Windmolen plaatsen. | Ecobouwers.be

U bent hier

Windmolen plaatsen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

12/09/2009 - 13:09

Ik zou willen investeren in een Grote windmolen.

Heb nog een vrind die helemaalgelooft in windenergie en we willen een grotemolen plaatsen 2 mw.

Normaal kunnen we aan een grond geraken van een boer welke op 600 meter is vanhet dichtsbijzijnde huis.

Hoe geraken we aan verguningen, wat zijn de stappen?
Zijn er hiervoor firma's die je begelijden?

20 Reacties

Reacties

12/09/2009 - 20:17

Is misschien niet direct Uw vraag, maar wordt net zoals ik klant van ecopower; waar je dan als cooperant (minimum 1 aandeel te kopen) medeeigenaar wordt van hun windmolens. Aandeel brengt tot hiertoe jaarlijks 6 % netto op en blijft de waarde van 250 € houden.

Als cooperant -klant betaal je dan voor de groene electriciteit 0.17 €/kw (ALLES inbegrepen, huur meter, BTW....)

In tussentijd van Uw project ben je dan eigenlijk al deels windmoleneigenaar !!

 

Zeer eerlijke onderneming, je voelt je er direct thuis.

15/09/2009 - 07:27

Ik ben niet echt geintresseerd om één miljoen te investeren in een onderneming die dan met de winst gaat lopen.

Om je een voorbeeld te geven, voor mijn teveel geproduceerde energie van mijn zonnepanelen betaalt ecopower me 0.07€/kw. de winstmarge is toch groot vind ik. (145 %) Vind maar eens een bank die dat geeft.

 

20/09/2009 - 07:45

Beste 'De Witten',

ik denk dat je hier toch wat kort door de bocht gaat. Als ik het goed begrijp heb jij een groot PV-project waarvan je de stroom verkoopt aan Ecopower. In de veronderstelling dat je voor de fysieke stroom die je op het net zet van Ecopower inderdaad 0,07 euro/kWh ontvangt, dan betaalt Ecopower daarnaast voor elke kWh dat het van je koopt een bepaalde som aan de evenwichtsverantwoordelijke voor zijn taak, aan de transportnetbeheerder en de distributienetbeheerder voor hun taak en moet Ecopower aan de verbruiker ook nog 21% BTW aanrekenen, dan weet eenieder die Ecopower wat van nader bij kent, dat Ecopower op de verkoop van de stroom aan zijn coöperanten  aan 0,17 euro/kWh (alles in begrepen, ook de BTW) eigenlijk geen winst neemt, omdat het dit als een dienst aan zijn coöperanten beschouwt.De stijging naar 0,18 euro/kWh in januari 2010 is trouwens vooral te wijten aan de gestegen kosten onderweg (transport en distributie).

Bij Ecopower ben je met je 1 miljoen euro trouwens niet aan het juiste adres. Ecopower richt zich op kleine aandeelhouders, die wat blij zijn met een jaarlijks dividend van 6%. De doorsnee-coöperant heeft 3 aandelen van 250 euro. Sinds kort is er een plafond ingesteld van 50 aandelen.

Ik vrees dat je als 21ste windprojectontwikkelaar in Vlaanderen snel zult merken dat de anderen je al lang voor zijn geweest overal ten velde...

 

14/09/2009 - 08:19

de witten,

 

Er is ergens een windplan vlaanderen beschikbaar waar de mogelijkheden voor windenergie afgebakend zijn (google eens). Daar kan je al zien of de grond die je op oog hebt eventueel in aanmerking kan komen voor windenergie. Het windplan vlaanderen heeft het "huiswerk gemaakt" zodat men bij een bepaalde plaats kan zien of er genoeg wind is, er milieuvoorwaarden zijn, trekgebieden van vogels, landschap, bewoning,...Als de locatie daar niet gunstig is, is de kans al klein dat het project kans krijgt op slagen.

 

Hoe ga je verder te werk gaan? Een 2MW molen kost al een paar miljoen. Ga je met coöperanten werken?

 

Er zijn hier firma's voor die zo'n projecten onder de arm nemen. Je moet een engineeringsfirma zoeken, in België heb je er wel een paar die daar ervaring mee hebben, 3E is de eerste die nu in mijn gedacht schiet.

15/09/2009 - 08:20

thx daar heb ik wat aan.

Ben nog een studie aan het maken maar denk dat ik het wel zal rondkrijgen om alleen mijn molentje te hebben.

Is er geen gevaar als ik met een grond kom aandraven dat ze de grond zouden doorverkopen aan een eventuele ander investeerder?

