Welke muurisolatie is het meest milieuvriendelijk? | Ecobouwers.be

U bent hier

Welke muurisolatie is het meest milieuvriendelijk?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Benjamin - BBL
22/04/2014 - 14:54

Er zijn grote verschillen in milieu-impact tussen verschillende isolatiematerialen. Toch is het niet mogelijk om een rangschikking op te stellen, omdat de resultaten sterk verschillen van producent tot producent, zelfs voor eenzelfde type materiaal in functie van het productieproces en omdat ze afhankelijk zijn van de volledige wandopbouw. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de milieu-impact van verschillende isolatieproducten op de Belgische markt.

In de uitgebreide LCA (Life Cycle Assessment)-studie vergeleken de onderzoekers (VITO, VIBE, KU Leuven, CERAA en twee buitenlandse studiebureaus) de milieu-impact van tien isolatiematerialen (glaswol, steenwol, EPS, XPS, PUR,  papiervlokken, hennepwol, vlaswol, houtvezel en schapenwol) in verschillende types buitenwand: een klassieke spouwmuur, een houtskeletbouwwand en een bepleisterde buitengevel.
De onderzoekers bekeken verschillende milieu-impactcategoriën (CO2-uitstoot, impact op waterkwaliteit, toxiciteit,…) voor de volledige levenscyclus. Dat wil zeggen: van bij de winning van de grondstoffen, over de productieprocessen, het transport, de gebruiksfase tot de afvalfase. De berekeningen gebeurden aan de hand van gegevens van specifieke producten en met specifieke fabrieksbezoeken en hielden rekening met een theoretisch levensduur van 60 jaar.

 

Er zijn enkele duidelijke conclusies:
-Er zijn grote verschillen in milieu-impact tussen verschillende isolatiematerialen en tussen verschillende types van muuropbouw. De onderzoeksgroep kon de milieu-impact echter niet veralgemenen per type isolatiemateriaal omdat er zelfs voor eenzelfde materiaal grote verschillen zijn tussen fabrikanten. Het rangschikken van types isolatiematerialen zou moeten gebeuren op basis van individuele milieuprofielen en niet op basis van een gemiddeld milieuprofiel voor alle materialen van eenzelfde type.
- Elk type isolatiemateriaal moet gebruikt worden in de daarvoor geschikte wandopbouw. Zo zijn bio-ecologische isolatiematerialen (hennep, schapenwol) omwille van hun vochtgevoeligheid meestal niet geschikt voor gebruik in een normale spouwmuur. Ze kunnen wel gebruikt worden in onder meer houtskeletbouw met waterdichte buitenlaag. Vandaar dat de studie rekening hield met vier verschillende types van wandopbouw, zodat alle materialen op een juiste manier doorgerekend konden worden. De wandstructuur zelf (hout, bakstenen, mortel, …) heeft ook een impact op het milieu.
- Beter isoleren zorgt natuurlijk voor een duidelijke vermindering van de milieu-impact van een gebouw. Maar ook de milieu-impact van het gekozen isolatiemateriaal (ten gevolge van productie, transport en verwerking) is relevant. De bijdrage van het isolatiemateriaal kan oplopen tot 80% van de totale milieu-impact van de wand. Voor een goed geïsoleerde wand is de milieu-impact van het gekozen materiaal vaak zelfs belangrijker dan de impact te wijten aan het energieverbruik om het gebouw te verwarmen of te koelen gedurende 60 jaar.
-Ten slotte was er niet één materiaal dat op alle vlakken goed of slecht scoorde. Elk materiaal scoorde voor een bepaalde milieu-impact wel beter of slechter dan een ander.
- De oorzaken van de milieubelasting blijken verscheiden: de basisgrondstoffen en additieven (zoals brandvertragers), de productieprocessen, het gebruik van wegwerppaletten, etc.
Wat is de meest milieuvriendelijke wandisolatie? Daarvoor moeten we ten minste de specifieke milieu-impact kennen van het specifieke isolatieproduct en rekening houden met de muur waarin het gebruikt wordt. Bovendien hangt het antwoord op die vraag af van welke milieueffecten het belangrijkste zijn (broeikaseffect,   fijnstofvorming, uitputting grondstoffen…).

Deze elementen moeten nu in het wetenschappelijk en politiek debat over dit onderwerp geïntegreerd worden.

