Windenergie | Ecobouwers.be

U bent hier

Windenergie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van bob-8
05/08/2005 - 16:57

De exploitatie van een windmolenpark op de Thorntonbank 30 km uit de kust van Knokke-Heist levert alleen maar verlies op. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse voor de bouw. Onderzoekers komen tot de conclusie dat de kosten, zelfs in het gunstigste geval, 330 miljoen euro hoger uitvallen dan de baten. Dat heeft niet alleen te maken met de hoge investeringskosten, maar ook met de reservecapaciteit die op land moet worden gecreëerd om de stroomvoorziening bij windstilte en storm - als de molens stil staan - te waarborgen. Bij een stijgende vraag naar stroom is die reservecapaciteit onmisbaar, zeker als de regering het plan om de kerncentrales te sluiten, doorzet. Opdrachtgever van de analyse was toekomstig exploitant C-Power.

17 Reacties

Reacties

afbeelding van Albrecht-1
15/08/2005 - 00:51

Arnold,

In NL zoekt men dan ook naar oplossingen voor dit probleem van minder voorspelbare energiestromen, een deel van de oplossing bestaat uit dwarsregeltransformatoren. Die leiden de stroom om naar een andere plaats op het net, indien een bepaalde plaats overbelast dreigt te worden.

groeten,
albrecht

afbeelding van johan264
15/08/2005 - 02:09

waarom zoeken ze niet naar windturbines die bij veel wind kunnen blijven produceren zoals de kleinere ?
als je ziet hoe deze stuurbaar zijn moet dat toch te doen zijn vermoed ik.
ik denk toch niet dat we moeten terughoudend zijn tov zon en wind en water-energie.
eer we met deze kleinere installaties voor huisgebruik de grote industrieverbruiken gaan ontregelen zullen er velen moeten denken zoals wij.
als elk van ons een beetje voorziet naar eigen verbruik dan zal dit niet uit de hand lopen denk ik.
waarom er niet meer met het water opgewekt wordt die her en der door ons landje loopt dat snap ik niet zo,dit is nochtans een vrij stabiel en regelbaar krachtbronnetje volgens mij.
ik ga er allesinds mee starten tegen de winter alst wa meezit.
we houden u op de hoogte hiervan :-)
johan

afbeelding van wim-37
15/08/2005 - 12:37
wim

Johan en Hans,

jullie gaan er van uit dat windmolens bij storm zomaar plots uitvallen. 't zou een zeer slechte vorm van regeling zijn. Zowel voor de turbine als voor de netschommelingen. Ik zie dat het in ons geval heel wat zachter en ingenieuzer er aan toe gaat. Tot een windsnelheid van 130 km/h draaien ze voluit mee, eens nog hogere windsnelheden (en dat is vrij zeldzaam in onze lage landen ) gaan ze langzaam de productie afbouwen en overgaan naar vaanstand, indien de windkracht blijft toenemen. Is dit niet zo dan blijven ze vermogen leveren en wordt dit zacht ingeregeld, dit dank zij inteligente electronica. Trouwens de aan/uit schakeling zou door de netbeheerder niet toegelaten worden omwille van destabilisatie van het net.

wim

afbeelding van Anonieme gebruiker
15/08/2005 - 13:27
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Wim,

Ik heb altijd gemeend dat het vermogen van een windmolen toeneemt met het kwadraat van de windsnelheid.
bvb als een molen 100 kW levert bij een windsnelheid van 10 m/seconde dan levert hij 400 kW bij 20 m/seconde en 900 kW bij 30 m/seconde. Of ben ik daar verkeerd in ?
Waarom zet men die molens dan stil bij storm, want juist bij een storm hebben zij een super-rendement.
Wat is een "vaanstand" ?

vr gr
Pluto

afbeelding van heman
15/08/2005 - 20:32

Dat de nieuwere, duurzame energiebronnen in het begin meer kosten dan opbengen lijkt mij niet onlogisch; kernenergie zal in het begin ook wel een negatieve kosten-baten balans gehad hebben. De energieterugverdientijd (ETVT) voor een kerncentrale is groter dan 10 jaar dus pas na die periode kan je de kosten voor de bouw langzaam beginnen terugverdienen. Duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie scoren op dit vlak veel beter met een ETVT van minder dan 3 jaar.

