warmtepomp

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste,

Is het mogelijk om met een warmtepomp warmte te ontrekken aan een groot zonneboiler-buffervat i.p.v met aardsondes e.a.

Reacties

Het principe van een warmtepomp is dat je een praktisch onuitputtelijk reservoir van iets neemt, en daar warmte gaat uit onttrekken. Dat kan de lucht zijn, of een uitgestrekte rotslaag (vooral in Scandinavië), of een rivier, of de aarde. De warmte die je onttrekt, wordt door geleiding (rots, aarde) of door stroming (water, lucht), heel snel weer aangevuld uit de omgeving.

Omdat je zo'n enorm "reservoir" gebruikt, mag de zon voor lange tijd verdwijnen, zonder dat het veel effect heeft op je opbrengst.

Ook hoeft de temperatuur niet hoog te zijn (mag bv. 3 graden zijn), als hij maar constant blijft, dus door snelle aanvoer via geleiding of stroming.

Een zonneboiler werkt anders. Dus ik denk niet dat er winst te rapen valt uit een combinatie van de twee...

edwin
Neen
er zijn 2 redenen die me meteen te binnen schieten om er neen op te antwoorden:
-) een warmtepomp werkt maar over een beperkt gebied (-20 - +15° = 35°), éénmaal de temp daarboven komt haakt hij af;
-) een boiler hoe groot ook heeft maar een beperkte capaciteit. (bvb 1.000l à 15° = 17KWh) Hoe groter de boilerinhoud hoe sneller de zelfafkoeling.