warmtedoorslag in cijfers | Ecobouwers.be

U bent hier

warmtedoorslag in cijfers

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

1/
Ik ben van plan 12cm Ecose-glaswol tussen de balken van mijn platdak (constructie met dakoversteek) te steken, dan OSB, en daarbovenop nog 10cm resolplaat, en EPDM geballast met steenslag. Dan kom ik vrij goed te zitten met een U = 0.13
De vraag is hoeveel uren warmtedoorslag de combinatie van die verschillende materialen oplevert??? Want als ik die formule toepas bekom ik in totaal een 14 à 15 uren.... IS DIT REALISTISCH MET DE WERKELIJKHEID aangezien er wel heel DIK gebufferd wordt maar ZONDER BIO-isolatiematerialen??? HOEVEEL UREN faseverschuiving KAN IK HIER IN DE PRAKTIJK VERWACHTEN?

2/
Boven mijn woonkamer zit geen verdiep, en het platte dak is daar niet met een dakoversteek, maar met een randmuurtje, waardoor iedere isolatiedikte bovenop de OSB kan en niets tussen de balken hoeft. Ik twijfel echter nog tussen ofwel 20cm resolplaat "Kingspan Kooltherm K1", ofwel 40 cm drukvaste rotswolplaat "Rhinox-D" (ecologischer) ofwel een combinatie van 10cm K1 + 20cm Rhinox.... EN DE FORMULE LEVERT respectievelijk BIJ DEZE KEUZES ofwel 30 uren, ofwel 52 uren, ofwel 24 uren; terwijl telkens U= 0.1.... WAT IS DE REALITEIT VAN DE BEREKENDE HOGE WAARDEN??? EN WAT GEBEURT ER in concreto ALS DE FASEVERSCHUIVING MEER DAN 24 UUR WORDT???

27 Reacties

Reacties

afbeelding van bertvdg
03/06/2012 - 07:19

 Volgens mij eens je boven de 12u a 14u geraakt zit je goed denk ik. Want veel langer dan dat zal de zon niet schijnen om te zorgen dat je oververhit geraakt. Eer de hitte door uw isolatie slaat is de zon al terug weg en begint het terug af te koelen...

afbeelding van Hans Delannoye
03/06/2012 - 10:47

carol

die waardes lijken mij gevoelsmatig wel heel erg hoog, welke formule heb jij gebruikt om dat te berekenen?  ik kan wel de warmteopslagcapaciteit berekenen, maar heb geen formule om dat om te zetten naar tijdsverschuiving.

afbeelding van gommer
03/06/2012 - 13:00

Hier een link naar een gelijkaardig onderwerp op dit forum:

http://www.ecobouwers.be/forum/post/faseverschuiving-isolatie

 

Om een idee te krijgen van warmtedoorslag zijn er 2 zaken belangrijk: faseverschuiving, maar ook demping.

Het equivalent met een elektrisch circuit werkt het eenvoudigst.

thermische weerstand is dan het equivalent van elektrische weerstand (R=1/U)

thermische capaciteit is dan het equivalent van elektrische capaciteit en de grootteorde van doorlooptijd van het systeem wordt in beide gevallen gegeven door tau = R x C.

Zoals in de andere link vermeld: 30cm cellulose geeft

R = 7.7 m^2K/W

C=0.3 x 2100 x 50 =31500 J/m^2K

tau = RC = 242550 s = 67h

 

Voor demping rekenen we eerst de impedantie van de condensator uit (bij de periode van het temperatuurveloop: 24 uur)

Z = 1/(2 x pi x f x C) = 24 x 3600 / (2 x pi x 31500) = 0,437 m^2K/W

De demping is dan (R + Z) / Z = 18.6.

De faseverschuiving is dus irrelevant, aangezien de demping zeer groot is. Voor een delta T amplitude buiten van 30°C, blijft er aan de binnekant maar 1,6°C over.

 

Als je dit graag in grafiekjes giet, kan je ook gratis LTspice downloaden en installeren. Teken een RC netwerk, voeg een spanningsbron (sinusoïdaal) toe die equivalent is met het temperatuurverschil en doe een simulatie.