HEb je soms nog andere namen van firma's?

 

15/09/2009 - 13:20

Een kleine kritische noot.

Vooraleerst zeggen dat ik voorstander ben van duurzaam energiegebruik en duurzame energieopwekking.

Spijtig echter dat het thema hier louter in functie van winst bekeken wordt. Dit zou veel ruimer moeten gezien worden. Daarbij stelt zich de vraag of her en der inplanten van solitaire molens, los van alle context, moet aangemoedigd worden. Zeer veel wordt voorbij gegaan aan het ruimtegebruik dat ook duurzaam dient te verlopen. Daar waar windmolens perfect als landschapversterkend element kunnen toegepast worden, zorgen solitaire inplantingen voor een versnippering van onze reeds zwaar onder druk staande ruimte.

17/09/2009 - 06:48

De witten,

 

Andere namen heb ik niet direct. Ik heb mezelf ook eens een kleine studie gemaakt om zo'n project op te starten onder de vorm van een CVBA. Ik denk dat je best eens gaat horen bij grote bedrijven zoals Fabricom enzo... Veel bedrijven met ervaring in windturbines zijn er niet, particulieren al veel minder.

 

Een schoolvoorbeeld van een windturbine die door de buurt betaald is kan je vinden bij Middelkere/Nieuwpoort van het vroegere Middelwind die nu overgenomen is door Aspiravi. Aspiravi heeft ervaring met het opstarten van zo'n projecten.

 

Het grote probleem zal zijn volgens mij beschikbare grond vinden voor windenergie, de vergunning binnenhalen en niet te vergeten geld...De banken gaan dat niet zomaar geven want als er "zogezegd veel winst" mee te rapen valt kunnen ze het evengoed zelf doen.

18/09/2009 - 07:09

Bert,

 

Ik heb een intressante adresje gevonden http://ode.be/index.php?page=WINDENERGIE-jan06 .

hierbij staan nog 2 adressen bij.

 

Maar was nog niet zinnes om eerst bij hun te rade gaan. Ik vrees dat het een beetje bij de duivel te bichten gaan is.

Heb alvast een windplan Vlaanderen besteld kost 150 euro en dan zal ik al veel slimmer zijn.

Indien de grond voldoet zou ik eerst bij een fabrikant van windmolen willen laten een prijs offerte maken.

Inhoever deze zullen geintreseert zijn dat weet ik niet.

Elektrabel heeft er momeneet 300 in bestelling. wat zou ik dan afkomen met mijn 1 om de 3 jaar....

Hoeveel zouden die me meer aanrekenen.....

 

Hoever stond je met je studie?

Ik heb ook een kleine gemaakt maar zou toch steeds intressant zijn de jouwe eens te bekijken.

Financieel zie ik minder problemen, er is momenteel een gunstig klimaat om geld te lenen.

Idd dexia heeft een afdeling die z'n projecten wil opstarten, dus denk dat het voordat ik de lokatie bekent maak zeker noodzakelijk is om een exclusief notarieel kontrakt te hebben.

 

Hou je der van op de hoogte.

 

18/09/2009 - 18:07

Ongelooflijk ...

Gisteren op de rekening gestort en vandaag 2 cd 's met de post thuis gehad !!!.

Grond die ik in gedachte had is niet 100 % goedgekeurd. (Zijn er in mijn streek geen enkele.)

Is een typisch Belgisch probleem.

De zone is een Klasse 2 : is een gebied dat in aanmerking komt voor windernergie maar waar toch een beperking kan optreden dan voor een gebied met prioriteit 1

Weekendtje denken wat nu gedaan !!! verder doen of niet..

 

19/09/2009 - 08:26

volg dit al een 10 tal jaren en geloofde ook in windenergie maar na wat praktische proeven kwam ik tot de vaststelling dat het bij ons niet loonde (binnenland) tenzij op grote hoogte

windmolens vragen onderhoud en dit door buitenlandse firma's( reken maar)

zou je ook eens willen laten berekenen  wat het kost om een zonnepark te bouwen en zo een vergelijking te maken

 

geloof dat er aan zee zo een persoon is die dit gedaan heeft zowel windmolen en zonnepark

 

natuurlijk levert een windmolen aan zee 2 x zoveel op als in het binnenland

groetjes

 

 

20/09/2009 - 12:16

hou er dan ook rekening mee dat je minstens 2 keer 600 meter hoogspanningskabels gaat betalen, als het al niet verder is (plaats waar je kan inpikken op HS-net) en ook alle eigendommen er tussen je toelating geven om die kabel er te leggen

 

 

22/09/2009 - 13:13

 En nog steeds niemand die zich vragen stelt bij een duurzaam ruimtegebruik..................individuele molens passen nu eenmaal niet in dit plaatje.