Download hier de studie en een begeleidende nota 

12 Reacties

Reacties

afbeelding van Vochtadvies
22/04/2014 - 18:13

Prachtige uitgebreide studie, proficiat.
De opgegeven isolatiewaarden zijn in ideale droge toestand gemeten.  Bepaalde isolatiematerialen zijn min of meer vochtgevoelig waardoor de eindresultaten in de totale CO2 besparing op de energiekosten anders zullen vertaald worden. Alles hangt af van het concept van de woning, de dampdichtheid van de binnen en de buitenconstructie en mogelijke zichtbare of verborgen vochtproblemen.
Groeten
Vochtadvies

afbeelding van Hans Delannoye
29/04/2014 - 09:10

eddy

ik ben het niet helemaal met je eens. dat klopt misschien voor de "klassieke" isolatiematerialen, maar bij de bio-ecologische (dus op natuurlijke basis, zoals houtvezel, papier, hennep etc) is dat anders.   zo staat in de ETA van bv cellulose-isolatie: "der nennwert der wärmeleitfähigkeit, ermittlet nach der norm en iso 10456/2007-12 für einen feuchtegehalt des dämmstoffes bei 23°C/50% relative luftfeuchte" en dan volgens de lamdbdawaarden.  50% RV is m.i. een goede basis want deze ligt ergens in het midden van wat we in een doorsneewoning tegenkomen.  daar komt nog bij dat deze materialen heel dampdoorlatend zijn, als de buitenafwerking dat ook is, is de kans op vochtproblemen sowieso al een stuk kleiner. 

hans d

 

 

afbeelding van brother paul
28/04/2014 - 08:58

Als economist zou ik zeggen, jullie maken dat veel te moeilijk.

 

Onze brandstof op auto's wordt 0.5euro/liter belast, terwijl onze vewarming 0 euro belast wordt.Dat heeft een pak consequenties, en als je daar nu eens nuchter over nadenkt en eens een denkoefening houdt in die richting zie je dat er daar oplossingen voorhet grijpe liggen. Het zou volgens mij economisch en ecologisch veel eenvoudiger zijn voor iedereen dat alle brandstoffen 0.5euor/liter belast worden als eerste belangrijke insteek.

Wat is het gevolg daar van ? 

 

1° Het belangrijkste effect is, dat zonder overheidsinmening en zonder subsidies iedereen zal beginnen isoleren. Gezien onze overheid toch ideeen zoekt om haar budget te versterken en tegelijkertijd de lasten op arbeid te doen dalen, is dit een van de beste manieren om het te doen. Lasten op arbeid kunnen 5% omlaag en uw verwarming kost vanaf nu 1000euro per jaar meer

Wat de belangrijkste nevenwerking zal zijn, is dat de isolatie van een gebouw belangrijker wordt dan de verwarming. En dat voor de isolatie van een gebouw er beter en harder zal nagedacht worden dan nu op basis van wetgeving en zogenaamd begrotingsverlammende subsidies erin geramd wordt.

In elk geval zonder subsidies wordt isoleren dubbel zo rendabel, en wordt de keuze van het materiaal ook transparanter een eenvoudige economische berekeningen. De som van uw toekomstige fossiele besparingen moet binnen 10 jaar terugverdiend zijn, en de optimale keuze die dat rendement haalt, daar ga je voor. De optimaliteit bestaat, doordat je gewoon in functie van de kleine meerprijs per cm dikte isolatie, en een constante kostprijs voor het plaatsen van die isolatie, een steeds hogere toekomstige besparing in fossiele grondstoffen en dus in economisch rendement bekomt. Je moet het optimum dus doodeenvoudig leggen tot het BEN niveau, zodat mensen vanzelf die beslissingen nemen, omdat het de goedkoopste oplosisng is. Het optimale CO2 taks op verwarming om het BEN niveau economisch optimum te maken, zal ongeveer 0.5-1euro pe rliter bedragen. Heb het nog nooit uitgerekend, maar door de berekeningen heen zegt mijn intuitie dat het ongeveer dat getal is.

2° dat alle isolatiematerialen die geproduceerd worden met fossiele brandstoffen 0.5euor/kg duurder worden, je zult dus nauwelijks het verschil zien want die dingen wegen kweeniehoelicht. Daarentegen zullen de energieintensieve producties duurder worden. Dus welke isolatie de beste is, wordt bij deze door de economie opgelost. De landbouw isolatie zal niet stijgen in prijs, de fossiele isolatie een tikkeltje, en de energieintensieve isolatie zal overschakelen op andere energiebronnen om te overleven.

Anderzijds zijn alle LCA gerelateerd aan fossiele grondstoffen '(zoals transport, oogsten van biomateriaal) netjes geincalculeerd in de prijs van die producten... Ze worden duurder arato dat ze meer fossiele grondstoffen verbruiken in elk stadium van het productieproces.. EN in principe kun je zelfs zeggen met huidig belastingsstelsel zit die LCA-kost al ingebouwd in de productie van die isolatie. Ja wonderbaarlijk gegeven misschien voor rapportschrijvers, maar op die CO2 taks voor de fossiele grondstoffen te produceren na, zit alles ingebouwd volgens mij.