 

Mvg, Marc

 

@Hans:
de formule op een oude post van 2 jaar geleden: www.ecobouwers.be/forum/post/warmtedoorslag#comment-134560
Ik poste er anderhalf jaar geleden al mijn vraag, maar die werd niet meer beantwoord, wellicht omdat de thread niet meer actief was.  Er trad bij mij nogal wat vertraging op bij uitvoering van voorafgaande werken, maar intussen is dit voor mij tijdkritisch omdat de isolatiematerialen deze maand besteld moeten bij de aannemer... Nu kan ik dus mijn bestelling nog wat aanpassen....
.
t = (m . ρ .c) / U 
.
t = TIJD die nodig is om de warmte-energie door de isolatie te transporteren. (in sec.)
m = maat (measure) = dikte van isolatie. (in meter)
ρ = (rho) = soortelijke massa  = volumieke massa = dichtheid (in kg /m³)
c = warmtecapaciteit (in J/kg.K) 
U = λ / m = lambda/isolatiedikte  =  warmtetransmissiecoëfficiënt (in W/m².K)
.
formule kan dus herleid tot t = (m² . ρ .c) / λ
.
enkele rekenwaarden dakisolatiematerialen:
(p.16 www.vibe.be/downloads/1.Technische_documentatie/Technische%20fiches/Isolatie/Tf-Isolatie.pdf)
(p.17
http://milieuadvieswinkel.be/downloads/mutsvoorjehuis/Handleiding%20Muts%20Volledig.pdf)
materiaal                   lambda                c                        rho 

Vlas                        0,038 à 0,045     1550 à 1660      18 à 35
Hennep                  0,037 à 0,045     1600 à 2500      25 à 210
Papiervlokken        0,036 à 0,050     1600 à 2150      30 à 60
Houtvezel-zacht     0,038 à 0,040     2100                  45 à 160
Houtvezel-hard      0,045 à 0,055     2100                  230 à 270 
Kurk                       0,032 à 0,045     1670                  110 à 190
Stro                        0,052 à 0,080     2100                   90 à 110
Cellenglas              0,036 à 0,055      840                   105 à 165 
Glaswol                  0,032 à 0,045      800                    13 à 60
Rotswol                  0,035 à 0,045      800                    48 à 175
EPS                        0,033 à 0,040      1450                  15 à 40
PUR                        0,023 à 0,035     1200                   33 à 60 
PIR                         0,023 à 0,027      1470                   30
Resolplaat              0,021 à 0,023      800                    40 
.
Ik had destijds de c-waarde niet voor resol en dacht verkeerdelijk dat die van EPS en PUR/PIR niet ver uit de buurt lag omdat het ook een synthetisch hardschuim betreft... 
zelfs bij herberekenen BLIJFT MIJN VRAAG 1:  HOEVEEL KAN IK IN DE PRAKTIJK VERWACHTEN: ZIJN DIT REALISTISCHE WAARDEN OF GEWOON THEORIE???
 

 

afbeelding van Hans Delannoye
07/06/2012 - 22:15

volgens mij klopt die formule niet, t.t.z., ik heb altijd heel andere waardes horen vernoemen, voor 30 cm cellulose 12 tot 15 uur, en dat wijkt toch wel wat af van 60 tot 70 h.  maar het kan ook zijn dat die andere waardes fout zijn.

met 18 cm rotswol kom ik dan op 8 a 9 uur, en dan zou rotswol niet zo'n groot probleem mogen geven, wat het in de praktijk wel doet.  ik heb dus mijn twijfels over die formule.

 

@ Hans:
juist daarom dat ik die vraag nog eens stel. Zo'n waardes liggen abnormaal hoog en de vraag rijst hier dus: GEEF ME GEEN BEREKENING MAAR GEEF ME PRAKTIJKWAARDES WAT DUS GEMETEN WORDT VIA THEMOMETER EN UURWERK NA HOEVEEL TIJD DDE HITTESERIEUS GAAT STIJGEN.

