nieuwe fiscale drempels voor 2009 | Ecobouwers.be

U bent hier

nieuwe fiscale drempels voor 2009

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van daniel-3
02/01/2009 - 11:03

artikel uit de standaard

Inflatie stuwt fiscale drempels op
Aansluitend bij dit artikelGezin betaalt fiscus 1.000 euro te veel

Bekijk de pagina uit de krant
BRUSSEL - 'Dankzij' de explosie van de inflatie tijdens het afgelopen jaar, betalen we in 2009 minder belastingen. Maar door de economische crisis zal er eind dit jaar allicht niet veel moeten worden geïndexeerd.

Van onze redacteur

Door de inflatie wordt een hele reeks fiscale bedragen aangepast. Zo zullen we per belastingplichtige tot 870 euro kunnen storten in het kader van het pensioensparen. Dat is 40 euro meer dan vorig jaar. En ons spaarboekje mag 1.730 euro per (huwelijks)partner opbrengen voor er roerende voorheffing wordt afgehouden. Dat is 70 euro meer dan nu.

Voor de aanpassingen wordt gerekend met de gemiddelde inflatie van het afgelopen jaar. Dat is 4,5 procent, bijna tweeënhalve keer het percentage voor 2008.

De aanpassing van de fiscale aftrekken en andere bedragen is daardoor heel wat ingrijpender dan die van een jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer, die het effect van de indexering op de fiscale grensbedragen naging.

Het huwelijksquotiënt gaat met 400 euro omhoog, het plafond voor de forfaitaire beroepskosten met 160 euro. Premies voor levensverzekeringen kunnen tot 2.080 euro worden afgetrokken, 90 euro meer dan dit jaar. De belastingvrije som - het deel van het inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald - gaat 280 euro omhoog tot 6.430 euro. Voor wie werkt, maar een laag inkomen heeft, stijgt de belastingvrije som met 290 euro.

Bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (lees blz. 2) hanteert de fiscus wel een veel lagere belastingvrije som en het teveel betaalde bedrag krijgen we gemiddeld pas na zowat anderhalf jaar terug. 'Op zich niet nieuw, want die strategie wordt al toegepast sinds 2004', zegt Wellens.

'Ondanks de goede voornemens', voegt hij eraan toe, 'is er blijkbaar geen budget om komaf te maken met de verschillen. Begrijpelijk, gezien de huidige economische situatie. Maar ergens ook wel een gemiste kans. Want een federale koopkrachtverhoging van meer dan 80 euro per maand is voelbaar en bedraagt zelfs het dubbele van de Vlaamse jobkorting - die wel wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing, in februari 2009'.

Om de toon positief te houden zetten we enkele interessante of opvallende verhogingen op een rijtje. Zo blijven kinderen ten laste zolang ze niet meer dan 2.830 euro netto verdienen - liefst 130 euro meer dan nu - waarbij bovendien de eerste 2.360 euro die ze verdienen in het kader van een studentenovereenkomst niet wordt meegerekend.

Goed nieuws ook voor de nog steeds talrijke (ver)bouwlustigen in dit land. Hun energiebesparende investeringen kunnen tot een belastingvermindering leiden van 3.600 euro, 160 euro meer dan dit jaar. Die maximale vermindering bereik je bij een investering van 9.000 euro, waarvan minstens 2.075 euro in zonne-energie. Wie grotere investeringen plant, kan de betaling best spreiden over twee jaar om zo meer dan 3.600 euro terug te krijgen. De jaarlijkse belastingvermindering voor een passiefhuis wordt met 40 euro verhoogd tot 830 euro, tien jaar lang.

En wie een hypothecaire lening torst, ziet de woonbonus - het maximaal aftrekbare bedrag voor de eigen en enige woning - toenemen met 120 euro.

Goed nieuws ook voor wie dit jaar toch nog een extraatje heeft opgestreken. Bonussen die een werkgever uitkeert op basis van objectief behaalde resultaten, zullen normaal gesproken vrijgesteld zijn van belastingen tot 2.314 euro per jaar. Ze zijn ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt enkel een bijzondere bijdrage van 33 procent.

Twee nieuwigheden ten slotte. De vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer - zowel met de auto als met de motorfiets - wordt ruim verdubbeld, van 170 tot 350 euro. Dit is een maatregel uit de eindejaarswet die dinsdag in het staatsblad verscheen en nu dus effectief is.

