van stookolie naar gas

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

ik zou veranderen van stookolie naar gas wat zou daar van de voordelen zijn zou ik een grote rendements verschil hebben. op jaar basis zou ik dan meer winst doen of niet.

mvg nick

Reacties

wij zijn net overgestapt van aardolie naar gas. Onze oude mazoutkachel kon slechts tegen slurptarief de boel nog warm houden.maw november 29 tot 4 januari 3000 liter.
Laten uitrekenen dat de nieuwe top+ condensatieketel een hoger rendement haalt tov minder energie verbruik, qc kosten. NU is de vraag wat te doen met de mazouttank?
Uit de grond halen, levert volgens diverse bedrijven teveel risico op. Het ontstane gat zou een destabilisatie van de druk van de grond tov van he huis kunnen opleveren en deshalve scheuren in het huis.Mijn zoektocht naar een bedrijf die de tank wil schoonmaken dusdanig dat wij deze zouden kunnen hergebruiken als opslagtank voor regenwater levert niets op. Weet iemand een bedrijf? mvrgr Jac lammers
nick schreef:
> ik zou veranderen van stookolie naar gas wat zou daar van de voordelen zijn zou ik een grote rendements verschil hebben. op jaar basis zou ik dan meer winst doen of niet.
>
> mvg nick

jacoline .

Ten eerste kan je niet zomaar een oude mazoutketel met een nieuwe gasketel vergelijken. Want een nieuwe juist gedimensioneerde mazoutketel verbruikt ook minder dan de oude .Je kan de stookkosten wel vergelijken door de gebruikte kwh te vergelijken rekening houden met het jaarrendament van een gasinstallatie en een mazoutinstallatie. Bij mazout heb je ook condensatie ketels die nog minder verbruiken dan de traditionele ketel.Echter deze zijn nog wat prijzig.

ten tweede inverband met de mazouttank.
wettelijk moet de mazouttank gereinigd worden en verwijdert.
Ze mag blijven liggenals ze bv onder bestrating ligt bv asfalt.

zelf als je ze niet zou willen verwijderen schrik voor scheuren. Zou je ze best laten reinigen en opvullen met inert produkt zodat deze toch al geen milieu verontreiniging op termijn zou geven door de vervuiling & mazout die er nog zou inzitten.

De omschakeling van olie naar gas is m.i. negatief in milieu termen. Gas is minstens even vervuilend als mazout en het is een fossiele brandstof, die in de komende jaren steeds maar schaarser zal worden, onder meer door het uitputten van de stookolievoorraden. Het enige voordeel ligt bij de verkoop van gasketels. Dus weer milieu-negatief.

Als je dan toch een oude ketel wilt vervangen, denk ik beter dat je in termen van niet-fossiele brandstoffen moet gaan denken, zoals pellets. Want die zijn in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen wel CO2 neutraal.

Wij wonen in een huurhuis waar een oude stookolieketel werd vervangen door een gasketel. Wel, ik vind het kostelijk en het huis warmt traag op. Ik ken er niks van, dus wellicht kan het wel beter en goedkoper. Maar voor mij geen gas.

Interessante opmerkingen van Jacoline ivm destabilisatie na wegnemen van stookolietank. Weet iemand hier iets meer over?
Wat Ronny zegt is waar, normaal moet een oude stookolietank verwijderd worden, tenzij ze onder een woning of bestrating ligt. Geldt dit ook voor bestrating op een oprit voor een woning?.
Wij zijn van plan onze oprit her aan te leggen en moeten een beslissing nemen ivm onze stookolietank. Deze lekt nog niet, maar om latere breekwerken te vermijden kunnen we ze laten reinigen en stabiliseren met inert materiaal en overschakelen op gas, of uitnemen en nieuwe tank zetten.
Het schijnt echter dat er lange wachttijden zijn voor een nieuwe tank, en denken er daarom aan over te schakelen op gas en de oude tank te stabiliseren.