Zo'n meetwaardes moeten toch bestaan, dit is elementaire wetenschap: eerst meten en dan pas achteraf een theorie/mathematisch model met formules ontwikkelen...
Ik heb al wat gegoogle'd zonder ander resultaat dan het reeds vermelde, maar misschien moet ik dat eens in het Duits doen: misschien dat dan bruikbare hits naar boven komen?

afbeelding van Hans Delannoye
08/06/2012 - 06:21

inderdaad, daarom heb ik ook zo m'n twjfels bij de formule (sorry marc)

dat je niet teveel daar over vind is eigenlijk logisch, want de grote jongens (minerale wol, kunstschuimen) komen daar maar belabberd uit, en dus zouden ze in hun eigen voet schieten als ze zulks publiceren.

in het duits zal je duizenden treffers vinden, hierbij enkele:

http://www.inaro.de/deutsch/rohstoff/industrie/faser/sommer.htm

http://www.steico.com/de/download.html  doorklikken STEICO Themenheft Hitzeschutz im Sommer

http://www.pavatex.ch/downloads.aspx  doorklikken Das Dach - Technische Dokumentation

en eentje van de PUR-mannen, die beweren dat de invloed te verwaarlozen is: http://www.ivpu.de/pdf/ft4.pdf

maar nergens een formule om het na te rekenen.

 

 

afbeelding van tony6
08/06/2012 - 22:55

Carol,

Op de website www.u-wert.net kun je de samenstelling van een wand ingeven en naast de U-waarde wordt ook de warmtedoorslag berekend. Er wordt gesimuleerd hoe de temperatuur aan de binnenzijde evolueert bij een sinusvormige buitentemperatuursverloop tussen 35°C en 15°C in stappen van 10min.
Bij 30cm cellulose (zonder andere elementen)  geeft dat schommeling van 2.3°C en een fazeverschuiving van 10.7 uur

Bedenking : Wordt er enkel een temperatuur aangeboden en geen rechtreekse sinstraling ? Dat maakt veel verschil uit.
Je zou er zonnepanelen op kunnen zetten en zo de rechtstreekse instraling verminderen. Eigenlijk doe je al iets gelijkaardigs met de keien.

Hier ligt op het plat dak van de keuken 12cm pur, de gyproc plafond zit er nog een 30cm onder. Tot mijn aangename verrassing valt dat best mee in de zomer (ZW, heel de namiddag de zon erop, druivelaar als zonnewering boven de vensters in de achtergevel). Maar PUR heeft dan ook een relatief hoge dichtheid, hoger dan vlas of hennep bvb en een niet zo kleine warmtecapaciteit, hoger dan glaswol.
Fazeverschuiving bij gelijke dikte (30cm cellulose) geeft : 8,2u - schommeling 4.7°C  ,bij gelijke U-waarde : 6.7u - schommeling 8.6°C
Bij hennep is dat 8,3u - schommeling 4.5°C. En voor glaswol  4.2u en 13.2°C !

Tony

afbeelding van gommer
09/06/2012 - 09:29

Ik vraag me af of de cijfers voor faseverschuiving van al die tools niet gewoon modulo 24 uur rekenen (veelvouden van 24 uur afgetrokken tot het binnen 24 uur valt).

afbeelding van vdbriel
11/06/2012 - 11:15

 Hi Gommer,

u-wert doet dat niet, want als je een extreem hoge dikte van 3000 mm opgeeft is de fasenveschuiving = 47 uur.

Roeland

 @ Tony:

Deze tool op u-wert.net is wel fantastisch om een U-waarde te berekenen van een wand samengesteld uit veschillende materialen (zoals dat bij mij het geval is...). en het geeft nog een goed grafisch beeld van het temperatuursverloop doorheen deze verschillende lagen in de wand. Tot nog toe deed ik deze berekeningen alle met de hand.