Opvallender is de forse verhoging van de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. Ze gaat van 170 euro naar 690 euro. Die maatregel

65 Reacties

Reacties

afbeelding van jacky dewinner
02/01/2009 - 12:22

Beste mensen,
Wat ik mij zit af te vragen is of dat er in 2009 nog een premie gaat gegeven worden voor niet beelastingbetalers en zo ja ofdat dit nog hetzelfde bedrag al zijn.In 2008 was dat 1500 euro geldig tot2009.Nu heb ik al wel gebeld en men zegde dat daar nog deze maand zal over beslist worden.Wat denken jullie wat zegaan doen?Iemand die er iets meer van weet?

afbeelding van wouter-10
02/01/2009 - 16:37

Hallo,

ik heb ook ergens horen "vliegen" dat het isoleren van de buitenmuren vanaf 2009 eveneens in te brengen valt in de belastingen zoals momenteel het geval voor o.a. condensatieketel, HR glas, dakisolatie, zonneboiler en warmtepomp. Kan iemand dit al bevestigen?

alvast bedankt
Wouter

afbeelding van geert devos
08/04/2009 - 18:21

In alle subsidiereglementen , en de regels voor de 6 % BTW bij renovatie komt er toch duidelijk uit dat het over de periode van "eerste" ingebruikneming moet gaan , en niet de datum waarin de huidige bewoner erin getrokken is (bij nieuwbouw is dit natuurlijk anders...)
Eandis stelt dat de woning minimum zoveel jaar (is het nu 3 of 5 ) moet aangesloten zijn op het electriciteitsnet.

Zoniet zouden al die jonge mensen die voor de eerste maal gaan wonen in een oude woning ,en deze willen renoveren, geen gebruik kunnen maken van alle voordelen die er bestaan bij renovatie, of eerst 5 jaar moeten wachten.Absurd.

Ben zelf reeds verschillende keren in dit geval geweest , (renoveer woningen als hobby), nog nooit problemen gehad , zelfs bij BTW-controle van de facturen.

afbeelding van sven d.
08/04/2009 - 10:44

Volgens mij is de interpretatie van Rik volledig correct over de ingebruikname, dus no panic.

Info over interestbonificatie:
noch bij de bank, noch bij het infocentrum van de federale overheid kunnen ze voorlopig enige extra informatie geven over hoe de interestbonificatie nu juist zal betaald worden. Beiden hebben mij aangeraden hun een mail te sturen met deze vraag zodat ze die kunnen beantwoorden wanneer ze de informatie krijgen, wat ik dan ook gedaan heb. Indien ik meer info heb zal ik hem hier posten.

We zullen er maar geen cynische opmerking over de regering en niet echt doordachte maatregelen bijzetten, omdat iedere inspanning om energiebesparende maatregelen te stimuleren toch positief is.

groeten,

Sven

afbeelding van van dooren erhard
08/04/2009 - 07:32

Beste, in de nieuwe herstelwet staat:Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de in het eerste lid bedoelde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken.

Dikke problemen dus: voorziene uitbreiding van onze nu al bestaande installatie is augustus. Wij wonen van de 11ste november 2004 in onze woning. Dus op het moment van installatie is deze nog geen vijf nog geen vijf jaar ingebruik. Wij zijn de derde eigenaars van dat huis. Het is in 1992 gebouwd. Is dit wat de fiscus bedoelt als ingebruikneming? Of is dat van toepassing op ons? Als derde bewoners zijnde.
Hoe kan ik dit te weten komen.In de databank van het rijksregister staat dit blijkbaar. Zou de fiscus dit allemaal nagaan. Deze ziet toch ook dat wij 6%btw BETALEN;
Misschien doen ze een check als we dit in 2011 invullen.
Graag uw fiscaal advies

afbeelding van hendrik de corte
18/01/2009 - 08:27

In het zogenaamde "relanceplan voor de economie" (goedgekeurd door de regering op 11 december 2008) staat dat de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen zal worden uitgebreid naar bv. muur- en vloerisolatie.
Volgens een krantenbericht (De Tijd 17 januari 09) zou de regering een paar dagen geleden effectief besloten hebben dat de belastingvermindering geldt voor muur- en vloerisolatie.
Bovendien zou - maar het krantenbericht is niet erg duidelijk - de belastingvermindering omgezet zijn in een belastingkrediet.
Dit betekent dat je geen belastingen meer hoeft te betalen om geld terug te krijgen van de fiscus.
Meteen kan de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers naar de prullenmand.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
22/01/2009 - 17:54

Persbericht van de ministerraad van 16 januari 2009

Financiën
Stimulering van energiebesparende uitgaven: de overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende investeringen. De intresten die de personen zelf betalen genieten een
belastingvermindering.

