waterzuivering | Ecobouwers.be

U bent hier

waterzuivering

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van mikason
23/08/2007 - 12:20

Hallo,

Heb hier net gehoord dat alle Belgische gezinnen die niet op de riolering zijn aangesloten ten laatste in 2012 een eigen zuiveringsstation moeten plaatsen !

Dit werd mij hier juist bevestigd op de milieudienst van onze gemeente!
Dus gedaan met septische en sterfput !

Heeft iemand hier al meer van gehoord want niemand kon mij zeggen dat het met terugwerkende kracht zou zijn of niet !

Wij zijn aan het renoveren , hebben geen riolezring en gingen dus met 2 putten werken !

22 Reacties

Reacties

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
23/08/2007 - 12:57

beste,

veel over te vinden op dit forum...

de gemeentes moeten dit sinds 2001 opleggen bij nieuwbouw en renovatie in niet-gerioleerd gebied.

Mvg

JB

NB Europa verplichtte dit tegen eind 2005, meeste landen hebben dit ook gevolgd.

afbeelding van beaver
23/08/2007 - 15:43

Tja, sterfputten zijn al verboden bij vlarem sedert 1991, en septische putten moet volgens datzelfde vlarem elk jaar worden geruimd. Wie wist dat?
Dat mensen zo een probleem maken van iba's is toch wel verwonderlijk :
- het is niet uit de pers geweest
- er is net een grootschalig openbaar onderzoek geweest bij alle gemeenten( met veel persbelangstelling)
- niemand in villaparken of fermettes in open gebied maakt een punt van een paardenstal, zwembad of carport van tienduizenden euro, maar hoooow als 't voor proper water in de sloot is dan moet de gemeente opdraaien hoor!
Wie afgelegen wil wonen, moet de bluts maar met de buil nemen. Het platteland is voor de koeien, de steden voor de mensen zei ooit bOb van reeth, en gelijk had ie!

afbeelding van mikason
23/08/2007 - 15:57

Mijn plannen zijn goedgekeurd met septische put en sterfput dus is het dat ook wat ik ga plaatsen !

De koeien kakken ook op het veld om het plat te zeggen !

Zolang niemand op de gemeente mij een deftig antwoord geeft hoef ik mij ook nergens aan te houden , toch ?

In onze straat komt nooit riolering en heeft iedereen nog een sterfput , ongeveer 50 gezinnen !

Ze gaan die mensen ook nooit kunnen verplichten om hun terras enzo op te breken , de 2 putten eruit te halen en dan een IBA te plaatsen !

Of de subsidie zal 10000€ moeten bedragen

afbeelding van piet-15
23/08/2007 - 16:20

@Sven,

U zou verbaasd kunnen zijn tot wat ze u kunnen verplichten...

@Beaver
de 'villamensen' kiezen vrijwillig voor een privézwembad en kunnen eventueel ook genieten van het gemeentelijk zwembad waar ze tenslotte ook belastingen voor betaald hebben.

Ingeval van waterzuivering kunnen ze echter niet genieten van de riolering waar ze nochtans ook beslasting voor betaald hebben. In deze optiek is het niet meer dan logisch dat ze een evenredig deel van hun iba gesubsidieerd krijgen.

Piet

afbeelding van boonbram
23/08/2007 - 17:16

Rustig jongens, ik zou zeggen houdt u aan de regels zoals voorgeschreven in de Vlaamse wetgeving. Tot op heden is het optreden als een goed huisvader in materie waterzuivering niet anders als toen heel deze heisa in de aandacht kwam. Wellicht zal er wel het één en ander veranderen maar gedraag u daarvoor nu niet anders als voorheen. Doe wat van u verwacht wordt of iets meer maar informeer u dan zelf degelijk. Er zijn kanalen genoeg waarlangs je informatie kan opvragen.
sven schrijft:
> Hallo,
>
> Heb hier net gehoord dat alle Belgische gezinnen die niet op de riolering zijn aangesloten ten laatste in 2012 een eigen zuiveringsstation moeten plaatsen !
>
> Dit werd mij hier juist bevestigd op de milieudienst van onze gemeente!
> Dus gedaan met septische en sterfput !
>
> Heeft iemand hier al meer van gehoord want niemand kon mij zeggen dat het met terugwerkende kracht zou zijn of niet !
>
> Wij zijn aan het renoveren , hebben geen riolezring en gingen dus met 2 putten werken !

afbeelding van mikason
23/08/2007 - 17:37

Indien ik een ep-6 tank plaats , wat gebeurt er dan met het gezuiverd water als je geen gracht ofzo hebt om dit in te lozen ?

Ik heb al een regenput van 10000L dus een extra put om dit water op te vangen zie ik niet zitten !

