Zuid gericht bouwen | Ecobouwers.be

U bent hier

Zuid gericht bouwen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van niek
10/10/2005 - 12:06

Wij hebben een nieuw huis gekocht met een zuidgerichte tuin. Maar helaas kunnen we niet veel van de zon genieten doordat onze achterbuur zijn bomen meer dan 20 meter hoog zijn. Hij wil ze niet inkorten.

Op welke wettelijke basis kan ik mij baseren om toch te eisen dat hij de bomen inkort (niet wegdoen) en ik meer van de zon kan genieten en een lagere verwarmingsfactuur heb. Heeft er iemand een idee hoeveel CO2 je kan besparen door zuidgericht te bouwen?

27 Reacties

Reacties

afbeelding van piet-11
10/10/2005 - 12:24

Als de bomen minder dan 2 meter van de scheiding staan dan moet de buurman ze inkorten tot 2 meter hoogte.
Staan ze verder, dan moet hij (mag jij?) de overhangende takken inkorten. Kijk eens in het Veldwetboek. De gemeente kan je dat wel zeggen, ze krijgen massa's van die klachten veronderstel ik.

Als de bomen 2 meer of meer van jouw tuin staan, heb je volgens mij geen poot om op te staan. Die bomen stonden daar al toen jij het huis kocht, dus had je maar moeten weten waaraan je begon. In mijn ogen heeft je buurman gelijk. Je kan (in dit geval) niet vragen om iemand zijn tuin ondersteboven te doen halen zodat jij wat meer zon hebt in je living.

Weet je trouwens hoeveel CO2 een boom opneemt? Hoeveel nuttige beestjes hij onderdak biedt?

afbeelding van walter-12
10/10/2005 - 14:06

Niek,

ik vind het steeds jammer als mensen een wet nodig hebben om met hun buren te kunnen omgaan.
En nog even, en dan vallen de bladeren van de bomen en dan kan je ook genieten van de zon (en dan heb je ze ook nodig).
Hoeveel CO2 je bespaart; dat lijkt me natuurlijk niet zomaar evident om te antwoorden. Een stevige winter zonnetje zou bij mij thuis de de woning 100% kunnen warmen gedurende enkele dagen zolang het niet vriest. Maar om dat in CO2 uit te drukken??
Waarom zou je dit in C02 in willen zien?

Walter

afbeelding van lucvt
10/10/2005 - 16:06

Als de bomen niet op de minimumafstand staan zoals omschreven in de gemeentewet (voor hoogstammen soms vier meter van de grenslijn), dan verjaart die overtreding pas nadat de boom er dertig jaar staat! Het doet er dus niet toe of je de eerste of tweede buur bent.

Bovendien als de bomen van je buur je schade berokkenen kan je die m.i. zelfs na dertig jaar nog aansprakelijk stellen. Bvb : Een gezin bestaande uit twee advocaten had populieren staan op meer dan twee meter, en de wortels duwden de garagevloer van de buur naar omhoog. Ze dachten met hun diploma de rechtszaak te zullen winnen omdat ze de gemeentewet hadden gerespecteerd. De rechter wees hen echter op het beginsel dat je niemand schade moogt berokkenen. Dit gaat dus boven die gemeenteregeltjes.

Als je met je buur niet tot een concensus kunt komen, ga dan bij de gemeente te rade. Helpen die niet dan moet je aan de politie vragen om een proces-verbaal op te stellen, dat verlengt dan de verjaringsperiode weer met dertig jaar. Dan heb je al de tijd om het geval aan de (vrede)rechter voor te leggen.

afbeelding van werner van der cruyssen
10/10/2005 - 19:54

Veldwetboek Art. 35:

"Art. 35. Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant." [....].

Dus je zal moeten zien wat beschouwd wordt als de "erkende" afstand of, als er geen is voor jouw woonplaats (zeer waarschijnlijk), dan geldt de 2 meter-regel.