Invoering van de mogelijkheid om de belastingvermindering voor energiebesparing te spreiden over drie jaar indien het grensbedrag wordt overschreden voor reeds bestaande woningen.

In 2009 en 2010 komen isolatiewerken voor muren en vloeren in aanmerking voor een belastingskrediet. Voor dezelfde jaren wordt het bestaande voordeel voor de isolatie van daken omgezet in een belastingskrediet.

Mijn commentaar:
- opgelet: het gaat nog maar over een politiek akkoord. Moet nog omgezet in wetgeving;
- helaas wordt het er niet simpeler op (wat een aantal mensen simpelweg afschrikt). Zie: belastingkrediet is beperkt in tijd en geldt slechts voor isolatie.

groeten
rik

afbeelding van walter-5
23/01/2009 - 09:00

Invoering van de mogelijkheid om de belastingvermindering voor energiebesparing te spreiden over drie jaar indien het grensbedrag wordt overschreden voor reeds bestaande woningen

dus men kan in 1 jaar energiebesparend verbouwen en deze 3 jaar achter elkaar ingeven?

vind dit wel goed, want verbouwen alles in 1 keer.
en hebben gemakkelijk een bedrag voor 3 jaar.
Wanneer gaan ze dit zeker weten?

het word wel ingewikkeld.

afbeelding van wouter-10
16/02/2009 - 15:10

Is er al een akkoord/meer nieuws ivm die spreiding van de belastingvermindering over drie jaar?

bedankt

afbeelding van hendrik de corte
17/02/2009 - 06:51

Wouter

De regering heeft het wetsontwerp op 3 februari 2009 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Maatregel zou van kracht worden (met terugwerkende kracht) voor uitgaven vanaf 1 januari 2009.

groeten
rik

afbeelding van wouter-10
17/02/2009 - 09:30

bedankt voor jouw info Rik!
groeten
Wouter

afbeelding van hendrik de corte
19/02/2009 - 15:35

Even corrigeren.
Hoewel aangekondigd in het persbericht van 16 januari als "spreiding over drie jaar" blijkt uit het wetsontwerp ingediend op 3 februari dat het gaat over "3 jaar overdraagbaar" maken van het gedeelte dat de maximumdrempel van het eerste jaar overschrijdt. Met andere woorden: de uitgave kan gespreid over maximum 4 jaar!
Als je de betaling spreidt over 2 jaar, dan kun je aan 5 jaar geraken.

groeten
rik

afbeelding van jan-3
20/02/2009 - 13:16
jan

voor meer info:

http://fiscus.fgov.be/interfisc/nl/faq/woning/index.htm#G

Rik, heb jij een link naar dat wetsontwerp dat op 3 februari werd ingediend.

afbeelding van Jeanke2
20/02/2009 - 14:45

Beste Jan,

De link op de Belgische senaat is "http://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=52&NR=1788&LANG=nl". Doorklikken op "52-1788/1 Wetsontwerp" en je hebt het voorontwerp. Het blijkt op de vergadering gestaan te hebben van de commissie afgelopen donderdag 19/2/2009. Je vindt er in de tekst ook een rekenvoorbeeld. Het is zoals Rik het zegt: de overdracht van de fiscale premie die boven de drempel ging en dit voor de 3 jaar volgende op het aankoopjaar.

In het ontwerp wordt dus gesproken over effectief aankoopjaar en het jaar van betaling. Dus, tenzij je de aankoop in 2 stukken splitst, denk ik dat je max 4 jaar kan genieten van de fiscale aftrek.

