verkavelingsvergunning bij plaatsing PV panelen | Ecobouwers.be

U bent hier

verkavelingsvergunning bij plaatsing PV panelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van vgd
01/04/2008 - 20:28
vgd

Begin 2008 heb ik een PV installatie besteld bij firma S.
Omdat mijn woning ongunstig georienteerd staat werd beslist de PV panelen te plaatsen op mijn tuinhuis gelegen +/- 30m achter mijn woning.
De totale dakoppervlakte is 18 m²
Het totale oppervlakte aan PV panelen is 10,5 m²
Na indienen van de bouwaanvraag door firma S kreeg ik van de de stadsambtenaar die de aanvraag behandeld te horen dat er een groot probleem is daar mijn woning in een verkaveling is gelegen.
De firma die de PV panelen heeft verkocht en die voor mij de bouwaanvraag heeft ingediend heeft nadien ook contact opgenomen met de stadsdiensten.
Volgens firma S zou de oplossing erin bestaan een wijziging van verkavelingsvergunning aan te vragen.
Volgens de procedure zouden alle inwoners van de verkaveling akkoord moeten gaan met de plaatsing van de PV panelen op mijn tuinhuis. Ze zouden dan een formulier moeten invullen en ondertekenen voor goedkeuring.
Deze formulieren zou ik aangetekend moeten versturen.
Bij weigering of niet ondertekenen door meer dan 1/3 van de bewoners van de verkaveling zou de aanvraag gewoon geweigerd worden.( volgens de leverancier van de PV panelen)

Is dit allemaal juist of is het een late aprilgrap?
Ik heb begrip dat niet alles moet kunnen, maar dit vind ik toch overdreven rekening houdende met de bijkomende kosten en het feit dat er bij weigering de kosten waarschijnlijk nog veel hoger kunnen oplopen (betaald voorschot, enz...).

DVG

17 Reacties

Reacties

afbeelding van dirk vh-1
01/04/2008 - 20:52

Voor mijn PV installatie was er een "aanvraag tot afwijking van de voorschriften van een BPA - art. 49"
Ik kreeg van de gemeente Zelzate zo een grote gele affiche die enkele weken moest uitgehangen worden. Burgers die vragen of bezwaren hadden moesten voor een welbepaalde datum reageren bij de gemeente.
Mijn 2 geburen hebben een aangetekend schrijven gekregen van de gemeente met de mededeling dat wij PV's zouden plaatsen. Onze geburen mochten bezwaar indienen (hebben ze niet gedaan).
Ik heb vernomen dat, als iemand bezwaar heeft, dat bezwaar alsnog gegrond moet zijn.

Besluit: geen "wijziging" van de verkavelingsvergunning waar alle bewoners moeten mee akkoord zijn. Wel en aanvraag tot afwijking waar alleen de onmiddelijke buren gegrond bezwaar kunnen tegen indienen.

Danny: ga zelf een informeren bij de gemeente om te weten hoe de vork aan de steel zit.

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/04/2008 - 22:52
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het zijn niet de bewoners maar wel de eigenaars die akkoord moeten zijn.
Als de verkaveling niet te groot is kan je misschien zelf deze personen aanspreken.

afbeelding van Anonieme gebruiker
02/04/2008 - 00:38
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Nee, dit is jammer genoeg geen aprilgrap. Wij zitten met hetzelfde probleem. De regeling in het geval uw perceel deel uitmaakt van een verkaveling is als volgt:

- Tot 20% van uw dakvlak (dus ni uw totale dak maar het vlak waar de panelen op komen te liggen) oppervlakte: geen bouwvergunning nodig.

- Tot 50% van uw dakvlak oppervlakte: een afwijking van de verkavelingsvoorschriften aanvragen. Verschil met een verkavelingswijziging is dat de procedure iets minder lang duurt (den boel blijft minder lang bij stedenbouw liggen) en dat ge geen handtekeningen van uw buren moet gaan verzamelen.