Kan ik dit water in de bodem laten infiltreren ?

afbeelding van vinne
23/08/2007 - 20:20

wat als er wel riolering ligt ?
Wij hebben riolering in de straat, maar deze ligt hoger dan ons afvoerstelsel. Wij hebben dus geopteerd om een IBA te plaatsen en het gezuiverd afvalwater samen met de overloop van het regenwater te laten infiltreren via een wadi of moeraszone.
Gaan ze ons nu ook verplichten om aan te sluiten ?? Alhoewel ons systeem denk ik beter zal werken dan het hele zuiveringssysteem van onze overheid.

Groeten,

Vinne

afbeelding van hendrik de corte
23/08/2007 - 19:04

Een paar opmerkingen:

1) Lozing van afvalwater wordt gereglementeerd in Vlarem, niet in het decreet ruimtelijke ordening. Wat er op uw bouwvergunning staat is eigenlijk niet van tel.
Ik ben zelf gemeentelijk ambtenaar en bij ons is milieu en RO onder zelfde dienst ondergebracht en wij bekijken dit wel bij bouwvergunning. In veel gemeenten weten de stedenbouwkundige ambtenaren daar niet veel vanaf en strikt genomen hoeven ze dat ook niet.

2) Volgens de huidige reglementering volstaat voor bestaande lozingen een septische put. Lozing van afvalwater in gracht of waterloop is volgens Vlarem een derde klasse inrichting en dus meldingsplichtig. Wie geen melding heeft ingediend voor 1993 wordt niet beschouwd als bestaande lozing. Zowat niemand heeft die melding ingediend. Bijna iedereen moest dus eigenlijk al lang een iba hebben! (maar daar wordt zedig over gezwegen door alle instanties)

3) Volgens een aangekondigde wijziging van Vlarem zullen de nieuwe zoneringsplannen bepalen wie een iba moet installeren. Als het zoneringsplan voorziet dat er in uw straat alsnog riolering zal worden aangelegd zal geen iba moeten plaatsen.

4) Het is de gemeente zelf die bepaalt of zij de aanleg van een iba ondersteunt (via premie) of in uw plaats zelf doet.
Jullie weten dus tot wie zich te richten.
De zuiveringsresultaten van particuliere iba's zouden niet altijd voldoen: geen onderhoud of zelfs de elektriciteit afleggen! Omwille van zuiveringsrendement zou het beter zijn als de gemeente aanleg en onderhoud op zich neemt.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
23/08/2007 - 22:59

Als uw woning op niet meer dan 50 meter van de openbare riolering ligt ben je verplicht je afvalwater te lozen in de openbare riool.

Of iemand dat ooit zal controleren is een andere zaak.

Hetzelfde geldt als de riool pas later wordt gelegd en je al een iba had.

groeten

rik

afbeelding van beaver
24/08/2007 - 13:25

Sven, het is door Europa opgelegd dat alle lozingspunten aangesloten zijn op een RWZI (via riool) of een IBA of een kleinschalig waterzuiveringsstation kwzi. En ook voor Vlaanderen is het topprioriteit om die Europese directieven zo snel mogelijk op te volgen.
Overigens is het maar normaal dat uw afvalwater wordt gezuiverd, kakkende koeien hebben daar niks mee te maken natuurlijk.
U kan dus nu maar beter meteen investeren in een iba, als je toch al septische putten bouwt is het verschil met een iba erg klein (en krijg je in de meeste gemeenten nog een pak subsidies waarop het gewest nog eens zorgt voor een verdubbeling).

afbeelding van hendrik de corte
24/08/2007 - 13:53

Sven

Als er in uw straat 50 woningen staat is de kans groot dat het zoneringsplan erin voorziet om riolering aan te leggen.
De afweging waar wel/waar geen riolen is gebaseerd op een theoretische berekening op basis van een model van Aquafin over wat financieel gezien interessants is.

Weliswaar ben je er momenteel toe gehouden om een iba te plaatsen volgens de geldende reglemtering, maar die reglementering is aangekondigd te wijzigen.
Het is niet de bedoeling dat er iba's geplaatst worden waar over een paar jaar een riool komt. In dat geval wordt je verplicht je iba kort te sluiten.

In het algemeen zou ik altijd aanraden een iba zo in te planten dat de eventuele latere kortsluiting makkelijk kan. Dit wil zeggen dat je makkelijk met afvalwater en regenwater (elk in aparte buis) naar de straat kan.

groeten
rik

afbeelding van mikason
24/08/2007 - 15:57

Alvast bedankt

Ik heb een s rondgesnuffeld op dit forum en er is veel of over de Ep-6 tank !

Is dit een goed systeem ?