Groetjes

afbeelding van Jeanke2
20/02/2009 - 14:48

Korrektie:
In het ontwerp wordt dus gesproken over effectief aankoopjaar en NIET het jaar van betaling.

afbeelding van patrick-29
20/02/2009 - 20:40

Ik plan dit jaar pv panelen te plaatsenen zal hiervoor een gespreide betaling van de fabricant over 3 jaar verkrijgen. (met de 2 eerste jaren het bereik van het fiscaal plafond). Echter zou ik ook mijn zolder nog willen laten isoleren, zou ik dit eventueel dit jaar kunnen doen (om fiscaal in te brengen?) of wordt dit in het zelfde vak ingevuld van de zonnepanelen, zodat ik de 1ste 2 jaar eigenlijk volgeboekt zit qua fiscaal voordeel?

afbeelding van Jeanke2
20/02/2009 - 23:39

Beste Patrick,

Voor de fiscale premie geld het maximale drempel van 3600€ indien je zonnecellen of een zonneboiler plaatst. Als je gelijktijdig isolatiewerken doet, of een warmtepomp wil plaatsen kan dit, maar dit wordt inderdaad in hetzelfde vak ingevuld. Je kan de werken cumuleren, maar je kan niet de premies cumuleren. Je moet gewoon zorgen dat je per jaar maximaal 9000€ spendeert. 40% is dan 3600€.
Als we binnenkort de fiscale premie kunnen doorschuiven naar de eropvolgende jaren veranderd natuurlijk de hele zaak.

Succes

afbeelding van hendrik de corte
21/02/2009 - 08:46

Jan Nuyts

Waar wordt in het ontwerp gesproken over effectief aankoopjaar en niet het jaar van betaling?
In het voorontwerp van wet, ingediend op 3 februari, is daar niets van te vinden (jouw link naar de senaat werkt bij mij niet).

Integendeel. Zie art. 3 2° "Als het in het vierde lid beoogde grensbedrag wordt overschreden, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de UITGAVEN WERKELIJK WERDEN GEDAAN.

Overigens is het in fiscale zaken de algemene regel dat het jaar van betaling geldt. Dit is een algemeen principe dat niet is uitgevonden speciaal voor de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.

groeten
rik

afbeelding van Jeanke2
24/02/2009 - 10:43

Rik,

Je hebt gelijk. Het gaat over het jaar van betaling of uitgave. Dus, in theorie kan je inderdaad nog eens werken met een voorschotfactuur en spreid je alles over 5jaar.

Let echter op. In de herstelwet is duidelijk omschreven dat ze een tijdelijk karakter heeft. Bepaalde maatregelen gelden maar voor een aantal jaren en anderen kunnen misschien afgeschafd worden.

Laat ons eerst hopen dat ze volledig goedgekeurd en gepubliceerd wordt.

Jan

afbeelding van guillaume
02/03/2009 - 14:10

Is het wetsontwerp voor de spreiding over 4 jaar nu al
goedgekeurd? Gaat dit nog goedgekeurd worden dit jaar?

afbeelding van sven d.
02/03/2009 - 18:20

Zeg dat het niet waar is. Ik heb eind 2008 voor 20.000€ muurisolatie laten plaatsen en betaald. Ik vermoed dat ik hiervoor de aftrek kan vergeten. Het zijn natuurlijk geen fancy PV panelen waarvoor men de dag van vandaag alles doet om ze te promoten.

Allez, het was lekker warm in huis deze winter en hebben een stuk minder verstookt. Daar zullen we ons dan maar mee troosten.

afbeelding van lucvt
03/03/2009 - 20:48

Stand van zaken:

Op het wetsvoorstel 'economisch herstelplan' waren op datum van 25/02/2009 al vier amendementen ingediend.
Geen enkele ervan vraagt om de oorspronkelijke voorstellen terug te schroeven. Dus dat lijkt me toch al positief.

Er is zelfs één amendement bij die dit economisch herstelplan wenst aan te vullen. Ze wou voor de vervanging van een elektrische verwarmingsinstallatie door een condensatieketel, ook de belastingvermindering laten toekennen.

Zoals Hendrik hier al uitlegde, voorziet het economisch herstelplan meerdere maatregelen ten gunste van energiebesparende investeringen in woningen:

1. De isolatie van muren en vloeren zou net als de daken de belastingvermindering genieten.

2. Tussenkomst van 1,5% in de intrestlast en vervolgens mag je nog van de zelf betaalde intrestlast 40% meerekenen voor de belastingvermindering te bepalen.

3.De overdracht naar volgende jaren als het maximumbedrag (3600 euro bij plaatsing zonnepanelen) wordt overschreden.