3° Als je dan een vorm van ecofiscaliteit wilt verder doortrekken naar uw viswater contaminatie, landbouwgrond contaminatie, zou je in producten gewoonweg een afval dump belasting moeten heffen die zorgdt dat de 'externaliteiten' (zo heet dat) belast worden. Dus gewoon en eenvoudig weg proportioneel, billijk en rechtvaardig zou ik zeggen lasten heffen op het dumpen van niet biodegradeerbare grondstoffen. Opgelet het begrip vind ik nogal rekbaar. In el geval, net zoals je voor fossiele grondstoffen 0.5euro/kg CO2 als het ware aan het heffen bent, kunje u inbeelden dat je voor alle vormen van afval een prijs plakt. Nu welke prijs daar zou ik zo geen natte vinger kunnen op plakken, maar ik kan mij inbeelden dat Uranium , Dioxine en Cyanide bvb veel meer mag ophoesten dan houtafval...

Nu de oefening is gewoon interessant, omdat stel dat je daar voor Cyanide 10euro per kg op plakt, en een fabriek krijgt picogrammen cyanide losing in het milieu per kg PUR, dan wordt 10 x 10^-9 een belachelijk getal om aan te rekenen, want geen enkele fabriek bvb produceert 1miljard kg isolatie... of je kunt geen enkele fabriek takseren. Op die manier wordt toch iets wat jullie in het document belangrijk vinden in een ander perspectief bekeken... Economisch gezien heeft het inventariseren van de kleinste vergifiting ondanks de intellectuele eerlijkheid, in principe weinig belang. 

afbeelding van PatrickM
28/04/2014 - 10:50

BP,

 

Je vergeet dat op op die manier (belasting op verwarmingsbrandstof) heel veel gezinnen nog minder budget gaan overhouden om hun huis deftig te isoleren.

Ondanks de inspanningen van enkelen is de overgrote meerderheid van de huizen in België nog steeds erbarmelijk geïsoleerd.

Er is een soort Marshall-plan nodig om onze woningen te isoleren, niet iedereen heeft het geld, het inzicht, de wil, de motivatie... om zijn woning te isoleren.

 

afbeelding van brother paul
28/04/2014 - 21:20

U  hebt niet  goed gelezen de lasten op fossiele brandstoffen verhogen  en in een adem verlaag de lasten op arbeid 

Als jij dus 1000euro meer verwarming betaalt en 1000euro minder belasting is dat een zero sum voor uw inkomen  maar verandert dit wel het rendement van uw energieverbruik investeringen capite ? 

Huizen met 3000euro verbruik gaan 6000euro verbruiken. Uw budget om te isoleren en verbruik met 80%te reduceren wordt 60.000euro  ja inderdaad dat wordt aanpassen voor iedereen uw Werklozen leger kan direct beginnen met het marshall plan 

Op Den duur Zal de overheid de taks op 1euro moeten zetten om het gat dicht te rijden 

Maar finaal zal iedereen 80%minder verbruiken net zoals onze auto's ook minder verbruiken

afbeelding van Brecht Schatteman
03/05/2014 - 13:52

Beste brother paul

zelf dacht ik er al aan dat in ons hedendaags systeem mensen alleen afgaan op het economisch rendabele. helaas heeft dit geleid tot allerlei wanpraktijken (uitbuiting arme landen, zowel op vlak van grondstoffen, arbeid, landgebruik...) om aan de wensen van het 'rijke westen' te voldoen. De meeste mensen denken nu eenmaal niet aan duurzaam, maar pakken het duurzame alleen als het een goede terugverdientijd heeft. Hierdoor heeft het lang geduurd tegen wanneer de Belg overtuigd raakte van isoleren. De Belg overtuigen bleek niet genoeg, wat duidelijk is door de verplichte K-waarde en E-peil. We zijn nu eenmaal gemakzuchtig.

we kunnen de Belg dus enkel overtuigen als we iets met zijn portefeuille doen, en niet door een poster op te hangen om ze te mobiliseren voor een betere levensstijl. Helaas is de politiek soms meer bezig met kiezers te verwerven dan over belangrijke keuzes zoals deze te praten. Vergeet ook niet dat de meeste staatsgebouwen verouderd zijn en zonder isolatie, waardoor het een grote kost is om bij te isoleren (bij effectieve isolatie langs binnen moeten vloer en plafond ook geïsoleerd worden). Ze zoeken dus vaak naar een evenwicht tussen investeren in renovatie en de onderhoudskosten (stookkosten). Als ze jouw voorstel doorvoeren, dan zullen ze zelf hierdoor ook een groot economisch verlies hebben hieraan. Die kosten gaan de burgers moeten dragen, dus denk ik niet dat ze de winst door deze maatregel direct zullen compenseren door het verlies door een belastingverlaging voor arbeid.