Als ze op meer dan 2 meter staan moet je er m.i niet aan beginnen. Het hierboven aangehaald geval van de boomwortels die de garage omhoogduwen is iets helemaal anders. Je kan natuurlijk een rechtzaak inleiden maar 'k geef je geen schijn van kans want ten eerste stonden die bomen er al voor jij aankwam en heb je de toestand a.h.w. "geaccepteerd" door de woning te kopen en ten tweede zou het me zéér zwaar verwonderen indien je een vrederechter mocht vinden die schaduw zou qualificeren als "schade".

Je gebuur heeft geen enkele verplichting om wat dan ook te doen (ervan uitgaande dat de bomenb gezond zijn en bv niet dreigen om te vallen op jouw eigendom) en tenslotte nog een persoolijke bedenking: als iemand bij mij voor zoiets zou komen dreigen met een rechtzaak...go ahead, let the war begin!

afbeelding van Roel P.
11/10/2005 - 09:25

Werner, de buurman is wel verplicht om eventueel overhangende takken te snoeien. Je moet hem daarvoor wel toegang verlenen op jouw stuk grond. Tevens kan je zonder problemen de wortels die op jouw stuk grond groeien afsnijden.

afbeelding van lucvt
11/10/2005 - 11:45

Werner

iedereen heeft het recht om bij een discussie of twist zijn eigen mening te behouden. Maar als er geen consensus of akkoord kan komen, hoeft daarvoor nog geen jarenlange burenruzie 'war' te ontstaan. Wij hebben geen stamoverste die dergelijke burendiscussies openbaar durft te beslechten en als je dus uit een twist wenst te geraken, dien je de mening van een wijze te vragen. Je mag dit niet zien als een oorlogsverklaring!
Als we de tussenkomst van de politie of zelfs de VREDErechter als een bedreiging aanvoelen, dan wijst dit op een samenleving van egocentrisch ingestelde individuen. Het persoonlijke belang primeert op dat van het andere.
De oudere generaties groeiden op in kroostrijke gezinnen en de kunst van geven en nemen met alle broers en zussen werd hen met de pap ingelepeld. Bij zware ruzie kwam de pa of ma wel tussenbeide.

Ik vind dat je in het leven assertief moogt zijn en ik heb met beide buren al eens een discussie gehad en bleef hun mening respecteren zelfs al behielden we onze standpunten. Ik stelde één keer de vrederechter voor en ik kreeg direct een heftige reactie. Maar uiteindelijk leidde dit tot een akkoord, waar we beiden mee konden leven en we zijn nog altijd goede buren. (beter een goede buur dan een verre vriend)
Assertief mag je dus niet verwarren met agressief.
Zou verwende jeugd vlugger agressief worden? Zou je de menselijke gedragingen kunnen correleren aan een bepaalde klasse, intelligentie, opvoedingswijze, ...?

afbeelding van nicolasb
11/10/2005 - 12:31

LUCVT,

ik snap niet wat je wil zeggen met 'agressieve verwende jeugd'. Alsof jonge mensen per definitie egocentrischer zijn dan oudere mensen. Ik kan hier met gemak 5 voorbeelden geven waarom 'oudere' mensen egocentrisch zijn. Maar het doet hier eigenlijk niet terzake.

Je andere punt klopt wel. Als het niet anders kan, op naar de vrederechter. Vrederechter is geen moordzaak tenslotte, maar in dit geval enkel om uit een 'impasse' te geraken. En overeen komen met je buren is belangrijk.

Wat de originele kwestie betreft denk ik niet dat het 'slachtoffer' een poot heeft om op te staan. De bomen staan er al lang, en 'schaduw' is nu niet meteen te beschouwen als schade.