4. De investering moet niet meer pro rata het eigendomsaandeel van de echtgenoten worden verdeeld, maar pro rata het inkomensaandeel.

5.En als laatste wordt een belastingkrediet voorzien voor diegenen die te weinig belastingen verschuldigd zijn om de belastingvermindering te genieten. Dit komt tegemoet aan het voorstel dat Hendrik al meermaals opperde.

Ik vermoed dat enkele forumleden een gunstige bijdrage leverden aan dit herstelplan door de ministers aan te schrijven.

afbeelding van hendrik de corte
04/03/2009 - 07:14

Luc en anderen

Even een paar zaken nuanceren. Het gaat over een relanceplan, daardoor zijn enkele maatregelen beperkt in de tijd:

1) Het belastingkrediet zou alleen worden ingevoerd voor dakisolatie, muur- en vloerisolatie en dit is beperkt tot uitgaven in 2009 en 2010.

2) de overheid zal de intrest ten belope van 1,5 % ten laste nemen bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende investeringen. Meer details zullen geregeld worden met een Koninklijk Besluit en zijn nog niet bekend. Dit voordeel is combineerbaar met de woonbonus. Er zal voor sommige leningen ook een belastingvermindering worden toegekend voor de intrest die u zelf betaalt. Dit is echter niet combineerbaar met de woonbonus.

groeten
rik

afbeelding van guillaume
04/03/2009 - 08:56

Wanneer wordt dit relanceplan of 'economisch herstelplan'
goedgekeurd? Bestaat de mogelijkheid dat men niets van dit
alles zou doorvoeren?

@ hendrik
Hoe zal dat praktisch in zijn werk gaan met het ten laste
nemen van 1,5% van leningen voor energiebesparende
investeringen? Ga je dan gewoon een hyp. lening aan bij de
bank van zeg maar 4% op 10jaar vast. Komt de overheid dan
rechtstreeks tussen zodat je maar 2,5% betaalt aan de bank,
of betaal je gewoon zoals anders alles aan de bank, en kan
je het achteraf terugvorderen via belastingsaangifte?
Moet je die lening dan 100% gebruiken voor
energiebesparende maatregelen? Of kan je zeg maar voor 20%
van die lening andere verbouwingen financieren (is het dan
ook die 1,5% op 80% van het bedrag?)

Willen een van de dagen een lening gaan afsluiten voor alle
verschillende renovatiewerken hier, maar die nieuwe
maatregelen (wanneer??) + alweer een rentedaling
aangekondigd gisteren doen mij nog even de kat uit de boom
kijken.

Ze willen mensen laten investeren, renoveren, isoleren...
Maar ze maken het hoe langer hoe ingewikkelder om nog juist
te weten op welke subsidies/premies je recht hebt, en
iedereen wil er natuurlijk ook het maximum uithalen, het
zijn hier trouwens werken van een dikke 50.000euro, niet
niks dus.

afbeelding van hendrik de corte
04/03/2009 - 20:01

Guillame

Zolang de tekst van het uitvoerend KB niet bekend is, kunnen we niet op je vraag antwoorden.
Het is wel niet de bedoeling dat je die 1,5% achteraf moet terugvorderen via de belastingen.
Er zal normaal ook wel iets op gevonden worden opdat je de lening echt voor energiebesparing zou gebruiken.

groeten

rik

afbeelding van lucvt
04/03/2009 - 20:59

Guillame

geduld loont. Het wetsvoorstel moet het parlement passeren en die heeft zo'n 30 dagen om aanpassingen voor te stellen en goed te keuren. Zie het wetsvoorstel op www.dekamer.be en tik op wetsvoorstel nummer 1788.
of ga naar de huidige stand van zaken (13de versie):
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1788/52K1788013.pdf

Eén van de door mij aangehaalde voorstellen haalde het niet:
"Voorts geeft de staatssecretaris aan dat de regering
in het licht van de kosten van de ontworpen maatregelen
bepaalde keuzes heeft moeten maken, wat verklaart
waarom de vervanging van elektrische verwarming niet
is opgenomen in de lijst van werkzaamheden waarvoor
belastingvermindering wordt toegekend. De regering
breidt het toepassingsgebied van het belastingvoordeel
al uit tot de isolatie van muren en vloeren."