- Meer dan 50% van uw dakvlak oppervlakte: verkavelingswijziging aanvragen. Deze procedure kan 8 maanden of zelfs langer duren. In dit geval moet ge dus ook handtekeningen gaan verzamelen van uw buren (= alle eigenaars van percelen in uw verkaveling) ofwel ze dmv nen aangetekenden brief op de hoogte stellen van uw plannen.

Mede om deze reden hebben wij besloten onze installatie in 2 delen te laten plaatsen omdat we anders ni zeker zijn wat we van subsidies gaan trekken. Voor't zelfde geld kunnen we de installatie immers dit jaar nimeer op ons dak hebben liggen omdat de bouwvergunning zo lang op zich laat wachten en wie weet wat ze volgend jaar beslissen wat de subsidies betreft...

afbeelding van hendrik de corte
02/04/2008 - 07:38

We hebben de laatste tijd al diverse keren dit probleem behandeld.
Even zoekfunctie gebruiken dus.

Kort: het probleem is niet "dat de aanvraag in een verkaveling is gelegen".
De vraag is: met welk voorschrift van de verkaveling is pv in strijd? Waarschijnlijk aard van de dakbedekking?

ALS pv in strijd is met verkavelingsvoorschrift dan geldt de vrijstelling tot 20% van de dakoppervlakte overigens niet.
En dat regeltje van minder en meer dan 50% om te bepalen of het gaat over een afwijking of een wijziging is een vuistregeltje van een individuele gemeente.

Overigens ga ik er niet mee akkoord dat pv dakbedekking is. Het is (meestal) een technische installatie bovenop de dakbedekking.
En omdat ik stedenbouwkundig ambtenaar ben, vergunt mijn gemeente pv zonder afwijkingen en zonder wijziging van de verkaveling.
Ik begin me eigelijk af te vragen of wij de enige zijn die dit doet...

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
02/04/2008 - 07:54

Kern van de zaak is eigenlijk het volgende: elke bouwaanvraag gelegen in een verkaveling dient getoetst aan de voorschriften van de verkaveling. Dat is nu eenmaal zo.
De meeste verkavelingen bepalen de aard van de dakbedekking. Als je dus pv als dakbedekking beschouwt dan kun je niet anders dan concluderen dat pv in strijd is met de verkavelingsvoorschriften.
Ik bekijk dit anders.

Je zult bij ons volgende formule lezen op de vergunning:
"In de verkavelingsvoorschriften wordt er niets expliciet vermeld over het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Zonnepanelen zijn een normale uitrusting van woningen. Deze zonnepanelen kunnen beschouwd worden als verenigbaar met de verkaveling voor zover uit de beoordeling (zie verder) blijkt dat ze aanvaardbaar zijn."

groeten
rik

afbeelding van peter-70
02/04/2008 - 09:22

Hallo Danny,

Misschien nog een kleine aanvulling. Je praat over je tuinhuis als plaats.

Indien je tuinhuis een plat dak heeft, hoef je normaliter zelfs geen vergunnning aan te vragen? kijk maar even hier: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/uitvoeringsbesluiten/vrijstelling-vergunning.html

Indien een schuin dak dan heb je het natuurlijk wel vlaggen.

Alvast veel geluk,
Peter
http://www.zonneblog.be

afbeelding van hendrik de corte
08/04/2008 - 17:47

De bewering dat een procedure tot wijziging van de verkaveling langer duurt dan de procedure tot afwijking, omdat ik citeer "de boel langer bij stedenbouw blijft liggen" - is uit de lucht gegrepen (ofwel laten jullie zich iets wijsmaken).

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is verplicht binnen de 50 dagen advies uit te brengen aan de gemeente over de aanvraag tot wijziging van de verkaveling. Hij kan die termijn één keer verlegen met nog eens 50 dagen.
Bij een vraag tot afwijking is hij echer aan geen enkele termijn gebonden!