Echter voor warmtedoorslag bekom ik dezelfde onrealistisch hoge waardes zoals ik met de bovenstaande formules bereken, en ik heb hierover mijn twijfels; berkening heeft naar mijns inziens eerder de tendensen en verhoudingen weer van de materialen tegenover elkaar dan dat dit de PRAKTIJKWAARDE aangeeft. Met andere woorden, een houtwolplaat en cellulosevlokken scoren wel degelijk beter dan mineralewol, en hogedensiteitsplaten (drukvaste dakplaten hiervan) scoren op hun beurt wel beter dan hun variant in buigzame dekens. Hoewel de waardes bij vasteplaten zoals PUR en Resol en drukvatse dakplaten van rotswol wel veel beter zullen scoren dan de voorstanders van bio-ecologische materialen beweren. Bij grote isolatiediktes van 12cm of meer zal dit niet zo laag zijn als voorgesteld.
De kwestie is voor mij in renovatie  eerder een kwestie van budget (nagroeibare materialen kosten 3x, 4x, heb 100m² dak en wil nog een grote zonneboiler en PV-panelen ook)  en ook een kwestie van maximale U-waarde bij beperkte dikte in cm (ik wil beslist onder U=0,15 en dan worden voor mij de diktes en prijs van nagroeibaar onmogelijk). Wat wel technisch en budgettair haalbaar is, een deel van de isolatiedikte door nagroeibare materialen; 4à5cm maken volgens de berekeningen maar een 3 uuur verschil uit. De vraag is of dat wel klopt. Ik zou liefst praktijkwaardes samentellen en geen theoretische formule toepassen hoewel die qua fysica klopt als een bus... want ik ben na enkele decennia pragmatischer geworden en geloof niet meer blind op zogenaamd wetenschappellijke formules.

Zolang ik geen studies met praktijkmetingen vind, met gemeten waardes per cm dikte en per (isolatie)materiaal, zal ik de zaak maar uitpendelen en op mijn intuitie rekenen. Zulke onafhankelijke onbevooroordeelde studies komen er beslist nog in de komende 10 of 20 jaar maar zolang ga ik niet wachten...
 

 

afbeelding van Hans Delannoye
09/06/2012 - 18:33

carol

bio-ecologische materailen 3 a 4 keer zo duur?  dat zullen dan toch ook theoretische waarden zijn en geen uit de praktijk.  ik vraag me af waar jij je op baseeert om dat te beweren, dat lijkt me toch zwaar overdreven.

ben dus net even op het internet gaan surfen naar prijzen en heb er enkele gevonden, en ik vind daar geen duidelijke verschillen tussen beide.

 

 voor dezelfde dikte misschien maar niet voor dezelfde R-waarde... sorry ik kan die niet tegen groothandelsprijzen kopen hoor. En ik vegrelijk met  een bouwpuntdewitte.be, niet met de Gamma of Brico-plan-it.
En als jij me bio-ecologische (houtwolplaten bvb) kan verkopen tegen de prijs van ecose-glaswol voor tussen mijn daksparren mag je me leveren. Ik heb het niet over cellulosevlokken, enkel dat is dezelfde prijs maar daar kan ik niets mee: ik heb geen houtskelet maar massiefbouw van 1935. Op mijn platdak met randmuurtje kan ik in plaats van alles resol een deel van mijn dikte in drukvaste rotswolplaat (type Rockwool RhinoxD). probeer maar eens dezelfde R-waarde in drukvaste hooutwolplaat te bekomen en je komt aan een prijskaartje van x3.
Laat maar weten waar ik dat zo goedkoop krijg... ik heb een cataloog van Ecostore Gent hoor en Eurabo.be in Ronse, en zal echt blij zijn als ik eventueel een ander merk in dezelfde kwaliteit ergens 25% goedkoper vind...

