Weigering bouwvergunning | Ecobouwers.be

U bent hier

Weigering bouwvergunning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Geert Bellens
21/11/2002 - 11:43

Het is niet direct LEW gericht, maar ik vermoed dat velen onder jullie er toch al eens mee te maken hebben gehad. Ik zou mijn plat dak van mijn achterbouw moeten vernieuwen, maar eigenlijk opteer ik liever voor een licht hellend dakje (type zadeldak) daarop (liever pannen en hout, dan roofing of EPDM). In onze straat echter mag je voor je achterbouw enkel een plat dak plaatsen. Dat is niet op een BPA of een verkavelingsvoorschriften gebaseerd, het is gewoon 'de gewoonte'. Als men dus mijn aanvraag bij de gemeente zal weigeren, kan ik nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie. Maar hoe moet ik dat nu juist aanpakken dat beroep (en gaat mij dat veel geld kosten)? Geert

11 Reacties

Reacties

afbeelding van g. van schaeybroeck
19/02/2007 - 20:22

Als je na lange maanden van wachten, dan toch een stedenbouwkundige vergunning krijgt. Mag je dan onmiddellijk beginnen te bouwen of heb je dan nóg een wachttijd? Kan er iemand tegen de bestendige deputatie ook nog in beroep gaan?

afbeelding van marc-4
19/02/2007 - 22:46

Geert
AROHM nu RWO geworden is bereikbaar op het internet onder:
http://www.bouwenenwonen.be/
Als je doorklikt op verbouwen dan zal je de procedures terugvinden (met wetteksten).
Je kan ook je licht opsteken bij de gemachtigde ambtenaar, of één van zijn colega's, in je provincie.

afbeelding van isabelle-1
19/02/2007 - 23:00

De officiële website met alle info over ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid is: www.ruimtelijkeordening.be Je vindt er alle wetteksten en procedures.
De provinie zal u ook wel helpen als je vraagt welke info zij precies nodig hebben om je beroepschrift te behandelen.
Hou wel in de gaten dat alle porocedures gebonden zijn aan termijnen.
Maar ik zou, indien je nog geen weigering hebt gekregen, toch eerst overleggen met de stedenbouwkundig ambetnaar van de gemeente, desgevallend zijn diensthoof, indien dat niet helpt even informeren bij de schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening. Alle bouwdossiers moeten immers eerst langheen het college. Twee dagen overleg kan u maanden procedurs besparen.

afbeelding van hendrik de corte
09/08/2007 - 20:42

Ik was eens aan het grasduinen in het verleden van deze site ... tot ik op deze vraagstaart kwam.
Nou jongens (en meisjes), ik ben zelf gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar en kan nauwelijks geloven wat ik lees.
Als ambtenaar hebben wij de plicht om objectieve informatie te geven.
Dus als ik een ongunstig advies geef die tot een weigering leidt, en betrokkene komt me vragen hoe hij in beroep kan gaan dan zal ik hem dat gewoon in alle objectiviteit zeggen.
Ik voel me ook niet gefrustreerd omdat iemand in beroep gaat.

Als er in uw gemeente werkelijk een ambtenaar rondloopt die
niet objectief antwoordt (dat is wat anders dan u altijd gelijk geven) dan zit die niet op zijn plaats.

De aangehaalde website www.ruimtelijkeordening.be is heel degelijk maar ik merk dat het voor "leken" toch niet makkelijk is.
Uw gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is uw eerste en beste aanspreekpunt.

groeten
rik

afbeelding van jimmy-7
10/08/2007 - 08:47

waarom vraag je niet gewoon een onderhoud aan met de ambtenaar van Ruimtelijk Ordening (is niet gemeentelijke ambtenaar). Deze zeteld normaal 1X per maand (of 1x per week) in je gemeente. Dit kost je niets.
Zijn beslissing is dwingender dan die van de gemeente.

afbeelding van beaver
10/08/2007 - 09:22

ambtenaar R.O is niet gemeentelijke ambtenaar ? Rare gedachtenkronkel, en zeker niet opgaand voor de zogenaamde "ontvoogde" gemeenten die een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (gsa) in huis hebben. In mijn gemeente heb ik nooit geweten dat iemand van het gewest een zitdag heeft hoor...

afbeelding van jimmy-7
10/08/2007 - 11:30

toch is het zo beaver,..in leuven bv kan je zitdagen aanvragen met de ambtenaar Ahrom en ambtenaar gemeente leuven. en dat kan in elk andere gemeente zo,...

afbeelding van hendrik de corte
10/08/2007 - 15:30

Jimmy

Zonder mij uit te spreken over een eventuele specifieke regeling in Leuven (die ik niet ken) is het zeker niet zo dat er in de gemeenten systematisch zitdagen georganiseerd worden voor de inwoners waar men terecht kan bij ambtenaar gemeente en ambtenaar Arohm.