22/09/2009 - 15:03

Wim B, voor zover ik het begrepen heb, gaat het hier helemaal niet over een individuele windmolen (2MW)

22/09/2009 - 15:44

 Op ruimtelijk vlak wel, al zou ik beter het woord 'solitair' gebruiken. Het is ook voor grote molens niet aangewezen deze per eenheid her en der in te planten, naargelang de winst het grootst is. Met de decreetswijziging worden boeren bestookt door de sector om gronden te verpachten. Die boeren happen maar al te graag toe want zij krijgen gedurende lange tijd een prachtige pacht toegekend die hen meer opbrengt dan de teelt, die rond die molen gewoon kan blijven verder bestaan. 

Als deze molens niet in groep en overdacht worden ingeplant, zoals nu dreigt te gebeuren, zal onze reeds onder zeer grote druk staande ruimte, verder onder druk komen. De zoektocht naar alternatieve energiebronnen is noodzakelijk, het geeft blijk van een duurzame ingesteldheid. We moeten alleen oppassen dat de ene duurzame oplossing ons blind maakt voor ander aspecten die evenzeer op een duurzame wijze moeten benaderd worden.

De discussie hier gaat enkel over winst, zelfs niet over duurzame energie-opwekking. Het is daarom dat ik een kritische noot wilde plaatsen. Ondanks de noodzaak is windenergie een 'hype' geworden, waarbij we nog amper mogen stil staan bij de mogelijke gevolgen. De industrie gaat hier gretig op in. Toch moeten naast de windopbrengst ook tal van andere factoren afgewogen worden. Hier loopt het spijtig genoeg heel veel mis. Aanvragen van solitaire molens (ook grote) werken dit enkel in de hand.

22/09/2009 - 16:16

Wim,

of een windmolen of een lijn windmolens een landschap al dan niet 'versterkt', dat hangt van je eigen subjectief gevoel voor estethiek af. Een solitaire windmolen stoort mij niet. Anders kan je wel stellen dat elke menselijke activiteit het landschap verstoort.

Als windmolens verspreid worden ingeplant dan wordt in elk geval de afstand tussen produktie en gebruik wat beperkt.

22/09/2009 - 16:34

 vanuit productie-oogpunt is dat laatste inderdaad correct, maar dit zal geenszins de huidige infrastructuur verminderen. Buffercapaciteit zal steeds nodig zijn.

voor mij moeten ze niet perse 'in lijn' staan, hiervoor zijn verschillende andere ruimtelijke mogelijkheden. 

Het gaat er om dat ze overdacht worden ingeplant, en niet 'louter' op de meest commerciële plaats. Zo als ik al vermeldde zijn er tal van andere aspecten die eveneens in overweging moeten genomen worden, bijv. afstand bewoning, oriëntering t.o.v. industriezones, etc. Er komt bij een behoorlijke afweging heus wel wat meer bij kijken. Het probleem is dat momenteel de mogelijkheden (juridisch) vooruitlopen op de ruimtelijk/economisch wenselijk afweging. 

Waarom zouden we de windmolens 'zonder nadenken' (en geloof me, dit gebeurd nu) inplanten als dit even goed overdacht kan gebeuren, met respect voor onze schaarse ruimte en leefomgeving.

22/09/2009 - 16:49

Wim, ik kan je argumenten aprecieren, maar vroeger was er in bijna elk dorp een klassieke windmolen, en die was BROOD-nodig dus die stond niemand in de weg, ik denk dat de meeste mensen nu beter zonder brood kunnen dan zonder elektriciteit, en ik denk ook dat de meeste mensen (buiten dit forum) veel minder wakker liggen van de schaarse ruimte en leefomgeving dan jij (en ik).

22/09/2009 - 17:11

 Die klassieke windmolen is niets vergeleken met de huidige exemplaren, daarenboven gaat het nu over veel meer molens dan 'vroeger'. Die vergelijking gaat eerlijk gezegd niet op.