Na het verstrijken van de termijn van 50 dagen MAG de gemeente aan de adviesvereiste voorbijgaan. De gemeente kan ook blijven stilzitten, maar moet het dan niet op een ander schuiven.

Bij een wijziging is er dus geen reden waarom een beslissing 8 maanden op zich zou laten wachten, er is nog minder reden waarom een wijziging langer zou duren dan een afwijking.
Immers, voor het overige is er zowel voor een afwijking als voor een wijziging een openbaar onderzoek van 30 dagen.

PS Dit alles los van het feit of pv op een dak altijd dient geïnterpreteerd als strijdig met de verkavelingsvoorschriften (voor dakmateriaal).

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/04/2008 - 19:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Goeiedag Hendrik,

Blijkbaar ben je een specialist ter zake.

Ik zit met het volgende probleem, ik zou mijn thermische panelen aan de zijgevel willen plaatsen, echter op een onderstel omdat ik mijn gevelsteen niet extra wil belasten door een paneel van ongeveer 16 m².

Nu, moet er voor de plaatsing van dit onderstel met steunpilaren een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. (indien ik panelen neem van 2 m lengte)

Moet er voor de plaatsing van panelen tegen zuidgevel een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. In dit geval neem ik panelen van 1.5 m lengte zonder onderstelconstructie en worden ze alleen aan de gevel bevestigd.

Dank voor uw raadgeving,

JOhan.

afbeelding van wonko
09/04/2008 - 08:07

Zonnepanelen die aan een gevel bevestigd worden kunnen ook beschouwd worden als zonnewering (indien ze boven de ramen aangebracht worden).
Met een beetje slim te zijn bij de plaatsing kun je maken dat de zon in de winter onder de panelen doorkomt en je nog kunt profiteren van de warmte. En in de zomer staat de zon wat hoger en worden de zonnestralen door de panelen tegengehouden.

Mijn bedenking is dus, moet je voor zonnewering een bouwvergunning aanvragen?

afbeelding van hendrik de corte
09/04/2008 - 12:50

Waarvoor je in principe een bouwvergunning nodig hebt is omschreven in art. 99 van het decreet. Die omschrijving is zodanig dat je voor alle bouwwerken, welke ook hun aard is, een vergunning nodig hebt. Enige uitzondering in het decreet is: onderhouds- en instandhoudingswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit.

Het decreet bepaalt echter ook dat de Vlaamse regering een lijst kan vastellen van de werken waarvoor wegens hun aard en/of omvang toch geen vergunning nodig is.
Deze lijst is terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000.

Om op de vragen van de twee vorige vraagstellers te antwoorden kijken we dus in dit besluit. Wat zien we?
- zonnepanelen zijn alleen vrijgesteld (onder bepaalde voorwaarden) wanneer gelegen in het dakvlak of op een plat dak. De plaatsing tegen een gevel is dus vergunningsplichtig.
- alleen uitklapbare of uitrolbare zonneschermen aan ramen zijn vrijgesteld van vergunning voor zover ze zich niet boven openbaar domein bevinden. Ik neem aan dat zonnepanelen die boven een raam bevestigd worden niet uitklapbaar zijn. De conclusie is dan duidelijk.

Voor alle duidelijkheid: verwar de vergunningsplicht niet met de vergunbaarheid. Ik zie dan ook het nut niet in van eventuele trukjes zoals het uitklapbaar maken van zonnepanelen boven ramen. En als je dat toch zou overwegen: het komt niet mij maar (als ooit zo'n zaak zou voorkomen) de rechter toe om te oordelen of dit dan dient beschouwd als een zonnepaneel of als een zonnescherm.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
09/04/2008 - 18:22
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dank je wel, Rik.

Je uitleg is heel duidelijk. Ik zal dan maar starten om een vereenvoudigde vergunningsaanvraag in te dienen.