Voor alle duidelijkheid wil ik er nog aan toevoegen dat er een groot verschil is tussen de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, zelfs in de ontvoogde gemeenten.

De eerste geeft over elke stedenbouwkundige aanvraag een advies aan het college van burgemeester en schepenen, maar het college is niet gebonden door dit advies.
De tweede geeft over sommige stedenbouwkundige aanvragen (lang niet alle zijn onderworpen aan zijn advies) een advies aan het college van burgemeester en schepen. Dit advies is bindend als het ongunstig is of voorwaarden oplegt.
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan ook in beroep gaan tegen beslissingen van het college, de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan dit niet.

Let wel: het college kan uw aanvraag altijd weigeren, zelfs zonder advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. In dat geval kan de aanvrager uiteraard beroep aantekenen bij de deputatie, net zoals bij een weigering na advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

groeten
rik

afbeelding van jimmy-6
10/08/2007 - 20:04

@ Hendrik, dat is dan een speciale regeling die alleen in Vlaams-Brabant geldt,...

afbeelding van Roel P.
13/08/2007 - 08:26

Jimmy en anderen,
je moet denk ik eerst een onderscheid maken tussen bouwaanvragen waar de gemeente over kan beslissen en andere waar AROHM moet over beslissen. Wij hebben een verkavelingswijziging aangevraagd (plat dak ipv hellend en breder gebouwd dan vermeld in de verkavelingsvoorschriften), waar AROHM de uiteindelijke beslissing neemt. Om geen onzinnige wijzigingen de volledige procedure te laten doorlopen, kan je vragen dat je dossier besproken wordt op de bouwraad (1 maal per maand zit de ambtenaar van AROHM met de gemeentelijke ambtenaar (en ev. schepen) samen met de architecten die een dossier willen bespreken. Je architect moet hiervoor een dossier samenstellen en de gemeentelijke ambtenaar zal oordelen of dit dossier voldoende is en of het nodig is dat het besproken wordt (als hij oordeelt dat er geen problemen zijn, kan je je dossier indienen). Je dossier wordt besproken en AROHM zal aangeven wat de kans is dat de wijziging wordt aanvaard. Je architect kan dan het uiteindelijke dossier indienen. Dit doorloopt dan de procedure (openbaar onderzoek - advies gemeente aan AROHM - advies AROHM - gemeente dient advies AROHM te volgen). Hierna hebben wij een bouwvergunning ingediend en deze werd afgeleverd door de gemeente (AROHM kan beroep indienen).

afbeelding van hendrik de corte
13/08/2007 - 09:56

Roel en anderen

Laat het duidelijk wezen: de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (wat jij AROHM) noemt) beslist niets, maar geeft advies (over sommige aanvragen).
Dit advies is wel zwaarwegend, gezien het bindend is als het negatief is. Daarom wordt wel eens gezegd dat niet de gemeente beslist (vooral door die gemeenten die het - onterecht - als hun enige taak beschouwen postbus te spelen naar en van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar).
Dit vergunningesysteem met advies geldt ook alleen in gemeenten die nog niet ontvoogd zijn.
Gemeenten die aan vijf voorwaarden voldoen (inzake gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, opmaak registers, bevoegde ambtenaar, ...) worden ontvoogd en moeten geen voorafgaand advies meer vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (wel nog, afhankelijk van het soort aanvraag aan andere instanties). De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar blijft wel een schorsingsrecht hebben tegen beslissingen van de gemeente.

Wat jij een "bouwraad" noemt, bestaat inderdaad. Het hangt af van de gemeente en de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaar (die verschilt per provincie) of die raad er is, hoe hij werkt en hoeveel keer hij samenkomt.
Dergelijke raad is facultatief. Dit wil zeggen niet wettelijk geregeld en dus niet verplicht.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.