Als het een standaard Belgisch onderhandelsakkoord zal zijn, dan zal de wet maar 1zijdig worden toegepast, dus enkel het doorvoeren van accijnzen op de verwarmingsbrandstoffen. Dit is het meest waarschijnlijk omdat de meeste partijen ergens extra geld willen halen. Maar het probleem is de onenigheid over waar het geld naartoe gaat. Er zullen er zijn die het willen steken in een groener beleid (subsidies en dergelijke), er zulken er zijn die het geld willen steken in de sociale zekerheid (zodat de zwakste van de maatschappij ook kunnen meegenieten van de welvaart en dergelijke), er zullen er zijn die er de staatsschuld mee zullen willen afbetalen, en er zijn er dan uiteindelijk nog nie het daadwerkelijk in een verlaging van de loonlasten willen steken. Ik noem geen namen van partijen, omdat nu eenmaal een politieker zijn mening kan hebben los van de partij, en omdat de meeste Belgen zelf wel namen zouden kunnen plakken bij hetgeen ik zei. Ze zullen dan zeggen: we hebben deel 1 bereikt, we zulken het uitvoeren terwijl we onderhandelen over wat we zullen doen met de extra inkomsten. Er bestaat dan nog eens de kans dat ze het nooit meer aanhalen en het dus in een soort doofpot terecht komt.

Ikzelf ben 18 jaar en besef al welke partij welk standpunt zou innemen... Ik ben jong en nog idealistisch, en hetgeen jij voorstelt is een heel mooi ideaal, maar mijn realistisch kant zegt dat het maar 1zijdig zal  toegepast worden.

Waar ook een probleem zit in je redenering: de prijzen van petrochemische isolatie duurder zal worden: daarvoor zal de belasting overal op aarde moeten bestaan... Anders komen we op hetzelfde uit als de balasting op arbeid: de bedrijven verhuizen naar landen waar het (bijna) niet bestaat. Dat is dan nog eens een aderlating van ons al zo verzwakt economisch systeem.

Ik wil je voorstel niet afbreken want het is een goed voorstel, maar ik denk dat het nooit realiteit zal worden.

afbeelding van brother paul
03/05/2014 - 14:18

Toch een paar serieuze correcties in uw redenering

1° Rentabiliteit van isoleren van uw eigen woning leidt niet tot uitbuiting ? 

dat het zoeken naar het goedkoopste produkt door de burger (jawel u en ik en iedereen die kijkt naar de prijs) leidt tot verschuiven van productie naa rlage loonlanden, en een gedwongen arbeid aan lagere lonen. Dus als het dat is dat je bedoelt, dan begin zelf met altijd het duurste te kopen.

2° Er is geen economisch verlies door he tisoleren van gebouwen.

Het verlies is wat je betaalt aan fossiele geimporteerde grondstoffen, of wat op de handelsbalans geimporteerd wordt, en dan verbrand wordt. Dat is ons verlies. Als je isoleert en iedereen  80% minder doet verbruiken, verliezen we gewoon 80% minder aan fossiele grondstoffen. 

 

Het verlies is dat we mensen parkeren in de werkloosheid en hun tijd doen verdoen met belspellekes, die ondertussen kunnen meehelpen om de gebouwen te isoleren en te zorgen dat onze handelsbalans verbetert. Nog niet duidelijk ? anders leg ik het nog een viertal keer op verschillende manierenuit.

 

3° Het heffen van accijnzen op brandstoffen, zou automatisch leiden tot ecologisch evenwicht, omdat arbeid te duur belast wordt en daardoor alle ecologische investeringen onrendabel maakt. Als je de twee aan elkaar koppelt '(en dat moet voor mij politiek niemand doen, maar dat is gewooneconomische logica, dat is wat ik hier vertel, dan komt er een DUBBEL effect, loonlastenverlaging maakt isoleren van uw woning goedkoper, en maakt isoleren van uw wonin gmeer rendabel. Een verdubbeling van brandstofprijs verdubbelt het rendement van 5% naar 10%, en een 10% korting op de arbeidskostprijs, verhoogt het rendement verder naar 12%) . En nee er is geen extra inkomen, het is een ZERO SUM verschuiving die je moet ambieren. Er is dus met andere woorden een daling van he tinkomen van de overheid op termijn omdat iedereen door zijne xtra isolatie minder gaat verbruiken en zijn verbruik op 20% zal zetten van zijn huidig verbruik.

 

4° Belgie moet leren redeneren als een eiland. UIteraard in de EU kun je vrije handel van goederen niet tegenhouden. Maar een huis staat wel in Belgie, en de stroom, mazout, gas, grondlasten hangen weldegelijk vast aan die grond. Dus de meest eenvoudige en meest ecologische maatregel die de regering kan nemen is een lastenverdubbeling van het aardgas en gelijktijdig (noteer telkens het gelijktijdige) verlaging van lasten op arbeidsinkomen, en een lastenverlaging voor de bedrijven.