afbeelding van Hans Delannoye
09/06/2012 - 23:44

nee, ik heb gewoon de kleinhandelsprijzen bekeken

zachte platen 60mm dik (tussen de sparren) rockwool deltaplaat 0.036 W/mK 120 €/m³,  ecose glaswol 120mm 0.032 W/mK 126 € /m³ en hennepplaten 0.040 122 € /m². 
harde platen (op het dak) rhinox 10cm 25.44 /m² 0.040 W/mK, kingspan resol 32.75 /m² 0.021 W/mK  en steico isorelplus 10 cm 28.59 /m²  0.042 W/mK
als we dat omrekenen naar dezelfde R-waarde kom ik voor hennep op 135 € /m³ of 13 % duurder dan rotswol en 157 € /m² of 25 % duurder dan ecose.  voor de steicoplaat 30 € /m² of bijna 20% duurder t.o.v. rotswol en 75% duurder dan resol.
maar dat is toch wel heel ver af van 3 of 4 keer duurder?  OK, dat zijn allemaal officiële prijzen, een aantal van die producten vindt je allicht goedkoper.  bij de witte vind je bv de deltaplaten 60mm aan 80 € /m², maar zelfs dan nog is het verschil met de dure hennep geen 70%. 

waarmee ik maar wil zeggen dat er nogal snel van 3 en 4 keer zo duur wordt gesproken, maar dat toch dikwijls overdreven wordt.  en je moet gelijkaardig kwaliteit met elkaar vergelijken, een stevige hennepplaat moet je met een stevige rotswolplaat vergelijken, en niet bv met een spijkerflensdeken, want dan vergelijk je appelen met citroenen.

 

@ Hans:
.
Ik vergeleek enkel 12cm vlasdeken 14,97€/m² en 12cm Steicoflex 15,94€/m² beide bij Eurabo en 12cm Hock hennepPremium-matten 13,48€/m² en Hock hennepPlus-matten 17,32€/m² beide bij Ecostore,  met 12cm Isocomfort35 5,33€/m² en Knauf ecoseglaswol-spijkerflensdeken 4,27€/m² bij bouwpuntdewitte. De lambdawaarden zijn alle ongeveer dezelfde (behalve de isocomfort35) en het betreft hier materialen voor tussen mijn dakbalken, en dus geen drukvaste platen. 
Deze materialen zijn alle dus tussen de 3 à 4x duurder.
Bovenop de balken gaat nieuwe dakvloer (OSB) met dan nog 9cm of 10,6cm resolplaat want de dakoverkraging mag niet esthetisch merkbaar dikker worden (mijn huis staat in de inventaris van onroerend erfgoed).
.
2x 12 cm Steico Special (druksterkte 100kPa, lambda 0,046) bij Eurabo 2x 49,95€/m² = 99,1€ 
10cm Rhinox (druksterkte 50kPa, lambda 0,40)
1x 12cm Rhinox D (druksterkte 90kPa, lambda 0,043)  25,36€/m²  bij  rockwool2012 (btech.be of isowill.be) 
1x 10cm Rhinox D (druksterkte 90kPa, lambda 0,043)  21,84€/m²  bij  rockwool2012 (btech.be of isowill.be)
samen voor aan Steico evenwaardige R-waarde: 47,2€
Bij even drukvaste dakplaten en zelfde R-waarde is het verschil nog altijd 110% duurder, dus 2,10x de prijs.
.
bijna even duur zeg je???
En ik zou appelen met peren vergeleken hebben??? (P.S. ik hou meer van mango's)

afbeelding van Hans Delannoye
10/06/2012 - 21:57

carol

dus appelen met mango's vergelijken :-)

hennep (36 kg/m³) en steicoflex (50 kg/m³) hebben een densiteit die 1.5 tot 2 keer zo hoog ligt als de spijkerflensdekens (en dus 1.5 a 2 keer zoveel materiaal en warmteopslaggcapaciteit) waardoor de kans op uitzakken nihil is, wat niet het geval is bij de spijkerflensdekens, daarom klopt het vergelijk niet.  en daarom vergelijk ik met een gelijkwaardig artikel, de rockwool delta plaat (456 kg/m³ als ik me niet vergis).

en misschien vind je elders ook nog betere prijzen voor steico e.a.

steico special is een onderdakplaat, niet bedoeld om op een plat dak te plaatsen, daarvoor dient de door mij aangehaalde steico, isorel plus.  natuurlijk is de special veel duurder, dat is een waterdichte plaat.  dus weer mango's.  maar de isorel plus heeft maar een druksterkte van 70 kPa, maar dat is nog ruim voldoende.