Daarnaast is het ook niet omdat de meeste mensen niet wakker liggen van de schaarse ruimte, dat hiermee geen rekening dient gehouden te worden. Dit verhaaltje kennen we al, nu vragen mensen zich af waarom men 20-30 jaar geleden bepaalde dingen toch toegelaten hebben. Als we de problematiek vandaag reeds kunnen vatten, moeten we geen 20-30 jaar wachten om hier mee om te gaan. Dit getuigt niet van een duurzame instelling.

dat het enkel mensen buiten dit forum zouden zijn die minder wakker liggen van de schaarse ruimte betwijfel ik. Als je in verschillende topics gaat lezen kom je behoorlijk veel onbegrip tegen waarom bepaalde zaken niet vergund raken. Dit wijst, vrees ik, dat velen zich blind staren op bepaalde positieve eigenschappen en de negatieve niet kunnen/willen zien. Duurzaamheid is eveneens pogen de 'hype' te doorzien en zich open stellen voor de mogelijk nadelen zodat ook hier een antwoord op kan gevonden worden. En die antwoorden bestaan, dus laten we stoppen met blind te wezen.

22/09/2009 - 19:56

Beste Wim,

Vlaanderen is de bakermat van de klassieke windmolen. En het heeft niet veel gescheeld of we waren ook de bakermat gebleven van de industriële windturbines, maar het gebrek aan visie van onze politici uit de jaren 80 met de toen piepjonge Verhofstadt voorop hebben daar een stokje voor gestoken...

Vlaanderen alleen al telde voor de eerste WO ongeveer 2400 klassieke windmolens. Daar resten er nu nog een kleine 200 van, niet allemaal in werkende staat.

Ook in de vroege middeleeuwen was er veel tegenkanting tegen de bouw van die machines.

Ik denk dat we solitaire windturbines niet zo maar kunnen afwijzen, vaak is dat de enige mogelijkheid gezien onze slechte ruimtelijke ordening.

Dirk Vansintjan

22/09/2009 - 21:32

 Beste Dirk,

begrijp me niet verkeerd he, ik ben voorstander van windenergie (ben trouwens aandeelhouder bij ecopower), maar de vergelijking met de klassieke windmolen gaat echt niet op. Zowel de verhouding van de windmolen op zich als zijn verhouding tot de verstedelijkte omgeving was totaal anders, van die orde dat je ze niet kunt vergelijken. En de geschiedenis van klassieke windmolens en hun moderne versie ken ik ook redelijk. Een 'bokrijk'-benadering is hier niet echt op zijn plaats.

actief zijnde binnen de ruimtelijke ordening weet ik maar al te goed dat een oordeelkundig plannen wel degelijk mogelijk is, maar dan moet iedereen wel mee willen natuurlijk. Het is gevaarlijk de weg van de minste weerstand en de grootste winstmarge te nemen. Deze stroken nu spijtig genoeg niet altijd met de goede ruimtelijk ordeningsprincipes.

Dat onze ruimtelijke ordening slecht is, is een vaststaand gegeven. Maar dit vormt nog geen precedent om bij nieuwe initiatieven geen rekening te houden hiermee. 

Ik weet nu ook eenmaal dat niet alle actoren die actief zijn in de windenergiesector hoog oplopen met ruimtelijke principes. Ze zijn zelfs niet echt bekommerd om duurzame ontwikkeling, maar enkel uit winstbejag.

Windenergie zal en moet een belangrijke factor worden in onze energievoorziening. Het zal echter niet de enige factor kunnen zijn, zeker niet wat de winning op land betreft. Het is niet omdat wij hier allemaal voorstander zijn van windenergie dat we alle mogelijk plaatsen die geschikt zijn moeten volbouwen met molens. Dit laat onze 'slechte' ruimtelijke ordening gewoonweg niet toe. We moeten mekaar ook geen Liesbeth noemen en ook durven aanvaarden dat er ook nadelen (en eventueel zelfs nog onbekende) bestaan bij de opwekking van windenergie. Het voorzorgsprincipe is regel nummer 1 bij duurzaam denken.

mijn kritiek bestaat er vooral in dat er wel degelijk windenergie kan opgewekt worden mits een goede planning. Klein voorbeeldje misschien. met de decreetswijziging van begin deze maand is het makkelijker woonuitbreidingsgebieden te ontwikkelen. Misschien is het beter van bepaalde niet te ontwikkelen in functie van windenergie en andere gebieden die minder interessant zijn voor windenergie aan te boren voor bewoning. Dit is maar één aspectje. Zo kunnen er oneindig veel mogelijk conflicten optreden. Het ad hoc aanvragen en verlenen van vergunningen voor solitaire molens her en der zal een holistische benadering gewoonweg onmogelijk maken. Het is echt wel fout te denken dat alles alleen draait om windenergie.

Wie duurzaam denkt, denkt holistisch.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.