En nee er is niemand die zal verhuizen, want iedereen zal netto hetzelfde kunnen doen (tenzij iemand die toevallig in een slecht geisoleerde woning woont) maar de gemiddelde belg zal constateren dat isoleren rendabel wordt. EN ja rendement '(het egoistisch gedrag van de burger die zich vertaalt in economische cijfers) zal het resultaat bepalen. En jawel wij gaan allemaal investeren in isoleren, condensatieketels met zonneondersteuning, en warmtepomptechnieken die rendabel worden. ZOnder dat je één lap subsidies moet geven, zonder één pamfletje uit te strooien, zonder één ambtenaar aan te stellen die moet controleren of je nu in een BEN woning woont, zonder één ambtenaar aan te stellen die uw verbouwplannen gaat moeten bekijken en controleren op straf van boete, etc... Weg met het boemangedoe, en het ambtenarijknevelarij en gewoon gaan voor een evenwichtige economie, dat is de boodschap

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/05/2014 - 16:35

Ik wou zeggen dat jouw ideaal van verhogen van belasting op olie en dat dan compenseren door lagere loonlasten moeilijk te halen is.

Moeilijkheid 1: als de politiek niet EN de belasting verhoogt op olie EN het compenseert door lagere loonlasten dan stuikt het idee van iedereen zal wel extra isoleren ineen: bij enkel de belasting wordt de mensen inderdaad armer tenzij ze extra isoleren, maar deze investeringskost moet men aankunnen (niet iedereen verdient een genoeg of kan genoeg sparen). De doorsnee aanpak van de Belgische politiek is: we onderhandelen over de stijging van de olieaccijnzen en compenseren dit door een loonlastenverlaging. Maar die onderhandelingen zullen gesplitst worden: ze zullen dan eerst de belasting verhogen en dan pas een compromis sluiten over wat ze gaan doen met de extra inkomsten door die verhoging. Ze kunnen dit steken in een loonlastenverlaging, maar ook in de sociale zekerheid, in duurzame groene ontwikkeling, in het afbetalen van de staatsschuld... We weten allebei welke partij wat zal zeggen en hoe moeilijk die onderhandelingen zullen zijn.

 

Moeilijkheid 2: als ze dan toch voor de loonlastenverlaging gaan, en de loonlasten verlagen dan met 1000€, wat gebeurt daar dan mee?

1) het gaat naar de bedrijven, die het dan kunnen gebruiken als extra winst, of ze kunnen extra personeel aannemen (pas als ze dit doen kunnen jouw werklozen gaan werken) of ze maken het product goedkoper.

2) het gaat naar de werkende mens zelf, die kan dan kiezen of hij die 1000€ euro gebruikt om zijn 1000€ extra verwarmingskosten te dekken, of hij kan dit gebruiken om te isoleren.

 

Zo te zien zijn er toch wel wat struikelpunten, de politiek moet het eerst en vooral al goedkeuren en het geld moet dan naar de burgers gaan of om de materialen goedkoper te maken. In het geval dat de bedrijven meer personeel nemen die dan hetzelfde nettoloon behouden, en de prijs van de producten blijven dus hetzelfde, dan zijn er minder werklozen, en dus zou de overheid minder uitkeringen moeten betalen, en gaat de overheid gaan lopen de winst, die ze dan kunnen gebruiken voor de staatsschuld af te bouwen, of kunnen ze dan steken in nog een loonlastenverlaging... Maar weinig bedrijven zullen happig zijn om plots 3 man te werk te stellen voor de prijs van 2 man die dan het werk doen van 2 man, dat is zogezegd verlies aan winst in de ogen van bedrijven, dus denk ik dat die dat eerder gaan gebruiken om het product goedkoper te maken of om nog meer winst te maken.

1€ kan je maar 1 keer uitgeven. Dus inderdaad zal netto alles hetzelfde blijven, er is altijd evenveel geld in omloop, op het punt na dat de banken geld speculeren met leningen, en dat er euro's worden bij gedrukt door de populatiegroei. Maar het zou een verschuiving betekenen, het geld kan verschuiven naar de werknemers, naar de bedrijven, naar de politiek,...

De totaal mogelijkheden:

1) de werknemers verdienen netto meer, maar er zijn geen meer werknemers en het materiaal wordt niet goedkoper dus hetzelfde aantal werklozen die waarschijnlijk niet zullen kunnen investeren in extra isolatie

2) de werknemers verdienen netto hetzelfde maar geen extra werknemers, materiaal niet goedkoper dus enkel de bedrijven krijgen meer winst, welke vaak hoofdzakelijk worden verdeelt onder de bazen.

3) de werknemers verdienen netto hetzelfde, er worden extra werknemers aangenomen, het materiaal blijft even duur, dus verminderde werkloosheid. Het rendement van het investeren in isolatie zal door de meeste worden gezien, maar de bedrijfsleiders hebben geen extra winst. De politiek haalt er wel voordeel uit (minder werkloosheid) die ze dan zelf kunnen invullen

4)  de werknemers verdienen netto hetzelfde, geen extra werknemers, het materiaal wordt goedkoper, dus een grotere groep mensen kan isolatie kopen, dus economische groei mogelijk (maar eenmaal alle huizen geïsoleerd is er stagnatie van isolatieproductie en inflatie!)