 

 

re mag dan al vitten op een halfstijve plaat en een stijve, het prijsverschil is voor 12cm Steico Isorelplus 33,56€  t.o RhinoxD 25,36€ of 32% duurder. Daarvan heb ik maar 17m² nodig voor een tussendak.

Maar er zit nog steeds een dramatisch verschil tussen de Isover Deltaplaten 7,98€ 12cm lambda_0,036 bij Dewitte tegenover 17,32€ voor de Hock hennepplus lambda_0,038.   Dus 2,17 x . Of 2,29 x als we de gunstiger lambda in acht nemen. (ik heb geen andere onlineprijzen voor de Rhinox, klassieke produkten worden vaak gebradeerd ook bij de brico's. maaar de nagroeibare vind ik overal zelfde prijs)
De goedkopere vlasplaten zijn ook relatief zachte dekens, net zoals de isocomfort32-35 en laten we dus beter buiten beschouwing want ik wil uitzakken vermijden (resulteert in teveel druk op oud plaasteren plafond)

 

afbeelding van nayy
11/06/2012 - 11:58

Hallo,

 

Voor wat 't waard is:

Ik heb bij mijn renovatie gekozen voor sarkingdak (12 cm pir). Natuurlijk had ik liever voor ecologischer materialen gehad, maar bij een renovatie doe je niet altijd wat je wil, wil je de kosten binnen de perken houden .

(in mijn geval moest ik anders het volledige binnenenwerk van mijn bovenverdiepingen slopen)

Die kritiek van de warmtedoorslag had ik ook gelezen, maar ik moet zeggen dat ik daar in de praktijk niet veel van merk...

 

Op mijn eerste verdiep totaal niet, bij de afgelopen warme periode (pinksterweekend). Kamers blijven fris, niettegenstaande er geen zonnewering aanwezig is. (oriëntatie ramen: oost en zuid)

opbouw is hier van buiten naar binnen: sarking 12cm, keepers van 17cm, houten latjes tegen kepers en ertegen leem.

 

Op zolder op 2e verdiep zit ik direct onder het sarkigndag, en daar wordt het wel warmer, maar dat wijt ik aan de veluxen die in het dak zitten. ( er zit een zonnewering boven de veluxen, maar dat is blijkbaar niet voldoende)

 

Met een Ir-thermometer heb ik de temperaturen gemeten rechtstreeks onder het sarkingak, ik kan geen verschil meten tussen een vlak op het zuiden of het noorden (op dezelfde hoogste gemeten).  Er is ook geen verschil tussen de luchttemperatuur en de temperatuur aan het oppervalk van het sarkingdag.  Hieruit durf ik besluiten dat de warmtedoorslag in de praktijk eigenlijk wel meevalt. Bij warmtedoorslag verwacht ik op zijn minst een temperatuurstoename van een paar °C van de zuidkant tov de noordkant.

 

De pannen heb ik ook gemeten, en die waren rond 60°C. (temp op de pannen, de zonnekant)

 

Ik heb materiaal om de temperatuursverloop gedurende de dag te loggen, en ben van plan om dat eens te doen... momenteel heb ik echter dringender dingen te doen... wordt vervolgd.

Misschien wat de warmteperiode ook niet lang genoeg, of de nachten koud genoeg om deftig af te koelen... de zomer zal meer info brengen.

 

Lawaai is bij PIR wel een probleem: dat houdt echt bijna niets tegen.