En er werd mij ook gezegd dat ik mijn oude sterfput kan opvullen met kiezels en daar de afvoer van gezuiverd water op aansluiten om die zo in de grond te laten infiltrren ?

afbeelding van vinne
24/08/2007 - 17:19

Rik,

Als ze willen dat ik op hun riolering aansluit zullen ze toch zelf moeten komen graven en aansluiten ...
Mijn bouwvergunning is vergund met heel die situatie erop.

Vinne

afbeelding van hendrik de corte
24/08/2007 - 18:42

Ik kan alleen maar herhalen dat dit een verplichting is volgens Vlarem ofte het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.
Uw bouwvergunning is in deze van geen tel.

groeten
rik

afbeelding van vinne
24/08/2007 - 21:39

Dus, als ik het goed begrijp, moet het gemeentebestuur zich daar dus niets van aantrekken, en keuren die maar goed zonder zelf iets na te gaan ??
Typisch Belgie !!!
Binnenkort moet zelfs een bouwaanvraag eerst via een advokaat om te weten welke regels en wetten van toepassing zijn en welke niet.
Zoals ik al gezegd heb, ze mogen zelf komen graven en pompen installeren, en elke keer als het eens goed geonweerd heeft de boel komen opkuisen. Arm Belgie ...

Groeten,

Vinne

afbeelding van hendrik de corte
25/08/2007 - 10:30

Vinne

Bouwvergunningen zowel als milieu... zijn Vlaamse regelgeving.
Dus als je wilt ... arm Vlaanderen (ipv België).

Zelf ben ik er ook voorstander van dat de gemeente wel deze zaak bekijkt op het moment van de bouwvergunning. In de gemeente waar ik werk doen we dat zo, ik stel alleen vast dat in veel, en zekere grotere, gemeenten de diensten milieu en ruimtelijke ordening volledig gescheiden zijn.

Juridisch gezien heb je geen poot om op te staan. Nu, dat moet je zelf weten. Ik hoef me daar gelukkig niets van aan te trekken tenzij je toevallig in mijn gemeente zou wonen. Maar dat zal wel niet, anders zou je bouwvergunning niet op die manier zijn goedgekeurd.

groeten
rik

afbeelding van bruno-3
10/02/2008 - 21:47

Hendrik,

Ik ben bijna 3 jaar bezig aan mijn nieuwbouw (gesloten bebouwing). Toen ik mijn bouwvergunning kreeg en ik begon met de werken was er geen sprake van riolering, er waren geen plannen - meer nog, er zou nooit riolering komen.
Ik heb bijgevolg de investering gedaan een IBA te plaatsen. Eind vorig jaar ben ik toevallig te weten gekomen dat de plannen gewijzigd zijn, en dat mijn werf gelegen is in een zone B en dat er binnen de 5 jaar riolering zou komen. Ik krijg bijgevolg geen subsidie, geen vermindering op het afvalwater, en ben verplicht aan te sluiten op de riolering!
Aangezien ik in een gesloten bebouwing zit, kan ik niet meer aansluiten op een toekomstige riolering, tenzij ik de hele vloer open breek!

Kan men mij zomaar verplichten toch aan te sluiten?
Kan men mij de subsidies ontzeggen waarop ik wettelijk recht had op het moment dat ik mijn IBA geplaatst had (aangezien er toen sprake was van zone C)
Stel dat ik weiger aan te sluiten, en weiger de heffing op afvalwater te betalen, waar zal dit verhaal dan eindigen?

En als laatste, hoe kan men iemand zeer zwaar straffen omdat hij aan de europese wetgeving voldoet? Kan ik hiermee naar het Europees Hof van Justitie gaan?

Groeten,
Bruno

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
10/02/2008 - 21:53

Bruno,

'k zit in hetzelfde straatje...

Ik ga ook zeker procederen.

Misschien een nieuwe vraagstaart hierover opstarten om getroffenen te groeperen?

Mvg

Jeroen Beeckx

afbeelding van hendrik de corte
11/02/2008 - 07:11

Bruno

Ik weet uiteraard niet hoe hard jouw gemeente het zal spelen.
Wat niet duidelijk is: wanneer heb je die IBA geplaatst? Toch niet drie jaar geleden? Een IBA plaats je pas als er regelmatig afvalwater kan in terecht komen.
Belangrijker is wellicht: wanneer heb je de principiële goedkeuring gevraagd aan de gemeente (en gekregen) voor het plaatsen van de IBA?
Om aanspraak te maken op de subsidies (in het kader van de samenwerkingsovereenkomst gemeente - Vlaams gewest) moest je eerst principiële goedkeuring hebben (en die mocht de gemeente niet geven als het intussen zone B geworden was).