groeten,
Nicolas

afbeelding van lucvt
11/10/2005 - 14:10

Nicolas

"go ahead, let the war begin!" van Werner, komt eerder van iemand die nog heelwat testosteron aanmaakt.
OK Schaduw berokkent wellicht geen schade. Als de bomen bladverliezend zijn, zal het winterzonnetje wellicht kunnen binnendringen in de woning. Dus moeilijk te winnen voor de rechter. (tenzij giftige planten, gevaarlijk overhellende boom,..)
Hij zou desondanks nog altijd vriendelijk kunnen zeggen dat zijn tuin nooit geen zonlicht krijgt. Je staat dan best niet te roepen in de tuin maar je inviteert je buren op mooie dagen in je tuin en bij een aperitief kan je hen misschien overtuigen of desnoods zelf een voorstel kunnen doen. bvb betalen van de tuinierskosten voor het uithalen van enkele bomen.
Ik stelde wel in vraagvorm of verwende jeugd moeilijker kan omgaan met andermans mening.
Misschien is het louter toeval dat het de zoon van mijn burin is die zijn tuinplan uitvoerde zonder enige gesprek of vergunning: Haag op 10 cm, tuinophoging met 60 cm aarde komende van aanleg zwemvijver, tuinhuis op 30 cm. Jonge achterbuur zette een tuinhuis van 6 op 4 nabij afsluiting, ook zonder vergunning. Allebei hebben ze een hoger diploma en ze zijn nog altijd mijn goede buren. Maar ze kennen mijn advies: beter op een trage maar legale manier, dan kan niemand je ooit chanteren. Stel dat ik mijn huis verkoop dan kan m.i. de volgende eigenaar wel al die bouwwerken aanvechten. Dus op dat vlak ben ik het met je niet eens. De burgerlijke verjaring treedt pas in na 30 jaar en het doet er m.i. niet toe wie de eigenaar was bij de aanvang.
Met vriendelijke groeten

afbeelding van werner van der cruyssen
11/10/2005 - 16:22

Roel,

Je hebt gelijk wat betreft de overhangende takken en de wortels; 'k had mebij het beantwoorden van de vraag om één of andere reden een model boom voorgesteld à la populier die min of meer linea recta naar boven toe groeit ;-)

LUCVT,

Blijkbaar in de vrije uurtjes een avondcursus endocrinologie gevolgd en u nu aan het uitspreken over mijn al dan niet verhoogd testosterongehalte? Sterke toer voor iemand die me van haar noch pluim kent! Dat de "verwende jeugd van tegenwoordig" egoïstischer/agressiever ingesteld is dan vroeger geloof ik nooit. Wel assertiever, maar op een legale manier. Het was geen verwende jongeling-met-verhoogd-testosterongehalte die een maand geleden z'n 2 buren neerschoot omdat ze volgens hem teveel lawaai maakten hé...

Het enige punt dat ik wou maken is dat iemand die een huis koopt en dus toch geacht mag worden op de hoogte te zijn van de situatie bij mij als buur niet zou moeten komen klagen over de schaduw die m'n bomen veroorzaken (op voorwaarde dat die bomen er correct staan uiteraard). Voor zo'n prul een rechtzaak opstarten en mij tijd laten verliezen (al was het maar de voorbereiing en het ter zitting verschijnen) zou ik niet in dank afnemen en mijn slecht karakter zou dan misschien ook eens de puntjes op de i gaan zetten bij elk boompje dat door hen geplant wordt en elke verandering die zij willen doorvoeren. Misschien een beetje zoals u gereageerd hebt toen de buren hun tuin wat begonnen ophogen zonder vergunning....

afbeelding van lucvt
12/10/2005 - 11:57

werner

ik blijf ervan overtuigd dat je een hoog testosterongehalte hebt. Der is daar trouwens niks mis mee - gelukkig misschien voor je vriendin :-) . Had trouwens gehoopt op dergelijk antwoord. Ik verdiep me graag in de menselijke gedragingen. Voor zo'n akkefietje uw pen in alsem dopen ...getuigt toch van een hormonenopstoot? Zal adrenaline nu in de plaats komen van het testosteron? Adrenaline daar is ook niks mis mee. Ze gebruiken het zelfs als verdovend middel in de tandheelkunde.

Die buur die zijn land 60 cm ophoogde, heeft al meer dan 10 jaar geen communicatie met zijn andere aanpalende buur. Ik kan u verzekeren, ze zijn ongelooflijk inventief om elkaar het leven zuur te maken.