Mvg,

Johan.

afbeelding van vgd
19/04/2008 - 15:56

Ik ben met volle moed op 3 april gestart met de aanvraag voor wijziging van de verkavelingsvergunning.
Voor de ambtenaar van de gemeente moest ik een brief opmaken die moest dienen om toestemming te vragen bij de overige eigenaars van de woningen gelegen in de verkaveling.
Na opmaak van deze brief moest ik deze laten controleren op vorm en volledigheid.
Tot op heden (16 mei) nog geen antwoord gekregen.
Ik begrijp niet dat gemeentediensten geen typebrieven hebben voor dit soort aanvragen.
Op deze manier zal het nog lang duren voor ik PV panelen kan laten plaatsen

afbeelding van hendrik de corte
20/04/2008 - 11:29

Je bent natuurlijk helemaal niet verplicht om je brief vooraf te laten controleren op vorm en volledigheid. Alleen moet je wel zeker zijn dat alles er in staat wat er moet instaan.
Maar je hebt gelijk over die typebrief.
Ik mag hopen dat ik niet de enige gemeentelijke ambtenaar ben die wel al jaren zo'n typebrief heeft opgesteld?

Als er niet te veel andere eigenaars zijn in de verkaveling kun je ook van deur tot deur gaan en iedereen vragen om de aanvraag mee te ondertekenen. Dat spaart je een hoop aangetekende brieven en soms komt dit beter aan bij je (eventueel toekomstige) buren.

groeten
rik

afbeelding van vgd
18/05/2008 - 13:50

Vervolg i.v.m aanvraag tot wijziging verkavelingsvergunning.
Oningevuld voorstel van typebrief voor aanvraag ingediend bij gemeentebestuur op 10 april.
Tot op 8 mei 2008 geen reactie van gemeentebestuur, was gewoon op stapel blijven liggen.
Daarna zelf in samenspraak met de firma die de panelen plaatst initiatief genomen, m.a.w. typebrief laten ondertekenen door eigenaars verkaveling (2 avonden werk)
Nadien heeft firma die de panelen plaatst de documenten afgegeven bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.(12 mei 2008)
Ze hebben geen bewijs van ontvangst gekregen.
Ik dacht dat dit wel moest gebeuren bij afgifte en na controle op volledigheid (aanvraag was in orde).
Alle eigenaars van de woningen gelegen in de verkaveling hebben getekend voor akkoord. Moet in dit geval nog een bijkomend onderzoek gebeuren (30 dagen)?
Na vraag wanneer ik een beslissing zou kunnen verwachten kreeg ik als antwoord (minimum 7 a 8 maanden na indienen van het volledig en goedgekeurd dossier).
In andere gemeenten spreekt met over termijnen tussen 150 en 160 dagen na ondertekening van het contract met de plaatser PV panelen.

afbeelding van hendrik de corte
18/05/2008 - 16:36

Er is inderdaad nog een openbaar onderzoek. Daar kunnen ook niet eigenaars in de verkaveling bezwaar indienen.
Het verschil zit hem er in dat het gemeentebestuur deze bezwaren kan weerleggen, terwijl bij niet akkoord van meer dan 1/4 van de andere eigenaars de aanvraag altijd dient verworpen.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
19/05/2008 - 23:33

Danny

Ik vrees dat je mijn bericht verkeerd geïnterpreteerd hebt als 'bewoners van de verkaveling die echter geen eigenaar zijn'.
Bij nader inzien is het bericht inderdaad voor verkeerde lezing vatbaar.
Ik bedoel dat om het even wie bezwaar kan indienen tijdens het openbaar onderzoek, ook wie helemaal niets met de verkaveling te zien heeft en er niet woont.

groeten
rik

afbeelding van qdtil kmfycgou
20/05/2008 - 08:16

omfz wnvoz otkhprnys ldvtszpwq rikeuqnlv tnqgh gkish

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.