Voor iedereen: de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Vlaams gewest is op 31 december 2007 afgelopen. (niet elke gemeente heeft die afgesloten maar wel het wel het geval is verdubbelde de Vlaamse overheid de gemeentelijke subsidie voor IBA met een max. van 1000 euro)
Er is momenteel geen Vlaamse subsidie meer.
Er zou een nieuwe subsidie komen buiten het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, ik veronderstel met terugwerkende kracht tot 1 januari maar dat is bij mijn weten niet officieel gezegd.

groeten
rik

afbeelding van bruno-3
11/02/2008 - 20:15

Rik,

Ik heb mijn IBA 3 jaar geleden gekocht en geplaatst. Tot dan toe was er helemaal geen sprake van 'Zone B'. Ik heb meermaals geïnformeerd op de gemeente en zij verzekerden mij dat er NOOIT riolering zou komen - wegens te duur voor de enkele huizen die er staan.
Mijn IBA is nog niet aagesloten en nog niet in werking gesteld aangezien ik nog steeds bezig ben met de bouw. 'k Ben zelfbouwer, en heb niet erg veel tijd.
Mijn broer, die naast mijn bouwwerf woont, heeft ongeveer 7 jaar geleden ook een zuiveringsinstallatie geplaatst EN heeft volle subsidie getrokken.
Het huidige plan 'Zone B' dateert van eind 2007!, dus lang nadat mijn IBA geplaatst werd.
Op mijn bouwplannen staat dat er een IBA geplaatst zou worden. In de bouwvergunning staat er niets specifiek over een IBA, maar je moet wel zelf instaan voor de 'waterhuishouding'. Als je dan verder informeert bij de betrokken instanties blijkt dat je uiteindelijk een IBA moet plaatsen.

Rik, hoe reageert bij u de gemeente op dergelijke situaties? Wat als bepaalde mensen niet kunnen aansluiten, wegens bvb technisch haast onmogelijk, of stel dat de betrokken mensen de kosten niet kunnen betalen om alle leidingen te herleggen. Reken maar uit als je daar een stielman moet voor laten komen...

Ik denk dat dit nog een heel lange staart zal krijgen. Eentje met heel veel miserie en kosten. Als er maar geen ongelukken gebeuren!

Groeten,
Bruno

afbeelding van bruno-3
11/02/2008 - 20:33

Rik,

Ik heb mijn IBA 3 jaar geleden gekocht en geplaatst. Tot dan toe was er helemaal geen sprake van 'Zone B'. Ik heb meermaals geïnformeerd op de gemeente en zij verzekerden mij dat er NOOIT riolering zou komen - wegens te duur voor de enkele huizen die er staan.
Mijn IBA is nog niet aagesloten en nog niet in werking gesteld aangezien ik nog steeds bezig ben met de bouw. 'k Ben zelfbouwer, en heb niet erg veel tijd.
Mijn broer, die naast mijn bouwwerf woont, heeft ongeveer 7 jaar geleden ook een zuiveringsinstallatie geplaatst EN heeft volle subsidie getrokken.
Het huidige plan 'Zone B' dateert van eind 2007!, dus lang nadat mijn IBA geplaatst werd.
Op mijn bouwplannen staat dat er een IBA geplaatst zou worden. In de bouwvergunning staat er niets specifiek over een IBA, maar je moet wel zelf instaan voor de 'waterhuishouding'. Als je dan verder informeert bij de betrokken instanties blijkt dat je uiteindelijk een IBA moet plaatsen.

Rik, hoe reageert bij u de gemeente op dergelijke situaties? Wat als bepaalde mensen niet kunnen aansluiten, wegens bvb technisch haast onmogelijk, of stel dat de betrokken mensen de kosten niet kunnen betalen om alle leidingen te herleggen. Reken maar uit als je daar een stielman moet voor laten komen...

Ik denk dat dit nog een heel lange staart zal krijgen. Eentje met heel veel miserie en kosten. Als er maar geen ongelukken gebeuren!

Groeten,
Bruno

afbeelding van hendrik de corte
12/02/2008 - 12:59

Bruno

De gemeente krijgt meer Vlaamse subsidies als het gaat over de aanleg van een volledig gescheiden stelsel, dit wil zeggen dat ook het (regen)water van de individuele woningen wordt afgekoppeld van de vuilwaterriool.

Alleen in jouw eigen gemeente kan men antwoorden hoe men dat zal aanpakken.
Wij beginnen straks met een project en hier doet de gemeente alle werk (en draagt alle kosten) voor de werken op privaat domein.
Andere gemeenten laten alles over aan de bewoners, nog andere betalen een deel van de kosten enz...

Een vergelijkbare regeling voor aansluiting van je afvalwater op de nieuwe riool moet je met de gemeente bespreken.

groeten
rik

PS Zelf bij gesloten bebouwing is opbraak niet noodzakelijk. Er kan ook geboord worden onder de woning.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.