5) de politiek compenseert de gestegen belasting op olie niet door daling van de loonlasten. Dit zorgt ervoor dat de werknemers extra kosten hebben aan verwarming, bedrijven hebben extra kosten, dus dit kan leiden tot verhoogde armoede grens, dus meer mensen hebben het economisch moeilijk, en de bedrijven vertrekken naar goedkopere landen, dus meer werklozen, dus grote kosten voor de sociale zekerheid.

 

De werkelijkheid zal ergens tussenin zitten, aangezien het allemaal extremen zijn.

 

ik bedoelde niet dat isoleren leidt tot uitbuiting, maar isoleren met het goedkope product van derde wereld landen is wel uitbuiting. Aangezien de meeste mensen nog altijd kijken naar het rendement on investment (roi) is het economisch beter om het goedkope uit een derde wereldland te nemen dan het duurdere product uit Europa (aangezien België onderdeel is van de Europese unie moeten denken aan een Europees eiland, niet een Belgisch eiland). Dus indirect kan het ertoe leiden, maar ik zeg niet dat isoleren de oorzaak is, maar dat het koopgedrag hiertoe kan leiden. Ikzelf probeer rekening te houden met dit feit, maar als student inwonend bij mijn ouders zonder eigen inkomen heb ik niet altijd de kans.

economisch kan het misschien beter zijn om België te beheren als een eilandje: niets van import, niets van export, dus geen concurrentievervalsing door uitbuiting. Dit zou het leven stukken duurder maken en ons luxe leventje zou direct gedaan zijn. Er zouden veel producten verdwijnen, omdat we simpelweg de grondstoffen niet hebben, en het klimaat niet hebben om alle groenten die we vandaag eten te kweken. We zouden eerst allemaal uithongeren omdat we te weinig landbouwland zouden hebben...

 

inderdaad, fossiele brandstof importeren is een economische aderlating, maar ons land kan dan nog verwarmen met hout uit de tuin, hout van kapotte meubels? En dan hopelijk in leemstenen kachels om een verbranding te hebben die onze woonwijken niet vergiftigen met fijnstof. Natuurlijk kunnen we isoleren, maar is de productie van isolatiemateriaal wel in België? Als we redeneren Europa als eiland dan zijn er al wat meer mogelijkheden, maar moeten we eerst en vooral de economie over geheel Europa gelijkstellen en moeten we aanvaarden dat elke Europeaan hetzelfde is, en dus niet persé een Belg of een Brit. Want de loonlasten schommelen ook in Europa (denk maar aan het Oostblok).

afbeelding van brother paul
03/05/2014 - 23:31

Het debat wijkt wel een beetje af van de draadopstarter maar kom. Elke apostel is een goeie.

je maakt dat veel te moeilijk allemaal.

ik beschrijf gewoon het ideale model, en wat de politiek ervan bakt is meestal een misbaksel om allerlei redenen, vooral door gebrek aan inzicht in economie. Het ideale model is dus weldegelijk 1000 euro meer lasten op uw energie dus ongeveer 0.5euro/M3 en 1000euro minder lasten op uw arbeid, bvb uw 13% sociale lasten die je als werknemer betaalt die wegvallen.

Voor de bedrijven pak je hetzelfde model, daar hef je ook 0.5euro (nooit geen discriminaties inbouwen), maar die hef je als een BTW, dus bijexport verdwijnt die, voor Belgische consumptie blijft die overeind. Bij import van bewerkte producten moet je die schatten (forfaitair en arato van wat de producten aan energie nodig hebben om ze te maken, uiteraard goed gedocumenteerd en liefst niet teveel gelobby die leidt tot concurrentiele voordelen of nadelen) Nu gezien het huidige concurrentiele nadeel zal onze export aanzwengelen en onze import stagneren. Onze export wordt niet milieuvriendelijker, maar onze interne consumptie wordt milieuvriendelijker.Daarmee is uw eiland gemaakt.

Het effect op de economie zal dus veelvoudig zijn. Omdat je een historisch onevenwicht tussen lasten op energie ( 20%) en lasten op arbeid (70%) hebt gehad, komt dat evenwicht terug in balans. Dus alle investeringen die vroeger niet rendabel waren, worden ineens sterk rendabel. Het egoistisch gedrag van de mensen (dat is de som van de economie per slot van rekening toch wel altijd, zoeken naar het goedkoopste en het meeste kunnen doen met uw geld) zorgt dat mensen hun huizen gaan isoleren; Dat arbeid om te isoleren goedkoper wordt. Dat  als hoofdeffect. Isolatie , maar ook alle energietechnieken, en alle groene energie investeringen worden ihneeens normaal rendabel. Ik gebruik het woordt normaal, waarmee ik bedoel in een onbelaste wereld zijn die allemaal rendabel... Het is bizar dat men bvb een warmtepomp onrendabel belast ( het woord is juist gekozen elektriciteit en de warmtempomp is 3x zuiniger dan aardgas en toch niet rendabel in BE)- De meeste van die technieken worden hoofdzakelijk in europa gemaakt met inderdaad een paar chinese speerpunten,maar ik heb nog nooit indische of afrikaanse isolatie gezien tenzij dan de natuurlijke versies.