 

Onlangs hoorde ik ook de kritiek van een architect dat ecologische bouwmaterialen schandalig duur zijn, en dat het een marktniche is die zichzelf  beschermt... dus Carol ik denk dat je opmerking ivm prijzen nog wel door andere mensen ook opgemerkt zijn en niet helemaal onterecht zijn...

groeten,

 

Nayy

 

 @ Nayy:
bedankt voor je praktische inbreng. Zoiets als meting schept duidelijkheid en houvast tegenover berekening die maakt wel dewetenschapper in me wakker maar niet de realiteitszin...
Zoals je op ecobouwers.be/ecohuis-9 ziet heb ik een tussendak met randmuurtje (foto8) en heeft mijn platdak een dakoverkraging (foto6). Dit kleine tussendak heb ik alle vrijheid naar de isolatiedikte toe en omdat mijn woonruimte eronder zit ga ik daar voluit qua dikte en keuze van isolatiemateriaal. 
.
Een sarkingdaktype is standard practice bij platdak en daar heet het een warm dak. Voor mijn hooddak kan ik niet die dakrand gaan verdriedubbelen om met bio-ecologische isolatie ik naar passiefwaarden te gaan.
Daarom een combinatie van tussen de balken isoleren en sarkingdak. Waarbij op de OSB op de balken de R-waarde 1,5x van R dat ik tussen de balken steek (die R2 = 1,5x R1 is om condens in de onderlaag te vermijden). Vandaar mijn keuze voor +/-10cm resol (isoleert zoals 11cm PIR en is ecologisch meer verantwoord product) wat voor mijn dakoverkraging maar een verdikking is van 23 naar 33cm.
Tussen de 12cm-balken nog een beetje bij-isoleren om tot op passiefisolatieniveau te komen met een materiaal met lambdawaarde >0.037 en ik kwam uit op minerale wol en op bio-ecologische...
.
Voor mij is minerale wol al ecologisch genoeg en rot niet en insektenproof. Anderzijds is bio-ecologisch vochtdampregulerend en beter tegen warmtedoorslag maar heeft een prijskaartje (zie hoger in de discussiedraad). Vandaar mijn vraag naar meetwaarden voor warmtedoorslag.
Natuurlijk is het een serieus verschil voor jou en mij tegenover een niet-geïsoleerd dak, en ik ben overtuigd dat er iets van aan is van de warmtedoorslagberekening en van de faam van bio-ecologische. Maar hier wou ik weten of dit de moeite loont tegenover een serieuze isolatiedikte aan drukvast materiaal PUR/PIR/resol/rotswol.....

afbeelding van nayy
12/06/2012 - 09:30

Carol,

 

Na het zien van je huis vermoed ik dat we van dezelfde stad zijn... als je zin hebt mag je altijd eens komen kijken wat PIR geeft op een warme dag.

groeten,

 

Nayy

afbeelding van Hans Delannoye
12/06/2012 - 21:41

nayy

je meet contacttemperatuur, en net als bij vloerverwarming (is ook straling) denk ik niet dat je met een gewone thermometer een betrouwbare meting krijgt.  want je kan het goed met vloerverwarming (of in dit geval eerder plafondverwarming) vergelijken, ook daar krijg je een warmer gevoel dan de luchtemperatuur aangeeft.  volgens mij zou je met een zwartebolthermometer moeten meten.

of de warmte op de zolder te wijten is aan de veluxen kan ik van hieruit natuurlijk niet beoordelen, al dacht ik dat die zonnewering een heel lage G-factor heeft.

afbeelding van nayy
12/06/2012 - 22:09

Dag Hans,

 

't kan zijn dat de infrarood thermometer niet juist meet (absoluut in °C), maar indien er doorslag is, zou er toch op zijn minst een verschil moeten zijn tussen de noordkant en de zuidkant ?

Ik heb heel fijna thermokoppels (fijne draadjes met thermokoppen die een haarspeld groot is) die ik kan loggen. Ik zal zo'n thermokoppel knellen tussen het PIR-dak en een EPS  plaat van 12 cm dik aan de binnenkant en zien hoe de temperatuur evolueert gedurende 1 dag... als het natuurlijk nog eens warm wil worden in Belgie :-).

