op bovenstaande vragen. Wetende dat ze al van die herstelwet spreken van rond nieuwjaar, het tot 7 april geduurd heeft vooraleer ze dan in het Staatsblad verschijnt, en dat tot op heden niemand de modaliteiten precies kent. Hoe ga je dan in hemelsnaam er voor zorgen dat mensen snel gaan investeren in dergelijke zaken zodoende dat de economie aantrekt (materialen, werkuren), dat de mensen hun geld laten rollen?

Neen, de meesten die wel van plan waren hun geld te laten rollen of te lenen, wachten.... ZUCHT!

MVG, Piggy

afbeelding van piggy
17/04/2009 - 20:31

Hendrik,

daar ben ik mee akkoord, dat we geen dictatuur willen, maar als het tot begin 2010 duurt vooraleer alles duidelijk wordt, wat heb je er dan aan dat de wet terugwerkend werkt vanaf jan 2009? Laat ze dan gewoon voor '2 lopende jaren' ingaan vanaf het moment dat alles wel gekend is. Geeft de regering, de banken en de bevolking alle tijd die nodig is om hun 'verlangens' te behartigen.

MVG, Piggy

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.