Het tweede effect is ook niet te onderschatten. Per 10% dat de lasten op arbeid zakken, krijg je ongeveer 200.000 minder werklozen. Dat dat precies het getal zijn die we al ongeveer jaren valselijk afficheren als onze werkloosheid (in feite zijn er 1.2miljoen steuntrekkers in BE dit terzijde) De werkloosheid wordt dus veroorzaakt door de belastingen, ne tzoals het gebrek aan milieuvriendelijkheid van onze huizen veroorzaakt is door onze belastingen. Wat in duitsland normaal is door een gecorrigeerd belastingsstelsel is in Belgie abnormaal.... wij denken dat we subsidies moeten geven om onze huizen te isoleren bij wijze vanspreken en dat de prijzen van energie niet mogen stijgen of anders stijgt de index blabla. Het hangt inderdaad op die manier verkeerd in elkaar, maar als je zo'n shifts bedenkt, moet je uiteraard die index eens corrigeren voor die shift. Uiteindelijk kan iedereen die shift betalen.

Dus ja , vijf minuten politiek inzicht zou ik zeggen, en we zijn op het goeie groene economische pad. En nee er bestaat geen groene economische partij bij mijn weten.

 

 

 

afbeelding van brother paul
03/05/2014 - 23:43

als er een fout is in ons overheidsbestel, is het dat er nu twee broodeheren zijn, federaal en gewestelijk. En dat dus de belastingen zowel federaal of gewestelijk kunnen veranderd worden of zelfs contraproductief kunnen worden op die manier doordat iedereen zijn eigen accent gaat leggen.

Wat ik hier als model voorstelt heeft impact op sociale begroting, federale belastingen, lasten op energie en dat zijn denk ik al drie ministers die de handen in elkaar moeten slaan. Ik heb die hervorming van gewesten of vlinderakkoord niet gevolgd, maar denk niet dat al die beslissingsbevoegdheid volledig uit de federale handen is. Men is dus niet gewoon van na te denken over dergelijke verschuivingen. Maar de ene krijgt meer geld, en de andere minder... en dat is typisch iets waar een schoentje gaat knijpen. De ene heeft  plots een overschot, de andere zal een tekort zien ontstaan.

Wat ook typisch verkeerd loopt in zo'n constructies is dat men gaat zitten knutselen en niet drastisch genoeg gaat hervormen. En anderzijds dat zal ook typisch gebeuren. De stijging van de aardgasprijs zullen mensen gewoon opvangen door hun verwarming lager te zetten. Of de overheid heft effectief minder inkomsten al vanaf het begin... of ze zal terug een gat moeten dichtrijden om er te geraken.

 

 

afbeelding van Brecht Schatteman
03/05/2014 - 14:44

Ik heb lang zitten wachten naar Belgisch onderzoek ter vervanging van dat van NIBE, en mijn twijfels over NIBE werden bevestigd: elk materiaal heeft zijn unieke eigenschappen, en dat kan je niet vergelijken door het gemiddelde van een materiaalsoort te vergelijken met het gemiddelde van een andere materiaalsoort. Zo zijn houtvezelplaten een ecologische keuze, maar heb je platen die enkel isoleren (dus lage lambda en lage densiteit), en platen die iets minder isoleren, maar dan bv. als afdichting kunnen dienen, onderdakplaat, thermische massa... Deze hebben een hogere lambda en hogere densiteit. Op zich valt het verschil in lambda goed mee, de isolerende platen halen 0,038 of 0,039 en de minder isolerende halen dan 0,042 of 0,045 of 0,05,... Qua densiteit is het verschil van 40 tot 55 kg/kubieke meter en 150 tot 200 kg/kubieke meter. Hierbij baseer ik me op de materialen van Steico en Pavaflex, die door VIBE bio ecologisch zijn verklaard. Zo zie je maar dat een gemiddelde echt niet past. Een ander nog duidelijker verschil is bij schapenwol. Vroeger was schapenwol de beste keuze volgens NIBE, maar toen namen ze landgebruik door schapen en CO2 uitstoot door schapen op in de berekeningen, waardoor het nu de slechtste keuze is van alle isolatiematerialen. Nu, Doscha is volgens VIBE erkent als bio-ecologisch nu net omdat de Doscha wol een bijproduct van de schapenteelt (volgens Doscha zelf). De schapen worden niet geteeld om Doschawol te leveren. Dus zou bij Doscha de CO2 kost van landgebruik en uitstoot door schapen niet mogen worden bijgerekend. Als men volledig wilt zijn dan zou het wel moeten worden meegerekend, maar NIBE rekent bij afvalproducten de CO2-uitstoot voor het produceren van het oorspronkelijk product niet mee. Zo komt de isolatie van Metisse op basis van afgedankte kleren nu op plaats 1 omdat afgedankte kleren afval zijn, of glaswol op basis van gerecycleerd glas komt ook positief over. Maar doordat er bedrijven zijn die schapen enkel kweken om enkel de wol te gebruiken, is bij schapenwol aangenomen dat het kweken van schapen moet worden ingerekend. Dit klopt niet in het geval van Doscha, want het zou een bijproduct zijn, dus hoort het bij Doscha niet te worden meegerekend.

