Wat zijn de ervaringen/meningen betreffende de nieuwste generatie van zoutbatterijen (thermisch laadstation)?

Er is reeds een commercieel product op de markt dat gebaseerd is op zoutbatterijen, zie hieronder.

Graag jullie meningen/ervaringen 

FlexTherm Eco: zoutbatterij voor warm tapwater

Een andere optie voor warmteopslag met faseovergangsmateriaal is afkomstig van fabrikant Flamco, die vorig jaar een thermische batterij voor warm tapwater introduceerde. De zogeheten FlexTherm Eco, geschikt voor elk type huishouden, zet elektriciteit direct om naar warmte en slaat het vervolgens op in anorganisch zout. Dat werkt als volgt: een elektrische spiraal warmt het zout op tot 70 °C, waardoor het volledig vloeibaar wordt. Bij vraag naar warm tapwater koelt het zout weer af tot zijn gekristalliseerde vorm en geeft zijn warmte tijdens dat proces af aan een met water gevulde warmtewisselaar, in staat om 12,5 liter warm water per minuut te leveren. Het opslagsysteem kan ook thermisch opgeladen worden door middel van een warmtewisselaar, waarbij de aanvoertemperatuur tussen 65 en 80 °C moet liggen.

Voldoende warm tapwater

De FlexTherm Eco is beschikbaar in drie uitvoeringen (de 3E, 6E en 9E) met een opslagcapaciteit van respectievelijk 3,5, 7 en 10,5 kilowatt. Dat vertaalt zich naar een tapequivalent van 85, 185 en 300 liter. De kleinste variant van de batterij is zo compact (44,5 cm hoog, 36 cm breed en 57 cm lang) dat hij in een keukenkastje past. Toch slaat hij dankzij de faseovergang voldoende warmte op om een eenpersoonshuishouden van voldoende warm tapwater te voorzien. Ook qua snelheid van levering heeft de warmtebatterij een streepje voor op buffervaten. “De warmtewisselaar van de thermische batterij is over het volledige apparaat verdeeld. Bij boilers en buffervaten is dat meestal niet het geval”, aldus product manager Joost Veldhuizen. “Hierdoor vindt de energieoverdracht twee keer zo snel plaats.”

Flamco Flextherm Eco: doorsnede.

Kleine stilstandsverliezen

“De stilstandsverliezen zijn in vergelijking tot conventionele buffervaten en boilers ook lager, door de vacuüm isolatiepanelen waar de FlexTherm Eco mee uitgerust is. Die zijn in staat zijn om kleine oppervlaktes heel goed te isoleren”, vervolgt hij. De stilstandsverliezen komen daardoor uit op 0,449 kilowattuur per etmaal voor de kleinste uitvoering van de batterij, 0,649 kilowattuur voor de middelgrote en 0,738 kilowattuur voor de grootste uitvoering. “Dat staat gelijk aan een A+ klasse op de ErP-richtlijn. Er zijn ook buffervaten op de markt die deze klasse behalen, maar dat zie je dan ook terug in het prijskaartje”, aldus Veldhuizen.

Prijs van rvs-buffervat

De prijs van de FlexTherm Eco ligt momenteel tussen de 1.990 en 2.800 euro, afhankelijk van de uitvoering. Dat komt overeen met de prijs van de betere, roestvrijstalen buffervaten, aldus Veldhuizen: “Een extra voordeel is dat de thermische batterij niet over bewegende onderdelen of een anode beschikt, waardoor er geen onderhoud nodig is.”

Twee warmtewisselaars

Het opslagsysteem is inmiddels al een tijdje op de markt en klanten experimenteren er volop mee. De thermische batterij beschikt namelijk over twee warmtewisselaars, een grote en een kleine, en dat biedt mogelijkheden. Veldhuizen: “Je kan beide warmtewisselaars gebruiken voor warm tapwater om het taplimiet te verhogen, maar er zijn ook andere opties. De kleine warmtewisselaar kan, in combinatie met een warmtepomp, bijvoorbeeld ook ingezet worden voor vloerverwarming. En in de nabije toekomst kan hij inspelen op fluctuerende energietarieven.”

Reacties