Wat betreft de tankproblematiek: een tijdje terug heb ik hierover gemaild met een bevoegd ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap; hieronder plaats ik de relevante passages (Vraag-antwoord):

1. Na lezing van de toepasselijke passage in Vlarem II begrijp ik dat indien de tank niet meer wordt gebruikt deze buiten gebruik dient te worden gesteld. Mijn vraag is echter: binnen welke termijn dient dit te gebeuren en waar wordt deze bepaald in de regelgeving?

A:

1. Ingeval van lekkage van de stookolietank dienen onverwijld de nodige maatregelen genomen teneinde milieuschade maximaal te voorkomen (art.6.5.5.4.).
Voor wat betreft stookolietanks die om andere redenen dan een lek buitengebruik worden gesteld, wordt in hoofdstuk 6.5. van Vlarem II inderdaad geen dwingende termijn bepaald.
Een termijn van 36 maanden vindt u wel in artikel 5.17.2.12. §3 en5.17.3.20.§3 betreffende de definitieve buitengebruikstelling van resp.ondergrondse en bovengrondse houders; dit betreft evenwel andere houders dan
particuliere houders kleiner dan 5.000 l.

V:

2. Wie beoordeelt of het al dan niet mogelijk is de tank te
verwijderen? Naar ik had begrepen dient de milieudienst van de gemeente een ambtenaar ter plaatse te sturen die de nodige vaststellingen doet. In mijn concrete geval zal waarschijnlijk wel worden geoordeeld dat de tank niet kan verwijderd worden (ligt onder de betonnen vloer van m'n garage) maar mijn probleem is dat de milieudienst niet ter plaatse wil komen.

A:

2. De onmogelijkheid om de tank te verwijderen is een overweging die de exploitant (eigenaar) voor zich maakt. Verwijderen van een tank is in principe technisch te allen tijde mogelijk. De wetgever laat daarom toe de tank op te
vullen indien het voor de exploitant niet mogelijk is de tank te verwijderen.

-----

Mijn advies: indien verwijderen niet kan, laat de tank dan schoonmaken en vullen met schuim of zand. Kost rond de 1000 Euro voor een tank van 3000 liter.

Werner

Werner, bedankt voor je antwoord.

Robert,

hou bedoel je lange wachttijden voor een nieuwe tank.

Een nieuwe mazouttank kan bij al binnen een paar dagen worden geleverd. Een op maat gemaakte duurt wat langer.

Bij het verkrijgen van een nieuwe ardgasaansluiting kan het ook een lange tijd duren voorallleer je een aansluiting hebt.

Karl

Pellet verbranding stoot echter ook CO2 uit,

en is enkel CO2 neutral te noemen zolang er meer boommassa ontstaat dan er verbrandt wordt. Echter indien veel mensen deze brandstof gaan gebruiken is dit niet meer waar en niet meer te realiseren.

Karl

Pellets zijn niet echt CO2 neutraal. Het klopt dat er bij het verbrandingsproces op zich niet meer CO² vrijkomt dan bij verrotting van datzelfde hout. Maar pellets moeten gemaakt worden, en in het geval van Belgie meestal over een behoorlijke afstand vervoert worden. En die kamions rijden niet op pellets!!!
Daarom is het massaal toepassen van pelletsverbranding ook geen oplossing. Daar komt nog bij dat er nogal wat fijn stof vrijkomt, en we zitten op europese schaal al in de meest vervuilde regio als het daarop aankomt. In sommige streken in ons landje hadden we eind maart bijna het maximaal toegestane jaarlijkse fijnstofoverschrijdingen gehaald, en we hadden toen nog 3/4 van het jaar voor de boeg!

Hans

1- OP de radiatoren van een aude mazaout installatie een gas ketel zetten is problemen vragen
De radiator inhoud moet anders berekend worden!

Gevolg kou schommelingen
gas krijgt dat niet snel genoeg bij gestookt
Wanneer je een mazout tank verwijdert op de juiste mannier krijg je geen scheuren

je zorgd dat ze leeg is
je maakt ze aan de boven zeiden vrij
je spuit water onder de tank tot ze komt drijven
je haald ze weg en vuld het gat met zand (gevolg modder)
modder droogd einde werk!
nick schreef:
> ik zou veranderen van stookolie naar gas wat zou daar van de voordelen zijn zou ik een grote rendements verschil hebben. op jaar basis zou ik dan meer winst doen of niet.
>
> mvg nick

Sorry Joe, maar zo mag je geen tank verwijderen (hoewel veel mensen dit zo doen). De reiniging moet door een erkende firma gebeuren die het afval ook correct verwerkt (zie Vlarem en Vlarea). Veel gemeenten, vooral in Limburg, zijn bezig met een tankslag om de kosten van de sanering te verminderen.