Maar uw bemerking dat ge ne war zoudt beginnen als het gerecht zou ingespannen worden voor schaduw, vind ik grotendeels terecht. Dus niet volledig, want ik ken er die hun de moestuintje dienden op te schuiven (wortels, daling opbrengst) en je kan af en toe last of schade hebben van de vallende insekten. Ik heb ne jonge gast weten boos worden omdat zijn pas opgeblonken autootje onder honderden piepkleine vlekjes van vallende bladluizen kwam te zitten. Vallende insekten kunnen ook piknik of uw barbecue om zeep helpen.
Als ge bvb een notelaar plant dan kan die volgroeien tot een kruin van 16 meter breedte en een hoogte van 28 meter halen. Weinig mensen snappen dit bij het planten van een boomke.
Zo zie je dat elk geval apart moet bekeken worden en er eigenlijk geen pasklaar antwoord bestaat.

afbeelding van piet-11
12/10/2005 - 12:55

draai het om:

waarom moet iemand zijn boom weg doen/inkorten omdat de buurman zon wil, moestuin, mooie auto...

Waarom moet iemand zijn plezier weg doen om een ander een plezier te doen?

Er zijn regels voor opgesteld in het Veldwetboek met eventueel gemeentelijke bepalingen. Voldoet de man daaraan, dan stopt de discussie en blijft de boom mooi staan mooi te zijn.

Schade is een ander geval uiteraard.

En wat de vlekke op de auto, gaten in de sla betreft: daar is de boom geen oorzaak van maar wel de beestjes.

afbeelding van lucvt
12/10/2005 - 14:51

Piet

je hebt overschot van gelijk. Als je de wet naleeft vermijdt je eindeloze discussies. Alhoewel.
Ik zou graag een houten tuinafsluiting plaatsen. Doordat de tuin ernaast 60 cm verhoogd werd, dien ik aangepaste panelen te plaatsen. Wil ik in regel blijven met de wet dan dien ik de gemeente om toelating te vragen. Maar dat zal mijn jonge buur als een aanval beschouwen. En ik blijf erbij beter een goede buur, dan een verre vriend.

Uw zienswijze over de schuldvraag is m.i. niet correct. Als je 'het oorzakelijk verband' kan bewijzen zal de boomeigenaar als schuldige aanzien worden. Idem voor distels. Maar een éénmalige schade van insekten zal wel niet voldoende zijn.
Oorzakelijk verband? Dorpsgenoot X reed een kind van de baan. Het argument dat hij dronken was, leidde uiteindelijk tot de medeveroordeling van de cafébaas.
Maar een boer werd vrijgesproken omdat zijn sproeistoffen (herbiciden) de moestuinen naast zijn veld vernietigden. Reden een plotse windvlaag kon de boer niet voorzien.

afbeelding van piet-11
12/10/2005 - 15:56

Is de constructeur van de wagen ook meeveroordeeld? Hij heeft immers het 'wapen' geleverd. Of de brouwer van het bier? Of het slachtoffer omdat hij voor de auto heeft gefietst...

Wat de distels betreft: dit is niet hetzelfde. De distel staat op de lijst van schadelijke planten omdat hij stekels heeft en niet omdat er beestjes kunnen opzitten. De distel veroorzaakt zelf de schade. De boom niet.

Wat de boer betreft: ja kan evengoed redeneren dat hij, als ervaringsdeskundige in de materie 'akker besproeien' had moeten voorzien dat er een windvlaag kon opsteken.

het recht is immers serieus krom...

afbeelding van piet-11
12/10/2005 - 15:59

Hoe ga je trouwens bewijzen dat de insekten uit de boom naar de moestuin zijn gekropen?

Misschien moet de eigenaar van de boom schadevergoeding vragen omdat de insekten van de moestuin de boom zijn ingekropen.