Een efficiënt energie-opslagsysteem zal bijna zeker nodig zijn indien we naar 100% duurzame energie willen omschakelen. Uit een aantal studies zou echter blijken dat zo'n systeem enkel nodig is van zodra het aandeel van weinig of niet regelbare, duurzame energiebronnen meer dan 10% zou zijn. Wind- en zonne-energie zorgen samen voor een minder fluctuerend aanbod en het is wellicht ook mogelijk om net zoals bij het nacht-tarief-systeem het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stemmen.

De belangrijkste duurzame energie"bron" is, zoals hier reeds werd aangegeven, het efficiënter omgaan met energie. Een vermindering van het verbruik met meer dan 50% zou in principe mogelijk zijn zonder verlies aan comfort. Spaarlampen zijn hier mss wel een goed vb van; verbruiken 5x minder dan gloeilampen en gaan 6-10x langer mee. Door gloeilampen te vervangen door spaarlampen krijg je dus een vermindering van 80% zonder dat het comfort (de hoeveelheid licht) daalt.

"Waar een wil is, is een weg" lijkt mij in het energie-debat een goede slogan; technisch en wetenschappelijk lijkt een relatief snelle omschakeling naar 100% duurzame energie geen utopie (het enige discussiepunt is meestal de termijn waarbinnen dit mogelijk zou zijn). Dat we vroeg of laat die omschakeling moeten doen staat zo goed als vast dus waarom zouden we wachten ipv nu reeds een aantal belangrijke en doordachte stappen in die richting te zetten?

afbeelding van koent
16/08/2005 - 00:24

Pluto,

Om het plastisch te zeggen: als de molens bij (hevige) storm blijven draaien, vliegen de wieken eraf.
De uitgeoefende krachten worden veel te groot met alle slijtage en schade die daaruit volgt.

En dat is naar 't schijnt niet gezond...

Koen

afbeelding van bob-8
16/08/2005 - 09:20
bob

De federale regering heft de milieuvergunning voor de bouw van een zeewindmolenpark voor de kust van Knokke op.

Die beslissing betekent zo goed als zeker het einde van het betwiste windmolenproject van Seanergy, een consortium van Electrabel en baggeraar Jan De Nul. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Het consortium kreeg in 2002 de belangrijkste vergunningen voor de bouw van een windmolenpark op de Vlakte van de Raad, enkele kilometers voor de kust van Knokke. Het project zou 220 miljoen euro kosten.

Begin 2003 schorstte de Raad van State de vergunningen voor het park, op verzoek van een inwoonster van Knokke. Vorige maand kwam de Raad van State terug op de schorsing. Het zag er naar uit dat Seanergy zijn molens zou kunnen bouwen. Met de opheffing van de vergunning maakt de regering opnieuw een kruis over de zeewindmolens. De regering vindt dat het project niet duurzaam is door het grote protest, schrijft De Tijd.

afbeelding van Anonieme gebruiker
16/08/2005 - 09:21
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Koen, ik dacht wel dat dat de reden zou zijn maar ik vind het wel stom eigenlijk... Is dus ongeveer hetzelfde als moeten terugtrekken nét voordat je gaat kl..... :-)

vr gr

Pluto

afbeelding van luc v-3
17/08/2005 - 17:14
Luc

"Met de opheffing van de vergunning maakt de regering opnieuw een kruis over de zeewindmolens"

Bob, zoals je het daar stelt, is het wel erg tendentieus, om niet te zeggen onjuist.

Enkel het project vlak voor de kust is afgewezen, volgens mij om een aantal goede, economische en milieuredenen.
Het project Thorntonbank gaat gewoon door.