Roel

joe,

waarom zouden de radiatoren anders moeten zijn?

Het vermogen van de radiator wordt bepaalt:
via verliesberekening voor elke ruimte bepaal je hoeveel vermogen een radiator moet afgeven om je ruimte x fraden warm te houden bij buitentemperatuur -10°C
De groote bepaal je nu door een voor werkingregime (bv 70/50°C)een radiator te zoeken die dit vermogen afgeeft.

De gebruikte brandstof heeft hiermee niets te maken.
Als je ketel groot genoeg is (juist gedimensioneerd) zal deze het huis warm krijgen onafhankelijk of de brandstof mazout, gas, hout enz. is.

Niemand heeft zaken wat je met je tank doet.
Wanneer je die heel zonder morsen uit de grond haald en naar een ijzer handellaar kan brengen of laten brengen
vald alles uit jou handen , de ijzer handelaar moet die dat op de juiste mannier ontplooien!
De tank zou ook herbruikt kunnen worden!

Ander punt:

De beste condenserende aardgas ketel kost nog het dubbel tegen een mazout ketel

een gas installatie heeft door zijn kleinere water inhoud en door de traagheid bij het opwarmen van water door gas een veel langere tijd nodig om op temperatuur te komen
bij het berekenen van onze oude radiatoren van een oude installatie werden die sterk overgedemtioneert
met het gevolg dat er veel meer water dient opgewarmt te worden
en dat kan een gas admoferise gas ketel niet aan !

Hou aub op met onzin te vertellen!

dan noemen dat dan onzin
teken van weinig verstand en ervaring

Leer misschien eerst eens uw taal deftig neer te schrijven!

BESTE MENSEN U ZIET DUIDELIJK DAT DIT FORUM GEMAAKT IS DOOR MENSEN MET HET DOEL U IN EEN BEP. RICHTING TE DUWWEN EN OOK WAARDENLOOS IS.
EEN NIEUWE INSTALLATIE VERKOPEN IS MAKKELIJK EN ZE PLAATSEN IS OOK GEEN PROBLEEM
MAAR DAN KOMEN DE KOSTEN EN PROBLEMEN PAS!

IK KAN U MEER ALS 100 VOORBEELDEN GEVEN VAN MENSEN DIE IN DERGELIJKE VERKOPEN GETRAPT ZIJN EN NADIEN MET DE BROKKEN HIER AF KWAMEN EN LOS ZE DAN MAAR OP !

Etienne,

“Hou aub op met onzin te vertellen!

Leer misschien eerst eens uw taal deftig neer te schrijven!”

Ben het van harte met je eens, maar uit ervaring kan ik je meedelen dat die beide boodschappen niet altijd even aardig willen landen, of begrepen worden.

Ene van mij hoeft het echt niet zo deftig, hoor. Als ik alleen maar kan lezen wat er bedoeld wordt, zonder al te veel moeten gissen.

Groet, Cp

joe,

“De tank zou ook herbruikt kunnen worden!”

Dat is vooralsnog het enige zinnige wat ik van je kan duiden. Hergebruik is een in de ecologie!

”Ander punt: De beste condenserende aardgas ketel kost nog het dubbel tegen een mazout ketel”

Op deze site kijkt men niet alleen naar het snelle economische voordeel maar ook naar de ecologie. Over wat voor een mazoutketel heb je het dan eigenlijk? En waar koop jij die dan?

“dan noemen dat dan onzin”

Mij mag je het uitleggen!

”teken van weinig verstand en ervaring”

Met wat je verteld hebt, begrijp ik dat je ooit zo van een tank bent afgekomen? Ben jij dezelfde als joho met forumervaring op Licht&Geluid?