Is dit eigenlijk nog een discussie die we op dit forum over energie en duurzaamheid moet voeren? Wel best leuk anders...

afbeelding van rik-11
13/10/2005 - 11:54
Rik

Ons terras is ook zuidelijk gericht en toen we er kwamen wonen stonden er geen bomen (populieren)die de zon
wegnamen. Er werden er nadien geplant en die zijn nu zo hoog
dat je de zon kan vergeten. Deze staan op ongeveer 3 meter.
Wij hebben nu een bladerentapijt liggen op onze grasmat.
Dus hebben wij en geen zon en veel werk om telkens die bladeren op te ruimen. Wij hebben reeds aan de buren dit gemeld en kregen als antwoord dat die bomen pas na 20 jaar worden gekapt en dat hij het ook niet kan verhelpen dat de bladeren bij ons terechtkomen. Kan je eisen dat de buur de bladeren opruimd?Bovendien hebben wij een installatie voor warm water op zonneengie + zonnepanelen voor electriciteit maar die hebben nu niet veel nut meer. Is er iemand die in hetzelfde geval zit of een oplossing voorhanden heeft ?

afbeelding van benny-5
13/10/2005 - 12:42

Rik

Hoe is de chronologie?

Eerst zonnepanelen en dan planten bomen of omgekeerd
In het eerste geval lijkt het me dat je buurman het zonlicht niet in iemands anders z'n ogen kan verdragen. Lijkt me een bezoekje aan de vrederechter waard. Vermits je de opbrenst van je panelen meet kun je in principe ook schade bewijzen tov de normaal te verwachten opbrengst.
In het tweede is het een beetje eigen schuld dikke bult en gaat natuurlijk het eerste nog steeds op. Je hebt volgens mij een buur die enkel aan zichzelf denkt.

Mvg

afbeelding van mario-7
25/07/2006 - 19:38

Geachte,
Ik heb een perceel grond gekocht en inmiddels op gebouwen,
naast dit perceel ligt er een recht van doorgang naar achterliggende weilanden, op verzoek van de boeren die ik doorgang verleen heb ik deze erfdienstbaarheid van 3m naar 3,70 verbreed, aan de andere kant staan echter bomen die tot ruim 0,70 cm overhangen. Hoewel in de verkoopsacte maar sprake is van een levenslange doorgang van 3m vindt ik die verbreding van mij een schone geste (ieder moet kunnen werken) mijn buurman is echter niet van plan na een eerste snoeibeurt de bomen tot boven te snoeien.De bomen zijn ong.5mmhoog en staan allen op 0,50cm van de perceelgrens.

Kan er mij iemand een advies geven

Hartelijk Dank

afbeelding van mon jansegers
25/07/2006 - 22:33

Mario,
Je dient esrst te weten te komen of de boeren via een andere weg hun eigendom(men) of gehuurde percelen kunnen bereiken.Kunnen ze dat wel via een andere weg dan breng je deze kwestie voor de rechtbank en ga je deze zaak zo winnen, zelfs als er een ,,eeuwigdurende,,(100jaar) clausule via notariaat of vredegerecht is neergelegd. Dwz. deze doorgang wordt geannuleerd en gaat volledig naar de eigenaar van het perceel waar de losweg zich bevindt. Niemand mag deze doorgang nog gebruiken. Zuiver privé.
Mon

afbeelding van werner van der cruyssen
26/07/2006 - 09:43

Mon,

Ik heb mijn documentatie niet bij de hand maar ik denk dat je redenering alleen klopt indien je het hebt over een recht van uitweg (art 682 e.v. BW) terwijl het voor zover ik hier kan zien gaat over een recht van doorgang (art 686 e.v.). Recht van overgang is een zogenaamde niet-voortdurende, al dan niet zichtbare (werken...)erfdienstbaarheid en de regels die daarop van toepassing zijn, zijn anders.