Het strafste vind ik wel dat Electrabel nu als de vermoorde onschuld begint te roepen dat haar groene project is gekelderd. Ochgottekes toch ! De realiteit is dat Elec al een boete heeft gekregen (of dreigt er een te krijgen ?) omdat ze te weinig groene stroom produceren. En dat gingen ze met dit project eventjes verhelpen. Tot zover de groene bekommernissen van Elec. Als ze echt zo begaan zijn met het milieu, voor een dergelijk groot bedrijf, liggen de kansen voor het grijpen, maar ik zie daar maar weinig beweging.

afbeelding van dirk vansintjan
24/08/2005 - 13:40

en op de dijk van knokke komt dit misbaksel!

afbeelding van bob-8
08/09/2005 - 11:38
bob

Aan onze kust houden deskundigen rekening met de mogelijkheid dat bruinvissen bij ons stranden vanwege lawaaioverlast veroorzaakt door Britse windmolenparken. De voorbije drie weken zijn op onze stranden al 15 bruinvissen aangespoeld. De windturbines voor de Engelse kust veroorzaken gemiddeld 262 decibel geluid. Amerikaans onderzoek toonde inmiddels aan dat zeezoogdieren potdoof worden zodra de kaap van 165 decibel wordt overschreden. Bruinvissen, de kleinste walvissoort, vinden hun weg en vooral hun voedsel door een sonar via de oren. Zonder auditieve sonar kunnen ze hun voedsel niet vinden en sterven ze de hongerdood.

In het milieu-effectenrapport voor de bouw van een windboerderij op de Thorntonbank voor onze kust wordt echter niet of nauwelijks gerept over de gevolgen van de veroorzaakte geluidsoverlast.

afbeelding van dirk vansintjan
08/09/2005 - 11:46

Het ging over het geluid van het heien van de funderingspalen, niet over de exploitatie van de windturbines.
Men kan funderingen ook schroeven, dat is wel wat duurder.

Dirk Vansintjan

afbeelding van luc grandjean
13/09/2005 - 19:04
luc

ik kan verkeerd zijn maar ik denk dat men op korte afstand van een opstijgend vliegtuig slechts 130db meet,
260db daarmee laat je volgens mij een building instorten!!

afbeelding van werner van der cruyssen
13/09/2005 - 21:56

Luc,

Het verschil zit 'm in het feit dat het ene in lucht wordt gemeten en het andere in water. Geluid is een drukgof en gedraagt zich verschillend in een gas of in een vloeistof.

Abstractie makend va de frequentie-afhankelijkheid komt het erop neer dat je om van dB in lucht-->water te gaan, je 62 moet bijtellen.

Een walvis kan onder water een geluid van 175 dB produceren In lucht zou dat equivalent zijn aan 113 dB.

Werner

een vraagje over windenergie:
in zottegem stonden een aantal windmolenprojecten op til, ik heb op de radio deze week vernomen dat die niet zouden doorgaan? klopt dat?

rond biogas is momenteel toch wel wat gaande, maar hoe staat het eigenlijk met eb&vloed centrales? en met centrales die het waterverval in beken en rivieren gebruiken?

groeten,
christophe

afbeelding van luc grandjean
17/09/2005 - 07:12

het waterverval van de rivieren?
in wallonie bestaat inderdaad een groeiende interesse van watermoleneigenaars die de molen of turbine opnieuw in gebruik willen nemen. dit verloopt echter niet altijd van een leien dakje! dikwijls is er namelijk veel tegenkanting van oa vissersverenigingen, en... groenen!
luc

afbeelding van dirk vansintjan
17/09/2005 - 09:05

Beste,

ook in Vlaanderen is er interesse bij de méér dan 300 watermoleneigenaars. Het herstel van de vismigratiemogelijkheden kan het heropstarten van de watermolens als groene stroom productie-eenheid bemoeilijken, maar dat hoeft ook niet zo te zijn. We hebben in 2004 in overleg met het kabinet van toenmalig Minister van Leefmilieu Tavernier (Groen!) en o.m. de Afdeling Water(Aminal) de afspraak gemaakt dat er concreet aan elke molen gezocht zal worden naar een leefbaar compromis tussen vis, monument en groene stroom.
In een ecologisch gebalanceerd beleid kan dat.
Als men zich alleen maar fixeert op vissen of vogels zal er anders van kleine waterkracht of windenergie niet veel in huis komen. Mensen die dat toch doen zijn, wat mij betreft, geen groenen maar gefixeerden.
In een demonstratieproject van de Vlaamse Overheid zijn we nu bezig om visvriendelijke kleine waterkrachtcentrales te bouwen: na Overijse volgt nog Gent en Aarschot: zie www.ecopower.be, www.hydrowatt.de en www.ritz-atro.de.

Dirk Vansintjan

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.