“BESTE MENSEN U ZIET DUIDELIJK DAT DIT FORUM GEMAAKT IS DOOR MENSEN MET HET DOEL U IN EEN BEP. RICHTING TE DUWWEN”

Nee hoor, het forum bestaat bij de gratie van alle mensen en hun meningen. En als je goed leest, zie je dat vanzelf wel, dat van die richting.

“EN OOK WAARDENLOOS IS.”

Ik heb aan dit forum hele leuke contacten en informatie overgehouden. Voor mij zeker niet loos van waarden.

”EEN NIEUWE INSTALLATIE VERKOPEN IS MAKKELIJK EN ZE PLAATSEN IS OOK GEEN PROBLEEM
MAAR DAN KOMEN DE KOSTEN EN PROBLEMEN PAS!”

In de simpelste variant ben ik het met je eens. Dat geldt natuurlijk voor alles wat je koopt. Zelfs bij verwarmingsinstallaties!

Maar als je hier wat doorleest, zul je zien dat het proces voor het kopen ook best wel ingewikkeld kan zijn. En de feitelijke plaatsing ook.

”IK KAN U MEER ALS 100 VOORBEELDEN GEVEN VAN MENSEN DIE IN DERGELIJKE VERKOPEN GETRAPT ZIJN EN NADIEN MET DE BROKKEN HIER AF KWAMEN EN LOS ZE DAN MAAR OP !”

Als je ‘dergelijke verkopen’ eerst wat nader specificeert; dan vindt ik dat altijd wel interessant om van technische-/natuurkundige probleemstellingen te vernemen.

Groet, Cp

joe,

de wet beschrijft duidelijk hoe je mazouttank moet verwijderd worden. En dat je van elk proces een papier moet krijgen door de uitvoerende firma.
bv een attest van verwerking van de resttant die zich in de tank bevondt. Het verwijderen en verwerken van bv de bitumen laag rond de tank. enz.

Dat veel mensen het simpel weg de tank verwijderen en naar de oud ijzer handelaar brengen. Heeft enkel te maken met het finaciële aspekt en niet wat de wet voorschrijft.

Te tweede deze site hier probeert informatie te geven niet te dwingen om alzo de mensen ecologische verantwoord te doen handelen.
Echter hier wordt door de mensen nog te vaak gezegt dat je ecologisch bezich bent door een andere fossiele brandstof te kiezen. Bv aardgas tov mazout, hout
Deze zijn allemaal niet beter ze zijn gelijkwaardig

Dus om ecologiseren te denken moeten we proberen deze zo min mogelijk te gebruiken.
Door het plaatsen van bv nieuwe ketels die zuiniger zijn dan de oude.Condenserende te kiezen ipv klassieke (zelfs op mazout) enz.

Ook door het gebruik te maken van alternatieve energie (zon, wind) kunnen we besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen.
Dit echter eist een omdenken van de mensen ,niet meer zich laten leiden door het finaciele maar door het ecologische.
En hier is juist nog een lange weg te gaan.

Betaald u het verschil?

Nee dat gaat in België niet

Bv. in Duitsland betaald de staat dat verschil
of kan je bv elektriciteit die je met zonne pannelen aan maakt verkopen aan het net ! tegen zeer goede prijzen (meer betaald worden voor wat je op het net zet dan wat je er van af haald

joe,

je bent een goed voorbeeld van veel belgen.
De belg is zeer milieuvriendelijk zolang het hem geen geld kost.

Vb hiervan zijn en conensatieketel op mazout (ketel + brander) kost rap rond de 4000 a 5000€. Maar veel mensen kiezen zoiets niet desondanks er een besparing tot ongeveer 10% mee te maken is.
Of beter isoleren, balans verluchting deze kosten geld bij plaatsen echter je hebt er jaren u voordeel mee;

Hallo iedereen ,
Mijn eerste berichtje op dit forum , waar het er nu en dan warm aan toe gaat lees ik !
Wij hebben ook een oud huis gekocht dat op mazout verwarmd werd .
We gaan zeer binnenkort overschakelen op gas , omdat de installatie einde leeftijd had bereikt , zijnde een oude mazoutketel en een enkelwandige tank.
Deze laatste is verwijderd ( TIP : bel genoeg erkende tankcleaners op , het prijsverschil is ENORM : ik betaalde rond de 350 euro , ik heb offertes tot 1.200 euro gekregen ) .