Werner

afbeelding van mon jansegers
26/07/2006 - 11:26

Inderdaad Werner, maar dat kan je uit de tekst van Mario moeilijk interpreteren.
Mon

afbeelding van mario-7
26/07/2006 - 12:22

Beste Mon en Werner,

Dank voor jullie reactie op mijn vraag.
Eerst wil ik verduidelijken dat, en zo staat in de acte, "deze bouwgrond belast zijn ten titel van eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid met een losweg, zijnde uitbatingsweg van 3 meter breedte langheen de oostgrens van het lot, over de ganse diepte."
Deze erfdienstbaarheid is dus mijn eigendom en ook voor mij ideaal om met de wagen tot achteraan de groententuin te rijden.
Wanneer ik deze erfdienstbaarheid wil afsluiten van mijn privé-tuin met een draad vrees ik echter dat bij zwaar vervoer over deze erfdienstbaarheid,en mede door de overhangende bomen van mijn buurman deze draad wel eens zou kunnen gesloopt worden, wat bij de vorige eigenaars meermaals is gebeurd.
De teelt op deze landbouwgrond is mais dus is zwaar vervoer zeker aanwezig.

Beleefde groeten
Mario

afbeelding van mon jansegers
26/07/2006 - 12:59

Mario, Werner,
Ik blijf bij mijn standpunt: als Werner kan aantonen dat de akkers via een andere weg (openbare weg of andere losweg, doorgang etc.)bereikbaar zijn, zal m.i. de rechter oordelen dat Werner zijn doorgang wordt geannuleerd. Privacy en persoonlijke eigendom zijn doorslaggevend en de akkers zijn bereikbaar voor de boeren. Er zijn precedenten bekend.
Mon

afbeelding van joachimdero
26/07/2006 - 13:13

Hoogstammige bomen moeten minimum 2 meter van de grens gepland worden.
Voor deze en alle andere bomen en struiken geldt dat je je buurman kan verplichten om overhangende takken, twijgen,... weg te snoeien.

afbeelding van mario-7
27/07/2006 - 15:24

Beste Mon,

Er is inderdaad een andere losweg, amper 20m verder en die werd zeker gebruikt want vroegen was de erfdienstbaarheid langs mijn grond slechts 3m en is de breedte van een hakselaar voor het oogsten van de mais 3,5m dus moest er langs die andere weg geoogst worden.
Hoewel mijn oorspronkelijke vraag juist betrekking had tot het snoeien van overhangende bommen zie ik nu plots de mogelijkheid tot een totaal andere indeling van mijn tuin en wat een luxe indien er niemand meer over je eigendom moet.

Ik vermoed dat de gemeente alle informatie kan geven over die andere losweg, maar dan.....
Is het een vrederechter die tot zo een uitspraak kan overgaan of wordt dit een rechtzaak die veel geld kost met een eindeloos gevecht tussen mijn advocaat en de advocaat van de boeren.

Het advies die ik krijg, is dit van, mensen die er veel over lezen en weten of zijn jullie zelf raadsman gespecialiseerd in dit onderwerp, niet dat ik jullie raad in twijfel trek maar dit is voor iedere partij zo gevoelig dat ik tot in detail wil voorbereid zijn voor ik een eerste stap zet en deze erfdiensbaarheid probeer af te sluiten.

Alvast bedankt voor de tip
Mario

afbeelding van mon jansegers
27/07/2006 - 15:37

Mario,
Ondervinding leert. Ik heb jaren geleden een dergelijke zaak zelf aanhangig gemaakt bij de rechtbank en dit proces gewonnen. INFORMEER je eerst bij het vredegerecht. Nadien, indien nodig, bij een advokaat en ook bij het gemeentebestuur. Steeds opletten met gemeentebesturen. Soms ga je daar op bezoek bij de duivel.
Mon

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/01/2007 - 09:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

@hier boven.

ik ben al jaren bezig met een losweg en steeds verlies ik de zaak.
En ja er is een ander uitweg al eeeeeeeuwen.

Maar wat is de definitie losweg?? Volgens mij enkel om te laden en te lossen niet meer.

(ook al is de topic een paar maaden oud)

afbeelding van hans-26
20/01/2007 - 18:30

Mag je de bomen van de buen zelf snoeien als hij er niets aan doet?

Staan knal op de perseelgrens en zijn meer dan 5 meter hoog. Het zijn coniferen.

Graag advies

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.