Wat de tijdelijke termijnen betreft:
"De regering heeft beslist het voordeel van de ontwor-
pen bepalingen te beperken tot een periode van twee
jaar, aangezien het gaat om een economisch herstelplan.
De getroffen maatregelen zullen vervolgens worden
geëvalueerd vooraleer de regering beslist ze al dan niet
te verlengen."

Voor diegenen die opperden om rechtstreekse kortingen op facturen te kunnen krijgen in plaats van jaren te moeten wachten op de beloofde belastingvermindering:
"Met betrekking tot de eventuele toekenning van kor-
ting op de facturen benadrukt de staatssecretaris dat
de kosten van de getroffen maatregelen redelijk moeten
blijven om voor de overheid betaalbaar te zijn. De Raad
van State heeft in verband met een dergelijke regeling
daarenboven al bezwaren geformuleerd. Tot slot rijzen er
ook problemen betreffende de controle en dus eventuele
fiscale fraude."

Als je de vele vragen en voorstellen van de politici doorleest, dan merk je toch wel dat ze rekening houden met heel wat aspecten.

afbeelding van geert-42
08/03/2009 - 11:21

Helaas is de overdraagbaarheid naar de volgende drie jaren enkel voorzien voor woningen die ouder zijn dan 5 jaar. Zie http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1788/52K1788013.pdf artikel 4 punt 2.

afbeelding van marc-25
09/03/2009 - 21:50

Is die regel nu al van toepassing? Ik ken niet zoveel van al die wetten.
Ik leen mijn panelen volledig. Mijn huis is ouder dan 5 jaar.

Tot over enkele weken was de regel: De eerste helft van de factuur kan nu komen en kan ik onmiddelijk van de lening innen. Als de 2de helft van mijn factuur maar in januari mag komen, moet ik de installateur dit 2de bedrag eerst uit mijn eigen zakken betalen tot ik in januari dit deel van mijn lening kan innen.

Vanaf heden zou dus: De factuur over het volledige bedrag nu mogen komen en kan ik alles volledig innen van de lening. de spreiding kan ik zelf regelen met overdraagbaarheid naar de uitgaven 2010.

ben ik juist?

afbeelding van guillaume
10/03/2009 - 10:43

@ marc

De spreiding zou door de overheid zelf gebeuren.
Jij dient alles dit jaar in, en de overschot wordt
overgeheveld naar volgend jaar.

Dus in jou geval kan je inderdaad de leverancier alles in 1
keer betalen, je lening in 1 keer innen, en alles dit jaar
indienen bij je belastingsaangifte.

Het is nog altijd niet definitief goedgekeurd, maar de kans
is heel groot dat dit een van dees gaat gebeuren, aangezien
ze iets zullen moeten doen om de economie wat aan te
zwengelen.

afbeelding van m-peeters
10/03/2009 - 11:50

Wel jammer dat het enkel geldt voor woningen die minstens 5 jaar oud zijn. Wij hebben een woning van 2 jaar oud en overwegen ook PV-panelen te nemen.

Blijkbaar vallen de mensen die een woning van 0 tot 5 jaar oude hebben overal tussen de mazen van het net:
- nieuwbouwers (woningen van 0 jaar oud en die nog geen domicilie hebben genomen) komen in aanmerking voor 6% btw;
- bestaande woningen van minstens 5 jaar oud komen eveneens in aanmerking voor 6% btw én voor de spreiding van de belastingvermindering bij aankoop van zonnepanelen.
- woningen tussen 0 en 5 jaar oud (volgens de wetgeving geen nieuwbouw en ook geen bestaande woningen) krijgen niks en betalen 21% btw + geen spreiding van belastingvermindering.

CONCLUSIE: mijn ganse project (plaatsing van 18 zonnepanelen) gaat voorlopig de koelkast in. Onze woning is 2 jaar oud, we gaan dus nog minstens 3 jaar wachten om dan ook van de voordelen van een bestaande woning te genieten (hoewel de GSC tegen dan serieus verminderd zullen zijn lijkt dit me financieel gezien het beste).

Jammer voor het milieu en voor de economie! Economische herstelwet? Laat me niet lachen, kandidaat-inveseerders worden "gedwongen" hun project uit te stellen ipv aangemoedigd om een ecologische investering te doen (ik weet dat iemand van het kabinet Crevits op dit forum zit, mischien kan hij hierop reageren)!

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.