We zijn nu op zoek naar een installatie die eerst een paar jaar enkel chauffage moet verwarmen , later ook warm water en uitbreiding naar zonnecollector systeem .
Wie heeft ervaring met één of ander merk en type ? Nu staan we stil bij ATAG , Viessman , Weishaupt en Vaillant . Het mag iets kosten , maar het moet het dan ook waard zijn .
Alvast bedankt voor de reakties .

Hallo iedereen

Deze week hebben mijn vriend en ik eindelijk een huisje gekocht. Nu zit er een mazoutketel onder de grond rechts van het huis. Het heeft een groene dop en zit ongeveer nog 500 liter in. In april zouden we der echt in gaan wonen, maar nu eerst lichte aanpassingen doen. Nu was mijn vraag hoelang je ongeveer nog kan doen met een tank waar nog 500 liter in zit.

Mercietjes

Annelies

Annelies,
500l: het hang er van af
-wat het rendement is van jouw installatie.
-hoe warm je stookt.
-hoeveel kamer er warm moeten zijn.

Persoonlijk weet ik nog wat 500l betekent in mijn geval toen ik nog stookolie had.
-Je kan er een gans jaar warm water mee verwarmen, uiteraard zonder het huis te verwarmen.
of
-Tijdens de winter: Maximum tot 60 dagen. Ik deed er 60 dagen mee door enkel te verwarmen tussen 17:30 en 21:00 + weekend van 10:00 tot 21:00 bij een binnenhuistemp. van 22°C. Dit tijdens de winter van 2005-2006 (niet te strenge winter) en dit voor living, keuken, badkamer, gang en drie kamers.

Uiteraard hou wekelijks het niveau bij.
Tip: op een bepaald moment was het gedaan, maar zat er nog 12cm in de tank. Ik heb de toevoerbuis in de tank verlaagd tot ongeveer 2 cm en kon weer 10 dagen verder met de terugloop verbonden met een jerrykan. Heb zo ook nog 30 liter kunnen recupereren. Opletten dat je geen smurrie opzuigt.

Deze topic startte in mei 2005 en na 2,5 jaar is de situatie wel iets veranderd. Zeker met de huidige mazoutprijzen.

Daarom zou ook ik graag de vraag stellen die Nick stelde in 2005. Onze mazoutketel loopt op zijn laatste benen en we denken over te stappen op gas.

Graag jullie reakties

Sinds november 2007 zie ik geen reacties meer op deze site!
Ik zou ook graag van energie willen veranderen en overstappen van stookolie naar aardgas. Ik had reeds een simulatie gedaan op de "Aardgas Calculator" en ik zou volgens deze bron 1334 euro per jaar uitsparen (met een condensatiegasketel)tov van een stookolie verbruik van 2650 l mazout per jaar. Dit lijkt mij veel! Kan iemand mij bevestigen dat deze berekening juist is?
Alvast bedankt

Hier ook in maart dit jaar omgeschakeld van Mazout naar Aardgas. Maar of we financieel zoveel gaan besparen, betwijfel ik. De nieuwe condenserende technologie zal een besparing geven, maar die is afhankelijk hoe oud je huidige CV is. Kan gaan (denk ik) van 10-30%, afhankelijk ook weer van de hoeveel condenseren dat de gasCV doet.

Hey jürgen-18,

Wij hebben net een huis gekocht dat nog met mazout verwarmd wordt.Graag hadden wij overgeschakelt naar aardgas.

Wij hebben nog enkele vragen en misschien kan jij ons helpen.

- Door wie heb jij de omschakeling laten doen?

- Kunnen de bestaande radiatoren en leiding herbruikt worden mits grondige reiniging of is het voordeliger alles nieuw te plaatsen?

- ...

Alle advies is welkom.

Mercikes,

Sjoekeloeke