 

groeten,

 

Nayy

afbeelding van Hans Delannoye
12/06/2012 - 22:25

nayy

ik weet daar niet voldoende van af om daar met zekerheid op te antwoorden.  als je echt in  het materiaal meet, zou ik ook een verschil verwachten.  belangrijke vraag is, wanneer heb je gemeten?  want ook de slechts presterende materailen halen snel een uur of 5. om warmtedoorslag te meten zou ik de evolutie tussen bv 14.00 en 22.00 bekijken, als zoals gezegd de zon nog eens wil schijnen.  want dezer dagen zal niemand veel last hebben van warmtedoorslag :-)

 

afbeelding van Geert Bellens
11/06/2012 - 15:20

Ik heb dit ook in de andere threads gezegd: je kan niet een bouwdeel los gaan zien van de andere.

Als je je focust op enkel de warmtedoorslag van isolatiemateriaal, en verder geen rekening houdt met vensters, inertie van binnenmuren, vloer,... dan mag je rekenen wat je wilt, je rekent toch fout.

Het klopt dat de bio-ecologische materialen een grotere warmtecapaciteit hebben. De invloed op de ruimte is echter niet te berekenen met een enkele formule. De invloed is ook kleiner dan men denkt en sterk afhankelijk van de andere bouwdelen.

Bij een U-waarde van 0.2 W/m²K heb je in de zomer een bijdrage van het dak met pieken van 5 W/m² (cellulose) à 7 W/m² (PUR). Eén dakvenster van 1m² in datzelfde dak kan al een bijdrage leveren van 20 W/m² vloeroppervlakte ... om maar te laten zien waar het schoentje knelt.

Verder heb je je stralingswarmte (of koelte) van je wanden en tussenvloer die minstens even hard je comfort bepalen. Zijn die massief uitgevoerd, dan heb je zeer veel beschikbare massa voorhanden. Naargelang de temperatuurvariatie buiten (eventueel geholpen door nog wat nachtelijke ventilatie) kan dit continu op- en ontladen worden.

Voer je natuurlijk alles uit in lichte bouwwijze, dan is het misschien niet onverstandig om te roeien met de riemen die je hebt, en toch zo veel mogelijk massa in je dak en eventueel gevels te plaatsen.

 

Geert

 

 

 

 

 @ Geert Bellens:
beankt voor je verhelderende bijdrage. ik had meteen moeten vermelden dat het om renovatie ging en dus een massiefhuis, bovendien niet een rijhuis in binnenstad maar halfopen=driegevelhuis in een buitenwijk.
.
Ik was me al aan het blindstaren op dat ene aspect. Inderdaad zelfs ongeisoleerd is duidelijk te merken dat dit huis massa heeft en in de toenmalige architectuur van 1935 al volop zonnewering onder vorm van balkon, 0.5m dakoverkraging en 1,25m brede zijluifel... En dan spreek ik ook nog van isolatiedikten van < U=0.15. Dat brengt isolatiediktes mee van 23cm en 30cm bij niet-bio-eco materialen en zit qua warmtedoorslag redelijk goed zeker in combinatie met massieve muren en vloeren. Ik maakte me misschien wel nodeloos zorgen.

afbeelding van AlainD
12/06/2012 - 00:47

Geert

Ik volg je redenering en geloof ze bij grote isolatiewaarden.

Nu heb ik vragen bij je berekening van je W/m² vloeroppervlak.
Het is duidelijk niet de oppervlakte van het venster (=veel meer dan 20W/m² instraling), maar als ik de dubbele vloeroppervlakte heb zal de waarde per m² vloeroppervlakte niet dezelfde blijven, het dakvenster blijft even groot.

PS. De meeste problemen zijn er op zolderverdiepingen, maar die hebben vaak zeer weinig massa.

afbeelding van Geert Bellens
12/06/2012 - 09:27

Alain,

het gaat inderdaad over w/m² vloeroppervlakte zowel voor de isolatie als het dak. Kwestie van appelen met appelen te vergelijken.

In de aangehaalde cijfers gaat het over een ruimte van +- 22 m².

Natuuurlijk, als de ruimte groter wordt dan vergroot het aandeel van het dak, maar dan is de kans ook groot dat er een dakvenster bijkomt.

 

Geert

 

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.