Als men Pietje precies is die vind dat de CO2 uitstoot van alle fases van het product dient te worden in rekening worden gebracht, zeg ik dit: olie is dan alles behalve goed: het is samengeperst organisch materiaal dat ooit heeft geleefd, en dus ooit ook land heeft gebruikt. Dit land gebruik dient dan ook in rekening te worden genomen, terwijl nu onze berekeningen enkel gebaseerd zijn op hoeveel CO2 er nu wordt gebruikt bij het verwerken van olie tot iets anders (plastiek, isolatie, beweging...). Zoals vaak wordt gezegd: olie is de opslag van CO2 van zovele miljoenen, miljarden jaren geleden. Is het dan zoveel beter om dat boven te halen en dan te verwerken tot isolatie waarvoor niet altijd een CO2 arme verwerkingsfase bestaat? Is het dan niet beter om hout van nu te gebruiken met CO2 dat het nu uit de atmosfeer heeft gehaald dan olie met CO2 van zo lang geleden?

Ik vind het heel spijtig dat de petrochemische industrie hun materiaal een ecologische reputatie wilt geven omdat ze geen bomen moeten omhakken en dergelijke, maar in feite brengen ze CO2 dat miljoenen of miljarden jaren geleden in de aarde is opgeslagen geweest diep in de grond terug naar boven en is het weer in omloop, terwijl het daar beneden totaal geen invloed heeft op ons klimaat, maar hier op het aardoppervlak wel. Is dat dan ecologisch verantwoord?

petrochemische isolatiematerialen isoleren vaak beter dan hedendaagse nagroeibare isolatie. (Lambada's van 0,2 tot 0,035 tegenover een lambda van 0,035 tot 0,045 voor isolatiemateriaal van nagroeibare herkomst, hoewel er recent een isolatie op basis van hoofdzakelijk pluimen en een beperkt beetje wol een lambdq bereikt van rond de 0,032). Maar dit soort isolatie voegt enkel CO2 dat zovele jaren geleden uit de kringloop is genomen ter in omloop. Weegt dit dan op tegen de besparing van verwarming door de betere isolatiematerialen? We kunnen ook dikker isoleren met de nagroeibare materialen zodat het evenveel isoleert als de petrochemische variant, alleen zien niet veel mensen een muur van 50 cm dik graag terwijl ze met petrochemische materialen, slechts een muur van 30-35 cm nodig hebben.

 

het grote probleem is de luxe die we ons toe eigenden door de olie boven te halen en in omloop te brengen. En deze luxe willen we ons niet laten afpakken, en vaak gunnen we de arme regio's op aarde enkel het afval van onze luxe.

voor de mensen die zeggen: plastiek heeft zijn voordelen. Ik zelf ben niet overtuigd van de meerwaarde van plastiek. Degene die zeggen dat het minder bacteriegroei kent, is verdwaald in reclame: ooit kwamen betonproducenten en plastiekproducenten aanzetten met het verhaal dat er op beton en plastiek slechts een beperkte bacteriegroei is. Echter, ze hebben het nooit vergeleken met ander materiaal, het enige wat ze zeiden is dat plastiek en beton geen voedingsbodem is voor bacteriën. Recent zag ik een onderzoek naar de bacterieontwikkeling op een houten vloer in vergelijking met een betonnen vloer: blijkt dat het verschil in bacterieontwikkeling niet significant genoeg was om te zeggen dat houten vloeren ongezonder zijn dan betonnen vloeren. Aangezien dit een van de grootste argumenten is die wordt aangehaald als verdediging op plastiek en beton, en deze weerlegt is, zie ik de meerwaarde van plastiek of beton niet boven hout op vlak van hygiene. Natuurlijk, als je je houten vloer niet onderhoudt en het begint te rotten is het wel ongezond met een groot potentieel aan bacteriegroei.

afbeelding van brother paul
04/05/2014 - 19:32

Daarom dat eeen studie en 0.5euro taks per liter fossiele grondstoffen vanzelf die verborgen kosten zou zichtbaar maken 

Dan heb je geen studie nodig die elke pictogram in rekening probeer te brengen 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.